Rajendra Pachauri – aktivist javisst

IPCC har skapats av politiker. Politiker har kontrollen över vilka som utses att skriva rapporterna, politiker har kontrollen över sammanfattningen av IPCC:s rapporter. IPCC är inte vetenskapligt neutralt utan används av politiker för att uppnå politiska mål.

Ett exempel på hur författare utses till IPCC:s rapporter. Richard Klein tog sin Master examen vid 23-års ålder 1992. Han arbetar då för Greenpeace. Vid 25 års ålder blev han utsedd till huvudförfattare för IPCC. Sedan 1994 har Klein varit huvudförfattare för sex IPCC rapporter. I tre av rapporterna har Klein varit coordinating lead author – den tyngsta befattningen för ett kapitel [källa]. Först 2003 tog Klein sin doktorsexamen.

(Anm. IPCC har tre klasser av författare. Coordinating lead author ansvarar för ett kapitel. Ofta finns det två utsedda för ett kapitel. Lead author ansvarar för en delmängd av texten i ett kapitel. Contributing author är lösare knutna till rapporten och kan bidraga med specialistkunskap.)

Rajendra Pachauri är IPCC:s ordförande sedan 2002. Man tycker att en ordförande skulle vara neutral. Men här är några citat från denne aktivist.

Pachauri

År 2008:  …we carry out an assessment of climate change based on peer-reviewed literature, so everything that we look at and take into account in our assessments has to carry [the] credibility of peer-reviewed publications, we don’t settle for anything less than that. [min fetstil]

Senare undersökningar har visat att en av tre av källor IPCC använder är grå litteratur som inte är peer-reviewed. Panchauri kan knappast vara omedveten om detta och han talar inte sanning. I fallet Himalayas glaciärer trasslade han in sig ordentligt.

Ett annat exempel. Sternrapporten var inte peer-reviewed. Ändå citerades den 26 gånger i IPCC AR4 i tolv olika kapitel.

Ytterligare Pachauri citat:

”We in the IPCC do not prescribe any specific action, but action is a must.”

”..a price on carbon is absolutely essential”

”we need to bring down emissions very rapidly”

”ordinary people should fight climate change by skipping meat one day a week

”Hotel guests should have their electricity monitored; hefty aviation taxes should be introduced to deter people from flying; and iced water in restaurants should be curtailed…that western society must undergo a radical value shift if the worst effects of climate change were to be avoided. A new value system…was now urgently required” (Källa Guardian)

”rapid transformation of the economic system is required”

”We have been so drunk with this desire to produce and consume more and more whatever the cost to the environment that we’re on a totally unsustainable path. I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That’s the real issue. Climate change is just a part of it.” [min fetstil]

Pachauris  uttalande visar att han är en aktivist som på politisk väg vill förändra vårt samhälle och ekonomiska system. Någon som är förvånad att Pachauri skriver förorden till Greenpeace skrifter? IPCC har inte med vetenskap att göra. Denna korrupta organisation används av politiker i helt andra syften. Lägg ner IPCC och börja om!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  För alla politiker som faktiskt fattar oerhört kostsamma beslut på basis av IPCCs rapporter så borde Donna LaFramoises bok vara en obligatorisk läsning

  http://nofrakkingconsensus.com/my-book/

  Den borde förresten översättas till svenska!

 2. L

  James Delingpole skrev efter Climategate, en rätt kul drapa om varför Pachauri ska stanna som IPCC:s ordförande och avslutade med dessa ord:

  ”But let’s not underestimate the scale of the struggle we climate rationalists have ahead of us. AGW is the biggest and most far-reaching scientific scandal in history, whose tentacles spread into almost every aspect of our lives, from how we dispose of our trash and how we light up our homes, to how we travel and how we are taxed and regulated. Big business stands to make a fortune out of the scam; for governments it’s a way of extending their control and increasing power; for eco-fascists it’s a way of destroying industrial civilisation.
  This conspiracy is much, MUCH bigger than one unfortunate bearded troll-impersonator.” 

 3. Bim

  Tyvärr har nog James Delingpole rätt.
  Att dogmatism kan gå i stort sett hur långt som helst är ju religionerna ett tydligt exempel på.
  Jag har svårt att förstå varför så många människor accepterar nästan vad som helst utan eftertanke.
  Här har skolan en formidabel uppgift, att lära eleverna kritiskt tänkande.

