Om Popper, Kuhn, Bern och Gosselin

De som mer eller mindre ofta med flit eller av misstag hamnar på Klimatupplysningen kan knappast ha undgått att då och då höra talas om en av Stockholmsinitiativets tidiga medlemmar, nämligen Lars Bern och hans blogg Anthropocene. Lars är en produktiv skribent som inte bara, tillsammans med ”vår bloggs grundare” Maggie Thauersköld, skrivit en bok om klimatfrågan (Chill-out), utan också om exempelvis svensk industripolitik (Varför  försvinner våra kronjuveler?), förutom t.o.m. ett par romaner.

Vid sidan av klimatpolitiken är ett annat av Lars huvudintressen kostens betydelse för vår hälsa. Lars tillhörde dem som tidigt in- eller ansåg (stryk det som ej önskas) att Annika Dahlqvist hade alldeles rätt när hon ifrågasatte en fettsnål diet huvudsakligen baserad på kolhydrater och istället förordade LCHF (Low Carbohydrate High Fat).

Idag roade det mig att se att även Pierre Gosselin (PG) som driver bloggen NoTricksZone halkat in på samma ämne. I den senares fall ger han sig själv som exempel på att bytet av kostvanor bidragit till att han dels gått ner i vikt och dels blivit ”mätbart friskare” även i andra avseenden.

Till skillnad från Anthropocene så är dock NTZ liksom KU en ”kllimatblogg” så att för att kunna ta upp kostfrågan så vidgar PG frågan till en mer allmän fråga om faran med vetenskaplig konsensus eller det ännu värre fenomenet ”konsensusvetenskap”, d.v.s. vetenskap som inte syftar till att få ny kunskap utan tvärtom har till uppgift att bevara konsensus. Detta är något  som kolhydrats- och koldioxidhypoteserna har gemensamt.

Och  därmed är det svårt att undvika att nämna Karl Popper och hans vetenskapsfilosofi. Hans uppfattning om vetenskapliga teorier skulle kunna beskrivas som att det bara finns två typer av sådana teorier, de som är falsifierade och de som ännu inte är falsifierade. I princip borde all vetenskaplig verksamhet handla om att hitta svagheterna i gällande teorier – inte om att hitta ännu fler skäl att stödja teorierna.

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att Lena Andersson i fredagens DN också tog upp Popper varvid hon noterade att Poppers idéer inte bör leda till slutsatsen att allas tankar är lika mycket värda, så att man helt kan bortse ifrån vetenskapen.

Nåväl, en annan 1900-talsforskare som också fått stort genomslag, nämligen Thomas Kuhn, konstaterade för sin del att vetenskap normalt inte bedrivs i Poppersk anda. Kuhn införde istället begreppen ”normal science” och paradigm (inklusive det därmed oundvikliga följdbegreppet ”paradigmskifte”).

Det som intresserade Kuhn och det som blev titeln på hans genomslagsverk var Structure of Scientific Revolutions. Han intresserade sig alltså för det som brukar kallas vetenskapliga revolutioner, sådana som när Ptolemaios geocentriska universum ersattes först av Kopernikus’ och sedan av Keplers heliocentriska, eller när Newtons fysik befanns otillräcklig såväl i det allra minsta som i det allra största, och kom att ersättas av kvantmekanik och relativitetsteori.

Han konstaterade inte helt oväntat att de vetenskapliga revolutionerna är undantagen, medan det normala är det han kallade just normal science vilket kan beskrivas som att forskarna arbetar inom en given världsbild och helt enkelt försöker att finslipa teorin. Det som sedan händer är att allt fler observationer strider mot den vedertagna uppfattningen om hur saker egentligen hänger ihop. Man inför vad som kallas ”ad hoc”-förklaringar för dessa anomalier.

Detta kan pågå ganska länge innan det uppstår konkurrerande teorier. Det som sedan händer är att under en tid lever de olika teorierna sida vid sida, främst därigenom att äldre forskare lever kvar med i stort sett den världsbild som de arbetat med under en längre tid. De kanske inte motsätter sig  det nya, men deras världsbild är i någon mening redan formad. De yngre får däremot del av de nya tankarna redan när de ska forma sin världsbild och kommer därför att leva med ett annat paradigm.

Låt oss sedan konstatera att även om naturvetenskapen förändrat våra liv i grunden så har detta huvudsakligen skett via en omväg genom tekniken. Det år den teknik som vetenskapen möjliggjort som förändrat världen och vårt sätt att leva.

En särställning inom naturvetenskapen intas av de s.k. livsvetenskaperna, de som studerar livet på jorden. Så länge som det handlar mikrobiologi och botanik är forskarna förhållandevis fria, men redan när de ska studera djur så uppstår det etiska problem. Detta gäller speciellt när man använder djur som ”modeller av människor”, d.v.s. man studerar hur olika sjukdomar eller tänkta läkemedel påverkar djur.

