Nej, vindkraft är inte lösningen

I ett inslag i förra veckan så fick vår nye energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar debattera med Nyamko Sabuni om hur vi skall komma ut från det elproblem som vi målat in oss i. Från regeringens representant upprepades mantrat att det är vindkraften som är lösningen. Farmanbar hade som argument för regeringens strategi att vindkraften levererar el för 30 öre per kWh. Det lät ju imponerande så jag tänkte att man kunde ta den siffran som utgångspunkt och titta lite på vad problemet är och att mer vindkraft inte är lösningen.

30 ore

Vad kostar vindkraft?

Bra fråga, Energimyndigheten gjorde en uppskattning 2016 och kom fram till siffran 40-50 öre/kWh. Kostnaden hade gått ner sedan 2014 men rapporten pekar också på att de bästa platserna för vindkraft snabbt byggs ut och en fortsatt utbyggnad sker i områden där förhållandena inte är lika goda.

Av denna potential kan omkring 50 TWh vindkraft realiseras till en
kostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr/kWh. Ytterligare 40 TWh ligger i
kostnadsintervallet 0,50 – 0,60 kr/kWh och 20 TWh har kostnader som är högre än
0,60 kr/kWh. Energimyndigheten ER 2016:17

Att bra områden börjar ta slut och det faktum att folk inte vill se sin natur förstörd har lett till att guldgrävarna letat sig ut till havs. Det som regeringen och Farmanbar propagerar för är havsbaserad vindkraft där förhoppningen är att naturvärden inte skall sätta käppar i hjulet. Energimyndigheten gjorde året därefter en beräkning av vad havsbaserad vindkraft kommer kosta framöver och kom fram till att produktionskostnaden skulle ligga i intervallet 61 til 88 öre/Kwh år 2020 och så lågt som mellan 50 till 78 öre/kWh år 2035. Det känns ju skönt att Farmanbar nu kan meddela att produktionskostnaden bara är 30 öre/kWh.

… så bedöms produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft
i Östersjön ligga mellan 59 och 86 EUR per MWh år 2020 för att sedan sjunka
till mellan 49 och 76 EUR per MWh till år 2035.  Energimyndigheten ER 2017:13

De siffror som Energimyndigheten kommit fram till är nog inte i överkant eftersom hela myndighetens uppgift är att främja allt som politiskt sett klassas som hållbart. Man kan kanske hävda att dessa siffror är flera år gamla och det minsann hänt en hel del på det havsbaserade området så låt oss titta på några projekt där vi har siffror.

Strike price

I Europa är det vanligt att stora kraftverksprojekt auktioneras ut och kraftbolagen får bjuda genom att lova att leverera kraft till ett visst pris, ”strike price”,  under till exempel 15 år. Den som kommer in med det lägsta budet får tillståndet att börja bygga och slipper därmed en lång tillståndsprocess.  Ligger marknadspriset på el över det överenskomna priset så förlorar kraftägaren på avtalet men de är å andra sidan skyddade från låga priser. I Storbritannien så var den senaste stora auktionsrundan 2019 och då vann kraftproducenterna kontrakten med priser som idag ligger på ca 59 öre/kWh*. Hmm, under 60 öre/kWh, vi börjar närma oss 30 öre … om kostnaden halveras …  och vi inte bryr oss om förutsättningarna.

I den utbyggnad som nu sker i Dogger Bank var uppkoppling till fastlandet ordnad av staten. Det enda som kraftproducenterna skall göra är att bygga en vindsnurra 10 mil ut i Nordsjön och fråga var de skall koppla in sladden. Tar man höjd för den infrastruktur som behövs för att koppla upp dessa vindsnurror med fastlandet så är det helt i linje med vad Energimyndigheten förutsade.

Man kan förledas att tro att dessa kontrakt är helt oproblematiska för staten. Att man förbinder sig att betala ett fast pris för något är väl alltid att ta en risk men problemet är värre än så. Det som händer är att när det väl blåser, och priserna går ner, så står staten med Svarte-Petter och betalar det fasta priset till producenterna. Den kostnaden skulle man förhoppningsvis ta igen när   priserna går upp och man kan klara sig med att betala det fasta priset, problemet där är ju bara att priserna har gått upp för att det inte blåser, ergo det man förlorar på gungorna … är förlorat.

Vi är dock sanningen på spåren varifrån de 30 ören/kWh kommer, om någon annan betalar så kan man säkert pressa priset till vad som helst. Det Farmanbar kanske syftar på är att om skattebetalarna står för kostnaden att koppla upp dessa vindkraftparker så blir bygget så mycket billigare….. eller, typ kostnaden för de som skall bygga snurrorna. Det är tur att man inte är politiker för då skulle man få behöva förklara för för folk att det det blir billigare om man bygger något dyrt för deras pengar så att någon annan skall kunna tjäna pengar.

