Om Världsnaturfonden fick makten

WWFs politik
Jaha, så var det snart dags igen för Earth Hour nästa lördag (29/3). Världsnaturfondens (WWF) material till barn och ungdomar har gått ut till skolor och förskolor. För de allra yngsta, som kanske inte är riktigt läskunniga ännu, så finns det häftiga och mycket professionellt utformade videors att titta på.
Det märks att det är valår i år för nu gör man en extra kampanj för att få skolbarnen att påverka politikerna. ”Det är valår i Sverige och vi har en unik chans att sätta press på politikerna i klimatfrågan. Tillsammans kan vi skapa en folkstorm och visa att vi väljare vill att makthavarna agerar för klimatet – för klimatet kan inte vänta längre.”
Vad skulle vi råka ut för då om WWF fick makten? Här är en del av deras politiska agenda i årets val:
Bilen: ”Det är viktigt att vi åker mindre bil men också att vi övergår till en fossilfri trafik om vi vill hindra klimatförändringarna … Sveriges politiker måste besluta och lagstifta om att steg för steg under 15 år ställa om Sverige till att driva nästan all transport på el och hållbara förnybara bränslen.”
Biffen: ”Vi behöver halvera vår köttkonsumtion! … Regeringen måste ta fram en övergripande nationell livsmedelsstrategi som hjälper oss att göra kloka matval så att vår livsmedelskonsumtion bidrar till en levande planet på kort och lång sikt.”
Bostaden: ”Vi vill ha förnybar energi i alla svenska hem! Ansvariga politiker – se till att energin inte slösas bort i våra bostäder. Ställ hårdare energikrav på byggnader och ge oss bättre möjlighet till att producera egen el och sälja överskottet.”
Börsen: ”Vi vill ha ett klimatsäkert pensionssparande! Ansvariga politiker – se till att våra statliga pensionspengar i AP-fonderna slutar bidra till den globala uppvärmningen och istället hjälper till att hejda den genom investeringar i framtidens hållbara och förnybara energi.”
Världsnaturfondens propagandamaskin är mycket imponerande. Och deras politiska inflytande, inte minst via sådana här kampanjer i skolorna, är inte obetydligt.  – Ja, i själva verket så har ju de flesta politiska partier redan anammat det mesta av WWFs målsättningar och åtgärdsförslag.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Saknar ord för hur långt denna felaktiga propaganda får fortgå!
  Fy tusan för att vara barnförälder idag!
  Jämfört med WWF framstår TT som amatörer!
  TT den svenska ”oberoende” nyhetsbyrån håller utbildning för journalister den 27 mars. För 4900 kronor får journalisterna lära sig hur Sverigedemokraterna skall demoniseras i media inför valet.

 2. HansH

  Jag hoppas att alla tar WWF på allvar och köper isolering för pengarna och inte ger en krona till WWF.

 3. Bra Ingemar N
  Det mer förvånande i sammanhanget är väl att (ifall?) där fortfarande finns de som både engagerar sig för miljö och omvärld, och som har förstått iaf en liten del av den utbildningen de har fått del av (dvs normalbegåvade och dito utbildade människor med en gnutta förnuft) som inte förstått att WWF, Greenpeace naturskyddsföreningen mfl är rena kampanjorganisationer för osaklig propaganda och med ett politiskt mål men lika mycket ekonomiska intressen som inte har det allra minsta med värnandet om miljö mm att göra.
  Och tyvärr verkar ju många politiker, iaf med läpparna, bekänna sig till den sortens ’miljöengagemang’ och inte drista stig till minsta lilla kritik. Troligen för att de tror att MSM och vad dessa driver för ’engagemang’ på ngt sätt även företräder uppfattningarna som finns nere i ’folkdjupet’ …

 4. Peter F

  Jag undrar huruvida föräldrarna till barnen på våra förskolor verkligen känner till detta och om de tillfrågats om de vill ha sina barn utsatta för detta snedvridna vansinne. Knappast. Arma barn.

