Rockefeller – Controlling the Game – Del 1

“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” (Henry Kissinger)

Det här är historien om Rockefellerfamiljens inblandning i den kanske största vetenskapliga skandal som drabbat mänskligheten. I denna följetong ska jag visa hur de har opererat för att mobilisera stöd bland akademiker, politiker, miljöaktivister, prästerskap samt i företagsvärlden för att människan står som skyldig till klimatförändringarna. Familjens anfader “Devil Bill” visste hur man kunde dupera människor och sälja falska mirakelelixir mot cancer. Denna färdighet gick i arv och hjälpte klanen bygga upp ett av de mäktigaste imperierna i världen.

“The Rockefeller Family Fund is proud to announce its intent to divest from fossil fuels. While the global community works to eliminate the use of fossil fuels, it makes little sense—financially or ethically—to continue holding investments in these companies.”

I mars 2016 slog deras lilla stiftelse Rockefeller Family Fund (RFF) på trumman och meddelade att de skulle divestera från allt innehav i fossil energi – inklusive familjens gamla kronjuvel Exxon. Parisavtalet hade gett en tydlig signal. Den fossila energin skulle stanna i jorden för att människan och ekosystemen skulle kunna överleva de kommande decennierna. De anklagade samtidigt ExxonMobil för att ha misslett allmänheten och för att ha spridit tvivel angående teorin om mänskligt framkallade klimatförändringar. Exxons talesman svarade att anklagelsen inte var överraskande eftersom RFF finansierade en “konspiration” mot dem.

Knappt två år tidigare, under den stora klimatmarschen i New York, hade även den större fonden Rockefeller Brothers Fund (RBF) meddelat att de på grund av sin kamp mot klimatförändringarna skulle börja divestera från kol och oljesand. Rockefellerfamiljen, som under drygt tio år bearbetat sitt gamla familjeföretag Exxon och försökt få dem ändra sin inställning i klimatfrågan, anklagade nu företaget för att ha känt till och försökt dölja klimatförändringarnas allvar för allmänheten sedan 1980-talet. Samtidigt blev företaget föremål för ett verkligt åtal från statsåklagarna i New York och Kalifornien om att ha ljugit för allmänhet och aktieägare om klimatförändringarnas allvar. Bakom åtalet låg bland annat det Rockefellerfinansierade Climate Accountability Institute.

Peter O'Neill och Neva Rockefeller Goodwin på Exxons bolagsstämma.
”Miljöaktivisterna” Peter O’Neill (Committee for the Rockefeller Family Office) och Neva Rockefeller Goodwin (dotter till David Rockefeller) på Exxons bolagsstämma 2008. Bakom Neva syns Stephen Heintz från RBF.

En mycket märklig situation hade uppkommit där de gamla oljebaronerna attackerade den verksamhet som de hade byggt sin makt och förmögenhet på. Det var den oljeindustri som hade möjliggjort 1900-talets industriella utveckling, jordbruksrevolutionen, läkemedelsindustrin och massbilismen. Rockefellers gjorde nu gemensam sak med vänsterradikaler och miljöaktivister som Naomi Klein (1970-), med sin kritik mot den storföretagsledda ekonomiska globaliseringen (där Rockefellers varit mycket drivande), och klimataktivisten Bill McKibben (1960-). Dessa ingick båda i Rockefellerfinansierade 350.org. som var ansvariga för att arrangera de stora klimatmarscherna People’s Climate March 2014 och Global Climate March 2015. Familjen som gjorde oss beroende av olja gick nu i förgrunden och förklarade det omoraliska, destruktiva och syndiga med att förbränna fossil energi och människan som syndare. Så hade de plötsligt svängt om av moraliska skäl?

Exxon

Trots sin divesteringsiver skulle Rockefeller Brothers Fund dock behålla sina aktier i Exxon för att kunna utöva påtryckningar medan deras största stiftelse, Rockefeller Foundation, helt motsatte sig någon avyttring av investeringar i fossil energi. Den sistnämnda hade genom sina gärningar hjälpt till att bygga upp oljeberoendet i världen. Familjens band till sitt gamla företag var fortfarande tungt förankrad.

