Öppen Tråd

host 2

Foto: BIM

I går var det höstdagjämning. Men även hösten har sina glädjeämnen – som att kratta löv 🙂 Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LeifR

  Finns det mätetal på faktisk havsnivåhöjning i Normandie nånstans för att bemöta SVTs senaste försök att förväxla stranderosion med havsnivåhöjning?
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/normandies-befolkning-anpassar-sig-efter-hojda-vattennivaer

 2. Bim

  Leif R #1
  Det säkraste är att åka dit med ett skjutmått.

 3. Mats Kälvemark

  #1 LeifR
  För Brest anger NOAA i nedanstående länk nivåhöjnnngen till 1,01 +/- 0,08 mm/år.
  För Marseille 1,30 +/- 0,13 mm/år. Mätning mot peglar sedan 1800-talet. Så SvT är ute på eller under svag is. Bjäbbström på semesterresa igen?

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=190-091
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=230-051

 4. Magnus

  Det är så frustrerande och störande hur SVT försöker få det som förr ansågs som naturliga förändringar, med all rätt, nu är en del i klimatförändringar orsakade av människan. Bonden säger ju också att de kämpat mot den här erosionen länge. De skydd som visas har inte kommit upp på senare år utan har gjorts för många år sen. Kurvorna i Mats Kälvemarks länkar visar att relativa havsnivån är inte alarmerande. En naturlig process som pågått sen man började mäta.

 5. Staffan Lindström

  1 LeifR

  Jag är mycket besviken på att den andra artikeln på denna får-sida, som handlade om fritt betande får i Klimpfjäll INTE hade fått en klimatvinkling… 😉

 6. Hans H

  Hej!

  I en FB-dialog med en naturvetenskapligt utbildad professor – tillika medlem i Vetenskapsakademien – fick jag följande kommentarer:

  ”Värmen under den tidigare delen av 1900-talet är i linje med vedertagna både mätningar och simuleringar av global ytmedeltemperatur. IPCC AR6 WGI.

  Det vi diskuterat här har nagelfarits i en enorm omfattning genom kritisk forskning, och via en rad oberoende infallsvinklar. I IPCCs generellt försiktiga synteser av allt detta är det alltså ”unequivocal” att det pågår en global antropogen uppvärmning, och “likely” att i stort sett hela den nuvarande uppvärmningen är antropogen.”

  Det han säger var likely enligt AR6 var att av total global warming om 1 grad stod naturliga orsaker för plus/minus 0,1 grad. (Natural cooling skulle alltså inte uteslutas!)

  Är detta verkligen slutsatser ur AR6wg1?

  Jag är synsvag och klarar numera inte av att skumma igenom stora textmassor. Finns här någon som vill kommentera ovanstående?

 7. TorbjörnR

  #6 Hans

  Om man tittar på många av de temperaturserier som jag tror IPCC bygger en del analys på så är de bevisade vara fake. Man har sänkt den globala medeltemperaturen mellan 1900-1950 och höjt den 1950 fram till idag, allt för att kunna peka på co2s roll.

  Det finns mängder med bevis för detta bla enligt Tony Heller på youtube.

  Därmed faller hela hans analys till marken!
  Tragiskt men sant, du har väl hört om Michael Manns ”hockey stick”?

 8. Lasse

  Läste lite snabbt Lennart Bengtsons bok om klimatet.
  Bra bok för en start av en diskussion om vad som kan hända med klimatet och vad som hänt.

  Han tar upp 1950-1970 takets avkylning som en funktion av utsläppen.
  Han visar även att forskningen då var koncentrerad på hur aerosoler kan ha kylt globen.

  Han nämner även molnen som en osäkerhetsfaktor i dagens klimat.

  Men sen spårar han fel.
  Molnen har en central roll i vädret och det är klart att vädret blivit mer styrt av molnfria dagar.
  På 40 år har vi fått 20% fler soltimmar och 12% mer instrålning vår och sommar.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stralning-1.17841

  Kanske var de något på spåren redan under den avkylning som skedde för 50 år sen.
  Clean air act är andra spåret.
  SO2 har plockats bort från vår luft till 95% samtidigt som vi fått mer instrålning.

  Är det så svårt att inse? 😉

  Lite besviken på Lennart B som även låter sig luras av satelliternas havsnivåmätningar.
  Tysk grundlighet ger andra insikter:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Men det är en bra bok som kan ge underlag för djupare kunskaper! Tack Lennart B

 9. UWB

  Är det någon som vet hur många kubikmeter vatten som behövs för att generera en kWh I ett genomsnittligt vattenkraftverk med någorlunda moderna turbiner.