 5. Helge

  Tyvärr motionerar Vänstern och Miljöpartiet och får ibland bifall om att mörklägga hela kommuner inklusive gatubelysningen. Kostar en hel del, risken för olyckor och brott ökar. Jag ser det som att det är en bra påminnelse över hur ett WWF/Vänster/MP samhälle skulle te sig. Mörkt och dystert. 🙁

 6. #5 Helge
  Nästa steg blir tagelskjorta och obligatoriskt tionde till klimatkyrkan . Allt medan BRIC-länderna sätter plattan i mattan.

 7. Olav Gjelten

  Vad annat kan vi förvänta oss i ett land där miljöfrågorna har blivit religion?

 8. Sören G

  Fruktansvärt osmakligt! Får man verkligen gå hur långt som helst i lögnpropaganda?
  Utökad lista på nonsensord: klimatsmart, klimatutsläpp, klimatarbete, klimatmål, klimatsatsningar, klimatåtgärder.
  Konsekvenser: klimatångest
  Ansvariga: klimatmaffian, klimattalibanerna

 9. Ingemar Nordin

  Ingvar E #6,
  Vi betalar mycket mer till WWF än vad folk i allmänhet är medvetna om. Världsnaturfonden är världens rikaste klimatorganisation och har en budget på bortåt en miljard. Det mesta av pengarna kommer från skattemedel från olika stater och från EUs budget.
  De politiska partiernas kassa som är avsatt till kampanjer i skolorna är bara en spottstyver jämfört med de finansiella muskler som WWF har för detta ändamål.

 10. Ingemar #9
  Inga småsummor precis. Styrker mig i min uppfattning att det är mycket muskler bakom klimathotet. Både i form av finansiella, politiska och penningstarka ”organisationer/fonder”
  Oheliga allianser? Förvisso. Malthusianska bottnar? Förvisso. Pseudoreligiösa undertoner? Förvisso
  Djäkligt otrevlig? Förvisso

 11. Pär Green

  Hittills har 900 skolor anmält sig denna skräckpropaganda!
  Suck,

 12. Pär Green

  En tanke,
  Gäller ”ansvarig utgivare” för denna skräckpropaganda som helt saknar fakta?
  Är gärna med på en anmälan för osaklig information!

 13. Ann L-H

  Olav Gjelten #7 – undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell!

 14. Pär Green

  13 Ann L-H 2014/03/23 kl. 18:35
  ”undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell!”
  Är bara nästan sant!
  Så det går tydligen bra att utbilda om tagelskjortor o annat trams!
  Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell.[1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).[2] Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan härledas från Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det anges att ”ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse” (Artikel 2 i tilläggsprotokollet från 1952).[3] Samtidigt som skolorna får finnas enligt skollagen, måste de samtidigt uppfylla den värdegrund som gäller för utbildningen inom det offentliga skolväsendet och i likhet med andra friskolor följa samma läroplan som de kommunala skolorna.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfessionella_skolor

 15. Ingemar Nordin

  Ingvar E #10,
  Enligt
  http://worldwildlife.org/about/financials
  så spenderade man ungefär 1,7 miljarder kr på sina projekt 2013. Blott en knapp tredjedel kom in som individuella bidrag.

 16. Rosenhane

  Suck!
  Ingemar, sveriges främsta manegekrattare för den militanta miljövänstren, Svenska Dagbladet, har just lagt ut en brännpunktsartikel av greenpaceaktivisten Dima Livitnov som med nöd och näppe undkom ett långvarigt fängelsestraff i Ryssland efter att ha varit med om att försöka sabotera ryska intressen i Arktis.
  Jag vågar slå vad om att han kommer att bli en av radions sommarpratare framöver.
  Här kokar han soppa på exxonspiken:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/exxon-forbereder-nasta-oljekatastrof-i-arktis_3388162.svd

 17. Rosenhane

  Måste tillägga att den klimathotsfrälsta brännpunktredaktören Carina Stensson naturligtvis har sett till att avvikande åsikter icke göre sig besvär.
  Hur skulle det se ut om kommentarer från klimatförnekande näthatare tilläts???

