Öppen Tråd

EISENHOWER

Det finns skäl att påminna om president Eisenhowers varning för det ”militärindustriella komplexet” 1961. Hotet som detta komplex använde sig av då var förstås kommunismen i form av framförallt Sovjet. Idag är det det klimatindustriella komplexet som helt har tagit över ledningen i vårt land. Samtliga riksdagspartier, samtliga radio- och TV-kanaler, samtliga stora dagstidningar och de flesta industrier och näringar har svurit sin trohetsed till föreställningen att klimatet utgör ett stort och omedelbart hot som måste bekämpas med alla medel. Men uppenbarligen så köper inte alla denna föreställning. Klimatupplysningen har denna sommar haft en ovanligt hög besöksfrekvens. Augusti månad är inte bara den bästa augusti genom tiderna. Den är faktiskt den månad med flest besök överhuvud taget (över 290 tusen). Vi når ut till fler läsare än någonsin!

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Hösten infinner sig idag.
  Den snön som inte har hunnits smälta blir överlagrad av nästa vinters snö.
  Så funkar glaciärbildningen på Grönland.
  30% mer kvar än normalt efter årets smältsäsong, förra året var det också mer kvar än normalt.
  https://realclimatescience.com/2018/08/greenland-gains-huge-amounts-of-ice-for-the-second-year-in-a-row/

  Nån som läser om detta i media?
  Sökte på Grönland och smältande isar.
  https://www.svd.se/sok?q=sm%C3%A4ltande%20Gr%C3%B6nland
  Sen på mer snö på Grönland
  Vinklingen är katastrofal!!

 2. Kjell Lindmark

  Det hela handlar om ren och skär globalism. Det är ytterligare ett försök att slå i oss alla, globalt, att vi står inför ett allvarligt hot som endast kan mötas på global nivå. Med en global centralmakt som står över alla nationella parlament, EU, AU och alla andra politiska sammanslutningar. Parallellt med det försöker de globala storföretagen att stärka sin makt genom att få hjälp av diverse ”frihandelsavtal” som TIP, TIIP m.fl. Det handlar då inte om frihandel i egentlig mening utan om att begränsa nationalstaternas möjligheter till att besluta om regelverk kring gifter, innehåll i livsmedel m.m. Makten skall dräneras ur nationernas parlament till de globala företagens styrelserum.

  Västvärlden är i så motto helt i händerna på globalisternas vilja och våra politiker sjunger dess lov mest varje dag. Klimatskrämseln syftar till att få kontroll över nationernas energianvändning och blockera för U-länderna att få tillgång till billig energi. Energin skall vidare inte vara billig utan kosta skjortan för att upprätthålla goda vinster och vara en kassako för det globala projektet.

  Det största hotet mot vår vällevnad är dock, vid sidan av de verkliga miljöproblemen, den accelererande metabola pandemin i världen. Big Food´s undermåliga produkter på billigt framställda GMO-grödor, besprutade med Roundup ger oss övervikt, diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar. Förskrivning av Big Pharmas kemiska mediciner drar ner livskvalitén ytterligare. Big Food tillhandahåller industriprocessad mat med högt sockerinnehåll som gör oss sjuka och Big Pharma ger oss piller för att motverka det. Båda ägs av samma intressen och som för övrigt äger och kontrollerar 90% av MSM.

  Klimattramset är ytterligare en bit i samma anda för att få oss att ge upp nationellt självbestämmande till förmån för ett supercentralt globalt styre. När denna klimatbubbla spricker, vilket den är på god väg att göra, kommer sannolikt något annat globalt hot att dyka upp. Det kan handla om någon ny farsot eller varför inte en meteorsvärm från rymden. Att klimatskeppet läcker som ett såll och ser ut att sjunka inom en inte så avlägsen framtid märks på den panik som verkar råda med nya larm nästan dagligen. Allt mer CO2 i atmosfären har fått till följd att det växer betydligt mer, växtligheten tål torka bättre och skördarna slår nya rekord nästan varje år. Ett av de senaste hoten är att när frukter och grönsaker blir större så minskar näringsvärdet radikalt vilket ska utarma oss människor till att bli undernärda. Växter som ökar i omfång får även ett djupare och större rotsystem vilket borgar för att näringsinnehållet blir densamma.

  Solaktiviteten är i stadigt sjunkande och har gjort så de senaste tre 11 års solfläckscyklerna vilket kan komma att sänka medeltemperaturerna framöver. Trenden ses redan i haven enligt de senaste mätningarna och en viss eftersläpning är det sannolikt innan den sjunkande solaktiviteten får fullt genomslag på klimatet.

  Debatten är styrd och noga kontrollerad som skulle få vilken diktator som helst grön av avund hur effektivt den fungerar. Men det gör inget, verkligheten talar sitt tydliga språk och avslöjar och kommer att avslöja lögnerna. För övrigt har det redan kommit snö i Skottland, i Alperna och i norra Japan, rekordtidigt. Vi behöver mer CO2 i atmosfären för att upprätthålla och öka matförsörjningen i världen.

 3. Olav Gjelten

  # 1
  Fråga vanliga människor, som inte är jättemycket pålästa i frågan, om hur mycket de tror som finns kvar av grönlandsisen i dag.

  Efter decennier med hjärntvätt och desinformation är det många som tror att det bara är rester kvar.

 4. Sören G

  Som ett led i klimathotspropagandan trummar man in alla dess ord med klimat- som förled, varav de flesta är nonsensord. Klimatanpassad bör betyda att man anpassar sig till det rådande klimatet på platsen och i kalla områden isolerar sina hus. Men nu betyder det att man minskar sina koldioxidutsläpp.
  Man kan räkna upp en massa nonsensord; klimatsmart, klimatneutral etc.

 5. Olav Gjelten

  Myt:
  Miljöproblemen har aldrig varit så stora som i dag.

  Fakta:
  Miljöproblemen i vår del av världen var som störst på 1800-talet.

 6. Lars Cornell

  #3 Tyvärr har du nog rätt.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalifornien/accumulated-smb.jpg

 7. Ingemar Nordin

  Kjell L #2,

  ”Västvärlden är i så motto helt i händerna på globalisternas vilja och våra politiker sjunger dess lov mest varje dag.”

  Det låter som en konspirationsteori. Som varken ökar förståelsen av de samhälleliga mekanismerna eller är till något praktiskt bruk. Nej, någon enhetlig sammansvärjning handlar det inte om. Däremot en lång rad olika intressen som sammanfaller. Inte heller är det globalt. Långt därifrån.

  En nyckelgrupp är förstås politikerna eftersom de har inflytande över de verkligt stora pengarna (Rockefeller och Soros kan slänga sig i väggen jämfört med vad kongressen har att röra sig med), samt över den lagstiftande makten. De behöver bearbetas med nya idéer angående klimatet.

  På flera ställen har det också skett en förändring: Australien, USA, men även i Kanada, Tyskland och England händer det saker. Det är mest bara i Sverige (med vissa undantag) som vi inte lyckats tränga fram. Det är en kamp om fakta, vetenskap och insikt.

 8. Håkan Bergman

  I natt gjorde man ett tredje försök att sparka igång Ringhals 1, det misslyckades den här gången också. Frågan är om den kommer igång om det skulle behövas några större dyrare åtgärder? På Vattenfalls hemsida är det tyst.
  https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/

 9. Peter Lindkvist

  Its the money, stupid.

