Samtal med en vetenskapsjournalist

Camillafig.1
Sedan i våras har jag önskat  samtala med en vetenskapsjournalist om de principer man har för urvalet av nyheter inom klimatområdet. Jag valde att tillfråga Susanna Baltscheffsky tidigare vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet, nu redaktionschef på Ny Teknik, Karin Bojs vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och Camilla Widebeck, producent för Vetandets Värld på Sveriges radio.
Efter en dags betänketid svarade Susanna Baltschevsky vänligt men bestämt ”nej”. Hon ansåg att TCS beskyllt henne för diverse åsikter och osant skrivande. Även om hon inledningsvis uppskattade mitt erbjudande att få dementera dessa påstående, så beslöt  hon sig för att avstå.
Karin Boys svarade också ”nej”, och i detta fall var det  inte ett vänligt ”nej”. Hon vill inte förekomma på TCS, och var t o m upprörd över att jag funnit hennes telefonnummer på ”Hitta”.
När Camilla Widebeck kommit tillbaka från semestern var hon däremot positiv till förslaget, och efter visst kalenderbitande träffades vi för ett drygt timslångt samtal.
I likhet med flera skribenter här på TCS, så har jag varit missnöjd med hur riksmedia förtigit tvivel på, eller kritik mot, AGW-hypotesen. Om man överhuvud rapporterat om AGW-kritiska arbeten, så har kritikern framställts som okunnig och bums dementerats av en AGW-trogen favorit. Ofta lägger man också till att kritikern  har ett skumt förflutet, eller handlar av ekonomiskt egenintresse. Den ovänliga attityden och det fräna utfallet mot oss från Patrik Hadenius på Forskning och Framsteg, som Ingemar Nordin och Göran Ahlgren rapporterat kan enklast förstås som ett moraliskt ogillande. Den grundlösa invändningen att vi ”redan ta’r för stor plats i debatten” är också typisk för detta ideologiskt grundade känsloläge.
Inledningsvis försökte jag därför utröna om Camilla har denna inställning och därför inte släpper fram AGW-kritiker. Hon förnekade detta, och gav istället bilden att AGW-kritiker inte är aktiva klimatforskare, utan endast ”har åsikter” – och detta är inte av intresse för Vetenskapsradion. Jag invände naturligtvis mot detta och nämnde några namn på respekterade, AGW-kritiska klimatforskare. Det visade sig att hon hade träffat Richard Lindzen under ett av hans besök i Sverige. Frågan varför Vetenskapsradion då inte gjort ett scoop, och intervjuat honom om detaljer i hans kritik hängde obesvarad i luften. Å andra sidan: Gjorde något annat svenskt medieförtag detta? Jag påminde om att Susanna Baltschevsky 2009 sagt just i Vetenskapsradion, att det vore ett ”scoop” att kunna rapportera om ett granskat vetenskapligt arbete som seriöst ifrågasatte IPCCs slutsatser. Svenska medier har inte konkurrerat hårt om att göra sådana scoop. Camilla betonar att gränsdragningen gäller att Vetenskapsradion skall spegla forskningen – inte mer eller mindre välformulerade åsikter. Det är ett formellt kriterium, som jag inte på något enkelt sätt kan argumentera emot. Däremot erkände hon att katastrofer och risker för en katastrof, rent allmänt har en lockelse för journalister.
Jag frågade också om Vetenskapsradion skulle kunna  sända en symmetrisk diskussion mellan två personer med motsatt uppfattning inom något delområde av klimatvetenskapen. Det skulle vara intressant för åhörarna, och redaktionen skulle givetvis inte ta ställning. Vetenskapsradion måste betrakta sina lyssnare som vuxna medborgare med egen förmåga att bedöma. Enligt Camilla skulle detta inte vara otänkbart, men ett krav är återigen att båda deltagarna är aktiva klimatforskare.
Innan vi skiljs åt berättar jag om den bibliografi som jag skrivit två TCS-inlägg om (länk), och som nu omfattar mer än 1000 IPCC-kritiska, granskade vetenskapliga artiklar.  Camilla var inte medveten om existensen av denna och verkar förvånad över det höga antalet. Jag lovar att skicka den och tänker i mitt stilla sinne att journalister är de första offren för den mediala missvisningen. Att försöka minska denna missvisning genom att informera redaktioner av olika slag om AGW-kritisk forskning är att spela på ett lotteri som jag hittills inte dragit en vinstlott i. Trots detta finns kanske anledning att fortsätta?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  SRs definition av klimatforskare är minst sagt facinerande.
  Tydligen är Lindzen inte klimatforskare, det är däremot agronomen Rockström.
   

 2. ces

  Ännu viktigare tror jag det är att få till stånd ett motsvarande samtal med Hans Rosling som enligt DI idag tror att ”polarisen smält mer än någonsin och polarisen är på väg att försvinna helt om sommaren”. Hans Rosling träffar fler beslutsfattare än alla vetenskapsjournalister tillsammans.

 3. Labbibia

  Tack C-G.
  Du skriver: ”…..och tänker i mitt stilla sinne att journalister är de första offren för den mediala missvisningen……”
  Det får du gärna utveckla lite?

  Som jag ser det så måste det väl ändå vara journalister som skapat ”den mediala missvisningen”?

 4. Staffan

  NASA visar solfläckar:
  Maxet 2001 toppade 170 och genomsnittet låg på 120.
  Nästa topp väntas 2014 [13 år senare!];  max-siffran 100, och genomsnittet 75.
  (Jag läser av ett diagram;  siffrorna är inte exakta.)
  Det tidigare maxet, ca 1992, låg toppen nära 200,   (Snittet ser man inte.)
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml
  Min undran är vad detta gör för klimatet.  Under Maunder-minimet ca 1645–1715 var solen nästan fri från solfläckar – och man åkte skridsko på Themsens is på vintern.
  Det vore rätt festligt om tempen framöver sjunker påtagligt.  Hur kommer media ur den knipan?
   

 5. Labibia #3

  Jovisst det är väl inte så konstigt. Det blir en dålig spiral när en journalist läser/hör vad en annan skrivit/sagt. En kollegial självbekräftelse.

  /C-G

 6. C-G
  Utmärkt initiativ. Jag tycker definitivt att det finns anledning att jobba vidare. Att Camilla inte var medveten om de över 1000 kritiska artiklarna visar ju på det.

 7. Helge

  Susanna Baltscheffsky och Karin Bojs har tydligt visat att de inte har en vetensnkplig approch i sina artiklar, dvs sakligt granskande och en beredskap att ändra uppfattning när det kommer nya fakta. De tillhör en skara människor som inte är ovanlig, efter att de bildad sig en uppfattning håller de sig till den oavsett fakta. De har båda lagt mycket personlig prestige i sin AGW uppfattning.
  Har slutat läsa deras personliga artiklar eftersom deras åsiktsjournalistik inget gav och de tycks försöka undvika kritik överhuvudtaget och verkar inte vilja bemöta ens saklig kritik.

 8. Ann L-H

  Tack och mycket intressant C-G Ribbing!
  … ”Hon förnekade detta, och gav istället bilden att AGW-kritiker inte är aktiva klimatforskare, utan endast ”har åsikter” – och detta är inte av intresse för Vetenskapsradion.” Jag har en stark känsla av att vetenskapsredaktionen just i AGW-frågan har visat intresse för en del personer som knappast kan kallas ”aktiva klimatforskare”. Minnet kan ju svika men det finns ett arkiv att gräva i. Det ska bli intressant att se hur Vetenskapsradion definierar ”aktiv klimatforskare”. Dessutom är det ju intressant att vetenskapsradion inte kommit på tanken att de journalister som belyser klimatfrågan också borde ha en gedigen klimatforskarbakgrund för att inte falla ner i åsiktsfallgropen.

 9. Peter Stilbs

  Intressant, CG. Att Bojs och Baltscheffsky var rökta visste man, men synd på Widebeck, som jag själv uppfattade som en nyfiken och öppen journalist för ca 5 år sedan. Ditt referat matchar det intryck jag fick när jag hade ett kort samtal med henne på väg ut från KVA-klimatmötet i maj.
  Taggarna ut och inrättning i ledet är vad som helt uppenbart gäller.

 10. Håkan

  Intressant artikel C-G,
  Undrar om inte Bojs och Baltscheffsky börjar få lite kalla fötter, de har förmodligen börjat inse att klimatvetenskapen är mycket mer komplicerad än den  ”obekväma sannings”  version de tidigare skildrat i diverse kolorerade katastrofskildringar. Att ge sig in i alla nya och gamla frågetecken kring diverse klimatfenomen ställer mycket större journalistiska krav och blir för de flesta läsare förmodligen obegripligt. Dessutom har dessa damer  förmodligen ganska stora egon vilket säkert lägger hinder i vägen för några större attitydförändringar i närtid.  

 11. Adolf Goreing

  Om aktiv klimatforskare = anslagsfinansiering så säger det väl allt? Hur ska man få anslag om man t.ex vill kartlägga den naturliga variationen?
  Det finns en tydlig jargong när man läser klimatartiklar. Ofta hittar man en pusselbit som står tvärtemot IPCCs uppfattning. (Därför menar jag att det finns BETYDLIGT fler än 1000 artiklar som går emot IPCC). För att detta inte ska förhindra att anslagen sinar så slänger man in att resultaten inte ändrar slutsatserna i IPCCs rapporter (ofta utan att motivera varför och fastän resultatet faktsikt gör det) och att det krävs mer forskning för att verifiera resultaten. Det är oärligt och tröttsamt genomskinligt.
  Kanske borde man också informera journalisterna om vad Climategate I och II visar? Nämligen en större osäkerhet kring slutsatserna än vad man visar utåt och en systematisk blockering av anti-AGW-forskning?

 12. Christer Löfström

  C-G Ribbing
  Min direkta erfrenhet av svenska mediers behandling av energiomvandling och frågeställningar kring miljö är betydligt gedignare än din. Inte minst kring klimatfrågan som dök upp på min radar ca 93 med Bert Bolins bok.
  Jag gav upp media efter:
  https://www.klimatupplysningen.se/2009/09/08/en-rejal-kanga-at-journalister/
  Som jag påpekat många gånger här på TCS, så är det min bestämda åsikt att klimatnojan fått så starkt fäste i Sverige, svenskt näringslivs önskan att få upp kärnkraften på dagordningen igen.
  Notera vad som står i Vattenfalls ansökan att starta utredning av ersättning för gamla kärnkraftverk.
   
  Ni på SI/TCS har inte kunskaper och stake nog att ge er på näringslivsföreträdare. 
  Finns väl bara ett ordentligt skäl att kolla här, Lars Jonson målningar! 

 13. Olaus

  Jag vill rekommendera norska Teknisk Ukeblad, inte alltid politiskt korrekt.
  Här en artikel om CO2-hysterin med en graf över temperaturutvecklingen på Grönland.
  http://www.tu.no/miljo/2009/10/21/-lei-av-co2-hysteriet
   
  På energisidan finns en artikel om en före detta statssekreterare som ångrar att hon införde elcertifikatsystemet till Norge. Det förstör naturen, anser hon nu.
  http://www.tu.no/energi/2012/08/23/angrer-pa-a-ha-innfort-elsertifikater

 14. BjörnT

  Man förundrar och förargar sig över att Karin Bojs inte vill samtala med TCS!  Men en publik debattsajt som låter en sådan här kommentar stå omodererad: ox { 18.02.09 at 04:42 }
  Korin Bajs är totalt skadad i huvet. En tvättäkta fascist som tar parti för personer som James Hansen, som jämställer kolkraftverk med judeutrotning. Hon hör hemma bakom galler. ….får nog räkna med en viss motvilja att inleda en dialog…..

 15. John Silver

  BjörnT #14
  Eller kanske just därför.
  Själva använder ”journalisterna” eufemismen ”arbeta med opinionsbildning” för sin propaganda.
  Undrar om C-G törs gå in i mörkrets hjärta: journalishögskolan?

 16. Lars Bern

  Intressant att man bara lyssnar på aktiva forskare inom ett område. Det tyder på att journalister är obildade. En rad av de stors vetenskapliga genombrotten har kommit just från forskare som inte varit meriterade på det aktuella området. Jag nöjer mig med att bara peka på Charles Darwin och patentingenjören Einstein. Kollegialiteten inom en forskarkår kan göra den helt korrumperad, så att man inte vågar ställa de kritiska frågorna eller som på det medicinska området att nästan hela forskareliten är beroende av pengar från industriintressen för sin forsklning. Med sådanba journalister förminskas medierna till propagandamegafoner för den etablerade makten – de förlorar sin fina roll som den tredje statsmakten och demokratin ruttnar.

 17. Håkan

  ==> BjörnT
  Tycker också att ditt citat är ett övertramp, men en journalist som försöker likställa eget kritiskt tänkande med ”foliehattar” får nog räkna med att en del läsare spårar ur.
   
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vetenskap-vilar-pa-ordnade-data
  ”I USA är det ofta samma människor som förnekar evolutionen och som ifrågasätter att jorden blir varmare på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser.”

 18. Christer Löfström
  Jag tycker inte att du skall ”ge upp massmedia” – de har missat mycket hittills men det kan
  bli bättre. Utomlands har det skett en tillnyktring, och jag är nyfiken på hur & när det komer att
  ske i Sverige. Tyvärr tror jag inte det kommer att beror på TCS ”stake” – utan kanske troligare något
  så irrelevant som en kall sommar till eller kanske vinter …
  /C-G

 19. Björn T
  Är ditt citat från en kommentar skriven i februari 2009? Det skulle ha modererats idag kan jag säga. Stockholmsinitiativet tog över bloggen i juli 2011 så det var före vår tid i så fall.
  Fantastiskt att du lyckats hitta det överhuvudtaget kan jag tycka.
      

