Nyårsbetraktelse från Australien

papegoja

Jag får börja med att önska alla ett GOTT NYTT ÅR med ovanstående fyrverkeri, en regnbågslorikit från Sydney. Här i Australien ligger vi 10 timmar före er i Svedala varför jag kan konstatera att vi här ”down under” går före in i det nya året.

Här kommer en ganska lång essä från detta land och kontinent som spänner över både stort och smått. Mitt eget intresse för fåglar och djur lyser allt för väl igenom men allt sett med öron och ögon vidöppna för det lokala klimatet, i alla dess schatteringar. Att resa är i många avseende även en kunskapsresa och inlästa fakta får naturligtvis ett helt annat djup när man kan se saker med egna ögon. Jag befinner mig just nu i Armidale i Nya SydWales, mellan Sydney och Brisbane. Vad som slagit mig den senaste veckan då vi har varit i Melbourne och Victoria är hur fort vädret och temperaturen kan växla under Australsommaren. I Sverige brukar en period av varmt sommarväder innebära att en högtrycksrygg bygger sig allt starkare. Då kommer ofta flera varma dagar i följd och sällan en dag emellan som är tio-tolv grader kallare. Men Australiens väder är nyckfullt som på få andra platser. Det sägs att om du inte gillar vädret i Melbourne så vänta tjugo minuter. Själv upplevde vi en dag utmed den södra kusten med +40°C följd av en dag med duggregn och +14°C.

Australien är för många ett välkänt land genom sin koppling till den anglosaxiska världen, koloniserat av England i slutet av 1700-talet, men ändå avlägset och isolerat. Konfrontationen mellan den västerländska kulturen och den australiensiska ursprungsbefolkningen, aboriginer var lika total och skoningslös som den i Nordamerika men betydligt mindre väldokumenterad och välkänd.

En helt ny generation av ungdomar har ”backpackat” här och fått inblick i en liten del av det moderna Australien. Vi som engagerat oss i klimat och energidebatten får fortlöpande information från olika bloggar och tidskrifter kring dessa frågor. Speciellt JoNova är välkänd för många av oss och även geologen Rob Carter, välkänd kritiker till den rådande AGW-teorin. Vi läser i svensk media om extrem hetta, våldsamma skogsbränder, översvämningar och strider om koldioxidskatter och landets beroende av inhemsk kol för sin energiförsörjning. Nu senast har den nya regeringens omsvängning i klimatfrågan varit på tapeten här på klimatupplysningen. Det oberäkneliga vädret som är en del av Australiens klimat har naturligtvis även det blivit föremål för AGW-propaganda som på andra platser i världen.

blue mountain

Blue Mountains

I höstas (den australiska våren) hörde vi mycket om de stora skogsbränderna i östra Australien. Mycket stora områden drabbades, speciellt strax utanför Sydney i vad som kallas The Blue Mountain. Om ett område drabbas av höga temperaturer och långvarig torka ökar naturligtvis riskerna för att bränder skall uppstå. Denna vår var det tydligen under en militärövning som bränderna startades, och de flesta bränder orsakas av människors oaktsamhet, även om spontana bränder p.g.a blixtnedslag även är vanliga. De stora bränderna utnyttjades naturligtvis av de klimatprofeterna. Tim Flannery som då var orförande för den statliga klimatkommisionen uttalade följande, citat:

Climate change is happening now, and we are already seeing its effects. We must act rapidly to cut our emissions from burning coal, oil and gas to ensure a safe and stable climate, and to reduce the risk of seeing more bushfires devastate communities as early as October.

Att Flannery skulle kunna utlova ett säkert och stabilt klimat för sina medborgare genom att minska utsläppen av koldioxid är naturligtvis helt omöjligt, på en kontinent som aldrig upplevt ett ”säkert” klimat. Klimatkommisionen har därefter lagts ner av den nya regeringen under Tony Abbot, men fortsatt som en privatfinansierad organisation. JoNova hade i ett av sina blogginlägg tidigare i höstas en diskussion om hur temperaturen och nederbörden förändrats i just detta område. Den längsta mätserien från the Blue Mountain finns i Katoomba där vi tillbringade ett par dagar för att vandra i bergen. Där finns en mycket omfattande nationalpark med omväxlande torr skogsmark och fickor av regnskog i ett dramatiskt bergsområde. Serien ser ut som nedan för temperaturen och nederbörden.

katoomba-temperature-october

 

katoomba-rainfall

 

Kanske kan man peka på att de senaste tio åren varit torrare än de innan men de motsvaras av andra lika torra perioder under nittonhundratalets första hälft. Krigsåren saknar noteringar. Vädret varierar från år till år, men det är svårt att se någon stadig trend eller klimatförändring åt det ena eller andra hållet. För nederbörden kan man säga detsamma. Detta gäller dock för en specifik station. För Australien finns en generellt en ökning av årsmedelvärdena för temperaturen från ca 1950. På grafen nedan som är hämtad från CSIRO´s  State of the climate 2012 tycks man inte kunnat urskilja en dramatisk ökning under 1900-talets första hälft eller en minskning under sextio och sjuttiotalet som karakteriserat bilden på norra halvklotet liksom den globala kurvan. Det kan dock tilläggas att de senaste åren 2010 och 2011 varit kallare, och haft mer nederbörd än genomsnittet under hela nittonhundratalet.

