SM i vindkraftsdebatt

Vindkraft 4

Debattkampen mot Anders Wijkman mfl fortsätter. Anders Wijkmans inledande artikel har nu bemötts över hela landet där den dykt upp. Bifogade länkar är exempel från olika landsändar. Det finns dock väldigt, väldigt många artiklar i tidningar från norr till söder.

I rond två tog Wijkman hjälp av Väder-Pär Holmgren och Linda Magnusson, O2. Jag tog hjälp av Björn Törnvall. Vindtrojkan fortsatte dock bara i samma spår som i rond ett så replikerna blev ren rutin för Björn Törnvall att skriva ihop. Här även på dagens Teknikdebatt.

Andra vindintressenter bemöttes också om i en flank- och upprensningsaktion. Bland annat denna av Lennart Lindberg i Kvarkenvind som vi tog hand om genom Björn Törnvalls penna i Västerbottenskuriren. Sammanlagt har artiklar, repliker, repliker på repliken och inhopp från andra vindintressenter nu resulterat i över 40 artiklar i olika tidningar i landet. Striden går vidare. Riktigt roligt faktiskt och det är inte slut än.

I Dalarnas tidning dök den gamle kärnkraftsmotståndaren Göran Bryntse upp, varvid jag tog itu även med denne. Jag replikerar med uppgifter från Kungliga Vetenskapsakademin. Bryntse påstår bland annat att kärnkraftens kylvatten/spillvärme bidrar till den globala uppvärmningen. Snacka om brist på proportioner. Tydligen är detta ett nytt påhitt av miljö- och antikärnkraftsrörelsen. Man tar sig för pannan. Bengt Cete (Mp) dök upp på Teknikdebatt i samma ärende. Han fick också en replik.

Bryntse försöker även i Sundsvalls tidning att föra fram sitt budskap. Samma replik skickas dit!

Även Martin Kristoffersson i Södermanlands Nyheter förde fram samma budskap och fick svar på tal av bara farten.

Av debatten kan man dra slutsatsen att vindindustrin har slut på argument, därför ägnar man sig nästan uteslutande åt att försöka smutskasta sina motståndare med olika konstiga och påhittade påståenden. Detta upptäckte jag redan i våras och det har blivit än mer tydligt nu när elpriserna sjunker och elcertifikaten likaså. Ekonomin går inte ihop helt enkelt. Detta kommer man inte förbi. Argumenten är slut!

Man kommer heller inte längre förbi att det i alla landsändar nu finns ett utbrett motstånd mot vindindustrins framfart. Tack vare alla våra artiklar i lokalpressen har folk vaknat och insett vad som håller på att ske. Alla vet nu att det är helt okey att vara mot den ”fantastiska vindkraften”. Är det något jag och Björn har bidragit med så är det nog just detta. Vindindustrin tycks heller inte inse att för varje artikel de skriver så lämnar de ett utrymme för än fler artiklar från motståndarna.

Vindindustrins lobbying för att ta bort det kommunala vetot misslyckades också strax före sommaren när riksdagen röstade mot oppositionens förslag till ett sådant tilläggsyrkande.

Man kommer nog dock inte att ge upp. Vår lilla djupt bidragsberoende vindindustri har nämligen ambitionen att intervenera i demokratin. Låt oss se till att de inte lyckas!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra jobbat Jonny. Kriga på!  Både var gäller vindkraft och vad gäller demokratin!!

 2. Jonny, det är ett fantastiskt arbete ni gör! Det kommer att betala sig när fler och fler inser vindkraftens avigsidor. Varje stoppat verk er ett vunnet stycke svensk natur.
   
  När den allmänna uppfattningen vänt skall det bli kul att se Wijkman, Naturskyddsföreningen m.fl. och det slinger de kommer att tvingas utföra. Det blir en lustiger dans.

 3. Jan E M

  Debatten om vindkraft började med dessa lögner.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vindkraft-en-tvivelaktig-affar_5178861.svd

  som fortsatte med dessa lögner

  http://di.se/Default.aspx?pid=226212__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

  Eftersom det var så mycket fel så kom enegimyndigheten med rättelser.

