Regeringen Löfvens heltokiga energipolitik

Socialdemokraterna planerar en avveckling av kärnkraften. Idag straffbeskattas kärnkraft. Samtidigt subventionerar man den dyra vind- och solkraften. Vi ska i dagens inlägg titta på hur subventionerna av el genererad från solceller fördyrar elen samt leder till högre fossila utsläpp. Dessutom ska vi se hur avveckling av kärnkraften kan medföra döden för många tiotusentals människor. Och då inte genom kyla som Ingemar Nordin skrev om här.

gas-vs-solar

Först till solenergin. Vi ska ta ett pedagogiskt exempel. Antag att vi har ett behov av 4800 MWh/dygn. Antag också att tillgängligheten under dygnet och året ska vara lika. Om vi löser det hela med gaskraftverk eller solkraftverk – vad blir kostnaden?

Anm. Exemplet är taget från denna källa och gäller USA. Anläggningen byggs i Arizona som har mycket sol.

Sol_Gas_electricity-table

Kapacitetsfaktorn är hur mycket energi vi får ut praktiskt delat hur mycket vi skulle kunnat få ut om kraftverket körts hela tiden med nominell effekt. För Sverige med nordliga breddgrader och mycket moln är den ca 0.1 för solceller. Det gör att kapaciteten måste bli 2000 MW och totala kapitalkostnaden blir $ 6 246 000 000 eller 50 miljarder svenska kronor. Kapitalkostnaden antas vara $3123 per kW. Motsvarande för gaskraftverket blir 1.6 miljarder svenska kronor. Så solenergins kapitalkostnad är mer än 30 ggr den för naturgas i Sverige. Siffrorna är hämtade ifrån EIA (US Energy Information Administration).

Nu har vi inte räknat några extra kostnader för reglerkraft som behövs. Det är ju så illa att på vintern när behovet är som störst är tillskottet från solenergi noll i Sverige. Med solceller klarar vi inte att lösa tillgängligheten på vintern. På sommaren kan vattenkraft användas som reglerkraft.

Att som regeringen Löfven subventionera byggandet solceller och garantera betalning med 60 öre per kWh som matas in i nätet är heltokigt. Det finns ingen som helst ekonomi i detta.

I tabell 1 i EIA-studien anges Total System LCOE för olika energislag. LCOE är Levelized Cost of Electricity och kan ange hur bra en energikälla är ($/MWh) för USA. Här tas alla kostnader med under en lång tid. Naturgas ligger bra till och sen kärnkraft.

 • Kol Conventional 95.1
 • Naturgas Conventional 75.2
 • Kärnkraft avancerad 95.2
 • Solkraft 125.3 (USA), 313 Sverige (Anm. min omräkning med 10% kapacitetsfaktor)

Regeringen Löfven ger subventioner till solceller, se här.

Stefan_Löfven

Det är naturligtvis konsumenterna som dyrt får betala för subventionerna som dessutom slår sönder elmarknaden. Staten betalar dyrt för el som oftast är värd mycket lite på sommaren när solen skiner.

Det måste finnas reglerkraft för att kompensera för bortfallet av solkraft när solen inte lyser. På vintern är tillskottet nära noll så då behövs det baskraft. I praktiken innebär det att på sommaren kan vattenkraft fungera som reglerkraft men på vintern behövs baskraft i form av vatten-, kärn-, kol- eller gaskraft. Om nu kärnkraften avvecklas så räcker inte vattenkraften. Vindkraften är för osäker för att fungera som baskraft. Så det blir att starta fossila kraftverk eller importera el som oftast är producerad genom fossilenergi. Slutresultatet av politikernas vurmande för solkraften är dyrare el och smutsigare luft. Svenska folket är grundlurade och vår elintensiva industri kommer att flyttas utomlands.

Nu till kärnkraften som planeras att avvecklas. Tidigare stod Socialdemokraterna för en industrivänlig linje men nu verkar de rödgrön-flummiga ha tagit makten.

Hälsoeffekterna av en avveckling av kärnkraften blir mycket negativa. Denna rapport från Staffan Qvist och Barry Brook publicerad i ScienceDirect visar hur många som kan komma att dö. Det finns studier som visar hur farliga luftföroreningarna av kol- och gaskraftverk är. Att fortsätta med driften av kärnkraften eller ersätta dem med nya kärnkraftverk kan spara 50.000 – 60.000 liv.