En vetenskap som direkt påverkar oss människor är den medicinska, framför allt naturligtvis när vi drabbas av sjukdom. Men det faktum att möjligheten att utföra  experiment av goda skäl är begränsad får ibland den konsekvensen att rena felaktigheter ofta kvarstår under lång tid, något som alla läkare som varit verksamma en längre tid är väl medvetna om. ”Idag skrattar vi åt gårdagens behandlingsmetoder”.

Det Lars Bern och nu även Pierre Gosselin kommit underfund om är att också när  det gäller förebyggande behandling såsom exempelvis kostråd så kan felaktigheter fortleva alldeles för länge.

(För egen del har jag alltid varit misstrogen mot alla som påstår att just deras produkt skulle vara särskilt bra för min hälsa. Påstås det att något du tycker är gott skulle vara farligt så ät kanske en aning mindre än vad du annars skulle ha gjort. Dessutom undviker jag efter bästa förmåga det som påstås vara ekologiskt eller ”lätt”.)

En annan ”vetenskap” som också begränsas av svårigheterna att göra experiment är klimatvetenskapen. Det har länge funnits en etablerad teori som främst varit erfarenhetsbaserad, men sedan några decennier finns det också en ”teoretisk klimatvetenskap” som utgående ifrån en  hel del korrekt  fysik, meteorologiska modeller som framgångsrikt använts för att ge väderprognoser för några dagar framåt och en hel del gissningar om exempelvis molnbildning skapat datormodeller för att försöka att beskriva jordens framtida klimat.

I dessa modeller har koldioxiden getts en viktig roll medan vattenångan behandlats som en ren återkoppling. Den centrala hypotesen har varit att en höjd koldioxidhalt i atmosfären kommer att leda till en viss uppvärmning av jorden, och att med förstärkningseffekter ifrån vattenånga så kan denna uppvärmning få oönskade konsekvenser.

Hur stor uppvärmningen kan bli har angivits med en storhet som kallas klimatkänslighet och som anger hur mycket temperaturen skulle stiga vid en fördubbling av koldioxidhalten. Redan 1979 hade man kommit fram till att uppvärmningen borde ligga mellan 1,5 och 4,5 grader. Nu trettiofem år och många miljarder dollar senare har man samma uppskattning av klimatkänsligheten.

Det intressanta är att just hypotesen om koldioxidens värmande roll faktiskt håller på att prövas och det förefaller allt mer troligt att man snart kommer att tvingas sänka hela intervallet, i ett första  steg kanske till att ligga mellan 1 och 3 grader, och det skulle inte förvåna mig om man så småningom kommer farm till ytterligare en sänkning till mellan 0,5 och 1,5 grader.

Vi det laget kommer man också att ha insett att koldioxidberikningen av atmosfären enbart haft positiva konsekvenser för livet på jorden. 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  En soppa på prestige ideologi och pseudovetenskap!

  Ordet prestige ger ofta en ofullständig association till vad den innebär eller kan representera. Prestige kan vara naturligt väl intjänat och ger då den makt och inflytande den intjänat. Trovärdighet och kompetens kan vara därigenom äkta men också falsk om den inte infört

 2. tolou

  Är antropocene.se nere sedan igår kväll?

 3. Slabadang

  En soppa på prestige ideologi och pseudovetenskap!

  Ordet prestige ger ofta en ofullständig association till vad den innebär eller kan representera. Prestige kan vara naturligt väl intjänat och ger då den makt och inflytande den intjänat. Trovärdighet och kompetens kan vara därigenom äkta men också falsk om den inte intjänats i öppen ärlig konkurrens. Vi har Leif GW Persson som ett exempel på hur man väl intjänar intjänat trovärdighet genom inte bara ren kompetens utan samtidigt en djävligt tydlig moralisk kompass. Med Göran Lambert på andra sidan debatten om Thomas Quick så ser vi två fulla olika sidor av prestigen , den falska men formellt etablerade makten, mot en äkta informell , och resultatet av den ska vi kalla det för rena slakten istället för debatten på Lamberts desperata försök att rädda sin prestige ?

  Det blir så tydligt vad som krävs för att äkta kompetens och trovärdighet skall kunna kåras. En öppen debatt på lika villkor med åhörare mellan två parter med liknande ämneskompetens men med två helt olika slutsatser eller hypoteser får mötas. Först när parterna är jämlika i kompetens avslöjas vem som förtjänar och vem som förbrukat sin. Masken faller direkt för den som försöker upprätthålla sin prestige och makt på falska villkor. Utan prestige ingen ställning, utan ställning ingen makt eller inflytande , utan endera ingen lön och ingen finansiering.

  Gatekeepers i media och då i synnerhet på SVT/SR är ytterst medvetna om denna enkla form för ska vi kalla det ”den effektiva domstolen för avgörande av vem som förtjänar sin prestige”. Med förlorad prestige följer förlorad makt och inflytande. Eva Landahl Anna Schytt på SVT är de ledande gatekeeperserna på SVT som genom kontrollen över nyhetsreaktioner såväl som vetenskräpsredaktion och debattprogam inklusive genom agenda även kontrollerar valdebatter och sitter på besluten för vem som skall skyddas och vad som skall skyddas från denna enkla rättvisans process.
  De sitter på makten över vem och vad som skall kritiskt granskas inför allmänheten.

