Öppen Tråd

öppen tråd WUWT

När kommer sommarvärmen? Öppen tråd om väder, klimat och energi.

Glad fortsättning!

önskar

redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  När kommer sommarvärmen?
  Om 80 000 år ungefär.

 2. olleS

  Lars Cornell

  Eftersom koldioxiden är orsak till klimatändringarna så måste följaktligen det mulna, kyliga och trista midsommarvädret också bero på vårt olämpliga och förkastliga umgänge med den fossila energin. Om Du är riktigt duktig och eldar med ved, skaffar en elektrisk bil eller kör på gengas samt slutar flyga så kommer MP med påvens hjälp att garantera att nästa midsommar blir lika varm som på 1930-talet. Om Du och Dina skeptiska förnekare fortsätter som Ni gör kommer Golfströmmen att stanna upp och livet i Sverige blir ett elände utan gräns. Vem kommer att bära skulden?

 3. ces

  Kanske en idé för Sverige istället för industrikansler. Guardian Australia revealed on Thursday the Abbott government has agreed to appoint a “windfarm commissioner” to handle complaints about turbine noise, and a new scientific committee to investigate, again, their alleged impacts on human health
  http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/18/abbott-governments-windfarm-commissioner-pledge-a-new-low?CMP=ema_632

 4. Lars R Karlsson

  Jag ser att ett snabbväxande parti får 18-22 % av rösterna i olika undersökningar , skälet till det måste vara värmeslag . Jag kan inte komma på någon annan rimlig förklaring än den globala uppvärmningen , av någon konstig anledning verkar våra journalister missat den skälvklara anledningen.

 5. Eskil

  Mänsklighetens energiförbrukning av kol, olja kärnkraft, vattenkraft etc i förhållande till solinstrålningen är ca en miljondel. Hur kan man tro att mänskllgheten kan påverka jordens temperatur?

 6. LBt

  Sen ca 100 år stiger den globala medeltemperaturen. Takten har successivt ökat och kan nu vara ca 0,12 C per decennium. Den enda fysikaliskt väl underbyggda förklaringen till denna temperaturförändring är vår fossila förbränning med de CO2-utsläpp den förorsakar. Detta utesluter inte inblandning från annan påverkan men tydliga kandidater saknas.

  0,12 C per decennium är extremt mycket, sett över 300 år motsvarar det 3,6 C eller långt mer än hälften av de 5-6 C som är naturligt i klimatet 120000-åriga cykel. Väder som är den kaotiska följden av rådande klimattillstånd påverkas naturligtvis av denna extrema klimatförändringstakt men än så länge kanske framförallt i form av ökad och häftigare nederbörd. Resan mot ett i grunden förändrat klimat har ju dock bara börjat.

  Fortsättningen vet vi inte så mycket om men att våra utsläpp av CO2 kommer att öka ytterligare de närmaste 10-20 åren förefaller väl närmast oundvikliga, därefter plana ut för att sedan minska. Samman taget innebär det en stigande atmosfärisk koncentration för lång tid framöver, högst ovisst hur länge, och därmed stigande temperatur.

  Nu finns det emellertid ingen poäng med att kasta mänskligheten in i ekonomisk kaos bara för att eventuellt undvika en framtida katastrofal utveckling men vi kan ju sansa oss en smula och åtminstone göra vad som inte stör vår bekväma vardag dvs medvetet eftersträva en utsläppsbegränsande utveckling inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tål. För svensk del betydde detta knappast inget eftersom våra utsläpp redan är låga men nu lutar utvecklingen mot en förtida avveckling av vår kärnkraft och därmed kan vår tillväxt och utveckling hotas samtidigt som våra utsläpp ökar. I sanning en utveckling åt fel håll och en direkt följd av att kärnkraftens utsläppsbegränsande fördelar inte framhållits tillräckligt brett och med tillräcklig kraft. Ansvaret för detta ligger hos det ”gröna” kärnkraftsmotståndet och ”skeptikernas” klimatförändringsförnekelse.

  I samma båt där ingen tar i rodret utan där man sitter med ryggarna mot varandra och låtsas att utvecklingen är den önskvärda.

  Låt oss hoppas att Rossi och Tom Darden ger oss den kärnkraft som inte behöver framhållas utan klarar det på egen hand olika förnekare till trots.

 7. tty

  ces #3

  Visserligen så har vår bolibomparegering hittills inte visat sig klara av mycket mer än att twittra, starta utredningar och tillsätta nationella samordnare av ditt och datt. När det gäller vindkraften är de dock för sent ute. Alliansen tillsatte nämligen hela fyra stycken redan 2011: https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Fakta/Nationella-vindkraftssamordnare/

 8. ces

  tty #7 Den stora skillnaden är att de svenska skall ”framförallt att lotsa fram stora anläggningar” medan man i Australien skall ”handle complaints about turbine noise, and a new scientific committee to investigate, again, their alleged impacts on human health”

 9. Rosenhane

  Det sjätte massutdöendet är här.

  Journalisten Julia Wågenberg som inte ens kan stava till professor skriver en ”larmnyhet” i dagens Aftonbladet.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20995253.ab

 10. tty

  LBt #6

  ”Väder som är den kaotiska följden av rådande klimattillstånd påverkas naturligtvis av denna extrema klimatförändringstakt men än så länge kanske framförallt i form av ökad och häftigare nederbörd. ”

  Jag antar att du har klart för dig att om hela effekten av en fördubblad koldioxidhalt (enligt IPCC:s siffror) går till att öka nederbörden (alltså ingen nettouppvärmning) så räcker det till att öka nederbörden med ca 4%.