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3157072.ece

  Sedan kom pajkastningen igång. Fagerström med anhang kallade energimyndigheten ”en för del av vindlobbyn” för att de kommit med rättelser.

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3145734.ece

  Det är enkelt själv att räkna ut att Fagerström med anhang hade fel. För om elcertifikat för 30 TWh vindkraft under 15 år skall kosta 300 mdr, så skall elcertifikaten i medeltal kosta 66,7 öre/kWh, vilket är flera gånger mer än vad de kostat.

  Jag vet inte vad man skall säga om det. Felaktigheterna i kalkylen tillsammans med annan överdriven kritik mot vindkraft som Föreningen Svenskt Landskapsskydd framfört har gjort att föreningen blivit lite känd hos svenska allmänheten. De flesta har nog fått en negativ uppfattning om föreningen. Kritiken från FSL mot vindkraft tas inte längre på allvar, vare sig den är berättigad eller inte.

 4. Pär Green

  Nu är kanske inte FSL så klimatsmarta?

   
  Klimatfrågan känslig för vindkraftsmotståndet
  Den frekvente debattören och vindkraftsmotståndaren Jonny Fagerström har lämnat styrelsen för Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Han är även aktiv i det så kallade Stockholmsinitiativet och flitig skribent på den klimatskeptiska bloggen Climate Scam.
  På FSL:s årsmöte beslutades att alla formuleringar om klimatfrågan ska strykas. Det innebär att föreningens vision och värdegrund ändras på ett par punkter. Det kan tolkas som att FSL distanserar sig från klimatskeptiker.
  – Ändringen görs för att det ska var mycket tydligt att vi inte tar ställning varken i klimatfrågan eller i frågor som rör energipolitiken i stort. Vi ska hjälpa enskilda människor som drabbas av vindkraftsindustrins expansion och får sin egendom och sina liv förstörda. Den uppgiften är stor nog för oss, säger Elisabeth von Brömsen till MiljöRapporten Direkt.
  MiljöRapporten Direkt: Jonny Fagerström är synnerligen aktiv i klimatfrågan.
  – Vi har många medlemmar som är engagerade i både klimat- och energifrågan och en av dem är Jonny. FSL står för åsiktsfrihet i dessa frågor.

 5. L

  Mycket märklig debatt. Vindkraftsindustrin argument bygger till 99 procent på klimathotet och en gnutta på ”fossilberoendet”. Självklart ska man då bemöta det med hur försumbar effekt vindkraften har på klimatet. Att den dessutom är intermittent, svindyr och förstör vår natur gör inte saken bättre.

  När Wijkmans tyngsta argument är att kalla Fagerström ”klimatförnekare”, förstår man bristen på rational. Vindkraft kan vara fantastiskt bra, där ingen annan kraft finns. Bara där. 

 6. Jonny Fagerström

  #3
  Jan EM
  Jag tror att jag tidigare klargjort vad jag anser om att kalla andra debattörer för ”lögnare” och andra tillmälen. Att beskriva någon i en kontext med begrepp som ”anhang” är också otrevligt och kränkande. Jag förutsätter att du inte mer utnyttjar denna typ av argumentering på denna blogg.

  Om det nu skulle vara så att kritiken från FSL inte tas på allvar, varför skulle då Wijkman och vindindustrin använda så mycket tid för att i ett stort antal tidningar och andra media i Sverige föra denna debatt. Ingen tar ju FSL på allvar. Var det inte så du sa?
  Din kommentar är djupt motsägelsefull och en direkt fingervisning om hur farligt FSL faktiskt är för vindindustrin, med eller utan Jonny Fagerström. Jag stödjer FSL:s arbete till 100% även om jag just nu valt att själv inte verka inom styrelsen.

 7. Jonny # 6

  ”Att beskriva någon i en kontext med begrepp som ”anhang” är också otrevligt och kränkande. Jag förutsätter att du inte mer utnyttjar denna typ av argumentering på denna blogg.”

