Öppen tråd

hoppande pingvin

En flygande pingvin? 🙂

Läsare och kommentatorer välkomna att välja ämnen.

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. De ekonomiska omständigheterna har blivit undanknuffade i den här bloggen. Det finns visst inte någon ekonom i redaktionen. Men alltsammans handlar ju ändå om ekonomi,
  vad kostar det att göra något?
  vad kostar det att inte göra något?
  Har vi råd?

  Jag såg en uppgift, att om Lena Ek hade lyckats i Warszawa så skulle det kostat varje hushåll 6000:- om året i nästan evig tid.
  Första frågan, stämmer det?
  Andra fråga, vet svenskar i allmänhet om det?
  Tredje frågan, hur skulle vi svenskar rösta om det om vi finge möjlighet?

  Vi kan vara fullständigt säkra på att jordens temperatur kommer att ändras för det är det naturliga, men hur och när?
  Vi vet inte ens i vilken riktning !
  Vi kan inte heller påverka det särskilt mycket.
  Varför skall vi lägga 130 000 miljarder kronor på åtgärder fram till år 2100 som kanske förvärrar
  situationen, för vi vet ju ännu inte om vi skall gasa eller bromsa.

  Vad anser ni alla om de ekonomiska beräkningarna i artikeln
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/inte-sjalvklart-daligt-att-japan-skippade-klimatmalen_8758502.svd

  ”Det betyder att världen fortsätter att lägga 1 miljard dollar om dagen på ineffektiva förnyelsebara energikällor. En mycket mindre satsning om 100 miljarder dollar årligen på forskning och utveckling världen över skulle vara mångdubbelt mer effektiv. Det är den slutsats en panel av ekonomer, med bland andra tre Nobelpristagare, kom fram till i samarbete med Copenhagen Consensus Center.”

  ”Vid århundradets slut, till en sammanlagd kostnad av mer än 130000 miljarder kronor, kommer den förväntade temperaturökningen att ha reducerats med obetydliga 0,05 grader Celsius.” .
  .

 2. Helge

  När det gäller förnyelsebart applåderar kol- och oljeindustrin av den enkla anledningen att de inte ser det som ett hot mot lönsamheten för dessa bolag. Så länge subventionerad ”grön energi” är dyrare och minst lika miljöovänlig är de helt enkelt bara ett vis att mjölka skattebetalare på vinster i marginalen för de stora bolagen.
  Med kärnkraft gen IV är det annorlunda, ett direkt hot för kol- och oljeindustrin. Energin är så billig att det tom kan konkurrera ut dyrare oljekällor för att producera bensin och diesel, eller varför inte vätgas, åt den bränslebaserade transportsektorn. Det finns egentligen inget smartare än bränslebaserade bilar. Högt energiinnehåll per kh, går att återfylla snabbt, bränsle är lätt att magasinera. Rena elbilar baserade på batterier kommer aldrig bli annat än en nischprodukt, tunga batterier, långsamma att återfylla, lågt energiinnehåll per kg.

 3. Helge

  Deltog återigen i en undersökning där man slår ihop klimat och miljö. ”Tycker du att miljö och klimatfrågor ska prioriteras i svensk politik?”. Svarar man ja kommer det säkert att användas i klimatpropagandan. Svarar man nej är man ointresserad, kall och pekas ut som något form av monster. Själv tycker jag miljöfrågor är mycket viktiga, men att klimatfrågor har fått alldeles för stor betydelse och har i dagsläget dränkt viktiga miljöfrågor i debatten. Skulle jag göra en prioritering av miljöfrågor skulle förmodligen klimatet hamna på plats 10 i en tiopunktslista kanske tom hamnat utanför. Klimatpolitiken har skadad miljön svårt i många fall.

  Ett par länkar som ger bra exempel.
  http://fof.se/tidning/2008/6/biobranslen-hotar-bli-ogras
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Biodrivmedel_H102Fi243/?text=true

 4. För mig som icke akademiker har denna blogg varit väldigt värdefull men då jag inte har den akademiska bakgrunden kan det i vissa fall vara svårt att ta del av inläggen. Jag tror att detta är ett problem för många och det kan avhålla folk som annars skulle besöka bloggen.
  På samma sätt är det med de engelska citaten. De flesta av oss kan nog i alla fall hjälpligt klara oss men fackengelska kan vara svårt att tränga igenom.

  Det jag vill föreslå är att man i alla fall då och då gör någon form av ”Klimatinfo för Dummys”. Jag inser att jag med detta namn ger Tomas Palm en lätt uppgift att raljera men gör inte detta Tomas. Jag uppskattar faktiskt att du är med i debatten.

  Hoppas att mitt korta inlägg så här på lördag förmiddag väcker några tankar då det är viktigt att klimatfrågorna blir väl belysta i kommande val.

 5. Evert Andersson

  Jag kan inte referera till vetenskapliga utredningar, men har kommit framt till en övertygelse. De åtgärder som kanske skulle påverka klimatet har vi inte möjlighet att ta på oss. De skulle helt enkelt vara samhällsomstörtande. De åtgärder vi rimligen skulle kunna orka med har nästan ingen betydelse för klimatet. Defaitistiskt? Kanske det, men vem kan övertyga om motsatsen. FN’s Gröna fond med 100 miljarder dollar per år till 2020 är t o m den en pink i Mississippi. Trots avidsidorna med maktkoncentration och frestelsen till ett korruptionskalas aldrig tidigare skådat.

 6. Lasse Forss

  Sverige har en urusel klimatpolitik enligt Miljöpartiet. Och Svante Axelsson anser att Ärna flygfält, som nu ska öppnas för civil flygfart, är ett dråpslag mot klimatet.
  Sveriges utsläpp av koldioxid är en promille av världens totala utsläpp. Räknas skogarnas kolsänkande effekt har vi nollutsläpp.
  Kinas årliga ökning uppgår till 10 gånger Sveriges totala. Frågan är då var satsningar i Sverige gör störst nytta. Tror vi att havsnivån kommer att stiga, stormarna öka osv.? Ja, tror vi det så är naturligtvis följdfrågan: Skulle havsnivån förbli oförändrad om Sverige ökade satsningarna som Miljöpartiet och Svante Axelsson önskar? Jag kan inte tänka mig att någon svarar ja på den frågan. Och då måste det ju vara bättre om vi använder pengarna till annat. Vi ligger ju ändå i täten när det gäller låga utsläpp så det måste vara bättre att använda pengarna där de kan göra någon nytta.
  Alternativ två är att det inte händer mer än vad som hittills skett, dvs temperaturen ligger stilla, stormarna ligger kvar på dagens låga nivå. Ja, då är det väl bäst att all satsning sker profylaktiskt. Kina gör ju det. Liksom Australien, Tyskland, ja, fler och fler länder tar förnuftet till fånga. Dvs bygg kraftigare hus på Filippinerna där det kommer över 30 stormar varje år. På samma sätt som Bangladesh där man byggt konstgjorda öar i kustdeltat.
  Och när det gäller isarna i Arktis och Antarktis så har de verkligen rekordutbredning för närvarande. I Arktis rör det sig om 1,2 miljoner kvkm mer än snittet sedan 2002. Och detsamma gäller för Antarktis fast här har jag statistik från 1978, dvs när sattelitmätningarna startade.