 11. Sigvard E

  LBt 6#
  Den globala medeltemperaturen har väl varit långsamt stigande i mer än hundra år? Och att takten successivt ökat är väl inte helt klarlagt. Många inlägg och kommentarer påpekar att de senaste hundra årens temperaturkurvor utsatts för ”massage”. Gamla data har justerats ner och senare data har justerats upp. Kurvorna visar på så sätt en brantare stigning. Enligt bl a professor Ole Humlum pågår dessa justeringar än i dag. Hundra år gamla data ändras utan att skälen därtill redovisas. http://www.climate4you.com/ Ett skäl som den konspiratoriskt lagde kommer att tänka på är att brantare temperaturkurvor stärker det alarmistiska budskapen och därmed också fortsatt egen försörjning. http://www.pt.se/opinion/debatt/skandal-eller-vetenskap-9173363.aspx
  Nog väger väl ”skeptikernas” underlåtenhetsskuld till att vår kärnkraft synes gå mot avveckling lätt i jämförelse med de grönas teknofobiska villfarelser!

 12. Christopher E

  Pau Ehrlich, de misslyckade prognosernas okrönte kung, is still going strong.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20995253.ab

  Detta är trams. Det går inte att ta proportionen utdöda däggdjur i modern tid och överföra till hela biosfären. Däggdjur är en liten grupp med speciella förutsättningar och är inte direkt jämförbar med kackerlackor, nakensnäckor eller ärtväxter.

  Och nej, dronten på Mauritius levde absolut inte kvar till ”senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal”. Den sista säkra observationen var 1662, när skeppsbrutna från det sjunkna holländska skeppet Arnhem tog sig iland efter svåra umbäranden i en skeppsbåt. Många hade dött av svält till havs eller kastats i havet levande. Det må därför vara ursäktligt att de åt upp vad som mycket troligt var de sista dronterna som överlevt utrotningen på fastlandet och fanns på en mindre ö i Mauritius lagun. Dronten beskrivs korrekt till utseendet, och de fångade en, höll fast den så den skrek och när de andra dronterna kom till undsättning (ett omvittnat beteende i flera tidiga dokument) slog männen ihjäl dem.

 13. Peter Lindkvist

  Och hur var det nu med uppvärmningen? Startade den inte i själva verket innan industrialiseringen.

 14. Daniel Wiklund

  Det är fantastiskt, man har räknat ut att det sjätte massutdöendet kommer att gå 114 ggr snabbare än tidigare massutdöenden. Det är imponerande med vilken träffsäkerhet man kan förutspå det sjätte massutdöendet. Dom påpekar ju också att i det sjätte massutdöendet kommer mänsklig påverkan att finnas med, vilken överraskning. Det fanns väl inte så många människor vid tidigare massutdöenden. Krösamajor är sig alltid lika.

 15. LBt

  Christopher E #12,
  visst låter det som trams. Det snabba utdöendet avser säkert bara däggdjur, kackerlackor och många andra kryp kommer snarare att ta över än att utrotas.

 16. LBt

  tty #10,
  jag har framför allt klart för mig att vi inte vet hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på den mängd extra CO2 som nu skall hanteras. Vissa väderfenomen kan säkert få extrema inslag som tex häftigare nederbörd, andra det motsatta.

  Vad jag förespråkar är blott sans och återhållsamhet till dess vi vet bättre.

 17. Gunbo

  Judith Currys föredrag State of the Climate Debate in the US tar upp flera intressanta frågeställningar bl a detta:

  • There is increasing evidence that the threat from global warming is overstated
  • However, if the threat is not overstated, there are major shortfalls in current and proposed solutions.

  I think most important looming issue in the climate debate is understanding to what extent climate change is ‘dangerous’. Whether or not something is dangerous is a value issue, not a scientific issue. But depending on how you define ‘dangerous’, different scientific analyses come into play, and also different decision-analytic frameworks.
  http://judithcurry.com/2015/06/15/state-of-the-climate-debate-in-the-u-s/

 18. Kenneth Mikaelsson

  Här lite härliga nyheter för alla som är ängsliga över den globala växthus effekten..
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20996624.ab

 19. LBt

  Tänker man sig en blygsam 60-årscykel som del av känd global temperaturkurva från mitten av 1800-talet börjar den bestående uppvärmningen svagt runt 1920-30 fö att därefter accelerera in i nutid. Denna hypotes blir prövad inom ca 20 år och det är bra. Under tiden kanske vi kunde bjuda på lite återhållsamhet och försöka bidra till att fungerande energikällor bibehålls.

 20. tty

  ChristopherE #12

  ”Dront, falklandsräven och kvagga är arter som redan utrotats. De försvann under senare halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal.”

  Det är värre än du tror. Kvaggan är inte ens en art, utan en ras av zebra.

