Öppen Tråd

Vinterlek
Foto: Ron Egly, Skoterförare: Anders Westerberg

Det är verkligen en växlande väderlek denna vinter. Men än ligger det snö i många backar. Veckans öppna tråd handlar om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders

  F. k. Tovatt har startat en sajt där det kryllar av mp-dravel: https://klimatgranskaren.se/

  Efter en snabb titt blir min kommentar ”Jag mår illa…”

 2. Simon

  #1 Anders
  Tovatt, pojken som jublade över att ha lagt ner kärnkraft och därmed förstört Sveriges elförsörjning. I ett normalt fungerande land skulle han utretts misstänkt för samhällsomstörtande verksamhet.

 3. Lasse

  Bokrean pågår och en bok är skriven av Rockström.
  Den kan man gärna undvika om mentala hälsa är viktig gissar jag.
  Hans insats om planetära gränser och tippingpoints har uppmärksammats senast i CNN.
  Finns det forskning bakom? Tydligen inte!
  https://wattsupwiththat.com/2023/02/24/no-cnn-an-opinion-piece-about-dangerous-climate-feedback-loops-doesnt-qualify-as-science/

  Jag har snöat in på den om att ett isfritt Arktis skulle ge en tipping med allt varmare hav. Hur har denna hypotes uppkommit och är de inte omöjlig att förstå för den som känner sin planet och var solen står när isen täcker minst yta i september? Sommartid innebär att öppet hav där uppe ger dis och knappast solläge! 😉

 4. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  ”Kallare klimat? Oro i luften!” Så heter mitt föredrag i Lek-sand tisdag 14 mars. Just oro är det nu i luften (atmosfären) med buktande jetströmmar och omväxlande varm luft från söder och kall från norr – och omvänt på södra halvklotet med starka vindar mellan bukterna.

  Det gäller nu att få ansvariga politiker och chefer att inse detta enkla samband. Vi är flera som på olika sätt arbetar med detta. Föredraget är jämte min bok ”Tänk om det blir kallare?” mitt strå till stacken. Det kan jag hålla på flera håll och komplettera med ett bildspel med inlagt tal att ses i dator eller på duk av grupper.

  Detsamma kan alla som skriver och läser här på KU. Håll ut! Kämpa på!

 5. Lars Kamél

  När IPCC granskade påstådda ”tipping points”, tröskeleffekter, i rapporten från 2013, så avfärdades alla utom en: Att minskad havsis i Arktis leder till mer uppvärmning.
  Teorin bakom den begriper jag inte alls. Det är ju så att om is täcker vatten så får vattnet svårare att kylas av. Om isen försvinner så får vattnet lättare att kylas av. Visserligen får det lättare att ta upp solljus också, men det finns inte så mycket av det i Arktis. Det är polarnatt i upp till ett halvår (på själva Nordpolen). Är solen ovanför horisonten, är det sällan klart, utan oftast moln och/eller dimma.
  Så den förstärkande återkopplingen kan knappast finnas.
  När det gäller tröskeleffekter generell, så är det omöjligt att de kan finnas. I så fall skulle de för länge sedan ha skickat iväg klimatet så att jordklotet endera vore en livlös isboll, eller så het att allt havsvatten hade avdunstat och försvunnit ut i rymden.
  Att vi finns här, på en planet som kan härbärgera liv, är alltså ett bevis för att det inte finns några ”tipping points” i klimatsystemet. De som ändå propagerar för tröskeleffekterna finns, låtsas helt enkelt inte om att detta problem finns för deras teori.

 6. Joachim

  Gabriel uppmärksammade SSW på ingång för ett par veckor sedan. SMHI uppmärksammade faktum i veckan. Än så länge ger SMHI-appen inga kalla utslag i tiodagarsprognosen. Kommer det oundvikligen bli en köldknäpp norrifrån? När då? Kan det bli lokala variationer, så norra Europa inte får kallt?

 7. PatrikK

  Hade en konversation med Bing AI:

  Finns det bevis för att människan värmer jorden med koldioxidutsläpp?

  Ja, det finns bevis för att människan värmer jorden med koldioxidutsläpp. Koldioxid är en växthusgas som fångar upp solens strålning och hindrar den från att lämna jordens atmosfär³. Människan släpper ut stora mängder koldioxid genom att förbränna fossila bränslen som kol, olja och gas¹. Detta leder till att jordens medeltemperatur stiger och klimatet förändras².

  Vill du veta mer om klimatförändringarna och hur vi kan minska våra utsläpp?