 7. Björn

  Jag skulle vilja ställa en fråga till Lennart Bengtsson som ofta framhäver det kaotiska interna systemet där det inte existerar någon periodicitet och om det ser ut att finnas ibland, så är det ett verk av slumpen. Trots allt måste detta interna system drivas av energi. Vad är det då för energi som driver detta system? Kan den globala uppvärmningen fortsätta även fast solaktiviteten minskar? Om så är fallet, vad är det för energi inom det interna systemet som fortsätter att driva på den globala uppvärmningen?

 8. Gunnar Strandell

  Helge #2
  Jag är inte övertygad om att syntetiska bränslen tillverkade av koldioxid och vatten med energi från kärnkraft ses som ett hot av oljeindustrin. Produktionen skulle göras i anläggningar som inte är alltför olika de raffinaderier som används idag och infrastrukturen för distribution och förädling av högre kolväten för plaster och läkemedel kan fortsätta att användas.

  Vägvalet är mellan väte eller syntetiska kolväten som energibärare och det avgörs nog av vilken bränslecell som till lägsta kostnad och högsta verkninggrad kan leverera el i fordonet. Det finns hopp om att kunna nå samma totala verkningsgrad som för olja, räknat från källa till hjul.

  Jag är övertygad om att oljebolagen har handlingsplaner för ett brett spektrum av framtidsutsikter.

 9. Lars Cornell #1: Nej, bara 6000 kronor per hushåll och år kan det inte gärna bli. Det kostar 80 % av världens totala BNP att helt sluta släppa ut koldioxid. Vilket egentligen är självklart, då de fossila bränslena står för drygt 80 % av världens energibehov och inga energislag finns som kan ersätta dem. Det framgår också av de data som projektet 50to1 har samlat ihop. Namnet kommer från det faktumet att det är ungefär 50 gånger dyrare att försöka stoppa klimatförändringar jämfört med att låta dem ske och anpassa sig.

 10. Lars #1
  Jag tvivlar inte på de beräkningar som genomförts. Det verkar ju ha varit en kompetent samling ekonomer som genomfört beräkningarna. Och det spelar ju ingen roll om de räknat fel med 50%, vilket jag inte tror, slutsatserna håller ju ändå. Här kan tala om att kasta pengar i sjön. 130000 miljarder.

 11. lennart bengtsson

  Björn

  Det är självklart att solaktiviteten är allt avgörande. När det gäller jordens klimat så är det den totala instrålningen som är det viktiga. Enligt 35 år av solobservationer från satellit som jag anser nödvändigt för att få tillförlitliga data så har vi en variation på ± 1 Watt/m2. Jag hänvisar bl a till Claus Fröhlichs senaste publikationer.( Mera artiklar finns i Observing and Modeling Earth’s Energy Flows, ISBN: 978-94-007-4326-7). För att sprida ut detta likformigt över globen samt inkludera jordens albedo innebär detta en varians på 0.16 Watt/m2 som en följd av solens 11-års cykel.( Motsvarande från växthusgaserna ( som påverkar det utgående strålningen) ligger på ca * Watt/m2.) Härtill kommer kortfristiga variationer samt betydligt större variationer på 11-års skala i den högfrekventa strålningen men vi kan inte se hur detta kan påverka jordens strålningsbalans och därmed det allmänna klimat. Jag vill inte utesluta att sådan effekter kan existera. Rekonstruktioner av solstrålningen över längre perioder är enligt min uppfattning tveksamma då det har varit en tendens att konkludera detta från temperaturobservationer eller uppräkning av solfläckar och här hamnar vi i ett cirkelresonemang. Dessa enkla idéer stöds inte från de 35 åren av väsentligt mer tillförlitliga observationer.
  Därtill kommer att realistiska modeller reproducerar interna variationer i temperatur och väder over flera århundraden som statistiskt liknar vad vi observerat åtminstone i Europa där vi har tillräckligt långa observationsserier.

  LennartB

 12. lennart bengtsson

  Björn

  Det är självklart att solaktiviteten är allt avgörande. När det gäller jordens klimat så är det den totala instrålningen som är det viktiga. Enligt 35 år av solobservationer från satellit som jag anser nödvändigt för att få tillförlitliga data så har vi en variation på ± 1 Watt/m2. Jag hänvisar bl a till Claus Fröhlichs senaste publikationer.( Mera artiklar finns i Observing and Modeling Earth’s Energy Flows, ISBN: 978-94-007-4326-7). För att sprida ut detta likformigt över globen samt inkludera jordens albedo innebär detta en varians på 0.16 Watt/m2 som en följd av solens 11-års cykel.( Motsvarande från växthusgaserna ( som påverkar det utgående strålningen) ligger på ca 3 Watt/m2.) Härtill kommer kortfristiga variationer samt betydligt större variationer på 11-års skala i den högfrekventa strålningen men vi kan inte se hur detta kan påverka jordens strålningsbalans och därmed det allmänna klimat. Jag vill inte utesluta att sådan effekter kan existera. Rekonstruktioner av solstrålningen över längre perioder är enligt min uppfattning tveksamma då det har varit en tendens att konkludera detta från temperaturobservationer eller uppräkning av solfläckar och här hamnar vi i ett cirkelresonemang. Dessa enkla idéer stöds inte från de 35 åren av väsentligt mer tillförlitliga observationer.
  Därtill kommer att realistiska modeller reproducerar interna variationer i temperatur och väder over flera århundraden som statistiskt liknar vad vi observerat åtminstone i Europa där vi har tillräckligt långa observationsserier.

  LennartB

 13. Sören G

  ## Helge Klimatet borde inte vara en fråga alls eftersom det inte är något som vi kan göra något. När det blir problem får vi anpassa oss. Det är i så fall om det blir kallare. Det lär inte bli mer extremväder i fall det varmare.

 14. Guy

  Här nämns stora jämna tal. 100 miljarder dollar per år t.ex. som slösas utsläppshandel och icke fungerande energiformer. Tredje världen har behov av många saker men en sak är väl alla överens om, rent vatten. Det betyder brunnar eller reningsanläggningar.

  För att göra ett enkelt exempel. Låt oss anta att en brunn i Afrika kostar 4000 dollar. Jag utgår ifrån att det räcker. Läste nyligen om en hjälpinsats som gav priset 21000 SEK för en brunn. För 100 miljarder dollar går det då att bygga 25 miljoner (25.000.000) brunnar årligen! Vore det inte till större nytta än subventioner till vispelindustrin och utsläppsmafioson?

