Polen, klimatet och världen

Kolkraft

Uppdatering: Om den pågående sk Petersbergdialogen i Berlin i en fin översättning från Google 🙂

Polen som nu för första gången har övertagit ordförandeskapet i EU obstruerar kraftigt mot EU:s ökande klimatmål. I veckan före midsommar, bara en vecka före övertagandet av ordförandeskapet, blockerade Polen planerna på att ensidigt utöka utsläppsmålen i Europa. EU ville öka delmålet i utsläppsminskningarna från 20 % till 25 % vilket alltså Polen som ensamt land motsatte sig vilket alltså stoppade förslaget. I sammanhanget skall tilläggas att  Sverige och några andra länder ville gå ännu längre än till 25 %.

Miljöminister Andreas Carlgren betecknar Polens agerande som ”häpnadsväckande och mycket oroande”.

Förutsättningarna skiljer sig åt i de olika länderna kontrar Polens miljöminister Andrzej Kraszewski. Polen är djupt beroende av kolkraft för sin energiförsörjning.

Även Polens EU-budgetkommissionär Janusz Lewandowski befinner sig i klimatkontrovers med omvärlden rapporteras det från fredagens The Telegraph. Han anklagas nu av gröna aktivister för ”klimatförnekande” . Lewandowski hävdar dock att det allt oftare reses frågetecken kring den globala uppvärmningen och huruvida teorin om kolproducerad el verkligen är boven i dramat kring global uppvärmning.

Lewandowski blev dock senare tvungen att krypa till korset efter ytterligare kritik från bla Greenpeace och andra miljöorganisationer. Han tvingades medge att en majoritet av vetenskapliga studier verifierade global uppvärmning.

Polens utrikesminister Radek Sikorski fick skrida till undsättning och klarlägga att kritiken mot hans land var orättvis. Gud gav oss kol och innan vi utvecklar skiffergas kommer vi att behöva förlita oss på kolet meddelade han.

Hur miljörörelsen ställer sig till skiffergasen när den kommer på tapeten kan vi ju spekulera om.

En mörk dag för Europa och för strängare miljömål ansågs det vara när Polen övertog ledarskapet för EU i fredags.

Det ska bli intressant att följa Polens ledarskap i EU under resten av året. Polen är till 90 % beroende av kol för sin elförsörjning. Polen kommer i varje fall inte att vara ledande i klimatfrågan det är ett som är säkert.

En annan som stuckit ut hakan nyligen är Martin Callanan, ledaren för de Europeiska konservativa partierna. Han anklagades också för förnekande när han talade mot högre klimatmål. Han slog slutligen fast att: Klimatförändringarna, oavsett ståndpunkt, faktiskt är ett legitimt debattämne.

I helgen, söndag-måndag, genomförs ett klimatmöte i Berlin som förberedelse för Durbanmötet i december. Deltar gör nästan samtliga aktörer: EU, USA, Kina, Indien, Japan mfl.

Mötet i Durban ser inte ljust ut för tillfället enligt miljöminister Andreas Carlgren.

Det blir ingen bindande klimatavtal i Durban. Massor av tid har gått åt till skenmanövrar och procedurfrågor. I USA är president Barack Obama bakbunden av republikanerna i kongressen och Kina lär inte göra något förrän USA har visat vägen.

Troligen måste vi invänta nästa presidentval i USA innan vi kan får en stor bestående lösning säger Carlgren.

Har vi inte hört det förr?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Koldioxiden är en guldkalv på många vis för finansbolag och särintressen, klart man inte gärna släpper den, men så länge det är hypoteser är det faktiskt det enda förnuftiga.

 2. Inge

  Synd att Polens motvilja mot klimatmålen framstår som enbart egoistiska. Varför finns det så få politiker som är pålästa och skeptiker?

 3. Invänta nästa presidentval? Men det låter ju häpnadsväckande infantilt (får man säga ”dumt” med de nya kommentarsreglerna?). Det var ju Obama som skulle komma och frälsa oss från allt ont som enbart berodde på republikanskt styre, och i synnerhet på GW Bush. Vem ska nu frälsa Carlgren? Inser han inte att nästa presidentval leder till antingen Obama eller en republikan? Är det republikanen som Carlgren hoppas på?

  Eller kommer klimatindustrin att bli så lukrativ för kapitalisterna att en republikan kan vara den som driver dessa frågor åt sina lobbygrupper från storfinans och industri?

  Nej, vad Carlgren menar är säkerligen att nästa val ska stärka Obama så mycket att han kan göra vad han vill med USA:s politik. Men det framstår ju som totalt orealistiskt, och ger intrycket att Carlgren ingenting alls förstår av amerikansk politik.

  Men det kanske han inte gör. Vi har ju bland de sämst utbildade politikerna i världen. Och tydligen också de minst allmänbildade.

 4. Lejeune

  Nu skall det tydligen tillsättas en ”framtidskommission” av regeringen:
  ”Regeringen kommer därför under hösten att tillsätta en Framtidskommission med alliansens partiledare och fristående experter. Arbetet ska ledas av statsministern och avslutas senast den 1 mars 2013. Demografi, integration, demokrati, jämställdhet, socialt utanförskap, klimat och miljö är centrala områden för arbetet, skriver Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund.”
  Noterade att begreppen fristående experter och klimat ingick i debattinlägget!
  http://www.dn.se/debatt/framtidskommission-ska-mota-sveriges-utmaningar

 5. Polsk realist

  Det blir omöjligt för Polen att acceptera vidare begränsningar i användning av kol och gas. Alla är medvetna om detta och alla efter bästa förmågan anpassar  sig till verkligheten. Klimatdebatten blir kanske mindre verklighetsfrämmande, vissa s.k. klimatmål måste kanske omformuleras. De flesta kommer att vinna på det, inte minst miljön. Fördelen med Polen är att landet är i princip väldigt Eu-positivt och relativt lätt att komma överens med. Jag misstänker att i praktiken även de mest klimatalarmistiska politiker i Europa är tacksamma, att omständigheterna framtvingar nu en korrigering av inriktningen i klimatpolitiken. Men sånt kommer de att medge först i sina memoarer om 20 år…

 6. Holmfrid

  Noterade att Vattenfall funnit att dagens vindsnurror är för låga över skog och måste höjas väsentligt för att nå lönsamhet från 150 m till 250 m.  Tidigare noterades från havsbaserade vindsnurror att effekten reduceras kraftigt genom turbulensen för efterföljande snurror och att man måste reducera effektuttaget ur frontsnurrorna.  Idel lönsamhetsproblem.  Ju större parker desto större skärmningsproblem. Dock bidragscirkusen fortsätter.  BBC visar hur gigantiska solelanläggningar kräver 400% bidrag utöver marknadspriset i Spanien, som ju är betydligt högre än i Sverige.

 7. Inge

  Holmfrid
  Genom vindkraftsbolaget jag är delägare i så har jag hört liknande tongångar. Det har hela tiden gällt att hitta bra vindlägen och några färdigprojekterade verk som vi köpte, byggda i skogsmark, fick flyttas pga turbulent och dålig vind. Men det är några år sedan. Nu är elpriserna högre och då kan det möjligen löna sig med högre torn men det verkar riskabelt i längden. Skulle priserna falla så sjunker lönsamheten och den ”gröna vågen” kan ju för all del gå över.

 8. Holmfrid

  Re  #4 Lejeune,
  400000 arbetslösa kombinerad med en ström av invandrande analfabeter löses inte med kommisioner, som ju är ett knep att neutralisera frågorna.  Ett konfiskerande skatteuttag ur tjänstesektorn omöjliggör en expansion av jobben till marginaliserade grupper ( moms 25% + sociala avgifter 30% + löneskatten 35%  ger 36 kr kvar av 100-lappen).  Därför måste RUT/ROT-villkor etableras för hela tjänstesektorn.

 9. Göran Lysén

  Då sätter vi vårt hopp till Polen såsom Europas frälsare från AWG-kyrkan. Det var nog inte många som trodde att det var sådan stake i polackerna, men så har de Gud inskriven i sin konstitution. Jämför de inledande flosklerparagraferna i den den svenska RF! Där finns varken Gud eller något annat till stöd för sinnet!

 10. Labbibia

  Fantastiskt!

  För en gångs skull instämmer jag nästan till 100% i Carlgrens uttalande. Det är faktiskt bara det första o:et i ordet ”oroande” som skiljer………

 11. Gunnar E

  #8#
  Underskatta icke polacker.
  Förvånande att inte tjeckerna visar samma färg i denna fråga.

 12. Leif Eriksson

  Läste om lösningen på koldioxidproblemet i Illustrerad Historia, #8/2011. Djingis khans ökända ryttararme dödade 40 miljoner människor då man upprättade sitt kejsardöme som sträckte sig från Kina till Mellanöstern.

  När människorna dödats växte åkerjorden igen och stora mängder kol bands i de nyuppväxta skogarna.

  Sedär; där är framtidens lösning på miljöfrågan …

  Eller … ?

 13. Lejeune

  #12
  Ett klimatsmart massmord skulle onekligen minska mänskligheten ekologiska fotavtryck väsentligt.

 14. Holmfrid

  #Inge
  En investeringskalkyl för Pite Markbygden Vindkraftpark:
  Kapital=70 milj.kr per MW lev el (25% verkn.grad) 
  Med 80 öre/kWh, 6% kalkylränta och 15 år blir inbetalt överskott  6.5 Mkr/MW per år.
  Nusummefaktorn = 9.7 ger inbetalningsöverskottet  9.7 x 6.5 Mkr =  63 Mkr,  alltså ett underskott på  7 Mkr per MW.
  Investeringen 70 Mkr räknar inte med kostnader för ledningar och reglereffekt.  Underhållet har beräknats till 3% per år.
     Marginalen för detta projekt som kräver 88 öre/kWh för att betala låneräntor på 6% över perioden blir usel.  Avkastning kommer från elpris över 88 öre/kWh.

 15. Labbibia

  OT

  Ojdå! Ett visst Miljöpartis hemsida har blivit hackad…..

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2488817/miljopartiets-hemsida-hackad

 16. Peter Stilbs

  Leif Eriksson #12 – kolla detta för mer info:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/02/28/djingis-khan-styrde-aven-klimatet/

 17. Slabadang

  Tjeckien Polen o Ryssland!

  De känner igen dogmer från sin historik. Den nya koalition av särintresssen som driver klimathotet har till avsikt att exploatera medborgarna. Lönsmaheten för alla inblandade är hur tydlig som helst.

  Det är värt att notera ett mycket tydlgt samband med en stark forcingfaktor ju mer Carlgren ”satsar” på klimatet ju mer stiger samtidigt vårt ELpris. Vi har den dyraste elen i Europa och ju mer vi tillåter Carlgren och EU ”satsa” ju dyrare blir den.

  Konsekvensen blir att vi tvingas mata klimatgrisarna med både våra skattepengar och dessutom genom elräkningen. Det är klart att de är livrädda för att folket ska fatta att klimathotet är skapat för att profitera på dem.

  När man väl förstått hur sårbar den öppna demokratin är för att utnyttjas av särintressen och hur de som vill profitera på den både ideologiskt ekonomiskt beter sig och organiserar sig, så är klimatfrågan ett suveränt facit och exempel som skall bokföras som korruption och otillåten påverkan.

  Så här ser instruktionsboken ut för de som vill profitera på demokratin ut.

  1. Formulera ett problem.
  2. Utse dig själv som expert på problemet.
  3  Formulera problemet till en politisk fråga.
  4. Konstruera en egen hög moralisk position.
  5 Agera som rådgivare till politiker.

  Grattis! Om du lyckas med dessa enkla ting ha du samtidigt skapat en plattform där det är du som ställer villkoren för hela frågan. Du äger numer både politiker och frågan för ingen annan kan anses som expert på det problem du själv konstruerat. Du är därefter finansierad på livstid och alla som släpt fram dig kommer att skydda dig oavsett om din expertis är en lögn eller ej. Du har fått en makt över demokrstin och stäöller villkoren för den.

  Sen om det är miljö genus barn jämlikhet spelar ingen roll välj vilken fråga som helst. Men var noga med att dina syften och strategi inte blir sunlig. Därför bör du välja ämnen som är relaterade till känslor och ett problemområde som till 100 procent är subhektivt. Du måste sälja bilder ov ditt formulerade problem där du som expert är lösningen.

 18. Adolf Goreing

  Hellre kol i Polen 
  än EHEC-kolande polare

 19. Bertel

  OT
  Lars Bern har skrivit en vass artkel om MP på newsmill och varnar för eko-facism. 
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/04/milj-partiet-r-en-eko-fascistisk-r-relse

 20. Slabadang

  Var tog Keijsers forsättnjingsartikel vägen?

  Jag såg den igår om fönsterglas och var mycket pedagogisk. Jag hoppas den kommer upp snart för resonemanget gav mig en eureka ide som samtidigt mycket väl kan vara en dumstrutspåtagning men jag är beredd att göra bort mig. Fönsterglasen gav mig en helt ny infallsvinkel och ett fungerande sätt att faktiskt mäta växthus effekten med och utan co2 och dess förhållande till konvektionens betydelse…… vi får väl se !! 😉 Kan liksom inte släppa iden och har googlat utan att hitta något experiment utfört på dessa villkor.