En studie Electricity generation and health av A. Markandya, P. Wilkinson – Lancet visar följande dödstal per producerad TWh:

 • Kol (exkl. Kina) 28.67
 • Naturgas 2.8
 • Kärnkraft 0.074

Om vi nu inser att en stor del av bortfallet från kärnkraften kommer att ersättas av kolkraft och till mindre del av gaskraft så blir det stora dödstal. Kärnkraft är den säkraste formen att producera energi trots de olyckor som varit. Kommande kärnkraftverk blir säkrare och kan använda det utbrända kärnbränslet. Det finns en sak till att nämna. Kärnkraften är koldioxidfri.

Elproducerande bolag tappar snabbt lönsamhet. Titta på E.On nedan. Vattenfall är ett stort sorgekapitel hur ett statligt bolag misskötts av politiker.

EON-Losses

Nettoresultat för E.ON och RWE, Källa Handelsblatt

Vad har tagit åt sossarna som vill förstöra vårt energisystem, göra det svårt för industrin att överleva och göra folk fattigare? Alliansen har inte varit mycket bättre.

Slutsatsen är att regeringen Lövens energipolitik:

 • Höjer elpriset framöver och därmed kostnaderna för svenska folket
 • Subventionerna till ”förnyelsebar el” betalas av svenska folket
 • Kommer att skapa energifattigdom bland de svaga i Sverige (jfr Tyskland)
 • Kommer att försämra hälsan genom mer luftföroreningar och orsaka för tidig död för tusentals människor
 • Orsakar ekonomiska förluster bland elproducerade bolag
 • Kommer att öka koldioxidutsläppen
 • Förstör elmarknaden genom subventioner
 • Elnätet måste byggas ut och elnätskostnaderna ökar för konsumenterna
 • Orsakar fågeldöd genom vindkraft
 • Förfular landskapet genom vindkraft
 • Utsätter många svenskar för outredda hälsofaror genom vindkraftens infraljud

De sista tre punkterna kommer jag att återkomma till vid ett senare inlägg.

Referenser

Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2015, EIA

Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden, ScienceDirect

A Solar Power Plant vs. A Natural Gas Power Plant: Capital Cost – Apples to Apples, WUWT

How to Kill an Industry – Handelsblatt

Electricity generation and health – Lancet, 370 (9591) (2007), pp. 979–99 (kostar $36)

Sweden Better Not Close Its Nuclear Power Plants — It Gets Really Cold There – Forbes

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det är bra att du tar upp ämnet.
  Även Riksrevisionen granskar nu ämnesområdet.
  http://www.tjust.com/2016/granska-el.pdf

  Det gröna försvarar svensk vindkraft med att ”den kan överföras till Tyskland och där ersätta kolkraft”.
  För det första ersätter vindkraft i första hand bioenergi i Sverige och Finland samt reglerkraft, dvs vattenkraft.

  För det andra är kostnaden för vindkraft som produceras i Lappland 80 öre när den når Sveriges sydgräns. Men Tyskarna betalar bara marknadspriset. Skillnaden ca 60 öre måste någon annan betala – vem? Blir det möjligtvis de dumma svenskarna som tvingas bidra med hushållskassan till det som kallas nätavgifter och elcertifikat.

  Solkraft subventioneras nu med 1:10 kr/kWh i förhållande till kärnkraft. För vindkraft är den siffran 45 öre/kWh.

 2. Kjell Wållberg

  Delvis OT
  Läs gärna detta lysande inlägg om bakgrunden all till den galenskap som beskrivs i inlägget ovan. Gäller speciellt Er som inte dagligen följer KU.
  http://www.morpheusblogg.se/2016/04/04/klimatskeptikerna-etablissemanget-versus-skeptikerna/

 3. latoba

  Läs också presentationen av Timbros i Svd Näringsliv idag
  http://www.svd.se/timbro-alliansen-bor-sanka-miljoskatterna/om/naringsliv:debatt

 4. LBt

  Det gläder mig att KU i sina senaste inlägg fokuserat på energipolitik. Frågan om vår klimatpåverkan och att denna kan leda till en katastrofal utveckling har länge varit avgjord och nu när världens alla länder enats om att göra vad man kan för att begränsa de globala utsläppen handlar det om att på bästa sätt transformera vår fossilt grundade värld till något hållbart dvs något som fungerar även för kommande generationer och inte riskerar ödeläggelse.