 10. Håkan Bergman

  UWB #9
  Vattenfall har siffror på det där, t.ex. Hölleforsen ger max 151 MW med 25 m fallhöjd och maxflöde genom turbinerna på 720 m³/s.
  https://powerplants.vattenfall.com/sv/holleforsen/
  https://powerplants.vattenfall.com/sv/vattenfalls-kraftverk/#/view=map/sort=name

 11. Sten Kaijser

  UWB #9

  Jag brukar säga att en kWh är 40 kubikmeter vatten som faller 10 m (med 90% ) verkningsgrad.

  Det är också 10 l vatten som värms 90 grader

  det är också 1 dl motorbränsle

 12. Ivar Andersson

  Lokala oväder har alltid förekommit. Men studerar man inte väderhistoria så tror man att dagens oväder beror på koldioxidutsläpp. Får mig att tänka på fyllhunden som letade efter sin dörrnyckel under gatlyktan eftersom det bara var där som det var ljust.

 13. Björn

  Solfläckarna har samband med TSI och eftersom denna aktivitet avtar och har gjort det under ca 15 år nu och samtidigt den globala temperaturen kan anas vara på utförsbacke, så kan man tolka att det är två faktorer som samvarierar, medan emissionen av CO2 stiger linjärt. Om den globala uppvärmningen påstås vara orsakad av antropogen emission av CO2, motsägs detta av de två faktorerna minskad solaktivitet och en stagnerad global uppvärmning, vilket då säger att den antropogena koldioxiden inte kan vara hela sanningen bakom AGW. Ett flertal på varandra följande månadsvärden från UAH, kommer med stor sannolikhet att visa riktigheten i detta antagande. Sedan får det finnas hur mycket lokala och regionala värmeböljor, förändringar i jetströmmar etc, men det förändrar inte det faktum att det som sägs vara dessas orsak, ”klimatförändringarna”, inte längre stämmer som enda orsak.

 14. Om det 2100 skulle vara 17 C detta datum i Märsta, istället för som idag 16 C. Hur skulle det kunna vara en kris?

 15. Berra

  Ett förlag skryter om att de ”räddar” minst 1000 träd om året för att de trycker ALLA (oklart antal) sina böcker på återvunnet papper…

  Undrar hur många träd avverkas för att bereda plats för en genomsnittlig vindmölla (inklusive vägar)?

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wA8vlL/olika-forlag-tryck-bocker-pa-atervunnet-papper

 16. Förra veckan lämnade jag en kommentar med några notiser från Frankrike, bl.a om den gröne politikern Sandrine Rousseau som kritiserar män som grillar kött och därmed skadar klimatet samtidigt som de visar prov på toxisk maskulinitet.

  Hon är inte ensam om att framföra den åsikten. PETA, den internationella djurskyddsorganisationen, uppmanar kvinnor till sexstrejk om deras män inte slutar äta kött. Det finns en hel del om saken på Internet. Här en kort video som är rolig:

  https://www.youtube.com/watch?v=WNl3d4SkOUo

  Om någon fortfarande tror att klimatalarmismen grundas på genuin rädsla för att planeten ska brinna upp, tänk igen. Den är ett verktyg för en hel mängd olika intressen, vilka har som gemensam nämnare att de diktatoriskt vill påtvinga andra människor sina åsikter och/eller skaffa sig egna fördelar. Det är den gemensamma nämnaren som måste påtalas, att framföra sakliga argument är meningslöst.

 17. UWB

  Tack Sten och Håkan

 18. Hans H

  #7 TorbjörnR

  Jag är medveten om det du skriver. Men vill veta om uppgifterna professorn nämner verkligen kommer från AR6 och inte är citat ur SPM.

 19. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Lasse #8. Man kan inte mäta havsnivåer per satellit. Haven rör sig efter bl. a. vindar, strömmar, rörelser i jordskorpan och gravitation från månen och planeterna. Relevant mått är gentemot omgivande land där landet inte på egen hand höjs eller sänks.

 20. tty

  #1

  Det finns tidsserier för Le Havre och Cherbourg, med både relativ och absolut havsnivåhöjning här:

  https://www.sonel.org/-Sea-level-trends-.html?lang=en

  Le Havre 1960-2018:
  Relativ havsnivåhöjning: 2,48 mm/år varav:
  Landsänkning 1,66 +-0,41 mm/år
  Absolut havsnivåhöjning: 0,82 +- 0,63 mm/år.