 21. Jonny Fagerström

  Spaningsfråga!

  Någon som hittar nyheter från det pågående klimatmötet i Berlin så länka gärna in detta för en uppdatering av artikeln.

 22. pekke

  Mark Lynas tar allt mer avstånd från de hard-core gröna rörelserna även om han fortfarande tror på AGW och förespråkar även mer kärnkraft !
  ” Surprisingly, nuclear power may be more environmentally friendly than many types of renewable energy, such as wind and solar power. Wind turbines can kill birds and bats, while solar power, if employed on a grand scale, will take up a lot of land space.”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2010981/You-mustnt-believe-lies-Green-zealots-And-I-know–I-one.html#ixzz1R7Tu9FjG

 23. Helge

  Folkpartiet vill ha synpunkter på vilken politik de ska föra inom klimat och miljöområdet.
   
  http://kampanj.folkpartiet.se/2011/07/04/karin-karlsbro-ordforande-for/
   

 24. AOH

  Jonny Fagerström # 21

   
  Namnet är Petersberger Dialog 2011.

  http://www.klimaretter.info/politik/nachricht/8930-petersberger-dialog-in-berlin-gestartet
   
  http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2011-07/klimagipfel-berlin-merkel

 25. Jonny #21

  Bara denna men den är ju gammal. Kanske kommer det något nytt imorgon?

  http://svt.se/2.131787/1.2469179/oron_vaxer_infor_klimattoppmote

 26. Sten Kaijser

  Slabadang #20
  Hej,
  den artikel som kortvarigt fanns på TCS var skriven av CG Ribbing och läggs ut ”på riktigt” på torsdag. Den handlar som du hann notera om en jämförelse mellan ”vanliga växthus”, den atmosfäriska ”växthuseffekten” och om hur vanliga fönster faktiskt kan göras mer energibesparande.
  Min 3:dje artikel kommer i morgon, men den handlar inte om västhuseffekten utan snarare om varför biobränslen inte är någon bra idé.

 27. Göran Lysén

  Jonny!

  Klart bra inlägg om Polen men inte särskilt klokt att deleta alla poster, som diskuterade bloggen. Det verkar som om du inte suttit med på ett fakultetskollegium under timmar! Ty, betänk att de flesta här är akademiker i olika kapaciteter i samhället, och vi är vana vid att ta plats och upphäva vår röst. Det är väl det förhållandet som gjort bloggen så intressant – även med stundtals tröttsamma utvikningar såsom i varje kollegium. Bara några ord på vägen!

 28. Jonny Fagerström

  Göran#127

  Budskapet mottaget och i grunden delar jag din uppfattning principiellt. Jag har dock gått igenom nattems kommentarer två gånger för att kolla så inget väsentligt inlägg kommit bort. Så är inte fallet. De borttagna kommentarerna är bara en massa beskyllningar till höger och vänster om helt ovidkommande saker. Jag skämdes å TCS vägnar när jag läste detta imorse. Jag tvekar inte att göra det igen. Men jag hoppas slippa som du förstår

 29. Göran Lysén

  Jonny!

  OK!

 30. Mats Geijer

  Beträffande Polen vill jag referera till Lundaspexet ”Carl XII” (lånat från Frans G Bengtssons mästerverk om denne egensinnige konung): ”Bland allt vårt fjärilsfladdrande galanteri – kom denne med förgaddrande infanteri”!

  Jonny, är det månne så att kvaliteten på inläggen är omvänt proportionell mot hur sent de är skrivna? Jag bejakar den nya moderationspolitiken. Några av mina AGW-kritiska vänner har tyckt att en del inlägg tidigare inte borde publicerats samt att de ger onödiga öppningar för UI et consortes.

 31. Karin

  Johnny Fagerström #28
   
  I rättvisans namn så tycker inte jag att min kommentar var en ”beskyllning till höger och vänster”!
  Det var en uppmaning till ”multiversiellt tänkande” (med hänvisning till hans egen RBs uppsats om Svedenborg) och ett citat av Aristoteles:
  ”It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it”.
   
  What’s the harm in that??

 32. Mats Geijer

  Sten Kaijser, nu minns jag din släkting på LiTH. Hans förnamn började på A väl? Håkan Sjögren måste minnas honom. Själv minns jag Håkan som vore det igår…;)

 33. Karin, var försvann den, och vad handlade den om?

 34. Jonny Fagerström

  Karin #31

  Ok, ska vara mer uppmärksam nästa gång!

 35. Labbibia

  Mats Geijer # 30
  Läste du inläggen innan de raderades? Precis som Karin i # 31, vill jag å det bestämdaste invända mot Jonnys beskrivning av kommentarerna som raderades, nämligen att de skulle ha varit ”beskyllningar hit och dit om ovidkommande saker”. Så var det inte! Själv försvarade jag mig mot en massa sanslösa förolämpningar och lögner från signaturen Rickard Berghorn.
   

 36. Mats Geijer

  Labbibia, nä det hann jag tyvärr inte. Vi får hoppas att moderatorerna snabbt växer in i sin roll! Moderat moderation gillar jag, men absolut inte censur.

 37. Pelle L

  JF #28
  För allt i värden, spara allt du ”refuserar.”
  Kan vara guld värt en dag när Peter S behöver lite material till Fredagsroligt,
  eller TW behöver ny text till en visa.
   
  Jag skriver detta väl vetandes att jag själv är delaktig i eländet ;-|

 38. Rosenhane

  Jonny Fagerström

  Du har fixat till det bra – från en väl fungerande blog under fyra år har den på fyra dagar förvandlats till polsk riksdag.

  Blir jag portad nu?

 39. Jonny Fagerström

  # 38

  Min varsamma, fingerspitzgefulinspirerade moderering märks väl knappt.

 40. Karin

  Jonas N #33
   
  Det var i den tråden om temperaturens utveckling, ca 2.50 inatt och meningen var en förhoppningsfull uppmaning till RB om större vidsynhet.
  Det stod det som jag sade ovan, men jag inledde med att fråga (OK lite spydigt, men också sympatiserande) om han var ensam och inte hade någon att prata med.
  Nu kan jag passa på och förbättra min svenska i mitt ”31 och ändra”hänvisa” till ”hänsyfta”, för det var det jag menade!  🙂

 41. Jonny lägg av … tafatta försök till ironi räddar inte det som är tappat.

 42. Karin

  Och i stället skapa lite andra fel…

 43. Rosenhane

  Jonny#39

  Din fingerspitzgefülinspirerade moderering märks lika lite som en elefant i en porslinsbutik!

  Skönt, det verkar i alla fall vara ok att raljera.

 44. Jonny Fagerström

  #41

  Nä, men det kanske räddar det som ännu inte är tappat

 45. Jan-Erik S.

  Rosenhane #38:
  Håller med Dig att det har fungerat suveränt under fyra år.
  TCS är ju en mer informell blogg jämfört mrd SI och borde få fortsätta vara det.
  Varför ändra på ett vinnande koncept? 

  Förvisso har det skett en del övertramp under åren men det faller mest tillbaka på budbäraren.  
  Numera känns det som om alla (inklusive mig själv) går som katten runt het gröt.
  Känns som den underbara själen som alltid funnits i TCS har runnit ut i sanden.

  Sorgligt…

 46. Jag skall vara tydligare:

  Att försöka släta över det som har hänt och förlorats med tafatta försök till ironi förvärrar nog bara ytterligare …

 47. Jonny Fagerström

  #43
  Det är ok att raljera så länge det rör ämnet. Dvs Polen och Petersbergsdialogen i Tyskland. Du skriver ju om polsk riksdag och jag skriver på tyska

 48. Karin

  Jonny #47
  🙂 🙂
  Låt oss hoppas att Polens sansade och självständiga tänkande sprider sig som ett ljus genom Europa!
  Jag tycker det bådar gott! Man kanske rent av skulle skriva och gratulera och tacka dessa rådiga herrar?
   

 49. Rosenhane

  Jonny #47

  Det känns som om du befinner dig i en starkt lutande och såpad utförsbacke just nu.

  Ingemar, Peter och övriga SI: det är dags att komma ut ur gaderoben och mumla ur skägget!

 50. Jonny Fagerström

  #48

  Ja det borde man egentligen göra. Dessbättre kommer nog ljuset att föras vidare. Tyskland har nu rätt få val när man väljer att stänga kärnkraften. Det blir sannolikt rysk gas, kol och möjligen fransk kärnkraft som får ersätta. Klimatkramarna har en svår väg att gå mellan kol och kärnkraft tror jag

 51. Jonny Fagerström

  #49 Rosenhane

  Det är du som befinner dig på en såpad backe. Det här är ingen förhandling. Det finns inget att förhandla om. Vill du fortsätta att jävlas så gör det! Det finns inget mer att säga i den fråga du vill driva i alla fall. Dina polare har inte hört av sig och inte du själv heller. Ni hukar bakom era datorer och förstår inte att allt detta som ni/vi deltar i på bloggen bygger på frivilliga insatser på just fritid.

  Mitt tålamod tryter också nu när det gäller detta. Jag har sedan en lång tid tillbaka fattat beslutet att projektleda SI:s övertagande av bloggen. Projektleda övertagandet i syfte att säkerställa överlevnaden. Inget annat. Vill du tala med eller träffa mig så går det bra – det är solklart.

  Men håll mina skribenter utanför din löjliga konspiration. Det är personer med hög komptens och integritet. De har inget intresse av att tramsa på en blogg om det ska fortsätta såhär.

  Jag är glad för varje dag de stödjer mig i detta.

 52. Slabadang

  Tack Sten!

  Jag hann bara ögna igenom den men den satte igång tankar om olika växthus design som blir intressanta att ventilera. Min grundtanke är att genom att utsätta olika design av växthus med samma volym och gasblandningar för samma strålning men med olika förutsättningar för konvektion i olika material med och utan co2. Tex ett konformat mot ett liggande kvadrastiskt vid olika temperturer. Alltså vilken betydelse har konvektionsytans vinkel och storlek och material för betydelse för motvarande  innehållande gasblandnings temperatur samt mäta de skillnaderna i temperatur mot skillnaderna i gasblanding vatten luft CO2.

  Blir det någon skillnad och vad är det som förändrats och hur stor är skillnaden. Vi har hur många AGW propagandistiska experiment som helst som visar skillnaden mellan två exakt lika kärl med och utan CO2. Men var hittar jag jämförelser mellan olika ”växthus” ?
  Tyvärr så får vi inte med den rörelsenergi i balansräkningen som
  i klimatsimuleringen får den varma luften att vertikalt stiga fritt och som leder mig in i den klimatmodell Willis Echenbach beskriver med våra moln som avkyls på toppen efter att bildats under den varma dagen. För mig en negativ forcing vars värde ingen känner men spekulerar om. 

  Vi rör oss i fysikens absoluta basics men jag har försökt att hitta de formler som skall kunna ge mig svaret och gått bet.

  Peter S kanske bara suckar djupt och ber mig titta på sidan ett i någon grundkurs i strålningfysik. ) Jag tar den risken och kastar härmed in handuken för att själv kunna finna svaret på frågorna. Det är svårt att bara hitta strålnings och konvektions egenskaper på olika tranparenta material och jag kan inte applicera dem på de strålningsdiagram över olika gaser lägger jag till konvektionsvinklar och skillnader i omgivande temperaturer och exponeringsytor så säger det smack i kaklet ..Game Ower.

  Att dessutom variera växthusgasen i den omslutande gasen till växthuset skulle vara förbaskat intressant eller varför inte vatten. Vad händer när växthuset omges av vatten kontra luft eller kväve?

  Fysik är ett av mina svagare sidor (av många andra 🙂 ) men den är otroligt logisk och klimathotet har liksom tvingat en in i ett begynnande intresse för den. Peter S Håkan S Claes J mfl så är det ett litet helsike att hinna med och ikapp och förstå debatten även om man sladdar sist i kön.

 53. Göran Lysén

  Jonny!

  Som en av de litet äldre professorerna som stundtals skriver på denna blogg, så tillåter jag mig att säga att du har missförstått din uppgift. Det är inte så lätt att driva en blogg och särskilt inte bland ett gäng akademiker såsom jag påpekat tidigare. Det går inte att styra en flock akademiker med hojt såsom att det inte är någon förhandling (det har aldrig varit det), här jävlas vi inte utan det är debatt låt vara frän, nu är det inga polare som hukar bakom datorerna, ditt tålamod intresserar oss inte, dina projekt är ointressanta för oss och vi har som du så väl vet intet emot dina skribenter, men har du det (?) samt vad är trams akademier emellan?