  Deras beslut och ledarskap tränger sedan ner på varje pass nyhetsredaktörer och researchers bemannar. De vet vad som skall stoppas och vad som skall sändas, vem och vad som skall skyddas och vilken ensidig bild av ett ämne ”allmänheten” skall ges. Konsekvensen blir ensidig rikssänd licensfinansierad propaganda sanktionerad av granskningsnämnden eftersom propagandan inte ifrågasätter nåt av de riksdagspartier eller deras politik som utsätt ledamöterna i GRN.

  Så det är lätt att få koll på bollen och lära sig som tittare och lyssnare hur propagandan bakas presenteras och konserveras. SVTs/SRs roll och även gammelmedia i övrigt driver sin egen illa dolda agenda i ett mycket brett perspektiv och inom många ämnen. Urvalet av ”experter” är central och vi ser allt fler och allt mer extrema urval av folk som är 1% ”expert” och i stället 99% propagandistisk demagog.
  De presenteras med titlar såsom ”statsvetare” ”klimatexpert” eller ”debattör” och representerar endast de åsikter och analyser gatekeeperserna valt att försöka ge prestige/ställning/makt och inflytande. Det följs sedan upp med ett omgärdat skydd där journalisterna ser till att personen inte ifrågasätts eller kritiskt granskas. Journalisten ställer endast frågor som skall ge den utvalde chansen att få spela ut hela sitt register med förpreparerade argument. Ett vanlig metod är att journalisten väljer att ställa frågorna utifrån en ännu mer extrem utgångspunkt för att skapa en bild av att ”expertens” argument skall se ut att vara mer ”mainsttream” än extrema. Gullandet med våldsamma vänsterextrema antidemokratiska krafter undgår knappast någon?

  Enligt denna mall ser vi hur figurer och rena charlataner som Rockström Wijkman hålls undan kritiker som kan deras ämne. Det är inte svårare än så här att upprätthålla skapa och driva klockren ensidig propaganda. Konserveringen av vissa ”bilder” eller ”budskap” som skall tryckas ned i halsen på medborgarna sker sedan med en bortfiltrering av alla uppgifter som strider mot dessa. På det sättet bevakar och fullföljer gatekeeperserna sin uppgift.

  Därför berättar inte Landahl och Schytt att planeten har blivit 10-14% grönare sedan 1983. De berättar inte heller att uppvärmningspausen nu fyllt hela 18 år, inte heller att över 95% av klimatmodellerna räknat fel och att den nuvarande temputvecklingen ligger utanför deras brett tilltagna ”scenarier”, de berättar naturligtvis inte heller att Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson är klimathotskritisk, inte heller att havsnivåerna INTE accelererar, inte att antagandena om torrare/blötare områden enligt klimatmodellerna visat sig INTE stämma i 10% av fallen rätt i 10% och utan koppling till uppvärmning i 80% av fallen enligt observationer av global nederbörd. Inte heller berättar de att CO2 koncentrationen på planeten är som högst vid ekvatorialbältet samt på södra Grönland. Inte fasen berättar de väl därför att 14 av de senaste vetenskapliga artiklar som utvärderat klimatkänsligheten kommit fram till betydligt lägre klimatkänslighet än IPCC. De gamla observationerna om den uteblivna hotspoten blir därför inte heller av intresse att delge allmänheten. I linje med ovanstående följer sedan de bevakningen och avsaknaden av kritisk granskning av energipolitiken och därför inte heller något om orsakerna bakom Tysklands extremt misslyckade slöseri och galenskaper i sin satsning på ”grön” energi.
  Att alarmisternas propagandistiska trumfkort om ökade extremväder är totalt substanslöst gäller att hemlighålla å det längsta.

  Var och en av dessa observationer ger fog för att kalla in någon av de gröna heliga kossorna i studion att förklara eller försvara och då med en motståndare som kan ämnet mitt emot.

  Enligt denna gatekeeperserns ambitioner och uppgift rekryterar man sedan personal som har en stark ideologisk redan känd profil men utan journalistisk moral. Personer som missbrukar sitt jobb och sin arbetsplats för sin personliga övertygelses utrymme. Bergendorf Schytt Bjierström Ergon är bara några exempel ur den kader av extremister som rekryterats för att kidnappa public service enligt sina särintressen.

  Vi vet att Rockström Wijkman eller någon av de mer korrupta som bara berättar 10% av hela klimatstoryn i form av Rummukainen Bergström Rohde .. eller vem som helst inom alarmistnomenklaturan skulle hamna i samma sits som Lambertz mot GW Persson. Det är Schytts och Landahls värsta mardröm, en tjugoårig klockren ensidig propaganda skulle bli helt förgäves.

  Nu så sitter dessa SVT damer med klackarna i hissdörren, eftersom vi så tydligt enkelt och med hundraprocentig säkerhet ser exakt vad dessa individer sysslar med. Nätet blir beviset för att vi absolut inte kan lita på ett enda ord som kommer ifrån källor kontrollerade av dessa damer. Allt filtreras efter SVT egen agenda först och med klimatfrågan kan vi konstatera att 93% av svenska folket har fog för sitt från begränsade ned till inget förtroende alls för public service. För de som läser klimatupplysningen kan inte något förtroende existera över huvud taget.