 5. Lejeune

  #4

  Att påstå att förutsägelser baserade på ofullständiga och ovaliderade klimatmodeller skulle ha något prediktivt värde är inte riktigt med sanningen överensstämmande, att dessutom påstå att frågan ”länge varit avgjord” är direkt felaktigt.

 6. Håkan Bergman

  Utöver kol och gas genererar biobränsle, t.ex. träflis som Fortum har börjat bränna i stor skala i Värtan här i Stockholm, också luftföroreningar. Generellt så är det väl så att ju mera komplex sammansättning ett bränsle har desto svårare är det att optimera förbränningsprocessen och rökgasreningen.

 7. LBt

  Lejeune #5,
  ingalunda
  ..vår klimatpåverkan och att denna kan leda till en katastrofal utveckling …
  har länge varit uppenbar, 10-20 år
  helt enkelt därför att vår kunskap om hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på vår påverkan är ofullständig, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

 8. Björn

  Kan vi ha politiker som lever med ett idealiserat tänkande i stället för att försöka förstå verkligheten? Politiker i regeringen och även andra som vill avskaffa kärnkraften gömmer sig bakom sitt idealiserande och kanske också rädsla, men det värsta är att detta gömmande beror på en total okunskap om vad energi är och hur den produceras. Om man inte förstår, hur kan man då ta ansvar i svåra frågor? Om regeringen inte förstår det svåra i energifrågan, vilka är det då som styr vår framtida energipolitik? Är det Rockström med flera, Romson med Miljöpartiet, eller IPCC och WWF?

 9. István

  Hur stor del av solanläggningens totalkostnad utgörs av priset på själva solcellerna?
  På den fronten kan fortsatt utveckling förväntas.
  Kan solkraft bli lönsamt om priset på cellerna närmar sig nollsträcket?
  Vindkraftens fysik är känd sedan gammalt, så där finns inte så mycket mera att hämta.
  Kolkraftverk kan i princip göras ur hälsosynpunkt utsläppsfri, men i kolgruvor dör människor i stora mängder. Direkt begravda, sprängda, brända, eller bara långsiktigt fördärvade av usel miljö.
  Skyskrapan i kärnkraftens olycksstatistik är ju Tjernobyl. Men varje år dör flerfalt så många i kolgruvor just i
  Ukraina. Av gammal vana, utan att det blir annat en små notiser i tidningarna.

 10. Istvan #9: Visst kommer priset för solceller att sjunka framöver. Men siffrorna i pedagogiska exemplet var hämtade från EIA och siffrorna speglade priser 2020. Med en 30 ggr dyrare produktion jämfört med naturgas och kärnkraft så är det mycket långt (aldrig) till solkraft kan konkurrera i Sverige.

  Tag bort subventionerna så löser marknaden detta problem. Priset på el soliga dagar kl 13 i juli kommer att vara noll eller negativt. Ju mer solkraften byggs ut desto sämre lönsamhet. Titta på Tyskland för att se vad som kan hända. Jämför också LACE (Levelized Avoided Costs of Electricity) i EIA-rapporten.

 11. Bengt Abelsson

  #7
  Snälla Lbt, varje gång du går ut genom ytterdörren kan du inte utesluta möjligheten att du a) blir uppäten av en förrymd tiger, b) får en meteorsten i huvudet, c) bli överkörd av en buss, d) ….

  Att en händelse inte är omöjlig betyder inte att den är sannolik, eller att nyttan av den är större än dess produkt av sannolikhet gånger konsekvens.

  Dock, sannolikheten att du tar till dig detta närmar sig erfarenhetsmässigt noll. Du behöver inte svara mig.

 12. Björn

  Istvan [9]; Priset är ju oberoende av tillgången på solflöde. Det är detsamma med solkraften som med vindkraften, när man bäst behöver effekt, då levererar inte denna intermittenta elkraftproduktion. Om inte något av dessa producentslag kan leverera effekt vid ett givet tillfälle i tiden, var skall då vi då få den nödvändiga effekten ifrån?