P3-figure1-top_inline

Temperaturutvecklingen i Australien 1910–2012.

En annan aspekt på eventuella förändringar i regnmönstret är den stora omvandlingen som skett av den australiensiska naturen. Mycket stora områden med så kallad bush har omvandlats till betesmarker och jordbruksmarker de senaste hundra åren. Reser man innanför den långa bergskedjan utmed den östra kusten ser man ofantliga områden där skogen tagits bort och som nu gräsmarker utbreder sig. Det bör ha haft en betydande inverkan på nederbörden och markens luftfuktighet. För den sydvästra delen av Australien har forskare visat att den stora minskningen av skog signifikant har påverkat nederbörden negativt.

Variationer i mängden nederbörd som faller inom en region har alltid varit en faktor i Australien för de människor som bott och numera bor här. Regn och torka omväxlar i stora delar av det inre och när man ser närmare visar sig många arter ha anpassat sig till att bli nomader, att på ett mystiskt sätt se när och hur regnen faller. Jag tillbringade några dagar tillsammans med en välkänd ornitolog och konstnär som tillika är en farmare i fjärde generationen. Han berättade att här finns en rad olika fågelarter som på ett nästan obegripligt sätt anar att det regnar i det inre och kan försvinna mot norr som på ett trollslag. Tusentals vadare och änder kan vara närvarande i en våtmark för att nästa dag vara helt försvunna. På samma sätt är det med en rad olika fåglar som är nomader och som utnyttjar tillfälliga vattensamlingar runt omkring i det torra inre av Australien. Hur de vet att det regnat femtio mil norröver, eller hundra är det ingen som vet, kanske kan de avläsa lufttryck, dofter eller fuktighet i luften. Hela system av växter och djur är dock anpassade till omväxlande torka och regn. Många växter måste nås av en ”bushfire” för att gå i blom eller dess frö att börja gro.

Skogarna domineras av olika arter av Eukalyptus, ett trädslag som vi ofta möter som helt livlösa trädplanteringar i Sydeuropa, i Sydamerika, Kina och i andra länder runt om i världen. Här finns över 500 arter eukalyptus och olika komplicerade ekosystem som utvecklats kring dessa. Koalabjörnen som de flesta känner till är ett av dessa djur som nästan uteslutande lever på bladen av några av dessa arter. Bladen är svåra att smälta och innehåller lite näring varför deras metabolism är mycket låg och de sover 80% av sin tid. Hjärnan som kräver mycket energi är extremt liten för djurets storlek och när den rör sig är det som i ultrarapid, hela dess existens är byggd på konceptet låg energiförbrukning.

koala-1

Koala, hane

Australiens natur och folk

Den ursprungliga kulturen bestod av en rad olika stammar och språk, och är sannolikt den längsta kontinuerliga civilisationen som funnits och är säkerligen över 60 000 år gammal. När människor tog sig över till Australien, troligen från Östtimor, någon gång mellan 40 och 75 000 år sedan var avståndet kortare, kanske 13 mil mot nuvarande 50 då havsnivån under den senaste istiden var ca 60 meter lägre. Även i Australien fanns en istidsfauna som inbegrep kängurur som vägde 200 kilo och som var dubbelt så höga som människorna och en jätte-emu som även den vägde 200 kilo. På grund av klimatförändringarna och eller tillsammans med människans jakt försvann dessa ur den australiensiska faunan, på samma sätt som mammutar, ullnoshörningar och grottbjörnar försvann ur den europeiska faunan.

Aboriginer var nomadiserande samlare och jägare och hade utvecklat en mycket nära relation till naturen och hade en enormt stor kunskap hur människor kunde ta till vara vad naturen ger och hur man kan finna vatten i öknen. De använde eld som ett jaktvapen att driva ut bytesdjur ur bushen och att regenerera gräs för att locka till sig kängurus. När Européerna kom fanns det uppskattningsvis ca 750 000 aboriginer som levde på en kontinent som var 7 gånger större än Europas. Europa har idag 730 miljoner invånare, Australien 22 miljoner varav idag enbart 2% är aboriginer. Det är lätt att förstå hur engelsmännen på den tiden såg sin kultur som överlägsen medan vi idag kan i högre grad kan inse och uppskatta den stora kunskap och närhet som aboriginerna utvecklat i sitt samspel med naturen. Europa stod för att omvandla och kultivera naturen till att tjäna människan medan ursprungsbefolkningen utnyttjade ett befintligt ekosystem. Att hoppas på att det finns en medelväg eller ett sätt att kombinera dessa två väsensskilda kulturer är kanske att hoppas för mycket.