  Vill du bli lurad och dum i huvudet skall du titta på och lyssna till public service. Vill du ha vitalt viktig och tillförlitlig information får du använda nätet för att skydda din integritet intellekt och självständighet.

  Tack till er alla som bidrar genom att skriva, läsa och kommentera genom att ta till er den information Landahl Schytt och de andra politrukerna på public servicedesperat försöker lura er på.

 4. Alienna

  #2, Klockan 16:00 i går var den plötsligt borta – och har inte återuppstått.

 5. Anders

  Kan bero på att någon glömt att betala domännamnet. Det är domänen som är avaktiverad. Bloggen finns nog kvar hoppas jag. Det rättar nog till sig.

 6. Lasse

  #3 Sten-en betraktelse över hur vi låter oss ledas av dem vi överlåter oss till. Påven leder en kyrka som tycks vara på de fattigas sida-därför är hans inhopp i klimatfrågan problematisk för de som behöver lyftas ur fattigdom.
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/04/the-popes-mistaken-moral-calculus-on-global-warming/
  Slabadang-alltid läsvärd text! Men du kan väl gratulera SMHIs Bergström-han kan nu gå i välförtjänt pension utan att hoten om den stigande havsnivån synats. En insats som materialiserats i min närhet-där kommunen höjer kajkanterna inför den stigande nivån som kan komma 2100. Visserligen längs en kort sträcka-än så länge. Ett slag i luften!

 7. Lasse

  Forts
  SR släpper ibland kollen. Hörde nyss på släktband där följande mening fångade mitt intresse:
  ” Det här är helt nya data och vi kan i vår studie till exempel se att tendensen med temperaturökning på vinterhalvåret 1690 – 1730 är ojämförbart stor vid den här perioden, till och med starkare än de klimatförändringar vi ser i våra tider, avslutar Kalle Johansson.”
  De kollade slussen vid Lilla Edet. Som inte öppnades om det låg is på vattnet.
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/483071?programid=2068

 8. Sören G

  OT Hörde just ett program på radion där en historiker berättade vad man fått fram om klimatförändringar förr i tiden, bl.a. från när trafiken förbi slussarna i Lilla Edet började eller slöt under året. Och han bekräftade precis det jag skrev på den här bloggen häromdagen att temperaturhöjningen mellan 1690 och 1730 var osedvanligt stor (T.o.m. större än temperaturökningen under 1900-talet sa han).
  Tidigare i dag rapporteras det om att glaciärerna i Peru försvinner och att de har minskat till hälften på om det nu var 40 år. Någon som känner till om det?
  Tidigare gällde det glaciären på Kilimanjaro, men det har visat sig att det berodde på minskad nederbörd.

 9. Ingvar

  Antropocene.se är online nu i alla fall

 10. Björn

  Slabadang [3]; Du skäl ju hela föreställningen. Din kommentar borde ha varit en av dagens huvudinlägg.

 11. Ann LH

  Viktiga perspektiv, tack till både Sten K. och Slabadang. Skönt att Du, Slabadang inte övergivit oss även om Du flytt alla pinsamheter här i landet.

 12. Hej Björn,
  även om du inte kan missförstås så tycker jag att det finns goda skäl att låta dig framföra ditt rätta budskap om att Slabadang är en tjuv som stjäl hela föreställningen.

 13. Ingemar Nordin

  Betydelsen av att ha kritisk granskning och öppna diskussioner (Popper) kan inte nog betonas. Detta har varit ett framgångsrecept för vetenskapen sedan de grekiska naturfilosofernas tid. Svårigheten att upprätthålla denna tradition visas dock tyvärr gång på gång då det politiska maktspelet kommer in och tar över. Då vill man inte ha kritik utan bara att ”forskarna” skall producerat sådant som stödjer och bekräftar den politiska agendan för dagen.

 14. Ingemar Nordin

  Jag glömde: Tack Sten!

  Och jag hoppas att dina prognoser om att ”man”, dvs IPCC (?), skall ta hänsyn till vad modern forskning om klimatkänsligheten kommit fram till. Annars kanske det är lika bra att lägga ned den organisationen helt. Detta politiska organ utgör helt klart en stor risk för hela klimatforskningen.

 15. Lasse

  OT Just nu om EKOT om klimatförändringar i P1!

  #13 Ingemar-läser ofta Willis Eschenbach i WUWT. Hans nyårshälsning är mycket läsvärd detta eftersom han tackar alla som läser hans text-framförallt dem som hittar och påpekar felen!
  En öppen attityd som gillas! http://wattsupwiththat.com/2015/01/01/questing-into-the-new-year/

 16. AG

  ”Detta kan pågå ganska länge innan det uppstår konkurrerande teorier. Det som sedan händer är att under en tid lever de olika teorierna sida vid sida, främst därigenom att äldre forskare lever kvar med i stort sett den världsbild som de arbetat med under en längre tid. De kanske inte motsätter sig det nya, men deras världsbild är i någon mening redan formad. De yngre får däremot del av de nya tankarna redan när de ska forma sin världsbild och kommer därför att leva med ett annat paradigm.”