 20. Tege Tornvall

  Att bara godkänna ”aktiva klimatforskares” uttalanden i debatten är ett sätt att slippa undan relevant kritisk granskning. Meteorologi liksom klimatforskning är tillämpade vetenskaper. Det är också de flesta andra naturvetenskaperna. Bas för samtliga är fysik och kemi med matematik som nödvändigt stöd.
  För klimatet relevanta vetenskaper bl. a. fysik, kemi, geofysik, geologi, paleontologi, biologi, zoologi, ekologi, oceanografi, atmosfärfysik, solarfysik, matematik, statistik och även energi- och ingenjörsteknik samt ekonomi.
  Inom alla dessa discipliner finns mängder av forskare som utifrån sina egna rön och kunskaper ser fel och luckor i IPCC:s och andras argument och teser. 
  Det är tvärtom så att enbart meteorologi och klimatologi är alldeles för begränsande för övergripande studier av klimatet och dess orsaker, utveckling och verkan.

 21. Bra C-G!
  Bara det att starta en dialog är oerhört viktigt tycker jag.

 22. BjörnT

  Lena Krantz: såg nyligen uttrycket ”Bjsan bajsar vidare”.  Mindre än tre veckor sedan…

 23. John Silver
  Jovisst törs jag, men det kommer inte in naturligt i intervjun med Camilla.
  Jag har i andra sammanhang beklagat att journalisthögskolorna skapat en
  likriktning av journalisterna och ökat den kollegialitet som redan berörts.
  Förr i världen (60-talet o tidigare) hade jornalister olika bakgrund och utbildning.
  Det har alltid varit ont om naturvetare, men förr kunde de vara statsvetare, språkvetare,
  historiker, sociologer etc. Nu är det samma blandning av detta.
  C-G

 24. Lasse

  I gårdagens vetenskapens värld tog isavsmältningen på Arktis upp.
  Programledaren ställde metreologen Per Erik ? frågan vad detta kommer att innebära. Hela resonemanget byggde på att havet har andra egenskaper än istäcket vilket kommer att påverka vårt klimat över hela året.
   En stilla följdfråga kunde varit hur han tänker då? Isen smälter mellan april och september och skillnaden i öppet hav mellan åren är obetydlig. Det är väl inte i slutat av augusti som klimatet för resten av året bestäms? Men den frågan kom aldrig från Viktoria During.

 25. Björn

  Enligt min mening borde en vetenskapsjournalist ha utbildning från något naturvetenskapligt eller tekniskt universitet/teknisk högskola. Har dom det? Skall man bedöma någonting vetenskapligt komplicerat och framföra det till andra behövs en högre utbildning än de som skall informeras.

 26. Tage Andersson

  Om det krävs ”aktiva forskare” är det väl inte så svårt att finna sådana. T.ex. R.Lindzen, R.Spencer, J.Christy, R.Pielke Jr. Nog kan man få hit ett par. Skulle vara intressant att se vilka motparten ställer upp.

 27. Olaus

  Det kan ta tid att spräcka consenus om koldioxidens inverkan.
  Hypotesen om kontinentaldriften formulerades troligen första gången 1596 och ruskades liv i 1912 av Alfred Wegener. Men den blev allmänt accepterad först på 1960-talet. Alfred Wegener som ensam försvarat sin uppfattning hade dött på polarisen redan 1930.

 28. Lars W

  Tack C-G Ribbing! 
  Mkt intressant. Undrar om inte nyckelordet är  ”Moralisk ogillande”? I Sverige råder en konsensuskultur. Är det ”tesagt”så är det! Att estimerade ”professores emeriti” uppträder som rebeller är naturligtvis ytterst opassande och störande. Sedan kan man ju undra om inte klimatologien hör hemma under teologiska fakulteten? Det har blivit mera tro än vetande. 

 29. Lasse

  BjörnT
  ”Om man sänker debattnivån till i di oter så förlorar man snabbt eftersom de har bättre erfarenhet”
  Att hänga upp sig på enstaka kommentarer i ett öppet medierum är väl lite inskränkt ! Jag förstår inte dem som inte kan bortse från inlägg som helt klart faller utanför ett nyktert och upplyst samtal.

 30. L

  Bra initiativ Ribbing, och jag förstår varför Bojs tackade nej, nej, nej…
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-nej-nej-nej-tro-dem-inte 

 31. BjörnT

  Olaus #27.  Du tar en gammal myt.  Det var inte alls så att Wegener ensam förfäktade kontinentaldrift.  Många geologer och andra vetenskapsmän ansåg den plausibel även om man inte riktigt förstod mekanismen.  Holmes föreslog redan 1944 att det kunde vara konvektionsströmmar i manteln.  Lustigt att se hur Kontinentaldriften ofta tas upp av ”denialists”.  Förresten känner jag mkt för Wegener som mkt riktigt dog i en glaciärsprcka  på Grönlands is, eftersom jag varit nära att trilla ner själv i en sådan, när jag åkte skidor tvärs över Grönland.

 32. BjörnT

  Lasse: Min kommentar avsåg att förklara varför t.ex. Karin Bojs avstår från en dialog med TCS. Hon får tillräckligt med hätska och korkade kommentarer på DN när hon publicerar något om klimat.

 33. Tege Tornvall

  Apropå mitt inlägg 20 ovan. I dagens DN skriver dess vetenskapsredaktör Karin Bojs följande:
  ”I USA är det ofta samma människor som förnekar evolutionen och som ifrågasätter att jorden blir varmare på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser.”
  Detta är grovt förenklat och helt fel och kränkande vad gäller alla tusentals seriösa forskare som utifrån egna rön och kunskaper inom relevanta ämnen kritiserar klimatlarmen!
  Det märkliga är att både Bojs och hennes kolleger skriver korrekt och sakligt i många andra ämnen.

 34. OR

  Christer Löfstöm # 12
  Jag lutar också åt det konspiratoriska, bara genom att se vad som händer i världen på energiområdet:
  Petroleumanvändningen minskar inte, och priserna går snarast upp på grund av ”oron”.
  Kärnkraften har fått ett uppsving, med en oförutsebar dip i samband med Fukushima.
  Utvinningen av fossilgas har kommit igång i USA, vilket nästan är ett ekonomiskt överlevnadsvillkor för USA.
  Men, det här ser jag bara som att jag får väl titta på min kompass fast jag inte vet något om de magnetiska polerna. Det är ju i så fall mycket skickligt upplagt så att ”miljövännerna” har fåtts att agera för kärnkraften och det finns inga ”näringslivsföreträdare” att angripa, med eller utan stake.
  TCS med länkar svarar för min del för orientering om de vetenskapliga frågorna så långt jag vill gå, samhällsorienteringen är kul att följa. Kommentarerna om religion är oftast helt inkompetenta. Och dessutom finns Lars Jonssons bilder.
  Och BjörnT #14  Bra kommentar! Den svenska cyberrymdens populäraste vetenskapliga groggveranda kunde städas bättre ibland.   
            

 35. pekke

  Lasse #24
  Jag såg också programmet och jag förstår inte hur de kan koppla den usla sommaren som började redan i Maj till avsmältningen i Arktis.
  Årets avsmältning avvek inte på nåt sätt från de senaste åren förrän i Augusti.
  http://arctic-roos.org/observations/satellite-data/sea-ice/observation_images/ssmi1_ice_ext.png
   
  Där i mot fick vi övervägande negativa AO och NAO med jetströmmar som gick längre söderut än vad som varit normalt de senaste åren vilket blockerade varmare luft från att nå Nordeuropa och lät Arktisk luft krypa längre söderut.
   
  Övervägande negativ NAO och AO var mer vanligt under 50 – 70-talet och de värsta regnvädret kom där jetströmmen låg, mellan den kalla nordluften och den varmare sydluften.
  Här kan man se de närmsta dagarnas jetströmmar, där de kommer in över Sverige är sannolikheten för nederbörd stor.
  http://virga.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_modelsml_fcst.html
   

 36. Björn

  Tege Tornvall [33]; Det du skriver i sista stycket tyder på att Bojs med flera inte behärskar ämnet klimat. Men vem gör det? Resultatet är att det är lättare att hänvisa till konsensus och därmed frånsäga sig ansvaret för allt osakligt skriveri som enbart håller sig under konsensusgränsen och utan utblick ovanför denna gräns. Skriverierna blir därmed inskränkta och partiska.

 37. Olaus Petri

  Tege #20,
   
  För den som kan sin idéhistoria så påminner vetenskapsdiskursen runt CO2-hypotesen/klimathotet oerhört mycket om den som omgav naturvetenskapen i början på 1800-talet, då främst i skepnad av den romantiska tyska naturfilosofin. Då som nu försökte man ta ett helhetsgrepp om naturens alla skiftningar. Stort som smått, himmel och jord, kropp och själ, organiskt och oorganiskt, livet och döden etc skulle syntetiseras (spekuleras fram) inom ramen för en överordnad (guds)princip. Allt hängde ihop och förenades organiskt med hjälp av den animala magnetismen (eg. en avläggare till eter-tanken) som genomströmmade universum.
   
  Gaia-teorin, med tillhörande klimathot, är en modern avläggare till detta ”balanstänk”. Och precis som för två hundra år sedan ledde detta till att experimentell vetenskap övertrumfades av avancerade deduktioner vars primära syftet var att bringa samman allt till en helhet – en organism. I det lilla kunde man därför se bekräftelser på det stora och tvärt om. Följaktligen var också ”alltets” välbefinnande beroende av att harmoni mellan myriaderna inte stördes.
   
  Att ett dylikt tänkande är oerhört receptivt för domedagscenarier säger sig självt. Gaia-teorins kraft emanerar också ur eskatolgiskt färgade utsagor om ”vad som håller på att ske”. Den är därför oerhört suggestivt och förförisk. Man behöver inte vara raketforskare för att se att kraften i teorins postulat har förmågan att pervertera vetenskap, i klimathotets fall CO2-hypotesen. Koldioxiden blir den rubbning som man vet kommer att stjälpa den delikata balansen.
   
  Spåren eller tecknen finns därför också överallt, som vi alla vet. Inget är för litet för att inte kunna direktlänkas till den överordnade balansrubbningen som den antropogena koldioxiden orsakat. Följaktligen är det inte heller konstigt att en agronom kan göra sig till talesman för klimatvetenskapen. Vem kan bättre än en överutbildad bonde se de omedelbara effekterna av balansrubbningen. 😉

 38. Sven

  ”Vad du än gör så se till att du inte diskuterar något offentligt med någon som kan ämnet”, lär en propagandaminister ha sagt.
  Således är det nog bäst att avböja diskussioner där motparten har starka argument och en bred kunskap i ämnet.
   
   

 39. Labbibia

  Olaus Petri # 37
  Min folkliga benämning på din uttömmande analys är helt enkelt  ”KrösaMaja-hypotesen”. Jag tycker att det namnet mycket bra beskriver vad det handlar om.
  Det sättet att tänka är ju uråldrigt, och lever uppenbarligen kvar även hos oss moderna människor.

 40. Lasse

  #35 pekke Tack för bilderna. Det är så tydligt att vi kan resonera om det på ett sansat sätt. Istäcket lämnar inte havet mer öppet i år i någon avgörande omfattning. Den förklaringsmodellen håller inte alls, speciellt inte för att förklara väderläget i sommar! Är det nån som har tutat i Per Erik den och i så fall varför?

 41. BjörnT

  Olaus: Lustigt att du tar upp Gai-.hyptesen.  Lindzens teorier om negativ feed back från molnen är det närmaste jag sett an Gaia-hypotes inom klimatvetenskapen. Moder Jord reglerar sin temperatur själv minsann.  Vräk på med Koldioxid bara och även om det är en VHG så kommer den ökande molnmassan att reglera temperaturen genom Gaias-Moder Jords ömma försorg till en för människor behaglig nivå….Men Venus då…äsch..de har ju ingen Moder Venus, ingen Vaia liksom.

 42. Labbibia

  BjörnT # 40
  Ahh….ännu en som tror att Venus går att jämföra med Jorden. Lycka till! Du är ute och cyklar rejält nu.

 43. Olaus Petri

  Helt rätt Labbibia. Den typen av ”tänk” är djupt mänskligt och och därför tidlöst. Problemet är att det kan skapa visshet där ingen sådan finns, även i vetenskapliga spörsmål. Övertygelsen ruinerar lätt vetenskapens etos, åtminstone temporärt. Ju starkare ”tänket” är desto längre tid tar det innan sanningen segrar, i klimathotets fall att ”science isn’t settled”.
   
  Faktum är ju att vetenskapen lätt blir konform och självbekräftande även utan dylika semi-religiösa överbyggnader grundade på politiska och ideologiska fundamenta.

 44. Ingemar Nordin

  Stort tack C-G,

  Det har framförts åsiken att ett grundproblem är journalisters brist på naturvetenskaplig skolning. Och det kan vara sant i viss mån.

  Men som C-Gs berättelse angående den digra listan med peer-reviewad skeptisk litteratur visar, så är det kanske inte nödvändigtvis bristen på naturvetenskaplig skolning som är problemet.

  Du behöver inte någon naturvetenskaplig skolning för att känna till denna lista, att ha läst Donna Lamframboises bok om IPCC, att kolla upp det politiska spelet bakom EUs, USAs och FNs engagemang för klimatfrågan eller att göra en djupdykning bland de många climategatebreven.

  Visst underlättar det med att känna till åtminstone de stora dragen i det rent naturrvetenskapliga. Men annars är det t.ex. historisk, statsvetenskaplig och ekonomisk kompetens som behövs. Och en förmåga att läsa och tolka opinionsundersökningar (det borde väl journalister vara bra på).

  Så, är det kunskapen eller viljan som fallerar?

 45. Olaus Petri

  BjörnT, kan du precisera dig lite grand? Lite svårt att veta vad du vill ha sagt med din nyanserade och solomoniska återgivning av Lindzen forskning rörande klimatkänslighet.
   
  I det avseendet är han väl rena anti-tesen till Gaia?

 46. Jonas B1

  Annika Widebäck verkar vara en sällsynt hederlig journalist. Varför inte ge henne scoopet att Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson på TCS har publicerat en uppskattning av klimatkänsligheten a’ 1,7 grader, denna sammanfaller i stort med den mest seriösa uppskattningen som refereras av IPCC dvs Forster & Gregory (vilken dock har förvanskats i IPCC-rapporten)? Båda dessa ligger klart under det av IPCC politiskt färgade 2-4,5 grader C. 