  Du har sagt att du kan be styrelsen för SI att lägga ned bloggen, om du inte får som du vill, men gör det då! Hela bloggen byggde på skojiga och stimulerande tankeslingor från skribenterna, på vilka vi kommentatorer reagerade. Dessa var och är alltjämt de bäst utbildade du kan finna, varför bloggen blev intressant. En samverkan mellan skribenter och oss akademiker såsom på ett fakultetskollegium.

  Med dessa ord traekker jag mig som man säger på norsk från denna blogg!

 54. Slabadang

  Rosenhane!

  Ge Johnny en chans och ta inte ut saker i förskott eller tillåt dig övertolkningar. Be fair! De kommer ge sig och kan inte krystas fram.
  tillit är något man bygger med tiden och då måste man låta den gå.

  Att vi alla har en släng av UI fobi är inte så himla konstigt men vi behöver inte bli nojiga för det eller börja tro att det finns monster under sängarna. Du är ibland vänner!!

 55. Rosenhane

  Stort tack Göran!

 56. Kent Forssgren

  Göran Lysén #53. Kloka ord.

 57. Jonny Fagerström #34: ”Karin #31
  Ok, ska vara mer uppmärksam nästa gång!”
   
  Hennes kommentar var inte alls så oskyldig som hon själv påstår; i själva verket valde hon att driva med mig samtidigt som 10+ andra personer kastade skit på mig med anspelningar om homosexualitet., bara för att jag var en av de få som försvarade TCSs modereringspolicy. Om hon skrivit med omdöme, skulle hon naturligtvis inte ha gjort något sådant.
   
  Men detta blir det absolut sista jag skriver i denna fråga. Mobben har redan skämt ut sig själv, och det är gott så. Jag hoppas de antingen tynar bort från denna blogg snart, eller i alla fall kommer till insikt om sitt beteende. Har annars noterat att mobben i fråga är aktig främst på nätterna.

 58. ”… är aktiv främst på nätterna.”

 59. Pelle L

  RB 57/58
  ”Har annars noterat att mobben i fråga är aktiv främst på nätterna.”
  Vad vill du antyda med detta påpekande? Vad är den underförstådda slutsatsen?
  Det har inte fallit dig in att ”mobben” kan ha annat för sig på dagarna?
  Som att jobba och försörja sig, eller sköta hem och familj.

 60. Ingemar Nordin

  De gröna NGOerna är vansinniga över att Polen vägrar att följa deras order. De har ju vant sig vid att deras beslut är det som verkställs av EU. Men polackerna vägrar som sagt att böja sig för aktivisterna.

  Polen har tydligen förhandlat till sig rättigheter att starta 13 nya kolkraftverk från EU. Men nu hotar en organisation som kallar sig Client Earth att stämma Polen inför domstol om de inte backar.

  Mer på:

  http://www.euractiv.com/en/energy/coal-comfort-poland-takes-eu-presidency-news-506226

  Undrar om någon EU-politiker vågar mucka med de gröna aktivisterna?

 61. Labbibia

  Ingemar Nordin # 60

  Polackerna har alltid varit ett frihetsälskande folk. Under nästan hela Europas historia har de blivit överkörda av armeer från antingen öst, nord eller väst. Ryssar,Svenskar,Tyskar,Fransmän…….Men varje gång har de rest sig, med en obändig frihetsvilja. Är det någon som ska kunna stå emot NGO-aktivister, så är det Polen. Jag följer utvecklingen med stor spänning.

 62. Ingemar Nordin

  Inte helt oväntat (se https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/19/kyotoprotokollet-dodsforklaras/) så verkar inte heller Berlinmötet ha gett några konkreta resultat:

  http://m.news24.com/news24/SciTech/News/Berlin-climate-conference-collapses-20110704

  Tysklands miljöminister vid slutet av tvådagarskonferensen i Berlin: Små förhoppningar om att man kan åstadkomma något genombrott.

 63. Jonny Fagerström

  #53-54

  Tack Slabadang! 
  Tack Göran!

  Faktum kvarstår dock, bloggen ska leva vidare. Det är uppdraget.
  Att hålla bloggen fri från trista och tråkiga påhopp i olika riktningar som nattens ballad är dessvärre en av våra uppgifter. Känner inte alla för den uppgiften så blir den min. Det är trist men en förutsättning för överlevnad inte ett hot mot den. I övrigt så kan inte jag se att alla övriga ”intressanta trådar” inte skulle kunna rulla vidare som vanligt. Ingen har haft avsikten att hindra detta.

 64. Ingemar Nordin

  Apropå att dansa efter miljörörelsernas pipa. De är MYCKET missnöjda med vad Merkel har åstadkommit. Bra inlägg på New Nostradamus:

  http://newnostradamusofthenorth.blogspot.com/2011/07/merkels-agenda-today-dance-to-music-of.html

  Hur skall det gå?

 65. Slabadang, Rosenhane, Göran L mfl ..

  Jag är totalt ointresserad av vad Jonny anser om frågan. Han får gärna skriva vindkraftsinlägg eller om sådant som intresserar honom (och kanske läsarna).

  Föreställningen att han skulle tala om för mig vad som är läsvärt, tänkvärt, intressant, provocerande, intellektuellt utmanande eller stötande .. är mig totalt främmande.

  Snacket om att detta som skett och pågått nu skulle vara ’nödvändigt för att säkerställa bloggens överlevnad’ är totalt och kontrafaktiskt trams. Det inser nog de allra flesta skolade och självständigt tänkande skribenter här.

  Det beklämmande att behöva läsa politisk BS och snömos, likväll som bullying och insinuerade hot.

  En annan sak som jag finner bedrövlig är att även andra (ordinare) TCS skribenters inlägg har försvunnit. Att kommentatorer har ’bannats’, att andra hotas med samma sak, att trådar släcks, eller stora delar försvinner. Jag kan inte tänka mig att de riktiga TCS-skribenterna aktivt sanktionerar sådant. Än mindre att de skulle anse sig vara Jonny Fagerströms skribenter (cf #51).

  Detta håller på att urarta till rena skämtet …

  And for no reason whatsoever

 66. Ingemar, jag hoppas att du idag(!) har haft anledning att glädjas åt din tillvaro på ngt passande sätt iaf! Men utvecklinngen här tycker jag inte kan gratuleras …

  😉

 67. tompa

  Varför bidde det på dette viset?
  Tack Slabadang för kloka ord (nr 54). Och tack Göran L för dina analyser. TCS behöver skribenter som Du och klimatdebatten
  också. 

    Och tack Rosenhane för Dina rättframma kommentarer.
  Jag lyssnade en gång på Gunnar Brodin på FOA. Gunnar B , förutom KTH-rektor, landshövding, riksmarskalk, så var han också under en period FOA:s styrelseordförande.

  Ola Dahlman, dåvarande avdelningschef på FOA i Linköping ville skapa mer samarbete mellan FOA och Linköpings Universitet.
  Och Brodin var nerbjuden och höll ett lysande anförande om den näst intill omöjliga konstellationen militär – universitet.
  Två helt olika grundkulturer – hur få dom att samverka? En kultur där nyfikenhetoch ifrågasättande (olydnad) är synnerligen viktiga komponenter.

  En annan kultur där doktriner, regler och lydnad  är oerhört viktiga komponenter, och ifrågasättandet närmast bannlyst.
  Tyvärr är jag dålig på att återge, men jag njöt enormt av Brodins anförande och önskade att alla militärer på FOA och många många andra skulle varit närvande.
  Och hade önskat att hans anförande hade blivit nedtecknat.

  Vi har olika kulturbakgrunder och erfarenheter. Jag säger som Slabadang – ge Johnny litet tid. Och även SI litet tid.
   
  Det är bara att konstatera att Maggie var en skicklig blogglinnehavare

   Det är inte lätt att ersätta en sån person.
  Tompa
   

 68. Tompa .. det bidde på detta viset för att ’man’ inte förstod vad TCS verkliga styrka var. Maggies hand var borta redan långt innan detta icke -problem gjordes till ett … och även de föregående åren behövdes den inte alls (nästan).

 69. Rosenhane

  Tompa

  Om någon kastar in en handgranat i hönshuset hjälper det inte om du ger det hela lite mer tid – det blir inga fler ägg!

 70. Ingemar

  Jonas N #66,
  Ursäkta mig att jag råkar vara intresserad av ämnet för denna tråd. Jag må vara lite nördig på det sättet, men jag tycker faktiskt att klimatfrågan är intressantare än diskussioner om bloggen.
  Varför inte diskutera sånt på Labbibias blogg? Han har ju varit vänlig nog att öppna en sådan tråd där.
  Själv har jag sagt vad jag tycker, så nu är jag inte intresserad av det längre. Det är lite som att diskutera färgen på en bokpärm; jag tröttnar rätt snart.
  Vad har du att bidra med angående den klimatpolitiska utvecklingen i Polen och Europa?

 71. Ingemar

  Jonas N #66,
  Tack för att du tänkte på mig idag, när hela USA firar min och Louis Armstrongs födelsedag! 🙂

 72. tompa

  Jonas N, 68. Konsten är väl just att synas så litet som möjligt. Vilket Maggie klarade av bra.

  Ingemar 70. Jag vill bara säga att jag tycker det vore synd om TCS tappar  några rv de bästa kommentarskrivarna. 

  Kanske en tråd där vi kan diskutera etik och beteende tillsammans? Men det är naturligtvis upp till SI att bestämma.

  Tompa

 73. Slabadang

  Ingemar N!

  Jag tror inte det blir någon förändring med riktig fart förrens partioligopolet förlorar röster till en ny uppstickare. Jag skyndade till den lilla skärgårdsbutiken innan de stängde för kvällen i helgen. Blåbär utan mjölk är ett krisläge liksom! 🙂

  Tre personer i butiken står och raljerar om ”klimaaaaatet” och skrattar efter att den första påstått att det luktade lite fis i butiken. Va sa ” jag driver ni med klimathotet” och försökte se lite barsk ut med mina 120 kg som stöd. Nånstans avläste han räven bakom mitt öra och svarade ” Nä de e fan klimathotare som driver med oss”. Jag skrattade gott och sa att med en sån humor så skriver du väl redan på TCS?  Han svarade att han skrivit något enstaka inlägg men har TCS som startsida. Mjölken hann bli ljummen innan jag kom tillbaka och frugan funderade på att ringa sjöräddningen.

  Allt fler är uppenbart säkra på att vi har blivit blåsta och den harang jag fick till livs om Greenpeace var av den kontrarevoltionära modellen. Herregud vilket genuint ärligt förakt. Det har nog aldrig hänt att jag legat tvåa i det avseendet.

   (Nu vet du vem du mötte när du läser idag! Har du lyssnat på Bezmenow ännu? Här är länken. ”Who are this people telling your politicians what to do”

  http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

   🙂

 74. Rosenhane

  Ingemar grattis, vi är födda samma år, det firar vi med:

  YouTube – ‪Louis Armstrong – Mack the Knife‬‏

 75. PA

  Göran Lysen  #53

  ”Med dessa ord traekker jag mig som man säger på norsk från denna blogg!”
  Tycker du inte att du överreagerar lite grann nu?
  Kommer osökt att tänka på HC Andersens ”Prinsessan på ärten” när jag läser ditt inlägg.
  Nyktra gärna till och inse vilka som är fienden!
  Om inte, föreslår jag att du tar med dig Rosenhane, Forssgren  m.fl. och att ni beger er till sandlådan. Glöm inte hink och spade!
  Förväntar mig större mått av intellektuell spänst av en professor än vad du visat i detta inlägg. 

 76. ThomasJ

  Ingemar #71: Grattis på Födsledán!  😀

  Mvh/TJ

 77. Jag tycker att liknelsen med ’färgen på en bokpärm’ är helt malplacé

  Och jag tyckte också att Reinfeldts kommentar ”alla vinner på att debatten lägger sig” ang FRA var lika malplacé, och av samma andledning.

  Tompa har en bra poäng, så länge kommentarer försvinner, eller bara befaras kunna försvinna, eller befaras att ha blivit missade pga av att de försvann .. så länge kommer folk att undra om detta. Det kan förstås ske på annan plats. Men frågan försvinner inte bara för att den tystas/raderas bort. Jag har fortfarande inte förstått vilket problem som skulle fixats/fixas genom att skapa detta som inte existerade innan …

  PS Var ditt #70 eg ett svar på min #65? DS

 78. Rosenhane

  Men det var väl själva fan PA, nu får du utveckla vad du menar med intellektuell spänst.

  Och se för tusan till att inte dra in fler så att det blir  ett kattrakande halva natten för då kommer Jonny vid revelj i morgon bitti att kippa bort hela skiten. 

  Om han inte har fått sparken innan dess! (obs, ironi!)

 79. Göran Lysén

  PA post # 75.

  Eftersom du adresserar mig direkt, så må jag svara. I en professors rekvisita så finns ett mått av teatertalang, ty hur skulle vi annars kunna underhålla 300 studenter? Det är alltså fråga om de teatraliska förmågorna, vilka utgör en delmängd ehuru väl integrerad i den intellektuella spänsten, som nästan finns hos alla professorer (åtminstone vi äldre har den).