Är det vindkraft vi vill ha?

Även om det nu vore så att man kunde leverera energi från havsbaserade vindkraftverk så är frågan om det är något som kommer ta oss ur det hörn vi har målat in oss i. Vi sitter där vi sitter för att vi under de senaste tjugo åren subventionerat vindkraft och motarbetat kärnkraft. När det blåser så har den subventionerade vindkraften dragit undan mattan från vilket annat energislag som helt. Det fungerar ett tag så länge det finns en överproduktion men när man lägger ner fyra kärnkraftverk så knackar verkligheten på dörren.

Det regeringen kommer göra genom att betala för byggandet av havsbaserad vindkraft är att öka produktionen under de dagar då vi redan har ett ett överskott. När det inte blåser så blåser det inte och skall vi bygga ut vindkraften för att leverera ens hälften av vad vi behöver kommer vi ha ett vindkraftverk i varenda buske.  Den 29:e december producerade Sveriges cirka fyratusenfemhundra vindkraftverk 250 MW. Samtidigt producerade våra sex kärnkraftverk 7000 MW. Skall vi ersätta kärnkraften med vindkraft, och det är den banan regeringen är inne på, skulle vi behöva en vindkraftpark som var trettio gånger större än vad den är idag.

Vad kostar kärnkraft?

I samma inslag i Aktuellt kommenterade Farmanbar det nyss startade kärnkraftverket i Finland eller som han säger ”en av världens i särklass dyraste byggnader”.  Farmanbar hävdar att den finska reaktorn kommer att leverera el till en kostnad ”en bra bit över en krona” men hur är det med den saken egentligen?  Staffan Qvist beskrev i våras i en artikel i Second Opinion varifrån dessa överdrivna siffror kommer ifrån. Istället för att lita på en sammanställning som nyhetsbolaget Bloomberg gjort för att få uppmärksamhet så har Staffan titta på vad räkenskaperna för TVO som äger kärnkraftverket säger. Tittar man i deras böcker finner man siffran 42 euro per MWh vilket motsvarar 43 öre/kWh.

…  TVO:s egen beräkning (motsvarande LCOE) för OL3 ligger på cirka 42 EUR/MWh, i linje med den enkla beräkningen från offentliga data ovan.

Olkiluoto 3 har kostat TVO dryga 50 miljarder;  vi elkonsumenter har genom elcertifikat subventionerat utbyggnaden av Svensk vindkraft. med det dubbla. Vindkraften i Sverige producerar ca 28 TWh per år men naturligtvis bara när det blåser. Olkiluoto 3 kommer producera ca 12 TWh per år och då planerbart 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan i åttio år. När Farmanbar talar om vad subventionerad vindkraft kostar så kan man fundera över vad elen från ett subventionerat Olkiluoto 3 skulle landa på? Vad är driftskostnaderna för ett kärnkraftverk när vi räknat bort kapitalkostnaden – 10 öre/kWh?

 

 

 

* För de som sett ”strike price” på under 40 pund/MWh i reklamen för havsbaserad vindkraft kan läsa hur priset räknas upp år för år.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En annan

  Men allts…var hittar sossarna alla dessa oduglingar som med god hjälp av SVT får kläcka ur sig vad som helst? Har denna minister överhuvudtaget kvalifikationer för att begripa hur ett kraftnät fungerar eller läser han innantill i partiboken?
  Att sedan Strandhäll är tillbaka på en för henne totalt främmande post gör hela soppan rent oaptitlig!

 2. JonasW

  Tack för ännu en informativ och träffande artikel.

  För några år sedan hade jag ett samarbete med ett stort Svenskt försäkringsbolag.
  De berättade att de inte försäkrade havsbaserad vindkraft. Anledningen var att premien skulle bli så hög att det var meningslöst att teckna en försäkring.

  Orsaken är de stora riskerna som finns med havsbaserad vindkraft (stor haveririsk, mycket dyrt att reparera, kan bli långa stilleståndskostnader).

  Denna ”oförsäkringsbara” kraftgenerering tycker tydligen vår regering är framtiden.

  Skulle önska att någon reporter ställde frågan om försäkring, men det kommer väl inte att inträffa.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  # 1 En annan.
  Gång efter annan tar vi upp att västvärlden håller på att gå under medan Kina på goda grunder tagit över framtidstron.
  En väsentlig skillnad mellan väst och ”öst” är att ledarna i öst anses ha adekvat och kvalificerad utbildning plus bildning i botten.
  Här har Magdalena toppat laget med Strandhäll med flera …

 4. Evert+Andersson

  Tack Johan! Spot on som vanligt!

