Ny forskning om extremväder

perfect-storm

Kenneth Richard på bloggen NoTricksZone tar upp 25 nya vetenskapliga artiklar från senaste året om extremväder. Var säger forskningen om extremväder idag? Vi får ju via media höra att värmeböljor, torka, stormar, skogsbränder, översvämningar och annat otyg som allt som oftast inträffar världen över beror på den globala uppvärmningen.

Men vetenskapen pekar på något helt annat: Det verkar inte ske någon förändring, eller t.o.m. att det inträffat färre extremväder under de senaste decennierna jämfört med tidigare.

Keith Richard sammanfattar:

”Det som följer nedan är en sammanställning av vetenskapliga artiklar som publicerats under det senaste året som inte stöder den populära uppfattningen att jordens klimat och väder (och seismisk aktivitet) har blivit mer rörligt och mer extremt under de senaste årtiondena, eller att varmare temperaturer nödvändigtvis är kopplade till mer variation och en potentiell katastrof. Istället visar dessa artiklar att det moderna (20, 21: a århundradet) klimatet är, och har varit anmärkningsvärt stabilt, med betydligt mindre extrem variabilitet än under tidigare århundraden och årtusenden …”

“Forskarna har också funnit att frekvensen av stormar och tsunamier har minskat under den 20: e, 21:a århundradena; frekvenser av och intensiteter hos orkaner har minskat under de senaste årtiondena; och det finns betydligt färre skogsbränder i dag än för hundra år sedan. Dessutom har forskare inte funnit några signifikanta trender (även minskningar) i extrem nederbörd under de senaste decennierna jämfört med tidigare århundraden; frekvensen och intensiteten av torka är stabil eller sjunkande; tornado frekvensen har varit stabil eller minskat sedan 1950; klimatmodeller är alltför ”opålitliga” för att simulera variabilitet eller extrema väderförhållanden; och ett varmare klimat är ett mer stabilt klimat.” (Författarens fetstil och kursiveringar)

Även om vi haft uppe detta ett flertal gånger tidigare på Klimatupplysningen så är denna sammanställning och uppdatering väl värd att titta närmare på. Man kan bara hoppas att politiker, media och SMHI kan ta till sig lite av vad vetenskapen faktiskt säger. Har vi inte hört nog av lögner om detta nu?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Jag undrar om klimatalarmisterna möjligen kan ha rätt i påståendet om att extremvädren kan ha ökat på södra halvklotet eftersom temperaturskillnaden där har ökat mellan trakten kring ekvatorn och sydpolen?
  Eftersom det motsatta skett på norra halvklotet har vädret blivit lugnare här.

 2. S. Andersson

  Bra artikel. Jag uppskattade särskilt att Keith Richard gjort en sammanställning. Månne var rubriken ”Get off of my cloud”? (Och jo, Keith Richards lär ha skrivit sitt namn utan s under en period.)

  🙂

 3. KLIMATKONFERENS på Lidingö 8 oktober

  Anmälan helst i morgon den 12:e

  Norska Klimarealistene och Klimatsans arrangerar en heldagskonferens på Högberga Gård med deltagande av ledande forskare från båda länderna. För närmare information:

  http://klimatsans.com/2016/09/10/konferens-lidingo-810/

  För fullständigt program och inbjudan, mejla info(snabel-a)klimatsans.com

  Detta är den bästa chansen hittills i år att få en allsidig och faktabaserad information om aktuell klimatforskning med möjlighet för alla, även publiken, att yttra sig. Det är ett tillfälle för alla seriösa debattörer att uppdatera sin bild av klimatet. Anmäl dig du också !

  Jag ber om ursäkt för den korta tiden att anmäla sig. Förberdelserna blev försende på grund av två mässfall: Först hamnade Fred Goldberg på intensiven. Konferensen var hans initiativ. Klimatsans fick plötsligt ta över det praktiska. Han är nu bättre. Sen pajade min hård-disk. . .

