Öppen Tråd

andra-advent

Här är veckans öppna tråd för en fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg! önskar

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats

  Jag noterar att imorgon söndag kl 22.10 ska den ”oberoende televisionen” visa en s.k. dokumentär om isbjörnarnas kamp för att överleva.
  Får man gissa att det blir kraftigt vinklat och ingen som ifrågasätter påståendena?

 2. Sören G

  I P3 kör man något som kallas Musikhjälpen. Man har en slogan; ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.

  Man påstår att extrema väderhändelser har blivit allt vanligare. Det är inget fel att hjälpa människor i fattiga länder (om man kan försäkra sig om att pengarna inte hamnar i orätta händer). Men att hänvisa till klimatförändringar (som inte ens har inträffat) är bedrägligt. – Och användandet av ordet klimat ska få oss att känna skuld och att det är p.g.a. vår livsstil som människor i fattiga länder drabbas.

 3. Björn-Ola J

  Självrannsakan.
  http://www.svd.se/politiker-och-medier-har-misskott-migrationsfragorna/om/svenskt-flyktingmottagande
  Nu verkar åsiktskorridoren breddas ordentligt när det gäller migrationspolitiken.
  Tidigare har medier och politiker ägnat sig åt åsiktsförtryck genom att stämpla alla som vill diskutera invandringspolitikens hållbarhet som rasister.
  På samma sätt avfärdas ju de som vill ha en nyanserad debatt om klimatet och klimatpolitiken som vetenskapsförnekare.

 4. Ulf L

  I min sons skola har de i samband med Parismötet tagit upp klimatfrågan i geografin. Boken de använder, Geografi 7-9 skriven av Jan Wiklund och Karin Wakeham, är användbar. Kanske inte så som jag skulle skrivit den men ändå klokt nyanserad. Läraren tycks inte vara det, utan drog sin litania. ”Det har aldrig varit så varmt som nu”. Min son tog fram en graf från boken som visade att MWP var lika varm. ”Men det har aldrig blivit varmt så snabbt som nu” varvid han hittade en annan graf som motsade detta. ”Du måste lita på experterna” blev då svaret varvid någon annan i klassen invände att ”du har ju sagt att vi ska vara källkritiska och ifrågasättande”.

  Det finns hopp om den yngre generationen.

 5. Fredrik

  Är det någon som vet ett elbolag som inte satsar på vindkraft? Såg i tidningen att Vattenkraft slår sig på bröstet i ny satsning på vindkraft, och eftersom jag inte vill stödja det skulle jag vilja byta till ett annat.

 6. Lasse

  #3 I Samma blaska mycket om kärnkraft. Vinklat med en bedrövlig jämförelse mellan kärnkraftsutbyggnaden och vind och sol.
  När de talar om Japans ersättning av den uteblivna kärnkraften så är SVD otydliga: De importerar energi!
  Inte ett ord om fossil energi där. SVD har svårt hålla två bollar i luften.
  När de talar om olika energislags utbyggnad så är det enbart kärnkraft och sol och vind som jämförs.
  Men även där trollar de med siffrorna så det skall framstå som solen och vinden är på väg.
  % bollas med KWH på ett inte helt övertygande sätt. Bedrövlig journalistik om man inte har en agenda!

 7. tty

  Och på svt.se växer raden av goddag-yxskaft-inslag i klimatfrågan:

  ”Hur påverkas Himalaya av den globala uppvärmningen?
  Himalayas glaciärer står i en klass för sig. Deras smältvatten föder floder som Ganges och Brahmaputra, livlinor för hundratals miljoner människor. Mycket står på spel om isen försvinner.
  I Himalaya finns världens högsta berg. Den mäktiga bergskedjan är 240 mil lång och har över 15 000 glaciärer. Många länder är beroende av dessa berg för sin vattenförsörjning. Men bergen förändras. I Anderna, Alperna och vid polerna har istäcket minskat med upp till 40 % de senaste 30 åren.”