  Min vanliga sandlåda brukar vara sal X i Universitetshuset, så var och en som känner sig hågad är välkommen dit med spade och egen hink.

 80. Jonny Fagerström

  #75

  Tack PA. Diskussionen tycks bara handla om huruvida man ska kunna skriva vad som helst på bloggen när som helst. Det tycks vara en princip som man anser måste gälla på TCS, trots att det aldrig gällt – en myt alltså!

  Så kommer det dock inte att bli nu heller! Någon måste kunna ta ansvaret. I övrigt är man väkommen att skriva och kommentera på vanligt sätt precis som förut. Ingen skillnad.

  I morgon kör vi igen!

 81. Slabadang

  Ingemar N!

  Ett riktigt riktigt Grattis!

  😆 😀 😎 😉 :mrgreen:

 82. Ingemar

  Jonas #77,
  ”Var ditt #70 eg ett svar på min #65?”
  Nej, det var svar på ditt #66.
  Rosenhane och ThomasJ – tack!

 83. Jonny Fagerström

  # 79

  Tack för sågningen förut Göran. Jag fattar piken fast den var fin 🙂
  Kommer med hinken och spaden någon dag.

 84. Slabadang

  Göran L !

  Teatertalang ? Ha ha ha så sant ! 🙂

 85. Pelle L

  Jonny #75, det här är ju för bedrövligt!
  Nu börjar du låta som Bagdad Bob.
  I morgon kör vi igen?
  Ingenting har hänt va?
   
  Kanske du skulle gå hem och titta igenom några avsnitt av Grannfejden!
  Fan vad jag är besviken!

 86. Jonny Fagerström

  #78 Rosenhane

  Jag tänker inte köra repris med dig på samma diskussion varje dag samma tid. Du fick mitt telefonnummer redan igår.

 87. tompa

  Lite OT.

  Jag har roat mig ai kväll att läsa Judith Curry’s blogg som handlar
  om Freedman Dyson. Och har läst den recension som Dysin skrev
  beträffande två klimatböcker i NewYork Reviews 2008.

  Jag har haft en en liten liten vetenskaplig kontakt
  med Dysen för 30 år sen, och har länge ansett honom som en 
  mästare i att förena teori, observationer (mätdat) och 
  matematisk modellering. 

  Han har dj-t intressanta synpunkter.

  Tompa.

   
   

 88. Göran Lysén

  Hinken och spaden börjar tisdagen den första november med kursen ”The Legal Structure of Civil Wars” och fortsätter med ”Modern State-building” dock inte denna gång i sal X. Alla kan droppa in!

 89. Pelle L

  Hoppsan, glömde länken
  How can a light that burned so brightly suddenly burn so pale:
  http://www.youtube.com/watch?v=zkirtbpz5h4
   
  God afton alla!

 90. Peter Stilbs

  Tompa #67- Gunnar Brodin var en fantastisk man. Han var KTH-rektor när jag tillsattes. Jag hade just då flera val, och utan honom hade jag inte valt KTH. Tyvärr blev han strax efteråt Universitetskansler. Liksom Anders Flodström, som gick samma bana fick han dock fel krafter att jobba mot.

 91. Staffan D.

  ”Du ska inte tro på de grönas lögner.  Och jag vet det — jag var en av dem.”   Mark Lynas i Daily Mail om de grönas försök att stoppa kärnkraft (som i Tyskland).  ’Våra miljö- och energi-problem kan lösas — men bara med pragmatism, inte med ideologiskt önske-tänkande.  Och litmus-testet för detta kan vara just kärnkraften.’  (TGWPF och:)
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2010981/You-mustnt-believe-lies-Green-zealots-And-I-know–I-one.html

 92. Jonny Fagerström

  # 85

  Pelle L
  Vad är det som skulle ha hänt? Alla kan inte alltid vara överens om precis allt. Konsensus finns helt enkelt inte vare sig på TCS eller i klimatdebatten.

  Det är heller inte helt nödvändigt att alla är överens. Man får man försöka ändå.
  Att älta saker leder ingen vart.

 93. tompa #87,

  Tack för tipset. Jag tycker Freeman Dyson är en genuin skeptiker precis som James Randi men med solid vetenskaplig bakgrund i stället för en bakgrund som framstående magiker.

 94. PA

  Rosenhane #78

  Jonny har just tagit över stafettpinnen.
  Varför inte ge honom en hederlig chans? Alla är väl barn i början?
  Jag anser att du med flera överreagerar på ett ytterst vämjeligt (dvs brist på intellektuell spänst) sätt.
  Vi spelar väl för guds med i skull i samma lag?!
  Låt oss hålla ihop!
  Fjantiga ”Prinsessan på ärten fasoner” hör inte hemma på TCS.
  Sluta då med dessa!

 95. tompa

  Peter #90.

  Kul att Du uppskattade Brodin.

  Jag träffade bara Brodin vid detta enda tillfälle, och blev oerhört imponerad.

  Jag förstår att det kändes som en
  stor förlust när han blev riksmarskalk. Och jag undrar om han 
  kom till sin rätt som sådan. Jag tror han säkert var en bra landshövding. Han dog ju för ett drugt år sen.

  Tompa

   

 96. Rosenhane

  Jonny 

  På sextiotalet fanns det en källarmästare som ägde på stadshotellet i Marstrand.
  Han hette Vitalis Jönsson.

  Vitalis hade börjat sin karriär efter genomgången restaurangskola på Grand Hotell i Stockholm. Han avancerade till fina krogar i Paris och hade en fantastisk karriär.
  Men något gick snett och det började gå utför. Säkert var det spriten som det var på den tiden och efter sejourer på diverse hotell hamnade han slutligen i Marstrand.

  Den perioden påskyndade ytterligare den nedåtgående spiralen och i början av åttiotalet hörde jag någon berätta att Vitalis hade varit synlig som korvkiosksinnehavare någonstans i Västergötland. Sedan dess vet ingen hur det gick men han är borta för världen sedan många år. 

  Men ett original var han.

  När vi ungdomar som frekventerade stadshotellet i mitten på sextiotalet blev högludda på grund av för många starköl var hans stående kommentar: du har telefon  i vestibulen!

  Man gick ner för trappan med Vitalis bakom och väl i porten till stadshotellet

  undrade man var själva telefonen var.  

  Då öppnade han stora porten och efter en spark därbak sa han:

  Nere på kajen!

  Detta var ett magnifikt sätt att kasta ut folk.

  Och Fagerström, är det detta du hotar mig med vill jag upplysa dig:

  Jag kan gå själv.

 97. PA

  Rosenhane #96

  Goddag Yxskaft!
  Läst men ej förstått vad du vill ha sagt.
  Funderat på alkolås på din dator?

 98. tompa

  Pehr # 93.
  Sten Kaijser har ju en artikel om kolcykeln på SI:s hemsida.
  (om man letar litet så hittar man den.) Det är möjligt att Sten
  tar upp den modellen i ett senare inlägg snart. Stens modell är väsentligen en boxmodell med konstanta övergångsparametrar.
  Jag är litet inne på att försöka utveckla en matematisk modell för
  koldioxidupptaget hos växter som också tar hänsyn till åldern hos
  växten och växtpopulationen.
  Det finns ju skuggeffekter (tät skog t.ex)  som borde minska tillväxt-hastigheten hos en växtpopulation.

  ch initialt så kanske merparten av växtens tillväxt sker via rotsystemet och då absorberas inte
  så mycket  koldioxid.

  En enkel olinjär modell för att
  beskriva den här delen av kolcykeln borde inte vara så svår att
  generera.
  Om jag inte minns fel, så var det Du som nämnde att ska man påverka IPCC med en vetenskapligartikel måste den vara inne före sista december.
  Tillsammans på TCS borde vi kunna åstadkomma nått – tänkte jag då och tänker sammanlunda nu.
  Tompa
   

 99. Jonny Fagerström

  #96

  Rosenhane

  Jag har inte hotat dig. Du har inte blivit föremål för någon som helst censur eller moderering eller vid du vill kalla det. Du har haft fritt spelrum hela tiden precis som förut.

  För en användare som jobbar som vanligt är det ingen skillnad. Du/ni måste förstå att det måste finnas möjlighet för mig att ta bort vissa saker. Det är inte en privatperson som äger bloggen längre. Det är en förening som heter Stockholmsinitiativet.
  SI får i media stå ut med påhopp som klimatförnekare, klimathotsförnekare och andra tillvitelser. Jag kan inte ställa styrelsen inför ett faktum att vi (styrelsen, generalsekreteren, jag) också får frågor om en blogg med homosexanspelningar och andra personangrepp som folk fritt sitter och kör på nätterna.

  Du måste förstå att jag måste tänka på detta. Jag tänker inte låta detta hända och jag hoppas att ni är med mig. För jag kommer ALDRIG att backa på detta. Det är tredje kvällen jag förklarar det för dig. Och du svara med att bara fortsätta och fortsätta. Vill du fortsätta så gör det men det kommer inte att leda någonstans.

 100. Göran Lysén

  Klippan, Strandhotellet (??) 1964-66!!! Vilka räkkreationer och vilka skånska brudar, som vi hade träffat i Paris dessförinnan. Tyvärr, så var inte vinkulturen riktigt inplanterad på den tiden, så jag tror att vi delade tiden med räkorna och brudarna mellan skumpa (Änkan hade vi lärt oss) och Elefantöl! Kul var det! Får jag tillägga att vi alla fyra gick helt själva. På den tiden var man ju medveten om potensen vis-à-vis alkoholen! Hur är det idag?

 101. PA – jag försöker dra mig till minnes vilka substantiella bidrag du har lämnat på denna blogg. Rörande klimatet alltså. Jag kan minnas att Rickard Berghorn har gjort det två ggr och då främst länkat till sin egen blogg. Men han har gjort säkert 20 ggr så många inlägg nu sedan i fredags.

  Men jag kan förstås minnas fel … både rörande honom. Och dej frågar jag ju nu …

 102. PA

  Jonny Fagerström #99

  Väl talat (skrivet)!

 103. Jonny Fagerström

  Kära vänner 🙂

  Jag är ingen vidare nattbloggare. Jag kommer snart att gå och lägga mig efter förra nattens händelser (trött). Ni får alldeles hemskt gärna fortsätta med intelligenta trådar och vetenskapliga frågor. Känslor, EQ (Som TomasJ brukar kalla det) och som jag med min minimala officershjärna inte fattar ett jävla skit av. Men är det något jävelstyg i morrn bitti på bloggen. Så åker det bort. Bara så ni vet.

  I övrigt så är jag världens mest flexibla 🙂

 104. Göran Lysén

  Ibland har jag känslan av att man även i akademiska sammanhang måste vara lätt övertydlig. Mitt senaste inlägg var alltså av modererande slag, om nu ingen förstod det. Historien är dock sann.

 105. PA

  Jonas N  ”101”

  Jag har inte bidragit med några som helst substantiella bidrag till denna blogg rörande klimatet.
  Måste man det som trogen läsare?
  Förstår faktiskt inte din fråga.
  Var vänlig utveckla vad du menar?

 106. Jonas N: ”Jag kan minnas att Rickard Berghorn har gjort det två ggr och då främst länkat till sin egen blogg. Men han har gjort säkert 20 ggr så många inlägg nu sedan i fredags.”
   
  En gång i tiden betraktade jag dig som en bra och renhårig debattör, men något har skett på sista tiden. En livskris? Redan innan denna historia bröt ut förekom mitt namn flera hundra gånger i denna blogg. Googla själv (avancerad sökning) och kontrollera.

 107. Göran Lysén

  Nu borde jag hålla tyst, men Jonny, Jonny! Helt fel anslag. Tjejer och grabbar på nätet nu drar jag mig etc etc men inget ”jävelstyg” och dylikt. Du är bara helt fel ute här! Vi är inga rekryter! Nu skiter jag i det här!

 108. Rosenhane

  PA

  föreslår att du börjar läsa böcker, tidningar kanske införskaffa en svensk grammatik eller varför inte gå någon sommarkurs som det ju finns hur många som helst av så kanske du kan ändra ditt personliga förhållande till lix i positiv riktning.

  Förresten, är du en nätfiskare?

  Detta är vad som kommer upp när man klickar på din signatur:

  http://per-arne.johansson@brfsodrahamn.se/

 109. Jonny Fagerström

  #107
  Göran. Vi är alla olika. Det har väl denna kväll visat.

 110. Karin

  Rickard B #57
   
  Ӏr du ensam hemma? Har du ingen att prata med?
  Praktisera nu lite multiversalt tänkande!
   
  ”It is the mark of an educated mind to be able to enretain a thought without accepting it”
  Aristorteles ”
   
  Var i detta uttalande finns där något som antyder förföljelse, homosexuelitet eller något på annat stötande?
  Betyder orden något helt annat när de korsat Smålandsgränsen? Var Arsistoteles hemligt homosexuell?
   
  Jag har ingen aning och jag bryr inte om vare sig din eller någon annans sexuella böjelser! Däremot tyckte jag att du var otrevlig och ohövlig i dina kommentarer!
   