 15. Ingemar Nordin

  Lars Cornell #1,

  Du har helt rätt i att vi är dåliga på att täcka de ekonomiska aspekterna. Vi försöker, men ingen av oss skribenter är ekonom. Därför är gästinlägg som tar upp detta extra välkomna här.

  Det finns en del bloggar som tar upp ekonomiska frågor kring klimatpolitiken. En som jag själv gärna tittar på är den här:

  http://www.miljofara.se/ med Jonas Frycklund (som skriver mest) och Stefan Fölster.

  En ekonomblogg som ibland tar upp klimatfrågan är den här:
  http://www.ekonomism.us/

  En tredje blogg som ibland också berör ämnet är Danne Nordling:
  http://danne-nordling.blogspot.se/

 16. Lasse

  En aspekt på fossilenergis betydelse är väl befolkningsutvecklingen under 1900 talet.
  Effektivare jordbruksmetoder och konstgödsel kräver fossil energi.
  På 1900 talet steg befolkningen från ca 1,5 till 8,5 miljarder människor och temperaturen med 0,1 grad per miljard. Om man kan hänföra mindre än hälften av detta till CO2-så kanske det är värt det?
  Eller omvänt skall vi gå tillbaka för att slippa 0,4 grader till?
  Här är en video tillägnad oss förnekare eller ?:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Uif1NwcUgMU

 17. #14 Guy
  Självklart! Det finns många bra sätt att använda pengar istället för till meningslösa och otroligt kostbara regndanser, subventioneringar och projekt som gynnar kriminella och skojare och det där är ett av dem.

 18. PT

  Ett upprop till myndigheter och press.
  Lägg ner klimatdebatten och återgå till en miljödebatt
  Klimatdebatten har ju blivit ett stickspår till den viktigare allmänna miljödebatten. Klimatet kan vi människor knappast påverka. Vidare är koldioxidens negativa inverkan på vår jord en bagatell jämfört med alla andra miljöfarliga ämnen vi sprider omkring oss i våra närområden. Låt oss istället återföra debatten till en miljödebatt där vi talar om hur man skall undvika farliga kolväten, farliga partiklar, plaster och en massa cancerframkallande ämnen som vi strör omkring oss. Vi missar så otroligt mycket i vårt ”miljötänk” om vi hela tiden bara koncentrerar oss på koldioxiden och klimatet.
  Våra barnbarn kommer inte att se tillbaka på oss som klimatbovar om jordens temperatur stiger med någon enstaka grad eller om koldioxiden ökar från 0,04% till säg 0,06%, men om vi förstör luften, jorden och vattnet i vår närmiljö och sprider cancerframkallande ämnen i vår omgivning kommer man att tycka att vi förstört deras framtid.

 19. #18 PT

  Jovisst. Framför allt så bör man hålla isär frågorna. Det är ett osedvanligt fult trick att sätta stämpel ”miljöfarligt” på livets gas CO2 och på det sättet dra in klimatfrågan under ”Miljö”. Ett trick som tänktes ut av ”Club of Rome”.

 20. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #1 Lars Cornell
  Jag tycker frågan är högst intressant. Såg igår en uppgift i en skolbok om att statens skatteintäker ligger på 800 miljarder om året. När jag kollade upp det nu så visade det sig att offentliga sektorns inkomster totalt ligger på ung 1500 miljarder, ung 950 miljarder är direkta eller indirekta skatter på arbete. (skillnaden mellan 1500 och 800 kan grovt sägas utgöra kommunernas kaka). Ett lätt överslag ger att med en producerande befolkning på 5 miljoner personer (som jag misstänker är i överkant) så tar offrentliga sektorn in ung 300 000 kr per person och år i inkomster. För att satsa 5 miljarder på forskning (som med allt säkerhet vore en lönsam investering som snart betalar sig) skulle man behöva satsa en tusenlapp per person.
  Lite perspektiv att fundra på.

 21. Astrid Å

  PT #18

  Jo, jag håller med dig och det forskas ju en hel del på detta också. Det tar bara lite tid att fastställa hur och om, dessa ämnen är skadliga för oss och miljön. Inte helt lätt att förbjuda och ersätta heller, antar jag.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5712269

 22. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #2 Helge
  Hur gör man för att producera bensin artificiellt? Jag har alltid tänkt mig att det skulle vara något kostsamt, ung. som industriella diamanter som kräver högt tryck och temperaturer, eftersom det skapats geologiskt osv. Men … vid närmare eftertanke är bensin väl bara en mix av relativt enkla kolväten, så det borde väl egentligen vara ganska enkelt att producera. (Men jag begriper att det sen kanske är allt annat än enkelt att göra det i stor skala så att det blir ekonomiskt hållbart).

 23. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag säger som Nostradamus #4, jag skulle gärna se mer förklarande och redogörande inlägg för oss smarta och medvetna personer (ingen ironi) som står utanför de akademiska kretsarna och är intresserade men har svårt att följa detaljerade matematiska redogörelser osv.
  Jag undanber mig dock ”för dummies”.

 24. Jens Kvande

  Nostradamus #4 ang. Klimatinfo

  Har själv efterlyst en statussida som kan ge en kortfattat beskrivning av status på olika fälter inom klimatforskningen.
  Såsom bloggen nu fungerar tenderar den att bli ett sällskap till inbördes beundran. Skall denna sida bli nya namnet värdigt (Klimatupplysningen) och trovärdig måste ni göra som Anthony Watts lägga ut och ajourhålla fakta runt havsisens utbredelse, solens aktivitet och påverkan, aktuella temperaturmätningar etc. Inte bara göra som Lena Krantz lägga ut sista månads temperaturmätningar utan att gen någon förklaring på hur vi ska förstå talmaterialet. En temperaturökning på 0,2 grader i relation till vad?

 25. pekke

  Vindkraften i USA får nu ” frikort ” från straff om de dödar skyddade fågelarter.

  http://www.pbs.org/newshour/rundown/2013/12/wind-farms-that-kill-bald-eagles-are-now-protected-from-prosecution.html

  http://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2013/12/06/obama-administration-about-to-give-kill-as-many-eagles-as-you-want-pass-to-wind-farms-n1758668

  Den Gröna Förnyelsebara Energin får tydligen kosta vad det kosta vill bara för att den är Grön !

 26. Tudor

  #15 Ingemar Nordin

  Jag har ekonomisk utbildning på akademisk grundnivå och har ofta undrat hur IPCC skapar sina ekonomiska och demografiska scenarier i SRES. Seriösa ekonomer gör inte prognoser över ekonomisk tillväxt på mer än 2-3 år. Även dessa kortsiktiga prognoser slår ofta fel. Det vore intressant att läsa ett gästinlägg av Danne Nordling om detta ämne. Lars Kamèl har skrivit om detta på vetenskapsbloggen, kanske kan han bidra med ett gästinlägg?