  Och jag som trodde att just den klimatsagan faktiskt var död och begraven, men tydligen icke. Faktum är ju att det enda sätt en glaciär kan bidra till vattenflödet i en flod är just genom att smälta bort. Är glaciären i jämvikt så motsvarar smältvattnet från den exakt den mängd snö som faller på glaciären. Tänk bort glaciären: ingen skillnad, samma mängd snö kommer att falla och smälta till samma mängd vatten.
  I vissa fall (t ex Kalifornien) kan snö/is på hög höjd ändå vara viktiga för vattenförsörjningen genom att de smälter vid en tidpunkt då det i övrigt är torrt och de därför jämnar ut flödet i floderna över året. Så dock inte i Himalaja där det ju är sommarmonsun som gäller och smältvattnet därför kommer samtidigt som huvuddelen av årsnederbörden. Dessutom är ytan av glaciärerna i Himalaja, trots att de är många, mikroskopisk jämfört med Ganges och Brahmaputras tillrinningsområden. Vore jag indier eller bangladeshier skulle jag bekymra mig betydligt mer för kinesernas planer att bygga en serie kraftverk i övre Brahmaputra och reglera floden. Det kommer att påverka flödet mycket mer än om varenda glaciär i Himalaja skulle smälta bort (och faktum är att en del glaciärer där t o m växer).
  Att 40% av istäcket ”vid polerna” smält på 30 år är också en intressant upplysning. Om den vore riktig skulle havsnivån ha stigit drygt 25 meter på samma tid. Borde det inte ha märkts på något sätt?

  Här är ytterligare en riktig klassiker från SVT:

  ”Forskare tar sig ner under Grönlands isar
  På vintern är Grönland täckt med ett tjockt pansar av is. Man kan tro att isen ligger helt stilla, men faktum är att den rör sig.”

  Nya senationella forskningsrön! Definitionen på en glaciär är annars just att isen rör sig. Om inte är det bara en snölega. Sedan så får nog ispansaret över Grönland anses vara rätt tjockt även sommartid. Ca 3000 meter närmare bestämt.

 8. Greger

  Swedavia ska köpa in 450 ton biobränsle till sina tio flygplatser i Sverige. Visserligen är priset fyra gånger högre än ”vanligt” bränsle och kommer att ge en merkostnad på tio miljoner, men vad gör man inte för att ”gå före”
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/flyget-ska-bli-miljovanligare

 9. tolou

  Allt SVT, och alla andra, behöver göra är att konsultera

  theclimatescam.se

  för en enkel faktakontroll.

  😆

 10. Peter F

  tty #7

  För några år sedan såg jag ett reportage på TV om de smältande glaciärerna i Himalaya med budskapet ”katastrof för vattenförsörjningen”. I reportagets sista minut intervjuades en inhemsk expert på just vattenförsörjningen. Jag ramlade ur soffan då han konstaterade att det vore väl trist om glaciärerna minskade, men eftersom vattenförsörjningen till 95 procent är beroende av monsunregnen såg han inget problem med glaciärerna. Ridå.

 11. bjorn-Ola J

  #8
  När blev det miljövänligt att hugga ned träd?
  Bekämpning av klimatförändringar rättfärdigar tydligen allt annat med stor miljöpåverkan.

 12. John Silver

  #4

  Tack för det.
  Nu blev jag glad, det var decennier sedan.

 13. AOH

  4 # Ulf L

  ”Du måste lita på experterna” blev då svaret varvid någon annan i klassen invände att ”du har ju sagt att vi ska vara källkritiska och ifrågasättande”

  Det låter som en viss centerpartist i Norrtälje 🙂

  Tyvärr så tror jag inte att hans elever var lika källkritiska som eleverna i din sons klass.

 14. Sören G

  Stefan Löfven: Man måste lita på experterna. Kritiserar Donald Trump för dennes sågning av Obamas klimatpolitik. – I själva verket framstår Löfven som en pajas.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21864222.ab

 15. sibbe

  Man måste lita på experterna – alternativt gömma experternas rön:
  T.ex. hur infraljud påverkar människorna i närheten av vindkraftverk:
  Jag har översatt några artiklar ur ”Machbarkeitstudie für infraschall” från tyska miljöministeriet. Studien har visserligen en liten engelsk resumé, men de viktiga rön som jag hittade i studien, fanns inte i engelska versionen, och var väl undangömd i den tyska delen.
  Det finns experimentella bevis av bl. a.
  US neurospecialisten Alec Salt  http://stopthesethings.com/tag/alec-salt/
  att de yttre hårcellerna i innerörat kan förändra tryckvågor av infraljud till elektriska signaler. Därmed bevisade Salt att infraljud som är lägre än normal hörseltröskel kan uppfattas av det mänskliga örat.
  Hittills har man argumenterat att infraljud var ofarligt eftersom ljudet var ohörbart. Så är inte fallet.

  Studien upprepar flera gånger att tonalitet i mellanklass och pegelsvängningar i lågfrekventa ljudnivåer känns som särskilt irriterande. De modulationsfrekvenser av dessa variationer (inte frekvenserna för sidbanden!) ligger i intervall runt 1 Hz, alltså också i infraljud-området. Studien hänvisar också att människor som bor på landsbygden, som är äldre eller som har belastats över längre tid genom infraljud, drabbas särskilt hårt av dessa symtom.