 21. Ingvar

  Prof. Judith Curry´s dragning inför ”House of Lords”

  http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/06/Judy-Curry-2015.pdf

 22. Gunbo

  tty och Lbt,

  En intressant ny studie av Fisher och Knutti, publicerad 27 april i år, visar vilka effekter i form av värmeböljor och nederbörd en temperaturhöjning till 2C och 3C skulle få. Har inte hunnit läsa den noggrant ännu men det skulle vara intressant att få en kommentar.

  http://www.readcube.com/articles/10.1038%2Fnclimate2617?shared_access_token=rdJhKNvrwGVUo13fv_ZCCdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MiqNJsr0khJzfLkhisC13QsxMd-n4hkS8T2JmzXlf2uwMZAKFkV5iTgbVxX9xe32RmZUcYQ4wqKOPqsQh91OtuNDU_7aV5Eh0F2-ryoaU4tzyeLQe-s6OqEY6qrN17HFdiguaUKQMsXEUP_EurA5uvLib0tAiZHdcW_IxxQuecv-iSaZQ1v-fhwmlbpXA6rY4%3D

 23. Björn

  I Ny Teknik står att läsa ”Framtidens permafrost hotar slutförvar”. Det handlar alltså om slutförvar kärnavfall. Geologerna vet vad som händer i framtiden. Kanske det är dags för Mp och C att sättas på skolbänken.

 24. Slabadang

  Allt fler av SVTs/SRs fd och nuvarande anställda vittnar om hur det går till bakom kulisserna!

  Jag har gett mig som ni vet faaan på att riva ner murarna runt den av vänsterpopulister och vänsterfascister numer kapade pubic service. Public service autonoma operativa ledning har tagit makten och kontrollen över både samhällsdebatten och därigenom även våra politiker. Det kommer en rapport med vittnesmål från de som jobbat inom bolagen hur propagandan systematiseras och bakas på redaktionerna.

  En försmak av vad som komma skall hittar ni på denna av Timbro anordnade debatt om SR/SVTs ”opartiskhet”. Jag väljer att intressera er för denna genom att länka till den tidpunkt då en fd anställd vid ”Konfliktredaktionen” konfronterar sin kommunistiske chef Benner om sakernas tillstånd på redaktionen.
  Hela debatten är en artig och försiktig kritisk granskning av SRs-organisation och bemanning oc bolgets ledningar har för länge överspelat sina kort och reaktionen och framför allt argumenten för att skiten måste rivas och byggas om från början blir allt mer självlysande klara.
  SVT har numer tvingats men ej själv vare sig meddelat vare sig skälen till att ”Tittarservice” numer är interaktiv och SKALL och MÅSTE användas så att kritiken av inslag och program blir tydlig. Politruken som tvingats till underkastelse heter Catatrina Wilson och är Jan Axelssons egen lilla knähund! Axelsson kör enligt Wallenbergs ”Verka men inte synas” och har en enormt stor makt inom SVT. Axelsson utsåg de kommunstiska revolutionärernas partiledare Hans Karlsson till att bli hans handgångne man och närmsta medarbetare i den mäktiga SVT-institutionen ”Programetik”. Hans Karlsson var efter konsultation med Jan Axelsson som gav den revolutionäre Ulf Bjereld expertstatus KPMLR-kompis till Hans K och falskflagg som ”Sosse” ! Horribelt ? Javisst men välkommen till SVTs och SRs inre krets! Det är Axelsson som bestämt att TOTALT avskärma allmänheten från inflytande av public service. Ring P1 är vad allmänhetens roll krympts ner till och då efter telefonnummer filtrering blir de framsläppta och tvingas käfta med en gammal kommunist! Vem är det som stämplar ”Hallmärket” på ”experter” och ger dem makt inflytande och status ? … svar i första hand Jan Axelsson och Hans Karlsson! Kommunisterna på SR och SVT är välorganiserade och håller ihop med superlimmet kommunistisk konfliktteori med tillhörande lögner och fabricerade analyser och problemformuleringar. … Jepp ! Inget sker utan sossarna i VUs godkännande! Landahl Schytt dvs de operativa gatekeeperserna är välvilligt inställda och införstådda med vad deras roll går ut på! Ideologisk mångfald kommer inom mycket snar framtid bli ett självklart krav på både bemanningen av samt i innehåll. C Wilson … I got you! Dominoeffekten kommer med 100%ig säkerhet!
  De borgerliga partierna har daggmaskar till ryggrad och är livrädda för den autonoma ledningen i SVT/SR.
  Hur många promille av bara de 22% enligt senaste rapporten som röstar på SD, har förtroende för public service? När skall de tvingas konfronteras med det totalt absurda att 93% av tittare/lyssnare har begränsat ned till inger förtroende för bolagen? Hur kan det förvandlas till ”högt förtroende bland allmänheten”? Varför har inte 100% förtroende för bolag som påstår sig vara opartiska sakliga och oberende?

  https://youtu.be/LVAdH4VdpaA?t=2765

 25. lLBt

  Gunbo #22,
  tack, skall försöka ta mig igenom, verkar intressant. Säkert för fler än tty och mig.

 26. pekke

  Att det förekommer ” justeringar ” av meteorologiska data i Australien har BOM där mer eller mindre erkänt, men ingen får ta del av hur processen går till, den är hemlig gud bevars !

  http://joannenova.com.au/2015/06/if-it-cant-be-replicated-it-isnt-science-bom-admits-temperature-adjustments-are-secret/

 27. tolou

  LBt

  Inse att en fördubbling av co2 halten ger dessa potentiella 1,2 C som utslaget på 100 år ger 0,012 C per år, avtar logaritmiskt i takt med att halten ökar! Så när vi når en fördubbling av de 280 ppm som rådde under förindustriella tiden, bör vi ha ung. 1,2 C någonstans andra halvan av seklet. SEN, kommer nästa fördubbling av halten från dåvarande 560 ppm till 1120 ppm kräva kontinuerliga utsläpp på samma nivå i 200 år till. Så takten under denna period blir bara hälften, ca. 0,006 C per år osv.