De kraftiga utspelen mot kronjuvelen var en del av en större plan som pågått under många decennier. Den handlade om att befästa makten globalt och skapa en värld med ett mer globalt effektivt styre och ett nytt ekonomiskt system. Smart Globalization. En teknokratisk värld där de ömsesidigt beroende delarna/nationerna skulle lämna ifrån sig sin självständighet för att tjäna den stora gemenskapen. Det var drömmen om en planetär institutionell förvaltning med beröringar till Thomas Hobbes Leviathan. Det var drömmen om Omegapunkten där världen (människan – ekonomin – ekologin) skulle samordnas i en teknologiskt sammanlänkad enhet. En cybernetisk världsorganism.

“The age of nations is past. The task before us now, if we would not perish, is to build the earth.” (Pierre Teilhard de Chardin)

Det var den stora omställningen. Vägen till den hållbara Utopin.

Som motiv angavs att rädda världen från den stora klimatkatastrofen. Bakom klimatfasaden vilade också en strävan av att kontrollera både befolkning och naturresurser. Gamla prioriteter hos familjen och deras vänner inom den globala superklassen. I linje med Friedrich Hegel kontrollerades både tes och antites för att nå den önskade syntesen.

Bakgrund – Standard Oil

“I am a great believer in planning – economic, social, political, military, total world planning.” (Nelson Rockefeller)

När familjen Rockefeller är inblandad i något så kan man räkna med att det är noggrant kalkylerat. Deras makt har byggts upp genom kunna att arbeta med sina målsättningar över en lång tidshorisont. Planering är A och O.

John D Rockefeller (1839-1937)
John D Rockefeller (1839-1937)

Familjen Rockefeller byggde sin förmögenhet genom att bygga upp och kontrollera oljeindustrin i USA. Bröderna John D. (1839-1937) och William Rockefellers (1841-1922) bolag Standard Oil of Ohio grundades i Cleveland, USA 1870. Med omtalad hänsynslöshet skapade de under slutet av 1800-talet ett monopol inom raffinering och transport av olja, Standard Oil Trust.

John D. Rockefeller såg konkurrens som en synd och ville eliminera den. Genom ljusskygga metoder föll delstat efter delstat i hans händer och konkurrerande bolag köptes upp eller eliminerades. Till slut låg USA för deras fötter. Makten samlades 1882 i en nio man stark styrelse med John. D. Rockefeller som ordförande. Det var en kartell som var den första i sitt slag. Styrelsen valde direktörer och tjänstemän till alla de underordnade bolagen. På detta sätt agerade alla de ömsesidigt beroende delarna som en disciplinerad enhet. Bolaget kontrollerade som mest 90 % av marknaden.

Till en början användes oljan till att tillverka fotogen. En revolution för sin tid som effektivt lyste upp hemmen. Rockefeller hade en känsla för att tillhandahålla det som människor eftersökte. På grund av sin motvilja till att slösa med resurser så fann John D. dessutom ett användningsområde för en restprodukt som övriga bolag inom oljeindustrin hällde ut – bensinen. Genom att vara förutseende så utvecklades ett bränsle som stod redo att driva den gryende bilindustrin. Detta gjorde att Rockefellers också överlevde elektrifieringen av hemmen. Bensinförsäljningen översteg fotogenförsäljningen från 1910. Han började också utvidga sin affärsområden genom att investera i gruvindustrin och bolaget Colorado Fuel and Iron. Makt och välstånd byggdes genom att kontrollera naturresurserna.

SONY DSC
Rockefeller Center. Invigt maj i 1933. Förutom Rockefellers högkvarter inrymdes här det allierade högkvarteret under andra världskriget samt föregångaren till CIA.

Rockefellers olika finansiella operationer började samordnas 1882 och flyttades 1885 till 26 Broadway i New York. Under en mycket lång period (1933-2015) fanns därefter familjens kontor i det legendariska Room 5600 i Rockefeller Center. Detta utgjorde kontrollrummet i imperiet. Som ett uttryck för sitt välstånd lät John D. Rockefeller Jr (1874-1960) bygga en egen hiss från sitt kontor som gick ned till det privata kassavalvet i källaren. 

“We decided to start again at 1 Rock,” (David Rockefeller Junior)

2015 gick flytten av familjekontoret till 1 Rockefeller Center (Time-Life Building). En symbolisk handling. Rockefellers gillar entalet.