  Det vore också intressant att läsa ett gästinlägg av en teknikhistoriker. Den tekniska utvecklingen påverkar givetvis framtida emissioner av koldioxid. Den tekniska utvecklingen måste vara minst lika svår att prognostisera som den ekonomiska utvecklingen och demografiska förändringar. Vem hade för bara 25 år sedan kunnat förutse utvecklingen inom IT ?

  Med tanke på att ekonomisk utveckling, teknisk utveckling och demografiska förändringar blir osäkrare att bedöma på lång sikt än på kort sikt, så borde väl det samma gälla klimatmodellerna, eftersom dessa innehåller förutsägelser om just ekonomi och demografi (teknikutveckling ingår antagligen inte i scenarierna). Lennart Bengtsson och Tage Andersson har hävdat i några kommentarer att klimatmodellerna skall stämma bättre i ett längre tidsperspektiv än i ett kortare, men det har jag svårt att tro på.

 27. jörg

  Det som skulle bli tyskarnas genom tiderna värsta storm kallad Xaver svek de CO2- växthustroende medierepresentanter. De hade just återvänt från katastrofsemesterresan till Filippinerna, och skulle berätta att även här i Nordeuropa skedde samma, men tyvärr. Bara nästbäst sedan 1962, och därtill ännu att man har liknande ”periodiska” stormar ungefär vart 10.de år, så inte ens ”det blir aldrig mera hårda vintrar i Tyskland” profeten ”professorn” Latif vågade påstå att stormen hade något att göra med växthuseffekten. Rahmstorf hade, klokt som han är, stängt av mobilen.
  Tyska stats-TV ARD och ZDF hade flera ”live” sändningar, där de intervjuade svarade alldeles fel på frågorna om farligheten av stormen. Stormen hade varit farligt om inte myndigheterna efter katastrofen 62 skulle ha byggt ut dammarna. Med samma ”låt vattnet rinna dit det vill” systemet som dagens rödgrönbruna exhibitionister försöker stoppa all dammbyggnad längs vilka floder och kuster som helst i Tyskland, skulle man verkligen ha haft en ”Katastrophe” i norra Tyskland.
  Hur sade Strindberg: det är synd om människorna, om han nu tänkte på växthusivrarna.
  Besvärligt det med växthuseffektens (CO2-effekten på klimatet) bevisföring: inte ens Lennart Bengtsson kan bevisa att den finns.
  Eller Lennart Bengtsson: kan du utesluta att den senaste 150 års globala uppvärmningen inte beror på naturliga klimatförändringar?

 28. Gunnar E

  # 8 #

  Förbränningsmotorn är inte uträknad än och kan möjligen snabbare än bränslecellen ge lömsam eldrift åt fordon med vätgas.
  http://www.exjobbstips.se/exjobb/11957/

 29. Lars Cornell

  dolf #22 Helge #2

  I Tyskland utvecklades på 1920-talet en metod, Fischer Tropsch-syntes, för att tillverka bensin och diesel från kol. Även Sydafrika tillverkade syntetisk bensin av kol och det har gjorts liknade försök i många länder. De tyska kemisterna Carl Bosch och Friedrich Bergius fick Nobelpriset i Kemi 1931 för upptäckten av kemiska metoder för att framställa syntetisk bensin och olja ur stenkol.

  Hangarfartyg måste klara sig själva under lång tid. Det forskas nu därför mycket på att framställa flygbränsle med energi från kärnkraft Gen4, vätas ut havets vatten och kol antingen från luftens koldioxid eller avfallsprodukten petcoke. Men det går att använda nästan vad som helst som innehåller kol tex svartlut och naturgas. USA och Kina satsar mycket på den forskningen och det borde vi också göra, men ordet ”kärnkraft” får tankeförmågan att stanna hos många politiker.

  Det finns i princip två metoder. Den ena är Fischer Tropsch-syntes där Gen4 är utmärkt för att alstra den höga temperatur som behövs. Den andra metoden är med enzymer eller bakterier.

  http://anders.ydstedt.com/wp-content/uploads/diesel_web.pdf

  Det borde Sverige satsa på i stället på att slösa bort sitt kapital på att omvandla våra vackra landskap till tivolin med vindsnurror och annan grönmos.

 30. tty

  Hittade ett intressant blogginlägg på ”Peak Oil” Alekletts blogg, han har varit och tittat på ett riktigt oljefält, t o m ett där fracking används:

  http://aleklett.wordpress.com/2013/11/08/en-resa-genom-eagle-ford-november-2013/

  Läs den! Aleklett avslöjar först att han ha noll koll när det gäller petroleumgeologi:

  ”Oljebärande sedimentlager måste ha en marin bakgrund. Det betyder att Eagle Ford markerar kustlinjen för 90 miljoner år sedan”

  (olja finns även i sötvattensavlagringar, och skiffer som i Eagle Ford bildas nästan undantagslöst på ganska djupt vatten, i Eagle Ford-fallet troligen ca 100 m)

  Sedan visar han att han likaså har noll koll på terminologin i branschen:

  ”Målet för kvällens filmning var att fånga några av alla de lågor (flair) som lyser upp natthimlen i Eagle Ford och vi lyckades nå detta mål!”

  (det är ”flares” han menar ”flair” betyder ungefär fallenhet)

  Sen visar det sig att han tydligen aldrig har varit i ett oljefält tidigare:

  ”Med blandade känslor lämnade vi Eagle Ford. Jag hade förväntat mig att alla tusentals brunnar skulle påverka landskapsbilden mer än vad de gjorde.”

  (jag gjorde samma reflektion när jag först besökte ett producerande oljefält i USA för sisådär 40 år sedan, nämligen hur litet det faktiskt märks när borrtornen väl försvunnit, men att världens ledande expert på ”peak oil” blir förvånad är verkligen märkligt)

  Till sist får hans erfarenheter honom att göra ett smått hädiskt uttalande:

  ” Tusentals vindkraftverk skulle synts mycket mer. Med det sagt vill jag inte påstå att tusen oljepumpar är att föredra framför 1000 vindkraftverk, men att på plats studera och uppleva är viktigt då man skall debattera vår framtida energiförsörjning.”

