Om Chalmers och om SVT:s vilseledande klimatrapportering

Här kommer två aktuella videos om klimatet. Först ut är Elsa Widding om Chalmers alltmer politiserade forskning. Elsa har sina rötter i Chalmers, dels med en egen ingenjörsutbildning och dels med hela sin uppväxt knuten till högskolan då hennes föräldrar arbetat där. Den sorgliga utvecklingen på Chalmers presenteras även av chalmeristen Lars Bern

 

Nästa video är producerad av SwebbTV, där Mikael Wilgert samtalar med Staffan Mörner om ett inslag i TV. Det är Erika Bjerström som rapporterar i nyheterna om en kommande orkan i Louisiana. Staffan går igenom siffrorna och statistiken och visar punkt för punkt hur inslaget ger oss vilseledande och felaktig information om klimatet:

https://youtu.be/6R80USh-ktA

Erika Bjerströms skandalösa rapportering finns även omtalad här på KU .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Chalmers erbjuder idag anställda att bli fd anställda.
  Dålig ekonomi drabbar Chalmers trots eller på grund av att de ligger i framkant när det gäller klimatfrågan.

  Bägge inslagen är intressanta!
  SwebTV visar en vänlig attityd men avvisar helt Erika B.
  Hon (i SVT) och marilouse Kristola(SR) brinner för klimatet vilket kanske ge förhöjda temperaturer lokalt 😉

 2. Staffan Lindström

  Ingemar, sände just ett mejl till tisdagens P1-program Vetenskapsradion På Djupet om ”klimatförrnekande” mäns producent Peter Normark:
  Klimatförnekande, konservativa, industrimoderna mestadels äldre riskbenägna män… Vad ska vi göra åt dem för att få dem på rätt spår??
  Borde man kanske ha tänkandekorrigeringskurser på någon trevlig kursgård? Tacksam för svar… Bästa hälsningar Staffan L
  Förväntar mig inget svar, ironin nog lite för tydlig 😉

 3. Lasse

  #2 Staffan L
  Ge dem inga ideer!
  Det verkar vara tunn fernissa på den polerade ytan i Mellbourn-pandemiprotester på nätet bemöts på detta sätt:
  https://www.youtube.com/watch?v=VZHuuSmjws8

 4. Robert Norling

  #2 Staffan L.
  De ska tvångsrekryteras till Naturskyddsföreningen.
  Ett klipp från deras framtidsdrömmar om vårt arma land. Något skydd av natur är det då definitivt inte frågan om.

  ”Så ser framtidens elproduktion ut
  Vi har stora förändringar framför oss de kommande åren. För att uppfylla våra egna klimatmål och begränsa effekterna av klimatförändringarna behöver till exempel vår elproduktion bli förnybar, fossilfri och hållbar. Vi vet att det går, men vad betyder det i praktiken? I den här texten ger vi oss av till Sverige år 2040 – en tid där vi fasat ut fossil energi såväl som kärnkraft.

  År 2040 är fossil elproduktion ett minne blott. Fossila energikällor som kol, olja och fossilgas har fasats ut helt och hållet, både inom elproduktion och annan energianvändning i Sverige. Även de fossila delarna av avfallet som idag förbränns och släpper ut koldioxid är helt utfasade år 2040. All vår el produceras med hjälp av miljöanpassade vattenkraftverk, solceller, vindkraftverk i områden utan höga naturvärden samt ett fåtal biobränslebaserade kraftvärmeverk i storstäderna.

  Kärnkraften har fasats ut och vindkraften ökat
  Jämfört med 2020 är de största skillnaderna att kärnkraften är utfasad, att det sista fossila är borta och att den förnybara elen är hållbar. Kärnkraften har stängts ner av ekonomiska skäl och vi är inte längre beroende av ohållbar uranbrytning eller lagring av nytt radioaktivt avfall. Mer om kärnkraft kan du läsa här.

  Läs gärna hela vår rapport om framtidens energisystem här.