Some even believe we [Rockefeller family] are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ’internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – One World, if you will.If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it. (David Rockefeller)

I det närliggande Rockefeller & Co på 10 Rockefeller Plaza handhas investeringsråd och kapitalförvaltning åt utvalda individer, familjer, stiftelser och globala institutioner. I styrelsen till moderbolaget Rockefeller Financial Services Inc. ingår idag fem familjemedlemmar. Även den brittiska bankiren Lord Jacob Rothschild är styrelsemedlem och de båda familjerna ingår sedan 2012 i ett strategiskt partnerskap. Familjepatriarken David Rockefeller (1915-) beskriver kontakten mellan de bägge familjerna som ”mycket stark”.

jacob-rothschild-david-rockefeller-charlie-rose
Affärskamraterna Lord Jacob Rothschild och David Rockefeller fikar hemma hos David i Kykuit, Pocantico Hills.

John D. hade lärt sig duperandets konst av sin far William Avery Rockefeller (1810-1906), en ökänd bedragare och bigamist som gick under öknamnet Devil Bill,  och fått det strategiska och matematiska tänkandet från sin mycket ordningsamma och djupt troende mor Eliza Davison (1813-1889). Det var en kombination som visade sig vara lyckosam.  John D. kom dock alltid att känna ett hat mot sin far som fostrade sina söner på ett mycket hårt sätt:  ”I cheat my boys every chance I get. I want to make ’em sharp.” William var länge en besvärande familjehemlighet. Standard Oil blev det första riktiga multinationella bolaget och kom därefter att expandera över hela världen.

John D. Rockefeller menade att företagslogiken/kapitalismen byggde på att den starkaste överlever och att det smartaste bolaget i slutändan står kvar ensamt på toppen. För att nå dit behövde de vara bäst på marknaden. Deras produkter utvecklades och förfinades till perfektion. Det handlade också om att kunna utmanövrera all konkurrens och vara mästare på manipulation. Detta har sedan varit vägledande för Rockefellers i vilken bransch de än tagit sig an.

Filantropin

1896, samma år som Svante Arrhenius (1859-1927) blev den första vetenskapsmannen som gjorde uträkningar om hur nivåerna av koldoxid i atmosfären påverkade växthuseffekten, drog sig John D Rockefeller Sr sig tillbaka från Standard Oils direkta operationer och överlät istället ledarskapet i bolaget till sin närmaste man John Dustin Archbold (1848-1916).  Samtidigt fick sonen John D. Jr ett allt större ansvar.

Senior hade nya planer. Han började, precis som stålmagnaten Andrew Carnegie (1835-1919), investera sina pengar i samhällsförändrande verksamheter och filantropi. Nu fanns kapital att på allvar omstöpa världen och att precis som med Standard Oil förse den med ett effektivt management. Inom några decennier skulle Rockefellers filantropi komma i kontakt med och understödja forskningsfältet som Svante Arrhenius gav upphov till.

University of Chicago
University of Chicago

Redan 1890 grundade Rockefeller University of Chicago. Ett universitet som kom att få en stor betydelse under 1900-talet. Arkitekturen efterliknade den gotiska stilen från Oxford vars status man säkerligen önskade uppnå. Snart visade sig framgången. Investeringarna gav utdelning. Hittills har 89 nobelpristagare varit kopplade till universitetet.

Tidigt förstod Rockefeller nyttan av att ha kontroll över kunskapsproduktionen och utbildningsväsendet. Han utövade stort inflytande över University of Chicago. Till sin hjälp med att bygga upp universitetet och sin filantropiska verksamhet hade han den finansiella rådgivaren Frederick Gates (1853-1929). Gates låg även bakom Rockefeller Institute for Medical Research 1901 (som 1965 blev Rockefeller University) och General Education Board 1904.

Dessa institutioner skulle växa fram som viktiga grundpelare i Rockefellers imperium. Tidigt utövade de inflytande över utbildning, hälsa och medicin i USA. Detta skulle växa sig allt starkare.

University of Chicago skulle få en stor inverkan på utvecklingen under 1900-talet och kom att utvecklas till ett av världens allra förnämsta universitet. Här studerades och utvecklades åtskilliga discipliner och skolor som gynnade Rockefellers maktbas. Detta gällde exempelvis politisk teori, sociologi och behaviourism. Men här utarbetades även delar av Manhattanprojektet. University of Chicago och dess avdelning för meteorologi som byggdes upp under ledning av svenske Carl-Gustaf Rossby skulle senare växa fram som en viktig bas när koldioxidens inverkan på växthuseffekten började undersökas mer grundligt.

