Regeringen Löfven betalar miljarder till FN:s gröna klimatfond

FN har en grön ”klimatfond”, Green Climate Fund (GCF), som regeringen Löfven kommer att betala flera miljarder kronor till. Påverkan på klimatet är försumbart utan det handlar om att överföra pengar från de rika i-länderna till de fattigare u-länderna. Sverige har lovat betala $581.000.000 (4,9 miljarder kronor) till GCF. Per capita gör det Sverige till den största bidragsgivaren med ett bistånd om $59.31 per invånare. Som jämförelse ger Finland $8.49 per invånare, Danmark $12.73 och Tyskland $12.40.

Först ska vi reda ut några vanliga missförstånd om klimatfonden. Den bestämdes inte i samband med mötet i Paris och Parisöverenskommelsen. Den tillkom redan 2009 i samband med FN:s klimatmöte i Köpenhamn och beslut om att starta fonden togs 2010 av UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Målet var att år 2020 skulle I-länderna bidra med 100 miljarder dollar årligen till fonden.

Parisöverenskommelsen, som svensk gammelmedia i propagandasyfte fortfarande felaktigt kallar ”Parisavtalet”, säger ingenting om hur mycket de olika länderna ska bidra till GCF. Obama annonserade i november 2014 att USA skulle betala 3 miljarder dollar till GCF. Läser man pressreleasen framgår att det var en avsiktsförklaring och gällde flera år. 43 länder har annonserat att de ska skänka pengar till klimatfonden med ett värde om 10.3 miljarder dollar.

obama

Den 17 januari 2017 betalade USA ut $500 miljoner till GCF. Detta var ett av Obamas sista beslut innan president Trump tillträdde den 20 januari 2017. USA har fram till dags dato betalt ut en miljard dollar av sina utlovade tre miljarder.

 

 

När president Trump annonserar att USA drar sig ur Parisöverenskommelsen innebär det inte att USA drar sig bort från den gröna klimatfonden. De två är inte kopplade och GCF fanns redan innan Parisöverenskommelsen.

donald_trump1

Men president Trump har sagt att ”We’re not spending money on that anymore” syftande på klimatfonderna. Vidare har president Trump sagt:

”The Green Fund would likely obligate the United States to commit potentially tens of billions of dollars of which the United States has already handed over $1 billion — nobody else is even close; most of them haven’t even paid anything — including funds raided out of America’s budget for the war against terrorism.”

Så att president Trump inte vill betala mer till den gröna klimatfonden är uppenbart.

GCF är tydliga om vilka projekt de satsar pengar på. Det handlar om att i U-länder förbättra energiförsörjningen, vattenförsörjning, infrastruktur o.s.v.

Tuvalu_map

Ett exempel kan vara projekt FB015 och hur infrastruktur förbättras på ön Tuvalu. Ön är en liten ö om 26 km2 och ca 11.000 invånare. Ett U-land tillhörande Brittiska samväldet. som säkert behöver förbättra sin infrastruktur och få bättre skydd mot oväder även om det ligger utanför tyfonbältet. Allt GCF gör maskeras som ”klimatåtgärder”. I stort fungerar GCF som en organisation för U-hjälp.

 

 

 

Sverige är ett av de länder som ger allra mest pengar till FN:S gröna klimatfond.

GCF_pledge

Bild som visar hur mycket länderna lovat att skänka till gröna klimatfonden i miljarder dollar

Sverige är ett litet land och ändå vräker vi pengar över FN och dess fonder. Miljöpartiet med Isabella Lövin driver på och regeringen Löfven verkar inte vilja stoppa rullningen av miljarderna. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

isabella_löwin

Sverige har 355.000 fattigpensionärer som regeringen inte verkar bry sig om. Om vi tar pengarna som regeringen lovat skänka bort till gröna klimatfonden och delar ut till svenska fattigpensionärer skulle de få 13800 kronor var. Det hela handlar inte om koldioxidutsläpp utan det är bara en falsk maskering.

Så här sa f.d. chefen för UNFCCC Christiana Figueres 2012: ”The Industrial Revolution was also a transformation, but it wasn’t a guided transformation from a centralized policy perspective. This is a centralized transformation that is taking place because governments have decided that they need to listen to science. So it’s a very, very different transformation and one that is going to make the life of everyone on the planet very different.

Christina_Figueres

Christiana Figueres – f.d. chef UNFCCC

Målet är att förstöra kapitalismen: Our aim is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

Klimatbluffen är att vetenskapen via IPCC:s klimatmodeller VET att det kommer att bli 1.5 – 4.5 grader varmare vid en fördubblad koldioxidhalt. Detta är bara en hypotes och klimatmodellerna har inte ens validerats. IPCC är en politisk organisation som har politiska mål.

Varför Sverige alltid ska utmärka sig med att betala mest i världen? Vi lär inte få svar från regeringen Löfven varför svenskarnas skattepengar skänks bort till utlandet i denna enorma omfattning samtidigt som våra interna problem blir allt större.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren borttagen

 2. Lasse

  Andras pengar och andras politik-gissar att det kostar en del att ha med sig Mp.
  De numera blygsamma 3 % som anser sig stödja Mp har fått stort inflytande.
  Men SVT/SR är fortsatt dominerade av dessa Mp tankar. SMHI har gjort en karta med kustlinjen vid olika havsnivåer, något de fick stor belysning av i radio i morse. Hoppas för vår skull att de förutom IPCC har med den utveckling som vi kan följa i verkligheten.
  VOLVOs elbilssatsning är en funktion av en smart motorutveckling som kan ta in elen i befintliga motorer. För 10 år sen hade det blivit etanol, för 5 år sen Diesel. Om 5 år?

 3. Sören G

  Inget politiskt parti har hittills vågat gå emot klimathotsmaffian i tron att de skulle förlora röster. Men om något politiskt parti skulle våga att ta det steget så kanske det det tvärtom skulle få positiva effekter i opinionssiffrorna. Vad vet man?
  Dagens GA har en insändare från en person med beteckningen (L) där det förklaras att en extra elkabel till Gotland inte har något med att trygga Gotlands elförsörjning att göra, utan den behövs för en ytterligare utbyggnad av vindkraften. Vindkraften, förklaras det, innebär ett elsystem med större driftstörningar och att det innebär en fördyring eftersom baskraft ändå behövs.

 4. Lasse

  Sverige har för mycket pengar tycks det!
  Bistånd bör vi ge men det bör användas så det ger bestående nytta eller fyller omedelbara behov.
  SMHIs kustdatasatsning är ett annat resultat av dessa överskott av pengar.
  https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165

  Jag letar förgäves efter en realistisk bedömning baserad på tidigare observationer.
  Nä fantasi, datorlekar och medel från våra skatter skall bygga vår framtid.
  Post vetenskapseran är på väg!

 5. John Silver

  #2
  ”VOLVOs elbilssatsning är en funktion av en smart motorutveckling som kan ta in elen i befintliga motorer”

  Vaffa? Menaru KERS?

 6. Ingvar i Las Palmas

  Bra Per!
  >Målet är att förstöra kapitalismen:
  ”Our aim is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism”
  Kan det sägas tydligare? Nej.

  Och sedan hålls vi klimatrealister sysselsatta med meningslösa debatter med deras ständiga bombardemang av ”vetenskapliga” bevis på det är människan som orsakar s.k. ”klimatförändringar”.
  Varför enda in i alla rödgleta undviker MSM att kommentera detta famösa uttalande av Christina F.

  http://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/

  Det handlar inte om klimatet.
  Det handlar om kommunistiskt världsherravälde!
  Med den tjusiga omskrivningen ”Global Governance”
  En världsregering i FN:s regi styrd av en icke demokratiskt tillsatt ”nomenklatura” som skall se till att planetens resurser ”fördelas rättvist”
  Vakna för tusan! Vakna! Sluta tjafsa med klimathotarna om deras påhittade ”hot”. Det är bara ett sätt att ta bort fokus från vad det egentligen handlar om. En meningslös strid på flankerna.

 7. tty

  #4

  Tog en kort titt i SMHI:s ”havsnivåverktyg”. Det är tydligen inget snille som konstruerat det för man fyller upp alla områden lägre än en viss nivå, oberoende av om de har kontakt med havet eller inte. Koldioxiden förutsätts tydligen även ha kapacitet att gräva bort existerande invallningar.

 8. Lasrs Cornell

  FN med Figueres, Mp och Löfven arbetar för att införa en världskommunism.
  Det underbyggs av ensidig information av SR/SVTs journalister.
  Världen skall bli som gamla Sovjet, Maos Kina och DDR.
  http://www.tjust.com/2017/goering.pdf

  Att inte Alliansens partiledare med Kinberg Batra i spetsen reagerar är mycket oroande.

 9. Guy

  ”Målet var att år 2020 skulle I-länderna bidra med 100 miljarder dollar årligen till fonden.”

  Intressant om man inser att det betyder utdelade understöd om 274 miljoner dollar per dag minus det organisationen sätter i egen ficka. I vems ficka går resten? Jämför med t.ex Greklands behov. Tydliga spår till syltfabriken Figueres.

  ”Ett U-land tillhörande Brittiska samväldet.” Tuvalu projektet. Brittiska samväldet är väl inget u-land? Får vi pengar på samma sätt, för att rusta upp Gotlad och Åland?

 10. Lars Cornell

  ”Lögnen är diktaturens första verktyg”
  https://www.svt.se/opinion/olofsson-o-nylander-om-fake-news-och-mediepolitik
  Det tycks börja hända saker. Men politikerna uteblir från diskussionen om den samhällsomfattande lögnen som de har skapat.

  ”Det brukar heta att sanningen är krigets första offer. Det vi ser nu är att lögnen är diktaturens första verktyg. Samtidigt står Sverige utan en fungerande mediepolitik.”

