Ny källa till CO2 upptäckt

Forskare vid University of Massachusetts Amherst har hittat en ny CO2-källa. Det visar sig att sedimentära bergarter (bl.a. kalksten, sandsten och skiffer) kan avsöndra stora mängder organiskt material till floder och hav. Detta material omvandlas sedan av bakterier till koldioxid, skriver Science Daily.

Sedimentary rocks contain the largest mass of organic carbon on Earth, but these reservoirs are not well-integrated into modern carbon budgets” says Steven Petsch, a professor of geosciences.

According to Petsch, the bottom line is that the release of organic material from sedimentary rocks contributes approximately 2 percent of the carbon dioxide that enters the atmosphere each year. While this may seem like a small amount, it is another piece of the puzzle that can be used when determining how to reduce greenhouse gas emissions in the coming decades.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. István

    2% av den totala mängden  CO2 i atmosfären!
    Är det inte av samma storleksordning som all förbränning av fossila bränslen bidrar med?
    ”May seem like a smal amount”