Ida_M_Tarbell_crop
Ida M Tarbell (1857-1944). Modig journalist, till skillnad från dagens maktmedlöpare.

Snart uppstod dock problem för Rockefeller som gjorde att han fick återvända till hetluften i Standard Oil. Journalisten och läraren Ida M Tarbell (1857-1944) hade 1902 avslöjat bolagets affärsmetoder i artikelserien The History of the Standard Oil Company. Denna fick stor spridning. Tarbell var mycket noggrann och hänföll inte åt spekulation eller frossande i smaskiga detaljer. Saklighet och respekt var en dygd. Hennes undersökande journalistik bidrog till att Standard Oil 1906 anklagades för att konspirera i syfte att förhindra handel.

1890 hade det skapats en konkurrenslag (Sherman Antitrust Law) för att förhindra monopol. Rockefeller lyckades dock förhindra att bolaget splittrades efter ett domstolsbeslut 1892 genom att skapa holdingbolaget Standard Oil of New Jersey (Exxon). Nu hade dock rättvisan kommit ikapp vilket ledde till att kartellen 1911 bröts upp i 34 mindre bolag.

Skadan blev dock inte så stor för Rockefeller som länge hade förberett sig på den fällande domen. Istället för att innebära en förlust höjdes istället värdet på hans kapital genom uppdelningen samtidigt som han behöll kontrollen över alla de enskilda bolagen. John D. ägde 25 % av aktierna när bolaget bröts upp och fick lika stor andel i alla de nya bolagen. Värdet femdubblades på kort tid.

Standard

Det mäktigaste av de alla blev Standard Oil of New Jersey (SOCONY) som hade sitt huvudkontor i Rockefeller Center. Efter många år köpte de uppdelade bolagen sakta upp varandra. Idag har resterna av Standard Oil samlats i ExxonMobil, Chevron och Marathon Oil medan BP köpt upp resten. Dessa bolag äger idag rättigheterna till namnet Standard.

Samma år som Standard Oil delades startade familjen dessutom sin bankverksamhet genom förvärvet 1911 av Equitable Trust Company. I banken samlades snart alla konton från Standard Oil-familjen och växte snabbt till USAs åttonde största bank.

Chase

1929 gick Equitable Trust Company ihop med Chase Manhattan och kom därefter att utgöra Rockefellerklanens finansiella bastion och verktyg. Den blev från starten tätt sammanlänkad med Standard Oils bolag och speciellt Exxon. Detta medverkade till att den snart blev en av världens mäktigaste banker. I styrelsen till Chase satt flera representanter för oljebolagen. Svågern till John D Rockefeller Jr,  Winthrop Aldrich, blev ordförande för banken som juniors son David Rockefeller (1915-) kom att leda mellan 1960 och 1981. År 2000 gick Chase ihop med Rothschilds bank J.P. Morgan och kom att växa än mer i betydelse.

Rockefeller Foundation

För att bättra på sitt skamfilade rykte som hänsynslös industrialist och även undkomma beskattning skapade John D. Rockefeller Sr Rockefeller Foundation 1913. Det var en utveckling av General Education Board och hade börjat utarbetas redan 1907 utifrån Frederick Gates idéer. Rockefeller hade redan innan uppbrytningen av Standard Oil-kartellen förberett sig noggrant. Nu stod världen på tur för deras filantropiska mission.

Rockefeller-Foundation-rock-5-13
John D Rockefeller visar sin generositet

Pressagenten Ivy Lee rekryterades för att ytterligare tvätta bort den smutsiga stämpeln som hade fått allvarliga proportioner i och med Ludlowmassakern 1914. Hatet mot superkapitalisterna var nu som störst. Genom effektiva PR-kampanjer förändrades dock bilden av familjen efter några år till generösa filantroper. Den åldrande John D. sågs dela ut dimes till barn och behövande i dåtidens propagandaklipp. Flera stora landstäckande tidningar, som Time Magazine och Newsweek, köptes under de följande åren upp av Rockefeller och bankirkollegan J.P. Morgan för att utgöra egna propagandakanaler. John D Rockefeller ville förhindra att de större tidningarna återigen skrev något negativt om honom.