kangeroo-1

Grå känguru

Kontinenten är naturgeografiskt den mest annorlunda ur många synvinklar. Mest kända är naturligtvis de Australiensiska pungdjuren såsom kängurur och koalan som kommit att utvecklas och konkurrerat ut alla andra däggdjur allt sedan Gondwanaland separerades slutgiltigt under tertiär för ca 65 miljoner år sedan. Gondwanaland inkluderade Sydamerika, Afrika, Madagaskar, Indien, Arabiska halvön, Antarktis, Australien och Nya Zeeland. Därför finns det t.ex strutsliknande fåglar på alla dessa kontinenter, liksom papegojor. Pungdjuren utvecklades och hade en stor artvariation i Sydamerika där många arter fortfarande finns kvar. Mest känd är kanske oppossumen som även lever och frodas i Nordamerika. När Sydamerika och Nordamerika bands samman kom dock de stora däggdjuren norrifrån att överta rollen som toppredatorer även i Sydamerika. De australiensiska pungdjuren anses härstamma från en enda art som tog sig över till Australien just innan kontinenten gav sig iväg från Antarktis till sin nuvarande position. Under de senaste istiderna då havsnivån var 60 meter lägre har Nya Guinea varit sammanbunden med Australien varför pungdjur i olika former även finns på den ön.

Min nya vän i Victoria visade mig runt på hans marker och i nationalparken The Crampians. Han är mycket engagerad i naturvård och driver sin farm utifrån en ekologisk helhetssyn. Jag vet att klimatfrågan är mycket polariserad i Australien och därför låg jag lågt om klimatet, men lyssnade nogsamt av hans åsikter, kanske mest av artighetsskäl. Men som så ofta händer hamnar man förr eller senare nära ämnet och jag försökte ”känna in” om våra nya vänner är engagerade åt något håll. På den tredje kvällen efter några flaskor gott Shiraz från Barossa valley brister dock fördämningarna och två likasinnade själar kan mötas i upprördhet över denna politiserade fråga. Han kunde berätta många historier om intellektuella som tvingas tiga eller om de ger sig till känna tvingas bort från sina tjänster. Hans fru erkänner att de inte tordas diskutera denna fråga men sina vänner. Jag tror att just denna självcensur och det sociala trycket att tycka likadant efter en linje som förment kallas vetenskap är ett av de mest försåtliga inslagen i denna fråga. Ingen vågar vara tvivlare eller ställa en fråga och historien är tyvärr full av sådana tidsepoker som skrämmer. Det handlar om tankens och intellektets frihet. Men även här har förutom Tony Abbots helomvändning även synts flera ledare och artiklar som börjat ställa klimatfrågan i ett mer öppet ljus. Vi går mot ljusare tider.

Varför inte göra som emun, fixa till en festlig frisyr till Nyårsafton

nyårshatt

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. lennart bengtsson

  Tack Lars för en mycket trevlig och fin nyårshälsning. Klimat och väder upphör aldrig att fascinera och jag tycker det är trevligt med allt detta spontana och levande intresse. Jag har alltid som fackman glatt mig över allmänhetens positiva stöd för det vetenskapliga arbetet att förbättra väderprognoserna och att förstå atmosfärfysiken och klimatet. Samtidigt är det mycket bekymmersamt när en vetenskaplig fråga kidnappas politiskt och till slut får en sådan tyngd att grupptryck och självcencur förkväver det fria kritiska tänkandet och dödar vetenskapens själ. Man kan föreställa sig hur det var i 30-talets Tyskland, i McChartys USA och i Kina under kulturrevolutionen. Detta slag av kulturella kollapser är faktiskt betydligt mer oroande än en hittills helt obetydlig global uppvärmning.
  LennartB

 2. Sten Kaijser

  Tack Lars,
  det som bidrar till att göra det så svårt är ju att det är ”de goda” som talar om klimathotet. Vår uppgift om vi råkar passera en gräns och uttalar vår skepsis är att ”verka vettiga”. Många har ju aldrig talat med en klimatskeptiker och blir förvånade över att vi kan ha riktiga argument för vår skepsis.
  Och till sist, när detta skrivs är det även i Australien fortfarande år 2013, så att jag kan önska dig ett gott slut och Ett Gott Nytt År.
  Sten

 3. Ingemar Nordin

  En intressant och lärorikt betraktelse Lars. Tack!

  Vi som tror att jorden är platt är dock lite förvånade över hur australierna kan hålla sig kvar på skivan när den snurrar. Centrifugalkraften borde ju vara kännbar därute i periferin. 🙂

  GOTT NYTT ÅR till dig och till alla våra läsare!

  Ingemar

 4. Guy

  Tack för en fin berättelse.
  Kurvan från Blue Mountains var intressant trots hålet i mitten. Temperaturen tycks ju gå sin gilla gång. På 40-talet finns en klar upphöjning. 40-tals värmen har emellanåt kallat lokal för norra halvklotet, men nu verkar det som Blue Mountains också skulle ha känt av den. Vad beror det på att den andra kurvan inte visar upp samma 40-tals värme eller missar jag något?

  Av berättelsen framgår också att människan påverkar klimatet lokalt ganska mycket genom skogsskövling, inte med utsläpp.