 11. Lasse Forss

  Jag läste igenom SMHI:s beräkningar hur översvämningskartorna tagits fram. (länk #4, Lasse).
  Man försöker få någon slags trovärdighet genom att ange att man drar ifrån landhöjningen. Däremot är ”tillägget”, havsnivåhöjningen, beräknad utan någon som helst anpassning till verkligheten. Här är det modellerna som regerar. Trots att det inte går att hitta någon korrelation mellan koldioxidnivå och temperatur, (koldioxidutsläppen har de senaste 20 åren varit rekordstora men temperaturen har legat still), får man till att havsytan kommer att stiga i hela Östersjön. Koldioxidutsläppen kommer alltså att höja vattenytan så att översvämningar inträffar till och med där landhöjningen är 8 mm per år.
  Det är lätt att inse att den här prognosen inte kommer att infrias. Det har ju ingen tidigare prognos heller gjort.

  Kommer prognoserna att användas? Så är det. Så här skriver SMHI:
  Målgrupp: Allmänheten, planerare och handläggare på kommuner och länsstyrelser,
  politiker och beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt
  Användning: Kartmaterialet ger ett översiktligt underlag för information om framtida
  havsnivåer. Syftet är inte att tillhandahålla ett fullständigt beslutsunderlag, utan snarare att ge
  en indikation om i vilka områden ett sådant underlag bör tas fram. Kartan visar framtida
  medelvattenstånd, dvs. den nivå som havet kan komma att ligga på i normalläget. Dessutom
  bör, i planeringssyfte, hänsyn även tas till extremnivåer vid t.ex. stormar. Mer information
  om detta kommer från SMHI under hösten 2017.

  För något år sedan gick jag en kurs från Skogsstyrelsen: ”Klimatanpassa din skog”. Inslaget från SMHI (en hydrolog som berättade att hon fått de falska bilder som hon visade och att hon inte hade någon egen kunskap om dessa) var alltså under all kritik. Och ”klimatanpassningen” var anpassad till detta. Jag skrev till Skogsstyrelsen och frågade hur man kunde bedriva kursverksamhet med obefintlig koppling till verkligheten. Man svarade att det var order på det. Och så blir det säkert när det gäller den ”framräknade” havsnivåhöjningen i Östersjön.

 12. Ann lh

  Tack Per!
  Klimatfonden, en del i agendan att sänka västvärlden för kunna genomföra det kommunistiska världsherraväldet även kallat global demokrati av Angela Merkels rådgivare Schellnhuber.

 13. Karl Eider

  #10 Lars C

  Tycker nog att Sverige har en mediepolitik som är fungerande. Homogen, sammansvetsad och likriktad. Inget som står utanför den gemensamma åsiktskorridoren får träda fram i offentligheten.

 14. Håkan Bergman

  Ann lh #12
  Jag är rädd att det blir uländerna som blir värst drabbade. Pengarna riskerar att cementera korruptionen och göra seriösa investerare i infrastruktur och fungerande energisystem mindre benägna att investera i dessa länder.

 15. Guy

  Karl Eider # 13

  ” Inget som står utanför den gemensamma åsiktskorridoren får träda fram i offentligheten.”

  Du kallar det hä fungerande. Hur menar du?

 16. Ingvar i Las Palmas

  #14 Håkan.
  Jo det finns det ju gott om bevis på!!

 17. Ann lh

  # 14 Håkan B.,
  tja kanske det, men med hela det äv Kina styrda OBOR-komplexet och nu även USAs kommande energi satsningar även overseas, har nog framtiden större möjlighet att överraska oss än på länge.

 18. Karl Eider

  #15

  Jag sa att det fungerar. Dock sa jag aldrig att det var bra.

  🙂

 19. Guy

  # 18

  Aha, jag missförstod. Trodde du med fungerande menade att det är så media skall fungera 🙂

 20. Ingvar i Las Palmas

  Lite OT men kunde inte låta bli

  Wind disappears in South Australia, costing wind-industry millions, BOM blames climate change even though models predicted faster winds
  http://joannenova.com.au/2017/07/wind-disappears-in-south-australia-costing-wind-industry-millions-bom-blames-climate-change-even-though-models-predicted-faster-winds/

 21. Guy

  # 20

  😀 😀 😀 😀

  Skadeglädje gör så gott trots att man egentligen borde gråta.

 22. Ingvar i Las Palmas

  #21
  När Fi gör ”Shoot-in-foot” är det tillåtet att skratta högt
  🙂

 23. allan forsling

  Det är ju bara att konstatera att FN sviker sin huvuduppgift- att arbeta för varaktig fred och ett ökat välstånd i hela världen. Nu slösas pengar på fel saker. Och det finns alltid någon som får betala mest- de som har det sämst i världen.

 24. Roland Salomonsson

  FN är numera en ”kommunistisk frontorganisation”. FN har dock många segment och en del är ”kultur-marxistiska frontorganisationer, och allt fler av segmenten går i denna riktning. Kultur-marxismen är NWO:s verktyg, för att skapa sådant kaos i världen att FN skall anses som enda möjligheten att skapa (diktatorisk) ordning igen. Finansvärlden kommer därvid gemensamt att styra FN via ”bakdörrar”.

  Folken betalar – folkfienderna berikar sig.

 25. Kenneth Mikaelsson

  Äntligen lite glada nyheter…. om än lite OT i denna tråd Mann är så gått som slut som scam artist

  http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  Hoppas TP sväljer tungan sin….

 26. Lasse

  Alla dessa klimatmiljarder slängs efter dem som andas något som kan kopplas till klimatet.
  Läste att företag som Volvo satsar FOU där merparten går till klimatåtgärder.

  När det gäller SMHIs kustkartor så är det väl ett flagrant avsteg från vetenskapliga metoder, om man använder modeller och inte verkliga observationer-eller åtminstone tar med verkliga trender.
  Ett fall för JO?
  Vore kul att anmäla dem!

 27. sibbe

  25 # Kenneth: 2017/07/05 kl. 15:51

  Äntligen lite glada nyheter…. om än lite OT i denna tråd Mann är så gått som slut som scam artist

  http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  Exakt vad jag tänkte: upp till försvar, Thomas! Messias är hotat…

 28. Ingvar i Las Palmas

  sibbe #27

  KAAAA-BOM!!!

 29. Bensan

  Elbil till egna företaget, 30 km fram å tillbaka, vore underbart. Ladda på jobbet, elförbrukningskostnad en dras som inköp med avdragsgill moms. Billigt, billigt… Hur länge varar detta innan denna förmån täpps till?

 30. Ingvar i Las Palmas

  Skickade följande till riksdagsledamöter, MSM samt min privata mejl-lista:

  climate data fraud!!!!

  Kaa-Boom!!!

  Michael Mann, skaparen av den sk hockey-klubban som visar en dramatisk ökning av temperaturen och en förgrundsfigur för klimathotet
  vägrar att lämna ut data som styrker hans hockey-klubba. Domstolen dömer honom för ”Contempt of Court”

  Hockey-klubban har använts som bevis för en farlig temperaturökning av IPCC (International Panel on Climat Change) under FN.
  FN har alltså med hjälp av IPCC använt förfalskade data för att styrka hypotesen om en farlig temperaturökning pga ökad CO2-halt i atmosfären.

  The defendant in the libel trial, the 79-year-old Canadian climatologist, Dr Tim Ball (above, right) is expected to instruct his British Columbia attorneys to trigger mandatory punitive court sanctions,
  including a ruling that Mann did act with criminal intent when using public funds to commit climate data fraud. Mann’s imminent defeat is set to send shock waves worldwide within the climate science community
  as the outcome will be both a legal and scientific vindication of U.S. President Donald Trump’s claims that climate scare stories are a “hoax.”

  http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  Klimathotet är som tidigare redovisat inte ett projekt för att rädda planeten från ett farligt klimathot grundat på utsläpp av koldioxid.
  Allt fler bevis dyker upp som visar att projektet i själva verket är ett maktprojekt med en sort ”Världsregering” som mål.

  Och de som driver det är både starka och skyr inga medel!!!
  Grundidén formulerades i ”Club of Rome” med dokumentet ”The First Global Revolution”
  http://www.maieutic.com/maieutic/maieuticw.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

  Ovanstående länk leder till en beskrivning av dokumentet. Dokumentet och en kort beskrivning och några utdrag ligger på en website som jag driver (Maieutic.com) och är helt säker

 31. Gunnar Strandell

  Bensan #29
  Magdalena Andersson lovade idag ut 40 miljarder till kommunerna efter 2018 om hon får bestämma.
  Hon sade att det betyder skattehöjningar.

  Skatten på bensin är 6,50 kr per liter och på diesel 5,75 kr per liter.
  Punktskatter på bränsle drog in 68,7 miljarder till statskassan 2016.

  Det blir intressant att se hur det går om antalet elbilar utvecklas så som optimisterna tror.
  Jag tror inte att man kan ta in skatten för tio års användning vid köpet eller att det går att ha olika skattenivå på el utifrån hur den används. Kilometerskatt låter bra, men har visat sig lätt att manipulera.

  Länkar:
  http://spbi.se/statistik/skatter-2/skatter/
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Punktskatter/

 32. Lars-Eric Bjerke

  #7 tty och #11 Lasse Forss,
  Av SMHI skrivning om havsnivåhöjningen kan man tro att scenariot RCP 8.5 är möjligt och till och med troligt. RCP 8.5 innebär en kraftig ökning av gas- och koleldningen. Vad gäller kol ska förbrukningen öka med 490 % till år 2100 jämfört med idag. USA och nu även Kina har börjat minska sina utsläpp. De flesta geovetare bedömer att en sådan ökning av koleldningen inte är möjlig även om man skulle vilja.