  Vi hoppas att konferensen skall räta upp många publika missförstånd om klimatet, men det lyckas säkrast om även du engagerar dig. Anmäl dig och gör konferensen till en framgång.

 4. tty

  Rent generellt innebär varmare klimat också färre extrema väderhändelser, ett samband som redan H H Lamb påvisade för ett halvsekel sedan.

  Och tsunamis har naturligtvis absolut ingenting med klimat att göra.

 5. Olav Gjelten

  I total brist på motargument hörde jag en anhängare till klimatalarmismen uttrycka sig ungefär så här, ”Vart vill du komma? Att det skall vara fritt fram att släppa ut hur mycket gifter som helst”?
  Nej tyvärr går inte miljö- och klimatreligionen att bekämpa med upplysning..
  Folk, särskilt i de nordiska länderna, har i stor utsträckning blivit religiösa fundamentalister, som inte längre är mottagliga för fakta.

 6. Olav Gjelten

  # 5 ”Giftet” som skulle fortsätta att bekämpas var givetvis CO2.

 7. Thomas P

  tty #4 ”Och tsunamis har naturligtvis absolut ingenting med klimat att göra.”

  Inte idag. Potentiellt i framtiden:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Storegga_Slide

 8. Hans Björkman

  På svt jublar man över att det har varit det varmaste året nånsin. Det visade sig att värmen hade varit över Asien medan resten av världen varit kallare. Hur kan man föklara den skillnaden. Var koldioxidhalten högre över Asien? Visar det omöjliga med att använda sig av jordens medeltemperatur. Borde inte uppläsarens röst ha darrat av klimatångest när hon upplyser oss om dessa skrämmande fakta.

 9. Hans Björkman

  Som hallåan i nordkoreas tv

 10. Slabadang

  Tack igen Thomas P!

  Den där ofrivilliga intellektuella lyteskomiken du lyckas med är mycket avslöjande hur totalbäng hela din rörelse är. Hur ser på risken att antalet hemmorröjder sticker iväg pga den globala uppvärmning ni lovat … tror du ?

 11. Bo Carlsson

  Blir bedrövad när jag ser att en av världens största vetenskapsmäns namn används till att sälja en ganska undermålig bil, som kostar över en million, och subventioneras i Norge med över 800.000:- av staten
  Nicola Tesla uppfann bland annat växelströmssystemet. och var även i övrigt en stor innovatör.
  Jag anser det vara en skam att använda hans namn i sådana sammanhang som bygger på rent obevisat trams.

 12. Lennart Bengtsson

  *9
  Det som gör det extra outhärdligt att se på SVTs nyheter är hallåornas tendens att alltid visa sina känslor över de aktuella nyheterna. Härvid har det utvecklat en särskild skicklighet att utnyttja såväl röst-och tonläge som ögonrörelser. Det är härvid en lisa att se på nyheter från tysk TV. Dock är det ett stycke kvar till de nordkoreanska hallåorna som glädjemeddelande över det senaste atombombsexperimentet. Det var förvisso en uppvisning i den högre skolan. Här är språkkunskaper inte nödvändiga.

 13. Lennart Bengtsson

  Extrema vädersituationer

  Det är synd att ofta behöva göra de troende besvikna. Men det är faktiskt så att flera väderfenomen som vi betraktar som extrema, som kraftiga oväder och stormar, faktiskt blir mindre av ett problem i ett varmare klimat med förhöjda växthusgaser.
  En orsak är att extremväder inte beror på temperatur utan i första hand på temperaturskillnader. Det var av denna anledning som vädret var mer extremt under den lilla istiden.
  Den uppvärmning som jorden genomgått det senaste halvseklet har inte heller inneburit några katastrofer utan som framgår av flera rapporter har produktion av främst vete och ris varit utomordentligt god och många år rekordartad. Idag har fetma blivit ett större problem än svält även i utvecklingsländerna och den genomsnittliga livslängden har ökat från 48 år (1950) till 71.4 år(2015) och detta med en samtidig befolkningsökning från 2.5 miljarder till snart det tredubbla.
  Problemet är att man skapat en ”narrative” om klimatet som hör hemma i den postmodernistiska fantasivärlden och inte i verkligheten.