  För Cherbourg finns tre GPS-stationer i närheten som visar rätt mycket olika trender, tydligen komplicerad tektonik på Cotentin.

  Cherbourg Chtg 1960-2018
  Relativ havsnivåhöjning 1,59 mm/år varav
  Landhöjning 1,08 +- 4,97 mm år
  Absolut havsnivåhöjning 2,67 +- 4,98 mm/år
  Den stora osäkerheten beror på att GPS är extremt ”hackig” (https://www.sonel.org/spip.php?page=gps&idStation=3535 mindre jordskalv 2019?). Denna serie är troligen otillförlitlig

  Cherbourg Heau 1960-2018
  Relativ havsnivåhöjning 1,59 mm/år varav
  Landsänkning 0,19 +- 0,40 mm/år
  Absolut havsnivåhöjning 1,40 +- 0,40 mm/år

  Cherbourg Bmhg 1960-2018
  Relativ havsnivåhöjning 1,59 mm/år varav
  Landsänkning 0,47 +- 0,09 mm/år
  Absolut havsnivåhöjning 1,12 +- 0,38 mm/år

  Kort sagt den absoluta havsnivåhöjningen är någon millimeter per år, och landet sjunker ungefär lika mycket. Det sista är helt väntat eftersom norra Frankrike ligger i ”forebulge” zonen utanför den nordeuropeiska inlandsisen som kommer att fortsätta att sjunka lika länge som landhöjningen i Skandinavien fortsätter.

  Sedan är ju Normandie ett klassiskt område för kusterosion. Kritklippor är ungefär det mest lätteroderade som finns, och kusten kommer att fortsätta att retirera till nästa istid då havsnivån sjunker igen (eller tills klimatpolitiken kan åstadkomma ett tillstånd med permanent vindstilla i Nordatlantområdet).

 21. Fredrik S

  Berra #15

  Det går väl ca 1000 fullvuxna träd på 1,5 hektar så det är inte mätbart i sammanhanget.

  Produktionen av bokpapper är liten och minskar varje år så detta är en icke-fråga.

  Präktiga förläggare som vill synas.

 22. tty

  PS. Här är de ”råa” havsnivåmätningarna, alltså den relativa havsnivån:

  Le Havre:

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/453_high.png

  Cherbourg

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/467_high.png

  Det finns flera stationer nära väster om Normandie. Intressantast är Brest, en av de få stationer som är så gammal att man tydligt kan se övergången från statisk eller svagt sjunkande havsnivå till stigande ca 1870:

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/1_high.png

  Observera dock att marken sjunker även i Bretagne, så den absoluta havsnivåhöjningen är mindre.

 23. Berra

  #21 Fredrik

  Precis vad jag menade…de är så goda så….

 24. Fredrik S

  Berra #23

  Ja det finns ingen gräns och det verkar gott om dem och gott om beundrande reportrar. Så länge det är lönsamt.

  Men det är det ju just nu, som senast när representanter för SSAB påstod att kan räkna ut hu mycket de kommer att sänka den globala medeltemperaturen inför imponerade reportrar.

  Men så genererar det miljardbelopp i bidrag från skattebetalare trots att företaget gjorde en rörelsevinst på 8 miljarder 1:a kvartalet, så då får de väl kosta på sig lite ordbajseri.

 25. Håkan Bergman

  Fredrik S #21
  Undrar hur många svenska böcker som också trycks i Sverige? Svensk bokproduktion gick väl utomlands före alla andra, möjligen med undantag av tk-industrin, då var det öststaterna som tryckte billigt. Hur stor koll har man på vilket papper som används?

 26. Lars C

  #25 Man kan ju skicka det återvunna pappret till Kina eller Indien eller var böckerna nu trycks.
  En annan fråga är, vad hade hänt med det återvunna pappret om inte just det bokförlaget hade köpt den produkten (med propagandasyfte)?

 27. Fredrik S

  Det är väl främst obestruket papper som gå till böcker. Vet inte om det finns officiell statistik men som du säger går säkert det mesta på export (EU). En del produktion har ju också lags ner och det finns väl inget som tyder på att den skull öka i ljudbokens tider.

  Värt att kolla upp lite nu när så många delar av skogen som möjligt ska förbrännas i första ledet eller tillföras energi för att kunna processas till ”grönt” bränsle till de goda planeträddarna.

 28. Fredrik S

  Lars C #26

  Då hade det värmt våra hus.