  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50837#.VKp9EtKG9i1r

  ”Total cloud cover decreased during the period from 1987 to 1997 and, for most of the remainder of the period from 1984 to 2009, decreases in low-level cloud were accompanied by increases in middle and upper level cloud. These changes can be found in both global average cloud cover and in each of the six 30°C-latitude bands.

  The impact of these changes in cloud cover can account for the variations in HadCRUT4 global average temperature anomalies and the divergence between land and sea temperatures.”

  Läs den sista meningen med andakt. Paradigmskifte redan påbörjat?

 17. Thomas P

  AG #16 Apropå ditt första citat. Funderat på varför så många av ”skeptikerna” är pensionärer?

 18. Slabadang

  AG!

  Kul att fler upptäcker vad som är den enklaste och mest självklara hypotesen bakom temperaturförändringar. Min käpphäst och först dragna slutsats sedan många år tillbaka. Molkurvan sitter som en smäck på tempkurvan allt sedan 1983 och över ”hiatusen”. Med lite hjärngympa så skall vi samtidigt byta ut ”klimatkänslighet” mot det mer relevanta begreppet klimattåligheten när växthuseffekten är så trögt stabil att den inte förändras med mer än totalt 0.1 % på hundrafemtio år. Hur man lyckas tolka detta som ”katastrofala” klimatförändringar övergår mitt förstånd och blir mer till en diagnos än vetenskap!

 19. Hermine

  Slabadang! Enastående och tack!

 20. Sören G

  #17 Thomas P
  Å andra sidan har ungdomar inte samma erfarenhet som äldre och kan lätt hoppa på nya obevisade hypoteser.
  När det gäller klimatforskningen så är de forskare som fortfarande är verksamma beroende av forskningsanslag. Och eftersom klimatforskningen blivit helt och hållet politiserad och uppdraget är att hitta bevis för människans påverkan, och inte hur det fungerar egentligen, så publiceras bara resultat som går i klimatalarmistisk riktning.

 21. Thomas P

  Sören #19 Du upprepar det gamla vanliga mantrat här ser jag om dessa stackars forskare som pressas att bara få önskade resultat. Detta uppenbarligen oberoende av vilket land de jobbar och och uppfattningen hos de politiker som styr, men sådant är petitesser för en sann konspirationsteoretiker. Det går liksom inte att argumentera mot sådant, försöker jag får jag bara höra att jag är en avlönad del av konspirationen.

 22. Björn

  Det här med olika världsbild mellan äldre och yngre forskare som AG citerar, är en oundviklighet, eftersom alla är ”sin tids barn”. Problemet är när maktmedel används för att behålla och förstärka en viss världsbild. Vad är det som har gjort att just klimatforskningen har blivit så auktoritär och ensidig? Är det inte så att klimatforskningen är ett hopkok av forskare där den meteorologiska världsbilden dominerar. Men klimatsystemet är så mycket mer än meteorologi, vilket mer och mer framkommer när satellitburna instrument kan både se inåt som utåt. Förståelsen mellan världsrymden, solen och jorden ökar därmed, vilket leder till att klimatforskningens innehåll av forskare måste förändras. Ur detta perspektiv är inte ännu klimatforskningen fri, för den domineras fortfarande av gamla föreställningar, eller en gammal ”världsbild” om det inre systemets självgående.

 23. Sören G

  #20 Thomas P
  Men du glömmer att IPCC:s uppdrag är just att bevisa människans påverkan. Och att det är politiken som styr.

 24. Daniel Wiklund

  Tala om att upprepa sig, det är precis vad du Thomas P gör. Till leda, tråkigt så att klockorna stannar. Du är på fel blogg Thomas P!!!

 25. Hej Thomas,
  känner du till det gamla välkända uttrycket att
  ”den som inte är trosviss som ung har inget hjärta
  och den som inte blir skeptiker som gammal har ingen hjärna”
  ?

 26. AG

  #17 Ja, har du?
  #18 Jag håller med att det är högintressant. Men fortfarande finns ingen bra förklarande mekanism. Varför ändrar sig molntäcket som det gör? Det finns forskare som hävdar att det är i själva verket denna effekt som utgör den ”magiska” feedbacken (3x) från CO2-uppvärmningen. Den som ju ingen har sett annars. Annars brukar det vara så att man inte diskuterar ämnet alls eller säger att det inte finns någon trend (vilket inte är sant).
  Jag har roat mig med att plotta molntäckesanomalin (svart kurva) taget från ISCCP databas (Googla) upp och nedvänd ovanpå en global temperaturkurva (röd kurva – anomali här också). Det betyder alltså att den svarta kurvan snarare visar hur mycket som inte täcks dvs proportionell mot solinstrålningen mot markytan. Dvs det som ger den uppmätta temperaturen på marknivån. Bilden är lite otydlig men nog framgår det att kurvorna är direkt kopplade med varandra. Både i storlek och variation.