 33. John Silver

  #25 & #27

  ”Mann’s now proven contempt of court means Ball is entitled to have the court serve upon Mann the fullest punishment.”

  Jag skratta så jag fick ont i magen.

 34. Torbjörn

  Mann kanske har ett finger med i spelet här också

  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

  Liknar det inte en klubba så säg 🙂

 35. Ingvar i Las Palmas

  Gröna projekt som skapat
  ”Tänkte inte på det!”

  Och grandiosa ”The law of unintened consequences”

  http://notrickszone.com/2017/07/04/policy-disaster-energy-insulation-madness-turns-german-residential-buildings-into-death-traps/#sthash.aYptZdn2.dpbs

  http://notrickszone.com/2017/07/05/new-study-concludes-europe-will-always-require-100-back-up-by-conventional-energy/#sthash.NHAeTmpT.dpbs

 36. Kenneth Mikaelsson

  DMI är lika vettlösa som SMHI…. fast de flesta meteorologiska institutioner världen över lyder visst under FN….. Figueres på den ni !!!!!

 37. Torbjörn

  Mann kanske slutar så här

  https://i0.wp.com/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2017/06/pastedImage.png

 38. Ingvar i Las Palmas

  En annan ”bombshell”
  https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf

 39. Kenneth Mikaelsson

  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

  http://climate.rutgers.edu/snowcover/table_rankings.php?ui_set=1

  Och denna graf .. vet inte om jag kan tolka den rätt http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.arctic.png

  Tycker det ser ut som normalt det ska se ut denna årstid…

 40. Kenneth Mikaelsson

  Känner mig inte orolig för någon islossning de närmsta femtio åren

  http://notrickszone.com/2017/06/26/since-2005-arctic-sea-ice-has-pivoted-to-a-slightly-increasing-trend-with-no-detectable-arctic-warming/#sthash.ZliHyLRg.dpbs

 41. Håkan Bergman

  Ingvar #35
  Två kloka damer naglar fast var problemet egentligen ligger.
  https://www.svd.se/inga-britt-ahlenius-det-ar-vilda-vastern-i-kommunerna/om/elvakaffet

 42. tty

  #34

  DMI verkar ha rejäla dataproblem. Deras data för snöackumulation/avsmältning på Grönland har fastnat på 30.6 och havsisdata är uppenbart felaktiga. Det är bara att jämföra med t ex norska data:

  http://arctic-roos.org/observations/ice-area-and-extent-in-arctic

 43. tty

  ”Ett U-land tillhörande Brittiska samväldet. som säkert behöver förbättra sin infrastruktur och få bättre skydd mot oväder även om det ligger utanför tyfonbältet.”

  Och ändå hänvisas i länken till orkanen ”Pam” som aldrig kom inom 1000 km från Tuvalu. Och ja, Tuvalu ligger utanför orkanbältet:

  https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/news/historical-hurricanes/hht.jpg

 44. Ingvar i Las Palmas

  Håkan #41
  Tyvärr har jag inte lyckats bryta mig in på SVD.
  Skulle gärna lyssna på Inga-Britt Ahlenius. Hon är en klippa

 45. Thomas P

  Ingvar #38 Var hittar du sådant här? En artikel bestående av nonsens och som första och viktigaste referens har en artikel av samma författare fast då skriven under pseudonym så detta inte framgår om man inte tittar noga. Lär dig att känna igen sådana här oseriösa open accessjournaler som tar in vad som helst bara författarna betalar bra.

  https://en.wikipedia.org/wiki/OMICS_Publishing_Group

 46. Daniel Wiklund

  Oj, nu har Tomas P hittat det som är oseriöst och nonsens. Men vad tycker du Thomas P om det som tråden handlar om, miljarder till FN-s gröna klimatfond. Det aktar du dig för att kommentera, miljöpartist som du är.

 47. tty

  Apropå SMHI så har tydligen väderstationen på Hanö ballat ur helt och rapporterat 306,6 mm nederbörd mellan kl 21 och 22 igår, vilket gjort att SMHI:s nederbördsdata nu visar att himmelens portar öppnats runt Hanöbukten. Undrar om någon skojfrisk sommargäst hällt en hink vatten i regnmätaren?

  Skall bli kul att se hur lång tid det tar innan de märker felet.

 48. John Silver

  #42

  Arctic ROOS verkar ha rejäla statistikproblem.
  Medelvärdet räknas från toppåret 1979.

 49. Lasse

  Tystnaden är öronbedövande när Thomas P missar Mann och i media när Grönland tycks smälta långsammare.:
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/

  Soligt men kallt är vädret. Eller klimatet?
  Få rapporter om passager i östlig eller västlig väg runt Nordpolen.
  Inget om hur sydtoppen blivit lägre än nordtoppen i vårt högsta berg.

  Däremot en del om hur man äter klimatsmart!
  Fet mat för att klara kalla bad?

 50. tty

  #49

  Nu är det ju förvisso ingen vettig människa som försöker segla genom nordost- och ännu mindre nordvästpassagen förrän i augusti. Nordostpassagen är någorlunda isfri under någon månad och nordvästpassagen i några veckor, om ens det.

  Men det är onekligen en ovanligt sen och kall sommar åtminstone i den atlantiska delen av Arktis:

  http://polarview.met.no/Statistics/graphs/icechart_season_plot_latest.png

  Och Summit på Grönlands inlandsis satte just nytt köldrekord för norra halvklotet i juli med -33 grader, vilket var en putsning av det förra rekordet med drygt två grader:

  http://www.summitcamp.org/status/weather/index?period=1week

  Det förra rekordet på -30,7 grader sattes i fjol, och då rådde fullständig koncensus om att det var en ren tillfällighet:

  https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2016/08/08/greenland-ice-sheet-summit-plunged-to-record-low-july-temperature-so-what/?utm_term=.f7386d9539e8

 51. Olav Gjelten

  Ett storkrig med kärnvapen tycks för varje vecka komma allt närmare i Ostasien.
  Överlever den västerländska gröna ideologin när vi, som fortfarande är vid liv, måste använda jodtabletter för att leva vidare?
  Jag tror inte det. Uppvaknandet tycks vara nära för de som överlever katastrofen. Men i ett halvt sekel hade jag hoppats att priset inte skulle behöva vara detta….

 52. Jan Norlin

  #25 # 27

  Länken fungerar inte !!

  Jan

 53. Thomas P

  Jan #52 Länken fungerade förut, men du missar ingenting. Bara lite allmänna hypoteser och förtal. Vad jag kunde se fans ingen substans i det hela. Principia-scientific hör till bottenskrapet i seriositet så det är inget förvånande.

 54. Kenneth Mikaelsson

  Jo det gör den visst… http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  Kan nog vara lite hög belastning stundtals bara 🙂

 55. Kenneth Mikaelsson

  Ser att TP verkligen tillhör vänsterfalangen de är ju som väl kända för att projicera sina egna brister på allt och alla ”hör till bottenskrapet i seriositet så det är inget förvånande.” Ett passande epitet på TP Det verkliga bottenskrapet…. 🙂

 56. Gustav

  Läste också länken om Mann och fann inte mycket av värde. Tror att de som skrivit artikeln kan ha dragit lite för stora växlar på vad som hände i rätten?

 57. Kenneth Mikaelsson

  Fast det behövs nog en fullvärdig skitstövel för att försvara en skitstövel som Mann..
  Och där glänser TP verkligen…

 58. sibbe

  Om Mann: visst fungerar länken, jag klickade just! VAd säger Thomas: Fake . !

 59. Thomas P

  sibbe #58 Vad jag säger är att det bara är åsikter, inga fakta. Det är inte ens fake.

 60. Slabadang

  Thomas P!

  Vad sägs om att sätta alla klimatalarmister bakom lås och bom som svar på Frau Loretta Lynch förslag om ”klimatförnekare”? Nu när ingen uppvärmning infunnit sig de senaste tjugo åren? Arktis slår två köldrekord inom tre år.

  ”Grönlands isar ”…… babbel bibbel babbel babbel … ”Havsnivperna stiger” bibbel babbel snubbel hubbel …förresten kan skicka över typ 1000 tals mijarder till vår pseudovetenskapliga bedrägericentral FN?

 61. Thomas P

  Slabadang #60 ” Nu när ingen uppvärmning infunnit sig de senaste tjugo åren? ”

  Jag förstår inte hur många som kan upprepa denna myt utan att någonsin få för sig att kolla.
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1979/plot/gistemp/from:1997/trend
  http://woodfortrees.org/plot/uah5/from:1979/plot/uah5/from:1997/trend

 62. Michael E

  #61 Thomas P Att det varit en paus i uppvärmningen nämns t.o.m av IPCC, se working group 1 report Box 9,2. Även i det sista utkastet till SPM så skrevs följande, ”Models do not generelly reproduce the observed reduction in surface warming trend seen the last 10-15 years”. Den meningen försvann sedan i den slutliga utgåvan. UAH data visar den tydligt vilket RSS också gjorde fram till den famösa justeringen. Jag har väldigt svårt att förstå hur det kan vara så viktigt för dig att hålla kvar vid så många uppenbara felaktigheter spännande från Manns hockeystick till nu ett ifrågasättande av Pausen.

 63. Kenneth Mikaelsson

  Som representant för sago partiet miljö fascisterna är du riktigt festlig TP….
  Inte ett rätt på nått.. 🙂

 64. Thomas P

  Michael #62 Jag gav länkar till data, du ger ordsvammel. Få se din kurva för bristen på uppvärmning under de senaste 20 åren.

 65. Michael E

  Thomas P, ta en titt på UAH data i tråden innan och sluta svamla om att det skulle vara ett okänt faktum att vi haft en paus i uppvärmningen.