 47. Slabadang

  ”Jag vill påverka och förändra” !
  En vanlig målsättning för den moderna journalisten. Vem de vill påverka, varför, och till vad, samt på vilka villkor blir kvar i dunkel. 
  Det finns en kåranda / yrkessjälvbild där men lätt tror att de som journalister äger större förstånd och bättre moral än andra som nån form av obligatoriskt bihang när man fått pressleg. En självbild som förklarar mycket av den översitterimentalitet som lyser från spalterna där de vill övertyga oss att det är rätt att tänka som de. 
  Den självpåtagna folkuppfostrande journalistiska rollen menar jag är ett viktigt skäl till varför läsarnas förtroende är i botten. Folk känner nog inte något behov av att bli skrivna på näsan av journalister och tycker att det räcker med ideologiska agitatorer i riksdagen och förväntar sig att journalister skall granska makten istället för att kritiskt granska folkets grillande, matvanor och glädje över en OS-medalj. För folk i gemen blir det ett tredubbelt maktetablissemang som ska peta i deras llv och driva dem mot ett beteende strikt i linje med den senaste PK-nycken.
  De upplåter samtidigt mycket spaltutrymme till fanatiska minoriteter som tagit sig rätten att bestämma över majoriten. Köttfria mändagar till alla artiklar som innehåller ”vi måste” utan att vilka ”vi” är eller varför vi ”måste” aldrig framgår.Proffsprussiluskorna lyfter fram amatörprussiluskorna.
  Vad gäller journalisternas klimatrapporteringen så gäller det att hålla koll på bollen. Att den är ensidig osaklig och utan kritisk granskning beror bla på att den samordnas mellan redaktionerna, där föreningen ”Miljöjournalister” är en maktfaktor som du inte vill mucka med som självständig journalist. Det kostar karriär!
  När det gäller SVT/SR är det betydligt värre och man hittar svaren på bakgrunden till den ensidiga klimatpropagandan genom att iakkta förändringar i rapporteringen kombinerat med tillsättningar av tjänster både nya och gamla för att förstå hur och varför den kritiska granskningen upphörde helt. PÅ både SVT och SR genomförde man förändringar av den redaktionella ansvarsfördelningen över olika ämnen och ”nämen titta!” klimathotandet fick en separat och särskild samordning av ALLA redaktioner där inte ens meteorolgerna slapp undan de hamnade under ”klimatfrågan” och risken för spretigheter i den ensidiga propagandan skulle undvikas och den rollen har Ulrika Larshamre idag. Hon bestämmer vad nyhetsredaktörerna på Rapport Aktuellt , morronsoffan, Tv- meteorolgen får släppa till tittarna eller ej  i klimatfrågan. U Larshamre är dock ej med i föreningen ”miljöjournalister.  Larshamre är svaret på varfrö svenska folket inte får reda på att den gloibala uppvärmningen upphörde för femton år sedan och ansvarig för att tittarna har en helt felaktig bild av vad som skiljer skeptiker ifrån IPCC linjen.
  Samtidigt är Ulrika Larlshamre bara ett verktyg som operativt ansvarig för klimatpropagandan. Ett verktyg för de som gett henne befattningen uppgiften och förtroendet att tvångsmata licensbetalarna med den statligt sanktionerade ensidiga propagandan. Det är i den linjen vi hittar de som har makten över och legitimerat att de har rätten att bestämma över vad folk skall få tycka och veta. Att försöka dölja hur det faktiskt går till är en av AB SVTs bäst skyddade affärshemligheter. Men inte länge till!  
  När försvann skeptiska argument HELT och Hållet från SVT? När kom den definitiva tippingpointen?         

 48. BjörnT #14: Citatet är ett övertramp och borde tagits bort. Men detta var på tiden innan TCS Stockholmsinitiativet hade tagit över bloggen. Troligtvis ser K.B. ingen skillnad på då och nu. Men ingen hade väntat sig att K.B. skulle ställa upp på en intervju med TCS.
  Sen är frågan hur mycket som kan skyllas på bloggägaren för fula kommentarer. Det är mycket tungt att moderera och även i gammelmedia kan du hitta övertramp bland kommentarerna. En annan sak är om någon påpekar övertrampet och bloggägaren vägrar att göra något åt det.

 49. Slabadang

  Jonas B1!
  Det blir lite svårt att relatera till Forster eftersom hans hnd .. eller nåt ätit upp underliuggande data.  han har bokslutet men bokföringsmaterialet sakans . så vi får väl tro honom på hans ord?
  Nick Lewis;
  I have been trying for over a year, without success, to obtain from Dr Forest the data used in Forest 2006…. Unfortunately, Dr Forest reports that the raw model data is now lost.

  ”If I am right, then correct processing of the data used in Forest 2006 would lead to the conclusion that equilibrium climate sensitivity (to a doubling of CO2 in the atmosphere) is close to 1°C, not 3°C, implying that likely future warming has been grossly overestimated by the IPCC.”
  McIntyre kommanterar:
  This is important stuff. Nic is very sharp, Forest et al is an important paper and Nic’s conclusions are damning. It’s frustrating that, after all the controversy, climate journals don’t require authors to archive data and that IPCC authors continue to “lose” data.

     
   
  cI
   
      

 50. Slabadang

  Slabadang!
  Jag pudlar och erkänner mitt övertramp i min beskrivning av Bojs. Makt och förtroendemissbruk får mina proppar att gå. Att hon är en av Sveriges mest partiska och blinda journlaister förändras dock ej.

 51. Slabadang kl 11.00
  Jag håller med dig om att den journalistiska ambitionen att uppfostra
  oss till bättre människor har blivit framträdande under senare decennier.
  De ersätter forna tiders präster. Det är inte fint nog att endast
  ’rapportera vad som händer’ – man vill påverka, som du säger. Där finns
  nog journalisthögskolorna som bakgrundsinspiration.
  MEN
  1) Jag frågade Camilla om hon själv kunde bestämma vad som skulle ta’s upp.
  I stort sett svarade hon ”ja” på detta, men sa också att det givetvis
  diskuteras på möten och sammanträden.
  2) Jag frågade också Camilla om hon skulle utsättas för någon form av
  repressalierom hon gjorde ”klimatskeptiska” inslag i VR. Svaret blev ett
  ”nja”, med dragning mot ”nej”. Hon medgav att det skulle överraska och ge
  upphov till många kommentarer.
  C-G

 52. tolou

  Mediernas osakliga klimatrapportering leder till okunskap
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/03/mediernas-osakliga-klimatrapportering-leder-till-okunskap
  Vet inte om TCS har tagit upp denna tidigare?

 53. Labbibia

  Per Welander
  Jag skulle nog vilja påstå att det inte endast är i kommentarerna som övertramp begås i gammelmedia.
  Övertrampen har varit många och ibland rent ärekränkande. Marteus, Klein och Franchell är väl några exempel på ”journalister” som borde fått röd flagg för länge sedan, för att använda en längdhoppsterm.
  Tege Tornvalls # 33 i denna tråd är ytterligare ett bra exempel..

 54. Lasse

  Klimatdebatten är väl lite som den om immigration.
  Det finns de som vill ha hela sanningen och då får ingen ifrågasätta den eftersom frågorna är så uppenbara och tydliga.
  Samtidigt uppstår det då frustration och uppdämt behov av att få säga sin mening om en utveckling som inte är hållbar. Väder och klimat känner vi alla av och är beroende av.
   
  Kanske kan man koppla de två frågorna till en -befolkningsutvecklingen!

 55. tolou

  Enl. länken # 53
  ”Svensken är alltså både intresserad, engagerad och påläst om klimatfrågan vilket stärker uppfattningen om klimatfrågans betydelse. När det gäller effekter av klimatförändring och människans roll är bilden mer splittrad. Det visar sig att den verkliga kunskapsnivån är låg och inte motsvarar de tillfrågades engagemang och intresse. ”

 56. BjörnT

  Olaus #45.  Jag sa att Lindzens hypotes om att molnen skulle fungera som negativ feed back till den ökning av temperaturen som CO2-ökningen ger upphov är den som mest påminner om Gaia-hypotesen.  Citerar från en hearing i senaten 2001: In his testimony before the U.S. Senate Environment and Public Works Committee in 2001: ”doubling CO2 alone will only lead to about a 2F increase in global mean temperature. Predictions of greater warming due to doubling CO2 are based on positive feedbacks from poorly handled water vapor and clouds (the atmosphereÕs main greenhouse substances) in current computer models. Such positive feedbacks have neither empirical nor theoretical foundations. Their existence, however, suggests a poorly designed earth which responds to perturbations by making things worse.” Min fetstil.  Känns lite Gaia…eller kanske ännu mer som om Jorden var skapad av någon gudomlig varelse via Intelligent Design…

 57. Olaus

  BjörnT nr 31
  Det gagnade Alfred Wegener föga vad Holmes föreslog 1944. Då hade Wegener varit död i 14 år redan. Jag tycker nog, att Wegener och kontinentaldriften är ett bra exempel på att en ensam forskare kan visa sig ha rätt fast en hel forskningsfront har en annan uppfattning. Detsamma kan drabba koldioxidhypotesen.
  Du fabulerar dessutom om Wegeners död. Ingen vet hur den gick till. Mest troligt handlade det om hjärtslag. Enda vittnet dog själv efter begravningen av Wegener på isen.
   

 58. Olaus Petri

  BjörnT # 56. Du känner väldigt mycket och läser in därefter. Jösses!

 59. Peter Stilbs

  tolou #52, det är SI:s enkät, och den finns här: https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/05/demoskopenkaten-i-sin-helhet/

 60. Thomas

  Olaus #57 ”Jag tycker nog, att Wegener och kontinentaldriften är ett bra exempel på att en ensam forskare kan visa sig ha rätt”
  Med betoning då på ”kan” för exemplen där den ensamme forskaren har fel är så otroligt många fler.

 61. BjörnT

  Olaus #57.  Du har rätt om Wegener,,,ingen vet hur han dog där på Grönland.  Tog i hastigheten till en gammal myt, precis som den att han inte hade någon support innan 50-talet.

 62. BjörnT

  Olaus #58  Du borde läsa lite Damasio så förstår du  hur viktigt känslor är.. 😉

 63. Olaus Petri

  Ja, BjörnT, känslornas kraft är viktiga att hålla i minnet när man skall analysera de vetenskapliga grunderna bakom klimathotet. Jag föreslår därför att du idkar lite introspektion. 😉

 64. BjörnT

  Olaus: Utan känslor inga tankar. Finns utmärkt beskrivet i Damasios senaste bok ”Self comes to mind”. Apropå det så har forskning visat på att om man har en grundmurad för och emot någonting (säg demokrat-republikananhängare i USA på vilken denna forskning är gjord) om något så tänker vi med olika delar av hjärnan när vi ska analysera ett ett derogativt uttalande om det vi tror på……säger någonting om svårigheten att föra en dialog.

 65. Slabadang

  Jag läser Eus förtroendebarometer och det ser inget lattjo ut för klimat och miljöffrågor!
  Man frågar Europeer om de TVÅ viktigaste utmaningarna länderna står inför.
  4 % svarar klimat miljö och energifrågor!! FYRA PROCENT!!
  ”Det största hotet mot mänskligheten” verkar inte blivit nån schlager utanför redaktioner och partier. Jag gillar folk! jag litar på vanligt folk! 
  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_en.pdf
      

 66. Staffan

  Inte bara klimatet missköts i media.  Om USA:s läge får ni inget veta.  C:a 43% av federala budgeten finansieras nu med lån.   Statsskulden gick i år över 100% av BNP,  f.f.g. sedan 1947.  (Dems fick all makt i kongressen i valet nov 2006 – då var den 63%.).  Ingen förbättring inplanerad detta decennium.  –  Etc.
  Enkla, odiskutabla siffror.  Det här påverkar er och era barns framtid.  Men nämner media det?  Never.  De ser Obama som vårt Hope & Change.
  Och därför hoppas 60-70-80% av svenskarna att Barack Hussein vinner i november.

 67. Staffan

  Jag bör väl nämna att Sveriges statsskuld var 32% i början av året.

 68. Ingemar Nordin

  tolou #52,

  Enkät + kommentarer ligger dessutom under våra permanenta sidor i den vänstra kolumnen, Föreningen -> aktiviteter (Almedalen 4 Juli)

  https://www.klimatupplysningen.se/foreningen/aktiviteter/

 69. Gunbo

  Olaus Petri #37,
  ”Gaia-teorin, med tillhörande klimathot, är en modern avläggare till detta ”balanstänk”.”
  Även Roy Spencer och Ross McKitrick var inne på Gaia-teorin när de författade Cornwall Alliances manifest An Evangelical Declaration on Global Warming:
  ”We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.”
    

 70. Maths

  #Staffan 66
  Eller kanske är det du som inte sköter din mediabevakning. Står jämt och ständigt om USA:s skuldberg. Senast idag faktiskt. Rubrik på SvD Näringslivsdels framsida t o m.
  Men visst är det skönt att kunna välja att läsa det man själv vill och fortsätta känna sig förfördelad…    

 71. Olaus Petri

  Ja, Gunbo. Balanser finns, och alla kan vi relatera till dem, så även Spencer et al. Även jag anser att man kan smutsa ned och förgifta Moder jord. Faktum är att jag inte vet någon som anser att man inte skall vara rädd om naturen.
   
  Det är ”tänkets” mottaglighet för eskatolgi och apokalyptik jag ville lyfta fram och den förmåga det har för att skapa rörelser av det slaget som klimathotet utgör, där vetenskapen misshandlas och missbrukas.

 72. BjörnT

  Gunbo #69.  Ja jag har stött på några ggr att de som tror att Gud skapade världen inte kan föreställa sig att människan kan föröda den med sina aktiviteter.  Lite grann som Lindzen som inte kan tänka sig att jorden är så dåligt konstruerad (poorly designed) att den skulle ge en positiv feed back till CO2 forcing.  

 73. L

  BjörnT, är du klimathotskollega med Thomas Palm..?