  Men att du själv konsekvent använder uttrycket ”vindtrojkan” om Anders Wijkman, Pär Holmgren och Linda Magnusson är helt ok? 

 8. Svempa

  Hur många vindkraftverk skulle ha byggts utan subventioner? Antagligen inga. Det är idag en olönsam teknologi som som dessutom kräver oresonligt stora arealer. 

  Jag känner några bönder i Halland som utnyttjade subventionssystemet och byggde för ca 10 år sedan. Nu börjar underhållskostnaderna göra att det hela trots subventioner börjar bli en förlustaffär. 

 9. Håkan Sjögren

  Eola # 7 : Man talar inte om fan och hans trojka utan om hans anhang. Trojka är en positiv benämning åtminstone i demokratiska länder medan ”anhang” antyder kopplingar till underjorden. För övrigt gör Jonny en utmärkt insats när del gäller att ”mota Olle i grind” när han motarbetar vindkraftshysterin.

  Mvh, Håkan. 

 10. Jan E M

  #6 Jonny Fagerström

  Nu var det ju så att det som du skrev om vindkraftens subventioner inte var sant. Jag kunde ha kallat det för kraftiga överdrifter istället. 

  Att Wijkaman och andra rättar uppgifter från FSL när de är fel är bra.

  Vad som är anledningen till att du avgår som FSL:s ordförande kan jag bara spekulera om, men det verkar som du blivit en belastning för FSL på grund av lite för väl tilltagna överdrifter om vindkraftens nackdelar.

  När det gäller debatten om vilket som miljövänligast ur koldioxidsynpunkt, kärnkraft eller vindkraft, så är det lätt att tycka att debatten är överdriven. Om det är 15, 30 eller 60 g CO2 per producerad KWh spelar inte så stor roll. Det rör sig om några miljoner ton per år totalt för 70 TWh produktion. På vintern så importeras 5-10 TWh el från länder med kolkraft. De koldixidutsläppen på 5-10 miljoner ton är betydligt större än vad någonsin vindkraften och kärnkraften tillsammans kommer att släppa ut från den svenska produktionen. De relativa CO2-utsläppen från kolkondens är 20-40 ggr större än från vindkraft och kärnkraft.

 11. Jonny Fagerström

  #7
  Eola!
  Den dömer jag av direkt:
  Det är helt ok att använda begreppet ”vindtrojka”. Det går också bra att på denna blogg använda begreppet ”antivindduo” om mig och BjörnT.

  Då vet du! 

 12. Jan E M # 10

  Det är nog inte Jonnys överdrifter om vindkraft som gör att han ses som en belastning för FSL utan snarare hans engagemang i Stockholmsinitiativet. FSL:s samröre med klimatförnekare har inte gjort organisationen mer trovärdig för att uttrycka sig försiktigt.  

  Efter Jonnys utträde ur styrelsen har man också försökt rentvå sig genom att ta bort alla eventuella kopplingar till ”klimatförnekelse” ur stadgar och på hemsidan.  

 13. Jonny Fagerström

  #10
  Jan EM Bra!

  Då förstår vi varann när det gäller hur man uttrycker sig.

  Om FSL inte tas på allvar som du skriver så behöver analogt med det heller inte Wijkman et al bry sig. Men det gör de i högsta grad. Alltså tas det FSL skriver på allra största allvar inom vindindustrin. Det är därför jag vid ett antal tillfällen inbjudits och deltagit i samverkan med bla VD för Svensk Vindenergi och inbjudits som debattör på ”Tillståndet i miljön” mot bla GD för Energimyndigheten och personal från Näringsdepartementet.

  För det andra har jag aldrig varit ordförande i FSL och har heller ingen önskan att bli det. FSL har en bra ordförande i Elisabeth von Brömsen. En person jag respekterar och tycker om.

  Jag har tagit en time out i FSL helt på egen begäran och i god dialog med valberedningen. Jag stödjer dock FSL till 100% fortfarande i mitt arbete.  Att styrelsen vill pröva andra vägar under min frånvaro stör inte mig. Huvudsaken är att kraften i föreningen består. Klimatfrågan har heller aldrig varit någon huvudfråga i FSL.         