 14. Björn-Ola J

  SMHI:
  ”De lågtryckssystem som kan utvecklas till stormar förväntas generellt minska i antal på norra halvklotet i ett varmare klimat. Regionalt är det svårt att från scenarierna dra slutsatser om ändringar i våra trakter som överstiger den variabilitet som finns naturligt i systemet.

  Det här betyder alltså att det även i framtiden kommer att finnas mer eller mindre stormrika år eller årtionden och att detta troligen inte kommer att skilja sig väsentligt från hur det förhåller sig redan i dagens klimat.”

 15. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #14,

  Men SMHI varnar för, och säljer in sitt budskap till kommunerna med, en ökande mängd skyfall och nederbörd. På vilken vetenskaplig grund gör de detta?

 16. Lars Cornell

  #13 L.B. Men har du inte en gång sagt att normalt väder är extremt ovanligt?

 17. Sören G

  Vad är det för skador som västländerna sägs ha orsakat utvecklingsländerna och som politikerna i den utvecklade delen av världen förbinder sig att betala stora belopp för?

 18. Peter Stilbs

  Det är troligen helt i linje med statistikens lagar att man någonstans på Jorden, vilken dag som helst, kan hitta någon form av extrem vädersituation – utan att 30-årsmedelvärdet (klimatet) eller dess varians förändrats alls

  Och just dessa körsbärsplockas i den mediala propagandan – som ”bevis” för klimatförändringar

 19. Guy

  LB # 13

  Hear, hear!

 20. Lennart Bengtsson

  *16

  Jag skulle vilja säga att det aldrig existerar och kan sannolikt inte existera på grund av fysiska faktorer

  LennartB

 21. Björn

  Lennart Bengtsson [13]; Ja, jag håller med om att det måste ha varit extremare väder under Lilla Istiden. På grund av solens låga aktivitet måste det ha uppstått en betydande temperaturskillnad mellan ekvatorn och polerna. Mindre solaktivitet drabbar naturligtvis högre breddgrader och därmed uppstår en ovädersdrivande temperaturskillnad.

 22. Björn-Ola J

  #15
  SMHI
  ”En förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga nederbörd som varar i mindre än en timme. Det beror på att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga, vilket ger förutsättning för kraftigare nederbörd.

  I en studie av extrem korttidsnederbörd har forskare jämfört nederbördsmängder under trettioårsperioden 1981-2010, med projektioner för nederbörd i slutet av innevarande sekel.

  Studien visar att 10-årsregnen, det vill säga de regnmängder som faller i genomsnitt en gång vart tionde år, kommer att bli 10 procent större år 2050, och 25 procent större vid seklets slut, enligt dagens klimatmodeller.

  – Vid nästa sekelskifte ser vi alltså ut att få skyfall med 25 mm regn på en timme lika ofta som vi idag får 20 mm regn på en timme, förklarar Jonas Olsson.
  Nederbörd svårbeskrivet
  Nederbörd är mycket svårt att beskriva i modeller. Därför har forskarna även gjort en tillbakablick för att se hur väl klimatmodellerna beskriver en period som redan inträffat, och därmed går att jämföra med faktiska värden.

  – Modellerna klarar att återge historiska variationer ganska väl, vilket är positivt då det ökar trovärdigheten i resultatet säger Jonas Olsson. ”

  Ärligt talat vet jag inte vad för nytta sådan information har. Vilken regnintensitet ska man utgå ifrån när man dimensionerar VA-system? Att intensivt regn kommer oftare är egentligen ointressant. När det inträffar ska systemen ha kapacitet att transportera bort vattenmängderna.
  Annars har jag inget problem med påståendet att mer regn uppstår i varmare klimat, lika lite som att det kan bli färre stormar i ett varmare klimat. Tycker att det är logiskt.

