Nya rön bekräftar att sol och moln viktigare än CO2

bright sun by cloud
I en artikel i Geophysical Research Letters har man testat klimatmodellernas uppskattning av låga moln i tropikerna och funnit att de överskattar deras eventuella positiva återkoppling med minst 50%. I själva verket så finns det studier som pekar på att molnen har en negativ återkoppling, dvs att de kyler ned snarare än förstärker en uppvärmning. Se vidare här.
I en annan artikel i Atmospheric Chemistry and Physics kommer forskarlaget fram till att det skett en nettoökning av solinstrålningen under perioden 1982 till 2008 som mer än väl förklarar den uppvärmning som skett sedan 80-talet. Se även här.
Sammanfattningsvis så pekar dessa studier (och många andra) på att forskningen kring molnens och solens påverkan på klimatet och den globala temperaturen fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt stadium. Samtidigt visar de tydligt att IPCCs klimatmodeller våldsamt överdriver koldioxidens betydelse och att modellerna har långt kvar innan de ens kommer i närheten av någon verklig simulering av hur klimatet fungerar.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mycket intressant rapport,detta med molnbildningen,vilket även
  Spencer pekar på.
  Atmosfärens motkopplings förmåga’ neg -RS’ denna variabel är den
  mest intressanta över tid,dels den transienta förmågans del och
  den över längre tid.
  Blir intressant att följa.
  ALI.K.

 2. Därav följer en ökad CO2 av den tropiska uppvärmninmgen,mer
  vattenånga i atmosfär efter uppvärmningen som följd,av haven.
  ALI.K.

 3. Michael

  Jag undrar om någon vet om det finns något skrivet om hur styrkan i det jordmagnetiska fältet påverkar klimatet. Sedan ca 160 år det jordmagnetiska fältet avtagit vilket sammanfaller med temperaturökningen. Måhända endast ett sammanträffande helt utan relevans men det vore roligt att se om någon studerat det.

 4. Thomas

  Michael #3 Som jag tog upp vid något tidigare tillfälle så byter jordens magnetfält polaritet med jämna mellanrum och är under växlingsskedet extremt försvagat. Jag har dock inte sett något som tyder på att man skulle observerat temperaturanomalier under dessa perioder.

 5. Bim

  Thomas # 4
  Klart att du inte har! 

 6. Michael#
  Kunskaper om Jordens polväxlingar och konsekvenser,vet man mycket lite om,en av cyklerna ca200 000 åriga är  av den kraftiga
  typen.
  ALI.K.

 7. Minskad magnetisk fältstyrka betyder minskad motkopplingsgrad,
  alltså högre uppvärmning som följd,positiv ökning av motkoppling.
  ALI.K.

 8. Björn

  Att sol och moln har större betydelse än CO2 har vi förstått länge, mycket länge. Solen kan inte behandlas som en konstant för den är i högsta grad en variabel. Täcker vi atmosfären med moln, behövs det inte många hjärnceller för att förstå att det blir mycket kallare. Om molnmassan moduleras av solvinden och dess medelyta ökar och minskar i takt med solens elektromagnetiska min- och max, är det fysikaliskt trovärdigt att även temperaturen varierar.

 9. Thomas

  Den första artikel Ingemar refererar till är en parameterstudie av en viss klimatmodell, IPSL-CM5A. Detta blir i Ingemars version att man testat alla klimatmodeller, och dessutom finns inte spår av den skepsis som annars råder mot denna typ av artiklar baserade på modellkörningar. När resultaten passar är det tydligen inte så noga.

 10. Börje S.

  #9
  Du känner andra genom dig själv

 11. Solens ’transienter’ dess betydelse av väder kortare förlopp,dels
  den längre typen av modulation av molnbildningen,instämmer med
  Björn därmed.
  Svensmark blir därmed spännande,den öppnar upp mer av klimat-
  vetenskapen och betydelsen av detta.
  Mycket spännande framtid blir det säkert mer av.
  Co2 delen dels den naturliga ökningen och den eventuella av
  människans lilla del av ökningens betydelse.
  ALI.K.

 12. Ingemar Nordin

  Thomas #9,

  Jag har inget emot studier som testar modeller. Hittills verkar de ju inte gå något vidare för dem, varken på regional eller global nivå. Det jag är kritisk till är när man förväxlar modeller med verklighet och dessutom fattar korkade politiska beslut i enlighet med modellerna.

 13. Inge

  Michael
  För några månader sedan var ett historiskt/vetenskapligt program på TV där man visade ett diagram med klar överensstämmelse mellan styrkan på jordens magnetfält och temperaturen. Svensmark intervjuades också.
  Så det borde gå att hitta något på nätet.

 14. Thomas, var i hela fridens namn läser di att detta i Ingemars version blir ”att man testat alla klimatmodeller”!?
  Och var i jösse namn läser du att där inte ”finns … spår av den skepsis som annars råder mot .. modellkörningar”!? 
  Som jag läser det rapporteras där dels att modellresultaten visar att de är väldigt känsliga hur parametrarna ’justeras’, och dels att dessa resultat indikerar att modellens globala känslighet överskattas påtagligt. 
  Ingenting i detta är inkonsistent med vad skeptiska sidan har framhållit i åratal:
  Att dessa GCM:er är mycket långt ifrån att kunna både förklara det rådande klimatet och än mindre prediktera det hundratals år i framtiden.
  Tvärtom! Så båda dina ’invändningar’ var återigen skott i foten …
   

 15. Slabadang

  Den bästa artikeln :
  http://www.atmos-chem-phys.net/12/9581/2012/acp-12-9581-2012.html
  Bygger på observationer och enkel logik. Solinstrålningen har ökat p.g.a av minskat molntäcke. PUNKT! Det är en fantatiskt snygg korrelation mellan förändringen av molntäcket från 1983 och GMT fram till dags datu och en solklar enkel första förklaring till obefintliga förändringen av GMT sexton år tillbaka.
  Vi äger ingen kunskap om hur molntäcket förändrat sig innan 1983 och som absolut bästa hypotes är molnen förklaringen till förändringar i GMT. Vi behöver inte ens modeller för att förstå sambandet. Hur detta faktum om ökad direkt solinstrålning i sin tur påverkat utfällningen från de naturliga CO2 depåerna är vad Salby och Humlum bland annat frågar efter.
  En återgång till studier av basics är vad som är lösningen för klimatgalenskapen.

 16. tty

  Thomas #4
  ”Som jag tog upp vid något tidigare tillfälle så byter jordens magnetfält polaritet med jämna mellanrum”
  I själva verket är mellanrummen i extremt ojämna och varierar mellan några hundra tusen och flera tiotal miljoner år. De senaste 80 miljonerna år har dock inget intervall varit längre än 3 miljoner år och det nuvarande (Brunhes) har med 780 000 år redan varat längre än genomsnittet.
  Däremot har du rätt i att det finns föga eller inget som tyder på att polaritetsbytet har någon nämnvärd inverkan på klimatet. Det skulle under alla omständigheter vara mycket svårt att påvisa även om så vore. Bytet tar några årtusenden och så korta intervall är knappast urskiljbara 800 000 år bakåt.