 5. Lasse

  Tack Johan
  Gissar att det bidrag som vinden ger måste förvaltas bättre om det skall bli lönsamt att bygga ut den.
  Då får vattenkraften lagras och släppas på i en för miljön olämplig takt.
  Kärnkraften kom för att inte miljöbelastningen från vattenkraften skulle bli för stor.
  Det är fortfarande ett bra argument.
  EU klassar tydligen både gas och kärnkraft som investeringsbar.
  Gasen har nu etablerats på ett lägre pris, utpressningen är över för denna gång!

 6. Claes-Göran Daniels

  Mycket bra artikel som belyser kostnadsbilden. Men borde den inte kompletteras med det faktum att vindelen är en intermittent kraftkälla. Det fordras ytterligare kraft-produktion för att skapa en kontinuerlig tillgång i elnätet. Vindkraftens förutsättningar kan närmast liknas vid en gökunge i boet. Vilken oprioriterad kraftkälla skall vi skattebetalare bekosta för att få el 24/7 i våra likaledes bekostade nät? Omvända elcertifikat från vindel borde adderas för att uppnå en rimlig kostnadsjämförelse.

 7. Ivar Andersson

  Havsbaserad vindkraft olönsam – får 236 öre per kWh i subvention
  https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/havsbaserad-vindkraft-olonsam-far-236.html
  Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning genom stabil och trygg modern kärnkräft, är extremt olönsam. I det mycket blåsigare Storbritannien får de nya offshorvindkraftparkerna Hywin och Kincardine subventioner på 236 öre per kWh och snittet i subventionen för offshorevindkraften via garanterat pris ligger över 135 öre per kWh och är stigande. Den nya reaktorn i Hinkley Point får bara 132 öre per kWh i statligt garanterat elpris och är alltså lönsam vid lägre elpris än offshorevindkraft.

 8. #5 Lasse

  Vattenkraften kommer naturligtvis att regleras allt snabbare för att kompensera vindkraftens svängningar, med allt vad det betyder för naturen.

  Hur man än gör så finns det dock ett maximalt uttag på ca 14 GW vattenkraft. När det inte blåser och det är kallt som f*n behöver vi 24 GW. Det saknas 10 GW och idag så står kärnkraften för 7 GW. Våra vattenmagasin är inte räddningen om vi skall gå över till en ett samhälle a la’ MP.

 9. Lars Cornell

  #7 ”ett samhälle a la’ MP”
  Det gäller Mp i Sverige måste tilläggas.
  Mp i Finland inser kärnkraftens stora värden.
  Men så har Mp-Finland mycket mer väl utbildade människor i partiledningen.

 10. Ivar Andersson

  När det blåser någon annanstans blir elen dyr men vindkraften har inte mycket att sälja och får små inkomster. Kärnkraft och vattenkraft producerar mycket el och får bra betalt för sin produktion.
  När det blåser mycket så blir elen billig och vindkraften har mycket att sälja men får ändå små inkomster. Kärnkraften producerar mycket som vanligt men får små inkomster. Vattenkraften anpassar/reducerar elproduktionen och får mycket små inkomster.
  Vindkraften bidrar till att kärnkraften i första hand och vattenkraften blir mer lönsamma eftersom dessa energislag kan producera el när priset är högt.

 11. Tack Johan, Staffan Qvists genomgång (sågning) av Bloombergs beräkningar var mycket övertygande (Groucho Marx, ”Detta är mina beräkningar. Om du inte gillar dem har jag flera.”). Rekommenderas alla till läsning.

 12. BD-Nille

  #9 Ivar A
  ”Vindkraften bidrar till att kärnkraften i första hand och vattenkraften blir mer lönsamma eftersom dessa energislag kan producera el när priset är högt.”