  Nej, det finns ingen global sammansvärjning där alla dansar med. Däremot samlar klimatfrågan individer och organisationer med skilda agendor, vilket naturligtvis ger högt totaltryck.
  I grunden är det en politisk fråga. Och det handlar om beskattning Vår välfärd har varit underfinansierad sedan mitten av 70-talet, de reformer vi fått har bekostats av att man dragit in på något annat, mindre synligt och nu är festen över (vi som skrattade åt Grekland). Mer pengar måste alltså in, snabbt.

  Problemet för oss i Sverige, med världens kanske mest utbyggda välfärd är att vi redan har hög beskattning. Det finns inte politiskt svängrum att höja skatterna. Om – man inte hittar ett område att beskatta som ingen kan protestera emot. Vad sägs om jordens undergång. Titta nu noga på vilka åtgärder man sätter in. I princip kan du inte vända dig om utan att utlösa en klimatskatt. Hur är den dimensionerad? Precis lagom tilltagen för att du ska skinnas in på benen, men inte så att du slutar köra bil/flyga/äta biff, och därmed upphöra vara skatteobjekt. Hade det verkligen handlat om jordens undergång hade åtgärderna varit på en helt annan nivå. Och hade inte klimatgalenskapen dykt upp som en prins i skinande rustning hade man varit tvungen att uppfinna den.

  Ok. Utöver att vara fega regeringars räddningsplanka (en modig regering hade berättat sanningen om välfärden och börjat skala bort sådant som inte är statens kärnområden) så utgör klimathotet också en oemotståndlig lockelse för de sköra själar som faktiskt är övertygade globalister. T ex Anders Wikman, eller barnläkaren Henry Asher, som uppfann de apatiska barnen.

  Undrar hur Donald Trump resonerar som vågar ställa sig utanför de godas krets. Är det bråket och uppmärksamheten som lockar? Eller ligger en annan typ av ekonomisk bedömning bakom? Och vännen Rockström, är han verkligen övertygad om att allt är oändligt mycket värre än vad de värsta profetiorna vågar antyda, eller bara offer för uppmärksamhetens kraft. .

 10. ces

  Kanada följer Australien: https://tallbloke.wordpress.com/2018/08/31/tim-ball-canada-must-get-out-of-the-paris-climate-agreement/

 11. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #7
  Nu tar du lite för lätt på klimathotsprojektet och kör med ”konspirationsteorier”.
  Det är fullständigt felaktigt.
  Konspirationsteorier handlar om att spekulera om något som sker i det fördolda. Här redovisas det öppet.
  Christina Figueres uttalande är väl så tydligt som det kan bli. Att ersätta kapitalismen med globalt styre.
  Även dokumenterat i diverse dokument. Agenda XXXX
  Att detta gått upp för fler än Trump och Vaclav Klaus är ju bara glädjande.
  Så snälla. Använd inte epitetet ”Konspirationsteorier”. Det är inte applicerbart

 12. Håkan Bergman

  Peter L. #9

  Spot on. Sveriges förbannelse är det parlamentariska läget där dom två partier, S och M, som hade kunnat ta ansvar i stället gjort sig beroende av destruktiva småpartier. 2014 var sista chansen för överskådlig tid för en ansvarsfull lösning. Nu sitter vi där vi sitter, C och MP tävlar om att bjuda över varandra om vilket parti som har den mest destruktiva politiken. Värst hittills:

  https://www.svd.se/lovin-global-kriskommission-kan-radda-klimatet

  Jo jag tackar, Global kriskommision. Är damen medveten om att världen är större än några små urspårade länder uppe i det nordvästra hörnet av den landmassa vi lever på?

 13. Ingemar Nordin

  Ingvar #11,

  ”konspirationsteoretiker” är det epitet som vi klimathotsskeptiker ständigt får kastade i ansiktet. Och då är det kanske klokt att vara försiktig med formuleringar som eldar på sådana anklagelser.

  Nej, de verkliga konspirationsteoretikerna är de alarmister som hävdar att ”klimatförnekarna” drivs av en samordnad (concerted) högerkonspiration som finansieras av Big Oil. Sådana konspirationsteorier får offentligt stöd av staten.

 14. Peter Lindkvist

  # 11 Ingvar i Las Palmas

  Jodå. De personer du refererar till hör till den grupp globalister jag exemplifierade med t ex Anders Wikman. De finns naturligtvis, globalisterna, och de finns naturligtvis i extra hög grad i glabobalistiska organisationer som FN.

  Men klimathotet drivs inte i första hand av dem, utan av västvärldens politiker som räknat fel på vad veckopengen skulle räcka till. Globalisterna är bara opportunister som räknar med att få del av kakan. På samma sätt som miljöpartister och andra kommunister hoppar på tåget (trots att det drabbar de sämst ställda i samhället) i sin längtan efter att få trycka till vita medelålders män som kör SUV.

 15. Franska statens radiokanal ”France Culture” har ett stående program kallat ”Du grain à moudre”, vars innehåll påminner om svenska ”Klotet”. I måndags var ämnet global immigration under ett nytt FN-avtal som ska ratificeras i Marrakech den 10 och 11 december (https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact ) . Av intresse för oss på Klimatupplysningen är de inbjudna experternas (Mireille Delmas-Marty och François Gemenne) tal om ”gouvernance mondiale”, global governance, med COP-21som förebild. En röd tråd genom hela programmet ( 39 min) var jämförelsen med AGW och migration. Båda gästerna var eniga om nödvändigheten av global governance, inte bara i fråga om klimat och migration, men också i en rad andra områden. Jag ska kortast möjligt fritt referera några brottstycken ur programmet, men först påannonseringen för måndagens ”Du grain à moudre” .

  ”Mireille Delmas-Marty : ” D’une certaine manière, le dérèglement climatique, c’est peut être une chance pour l’humanité si cela amène, alors qu’il est encore temps, à mettre en place une gouvernance mondiale, pas seulement pour le climat mais pour toutes les questions qui dépassent les compétences d’un seul état. (…) En matière de climat, aucun état ne peut faire face tout seul. ”
  = På sätt och vis är klimatförändringen en (lycklig) chans för mänskligheten, om den, medan det ännu är tid, leder till global governance, inte bara för klimatet, men också i alla frågor som överträffar en enskild stats befogenhet. (…) I fråga om klimatet, kan ingen enskild stat stå emot detta ensam.

  ” Global governance bör ha COP21 som förebild. Den leds av FN med nationalstaterna som medlemmar, men med ett råd av forskare och NGOs som initiativtagare och skapare av direktiven”. (Detta kallas ”démocratie participative” till skillnad från representativ demokrati. Ségolène Royale, f.d presidentkandidat och ledande socialist har länge förordat avskaffandet I Frankrike av den representativa demokratin och införande av démocratie participative, med starkt inslag av fackföreningsrepresentanter).

  ”Migrationsflödena kan inte stoppas, i motsats till klimatet som kan styras med hjälp av global samordning av klimatpolitiken.”

  Min kommentar är redan lång så jag slutar där. Nu kan man invända att Mireille Delmas-Marty och François Gemenne är två nobodies som snackar på en smal radiokanal med få lyssnare. Varför bry sig? Jo, det är så att fransk statlig TV och radio styrs med järnhand av regeringen. Speciellt Arte (TV), TF2 (TV), France Inter (radio) och France Culture (radio). De politiska kommissarierna ser till att allt innehåll stämmer överens med regeringens politik. Och alldeles särskilt gäller det schemalagda inspelade program. Vid direktsändning kan något olämpligt slinka igenom innan kommissarien hunnit stänga av mikrofonen eller telefonen.