  Hur man än vrider på det så minskar genomslaget av utsläppen ju högre koldioxidhalt vi har.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/16/myterna-faller-en-efter-en/#comment-405101

 28. Thomas P

  Christopher #12 Du borde kanske länka till originalartikeln, inte till Aftonbladet:
  http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full
  Det är inte Ehrlich fel att Aftonbladet fått fel på när dronten försvann. I artikeln står det ”and include species such as the dodo (Raphus cucullatus, extinguished in the 17th century)”

  Här har du en studie som istället fokuserar sig på landsniglar om du tror att det skulle vara bättre än ryggradsdjur:
  ” Here we show, based on extrapolation from a random sample of land snail species via two independent approaches, that we may already have lost 7% (130,000 extinctions) of the species on Earth. However, this loss is masked by the emphasis on terrestrial vertebrates, the target of most conservation actions. ”
  http://www.pnas.org/content/early/2015/06/03/1502350112.abstract

 29. Daniel Wiklund

  Härligt att se att du Thomas P nu tycker att den här bloggen är seriös. Den slutsatsen måste jag dra eftersom du inte övergett den för ”seriösare” bloggar som du tyckte häromdagen. Sent ska syndaren vakna.

 30. ces

  #29 Bara bevisar att man inte skall tro på Thomas P.

 31. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv att Västerbottens och Norrbottensfjällen har 300% mer snö än vanligt just nu. Får nog be påven att han ber våran Herre att han ser till att den globala uppvärmingen letar sig till norra Sverige och ser till att dom som ska sommarvandra i fjällen inte måste ha skidor på fötterna.

 32. Janne

  De rödgröna i Botkyrka vill minska köttkonsumtionen och då ge pensionärerna bara 4 köttbullar i stället för 5. Allt för klimatet!!

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kottbullskrig-i-fullmaktige/aRKofq!lMcsycwvL4On7UMYJIEHQ/

 33. Christopher E

  #28 Thomas P

  Jag skrev inte att dronten var Ehrlich fel, jag drev mest med artikeln. Att han sedan haft fel om det mesta annat och gladeligen hakar på varje domedagstrams är en annan historia.

  Dronten är för övrigt inget däggdjur heller… 😉 Mer allvarligt, har utrotandet av specialiserade öformer främst för flera hundra år sedan inget att lära oss om påstådda globala massutrotningar. Snigelartikeln har vi redan diskuterat, jag tror inte på den heller. Överhuvudtaget en dålig idé att dra generella slutsatser utifrån en begränsad grupp. Skulle inte förvåna mig förresten om även historiska snedvridit snigelstudien. På Mauritius dog inte bara dronten ut utan även en rad landmollusker. Men det är inte liktydigt med att samma andel dör ut på landmassor där arterna är mer vana vid konkurrens och förändringar.

 34. Thomas P

  Christopher #33 ”Jag skrev inte att dronten var Ehrlich fel, jag drev mest med artikeln”

  Du försökte driva med Ehrlich baserat på en artikel i Aftonbladet vilket var rätt misslyckats.

  ” Snigelartikeln har vi redan diskuterat, jag tror inte på den heller.”

  När har vi diskuterat den? Den publicerades helt nyligen.

 35. Ingvar

  Janne #32
  Nordkorea??

 36. LBt

  tolou #27,
  än så länge, från 280 ppm till 400, har vi bara sett accelererande temperaturtillväxt troligen som följd av accelererande tillväxt i CO2-koncentration. Någonstans blir säkert båda först linjära och sedan avtagande men när? Tror du dig veta? Medveten begränsning av utsläppen till dess vi vet bättre är kanske en bra ide. Men med måtta naturligtvis.

 37. Daniel Wiklund

  Eftersom miljöpartiets språkrör här fortfarande är kvar, så ser jag fram emot att se vilka länkar Thomas P lyckas hitta den här gången för att visa att det där med köttbullarna verkligen påverkar klimatet till det bättre. Thomas P till skillnad från Christopher misslyckas ju aldrig.

 38. Bim

  Vad har Dronten med klimatet att göra?
  Dronten var en fet icke flygande och smaklig fågel som levt sitt liv utan fiender på Mauritius och Seychellerna och var totalt orädd när sjömän gick i land på öarna. de slog ihjäl och åt upp dom helt enkelt.
  Skeppen förde med sig råttor till öarna som spred sig ohämmat tills de blev en plåga. Då förde man in katter för att råda bot på eländet, men katterna åt hellre de halvtama småfåglar än de stora feta råttorna som de var rädda för.
  På Seychellerna fanns gott om saltvattenskrokodiler bland mangroven som också utrotades.
  Folk på Seychellerna verkar vara ganska lyckliga ändå.

 39. Christopher E

  #37 Daniel Wiklund

  ”Thomas P till skillnad från Christopher misslyckas ju aldrig.”