Rockefeller Foundation satsade därefter stora summor på att stödja studiet av propagandatekniker och hur människor kunde påverkas såväl medialt som politiskt. Detta gällde bland annat Harold Laswell (1902-1978) från University of Chicago. Laswell ansåg att människor sakta behövde förberedas för nya idéer och åtgärder. Propagandamakarna skulle introducera och odla dessa genom långsiktiga och välutvecklade kampanjstrategier. Symboler skulle skapas med inbyggda känslomässiga responser. Symbolerna kunde sedan utnyttjas för att skapa storskalig massaktion. Laswell ansåg att propagandateknikerna skulle ges som verktyg åt en vetenskaplig teknokratisk elit.

Rockefeller Foundation gav åtskilligt stöd till att studera och utveckla psykologisk krigföring och managementstrategier. Detta anammades därefter i stor skala för att gynna deras egna långsiktiga mål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanken var att driva Rockefeller Foundation med samma effektivitet som Standard Oil.  De bästa hjärnorna anlitades till styrelsen. John D. Rockefeller överförde det första året 100 miljoner dollar. En enorm summa på denna tid. Stiftelsens kapital byggdes upp genom aktieinnehav i familjens oljebolag. 1929 hade 300 miljoner dollar i aktiekapital från Standard Oil överförts av John D. Sr.

John D Rockefeller Jr var stiftelsens första president innan han gick över till posten som styrelseordförande (mellan 1917 till 1939) medan senior drog ned på sina åtaganden. 1952 blev Juniors äldsta son John D. Rockefeller III vald till styrelseordförande och stannade på den positionen till 1971. Därutöver har familjemedlemmar som John D. Rockefeller IV (1937-) och David Rockefellers dotter Peggy Dulany (1947-) varit styrelsemedlemmar. Direktinflytandet förstärktes återigen när David Rockefeller Jr (1941-) blev styrelseordförande 2010. Stiftelsens ledning är nära sammanlänkad med USAs politiska och ekonomiska toppskikt.

Rockefeller Foundation blev ännu en pelare i imperiet. Genom RF kunde familjen stödja den utveckling och de verksamheter som de önskade och samtidigt framstå som goda och generösa filantroper. De var dock ytterst noggranna med vad de stödde och hur pengarna hanterades. Det blev en osynlig hand som nästan omärkligt kunde påverka skeendena i USA och världen. Rockefeller Foundations teknik för att utöva inflytande handlar  om att påverka etablerade myndigheter genom att både definiera problem och föreslå lösningar. Målet har varit att dessa lösningar ska tas över och på sikt implementeras av lokala, nationella och globala myndigheter och organisationer, vilket i stor utsträckning också skett. När man väl planterat sitt frö växer trädet av egen kraft. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Många internationella organisationer har byggts upp på detta sätt. Inte sällan har större donationer åtföljts av villkor om styrelsepost i den mottagande organisationen. 

Stiftelsens uttalade syfte har sedan starten varit att “främja välbefinnande för mänskligheten över hela världen”. I början handlade deras insatser om hälsa och medicin. Rockefeller Foundation började tidigt engagera sig internationellt och bildade t ex kort efter starten International Health Division (föregångaren till WHO). De började också utbilda läkare och tog kontrollen över den moderna skolmedicinen. Samtidigt gav detta ekonomisk vinning genom deras investeringar i läkemedelsindustrin. Det var en lönsam ekvation. De engagerade sig också i Kina där de etablerade China Medical Board. Relationerna till de kinesiska makthavarna blev goda, och efter ett avbrott på några decennier blev de bland de första att etablera kontakter med den kommunistiska regimen på 1970-talet. Detta öppnade senare upp för Kinas roll i världsekonomin efter murens fall. 

Screenshot 2016-04-29 10.47.06
Hur en fråga populariseras. Diagram av Graham Molitor (futurist och global planerare, World Future Society)

Genom sina stiftelser har Rockefellerfamiljen ett mäktigt verktyg. De har sluppit kortsiktigheten som finns hos politiker och företag och har jobbat under långa tidspann. Steg för steg har de metodiskt byggt upp stöd för de förändringar de vill åstadkomma. De har givit sig in på i stort sett alla områden som rört mänsklig aktivitet. Bank/finans, politik, media, utbildning/kunskapsproduktion, energi, jordbruk/livsmedel, hälsa/medicin, religion, teknik/futurism, befolkningskontroll och naturvård. Områden som alla långt senare skulle komma att samlas under den stora planetära ödesfrågan – Klimatet. En fråga som sökte den stora lösningen – The Great Transformation. Vägen till den hållbara Utopin. Global Environmental and Economic Governance.