  Global governance förordas sålunda av franska regeringen. I förlängningen drivs då den linjen också av Frankrike i EU och i FN.

  https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/politique-migratoire-une-affaire-detats

 16. Håkan Bergman

  För MP är klimathotet ett medel för att uppnå deras utopi om ett amishsamhälle, där vi lever i mindre samhällen på närodlade ekologiska grönsaker. Att uppåt sju miljarder människor skulle svälta ihjäl om utopin infördes globalt bekymrar tydligen inte. Den vite suvkörande medelålders mannen byter så klart till en laddhybrid med feta subventioner som betalas av dom mindre bemedlade, den nya fördelningspolitiken i ett nötskal.

 17. Olav Gjelten

  Gällande valet:
  Det är en fröjd att lyssna till Jeff Ahl hur han läxar upp feminister och andra vänsterelement.

  ”Det är FINT för en kvinna att FÖDA BARN och STANNA HEMMA med dem i uppväxten”.

  Någon som vet vad han har för uppfattning i klimatfrågan?

 18. Astrid Å

  Hej!
  L. Bengtsson medverkar i denna i tidskriften Kvartals podd
  https://kvartal.se/artiklar/expertpanelen-3-vad-bor-alla-veta-om-klimatforandringarna/

 19. Michael E

  Jag tror att det är ett misstag att jämföra Eisenhowers varning om det militärindustriella komplexet med det ”klimatindustriella komplexet”.

  Eisenhower var en förespråkare för ett fortsatt starkt Amerikanskt försvar och behovet av kärnvapen för att hindra en Sovjetisk militär aggression mot väst. Vad han pekade på var att den omställning som Amerikansk industri gjorde i samband med USA’s inträde i andra världskriget där de ställde om produktionen från civila till militära produkter tillsammans med den väsentligen mycket större försvarsmakt som USA förfogade över var en ny situation för USA och han varande för att detta militär-industriella komplex därför skulle kunna få ett obefogat inflytande (”we must not fail to comprehend its grave implications we must guard against the acquisition of unwarranted influence…”).

  Observera dock att hotet från Sovjet var verkligt och USA hade redan varit inblandat i ett proxykrig, Korea, och skulle strax bli inblandat i ytterligare ett, Vietnam. Hotet var alltså verkligt och hade redan manifesterat sig. Eisenhower insåg detta och stödde därför ett fortsatt starkt försvar och försvarsindustri.

  Hotet som det klimatindustriella komplexet framför är dock inte alls underbyggt på samma sätt. Hotet har ännu inte manifesterat sig och liknar i sitt upplägg mer en fundamentalistisk religions hot om Harmagedon. Hotets förmånstagare strävar efter makt för att slå sönder det västerländska sättet att leva emedan det militärindustriella komplexts förmånstagare strävade efter att bevara och skydda densamma.

 20. Lars Kamél

  Jag citerar från sidan 131 i Factfulness: Paradoxen är att bilden av en farlig värld aldrig har spridits så effektivt som nu, samtidigt som världen aldrig har varit tryggare och mindre våldspräglad.
  Journalisterna ljuger för sig själva och för sina läsare/lyssnare/tittare. De har heller ingen anledning att berätta sanningen, för sanningen säljer inte. Rapporter om dödsfall i nyligen inträffade dödsfall säljer. Det säljer inte att rapporter att dödstalen per capita i naturkatastrofer nu är 6 % av vad de var för 100 år sedan. Smältande isar säljer, medan det inte säljer att de inte smälter. Såvida nu inte glaciärer breder ut sig så mycket att det verkar vara ett hot.
  Vi ska inte skylla på konspirationer, när grupptryck, grupptänk och gemensamma intressen räcker som förklaringar. Många människor kan arbeta mot ett gemensamt mål utan att ha träffat och kommit överens om det.

 21. Peter Lindkvist

  # 15 Lars Mellblom

  Tyvärr behärskar jag inte Franska språket men älskar att se och höra deras animerade diskussioner i tv och radio. Vilket engagemang. Din bild av ett regimtroget franskt media – motsvarande det vi har i Sverige känns helt enkelt inte rimligt. Din kommentar att debatten du följde var mellan två nördar i ett smalt media leder nog närmare sanningen. Det är illa om vi drar politiska slutsatser på felaktig grund.

  I sak – det här är vad Macron sade igår.

  Han menar att det behövs ett tillvägagångssätt som fokuserar på helheten och radar upp fem pelare som han menar att man ska fokusera på istället för flyktingkvotering: Att hjälpa länder med deras utveckling genom utbildning, att arbeta hårdare för att motverka smuggling i transitland, skydda Europas gränser bättre, samt bistå de länder dit flest flyktingar anländer först.

 22. Ingemar Nordin

  Michael E #19,

  Självklart var hotet från Sovjet verkligt, till skillnad från klimathotet. Men varningen mot det militärindustriella komplexet var ändå befogat på så sätt att lobbyisterna från de bidragande industrierna svärmade runt i Washington för att skaffa stöd. Eisenhowers varning till politikerna ser jag som att han påminde om att de förtroendevalda måste ha en vidare syn på det hela och att det fanns andra hänsyn att ta. Och USA är ingen militärdiktatur untan underkastad demokratiskt valda representanter för folket.

  Det klimatindustriella komplexet innehåller lobbyister från NGOs, forskare som vill ha forskningsbidrag, energiindustrin som vill ha subventioner osv. De kan alla på olika sätt få makt, pengar och inflytande genom sin lobbyism. Tyvärr har vi ingen politiker som varnar för detta slags lobbyism. Istället välkomnas de in i regering, riksdag och, inte minst, i EU där de fått en särskild status som ”experter” i utformningen av lagstiftningen. Jacob N har ju mycket tydligt kartlagt detta politiska inflytande.

  Så därför är politikerna en nyckelgrupp dit alla i komplexet riktar sig. Vi måste få dem att sätta sig in i klimatfrågan, samt ge dem ryggrad att våga säga NEJ.

 23. Olav Gjelten

  Hade masspsykosen om klimathotet uppkommit för hundra år sedan eller tidigare hade vi ”förnekare” fått möta döden i gasugnar, blivit avrättade med huvudet på påle eller fått lida en fasansfull död på ett bål.

  Har ni tänkt på detta?

 24. Michael E

  #22 Ingemar, jag håller med dig om vad du skriver och vi har samma uppfattningar om det mesta i denna fråga. Jag förstår också att vad du menar är att det finns betydande likheter mellan de olika lobbygrupperna vilket jag håller med om.

  Det jag pekade på var dock att syfte och bakomliggande analys samt orsakssammanhang skiljer sig väsentligen åt mellan dessa lobbygrupper. Det är dock ingen stor fråga även om jag vill påpeka att man ska vara försiktig med den typen av jämförelser, det finns stora brister i den. Efter detta vårt meningsutbyte klarnar dock bilden.

  Den stora frågan är som du riktigt pekar på, behovet av att informera och utbilda i klimatfrågan för att ge politiker förmågan att förstå faran med den opportunistiska, icke ifrågasättande politik som nu förs i klimatfrågan från de flesta partier. Även media behöver på samma sätt informeras och utbildas.

  Här finns det dock anledning till viss optimism även om Svensk media och den politiska dialogen flödar över av klimathotsbudskap. USA’s förändrade syn på klimathotet med förändringar i EPA, avhopp från Parisöverenskommelsen och aviseringar om minskat ekonomiskt stöd till FN är sådana anledningar till optimism, fler publicerade vetenskapliga artiklar som ger en mer nyanserad bild är ytterligare en. Lätt åtkomlig information på internet om sakers faktiska tillstånd försvårar också indoktrineringen.