  Hur menar du nu? Snarare parasiterar vindkraften på i första hand kärnkraften men även på vattenkraften. Eller som Jan Blomgren beskriver det:

  Citat:

  ”I korthet ser processen ut så här:
  1. Subventioner för att öka andelen sol och vind.
  2. Kraftig utbyggnad, som leder till överproduktion.
  3. Överproduktionen leder till låga elpriser.
  4. Icke subventionerad planerbar kraft (fossil kraft, vatten- och kärnkraft) får problem med lönsamheten.
  5. Planerbar kraft läggs ned.
  6. Sol och vind kan inte ersätta den förlorade planerbara elen.
  7. Sämre tillförlitlighet, i värsta fall omfattande elavbrott.
  8. Ingen politiker klara av att säga att ”vi politiker orsakade situationen, och nu får ni väljare leva med detta hädanefter”.
  9. I panik beslutas att ny planerbar kraft måste byggas snarast, helst igår.
  10. Det som går att bygga snabbt är fossil kraft, ofta gaskraft”

  Slut citat

  https://timbro.se/smedjan/samhalle/det-borjar-med-vindkraft-och-slutar-med-fossilkraft/

 13. #6 Claes-Göran Daniels

  Det är helt riktigt. De dolda kostnaderna för vindkraft är den infrastruktur som behövs för att cirkusen skall fungera. Dels har vi extrakostnader för överföring och sen den helt olösta frågan vem som skall leverera el när det inte blåser. Så länge vi har ett elöverskott total sett och en stor och reglerbar vattenkraft så märks inte dessa problem så mycket men det har om inte denna höst blivit helt klart för alla att ett vindkraftverk i Norrland inte hjälper situationen i Malmö.

  Den stora kostnaden som vindkraften har är den kapitalförstöring som det innebar att lägga ner kärnkraften.

 14. Adepten

  Återigen ett stort TACK för inlägget 🙂
  Jag har svårt för att hitta några kostnadsberäkningar på inkopplingar och tillkommande HVDC VSC-teknik för havsbaserad vindkraft.
  Finns det någon som kan upplysa mer om detta?

 15. #14 Adepten

  ”kostnadsberäkningar på inkopplingar ”

  SVK har ju nu fått i uppdrag av regeringen att bygga ut den infrastrukturen och jag tror de skall komma in med en plan i juni i år. Då finns det väl med där en kostnadsberäkning.

  Man kanske skulle kunna hitta siffror från UK eller Tyskland men man kan ju konstatera att i de fall där staten tar hand om bygget och garanterar ett pris så byggs det havsbaserad vindkraft. När bygget skall stå för sina egna kostnader och inte får garanterat pris så byggs det inte.

 16. Lars Cornell

  #14 Jag tror det var Energimyndigheten, men det kan ha varit någon annan, som skrev att det havsbaserade elnätet kostar motsvarande en krona per kWh.

  ”det skulle kunna vara möjligt att bygga ut en viss mängd havsbaserad vindkraft med ett stöd på 60 öre/kWh”
  Energimyndigheten ”Havsbaserad vindkraft”

  Men kostnaden ökar mycket vid stor utbyggnad.

 17. Roland

  Återigen vill jag rekommendera en bra välgjord svensk dokumentär!
  Vindkraft – ”räddning eller fördärv ” I tre delar där många experter är med.

  https://www.youtube.com/watch?v=woBYX-7-4d4

 18. Björn

  Har vi som idag ca 10000 MW installerad vindkrafteffekt och man av denna effekt, endast kan tillgodogöras sig motsvarande ca 3000 MW på helårsbasis, vem skall då betala för att 7000 MW står outnyttjat? Detta är problemet i ett nötskal, vem eller vilka står för dessa 7000 MW outnyttjad stand bye effekt? En kärnanläggning betalar normalt sig självt genom sin stabila drifttid och att den då samtidigt genererar inkomster. I denna belysning av vindkraftens låga drifttid, så vem är ekonomiskt ansvarig för den outnyttjade effekten, för den kostar? Man kan dessutom fråga sig, hur kan man överhuvudtaget i rationella ekonomier och utvecklade samhällen, komma på tanken att bygga sin elförsörjning på vindkraft?