 18. ThomasJ

  Det är ph**n ta mig enormt mycket värre än vad värsta mardrömmar kan spela upp…
  Är det konformt med skollagen att en NGO med uttryckligen samhällsletala program och avsikter öht. får bedriva slik hjärntvätt av skolelever?
  Arma Land & Barn!
  Mvh/TJ

 19. Astrid Å

  Thomas J # 18
  Jaa, det är nog tyvärr så.
  ”Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition av hållbar tveckling är: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.”
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling

 20. Sven Östholm

  WWF i gott sällskap?
  http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
  ”Energifallet är finansierat med stöd av Energimyndigheten och därför kan vi erbjuda det gratis till skolorna.”
  Utan medel från energimyndigheten skulle SNF tvingas till betydande inskränkningar i sin verksamhet. Utbildningsmaterial till landets skolor är inte det endastöd som SNF får. Enligt SNFs bokslut 2012 var stödet närmre 100 miljoner.

 21. Pär Green

  20 Sven Östholm 2014/03/23 kl. 19:57
  Finns att läsa i deras utbildning/propaganda,
  ”Tänk på maten.
  Skippa köttet och ät mer grönsaker och baljväxter. Köttproduktion är energikrävande och dessutom rapar och fiser kor växthus-gaser som förstärker den globala uppvärmningen.
  Och försök att minska matsvinnet – återanvänd resterna från gårdagens middag istället!”
  Vilka duktiga elever detta trams inte bidrar till!

 22. Ann LH

  Mera från läroplanen (tyvärr -94) men den vore stor skam och värre än så om innebörden i detta tagits bort i senare varianter.
  Grundskolan:
  ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”
  Gy-skolan samma som fram till saklig och allsidig. Sedan ”Då värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för dem …”

 23. Pär Green

  22 Ann LH 2014/03/23 kl. 20:37
  Intressant, gäller läroplanen fortfarande, har några gått över alla gränser som finns.
  Frågan om ansvarig utgivare angående SNF o WWF kommer då i annat läge!

 24. Tanken på att organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen skulle få styra världen är ångestframkallande och riskerar att ge mig mardrömmar i natt.
  Alla förnuftiga människor, som det finns många av bland läsare och skribenter på den här bloggen: Bemöt WWF:s stollerier! Finns det kommentarsfält på debattartiklar och insändare, kommentera och påpeka att det mesta av vad WWF påstår är ovetenskapligt, oförnuftigt, ologiskt, ekonomiskt förödande, dåligt för miljö och människor. Skriv egna debattinlägg och insändare som repliker på dumheterna. Alltför länge har påstådda, men falska miljövänners propaganda fått stå oemotsagd.

 25. Sören G

  Bra kåseri i Godmorgon världen i P1 av Johan Norberg. Man bör kunna byta åsikt. Med anledning av Livetord-ledaren som konverterade till katolicismen. Han kom även in på hur även matematiker kan göra enkla räknefel vid avläsning av diagram om det stärker deras åsikt.
  Väldigt träffande i klimatdebatten.

 26. f.d. Salasso

  Friska vindar från Holmön!
  Nu spirar optimismen igen! Läs nytt fräscht inlägg författat av Martina och Per, på http://www.friavindar.se

 27. Börje S.

  Det som upprör mig mest är det här lystna, gnidiga fikandet efter pensionsfonderna. Dessa fonder lämnar inte en enda så kallad miljöorganisation någon ro.
  ”Villl ha, vill ha, hit med pengarna och det NU på momangen för h-e!!” skriker WWF, Naturskyddsföreningen, ”Miljö”partiet och alla andra banditorganisationer som gör allt de kan för att föröda miljön med sina vindkraftverk, sina sockerörsodlingar, sina regnskogsskövlingar och sina kvicksilverlampor.
  Snålvattnet rinner i floder när de tänker på pensionsfonderna och hur de ska lura till sig slantarna för att kunna föröda skog, hav och land med än fler idiotiska, förlustbringande vindkraftverk som inte behövs.
  Först Göran Persson som i socialdemokratiskt nit snodde 254 MILLIARDER från fonderna utan att ens blinka och sedan alla dessa snikna penninghungrande miljömarödörer som tydligen tagit ledningen i samtliga så kallade miljöorganisationer (sic) också ute efter att sno åt sig och reservara pensionärernas tillgångar för sig själva och därmed ställa ägarna, pensionärerna på bar backe.
  Vilka svin!