  Nu måste jag protestera. Att Thomas inte klarar av att förstå vad jag skriver utan hittar på vad jag menar kvalificerar inte som ett misslyckande. Från min sida. Rätt ska vara rätt. 😉

 40. En öppen tråd (med referenser till domedagsprofeter som Ehrlich) lämpar sig utmärkt för att uppmärksamma er på Olle H:s senaste försök till uppkastning. Där han bla berömmer sin egen och sin sidas saklighet efter att ha skrikit ’Klimatförnekare’ hela nio ggr i artikeln, på följande sätt:

  En stor skillnad mellan å ena sidan klimatförnekarna, och å andra sidan oss som tar det faktiska klimatvetenskapliga kunskapsläget på större allvar2 och som därför ibland benämns alarmister, är denna: medan klimatförnekarna inte ålägger sig själva några intellektuella redlighetskrav och därför känner sig fria att anföra vilka argument de vill, oavsett om dessa är välgrundade eller inte, så tillåter vi på den andra sidan oss inte lika stort utrymme. Detta att vi begär av oss själva att vi skall ha fog för vad vi säger kan till slut kännas lite grand som en tvångströja

  Detta ingår i Olles lite större ’livsprojekt’ där han gärna vill framställa sig själv som någon slags ’expert’ på ’klimatförnekare’ och förklara hurdana dom egentligen är:

  Hur tänker svenska klimatförnekare? För att se hur den intellektuella gräddan i denna kategori resonerar vill jag idag rekommendera …

  följt av textstycken/exempel som han tydligen finner extra graverande.

  Som kontrast (och utlopp för sin frustration över att behöva ”ha fog för vad [han] säger”) länkar han en riktig tramsartikel från inhägnaden som försöker jämställa det påstådda klimathotet med cancer, och även de åtgärder som detta kräver …

  Japp, det är verkshöjden på ’argumentationen’ där. Även kommentarerna är läsvärda (10 st idag). Notoriske Lars K försöker låta lite myndig och tala för vetenskapen (Olles omhuldade ’det vetenskapliga evidensläget’) och snurrar till det ytterligare.

  Skall man ta honom bokstavligt, när han tex säger:

  Vetenskaplig konsensus är att forskare tittar på samma evidens och kommer till samma slutsats.

  så säger han faktist att där öht inte finns någon konsensus. (Men jag är säker på att han visst vill framhärda det, och bara inte hade tänkt igenom detta ordentligt). Efterföljande kommentar av Lars är också läsvärd:

  Klimatförvillare försöker ofta ge en serietidningsmässig bild av vad konsensus är: att det handlar om någon sorts omröstning eller förhandlingar eller rent av tvång, men så är det inte. Det handlar om övertygande evidens.

  Tja, vad säger man? Serietidningsbilder är väl numera Inhägnadens huvudsakliga ’budskap’ inkl satirförsöket om ’cancer’ = klimathotet.

  Kolla och läs gärna hela. Speciellt iom att OlleH i nästa post skriver att han vill få upp besöksstatistiken så att

  .. bloggen verkligen skall kunna förändra världen

  Det ni! Hans idoga kamp mot ’klimatförnekarna’ går förstås alldeles för långsam …

  🙂

 41. Christopher E

  #38 Bim

  Dronten i sig har inget med klimatet att göra, men den typen av studier den nämndes i samband är mums-mums för alarmister av alla de sorter. Att visa på ett massutdöende står högt i status i de kretsarna. Den naturliga följden blir att hävda att den beror på Klimatförändringen med stort K.

  Några små korrektioner om dronten. Den fanns bara på Mauritius, inte Seychellerna. Det är riktigt att sjömän slog ihjäl dem som jag själv nämnde ovan, men huvudorsaken till deras försvinnande anses vara råttor (som du nämnde) och framförallt grisar. Dessa djur introducerades på ön från skeppsbrott redan före koloniseringen. Och, enligt vittnesmål var dronterna inte smakliga alls, utan vämjeliga.

 42. Ingemar Nordin

  Även DN har en typisk alarmistisk artikel om artutrotning http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-jorden-pa-vag-in-i-en-ny-utrotningsfas/

  ””Om det här tillåts fortsätta, kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium”, säger huvudförfattaren bakom studien, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, vid Universidad Nacional Autónoma i Mexiko.”

  Bara detta uttalande bör väcka misstankar om att det finns en viss bias hos huvudförfattaren. Att människan skulle dö ut i ett ”tidigt stadium” är ganska spekulativt och följer knappast från studien
  http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full

  Vidare från DN: ”Antalet utrotade djur har ökat dramatiskt sedan 1900 då över 450 arter har försvunnit”. Men läser man artikeln så verkar man ha inkluderat ”possible extinct” i denna siffra. en möjlighet blir ett faktum.

  Vidare: ”Forskarna bakom studien har varit försiktiga i sina uträkningar och andra forskare menar att utrotningen av arter går ännu fortare, skriver BBC.” Jo, jo. BBC är ju knappast någon sanningskälla. Artikeln säger inte detta.

  Förstå mig rätt, jag tror säkert att det försvunnit arter sedan 10 000 år när människan som art ökat sitt ”livsrum” genom jordbruk och byggandet av städer. Och det vore konstigt om det inte skett en ökande mängd arter som försvunnit i och med denna expansion. Men studien bygger helt på en uppskattning av en ”naturlig” utslagning av arter under 10 000 år, med en rad ganska spekulativa antaganden. Och sedan jämför man detta med mer eller mindre kända förvunna arter bland ryggradsdjuren under senare århundraden. Om uppskattningen av den ”naturliga” utslagningen visar sig vara underskattad så påverkar det alarmismen i den av människan orsakade utslagningen under de senaste 100 åren eller så.

  Människan är knappast en ”naturkraft” jämförbar med megameteorer, gigantiska vulkanutbrott, eller istider.

  Själv skulle jag inte ha något emot om fler djurarter hade försvunnit, som exempelvis myggor, fästingar och mördarsniglar. 🙂

 43. Bim

  Christopher E
  Ja, Christopher, jag har aldrig varit på Mauritius men dock på Seychellerna, där var bilder på drontar och kanske ville de vara med på tåget om drontens försvinnande. Kanske bra för turismen. Jag litar på dig.