 19. stig morling

  Björn med flera! Hav tröst räddningen finns i grannlandet ”Papylonien”!Kapitel 7 Kruska city tar ledningen
  Motto: Allting går att sälja med mördande reklam (Ulf Peder Olrog)!
  Äntligen utropade Kunnigunda! Hon hade äntligen fått gehör för den sant hållbara lösningen för Kruska citys energidilemma. Med stöd av den entusiastiska gruppen vid Kruskauniversitetet, kallad ”Vi som vill” hade ett nytt projekt sett dagens ljus. Kruska city skulle som det heter ”gå först”: En förankring hos de ledande politikerna, stadens främsta hens hade gått som en dans! Den nödvändiga juridiken hade nu ”satts i sjön”: Alla fastighetsägare inom huvudkommunens gränser hade vid höga viten ålagts att förse varje hustak med solceller och på varje tomt skulle minst tre vindmöllor uppföras. Dessa anläggningar skulle knytas ihop i ett lokalt elnät. De politiska ungdomsförbunden i Kruska city firade genomförandet med glada övningar!
  Den så kallade implementeringen tog ca två år. Nu skulle nästa steg tas. All import av elkraft förbjöds, liksom energiexport till omgivande delar av Papylonien. Kruska city skulle framstå som en världsledare inom hållbarhet, kort sagt man skulle från och med nu vara självförsörjande och en föregångare för övriga världen.
  Men nu drabbades även Kruska city av en så kallad ”Fimbulvinter”. Inte bara att temperaturen sjönk till ca – 25 oC under januari och februari (ja, Papylonien ligger som bekant mellan 62 breddgraden i nord och en god bit norr om Polcirkeln. Dessutom blev denna vinter i stort sett vindstilla. Solljuset kunde nyttjas mellan 0 och ca 10 timmar per dygn för produktion av ”sol-el”. Kort sagt, man sålde snabbt slut på alla vinterpälsar, ett dilemma var att ett antal olagliga braskaminer fortfarande kunde anas i Kruska citys slum!
  Men, nu måste en hållbar lösning komma fram! Rykten hade ju gått på Kruskas universitet om att det fanns något som heter ”jordvärme”! Sagt och gjort! Man tog kontakt med en känd borrfirma, kallad ”Djupdrillo”! Drillo Reuterblom var aldrig senfärdig i affärer! Ett kontrakt för provborrning tecknades inom 14 dagar. Borrningarna kom igång. Drillo levererade varje dag till Kruska citys beslutande hen hur borrningarna fortskred.
  Men så en morgon, man hade nått ner på imponerande borrdjup till ungefär 2 000 m kom en svart tjock vätskestråle upp ur borrhålet. Och inte nog med detta. En av borrarna tyckte man fått resultat. Han bjöd runt på var sin Havanna-2 cigarr för att fira ett resultat. Men när han tände en tändsticka skedde en smärre explosion, den svarta vätskan tog eld och spred både ljus i morgonrodnaden och värme till de kringstående. Ljuset lockade snabbt fram ett antal frysande och huttrande Kruska citybor. De slöt sig snabbt samman i en ring runt denna värmande ljuspunkt. Händelsen rapporterades snabbt via såväl djungeltrumma som sociala medier till stadshuset.
  Här uppstod en gruvsam kalabalik. Några ledamöter förstod den skrämmande verkligheten. Här krävdes snabba åtgärder från de så kallade ”kommunikationsstrategerna”. Sagt och gjort, en kontakt med Papyloniens ärevördiga ”Snömossmedja” skedde.
  Till all lycka fanns Ursula af Pratenhjelm på plats i smedjan. Hon kunde omedelbart förmedla ett lämpligt lugnande svar till de oroliga: ”Åter hade Papylonien gått före, man hade börjat utveckla den helt unika, djupa (juvenila) jordvärmen för en hållbar energi- försörjning av Kruska city!!

 20. Frågan är vad som avses med vindkraftens ’produktionskostnad per MWh’-installerad teoretisk mängd MWh eller erfarenhetsbaserat uttag av MWh över tid?
  Eftersom varje installerad MW vindkraft måste kunna balanseras av kraftproduktion med ’svängmassa’ -kärnkraft, vattenkraft, gaskraft-blir alla beräkningar av vindkraftskostnader per producerad teoretisk MWh meningslös, om den den inte kompenserar för en lika stor produktion av ’svängmassedito’, dvs vindkraftsinvesteringar som isolerad företeelse har noll värde, ’att kasta pengarna i sjön’.

 21. Evert+Andersson

  Som jag förstår frågan om nät för att ansluta havsbaserad vindkraft är det tanken att det ska finansieras med abonnenternas nätavgifter. Som det redan är väsen om att de är höga och monopol för nätägarna.
  Tror det var i SVK:s rapport LMA2021

 22. Håkan Bergman

  30 öre per kWh är det värde man får för vindkraften i SE1 och SE2 om man räknar fram ett medelvärde för spotpriset för varje kWh, men vindkraften säljs nästan alltid genom så kallade PPAer, power purchase agreements där stora företag betalar ett överpris för vindkraften för att använda avtalen för greenwashing. På vilken annan marknad tillåts aktörer agera så?