 5. Lars. Intressant läsning. Tack för den.

 6. Björn

  Ja, nog kan vi säga att detta var en intressant läsning och samtidigt en reseskildring. Intressant är också att man kan sitta så avlägset och blogga och kommentera. Jag hälsar och önskar gott nytt år, för det är ju bara ett par timmar kvar till nyåret där borta i Australien.

 7. Björn-Ola J

  Hur kommer det sig att det ofta visats sig vara lika varmt under 40-talet som idag, när man tittar på lokala temperaturer medan det inte är så för genomsnittliga temperaturer över större områden?
  Handlar det om cherrypicking?
  Men i så fall måste det finna orter som visar motsvarande kallare temperaturer under 40-talet och varför ser vi inte motsvarande variationer på lokal nivå idag?

 8. Peter Stilbs

  Tack Lars, mycket läsvärt.

  Australierna ska vara tacksamma att ha blivit av med den politiskt tillsatta s.k. Klimatkommissionen, där den Tim Flannery Du nämner var ordförande. Dess ende ”klimatexpert” var en professor Will Steffen (ursprungligen kemiingenjör) som sadlat om till en alarmism som går långt utanpå exempelvis IPCC’s. Precis vad den förra regeringen ville höra och få ”forskarnas stöd för”.

  Visst – tankarna går till det svenska SEI, där f.ö. Steffen är medlem i ledningen, och som vår egen ”klimatexpert” Johan Rockströms utsagor mestadels kommer från.

 9. Tudor

  #7 Björn-Ola J

  Tidigare har man ansett att det varit lika varmt globalt, men på senare tid har globala temperaturen justerats ned för 30 & 40-talet. Hur man gjort denna nedjustering vet jag inte, men det är ett faktum. GISS anser sig veta att de mätningar som gjordes på 30 & 40-talet är felaktiga och därför bör ersättas. Läs här hur man lyckats svalka Island.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/17/att-svalka-island/

 10. Lasse

  Tack för betraktelser från undersidan!
  Är det därifrån räddningsaktionen skall gå för de infrusna i Antarktis?
  På ovansidan är isläget fullt normalt: http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/
  Ett diagram som ger underlag till fundering. Hur kommer det sig att isläget är så stabilt vid denna tid på året? Samt hur kan det då skilja sig så från den grå sektorn där 79-00 visas.
  Det verkar vara en icke slumpmässig skillnad!

 11. Gunbo

  Guy #4,
  Kurvan från Blue Mountains var intressant trots hålet i mitten. Temperaturen tycks ju gå sin gilla gång. På 40-talet finns en klar upphöjning. 40-tals värmen har emellanåt kallat lokal för norra halvklotet, men nu verkar det som Blue Mountains också skulle ha känt av den. Vad beror det på att den andra kurvan inte visar upp samma 40-tals värme eller missar jag något?

  Den första kurvan är ju från en enda mätstation medan den andra gäller hela Australien. Australien är 7 ggr så stort som Europa med tropiskt klimat i norr och tempererat i söder. Man kan inte jämföra två så olika grafer med varandra.

 12. Gunbo

  Lasse #10,
  ”Hur kommer det sig att isläget är så stabilt vid denna tid på året?”

  Det kan bero på att Ishavet är begränsat av land på alla sidor och inte kan breda ut sig mer.

 13. Lasse

  #12
  Har detta ändrats sen 79-00?

 14. Gunbo

  Lasse #13,

  Här är två kartor över isutbredningen 31/12 1980 och 31/12 1990. Du kan jämföra isutbredningen då och i dag. Den var mycket större kring Grönland och Svalbard då.

  http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=12&fd=31&fy=1980&sm=12&sd=31&sy=1990

 15. lennart bengtsson

  *12, 13

  Arktis är alltid istäckt vintertid. Det är bara sommarisen i Arktis som minskat. Detta är sannolikt en robust trend men helst bör man avvakta ytterligare några decennier innan man kan vara helt säker då de lågfrekventa variationerna i Arktis är mycket stora. Under 60 och 70 talet var det väsentligt mer is i Arktis än under 30 och 40-tal. Detta är det få som är intresserade av då det ligger utanför IPCCs huvudlinje. Sen är det också frågan vad man inkluderar i vad man kallar Arktis då det det faktiskt rör sig om is på Norra halvklotet enligt NOAAs dagliga värden. Detta inkluderar också is i Östersjön och Hudson Bay samt i Stilla havet. Problemet är snarare den minskade istjockleken eller den minskande mängden mångårig is. Presentationen från det ryska polarinstitutet i St Petersburg tycker jag är mer informativ: http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0&yy=2013. Nya värden varje vecka (normalt tisdagar)
  LennartB

 16. Guy

  Gunbo,

  Så med andra ord är det där med medelta bullshit. Det visar inte vad som verkligen händer.

  Sätt ena foten i ett ämbar med isvatten och andra foten i ett ämbar med 80 gradigt vatten och i medeltal har du det riktigt skönt 🙂

 17. Lasse

  #14 o 15
  Tack för kartor. Ser att det tycks vara isområden utanför Arktis som ger skillnaden.
  Intressant med 30-40 talets avvikelse från 60-70 talet.
  Kan man få visa en graf där havsström varierar över tiden-just som en liten fundering!
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1900

 18. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  tack för trevlig artikel

 19. Slabadang

  Tack Lars !
  Jag har påpekat det tidigare men din berättarstil är ovanligt behaglig i sin blandning av fakta reflektioner och känslor. Dina artiklar är skrivna med ett intryck av en sakta rinnande lugn bred flod man gärna flyter med dig på.