  Vindkraften är utspridd i hela landet och vindkraftverken är placerade på ett sätt som tar hänsyn till andra energikällor, som tillgången på vattenkraft till exempel. En allt större del av vindkraften är havsbaserad, då det möjliggör större verk och högre produktion. Både havs- och landbaserad vindkraft undviker områden med känsligt djurliv eller höga naturvärden.

  ”Mer om hållbar energi kan du läsa i våra frågor och svar.

  Sverige förser andra länder med hållbar el
  År 2040 exporterar Sverige hållbar och förnybar el till sina grannländer, vilket har bidragit till utsläppsminskningar i länder med fossil elproduktion. Också i resten av Europa har elproduktionen börjat närma sig fossilfrihet. Därför är klimatnyttan av exporten inte lika stor som i början av 20-talet när exporten allt som oftast ersatte fossil elproduktion någonstans i Europa. Nu är den stora nyttan istället att elproduktionen i olika länder bidrar till att balansera varandra – en solig dag i södra Europa kan underlätta för elleveranser en dag med lite vind i Sverige och vice versa. Elnätet har byggts ut både inom landet och till våra grannländer. Det gör att elen som produceras kan användas så effektivt som möjligt.

  Vad gör vi när solen inte skiner?
  Förutom att elsystemet är helt förnybart är den största skillnaden i elsystemet att elproduktionen inte längre anpassas efter hur mycket el som behövs vid ett visst tillfälle. Nu är det istället hur mycket el som kan produceras som avgör, vilket i sin tur styrs av hur mycket det blåser, hur mycket solen skiner och hur mycket nederbörd det har varit. Vid blåsiga nätter och soliga dagar är elproduktionen hög, kalla vindstilla nätter är den låg. Men det gör inte att elleveransen är mindre stabil eller mindre pålitlig. Tack vare en kombination av olika tekniska lösningar har vi el dygnets alla timmar och vi slipper få ett överskott vi inte kan använda. Några av de här lösningarna är:

  Elanvändare bidrar själva till att balansera elproduktionen genom så kallad efterfrågeflexibilitet – de anpassar elanvändningen beroende på om priset är högt eller lågt.
  Privatpersoner har smarta värmepumpar som drar ner elanvändningen när det inte blåser så mycket. Inomhustemperaturen påverkas dock inte även om elanvändningen dras ner.
  Industrier ökar produktionen när det blåser och elpriserna är låga.
  Batterier, i bilar, hushåll eller i elnätet, laddas när det är goda förhållanden och förser sedan elnätet med el när elproduktionen är låg.
  Även vätgas kan användas för att lagra el. Vätgasen produceras när det finns gott om förnybar el, lagras i vätgaslager och används sedan vid behov. Är det ont om el kan vätgasen användas i bränsleceller för att producera el som matas ut i elnätet igen.
  Mer och bättre elproduktion
  2040 är elproduktionen större än 2020. Det är framför allt för att möta de nya, höga behoven på el i industri- och transportsektorn. Både industrin och våra transporter har nämligen elektrifierats, för att kunna fasa ut de fossila bränslena. Samtidigt har elanvändningen minskat inom andra sektorer, genom mer effektiv elanvändning. Det har till exempel skett genom att gå från direktverkande el till värmepumpar och genom mer välisolerade byggnader. Att inte elanvändningen ökar mer beror också på att bilismen har minskat kraftigt i Sverige, så det är inte alla dagens bilar som ska elektrifieras.”

 5. Pingback

  […] Source: Om Chalmers och om SVT:s vilseledande klimatrapportering – Klimatupplysningen […]

 6. Robert Norling

  Ifrån dagis till avslutad universitetsutbildning.
  Cirka 25 år och då vore det väl själva f.n om inte indoktrineringen och hjärntvätten hunnit slå rot.

 7. Simon

  Båda inslagen är briljanta. Jag ser fram emot fler med liknande upplägg. Det är som sagt mycket sevärt och effektivt att punkt för punkt syna det som påstås i SVT. Det var också på tiden att Chalmers blev ordentligt avklädda. Det är skamligt att våra lärosäten tillåtits förfalla så till den grad att man i stället för faktabaserad kunskapsutbildning numera mest tycks ägna sig åt inbillning och politisering.