 28. Mr.G.

  Bojkotta Postkodlotteriet! De är den största finansiären av WWF Sverige med 55 miljoner detta år!
  Inga pengar inget WWF och Ingen ”klimathetskampanj”!
  Lånat uttryck från Karin Bojs som skrev i går om ”hälsohets” i DN!

 29. Mats G

  #27
  ”pensionsfonderna”
  Jag tror inte det finns en enda politiker som inte har sneglat åt pensionsfonderna vid något tillfälle.
  En sak är säker. När de ”lånat” från pensionsfonderna är pengarna borta. Det är bara för oss ”vanliga” att knega ihop nya medel.
  Rör inte min pensionsfond!

 30. ThomasJ

  Astrid Å.#19: Tack för den infon. 😀
  Får emellertid inte ’ihop’ det när jag kollat vad som är spikat i nuvarande skollag, SFS 2010:800, där det i inledande kapitlen, ’portalen’, kap. 1, §5 står så här:

  Utformningen av utbildningen
  5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
  Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
  Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ”.
  Samt i senaste Läroplan 2011 LGR11, kap. 1, sidan 2: (*)

  Saklighet och allsidighet
  Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
  Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. ”
  (mina fetningar)
  Kan m.a.o. inte tyda WWF:s hjärntvättande som varande varken saklig eller allsidig, ergo stridande mot gällande skollag & läroplan. Frågan är ’bara’ hur detta kan bli begripligt för ansvarig minister & vad nu denne avser göra åt dessa {typ] DDR-identiska manipulerande av unga människors ’kunskaper/uppfattningar’…?!?!
  Arma Barn!
  Mvh/TJ
  (*) Källa: http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/Bed%c3%b6mning%20och%20betyg/Hela%20LGR11.pdf I denna skrift förekommer ordet ’klimat’ med allehanda attribut i påfallande stor mängd. Sträcker sig oxo ’bara’ t.o.m. Åk 9.

 31. Pär Engström

  Ja, vad ska vi ha skolan till?
  Oavsett om vi vill det eller inte så har vi något som vi benämner som ”klimat” men måste vi ha en skola?
  Mänskligheten har överlevt 10000-tals år utan en folkskola, men har inte överlevt utan någon form av klimat.
  Så varför ska något som vi klarar oss utan, dvs. skola, säga något om något som vi inte klarar oss utan, dvs. klimat.
  Om vi kopplar skola till kunskap så skulle det kanske vara mer befogat att skolan säger något om klimatet. Men vad jag förstår av den här bloggen är den vetenskapliga kunskapen om klimatet och framtiden väldigt osäker. Och om skolan överför en osäker kunskap till kommande generationer så blir ju dessa barn och blivande vuxna indoktrinerade i en osäkerhetskultur.
  Samtidigt kan de också bli indoktrinerade i en säkerhetskultur där skolan, t.ex. genom olika internationella kunskapsmätningar, utvecklar alltmer stringenta mätinstrument för att säkert veta hur elever runt om i världen har anammat osäkerhetskunskaper. T.ex. mättes vid ett tillfälle vilka kunskaper världens elever hade om hållbar utveckling.
  Sverige hamnade rätt långt ner på denna mätning (se ovan) och det blev ett ramaskri. Det var inte bra, sades det. Flumskola, sades det. Men nu har vi nationella prov i samhällskunskap, geografi etc. så nu blir det ordning på vad vi vet om elevers kunskaper om osäkra kunskaper.
  Ett statistiskt signifikant samband som konsterades i nämnda PISA-mätningar var att ju mer kunskaper elever hade i alla deltagande länder om hållbar utveckling, desto svårare trodde eleverna det skulle vara att lösa dessa utvecklingsproblem.
  Nä, då är det bättre att mäta andra saker än sådana osäkra kunskaper som endast bidrar till att göra människor än mer osäkra.