  Tony Abbot har fattat fler mycket strategiskt viktiga beslut för att desarmera den byråkratiska makt och kontroll klimathotsmaffian ockuperat. ABC som är SVTs motsvarighet i Australien är nu allt oftare uppe som fråga och formulerat som ett problem man måste göra något åt. Det räcker med att public servicebolag blir kapat av ett fåtal nyckelpersoner med särintressen för att hela skiten skall bli partiskt osakligt och beroende. Den som får makten över redaktionspolicy och rekrytering är den som beställer partiskheten.

  Australiens folk har nykmtrat till och som klimathotet utvecklar sig dvs INTE så kommer Abbot att visa sig ha rätt och få rätt. Det existerar ingen reträttplan inom klimatmaffian och det gör dem väldigt väldigt sårbara när allt fler fattar att de blivit grundlurade.

 20. Peter Stilbs

  Ett litet tips om humoristisk Australisk underhållning – finns på DVD på ex amazon – Aussie Adventures – en man som tror han kan allt om livet i The Outback – men allt skiter sig alltid för honom i bästa Helan & Halvan-stil :

  Se ex : http://www.youtube.com/watch?v=fwfdYnSj5Vg

 21. Gunbo

  Lennart Bengtsson #15,

  Tack för länken till den ryska siten! Jag har inte sett den förut.

 22. Ingemar Nordin

  Fler nyheter från Australien. Den förre ordförande för ABC (public service) och numera rådgivare angående Australiensikt näringsliv och handel, Maurice Newman, skräder inte orden angående IPCC och klimathotet:

  “When necessarily, the IPCC resorts to dishonesty and deceit,” Newman said.

  “And for all the propaganda about ‘green employment’, Australia seems to be living the European experience, where, for every ‘green’ job created, two to three jobs are lost in the real economy,” he said.

  “The scientific delusion, the religion behind the climate crusade, is crumbling.”

  http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/31/tony-abbotts-top-business-adviser-accuses-ipcc-of-dishonesty-and-deceit

  Jonova kommenterar en op-ed i The Australian.
  http://joannenova.com.au/2013/12/skeptical-view-makes-australian-front-page-climate-madness-dishonesty-fraud-deception-lies-and-exploition-says-maurice-newman/

  Kan en sådan frispråkighet tolereras, ens i Australien?

 23. Ann L-H

  På upptäcktsresa i Australien i Midvinter/sommar-tid låter verkligen lockande. Tack för att vi får vara med häruppe i vår grådaskiga periferi!
  Hoppas på mer info om den nya klimatpolitiken och hur den uppfattas av dem Du möter. Vågar vi tro att våra svenska politiker, stridshingstar och andra är beredda att kämpa för att vi ska gå samma väg?
  God Fortsättning på det Nya Året, som ännu inte nått oss.

 24. AOH

  Lars. Tack för den fina berättelsen.

  ”……….På den tredje kvällen efter några flaskor gott Shiraz från Barossa valley brister dock fördämningarna och två likasinnade själar kan mötas i upprördhet över denna politiserade fråga. ….”

  Ett tips till alla AGW – vänner. Efter några flaskor blir ni av med er CO2-rädsla. Åtminstone stärker det imunförsvaret som det stod i tidningen om idag . 🙂

  OT: En annan som gillar dricka
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599915583414385&set=pb.388525541220058.-2207520000.13884

 25. Gunbo

  Guy #16,
  ”Så med andra ord är det där med medelta bullshit. Det visar inte vad som verkligen händer.”

  I princip har du rätt men vill man jämföra temperaturutvecklingen i t ex hela Australien 1990 och 2010 är det behändigt att räkna ett medeltal. Inom det ryms ju alla lokala förändringar både uppåt och nedåt. Pekar kurvan av medeltalet uppåt har det blivit varmare i en del områden åtminstone.

 26. Pelle L

  Gunbo #25
  ”Pekar kurvan av medeltalet uppåt har det blivit varmare i en del områden åtminstone.”

  Varmare än vad då? Nej, troligen bara mindre kallt 😀

  ”Oj, det närmar sig medelvärdet, måste vara klimatförändringarna!”

 27. Ingemar #22

  Tack för den informationen, Harligt att läsa. Speciellt efter att stollarna på alarmistsidan har hållit på precis så under mer än decenniet. Och i stort sett bara snackat skit då …

  Som sagt, när de stora massorna kommer till insikt hor stort och dyrt detta fiasko har varit, tillåtits vara och tom underblåsts aav många tror jag att det får en starkt tillnyktrande effekt på många av dem. Nästa stora lögn-ism kommer att behöva vara ngt alldeles extra för att den skalal få fäste …

  Slabadang #19, har du mer info om omdaningar på ABC?