 31. Pär green

  Man tvistar om huruvida klimatkänsligheten är 2 -4,5 eller 1,5-4,5 utan redovisning av hur har man kommit fram till dessa siffror. Sanningen är ju att klimatkänsligheten är NOLL, eftersom koldioxiden saknar egenskaper,som skulle kunna göra den till en ”växthusgas”. Orsaken är att molekylerna inte hinner avbörda sig den absorberade värmestrålningen från jordklotets yta genom kollisioner med omgivande luftmolekyler, av rent elektriska skäl. Sak samma för andra så kallade ”växthusgaser”. Det är missuppfattad fysik, som lett till hypotesen om växthusgaser, som rann upp på artonhundratalets slut. I dag visar naturen att hypotesen är felaktig. Vi har inte fått någon temperaturhöjning på 17 år, trots att framför allt kineserna och amerikanerna släppt och släpper ut avsevärda mängder av koldioxid och kommer att fortsätta med detta av ekonomiska skäl.
  När skall regeringen med alla experter bli upplysta?
  Hela klimatdebatten är enbart en skatteinkomst!

  Du betalar för att ha ett drägligt liv.

 32. pekke

  Angående nyheten om ” frikort ” för vindkraften i USA, i min post #25, så har DN en kort artikel om nyheten där de även länkar till AP:s originalartikel.

  Jämför man de 2 artiklarna så verkar DN:s artikel nästan positiv till att vindkraft får döda fåglar utan straff.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/nationalsymbolen-offras-for-vindkraften/

  AP:s mycket längre artikel:
  http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_WIND_ENERGY_EAGLE_DEATHS?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

  Bl.a. undviker man det här stycket i AP:s artikel:

  ” A study by federal biologists in September found that wind farms since 2008 had killed at least 67 bald and golden eagles, a number that the researchers said was likely underestimated. That did not include deaths at Altamont Pass, an area in northern California where wind farms kill an estimated 60 eagles a year. ”

  Inte svårt att förstå varför kritik mot ” förnyelsebar energi ” knappast förekommer i svenska media.

 33. Slabadang

  Vibndkraften i snålblåst även i The Guardian!

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/06/wind-turbines-landscape-billionaires-energy-policy

 34. Håkan Bergman

  Lars Cornell #29
  Är det verkligen realistiskt att ta kolet från atmosfärens koldioxid? 400 ppm motsvarar 775 mg/m3 luft, ca 210 mg kol som skulle ge ca 250 mg oktan.

 35. Lars Cornell

  H B #34
  ”Är det verkligen realistiskt … ?”
  Ja, det tror jag. Energi från kärnkraft Gen4 är mycket billig så det blir inte dyrt.
  Men maskinerna är inte gratis så om man kan så är det förmodligen mer ekonomiskt fördelaktigt att använda fossilt kol eller biokol.
  Det är bara en (ingenjörsbaserad) intuitiv uppfattning som jag har. Det återstår för andra att räkna.
  .

 36. Pär Green

  Sverige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel.

  Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. År 2010 var mängden 52,9 megaton, miljoner ton. Med det utsläppet lyckades landet driva sina fem miljoner motorfordon, en måttlig cementproduktion och resterna av en fram till 1980 blomstrande verkstadsindustri.

  Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)
  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk retorik motverkar sitt syfte. Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:

  Retar du upp dig på ting som är små
  ?så är du väl inte större än så.

  Men Thomas P och Björn T verkar besitta enastående kunskap!?!?!?!?!?!?!?!?
  Undrar lite över varför de sprider all denna kunskap på just denna blogg?
  Vore det inte till mer gagn att tillskriva regeringen?

 37. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Lars Cornell #29
  Tack för svaret. Jag undrar om kol är en lösning, det är ju i sig en ändlig lösning, så skjuter bara över problemet från olja till kol och Håkan Bergman #34 tar ju upp en sida av saken. Jag är inne i annat just nu, så lämnar det här för ikväll, men jag tycker tanken är väldigt intressant, särskilt om man kan få till det någon form av ”eco”-system så att man i princip återvinner tidigare använt kol. Så jag skulle gärna se (gäst)inlägg som behandlar frågan mer ingående.
  Själv tror jag på el som en framtida drivkälla, den har ju fördelen att den är en intermediär form och man därmed inte är låst till någon specifik primärkälla. Att batterier är stora, otympliga och tar lång tid att ladda … tja, det är väl sånt som vi har forskning till 🙂
  Det finns en dokumentär på nätet Who Killed The Electric Car?som jag fann högintressant, och bland annat adresseras batterifrågan där.
  Hur som helst, Concorde skulle nog inte funka så bra på batterier, så även med elbilar så lär det behövas motorer som använder sig av petroleumprodukter i vilket fall som helst.

 38. ThomasJ

  Och nu kommer det inte reklam… 😉 men lite konspiration kan la reta upp en/annan ’voffare’ o/e ’vrålare’… he-he… :mrgreen:

  http://www.youtube.com/watch?v=BFe-PEx2Nqs

  Mvh/TJ

 39. ThomasJ

  Att bedrägerierna kostar multum penga-penga framgår [bl.a.] av nedan JoNova-tråd:

  http://joannenova.com.au/2013/12/un-315billion-cdm-carbon-market-comatose-after-warsaw-it-may-last-years/

  Och enligt utsago från SSAB kommer de planerade EU-påbuden avseende ETS (European Trading System, dvs. handel med utsläppsrätter = ’avlatsbrev’) innebära, att SSAB tvingas skära ner stålproduktionen med ~ 60%(!) vilket i sin tur medför att företaget ej längre klarar sin existens.

  Skrämmande, riktigt så oxo!, är statsministerns utsago vid ’arbetsstämman’ i Norrköping i höstas:
  ” Sverige ska driva på internationellt för att fler länder ska använda koldioxidskatt som tydligt klimat-främjande styrmedel samt att vi ska arbeta för att EU:s system med handelsrätter ska omfatta fler sektorer, successivt skärpas och kopplas samman med andra handelssystem.”

  Djefvulusiskt skrämmande framtid med andra ord…

  Go figure!

  Mvh/TJ

 40. ThomasJ

  Lars C. #35: Gunnar Littmarck – som förr var frekvent kommentator på (forna) TCS – har ju en ytterst läsvärd blogg (som du antagligen oxo besöker… oder? 😉 ) med återkommande uppdateringar/nyheter om fler teman än kärnkraft, även om det tycks vara hans ’favvo’. Länk till GL’s blogg:

  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/

  (Hej på dig Gunnar, BTW! 🙂 )

  Mvh/TJ

 41. A propos alarmisternas åsikt att jordens tillgångar av råvaror är ändliga, och den därav följande slutsatsen att man snarast bör utveckla förnyelsebara alternativ.
  Men råvarorna kommer inte ta slut, bara bli ointressanta. Mineralråvaror är, med få undantag, så fördelade i jordskorpan att när priset fördubblas så ökar mängden utvinningsbar råvara ungefär med faktorn 10. D v s dubbelt oljepris innebär 10 gånger så stor oljereserv.
  Därtill kommer teknikgenombrott som förbättrar situationen. Fracking är ett exempel på sådant. Guldet är ett annat. På 1800-talet var det rena guldklimpar som gällde. I dag utvinner man guld ur malmer som innehåller några enstaka gram guld per ton malm, d v s miljondelar.
  Statiskt tänkande människor hamnar alltid fel i sådana här diskussioner. Kol o Stål Unionen, föregångaren till EU, som bildades efter andra världskriget, bildades på samma felsyn. Då var man övertygad om att kolet och järnmalmen skulle ta slut inom 40 år, eftersom man inte kände till mera fyndigheter. Men det lönar sig normalt inte att investera i prospektering på längre sikt än så.
  Eftersom vi använder energi till bokstavligen allt vi gör, innebär höjda energipriser en strypsnara runt samhällets utveckling. Att höja kostnaden för att utnyttja energi genom skatter och andra pålagor är ett effektivt sätt att försena samhällets utveckling. Att sänka energikostnaderna är ett bra sätt att bidra till en snabbare återhämtning av ekonomin. Då finns det tid och resurser att utveckla andra energislag, och inte satsa på ogenomtänkta lösningar.