 13. Björn

  LBt [7]; Din katastrofala utveckling kan faktiskt vara en fantasiprodukt hos dig själv. Försök att hålla dig till verkligheten och inse att det är i nu- och närtid som skeenden är överskådliga. Betänk i stället vad som konkret händer om vi stänger ner kärnkraften och ersätter den med vindkraft. Följande är konkret verklighet: Om vi håller oss till fakta som driftdata från SVK, så framgår att 11:08 uppgick den totala elproduktionen till 19797 MW. Av denna effekt stod kärnkraften för 39 %, vattenkraften för 52.4 % och vindkraften för 1.7 %. Resten kom från värmekraft och övrigt ospecificerade källor. Alltså kärn + vattenkraft uppgick till 91.4 % av producerad effekt. Med dessa siffror kan man fråga sig om det är rimligt att baskraften skall snurra kring dessa 1.7 % som vindkraften levererar. Detta är verkligheten med verkliga driftdata. I ljuset av dessa data, skall delar av baskraften stå stand bye för dessa 1.7 %? Är det då rimligt att ersätta baskraften med ändå mer intermittent kraft? Det är alltså i nutid det händer vilket om vi inte handlar klokt, kan få reella katastrofala konsekvenser i närtid för vår elförsörjning.

  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

 14. Guy

  LBt 7 inser du att du talar mot dej själv? Påverkan är uppenbar men vår kunskap är om densamma är ofullständig. DVS det är solklart men höljt i dunkel.

 15. Peter F

  Om nu regeringen är så rädd för koldioxiden (man undrar vem som skrämt upp dem) borde det vara en självklarhet att värna om dagens näst intill koldioxidfria elproduktionsmix med vatten och kärnkraft. När det gäller el är vi i topp bland välfärdsstaterna redan nu när det gäller att vara fossilfria. Det säger sig självt att vind och sol inte kan ersätta kärnkraften och då återstår bara fossilt eldad elproduktion. Hur tusan har de tänkt ? De kanske ska sluta tänka för det blir ju bara fel. Eller byta rådgivare. Rör inte vår världsbästa elproduktion.

 16. LBt

  Den kunskap vi har är bla instrumentell data avseende den globala medeltemperaturens utveckling sen slutet av 1800-talet och den atmosfäriska CO2-koncentrationens tillväxt sen 1959. Korrelationen är anmärkningsvärd men helt i överensstämmelse med vad vi bör förvänta oss som följd av CO2:s egenskaper som växthusgas.

  Extrapolerar vi dessa utvecklingar bryter vi 2-gradersgränsen omkring 2100. Vi vet inte om det blir så men 20 års intensiv forskning har inte kunnat peka ut något annat skäl till global uppvärmning än växthusgasen CO2.

  Osäkerheten beträffande framtiden rör sig snarare om vad som skulle kunna bryta en katastrofal utveckling än att den blir verklighet om vi inte bryter den tillväxt av atmosfärisk CO2 som på blott 100 år fört oss ca 20 miljoner år bakåt i denna del.

 17. Salasso

  Fasa ut subventionerna till mogen teknik!
  http://www.second-opinion.se/energi/view/3066#.VwOfbi0xjTI.facebook

 18. Ingvar i Las Palmas

  Jag ser mycket otrevliga paralleller med Mao:s kulturrevolution.
  Ideologiska förändringar som skapar mycket lidande och död.
  Och Figuere förstärker bilden med sitt tal om att ersätta kapitalismen med global planekonomi.
  Jag är inte optimistisk

 19. Peter Stilbs

  Det kom visst något här nyss. Har inte haft tid att läsa

  http://www.energikommissionen.se/aktuellt/rapport-fran-sweco-om-de-ekonomiska-forutsattningarna-for-befintlig-svensk-elproduktion/

 20. Håkan

  ”…garantera betalning med 60 öre per kWh som matas in i nätet…”

  Hur funkar detta? Gäller detta både privatpersoner och kommersiella aktörer? Är det elhandelsbolagen som måste köpa till det priset?

  Finns liknande för vindkraft?