 66. Björn

  Thomas P [61]; Uppvärmning eller icke uppvärmning. Verkligheten är som den är. Vi har haft en tydlig och gynnsam period med uppvärmning under 1900-talet, men vad beror den på, det är denna fråga som måste besvaras ärligt. Det är inte ärligt att säga att den beror på antropogen CO2, för då negligerar man det faktum att vi under samma period har haft ett solens grand maximum. Är det vetenskapligt att påstå att det är den antropogena emissionen som är orsaken, utan att värdera solens bidrag? Nej, det är inte det. Någon konsekvens måste det väl bli när vi har nått slutet av detta grand maximum. Kanske vi först har en utplaning i temperaturen och sedan en avtagande temperatur.

 67. Thomas P

  Michael #65 UAH visade som jag länkade till i #61 på en fortsatt uppvärmning fram till ”den famösa justeringen” i senaste versionen då uppvärmningen plötsligt vart mycket lägre än alla andra serier, vare sig mark- eller satellitbaserade. Så det handlar alltså om att du vill körbärsplocka exakt rätt version av rätt dataset för att få det hela att stämma i alla fall på ett ungefär, dvs uppvärmning har vi om även i denna version, om än något lägre:
  http://woodfortrees.org/plot/uah6/plot/uah6/from:1997/trend

 68. sibbe

  Även kineserna har hittat ”hiatus”…:
  Table 1: Sun et al. 2017

  The annual mean surface temperature anomaly time series for both hemispheres and the globe over the period 1901–2014 are shown in their Fig 1. The linear trends of annual mean surface temperature for SH, NH and the globe were 0.088 °C per decade, 0.115 °C per decade and 0.104 °C per decade, respectively, all statistically significant at the 5% confidence level. Much of the hemispheric and global warming occurred in two distinct periods, from the 1910s to the late 1930s and from the early 1980s to the mid-2000s. The relatively cool periods or stable periods appeared in the 1900s, 1940s–1970s and between 2005 and 2014.
  Bl.a. https://wattsupwiththat.com/2017/07/05/china-met-office-confirms-global-warming-hiatus/

 69. Håkan Bergman

  Har ni tråkigt, det bjuds liveunderhållning från Hamburg. Gott om poliser med en massa skojiga bilar. Men varför i himmelens namn förlägger man inte såna här möten till nåt riktigt isolerat ställe, förslagsvis en svårtillgänglig ö?
  http://www.spiegel.de/international/world/g-20-newsblog-the-latest-developments-from-hamburg-meeting-of-world-leaders-a-1155963.html

 70. Håkan Bergman

  Har ni tråkigt, det bjuds liveunderhållning från Hamburg. Gott om poliser med en massa skojiga bilar. Men varför i himmelens namn förlägger man inte såna här möten till nåt riktigt isolerat ställe, förslagsvis en svårtillgänglig ö?
  http://www.spiegel.de/international/world/g-20-newsblog-the-latest-developments-from-hamburg-meeting-of-world-leaders-a-1155963.html

 71. Thomas P

  sibbe #68 ”and between 2005 and 2014”

  Som räkneuppgift kan du få tala om hur många år det är mellan 2005 och 2014. Ni är verkligen desperata att försvara varandra med de mest desperata knep.

 72. Torbjörn

  #69 Håkan
  Det är redan fullt av politiker i Almedalen.
  Det får inte plats fler fårskallar på Gotland 😉

 73. tty

  #71

  ”Ni är verkligen desperata att försvara varandra med de mest desperata knep.”

  Du bör vända dig till Sun, Ren, Xu, Li och Ren med dina djupsinniga synpunkter. Stycket du gnäller om är ett direkt citat ur deras artikel. Den finns här:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317300178

 74. Kenneth Mikaelsson

  Om det är någon här som är desperat så är det ju representanten för sago partiet miljö fascisterna
  TP…
  Fast inte att undra på stackarns världsbild krackelerar mera för varje dag som går…
  Fattas bara en skylt på magen hanns om jordens undergång på grund av suvarnas helvetes eld..
  skynda att ge FN alla era pengar så ni får syndernas förlåtelse…

 75. Guy

  Enligt Thomas P i #64 är IPCC uppgifter svammel medan hans länkar till woodfortrees är data.
  Vad bra. Thomas har gett upp IPCC. När står Mann i turen? Och vad kommer efter Mann? Vems ”fakta” skall han sedan stöda sig på eller klämmer han sig fast vid den tro han svurit sin trohet till?

 76. Olav Gjelten

  Klimatreligionens utövare bör roa sig så gott de kan just nu. Inom dagar eller veckor sprängs kanske vätebomberna över Pyongyang, Soul, Tokio, Vladivostok, Beijing och möjligtvis även över Los Angeles, New York, Moskva, Paris och Bryssel. Det blir svårt för Kina och Ryssland att hålla sig utanför när de radioaktiva molnen blåser in over dessa länder.
  Ingen kommer att vara intresserad av koldioxid och någon tiondels grads temperaturförändring längre. Vad vill alla döda inom klimathotstron ha inristade på sin gravsten; en termometer, en hockeyklubba eller en isbjörn ensam på ett isflak på ett öppet hav? Tänk snabbt bara! Det kan snabbt vara vår tur att lämna livet på jorden.

 77. Thomas P

  tty #73 Jag betvivlar inte ett ögonblick att det är ett citat ur deras artikel, men, förstår du, det är fortfarande så att perioden 2005-2014 inte är detsamma som ”de senaste 20 åren”. Enkel matematik, jag är säker på att du skulle klara den om du inte var så fast besluten att till varje pris försvara likasinnade på forumet även om det sker till priset av att din egen trovärdighet får sig ännu en törn.

  Guy #75 När kom IPCC:s senaste rapport ut? Hur kan denna säga något om de senaste 20 åren?

  Allt ni har att komma med är bluff och båg för att försvara ett felaktigt påstående av slabadang.

 78. Lasse

  Ser att ni diskuterar olika temperaturdata. RSS har visat lägre ökningar vilket nu är justerat:
  http://www.drroyspencer.com/2017/07/comments-on-the-new-rss-lower-tropospheric-temperature-dataset/#comments

  Rättat eller bara harmoniserats med andra fixade data set?
  Men vad skall Mann lita på?
  http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/
  Kanariefågeln som var så aktuell tidigare är det osedvanligt tyst om?
  Däremot kan SVT meddela att det har varit varmt i delar av USA.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/miljonstaden-phoenix-drabbad-av-varmerekord-installda-flyg-och-brannhet-asfalt

 79. Thomas P

  Olav #75 Försöker du tävla med Hawkings i alarmism?

 80. Michael E

  Thomas P, har du redan glömt bort Santers et al papper, ”we conclude that model overestimation of tropospheric warming in the earls twenty först centutry is partyliv due to systematik deficinencies…” Med andra ord GSM missade den paus i uppvärmningen som skett de senaste två decennierna. Ett papper av Hederman publicerat i Nature Climate Change Konfirmerar också pausen.

 81. tty

  #77

  ”Guy #75 När kom IPCC:s senaste rapport ut? Hur kan denna säga något om de senaste 20 åren?”

  I november 2014 vilket du mycket väl vet.

 82. tty

  #77

  ”Guy #75 När kom IPCC:s senaste rapport ut? Hur kan denna säga något om de senaste 20 åren?”

  I november 2014 vilket du mycket väl vet.

 83. Lars-Eric Bjerke

  # 67 Sibbe och # 71 Thomas P

  Tabell 1 som Sibbe refererar till i artikeln http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317300178
  ser ut så här.

  Table 1.
  Linear trends of annual mean LSAT for the Southern Hemisphere, Northern Hemisphere and Global during three different periods. Unit: °C/decade.
  Period SH NH Global
  1901–2014 0.088* 0.115* 0.104*
  1979–2014 0.138* 0.317* 0.247*
  1998–2014 0.087 0.105 0.098
  * The trends are significant at the 5% level.

  Det kan vara svårt (fel) att tala om klimat under så korta perioder som 16 år (1998-2014), vilket man också ser i asterisken i tabellen. Om man hade gjort samma övning från 1998 till 2016 och fått med senaste El Nino hade resultatet blivit annorlunda. Det verkar dock som om trenden är 0,1 till 0,25 °C/decennium d.v.s. ca 2,0 C till 3,5 C till år 2100.

 84. Christopher E

  Thomas är som roligast när han tror sig fått vittring på något litet enstaka som äntligen ska ge honom en poäng. Då ångar han på som en blodhund. Nu gällande några små ord i Slabadangs ordsvada.

  Uppvärmning? Paus? Platå? Men allt rör sig om definitioner. Jämför vi medel över år eller månader? Om vi talar om temperaturen just nu, är det då rimligt att dra en trendlinje svävande över faktiskt uppmätt temperatur och påstå den bevisar uppvärmning, däruppe? Människor och natur reagerar väl inte på en virtuell trend, eller vad som varit, utan på vad som gäller?

  Faktum enligt månadsanomalier i UAH:

  Det var under december 1987 varmare (+0,37) än under juni 2017 (+0,21). Det är 29,5 år sedan. Jorden nu är alltså inte varmare än då. Så var det med det. Slabadang missade verkligen… med 9,5 år för lite.

 85. Thomas P

  tty #81 ”I november 2014 vilket du mycket väl vet.”

  Frågan var inte om jag vet det utan om Guy inser att rapporten därmed inte kan ha med data för ”de senaste 20 åren”.

  Christopher #84 Det roliga är inte att Slabadang har fel i sin ordsvada, utan den frenesi med vilken andra här skall hitta på mer eller mindre krystade sätt att försvara honom och tala om att jag ändå har fel. Själv lyckas du bli den mest krystade av alla genom att här dra fram ett par noga utvalda enstaka månader i en noga utvald version av en utvald dataserier och jämföra snarare än att göra som en förnuftig människa och titta på trender.

