Professorerna är inte oroliga för klimatet

https://youtu.be/2P5llcJ805s

Här är en mycket bra intervju med Elsa Widding. Det är Swebbtv och Mikael Willgert som producerat. Se den!  Det är en mycket bra insats från både Elsa och Mikael som gör den innehållsrik, lättlyssnad, charmig och underhållande. Men jag kopierar också Swebbtvs text för den som vill ha en skriven kortversion:

I detta program samtalar Swebbtvs Mikael Willgert med energisystemexperten Elsa Widding. Det är en uppföljning på Lördagsintervju 54 då vi diskuterade klimat- och energipolitiken i juni 2019.

Elsa berättar att hon har byggt ett starkt nätverk av vetenskapsmän inom klimatfrågan. Många av dessa är professorer emeritus eller doktorer i relevanta forskningsområden som vill vara med och bygga kompetens.

Elsa har hållit en stor mängd föreläsningar och har mött många personer som är insatta i klimatfrågan och förstår att larmen är överdrivna. Även högt uppsatta personer från näringslivet är frustrerade över att man inte kan diskutera klimatfrågan. I stort sett ingen som har kompetens står bakom larmen eller är särskilt orolig, enligt Elsa. Det är tvärtom svårt att hitta kompetenser som håller med om larmen.

Många av dem som vågar diskutera klimatfrågan är pensionerade vilket gör att de inte är beroende av anslag och därmed är mer oberoende.
Vi konstaterar att FN inte får in mer en bråkdel av det som överenskommits i Parisavtalet efter att USA drog sig ur. Dessutom gör krisen efter Corona att det inte finns pengar att lägga på klimatfrågan.
Elsa berättar att vartefter som åren gått har alltfler vetenskapliga rapporter visat en mycket blygsam temperaturhöjning kopplad till koldioxiden.

Elsa betonar hur viktigt det är att vi lyssnar på vetenskapen. Hon tycker att man lurar allmänheten med triviala frågor om klimatet. Man borde istället kvantifiera storleken av temperaturförändringarna så man förstår att de inte är alarmerande..

Elsa menar att det inte är klarlagt att mänsklig påverkan står för hela den stigande koldioxidhalten. Temperaturen har stigit ända sedan mitten på 1800-talet och det kan också förklara en ökande koldioxidhalt genom att haven släpper ifrån sig koldioxid när de blir varmare.

Elsa Widding har startat en Youtubekanal där hon har lektioner i klimatfrågor.

Vi tittar på ett temperaturdiagram som sträcker sig 11.000 år tillbaka där man kan se att vi är inne i den elfte värmeperioden. Om vi skulle gå in i en kallare period kan vi räkna med missväxt och kanske också matbrist enligt Elsa. Hon anser att det är ansvarslöst att vi betalar mycket stora belopp för att skydda sig mot ökande temperatur trots att det är ett betydligt större hot med en lägre temperatur, vilket är ett fullt rimligt scenario. Den ökande befolkningen ökar också risken för matbrist vid ett kallare klimat.

Vi kommer in på den planerade muren mot havet i Falsterbo som är kalkylerad till flera hundra miljoner kr och som kan vara upp till tre meter hög. Höjden är beräknad på ett helt osannolikt scenario som knappast inträffar. Detta osannolika scenario ligger bakom beräkningar i tusentals rapporter vilket ger helt orimliga resultat.
Även Norrköping och andra städer har pågående arbeten med att planera för orimliga vattennivåhöjningar.

Elsa efterlyser en diskussion med personer som tycker olika. Hon har hittills inte fått kontakt med någon kunnig professor eller motsvarande som har en alarmistisk inställning och som är orolig för klimatet. Hittar vi personer från bägge sidor skulle det vara intressant att ordna en debatt. Det skulle vara intressant att exempelvis debattera muren i Falsterbo utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Elsa Widding berättar att hon skulle vilja få till stånd ett klimatvetenskapligt råd som analyserar och kan uttala sig i dessa frågor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar och Elsa
  Ni gör ett bra arbete för att minska hysterin kring klimatet.
  Medias ensidiga rapportering borde likt Trumps twitter förses med varningsstämpel.
  Fast är det inte politikers uppgift att framföra kontroversiella åsikter.
  Medias roll vad gäller klimatupplysningen är upplagd för kritik.

 2. sl

  Vänsterjournalistisk desinformation har fortfarande fullständigt tolkningsföreträde inom media.