  Jag vet att förut fick import från Kina hjälpa till att få ny fiber att räcka.

 29. MatsL

  Det bryts c:a 20 miljoner ton koppar per år, globalt. Är det någon som vet hur mycket koppar man behöver för att bygga alla laddstationer som kommer att behövas om hela världens landtransporter ska elektrifieras?

 30. Sven Andersson

  I tryckpapper ingår ca 50 procent returpapper.

 31. Fredrik S

  MatsL #29

  Kalifornien tex behöver 1,5 miljoner laddstolpar till 2035. Idag finns det runt 70 000 så de har lite att göra.

  Vem som ska betala vill de helst inte prata om men alla därborta ser bara fördelar när de uttalar sig.

  Läste att Joe Bidens bipartisan infrastructure bill inkluderade 50 miljarder ($5 billion) bygga ett nationellt nätverk av 5000 laddstationer.

  Så det går nog åt en del koppar och lite dollar.

 32. Fredrik S

  Ja, och det kan variera upp till 75 procent för kopieringspapper. Tidningspapper kan vara nästa 100 procent men det är ju lite av en utdöende art.

  Men sedan 70-talet har pappersproduktionen konstant ökat medans massaproduktionen legat stabilt, detta pga den ökade användningen av returpapper i pappersproduktionen.

  Så om det trycks några fler böcker på sämre papper så gör det inget mer än att några får vara goda offentligt.

 33. tty

  #29

  En elbil innehåller ca 80 kg koppar, en elbuss ca 400 kg. Hur mycket en ellastbil behöver vet egentligen ingen eftersom det inte byggts någon än men det lär inte bli mindre.

  Det finns drygt en miljard personbilar och ca 350 miljoner tunga vägfordon i Världen, så bara för att ersätta dem behövs mer än 200 miljoner ton koppar. Plus laddstationer och annan infrastruktur, plus att all världens järnvägar väl skall elektrifieras, plus fartyg och flygplan, plus arbetsfordon och traktorer plus….

  Köp kopparaktier!

 34. johannes

  #33
  Dag att sparka igång kopparscam i Dalsland igen, som på 1800 talet när ett Engelskt bolag konkade stup i ett och köpte upp sin gamla utrutning….

 35. Fredrik S

  johannes #34

  Det kommer nog mer sådant.

  För ett par år sedan var det ett turkiskt bolag som
  levererade hundratals containrar med gatsten spraymålade med koppar-färg till Kina.

  Försäkringskontrakten som burkar täcka var falska de också så det blev dyrt, för någon.

 36. Paul Håkansson

  Panelsamtal om Klimatfrågan – Alternativa Bok- och Mediemässan augusti 2022 https://swebbtv.se/w/gq4D44w741MaxzieKQBx55

  Vill ni få ett gott skratt, titta på denna video. Dom har lyckats få in i alarmist som tack vare sin totala okunskap ohämmat brer ut den ena floskeln efter den andra.

 37. Enough

  # 11 Sten K

  …..drar mig till minnes, har inte kollräknat, men en annan liknelse är att hissa upp en Volvo Amazon till Eiffeltornets topp, c:a 1 kWh i arbete…..vi får kanske böja oss på sikt för att det ska kosta lite mer än 20 öre som tidigare…..problemet är väl det mycket plötsliga uppvaknandet, och hetsen in i elkraftvärlden….

 38. Sten Kaijser

  Enough #37

  visst finns det många sätt att beskriva vad 1 kWh kan göra för mekaniskt arbete, poängen med vatten som faller är att det handlar om elproduktion

 39. Håkan Bergman

  I morgon bitti klockan 400 finsk tid går OL3 förbi O3, då kan OL3 på en timme hissa upp 1,46 miljoner Amazoner i Eifeltornet, eller runt hälften så många Tesla S.
  https://www.tvo.fi/en/index/production/plantunits/ol3/ol3forecast.html
  Har inte heller kontrollräknat.

 40. Enough

  # 39 Håkan B

  Haha den var bra, och ger lite perspektiv, vilka stora krafter vi pratar om, min enkla var att koppla ner till begripliga nivåer 🙂

  En given slutsats är att vårt samhälle idag, är i stort beroende av mycket producerad kraft, främst el, inga lågproducerande intermittenta kraftkällor kommer att ändra det, trots alla patetiska försök med batterier och vätgasproduktion. Vi är många som begriper detta, när ska PK-pengar sina för lycksökare som får slösa fritt med våra intjänade skattemedel, istället för att satsa på pålitlig teknik?