 74. BjörnT

  L: Jag vet inte om någon som du nämner.  Vare sig i levande livet eller på denna blogg.  Själv brukar jag undvika att nämna fulla namn om det inte är publika figurer eller själv har fulla namnet som nick.  Dessutom så är jag nog inte kolleg med någon som sysslar med klimathot, vet inte ens vad som avses med termen.

 75. Lasse

  #72 Det finns de som tror att klimatet var stabilt fram tills vi började påverka det med CO2 utsläpp och att alla förändringar som sker skulle kunnat förhindras om vi inte eldade så hårt med fossila bränslen.
  Det om något är väl övertro på vår förmåga och jordens stabila miljö!

 76. Gunbo

  Olaus Petri #71,
  ”Det är ”tänkets” mottaglighet för eskatolgi och apokalyptik jag ville lyfta fram och den förmåga det har för att skapa rörelser av det slaget som klimathotet utgör, där vetenskapen misshandlas och missbrukas.”
  Jo, jag förstår det. Du skriver också: ”Även jag anser att man kan smutsa ned och förgifta Moder jord.” Men till skillnad från ”eskatologerna” och ”apokalyptikerna” anser du att det finns någon slags mekanism som gör att smutsen och giftet inte kan bli farligt för Moder Jord?
  Roy Spencer och Ross McKitrick anser uppenbarligen att den mekanismen är Gud.   
    
     
    

 77. SailorMats

  Min analys till varför agw-kritiker inte får någon plats i media:
  De flesta i media ser på skeptiker på samma sett som dem ser på förintelseförnekare. Dem i media känner sig ha ett moraliskt ansvar att beskydda medborgarna från farliga teorier. Så istället för att argumentera mot dessa kritiska teorier och ödelägga deras argument så har det istället försökt att marginalisera och stänga alla dörrar till media.
  Jag tror att den taktiken är kontraproduktiv. De bästa är att dra fram argumenten i ljuset. Då slår man lätt hål på felaktiga teorier (som förintelseförnekelse och konspirationsteorier typ 9-11).
  Men denna väg vågar få journalister ta. De ser ofta agw-kritiker som själviska och farliga som inte vill rädda vår jord och barn från katastrof i framtiden. Därför får agw-kritiker sällan någon plats i media.

 78. Olaus Petri

  Gunbo, hur får du (ur ditt citat) fram att Spencer och McKittrick anser att människan inte kan smutsa ned och förstöra naturen?
   
  Personligen anser människan fullt kapabel att göra det utan Guds hjälp.

 79. Gunbo

  Olaus Petri #76,
  Jag var kanske lite otydlig när jag frågade dig:   ”Men till skillnad från ”eskatologerna” och ”apokalyptikerna” anser du att det finns någon slags mekanism som gör att smutsen och giftet inte kan bli farligt för Moder Jord?
  Roy Spencer och Ross McKitrick anser uppenbarligen att den mekanismen är Gud.
  De skriver ju ”We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting,…”
  M a o anser de att Gud i sin visdom och allmakt har skapat jorden så att den själv reglerar och korrigerar det människan släpper ut av ”smuts och gifter” och att han/hon inte skulle tillåta någon ”apokalyps”. Så tolkar jag deras manifest.  
        
    
     

 80. Tege Tornvall

  Rörande journalistik. I dag fungerar de flesta journalister som om de refererade en tennismatch: boll från vänster, boll från höger…. utan att själva ta ställning eller ens söka grundfakta i frågan. Oavsett vad folk säger, gäller ju grundfakta!
  Jag började min journalistiska bana 1965 på då nygrundade Veckans Affärers researchavdelning efter mönster av amerikanska Business Week för att söka och ge skribenterna grundfakta inför deras reportage och intervjuer. Vi var så grundliga att vi även i förväg lyckades i huvudsak knäcka statsbudgeten – långt före dagens nätvärld.
  Det hela drevs av idealet ”survival reading”, taget till Sverige av VA:s förste chefred. Buster v. Platen, legendariske förlagschefen Erik Westerberg och energiske journalisten Sören Larsson, som var männen bakom VA.
  Survival reading betyder att ge läsekretsen sådan information den behöver för sin verksamhet, privat eller i yrket. Morgontidningen, Allt om Mat och Land är exempel på survival reading för hushåll. Ny Teknik och Verkstäderna är exempel för yrkesfolk – liksom The Vehicle Component, som jag 2000-2011 var redaktör för. Ingen ligger sömnlös för att inte ha fått umbärliga Café, men en utebliven morgontidning skapar tomhet!
  För att ge sin läsekrets riktig, relevant information måste man sovra och utvärdera nyhetsmaterialet och göra egen research. I många frågor har en part rätt och en fel. Då är det ens plikt att ta reda på och informera om det så att man inte lämnar läsaren i sticket och i onödan upptar hans/hennes tid. Yrkesfolk har nämligen sällan tid att ta reda på allt. Fackjournalistens roll är därför att finna och presentera det relevanta.

 81. Jonas B1

  Slabadang,
  Ja, Forster and Gregory 2006 är verkligen den mest seriösa pdf som presenteras av IPCC AR4, den enda som baseras på mätdata; vad som normalt kallas vetenskap.
  Nic Lewis:
  ”Of the eight studies for which PDFs are shown, only one – Forster/Gregory 06 [Forster and Gregory, 2006] –  is based purely on observational evidence, with no dependence on any climate model simulations.”
  Men som du påpekar har hunden tyvärr ätit upp bakgrundsdata och allt pekar på att deras resultat egentligen skulle varit ännu lägre än 1,6.
  Nic Lewis:
  ”If I am right, then correct processing of the data used in Forest 2006 would lead to the conclusion that equilibrium climate sensitivity (to a doubling of CO2 in the atmosphere) is close to 1°C, not 3°C, implying that likely future warming has been grossly overestimated by the IPCC.”
  Det är väl ett scoop om något…

 82. Ingemar Nordin

  SailorMats #77,
  Min analys till varför agw-kritiker inte får någon plats i media:
  De flesta i media ser på skeptiker på samma sett som dem ser på förintelseförnekare.
  Det är helt riktigt, och det har varit ett tydligt mål bland de mer aktivistiskt inriktade miljöalarmisterna att måla upp den bilden av skeptiker, vare sig dessa är klimatforskare eller inte. Det senaste exemplet i den vägen är ju Stephan Lewandowskys pseudovetenskapliga rapport där han genom fejkade data försöker få till en koppling mellan skeptiker och konspirationsteoretiker.
  Listan är lång på svartmålningar. Skeptiker är: förintelseförnekare, inte ”riktiga” klimatforskare, kreationister, anti-vetenskap, äldre vita medelklassmän, HIV/AIDS-förnekare, köpta lobbyister för Big Oil och tobaksbolag, politiskt konservativa och konspirationsteoretiker.
  Och jag tror, i motsats till SailorMats, att det varit mycket effektivt – både bland mediafolk och politiker. Negative Campaining är ju något som länge praktiserats med framgång i bl.a. USA på inrådan av smarta spin-doctors.
  Vad skall en stackars journalist göra? Klart att de tror på propagandan, särskilt om skeptikerns budskap går emot deras inlärda PK-världsbild.
  Även en och annan kommentator på TCS verkar ju ha gått på dessa simpla myter om skeptiker.

 83. KF

  Kanske en intressant tanke. Alla ämnen människan befattar sig med kommer ju från jorden. Kan man då säga att vi smutsar ner jorden när vi använder dem? De är ju ”naturliga” så att säga. Det enda vi egentligen gör är ju att koncentrera naturligt förekommande ämnen. 😉

 84. Adolf Goreing

  #79 Lite intressant att läsa då jag har träffat på denna retorik bland flera skeptiska KD-anhängare. Nu anser jag dock att denna retorik inte behövs. Det finns tillräckliga svagheter i AGW-hypotesen för att den ska falla på eget grepp. Några års fortsatt utebliven temperaturökning t.ex. (utan ett större vulkanutbrott dvs,)

 85. Lasse

  #80 Tege Thornvall Det vore kul att höra från en från gammelmedia vad du tror kommentatorsfunktionen har för betydelse i dagens mediavärld?
  Det är onekligen ett sätt för mer informerade att även komma till tals, om de orkar tränga sig igenom våra mer spontana inlägg!

 86. Jonas B1

  Tillägg till #81,
  Detta gäller alltså den helt centrala frågan i klimatdebatten:
  dvs vad är klimatkänsligheten?
  * Det finns ett papper hos IPCC som baseras på verkliga mätvärden.
  * Dettta papper är förvanskat av IPCC.
  * I original visar detta papper 1,6 C i klimatkänslighet.
  * Bakgrundsdata till detta enda papper är försvunnet.
  * Bakgrundsdata finns för liknande papper, om dessa processas korrekt skulle pappret egentligen visa 1 C.
  På dessa grunder ska vi ställa om hela världsekonomin.

 87. Staffan

  #70 Maths: ”USA:s skuldberg” främst på SvD B?  Låter bra.
  Men jag hittar det inte på SvD.se/naringsliv.  Inte i rubrikerna, inte i ”mest lästa” e.d. 
  Ur Expressen, 4 sep, ”NN vill kopiera Obama”:
  ”(Ministern) hymlar inte; hon stöttar Barack Obama.  Folkpartiet har den största svenska delegationen på plats under demokraternas konvent i North Carolina.
  – Vi åker aldrig som parti till republikanernas konvent. Vi vet väldigt tydligt att vårt hjärta är med Demokraterna, säger NN som bland annat är i USA för att se och höra abortdebatten.
  .  Det finns täta band mellan Demokraterna och Folkpartiet, berättar NN under en paus i National Democratic Institutes, NDI:s, ledarskapsseminarium.  De är systerpartier i det närmaste, även om Demokraterna inte är medlemmar i Liberala Internationalen.”
  Eh?
  PS.  ”Förfördelad”?  Sverige är mycket, mycket bra just nu…!  ”Den som är satt i skuld” osv…

 88. Inge

  Ingemar #82
  Dessutom ger man inte skeptikerna utrymme till svar så påståendena får stå kvar som ”sanningar”.

 89. Staffan

  #80 Tege Tornwall beskriver journalistikens mening:  en (efter förmåga) korrekt redovisning av parternas argument.  Berätta vad som är rätt, och vad som är fel.
  Men idag fungerar det inte så.
  USA är mitt exempel.  Debatten där är hård idag.  Men svenska media håller sig helt på vänsterfältet, Dem’s tankar.
  Jag försöker följa RealClearPolitics.com, som länkar både till höger och vänster;  lite mer höger, kanske.  Jag försöker också följa National Review, särskilt The Corner, en sorts blogg med många, många kunniga skribenter.
  Men följer man svenska media hamnar man, liksom 80% av svenskarna, på Dem’s sida.  Vet inget om motsidan.  Vet inte att 43% av federala utgifterna nu betalas med lån.
  http://mercatus.org/publication/how-much-federal-spending-borrowed-every-dollar

 90. L

  BjörnT, Thomas använder inte sitt fulla namn på just TCS, men eftersom det finns flera Thomas så skrev jag ut det. Han är den som på heltid ägnar sig åt att bevaka så klimathotet lever kvar i media och du börjar likna honom.
  Men som andra redan sagt, så dyker det upp fler med samma ambitioner med jämna mellanrum, ungefär som om ingen i SI vet vad klimathotet går ut på. 
  Det vore betydligt intressantare om vi fick veta något nytt! 

 91. Tege Tornvall

  85, Lasse. Menar du kommentarerna på bloggar? Frågan är hur många och vilka de når, om de når utanför en trängre krets – och vilken betydelse de tillmäts. Få orkar eller har tid att söka information aktivt och medvetet för att komma runt etablerade pappersmedia, som vad gäller miljö- och klimatjournalistik kan sägas tillhöra det officiella etablissemanget. Där finns grindvakter till både allmänna media och fack- och vetenskapsmedia liksom även Wikipedia, som ser till att inget olämpligt kommer in. Intresse, läsare/tittare, anslag och även anseende får man när man varnar för faror. Däri ligger ett egenintresse.

 92. BjörnT

  Tege #91. Nära nig exakt det där har jag hört många ggr på foliehatts-sajter.  Den stora konspirationen som håller sanningen borta från det stora flertalet.

 93. Lasse

  91 Tege-Tack för svar ”Läsare får man när man varnar för faror.”
  Noterar att överdrivna klimatalarmen skapat oro hos barn och vuxna. Kanske bör vi varna för detta i stället! Eller för okunskapen som sprider sig i inslag som i vetenskapens värld igår!

 94. Thomas

  L #90 ”Det vore betydligt intressantare om vi fick veta något nytt! ”
   
  Då befinner du dig på fel blogg. Här ältas bara samma gamla förnekelser som alltid.

 95. Staffan

  Underskott?  USA borde höja skatterna, helt enkelt?  Jovars.  Vet ni något om arbetslösheten där?
  Här hittar ni diagram från tre kriser:
  1983 under Reagan
  1993 när Clinton tog över
  2009 när Obama fick makten
  Obama-siffrorna är särskilt intressanta.  2010… 2011… 2012…
  http://www.nationalreview.com/corner/316222/tale-three-or-really-two-recoveries-yuval-levin
  (National Review är nere just nu…)

 96. Peter F

  Thomas #94
  Vilken är rätt blogg ? UI,,,garvar ihjäl mig. Bloggen utan nyheter. Snacka om att tugga gamla nyheter.

 97. Slabadang

  USAS handelsunderskott!
  Av totalt    total U.S. trade deficit was $559.956 billon
  Utgjorde petroelum produkter  $332 billion.
  Latinamerika Canada är största de största leverantörerna med nitton respektive femton procent av US behov. Afrika är på väg att gå om mellanöstern med 10 respektive 12 priocent av den amerikanska oljeproduktionen. USA är illa ute och måste agera och frackingen kommer som en välsignelse för budget och rating. Det är politiskt och ekonomiskt självmord att inte satsa fullskaligt på frackingen.