 28. Jättetrevlig läsning Lars, tack för trevligt inlägg!

 29. Peter Stilbs

  Nu har en klimatmodellerare Sheerwood et al. funnit att nedre gränsen för klimatkänsligheten inte är 1.5C utan 3 …

  http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7481/full/nature12829.html?WT.ec_id=NATURE-20140102

  Vad säger Lennart B om det ? Verkligheten tycks ju säga något annat.

 30. Ann L-H

  Ingemar tack för tipset om ”anden i flaskan” #22. Nu verkar det som om fördämningen verkligen är bruten. Kan vi inte skicka ner våra tyngsta politiker till Australien för inspiration? Om Sverige inte delat i nästa COP-möte blir det säkert slantar över för en sådan resa.

 31. Ann L-H

  #30 Fort men fel som så ofta… Deltar ska det naturligtvis vara istället för delat.

 32. Lars Jonsson

  Tack för hälsningar från den mörka Norden och tillönskningar om ett Gott Nytt År. Nu är klockan 01 40 och vi har avverkat nyårsfirandet. Här är det numera år 2014. Fyrverkerierna i Sydney var sannerligen imponerande även om vi bara avnjöt dem via TV, där vi befinner oss.
  Vad gäller det isbundna fartyget i Antarktis så har de inte kunnat nås av en isbrytare. Även den australienska isbrytaren fick ge upp i sina räddningsförsök och passagerarna skall tydligen evakueras medels helikopter.
  Ha en trevlig avslutning
  Lars

 33. CL

  Tack för trevlig betraktelse från Down under Gotland.

  Ett litet förslag inför 2014:
  ”Klimatskeptiker”. Är det verkligen en bra beteckning på oss som inte tror på att klimatet är vår största utmaning för framtiden. Man kan väl inte vara skeptisk till klimatet, det blir ju som det blir, varierar som det alltid gjort och kanske blir det lite varmare p.g.a. mer CO2 i atmosfären.

  Vore inte ”Klimatkatastrofskeptiker” en mer rättvis beteckning. Lite lång så den måset förkortas till KKS.
  Vi är kks:are helt enkelt.
  Trycka upp lite märken för rockslaget?
  Örhängen?
  Kan skapa många tillfällen till nya diskussioner. Kanske väcka den tysta majoriteten. Kanske skapa en opinion för att det är bevisen för just katastrofrisken som skall diskuteras och inte att det blivit lite varmare.

  Gott Nytt År till alla som läser denna blogg och speciellt till alla som skriver och kommenterar så bra.

 34. Sören G

  Peter Stilbs #29 Mikael Tjärnström uttalar sig i P1. ”Värre än vi trott”.

 35. Sören G

  CL #33
  Klimathotsskeptiker är kortare.

 36. Sören G

  Tjärnström påstod vidare att den temperaturhöjning på knappt 1 C som vi hittills upplevt redan har fått stora konsekvenser. – Han önskar sig tydligen tillbaka till Lilla Istiden med felslagna skördar och svält och umbäranden.

 37. Perfekt

  Ingemar #3

  Du borde veta att jorden är rund, vilket får den märkliga effekten att australierna går med huvudet ner och fötterna upp. Det är inte konstigare än att en ökning av koldioxidhalten från 0,0003% till 0,0004% orsakar ett brinnande Gehenna och att Apokalysens fyra ryttare härjar på jorden, amen.

 38. Guy

  Gunbo#25

  Jag har nog svårt att hålla med dig. Australien befinner sig mellan 10grader S och 40 grader S. Som jämförelse motsvarar det från Niger i Afrika till Madrid i Spanien. Temperaturer ock också klimat skiljer sig markant mellan dessa platser så ett medeltal eller medeltemperatur är totalt värdelös. Enda sättet att kolla global temperatur inklusive trender är en och endast en mätstaion och så vänta några tusen år.

  Nu verkar medeltals-snickrarna hålla på som med mitt ex. med isvattenämbare och 80-gradersämbare. Om isvattnet antas vara +3 grader blir medeltemperaturen 37. Då är det bara att sticka en termometer i ars—t och se, tempen är 37 grader! Va’ var det vi sa’ :-). Medeltemperaturen är ett säkert kort också över hela kontingenter.

 39. bom

  Nykter idag Gunbo? Producerat en hel bukett av kommentarer och hela tiden hållit Dig på banan! Nästan ingen av Dina favoritvedersakare har kommit med några mothugg. Så lugnt och fint kan det i ett idealfall bli. 🙂 Nu kan Du nog få upp skumpaflaskan och börja fira (Jag har redan börjat – som synes).

 40. bom

  #15 Lennart Bengtsson

  Stort beröm för en svidande piskrapp på den trötta gamla IPCC-kraken: ”Detta är det få som är intresserade av då det ligger utanför IPCCs huvudlinje. ”

  Jag ber få önska Dig och alla andra rättänkande ett gott slut och ett härligt nytt 2014!