 23. Slabadang

  Public service uppe i norra nordkorea intervjuar och tolkar ett vanligt oväder med hjälp av partiledningsrepresentant!

  http://www.svtplay.se/klipp/3755577/extremvader-kommer-att-oka

 24. Slabadang

  ”Fri” Television!

  Japp helt fri ifrån opartiskhet saklighet och oberoende!

 25. Lars Cornell

  #18 #20 Men då gör ju SVT rätt när de ständigt rapporterar extremt väder eftersom det alltid förekommer men ej normalt väder eftersom det inte existerar.
  Det är således mer sannolikt att det ovanliga existerar än det vanliga,
  Kanske inte här men där långt borta blir det osannolika då mer sannolikt än det sannolika!
  I synnerhet som det ju hänt där men ej här.

  https://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

 26. tty

  ThomasP #7

  ”Inte idag. Potentiellt i framtiden”

  Ja, efter nästa istid då, eftersom det brukar inträffa ett liknande skred efter varje glaciation:

  https://www.academia.edu/23044487/Evidence_for_long-term_instability_in_the_Storegga_Slide_region_off_western_Norway

  http://home.hisf.no/steinbo/marine%20geohazards/02-bryn_etal_mpg_2005.pdf

  Jag trodde faktiskt inte dig om att gå på Wikipedias klimatfantasier.

 27. Olaus Petri

  ”Potentiellt i framtiden” låter också ”enigt” och bra. Säkert något som någon vädergubbe eller agronom kan berätta mer om, vetenskapligt sett. 🙂

 28. Thomas P

  Björn-Ola #22 ”Ärligt talat vet jag inte vad för nytta sådan information har. Vilken regnintensitet ska man utgå ifrån när man dimensionerar VA-system? Att intensivt regn kommer oftare är egentligen ointressant. När det inträffar ska systemen ha kapacitet att transportera bort vattenmängderna.”

  Man kan inte dimensionera system för hur stora regnmängder som helst så man väljer att klara regn som antas inträffa bara med X års mellanrum. Om intensiva regn ökar kommer då regn som överbelastar systemet också inträffa oftare än man tänkt sig.

 29. Thomas P

  tty #26 ”Ja, efter nästa istid då, eftersom det brukar inträffa ett liknande skred efter varje glaciation:”

  Det handlar om att när havsbotten värms upp blir den instabil. Historiskt sätt har det inneburit slutet på istider, men det finns inget som säger att inte motsvarande kan inträffa om man värmer än mer som vi gör idag.

  ”Jag trodde faktiskt inte dig om att gå på Wikipedias klimatfantasier.”

  Jag överskattade tydligen din förmåga att tänka i flera led.

  Olaus #27 Som jag konstaterat många gånger tidigare här genomför vi ett helt okontrollerat experiment med klimatet. Vi vet inte vad som kommer att ske, en del kan vi uppskatta från klimatmodeller, annat har vi ytterst vaga begrepp om. Ni här är ju önsketänkare så för er gäller att om man inte vet säkert kan inget farligt hända, men vi realister inser att så fungerar det inte i verkligheten.

 30. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #22,

  Men hela SMHI-alarmismen bygger på deras hemsnickrade klimatmodeller och om deras gissningar om framtiden. Vetenskap?

 31. Olaus Petri

  Thomas, gott och väl att atmosfären aldrig tillförts CO2 av människor i sådan utsträckning, men av det följer inte att vi måste skämma upp oss så till den milda grad som vi gjort. Än så länge har vi bara åstadkommit en rädslokultur som både är direkt skadlig och som främjar ovetenskap.