 98. Christer Löfström

  För Humlum diggare, till vilka meterologen Lennart Bentsson inte verkar höra.
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/09/el-ninos-effect-onco2-causes-confusion/#more-13053

 99. Jag noterar precis att BjörnT använder ordet ’denialists’ och ’foliehatt’ i sin strävan att för en diskussion och därigenom lära sig ngt. Och drar till med ’Den Stora Konspirationen’ rörande hur klimathotsanhängare försöker skydda sin tro.
  Nåväl, vi har ju sett hur kapabel BjörnT är att extrahera innehållet i vad andra skriver. Och det är väl också därför han ständigt vill älta vad någon annan (tredje, ej närvarande) part påstås ha skrivit någon annan stans någon annan gång, som argument för ngt, oklart vad, typ:
  ’Karin Bojs vill inte prata med Ribbing därför att någon helt anonym i en kommentar uttryckt ringaktning om henne’
  Ja så kanske det gick till, hur nu BjörnT kan avgöra sådant på distans. Men hon har inga problem att läsa en annan (hårt och aktivistiskt modererad) blogg, där det fullständigt kryllar av smutskastning och invektiv (alltid åt samma håll) och återge deras uppfattningar såsom de vore högsta sanning och visdom. Jag syftar på RealClimate.
  Nej nej, konsekvens i sina argument, eller att tillämpa dem på samma sätt i båda riktningar är inget som kännetecknar de klimathotstroende.
  Men så tror jag heller inte att det hade gått att få ur ngt alls vettigt om frågeställningar hur Karin B, alltså även om hon hade ställt upp.

 100. Jonas B1 #86
  Det är bra att du tar upp och påminner om detta (igen). För det är en viktig och allvarlig del. Alltså att den enda uppskattningen av ’klimatkänsligheten’ hos IPCC som inte baseras på bara simuleringar, utan använder empirisk data behövde förvanskas genom att man oriktigt ’spädde ut’ resultatet mha en helt felaktigt och extra använd Bayesisk eftertolkning av resultaten, just i syfte att skruva upp värdet.
  Egentligen är det en riktig skandal, även om den inte fått så stor spridning.

 101. Thomas

  Peter F #96 Vad sägs om en blandning av bloggar? Du dör inte av att kolla in på UI, så mycket skriver de inte att det tar upp så mycket tid, och en hel del av inläggen är läsvarda. Sen har du RealClimate, Open Mind m fl. Bara så att du håller koll på den sidan också. JAg antar att du redan tittar på WUWT.
   

 102. Lasse

  101 Thomas Finns det någon aktuell blogg som du vill hänvisa till för att bredda bilden. UI uppdateras ju inte speciellt ofta!

 103. Helge

  För er som pratar om ”obehagliga avvikare” som visar sig ha rätt så är väl historien full av dem. Semmelweiss är en av dem, Copernicus en annan, Copernicus vågade inte ens ge ut boken förrän efter hans död. Eller varför inte vår egen Annika Dahlqvist som förspråkar LCHF. Svendsmark som man hånskrattde år i vetenskapens värld 2007.
  Såg en bra youtubare som tar upp problemet lite med utgångspunkt från ett lagförslag https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmuzrHwMkMU

 104. Jag håller helt med Thomas där. Jag tycker man bör titta in hos UI ibland. Men vara fullt medveten om att de bara vågar ’debattera’ med en egen raderknapp till hands. Och inte ens är allting tokfel eller ens bara fel. Men de är livrädda för att för att det skall framgå tydligt att bilden är bredare, mer nyanserad och mångfasetterad än deras enkla tillrättalagda version. Och de hämtar förstås sin ’information’, sin övertygelse om att det måste vara så och precis så på lika ensidiga alarmistbloggar som RealClimate elelr SkepticalScience. Och ibland långt värre, såsom DeSmogBlog eller från PeterSinclair. Plus annat trams
  Jag tycker att det är ganska informativt att se hur de ’debatterar’ med då få som ibland försöker nyansera bilden.

 105. Thomas

  Lasse #102 Arktis är ju aktuellt och då är den här rätt bra:
  http://neven1.typepad.com/blog/
  Annars tyckte jag att jag gav några exempel förutom UI.

 106. Helge
  Angående klimathotet behövs där inga ’obehagliga avvikare’ eller ensamma forskare på tvärs med hela resten av samfundet.
  Den påstådda konsensusen handlar om ett mycket begränsat antal individer som delar (ev ärligt, men nog inte alla) en tro på att CO2 förmår styra klimatet, och med dessa påstått stora och positiva återkopplingar.
   Baserat på eget kunnande och aktivt arbete är detta några dussin. De många som hävdas att i tysthet sluta upp bakom detta eller de icke initierade som faktiskt högljutt gapar om det gör varken till eller från.
  Pratar man med folk lite off the record låter det definitivt inte så som i media, eller som aktivisterna vill beskriva det. Alltså inte ens bland dem som tror att där finns ett klimathot. Lennart B är ett bra exempel på detta ..

 107. Gunbo

  Ingemar Nordin #82,
  Du nämner bl a ”politiskt konservativa” i din lista av svartmålningar. Det är ingen svartmålning utan rena fakta. En undersökning från i fjol visade att 71% av republikanerna år 2010 inte trodde på global warming medan motsvarande siffra för demokraterna var 30% och skillnaden ökar.
  http://phys.org/news/2011-04-democrats-republicans-increasingly-global.html#jCp
  ”According to the MSU-led study, people on the right of the political spectrum increasingly deny the existence of global warming, while people on the left generally believe in global warming more now than they did 10 years ago.”
           

 108. FcH

  En tidigare rektor på journalisthögskolan sa att journalistik inte var att beskriva vad som sker i samhället. Nej, journalistik tyckte han var ett bräckjärn för att vrida samhället i ”rätt” riktning. Med rätt riktning menade han åt vänster. 

 109. Tege Tornvall

  106, Jonas N. Off the record: Under mina fem sista år 2007-2011 som redaktör för den nordiska fordonsindustrins (leverantörernas) tidning tog jag ofta upp klimatfrågan med tekniker jag mötte och fick inte en enda gång allvarliga motsägelser mot min uppfattning om starkt överdrivna larm – men ibland överslätande leenden från ansvariga chefer som av företags- och ekonomisk-politiska skäl måste följa officiellt gällande linje för att inte stöta sig med dem som dikterar politiken och delar ut bidragen. Men så har också fordonsindustrin bundit ris åt egen rygg och lägger stora pengar på teknik som inte kan betala sig (= inte går att sälja i lönsamma volymer) inom rimlig tid!

 110. L

  Tege, ja man kan undra vem som får slutnotan på elbilen i SAAB-tappning?

 111. Thomas

  Helge #103 Om du letar så visst kan du hitta avvikare som fått rätt, men det är fortfarande så att du hittar hundratals fler som hade precis lika fel som kollegorna hävdade. Tror du verkligen att du är den som är kompetent att sålla ut de där guldkornen ur massan av tokstollar?
   
  Copernicus bok kom f.ö. ut strax före hans död, inte efter. Själv var han rädd för att få kritik men han övertalades av vänner, av Påven m fl att få den färdig. Han hade annars mycket annat att stå i så det är inte så konstigt att det tog sin tid att få den färdig. Skall man presentera något kontroversiellt gäller det att ha förutsett alla invändningar.

 112. Emily

  Den som vill ha vänligt bemötande bör nog vända sig till någon annan person än Karin Bojs. Otrevligare och mer osympatisk människa får man leta efter. Hon är säkert skräckslagen inför hotet att bli avslöjad som Sveriges mest ovetenskapliga vetenskapsjournalist. Hon producerar ingenting annat än dynga från sin upphöjda position som megafon för klimatmupparna.  

 113. Gunbo, tror du verkligen på påståendet du citerar?
  ”people on the right of the political spectrum increasingly deny the existence of global warming”!?
  Eller tror du inte möjligen att även detta är skruvat spinn, undermålig journalisitk, där signifikanta informationsbitar saknas? På mig låter det återigen som ett försök att få de egna fördomarna bekräftade. Redan i allra första meningen framgår ju att det inte handlar om seriös rapportering:
  ”Despite the growing scientific consensus that global warming is real” 
  Har enigheten om att det har blivit varmare (sen ~1850) ökat, och kan konsensus öht öka (eller minska)? Nästa mening:
  ”.. the environmental problem”!?
  Är värmen verkligen ett miljöproblem? Och är debatt hur man isf hanterar det ngt som har med vetenskap att göra? En sk sociologi-forskare säger att det är deprimerande att ’rätt energi politik’ därför inte blir av?
  Det är ju totalt omöjligt att läsa den texten annat än som en politsk pamflett för den personens egna önskningar och fördomar …
  Fler citat som avslöjar vad det är frågan om:
  ”we’re failing to significantly address one of the most serious problems of our time
  Men bra att du redovisar var du får dina idéer ifrån Gunbo. Som sagt, jag tror du skulle bli glad av att läsa Lewandowsy (och uppbragd över hur sågad han blir av dem som faktiskt läst arbetet och sett vad det är värt)

 114. Tege
  Samma sak gäller även dem som håller på med den sk klimatforskningen, men kanske inte riktigt på samma nivå. Även våra värsta klimathotsmånglare nyanserar hotet och medger mycket större osäkerheter om i en dialogsituation än om de står och talar inför många och förväntat PK-anstrukna, där ingen ställer motfrågor, eller där de har kontroll över forum/debatt.
  Bland dem som skriver koden till klimatsimuleringarna är övertygelsen om deras förträfflighet långt lägre än hos tex Thomas som menar att de utgör ’den bästa kunskap vi har’ och att vi därför måste acceptera den.
  Och i (natur-)vetenskapliga kretsar börjar klimatforskning få lite samma skimmer över sig som genusforskning, om än inte riktigt lika långt gånget  ännu.

 115. Peter F

  L#110
  SAAB konkurs 2.0

 116. Ingemar Nordin

  Christer L #98,

  OT: RealClimates skribent, Gavin Schmidt (de presenterar sig som ”working scientists”, men för det mesta är det GS, en programmerare, som skriver det mesta) slår vilt åt alla håll när han skall kritisera Humlum et.al.

  Han vill ersätta NOAAs globala dataserie med Keelingkurvan därför att den är längre. Varför det? Humlum et.al. artikel handlar om relativt korta tidsintervaller och den globala temperaturen. Och då är det NOAAs kurva som är relevant.

  GS reproducerar Humlums resultat med Kellingkurvan och får i stort sett samma resultat. Och nu börjar det bli rent patetiskt.

  Sedan blir argumentet att det ju bara beror på att El Ninos orsakar värme i haven som i sin tur släpper ut CO2. Hrmmm, men var det inte det som Humlum et.al. sade redan från början? Temperaturökningar orsakar en högre halt av CO2?

  Nej, nej, nej, säger GS. Deras metod kan absolut inte avslöja några trender! Det är bara ett matematiskt trick!

  Osv. GS-inlägget visar nog med all tydlighet att han inte fattat vad Humlum et.al. säger och varför detta kan vara ett problem för beräkningen av klimatkänsligheten. Gavin Schmidt är en klåpare.

  Mer relevant är den första kommentaren i tråden av Alastair McDonald:

  ”It is well known that the solubility of carbon dioxide in water decreases with temperature so it should be no surprise that CO2 levels rise when SST’s rise. What they are missing is that this is a positive feedback loop. More CO2 produces more warming.”

  Den invändningen är relevant, till skillnad från Gavins armviftande. Vad McDonald missar, tycker jag, är att om ”CO2 produces more warming” på så kort tid som Humlum et.al. framvisar (9-12 mån), så måste man nog revidera sina klimatmodeller och inkludera denna effekt. Tillbaka till ritbordet!

  Ursäkta mitt OT.

 117. Ingemar Nordin

  Jag noterar att AGW-förespråkarna på TCS – BjörnT, Gunbo och Thomas – febrilt försöker vrida debatten åt att diskutera ovidkommande ämnen. Men jag har inte sett ett enda inlägg från dem om varför det råder en fullkomligt skandalös bias i Sveriges stormedia. Något som ju med all tydlighet visades genom SI:s demoskopundersökning. Svenska mediekonsumenter har ju absolut noll koll på klimatfrågan och itutas den ena osanningen efter den andra.

  Arma land!

 118. Ingemar Nordin

  #115,

  Ursäkta ”CO2 levels rise when SST’s rise” skulle citatet vara.

 119. BjörnT

  Ingemar Nordin..febrilt….om du bekvämar dig med att lösa igenom mina trådarfrån början till slut  ska du se att jag höll migtill ämnet (påpekande om att allt skit på TCS om Karin Bojs knappast befrämjar en dialog) tills det uttjatade ämnet Wegener, den ensamme hjälten mot etablissemanget, dök upp.  Sen skrev nån en lång harang om Gaiahypotesen som jag svarade på genom att  jämföra det med Lindzen märkliga ord om att Jorden inte borde vara felkonstruerad som jag tycker luktar Gaia och/eller ID, och så elaborerades det vidare…men det är jag som febrilt försöker vrida debatten….jo jo….  febrilt..

 120. Slabadang

  Ingemar N!
  Humlum och Salby har skapat kaos i klimatleden. Största problemet för GS och andra är att observationerna är säkra och slutstasen enkel.Värme stry co2 halten i bevisat större omfattning än tvärtom.
  Att diskutera andra saker än vad slutsatserna ger gör inte slutsatserna falsifierade och det är tydligt att de inte har en aning om hur de skall ta sig ur knipan eller dela upp frågeställningarna. un-skipticalscience för ett liknade ”goddag yxskaft” resonemang likt UI. Alistar McDonald gör ett antagande ifrån samma co2 hypotes som Humlum bevisar vara omvänd, så han har faktiskt ingen poäng annat än en ny fråga om ”feedbacks” där han redan glömt vad han nyss svarat på raden efter.! Jag blir inte klok på denna ”vetenskap” Ingemar! Den har ballat ur totalt och det är fria gissningar åt alla håll. Det är tydligen ”hela havet stormar” som gäller ?
  Pehr B gjorde en lysande presentation av svagheter och möjliga felkällor i IPCCs kolcykelmodell.  Salby indikerade att han hade sina teorier om vad som är felberäknat men det är liksom nästa kurs ,och ingår inte hans artikel vad jag förstår ! Det är tufft det här för CAGWkyrkan. Det har de visat med bla GS luftakrobatik.