  Michael lyckas i #80 dessutom som vanligt missförstå Santers artikel, fast sättet han klipper i citatet gör att man kan misstänka att det är högst avsiktligt han misstolkar.

  Så många försök att försvara Slabadang istället för att bara hålla tyst eller rentav (gud förbjude!) medge att han har fel. Ni i sekten klarar inte av sådant, otrogna måste till varje pris hållas kort.

  eller vad skall man säga om Ingvars fabulering ”Domstolen dömer honom för ”Contempt of Court” i #30 eller hans”bombshell” i #38. Det är ju inte som ni har brist på idiotier att påpeka, men du och tty är så totalt fokuserade på mig och vad jag skriver så det är direkt komiskt.

 86. Michael E

  Thomas P, vad som verkligen är komiskt är att du istället för att argumentera om de verkliga osäkerheterna kring t.ex. återkopplingsmekansimer väljer att angripa allt som skrivs här även det som stora delar av vetenskapssamhället, ibland t.o.m. inklusive dina husgudar, skriver under på. Det var så avseende Mann och hans hockeystick, det är så avseende pausen och det är också så avseende din öronbedövande tystnad kring alla groteska övertramp som diverse charlataner såsom Rockström och andra gör sig skyldig till.

  Avseende Santer och hans artikel så tror jag att den som verkligen missförstått den är du som, som vanligt inte ser skogen för alla träden.

 87. Lasse

  #83 Lars-Erik
  Hur får du ihop 2-3 grader till 2100 med de trender du redovisade?

 88. Sören G

  OT
  Vanity Fair har jämfört karaktärerna i Game of Thrones med aktörer inom klimatdebatten. Klimathotsalarmister har tilldelats de karktärer som man sympatiserar med i Game of Thrones.
  wattsupwiththat.com/2017/07/06/game-of-thrones-who-is-michael-mann/
  Man jämför alltså en saga med en annan saga.
  Game of Thrones kan tolkas som att en klimatförändring är på väg. D.v.s. man har årstider som varar i flera år. Man upprepar hela tiden ”winter is coming”. Så i den sagan är det tvärtom en klimatförsämring eller ett kallare klimat som är hotet, till skillnad från den saga som medierna sprider där man är rädda för en klimatförbättring.

 89. Christopher E

  #85 Thomas P

  Du tycker trender just nu är ”förnuftigt” därför att du är desperat att leta fel. Men naturligtvis går det inte att bevisa någon klimattrend på så kort tid som 20 år med bla några ENSO-svängningar som stör, med en stark sådan dessutom placerad nära slutet av serien. En bättre grov beskrivning av tiden åtminstone sedan millennieskiftet istället för en virtuell trend är en platå med avbrott för ENSO.

  UAH är inte ”noga utvald”. MSU-data är mest heltäckande. Trender på UHI-stört ojämnt fördelat markdata och några kylvattenintag i båtar år inte särskilt intressant. Jag har konsekvent haft mest förtroende för UAH, även under den period när tex RSS visade mindre värme.

  Dina påhopp om ”sekter, ”tro” och ”otrogna” slår ju bara tillbaka på dig själv. Någon mer sekttroende får man leta efter. Dessutom har jag i flera utbyten med dig etablerat att det är just du som är helt oförmögen att kritisera någon på alarmistsidan, så det faller lika platt som vanligt när du anklagar andra för ditt eget beteende.

  Du har heller aldrig i din konstanta självömkan förmått att uppskatta att du här är fri att debattera, emedan på de alarmistsiter som hör din sekt till opassande diskussion snabbt cencureras bort. Så var finner du just sektbettende?

 90. Lars-Eric Bjerke

  387 Lasse,

  Treden 1901 till 2014 var ju ca 0,1 C/decennium d.v.s ca 1,1 grad tills idag. 1979 till 2014 var ca 0,25 C/decennium d.v.c. ca 1,1 + (0,25 * 9) = 3,4 C till 2100.

 91. Christopher E

  Apropå Mann:

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2016/01/adjustocene_scr.jpg

  Glöm holocene, anthropocen mfl… 🙂

 92. Lars-Eric Bjerke

  #87 Lasse,

  Man kan ju extrapolera trender på många olika sätt. För vattenånga och koldioxid ökar temperaturen logaritmiskt med koncentrationen, fast koncentrationen i framtiden kan vi ju bara gissa. Det inlägg jag kommenterade handlade ju om en eventuell paus i uppvärmningen på senare är och pappret som Sibbe refererade till visar också en trend som är lägre ( ca 0,1 C/decennium) de senaste 15 åren än trenden de senaste 30 åren ( ca 0,25 C/decennium).

 93. Lasse

  Lite forskning om Grönlands inlands avsmältning: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705164449.htm

  Samt DMI kurva som visar på hur inaktuell forskningen blev innan den redovisats:
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/

 94. Thomas P

  Christopher #89 ”Dessutom har jag i flera utbyten med dig etablerat att det är just du som är helt oförmögen att kritisera någon på alarmistsidan, ”

  Detta säger du i en tråd där du gång efter annan angriper mig för att Slabadang sa något som var fel. Tycker du 20 år är för kort för att säga något, påpeka det för Slabadang! Dessutom vet du mycket väl att det inte var länge sedan jag kritiserade Hawkings.

  Sen försökte du säga att UAH inte visar uppvärmning sedan 1987, och du förväntar dig bli tagen på allvar:
  http://woodfortrees.org/plot/uah6/plot/uah6/from:1987/trend

 95. Ingvar i Las Palmas

  Den här tråden har blivit ett ypperligt exempel på vad jag skrev tidigare.
  Inlägget av Per Welander handlade om svenska pengar och IPCC:s tydliga politiska mål.
  Thomas P har fört ut striden i flanken och bort från det viktiga till ett rundsnackande om
  allt möjligt som inte är kopplat till det viktiga i Pers inlägg. Och alla tar upp den handsken

 96. Lasse

  #92 Tack men jag var nyfiken på hur du räknade?
  Jag som är mer optimistisk ser 1-2,5 grader i de trender du visade.
  Modellerna som alla hänvisar till med decimaler visar andra siffror beroende på om vi gör något eller ej.

 97. Christopher E

  #94 Thomas P

  Och där visade du att du vet var trendknappen finns i Woodfortrees. Jaha. Men vad jag påpekade var att det var varmare under en del av 1987 än det är nu. Däremellan har det varit både varmare och kallare. Men det har ju ingen betydelse nu. Om det är klimatarmageddon nu så var det väl det 1987 också då. Det senaste året har det tex blivit svalare. Ingenting i naturen reagerar på din gröna trendlinje som där går i motsatt riktning som den riktiga temperaturen.

  Nu var ju din åsikt om Hawkings tokigheter på direkt uppmaning, eller hur…? Du får nog komma med något bättre för att testa regeln. Material saknas ju knappast. Vad tycker du om Manns ständiga vägran att lämna ut data? Om Rockströms ständiga allt mer uppskruvade tonläge? Om påståendena om att havsytehöjningen runt Sverige accelerat och är över 4 mm/år? Om att Erika Bjerström tituleras ”klimatexpert” i en Aktuelltsändning? O.s.v.

 98. Daniel Wiklund

  Thomas P har ännu inte kommenterat trådens innehåll, han som i vanliga fall har åsikter om nästan allting. Luleås medeltemperatur sen 1921för juni är 13,3 grader. (kl 8 på morgon). Årets temperatur blev 13,3. Den kallaste är från 1923 på 9,3, 1981 var det 10,8. Den varmaste var 1953 på 17,7. 1927 och 1970 var det 17, 0. Några ytterligare miljarder till den gröna fonden kan nog få ner medeltemperaturen några tiondels grader till, eller så blir varmare, Thomas P vet säkert vad utfallet blir.

 99. JIMMY

  Tål att upprepas att den signatur som i flera år kommenterar och numera finns det flera här och som hänger på alla trådar är i själva verket en avlönad betald ”NGO Astro Turf” (fejkad gräsrötter)

  Kan också vara flera avlönade som döljer sig och använder samma ip nummer Alias med mail adress.

 100. tty

  #98

  ”Thomas P har ännu inte kommenterat trådens innehåll, han som i vanliga fall har åsikter om nästan allting.”

  Och det är ingen slump. Jag skall nu göra något jag sällan gör, nämligen citera Wikipedia:

  ”In Internet slang, a troll (/ˈtroʊl/, /ˈtrɒl/) is a person who sows discord on the Internet by starting arguments or upsetting people, by posting inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community (such as a newsgroup, forum, chat room, or blog) with the intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal, on-topic discussion”

 101. Thomas P

  Christopher #97 ”Men vad jag påpekade var att det var varmare under en del av 1987 än det är nu.”

  Du lyckades hitta en enstaka månad och sen försökte du göra stor sak av detta, vilket du sen fortsätter med. Du vill verkligen inte förstå att det är trender och inte enstaka månader som har betydelse. Sen slänger du in lite ”klimatarmageddon” för att få det att låta lagom dramatiskt.

  ”Nu var ju din åsikt om Hawkings tokigheter på direkt uppmaning, eller hur…?”

  Läs min #50 i relevant tråd som kom långt innan någon uppmaning. Du är som vanligt inte mycket för källgranskning utan du slänger ur dig vad som passar din agenda. Tvärtom tycker jag de ständiga uppmaningar jag får att kritisera alla era favorithatfigurer är rätt poänglösa. Och var är din kritik av Ingvars många dumma inlägg i denna tråd? Av Slabadangs felaktiga påstående om ”ingen uppvärmning poå 20 år” osv. Nej, visst nej, du är själv inte mycket för att kritisera de så flitigt förekommande felen från ”skeptiker” här.