 23. SatSapiente

  I gårdagens Rapport fanns ett inslag med en vedförsäljare en bra bit från Stockholm.
  Han rapporterade en kraftig efterfrågan på ved trots att han låg en bra bit från huvudstaden och förmodade att det berodde på att de närmare liggande hade slut på ved.
  Är det så här vi ska värma våra bostäder (dvs de som har eldstäder) när elpriset pga den förda politiken (eg brist på förd politik) drar iväg?
  De som regelbundet eldar med ved brukar köpa in vinterns behov på försommaren då priset är lägst. Man kan undra vad priset är nu i vinter och när det är ont om (torr) ved.
  Jag vill minnas att jag läste att för några år sedan gick fattigare Londonbor till antikvariaten och köpte böcker kartongvis för att elda med, böcker var billigare än ved eller kol. Kommer vi att hamna där också?
  När energi- och bränslepriserna drar iväg slår det mot allt i samhället, alla priser och inflationen ökar och (nästan) alla blir fattigare. Ett exempel, IKEA höjer sina priser med i snitt 9% nu.

 24. Johan Montelius

  #19 stig morling

  😀😀😀😀

 25. SatSapiente

  #22 H Bergman
  PPA-er = Snake oil ?
  Dvs man köper något verkningslöst som säljs med löften om mirakeleffekter.
  Vad är en ”grön image” värd, nu och om säg 10 år?

 26. Lars Kamél

  Vindkraft är bara lösningen om problemet är att det finns för många fåglar, fladdermöss och insekter i världen. Men vem anser det vara problemet?

 27. Marijn Poels har gjort en dokumentär om krafterna bakom vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

  https://www.marijnpoels.com/headwind

  https://www.youtube.com/watch?v=7RgyLDVlAg4

 28. Benny

  Nu blev ju Olkiluoto onödigt dyr för att man anlitade fransmän till bygget! Alla vet ju hur ”bra” fransmännen är på att organisera och bygga saker så det förvånar inte! Till råga på allt så försenades allt också p g a finsk byråkrati vilken inte står svensk efter i något avseende! Olkiluoto blev onödigt dyr av en massa orsaker, inte bara fransmännen, och att påstå att ett nytt kärnkraftverk till skulle kosta samma summor när man löst problemen är ju ganska korkat att påstå men ”gröna” politiker är ju kända för sitt hejdlösa ljugande!

 29. En annan

  Oj då, vem såg detta komma ( innan MP lämnade )?https://sverigesradio.se/artikel/eu-pa-vag-att-klassa-karnkraft-som-hallbar-svenska-regeringen-positiv
  Så när Bryssel säger Hoppa svarar Sverige -hur högt!
  Våra politiker skyfflar gärna allt mer makt till Bryssel, medans våra inhemska problem förblir olösta. Oduglingar, inget annat.
  Dessutom oförtjänt avlönade oduglingar!

 30. Håkan Bergman

  En annan #29
  I Berlin håller sossarna tyst för husfridens skull. Vi får se om dom gröna nöjer sig med verbala protester, men regeringen har åtminstone hållit längre än Magda I.
  https://www.politico.eu/article/eu-nuclear-energy-gas-green-climate-technology/

 31. Lsrs Tjorén

  Vad är felet med ”fossil” energi? Måttlig jämförelsevis!
  https://youtu.be/4VUKfLlKgXo

 32. Håkan Johansson

  Samnytt har gjort en dokumentär om vindkraft i 3 delar, mycket bra, komplettera med professor Jan Blomgrens bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”. De som bygger vindkraft tar inte kostnaden för ett dyrt nät, de tar inte kostnaden för ersättningskraft, de tar inte kostnaden då nätet destabiliseras. Stoppet av kärnkraftsreaktorerna har påverkat nätets stabilitet mycket negativt och minskat överföringskapaciteten från norra Sverige, All vindkraftsutbyggnad utan motsvarande erättningskraft bör stoppas. Vem tar kostnaden för ersättningskraft?

 33. Rolf Mellberg

  Snart tar det stopp vad gäller vindkraft och då finns bara kärnkraften kvar som realistiskt alternativ.

  Jag tror ju starkt på ”Molten Salt” så jag sökte nu på Youtube ”molten salt reactors” med en månads filtrering.

  Oj oj oj, så mycket träffar. Här kan man lätt spendera ett par dar i självstudier. Vi borde samla kraft för att studera detta och bedriva opinionsbildning.

  Det händer nu så mycket så snabbt så det är nog stor risk att en kärnkraftsatsning läggs på ”fel häst”.

 34. Roland

  #29

  I oktober var det EU:s energikommissionär som offentligt stöttade små modulära reaktorer, och veckan innan dess den prominente Frans Timmermanns som utlovade EU-stöd till Bulgariens reaktorprojekt. Men de båda hamnar dock i skuggan av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ord om energimixen under öppningsanförandet vid oktober EU-toppmöte:

  ”Det är uppenbart att vi behöver mer förnybar och mer ren energi [..] Vindkraften är väldigt volatil, men också 50% billigare än vad den var för ett decennium sen [..] samtidigt behöver vi även en stabil källa, kärnkraft. Och, under en omställningsperiod, även naturgas.”