  https://www.dropbox.com/s/7wg7ip8ug8aohy8/Molntacke%20anomaly%20och%20Hadcrut.JPG?n=193256457

  Kom ihåg var ni såg det först: KU

 27. Lasse

  #16 AG och Slabadang.
  Moln och temperatur hänger samman-eller antal soltimmar spelar viss roll för temperaturen.
  Var har jag sett detta förut? 😉
  Ingen på SMHI som ville diskutera detta? Men jag fick en bra länk:
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1
  Men solinstrålningen redovisas av SMHI som en klimatindikator!
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

 28. Lasse

  #25 AG våra inlägg korsade varandra. Men visst finns det teorier om hur påverkan sker. Se mitt inlägg med referensen som behandlar global dimming och vad som sker när den minskar(brightening).
  I veckan som gick kom en teori om ozon och sol från denna sida:
  http://joannenova.com.au/2015/01/is-the-sun-driving-ozone-and-changing-the-climate/

 29. Thomas P

  Sören #22 ”Men du glömmer att IPCC:s uppdrag är just att bevisa människans påverkan. Och att det är politiken som styr.”

  För det första är inte IPCC=klimatforskningen. De står inte för forskningsanslag. För det andra är inte IPCC:s uppdrag det du hävdar. Har du läst vad de skriver själva snarare än att bara hitta andra och tredjehandsuppgifter på bloggar som denna?

  Sten #24 Nej, det var en ny variant. Vanligen brukar den handla om vänster kontra höger och även om den låter bra så är den inte speciellt saklig ens då. T ex går det precis lika bra att vända på den. Sen har den inget med diskussionen här att göra ens i din tappning. Jag vet att ni försöker kidnappa ordet ”skeptiker”, men det har en etablerad betydelse och i den ingår inte att man skall förneka etablerad vetenskap.

 30. Slabadang

  Lasse !

  Fall inte in i gropen och ta frivilligt på dig ett bevisansvar som ligger i alarmisternas och inte i ditt knä!
  Det räcker med att konstatera att molnigheten minskat och solinstrålningen därför ökat som hypotes. När du skall förklara varför molnutbredningen varierar och vad som styr den så blir det en separat överkurs och som har som utgångspunkt ett rakt motsatt samband än vad Trenberth Dessler och de andra korrupta pseudovetenskaparna matat in i modellerna. Det skulle ju bli mer miln och därför varmare enligt deras psudovetenskap. Så mitt råd är att inte ta på dig större ansvar än vad som krävs och fokusera bara på vad själva observationen i sig ger för konsekvenser. En sak i taget liksom? Thomas P har flytt ifrån observationen i många år liksom svaret på om han får betalt för att sprida desinformation på nätet eller ej !

 31. Slabadang

  thomas P!

  IPCC fyller samma grindvaktsfunktion som Schytt och Landahl. En partisk jury helt enkelt som fifflar med bedömning av vittnen och bevis!

 32. Slabadang

  En länk för SVTs politruker att köra lalalalalallaaa! inför!

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg

 33. Slabadang

  I synnerhet den här!

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

  lalalalala ”enig forskarkår” lalalaklalaala ”97% av fuskarna…… sorry forskarna” lalalalallaallal ”vetenskapen är avgjord” lalalalallalaal ”Den samlade klimatvetskapen” lalalalalaaallalalalaka

 34. Ingvar

  Thomas P
  Lägg märke till
  >to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. I

  The Intergovernmental Panel on Climate Change was created in 1988. It was set up by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Program (UNEP) to prepare, based on available scientific information, assessments on all aspects of climate change and its impacts, with a view of formulating realistic response strategies. The initial task for the IPCC as outlined in UN General Assembly Resolution 43/53 of 6 December 1988 was to prepare a comprehensive review and recommendations with respect to the state of knowledge of the science of climate change; the social and economic impact of climate change, and possible response strategies and elements for inclusion in a possible future international convention on climate. Today the IPCC’s role is as defined in Principles Governing IPCC Work, ”…to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.”

 35. Ingvar

  Glömde:

  Källa:
  https://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml

 36. Peter F

  Thomas P #29

  Vilka direktiv fick/hade IPCC när organisationen bildades av UN/WMO ?

  Bara nyfiken.

 37. AG

  #29 ”För det andra är inte IPCC:s uppdrag det du hävdar. Har du läst vad de skriver själva..”

  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the
  scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of
  risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.
  IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with
  scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.” (Original version)

  §2 i https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf

  Jämför det med följande programförklaring:

  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the
  scientific information relevant to understanding the scientific basis of climate. IPCC reports should be neutral with respect to any policies”

  Vilken version är mest neutral och vilken körsbärsplockar enbart bevis för att människan ligger bakom klimatförändringar = BIAS? Sluta påstå att IPCC är neutrala. Det är SÅÅÅÅ 2007. Ingen tror på det längre.

 38. Ingemar Nordin

  Thomas #29,

  ” Jag vet att ni försöker kidnappa ordet ”skeptiker”, men det har en etablerad betydelse och i den ingår inte att man skall förneka etablerad vetenskap.”