  Vad gäller multiversum: En spännande tanke med oanade möjligheter, nuförtiden dessutom ”vetenskapligt möjlig”. Jag gillar Swedenborg!
   
  Däremot hade jag fel när jag trodde att du erhållit någon vishet under skapandet  av ditt eget arbete.
  Synd!!

 111. Jonny Fagerström

  Karin #110

  Det var precis det här som ni skulle låta bli

  Utväxla gärna mailadresser och fortsätt detta prat på mailen.

 112. PA, jag noterar att du poppar upp här och fäller nedsättande omdömen om flera andra. Totalt oprovocerat vad jag kan se. Pga att de uttrycker sin åsikt. Om folk som jag tycker ofta har väldigt tänkvärda saker att säga. Om klimatet ibland, och även om annat.

  Du pratar om ’fjantiga prinsessor på ärtan’ … men det är ju just sådana som den sk modereringen skall försöka blidka … sägs det. Dom som inte klarar av att läsa kommentarerna utan att börja böla eller självömka.

  Vet du hur du hur du skall ha det egentligen?

 113. Jonny .. jag vill gärna ta del av Karins tankar. (Att det var i replik till just Berghorn anser jag inte förminskar dem)

  För övrigt gäller samma sak Totte Wedins tankar och Michelangelos. Även om den förre kunde bli en riktig PITA emellanåt. Men harmlös.

 114. Karin

  Jonny #111
   
  Jag förstår vad du menar, men jag ville inte att andra skulle tro att jag ljugit!

 115. Jonny, varför inte bara sätta på förhandsmodereringen och filtrera bort alla ot-dumheter?

 116. Pelle L

  Där har vi det! Pandoras ask.
  Jonny, varför måste du glänta på locket?

 117. Att Rickard Berghorns kommenterande på denna blogg formligen exploderat sedan i fredags, och är en av de få som välkomnat denna utveckling, borde också stämma till en del eftertanke.

  Vissa säger att det har varit nödvändigt för bloggens överlevnad. Själv är jag inte lika säker på den saken …

 118. Karin

  Jonas #113
   
  TACK! 🙂

 119. Toprunner

  Man drar sig till minne examen från officers”högskolan” för drygt 20 år sen då jag inte fick det MVG jag behövde för den karriärväg jag hade tänkt mig inom Armén. Det var då en pansarmajor från P2 som trots mina högsta betyg i samtliga delämnen vägrade mig mitt MVG. Motiveringen är att han inte tyckte jag anpassade mig tillräckligt utan ifrågasatte för mycket.
   
  Det känns obehagligt då folk, i synnerhet militärer, använder makt för att bestämma vad andra ska tycka och säga. Förmodligen blir fortsatta tillvaron här lika långvarig som den militära. I och för sig är jag mer än lycklig över det idag.
   
  Obehagskänslan som infunnit sig då jag läst genom det man missat under helgen är svår att bli av med, och då lär ju ändå merparten vara ”eliminerad”.
   

 120. Karin

  Jonas #113
   
  Jag glömde ”Dito”!

 121. Pehr Björnbom

   
  tompa #98,
   
  Om jag inte minns fel, så var det Du som nämnde att ska man påverka IPCC med en vetenskapligartikel måste den vara inne före sista december.
   
  Jo, nog minns du fel.
   
  Men nu har jag läst lite mer av Judith Currys bloggpostning om USA:s Högsta domstol och Freeman Dyson och artikeln om dennei New York Times 2009.
   
  Poängen är ju väldigt intressant och rolig. Högsta domstolen är enig i ett uttalande som har innebörden att antropogen global uppvärmning inte är en avgjord fråga och som stöd för att vetenskapen inte är enig i denna fråga hänvisar den till NYT:s artikel om Freeman Dyson 2009.
   
  Som Judith Curry påpekar efter att nu själv läst denna NYT-artikel (som hon inte läst tidigare) är att det är svårt att avfärda Freeman Dysons åsikter och att det inte är till fördel för folk som Jim Hansen att ha försökt marginalisera denne.
   
  Här i Sverige har vi för övrigt en viss professor Häggström som har försökt samma sak som Hansen, så Currys kritik drabbar även honom.
   

 122. Rosenhane

  Karin#110

  och Berghorn

  Jag får ta på mig att Richard tog så illa vid sig när jag beskrev att jag uppfattade hans kommentarer som voro de postade av en äggsjuk ”homo” häromdagen och vilket jag snabbt förtydligade i kommentaren efteråt med att ”sapiens” hade fallit bort.

  Får man skoja om bögar? Nähä!

  Detta tror jag de flesta förstod var ironi, satir, humor med glimten i ögat, vad du vill.

  Och Berghorn, det var där jag skrev att jag tyckte att dina många attacker på oss som hade synpunkter på den nya ordningen var kärringaktiga, men det är bortcensurerat så det går inte att kolla.

  Det är det som är så märkligt med dig Berghorn att du gjorde en höna av.

  Det är ju precis på den sortens hårklyverier och lögner UI och VoF  i sina harmsna taktikförsök tror att dom har en poäng att vinna men alltid misslyckas.

  Rättning i ledet Berghorn, vi är skeptiker och inga kärringar! 

  Och för allt i världen Jonas, spar tråden!

 123. Göran Lysén

  Jag uppskattar Pehr Björboms inlägg! Saken är klar, ty han förklarar så enkelt och bra.

 124. Pehr Björnbom

  Göran Lysén #123,

  Man tackar och bockar 🙂

  God Natt!

 125. tompa

  Pehr B #121.

  Jo, jag har också noterat att Olle Häggström betraktar
  Freeman Dyson som mycket okunnig när det gäller klimat-
  frågar, och att han anser Freeman Dyson som inte trovärdig.

  Olle Häggströms angrepp på Freeman Dyson gjorde mig väldigt ledsen och jag skäms över att en svensk erkänd professor
  skriver så nedlåtande om en av de mest framstående forskarna
  i världen. Ibland skäms man verkligen som svensk.

  Tompa

 126. Karin

  Rosenhane #122
   
  De bögar jag känner är livsglada och har en strålande humor, så ..
   
  Däremot har jag märkt (både personligen och hos andra) att om man till exempel fastar, skippar kaffet eller lägger om kosten kan man bli vresig och sur!  Har du också upplevt det? 😉

 127. Karin, jag tror minsann du är en smula småkär i mig, med tanke på hur fixerad du är vid min blogg 😉 Tyvärr ”tänder” jag inte på hånfulla tjejer, bara på snälla och undergivna. Och gärna asiatiska.

 128. Göran Lysén

  Karin! Jag har aldrig lagt om kosten! Kör med biff, fisk och grönsaker plus allt nedsköljt med vin! Avsluta med kaffe och helst en degistif. Nästan alltid bra humör.

 129. (Ja, det var ironi och satir.)

 130. Göran Lysén

  Vad Richard tänder på är ju ganska ointressant – särskilt för oss grabbar!

 131. Göran Lysén #128: Du menar att du är bög, eller vad? Annars anspelade Karin på min nya diet, som jag redogjort får på min blogg nyligen, jämsides med en Swedenborg-uppsats som Karin också lusläst. Men nu förnekar hon naturligtvis att det var min kostomläggning hon anspelade på, bara för att… Jaja.

 132. Göran Lysén

  Pehr! Du är nästan som Oppenheimer atombombens fader om kvantfysiken. Minns studentskan som tog hans kurs för tredje gången och reportern frågande om kursen var så svår. Nej, inte alls, men han förklarar så bra! Litet åt det hållet! Slutsats. Betrakta oss som begåvade studenter! Det gäller inte bara dig Pehr utan alla ni andra på fysikens och andra domäner.

 133. Göran Lysén

  Richard post #131. Det är svårt att förstå vad du alls menar. Hur kom bögar in i resonemanget? Karin och jag pratade mat. Hur du ser att mat är bögeri överstiger min vildsate fantasi.

  Jag hänvisade endast till en sund kost enligt kontinentala begrepp. Är Europa helt befolkat av bögar? Det har jag svårt att tro efter alla fransyskor och belgiskor under många år.

  Här slant tanken hos dig! Vart?

 134. Rosenhane, du sär(!) skrev homo sapiens (så du hade inte alls glömt andra halvan). Men du gjorde en anspelning om lapplisor, och pridevecka. Vissa är väldigt ömhudade här. Man får respektera det, alltså att där finns de som blir upprörda ifall inte hela världen unisont och samtifdigt anammar just deras små krig för att få upprättelse för oförätter de blivit utsatta för på helt andra platser och för länge sedan … Jag tycker vi skall bry oss även om de små människorna, speciellt om de har det  jobbigt!

 135. Vad jag menar är att det inte är först och främst lapplisornas fel att där finns ’affärsmöjligheter’ att pungslå bilägare ännu en gång. Där finns alltid någon eller några som är de primära avsändarna för vilken kostnad det än är. Och de kommer att hålla sig undan, så långt från ’folket’ som det går, och skicka fram sina underhuggare, som de också måste betala med indrivna pengar. Så har det alltid sett ut …

 136. Bra försök, professor Lysén. Men Karin diskuterade med Rosenhane #122, dvs om det ytterst fascinerande ämnet Rickard Berghorn.

 137. Göran Lysén

  Bästa Richard Berghorn (Svensson) du har vad amerikanarna kallar för hang-ups. Såvitt jag förstått, så har du ett helt gäng. Bespara oss dessa här på bloggen. Slingan handlar om temperaturgrafer. Skall vi återgå till dem?

 138. Gärna åter till huvudämnet. (Jag vann — igen.)

 139. Göran Lysén

  Richard! Du har uppenbarligen problem – sök för dem! Vad du har vunnit är det nog ingen som begriper. Du har surrat om bögar (relevans för temperaturen?) och en massa annat. Nu tar vi temperaturen!

 140. Mats Geijer

  Ja nu återgår vi till huvudsyftet varför denna blogg överhuvud taget existerar – vår gemensamma övertygelse att koldioxiden inte entydigt styr jordens klimat. Jag tycker också att vi ger nyordningen en ”fair chance” innan den avfärdas. En utvärdering på några månader är väl inte orimligt?
  Lika glad som jag blir av att läsa om olika vetenskapliga aspekter på klimatfrågan, lika ledsen blir jag över invektiv och personangrepp.

 141. Mats Geijer: Exakt. Jag satt hela natten med ett halvt öga på tramsdiskussionerna här; det enda jag flikade in var ett fåtal kommentarer (där de sista fick ”diskussionen” att tvärdö). Låt er inte luras av att professor Troll-Lysén som försöker göra sken av att det var jag som tjafsade och tramsade; det var tvärtom han som var drivande.
   
  Bekräfta gärna detta, Jonny Fagerström.

 142. Kent Forssgren

  Det tog fyra år för Maggie att bygga upp varumärket The Climate Scam. Detta med hjälp av specialkunskaper, samhällsengagemang och tolerans. Samt inte minst kunniga medskribenter och kommentatorer. TCS blev inte en smal antiklimatlarmsblogg. TCS blev en blogg där, i olika kompletterande ämnesområden, kunniga analytiker och debattörer granskade samhällets utveckling brett.
   
  Det tog ett dygn för de nya företrädarna att allvarligt skada varumärket The Climate Scam.
  ”Ge oss tid att lära oss tekniken, bad man oss om. Dessvärre handlar problemet inte om tekniken. De agerande företrädarna har inte förstått vad TCS står för. TCS är det som dess deltagare står för: specialkunskaper, samhällsengagemang och tolerans. TCS är ett forum där man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta därför att man vill vara med och påverka framtiden, i en för alla människor mer positiv inriktning, än den motsats som vi ser alltför många exempel på i dag.
   
  Det går inte att plocka bort en av egenskaperna som gör varumärket, om man vill behålla varumärket. Det uttryckts också i klartext av en företrädare för de nya ägarna, att nedläggning är ett alternativ, om det inte blir rättning i ledet.

  Vi har t.ex. diskuterat och förfasat oss över klimatvetenskapens utveckling. Med noll tolerans till oliktänkande i klimatvetenskapen, vad blev det då? Vetenskaplig utveckling? Nej. Politik? Ja. Med noll tolerans på TCS blir det ingen debatt värd namnet debatt.
   
  Nu har den nya ledningen fått fyra dygn på sig. Det blev fyra allt mer beklämmande dygn. I debatten på gamla TCS har ofta både humor och ironi använts för att förtydliga ett argument eller en åsikt. Nu används i stället personlig smutskastning och censur som metod för debatten. Vad blir det för debatt då? Det har i stället blivit ett krig mot oliktänkande. Jag trodde att detta var krig vi på TCS ville förhindra.
   
  Jag har varit stolt över att fått delta på Maggies TCS. Stolt över att ha varit med och bidragit till att avslöja vad klimatlarmen handlar om; Att det inte handlar om vetenskap, utan vissa människors begär efter makt, med allt det kan medföra för deras privata leverne i lyx och flärd.
   