 41. Fredrik S

  Håkan Bergman #39

  De borde skicka dit Tovatt och andra lågstadiebarn. Och så kan de förklara för honom att det dessutom aldrig mer behöver blåsa i Olkiluoto de närmaste 70 åren.

  Vem vet, han kanske kommer hem i en ”För kärnkraft” T-shirt som jag sett nu.

 42. #6 Hans H

  I SPM, sidan 7 finns en figur med rubriken: ”Observed warming is driven by emissions from human activities, with greenhouse gas warming partly masked by aerosol cooling.

  (b) Aggregated contributions to 2010–2019 warming relative to 1850–1900, assessed from attribution studies °C

  Total human 1,1 ±0,2
  Greenhouse gases 1,5 ±0,5
  Other human -0,4 ±0,4
  Solar+volcanic 0,0 ±0,1
  Internal variability 0,0 ±0,2

  Man kan finna exempel på större naturliga faktorer i AR6. På sidan 90 i technical summary finns en figur som visar jordens energibalans från 1971 till 2018 under antagandet av ”an estimated 1850–1900 Earth energy imbalance of 0.2 W/m2 (panel a)” det skall man inte ta som att författarna menar att det är troligt, ”The intent is to show assessed changes in energy budget and effective radiative forcings (ERFs). Black dotted lines indicate the central estimate with likely and very likely ranges as indicated in the legend. The grey dotted lines indicate the energy change associated with an estimated 1850–1900 Earth energy imbalance of 0.2 W/m2”
  En så kraftig termisk obalans skulle stå för cirka 30% av uppvärmningen 1971-2018. Det är naturligtvis galet därför att 0,2 W/m2 sedan 1850 skulle ge mer värme än vad som observerats. Figuren visar i alla fall att man försöker undersöka vad som kan vara rimliga gränser. Att inget om detta står i SPM finner jag självklart. Hela AR6 är väldigt mastigt. Att läsa mer än några enstaka delar man finner särskilt intressanta är orimligt. Man måste ju också slå upp relevanta referenser…

  MEN lita inte på vad andra säger om AR6 ifall dom inte anger sida, figurnummer eller liknande. Professor eller ej !

  Det är nog fullt möjligt att man kan hitta professorns osäkerhet 0,1 grader någonstans, helt OK i så fall för alla de forskningsresultat som presenteras i den gigantiska sammanställningen är självklart inte identiska. Men jag tror nog man skall tolka SPM som en helt rimlig sammanvägning av alla rapporterade resultat som WG1 har tagit upp. Som jag ser saken är den stora rapporten till för forskarna själva. Där hittar man lätt referenser till det mesta om klimatets fysik. Dock inte dumheter som denna: https://www.researchgate.net/publication/360839267_Revisiting_causality_using_stochastics_2_Applications Skriften kommenteras okritiskt här: https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/

  Jag har skrivit en liten artikel för Proc Roy Soc A som jag tror kommer att publiceras rätt snart där jag med elementära resonemang visar att författarna saknar grund för sin slutsats. Tyvärr vill några av granskarna att frågan om hur stor del av uppvärmningen som kommer från CO2 skall diskuteras, men det vill inte jag. Ett så starkt påstående som detta ”Tron att CO₂ orsakar uppvärmning kan uteslutas efter ny analys” måste motbevisas eftersom det är ett flagrant fel begånget. Frågan om hur mycket andra faktorer kan tänkas bidra är vetenskap – i princip. Man ställer upp massor av hypoteser och alla som inte kan falsifieras kan vara tänkbara. I princip.

  Som jag fattat saken är IPCC:s roll att sortera bort sådan här smörja. Ganska märkligt att jag, en privatperson, är den enda som orkar skriva artikel för Roy Soc om detta – men några andra har givit uttryck för ”concern” enligt redaktören. Det finns massor med felaktiga skrifter om CO2, men Proc Roy Soc är en av de mest aktade så där bör man kunna lita på att felaktiga resultat inte får stå oemotsagda. En av granskarna skriver: ”Looking over the papers by Koutsoyiannis et al., the review by Leif Åsbink, and spending considerable time attemptng to reproduce the results of the paper, I have concluded:
  1) Åsbink’s review is correct.
  2) The papers, particular Part 2, are sufficiently wrong that they should NOT have been published.