  Herregud, så tramsigt! Folk med din övertygelse är verkligen inga skeptiker. Eller vänner av vetenskapen.

 39. Hej igen Thomas,

  ingen av oss skribenter här på KU ifrågasätter den ”etablerade klimatvetenskapen”, den som fanns före datormodellerna och som byggde på observationer och en hel del teori. Däremot är den teoretiska klimatvetenskap som bygger på datormodeller och som med nödvändighet innehåller en hel del gissningar (så kallade parameteranpassningar) enligt min uppfattning inte ”etablerad vetenskap”.
  Den hade en glansperiod om 10 år när allt tycktes stämma, men det gör den inte till en etablerad vetenskap.

  Som du säkert inser så var min första kommentar ett svar på ditt konstaterande att många skeptiker är pensionärer – det som dock gör att din kommentar skjuter bredvid målet är att åtminstone de flesta av oss länge trodde på koldioxidhypotesen.

  Avslutningsvis – till skillnad från många andra så tycker jag om att diskussionerna med dig.

 40. CecilB

  TP: Jag tycker det är ’ålders-rasism’ att peka ut en grupp människor som i detta fall – Pensionärer.
  Är det så verkligen? Jaha, nu när jag är pensionär så då _kan_ jag faktiskt vara Anti-AGW:are utan att förlora min pension eller mitt jobb! ( eller vad man vill kalla merparten av skribenterna här inne? )
  Tjohoo!
  Jag förstår inte insitament. Alla andra gör det säkert.
  Jag har läst det förut, vad gäller forskare som gått i pension. För mig känns det att de har nu som pensionärer möjligheten att fritt säga vad de tycker utan policy eller andra oskrivna lagar på universitet X.

  Oavsett så vill jag att ordet ska vara fritt. Må de ha vait bittra, besvikna, kuvade, priviligierade (kysser uppåt, sparkar neråt) eller annat under sina verksamma år.

  En jag känner på mitt jobb sa att, ”Vi bär alla masker, en fasad”. Varvid jag kontrade med: ”Förutom gamla sura gubbar”.

  Skål

 41. Thomas #29 försöker nu med ’reptricket’ att politik, pengar, anslag, karriärer etc inte alls skulle ha ngt att göra med vare sig vilken forskning som det bedrivs mycket av, vad forskarna kommer att söka anslag om, vilka ’problem’ de hävdar att de skall undersöka, lösa, eller bara motivera att de skall få pengar, eller vad som blåses upp i pressmeddelanden mm. Och även att samma politiska agendor inte alls skulle påverka i vilken riktning IPCC-processen drar och utvecklas ..

  Ja, den tron kanske man kan ha. Om man är aningslös, blåögd, har levt och även försörjts i ngn skyddad miljö, och inte har mycket erfarenhet av hur världen fungerar. (Frågan är väl snarare om den ’förklaringen’ även gällder detta exemplar)

 42. AG

  #39 Sten! (#29) Thomas behövs! Annars invaggas vi snart i tron att alla är nog skeptiker egentligen. Om jag får recensera så är Thomas P bäst när han får utveckla de vetenskapliga delarna och utgå från dessa i sin argumentation. Jag har lärt mig en hel del genom Thomas. (Fast kanske inte på det sätt som han hoppats). När denna blogg var helt färsk för flera år sedan så var det nästan bara med Thomas man kunde diskutera klimatkänslighet. De flesta visste inte ens vad det var. Det intressanta nu långt senare är att man med en god kunskapsmassa ändå drar helt olika slutsatser. Borde inte enbart just detta räcka för att man ska stanna upp lite? Är det verkligen optimalt att satsa miljarder zillionarder på ”klimatförändringen” samtidigt som det uppenbart finns andra närliggande, akuta behov som inte har ett dugg med klimatet att göra?

 43. Jimmy

  #10 Björn
  När jag som barn flyttade hit till Sverige och skulle lära mig stava Svenska fick jag lära mig följande ramsa…
  Det är lättare att stjäla en stjälk än att stjälpa en stjärna med stjärten.

 44. Thomas P

  Ingvar & AG så bra att ni kan klippa och klistra text, synd bara att den inte ger något stöd för det som Sören hävdade. IPCC är till för att bedöma i vilken mån mänsklig klimatförändring är ett hot.

  Sten #39 ”ingen av oss skribenter här på KU ifrågasätter den ”etablerade klimatvetenskapen”, den som fanns före datormodellerna och som byggde på observationer och en hel del teori. ”

  Hur långt tillbaka i tiden vill du gå egentligen? Datorer har används så länge datorer har funnits för att de beräkningar man kan göra för hand blir extremt förenklade och inte ger några speciellt korrekta svar. Vad är det som gör att resultaten blir mindre pålitliga om man börjar använda datorer och därmed kan ta med fler av de faktorer man vet påverkar klimatet?

  Om vi skall gå tillbaka ända till Arrhenius som verkligen inte hade tillgång till några datormodeller, så inkluderade redan han positiv återkoppling från vattenånga. Får detta därför klassas som ”etablerad klimatvetenskap” nu när den har över ett sekel på nacken?