  Det skulle vara intressant att se en trend över de senaste 20 åren hur det klimatindustriella komplexets inflytande utvecklat sig. Jag inser svårigheterna med att definiera detta men om detta skulle låta sig göra sig så undrar jag om inte toppen sedan länge passerats och vi nu befinner oss i en nedgångsfas, åtminstone globalt. Sverige är möjligen en annan femma.

 25. #21 Peter Lindkvist#

  Statlig fransk TV och radio är precis lika vänstervriden och pk-följsam som de svenska motsvarigheterna. Journalisterna kan ligga till vänster om sittande regering, men aldrig till höger. Det samma gäller inbjudna gäster. Jag flyttade till Frankrike för andra gången 1985 och har sammanlagt bott här 36 år. Radio lyssnar jag till vid bilkörning och när jag sitter vid datorn. I mitt hus, som ligger på landet, är France Inter den enda radiokanal som ger hygglig mottagning. Den kanalen motsvarar ungefär P1, med många samhälls-och nyhetsprogram. Jag kan försäkra dig om vad jag påstår om politiseringen av innehållet
  stämmer.

  De båda gästerna, Mireille Delmas-Marty och François Gemenne, har båda arbetat för regeringen. Delmas-Marty om migration och Gemenne i den franska IPCC-delegationen.

  OT, men av nyfikenhet, hur mycket har det i svenska media talats om FN:s migration-compact möte i Marrakech där 192 stater avser att ratificera en global överenskommelse om migration, med COP-21 som förebild? Compact: An agreement, treaty, or contract.

  https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

 26. Sören G

  #18 Astrid Å
  Lyssnade på tidskriften Kvartals podd med LENNART BENGTSSON, ANDERS WIJKMAN, HENNING RODHE.
  Lennart Bengtsson tonade ner mycket av de andra tvås alarmism. Särskilt Anders Wijkman utmålade klimathotet i mörka färger.
  På frågan om vad de ansåg om politikernas kunskap när det gäller klimatet så ansåg Bengtsson att de var totalt okunniga vilket de andra två kraftigt protesterade emot samt påstod att de kände flera politiker med djupa kunskaper om klimatet. Wijkman påstod att Isabella Lövin var mycket kunnig i klimatfrågor.

  Lennart Bengtsson ansåg å andra sidan att solen inte hade någon betydelse för klimatet och att det skulle vara bevisat.

 27. Frej

  # 23 Lugn Olav dom är inte färdiga med oss . Försökte läsa boken De välvilliga , för några år sen . Den var så obehaglig så jag gav bort den . Och det var välutbildade människor helt normala men med en tro . När jag läste vad den där Hultman skrev i rapporten , så var det den boken jag tänkte på . När man börja avhumanisera människor med annan åsikt och det sker med statliga medel , då är det nära . Och det här tycks gälla i EU parlamentet också . De välvilliga , handlar om en SS officer som ser tillbaks , och själva poängen i boken är att det kan handla om vem som helst . Nu läste jag inte hela ,människan är ond när det blir sekteristiskt .

 28. Håkan Bergman

  Sören G #26

  Wijkman var ändå förhållandevis dämpad mot hur han brukar gå på, sällskapet var väl kanske lite besvärande. Dock kom bockfoten fram till slut när Lennart B. hävdade att satsade resurser för ”klimatåtgärder” användes mera effektivt om dom satsades i uländer, det var naturligtvis liktydigt med att svära i kyrkan, det är vi som ska piskas även om piskan blir dyrare här.

 29. Ivar Andersson

  #26 Sören G
  Klart som korvspad att Anders Wijkman anser att Isabella Lövin och övriga politiker är mycket kunniga i klimatfrågor. Han och Johan Rockström har berättat sina sagor om klimatet och naiva som politiker är tror dom att sagorna beskriver verkligheten. Politikerna borde läsa sagan om kejsarens nya kläder av HC Andersen för att inse hur naiva dom är. Dom flesta minns hur naiv Stefan Löfven var hösten 2015.

 30. Lasse

  Det börjar bli allvar nu:
  ”Det internationella läget kring klimatpolitiken börjar bli ytterst allvarligt. Vi behöver lyfta blicken och agera som en gemensam mänsklighet. Därför vill jag arbeta för en global kriskommission för klimatet, och för att EU ska stifta en klimatlag. Det skriver klimatminister Isabella Lövin (MP). ”

  https://www.svd.se/lovin-global-kriskommission-kan-radda-klimatet#A2V8AE-comments

 31. Lasse

  UAH för Augusti +0,19 grader.
  http://www.drroyspencer.com/2018/09/uah-global-temperature-update-for-august-2018-0-19-deg-c/

 32. Lars Cornell

  RE https://kvartal.se/artiklar/expertpanelen-3-vad-bor-alla-veta-om-klimatforandringarna/

  BAKGRUND

  Staffan Dopping, en av ledamöterna i Granskningskommissionen SR/SVT, har veckovisa samhällsprogram.
  I dag publiceras, ”vad bör alla veta om klimatförändringarna?” som är mycket intressant. Rekommenderas.
  https://kvartal.se/artiklar/expertpanelen-3-vad-bor-alla-veta-om-klimatforandringarna/

  Där har han sammanfört Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi, Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi och Anders Wijkman, fd ordförande i Romklubben och står således Johan Rockström nära, politiker för (M) och (KD), Naturskyddsföreningen mm.

  Det blir ett mycket intressant samtal och jag noterar följande,

  – Vi har numera inga expertjournalister utan bara journalister. Det finns i dag väldigt få som är kunniga. Det är svårt för dem att skriva om det här på ett tillräckligt kvalitativt sätt. /Dopping

  – Kvaliteten på det som skrivs är på en ganska låg nivå. Man har inga fackjournalister.
  Det som händer är inte att journalister frågar experter utan de frågar varandra. Då förlorar man perspektivet. /Bengtsson

  – Även politiker talar om detta. /Wijkman.

  – Ja, och de är totalt okunniga om det här. Det är det som är problemet. /Bengtsson.

  – Isabella Lövin (Mp) har bra kunskap tycker jag. /Rodhe.
  (BANG! Där dök mitt förtroende för Henning Rodhe, för det var väl han som sa så?)

  Det man kan kritisera Dopping för är att han endast tar med två meteorologer och inga andra klimatforskare. Det ger programmet slagsida. Jag har under åren märkt, att klimatforskare som i grunden är meteorologer får ett annat förhållningssätt till forskningen (fokuserar ensidigt på växthuseffekten) än de klimatforskare som han andra utgångspunkter. Så tex avfärdas med få ord andra omständigheter till klimatförändringar som tex variationer i solen och Milanković-cyklerna (där den viktigaste har multiplar av 41000 år) som många anser vara den främsta orsaken till klimatförändringar.

  Rodhe sa,
  – Utan växthuseffekt hade det varit 30 grader kallare … Det skall vi vara tacksamma för, den håller oss vid lív. (och det är nog alla eniga om).

  Lennart Bengtsson sa något som är pedagogiskt viktigt,
  – Klimatet är inte något som man kan observera utan något som man räknar fram.
  – Det blir varmare på jordytan men det blir kallare i stratosfären.

  Lennart Bengtsson var bra, men motsägelsefull vilket skapar förvirring. Jag har därför sänt honom följande e-mail.