 8. Rolf Mellberg

  Inom klimatfrågan råder ju en i detta forum mycket väl bekant totalitarism som bl.a. innebär vägran att möta skeptiker i samtal eller debatter.

  Men nu råkade jag lyssna på ett verkligt intressant pod-avsnitt med Aron Flam och Anna-Karin Wyndhamn som också har stark koppling till just Chalmers.
  Det gäller den ”totalitära sekten” runt genusvetenskap (koncentrerad till Göteborg!?) och man blir verkligen mörkrädd. Det här kan stå Chalmers riktigt dyrt.
  Du bör även veta att Anna-Karin var en ”insider” som begått myteri från ”genus-skutan” och tillsammans med Ivar Arpi skrivit boken Genusdoktrinen.
  Gott folk, vi befinner oss i en brytningstid, mycket kan hända, förhoppningsvis snart.
  Lyssna på
  https://soundcloud.com/aronflam/anna-karin-wyndhamn-genusdoktrinen

 9. jax

  Vill bara säga, som andra också påpekat, att kritiken inte bara bör riktas mot Chalmers utan även mot KTH och andra högskolor/universitet. Har själv en doktorsgrad från KTH men jag känner mig mindre och mindre stolt över denna, med tanke på den politiserade agendan de nu har som rättesnöre.
  Att ”klimatförnekarna” är äldre män är väl bara naturligt, eftersom det var de som befolkade universiteten då vetenskapen var opolitiserad. Därför är det ju de som har kunskapen som gör att de kan vara kritiska till dagens alarmister.

 10. Göran J

  Senator Malcom Roberts från Quensland Australien här i en mycket intressant youtube film där intervjuvar en av de främsta vetenskapsmännen i USA, John Christy om CO2 överdrivna påverkan på klimatet och hur klimatmodellerna totalt visar helt tokiga resultat.
  Jag tycker att detta lilla samtal tar kål på alla klimatkramares ideer och hur dom blivit totalt lurade av IPCC klimatmodeller.

  Här är länken:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZeXuui1fJBA&t=62s&ab_channel=MalcolmRoberts

 11. Fredrik S

  Robert Norling #4

  Läste en annan saga om Putte i blåbärsskogen häromdagen, den är ju kanske lite mer realistisk dock.

  Men denna är ju fin, 2040 får många ledigt när det är vindstilla, inte så roligt för de med seglarintresse dock. Men en del av dem behöver väl inte jobba ändå.

  Kanske har de lyckats få glaciärerna att börja växa till då också om de har tur?

 12. Fredrik S

  Vad är det för magisk värmepump förresten som drar på elförbrukningen när det är kallt fast med bibehållen inomhustemperatur?

  Någon som är insatt?

 13. Rolf Mellberg

  OT
  För två timmar sen promenerade jag ner till Linköpings stadshus där det på staketet sitter en ganska stor banderoll med en text innebärande: Friday for Future är samlas mellan 15 och 17 varje fredag.
  (klockan var då 16:15)
  Där satt en ensam man och vi pratade en stund.
  Har ingen annan här motsvarande erfarenheter, FFF-samlingar finns väl lite varstans i landet? Typiskt vid stads- eller kommun-huset!?

 14. jensen

  10
  Ytterst avslöjande.
  Dels betr. GIGO
  Dels hur verklighetsfrämmande önskedrömmarna är.

 15. En annan

  Om denna idioti får fortsätta kommer Volvos FoU-avdelning att flytta till Kina, även SKF och säkert Sandvik kommer att emigrera till länder med genusfria utbildningar. Kvar blir många arbetslösa samt fanatiska troende…
  Där tar det stopp för den humanistiska och feministiska stormakten, kanske lika bra det, så slipper vi kanske skattenasare åt alla håll och kanter!
  En jägarutbildm
  ning eller att ha gjort lumpen ökar överlevnadsgraden markant!