  Det tycks som tty upptäckt ett nytt ord, nu är visst alla som inte delar sektens åsikter här att klassa som troll. Riktigt ironiskt är att han gör detta i replik till trådens mest utpräglade, om än misslyckade, troll.

 102. Ann L-H

  Sedan Thomas P återtog scenen här på KU har det blivit alltmer pinsamt att läsa kommentarerna. Ämnen för tråden verkar tyvärr vara uttömt.
  På klimatrealistene finns det en ny tråd, som verkligen är värd att debattera. Om det är tillåtet att direkt överföra den som inlägg här vet jag inte, men som sagt, det finns mycket att säga om dess innehåll:
  http://www.klimarealistene.com/2017/07/06/javel-statsminister-parodierer-myndighetenes-klimapolitikk/
  Javel!

 103. pekke

  ” Varför Sverige alltid ska utmärka sig med att betala mest i världen? Vi lär inte få svar från regeringen Löfven varför svenskarnas skattepengar skänks bort till utlandet i denna enorma omfattning samtidigt som våra interna problem blir allt större. ”

  Svaret är att Sveriges regering, riksdag och myndigheter är de mest korkade i Världen !
  Ett bevis på det är vad Transportstyrelsen gjorde, de la ut all sin data i ” molnet ”, problemet är att ” molnets ” servrar ligger i utlandet vilket betyder att säkerhetsstämplade uppgifter hamnar utomlands !

  ” Transportstyrelsen hanterar mycket sekretessbelagd information. Fantasilöst nämns körkorts- och fordonsregistret, men det är inte dessa som avses.

  Transportstyrelsen utövar tillsyn av svensk transportinfrastruktur, inklusive järnväg, sjöfart, vägtrafik och flygtrafik. Det inkluderar exempelvis transporter av farligt gods, bärigheter hos rullbanor (flygplatser) och vägar och tillsyn av militär luftfart. ”
  http://cornucopia.cornubot.se/2017/07/transportstyrelsen-flyttade.html

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-dataupphandling-agrens-fall

  Svenska politiker och myndigheter spelar i klassen dum, dummare, DUMMAST.
  Så att dela ut Miljarder hitan å ditan utan krav och konsekvensanalyser är bara normalt, det är ju nån annan som betalar.

 104. Håller med Gustav här, den länken sa inte så där jättemycket av eller om faktiskt substans som går att verifiera. Men det hävdades alltså att Mann ännu en gång gör allt för att hans egen ’förtalsprocess’ inte skall röra sig framåt i rättsväsendet, i detta fall hade han (som vanligt) velat skjuta upp av förhandlingarna, vilket man gick med på under specifika villkor (som han sedan inte uppfyllde).

  Precis alla vet att Manns stämningar inte handlar om att han skall få ’upprättelse’ av domstolen för vad andra har sagt om honom, utan för att tysta politisk opposition. Det är också skälet till att han inte betalar för detta ur egen ficka. Jag skulle förmoda att även domstolarna är helt medvetna om detta (även om de förstås inte kan yttra sig om saken under pågående processer). Appelationsdomstolen i DC (i Steyn-fallet) hjälper nog till i förhalandet, förmodligen för att även de vet att Mann inte har ngt juridiskt ben att stå på, emedan de (privat nog) lutar åt åt Manns politiska håll (både vad gäller klimathoteriet, och partisympatier).

  PS Att Thomas P är ett troll behöver heller inte diskuteras, och han blir fortfarande behandlad lngt bättre än han själv uppträder. Numera är han ett bra exempel (kanske tom det bästa svenska) på vad CAGW-kulten förmår att ställa på banan: Fjantiga etiketter, ständiga försk att vilseleda och rent trollande … )

 105. Lasse

  Pajala har nytt rekord i kyla i Juli (SR-P1)
  Tänkte visa SMHIs siffra men hittar den ej!

 106. Christopher E

  #101 Thomas P

  Inte ”lyckades hitta”… Jag tog helt enkelt det tidigaste tillfället i aktuell dataserie som låg strax över senaste uppmätta temperatur. Sedan dess har det inte varit någon uppvärmning med andra ord. Som sagt, naturen struntar ju i om det varit några El Ninos etc sedan dess. Jag tänkte skriva att även människor struntar i det, men det är ju inte riktigt sant. Ni som har en agenda letar ju trender för det vilda att hota med, och då duger även överståndna värmetoppar som spelat ut sin roll.

  Sedan mindes jag lite fel om du uppmanades att kommentera Hawking (även om jag reserverade med ett frågetecken). Jag fann dock nu att ditt inlägg inte siktade särskilt på Hawking, utan bara var en ursäkt att kritisera en mängd andra individer med ad hominem som inte är i din sekt. Så det ger inte många poäng för dig ändå, är jag rädd. Hawking är en betydelselös bifigur i detta sammanhang. Regeln testades av undantaget och höll. Själv har jag redan visat dig att jag haft synpunkter på flera inlägg oberoende av sida, även om du väljer att blunda för det.

  Det har ju framförts kritik ovan att trådens ämne avleds i vanlig ordning. Har du inget att säga om att Sveriges politiker (som är i din sekt) sett till att vi betalar mest i världen per capita i ”klimatbistånd”? Är det vettigt använda pengar? En bra prioritering gentemot behov i Sverige? Vart går pengarna? Räddar det jorden?

 107. Kenneth Mikaelsson

  OT men bra läsning:http://www.geosci-model-dev.net/10/2247/2017/gmd-10-2247-2017.pdf

  ”Abstract.
  This paper describes the recommended solar
  forcing dataset for CMIP6 and highlights changes with re-
  spect to CMIP5.”

 108. AG

  #32 Kina minskar utsläpp? Vad har du fått det ifrån? RCP 8.5 bygger även på gamla (för höga) siffror på TCS och ECR. Konstigt namn f.ö ”business as usual”. Borde heta ”worst (and improbable) case scenario”

 109. Thomas P

  Christopher #106 Och vad skulle du kalla det om jag tog de två månader med störst temperaturskillnad jag kunde hitta och drog upp dem som exempel på hur fruktansvärt fort det blir varmare?

  ” Jag fann dock nu att ditt inlägg inte siktade särskilt på Hawking, utan bara var en ursäkt att kritisera en mängd andra individer med ad hominem som inte är i din sekt.”

  Som alltid misstolkar du. Min kommentar var en generell varning för att tro på folk som uttalar sig utanför sitt expertområde och jag drog då upp ett antal sådana som florerat på detta forum, då med skillnaden att man sällan här motsvarande från er ”skeptiker” när det råkar vara någon fysiker som uttalar sig till stöd för era åsikter.

  ”Själv har jag redan visat dig att jag haft synpunkter på flera inlägg oberoende av sida, även om du väljer att blunda för det””

  Jo, jag vet att du är väldigt stolt för att du lyckats hitta något enstaka exempel, men trenden är fortfarande extremt klar att du ignorerar 99% av alla dumheter som kommer från ”skeptiker”men är på som en hök så fort jag säger något, även om det är helt korrekt som ett konstaterande att temperaturen stigit de senaste 20 åren. Ta Ingvars ”bombnedslag” är du så helt ointresserad av något som påstås kunna rubba hela klimatforskningen?

  Sen är jag i grunden mer intresserad av att prata vetenskap än svensk politik, så där får ni hålla poå och gnälla på egen hand utan att jag skall ”trolla” eller avvika från ämnet, vilket det uppenbarligen är om jag talar om temperaturtrend men inte om tty börjar brodera ut om Koranen eller liknande.

 110. Håkan Bergman

  Det finns åtminstone en partiledare som förstår nåt, vilket naturligtvis driver vissa andra partiledare till vansinne.
  http://www.dn.se/nyheter/politik/akesson-battre-om-sverige-lamnar-klimatavtalet/

 111. Christopher E

  #109 Thomas P

  Givetvis vill du inte diskutera trådens ämne klimatbistånd, då skulle du ha svårt att undvika att kritisera individer på din sida, och det vore ju otänkbart för dig.

  Vad gäller ”bombnedslaget” är det onekligen underhållande att det går dåligt för Mann, men nyhetsvärdet i att Mann undanhåller data är ungefär som att det blir ljust på morgonen när solen går upp, så en kommentar till det är inte given.

  Du vet mycket väl att kritiserat andra än klimatalarmister vid många tillfällen, inte vid ”något enstaka” tillfälle som du ljuger om nu, senast nyss under din time-out. Men inte kommenterar jag allt, det varken orkar eller hinner jag. Annat har jag helt enkelt ingen kunskap om. Och likaledes hoppar jag över massa som du försöker med, även om du upplever det annorlunda då du tycker det är orättvist att bli bemött överhuvudtaget. Du är dock själv totalt ensidig i din kritik.

  Du får gärna gräva fram två datapunkter, och hävda att den ena är varmare än den andra. Jag kommer hålla med dig. Men är det samma temperatur på två punkter 29 år från från varandra så är det ingen uppvärmning mellan dem. Det är faktiskt anmärkningsvärt att under en så lång period av ”unprecedented catastrophic warming”, är den eventuella trenden så svag att intern variation lätt överträffar den.

 112. Sen är jag i grunden mer intresserad av att prata vetenskap …

  Tja, på över ett decennium har det ju inte blivit så värst mycket av den varan. Men väldigt mycket som Och det lilla som blev, har ju med tiden blivit tunnare av ändå …

  Men jag tror det är långt enklare ändå: Det räcker att titta på vad folk faktiskt gör, så ser man det. Och om dom gör ngt helt annat än vad dom påstår sig göra, vet man dessutom att dom är ohederliga …

 113. Daniel Wiklund

  Thomas P vill prata om vetenskap, inte om politik skriver han, därför vill han inte svara på om han tycker att det är rätt att ge miljarder till den gröna fonden. Då kanske du kan svara på om du anser att Miljöpartiets klimatpolitik är grundad på vetenskap.