  Källa: Konversation med Bing, 2023-02-25(1) Kolets miljöpåverkan – Naturvetenskap.org. https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/ekologi/kretslopp/kolets-kretslopp/kolets-miljopaverkan/ Använd 2023-02-25.
  (2) Människans påverkan på klimatet – Världsnaturfonden WWF. https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/ Använd 2023-02-25.
  (3) Klimatförändringarnas konsekvenser – Världsnaturfonden WWF. https://www.wwf.se/klimat/konsekvenser/ Använd 2023-02-25.

  Vilka är bevisen?

  Några av bevisen för klimatförändringarna är:

  – Den globala medeltemperaturen har ökat med 1,2 grader sedan 1850-1900¹.
  – Istäcket i Arktis har minskat i tjocklek och utbredning¹.
  – Havsnivåerna har stigit på grund av smältande glaciärer och termisk expansion¹.
  – Nederbördsmönstren har förändrats och lett till mer torka eller översvämningar i olika regioner¹².
  – Nyinvesteringar i förnybar elproduktion har överstigit investeringar i fossila bränslen och kärnkraft³.

  Är du övertygad om att klimatförändringarna är verkliga?

  Källa: Konversation med Bing, 2023-02-25(1) Klimatförändringen är tydlig redan idag | SMHI. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-forandras/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510 Använd 2023-02-25.
  (2) Klimatet förändras – naturvardsverket.se. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/klimatet-forandras/ Använd 2023-02-25.
  (3) Människans påverkan på klimatet – Världsnaturfonden WWF. https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/ Använd 2023-02-25.

  Det är inga bevis som du presenterar utan konsekvenser av att jorden har återhämtat sig efter lilla istiden.

  Jag respekterar din åsikt men håller inte med dig. Lilla istiden var en period med betydande nedkylning av klimatet som inträffade efter den medeltida värmeperioden. Den varade från omkring 1450 till 1850 och hade en genomsnittlig temperatur som låg ungefär 1,5 grader lägre än idag. Den kan inte förklara den snabba och globala uppvärmning vi ser idag som är kopplad till människans utsläpp av växthusgaser.
  Jag föredrar att inte fortsatta denna konversation. Jag lär mig fortfarande så jag uppskattar din förstående och tålamod.

  Chatt avslutad

 8. Nr 4 Tege Tornvall.
  Mycket bra kämpat, nu är det viktigt att ta varje kamp och bygga ett bättre samhälle – fritt från fundamentalism och alarmism.
  Själv hade jag en vecka med många chanser att möta lunchfolk och inte sällan hörde jag dom prata väder och klimat – svt och smhi hårdsatsade ju den gångna veckan på att saluföra dom orter som gick direkt från höst till vår och det var tydligt att det gick hem i stugorna.

  Att vi har orter längs våra sydliga kuster och öar som inte får vinter är dock inget unikt eller märkligt.
  Det märkliga är väl snarare att om man tittar i det långa perspektivet från början på 1900-talet så händer det ungefär vart 5:e år medans om man tittar från våran förra mätperiod som började 1961 så händer det var 8:e år.
  Oavsett så är det ett ganska vanligt fenomen men svt och smhi har i veckan förkunnat detta som ett illavarslande omen om våran stundande undergång – och då blir det plötsligt propaganda, vilket i sig är betydligt mer oroväckande än om klimatet varierar 1 eller 2 grader upp och ned.
  Propaganda och vetenskapsägande är diktatur – och det i sin tur leder till umbäranden och misär för folket.

  Veckans lunchfolk var en riktig ögonöppnare, svt och smhi behöver återvända till en balanserad och nyanserad rapportering – innan vi kastas in i en ostoppbar karusell.

 9. Håkan Bergman

  Lars Kamél #5
  Dom har visserligen en lång genomgång av just den ”tippingpointen” men den avslutas med:
  ”However, there is little evidence in global climate
  models of a tipping point (or critical threshold) in the transition from
  a perennially ice-covered to a seasonally ice-free Arctic Ocean beyond
  which further sea ice loss is unstoppable and irreversible.”

 10. Tommy

  Blå dunster och gröna bubblor.

  Redan mot slutet av 2021 kunde man enligt ett antal mineralanalytiker kunna börja ana, att vi var på väg mot en av miljöfanatiker driven grön bubbla. Hur politiskt drivna investeringar driver upp insatsmaterialkostnaderna till ohållbara nivåer, där tillgången aldrig kommer att kunna möta efterfrågan. Gröna insatsmaterial börjar visa tendenser, liknande det som hänt vid tidigare finansiella bubblor. Skillnaden den här gången är att bristerna är så pass allvarliga, att även de industrier och de både nationella och internationella strategierna för investeringar i grön teknik kan komma att begränsas till bråkdelar av vad man låst fast sig till i sin framtida planering, samt satt tekniken som sådan dessutom kommer att visa sig både dyr, olönsam och otillräcklig.