 4. Bim,
  Vad skall man då säga om politiker som sitter i toppen??
  http://www.australianclimatemadness.com/2011/11/g20-to-australia-youre-on-your-own-on-carbon/

 5. Per Welander – aktivist javisst…

  Vad menar du med aktivist? En som lallar på i sina favoritpolitikers ledband, eller en som tänker lite längre och bredare och försöker aktivera andra att tänka själva?

 6. Bim

  Uffeb # 5
  Jag har sagt det förut men jag upprepar det: Du är obegriplig. Vissa människor är det.

   ”När man kommer till öknen, då träffar man på sand, då är det dags att promenera.”

 7. Uffeb # 5

  Jag instämmer i Bims # 6.

  Vad menar du med aktivist”?

  Med största sannolikhet menar Per en aktivist.

 8. Bim

  Ingvar E # 4

  Ja , politikerna tyckte jag var så uppenbart stolliga att jag försökte se historiskt på saken. Men det är ju klart politik och religion har ju alltid gått hand i hand genom historiens värsta exempel på  förtryck, så även i dag.

 9. Håkan R

  => 5
  Wikipedia:
  ”Aktivism är då en samlande benämning på alla former av medveten politisk aktivitet för att påverka exempelvis politiska beslut eller ett företags agerande.”
  Att verka för att medvetet påverka politiska beslut borde knappast vara Pachauris huvuduppgift.

 10. Bengt Abelsson

  Vi ska inte glömma Mr Pachauris uttalande att jordbävningar orsakas av mänsklig påverkan. Någonsin.

 11. Lena Krantz

  Bin #6

  Ha ha ha….den reklamen är helt underbar!

  😀

  Nu tror inte jag att Maria är det minsta dum, men hon är rätt person i just den reklamen.

 12. Bengt Abelsson # 10

  Pachauris uttalande om ”woodooscience” bör, och kommer nog inte glömmas bort i brådrasket.

  När man tänker på vad Pachauri kläckt ur sig genom åren ligger det nära till hands att man kommer att tänka på den där melodin som sjungs kring midsommarstången…..

  ”Små grodorna, små grodorna…..”

 13. Håkan R #9

  Det var därför jag ställde frågan till Per Welander.

  Aktivist är en värdeladdad benämning på människor som på olika sätt försöker göra sin röst hörd. Oftast med idéer och tankar som känns jobbiga för den allmänna uppfattning som sprids via media och politiska beslut.

  För mig är aktivist inte ett skällsord.

  TCS är ett utmärkt exempel på hur aktivister kan samlas utan att behöva ta det drastiska steget ut i offentligheten på torget.

 14. Håkan Sjögren

  Uffeb # 13 : För mig är en aktivist en person som med olagliga medel försöker att påverka andra, till exempel försöker bränna ner pälsaffärer eller klå upp meningsmotståndare, eller buffa genom skrämsel. Mvh, Håkan.

 15. Svempa

  Uffeb kör Materazzi-taktik precis som Thompa. För vissa är frestelsen alltför starkt när de blivit förbidribblade några gånger.

 16. Får jag, med tanke på peer review som ju varit på tapeten när det gäller IPCC, bidra med den här länken till ett blogginlägg jag nyss läst?
   
  http://lagerbladet.blogspot.com/2011/10/peer-review.html
   
  Väldigt bra beskrivning av peer review och problemet med dess påstådda tillförlitlighet.

 17. Håkan Sjögren #14

  ”Uffeb # 13 : För mig är en aktivist en person som med olagliga medel försöker att påverka andra, till exempel försöker bränna ner pälsaffärer eller klå upp meningsmotståndare, eller buffa genom skrämsel. Mvh, Håkan.”

  Din beskrivning liknar mycket hur en polisstat agerar förutom brännandet av pälsaffärer och att skrämseln inte alltid är en bluff…

 18. Bim

  Lena Krantz #11
  Ja sa inte dum, ja sa obegriplig.
   
  ”När man kommer till havet, så ser man bortåt och undrar; går det rakt fram där borta eller böjer det sig?” 😀

 19. Ingemar Nordin

  Per W,

  Att Pachauri är en politisk aktivist snarare än en vetenskapsman tror jag inte att det råder någon som helst tvekan om. Har han fått ett politiskt vapen i sin hand som IPCC så kan han inte låta bli att använda det.

  Därför hade det varit klokt om man hållit sig till rekommendationerna om att byta ordförande allt som oftast. Istället för att följa de rekommendationer som gavs härförleden av InterAcademy Council (IAC) så har byrån under Pachauris ledning valt att strunta i allt detta. Eller komma runt dem genom att sätta sina egna ”experter” i det organ som opartiskt skulle övervaka processen. I mina ögon så borde detta vara tillräckligt för att få alla världens politiker och andra som hittills hållit IPCC som helig att dra öronen åt sig.