 3. Om fler hade sunt förnuft så skulle dom inse att klimathotet bygger på utfall med RCP 8.5 som är helt orimlig utgångspunkt. Enligt RCP 8.5 ska utsläppen öka från dagens 8 miljarder ton kol till 30 miljarder ton kol 2100.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914

 4. Lasse

  #2 sl

  Tur att det finns lite högermedia att konsumera.
  Tucker Karlsson på Fox news (https://www.youtube.com/watch?v=ll5aYN_VkM4)
  Lite of topic men eftersom det visar medias och vissa politikers oro för andras hälsa och andras uppförande med moralistiska grundtoner passar det in tycker jag.
  Puchline när en reporter klagade på avsaknad av masken föll den när han påpekade att kameramannen också saknade mask!
  Knappt 0,3% av all smitta sker i ute-klimat-för att anknyta till ämnet!

 5. Christer Eriksson

  Off topic,men kan inte låta bli att skriva om det.
  Aftonbladets nyhetschef har skrivit en bok om klimatet.Den har nu blivit recencerad av en kulturskribent,ja just det en kulturskriben.
  Att låta någon med dom rätta kunskaprena recencera boke föll tydligen inte dom i tanken.Eller mest troligt så vågade dom inte Den hade mest troligt blivit sågad längs med fotknölarna.

 6. ”Temperaturen har stigit ända sedan mitten på 1800-talet och det kan också förklara en ökande koldioxidhalt genom att haven släpper ifrån sig koldioxid när de blir varmare.”

  Fossileldningen tillför numera atmosfären 9 GtC per år och atmosfärens halt av koldioxid ökar med 5 Gton per år. Då återstår att förklara vart skillnaden 4 Gton per år tar vägen om inte haven (plus förstås i någon mån växtligheten på land) är en nettosänka. Man får också förklara varför havens pH i medel sjunker sakta. Dessutom bör man visa varför partialtrycksökningen av koldioxid i atmosfären med drygt 30 % sedan 50-talet inte inneburit en nettoinlösning av koldioxid i haven.

 7. Gunnar E

  #Vi kommer in på den planerade muren mot havet i Falsterbo som är kalkylerad till flera hundra miljoner kr och som kan vara upp till tre meter hög.#
  Kommunen har nog en ide om att kunna räkna hem den satsningen.
  Fylla ut innanför muren och sälja fler sjönära bostäder.
  De tar chansen nu att få statsbidrag i klimatets hägn.

 8. Björn

  Bakom CO2-kulisserna sker en upprustning av förmågan att studera solens variabla utstrålning i NASAs regi. Man vill få ett mer tillförlitligt värde på TSI under inflytande av variabla våglängdsområden. Ett nytt instrument TSIS-1 har utvecklats för att ha kontroll över både total och spectral irradians. Detta instrument finns nu placerat på den internationella rymdplattformen ISS. I nästa steg kommer ett instrument TSIS-2 att placeras på en egen satellit. Märk väl, att denna ambition är ett stort steg för att förstå den spektralt variabla solens koppling till temperaturvariationer i stratosfären och utåt, samt på jordytan. Vad man kan förstå är att konkret handling är enda vägen framåt vid sidan av AGW-hysterin som inte kan dämpas ned av annat än faktabaserad forskning kring solen och dess klimatpåverkan.

  https://phys.org/news/2017-08-nasa-instrument-key-solar-powered.html

 9. Daniel Wiklund

  Både Johan M och Elsa W är värda priser, apropå Johans senaste inlägg. Även om jag inte är professor så är jag inte orolig för klimatet. Däremot är jag orolig över miljöpartiets klimatpolitik. Den är katastrofal. Och ju mindre stöd i opinionen dom har ju värre blir dom.

 10. Lars Cornell

  Tack Elsa Widding och Mikael Willgert.
  Jag lyckades få med en länk till inslaget,
  http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-vastervik.pdf
  KÄLLKRITIK KRÄVER KUNSKAP
  http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-ost.pdf
  I det dokumentet har jag gjort beräkning av havshöjning i Östersjön utifrån IPCC-AR5.
  Många blir nog förvånade.

 11. Pingback

  […] Tack för tipset går till: https://www.klimatupplysningen.se/2020/05/27/professorerna-ar-inte-oroliga-klimatet/ […]

 12. tty

  #6

  ”Man får också förklara varför havens pH i medel sjunker sakta.”

  Det behöver dock tydligen inte ha något med CO2-mängden i luften att göra. Åtminstone hade det inte det i det förflutna. pH var lägre än nu under den postglaciala värmetiden:

  https://sci-hub.tw/10.1016/j.gca.2008.11.034

 13. foliehatt

  @ tty, #11,
  hur får du upp sci-hub?
  Jag får följande meddelande då jag försöker:
  ”SIDAN ÄR INTE TILLGÄNGLIG
  Sidan du försöker nå är blockerad efter ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen, Mål nr PMT 13284-18.”

 14. #11 tty

  Jag kan inte heller läsa din referens. Det vore intressant att också få dina synpunkter på mina övriga två argument om varför ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 50-talet inte beror på avgasning av haven.