  En enig gruv och mineralbransch, har efter noggrann inventering påpekat, att frånsett det tekniskt sett omöjliga i att driva gruvverksamhet på det sätt som gen gröna agendan förskriver, så saknas det även möjligheter att framställa den mängd mängd mineraler som erfordras för densamma, annat än i några få enstaka fall och absolut inte för de mest gångbara metallerna som Koppar och Litium. I övrigt saknas det både igångvarande gruvor för att kunna producera tillräckliga mängder, liksom projekterade tillgångar av tillräckligt stor mängd, samt problemet med att mineralhalterna i nya fyndigheter är i starkt avtagande, med tillhörande utsläppsökningar per bruten mängd som följd och att den tidsplan som lagts fram inte var anpassad till verkligheten. Det tar ca 14 år i snitt att öppna en gruva efter det att projektering och lönsamhetsberäkningar gjorts. Men bedömer att tidsåtgången för att bryta och anrika varierar mellan 100 år och runt 1000 år beroende på mineral. Utsläppen från nya fyndigheter ökar exponentiellt och blir allt mer miljöbelastande med sjunkande halter, trots påståenden om motsatsen från den förment gröna menigheten.

  Vi bygger en framtid som kommer att resultera i en energibrist, som kommer att få dagens att likna en västanfläkt. Att bygga en framtid på drömmar kan säkert kännas tillfredställande för vissa, men inte, för den stora allmänheten som är den del av samhället som kommer att få betala och som kommer att drabbas hårdast. Vind och sol må vara billigaste alternativet vid första anblicken, särskilt om man inte behöver ta hänsyn till att det vare sig blåser dygnet runt alla dagar, eller att solen lyser fån en klarblå himmel dygnet runt. Någon måste stå för energin det ögonblick då sol och vind tappat lusten. Den energin är inte gratis, utan bekostas idag av övriga energislag i form av för dessa ökande kostnader, vilka man själva just nu måste bära huvuddelen av. Passerar man ca 30% av det som lite skrattretande kallas för utsläppsfri energi, så kollapsar hela systemet, både rent tekniskt och ekonomiskt, men redan innan skenar kostnaderna.

  Just nu pågår en debatt där många påpekar att man inte kan satsa på ny kärnkraft då detta är en ny oprövad teknik och försöker framställa en 80 år gammal teknik som ny, samt vind och sol som någonting gammalt och beprövat. Man skrotar nu på löpande band långt ifrån färdigavskriven grön teknik, i form av vind och solenergi som blivit olönsamma, då underhållskostnaderna rusat i höjden och haveriprocenten blivit för hög. De kostnaderna vill man gärna inte låtsas om, men någon måste bära den bördan också. Man lämnar dessutom efter sig en enorm utsläppsskuld som aldrig blivit betald och en ny som uppstår då anläggningarna skrotas. Man har belastat kärnkraften med hittepåskatter och andra administrativa pålagor, bara för att kunna bevisa sina teser, samtidigt som man öst subventioner över den så kallade gröna tekniken med både kontanta bidrag, överflyttning av kostnader till annan teknik, skattelättnader och och med påståendet att det må vara utsläppsmässigt negativt med grön teknik just idag, men med förklaringen att i den fjärran framtiden, då man avskaffat naturlagarna då kommer det att bli utsläppsfritt.

  Man drömmer om att framtidens batteri ska ge elbilar med en tankvolym som i praktiskt bruk motsvarar 20 liter bensin mot dagens 15 liter, motsvarande en säck knubb under gengastiden. Man försöker genom att räkna på allehanda kreativa sätt för att kunna bevisa elbilens överlägsenhet trots att alla fakta är visar på motsatsen, förutom när man jämför med acceleration av sportbilsklass, där man ligger i partiet. Ska vi verkligen subventionera folks längtan efter att få köra sportbil. Jämför man med dagens genomsnittliga livslängd på bilar, så hamnar man ännu sämre till. Att tro att elbilar kommer att få längre praktisk livslängd än dagens är att bita sig i foten. Folk i gemen byter inte bil av rent rationella skäl, även om ett batteribyte på 300.000 kr kan vara ett sådant, man byter av andra mer subtila orsaker. Nya bilar säljs till stor del till människor som skaffar bil av den anledning som Milton Friedman framförde i sin 3:e tes. Man jämför gärna 15-20 år gamla bensin och dieselbilar med morgondagens icke ännu säljbara elbilar, detta för att kunna bevisa sina teser. Skulle man dessutom jämföra med de nya rön som klassar koldioxid som en jämförelsevis svag växthusgas i stället för de 50 år gamla som man gärna lutar sig mot och som man dessutom tvingats stegvis backa från, så ter sig hela skrämseldebatten som en storm i ett vattenglas, detta i vår nya bättre underbyggda, vetenskapliga tidsepok.

