Redigeringsmiss på SvD?

svd-090725-2
Lars Bern tipsar om en liten pärla på SvD. Under sin resa till Grönland får Hélène Lundgren träffa dansken Jörgen Peder Steffensen. Hon frågar givetvis om de smältande isarna och klimathotet. Se nedan vad Jörgen Peder Steffensen svarar.
svd-090725-11
Är detta politiskt korrekt, SvD? Jörgen Peder Steffensen är professor på Köpenhamns universitet och arbetar även på Centre for Ice and Climate vid Nils Bohr Institutet i Köpenhamn.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joakim

  Han lär väl inte få behålla jobbet.

 2. Redigeringsmiss eller spår av skeptisism? I samma tidning rapporterade Susanna B. från Andreas Carlgrens  möte med både ministerkollegorna och Näcken i Åre.
  Rubrik: Klart först i oktober om mötet blev en framgång.
  I artikeln kan vi läsa:
  ”Enligt … Andreas C var mötet mycket framgångsrikt – ett inte helt överraskande påstående.”
  Sedan kommer vad EU har åttagit sig men i artikeln poängteras förutsatt att och om andra också … osv
  ”Nu vill ordförande Carlgren agera med det mandat som han säger att han fått från de andra EU-länderna”
  Nog kan man spåra ett visst avståndstagande från den svenske värden, som i media stolt meddelade att han gett sina gäster hemläxa. 
  Ju högre koldioxidhalt desto kraftigare tillväxt på magister Carlgrens redan anseenliga tuppkam. 
    

 3. tty

  Steffensen är glaciolog och vad han säger är egentligen självklart och okontroversiellt. Blixtavsmältningen av grönlandsisen och de ”dynamiska effekterna” som det ordas om har aldrig varit annat än fantasier, och ett tecken på att ”klimatforskarna” inget vet om hur inlandsisar fungerar.
  Hans uppskattning om minst 3000 år för grönlandsisen att smälta vid en extrem klimatförändring är dock intressant. Min egen uppskattning baserad på hur den europeiska inlandsisen betedde sig vid den senaste istidens slut var minst 2000 år.

 4. Peter Stilbs

  Steffensen är make till Dorthe Dahl-Jensen, vad jag minns – de om några är de verkliga experterna på Grönlandsis. D D-J kom för ca 15 år sedan med ett lysande arbete i Science där historiska temperaturdata återskapades via temperaturprofiler på djupet i Grönlandsisen och en matematisk transformation.
  De visade mycket övertygande medeival optimum, little ice age och förändringarna under och vid slutet av senaste istiden.
  IPCC etc drog istället fram Mann’s patetiska hockeykurveskämt baserat på trädringar och inkompetent databehandling – de skyllde också på att detta måste vara lokalt för Grönland.
  Detta också trots att 100-tals bergborrhål runt om i världen 
  visar liknande profiler som D D-J’s  – och den artikel  av Deming som påpekade detta hade stora problem att bli publicerad.  
  Just dessa skeenden har gjort att jag för all framtid tappat allt förtroende för IPCC, om någon undrar.

 5. Det är knappast överraskande att en Grönlandsexpert är skeptist till klimatlarmen. Borrkärnor från isen i det inre av Grönland visar ju att det vid ett par tillfällen sedan senaste istiden har varit varmare än nu. Dessa värmeperioder kan inte gärna ha berott på koldioxidutsläpp, om vi inte kraftigt har underskattat forntida civilisationers utsläpp av den gasen. Dessutom har tydligen isbjörnar överlevt dessa värmeperioder, medan, märkligt nog, den nuvarande värmeperioden är totalt förödande för dem. Märkligt är också att isbjörnarna själva inte verkar ha fattat än hur förödande den är, eftersom de flesta isbjörnsbestånd är stabila eller växer.

 6. Jag vill korrigera mig själv. Osäkerheten är för stor för att det ska gå att säga att det tidigare har varit varmare än nu. Isborrdata går till slutet av 1800-talet, och togs från det inre av Grönland. Väderstationdata börjar i slutet av 1800-talet och finns bara längs kusten. Det går bara att säga att det tidigare har varit ungefär lika varmt som nu, och kanske varmare.

 7. Peter Stilbs

  Lars Kamél – vad skriver Du nu ?  ”Isborrdata går till slutet av 1800-talet, och togs från det inre av Grönland” 
  – nej de gick 100.000 år eller mer tillbaka.

 8. Christopher E

  Min mamma, som gärna tänker själv även vid snart 80 års åler, ringde mig och skrattade gott åt politiska inkorrekthet är hon läste denna artikel i Svenska Dagbladet.
   
  Rätt stor skillnad mellan forskare  med stor erfarenhet av praktiskt glaciärarbete och datormodellerare som i stort bara sett is på TV…

 9. tty

  Bäste Lars Kamél
  Det finns som redan påpekats borrkärnor som går tillbaka ca 120000 år från Grönland. De visa entydigt att det var ca 5 grader varmare under den förra mellanistiden. Detta bekräftas dessutom av fossilfynd från kustområdena (det växte björk- och alskog vid Scoresbysund).
  Det finns meteorologiska data från södra Grönland fr o m 1784, dock med en del luckor före 1829 . De visar att den varmaste perioden under de senaste 200 åren var 1930-60.

 10. FcH

  Susanna Baltcheffsky på SvD var nog på semester…. Eller håller på och skriver ihop vad hon ska tycka inför konferensen i Köpenhamn i december.

 11. Inte så konstigt att det ser ut som det gör på SVD när de har en stående rubrik ”Michael Jackson”. Vem litar på en tidning som skriver om en döing dag ut och dag in? Förresten, glöm det. Alla tidningar skriver om karln ifråga.

 12. Tege Tornvall

  Michael Jackson har haft ett avgörande inflytande på världens infantilisering. Annars inget.
  Tege

 13. Tege Tornvall

  För övrigt tycks firma Bojs & Baltscheffsky traska på i ullstrumporna i tangentens riktning = mot periferin.
  Tege