 14. L

  Vad har man för IQ när man pratar om ”klimatförnekare”?

 15. Jonny Fagerström

  #12
  Eola.
  Jag tror mitt svar i #13 svarar på det mesta av dina frågor/påståenden.
  Och… 
  Jag har alltid rönt ett stort förtroende inom FSL:s styrelse och haft stora friheter att uttrycka mig: Helt enkelt därför att jag alltid skött mina åligganden och följt föreningens värdegrund.

  Jag tror inte att man ska dra för stora växlar på detta med klimatet eftersom frågan som sagt aldrig varit särskilt stor i FSL. 

  Man vet inte vad framtiden för med sig. Efter nästa årsmöte kanske jag samlat kraft igen efter två år i styrelsen och nästan fem år i energidebatten.    

          

 16. Jonny, tack för klargörandet. Av nyfikenhet: Hur många i FSL:s styrelse skulle du säga delar din uppfattning i frågan om AGW?

 17. Jonny Fagerström

  #16

  Jag vet inte och vill inte lägga orden i munnen på personer jag respekterar.
  Jag vet dock en sak, och det är att vi under den senaste mandatperioden varit helt överens om att inte göra klimatvetenskapen till en fråga för FSL. Och den inriktningen har jag följt i mina debatter med vindindustrin.  

 18. Ingemar Nordin

  Per Green #18,

  Det skulle vara intressant att veta vem som har skrivit under motionen. Det låter lite som en typisk aktion från någon AGW:are, snarare än som om det kommer från någon som är seriös.

  Att t.ex. använda infantila benämningar som ”klimatskeptiker”, ”klimatförnekare” och ”förnekar klimatförändringar” är ju ganska avslöjande om vad det här är.

  Det är också ett strutsbeteende om man inte vill låtsas om att det är just klimathotet som ligger bakom och motiverar hela utbyggnaden av vindkraft. Vad skall man då sätta emot alla de gröna krafter som pekar på klimathotet?

 19. Jan E M

  #12 Eola
  #13 Jonny Fagerström

  Innan Jonny Fagrströms debattartiklar där han överdrivit vindkraftens negativa sidor och de rättelser som kommit från Energimyndigheten, Anders Wijkman och andra, så var det ett fåtal svenskar som kände till FSL. Hade det inte varit överdrifter i artiklarna så hade vare sig Energimyndigheten, Wijkman och många andra inte brytt sig om att kommentera det som skrevs. På så sätt har Fagerström gjort FSL känt. 

  Jag har fått uppfattningen att det är fler nu som uttrycker sig possitiva till vindkraft än det var tidigare. Som debatten utvecklat sig har den nog mest gynnat O2, Eolus vind och andra bolag som bygger föreningsägda vindkraftverk. Det har blivit långa väntetider på att få köpa vindkraftsandelar.

 20. Pär Green

  Men det är ju självklart att vi ska ha vindkraft, de går ju att starta on demand och kräver ingen energi! Men hur vad nu, varje snurra kräver 1500kw? Men de fungerarinte  i en spänningslös förbindelse, inget behöver tillföra något till transformatorer eller till ett spänningslöst stamnät!
  Det har ju doktor Anders Wijkman sagt!
  Hur många egna hem kan få el efter behov, som inte vindsnurror förbrukar?
   
   

 21. Jonny Fagerström

  #20 Jan EM
  Vad bra! Då måste ju alla vara nöjda då. FSL har blivit mer känt och vindförespråkarna har blivit fler.   

  Jag får då anledning att återkomma till vindindustrins gråt över att vi (FSL mfl) med våra argument och det kommunalla vetot som vapen stoppat 380 verk och att 700 är i farozonen för att bli stoppade. Detta innebär att vi räddat investerarna från 15 miljarder kronor i dåliga investeringar, sparat 400 miljoner per år för elkunderna samt räddat 5000 människor från en förstörd livsmiljö. Varför gråter vindindustrin och skyller problem på oss vindmotståndare om allting går så bra 🙂 
  Jag bara frågar? 