 114. Lasse

  Tar mig friheten att kopiera in frihetsportalens adress där dagens text är en tydlig beskrivning av Ball vs Mann: http://www.frihetsportalen.se/

  #113 MP grundar sin politik på modeller inte på vetenskap.
  Pumplagen med etanolpumpar är numera ersatt med krav på elstolpar med uttag var femhundrade meter-gissar jag. Vi bör gå före in i framtiden och vara beredda på att få vända om och komma sist.

 115. Ingvar i Las Palmas

  Thomas P #85
  Jag formulerade mig felaktigt.
  Shown contempt of court skall det vara
  Mann’s now proven contempt of court means Ball is entitled to have the court serve upon Mann the fullest punishment

 116. MP:s politik är förstås helt frikopplas från vetenskap och tom det som Thomas gärna skulle vilja kalla ’vetenskapp’. Politik är förstås väsenskild från vetenskap per se. Och redan där avslöjar CAGW-kultisterna sig, när de hävdar att deras politiska agenda baseras på vetenskap. Alltså även om det skulle vara riktig vetenskap (vilket det ytterst sällan är)

  Den allra mesta politiken är inte ens baserad på vare sig logik och verkligheten är beskaffad heller. Utan mest bara känslomässig retorik, önsketänkande och tomma floskler.

  Och inte sällan ignorerar den tom enklaste matematik och inbillar sig saker som att 1+2-47 = vinst, eller att dift = investering, och förlust = investering och därför också vinst osv.

  Fast allt fler verkar ju numera få upp ögenen för att det är så … Och ni kan ju gissa vilka det är som är sist att begripa det (också)!?

 117. Lars-Eric Bjerke

  #108 AG,

  ” #32 Kina minskar utsläpp? Vad har du fått det ifrån? RCP 8.5 bygger även på gamla (för höga) siffror på TCS och ECR.”

  Mina kommentar gällde enbart kol. Jag har tagit siffrorna från BP för 2016, som är bra på statistik.

  “Coal consumption
  Global coal consumption fell by 1.7%, (-53 mtoe) the second successive annual decline
  The largest decreases were seen in the US (-33 mtoe, an 8.8% fall), China (-26 mtoe, -1.6%) and the United Kingdom (-12 mtoe, -52.5%).”
  http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/coal/coal-consumption.html

  “RCP 8.5 bygger även på gamla (för höga) siffror på TCS och ECR.”

  AG, vilka värden på klimatkänsligheten bygger RCP 8.5 på?

 118. Thomas P

  Christopher #111 ”bombnedslaget” syftade på Ingvars #38, jag är som sagt mer intresserad av vetenskap, och processen med Mann lär inte kunna ”rubba hela klimatforskningen” hur den än går så du borde insett att det knappast kunde syftat på det inlägget.

  ” Men är det samma temperatur på två punkter 29 år från från varandra så är det ingen uppvärmning mellan dem. ”

  Ja, då är tydligen trendräkning verkligen över din horisont. Men visst, låt oss leka. Från februari 2012 då anomalin var -0,0523 grader steg den till hela 1,1569 i februari 2016 (enligt RSS) 1,2 grader på bara fyra år. Du får nog ditt klimatarmageddon snart skall du se…

 119. pekke

  Den 4 juli 2017 uppmättes den kallaste temperaturen någonsin en julimånad på norra halvklotet.

  https://www.vencoreweather.com/blog/2017/7/6/115-pm-impressive-cold-in-greenland-and-near-record-accumulations-of-snow-and-ice

 120. Daniel Wiklund

  ”Jag är som sagt mer intresserad av vetenskap” skriver Thomas P. Det du skriver i kommentaren 119 liknar mest rappakalja, ljusår från vetenskap.

 121. Christopher E

  #118 Thomas P

  Där har vi gamle stöddige Thomas igen med sina patetiska försök till härskarteknik. Men hellre över horisonten än under horisonten som det då tydligen är i ditt fall! 🙂 Du har tydligen lite problem med att förstå varför trendräkning ibland inte bidrar med något, tvärtom.

  Tänk dig förenklat en hypotetisk serie över 20 år med helt lika värden med ett undantag; en tillfällig dipp år 14 och 15 pga av ett vulkanbrott. Där finns då två sätt att se på det:

  1. Enligt Christopher har temperaturen varit oförändrad mellan år 1 och år 20. Intern variation däremellan ändrar inte på det.
  2. Enligt Thomas som ritar en trend i Woodfortrees är det avkylning mellan år 1 och år 20.

  Vilket alternativ beskriver situationen bäst? Var det verkligen egentligen avkylning (maskerad?) de sista 5 åren i serien bara för en trend över hela serien hävdar det?

  Tack för att du med taktiken att avsluta ditt exempel precis på toppen av El Niño visar precis varför din kärlek till trender är strunt. Det är bara att se på UAH; juni 2017 ligger på samma platåliknande nivå som varit sedan millennieskiftet, det är inget körsbärsplockat extremvärde på det du vis du valde för ditt exempel. Och den nivån var vanlig även på slutet av 1980-talet, tidigast 1987. Ingen fart på någon uppvärmning där inte, vilket du vill dölja genom en trend med en kraftig El Niño precis i slutet av serien. Litet påpekande dock, det är inte jag av oss som längtar efter klimatarmageddon.

  Men de som längtar efter klimatarmageddon bli ju besvikna förstås, svikna av sina favoritpolitiker som ser till att vi betalar högsta klimatbiståndet i världen så planeten är ju räddad nu. 😉 (För att avsluta med att hålla sig till tråden).

 122. Christopher E

  #188 Thomas

  Åh, glömde ju en mindre intressant sak. Ja, jag missade tydligen vad bombnedslaget syftade på. Jag läste de posterna ganska slarvigt vilket inte gör det så konstigt att jag inte kommenterade dem heller.

 123. Daniel Wiklund

  I min kommentar 120 skulle det stå kommentar 118, och inte 119.

 124. Olav Gjelten

  Hm…jag börjar förstå att något är riv ruskandes galet med de inlägg jag brukar skriva till Klimatupplysningen. De har handlat om klimat, miljö och energi till i princip hundra procent och ingenting alls om Thomas P som nästan alla andra i stället skrivit om dagligen i åratal.
  Varför denna extrema fokusering kring en enda vetenskapsman??
  Lars Bern, för att ta ett enda exempel, uppmärksammas säkert inte en enda procent av Thomas P här på KU. När jag menar att detta är fel hamnar jag väl i skamvrån förstås?

 125. Kan det sägas bättre:

  För klimatets skull hoppas vi att Fridolin reser sig på nio. Sverige behöver en grön politik och just nu är det bara Miljöpartiet som kan leverera den.

  … eller i varje fall mer tydligt?

  Det är alltså sådant kultisterna går och fantiserar om!

 126. Varför Sverige alltid ska utmärka sig med att betala mest i världen?
  – Förmodligen handlar det om Socialdemokraternas kohandel med Miljöpartiet som inte fattat att de är offer för en klimtabluff, eller så handlar det om ett ledarskap som inser det men är gravt korrumperade. Jag vet inte vilket som är värst. Korkade eller korrupta ledare, men effekten för folket är naturligtvis likartad.

 127. Guy

  Thomas P #77+85

  Nu kommer TP åter igen med förvillarteknik. Först ett felaktigt påstående som han sedan upprepar enligt välkänd teknik för att läsarna skall tro det är sant.

  Visa mej var jag har sagt någonting om 20 år. Försök inte påstå att det är underförstått. En doktorsperson bör ha bättre läsförståelse än så.
  Svara hellre på hela min kommentar än att du försöker med denna genomskinliga vilseledningstaktik.

 128. Thomas P

  Christopher #121 ”Tänk dig förenklat en hypotetisk serie över 20 år med helt lika värden med ett undantag; en tillfällig dipp år 14 och 15 pga av ett vulkanbrott. Där finns då två sätt att se på det:”

  Sättet du beskriver metod ett är en bluff, det är inte så du resonerat. Med ditt sätt att se på det skulle du leta reda på den kallaste månaden under detta vulkanutbrott och få det till att det var en kraftig avkylning. I alla fall om det var det din agenda fick dig att vilja visa. Annars skulle du plocka punkter före och efter vulkanutbrottet och få en konstant temperatur. Man kan med andra ord få precis det resultat man vill om man gör som du och plockar enstaka punkter.

  Tänk dig istället en hypotetisk serie över 20 år med klart stigande trend, dock med överlagring av ”brus” i form av vulkanutbrott, El Nino och liknande. Det finns då flera sätt att se på det i stigande kvalitet:
  1. Enligt Christopher letar man reda på ett par extremvärden och jämför dem för att visa på de utveckling man vill visa på. Värdet för december 1987 som Christopher letade fram ligger *långt* över kringliggande månader som ändå präglades av en El Nino.
  2. Enligt Thomas tar man trenden för att få ett mer rimligt värde.
  3. Man kan också köra mer sofistikerat där man identifierar faktorer som vulkaner och El Nino och försöker filtrera bort dem för att beräkna trenden på det som återstår.

  ”Tack för att du med taktiken att avsluta ditt exempel precis på toppen av El Niño visar precis varför din kärlek till trender är strunt. ”

  Men snälla du, mitt exempel var en parodi på hur det går när man tar enstaka punkter och *inte* räknar på trender. Du själv valde att inleda på toppen av en El Nino. Det här var ett präktigt självmål från din sida.