 121. Slabadang

  björn T!
  Att planeten funkat i si så där fyra och en halv miljard år med meteoritnedslag 10 ggr högre CO2 halt istider mm kanske gör argumentet relevant , eller vad ”känner” du? 

 122. BjörnT, det är korrekt att du har skrivit en massa saker. Och jo, visst handlar det ofta om just andra och konstiga saker. Försöket att koppla Lindzen och negativa återkopplingar med Gaia-föreställningar och tom ID  fann jag speciellt anmärkningsvärt. Tom att ”det närmaste [du] sett an Gaia-hypotes inom klimatvetenskapen” 
  Är du omedveten om att (energimässigt) passiva system så är negativa återkopplingar det absolut förhärskande? Och att atmosfärssystemet är just det, dvs inte har några egna källor att tillföra energi med?

 123. Staffan

  ”AnswersInGenesis” tyckte en klimatskrämding här att man skulle läsa.   Redan 8 feb 2007.  Bra bild av skeptikernas bakgrund, eller hur?
  .  Sedan får vi veta att dessa skeptiker ofta nog är köpta av industrin.  Bra med pengar för att skriva debattartiklar etc.  IPCC däremot är en neutral organisation.  Det är bara skeptiker som ”envisas med att hävda att den har en politisk agenda”.
  .  Länken från 2007 försvann tydligen för några dagar sedan.  (Eller?)   Men jag har tagit en kopia av texten, inklusive de 13 kommentarerna.
  .  Den 7 feb 2007 var dygnstempen -12,9º, för resten.  21 feb -14,4º.   I Uppsala, för all del.

 124. Helge

  Thomas #111
  Jag har aldrig påstått att ”avvikare” alltid har rätt, du har säkert rätt i att det är fler som har fel än rätt, det är relativt normalt när det handlar om banbrytande upptäckter. Min avsikt var att visa att även när åsikter framförs korrekt och bevisligen har substans har många hanterats med förakt av etablissemanget, och jag anser att alla ska behandlas med respekt. Det vinner vi alla på, inte minst kunskapsinhämtandet.
  Om boken gavs ut strax före eller efter Copernicus död vet jag inte, det står lite olika i olika verk, men spelar egentligen ingen roll, han ville/våga inte stöta sig med Påven/kyrkan. Det fanns även på Index Librorum Prohibitorum listan över förbjuda böcker i ca 140 år.
  Annars håller jag med Jonas N #106, ingen jämförelse i övrigt när det gäller klimatvetenskapen. Här är det andra mekanismer runt den närmast skändliga hanteringen av fakta och vetenskapliga principer som sker i världssamfundets namn. De borde skämmas! 

 125. Thomas

  Ingemar #116 inleder med en präktig ad hominem när han skall försöka misskreditera Real Climate. Gavin Schmidt är tydligen, trots alla sina publikationer inte en ”riktig” klimatforskare, vilket blir extra ironiskt givet den bristen på klimatforskare bland de som ligger bakom denna blogg.
   
  ”Humlum et.al. artikel handlar om relativt korta tidsintervaller och den globala temperaturen.”
   
  Så lät det inte när Ingemar skrev om artikeln, då plockade han istället fram att Humlum hävdade att ökningen av CO2-halten berodde på temperaturökningen, inte på våra utsläpp. När han nu skall bemöta kritik av att artikeln inte visar något sådant låtsas han  som den bara handlar om korta fluktuationer.
   
  ”Sedan blir argumentet att det ju bara beror på att El Ninos orsakar värme i haven som i sin tur släpper ut CO2. Hrmmm, men var det inte det som Humlum et.al. sade redan från början?”
   
  Om det bara handlade om El Ninocykeln skulle halten gå upp och ned en aning år från år. Det gör den inte, den ökar stadigt. Vad kan det bero på? 
   
  ”Nej, nej, nej, säger GS. Deras metod kan absolut inte avslöja några trender! Det är bara ett matematiskt trick!”
   
  GS har helt rätt. Humlum kör med ett högpassfilter som filtrerar bort alla långsiktiga trender och kan därför inte säga något om dessa i sin analys, vilket jag redan påpekat här på bloggen. Får vi kalla det ”hide the increase”? 
   
  ”GS-inlägget visar nog med all tydlighet att han inte fattat vad Humlum et.al. säger”
   
  Ingemars inlägg visar med all tydlighet att han antingen inte fattar vad GS säger, eller bara dragit igång dementimaskinen och helt struntar i vad som är sant.
   
   
  ”om ”CO2 produces more warming” på så kort tid som Humlum et.al. framvisar (9-12 mån), så måste man nog revidera sina klimatmodeller och inkludera denna effekt.”
   
  Ingemar har fortfarande inte en aning om vad klimatmodeller inkluderar. Han har aldrig studerat frågan och verkar tycka att det är bekvämare att uttala sig baserat på denna okunnighet snarare än att ta reda på sanningen.

 126. Håkan Sjögren

  Helge # 103 : Copernicus visste att om han hävdade att solen var medelpunkten i solsystemet skulle han brännas på bål, Han visste samtidigt att det i Vatikanen fanns matematiska kunskaper. Därför påstod han aldrig att solen var systemets centrum utan sadei stället att han,för att få enklare ekvationer, förlade origo i solen, vilket matematikerna i Vatikanen inte tolkade som en hädelse. Mvh, Håkan.

 127. Staffan

  [#70]  SvD har på förstasidan en liten ruta om statsskulder, och sedan 1-2 sidor text.  I förbifarten nämns att USA:s statsskuld nu är 103% av BNP. 
  SvD:  ”Bland [de undersökta länderna] ingår Kina, Frankrike, Ryssland och USA och deras totala offentliga skuldnivå på 14 miljarder US-dollar.”
  Vi mer traditionella säger förstås att USA:s federala skuld idag 11 sep är
  $16,063,781,557,000.
  ’Sexton biljoner’, 16¹² dollar.  16 trillion, på engelska.  (OK?)
  Grovt räknat fyra av dessa biljoner lär ha kommit till under Obamas tid, 2009 till nu.
  Det är nog ganska tydligt att våra kära murvlar inte riktigt förstått problemet.

 128. Thomas

  Helge #124 För det mesta behandlas avvikare med minst så mycket respekt som de förtjänar, dvs det baseras på hur goda argument de har och hur stor respekt de själva visar. Folk som går ut och skryter över hur revolutionerande deras idéer är och hur dumma alla andra som inte förstår dem är får vissa problem.
   
  Att Copernicus inte skulle våda ge ut sin bok för att han inte skulle våga stöta sig med Vatikanen är ohistoriskt så det förslår. Boken vart inte förbjude förrän nästan ett sekel efter det att den utkom i efterdyningarna av Brunos kätterska idéer.
   
  ”Some years ago word reached me concerning your proficiency, of which everybody constantly spoke. At that time I began to have a very high regard for you… For I had learned that you had not merely mastered the discoveries of the ancient astronomers uncommonly well but had also formulated a new cosmology. In it you maintain that the earth moves; that the sun occupies the lowest, and thus the central, place in the universe… Therefore with the utmost earnestness I entreat you, most learned sir, unless I inconvenience you, to communicate this discovery of yours to scholars, and at the earliest possible moment to send me your writings on the sphere of the universe together with the tables and whatever else you have that is relevant to this subject …”
  – Cardinal Nikolaus von Schönberg

 129. Ingemar Nordin

  Thomas #125,

  ”Humlum et.al. artikel handlar om relativt korta tidsintervaller och den globala temperaturen.”
   
  Så lät det inte när Ingemar skrev om artikeln

  Jag i inlägget om Humlum: ”I dag publicerar Global and Planetary Change en artikel av Ole Humlum, Kjell Stordahl och Jan-Erik Solheim som visar att denna relation mellan temperatur och koldioxid gäller även på kort sikt.”

  Du förstår Thomas, i dessa moderna tider när det är lätt att kolla fakta, och vad som sagts, så kan du inte bara hitte-på så där …

 130. pekke

  OT.
  Nu skall även Sydafrika ” fracka ” gas.
  http://www.bloomberg.com/news/2012-09-07/south-africa-allows-exploration-of-shale-gas-resources.html

 131. Slabadang

  Thomas!
  Det blir lite pinsamt när man väl synar dig. Du har inte fattat problemet för IPCC med vad Humlum presenterar det framgår helt klart. Helt korkade irrelvanta halmgubbar om vad Humlums redovisning av obseravtionerna säger och du hittar tydligen på vad som helst och så fort du släpper ”hålla handen” från någon inklistrad länk och själv skall formulera vad där står och egna reflektioner så gör du bort dig och visar hur lite du egentligen fattar av ämnet. 
  Förut kom du alltid med ett snörpigt nedlåtande om salbys slutsatser att hans artikel inte ännu var publicerad och därför skaulle anses vara diskad.
  När nu Humlum presnterar samma observationer och slutsatser då viftar rumt med halmgubbar istället.Du vet tyudligen inte vad du skall svara Thomas och du är inte ensam GS är ett bevis på samma sak!

 132. Thomas

  Ingemar #129 Det blir onekligen lite pinsamt när du rentav i den mening du citerar försäger dig: ”som visar att denna relation mellan temperatur och koldioxid gäller även på kort sikt”. Ditt inlägg hade titeln ”Temperaturen driver CO2, inte tvärtom”. Det som gjorde att Du, Pehr m fl högg på Humlums artikel handlade ju inte om att den drog upp små variationer under El Ninocykeln utan att han hävdade ”CO2 released from use of fossil fuels have little influence on the observed changes in the amount of atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.”
   
  Menar du nu att det trots allt är vår fossilbränsleeldning som gett upphov till ökningen av CO2-halt? Du verkade i alla fall inte ha något att komma med i sak om den kritik jag kom med.
   

 133. L

  Mest pinsamt är att Thomas bara tjafsar om hur kommentarer är skrivna istället för det som kommenteras. Snart måste vi kanske publicera kommentarerna i en av Thomas godkänd peer reviewed publikation..

 134. Thomas

  L #133 Det som är pinsamt är hur du blundar för det sakliga i mitt inlägg, för Ingemars inledande ad hominem, allt för att kunna låtsas att det inte finns något att bemöta.

 135. L

  Men Thomas, du är inte på Real Climate nu!

 136. Nu finns det ypperliga läget att reformera hela’Puclic service i
  landet Sverige.
  I ett ’skattesystem’ som garanterar oberoende och neutralitet
  i media,där även Internet bör ingå med tv radiomedia.
  Nya regler för integritet med oberoende politisk inrikning.
  Landet Sverige bör satsa på ett helt oberoende PS.
  ALI.K.

 137. Christer Löfström

  SI/TCS, kanske Peter Stilbs, kan läsa pressmedelandet i dag från regeringen angående satsning på forskning och innovation.
  2008 handlade extra pengar om medicin, teknik och klimat.
  2012 finns inte ett ord om extra pengar till klimatforskning.
  Något har definitivt hänt!

 138. Ingemar Nordin

  Thomas #132,

  OK, låt mig ta det från början. Så här är det: Tidigare så kunde man se från diverse proxis (isborrkärnor) se att en temperaturökning var korrelerad med en CO2-höjdning flera hundra år senare. Det räcker för att smula sönder Al Gore propagandafilm och hans pinsamma undanflykt att ”ähum, det hela är sååå komplicerat”. Alla inser ju att karln medvetet ljög i sin film.

  Nu kommer Humlum et als artikel och visar att även på kort sikt så finns en korrelation med förhöjd CO2-halt. Tidsskillnaden visar att det inte kan vara CO2-ökningen som orsakar temperaturhöjningen.* 

  Vad innebär då det? Jo, om korrelationen beror på att temperaturhöjningar ganska snabbt orsakar en höjning av CO2-halten, så slår det direkt mot IPCCs mödosamt ihopsnickrade argument att det är den antropogena produktionen av CO2 som är den dominerande orsaken till den globala temperaturökningen i slutet av 1900-talet. För hur vet man det, när en del av CO2-ökningen kan beror på att temperaturen ökat av naturliga orsaker?

  Om naturliga variationer (t.ex. en extern forcing från solens ökande aktivitet sedan LIA) orsakar temperaturökning som orsakar en CO2-höjning så kan inte klimatkänsligheten vara så hög som man beräknat. Tillbaka till ritborden!

  *(Jag lämnar dock möjligheten öppen för att du kanske har en teori om Tachyoners inverkan och att det kanske kan finnas baklänges kausalitet.)

 139. Tege Tornvall

  Regeringens föreslagna (inte av riksdagen ännu tagna) satsning är mer inriktad på specifika mål än på förutsättningslös grundforskning, och det är väl den senare som generellt behöver bättre villkor. De specifika målen är dessutom rätt mycket önsketänkande, präglat av klimataspekter även om det inte är direkt utsagt, Vad tycker våra forskarvänner på TCS?

 140. Gunbo

  Ingemar Nordin #11,
  ”Men jag har inte sett ett enda inlägg från dem om varför det råder en fullkomligt skandalös bias i Sveriges stormedia.”
  Det kanske beror på att vi (åtminstone jag) inte ser någon ovanligt skandalös bias. Inte i jämförelse med media i andra länder. Det finns naturligtvis fler stormedia i USA och UK som är politiskt knutna till olika partier och som därmed vinklar sina artiklar enligt ideologi och politik.
  Dessutom har vi i Sverige inte den extrema polariseringen mellan två storpartier som man har i USA och UK.
  Svensk höger känner mer släktskap med USA:s demokrater än med republikanerna. Som Staffan citerar i #87:  
  ”Folkpartiet har den största svenska delegationen på plats under demokraternas konvent i North Carolina.
  – Vi åker aldrig som parti till republikanernas konvent. Vi vet väldigt tydligt att vårt hjärta är med Demokraterna,…”
  Det är väl inte så underligt att detta också avspeglar sig i media.
  Läs gärna artiklarna under följande länkar:
  http://talkingclimate.org/guides/climate-change-scepticism-and-the-media/
  http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2096055,00.html
    
     
    

 141. Ingemar Nordin

  Gunbo #140,

  Om media – höger eller vänster – inte kan ge en objektiv bild av det faktiska forskningsläget, så sköter de inte sitt jobb. Men du tycker tydligen inte att denna misskötsel av det journalistiska uppdraget att informera allmänheten är skandalöst. – Jag kan bara konstatera att din syn på god journalistik inte stämmer med min.