 41. bom

  Lars J
  Jag vill instämma i Slabadangs komplimang för Din skrivkonst. När Du ändå är i farten och på plats så kanske Du kunde komma med ett inlägg om Australiska Pyrofyter. Jag är så jättetrött på de svenska MSM-journalisternas lathet när det gäller de årliga skogs- och buskbränderna. De vantolkas undantagslöst som tecken på CAGW och föranleder ett väldigt tjattrande i apflocken. Det är väl att misstänka att bränderna snart flammar upp igen och att vederbörande ber Rockström om ännu ett katastrofuttalande. En variant av ”Grevinnan och betjänten” som dock är högeligen umbärlig!

 42. Gunbo

  bom #39,
  Jo. det är först nu Jonas börjar med sina fånigheter så jag får vara nöjd med dagen.
  🙂
  Det blir inte så ”skumpigt” här då vi ska vara barnvakt åt ett barnbarn.

  Gott Nytt År till dig!

 43. Bim

  Tack Lars för vackra bilder och underhållande text. GÅTT NYTT ÅR alla för skriverierna här på TCS eller KU kanske det skall vara.
  Det är min lektyr varje morgon efter kaffet.

  Under 150 års tid har temperaturen ökat 0,78 C eller 0,8 grader C. Osäkert! mätningar av jordens medeltemperatur på hundradels grader litar i vart fall inte jag på.

  Hur mycket av den ökningen som beror på CO2 finns det ingen som exakt vet. Det kan vara 0,20 grader eller 0,50 grader. Men att hela ökningen skulle bero på CO2 är osannolikt. Vi vet ju inte hur stor den naturliga ökningen varit

  Klimatkänsligheten vid en fördubbling av CO2 halten är i stort sett okänd. (Laboratoriemätningar är i det fallet helt värdelösa. Alla parametrarna som skulle behövas, för att simulera jordens klimat, är inte kända.)

  För att vi skall komma upp i en temperaturökning av 3-4 grader så räcker det inte med en fördubbling av CO2 halten. (Och då talar vi om en CO2 ökning med 380-400 PPM upp till 760-800 ppm. som skulle öka temperaturen med kanske drygt 1 grad möjligen 1,5 grad.)
  Är det ens möjligt?
  I vart fall får vi anstränga oss och lägga på ett kol. 😀

  Om vi skall nå upp till 4 graders temperaturökning fordras, teoretiskt, minst ytterligare en fördubbling av CO2 halten till 1529-1600 PPM. Då fordras även en del okända förstärkningseffekter och de får ju naturligtvis inte gå åt galna hållet, då blir det ju kallare.
  Herre Gud! Bengtsson, det här låter illa, vi får nog fortsätta att stå ut med vårt bedrövliga klimat under vinterhalvåret, åtminstone här vid Västkusten.

 44. Slabadang

  Ingemar N!

  Newman äger! Det är nog många i kulisserna som vill släppa på trycket angående IPCC och Newman sågar på rätt höjd dvs längs halskotorna på klimatmaffian. Att han lägger in ordet exploatera är alldeles utmärkt och korrekt det sitter i rätt sammanhang och som förklaring av klimathotandet på en och samma gång.

  Det är redan game ower för posörerna och kjag hoppas bara att allmänhetens förtroedne för vetenskapen inte slår över hela fältet.

 45. JIMMY

  Slabadang vad ska Svenska UKIPs göra efter valet hösen 2014 med SR-Ekot som har överlevande Japanska djungel Kamikaze soldater som inte har en internet-uppkoppling sedan andra världskriget och tror på ofarliga CO2 spårgas bluffen!! LOL!!

  Gott nytt år -ring klocka ring!!!

 46. Slabadang

  0.7 C på 150 år ?

  Skillnaden mellan de moderna fem mest ansedda temperaturserierna de senaste tio åren skiljer med a wopping 0.36 C (UAH – GISS) trots satelliter och modern termometeravläsning. Jag kan bara skratta åt klimathotarna och när man väl dykt ner i den vattniga soppa till proxi de använder sig av så vänder det sig i magen. ett felberäkning på två nioårsperioder i rad ger då 0.72C bara i osäkerhet !!
  Det är svårt att finna lust att debattera detaljer i den gigantiska galenskapen. Går det inte att ge hela den korrupta skiten ett slutligt förlösande nackskott?

 47. Slabadang

  Gott nytt på er!

  Ripassa till biff med örtsmör blir hvudrätten och bubbel har jag redan druckit för mycket! En knastertorr hummer blev diskvalificerad som entre och en smögensallad blir nu reservalternativet.
  Skål på er!

 48. Börje.S

  Radio”nyheterna” startar direkt med 4 graders förhöjd världsmedeltemperatur, mycket allvarligt.

  Meteorologen Tjärnström verkar instämma i farhågorna och får avsluta med att detta är resultatet av nya klimatmodelleringar och att sådana förr inte var helt perfekta, men numera nästan.

  Som vanligt ingen information om nuvarande trend. Ej heller ett ord om de 74 klimatstollarna som fastnat i Antarktis havsis.
  Cryosphere Today har ju rapporterar om nytt havsisrekord
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html

  Denna expeditions syfte är att bevisa att Cryosphere Today ljuger. Därför kunde expeditionen ge sig ut på jakt efter försvunnen havsis, den var ju helt försvunnen så någon konsultation av isläget var bara slöseri med tiden. I själva verket håller hela Antarktis med havsis och allt på att smälta bort totalt menar ledaren, Chris Turney professor och tillika affärsman med den lukrativa idén att rädda världen genom att rensa atmosfären från koldioxid som genial affärsidé.