  ”Jag läste de posterna ganska slarvigt vilket inte gör det så konstigt att jag inte kommenterade dem heller.”

  Så du är inte så intresserad att du ens läser vad dina medskeptiker skriver utan letar bara efter något att kritisera från oss otrogna. Stackars Ingvar som anses så ointressant att den enda som ens läser hans inlägg är jag som inte övertygas av dem.

 129. PJ

  re #126 Martin Gustavsson

  Du skriver ”Korkade *eller* korrupta ledare”?

  Då säger jag:
  http://imgur.com/gallery/c7NJRa2

 130. Christopher E

  Du ljuger. Jag har inte letat fram ”ett par extrempunkter”. Jag avslutar på senaste värdet och är medveten om och har inte försökt dölja att det första värdet är det tidigaste på samma nivå, vilket gör det naturligt att andra är lägre där. Poängen är att naturen märker ingen skillnad mellan dessa två månader med reservation för årstid.

  Du däremot väljer att avsluta din serie innan återgången efter El Nino och hoppas ingen märker det. Titta lite noggrannare på Woodfortrees.

  Ditt alternativ 3 är sunt i grunden, men i praktiken slutar det med kurvpassning och bias. Då kommer det absurda maskeringsargumentet som ett brev på posten.

  Sedan är du tydligen forumpolis och ska bestämma vem som läser och kommenterar vad. Har du talat med någon om detta kontrollbehov?

 131. Michael E

  I juni i år låg den globala medeltemperaturen 0,21 C över medeltemperaturen för perioden 1979-2010 vilket är nära snittet för temperaturen de senaste två decennierna. Det betyder att med en medeltemperatur för perioden 1979-2010 på ungefär 288,8 K så ligger junidata på 289 K. Bara det visar på en remarkabel stabilitet i klimatsystemet. Till det kommer att pausen de senaste två decennierna sker samtidigt som kolidioxidutsläppen når maximum vilket visar också på att koldioxiden har en liten påverkan på klimatsystemet. Inte undra på att Thomas P vill förvilla diskussionen med en diskussion om hur trendlinjer ska dras. Det vill säga så länge som diskussion inte handlar om hur värmen mystiskt gömmer sig i djuphaven för då tycks det implicit innebära att vi trots allt har en paus i atmosfärens uppvärmning.

 132. Thomas P

  Christopher #130 Titta en gång till på data från UAH och säg sen att du inte valde en extrempunkt. Du ljuger så det står härliga till om du förnekar detta, vad du än vill kalla den metod du hittade på för att välja ut den:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_June_2017_v6.jpg

  ” Poängen är att naturen märker ingen skillnad mellan dessa två månader med reservation för årstid.”

  Det är ingen poäng om man inte är omedveten om att klimat inte räknas på enstaka, extrema månader.

  ”Du däremot väljer att avsluta din serie innan återgången efter El Nino och hoppas ingen märker det.”

  Nu framstår du som direkt obegåvad. Jag gav ett avsiktligt parodiskt exempel för att visa hur dålig din metod är, men du envisas med att låtsas som om det var på allvar. Du var *tänkt* att notera bristerna. Skillnaden är att när du gör precis samma idioti är det på fullt allvar och vi förväntas tro på det.

  ”Ditt alternativ 3 är sunt i grunden, men i praktiken slutar det med kurvpassning och bias. Då kommer det absurda maskeringsargumentet som ett brev på posten.”

  Jo, jag är fullt medveten om att ni resonerar så och därför valde jag att inte gå längre än till steg 2 som ändå är en klar förbättring i förhållande till din metod vars enda ”fördel” är att man kan få precis det resultat man vill beroende på vilka månader man väljer ut. Du ville ha att det inte varit uppvärmning så du valde den varmaste startmånad du kunde hitta, den som vill visa på stark uppvärmning väljer istället den kallaste.

 133. Thomas P försöker och försöker, tex med:

  … om man inte är omedveten om att klimat inte räknas på enstaka, extrema månader

  Men återigen har Chrisopher E (och andra) ’svarat’ redan innan TP ens började försöka:

  Du tycker trender just nu är ”förnuftigt” därför att du är desperat att leta fel. Men naturligtvis går det inte att bevisa någon klimattrend på så kort tid som 20 år med bla några ENSO-svängningar som stör

  Och så har det sett ut under ett decennium av aktivism nu, och där är sannerligen inte mycket variabilitet kring den trenden …

 134. Christopher E

  #132 Thomas P

  ”Jag gav ett avsiktligt parodiskt exempel ”

  Då är du mer parodisk än du själv förstått, för jag syftade på din trend i #94. Där skulle du nog kolla slutdatum lite noggrannare på vad räknar dina trender på…

  I ditt slutstycke visar du att inte begripit ett spår av vad jag försökt förklara eller hur urvalet gått till. Stigande trender över perioder där ingen uppvärmning skett är meningslösa. Men passar tydligen agendan.

 135. Thomas P

  Christopher #134 ”Stigande trender över perioder där ingen uppvärmning skett är meningslösa. Men passar tydligen agendan.”

  Det har skett en uppvärmning under denna period. Att som du försöka plocka ut en enstaka månad för att dölja denna trend är bara trams, men det passar tydligen din agenda. Jag tror ärligt talat inte ens Roy Spencer skulle bli speciellt glad över sättet du missbrukar hans data, själv tittar han i alla fall på trender, inte enstaka månader.

 136. Daniel Wiklund

  Men nu ska Thomas P-s parti rädda klimatet, man ska se till att barnen lär sig cykla. Hur dum måste man vara för att få sitta i riksdag/regering.

 137. Thomas

  Du borde vara medveten om (även ifall det inte passar din helt uppenbara agenda) att ifäll den uppmätta temperaturen är tydligt lägre än vad din anpassade trendlinje säger, då är det bästa argumentet du kan ställa på banan föga mer än att ifall din linjära trend är en korrekt beskrivning av vad som både har skett under tiden där du gjort din (linjära) kurvanpassning, och dessutom utgör en korrekt beskriivning av vad som skall hända i den kommande framtiden, är den faktiska, dvs verkliga temperaturen ett slumpmässigt utfall som bara råkar vara avvikande på den lägre sidan av den trend du hoppas vara mer sann än uppmätta verkligheten …

  Och det kan vara värt att påpeka att så har din sidas argument låtit under hela den tiden där har varit en uppvärmninspaus, både när där inte har varit en El Niño, eller nu på senaste tiden när vi återigen har haft en vilket har höjt trenden igen en smula så att detta felresonemang hat tytt sig något mindre uppenbart missvisande än under det föregående decenniet.

  Du behöver inte bemöta detta, iom att (som vanligt) inget du kan säga förtar det allra minsta av sanningshalten/korrektheten i de självklarheter jag påpekar. Jag har fö påpekat svagheten i din sidas trend-’argumentation’ allt sedan super El Niñon 97/98, och att ni sedan dess försökt argumentera en trend som visar en högre temperatur än den som är uppmätt …

  Med undantag av några estremt fåtaliga och ej representiva månader då man haft tillfälliga temperaturspikar uppåt. Dvs vad du nu (felaktigt) försöker anklaga Christopher E för att göra åt ’det kalla hållet’. Ditt problem är att avikelserna på nedansidan har varit normaltillstånder under många år, emedan avvikelser åt varma hållet just varit undantaget. Precis som man skall förvänta sig när både modell-simuleringarna skjuter över målet, och de trendanpassningar man hoppas skall bekräfta dessa visar samma sak bara med den fördröjning sådana med nödvändighet måste ha …

  Du kan inte göra ett smack åt detta, bara förneka verkligheten under ett kort tag och hänvisa till att din hypotes fortfarande skulle kunna vara rättvisande, bara med allt lägre grad av konfidens …

  Dvs allt mer osannolikt!

  Så sluta förneka det uppebara, för det bara gör dig till en förnekare!

 138. Christopher E

  #135 Thomas P

  Jag har ingen agenda som du har, så när du lånar mina argument i brist på egna tankar blir det lite misslyckat.

  En linjär trend är en dålig och ointressant beskrivning för det vi talar om. I synnerhet som du får upp trenden genom att avsluta i oktober 2016 i #94, och därmed missar återgången från El Nino senaste dryga halvåret ner till den normalnivå där platån legat sedan millennieskiftet. Rätt typiskt för hur trender missbrukas. Även om du där nog gjorde det av okunskap snarare än medvetet fusk.

  Att snittet i UAH ligger lägre innan millennieskiftet än efter är jag medveten om och har påpekat själv i flera trådar. Men att lägga en linjär trend över hela mätserien och låtsas som det blivit varmare sedan ca 2001 pga av en stark El Nino 2016 är direkt bedrägligt.

  Och fortfarande är den totala förändringen så liten att intern variation suddar ut den så att en månad för 29 år sedan var likadan som senaste månaden. Naturen märker ingen skillnad mellan dessa. Mellan dessa är ingen uppvärmning.

  Nör det gäller annat klimatförvillande än bara trender… slötittade nu för en stund sedan på en liten bit av DiCaprios klimatskräckisfilm på National Geographic. Snyftis med ung flicka från Marshallöarna som talade om en ”smältande nordpol” (dvs havsis) ska dränka hennes land. Rockström med domedagsveck i pannan som får Döden i sjunde inseglet att likna Gammelsmurf i jämförelse. Elon Musk som propagerar vilt för Leonardo om koldioxidskatt utan att nämna egenintresset i att hela hans affärsidé att berika sig just bygger på politiska styrmedel. Leonardo som spelar över i fasa inför alla klimatlögner han matas med av de intervjuade…

  Stackars, stackars er klimathotare vars sektregler tvingas er att försvara denna patetiska smörja eller åtminstone hålla tyst och inte bemöta. Det kan inte vara lätt! 🙂