  Störningar från infra- och lågfrekventa ljud leder ofta till klagomål, buller, ångest, koncentrationssvårigheter, sömnlöshet och depression … Även om det fortfarande finns ett stort behov av forskning på detta område, så finns mycket kunskap om fonetiska auditiva effekterna av infra – och lågfrekvent buller på människor. (S.44) Och vidare: koncentrationstest med lågfrekvent ljud visade att prestationsförmågan minskar hos försökspersoner.
  Detta tyder på en direkt mental effekt av lågfrekventa ljud, och har inflytande på fysiologiska processer i hjärnan. Bara i några få publikationer har man inte upptäckt någon signifikant inverkan,
  som – såsom också anges – kan vara relaterade till valet av försökspersoner (S.46).

  Vid tester i laboratoriet samt i långtidstest av försökspersoner med infraljud har patologiska förändringar upptäckts: vertikal nystagmus (okontrollerade ryckningar i ögonen)
  trötthet, dåsighet, apati, depression, förminskat koncentration och vibrationer i inre organ,
  försämring av hjärtmuskelns sammandragning, modulering av röst, känsla att kroppen vibrerar, förhöjt blodtryck, förändringar i hjärtrytm, förändringar i andningsfrekvens, ökad frisättning av adrenalin, förändrad koagulering av blodet, förändrad syrehalt i blodet, stark förändring i blodtryckssystemet, sänkt hjärtfrekvens, nedsatt uppmärksamhet och lyhördhet, minskad elektrisk ledningsförmåga av perifera blodkärl, lägre hudtemperatur, nedsatt prestanda för att lösa en serie valda reaktions-uppgifter, yrsel, sömnsvårigheter, smärta i hjärtområdet och andningsbesvär, betydande försämring av hörseln, en betydande inverkan av subjektiva uppfattningar. Det som är särskilt oroande är att många av dessa allvarliga hälsoeffekter ännu inte hade blivit bättre hos patienter en lång tid efter att exponeringen upphört (S. 59 ff.).
  Sammanfattningsvis kan man säga att många av de negativa effekterna av infraljud påverkar hjärt-kärlsystemet, koncentration och reaktionstiden, balansorganen, nervsystemet och hörselsinnesorgan. Försökspersonerna klagade ofta om yrsel vid exponering med infraljud … Jämför man undersökningarna är det tydligt att negativa effekter av infraljud i frekvensområdet under 10 Hz även vid ljudtryckspegeln under hörseltröskeln inte ”kan” uteslutas. ”(P 62).
  -Min kommentar tagen från Googlesidan: Olika former av cancer är en vanlig och farlig konsekvens av långvarigt tobaksbruk. Ca 20 % av alla cancerfall i Sverige ”kan” kopplas till rökning.

 16. Alienna

  Sören G #14

  Och denna:
  ”– Lyckligtvis blir den typen av inlägg som ignorerar vetenskapen allt ovanligare, säger statsministern.”

  Haha… Försöker han inbilla folk, att han vet nåt om vetenskap…? I samma mening som han bevisar sin egen fullständiga okunnighet.

  >Sicken stolle

 17. Sören G

  #16 Alienna
  Enda anledningen att inte Stefan Löfven ser dem är att svenska media är censurerade.

 18. Mats Rendel

  När jag läste arkeologi i mitten av 70-talet, så fick jag lära mig att den nordiska vikingatida/tidigmedeltida
  bosättningen på Grönland hänge samman med den medeltida värmeperioden och att den upphörde i samband med att det åter blev kallare. Jag har också läst mig till att den medeltida värmeperioden var global, vilket det lagts mycket forskarmöda på att undersöka. Nu påstår plötsligt The Guardian att den nordiska bosättningen på Grönland inte hade med någon värmeperiod att göra och att den medeltida värmeperioden bara hade inflytande på vissa delar av världen, t.ex. delar av Europa. Man säger sig ha stöd för detta av forskare. Läs själva: http://www.theguardian.com/world/2015/dec/04/vikings-greenland-warm-weather-history

  För mig framstår The Guardians uppgifter som synnerligen dubiösa, bl.a. därför att skandinaverna kunde gräva gravar, bl.a. i Gardar, (Igaliku) som är djupare än vad som hade varit möjligt om det hade varit tjäle i jorden (jag har inte läst mig till detta, utan hört det direkt av personer som var med vid utgrävningen av kyrkogården i Gardar på 50-talet). Vad ska man tro, egentligen? Själv lutar jag åt att The Guardians artikel är, i bästa fall, ett resultat av okunnighet och missförstånd.