  Jag har brevväxlat med Koutsoyiannis och vet att han är ivrig att få diskutera sin alternativa teori om varifrån uppvärmningen kommer. Jag vill inte diskutera den med honom. Jag har ingen anledning att ifrågasätta den. MEN felaktiga forskningsartiklar skall aldrig få stå oemotsagda. Tycker jag!

  SPM har ett oförtjänt dåligt rykte bland skeptiker, jag tror det skulle vara väldigt bra om alla som kritiserar SPM från WG1 tog sig tid att läsa vad som faktiskt står där.

  Titta till exempel på sidan 10 i spm. Figur SPM.3. Rubriken är ”Climate change is already affecting every inhabited region across the globe, with human influence contributing to many observed changes in weather and climate extremes” Rätt alarmistisk rubrik, men figuren säger något annat.

  1) Hot extremes har ökat överallt (utom USA) och man skyller människan för det vilket jag tolkar som att man skyller det på global uppvärmning. Självklart tycker jag. På våra breddgrader bör värmeböljorna ha blivit
  cirka 2 grader varmare. Det kräver inte särskilt mycket anpassning för att undanröja problemen av det.

  2) Heavy precipitation. Endast i Norra Europa tror man det finns ett samband mellan skyfall och uppvärmning. Dom borde läsa Carpentier Ljungkvist om historiska översvämningar…

  3) Agricultural and ecological drought. Det finns 2 områden där man kanske ser en försämring. I övrig ser man inga tydliga signaler.

  Jorden är uppdelad i totalt 45 områden så 2 områden är väldigt lite!

  Det är alltså SPM. Data stämmer nog med huvudrapporten, men rubriksättningen är politisk, alarmistisk. När man läser en tidningsrubrik får man ofta en felaktig bild av artikelns innehåll. Så också i SPM.

  Att det nog är något galet med hockeyklubban är en helt annan sak. Skulle IPCC ändra Internal variability till 0,2 ±0,2 i AR7 blir inte slutsatserna våldsamt annorlunda. Klimatpaniken som inte är grundad på vad som står i WG1 SPM utan på det som WG2 presenterar till exempel här: https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg JORDEN BRINNER REDAN – OCH DET ÄR VÅRT FEL!

  Märkligt att man aldrig ser kommentarer om hur olika WGI och WGII ser på saken.

  Björn Lomborg ger en hederlig beskrivning av AR1 tycker jag. CO2 ÄR ett problem, men mänskligheten har många fler problem och klimatpaniken är helt galet överbetonad. https://www.youtube.com/watch?v=xf7WOy9QvwA

 43. Håkan Bergman

  September blev inte så dyr som man kunde befara i början på månaden, upp i SE3 från 211,4 € per MWh till 212.30 och ner i SE4 från 289.28 till 224.36.
  https://sprayhattas.crabdance.com/combo-vit-liten.png

 44. Håkan Bergman

  Nu är priserna i SEK klara också, euron har gått upp från 10,66 i augusti till 10,97 idag, men vilken kurs elbolaget sen använder kan man bara gissa.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elpriser.pdf

 45. tty

  #42

  Den naturliga klimtförändringen 1850-1900 till 2010-2019 skulle alltså uppgå till 0,0 +- 0,3 grader.

  Personligen tror jag det är ytterst svårt att hitta en så lång period utan någon (naturlig) klimatförändring i det förflutna, så varför har 1900-talet varit så extremt stabilt?

  Dessutom var det inga större vulkanutbrott 2010-2019, medan det var en VEI 6 (Krakatoa) och minst tre VEI 5 1850-1900, så redan där spricker det.

 46. #45 tty

  IPCC påstår 0,0 ±0.2 för den naturliga komponenten. Jag gjorde gissningen att IPCC kommer att ändra detta till +0.2 ±0.2 i AR7 vilket jag tror är en högst rimlig gissning. Det skulle innebära att dom skulle acceptera +0.4 för den medeltida värmeperiodens globala medelvärde.

  Vulkaner hanteras separat. Klimatvariationer som kan hänföras till vulkaner finns med i kurvorna, men enligt IPCC påverkas inte medelvärdet 1850-1900. Avkylningen från vulkanerna 1850-1900 var max 0.2 grader men kortvarigt. Medelvärdet 1850-1900 påverkas ett fåtal hundradelar. Alltsammans enligt IPCC.

  Vad jag ville säga var att slutsatserna om klimatet enligt IPCC inte är särskilt känsliga för hur stor man antar att den naturliga komponenten är. Visst blir det en viss skillnad – men det påverkar inte de slutsatser som Björn Lomborg drar.