  FRÅGAN

  Lennart Bengtsson !

  Jag har just lyssnat på dig i Doppings program ”Expertpanelen – 3”. Du var bra. Men på ett ställe skapade du förvirring som du måste lägga tillrätta. Du sa,
  – Vi är osäkra på hur mycket varmare det blir [på grund av växthusgaserna – koldioxid].

  Du sa,
  – IPCC har gjort en bedömning att en fördubbling av koldioxidhalten skulle innebära en temperaturhöjning på mellan 1,5° och 4,5°.
  Var det i AR4 eller var har du hittat det?

  Du har tidigare sagt, att den naturliga känsligheten är en grad vid en fördubbling av koldioxidhalten. Många tycks vara eniga med dig om det.

  Förnekar du nu att IPCC AR5 (ej SPM utan den vetenskapliga delen) skriver,
  ”Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader (hög sannolikhet) och extremt osannolikt mer än 3 grader.”

  Eliten av forskare är således eniga om att mer än ca 2° varmare fram till år 2100 blir det inte. Av det har vi under de senaste 100 åren fått 1° klimatförbättring. Det återstår således 1° fram till år 2100. Vem blir skrämd av det?

  Sedan kan man fundera på hur mycket koldioxidhalten kommer att öka till år 2100 och 2200. Med ökad koldioxidhalt ökar fotosyntesen. Ökningen från 300 till 400 ppm anses ha ökat fotosyntesen med minst 15%. Mina amatörmässiga beräkningar visar, att över ca 700 ppm kommer vi inte även om vi bibehåller nuvarande nivå på förbränning av fossila bränslen. Där någonstans ligger equilibrium av koldioxidkoncentrationen.

  Det är märkligt att jag ej stött på mer avancerade beräkningar av det.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/CO2-optimum.jpg

  Så Lennart Bengtsson, du och andra har en del att förklara och jag ser med mycket stort intresse fram mot ditt svar.

 33. Lars Cornell

  Re #32. Det jag saknade i programmet var en ekonom som kan beskriva proportionerna. Tex Björn Lomborg,
  ”Varför skall vi förstöra hundra tusen miljarder dollar för en minskning av uppvärmningen som är så liten att den inte ens går att mäta?”
  ”When a “solution” to a problem causes more damage than the problem, policymaking has gone awry. That’s where we often find ourselves with global warming today.”

 34. tty

  Apropå Eisenhowers berömda ”Farewell Adress” är det värt att notera att stycket efter det om det militärindustriella komplexet däremot nästan aldrig citeras:

  ”Akin to, and largely responsible for the sweeping changes in our industrial-military posture, has been the technological revolution during recent decades.
  In this revolution, research has become central, it also becomes more formalized, complex, and costly. A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of, the Federal government.
  The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocation, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded.
  Yet in holding scientific discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific-technological elite.”

  Eisenhower var en klok man, och en av de bästa presidenter USA någonsin har haft.

 35. lennart back

  Helt OT
  I brevlådan låg en reklamskrift från Forskning och Framsteg. På första sidan får man veta att det är en tidning för den som vill bli ännu smartare. Vidare puffar de för kommande möten med Sveriges främsta forskare och anger som exempel Johan Rockström. Jag är tacksam över att tidningen gjort det så lätt att fatta beslutet att inte prenumerera.

 36. Lennart Bengtsson

  Svar till Lars Cornell

  Samtliga IPCC utvärderingar har angivet ett uppvärmning på 1.5 ° – 4.5°C i samtliga utvärderingar. Detta avser situationen vid jämnvikt som enligt min uppfattning är utomordentligt svårt att fastställa. Det kan ta 100-tals år. I Kvartalprogrammet sa jag att observationerna hittills indikerar att vi ligger i det lägre intervallet även med hänsyn taget till den mängd värme som tillförs världshavet. Notera att växthuseffekten har ökat med drygt 3 W/m2 vilket är minst 80%. (En fördubbling motsvarar 3.7W/m2.) Fördubblingen kommer enligt min uppfattning 2035 eller på min 100-årsdag!

  Den andra frågan om att det är mest sannolikt att växthusgaserna är huvudorsaken till uppvärmning följer ganska övertygande från att troposfären värms upp medan stratosfären kyls. Detta följer exakt Manabes hypotes från 1963 ( för vilket han i maj i år fick Crafoordpriset)

 37. Ingvar i Las Palmas

  Peter #14
  Att ”västvärldens politiker” skulle vara drivkraften i ett ”projekt” som har som mål ”Global Governance” tycker jag är helt orimligt. Det innebär ju att de måste underordna sig någon form ”världsregering”

  Ingemar #13
  >Nej, de verkliga konspirationsteoretikerna är de alarmister som hävdar att ”klimatförnekarna” drivs av >en samordnad (concerted) högerkonspiration som finansieras av Big Oil. Sådana konspirationsteorier >får offentligt stöd av staten.

  Jo det ligger ju närmare tillhands att ett sådant scenario skulle kunna etiketteras som ”konspirationsteorier”

  För mig är bilden tydlig. Klimathotsprojektet har 2 hörnstenar
  – En ”Världsregering” som styrs av en nomenklatura Nyckelord: ”Makt”
  – Att bromsa utvecklingsländernas utveckling Nyckelord: ”Neomalthuism”

 38. Peter Lindkvist

  # 37 Ingvar i Las Palmas

  Nej du missförstod mig. Jag sade inte att västvärldens politiker eftersträvar globalt styre, tvärtom. De är bara tacksamma för klimathetsen som gör det möjligt att beskatta medborgarna ytterligare ett varv.

  Däremot finns det vissa politiker på yttersta vänsterkanten (eller GAL) som tilltalas av idén. En självklar reaktion bland de som föredrar 1984 framför individuell frihet.

 39. Lars Cornell

  Tack Lennart Bengtsson #36

  Atmosfären gör jordytan ungefär 33 grader varmare. Av det står koldioxiden för 5-20 %.

  Du skriver ”Detta avser situationen vid jämnvikt som enligt min uppfattning är utomordentligt svårt att fastställa. Det kan ta 100-tals år.”
  Ja, och det är snarare 1000 år. Vid den tiden har vi genomlidit två eller tre små istider och befinner och troligen i en stor istid. Så varför komma dragandes med jämvikt/equilibrium av koldioxidens inverkan när den saknar praktisk betydelse?

  Det har diskuterats bland annat i kommentar 32
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/08/15/sveriges-television-och-operation-radda-miljopartiet/
  Kommentar 27 och 33 i
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/08/13/tvagradersmalet/

  Det som därför är mest rätt att utgå från är ”Transient” som IPCC AR5 RCP4.5 beskriver på följande sätt,
  – The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C.
  Se även
  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

 40. Ingemar Lindberg

  Hej
  Är det någon som vet vad det påannonserade programmet Kalla Fakta skall handla om den 11/9?

 41. Ingvar i Las Palmas

  Peter #38
  >Däremot finns det vissa politiker på yttersta vänsterkanten (eller GAL) som tilltalas av idén. En självklar >reaktion bland de som föredrar 1984 framför individuell frihet.
  Låt oss konstatera att vi är inte överens om vad som är den egentliga motorn i klimathotsprojektet.
  Mitt råd:
  Läs vad Vaclav Klaus skriver

 42. Peter Stilbs

  #32 – har Lennart Bengtsson verkligen sagt att klimatet inte kan observeras , bara räknas fram?