  Nu, skulle jag skulle skämmas om jag berättade för någon att jag deltar på The Climate Scam.
  Jag står för det jag har skrivit på TCS. Därför använder jag också mitt eget namn. Jag ser inte att jag har haft någon anledning att skämmas över mina tidigare inlägg. Icke heller över detta mitt sista.

  Tack Maggie och tack alla meddebattörer för de kunskaper ni rikligt har delat med er av.

 143. Kent Forssgren: Det tog mobben och trollen ett dygn att rasera varumärker TCS på grund av småsaker (som de naturligtvis överdriver över alla rimliga gränser), inte den nya admin.
   
  Jag tror dock inte skadan är irreversibel. Mobbens härjningar var betydligt mattare redan inatt.

 144. Vad jag kunnat se (och höra via andra kanaler) är det ett anta kommentatorer (av skribentklass) som försvunnit eller slutat kommentera iaf … och i stället har en ’ny’ signatur blivit väldigt aktiv och fått närmast trollspel. 

  Det kanske ses som en förbättring av somliga, men inte av mig. 

 145. Jonas N: Javisst har vissa debattörer försvunnit. Dels av det kaos som bl.a. du varit duktig med att skapa. Dels för att de låtit sig luras till att tro att det verkligen är TCS:s nya ägare som bär skulden.
   
  Annars kommer du ingen vart med din insinuation, eftersom jag varit öppen om vem jag är under den signaturen. En gång i tiden var du en ärlig och renhårig debattör, men det har försvunnit helt på sistone. Märklig utveckling, men förhoppningsvis inte heller irreversibel.

 146. ”Dels av att de tröttnat på det kaos som…” — Korr.

 147. Mats Geijer

  Att kategorisera andra skribenter som ”mobb” är väl inte det tonläge som TCS ska ha? Det känns snarare som ett exempel på det tonläge som bör undvikas, typ.

 148. Mats Geijer: Att låtsas moraliskt upprörd över ett sådant ordval, när mobben i fråga sysslar med fördomsfulla homosexanklagelser och andra dumheter, är en ton som bör undvikas, typ.

 149. Labbibia

  Kent Forssgren # 142

  Tack för en bra genomgång av vad TCS varit och vad det tyvärr riskerar att bli.

  Själv har jag sett TCS litegrann som ett stort stensatt torg i en sydeuropeisk stad i, låt oss säga Spanien. Massor med människor som genom sin närvaro och sina blandade kunskaper ger liv och rörelse i stadsbilden. Stojigt och ibland bullrigt, men om man  haft viljan att lyssna på alla dessa röster och människor, så har det varit oerhört stimulerande och lärorikt.

  Nu känns torget öde och tomt, det börjar likna en stenöken. Vinden virvlar upp  damm och lite pappersskräp kvarlämnat av den stora blandade skara, som en gång ansåg att ett besök på ”Placa de TCS” för att utbyta tankar och åsikter, var en omistlig del av dagen……

  Så icke längre……..

  Kent, vad gäller att skriva under ”nick”.

  I mitt fall handlade det om att skydda anhöriga och människor som är beroende av mig, i mitt dagliga värv, på olika sätt. När jag av mig in i klimathotsdebatten, var ”fel åsikt”, dvs ett skeptiskt förhållande till klimathotet närmast att beteckna kätteri i vissa aktivistiska grupper. Som ju alla här på TCS känner till. Jag ville helt enkelt inte att någon skulle råka illa ut, eller lida ekonomisk skada på grund av mitt ställningstagande. Vilket mycket väl kunnat bli följden med tanke på hur det sett ut i ”verkligheten”, med skränande ”miljöaktivister” som inte dragit sig för illegala ”aktioner”.

  Så enkelt är det. 

 150. Labbibia

  Rickard Berghorn # 145

  Du låter som en överbevisad brottsling…..

  Och min vilja att läsa och kommentera på TCS avtar med kvadraten på antalet inlägg från din sida.

 151. Karin

  Labbibia #149
   
  ”Massor med människor som genom sin närvaro och sina blandade kunskaper ger liv och rörelse i stadsbilden.”
   
  Mycket bra liknelse, med torget. Jag brukar också se fram emot en stund i trevligt sällskap!
  Man kan låta ogräset som vuxit upp mellan stenarna torka, så vissnar och försvinner det till sist! 😉
   
  Kent Forsgren #142
  ”TCS är ett forum där man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta därför att man vill vara med och påverka framtiden, i en för alla människor mer positiv inriktning, än den motsats som vi ser alltför många exempel på i dag.”
   
  Hear! Hear!
  Eftersom hela CO2-”problemet” är just en akademisk/politisk skapelse, inser jag hur rätt Einstein har, när han säger att man inte kan lösa problemen med samma medvetande som skapade det!!
   
  Så risken är att med en för smal och ”korrekt” inriktning kan det leda till att denna folkrörelse som Maggie har startat, åter förpassas till dammiga hörn av akademikervärlden! Det vore mycket synd, då enda chansen till förändring är att folket sätter stopp för CO2-tramset!
   
   
   
   

 152. Slabadang

  Tompa !

  Häggströms kritik av Dyson är mest patetisk och slår mot honom själv.
  OH är en absolut nobody i sammahanget endast en wannabee.

  Sverige har ju ett mycket stort ansvar för det politiserade missfoster IPCC utgör
  och vi får be hela världen om ursäkt. Man skäms för våra svenska politiker.
  Sossarna har ju genom socialistinternationalen drivit fram FN som den globala världsregeringen och inom Alliansen svävar man på målet och policyn verkar vara att första bästa chans att flytta ut demokratin i från tar man.

  Sverige är det land som snabbast skriver på vad som helst och öppnar plånboken först och mest och samtidigt skryter om det. Den gröna fond som Carlgren så ivirigt förespråkar vill ju få beskattningsrätt och Carlgren vet ju inte hur fort han ska kunna skriva under första bästa utkast. Står det bara ”klimat” eller ”hållbart” då skriver han under vad som helst och blir irriterad om andra inte är lika aningslösa som honom.

  Tyvärr får vi ingen insyn i hur förhandlingarna går till eller vilken linje Sverige driver. Det gör att man på regeringskansliet i efterhand kan skylla på att man måste skriva under ett FN avtal man själv i själva verket bestämt eller drivt villkoren för. Jag är mindre intresseradd av hur många miljarder Carlgren tänker sprätta iväg. Jag vill se vilka befogenheter de svenska förhandlarna vill ge den ”Gröna fonden” så avslöjas Carlgrens och utrikesdepartementets syn på svenska folkets rätt till makt och kontroll och demokratisk insyn.
  Vi vet ju hur åt helvete det gått med den saken i EU kommissionen och framför allt i IPCC.

  Naturvårdsverkets Lillieskiöld ska ha sparken när det visar sig att NV måste ha vetat hur korrupt hela processen i verkligheten var och fortfarande är, eftersom Pachauri deklarerat att korruptionen skall bestå och till något ändras först till nästa rapport. Det är självklart att de vetat om att Greenpeace aktivister och WWF infiltratörer suttit vid spakarna och att author och editors bedömt artiklar där deras egna och gamla kompisars arbeten ingår och sammanfattningarna utförs av regeringsrepresentanter byråkrater efter ha skickts till WWF och Greenpeace för synpunkter först.

  Frågan om ”Grå litteratur” är mer en fråga om det ska få spridas helt fria fantasier om klimathot eller ej och ge WWFs  och Greenpiss`s egennytta utrymme att få påstå mer extrema saker än vad IPCC själva vågar koka ihop.

  För inom klimatlarmbranchen får du påstå vad som helst och M Lillieskilöds och Naturvårdsverkets förklaring på Aktuellt säger väl allt om hur intällningen är. ”Alla hot och larm skall ses som sanna till motsatsen bevisats” det är alltså omvänd bevisbörda som gäller. Nu vet vi ju att larmen lever ungefär några månader till nåra år innan de avslöjas systematiskt och när larmen konstruerats så basuneras det ut men det är dödstyst när de avslöjas som ren rappakalja. Det ger en kvardröjande propagandistisk effekt och lurar folket systemtiskt.

  Detta är vad klimatmaffian kallar för den ”samlade Vetenskapen” och världens främsta klimatforskare”.. well Gud hjälpe klimatvetenskapen och världens folk som skall lyda under dess misantropiska diktat.

  Vi lever i ett Orwellsk tidevarv där propaganda kallas vetenskap, åsiktspolisen för media och ideella organisationer, sanning för lögn, hot förtryck och diktat kallas ”hållbarhet” ”internationella samarbeten” och normaliserats, hjältarna är de som vill påskynda utvecklingen, de som vill stoppa den kallas ”förnekare” och förföljs och trakasseras, i alla diktaturer existerar bara en sanning och ledningen för den ”sanningen” kritiserar man inte utan straff och framför allt inte om man heter Dyson.

  Men heter man med drömmar om en centralposition i den
  nya diktaturen så anpassar man sig snabbt efter den typ av läggning och moral man äger. Nu får han tillfälle och möjlighet att visa upp sin.

  Det är ju så det är när diktaturer skapas, det krälar alltid fram nya spelare från under stenarna som ser sin chans. Att snabbt deklarera en hundra procentigt fanatisk lojalitet kan ge positioner makt och inflytande. Hos miljöjournalister inbjuds han att sprida sina fördomar och lögner om skeptikers motiv och egenskaper och likt KGB sprida desinformation om fiendes organisation syften och omfattning.Då kastar han snabbt eventuellt kvarvarande rester av heder och försöker smeta av lite skit på Dyson från de fingrar själv berör honom med.

  Kommentar modererad

 153. Ann L-H

  Slabadang 152 – som vanligt, ett otroligt uppfriskande lyft att läsa Dina inlägg, inte minst efter en kvalmig förmiddag i ett hallonsnår som från början mest såg ut som en nässelodling.
  Måtte TCS bevaras i Maggies anda trots att somliga tycks passa på att försöka punktera bloggen och andra tydligen inte kan stå ut med att just Maggie har dragit sig ur för nya spännande uppdrag.  

 154. Holmfrid

  Re  #99, Jonny F,
  Mitt fulla stöd i dina ansträngningar att ansa rabatten från ogräset i diskussionerna. TCS har länge utnyttjats av ett gäng frustrerade personer, som försöker ”skriva av” sig diverse inre spänningar.  Bättre då att ”skriva in” sig i en saklig kunskapsutvecklande diskussion i ämnena energi och miljö i en tid då vi står vid ett vägskäl.  Vägvalet är fortsatt kamp mot opportunism,  förvanskning och undertryckande av viktig kunskap,  eller långsam utarmning av skärpan i den vetenskapliga diskussionen genom att en stor mängd infantila inlägg skymmer det viktiga.  Sålunda är dagens artikel av den tyske ambassadören på Newsmill om den nya  energipolitiken i EU med stora konsekvenser i det svenska landskapet –  utbyggnad av vattenkraften, 15-20000 MW ytterligare vindsnurror lev. av Siemens och finansierade av Deutsche Bank.  Trycket på Sverige kommer att öka starkt med krav på de 6 nya kablarna och därigenom tyska elpriser.  Dina insatser i Landskapsskyddet blir ännu viktigare nu när MP knackar på Alliansens dörr.   TCS  läses av en stor mängd vetgiriga medborgare, som ju kan komma att påverka politiken.

 155. Åke N

  Holmfrid #154
  Jag tror nog att dom flesta som finns på TCS är kompetenta nog att inse vad som är ogräs i debatten. Själv vill jag avgöra det själv. Den nya modereringen ger en obehaglig känsla.

 156. Pär Green

  Labbibia # 149
  Trots mitt plumpa inlägg tidigare, så vidhåller jag att Jonny:s oförmåga att driva en blogg är undermålig!
  Nästan alla kan läsa mellan raderna och få information som är väsentlig!
  TCS har varit och är viktigt i debatten!
  Men riskerar nu att tappa allt förtroende.
  Även om Rickard Berghorn menar väl så försvinner förtroendet!
   
   
   
   

 157. tompa

  Slabadang # 152.
  Låt mig först säga att Olle Häggström är en erkänd
  professor i matematisk statistik och gjort bra insatser inom framför
  allt percolationsteori.