Wexler & C.G. Rossby, Woods Hole 1956
Wexler & C.G. Rossby, Woods Hole 1956

Redan 1930 finansierade Rockefeller Foundation grundläggandet av Woods Hole Oceanographic Institute i Massachusetts. Året efter blev den svenske meteorologen Carl-Gustaf Rossby forskningsassistent. Han gjorde en kometkarriär och fick 1940 i uppdrag att organisera den nya avdelningen för meteorologi på University of ChicagoSnart skulle intresset riktas mot en färglös och livgivande gas och dess eventuella påverkan på jordens temperatur och den teori som 1896 framlagts av Rossbys mentor Svante Arrhenius. Ett viktigt möte hölls 1956 vid Woods Hole. Teorin skulle efter en tid dra till sig mäktigt intresse och få sällskap med Rockefellerfamiljens pengar, makt och beslutsamhet…

Fortsättning följer…


Stöd byggandet av stiftelsen Pharos. Akademin och samhället av idag präglas av likformighet, åsiktskorridorer och en alltför utbredd strävan efter politisk (och annan) korrekthet. Vi vill bidra till att öka utrymmet för fritt tänkande och en öppen och levande debatt. Detta ska göras genom egen forskning, utgivning av rapporter, böcker, filmer och anordnande av konferenser. En självständig röst i denna värld av papegojor.

Vi behöver medel för att bygga en organisation som kan höras och synas. En hemsida ska skapas för att samla och sprida mer information. Artikelserien ska översättas och publiceras i Bulletin of the Mad Doctor samt som bok. Ambitionen är också att göra en film där budskapet på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt till en större och även yngre publik. Det är viktigt att detta sprids!

Denna artikelserie är en del i kampanjen för att få fyrtornet att lysa. Om du gillar det du läser och vill veta mer så får du gärna visa din uppskattning. Små som stora donationer är välkomna, liksom nyare PC, macbook, ipad och laserskrivare. Redan nu har vi fått ett antal månadsdonatorer (100:-/mån). För dem som blir månadsdonatorer eller ger en engångsdonation över 300:- ingår ett exemplar av den färdiga boken.

För mer information och för att skicka adressuppgifter: jacob@wardenclyffe.se eller inger@wardenclyffe.se 

Ge ditt bidrag till grundläggandet av stiftelsen Pharos. Plusgiro: 74 40 98-5, Bankkonto 8480-6 993471871-0 eller Swish: 0705930936

Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson
Stiftelsen Pharos – design: Kimmie Fransson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Imponerande genomlysning, Jacob – tack

 2. Ann lh

  Jacob! Det var mycket intressant information att smälta. Jag ser fram emot kommande delar.Tack!

 3. Ingvar i Las Palmas

  Något för dem som ropar ”Konspirationsteorier!” att läsa, precis som tidigare material från Jacob.
  Fast det tror jag de sorgfälligt undviker. Skulle ju totalt rubba deras världsbild.
  Stödj Pharos!

 4. latoba

  Instämmer helt med #1,#2 och #3. Jacob är värd all uppmuntran. Mycket intressant och viktig genomgång. Ska bli intressant att se om någon kan opponera sig.

 5. Mycket intressant. Själv tillbringade jag sommaren 1956 i Woods Hole då min far då arbetade på Woods Hole Oceanographic Institute. Kommer fortfarande ihåg larmet då alla Coast Guard båtarna ryckte ut mitt i natten (bodde vid hamnen) och livbåtarna som kom in till hamnen efter kollisionen mellan Andrea Doria och Stockholm. För er som inte vet var detta en världens största fartygskatastrofer i fredstid (räknat i materiella värden). Andrea Doria sjönk. Åkte för övrigt själv med m/s Stockholm till USA. Tillbringade också en sommar på 60-talet i Woods Hole och var ibland i oceanografiska institutets tegelbyggnad med min far. Visste inte vem Rockefeller var då.

 6. Mats G

  Fråga.

  Om man har total makt varför har man då som mål att få total makt?

  Svaret blir att antingen har man inte full makt eller så är agendan något annat.