  Skrämmande att Henning Rodhe tycker att Lövin har goda kunskaper om klimatet. Helt otroligt. Jag hade viss respekt för honom.

 43. Lennart Bengtsson

  Peter Stilbs

  Det är vädret som observeras inte klimatet

  Lennart

 44. Kristian Fredriksson

  Det enda som kan skapa lite sans i klimatdebatten är om jordens medeltemperatur verkligen sjunker och hoppet för att det skall ske tycker jag personligen ser goda ut just nu.

  http://www.drroyspencer.com/2018/09/uah-global-temperature-update-for-august-2018-0-19-deg-c/

  I synnerhet Arktis ser lovande ut tillsammans med SST runt Antarktis.

  https://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2018/anomnight.8.30.2018.gif

 45. Roland

  #18
  Tack för länken! Alltid intressant att höra på Lennart B

 46. Olav Gjelten

  Den politiserade norska vädersajten Yr ryter till. ”Män som är kritiska till invandring är ofta också klimatförnekare”.

  Lätt att förstå att idealet är ett totalt bortblåst huvud där Makten okritiskt kan omvandla samhället i den riktning de vill.

 47. Peter Stilbs

  #43 – aha, Du menar i princip en medelvärdesbildning av väder (över 30 år). Så sant, men försök förklara det för ex Lövin.

  Hon observerar ju klimatförändringar flera gångervom dagen, och också på nätterna

 48. Lasse

  Prognoser om havsnivåhöjningar drabbar kustboende.
  Länsförsäkringar (med väderPär) vägrar försäkra boende längs kusten i söder.
  https://www.expressen.se/kvallsposten/kommunprotester-havsnara-byggen-forsakras-inte/

  Koll av siffror från kusten: Vid Klagshamn stiger havet med 6 cm-på 100 år!
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051
  The relative sea level trend is 0.49 millimeters/year with a 95% confidence
  interval of +/- 0.38 mm/yr based on monthly mean sea level data from
  1929 to 2017 which is equivalent to a change of 0.16 feet in 100 years.

 49. Torbjörn

  #36 Lennart
  Var det inte Manabe som hade ett felaktigt antagande i sin hypotes som var menad att bytas ut senare?
  Om forskningen grundas på felaktiga antaganden, blir resultatet fel.
  https://tallbloke.wordpress.com/2012/03/21/roy-clark-where-it-all-went-wrong-with-climate-science/

  Hur ser du på att koldioxidens roll tonats ner i nyare forskning?

 50. Olav Gjelten

  Med tanke på valet:

  En röst på sjuklövern är en direkt röst för fortsatt klimathotspolitik.

  En röst på SD eller Alternativ för Sverige är att låta partierna inom sjuklövern, som intresserar sig för klimatfrågorna, också få föra klimatdebatten.

  Skillnad???

 51. Björn

  Lennart Bengtsson [36]; Jag undrar över denna mening: ”Den andra frågan om att det är mest sannolikt att växthusgaserna är huvudorsaken till uppvärmning följer ganska övertygande från att troposfären värms upp medan stratosfären kyls”. Innebörden är lite oklar. Innebär det, att om troposfären värms så finns det en koppling som medför kylning av stratosfären och i så fall, vilken? Det finns ju forskning som visar på att den reducerade solaktiviteten orsakar en nedkylning av stratosfären som följd av en minskning i instrålad energi i UV-området.

 52. Göran A.

  ”Vår välfärd har varit underfinansierad sedan mitten av 70-talet…”

  Nej, den är inte underfinansierad. Problemet består endast av att vi lägger en massa pengar på en massa onödiga saker.

 53. Göran A.

  Senaste från en miljöpartist som svar på att det inte var några problem för djur och växter under dinosauriernas tid då det var både varmare och mer koldioxid i atmosfären.

  Problemet är inte hög temperatur eller mer koldioxid utan att ökningen av temperaturen går för fort.

 54. Det enda man med veteskapliga belägg kan påvisa är att CO2 är en livsviktig gas. Resten är hypoteser och spekulationer som man kan käbbla om i tusentals år.
  Det spelar ingen roll vem som klämmer ur sig en idé eller spekulation. Finns ingen vettig förklaring som kan ge belägg för idén kan den läggas på hyllan.
  Det man inte kan sluta tänka på är hur en del har så mycket tid att dividera nonsens ? Våra fakultet borde ha ett mycket striktare regelverk.
  Är det ok att vanligt vettigt folk arbetar ihjäl sig för att fylla skattkistan åt sådant ?

 55. Lennart Bengtsson

  49 Torbjörn

  Senast i maj i år upprepade min kollega Björn Stevens vid MPI i Hamburg Manabes beräkning och fick samma resultat. Du kan säkert själv göra detsamma. Det finns tillräckligt med detaljer i den ursprungliga artikeln från 1963

  Lennart

 56. Ingemar Nordin

  Lennart B #55,

  Är det inte snart dags för ett gästinlägg på KU igen? Om det här och om annat som lämpar sig för en klimatblogg?

 57. Svempa

  #36 Lennart Bengtsson

  Med utvärderingar antar jag att du menar modellsimuleringar (med olika parametriseringar).

  Det finns ju också fysiker som har provat att räkna på saken. t.ex. Boris M. Smirnov (Institute for High temperature, Moskva) i boken Microphysics of Atmospheric Phenomena

  (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-30813-5)

  Han uppskattning är att en dubbling av CO2 leder till en ökning av den globala temperaturen med 0,4 +/- 0.2 grader C.

  Hur som helst. Den temperaturökning som IPCC simuleringar visar är till stor del resultatet av vissa simulerade feed-back processor. Detta baserat på , med nödvändighet, inkompletta och mer eller mindre vilda antaganden om orsakssamband. Hittills har de visat sämre resultat än ett status quo antagande, dvs de funkar inte.

  Ger mindre ändringar av halten CO2 i atmosfären upphov till positiv eller negativ feed-back eller blir det endast en brussignal i klimatsystemet i relation till andra kraftfullare naturfenomen? På den frågan har jag ännu inte sett någon presentera en hållbar hypotes.

  Allra minst från bondfångarna Wijkman och Lövin.

 58. jensen

  Lennart Bengtsson.
  En enkel fråga ?

  Hur stor andel av de senaste 30 resp. 70 årens globala temperaturökning utgöres av HUI ( alltså efter alla mätstationerna)
  Dels enligt IPCC ?
  Dels enligt Dig?
  Vänliga och undrande hälsningar.

 59. Strumpan

  Noterade igår att media fortsätter att flytta gränserna för ”extremväder” . Aftonbladet tyckte det var värt en kraftig rubrik att det skulle kunna bli upp mot 23 grader i början av september. Också ekot ansåg det vara värt att namna i sin korta midnattsuppdatering. Ur led är tiden…

 60. tty

  Apropå lägre temperaturen i stratosfären så är det klart att både minskad UV-strålning från solen och ökad mängd växthusgaser kommer att leda till avkylning.

  Den minskade UV-strålningen genom att mindre värme genereras genom absorption i stratosfären och ökade mängd växthusgaser genom att utstrålningen mot rymden ökar. Detta p g a att utstrålningen i genomsnitt flyttas uppåt där (strålnings)temperaturen är högre.

 61. Olav Gjelten

  Vi har haft många så kallade miljölarm genom åren:

  Skogsdöden i Tjeckien, som berodde på att låglandstall planterades på för hög höjd så att tallarna dog efter en kall vinter.

  Säldöden i svenska farvatten som berodde på ett virus och över-”befolkning”.