  Han har sen flera år varit ”Associate Editor” för Annals
  of Probability, en amerikansk tidskrift och en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom sannolikhetsteorin. Likaså ”Associate Editor” för ””Advances of Applied Probability” och ”Journal of Applied Probability”, vilket visar atthan är en internationellt erkänd forskare.
  År 2004 valdes Olle Häggström in i Kungl Vet.Akadademien (KVA), och 2010 invald i IVA. År 2010 blev han också ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, påVetenskapsrådet (VR).
  I det  svenska vetenskapssamhället är således Olle Häggström en betydelsefull person. Och den här ställningen har en erhållet genom sina meriter. Ingen tvekan om det.
  Det är just därför som jag blev så beklämd när Olle Häggström skrev så nedsättande om Freeman Dyson. Eftersom Olle Häggström har en sån hög position i det svenska veten-skapssamhället så representerar han till viss del Sverige, KVA, IVA när han skriver
  nedsättande om en av världens mest erkända forskare. Jag skäms verkligen å Sveriges vägnar att en betydelsefull person skrivit så nedsättande om Freeman Dyson.
  Därför var det väldigt uppmuntrade för mig , som alltid värderat Dyson högt, att konstatera  USA:s Högsta Domstol har större respekt för Freeman Dyson’s  kunskaper om klimatet än vad en betydelsefull ledamot i KVA har.
  Jag har försökt att förstå varför Olle Häggström är så kategorisk i sin klimatteori-uppfattning. Hela klimatsystemet är ett oerhört komplext system och för mig är argument som innehåller meningar som ”allt övrigt lika”, fullkomligt innehållslösa ur vetenskaplig synpunkt, för så kan det aldrig vara. Alla storheter är i ständig
  förändring upp och ner längs respektive axel, i en jättekomplicerad samverkan och växelverkan.
  Sen att IPCC som ett organ inom FN vill ge rekommendationer det kan jag förstå, men att uttala sig tvärsäkert det borde dom låtit bli.
  Detta om detta. Deet alltid spännande att läsa om Din syn på demokratifrågor och hur korrumperade Du tycker många organisationer är. Jag känner ofta att jag både håller med Dig och håller inte med Dig – i samma andetag nästan. Samhällssystem är komplicerade. Alltid spännande att läsa din synpunkter.
  Bloggar som TCS är viktiga i dagens samhälle där allt färre personer deltar aktivt i den politiska processen.
  Jag beundrar människor som ställer upp som lokalpolitiker. Det är ofta ett ganska otacksamt och inte särskilt välbetald arbete. Ofta människor med heltidsarbete vid sidan om.
  Det viktigaste – som jag ser det – i det Du skriver i Din kommentar är insynsproblematiken. Här borde vi kanske alla hjälpas åt att ständigt försöka få fram information på vilka  meriter projektbidrag utdelas och hur projektresultat utvärderas.
  Det finns förmodligen väldigt många okända konton som inte når allmänhetens kännedom så lätt. Det är väl RRV som har ansvaret att granska.
  Tompa
   

 158. Pär Green

  Tompa # 157
  Har du inga krav på fakta?

 159. En ny IPCC-bomb briserade nyss. Ni hittar den säkert själva snart, och kanske tom där finns någon som vill sammanfatta och förklara den lite mer lätttuggat för en bredare publik. och även varför det var en skandal …

 160. Peter Stilbs

  tompa #157 – jag skrev för några veckor sedan i Fredagstankar (som inleds med bilden av Spock) om endimensionellt tänkande, och hade speciellt OH i åtanke, vilket kanske framgick för många.

 161. Ingemar

  Senaste nytt från EU-omröstningen: Nej till en höjning av klimatmålen från 20% nedskärning 2020 av CO2 till 30%.

  http://www.businessgreen.com/bg/news/2084105/meps-reject-tougher-european-emissions-cuts

  Och det var en rejäl majoritet som röstade ned detta sinnessjuka förslag. Schellnhuber kan fantisera hur mycket han vill, men nu tycker t.o.m. europapoltikerna att man måste säga stopp på galenskaperna.

 162. pekke

  Jonas N#159
  Det här ?
  http://judithcurry.com/2011/07/05/the-ipccs-alteration-of-forster-gregorys-model-independent-climate-sensitivity-results/

 163. Rosenhane

  Ingemar och Jonas

  Och här är en som hänger med:

  Webb-TV – DN.SE

 164. Peter Stilbs

  Rosenhane #163 – Gordiska knutar eller spaghetti – who cares… 😉 

  Jag tror egentligen inte att Allan Larsson ett dugg bryr sig om sakfrågan – har koldioxid med ”fossilt” ursprung någon avgörande klimatpåverkan?

  Han ger mest intryck av en programmerad robot i mina ögon.

 165. Björn

  Har följt den här debatten från Polen som nu är ordförandeland i EU. Det förefaller vara en kulturkrock så här i början av den nygamla bloggen. Det hettar till men det lugnar snart ner sig. Någon påpekade att vi får inte glömma bort att vi har fler observatörer av bloggen än aktiva skribenter. Därför är allt ”akademiskt” käbbel utanför sakfrågan onödigt, vilket inte heller för sakfrågan framåt. Men visst ska man vara ödmjuk och inse att i kulturkrocken kan finnas blinda fläckar som behöver markeras mer tydligt. I en akademisk värld kanske ”vaktavlösning” förefaller vara ett lite för hårt uttryck, men vi får nog inse att tanken var god, snarare än något annat. Till sist, håll fokus på klimatfrågan, för vi har inte råd att tappa tempo i denna viktiga fråga.

 166. Kan där måhända finnas en korrelatioen mellan TCS’  enorma poularitet [åtminstone t.om. i fredags..] å ena sidan och att Maggie deFacto har en del polska gener i sitt omlopp å den andra sidan…?   😉
  Just a thought, si?

  Mvh/TJ

 167. Slabadang

  Peter Stilbs!

  Klimathotet är bara en fasad för helt andra syften om makt och kontroll. Allan Larsson är stryrelseordförande i Sveriges enda ”genuscertifierade” Universitet. Mao om du skall skicka ditt barn till ett universitet efter vad de har i huvudet kan du skicka det vilket annat som helst. Men vill du att barnen får en utbildning efter vad de har mellan benen kan du rekommendera Herr Larssons politruk Universitet.

  Herr Larsson är en doldis i byggandet av klimatdiktaturen och varit aktiv länge på inflytelserika positioner. Som genuin politruk så är han otroligt skicklig på det han gör. Han kan hålla masken i alla lägen och är en totalt samvetslös idelogisk opportunist. Hans karriär är ruskigt intressant för att få en inblick och översikt av hela den manipulativa kedja de byggt upp under decennier.

  De bryr sig inte det minsta omnåt klimat. Det råkade bara bli de tåg som de kunde hoppa på och styra för att nå till sin världsdiktatur eller världsdemokrati menar jag förstås.

  Mr politisering himself kryper fram ur garderoben nu från inunder någon av de tusentals think tanks om ”klimatet”. Vilken massiv propaganda vi är utsatta för. Vilket gigantiskt bedrägeri hela spektaklet är.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Allan_Larsson

 168. Slabadang

  Själv har jag lite lättsamt och käck fått titeln ”Dr”.

  Registrerade mig på PNAS i em och fick följande bekräftelsemail:

  ”Dear Dr. Krantz,

  Thank you for registering with the Proceedings of the National Academy of Sciences’s online submission system. ”

  Nästan som att få körkortet i cornflakespaketet!

  😉

 169. Peter Stilbs

  Slabadang #167 – jag har följt AL sedan han var nyhetsuppläsare i TV, och kan bara hålla med i vad Du skriver.

 170. ThomasJ

  Slabadang #167: Agreed fully – AL är en riktig… (får man ju inte säga), där finns emellertid radder av liknande ’doldisar’ i/kring glaspyramiderna i maktens boningar, har så och kommer (suck!) så att fortsätta. Kolla in på alla de, oftast anonyma, ’handläggarna’ som föder knapptryckarna med info ingen av dessa begriper flaska… Ta t.ex. Fredrik R’s annonserade ’kick-start’-bidrag inför COP15 – det var alltså 8 miljarder kronor!!, en nedranss stor säck pengar. Mannen (FR) åkte till CPH med detta i bagaget UTAN ngn som helst form av parlamentariskt mandat att spendera slika mängder på… ja, vaddå? Mannen ifråga, som fortsatt ’tror’ på klimathotet, hade v arken då eller nu en minsta aning om nåt!
  Jag tog kontakt med RRV för att erfara huruvida dessa 8 miljarder s.a.s. ’kom’ från SIDAs budget oder wat. Fick svar efter tid att detta var ’nya pengar’ – inga som helst demokratiska hanteringar/handlägganden eller nåt över huvud taget… Det bara ’var’ så. Och detta för den största vetenskapliga bluffen i världshistorien…
  Och f.n. äker ett annat stolpskott (dyrare sådant) omkring i världen och lovar, lovar, lovar…  Ph**n Robert Gidehag, Bäckström (SN), Sverker-Martin-Lööf, m.fl., m.fl.  Ser Ni inte åt vilket håll detta BS, super-BS, leder?????

  Mvh/TJ

 171. AOH

  Lena # 168

  „…..Dear Dr. Krantz…….”

  Grattis Lena
  Nu tillhör du snart den s.k. ”konsensus”

  Hoppas att vi vanliga får fortsätta med våra ”enkla” klimatkunskaper här hos T C S.

  Ha – Ha

 172. AOH #171

  Det kändes fint på något vis, Dear Dr. Krantz

  Men vill du bli upphöjd på detta enkla vis så är det bara att registra sig!

  He he

 173. Mats Geijer

  En annan är bara enkel civilingenjör – fast utbildad av Håkan Sjögren!

 174. Bertel

  OT

  Olle H. på UI har kommenterat nya ordningen på TCS.

  Han skrev tex följande”Ord och inga visor! Dock skall vi vara klara över att det ofta kan vara lättare att se det oacceptabla i personangrepp som riktas mot en själv, jämfört med om de riktas mot meningsmotståndare. Så det verkliga testet på Fagerströms ambition och förmåga att hålla ordning på bloggen ser vi först i hur han hanterar personangrepp och odugligförklaranden riktade mot, låt oss säga, Al Gore, James Hansen, Naomi Oreskes, Johan Rockström, Anders Wijkman, Pär Holmgren eller någon av oss på Uppsalainitiativet. Kommer han t.ex. att godta om någon levererar odugligförklaranden mot oss liknande han själv gjorde för några månader sedan: ”Jag trodde i min enfald att UI hade lite mer på fötterna. Inte mycket mer än några stundentikosa skolpojkar/tjejer verkar det. Ja där ser man.”

  Som ett konkret test kan vi ju hålla utkik på hur han hanterar den färska Slabadang-kommentar i vilken kommentatorn bryter flagrant mot de fyra första punkterna (och troligtvis också den femte, även om det är en tolkningsfråga) i Fagerströms bannlysningslista, och bland annat berättar att ”Häggström [hyser] drömmar om en centralposition i den nya diktaturen”. Jag ser med spänning fram emot att få veta huruvida Fagerström finner den acceptabel”

 175. Slabadang

  Tompa!

  Det är just hans bakrund i kombinatione med hans agerande som blir ett fullständigt pölsa. Han VET att Scott Armstrongs vetenskapliga principer för prognoser är korrekta och att klimatmodellerna inte följer dessa det minsta. Han vet att hockeyligan använt statistik på nivå klotter på hertoalett. Han vet att statistiken inom hela klimatvetenskapen är på nivå Se & Hör. Han vet att hockeyklubban är ett rent bedrägeri.Men han väljer istället att angripa Dyson och sprida en massa lögner och desinformation om skeptiker.

   En klimatreligiös fanatiker som tappat all trovärdighet.
   Varför han väljer att debattera allt annat inom klimathotsreligionen men inte sitt eget område är väl knappast någon fråga längre.
  Gör man allt det samtidigt så ska man fanimej sparkas i från KVA på bevisad brist på moral och heder. ska KVA ha förtroende och respekt så får de se till att intjäna den och inte försklingra den. Är inte KVA ett förtroendeuppdrag med nåt som helst hederskodex typ…. sanning?

 176. Peter Stilbs

  Tänk om detta vore verklighet

  http://www.youtube.com/watch?v=K7D8A7e4TEY

 177. Bertel #174

  Tack tack!

  Den är dock redan uppmärksammad!

  😉

  Slabadang #175

  Jag tror att det är bra om vi inte uppmärksammar OH mer eller i vart fall inte använder ord som ”klimatreligiös fanatiker”.

  Det känns liksom onödigt att hälla mer vatten….

  iff jo si

  😀

 178. Peter Stilbs

  Well spoken , Slabadang #175

 179. Labbibia

  Peter S # 176

  Hahaha…..Fenomenalt, helt enkelt fenomenalt roligt!
  Ibland får man intrycket att MP (Monty Python inte MiljöPartiet) faktiskt var låångt före sin tid….

 180. Karin

  Peter Stilbs #178
   
  Ja, det hade varit underbart! I och för sig är det ju verklighet här, tex!
   
  Under tiden får andra politiker veta vad demokrati innebär på riktigt:
  Här påstår en grekisk MP att han utsattes för dödshot därför att han ville rösta emot EUs ”räddningspaket”, en annan blev utesluten ur partiet för att han gick emot:
  http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_04/07/2011_396948

 181. Slabadang

  Bertel !

  Hahahhahahha Ja vet inte men …. de e lite Al Gore över hela klimatklanen på nåt sätt när det kommer till nätet. Den ene tror att han skapat det  och andra typ olle Häggström tror att han modererar det… är det inte konstigt på nåt sätt? 🙂  Vad heter sånt ? Minimalism ? Ödmjukhet? 