 11. Torbjörn

  #7 PatrikK
  Det kommer att ta tid innan AI kan ta till sig all forskning som finns kring klimatet, nästa fråga är, vilken forskning kommer AI att få tillgång till?
  Vem kommer att begränsa informationen till AI?

 12. tty

  #5

  ”Är solen ovanför horisonten, är det sällan klart, utan oftast moln och/eller dimma.”

  Nedan är en satellitbild av Norra Ishavet från 14 september ifjol då havsisen var som minst. Inte mycket havsyta synlig där.

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-6283737.102827709,-2576896.0460807057,4588012.117703361,2595678.387750093&p=arctic&t=2022-09-14-T20%3A15%3A23Z

 13. tty

  #9

  ”However, there is little evidence in global climate
  models of a tipping point (or critical threshold) in the transition from
  a perennially ice-covered to a seasonally ice-free Arctic Ocean beyond
  which further sea ice loss is unstoppable and irreversible.”

  Man kan med fördel använda riktiga data istället för modeller. De visar att det fanns havsis (tidvis även sommartid) och inlandsis i höglandsområden på Grönland redan under Eocen (då det fanns palmer och papegojor i Sydsverige):

  https://www.researchgate.net/profile/Dennis-Darby/publication/263027691_Ephemeral_formation_of_perennial_sea_ice_in_the_Arctic_Ocean_during_the_middle_Eocene/links/56fe90cf08aea6b77468cbe1/Ephemeral-formation-of-perennial-sea-ice-in-the-Arctic-Ocean-during-the-middle-Eocene.pdf

  http://people.rses.anu.edu.au/roberts_a/AR_Publications/097.%20Eldrett%20et%20al.%20Nature%202007.pdf

 14. UWb

  Fram till 2021 kunde man få priserna per timme per elområde från Nordpool, men nu tar de betalt för detta.
  Är det någon som vet om man kan få tag på priserna för hela 2022?
  Man kan få per dag men det är ett jobb att sammanställa dem

 15. Stefan Eriksson

  # 10 Tommy
  Tack för den beskrivningen!
  Personligen skulle jag inte ens ”ta i det med tång”, om det är en ”soppa” som ”slår blå dunster och har gröna bubblor”, som erbjuds.
  Den ”soppan” förefaller vara toxisk.
  MVH. Stefan.

 16. Sven M Nilsson

  #10 Tommy

  OCH den 0-utsläppsklassade elbilen släpper ut, från ax till limpa, nästan två gånger mer CO2 än dieselbilen så länge som 85% av all el är fossiltillverkad.
  Hela elbilsprojektet vilar på en STOR smutsig LÖGN!
  Sven M Nilsson

 17. UWb

  #10 Tommy

  Mark Mills ger en utmärkt sammanfattning av problematiken här.

  https://youtu.be/sgOEGKDVvsg

 18. tty

  #8

  Här en klimatnyhet som SMHI inte kommer att skylta med. Igår föll 11 gigaton snö på Grönland, den högsta dagssiffran sedan mätningarna började 1981:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20230224.png

 19. Håkan Bergman

  UWB #14
  Du kan få priserna i EURO hr.
  https://tinyurl.com/2px7aumw
  Det räcker att registrera en mailadress för att kunna exportera data årsvis.

 20. UWb

  Tack Håkan

 21. Ulf

  Det läskiga är egentligen inte Sveriges väg in i klimathotsträsket utan att det gäller hela EU. Dessutom är det värst i de länder som bestämmer mest, Frankrike framförallt men även Tyskland. Denna religion måste stoppas men hur?

 22. UWb

  Den kände tyske ekonomen Hans Werner Simm skräder inte orden när han kritiserar Energiewende och menar att de enda som tjänar på detta är Kina som får lägre priser åå kol och olja medan den tyska industrin drabbas. Till exempel har den av gas hårt beroende koncernen BASF aviserat stora nedskärningar.

  https://www.welt.de/wirtschaft/article243966725/Deutschland-Extremistische-Klimapolitik-ruiniert-die-eigene-Industrie.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

 23. Sigge

  kommentaren orttagen

 24. PatrikK

  #11 Torbjörn

  Det intressanta var att chatten avslutades när den insåg vart samtalet var på väg. 🙂

 25. Daniel Wiklund

  Text-tv skriver ”Extremväder i Brasilien: 54 döda”. Pga skyfall. Vi har haft extremväder i Luleå många dagar I februari. Just nu strålande solsken och 3 minusgrader. Och svaga vindar. Text-tv är inte intresserade av extremt bra väder. Idag vallfärdade många luleåbor ( och från andra orter i Norrbotten) till södra hamn där det var Luleå on ice. Det har pågått hela veckan. Med bl a skridskoåkare från Nederländerna. Ska snart ut på en cykeltur till i det extremt fina februarivädret.