  Det bästa sättet att få vara ifred är att skicka alla på gåsjakt(Goosechase).

  Men Jacob har triangulerat rätt och rör sig nu i rätt kretsar.

  Rothschilds(europadivisionen) ingår i bankkartellen som äger klotet. Rockefeller är fortfarande wannabees.

 7. Argus

  Til alle (Carbomontanus…)

  Varför blir det så få kommentarer till en sådan *insiktsfull* postning?
  ??

  Är det för att man får en obehaglig ilning av något man aldrig kan kämpa mot?

  Eller vad?

 8. Ingvar i Las Palmas

  #7 Argus
  Fredag?

 9. Argus

  Njae.

  Jag gör en reflektion:

  Mycket av diskussionen här rör ju *vetenskapliga* aspekter. Bombkurvan, hot pots, interglacialer, statistik, astrodynaik etc, etc. Och många intiterade kommentatorer, Christopher E, tty (ie teletype?) Och fler.

  Och – efter ett inlägg av Nordnagård – får i alla fall undertecknad en känsla av att många – mycket många – är puppets on a string. Ibland talar jag om för vänner att om inte IPCC funnes hade *klimathotet’ varit en icke-fråga. Ett uttalande som väcker, hm inte förstämnng, men en slags eftertänksamhet.

  Är KU Också en puppet?? On a string.

  Reflektionerna är inte ännu samlade…, sorry ’bout that

 10. Inger G.

  #6 ”Om man har total makt varför har man då som mål att få total makt?”

  Ingen har total makt. En maktmänniska kan ha extraordinärt mycket makt och pengar utan att än ändå känna att det är tillräckligt. (Jämför med mig själv som är perfektionist när det gäller mitt arbete. Det blir aldrig bra nog i mina ögon eftersom det alltid går att förbättra lite till.) Troligen är de perfektionister också, fast på ett destruktivt sätt. Och extremt intelligenta.

  Troligen ser de världen som ett schackbräde eller datorspel som går ut på att vinnaren tar allt. Så målet är att vinna helt enkelt. Oavsett hur mycket förödelse man därmed orsakar. Ju fler man lyckas lura och eliminera på vägen, desto högre ”poäng”.

 11. Slabadang

  ”A man on a mission”

  Jag beundrar dig Jacob! Den officiella lögnen har nätet till fiende.

 12. ThomasJ

  WOW ! Stort Tack, Jacob ! 🙂

  Delat vidare på FB.

  Mvh/TJ

 13. Jacob Nordangård

  #7

  Jag kan bara konstatera att den tid som läggs på att skriva ett inlägg inte står i proportion till det som fås i utbyte (förutom från ett litet antal trogna och lojala läsare). Rockefellerserien har tagit oerhört många timmar i anspråk till research och faktagranskande. Det är information som är väldigt viktig att få ut då det visar hur makten opererar för att förankra sina frågor. Det visar också på ett närmast kriminellt förfarande bland de särintressen som driver detta för egen vinning. Hur de tar sig makt från oss, belägger oss med skatter och avgifter och önskar detaljreglera vår vardag. Det som lockar är dock inte långa historiska djupdykningar utan enklare snärtiga budskap och symboler som träffar läsaren känslomässigt. Det är sådant som delas på Facebook.

 14. Ann lh

  Jacob, misströsta inte. Det är många som läst Ditt mäktiga inlägg. Det tar tid att smälta och är svårt att kommentera eftersom insikterna till stor del är nya. Troligen känner många som jag sådan respekt för Ditt arbete och kunnande att man inte vill slänga ur sig en obetänksam kommentar som inte hör hemma runt ett så gediget arbete.
  Dina ord, Ditt arbete och Dina insikter kommer att fortsätta att sippra ut i diverse inlägg och kommentarer och på så sätt påverka debatten.
  Vi är nog rätt många som ser fram emot Del 2
  / Ann

 15. Mats G

  Tro inte på tillfälligheter.