  Om han tror att UIs modereringsform som är en direkt karbonkopia på hur politbyråns blogg skulle fungera om man i Sovjet diskuterade partiets politik så talar antalet besökare och inlägg sitt tydliga språk som bevis däremot.

  Vi kan bara glädja oss åt att vi redan vunnit matchen på poäng. Redan vunnit i sakfrågan nu gäller det bara att plocka av de genom bedrägeri tillskansade gradbeteckningarna demokratin gav dem i förtroende och byta ut hela kadern mot folk med heder sans och samvete. De ska ha en jättefeta plumpen Orvar i CVt alla de som drivit klimathotet.

 182. Holmfrid

  #167  Slabadang,
  Allan Larsson var finansminister hos Ingvar Carlsson och initierade 90-talets finanskris genom att tvärnita den expansionistiska politiken med 12% inflation och 3% arbetslöshet till 2% inflation och 10% arbetslöshet inom 8 månader, vilket Carl Bildt fick skulden för.  Senaste insats från AL var att ta hem miljardprojektet i Lund (neutrongenerering)  AL är nog en politruk verksam på den internationella scenen – dock är han inte vetenskapligt skolad och därigenom prisgiven åt MSSc. AL har nog inga ambitioner om ”världsherravälde” , dock är han nog mottaglig för goda argument.  Klimatfrågan har han nog som erfaren politiker insett är körd så länge  de stora utsläpparna inte är överens om agendan.  Beslutet i EU-parlamentet är ju en klockren signal om detta.

 183. Rosenhane

  Slabadang mfl.

  På tal om Herr Larsson.

  En av hans polare heter Herr Carlsson:

  YouTube – ‪Robert Gustavsson – Nu ska Herr Karlsson vara tyst‬‏

 184. Slabadang m. fl.
  En av anledningarn till att jag hyste en sådan enorm beundran för Maggie var att hon aldrig förföll till personangrepp. För min del kan jag acceptera angrepp på institutioner och föreningar som SI, UI, IPCC eller WWF, däremot tycker jag alltid illa om personangrepp.

 185. Kommentar borttagen

 186. Bertel

  Slabadang # 181

  Ang vad det heter? i fallet med UI kan vi kalla det minimalistisk objektivitet.   🙂

 187. Slabadang

  Sten Keijser!

  All heder Sten och jag beundrar alla som håller stilen och sigsakfrågorna. Min livserfarenhet säger mig dock att man måste tala till bönder på bönders vis. Jag har ingen makt eller position i klimatfrågan. Inte tagit något hedersuppdrag utan är bara en vanlig medborgare med rätt till att de som sitter på makt och reellt uppförande sköter sitt jobb och agerar utifrån det perspekivet i linje med det förtroende de fått och den tillit vi har rätt att kräva.

  När folk tar sådana positioner och dessutom försöker kränga på sig ledartröjan i kraft av språk på bönders vis,så har de i min värld kastat handsken och det enda som hjälper är ett ännu bättre vassare och giftigare bonna språk som talar om att det är dags at ta hand om gödslet spriden på grannens altan och sluta sprida.

  Hela mitt liv har jag varit superkänslig för när den starke mobbar och sätter sig på den svage utan anledning eller skäl. Bulliies slutar inte förrens de får mer på truten själva än de spöar upp andra. Jag har nu fått uppmärksamhet och han får sätta isbitar för de välförtjänta verbala blåklockor jag utdelat.
  Tror han att han kan vara boxare i ringen utan att motståndarn får slå honom tillbaka? Då ska han nog välja nån annan sport!
  Så nu förstår du vad som driver mig och hiur jag ser på saken.

  När han dessutom flyr undan sina egna påståenden genom att gömma sig bakom deleteknappen så får man liksom ladda den verbala boxhandsken med passande hästsko foch ta sats ifrån granngården för att vara säker på att budskapet går fram. Jag är ute efter resultat och markera andra gränser än de är villig att själv diskutera.

  (Förlåt alla bönder ty jag gillar er skarpt och använder er orättvist men hittade ingen bättre liknelse)

  Kommentaren modererad

 188. Bertel#
  Minimalistiskt sludder,kan man också kalla det för.
  Frånvaro av tankefunktionen.
  ALI.K.

 189. Kommentar borttagen

 190. Men det är det signum,som de också talar för,låt dig inte tänka själv,
  för du har fel.
  ALI.K.

 191. Jonny Fagerström

  Jag understryker det Sten Kaijser sade i #184.

  Och vill härmed också tillföra:

  Personangrepp på Olle Häggström  eller vem det vara månde kommer att modereras precis som jag sade tidigare

  Nu får det vara slut på detta.

 192. AOH

  http://www.klimaretter.info/meinungen/kommentare/8949-spannend-wirds-spaeter

  „……Für drei Tage sind Diplomaten aus aller Welt nach Berlin gekommen, um über die Zukunft des internationalen Klimaschutzes zu debattieren. Was ist bei dem ”Petersberger Dialog” rausgekommen?

  Die ehrliche Antwort lautet: N I C H T S …..“

  Under tre dagar diskuterade världens diplomater i Berlin om klimatskyddets framtid. Vad blev resultatet? Det ärliga svaret lyder:

  I N G E N T I N G

  Undras kan det bara hur många av den vanliga svenska klimatsvansen som fanns med i Berlin på skattebetalarnas kostnad.

 193. Holmfrid

  Schnellhubers odemokratiska åsikter till förmån för ”klimateliten” och hans närhet till Merkel har nog fått EU-politikerna att dra åt sig öronen.  Tyskland har nu återfallit till en maximalistisk politik i miljö- och klimatfrågan med associationer till historisk tid.  Dock riskerar resultatet att bli minimalistiskt för den tyska ekonomin.

 194. Pehr Björnbom

   
  Denna kommentar finns nu på UI:
   
  Olle Häggström sa…
  Ser man på, nu har faktiskt nyss nämnda Slabadang-kommentar modererats! Fagerström (jag gissar att det är han som modererat) har valt en minimalistisk metod, nämligen att nöja sig med att klippa bort mitt namn ur meningen jag citerade, kvarlämnandens följande besynnerligt ogrammatiska meningsfragment: ”Men heter man med drömmar om en centralposition i den nya diktaturen så anpassar man sig snabbt efter den typ av läggning och moral man äger”.
   
  Jag lämnar åt läsaren att själv bedöma dels huruvida kommentaren i och med detta ingrepp uppfyller det fempunktskriterium som Fagerström själv formulerat, dels huruvida övriga vidrigheter i samma diskussionstråd (inklusive ett dödshot mot USA:s president) gör det.
   
  6 juli 2011 14:18
   
  Uppenbarligen ser OH mycket som många andra inte kan se. Jag kan själv inte se några vidrigheter eller dödshot. Var finns dom?
   

 195. Själv önskar jag att Olle Häggström och övriga klimatalarmister eller klimathotsjunkies skall leva riktigt länge, och påminnas om att i internetåldern är det så mycket lättare både att spara och lagra information …

  Vi har sett en liknande rörelse en gång tidigare vilken eskalerade kring 1968 och nådde sin kulmen under det galna 70-talet. Men att i efterhand sammanställa vad alla dess frontfigurer, anhängare och apologeter hade ägnat sig åt var mödosamt arbete med grävande i arkiv, tidningsklipp som fanns i bilbliotek och ibland fick  sökas ockulärt på micro-fiche … Idag finns mycket sådan information några musklick och knapptryckningar bort. Och jag tycker att det är alldeles förträffligt!

 196. Pehr Björnbom #194

  Du kanske skall gå till UI ang
  ”dels huruvida övriga vidrigheter i samma diskussionstråd (inklusive ett dödshot mot USA:s president) gör det.”

  och fråga

  länk på det tack!

  😉

 197. Bertel

  Jonas N # 195

  Först och främst vill jag säga att jag har saknat dina analytiska inlägg och för det andra, touché.   🙂

 198. Pehr Björnbom

   
  Lena #196,
   
  Jag har blivit ombedd av just OH att avstå från att kommentera på UI. Detta kan verka konstigt men så är det. Jag vill inte vara påstridig så det är bättre att någon annan frågar det som du föreslår.
   
  Men det behövs väl knappast heller att fråga på UI eftersom OH uppenbarligen läser här och kommenterar vad han läser här på UI.
   

 199. AOH

  Vissa har helt enkelt inte förstått hur text kan modereras smart.

  ”Men heter man med drömmar om en centralposition i den nya diktaturen så anpassar man sig snabbt efter den typ av läggning och moral man äger”.

  Jonny vänder det helt enkelt mot dom som skriver och framställer dessa som något påverkade.

  Besynnerligt är att sådant inte är bekant i en värld utan initiativ där modereringar är så vanliga.

  He – He

 200. ThomasJ

  Varför över huvud taget klicka in på UI?

  Mvh/TJ

 201. ThomasJ

  AOH #199 + +:
  Ausser Spesen – nichts gewesen! 😉

  Mvh/TJ

 202. Olle Häggström

  Ang bl a  ”vidrigheter i samma diskussionstråd (inklusive ett dödshot mot USA:s president)”

  Länk på det tack!

   

 203. ThomasJ

  Tillbaka till ’modereringen’ så är deFacto slikt – av och till nödvändig och sköttes mer än utengemärkt bra av Maggie själv till allas förståelse/accept. Ifall fortsatt ’moderering’ sker enligt mönster moderering av själva stycken/ uttalanden etc., inkl. moderators kommentar är detta ok enligt min uppfattning. [Fast – obs! – detta har aldrig varit ett tema på TCS öht..!]

  Mvh/TJ

 204. AOH

  ThomasJ. # 200  ”…..Varför över huvud taget klicka in på UI?…”

  Var nu lite human. Hur skulle det se ut i statistiken där om det inte fanns fler än de egna klickningar?

  Ha – Ha

 205. Bertel

  AOH # 204

  För en humanist klickade det till.     🙂

 206. ThomasJ

  AOH #204; Right You is man!  😉 

  Ha – Ha!

  Mh/TJ

 207. Bertel

  Lena Krantz # 202

  Vi skulle(enligt dig)lämna de mest sårbara i fred?

 208. Bertel #207

  Jag bara frågade var han har fått det ifrån? Det är liksom inte heller ok att skriva anklagelser utan grund från ”andra hållet” s a s.

  Nåja, det är kanske bäst att lämna saken därhän (något svar lär jag ju ändå inte få).

  PS, Klappa Diesel en extra gång från mig!

  🙂

 209. Bertel

  Lena Krantz # 208

  Enbart en vänlig hälsning(ev en liten pik inlindad i det samma), ang hur svårt det är att leva som man ”lär”, vilket är mänskligt.   🙂 

  PS. Diesel uppskattade din hälsning, fast det var jag som framförde klappningen.DS

 210. Ingemar

  Pehr B #194,
   
  Jag förväntar mig naturligtvis nu att UI går in och rensar bland alla sina personangrepp på sin blogg. På UI blir man kallad pseudovetare, förvillare, tobakslobbyist, osv. Sök på UI under ”Ingemar Nordin”, ”Maggie”, osv, så ser man lätt vilken liga de spelar i.
  Överhuvudtaget är jag förvånad över UIs, och särskilt Olle Häggströms, nästan maniska intresse för klimatskeptiker som personer.
  Själv tycker jag att sådant är rätt ointressant, men vi vet ju att smutskastning varit en del i kampanjen för att sälja in sitt budskap om AGW sedan 90-talet.

 211. Labbibia

  Ingemar # 210

  Ja. Väl talat!

  Jag förväntar mig att uttryck som ”klimatförnekare” och ”Olje- och/ eller Tobakslobbyist” nu kommer att modereras bort här på TCS i fortsättningen….. ”Tobakslobbyist” är inget annat än ett verbalt slag under bältet. ”Klimatförnekare” är ännu mycket värre…

  Som sagt, jag gillar inte ”moderering”, men om det nödvädigtvis ändå ska modereras, så bör det sannerligen göras konsekvent.

 212. Pehr Björnbom

   
  Ingemar #210,
   
  Jag kommenterade tidigare på UI men inte längre (se ovan). Då kunde jag konstatera att deras modereringsregler bara verkar gälla för dem som kommer med skeptiska åsikter. I annat fall är det fritt fram både för skribenterna och kommentatorerna.
   
  För övrigt är man på UI mycket fixerad vid den klimatpolitiska debatten i USA och tar där parti för den alarmistiska sidan. Deras hyllande av Oreskes och förtalet nyligen av Freeman Dyson är bara några exempel av många liknande fall.
   
  Men i Sverige har vi en fin naturvetenskaplig tradition som vi inte behöver skämmas för. Vi är fullt kapabla att föra en egen klimatdebatt med egna åsikter som inte slaviskt behöver följa någon av sidorna i USAs klimatdebatt.
   

 213. Ingemar Nordin

  Pehr 212,

  Hög tid att OH och hela Uppsalainitiativet kommer ut och ber TCS, Maggie och oss andra om URSÄKT för sitt ohövliga sätt att behandla oss.