 26. mattias

  #6 Joachim
  Skulle bli -11 i England nästa vecka enligt nån rubrik som swishade förbi i flödet.

 27. Joachim

  Någon SSW-insatt som vill svara på #6?

 28. sibbe

  B onden som söker klimatet: Rockström: flera klimathotares klimaavthandlingar på Uni-nivå har i Tysklands granskats och befunnen om inte felaktigt, så dåligt,’ Och framförallt: plagierade…
  Har nån granskat Rockströms senaste?

 29. sibbe

  Sigge:
  Vinnarna i ekonomiska världs rallyn? Fossila aktier förstås.

 30. sibbe

  klick inte på Sigges grej ,en indoktrinerade artikel som inte släpper dig ut – utan att stänga av alltig… Tack Sigge, det viar att indoktirineringen hör till…

 31. tty

  #25

  På tal om extremväder. Det snöar i Hollywood. Den första snöstormvarningen på 34 år i Los Angeles och den första någonsin i San Diego:

  https://www.foxweather.com/extreme-weather/blizzards-thunderstorms-flash-flooding-southern-california-weekend

 32. Håkan Bergman

  UWB #22
  Men Simm är fortfarande alarmist. Varför ska vi skippa oljan, det enda realistiska alternativet för transportsektorn för överskådlig tid, när vi har teknologin, kärnkraft, för att ersätta kolet? Det borde vara straffbart att använda olja för el och värme i vår tid. Sen missar han också det bisarra i att Energiewende har lett till att Kina konkurrerat ut Tysklands gröna industri, den som skulle skapa nya gröna jobb, inte minst i östra Tyskland där stödet för extremhögern växer.

 33. Håkan Bergman

  sibbe #30
  menar du Sigge #23?
  Det är inte en länk, inte ens klickbar. Bry dig inte om nåt som Sigge skriver, han skriver först och läser och tänker sen.

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  Energilagring

  Driftsättning har skett av ett 100MW/400MWh Vanadium Redox Flow B atteri (VRFB) energilagringssystem i Dalian, Kina.

  Men Dalian-projektet är, förutom att vara ett demonstrationsprojekt och en del av en våg av storskaliga VRFB anläggningar som Kina planerar att anlägga, bara i sin första fas av konstruktioner. En andra fas kommer att ta upp den till 200MW/800MWh.

  På andra håll, i Kinas Hubei-provins, byggs ytterligare en (mycket) storskalig VRFB i etapper som godkändes genom samma program. VRB Energy, som har sitt huvudkontor i Kanada, bygger denna anläggning på 100 MW/500 MWh.
  VRB Energy och dess lokala partners hade redan byggt ett framgångsrikt demonstrationsprojekt på 3MW/12MWh i Hubei och en VRFB-fabrik med 1000 MWh årlig produktionskapacitet kunde också byggas på platsen vid ett senare tillfälle.

  Hubei-projektets kostnad för 500 MWh VRFB, tillsammans med en kombinerad 1GW solcells- och vindproduktion från vilken det kommer att debiteras cirka 1,44 miljarder USD.

  Den första fasen av Rongke Powers Dalian-projekt gavs under tiden till 1,9 miljarder RMB (298 miljoner USD) i CNESAs tillkännagivande, motsvarande 4,75 RMB/Wh (0,7 USD/Wh).

  Mvh,

 35. Sigge

  Sibbe #29 #30

  Nu vet jag inte vad du menar. Länken jag skulle ge var Nordpools prisdata. Kanske blev fel länk. Här kommer den rätta länken.

  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

 36. Håkan Bergman

  Torbjörn #11
  För att inte tala om hur lång tid det kommer att ta innan vi ens är i närheten av nåt som kan beskrivas om Artificiell Kreativitet, förmodligen aldrig om du frågar mig.

 37. Torbjörn

  #31
  Det är kallt och snö på många platser
  T.ex Argentina, Hawaii, Marocko

  https://electroverse.co/

 38. Torbjörn

  Är det någon som har koll på snömängden i Alperna?

 39. mattias

  #31, 37
  Kort i taken – idag på aktuellt: kallaste uppmätta temperaturen i San Fransisco på 132 år och snöfall i Los Angeles.

 40. Håkan Bergman

  San Franskridsko heter det väl?

 41. Håkan Bergman

  Jag glömde länken.
  https://www.youtube.com/watch?v=fJiQCKLEq-k

 42. Tommy

  Svar till Lasse på en tidigare fråga.