 16. foliehatt

  @ Fredrik, #12
  det måste vara sådana dära ”smarta” värmepumpar. Eller hur?

  Adjektivet ”smarta” löser ju allehanda andra problem som beror på bristande effekt.

 17. foliehatt

  Män äter ju det klimatskadliga köttet också!!

  https://www.svd.se/vem-blir-val-manligare-av-att-ata-en-blodig-biff

 18. Thorleif

  Elsa är briljant i denna video!

  Var är alla samhällsanalytiker inkl beteendevetare?

  Der är ju dessa som bl.a ska få komma fram med lite kloka offentliga sanningar om hur MSM och vänstern kapat såväl migration (feminism, jämlikhet, vite mannens skuld, värdegrunds-psykosen, sossarnas nya röstboskap (sedan 70-talet)) och klimathots-diskursen. Däri ingår drömmen om socialistinternationalens möjligheter, karriär- och maktbegäret i den nya *finansekonomin (enorma förmåner)” osv.

  Och från höger finans-imperialisterna (inkl de globala företagen och bankirerna) som på sina sätt (naturlig logik) strävar efter ensade globala *spelregler” (= demokrati-underskott).

  Vänster och höger-representanter går mot gemensamma mål men med helt olika mål-uppfyllnader! C och L i JÖKen är ett tydligt ex på lokal nivå.

  Dagens politiska polarisering är inte grundad på förnuft och kunskap. Inte ens inom traditionell ideologi. Däri ligger allvaret som kommer att kosta oss ofantliga värdeförluster och lidande nu och i framtiden.

 19. Anders

  Tack Elsa, Michael och Staffan för befriande saklig undervisning! Folkbildning av bästa sort! Och tack alla ni på KU/KR för att ni agerar ventil och katalysator i tabubelagda, men viktiga frågor.

  Jag kan själv vittna om hur ett annat stort svenskt universitet förlorat sig själv i PK-djungeln och där man numera blivit en arena för internationell akademisk trafficking med inslag av klimatalarmism och globalism. Allt dolt i snack om ”center of excellence”, ”starka forskarmiljöer” och beroende av extern finansiering.

 20. Anders

  Apropå Erika Bjärströms svulstiga nya titel ”global klimatkorrespondent” föreslår jag att någon kräver av SVT erbjuder någon ”lokalt faktaförankrad disputerad väderanalytiker” (läs klimatrealist) ett genmäle. Alla vi datadrivna forskare borde hjälpas åt att avslöja och stoppa dessa oseriösa journalisters maktmonopol och tolkningsföreträde!

 21. Sören G

  Borde inte Vetenskapsakademin kunna göra ett uttalande (fördömande) av den ovetenskapliga forskningen på Chalmers vars syfte är att attackera de som försöker bedriva forskning enligt den vetenskapliga metoden.

 22. Sören G

  Svenska kyrkan i ett nötskal:

  Varför hatar män Greta?
  Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år? Och varför är det just bland äldre män som motståndet är som starkast? Medverkar gör: Martin Hultman
  https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/nyheter/varfor-hatar-man-greta

 23. Simon

  #22
  Kyrkan byter religion till klimatreligionen då detta tycks generera mer inkomster till verksamheten, Fler fruktar klimatet än Guds misshag. Denna nya ordning prioriteras av unga outbildades oro för klimatet. Det finns helt enkelt mer pengar och mer makt för kyrkan att försöka byta ut ”kättarna” till mer lättpåverkade medlemmar som inte ställer så många besvärande frågor. Bara en tidsfråga till man infört våra gamla asagudar igen. Kyrkans trovärdighet är noll i andliga frågor så att byte till mer lukrativ verksamhet är inte förvänande.

 24. Lasse

  Joe Bastardi i Weatherbell har samma syn som Mörner på orkanerna.
  https://www.cfact.org/2020/09/04/its-the-nonsense-not-the-climate-that-is-reaching-extremes/

  Om jag skulle hata någon så inte är det en vilsen 17 åring.
  Däremot en och annan som försöker slå mynt på hennes okunskap!