  IPCCs trovärdighet är helt kört i botten, och det är svårt att värja sig för tanken att de som fortfarande aktivt deltar är medvetna om vilken skojarorganisation det är. En del har dock valt att försöka verka inom organisationen trots att de vet vad det handlar om, t.ex. Richard Tol, men jag ser inte hur de skall kunna lyckas reformera organisationen inifrån.

  Nej, med Pachauris agerande efter IACs utvärdering så är det kört. Lägg ned skiten!

 20. Slabadang

  Aktivism och dess definitioner.

  Wiki`s definition:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivism

  är helt felaktig och blandar ihop politiska kampanjer med aktivism. Ett bevis på hur man systematiskt suddat ut gränserna mellan rätt och fel. För vem som helst som följer de demokratiskt grundläggande ordningsreglerna förstår skillnaden mellan att bedriva politik och aktivism.
  Aktivism är att bedriva politik på andras demokratiska rättigheters bekostnad.
  WIKIs artikel är författad av någon som har svårt att skilja på rätt och fel demokratiskt och odemokratiskt. En sammanblandning som medvetet försöker normalisera och legitimera brotten emot demokratin.

 21. hahn

  Uffeb, helt ofrivilligt kanske du slog huvudet på en spik denna gången? 🙂
  Att vara aktivist behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Det är bra att människor engagerar sig, och allra helst ungdomar. Annars blir åtminstone jag mörkrädd.

  Problemet är när personer sitter på två stolar och spelar 2 roller i samma spel. Det behövs både en åklagare såväl som en försvarsadvokat. Ingen av dem är något dåligt, förrän de två är samma person. Då börjar det lukta IPCC, vilket inte är någon speciellt behaglig doft.

 22. hahn

  Slabadang, jag kan inte minnas att min uppfattning någonsin skilt sig från din, men vi kanske lägger lite olika betydelser i begrepet aktivism. Jag tycker nog att viss form av aktivism, såsom fredliga demonstrationer, eller utdelande av lappar såväl som rena blockader eller sittstrejker mot uppenbara missförhållanden inte står i strid med demokrati.

  Aktivist är kort sagt en person som aktiverar sig i en, ofta kontroversiell fråga. Ibland är aktiviteten alltigenom positiv, ibland negativ men det kan, enligt mig, inte utläsas ur ordet aktivist.

 23. Aktivist fredlig(positiv) och millitanta aktivister dessa tangerar brottslig verksamhet.
  Den millitanta aktivismen slår mest tillbaks på dom själva och vinner inga framgångar bland allmänheten,politiskt verkningslös på sikt.
  ALI.K.

 24. Slabadang

  Hahn!

  Det du hänvisar till kallar jag inte ens för aktivism utan för politisk aktivitet. Är det enligt de demokratiska regelverket har jag inget att anföra emot oavsett vad jag själv tycker ifrågan. Det är bristen på respekt för demokrtins integritet och regelverk som skiljer ut aktivismen från övriga.

 25. Pachauri borde lyssna på de indiska klimatforskare som finns, är mer trovärdiga.
  Hans amatör mässiga klimat betraktelser är svepande generaliseringar med låg trovärdighet.
  ALI.K.

 26. Bosse J

  Poängen med att kalla Pachauri för aktivist är väl inte ifall det är nedsättande eller inte. Poängen är att IPCC och IPCC’s ordförande i synnerhet borde vara politiskt och ideologiskt neutral.
  Detta är en kritik oavsett om Pachauri är Jesus själv i sina syften och mål. Som IPCC’s ordförande ska han inte ha en politisk agenda utöver uppdraget.

 27. hahn

  Bosse J, just det!

 28. Håkan Sjögren

  hahn # 22 : Jag tror att Du bör uppmärksamma skillnaden mellan att vara aktiv och att vara aktivist. Mvh Håkan.

 29. hahn

  Håkan Sjögren #28, din och Slabadangs tolkning är naturligtvis lika mycket värd som min, men betydelsen ni lägger i begreppet är inte den allmänna uppfattningen.

  En aktivist är helt enkelt en person som helhjärtat engagerar sig i en fråga och öppet visar sitt ställningstagande, och genom handling försöker vinna sympati eller uppmärksamhet. Om frågan är bejakansvärd eller inte, eller om personen överträder lagar kan, enligt mig och de flesta betydelser man kan surfa upp inte utläsas ur begrepper aktivist.