 42. ThomasJ

  Rejält höga ’diskussionsvågor’ i US of A avseende den, i ’public service’, ack så högjubilerade ’ACA’, dvs. populärt uttryckt ’Obamacare’, såsom avslöjanden hur ’eliten’ undgår/myglar bort/ vad de på golvet tvingas till. Här ett sådant:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/12/07/harry-reid-gets-4500-increase-in-health-care-premiums-under-the-affordable-care-act/

  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  pek01 #41: Agreed fully! 😀
  Thanks!

  Mvh/TJ

 44. tty

  Dolf #37

  ” Jag undrar om kol är en lösning, det är ju i sig en ändlig lösning, så skjuter bara över problemet från olja till kol ”

  Kända koltillgångar är dock enormt mycket större än kända oljetillgångar. USA har t ex kol så det räcker i ca 500 år med nuvarande utvinningstakt (en miljard ton om året). Och då räknar man ändå inte med brunkol annat än på ytan eftersom man inte betraktar det som brytvärt (i motsats till t ex Tyskland).

 45. Lars Cornell

  dolf #37
  Ja, och det där är viktigt.
  Elektricitet är egentligen inte energi utan bara ett sätt att överföra energi från en form och plats till en annan form och plats.
  Man kan jämföra el med repet mellan en bil som bogserar en annan bil.

  Det är just den okunskapen som har förorsakat så många felaktiga politiska (gröna) beslut.

  ThomasJ #39
  Miljömupparna skiter i vad det kostar.

  Man får hoppas att statsminister Reinfelt, om han nu sagt det du påstår, nyktrar till från sin koldioxidberusning.

  ThomasJ #40
  Jo jag har stött på Littmark som kommentator flera gånger. Han är stimulerande och tycker oftast, men ej alltid, som jag.
  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/

  pek01 #41
  Du har helt rätt, OCH DET DÄR ÄR MYCKET VIKTIGT.
  På jorden finns det ingen brist på energi. Men det finns brist på maskiner som omvandlar tillgänglig energi till sådan energi som vi har nytta av. Men den skillnaden begriper inte de gröna rörelserna. De stirrar sig blinda på energin och blundar för maskinerna.

  Både vindkraft och kärnkraft har tillgång till nästan obegränsad mängd energi till kostnad nära = noll. Men ett vindkraftverk behöver 10 till 100 gånger mer av jordens resurser i form av olika material och tusenfalt landskapsyta i förhållande till kärnkraftens maskiner inklusive bränsle.

  Romklubben med svensken Anders Wijkman har ju ALLTID haft fullständigt fel i sina alarmistiska uttalanden. Det finns ingen anledning att lyssna på dem nu och i fortsättningen.

  Kolet tar aldrig slut. Det omformas bara från ett tillstånd, fossilt, till ett annat tillstånd, koldioxid, till ett tredje tillstånd, biokol. I samtliga former kan det användas till att tillverka för människan nyttiga drivmedel för i första hand transportsektorn.

 46. ThomasJ

  Be prepared för kommande Hollywood-serier á la mr. Cameron:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/12/07/james-cameron-planning-to-provide-skeptics-with-endless-fun/

  Mvh/TJ

 47. Astrid Å

  En läsvärd blogg om svenskt skogsbruk. En näring som så ofta kritiseras idag.

  http://hermansundqvist.wordpress.com/2013/11/26/tendentiost-om-tjadern-i-svts-mitt-i-naturen/

 48. Argus

  #41

  Jomenjavisst. Sådär.

  Jag håller med om tex att ’tillgångarna’ ökar starkt med ökat pris.

  Men i vissa fall är jag ändå till en viss grad betänksam, och då tex rörande platinagruppen, dvs förutom platina också iridium, rhenium, rhodium, ruthenium, osmium och palladium. Dessa är verkligt sällsynta!

  Jag är också eniga med de som också håller fast vid att ’bra’ energi är det bästa smörjmedel ett samhälle kan ha. Jag förespråkar Inte slöseri, men hyggligt prissatt (bort med politikers klåfingrar), och tillräcklig tillgång är ren frälsning. (Sorry about den religiösa anknytningen – inte avsikten.)

  Jag såg ett kompendium om ’Elektrokemisk metallurgi’ från ca 1920-1930. Bland de första aspekterna på redovisade processer (lyckade och mindre lyckade) var energiåtgång i termer av erfordrad mängd stenkol och hur man kunde översätta till kWh elektrisk energi. Parallellt med stökiometrin fanns de ekonomiska kalkylerna!

  I inledningen stod det nåt i stil med ’det torde vara uppenbart för var och en att utvinning av zink icke vore förtjänstfullt till priset av upplösning av motsvarande mängd i ett batteri’. Och resten av inledningen rörde framväxten av elektrokemisk industri med anledning av (främst) vattenkraften.

  Detta är för ca 80 år sen. Då var sammanhangen klara. Och nu?

 49. ThomasJ

  Lars C.#45:
  ”Man får hoppas att statsminister Reinfelt, om han nu sagt det du påstår, nyktrar till från sin koldioxidberusning.”

  Tja, det är ett citat från en pamflett från ’de nya Moderaterna’ med rubriken ’Du Behövs’, sista sidan, så det är näppeligen ’mitt’ påstående…

  Mvh/TJ

 50. ThomasJ

  Läsvärt från ’Donnan’, nedrans bra fråga:

  http://nofrakkingconsensus.com/2013/12/07/does-the-ipcc-do-science/

  Mvh/TJ

 51. pekke

  Astrid Å #47

  De som kritiserar nutida skogsbruket borde nog fundera över varför många skogar inte har träd som inte är äldre än 50 till 100 år i dagsläget ?!
  Kan det bero på att de kalhöggs för 100 till 50 år sedan ?