 19. Alienna

  Sören G

  Det är ju ”inlägg som ignorerar vetenskapen” som är dominerande, och släpps fram av censuren. Det som Löfven i sin okunnighet menar är ”vetenskapen”.

 20. Allan Forsling

  #18 Läs

  Global nedkylning
  – Klimatet och människan under 10 000 år
  av Fredrik Charpentier Ljungqvist

  Klimatet har förändrat sig både regionalt och globalt sedan senaste istiden tog slut och har påverkat levnadsvillkoren för människorna på olika delar av jorden. Fastän det talas så mycket om klimatförändringar idag är det få som vet särskilt mycket om hur klimatet har varierat förr.

  Är den globala uppvärmningen idag unik i historien? Global nedkylning belyser den frågan utifrån nya vetenskapliga rön direkt från forskningsfronten. Författaren, som är historiker och klimatforskare, berättar om hur klimatet har förändrats på jorden under de senaste 10 000 åren och vilken betydelse som klimatförändringarna haft för människan. Läsaren får chansen att följa med på en odyssé av globala uppvärmningar och nedkylningar och stifta bekantskap med vitt skilda folk, som babylonier, romare, mayaindianer och vikingar, som alla under historiens gång varit utsatta för klimatförändringar. Global nedkylning utgör en spännande och i högsta grad aktuell mix av klimatvetenskap och historia. För första gången presenteras klimatets historia för en svensk publik på ett såväl utförligt som underhållande och lättfattligt sätt. När klimatet har förändrat sig har – då som nu – vissa områden blivit gynnade medan andra har gått en katastrof till mötes.

 21. jens

  Varför är det så svårt för sunt förnuft och enkla fakta att dominera i nutidsdebatten när det gäller CO2 och klimatet? Vilka är motkrafterna? Hur kan SÅ många vetenskapsmän prata SÅ mycket dumheter?
  Maurice Strong dog när COP21 inleddes. Fick för mig att kolla upp honom lite. t ex:
  http://news.nationalpost.com/full-comment/peter-foster-the-man-who-shaped-the-climate-agenda-in-paris-maurice-strong-leaves-a-complicated-legacy
  De här idéerna han hade, om en ’världsregering’ som skulle kunna åstadkommas inte genom politiken, men genom FN och miljlörörelsen. De får mig att tänka på Orwell och totalitära samhällen. Strong hade ett enormt inflytande utan att vara allmänt känd, genom FN, genom Värlsbanken, World Economic Forum och andra organisationer.
  En annan visionär oljemagnat var Robert Anderson, som grundade Jordens Vänner och Aspen Institute.
  Inblandad där var också David Brower, vilket för oss vidare till Sierra Club, sen John Muir, Audon Society, Rockefeller Foundation, Henry Ford, Bilderberggruppen, Rachel Carson, Greenpeace, osv.
  Men kanske ska man gå till Theodor Roosevelt och hans gode vän Madison Grant för att enklast förstå varifrån detta kommer. https://en.wikipedia.org/wiki/Madison_Grant
  Det stinker av fascism. Konspirationsteorierna må flöda, jag hatar generellt alla konspiratoriska teorier, men det är som om det fanns en agenda att styra både forskningen och världspolitiken. Och CO2 är verktyget.
  Jag tittade på idéerna bakom klimattänket när det kom på 90talet, och tänkte bara att ”detta stämmer antagligen inte”. Men, eftersom det vore en bra idé av många orsaker att sluta elda upp fossila bränslen och skövla jordens skogar, så lät jag tanken stanna där. Men nu när t o m POTUS och Påven hoppat på tåget har det gått för långt.
  I USA är begrepp som environmentalism och eco-fascism välbekanta. Mindre så i Europa, tror jag.
  Om det finns någon lysande analys av bakgrunden till CO2-ismen vore det intressant att läsa den.

 22. jens

  Har ni diskuterat hur alla artiklar på Wikipedia, både svenska och engelska vad jag kan se, är redigerade så att det framstår som konsensus och man-made global warming är en slam dunk?
  Hockeyklibban är i huvudsak korrekt, climategate var bara en intrång och inga fel hade begåtts, och alla manipulationer kommer från skeptiker-sidan?
  Är detta omöjligt att korrigera?
  En annan fråga – finns det något exempel på media som haft en balanserad rapportering om klimatforskning? Jag blir bekymrad när jag ser hur ensidigt t ex NY Times skriver.

 23. Thomas P

  jens #21 ”Om det finns någon lysande analys av bakgrunden till CO2-ismen vore det intressant att läsa den.”

  Prova https://www.aip.org/history/climate/index.htm