 45. Björn

  Jimmy [43]; Egentligen är väl denna kommentar lite OT. När man har tryckt på knappen finns det ingen möjlighet att redigera även om man inser ett fel strax efteråt. Har det aldrig hänt dig?

 46. Sören G

  Lyssnade just på Agnes Wold , professor i klinisk bakteriologi, i Vinter i P1 från 30 dec i radions arkiv.
  Där avlivar hon bl.a. myten om dammets farlighet och behovet av ständig städning.
  Hon tog också upp att många hot kommer från forskar som kämpar om mer anslag och med stöd från miljöorganisationer. En klar parallell till ”klimathotsforskningen”, som kan vara ett passande namn.
  Över huvud taget tycks många människor njuta av att måla upp alla sorters hot ”krösamajasyndromet”.

 47. Ingvar

  Sören skrev:
  IPCC:s uppdrag är just att bevisa människans påverkan

  Engelsk text:
  understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change,

  Och du skriver:
  Mänsklig klimatförändring
  ???
  Försöker du bara röra till begreppen??

 48. Ingvar

  Thomas P.
  Min föregånde kommentar var förståss riktad till Dig
  Och du skriver:
  > Vad är det som gör att resultaten blir mindre pålitliga om man börjar använda datorer och därmed kan ta med fler av de faktorer man vet påverkar klimatet?
  Du har med andra ord inte förstått att det är precis detta som i modelleringens värld kallas för ”kurvpassning”. Modellering är inte att räkna fram något från givna fakta. Modellering i den skala som man idag kan göra med datorer var inte möjlig tidigare. Så visst är det en skillnad. En viktig slillnad

 49. Slabadang

  Ha ha ha Oljan nu nere på 50$ fatet !

  Karma!!! 🙂 Lord Stern …. phone home !!

 50. AG

  #49 För att inte tala om Putin! Måste ligga honom i fatet….Borde påverka IS-krigarna från Göteborg negativt också: Kal-i-fatet… (sorry, fyllde kvoten för ikväll)

 51. Daniel Wiklund

  Donna Laframboise skriver om hur fel man var ute när det gällde oljepriset. Hon skriver om en artikel i ett kanadensiskt magasin som 2008 skriver att oljepriset kommer att inom en snar framtid gå upp till 200 dollar fatet, och innebära dramatiska försämringar för människor runtom i världen. Och dom stödde sig på utlåtanden från experter. Men dom hade inte en siffra rätt. Vore intressantatt idag höra artikelförfattarna förklara sig. Representanter för ”krösamajasyndromet har funnits i alla tider, Rockström och Romson med flera ”klimatexperter” är i gott sällskap.

 52. John Silver

  Senaste nytt från Lögnfabriken, äkta Science 2.0:

  http://joannenova.com.au/2015/01/oceans-not-acidifying-scientists-hid-80-years-of-ph-data/

 53. Gunnar E

  8

  ”Tidigare i dag rapporteras det om att glaciärerna i Peru försvinner och att de har minskat till hälften på om det nu var 40 år. ”

  I samma inslag sades även att problem med frost och kallare fr.a. nätter tilltagit. Men sedan förståss en mening om uppvärmningen.
  Är det så att det egentligen blivit kallare och att vinden inte bär upp så mkt vatten till glaciärerna coh att molnbildningen minskar vilket förstärker nattkylan?
  Dvs samma tanke som förklaringen till ökad brandrisk i Kalifornien.

 54. Sören G #46
  jag hörde större delen av Agnes Wolds ”Vinterprogram” och gladde mig åt hennse förmåga och lust att kritisera dålig vetenskap och d:o journlistik. Hon hade en del att säga om kvinnors liv under klimateriet också, som var helt nytt för mig. Människan är det enda djur som har ett sådant!
  Nå desto tråkigare tyckte jag det var att jag i avslutningen hörde henne säga att bekymren för klimatet var reella och angelägna. Hörde jag fel så får du gärna ge mig besked – jag har inte kollat på nätradion.
  /C-G

 55. Sören G

  #53 Ribbing
  När det gäller den vetenskap som hon känner till hade hon mycket besk kritik att komma med.
  Vi andra kan påpeka att det också gäller klimatforskningen.

 56. Sören G

  Skulle vara #54

 57. Pelle L

  AG #50
  ”För att inte tala om Putin! Måste ligga honom i fatet….Borde påverka IS-krigarna från Göteborg negativt också: Kal-i-fatet”

  😀

  Arne Hegerfors skulle vara stolt över dig om han läste detta!
  (Gör du det Arne?)

  //Kal och Ada

 58. CecilB

  Hål i oljetråget skulle jag vilja säga.

 59. Lasse

  #30 Slabadang ang rollen som bevisförare!
  Avstår gärna från rollen som klimatstyrare eller förste förklarare av klimatfrågan!
  Men min nyfikenhet är stor , kanske lika stor som min naivitet , vilken ofta leder mig framåt via många felskär. Litar på att ni andra är kritiska till ev felaktigheter-det är ju kännetecknet för en öppen debatt utan hagens gränser och censur! Att tänka rätt är stort-att tänka fritt är större!