 32. tty

  ThomasP #29

  ”Det handlar om att när havsbotten värms upp blir den instabil. Historiskt sätt har det inneburit slutet på istider, men det finns inget som säger att inte motsvarande kan inträffa om man värmer än mer som vi gör idag.”

  Nej, det handlar om att det måste samlas material som kan bilda ett skred, vilket bara sker under istidsmaxima då iskanten når kontinentalbranten. Och att det sedan måste inträffa en jordbävning som utlöser skredet, vilket händer i samband med isavsmältningen. Och nej, uppvärmning spelar ingen roll i sammanhanget. De djupare delarna av Norska Havet är inte varmare under mellanistider än under istider, och det är fråga om retrogressiva skred, som alltså börjar underifrån. Däremot är det kanske inte omöjligt att det ökade vattentrycket då havsnivån snabbt stiger efter en nedisning kan spela in.
  Läs gärna mina länkar. Det finns skäl till att jag lägger upp dem. Här är en till förresten:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817204001813

 33. Jan-Åke

  Jorden är sedan 3 miljoner år inne i sin 4e eller 5e kända istid,som innehåller glaciationer som var och en varar sådär 100000 år.Den interglacial vi nu har är av okänd anledning kallare än den förra.Mellan istiderna förflyter tiotals årmiljoner då världen är helt isfri temperaturen 10-12 grader högre än idag givetvis med varmare hav,i dessa hav som även höll aningen fler vätejoner utvecklades de revbyggande organismerna.Atmosfären har hållt 7000 ppm co2 för 70 miljoner år sedan som sedan successivt minskat till dagens 400 Så lyfter man blicken och ser till makroperspektivet är vi inne i ett ovanligt kallt klimat utan is vid polerna och med koldioxid neråt svältgränsen för växtligheten.

 34. Jan-Åke

  Skulle givetvis vara MED is vid polerna i slutet…fan fel fel fel

 35. Björn-Ola J

  #28
  Självklart kan man inte dimensionera för vilka vattenflöden som helst. Därför är det bra med statistik.
  Kraftig regnintensitet har dock kort varaktighet och man kan se till att det finns uppdämningskapacitet i systemen som jämnar ut. På platta yttertak får man se till att kunna brädda. Om detta sker två gånger per år i stället för en saknar betydelse.
  Jag kan alltså fortfarande inte se att en ökning av antalet intensiva regn med c.a 10% skulle ha någon påverkan på vilken regnintensitet man väljer att dimensionera för. Vanligt är att dimensionera för ett tvåårsregn.

  Ingemar #30
  Tja.. Bättre än att spå i kaffesump. Men för mig säger informationen att man kan fortsätta och dimensionera systemen som man alltid har gjort.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-punktnederbord-1.23041

 36. tty

  Jan Åke #33

  Den nuvarande istidsperioden började i tidig Oligocen för ca 35 miljoner år sedan med Oi-1 nedisningen. Antarktis har varit konstant istäckt, tidvis med betydligt mera is än nu, sedan miocen (14 miljoner år sedan).

  Nedisning i arktiska områden på norra halvklotet går också tillbaka minst till sen miocen (ca 8 miljoner år sedan). Bergsglaciation i arktiska områden (Alaska, Grönland, Spetsbergen) troligen ända till oligocen eller t o m sen eocen.

  Det som är nytt efter ca 2,5 miljoner år sedan är stora kontinentala istäcken på norra halvklotet. Istiderna varade till en början ca 40 000 år, men för knappt en miljon år sedan skedde en övergång till 100 000 års istidscykler. Orsaken är okänd.

  Numera är man f ö osäker på om Jorden egentligen någonsin varit helt isfri under någon längre period (kanske kortvarigt under PETM?). Problemet är att nedisningar i Antarktis inland som inte når ut till kusten inte är märkbara annat än indirekt genom abrupta havsnivåförändringar, och sådana inträffade även under t ex den varma Krittiden.