  Fick inte iväg svaret tidigare, Brave inte ville kommunicera.

  Svar till Lasse, på en tidigare fråga angående energipriser nere i Europa 
  En sammanställning för världen från slutet av förra året, med både el, gas och bensinpriser. Innehåller både el, gas och bensinpriser. https://www.visualcapitalist.com/mapped-global-energy-prices-by-country-in-2022/

  Har tittat på det hela som hastigast, då jag inte kunde hitta någon vettig sammanställning. Hittade till slut ett ställe där man jämför tyska gaspriser historiskt och ur ett kundperspektiv. Väl att tänka på att då gasen var billig var även kronans värde högre, så de billiga gaspriserna var ännu billigare och trots enorma påslag har man inte betalat mer för sin uppvärmning, än när våra elpriser var som lägst för rätt många år sen. Så 6-7 eurocent motsvarar 60 – 70 öre/kWh totalt inkl alla distributions, fasta avgifter och skattekostnader. Grundpriset i bulk på gasen idag, är ca 65 öre/kWh, den gröna stapeln i jämförelsen nedan, resten är gashandelns påslag. Men man har idag en gräns på 140 eurocent/kWh som maxpris, något som bolagen får ta ut, så priset som presenteras har mer akademisk betydelse.
  ”Inköp och försäljning utgör den största andelen med cirka 61 – 63 procent och skatter och avgifter står för cirka 25 procent. Ytterligare 11 till 14 % står för nätavgifter.

  Länkar om någon vill fördjupa sig. Finns andra också. Betydligt mycket billigare gas i Frankrike. https://www.heizsparer.de/energie/gas/gaspreise  

  Finns även ställen där man tittar på hur tyska hushåll använder sig av energi och hur den fördelas på olika energislag. Har däremot inte hittat nyare uppgifter än 2019 men tror inte att det förändrats speciellt mycket.https://www.bdew.de/media/documents/Pub_20191031_Wie-heizt-Deutschland-2019.pdf

  Man kan jämföra elpriser på https://www.check24.de/strompreisvergleich/ som även har jämförelsepriser på gas. Bara kryssa i rätt ruta. Brukar ta postnummer 64285 Darmstadt. 

 43. Staffan Lindström

  39 mattias …inget SVT Aktuellt på lördagar. Var(?) TV4 Nyheterna 32 sek… I Rapport 18, 19:30 bredde Erika Bjerström ut sig om energifattigdomen i Storbritannien…BP, Shell och Exxon var förstås skurkar enligt 2 representanter från socialrättviseorganisationer fick mycket lite mothugg från fd energibolagsanställd, ironiskt nog med efternamnet ”Coffin”(!) svenska ”kista”….

 44. Staffan Lindström

  43 SL

  Ironiskt nog fortsätter sammanträffandena … : I Mello från Malmö sjunger gruppen ”Smash Into Pieces” ”Six Feet Under”… Och Loreen får sällskap av klimataktivist på scen ”Återställ våtmarkerna” … Loreen får ta om sitt framträdande… Jobbar inte våra vänner bävrarna hårt för att skapa våtmarker…??

 45. foliehatt

  Staffan, #44,
  där fick vi ett klargörande av hur prioriteringarna ligger i landet.
  När samma grupper limmar fast sig på landningsbanor eller vägbanor då får de hållas, även om det i vissa fall har hindrat ambulanser under utryckning.
  MEN, väljer man att protestera under mellot – då jävlar – våtmarkspersonen fick väl tio sekunder på scen innan hen resolut togs bort och, enligt vad jag har läst i media, tillsammans med tre kumpaner omedelbart togs hand om av polisen.

  Missförstå mig inte. Jag är helt för snabba bort-, och omhändertaganden. Personalen på mellot gjorde helt rätt. Liknande snabba omhändertaganden borde ske vid alla liknande aktioner, var de än sker.

 46. Daniel Wiklund

  Den här veckan har SHL pridevecka. Lagen spelar i regnbågsfärgade kläder. Snart kanske SHL ska ha en klimatvecka. Där lagen spelar på utomhusrinkar på naturis.

 47. Staffan Lindström

  45 foliehatt

  Klimattokarna är lite fantasilösa… De borde släppt upp en söt katt/koala/annat gulligt djur med texten ”Återställ våtmarkerna”…. Eller varför inte en bäver….?

  Störningstolerans: Kommer och tänka på Pär Oscarssons striptease i Hylands hörna JULEN 1966… En äldre herre på Sturegatan var inte helt nöjd med den då enda svenska TV-kanalens julutbud….

 48. Ulf

  Jaha, det kalla vädret i USA, ska det tigas ihjäl eller dammar man av Rockström, för en totalt omöjlig förklaring till varför det blir så här? Typ tipping points eller andra dumheter.