 22. Pär Green

  Nej nu blev fel 1500kw, är 15000kw per snurra!
  Men det blåser ju mest på vintern Under nov och dec, Och där imellan har vi sommar?
   

 23. ThomasJ

  Via denna aktiva ’vkv-blogg’ finns en hel del intressant att läsa/lära:

  http://vildmarken.wordpress.com/2011/08/19/halsorapport-fran-australien-februari-2011/

  Ta oxo en titt på:
  http://www.windvigilance.com
  som innehåller stora mängder info i & kring temat vindkraft.

  Frågan reses per automatik; hur i hela humhumet kan ett SÄRINTRESSE (som vindkraften definitivt ÄR – förutom varande 100% onödig, asså.. 😉 ) få till sin egna lagstiftning/’gräddfil’ enligt Sofia Arkelsten (= prövningen av ’bygglov’ via miljödomstol och ej via, grundlagstadgat, kommunalt självbestämmande??)

  Som nu är, är detta temas hantering i vårt land inte ens i närheten av pari med en bananskalsrepubliks hantering! Fy ph**n… !  🙁

  Mvh/TJ

 24. ThomasJ

  Pär Green: Nedranns bra att du kämpar på! 😀
  Om du ’känner’ för ét vore jag tacksam för en off-blogg’ kontakt med dig.
  Min e-post är: tjthomasj[at]gmail.com

  Trevlig helg!

  Mvh/TJ

 25. Hayek

  Jag har den perfekta lösningen där alla blir nöjda. Alla som föredrar vindkraft får speciella elmätare som bara levererar vindel. Vi andra håller oss till de kraftkällor som vi tycker är miljövänliga och säkra, kärnkraft, vattenkraft och en och annan importerad kolkraft-kwh. Eller tror ni vindkramarna blir sura när ni inte får något morgonkaffe när är vindstilla?

  Allvarligt talat så finns det en viktig aspekt som inte ens tagits upp av vindkraftsmotståndarna. Vind-el är betydligt mindre värd per kwh än förutsägbara och styrbara kraftkällor. Det är bara att se hur mycket vind-elen ger per kwh på elbörsen, det händer t.o.m. att de får betala för att bli av med den. Vind-el är med andra ord ”ful-el” som inte är jämförbar med el-källor av högre ”kvalitet”. Dyrare OCH sämre, inget bra säljargument direkt. 

 26. Ingemar Nordin

  Även om följande uttalande av Bertil Persson kan få en att fundera på hur konsekvent hans allmänna vindkraftsmotstånd är:

  Sammanfattningsvis kan konstateras att vindkraftverksindustrins förmenta myter samtliga har visat sig vara sanna.

  http://www.landskapsskydd.se/artikel/FSL20100710SanningarVindkraft

  … så kan man bara inte lämna AGW-frågan därhän. FSL må säga att vindkraft är olönsamt och obekvämt och störande. Men alla de argumenten faller ju platt till marken då Bertil Persson och övriga i FSLs styrelse blir bemötta med trumfkortet: Detta är nödvändigt, för klimatets skull. Det är vetenskapligt bevisat!

 27. Jonny Fagerström

  #24 Per Green

  Det är helt ok att lägga ut motioner på bloggen men lägg inte ut kontaktuppgifter till privatpersoner som inte är tillfrågade  

 28. Pär Green

  Jonny # 30
  Vem är kontaktperson?
  Jag har fått ett personligt mail!

 29. ThomasJ

  Kommentar borttagen

 30. Ingemar Nordin

  Pär Green #4 hade följande uttalande – som jag förmodar är från ett uttalande från styrelsen:

  ” Det kan tolkas som att FSL distanserar sig från klimatskeptiker.
  – Ändringen görs för att det ska var mycket tydligt att vi inte tar ställning varken i klimatfrågan”

  De här sakerna går helt enkelt inte ihop logiskt. Å ena sidan så säger man sig inte ta ställning. Å den andra så tar man tydligt avstånd för något de kallar ”klimatskeptiker”. Det senare skall förmodligen peka ut sådana som är skeptiska till IPCC och CO2-hypotesen. Men då HAR man ju tagits ställning!