  Däremot är det helt riktigt att Holocen är klart kallare än den förra Eem-interglacialen (MIS 5e) och kanske också Holstein (MIS 11), den fjärde interglacialen bakåt.

 37. LBt

  Det är naturligtvis viktigt att vi får klart för oss vad ett varmare klimat kommer att innebära. 1 C har vi åstadkommit så här långt och summerar vi kan det betyda att resan mot nästa istid avbröts under 1800-talet och att de väderfenomen som bygger på temperaturskillnader lugnat ner sig. Isen i Arktis smälter. Dock är det rimligt att påstå att regioner finns där det börjar bli för varmt och torkan oroande.

  Men ändå denna första grad har knappast försämrat förutsättningarna för mänskligt liv.

  Men nästa grad? Ja, vi vet helt enkelt inte och perspektiven är månghundraåriga. En sak förefaller emellertid självklar, ett gigantiskt experiment vars långsiktiga konsekvenser är okända skall inte ersättas av ett annat gigantiskt experiment vars kortsiktiga konsekvenser troligen är förödande. Nu är det inte heller vad som kommer att ske, världens alla suveräna stater kommer inte att tillåta ekonomisk kallopps på grund av uteblivet fossilt bruk.

  Paris-mötet ligger helt rätt. Alla länder gör vad de kan för att begränsa våra gigantiska utsläpp, försöka begränsa oss nära 1,5 C och följa utvecklingen generationsöverskridande. Skulle Rossi et al lyckas ge oss billig enkel kärnkraft kanske vi kan komma närmare 1,5 C än 2 och vi kan med återstående fossila resurser hålla nästa istid borta tusentals år. Skulle inte LENR eller andra inovationer ge oss obegränsad energi blir troligen trots stora ansträngningar 2 C svårt att undvika och vi får nöja oss med att vi genom rimlig hushållning får de fossila resurserna att räcka så länge de gör.

  Naturligtvis är den inslagna vägen helt riktig, alla skall göra vad de kan för att på frivillig grund begränsa de globala utsläppen inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter. Det är bra om Tyskland börjar närma sig denna insikt och söker lösningar som är rimliga och inte minst säkerhetsmässigt hållbara.

 38. Kenneth Mikaelsson

  Buga er gott folk profeten oraklet idioten LBt har talat………

 39. Kenneth Mikaelsson

  By Ken Haapala, President, Science and Environmental Policy Project (SEPP)

  Treaty or No Treaty? According to reports, on September 3, U.S. President Obama and Chinese President Xi Jinping signed the Paris Climate Agreement (Treaty) prior to the G-20 economic meeting in Hangzhou, China. It is becoming clear that Mr. Obama has no intention of submitting the agreement for approval by two-thirds of the US Senate to become a Treaty, as required by the US Constitution — Article II, Section 2, Clause 2. As such, the agreement is not a treaty having the force of law in the United States, nor is it even a Congressional-Executive Agreement requiring a simple majority in both the Senate and the House of Representatives. The enforcement of the agreement under international law is a subject for legal scholars and; possibly extensive litigation. As the situation exists now, the future President can simply state that the United States changed its mind. Of course, the avid green groups would be outraged.

  Evading the responsibility of submitting the agreement to the US Congress creates a major issue regarding the Oath of Office. Article II, Section One, Clause 8 of the United States Constitution states: “Before he [the incoming President] enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation:–‘I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.’”

  Whether or not Mr. Obama cares about his oath, only he can say. But, officers of the United States, including military officers, take a similar oath. It will be interesting to see how any officer of the United States can explain how the evasion of Article II, Section 2, Clause 2 preserves, protects, and defends the Constitution of the United States. Further, will anyone who participated in these actions, should they be nominated to become an officer of the United States in a future administration, be asked how evasion of Article II, Section 2, Clause 2 preserves, protects, and defends the Constitution of the United States? See Article # 1 and links under After Paris!