  Älgdöden, som också berodde på en smittsam, dödlig sjukdom bland älgar.

  Hur var det med fåren i södra Chile, som miljöfolket påstod hade blivit blinda på grund av en gas som tidigare användes i sprayflaskor o l? Inga människor som bodde på samma områden som fåren var drabbade.

  En kortare tid påstod miljökramarna att beståndet av örnar hade minskat på grund att någon miljögift hade medfört att äggskalet från just örnägg hade blivit för tunt.

  Nutidens största klimatlarm är att isbjörnarna drunknar därför att isen försvinner i Arktis.

  Det finns således knappt ett miljölarm som inte är falskt !! Jag litar många gånger mer till folk med vanligt sunt bondförnuft än till miljötalibaner som fått någon sorts utbildning för att bedriva en grön politisk agenda i så kallade miljöfrågor. Klimatdebatten är en direkt fortsättning på miljödebatten. Att först bejaka miljöflummet och senare förkasta klimatdebatten är någonting ologiskt och direkt knäppt.

 62. Strumpan

  För en stackars obildad sate. Skulle en ökad förekomst av höga slöjmoln få en liknande effekt, dvs en större temperaturdifferans mellan troposfär och stratosfär?

 63. Karl Eider

  #60 tty

  Borde det inte gå att korrelera solen variation av UV-strålning mot temperaturvariationen i stratosfären? På så sätt avgöra hur mycket av den minskade temperaturen som beror på minskad UV-strålning.

 64. Kjell Lindmark

  #7 Ingemar Nordin

  Jaha så jag är en konspirationsteoretiker då? Tack. Samtidigt som du själv inte vill bli kallad detta av våra belackare. Synnerligen motsägelsefullt. Men då kanske du kan förklara varför IPCC panelen bildades och varför MSM och en i stort sett enig politkerkår är enig i klimatbluffen? Bortsett från några få undantag. Varför skall hela världen inordna sig i diverse klimatöverenskommelser?

  #11 Ingvar i Las Palmas

  Tack!

 65. Lennart Bengtsson

  HUI= Heat Urban Island eller UHI är en viktig fråga- Den finns inte med i IPCC beräkningar utan där utgår man från att observationerna har homogeniserats, det vill säga man har eliminerat UHI i de observationsdata som vädertjänsterna rapporterar. Detta är inte alls fallet och de flesta observationer över land är idag säkert för höga. När det gäller Uppsala och Stockholm har noggranna jämförelser gjorts men inga systematiska korrektioner efter 1998. När det gäller Uppsala så har Magnus Cederlöf gjort beräkningar för de senaste 20 åren genom att jämföra med Uppsala flygfält. Som ett exempel så har skillnaden i sommartemperaturerna efter år 2000 ökat med ca 0.4°C. Det innebär t ex att sommaren 1858 och 1901 i Uppsala sannolikt var något varmare än årets sommar.
  Andra faktorer som påverkar temperaturen över land är uttorkning som följd av befolkningstäthet, och ändringar i jord och skogsbruk. Minskar avdunstningen över land blir det varmare.
  Detta förbättrar man med andra ord inte genom att äta veganmat eller cykla istället för att köra bil.
  Lennart

  Min bedömning är att temperaturen över hav och i fria atmosfären( som mikrovågmätningar) är ett mer tillförlitligt mått på den globala uppvärmningen

 66. Lars Kamél

  Det är vanligt att dra fram avkylningen av stratosfären som ett bevis för en ökande växthuseffekt i troposfären. Tanken är då att med mindre värmestrålning från troposfären, blir det kallare i stratosfären.
  En titt på statosfärstemperaturer under satelliteran, vilket görs till exempel här: http://www.atmos.colostate.edu/~davet/ao/ThompsonPapers/Seidel_etal_JGR2016.pdf, tyder på att avkylningen av stratosfären har upphört. Ja, där finns till och med en antydan om att den senaste avkylningen orsakades av Pinatubos utbrott, som först värmde stratosfären, men sedan föll temperaturen där tillbaka till en lägre nivå än innan.

 67. Bim

  Jag tycker Lennart Bengtssons resonemang om att observera klimatet är kristallklart.
  Eftersom klimat är en siffra framräknad av trettio års väder så finns ju inte klimat annat än som statistik.
  Vi kan ju inte observera framtiden. Gissa kan vi naturligtvis göra, men det är ju en annan femma.
  Lokalt kan vi kanske observera klimatet genom att flyga till Spanien och jämföra med Sverige, men inte ens det är ju att observera klimat. Klimat finns ju inte annat än som statistik, och hur tusan kan man då som Isabella Lövin påstår ”rädda statistiken. Fast det är ju egentligen just det som IPCC gör genom att mixtra med siffrorna, Men de räddar klimatet åt fel håll , så om det lät bli det så hade ju mycket av problemet inte uppstått. Barnen hade mått bättre och framtiden sett ljusare ut .
  Jaja! Logik är ett besvärligt hinder för miljöpartister.

 68. Ingvar i Las Palmas

  #64 Kjell
  Några utdrag från 2 dokument
  1. 1975 ‘Endangered Atmosphere’ Conference.
  Mead—whose 1928 book on
  the sex life of South Pacific
  Islanders was later found to be a
  fraud—recruited like-minded
  anti-population hoaxsters to the
  cause: Sow enough fear of mancaused
  climate change to force
  global cutbacks in industrial
  activity and halt Third World
  development. Mead’s leading
  recruits at the 1975 conference
  were climate scare artist Stephen
  Schneider, population-freak biologist
  George Woodwell, and the
  current AAAS president John
  Holdren—all three of them disciples
  of Malthusian fanatic Paul
  Ehrlich, author of The Population
  Bomb.1 Guided by luminaries
  like these, conference discussion
  focussed on the absurd
  choice of either feeding people
  or “saving the environment.”
  Mead began organizing for her
  conference, “The Atmosphere:
  Endangered and Endangering,”
  shortly after she had attended
  the United Nations Population
  Conference in Bucharest,
  Romania, in August 1974. She
  had already bullied American
  scientists with her Malthusian
  view that people were imperiling
  the environment.
  2.
  Club of Rome ”The First Global Revolution” ca 1988
  Romklubben grundades officiellt 1968 av den italienska frimuraren Aurelio Perccei (De 300). Perccei var huvuddirektör för Fiat Motor under dess president, en framstående Bilderbergare vid namn Giovanni Agnelli (De 300).
  Det har varit och är Romklubbens uppgift att sprida propaganda om miljökrisen och därmed rättfärdiga maktcentralisering (problem-reaktion-lösning) och motverka industriutveckling i både den rika och fattiga världen.
  Perccei var även en lidelsefull förespråkare för världsregering och hans Romklubb har framlagt planer för en omstrukturering av världen till fem regioner under styre av en central världsmyndighet. Han vill också rättfärdiga befolkningskontroll (rashygien).
  källa: http://lege.net/politiken.biz/registerM-Z.htm

  för den intresserade kan jag skicka PDF-dokumenten.
  Mejla mig på ingvar.engelbrecht@gmail.com

 69. jensen

  Tack Lennart Bengtsson!
  Förhoppningsvis korrigerar väderstationerna och därmed även IPCC, med tiden korrekt UHI -påverkan.
  Och därmed inberäknat den för mig tidigare obekanta uttorknings-effekten.
  Om då denna ärligare redovisnings effekten gör att statistikklimatet eventuellt sjunker, hur skall man då förhålla sig till eventuell naturlig effekt ( solen m.m.) vare sig temperaturen sjunker eller stiger?
  Vad är vad??