 21. Ann lh

  Ingvar #18. Löfven var nog tämligen okunnig om mycket utanför den sfär han var i kung i när han blev politiker. Som statsminister har världen rasat över honom med alla dess stora och små frågor och han hinner inte sätta sig ner och fördjupa sig i någonting vilket innebär att han förmodligen fortfarande är okunnig om det mesta. Det vilket innebär att omdömet sviktar när det gäller att utse rådgivare och experter tex. Till råga på eländet har han fått MP och V på halsen. När det gäller miljö, klimat och energi har han nog tvingats lämna över till MP och nu sitter vi där vi sitter -famnen på synnerligen obehagliga krafter.

 22. Lars Cornell

  #Ann Lh.
  MP har blivit till en kvarnsten om halsen på Löfven.
  ”Som man bäddar får man ligga”,
  han skulle ha mycket större framgång utan den belastningen.

 23. Evert Andersson

  Har ögnat SWECO’s rapport som Stilbs tipsat om ovan. Där verkar kunskapen finnas om politikerna vill ta till sig den. Hovsamt förstås. Man biter inte den hand som föder en. Men där står tydligt fakta om hur politiken skattad och subventionerat sönder marknaden och gjort att ingen kan investera trots att det behövs för framtiden. Slutsatser om vindkraften ser ut så här.
  De som Sweco ser framförallt kommer att investera i svensk vindkraft framöver är: 
  * Kapitalstarka investerare 
  * Investerare med låga avkastningskrav 
  * Investerare där placeringarna ”bara måste göras”, exempelvis fonder med grön profil som måste placera sitt kapital 
  * Kraftbolag med en långsiktig plan att investera i förnybart alternativt är politiskt påverkade att investera (kommunala min notering)
  Givetvis kan alla tänkbara kombinationer av dessa vara aktuella.
  2

 24. Björn

  Peter Stilbs [19]; De som läser det här underlaget till Energikommissionen lär inte bli mycket klokare. Det saknas en teknisk konsekvensbeskrivning om man väljer än det ena eller andra produktionsalternativet. Kostnader för vindkraften är nästan inte alls beskrivet. Vilka konsekvenser följer om vi väljer intermittent elkraftsproduktion före kärnkraft? Effektskatt på kärnkraft och övrig CO2-skatt, är väl ingen lagbundenhet som hör till produktionen? Dessa skatter är enbart grus i maskineriet och förvränger därmed uppfattningen om produktionsslagets effektivitet.

 25. Bengt Abelsson

  PeterS # 19

  En reflexinon jag gör är att vattenkraft betalar en extremt hög fastighetsskatt – motsvarande 8 öre/kWh.
  ca en tredjedel av totala kostnadsmassan om typiskt 20 öre.
  Förvisso ett i god ordning fattat demokratiskt beslut, men varför vindkraftverk inte ska beskattas på samma sätt är svårförklarligt.

 26. Svend Ferdinandsen

  Politikerne burde lære forskellen mellem kWh og kW.
  kWh er det du har brugt i løbet af ugen, måneden, året, kW er det du har brug for her og nu.
  Danmark praler af at 42% af vores el er fra sol og vind, men det sker kun med stor hjælp fra vores naboer.
  Et hus med solceller kan komme op på 100% el fra solen, men hvis forbindelsen til nettet blev afbrudt. havde de ikke el i 70% af tiden.

 27. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH #21
  Jo det är nog sant vad du skriver. Det förtar inte mitt perspektiv, snarare förstärker det.

 28. En Pelle

  LBt [16]

  Utsläppen har ökat exponentiellt, koldioxidhalten har ökat linjärt och temperaturens ökning är avtagande.

  Förbränning är av ondo då alla utsläppen ger så mycket problem som t.ex. att över fyrahundratusen dör i förtid varje år i EU pga förbränning av biomassa och kol enligt EUs egen myndighet.

  Men korrelationen till klimatpåverkan är inte lika tydlig vilket också syns när klimatforskarna själva tillskriver 40% av temperaturförändringarna till mänsklig påverkan och där ingår mer än bara utsläpp av klimatpåverkande gaser – t.ex. utgör världens storstäder en yta 10 gånger större än Sveriges och städer reflekterar mindre av infallande solljus, dvs mer blir omvandlat till värme. Sen har du solens naturliga cykler att ta hänsyn till, vi är på väg mot en soluteffektstopp i den 11-åriga cykeln. Solforskare förutspår värmeökning fram till ca 2025-2030 .