 40. tty

  LBt #37

  ”Dock är det rimligt att påstå att regioner finns där det börjar bli för varmt och torkan oroande.”

  Har du något konkret exempel?

 41. LBt

  Jag tror också det är rimligt att påstå att man är rätt korkad om man förnekar det rimliga i påståendet att det finns regioner som drabbats av temperaturuppgången men jag tänker för den sakens skull inte peka ut någon person som är representativ för denna förnekelse.

 42. tty

  #4§

  Och du nedlåter dig inte heller till att ange vilka regioner det gäller?

  Som sagt, profeten har talat.

 43. Bengt Abelsson

  Jag tror också att det är rätt korkat att förneka det rimliga i att det finns regioner som påverkas positivt av temperaturuppgångar och ökad koldioxidhalt men jag har inga konkreta exempel.
  Utan en samlad bild av plus och minus kan viljan att ”göra gott” leda helt fel.

 44. LBt

  Bengt A,
  håller helt med vilket borde framgå av

  ”Men ändå denna första grad har knappast försämrat förutsättningarna för mänskligt liv.”

 45. Bengt Abelsson

  # 44

  Sammanfattningsvis så:Någon eller några grader upp eller ner gör att vissa får det sämre, andra bättre. Oklart var eller vilka.

  En dyrare och sämre energiförsörjning ställer till stora problem för mest allihopa.

 46. tty

  #45

  ”Någon eller några grader upp eller ner gör att vissa får det sämre, andra bättre. ”

  Några grader ner skulle i högsta grad påverka alla. Kolla hur stor del av världens hela jordbruksareal som skulle bli oanvändbar.

 47. Ingemar Nordin

  #46,

  Det är nog så att om det blir en GLOBAL (genomsnittlig) ökning på, säg, en grad så sker uppvärmningen företrädesvis i tempererade och arktiska områden, inte så mycket kring ekvatorn. Och där är det en klar fördel för framförallt jordbruket (längre växtsäsonger, mer av Sibiriens och Kanadas tundror blir odlingsbara).

 48. Bengt Abelsson

  # 46 och 47

  Tackar – då kanske upplysningen kan nå även LBt.

 49. LBt

  Den globala genomsnittliga uppvärmningen om 1 C har vi och den har redan inneburit betydligt mer genomsnittligt över de landmassor människan bebor. Så visst är det angeläget att vi gör vad vi kan inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter för att begränsa de globala utsläppen men det är ju också vad Paris-avtalet innebär.

 50. L

  #49; LBt, är det 100:e gången du skrivit just detta..?

 51. LBt

  L,
  nej faktiskt inte, just att temperaturen är signifikant högre över landmassor dvs där vi människor lever har jag nog inte påpekat tidigare.

 52. Slabadang

  Till alla!

  Jag vet inte riktigt hur jag skall uttrycka mig men…. hur går det för Lbt och gänget tycker ni 🙂 I de sista trådarna är det nästan så man börjar tycka synd om dem. Desperat postar de in ett argument eller en länk blundar och håller tummarna varenda gång. Åsså kommer tty ingemar eller vem som helst och bara krossar förhoppningarna i kraft av logik och fakta, i små små djävla smulor. Om och om igen upprepas mönstret. Varför de alltid får storstryk debatten är något de inte ens vågar tänka på. Att de försöker hitta bevis på något som det inte existerar gör dem mer lika de mest moderna spökjägarna. De sätter upp en massa avancerad teknisk apparatur som skall finna bevis på förekomsten av spöken, men alltid så går de kort men kan rapportera att det hänt ”nåt mystiskt” i alla fall under ”undersökningen”.
  Att utrustningen inte fungerar ses också som ett ”bevis” på att spöken är ”aktiva”.

  Jamenar tron kan försätta berg samtidigt som det kan få folk att hoppa över bergstup. Har de väl bestämt sig för att vara ” troende” så spelar fakta rimlighet och verkligheten ingen roll längre. Det är vad vi möter här. Den blinda fanatismen!