  Milliontals dollar har gått åt och milliontals dollar måste skjutas till och räddningsmanskap måste riskera livet för att föra över dessa klimatoroade festprissar i säkerhet.

  Världen är galen.

  (I mina ögon begår Public Service landsförräderi med sina enfaldiga, enögda och förljugna rapporteringar om klimatläget.)

 49. Christopher E

  Lars, en mycket utförlig och välskriven sammanfattning av Australien.

  Jag såg bara en sak som jag tror behöver korrigeras. På ett par ställen står det att havsnivån under förra nedisningen var 60 meter lägre. Den var faktiskt minst 120 meter lägre. Men det gör ju inte din historia sämre! (Idag är dock havsytan drygt 60 meter lägre än den borde vara om vi inte även under vår interglacial har vissa landisar kvar).

  God fortsättning på 2014 Down Under! Hoppas det det dyker upp någon antipodinspirerad ny akvarell i blogghuvudet framöver.

 50. Lars Jonsson

  Christopher E

  Tack för påpekandet. Det skulle nog egentligen vara så att för 60 000 år sedan, när människor emigrerade till Australien och innan senaste nedisningen nått sitt maximum så var havsnivån 60 meter lägre.

  SKÅL!!!!

 51. AOH

  Ett klokt uttalande från DOWN UNDER
  Crowds go cold on climate cost
  The Australian – ‎30 dec 2013‎

  http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/opinion/crowds-go-cold-on-climate-cost/story-e6frgd0x-1226792154483#

  In his marvellous chronicle of human gullibility, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Charles Mackay wrote: ”Men, it has been well said, think in herds; it will be seen they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one.” It’s a pity Mackay did not live long enough to include anthropogenic global warming in his list of popular delusions.
  There has been none bigger.

  Tack KLIMATUPPLYSNINGEN för inlagor och kommentarer under 2013 och ett Gott Nytt 2014 önskas
  A L L A som bidragit

 52. Olav Gjelten

  Sören G # 36
  Klimatreligionens utövare är överhuvudtagit inte intresserade av vare sig forskning eller fakta.
  För dessa extremister finns bara ”den stora sanningen” som alla skall tvingas förhålla sig till. det kan vara genom avgifter, extra skatter, förbud och mycket annat.
  Tyvärr tror jag svenska folket fortfatarande ser Guds Barn, Livets Ord och Al Qaida som farligare grupperingar.
  Vi borde nog snarare omfamna alla dessa, i jämförelse harmlösa grupper, om vi i stället kunde bli av med Klimatlögnen, MP, V och C.

 53. Pelle L

  Senaste nytt för vårt grannland Danmark:

  Skatteintäkterna räcker inte till att betala subsidierna för vindkraften, så nu vill man börja med energiskatt på ved.

  http://dagbladet.se/djurnatur/1.6380…d-skatt-pa-ved
  http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=15032
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=5742771&playaudio=4806339

  Från den sista länken: ”Som att införa skatt på sol”
  Hade vi väntat oss något annat?

 54. AOH

  Är det inte det en intressant nyhet direkt i början av det nya året?

  Global temperatures to go up by at least 4 degrees Celsius by 2100

  http://zeenews.india.com/news/eco-news/global-temperatures-to-go-up-by-at-least-4-degrees-celsius-by-2100_900751.html

  The new research has been published in journal Nature . 🙂

 55. Pär Green

  53 Pelle L 2014/01/01 kl. 02:22

  Tack för din information.

  Är ju tur att pengarna i Sverige är slut och att det är valår i år, annars hade Lena Ek tagit efter direkt!

  http://statsskuld.se/

  Första länken fungerar inte. Artikeln är kanske borttagen?

 56. Pelle L

  Päe Green #55
  Sorry, här är den riktig länken.
  http://dagbladet.se/djurnatur/1.6380655-vill-kompensera-minskade-intakter-med-skatt-pa-ved

 57. Pär Green

  56 Pelle L 2014/01/01 kl. 12:01

  Du behöver inte vara ledsen!
  Men kul att du fick fram en fungerande länk.

 58. GregM

  Man kunde ju införa en skatt på vind. Alla fastighetsägare skulle åläggas att införskaffa en vindmätare och debiteras skatt efter vindhastigheten. Vi är ju ändå blåsta.

 59. GregM

  Peter Stilbs #29
  Sherwood är på samma universitet (University of New South Wales) som Chris Turney. Samme Turney vilken basar över forsknings-/turist/partytrippen på AKADEMIK SHOKALSKY som sedan en dryg vecka sitter fast i isen i Antarktis. Enligt uppgift är Sherwood Turneys chef och är troligen medansvarig för det monumentala fiaskot som sätter människoliv på spel, inte bara de som är på det aktuella fartyget, utan även de som skall undsätta. Huvudlöst!