  Mången just nu är omkring och simmar runt det vi kan kalla oligarkerna eller eliten. Här på KU, Lars Bern och Morpheus. Det är är man hamnar när man gör sin research på nätet. Frågan är nu om det kommer tas nästa steg eller om det stannar här. Vill man riva i det här går det inte att undvika 9/11. ”You cant handle the truth” är ett känt citat från filmvärden. Andas man det här blir man knäppförklarad. Men…

  Av någon konstig anledning så kraschade ett plan(pentagon) där bevismaterial att Triljoner dollars var försvunna från USA:s militär budget. I Byggnad 7 vid ground Zero som rasade ihop oberoende av flygplan i fritt fall fanns all utredningsmaterial om denna Triljondollarsvindel. Allt förstördes.

  Men, men det var säkert bara väldigt oturligt för utredarna som var tvungna att lägga ned utredning efter detta. Eller tur för de som hade snott pengarna. Snacka om flyt…

 16. Jacob Nordangård

  #14

  Stort tack Ann! Jag lovar fler spännande avslöjanden framöver.

 17. Jacob Nordangård

  #15

  World Trade Center är tätt sammanlänkat med familjen Rockefeller. Det var deras idé. ”Indeed, the project David had in mind was so large and ambitious that it would require the resources of the state to bring it to fruition. As it happened, by January 1959 those resources were under the control of a new governor — David’s brother, Nelson — who would soon take the lead in making his youngest sibling’s vision a reality. In the years to come, as the project began rising over the skyline of Lower Manhattan, New Yorkers would give the immense twin towers a knowing nickname: David and Nelson.”

  Ett intressant sammanträffande var att Rockefellerklanen meddelade att de skulle flytta familjekontoret till One Rockefeller Center samma månad som One World Trade Center invigdes.

 18. Mats G

  Ett annat sammanträffande ang 9/11 var att säljoptionerna(spekulation att en aktie skall gå ned) för amerikan airlines ’skyrocketing’ några dagar innan 9/11. Det var så flagrant att en utredning inleddes men lades ned. Ingen kunde förutspå 9/11 eller hur.

 19. Argus

  Jacob!

  Jag är oerhört imponerad av din strävan efter förståelse.
  Och ungefär som Ann LH #14, det är en *matig* leverans du serverar.

  (Minst 2) Aspekt: *allt* vi gör: diskussionerna map glaciärer, UAH etc etc ad infinituum. Är ju Bara Nonsense…. – i den Allsmäktige Penningmogulens ögon. Det diversifierar *småbråket* där nere. Sätter uppmärksamheten på något som ALDRIG kan/kommer bekräftas/dementeras.

  Och sedan 2a sidan: slår *vi* (eller vittrande samhällskapacitet generellt, läs typ energipolitik etc) hål på den inslagna vägens prognos, och gör det sannolikt att den vägen leder till mot en mjuk eller hård men i alla fall oundviklig retrograd kurs.

  Kanske

 20. Mikael W.

  Först kommer lögnerna om den sk skogsdöden och sedan kom lögnerna om ozonhålet.
  Den tredje lögnvågen blev klimatlögnen.

  http://www.therebel.media/there_never_was_a_hole_in_the_ozone

 21. Mycket bra Jacob, själv blev min motion till Vänsterpartiets kongress där jag krävde att man undersöker Rockefellers uppbyggande av skolmedinen klassad som ”antisemitisk konspirationsteori”.
  Var fär man fatt i Bröderna Flexners rapport som lade grunden till vår tids kassako nummer 1. Den Rockefellerbaserade Skolmedicinen?
  Likadant undrar jag vad CRI står för; tydligen moderorganisation för VoF i Sverige.
  Ingemar Ljungqvist

 22. Jacob Nordangård

  Ingemar #21

  Det finns en inbyggd rädsla att närma sig de stora ekonomiska spelarna och diskutera deras tillvägagångssätt. De har varit duktiga på att skapa symboler med ”rätt känslomässig respons”. Därför är det få som vågar även om bevisen är överväldigande.

  Flexners rapport: http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Report.pdf

 23. Argus

  Intressant. Läste några sidor i Abrahams rapport. Snyggt och insiktsfullt skrivet…….
  Kan man kalla det en ’enmansutredning’? Har vi sånt i sverige? Är de av Abrahams kaliber kan de säkert göra nytta.

  Eller ska man passa sig? Finns det något kontroversiellt i hans rapport?? Lite förbryllad.

 24. kopp

  Detta är monopolkapitalism, förvrängd kapitalism, men verkligen inte marknadsekonomi. Systemet har mest gemensamt med världskommunismen, som ville förslava/”rädda” mänskligheten under ett och samma system.