  Men en stor sak är att ta hänsyn till metangas, sen man på 60-talet började utvinna stora mängder metangas har utsläppen till atmosfären och halten i atmosfären av densamma ökat väldigt mycket. Under samma period har antalet nötkreatur inte ens ökat 50% (och antalet nötkreatur är sjunkande sen en tid tillbaka).

 29. Slabadang

  Den globala förtroendebarometern!

  Svenska folket har i internationell jämförelse inget förtroende för etablissemanget. Det är bara i Turkarna som litar mindre på sin media än svenska folket. Den globala förtroendebarometern är en mycket mycket värdefull källa och kommer ALDRIG att refereras till i gammelmedia. Det är bara att gratulera den svenska journalistkåren över bedriften att hamna NÄST SIST i världsrankingen!

  På sidan 45 redovisas förtroendesiffrorna för NGOs. Enligt sanningen om skadeglädjen som den främsta kan jag bara understryka när vi tittar på resultatet. I Sverige har NGOs lyckats med att skapa världsrekord i lågt förtroende hos allmänheten!! Svenskarna är ett intelligent men fegt folk.

  För alla som längtar efter intellektuell hederlighet är den globala förtroendebarometern en stor tröst och samtidigt en rejäl käftsmäll för NGOs gammelmedia och politiker. Glädjande är att förtroendet för fri internetmedia ökar i förhållande till den etablerade ljug vilselednings och indoktrineringsmedian.

  http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/

 30. Slabadang

  Ni måste ta del av hela förtroendebarometern!

  Att alla med lågt förtroende skall förstå att de r i majoritet är medias och politikers värsta mardröm. Därför skapar de sina små tältmöten och stänger av kommentarsfälten och flyr in i pk isoleringen.

  I Sverige så minskar dessutom gapet mellan de mest välinformerande delen av befolkningen och den minst informerade. Gemensamt unisont har de totalsågat förtroendet för etablissemanget. ”Klasskillnaden” är bortsopad Svenska folket har lika lågt förtroende oavsett status!

 31. Mats G

  Slabadang

  Vad konstigt. SR och SVT hade gjort en egen undersökning där de sade att de hade fortsatt stort förtroende som de presenterade i veckan.

 32. Björn

  En Pelle [28]; Följande som du skriver måste bygga på en missuppfattning: ”Sen har du solens naturliga cykler att ta hänsyn till, vi är på väg mot en soluteffektstopp i den 11-åriga cykeln. Solforskare förutspår värmeökning fram till ca 2025-20302”. Jag vet inte var Du hämtar dina uppgifter, men vi är nu i solcykel 24 och är på väg mot ett solfläcksminimum mellan 24 och 25. Detta minimum inträffar ca 2020-22 beroende på hur utdraget det blir. Amplituden hos cykel 25 förväntas bli ännu lägre än den passerade toppen i februari 2014. Det logiska enligt fysikens lagar, är att med en avtagande solaktivitet, kan vi knappast förvänta oss en fortsatt uppvärmning.

 33. Ett fel med den svenska debatten är att man debatterar en sak i sänder och missar på så sätt helheten.

  Elkraftförbrukningen i Sverige är ca 150 TWh/år. Regeringen vill ersätta 60 TWh kärnkraft (kostnad 60*0,5 GSEK = 30 GSEK), med vindkraft (kostnad 60*1 GSEK = 60 GSEK). Elkonsumtionen kommer alltså att bli 30 GSEK dyrare. Var skall de pengarna tas?

  Samtidigt fattas 700 000 bostäder. Att bygga en lägenhet kostar 2,2 MSEK. Kostnaden för att bygga 700 000 bostäder blir 700 000*2,2 MSEK = 1540 GSEK. Var hittar man de pengarna?

  Sjukvården kostar 395 GSEK. Är det någon som tror att man kommer att minska den kostnaden? Skolan kostar 273 GSEK. Kommer den posten att minska nu när antalet elever ökar kraftigt?

  I en situation med enorma ”utmaningar”, på gränsen till katastrof, skulle jag säga, så vill regeringen öka kostnaderna med 30 GSEK till ingen nytta. Jag vill inte säga att man kastar pengarna i sjön, för en hel del kommer att hamna i någras fickor.