 49. Ulf

  Det är spännande med klimatet i USA eftersom nu det politiska klimatet håller på att ändras där det en gång började.
  Klimatet är ju en hörnpelare i Wokeness. Om nu klimatet inte utvecklas som charlatanerna hotat med så tror jag det är sista spiken i Woke kistan.
  Desantis håller på och Woke rensa Florida. Han är en mäkta populär guvernör där. Folk är innerligt less på Woke.
  Nästa President heter med stor sannolikhet Ron DeSantis. Och han kommer rensa USA på Woke. Det inkluderar förstås även klimathotandet. Det lär komma ner på en nivå där man faktiskt diskuterar fakta istället för tomt hotande.
  Som alla vet så kommer obönhörligen allt ifrån USA till omvärlden. Inte minst Sverige där Woke blivit mäkta populärt. Lika impopulärt blir det nu.
  I Sverige har inte Woke media riktigt insett vilken formidabel fiende DeSantis faktiskt är. DN har precis vaknat och börjat smyga igång felaktiga artiklar om honom och vad han står för.
  Men jag har svårt att se att DeSantis inte kommer att lyckas. Det skulle naturligtvis kunna komma upp någon skandal som stoppar honom. Men jag tror inte ens att amerikanerna kommer att låta sig stoppas av en gigantisk moralkaka. De är så otroligt trötta på Woke. Kolla på vad som händer i Florida.

 50. Anders

  Visst måste väl vanligt vettigt folk förstå att klimathotar- och wokerörelsen resonerar bakvänt? De överskattar å det grövsta f f a vindkraftens potential och underskattar dess miljöförstörelse. Krampaktigt sprider man skräckpropagande om alternativet kärnkraft. Sedan överskattar de mängden ”billig vindel” så in i norden. Men långt innan detta kommer fram har man i förväg intecknat denna el i vätgasbluffen kopplat till grönt stål-bluffen. Och bundit upp 100tals miljarder i riskkapital. Snacka om snurriga luftkalkyler. Vem lurar vem? Huvvaligen!

 51. Fredrik S

  I vår hjärndöda press kan vi nu få läsa om aktivisten som stormade mello.

  Där får denne redogöra varför och hur god han är.

  Nästa steg är att utdela ett fint pris?

 52. Gunnar Juliusson

  #49, 50
  Håkan Boström skriver ledare om woke-ismen i GP idag.

  https://www.gp.se/ledare/lämna-inte-woke-over-till-radikalerna-1.92994219

 53. Nr 51.
  Just detta gullandet med alarmister är oroväckande – att legitimera omstörtande grupper kan leda oss bort från ett samhälle för alla – strukturlöshet kan få extrema konsekvenser.

  Ett annat exempel är klimathotets teori som använder både hängslen och livrem – Det kan bli varmare eller kallare hotar dom med – blir svårt att vetenskapligt falsifiera det..

  Solen och havsströmmarna kommer att ändra våran temperatur i cykler – om ex atlanten skulle gå över i kallfas inom kort så kommer alarmisterna och samhällsomstörtarna att skrika högt – Vad Var Det Vi Sa!
  Då säger dom att kylan beror på långsammare golfström och bevisar det med en nybakad algoritm – och vips så måste ännu fler vildmarker iklädas jättelika vindkraftindustrier.

  Kort sagt tokerierna lär inte gå över utan att samhällsstruktur och vetenskapsrespekt återinförs – men just nu känns något sådant mycket avlägset.

  Förnybart skall först tvinga bort både det fossila och kärnkraft innan läget lugnar sig – och först då slutar dom spygröna facisterna marschera.

 54. Ulf

  Gunnar, en bra beskrivning av Woke i USA.
  Vi får skylla oss själv att vi tappade Berlinmuren och dess historia. Den är nästan utsuddad i Sverige och många unga vet inte ens om varför den fanns.
  Kommunisterna har nu uppfunnit sig själva igen och driver sina idéer i Woke. De har kunnat göra comeback pga att vi tappat vår historia, vilket är synnerligen allvarligt.
  Det är en bra ledare men han blundar för hur långt det gått redan i Sverige, inte minst inom universitetets världen och i media.
  Låtsas han bara inte om att exempelvis DN är super woke? Jag råkar känna folk inom universitetsvärlden och det har gått väldigt långt där redan.
  Men vi gör som USA och lyckas man där, så kommer det automatiskt i Sverige.
  De mest extrema inom klimathotarrörelsen är ofta starkt förbundna med vänstern och Woke. Vi känner igen det på Orwellska etc, etc.