  Förr kalhugg de skogarna utan nån återplantering vilket gjorde att återväxten tog väldigt lång tid, numera måste man plantera nya plantor på hyggena.

  Jag åkte i somras här i från Kallsta´ upp över östkusten till Haparanda och där i från ner genom inlandet till Jämtland, skog och åter skog, men knappt ett kalhygge, var är alla dessa kalhyggen som de pratar om ?
  Längs natursköna vägar som går längs vackra sjöar så har skogen växt upp så man knappt har nån utsikt över sjöarna, det är bara skog å åter skog längs vägarna, inte nåt som befrämjar turismen direkt, lite utsikt bör det gärna vara.

  Sverige har f.ö. en ständig tillväxt av skog i nuläget, vi får se om det fortsätter om de skall använda skogen till bioenergi, det funkade inte före stenkolets införande.

 52. Mikael W.

  Jag rekommenderar ett besök på siten naturalclimatechange.us!
  Kolla på ”disproofs of AGW”!
  Denna kille vet vad han pratar om till skillnad mot de av media så kallade experterna som programmerare av datorer, gröna aktivister och galna byråkrater.

 53. Gunnar Juliusson

  Aleklett skriver om peak oil på Brännpunkt i SvD idag.

 54. tty

  Pekke #51

  ”Förr kalhugg de skogarna utan nån återplantering vilket gjorde att återväxten tog väldigt lång tid, numera måste man plantera nya plantor på hyggena.”

  Visst, men det lär inte ha något med mängden 50-100 årig skog att göra eftersom återplanteringstvånget kom 1903.

 55. pekke

  tty #54

  Att den lagen kom så tidigt hade jag ingen aning om.
  Sedan så måste jag rätta mig själv lite, barrskog är ju mer eller mindre färdigvuxen just mellan 50 – 100 år och växer inte lika mycket efter det, så den blir avverkad i den åldern om det är skog för avverkning.

 56. Astrid Å

  pekke # 51
  Hej,
  Jaa, visst borde utsikten över tjärnar och sjöar röjas fram, men många turister tycker också att det är häftigt med utsikten över dessa enorma ”mattor” av barrskog som aldrig tycks ta slut här i Norrland. Jag mår inte dåligt över kalhyggesbruket eftersom det gynnar annat skogsliv,den ”korta” tiden innan nya barrträd växer upp, men man ser inte så stora sådana heller nuförtiden. Skogsnäringen har ju genomgått många förändringar genom tiderna och vi får väl se hur det går. Bioenergi eller …skjortor…
  Två kartor som illustrerar en del av svenskt skogsbruk, varav den ena tydligen, har störst spridning.

  http://skyddadskog.se/map/index.html

  http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/skogskartan

 57. Gunnar Strandell

  Astrid Å #56
  Jag kan inte låta bli att förundras över Naturskyddsföreningens ställningstaganden.

  På Eurosport har SNF en reklamfilm som visar hur fult det är med kalhyggen, men det syns inte ett enda vindkraftverk i filmen. Det visas också en karta över skogsbilvägar som förstör landskapet men inte ord om att dessa också förstärks och kompletteras för att forsla ut byggnadsmaterial till vindturbiner.

  På sin hemsida är man odelat positiv till vindkraft.

  Jag ryser när jag ser vilken propagandaappartat en hedervärd förening har utvecklats till.

  Länk (bildspråket ger mig déjà vu):
  http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/granskning-kan-sverige-visa-vagen

 58. Palle136

  Gunnar S 57:

  Windkraft durch Freude?

 59. Gustav

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-overtro-pa-skiffergasens-mojligheter_8803110.svd

  Väl värd att läsa för den som är intresserad av framtida utsläppshastighet (som IPCC verkar ha överdrivit med en faktor 5?). Kanske även något för Christopher E att hugga in på? Vad säger din släkting i USA om detta?

 60. Astrid Å

  Gunnar Strandell # 57

  Jaa…rysligt.
  De får väl in en del pengar förståss.

  http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

 61. AOH

  Även här finns K O N S E N S U S och Markku R vet t.o.m. att partiklar kan forkorta livslängden med upp till ett år. Undras kan det är det med 90 eller 95 % säkerhet 🙂

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/inget-forbud-mot-dubbdack

  Förkortar livslängden
  ”—–Forskare är eniga om hälsoriskerna däcken innebär. När halten små partiklar i luften stiger ökar dödligheten i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar.

  – De är farliga för oss. På vissa håll förkortar det livslängden med upp till ett år, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.

  ”—–Men säkerheten då?
  – Studier visar faktiskt att man som förare tar det lugnare om man kör utan dubbdäck. Det händer, ursäkta uttrycket, av bara farten, säger Markku Rummukainen.—-”

 62. Pär Green

  61 AOH 2013/12/08 kl. 21:28

  ”K O N S E N S U S och Markku ”

  Nu råkar jag bo i ödemarken, 4 mil öster om Sthlm, med egna grusvägar som plogas sent och långt efter det är nödvändigt!
  Väg 222 mot metropolen Gustavsberg och vidare till Stockholm, är en typisk svensk landsväg, mer kurvor än raksträckor!
  Och det känns tryggt med dubbdäck när snön ligger kvar så att det tar i underredet!
  Hur skulle vi annars ta oss fram?
  Har visserligen investerat i en fyrhjuling och plogar själv vägarna så gott det går! Och framför allt framför våra brevlådor som är placerade tillsammans med avstånd på 300 meter eller mer!
  Att det sedan inte är nödvändigt med dubbdäck alla vinterdagar i Stockholm hör inte till debatten!
  Boende med kommunala kommunaktioner kan ta dessa vid de tillfällen då kung Bore hälsar på!
  Blir så trött på alla dessa Stockholmare som vet och kan allt, men vet inte ett skit hur det är i övriga landet! Mina förhållanden är en bagatell jämfört med landet för övrigt!

 63. tty

  Gustav #59

  Aleklett kämpar för sin födkrok Peak Oil. Han kan inte längre låtsas att skiffergas och skifferolja inte finns så nu gäller det att försöka att prata skit om dem istället:

  ”En stor del av den naturgas, som skifferoljeproduktionen från Eagle Ford ger som biprodukt, tar man inte till vara utan bränner upp på plats, så kallad flaring.”

  Det rör sig om ungefär 1% enligt den senaste statistiken.

  ”Här påstår ingen att USA:s oljeproduktion skall bli större än Saudiarabiens.”

  Det beror ju på hur man räknar, gäller det enbart ”konventionell” tung råolja är det en god bit kvar, räknar man även in lättare kvaliteter (gaskondensat ”naturlig bensin”) så har USA faktiskt producerat mer än Saudiarabien några månader redan detta år.

  ”Slutsatsen vad det gäller skiffergas är att de klassiska områdena har nått maximal produktion och framtiden är i princip bunden till Marcellus.”