 142. Thomas

  Ingemar #138 Du borde fortfarande först sätta dig in i hur IPCC räknat innan du talar om att det är fel. Hur väl kan de kolcykelmodeller som IPCC använder sig av reproducera variationerna i hur CO2-halten ökar år från år? Om de ger korrekt svar, hur kan du säga att de är fel?
   
  ” Tidsskillnaden visar att det inte kan vara CO2-ökningen som orsakar temperaturhöjningen”
   
  Nej, naturligtvis är det inte CO2-ökningen som styr El Nino cykeln. Var det någon som trodde det? Eftersom Humlum högpassfiltrerar ser han bara variation år från år, han missar helt den tidsskala på vilken den antropogena ökningen sker, därför kan han inte säga något om denna.
  Du och Humlum kan välja att gissa att ökningen av CO2-halten är naturlig, men något stöd för det i den där artikeln har ni inte, vilket förklaras väl på Real Climate.
   
  Sen borde du faktiskt efter alla dessa år veta hur klimatkänsligheten definieras. Det handlar om uppvärmning givet en ökad CO2-halt, oberoende av hur denna ökat. Det spelar ingen roll om ökningen är naturlig eller antropogen, klimatkänsligheten blir densamma.
   
  Om CO2-halten är så kraftig positiv återkoppling som du hävdar ser i alla fall inte jag hur man säkert kan säga att det skulle leda till mindre uppvärmning framöver. då måste du dessutom förutsätta att CO2 inte har någon uppvärmande effekt.

 143. Gunbo

  Ingemar Nordin #141,
  ”Om media – höger eller vänster – inte kan ge en objektiv bild av det faktiska forskningsläget, så sköter de inte sitt jobb.”
  Vad är det faktiska forskningsläget?  
    

 144. Thomas

  Ingemar #141 Du anser att media skall leta reda på och skriva om varenda artikel som på något sätt är kritiskt mot AGW på samma sätt ni gör här. Så fungerar det inte om man skall vara objektiv. Media skriver inte om mer än en liten bråkdel av alla artiklar som stödjer AGW och bör därför inte skriva om någon större bråkdel av de kritiska artiklarna.
   
  Medias bevakning återspeglar bara hur forskningsläget ser ut. Om du inte gillar det får du se till att skriva fler forskningsartiklar, inte bara sitta dagarna i ända och skriva blogginlägg.

 145. Staffan

  Debatten gäller temp-ökningen sedan 1979, mest markant kring Baffin Island, kanske 0,6ºC per decennium.  Ungefär 2ºC sedan 1979.  (Klagar inuiterna?)
  .  I många områden (från södra Alaska till Antarktis) har temperaturen minskat…
  .  RSS lägger om sina data-sidor.  Man hittar kartan, TLT (Temp Lower Troposphere), här:
  http://www.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/msu_amsu_channel_tlt_trend_map_v03_3.png
   

 146. Håkan Bergman

  ALI.K. #136
  Public Service klarar sig med baksidan av mjölkpaketen.

 147. L

  Thomas, du vet mycket väl att media inte återspeglar forskningsläget. Det räcker att Rockström drar till med vad han TROR för att ge rubriker…

 148. Thomas

  L #147 Å andra sidan har det skrivits mer om Svensmark än hans fåtaliga artiklar motiverar.

 149. Gunbo #140

  Den bias som Ingemar och jag talar om är inte den partipolitiska , eller varje borde inte vara partipolitisk. Det handlar om enkla fakta, t ex att det finns mängder av granskade AGW-kritiska artiklar. Att Svensmark m fl har föreslagit och börjat testa en mekanism för att förklara varför variationer i den kosmiska strålningen korrelerar med jordens temperatur. Nästan alla sakfrågor vi diskuterat här på TCS har saknats i stormedia – eller hur?

  Med alla dessa vetenskapsprogram och -redaktörer i dessa borde det t o m vara möjligt att ge sig på att referera diskussionen om hur stor klimatkänsligheten är. Och hur kommer det sig att skildringen av Climategate I och II varit så genomgående troskyldig i Sverige? Genomgående sägs att mailen ”stulits” – trots att det inte är bevisat. osv osv

  Jmf med vilken sympati svenska tidningar från höger till vänster skildrat Wikileaks, Greenpeace-bordningar för att hindra laglig sjötrafik eller miljödemonstranters ingrepp på Gotland.

  Jag kollade din första (AGW-vänliga!) länk och det var märkligt att läsa hur någon presenterat ett (vetenskapligt?) bevis för att engelska och USA-media, inklusive BBC, låtit  klimatskeptiska nyheter ta för stor plats.

    Antingen detta är riktigt eller ej, så kan du inte rimligen mena att detta är relevant för en diskussion om svenska media?! Det stod f ö lite längre ner, att det var just USA och England som hade denna ”missvisning”, och att det kanske beror på den mer agressiva journalistiska traditionen i dessa länder.

  /C-G

 150. Peter Stilbs

  Christer & Tege #137,139 – man uttryckte det som jag uppfattade att man satsade på ”spetsforskning” – men allt snack var om ”life scences” – mest alltså medicin och biokemi – och det presenterades vid ett möte på Karolinska.
  Det är mycket önsketänkande i att kunna bota allehanda sjukdomar via ”mer forskningsresurser”. Mycket lite kommer på beställning.
  Jag tror man i praktiken redan sedan länge bundit sig vid en stor forskningspark i f.d. Norra stationsområdet i Stockholm – som geografiskt sammanbinder Karolinska, SU och KTH – där försvinner nog pengarna kvickt, och med råge.
  Också kanske man vill stötta och rädda dem som blivit av med jobben i Södertälje, på AstraZeneca.

 151. L

  Thomas, fråga någon om Svensmark respektive Rockström, vem tror dom forskar om klimatet? Sen kan du ju nämna någon som har kommit med mer intressanta hypoteser än Svensmark på senare år?

 152. Thomas

  L #151 Svensmark har inte kommit med någon hypotes. Allt han gjort är att popularisera en hypotes som var känd decennier före honom, och hamnade i bakvattnet för att det då liksom nu saknas några egentliga bevis för den.

 153. Vi har två Skandinavier såsom Humlum resp Svensmark ’har kastat
  in ett nytt ljus i klimatfrågan.Sen har vi Cristy med sin observations granskning av klimat.
  Datamodeller faller in sin orimlighet med bristande kunskaper av
  klimatets gång och drivande faktorer är okända.
  Mer kommer säkert framöver,en tidsfråga endast.
  ALI.K.

 154. L

  Bra Thomas, du hade alltså ingen mer spännande hypotes…

 155. Skilj bättre på AGW och CAGW,det är betydande skillnader .
  AGW är inte förnekad på TCS.
  Det är denna KOLDIOXID’s verkan som granskas av skribenter
  Det blir lätt enahanda ’tjatigt annars’ på denna blogg med eviga
  upprepningar,det underlättar inte förståelse och bli intresseväckande.
  Cirkelresonemang bör undvikas.
  ALI.K.

 156. Puplic service ’på mjölpaket’ är inte så dumt,den bör granskas
  med reel kunskapsupplysning,men ej för propaganda.
  ALI.K.

 157. Peter F

  Thomas #152/151
  Vad tycker du om Rockström ? Vad är hans insats ?

 158. Ingemar Nordin

  Jag kan faktiskt inte påminna mig om en enda tidningsartikel i MSM, eller inslag i TV/SR, på senare år som skrivit om t.ex. CERN, solens inverkan, havsströmmarna, molnens inverkan och som förklarat dessa forskningsresultats betydelse för The IPCC Story. Ingen vetenskapsjournalist skulle ens våga andas om det det fanns den minsta tvekan om den officiella Läran.

 159. Ingemar Nordin

  Dessutom verkar de ju inte ens läsa de vetenskapliga artiklarna som stödjer AGW. De verkar mest gå på press-releaser, och oftast bara på de första raderna i dessa. I alla fall om man får döma av sommarens utbud.

 160. Gunbo

  Staffan #145,
  ”Debatten gäller temp-ökningen sedan 1979, mest markant kring Baffin Island, kanske 0,6ºC per decennium. Ungefär 2ºC sedan 1979. (Klagar inuiterna?)”
  Ja, det gör de! 
  ”The permafrost is melting at an alarming rate,” said Kuptana in a telephone interview. She described foundations of homes cracking and shifting. She also said she is worried that the community itself may one day slide into the Beaufort Sea because of moving mud that once stayed frozen solid.
  Inuit hunters complained to the researchers that a thinning of the sea ice has made it more difficult to harvest seals and hunt polar bears because both have now migrated farther away. Kuptana said the thinner ice and thawing land has made it more difficult —and dangerous — for hunters and trappers to move about.”
  http://abcnews.go.com/Technology/story?id=119791&page=1
        
    

 161. Helge

  Thomas #128 Du har en förmåga att uttrycka dig som du vore en form av ubermensch. Du gör dig till talesperson för alla klimatforskare, du anser dig veta att alla behandlas med respekt som förtjänar det, mao måste ju de som behandlas respektlöst förtjänar det också, du är tom expert på vad Copernikus kände och tyckte.
  Faktum är att historien är full av exempel på hur respektlöst många har blivit behandlade som har framfört nya idéer som går emot etablisemangets uppfattning. Så sker även idag.
  Jag har inte påstått att hans bok omdelbart blev ”banlyst”, skrev att den i 140 år var på vatikanens lista över förbjudna böcker, inte när den var det. En del Historiker menar att i vilket fall att Copermikus var mycket försiktig med sina idéer och bland annat tackde nej till ett uppdrag som Påven ville ge honom för att föklara varför den julianska kalendern gick ”fel”, vårdagjämningen flyttade sig långsamt, året var 11 min och 14 sekunder för långt. Att han blev övertalad att ge ut boken. Och visst i början blev boken delvis uppskattat, men framför allt blev den inte särskilt uppmärksamad, därmed ingen het politisk potatis.

 162. Olaus Petri

  Gunbo # 160, det där låter lite som ett bevisvärde i paritet med utsagorna från Maldivernas gamle president, du vet han som har undervattenskonferenser för att kom(m)a i rätt sinnesstämning. Numer låter det annorlunda:  http://orangepunch.ocregister.com/2012/08/24/global-warming-sinking-the-maldives-not-exactly/71076/
   
  😉
   
  Observera att jag inte kategotriskt säger att inuiter inte ser problem med att klimatet förändras.

 163. Gunnar Strandell

  Helge #168
  Jag blev glad några år in på 2000-talet nr jag läste Lomborgs bok:
  ”Världens verkliga tillstånd”, där han lugnt och sakligt går igenom en hel raddda av katastroflarm som var ”sanning” vid den tiden.
  Men jag blev besviken när jag läste kommentarer på olika miljöforum. Där fanns inget bemötande i sakfrågorna, men en hel hög av kommentarer om Lomborgs person och hans bakgrund och de referenser han angett. 
  På TCS har Thomas fullföljt den linjen med bravur.
  Jag tror att Lomborgs bok så småningom kommer att ses som ett tidigt försök att hejda alarmismen och istället se optimistiskt på framtiden.

 164. ThomasJ

  SummaSumarum alltså är [typ] ’samtal med en vetenskräpsjournalist’…  🙄
  Bra tråd !
  OBS! En av tre tillfrågade… Snudd på Lewandskyism… /sarc off/… 😉
  Mvh/TJ

 165. ThomasJ

  C-G R.: Vid nästa tillfälles kontakt med Camilla Videbeck vore på plats att hon belägger (vetenskapligt bevisat, asså) på vilka grundvalar hon o/e hennes ’redaktion’ bygger sin(a) propgaeranden för det enda de propagerar…  I [fd.] DDR fanns en med C.V. väldans liknande person i ledande (’public-service’-)position; von Schnitzel var namnet – googla detta och jämför gärna med vad som där finns, jämfört med vad som finns att läsa/lära… Och, on the road, don’t forget the 30-ies…
  Go figure!
  Mvh/TJ

 166. Pelle L

  Jag instämmer med ThomasJ’s omdöme:Bra tråd, intressanta resonemang!
   
  Men de mest intressanta är väl det som ThomasJ antyder, det som inte kom med:
  Samtalen med de två andra vetenskapsjournalisterna, Susanna Baltscheffsky och Karin Bojs,  som inte blev av.
   
  För mig är det häpnadsväckande att två av Sveriges vetenskapsjournalister / -redaktörer inte vill ställa upp på ett samtal med en välrenommerad och (så vitt jag vet) oförvitlig vetenskapsman som C-G Ribbing.
  En person som dessutom representerar Sveriges största klimatblogg.
   
  Märk väl, att här var det inte fråga om en intervju med bandspelare, kameraman och hela det journalistiska kitet.
  Utan bara ett samtal helt enkelt.
   
  Har de inget intresse av ett samtal med en vetenskapare med beröring till klimatfrågan? Inte alls?
   
  Det är mycket anmärkningsvärt  🙁

 167. pekke

  OT.
  Exclusive: EU to limit use of crop-based biofuels – draft law
   
  EU vill införa en gräns för hur mycket av div. spannmål och andra odlade matvaror som får användas till biobränsle p.g.a. risken för matbrist.
   
  Verkar som bakslagen för Grön Energi kommer i en ständig ström nu.
   
   

 168. ThomasJ

  Pelle L. # 166: Tack för det! Ja! Är det inte [mer än] märkvärdigt att skribenter som under så långa och många år har haft/utövat ’sitt’ grepp om populasens ’uppfattning’, skrivandes under tjänsteställning av DN [m.fl.] vägrar låta sig tilltalas/inervjuas???
  Recall: för ~ 1 år sedan blev ms. Baltscheffsky (då Svd) honorerad med 100 tusen kronor av WWF, året innan (maybe fel här..?) erhöll Karin Bojs samma mängd smörjmedel… av samma WWF…
  Go Figure!  😉
  Mvh/TJ

 169. ThomasJ

  Egentligen: Vaddå samtal med en vetenskapsjournalist… 🙂 
  En (o/e annan) slik ’journalist’ är ännu inte född – kommer ej att bli!
  Period!
  MvH/TJ

 170. Pelle L

  Sorry att du inte uppskattar mitt ordval ThomasJ,
   
  men jag tyckte att det hade haglat tillräckligt med invektiv här idag  🙂

 171. Pelle L

  Pekke #167
   
  Nu blir jag förvirrad!
   