 32. Astrid Å

  Thomas J # 30
  Jaa, visst är det snurrigt. Man vill så mycket. Agenda 21 i ena stunden och kritiskt tänkande i andra. Ungdomarna reagerar väl så här till slut:
  http://www.bonton.se/gallery.asp?id=1197&g=37-miljogif&f=9

 33. ThomasJ

  Astrid Å.#32: Bulls Eye! Goodie! 😀
  Tack för den!
  Mvh/TJ

 34. Pär Green

  Angående WWF:s information till skolor. Gäller också vad SNF tillhandahåller till skolorna!
  Förväntar mig inget sakligt svar på denna fråga till ansvarig för Värmdö:s skolor!
  (bifogade skräckpropagandan ifrån WWF)
  Tidigare inlägg ger mig lite mer fakta och argument!
  Kommer att fråga tills jag får ett svar!
  Hej,
  Ditt mail är mottaget och kommer besvaras av utbildningsenheten.
  Med vänlig hälsning
  Värmdö kommun
  Skogsbovägen 9-11
  134 81 Gustavsberg
  http://www.varmdo.se
  Från: Pär Green
  Skickat: den 23 mars 2014 18:07
  Till: Värmdö Kommun
  Ämne: Ska denna skräckpropaganda spridas i Värmdös skolor
  Har Värmdö skolor inga krav på fakta?
  Hur är det möjligt att denna skräckpropaganda får förekomma i skolorna?

 35. Carl-Axel

  Kan vi inte göra en 8e AP fond tillgänglig för de som vill som placerar enligt alla dessa fina intentioner. De som vill kan skriva på i blod att låta desa fonder förvalta deras pensionspengar.
  Lämpliga investeringsområden
  Vindkraft i Stockholms skärgård ( Saltsjöbaden, Sandhamn Orust och Tjörn), där blåser det en del.
  Vindkrafts industrin ( tillverkning)
  Solkraft i Kiruna
  Solceller (Tillverkning)
  Rossis evighetsmaskin
  El-bils industrin ( ex Nevs)
  Själv hoppas jag inneligt att mina pensionspengar inte går till ovanstående områden. Oavsett hur gott syftet är eller ej, så tror jag iatt dessa områden kommer generera en pension som ger samma matbudget för en pensionär som på ett privat dagis.
  Funkar inget bra om det inte finns resurser att köpa löständer heller.

 36. Carl-Axel

  PS Orust och Tjörn ligger på Västkusten. ( men det blåser bra)

 37. Åke N

  #28. Mr. G.
  Allt som luktar postkodslotteriet bäres med näsklämma påsatt direkt från brevlåda till soptunna, men doften hänger kvar tills sopbilen varit här.

 38. Pär Green

  34 Pär Green 2014/03/24 kl. 15:55
  ”Angående WWF:s information till skolor. Gäller också vad SNF tillhandahåller till skolorna!
  Förväntar mig inget sakligt svar på denna fråga till ansvarig för Värmdö:s skolor!”
  Detta svar var vad fick!
  ”Värmdö kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. Vi är med i klimatkommunerna och har ett övergripande effektmål om att klimatpåverkan ska minska. Kommunen firar earth hour för tredje året i rad eftersom det är den största manifestationen för klimatet i världen. Kommunen ser en vinst att informera om vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan i samband med Earth Hour och det finns pedagogiskt material kopplat till detta. Några skolor i Värmdö ser en vinst i att använda earth hour i undervisning för att konkretisera och lära nästa generation om vilka utmaningar som Värmdöbor står inför.
  Med vänliga hälsningar,
  Anna Boman
  Bitr produktionschef
  proVarmdo
  Värmdö kommun
  08-57047606”

 39. Olav Gjelten

  Undrar vilket parti Torbjörn Fälldin röstar på idag? Han som förde upp centerpartiet till 26 procent av väljarkåren i någon opinionsmätning under mottot hela Sverige ska leva.
  Hur skröplig den gamla centerledaren än må vara i dag, skulle han garanterad vara en långt bättre ledare för centern än den totalt verklighetsfrånvarande Annie Lööf.

 40. Pär Green

  39 Olav Gjelten 2014/03/24 kl. 19:16
  ”Undrar vilket parti Torbjörn Fälldin röstar på idag?”
  Är helt och hållet en privat fråga, som aldrig behöver besvaras!

 41. Pingback

  […] Klimatupplysningen har redan tagit upp denna propaganda i ett tidigare inlägg av Ingemar […]