 53. Kenneth Mikaelsson

  Sen att fåntrattarna inte har insett att när allt frodades som bäst här på jorden så var det betydligt varmare ..
  sen skriker de i högan sky över återhämtningen sen lilla istiden.. snacka om pantat

  Kyla dödar.. har väl inte förutom kanske vid perm – trias varit ett extinktion event annat än när det blitt riktigt kallt.. och det ganska nära i tid ochså när mega faunan på norra halvklotet försvann

  Nu till nått riktigt roligt flertalet miljö muppar lär få känna på både kyla och svält innan det är dags att skotta ner dem…. Hoppas verkligen att de ska trivas i ett kallt helvete…..

 54. Gustav

  Slabadang:
  Nja att ”krossa” LBts argument i smulor är meningslöst. Vad som verkligen behövs är att lära sig kommunicera med honom och det är den VERKLIGA utmaningen! Apollo- Manhattanprojekten i all ära men detta är något som verkar så komplett omöjligt som det bara går. Vet inte hur många gånger LBt postat om denna 1C uppvärmning och fått frågan om han inte ställer sig bakom IPCC (som ju inte säger 1 C)? Det går helt enkelt inte att nå in till LBt. Tragiskt, men åtminstone så är det användbart som exempel på hur mänsklighetens möraste kapitel kunde skrivas, exempelvis förintelsen. Jag har alltid undrat om människor kan bli så mentalt avstängda så de kan utföra sådana handlingar som att elda upp andra människor och trott att det måste vara nära omöjligt. Ser man dock på de mentala vallar som LBt satt upp så förstår man att det är fullt möjligt…

  Och förresten så står sig detta inlägg bra som det är…

 55. Thomas P

  Kanneth #53 ”Nu till nått riktigt roligt flertalet miljö muppar lär få känna på både kyla och svält innan det är dags att skotta ner dem…. Hoppas verkligen att de ska trivas i ett kallt helvete…..”

  Du är inte den första här som hotar skicka otrogna till Sibirien, för jag antar det är vad du menar.

 56. Kenneth Mikaelsson

  Sorry du kommer få känna på det på hemma plan……

 57. Daniel Wiklund

  Förstår att du Thomas P är glad nu mär Miljöpartisterna beskattar oss för att rädda planeten. Förstår att du saknar Romson, men ersättaren faller nog i god jord. Miljöpartisterna är ju verkligen naturvetare, som den här bloggen har mycket att lära av.

 58. Guy

  Alarmister i farten:
  http://www.iflscience.com/environment/this-temperature-timeline-of-earth-shows-exactly-how-nonsensical-climatechange-deniers-really-are/
  Märk startåren. Märk också att både kall och varmperioderna saknas, i stort sätt.

  HBl i dag: Alla får plugga klimatvetenskap. Ingressen ” Klimatförändringen angår alla, men lånt ifrån alla vet vad den går ut på. Därför skall alla studeranden vid universitetet och yrkeshögskolorna få chansen att lära sig grunderna.”
  Här visas att klimatvetenskapen endast är fråga om business!! Sista meningen: ” Sitra uppskattar att marknaden för klimatsmarta lösningar når astronomiska 6 biljoner euro år 2050.”

 59. Roland Salomonsson

  5. Olav Gjelten

  Påminner om att i klimatdiskussioner göra skillnad på ”miljöföroreningar” och klimatpåverkande faktorer. Dessa är 2 vitt skilda saker i normalfallen.

  Miljörörelsen har i stort sett bedragit jordens befolkning genom att skaffa sig politiska sympatier genom löften om att bekämpa miljöföroreningar (vilket allmänheten fortfarande tror de kämpar för), medan de sedan ägnat sig åt något helt annat som enbart nämndes ”i bisatser” när rörelsen etablerades (klimat och t ex CO2-utsläpp).