 55. Ulf

  53 Magnus B, du kan bidra genom att inte falla in i Woke rörelsens favoritord. Fascister om kommunister är helt enkelt fel.
  Jag märker att detta har sökt sig in i allt möjligt.
  Exempelvis att jämföra Putin med Hitler istället för det uppenbara att han är en lill Stalin, som till 100 procent kopierar Stalin. All kunskap om Sovjet tycks i princip vara borta vad gäller alla under 40-50 år i Sverige.
  Vi måste ändå vara klara över varifrån hotbilden kommer. Bara att lyssna på aktivisterna hur de tänker ”lösa” klimatfrågan. Avveckla marknadsekonomin, utjämna ”klyftor” 100 procent statlig styrning. Ren kommunism men utan ordet kommunism.
  Klimathotet är nästan en ren vänsterfråga och man har tyvärr denna gång lyckats lura stora delar av befolkningen. Det är därför viktigt att kalla en spade för spade.

 56. Håkan Bergman

  Bra inlägg om havsbaserad vind runt Öland i SvD idag. Går att läsa i inkognitoläge och i bibliotekets pressreadertjänst.
  https://www.svd.se/a/vexlml/hur-satter-man-ett-pris-pa-det-ovarderliga-skriver-eva-dillner

 57. Samnytt: ”I takt med att elbilarna på gatorna blir fler i Sverige har Polismyndigheten funnit anledning att se över sina säkerhetsrutiner för hur poliser i yttre tjänst ska agera i samband med trafikolyckor. Ett av direktiven är att en polis inte får gå närmare ett skadat eldrivet fordon än 100 meter.”

  Liknande förhållningsregler har funnits i Frankrike i mer än 10 år, vilket jag berättade i en kommentar här 2016.

  https://samnytt.se/polisens-nya-sakerhetsrutin-hall-hundra-meters-avstand-till-skadad-elbil/

  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-157/#comment-320034

 58. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv ”Ovanlig vinterstorm i Kalifornien”. ”Vinterkyla och snöstorm drabbar Kalifornien med strömavbrott, översvämningar och igensnöade vägar som följd”. Sidan slutar med ”Det är mycket sällsynt med så svåra vinterstormar i södra kalifornien”. Inget om klimatförändringar och att det med den ökande globala uppvärmningen kommer att bli vanligare med vinterstormar.

 59. Anders

  Hur kommer det sig att vissa krafter i Sverige tycker det är bra att vi exporterar stora volymer till låga priser av en så simpel produkt som elektricitet? Har det inte försvävat dem att vi är kolonialiserade och i själva verket utsugna?

 60. Nr 59 Anders.
  Eu med tyska gröna i spetsen har utan tvekan genomfört en energiannektering – och precis som med ryssarna i ukraina måste vi nu snabbt bygga upp försvaret och rädda våra marker från massförstörelse.
  Märkligt nog fick vi höra om gretas önskan att delta i den norska kampen mot vindkraft i sameland – undrens tid är inte förbi…
  Att svenska folket i valet röstade på dom partier som kritiserade vindkraftsmisären visade sig lönlöst, när sedan det överstatliga eu-styret bestämde över den svenska energiproduktionen i slutändan.

 61. Håkan Bergman

  Februaris elpriser blev måttliga, nåja det kanske den med hög elförbrukning inte tycker.
  Inklusive elskatt 39 öre och moms blev medelpriserna som följer.
  1,14 1,14 1,52 1,77 för elområdena SE1-SE4.
  Till dessa priser tillkommer en överföringsavgift som framgår av räkningen från nätbolaget, 24,4 öre plus moms för lägenhet i SE3 och nätägare Vattenfall. Och vad elhandlarens påslag blir ser man först när räkningen kommer.

 62. Anders

  Hypotes: Tänk om klimatalarmisterna aktivt hindrar folk från att fundera över att deras ”forskare” inte kan bevisa att minskade mänskliga CO2-utsläpp skapar ett ”bättre” (svalare) klimat?

  Ett rätt klurigt sätt kunde ju då vara att försöka trumma in i skallen på folk att vi är mitt i en klimatkris, den värsta någonsin. Att denna ”kris” eller ”katastrof” i själva verket bara är en papperstiger, ett hjärnspöke, i huvet på ett gäng godhetsknarkande klimatbyråkrater (tillika COP-resenärer) behöver man ju inte skylta med… COP:arna är tydligen så upprivna över att 1,5-gradersmålet inte kommer att nås… att de utlyst ”klimatkris”. Men vad betyder det ouppfyllda beräkningsmålet egentligen för jordens nu levande flora och fauna, Homo sapiens inräknad? Nada, noll, inget! Så tänker jag.

 63. Jojje

  Lite mer om vad som sägs och hur det är…..
  https://newtube.app/TonyHeller/kOCtbzO