  Att tyskan von der Leyen, som alltså är Angela Merkels nära kompanjon, uttalar sig såpass tydligt bör sannolikt innebära att frågan är hamn.

 35. totte wallin

  Klimatet som religion förstärks varje dag !
  Att inte vara klimatsmart är snart detsamma som att synda !
  Därför har jag tittat på ”Klimatets tio budord”
  Du skall inte ha andra gudar vid sidan av oss. ” Johan Rockström , Greta Thunberg , Björn Wiman och Peter Wolodarski ”
  Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn. ”IPCC” och ” Dagens Nyheter ”
  Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. ” Fridays for future ”
  Visa aktning för din far och din mor. ” Malena och Svante ”
  Du skall inte dräpa. ”Massutrotningen”
  Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” Byta från MP till M eller KD ”
  Du skall inte stjäla. ” Gäller även idéer (S) från (SD)
  Du skall inte vittna falskt mot din nästa. ” Erika Bjerström mot Elsa Widding ”
  Du skall inte ha begär till din nästas hus. ” Om det inte är klimatsmart”
  Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
  ” Kallas med andra ord skatt , moms och klimatskatt och moms på det ”

 36. Rossmore

  DN hade idag en artikel om en förestående explosion av havsbaserad vindkraft som enligt tidningens beräkning skulle kunna ge så mycket energi som 280 TWh (enl artikeln = 2 x Sveriges årsproduktion).

  https://www.dn.se/ekonomi/vindrevolutionen-i-ostersjon-nya-kraftverken-flyter-pa-plattformar/

  Jamendåså. Problem solved. Vi kan lägga ner all annan energiproduktion och ändå ha dubbelt så stor energiproduktion, vilket planerad elektrifiering sägs kräva. Varför ha en produktion som levererar 50 % mer än vad som behövs?

  Eller vänta nu…

 37. Lars-Eric Bjerke

  Johan M

  Har du någon kommentar till Cornucopias uppgifter om kostnad för havsbaserad vindkraft i England som kommenterades i #7?

 38. foliehatt

  Vägra diskutera energimängder med intermittentivrare. Kräv att få veta vilken minsta effekt som garanteras under tider när förbrukarnas behov är som störst.

  Allt annat är rökridåer.

 39. Ivar Andersson

  #12 BD-Nille
  Elen i söder kostar 135 öre per kWh och i norr 46 öre.
  Tack vare att vindkraften underpresterar i Tyskland så är priset som kärnkraften får 135 öre i st f 46 öre per kWh. Är inte det bra för kärnkraftsägarna eftersom kärnkraften levererar full effekt till högt pris?

 40. Anders

  #38 foliehatt. Exactemente! Vilken svensk journalist eller, Gud förbjude, folkvald politiker blir först ut med att offentligt våga ställa den obekväma frågan om hur många av alla tusentals utlovade vindkraftsnormalvillor som blir utan elektricitet när det inte blåser?

  Min ödmjuka spaning är att det lär dröja eftersom, så länge de ovan adresserade potentaterna är troende i klimatkyrkan måste de samtidigt tro att de är rättrogna (goda) endast om de avhåller sig från att ställa den och andra kritiska frågor. Hujedamej! Vi upplever nu den mörka medeltiden i upphottad artificiellt intelligent version 2.0.

  [PS. Till inkvisitor Martin Hultman; det finns inga citationstecken i denna text trots att jag, som yngre manlig högutbildad skribent på denna otrogna blogg, är klimatoptimist och därför tror på ett av kärnkraft fulladdat samhälle inom nästa klimatperiod ;-)]

 41. Som alla politiker vet så gäller det bara att upprepa en lögn så ofta man kan och vips har man etablerat en sanning som i varje fall ingen på Svt kommer att ifrågasätta:

  ”– I dag producerar vindkraften el för …. per kilowattimme, den finska reaktorn kostar en bit över ….. ”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/energiministern-finns-lagen-dar-karnkraft-kan-vara-hallbar

  Farmanbar har gjort sin hemläxa.

 42. Lars-Eric Bjerke

  # 39 Ivar Andersson,
  ”Tack vare att vindkraften underpresterar i Tyskland så är priset som kärnkraften får 135 öre i st f 46 öre per kWh.”
  En annan orsak till det höga elpriset är kostnaden för utsläppsrätter av koldioxid, som kostar ca 80 EUR per ton. Det motsvarar ca 80 öre per kWh el i ett kolkondenskraftverk i t.ex. Tyskland.