 44. Daniel Wiklund

  Nyheten att det fortfarande är vinter i dom norrbottniska och västerbottniska fjällen verkar inte vara så intressant för våra medier. Hade det varit omvänt att sommaren kom till fjällen redan i februari så hade förmodligen Axelsson, Holmgren med flera ”klimatexperter” sammankallat till presskonferens, och kanske bjudit in påven. Och pratat sig varma om den globala uppvärmningen och målat upp skrämmande scenarier om vi inte slutar med vårat ”syndiga” leverne. Och påven hade säkert bett en bön för att få Herrens hjälp. Romsons språkrör här på bloggen verkar inte heller ha hittat nån länk som motsäger att det är 300% mer snö än vanligt.

 45. Thomas P

  Christopher Jag var faktiskt nyfiken på var vi skulle ha diskuterat den där snigelartikeln. Inte för att mitt minne är perfekt, men så dåligt brukar det inte vara.

 46. Ingvar

  Jonas #40
  Det är väl närmast att kategorisera som tragikomiskt.

 47. sibbe

  Beslöt man på de grönas kongress egentligen om att införa den här miljögranskningen av resenärer i Arlanda och andra svenska flygplatser som vi läste om nyligen bl.a. på den här bloggen?
  Vattenkraft lär också tvingas av den grön-ledda regeringen lägga ner sina kolkraftverk och kolgruvor i Tyskland även utan kompensation och naturligtvis köra ner också kärnkraften i Sverige om jag förstår rätt. Som pensionerad företagare gissar jag nog att Vattenfall därefter går i konkurs. Kanske med vett och vilja?

 48. Daniel Wiklund

  Ser verkligen fram emot att Thomas P får diskutera sniglar. Seriösare kan det inte bli. Då lär han bli kvar på den här bloggen.

 49. Ingemar Nordin

  Sibbe #47,

  ”Vattenkraft lär också tvingas av den grön-ledda regeringen lägga ner sina kolkraftverk och kolgruvor i Tyskland även utan kompensation och naturligtvis köra ner också kärnkraften i Sverige om jag förstår rätt.”

  Tyvärr har ju den svenska riksdagen satt sig som gisslan för ett 7%-parti. Vattenfall kommer givetvis att göra miljardförluster om de varken får utnyttja sina brunkolsgruvor eller sälja dem. MP kan se till att Vattenfall avvecklar kärnkraften genom stora pålagor som gör kärnkraften ”olönsam”. Sossarna vågar inte knysta mot minoritetspartiet MPs stolligheter även om dess egen väljarbas bland industriarbetare missgynnas av avindustrialiseringen. Alliansen har frivilligt avstått från att opponera mot minoritetsregeringen genom decemberöverenskommelsen. Alltså kan Mp diktera miljö- och energipolitiken som de vill utan att någon vågar protestera eller rösta ned deras förslag. Alla, inklusive media, hukar – eller applåderar.

  Vad folk i gemen anser kan man fullständigt strunta i.

 50. LBt

  Gunbo,
  jag har studerat din referens och den försöker kvantifiera vad vi har framför oss med utgångspunkt från vad vi vet och vad vi försöker simulera. Det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta trovärdigheten i vad man kommer fram till. Tvärtom slår man fast att än så länge ger vår påverkan inga stora signifikant tydliga spår. Nästa grad däremot och framför allt eventuellt följande.

  Eftersom väder är ett kaotisk utfall av rådande klimat får en klimatförstärkning dvs en högre samlad energinivå dramatiskt stigande ytterlighetskonsekvenser.

  1 C som vi nu uppnått känns inte som något problem snarare som en fördel, vi är trots allt på väg mot nästa istid. Ytterligare 1 C innebär däremot något annat och 1 C till skulle säkert få katastrofala följder. 2-gradersgränsen är med andra ord, trots att den är politisk, troligen en god och sund avvägning så låt oss medvetet eftersträva att undvika den genom att söka de utsläppsbegränsande åtgärder som står till buds och som inte riskerar tillväxt och utveckling.

  Detta innebär för mig kärnkraft, kärnkraft och åter kärnkraft. Rossis variant av detta är en nåd att stilla bedja om.

 51. Christopher E

  Thomas P #45

  Det är nog inget fel på ditt minne. Det verkar vara jag som rör ihop det. Jag har definitivt läst om snigelstudien i pressrelease, kände igen siffrorna direkt när du nämnde den. Men jag tror jag blandade ihop det med en något tidigare diskussion här på bloggen i samband med SVT vetenskaps utrotningskampanj nyligen.

  Oavsett vilket tror jag inte på denna typ av studier som extrapolerar utifrån en i sig dåligt känd detalj.

 52. Gunbo

  Lbt,

  Tack! Det var ungefär vad jag kunde utläsa av min snabbtitt i artikeln. Ska fördjupa mig mer i morgon.

 53. Christopher E

  #42 Ingemar Nordin

  Det största bekymret med att jämföra dagens utrotning med den tidigare ”naturliga” är att ingen vet hur stor den naturliga är/var. Inte heller vet man hur många arter det finns, så det går inte att räkna en andel idag heller.

  Jag tvivlar starkt på att utdöendet accelererat I nära tid. Den största delen var när människan snabbt koloniserade isolerade platser. Även om utdöendet i te upphört, finns det knappt några opåverkade platser kvar. Den mesta jordbruksmarken är redan uppodlad. Avskogningen har saktat in. I västvärlden har miljögifter minskat betydligt. Urbanisering är norm över hela världen.