  Det hela ger mycket dåliga vibbar i mina öron.

  ThomasJ #32, du har nog rätt i att FSL är på väg down-the drain. De kommer att bli överkörda av Wijkman et al eftersom de inte har några argument som kan mäta sig med deras domedagsprofetior, att ”debatten är över”, och att vindkraftsutbyggnaden är nödvändig för att rädda planeten.

 31. Jonny Fagerström

  #30

  Jag vet det Pär. Men vi publicerar inte privatpersoners kontaktuppgifter på bloggen om de inte är tillfrågade.

  Jag måste tyvärr moderera ThomasJ: s kommentar #32 eftersom den skulle kunna tolkas oförmånligt ur publicistisk synpunkt.

 32. ThomasJ

  # 34: Jo men visst… Tjena Jonny!

  //TJ

 33. Jonny Fagerström

  #35
  Japp, tjena Thomas!

 34. ThomasJ

  #34, forts… Tror inte ditt ’tyvärr’ är värt ngt vatten öht… Du var ju, åtminstone partiellt, närvarande vid nämnda årsmöte, oder? Du har, egentligen måste ha, lagt märke till hur ’personen’ agerar (via FSL, bl.a.) för den egna vinningens skull. Du är, åtminstone borde vara, vaken nog för att konstatera slikt. Jag hoppas att (ifall?) detta konstaterande kan ha bidragit till ditt val att lämna FSL’s styrelse.

  Din trovärdighet stiger emellertid ej via sympatiseranden (’100%’) med FSL…
  Go figure, please!  😉

  //TJ

 35. ThomasJ

  Ingemar N#33: Yepp! Inom flyget finns det nåt som kallas SBS, dvs, ’shit-behind-the-stick’, vilket (per se?) innebär, att oavsett hur INkompetent någon än är, så ’landar’ denna någon någorlunda ’safe’ – om på fötter eller hjul/jul egalt… 😉

  Tråkigt är dock att i stort sett hela samhället tycks/är(?) vara styrt av ’SBS’…
  Ph**n asså!  😯

  Mvh/TJ

 36. Pelle L

  Angående vindkraftens vara eller inte vara, dess eventuella klimatnytta, lönsamhet och kostnader de kommande tjugofem åren:
   
  Att inte förespråkare och motståndare till utbyggnaden ens kan enas om vad den totala kostnaden kommer att bli ser jag som det sämsta med denna debatt!
   
  Skall det vara så j**a svårt att enas om enkla grundfakta?
  Måste vi kalla in riksdagens utredningstjänst (vad det nu skulle hjälpa)?
   
  Jag tycker att debattörerna på båda sidor beter sig som riktiga barnungar!
   
  //Pelle L

 37. Kärnkraftens uppvärmning av haven och klimatpåverkan är inget nytt påfund. En viss Marit Paulsen skrev om det i sin bok Människa UPA redan på 70-talet.

 38. Peter Stilbs

  Mats #39 Detta med havsuppvärmning via kylvatten från kärnkraftverk är bisarrt. Energimängderna är mikroskopiska jämfört med solinstrålningen. MP är en politiker som går hem i stugorna, därför att hon en gång fått en image av ”klokt bondförnuft” eller något ditåt. Men i detta fall har hon väl bara itutats något av någon annan. Knappast har hon räknat (fel) på det själv.

 39. Jonny Fagerström

  #39-40

  När det gäller spillvärme och global uppvärmning gäller följande enligt KVA:s energiutskott:
  All energigenerering slutar som värme. Den 140 000 TWh globala energitillförseln årligen svarar mot ca 0,04 W/m2 utslaget på hela jordytan som skall jämföras med solarkonstanten 1350 W/m2. Kärnkraftens del inklusive spillvärmen är ca 6 %, dvs 0,0024 W/m2. Den sk ”forcing” som vi anses ha från växthusgaser är beräknad till 2 W/m2.
   