  Det är väl bara några veckor sedan dekretet att EU-länderna måste öka etanolinblandningen i vanlig bensin från 5% till 10%.
  Men den etanolen kanske skulle vara petroleumbaserad?
   
  Sparka ut EUkommissionen! De är ju bara ett gäng pajasar 🙁 🙁 🙁

 172. Dagens roliga notis.
  Tonvis av oljespill i Mexikanska gulfen äts upp av av bakterier och försvinner i djuphaven,hämt från WUWT.
  Naturtens egen självrening av fossilt bränsle.
  ALI.K.

 173. Thomas

  Helge #161 Avdelningen sten i glashus: ”du är tom expert på vad Copernikus kände och tyckte” Copernicus kom in i debatten när du ansåg dig kunna uttolka vad denne vågade: ”Copernicus vågade inte ens ge ut boken förrän efter hans död”. Vad som framgår tydligt i ditt inlägg är bara att du har väldigt svårt att tåla kritik när du har fel. 
   
  De problem med troende Copernicus hade var med protestanter, men i protestantiska Sverige går inte en sådan historia hem, här är det alltid Vatikanen som skall vara skurken.

 174. KF

  Och än en gång, Thomas, du vet bäst, du vet precis allt om vad som har hänt historiskt sett och vad som komma skall. Vilken tur att vi har dig här. Tänk vad fel vi skulle ha annars.

 175. Ann L-H

  Jag har just fått seminarieprogrammet till årets bokmässa ”Bok & Bibliotek” i min hand. En synnerligen diger lunta. ”Alla” är där. Det har blivit ett måste för kultureliten att sprida sin glans på denna mässa. Huruvida man dessutom är där för att bilda sig vet jag inte men det vore ett fantastiskt tillfälle för VETENSKAPSjournalister att genom intressanta paneldebatter ge denna elit möjlighet att uppdatera sig i aktuella frågor.   
  # 149  ”Nästan alla sakfrågor vi diskuterat här på TCS har saknats i stormedia – eller hur?”
  De lyser med sin frånvaro även i seminarieprogrammet till bokmässan. 
      

 176. Argus

  Hm.
  Nog har väl Tomas rätt med avseende på ’högpassfiltrering’? Ja, alltså: det är inte ’nog’, det är en högpassfiltrering helt enkelt. Och då försvinner informationen över längre tidsskalor.
  Vad som fattas är bättre siffror. Dvs en kvantitativ analys. Jag kan föreställa mig att Tomas anser att IPCC modellerna mycket väl kan innefatta ’små’ känsligheter med avseende på temperatur, så Humlum’s resultat blir bara en obetydlig fluktuation som inte ger skäl att i grunden revidera modellen.
  Jag har icke blivit ’troende’, men rätt ska vara rätt.
   
  Annat. Ja tyvärr. En gigastor ’satsning’ på nånting jag anar blir gigaprojektet KI-LifeBig Science…….. verkar bli ett gigantiskt slukhål. Ni vet – slukhål eller kalla det jökelbrunn – ett svart lodrätt hål i isen ända ner till botten kanske 100m ner.
  Där ramlar pengarna/resurserna ner och bortom händelsehorisonten.
  Jag blir illamående när jag hör politiker prata om ’spetsforskning’, ’genombrottsforskning’ och riktade satsningar i allmänhet.
  Nästa gång ska det vara ’sammanbrottsforskning’. En gren av hållfasthetsläran.
  Adelson: ’lekstuga för okunniga politiker’, Ringo Starr (?): ’när politiker rör sånt de inte ska röra…. vissnar det’.
  Sorry att det blev lite mycket negg. Men där finns väl positiva saker också: trots allt mindre snack om klimathot…? Mindre snack om etanol från bio. Mindre snack om ’peak oil’ (var finns den logiska kopplingen till CAGW?).
   
  Over & out.
   

 177. Staffan

  [#160] ”Inuiterna anpassar sig till klimatförändringen” [kring Baffin Island], sade Janes Ford (som forskat om AGW däruppe i åtta år).  De gör de på individuell bas, t.ex. genom nya jakt-tekniker med modern teknologi.  De observerar också ändringarna i djur-populationerna och flyttnings-vanorna, och anpassar sig till dem.
  .  Men visst, Ford ska ju ha nya anslag.  Så han noterar att inuiterna måste anpassa sig till kommande miljöförändringar, som är ofrånkomliga och oundvikliga, inevitable and unavoidable.
  .  CTV, Kanadas stats-tv.  Från 2010;  men det var första sökträffen.  Och duger nog för oss.
  http://www.ctvnews.ca/inuit-must-adapt-to-climate-change-study-1.478816

 178. tolou

  Ingemar & Peter.
  SI:s demoskåpundersökning har fått alldeles för lite uppmärksamhet på TCS! Bara några enkla hänvisningar utan några egentliga slutsatser eller uppmaningar om ev. åtgärder/tillkortakommanden etc.
  Det är helt enkelt dags att lyfta upp MSM högre på dagordningen!

 179. Peter Stilbs

  tulou#178 – jo nog är det så. Och MSM tiger.
  Vi hade dock lite mer på TCS – exempelvis här: https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/07/nagra-reflektioner-och-associationer-till-almedalendebatten/

 180. Ingemar Nordin

  Argus #176,

  Jag håller med om att det finns ett behov av att bättre kvantifiera vad Humlum et.als resultat innebär. Men det intressanta, som jag ser det, är ju att IPCC hittills mer eller mindre ignorerat det samband som de påtalar. Och så länge vi inte vet vilken effekt andra källor än människan har på CO2, desto omöjligare är det att uppskatta den antropgena effekten. Nu påstår man självsäkert att det är ”mycket sannolikt” att antropopogena växthusgaser står för merparten av uppvärmningen sedan 1950.

  Angående forskningsproppen så finns det ett par bra kommentarer i DN:

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-an-nobelpris

  http://www.dn.se/debatt/helt-fel-med-ensidiga-elitsatsningar

  Politiker gör alltid misstaget att de överskattar sin förmåga att förutspå det okända, både inom teknikutveckling och inom grundforskningen. Jag antar att denna hybris är en del av politikerrollen. Man vågar inte möta väljarna och säga ”Jag vet faktiskt inte”.

 181. Slabadang

  Vi glömmer TCS framgångar!
  SVT har färre kommentarer på sin ”debatt” per artikel än TCS. Endast artiklar om frågor som har folkdemokratiska underskott såsom klimat genus och invandring får kommentarerna att skjuta i höjden. TCS har blivit en maktfakto och besäkare förstår att TCS är att lita på och hur man förtjäner och spenderar förtroende är något sktiker förstått och CAGWkyrkan fått om bakfoten. CAGW satsar på argumentens volym TCS satsar på kvalitet och substans. Det lönar sig!! Varför CAGW flyr debatter är inte så konstigt, när deras mest frkventa argument är lögner och vantolkningar så har de liksom ingen bra grund att debattera utifrån. ”Enig vetenskap” ”97% av forskarna” ”tusentals bevis” ”tusentals forskare”, så fort man börjar skrapa lite på ytan på dessa argument så kollapsar hela korthuset. De vill inte bli generade av verkligheten och fakta. Det är kilometer i fallhöjd från den position de hissat upp sig själva på.
   

 182. Argus

  IPCC ja.
  Med de stora flöden av kol hit och dit är det mycket svårt att åtminstone övertyga undertecknad om andelen antropogent kol i tex atmosfären.
  ByTheWay. Kolflödet här på jorden har varit av intresse åtminstone sedan 1:a halvan av 1970 talet. Då råkade (1975) jag få ett stipendium som innebar bevistandet av ett antal föreläsningar på Tekniska Muséet(?) Där berättade en Prof Dyrssen just om hur kol flödade på jorden. Det jag kommer ihåg var att han sa att det ’fattades’ en rejäl bit för att flödena skulle summera ihop till 0.
  Som jag sagt förut:
  Det går inte att lita på IPCC. Man kan betona vilket ord som helst av ’går’, ’inte’ eller ’lita’. Prova! Det är enligt min åsikt lika giltigt i alla tre fallen.
   
  Någon hjälpte mig för ett tag sen med ’interpretationen’ av ’sannolikhet’ i IPCC statements. Det ger ett falskt sken av att det är ett statistiskt grundat mått. Fel! Det är en typ, ’gradering av personlig övertygelse’. Johoppsan!
   
   
  När det gäller politiker och deras spel för detta mina tankar till ’Commedia del’arte’ eller romarnas ’bröd & skådespel’. En scen spelas upp. In kommer en huvudperson, har en dialog. En annan dyker upp. Argumentation, fight kanske. En ny scen. &cetera.
  Som förströelse och distraktion.
  Inte allt är fel. Det finns ’goda’ politiker, det tror jag, men spelet förstör och flyttar fokus från viktigt till …., ja ska vi säga ’politik’ med en negativ klang.
   
   
   

 183. Ulrik

  Newsmill stänger för kommentarer. Adressen bort från min Favoritlista.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/11/d-rf-r-st-nger-vi-kommentarsf-lten

 184. Slabadang

  Ingemar N!
  Det räcker till 110% vad Humlum redovisar för att CAGW måste börja om från början. Att återigen titta på Salbys föreläsning i skenet av Humlums bekräftelse stärker logiken och substansen i slutsatserna ifrån observationerna.
  Gavin Smiths obegripliga cykeltur om Humlum på RC bekräftar bristen på invändningar och när ordet ”flawed” om Humlums artikel dyker upp utan saklig motivation så  vet man att de står där med fillingarna vid anklarna. Mänstret för hur de agerar går igen. Det var som när Dessler skulle försöka skjuta ner S&B men lyckades bara konformera vad S&B hade funnit och att byta ut mätserier hjälpte inte det heller, då Spencer redovisade samma resultat med alla mätserier som jämförelse.
  Det här är observationer som jag inte ens kan fantisera fram hållbara argument emot. Det är så oerhört enkla iakttagelser och slutsatser och att felen skulle vara så stora att man skulle kunna byta tecken på förhållandet mellan temp/co2halt/mänsklig tillförsel från observationerna är osannolikt och det är vad som krävs för att ”debunka” Humlum och Salby.
  Ja vilken mardröm för IPCC och CAGWkyrkan! Bokslutet går inte ihop! Starta internrevisionen.

 185. Thomas

  Slabadang #184 Förstår du vad ”högpassfiltrering” betyder?

 186. Mikael Wrande

  Ulrik #183. Ja, det är skrämmande med siter som inte tillåter kommentarer. Man får vara glad för de möjligheter man har på internet att yttra sig. Fast politikerna kommer att hota med allt möjligt för att begränsa nätet och folkets makt. Politikerna är livrädda för folkets röst.

 187. tolou

  Peter #179
  Och så naturligtvis denna av Lars Jonsson:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/05/si-i-almedalen/
  (30 kommentarer) ?!
  ”Vi uppfattar ändock att fyra av fem tycker att medias rapportering är någorlunda neutral. Trots detta, eller just tack vare detta har de tillfrågade en förvånansvärt skev bild av verkligheten på flera avgörande punkter.”
  ”Drygt sex av tio instämmer med påståendet att ”ledande klimatforskare är eniga om att klimatförändringarna accelererat de sista 10 åren”, vilket kan förbrylla med tanke på att den genomsnittliga globala temperaturen inte ökat sedan 1998. Jordens medeltemperatur har sedan 1900 ökat med ca 0,7°C men bara 16 % trodde att uppvärmningen låg under 1°, 65 % valde alternativet 1–2° och 18 % över 2°. På frågan om vilken växthusgas som har störst inverkan på jordens temperatur, koldioxid, vattenånga, metan eller ozon kände bara 3 % till att det är vattenånga (IPCC AR4) medan 62 % angav koldioxid.”
  Alltså, detta är ETT STORT PROBLEM!

 188. Peter Stilbs

  tolou #187 – sorry – visst – jag orkade inte ta mig tid att leta upp den. Lars sammanfattning är den bästa.

 189. Solbacken

  Körde nästan i diket i morse när jag hörde Vetenskapsnyheterna:
  Pga den ovanligt stora isavsmältningen i år i Arktis så kan vi förvänta oss långvariga perioder av antingen varmt eller kallt väder i vinter på olika ställen på Norra halvklotet.
  Sen när skulle det vara en nyhet?
  Kanske därför som rönnbärstillgången är så ojämn i år.
   

 190. Peter Stilbs

  Solbacken #189 – det är samma vals de inledde Vetenskapens Värld med i måndags – med stöd av meteorologen Per-Erik någonting. Jo, det skulle bli blockeringar, så att det regnade väldigt länge på ett visst ställe medan det var torrt på ett annat. Redaktör Dyring nickade imponerat.
  Om rönnbären stod det visst i tidningen i morse, man hade vetenskapligt funnit noll korrelation med vintertemperaturer. Nu får man istället förlita sig på mönster i fiskfjäll. 

 191. Carl-Axel

  Det har skett en skön svängning i argumentationen från CAGW håll.
  1. Klimatförändring har ingenting att göra med globala medeltemperaturen längre.  Citat som ”klimatförändringarna har accelererat de sista 10 åren” har inte att göra med temperaturen,utan att vi har varit allmänt onda och åkt för mycket bil, ätit för lite grönsaker och varit på semester i varma länder: FY FY
   2. Vintrarna blir varma: Har nu ersatts med ”Allt dåligt väder man kan tänka sig beror på klimatförändringarna”, För kall vinter, regning vinter, torr sommar, regning sommar, tidig vår, sen vår, malaria myggor frodas, död åt snälla ch gulliga djur ( gärna söta isbjörnar).
  Det påminner inte lite om vilken sekt som helst.
  Vill man få mer upphöjelse går det alltid att skänka ett tionde till WWF