  ”Klassiska” områden för något som började 2005? Här avslöjar Aleklett åter den egendomligt statiska bild han har av Världen. Hittills har skiffergas utvunnits i huvudsak i fem områden USA och kommer därför heller aldrig att utvinnas i mer än dessa fem områden. Det finns dock betydligt fler. Eagle Ford t ex har mycket stor naturgaspotential (det började som ett gasfält), men eftersom naturgaspriserna är så låga borrar man nu uteslutande i de delar av fältet som ger olja, eller åtminstone gaskondensat. Andra stora fält med känd skiffergas är Niobrara och Permian Basin. Även där borrar man dock för närvarande nästan enbart efter olja.

  ”Det har diskuterats att USA ska bli ett exportland vad det gäller naturgas, och det kommer att bli viss export till Mexiko,”

  Det ÄR redan export till Mexiko. För närvarande exporteras ca 2,5 % av hela USA:s produktion dit (och ungefär lika mycket till Kanada).

  Han gör nu sitt yttersta för att hålla liv i Peak Oil:

  ”Alla är nu överens om att trenden från 1980-talet till 2005 är bruten. Då var det en årlig global oljekonsumtionsökning med 1,5 procent som var grunden för en årlig ekonomisk tillväxt med 3 procent.”

  2010 ökade världsproduktionen av råolja med 2,67 %, 2011 med 0,32 % och 2012 med 2,16 %. Det blir ett medeltal på 1,7 % per år för de tre senaste åren, alltså mer än 1980-2005. Trendbrottet är väl i så fall att Kina nu har ersatt USA som största oljeimportör.

 64. Pär Green

  63 tty 2013/12/08 kl. 22:29

  Gustav #59

  ”Aleklett kämpar för sin födkrok”

  kommentaren modererad

 65. Slabadang

  tty

  Det är bara pinsamt att läsa efterhandskonstruktionen av Aleklett. Prestige och ren tjurskallighet vinner över ödmjukheten och utvecklingen allt för ofta. Från att hans EIA var den stora auktoritetens bastion så har Aleklett vänt när dess slutsatser inte längre stöder hans tidigare ”peak oil” som baserades på den mycket mänskliga egenskapen och svagheten i … linjärt tänkande?

  Jag är hundraprocentigt säker på att vi kommer hinna med minst tre helt olika paradigmskiften i energiproduktion innan det fossila ens kommer i närheten av ”att ta slut” eller bli en bristvara.

 66. Stickan no1

  Aleklett abörjar sitt inägg i SVD med följande stycke:
  ”Nasa har presenterat en ny bild som visar ljuset från jorden under natten. Om man zoomar in Texas kan man lätt identifiera Austin, San Antonio och Houston. Söder om San Antonio syns ett band av ljus i form av en banan. Ljusen är brinnande lågor från Eagle Ford. En stor del av den naturgas, som skifferoljeproduktionen från Eagle Ford ger som biprodukt, tar man inte till vara utan bränner upp på plats, så kallad flaring”

  NASA själva skriver:
  ”Unlike a camera that captures a picture in one exposure, the day-night band produces an image by repeatedly scanning a scene and resolving it as millions of individual pixels. Then, the day-night band reviews the amount of light in each pixel. If it is very bright, a low-gain mode prevents the pixel from oversaturating. If the pixel is very dark, the signal is amplified.”
  http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/earth-at-night.html#.UqV4Z-JuF_c

  Zooma in på NASAs bild och jämför ljuskällorna. Vad har de för sig i Narvik? Och i det inre av Australien?
  Helt uppenbart en skev bild av verkligheten. Men passande för Aleklett att använda.

 67. Gustav

  Är ändå kul att läsa på denna blog om Alekletts efterhandskonstruktioner… Är det någon som ägnar sig åt dylikt är det väl IEA? Jaja, jag vet inte var ni får er världsbild ifrån men USA konsumerar ca 19 mbpd och utvinner inhemskt långt mindre. Får helt enkelt inte siffrorna att gå ihop hur snällt jag än räknar. Är det ingen mer än jag som tycker det är konstigt att räkna in biodrivmedel eller processing gains, naturgas samt NGL under ”oljeproduktion”?

 68. Stickan no1

  Gustav #67
  http://www.eia.gov/ är en bra början.
  Speciellt
  http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/foreign_oil_dependence.cfm

 69. Pär Green

  Undrar vad LBt och Thomas P gör nu förtiden?

  Ser inga inlägg på de senaste nyheterna från SVD o DN!

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-powerpoint-loser-inte-klimatfragan_8804846.svd
  och
  http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

  Kom igen nu grabbar och skriv lite!

  Kan Nu förvänta oss att klimatskatter tas bort i god tid före nästa val?

  Och ytterligare ett glädjeämne är:

  ATT MP BACKAR I SAMTLIGA opinionsundersökningar!

  Kan ju också fundera hur det skall gå grönpiss o WWH

  olakrona
  • för 2 timmar sedan− +
  RaderaFlagga som olämpligt Ett praktexempel på hyckleri och bondfångeri!
  Hur många har gått på denna bluff?

  En fråga till WWF:
  ”Bli isbjörnsfadder nu och gör en betydelsefull insats för framtiden, klimatet och isbjörnen. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en isbjörn, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva har därför stor betydelse. Den bidrar till att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.”

  HUR MÅNGA ISBJÖRNAR HAR WWF RÄDDAT?

  Hej vi sänder ditt mejl vidare till ansvariga för klimat och Arktis.

  Just antalet räddade isbjörnar vet jag inte om de kan svara på eftersom det arbete som WWF bedriver är betydligt större.
  Tack för ditt stöd.
  Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden

  Så kan en förening utnyttja och vända till egen förtjänst!

 70. Gustav

  #68, Stickan:
  Ja men bra! Kul att det iaf finns någon på denna blog som tar sig tid att skrapa under den mest ytliga propagandan. TP hade faktiskt rätt bra koll på skeendet runt oljan men han framhöll att det bara fanns två personer som var belästa på denna blog: tty och Christopher E. Bägge har enligt mig visat sin inkompetens gällande oljan.

  Att inkludera processing gains som en slags produktion är helt åt h-vete! Man förstår såklart varför (så att världen aldrig ska nå en peak i utvinningstakt eftersom metan är mer än 600 gånger mer voluminöst än flytande kolväten). Att folk inte ser att korten blandats bort och istället bajsar på den ende som uppmärksammar på problemet (Aleklett), ja det är bortom Kafka! Biofuels= olja? Ja men tänk vad det antika Grekland var oljeberoende som jäste druvor för att producera petroleum? Snälla rara!

 71. Marcus

  Liten ljuspunkt att det inte alltid blir värre, även om många journalister hemskt gärna vill det: http://www.sydsvenskan.se/malmo/stormen-1902-slog-hardare-an-sven/