 34. En Pelle

  #32 Björn

  Du kan ha rätt att vi passerat toppen i solutstrålning – det var en tid sedan jag senaste kollade av läget. Isåfall blev toppen inte i närheten lika hög som föregående topp. Oavsett följer fortsatt värmeökning efter maximum pga trögheter i systemet, precis som att det inte är som varmast årets ljusaste dag eller som kallast årets mörkaste dag.
  Det är brittiska solforskare som förutspått temperaturen utifrån vad de själva påstår är en modell som med 97% tillförlitlighet kan modellera solens cykler (men bara för att den stämmer med tidigare uppmätta cykler så vet vi inget om modellen verkligen stämmer så givetvis finns det inga garantier).

 35. Bengt Abelsson

  (V) kan vara på väg att prioritera lite koldioxidutsläpp före kärnkraft !?

  Lår ju betyda midre satsning på vind och sol, i så fall.

 36. Ingvar i Las Palmas

  OT.
  Intressant om en ny book
  http://www.nzclimatescience.net/images/PDFs/paper%20brady%20review.pdf

 37. pekke

  #34
  Max solfläckar var 2012 – 2014, därefter så har vi en sjunkande trend, solens magnetfält växlade i början på 2014.
  Växling magnetfält:
  http://www.leif.org/research/WSO-Polar-Fields-since-2003.png

  Nån gång runt 2019 – 2021 så är solcykel 24 slut.
  http://services.swpc.noaa.gov/images/solar-cycle-sunspot-number.gif

  Mer soldata samlat.
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/solar/

  Angående energipolitiken så får vi hoppas att våra politiker tar sig i kragen och inser att utan kärnkraften så måste vi förlita oss på våra grannar, framför allt Norge, fast Danmark är i samma läge nu som vi kan hamna i framtiden, de litar på att grannarna kan sälja el när det är vindstilla.

 38. Goran

  Idag kom min deklaration och jag skäms.

  Jag har fått 202 kronor av Stefan Löfven för att jag har producerat 202 Kwh el in på nätet.
  Jag har några solcellsanläggningar som testanläggningar.
  Min fundering är hur länge kommer Staten att betala pengar, skattepengar till produktionen från solcellsanläggningar.
  Det är fullständigt idiotiskt. Varför stödja en mer än 40 år gammal teknik? Jag köpte min första solcell 1976.
  Jag har också här på forumet visat hur uselt produktionen är från en solcellsanläggning i Sverige. Nätterna är produktionen NOLL övriga året: november, december, januari, februari utbudet uselt men höst och vår hyfsat medan sommaren är produktionen hög.
  Är det ett sådant energisystem vi vill ha???

 39. Håkan Bergman

  Goran #38
  1976, då kanske du t.o.m. är pensionär och ligger under brytpunkten för statlig skatt? I så fall är det väl din kommun som får stå för kalaset. Det är lätt att vara generös med andras pengar. Men inte ska du skämmas, det finns så många andra som borde göra det.

 40. Ingemar Nordin

  Håkan B #39,

  ”Men inte ska du skämmas, det finns så många andra som borde göra det.”

  Framförallt bör de politiker som skapat hela subventionskarusellen skämmas! Att solel egentligen kostar över 10 x vad kol eller gas kostar, och att Sverige inte behöver ”förnyelsebart”, är en medveten bluff från politikernas sida. Det sätter oss alla inför ett moraliskt dilemma.

 41. Olav Gjelten

  Modeordet ”klimatpåverkan”, kan någon klart redogöra på ett begripligt sätt vad det innebär för mig och eventuellt andra som inte förstår. Exempelvis: hur många procent ökning av atmosfärens koldioxidhalt krävs för att temperaturen på en plats skall öka med 1 grad om allt i övrigt är lika?
  Inga antaganden eller gissningar tack! Den som använder uttrycket ”klimatpåverkan” måste väl åtminstone kunna svara på denna fråga?

 42. Håkan Lidström

  Regeringen Löfvens energipolitik innebär ju också utnyttjande av vindkraft. Den subventioneras ju också kraftigt med skattemedel. Vad blir då slutresultatet om man också räknar in den med sol och gas som redovisats, för att ersätta kärnkraften?

 43. Pingback

  […] veckan skrev jag om regeringen Löfvens heltokiga energipolitik. Dagens inlägg kommer att handla om de sanna (verkliga) kostnaderna för vindkraften. Vi ska se […]