  I Sverige minskar mångfalden dock när kulturlandskapet blir monotont och betesmark försvinner. Med det är en mångfald som inte hade funnits utan oss till att börja med. Sverige har fler fågelarter än vi skulle haft i en människofri värld.

 54. t0pe

  #50 lbt
  Hur kom du fram till kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft.
  Jag vet att det finns många kärnkraftskramare här på bloggen och att ni slår dövörat till när man kritiserar den.
  OM ni är oroliga för temperaturökningar bör man väl undvika att bidra till det genom kärnkraft som har en låg verkningsgrad och släpper ut enorma mängder värme även efter elproduktionen.

 55. Ingvar

  #54 t0pe
  Proportioner men bäste t0pe, proportioner!!!

 56. tty

  ThomasP #28
  Om du inte djupdykt i artikeln du refererat till kanske du inte lade märke till att nästan alla utdöda eller kanske utdöda arter i studien hör hemma på oceaniska öar. Det är inte precis någon nyhet att landsniglar på oceaniska öar är extremt sårbara.
  Jag ställer mig också frågande till att de behandlar alla raser/underarter som arter.
  Noterbart är också att inte i något fall där den beskrivna modellen för att bedöma om en art är utdöd har bedömt en kontinental art som utdöd, så stöds bedömningen av specialister på faunan i det aktuella området.
  Man skulle också ha önskat ett betydligt bredare dataunderlag än fyra amerikanska och en fransk museisamling. Även om alla fem museerna hör till de största i Världen så innebär utelämnandet av t ex British Museum och alla ryska museer enorma luckor. Jag är förvisso inte molluskspecialist, men jag vet att om samma metodik användes för t ex fåglar eller däggdjur skulle resultatet bli helt uppåt väggarna.

  En ytterligare komplikation är att ett stort antal länder i tredje världen numera helt förbjudit all insamling för vetenskapliga ändamål av utländska vetenskapsmän. Eftersom de i allmänhet inte har några egna specialister på de flesta grupper så kommer en studie enligt den aktuella modellen, baserad på senaste insamlingsdatum i några västeuropeiska/nordamerikanska museer, därför så småningom att bedöma alla arter i dessa länder som utdöda. Det är bara ett fåtal organismgrupper (egentligen bara fåglar) där fältbestämning (oftast) räcker för en säker bestämning.

 57. tty

  T0pe #54

  Kärnkraftverk har typiskt en verkningsgrad om ca 30-35%. Ett 1000 MWe-verk släpper därmed ut ca 2000 MWt. Dock blir ju även all elektricitet till sist termisk energi (Termodynamikens andra lag slipper man aldrig ifrån), så vi säger väl 3000 MWt = 3 x 10^9 Watt .
  .
  Om vi byggde ut kärnkraften till 1 kWe (=3 kWt) dygnet runt, året runt, för varje människa på jortden blir det ca 2 x 10^13 W, eller 0,04 W per kvadratmeter.

  Den geotermiska värmeutvecklingen, alltså från naturligt radioaktivt sönderfall, är för övrigt av storleken 0,1 W per kvadratmeter, vilket totalt blir ca 5 x 10^13 W. Det anses vara så litet att man helt struntar i det när man bygger t ex klimatmodeller.

 58. Christopher E

  #56 tty

  Du är en klippa som vanligt. Känner mig ändå nöjd med att jag misstänkte en övervikt av öutdöenden utan att ens ha läst i studien.

 59. Gustav

  Jonas N:
  😀 Brukar inte vara inne på OHs blogg men ibland på UI varifrån jag blivit bannad. De fortsätter dock att diskutera mig eftersom de flitigt verkar läsa KUs kommentarsfält: http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/06/om-pausen-som-forsvann-och-ursinnet-som.html?showComment=1434009138683#c202399924821854431

  Undrar om det någonsin har funnits en mer självgod person än OH? Självberömmeriet överträffar till och med Göran Persson…

 60. bom

  Undrar om det någonsin har funnits en mer självgod person än OH? Självberömmeriet överträffar till och med Göran Persson…

  Dagens fetsmäll, utan tvivel!

 61. t0pe

  #57 tty
  ALL energiproduktion omvandlas till termisk energi och bortses ifrån i alla modeller. Vilket jag tycker är felaktigt då man i andra sammanhang räknar hundradelar, men även miljondelar för att få klimatmodellerna att stämma.
  Jag har tidigare föreslagit att man ska räkna på ALLA temperaturbidrag, dvs TSI, molnbildning, energiproduktion, vulkanutbrott etc. för att komma närmare en rättvis siffra på människans påverkan.
  Det står klart att i proportion mot TSI är de andra bidragen små men inte försumliga.

 62. Thomas P

  tty #56 Ja, tråkigt nog har vi ju inte data för att kunna göra exakta analyser av utrotningar vilket gör att den som så önskar alltid kan hitta brister i de studier som görs. Det är sorgligt att samtidigt som det i decennier talats om massutrotning görs mycket lite för att globalt inventera arter.

 63. tty

  ThomasP #63
  För en gångs skull är vi överens. Och situationen blir snabbt allt sämre när det gäller kunskapsläget. Systematik och taxonomi hör inte precis till de prioriterade områdena i dagens politiserade vetenskap. Man vill ha ”berättelser”, inte tråkiga fakta. Alliansen lade t ex i praktiken ned den pågående inventeringen av den biologiska mångfalden i Sverige (Nationalnyckeln). Och även om det mot förmodan skulle tas upp igen, så finns det i många fall inte längre någon som behärskar viktiga organismgrupper allt eftersom den gamla forskargenerationen dör av.