 70. tty

  #61

  ”En kortare tid påstod miljökramarna att beståndet av örnar hade minskat på grund att någon miljögift hade medfört att äggskalet från just örnägg hade blivit för tunt.”

  Det var däremot korrekt, och det varade dessutom ganska länge, typ 25 år. Det gällde främst havsörn som är asätare i stor utsträckning och fick i sig stora mängder miljögifter, först och främst DDE (en nedbrytningsprodukt av DDT som påverkade kalciumomsättningen)., vid riktigt höga halter dog även embryot före kläckningen Det gällde främs havsörnarna i Östersjön medan de i fjällen var opåverkade. Sedan DDE-halten gått ned är äggskaltjockleken numera normal och havsörnsstammen har återhämtat sig.

  Även andra rovfågelstammar (t ex tornfalk, pilgrimsfalk) i Sverige mer eller mindre kollapsade på 1960-talet, men i de fallen gällde det främst direktförgiftning via fåglar som ätit kvicksilverbetat utsäde som hanterades extremt vårdslöst på den tiden. Jag såg själv hundratals förgiftade fåglar med typiska symptom – alltid under såningstiden, aldrig annars – och fåglar som skickades in till SVA för analys hade extrema Hg-halter.

  Vi har ett liknande förlopp på gång i Sydasien där gamarna praktiskt taget dött ut de senaste årtiondena. I det fallet är problemet läkemedlet diklofenak som där används flitigt inom veterinärmedicinen och därmed finns i många djurkadaver. Det är skäligen ofarligt för däggdjur (jag tar det själv mot migrän), men orsakar leverkollaps hos fåglar även i mycket låga doser.

  Man måste komma ihåg att den senaste gemensamma förfadern för människor och fåglar levde för 300 miljoner år sedan. Mycket har hänt sedan dess, fåglar och däggdjur har rejält olika fysiologi.

 71. jensen

  Och hur mäter man temperaturen över hav?
  2 m över ytan ?
  Precis över ytan ?
  Precis i ytan ?
  Precis under ytan ?
  1 m under ytan ?
  10 m under ytan ?
  100 m under ytan ?
  700 m under ytan ?

  Ursäkta min okunskap, men min nyfikenhet.

 72. tty

  #68

  ”(Margaret) Mead—whose 1928 book on the sex life of South Pacific Islanders was later found to be a
  fraud”

  I rättvisans namn kanske man bör tillägga att det är osäkert om det rörde sig om medvetet forskningsfusk i detta fall, däremot helt klart om mycket dålig vetenskaplig metodik i förening med politiskt betingad godtrogenhet. Mead kunde inte ett ord polynesiska och var helt beroende av översättningar av vad hennes sagesmän (egentligen sageskvinnor).

  Andra antropologer, som behärskade språket och som inte kunde få ”Coming of age in Samoa” att gå ihop med deras erfarenheter intervjuade ett antal av Meads ”informanter” långt senare och tydligen hade dessa haft mycket nöje av att dra sexuella rövarhistorier för Mead.

  Det behöver väl knappt påpekas att Wikipedia fortfarande håller på Meads version.

 73. Björn

  Lars Kamél [66]; Jag håller med! I brist på vetskap eller kunskap om solens spektrala variation, är det antropogen CO2 som värmer troposfären och därmed en koppling till en nedkylning av stratosfären. Detta kallas för fake science.

 74. tty

  #66

  ”Det är vanligt att dra fram avkylningen av stratosfären som ett bevis för en ökande växthuseffekt i troposfären. Tanken är då att med mindre värmestrålning från troposfären, blir det kallare i stratosfären.”

  Nej, så fungerar det inte. Värmeflödet i stratosfären är nedåt från stratopausen på ca 60 km höjd där UV-absorptionen är maximal och temperaturen nära 0 grader. Därifrån strålar värme både uppåt och nedåt (konvektion är i stort sett försumbar i stratosfären) .

  När mängden koldioxid ökar så kommer en större del av värmeutstrålningen att ske uppe i stratosfären p g a atmosfären i mitten av CO2:s absorptionsband blir ogenomskinlig för IR-strålning redan så högt upp. Detta fenomen syns tydligt i IR-spektra tagna nedåt från satelliter:

  https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/jcr:content/articleContent/columnbootstrap_1/column0/image.scale.large.jpg/1374178157948.jpg

  Inom CO2:s absorptionsband finns det en ”botten” med en strålningstemperatur av knappt 220 K, vilket är temperaturen i tropopausen, den kallaste delen av atmosfären. I ”branterna” på båda sidor med högre strålningstemperatur är absorptionen mindre, och strålningen kommer från lägre höjder med högre temperatur. I det atmosfäriska ”fönstret” till höger där atmosfären är i princip helt genomskinligt för IR är det markens temperatur som gäller, 320 K (spektrat är taget över Sahara).

  Men lägg nu märke till ”pliggen” mitt i CO2-bandet där strålningstemperaturen går upp ungefär 20 grader. Det beror på att utstrålningen här kommer från nivåer över tropopausen där temperaturen stiger med höjden. När mängden CO2 ökar kommer denna ”pligg” att bli både högre och bredare vilket innebär ökad värmeutstrålning från stratosfären som därmed kyls ned.

 75. MrZ

  #65 Lennart
  Först tack för en bra session med Staffan Dopping. Jag tyckte dina svar var mycket bra samt att Staffan lyckades ställe relevanta ofärgade frågor.
  Vill dock hävda att Stockholm (Observatoriorelunden) lider av betydligt mer UHI än 0.4c.
  UHI påverkar MIN temp mest och här är en jämförelse inom en 50km cirkel från Stockholm.
  http://cfys.nu/graphs/Skärmavbild%202018-09-02%20kl.%2020.02.55.png
  Jag har här satt fokus på Average MIN för Bromma och Tullinge men alla stationer är klart under Stockholm

 76. MrZ

  http://cfys.nu/graphs/Stockholm.png
  Fel på länken…

 77. Ingvar i Las Palmas

  #72tty
  Nu var det ju iofs inte Mead som var det viktiga utan att hon var först med ”klimathot” och att senare tog Club of Rome tråden och där kom starten på klimathotsprojektet. Ett politiskt maktprojekt. Och det är fortfarande ett politiskt maktprojekt i FN:s regi

 78. Håkan Bergman

  Som man bäddar…

  http://www.helagotland.se/valet/vaxande-oro-for-stromavbrott-pa-valet-15277353.aspx

  Jag förmodar att det råder konsensus bland Gotlands lokalpolitiker om energipolitiken. Men synd om gotlänningarna som ska utsättas för såna här experiment av okunniga politiker, vi andra får väl i mån av tankeförmåga dra våra slutsatser, helst innan det är för sent.

 79. Håkan Bergman

  Cementa är inte glada. Välkomna till den nya gröna världen.

  https://www.metro.se/artikel/gotland-str%C3%B6ml%C3%B6st-igen-industrin-tappar-miljoner

 80. Stefan Gustavsson

  #4sören G
  Det allra värsta jag hör är ordet, ”klimatpositiv”. Ta hamburgarna från ett speciellt företag som gör reklam i TV. ”Klimatpositiva hamburgare!! Man tar sig för pannan och blir mörkrädd på samma gång!

 81. Håkan Bergman

  Favorit i repris.

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7037893

  Varför inte svälja stoltheten och koppla in Gotland på Nordstream?