  Energiproduktionen vid jordytan inklusive spillvärme är alltså helt försumbar i sammanhanget.

 40. Peter, men tack vare sin klok-gumma-image och sitt argumenterande kunde hon gå från fattig bondkärring till välavlönad EU-parlamentariker.

 41. Åke N

  TomasJ #25.
  Om den rapport som du länkat till stämmer (har skummat den) är vindkraftskramarna agerande rent kriminellt eller åtminstone ett djupt moraliskt förfall. Rapporten:
  http://vildmarken.files.wordpress.com/2011/08/s-laurie-australia-senate-submission-final2.pdf
   

 42. ThomasJ

  Åke N #43: Tycker grovt kriminellt agerande är bäst beskrivande för deras agerande. Moral i vanlig bemärkelse/betydan finns öht. inte hos dessa.
  Deras ’affärsmoral’ är i pari med att sälja knark till 11-åringar – oxo en rejält ’vinstrik verksamhet’…

  Mvh/TJ

 43. Ivh

  Åke N och ThomasJ
   
  Waubura Foudation är en vindkraftskritisk stiftelse som undersöker hälsotillståndet hos människor som bor nära vindkraftverk och om fysisk och psykisk ohälsa kan ha något samband med närheten till vindkraftverk.
   
  Det dokument som Dr Sarah Laure har gjort är ingen forskningsresultat utan en utredning där hon gått igenom forskning kring hälsa och vindkraft.
   
  Slutsatsen i utredningen är att den forskning som hittills gjorts inte räcker till, utan det behöver göras mer forskning. Sedan pekar de på områden som det behöver forskas på. Hon har inte hittat något forskningsresultat som visar entydigt att det medför hälsorisker att bo så nära vindkraftverk som man gör i Australien. Hon menar på att de resultat som finns är utifrån andra förutsättningar än från de verk som byggs idag.

 44. Åke N

  Mer om vindkraft och hälsa:
  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/08/studie-om-vindkraft-och-halsa.html

 45. ThomasJ

  #45: Och… ❓ 

  //TJ 

 46. ThomasJ

  Jonny Fagerström!
  Enligt info är signaturen Pär Green portad från TCS och detta enligt uppgift pga. offentliggörandet av kontaktinfo till en motionsställare inför FSL:s årsmöte 2011.
  Den enda ’kontaktinfo’ jag kan utläsa är ett förnamn, inget annat o/e mer i PG:s inlägg. Så varifrån har Du motivet att porta en så agil och välinformerad medlem i ’TCS-skaran’???

  Hälsn/TJ

 47. Ingemar Nordin

  ThomasJ #48,

  Det är tyvärr mycket allvarligare än så. Låt oss reda ut den här attacken mot TCS först. /Ingemar

 48. ThomasJ

  Ingemar N. #49: Vaddå mycket allvarligare…?? Vaddå attacken mot TCS…??
  Que?
  Väl vore om ’Ni’ som reder ut det hela(?) vad???, kommunicerar ut det Ni har ’utrett’ resp, ’kommit fram till’… Tack på förhand!

  Mvh/TJ

 49. Ingemar Nordin

  ThomasJ #50,

  Det såg ett tag ut som om vi var utsatta för en spamattack med kapade IP-adresser. Men så var det inte. Det var endast namnen som kapades. Men även detta är allvarligt och inte alls bra. Vi får se om det går att förhindra sådant i framtiden.

  Sov gott!

 50. ThomasJ

  Ingemar N. #51: Tack för info.

  Mvh/TJ

 51. ThomasJ

  Madness is far too polite a word:

  http://www.thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/3667-christopher-booker-the-bbc-steadfastly-avoids-the-facts-about-the-wind-farm-scam.html

  Och hur ser det ut i Sverige, mr Wijkman etCons…  ❓

  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Var ska energin komma ifrån????:

  http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Resource_boost_at_Swedish_deposit-2208115.html

  Mvh/TJ