 64. tty

  t0pe #61

  Vulkanutbrott ingår det geotermiska energiflödet, det kommer bara litet ojämnt ibland. Den geotermiska energin är för övrigt inte försumbar i alla sammanhang. Den har central betydelse för inlandsisarnas dynamik och den har troligen också avsevärd betydelse för cirkulationen i djuphavet.

 65. t0pe

  tty

  Jag håller helt med dig om att den geotermiska energin inte är försumbar, men när det talas om temperaturökningar tas det ingen hänsyn till den mänskliga energiproduktionen mer än utsläppen från dem.

  Det borde vara lika självklart att räkna på värmeomvandlingen som från utsläppen.

  Om man försummar flera faktorer får de faktorer som är kvar en oproportionerlig storlek, därför skulle det vara intressant att se en modell där även små faktorer räknas in.

 66. Thomas P

  tty #63 Att gå och räkna insekter eller växter är heller inte lika ”sexigt” som högteknologi som satelliter eller stora datorer för simuleringar, och inte heller finns det stora industrier som lobbar för sådan forskning för att få avsättning för sina produkter. Det skulle vara ett stort projekt att gensekvensiera så många arter som möjligt som skulle vara tillräckligt high tech för att locka finansiering.

  Jag håller också med om det idiotiska i att dra ned på nationalnyckeln. Ekonomiskt sätt är det en försumbar kostnad, vare sig man ser det som vetenskap, kultur eller folkbildning. Inte för att det är något jag skulle köpa, men det är kul att sätta sig i ett bibliotek och bläddra ibland bara för att se hur mycket konstigt det finns här i världen. Vackra är de också.

  t0pe #65 När de försummade faktorerna är mycket mindre än osäkerheten i de man tar med skall du inte vänta dig att de gör någon större skillnad. Någonstans måste man sätta gränsen för att inte modellerna skall bli alltför oöverskådliga.

 67. LBt

  tOpe #54,
  med kärnkraft, kärnkraft och åter kärnkraft ersätter jag vad som annars blir fossil kraft och uteslutande för att eliminera de utsläpp den fossila förbränningen förorsakar. I någon mening ett val mellan pest och kolera även om kommande generationers kärnkraft kan hjälpa till med att minska avfallsbergen. Rossis kärnkraft saknar denna egenskap men blir istället säker, billig och snabbt massproducerbar, goda egenskaper om man vill begränsa de globala fossila utsläppen.

  Dock återstår för Rossi och Tom Darden att visa upp en färdig marknadsprodukt. Vad som är bra är att vi inom ett år bör veta, ingen långbänk mao.

 68. t0pe

  #66 Thomas P
  Visst ska man sätta gränser, men varför ska man inte räkna på kända faktorer, just för att minska osäkerheten?

  #67 lbt
  Är det utsläppen eller temperaturen som oroar dig?

 69. Thomas P

  t0pe #68 Det görs överslagsberäkningar av sådana här termer, men du anar inte hur många man sådana här små effekter en fackman kan komma på. Du kan inte stoppa in alla i dina klimatmodeller och få en rimligt överskådlig kod. Tror du att de har effekt, ladda ned en av de fria GCM:er som finns som kan köras på en PC, lägg till den term du tror kan ha betydelse och se vad som händer. Vem vet, du kanske kommer på något?

 70. Daniel Wiklund

  Vore intressant om experter som finns här på bloggen kan förklara varför det fortfarande är vinter i dom norrbottniska och västerbottniska fjällen. Eller ska jag vända mig till påven och hans experter för att få veta sanningen. Varför den globala (påven är dåligt uppdaterad, numera heter det väl klimatförändringar) uppvärmningen gjort halt just där.

 71. tty

  Daniel Wiklund #70

  ”Vore intressant om experter som finns här på bloggen kan förklara varför det fortfarande är vinter i dom norrbottniska och västerbottniska fjällen.”

  Det är bara väder.
  ifjol då det var en ovanligt varm sommar i fjällen var det däremot klimat.

 72. Håkan Bergman

  Åsa Romson, doktor i miljöjuridik, hade fel igen.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/romsons-miljomiss-finns-inget-kryphal/

 73. Kenneth Mikaelsson

  Mycket bra anförande av Tim Ball:

  https://www.youtube.com/watch?v=Owm25OHGglk&index=75&list=WL

 74. Bo Ahlgren

  Tips angående mycket intressant artikel i Science:

  Jordatmosfärens syrehalt har varierat mellan 10% och 35%, men dessa variationer har ej ansetts påverka klimatet. Nya rön visar dock att förändringar av syrets partialtryck (pO2) påverkar jordatmosfärens optiska djup. Lägre partialtryck ger därför upphov till starkare växthuseffekt samt högre global yttemperatur. Så var det med den saken!

  Referens:
  Science 12 June 2015
  Long-term climate forcing by atmospheric oxygen concentrations
  Christopher J. Poulsen
  Clay Tabor
  Joseph D. White

 75. ces

  Här är andra som har problem med Naturskyddsföreningen: Under Almedalsveckan presenterar Timbro Medieinstitut rapporten ”Mediers gullegrisar”, som handlar om mediers brist på granskning av informella makthavare och då särskilt Naturskyddsföreningen. Läs mer här…