  För Sveriges del har ett lågt elpris varit bra för industrins konkurrenskraft. Privatpersoner har också haft glädje av detta. Nu går kärnkraftens vinster främst till svenska staten och i viss mån till Uniper och Fortum. Det hade nog varit bättre för Sverige att industrin och privatpersoner tagit hand om dessa pengar. Staten och Vattenfall ju inte direkt gjort några lysande affärer vad gäller el.

 43. UffeH

  Det pratas mycket om ”grön” vätgas samtidigt med vindkraft i artikeln i DN. Man vet var man ska ställa snurrorna och att de ska använda överskotts elen till att generera vätgasen.
  Vad man däremot aldrig skriver om eller visar är var man tänker sig att lagra dessa mängder vätgas som behövs för att övervinna perioder av stiltje.
  Är det någon som vet hur man tänker lösa det lilla problemet som lagring och kostnad för lagret medför och var det ska ligga?
  Måste bli svårt att få lönsamhet i paketet vindkraft och lagring utan stora subventioner.

 44. Brutus

  I Barometern står det saker att läsa…
  https://www.barometern.se/ledare/vindkraft-ar-en-postsanning-c72d6aef/
  Det rör på sig.

 45. Matsa

  #29,30
  Märkligt att varken SVT Aktuellt eller TV4-nyheterna nämnde denna nyhet med ett enda ord ikväll.

 46. Håkan Bergman

  Eftersom, åtminstone fram till helt nyligen, alla länder runt Södra Östersjön och vid Nordsjökusten har tänkt sig en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft kanske vi skulle samla till en karta eller varför inte en jordglob med området som kan exploateras markerat. Karta kanske blir bäst så att man också kan markera banorna för dom vädersystem som kommer att bestämma storleken på produktionen.

 47. Fredrik S

  Håkan Bergman #46

  Ja, kanske ett steg på vägen till planerbar vindkraft?

  När ett lågtryck bildas långt ut i väster kan vi sitta och följa det hemma i soffan på dagarna för att sedan åka och jobba för fullt när det blåser upp.

  Om det nu inte är lågtryck 5B från söder för det är ju rätt opålitligt.

 48. Matsa

  #29
  Är detta verkligen sant:
  Energiminister Khashayar Farmanbar: ”Regeringen har under hela den pågående arbetet drivit att kärnkraften ska ingå i kommissionens definition.”

 49. Fredrik S

  Matsa #48

  Det är ju märkligt i så fall eftersom riksdagen genom EU-nämnden givit regeringen mandat att framföra just den hållningen vid möten i EU, vilket regeringen dock avstått från att göra.

  I höstas undertecknade dessutom 11 länder ett brev till EU-kommissionen med uppmaning att klassa kärnkraft som hållbart. Regeringen valde att inte underteckna brevet.

 50. Matsa

  #49 Fredrik
  Precis, det låter som en ren lögn från energiministerns sida. Konstigt att inte media synar hans uttalande.

 51. Ivar Andersson

  #42 Lars-Erik B
  Om vindkraften hade levererat billig el i Tyskland så hade elpriset i södra Sverige varit lågt. Oberoende av vem som äger kärnkraftverken är de extra lönsamma pga att vindkraften underpresterar och kol- och gaskraftverk belastas med utsläppsrätter så att elen blir dyr.
  Ett lågt elpris vill alla ha men det får vi bara när det blåser här och inte någon annanstans. När vindkraften producerar mycket el är priset lågt och när vindkraften producerar lite el är priset högt. Inte en win-win situation för vindkraften.

 52. Håkan Bergman

  Matsa #50
  Här har vi en som synar, från hästens mun s.a.s.
  https://www.ericsoniubbhult.se/

 53. Frank Ludvigsson

  Bra JÄTTEBRA !!

 54. Matsa

  Håkan #52
  Tack för länken Håkan! Skönt att någon reagerar när ministern ogenerat blåljuger svenska folket rakt i ansiktet. Konstigt dock att media inte reagerar.

 55. Evert+Andersson

  #50 Matsa

  En sanning som i så fall måste tas med en skopa salt. En nypa salt täcker inte alls. Energikommissionen förbjuder inte kärnkraft, men satte upp så mycket begränsningar att det realiteten är förbud. Så länge man uttryckligen säger 100 procent förnybar långt innan nya reaktorer nått en livslängd att en kalkyl går ihop finns självklart inga marknadsförutsättningar. I synnerhet straffskatten på effekt, även oanvänd, lyckades få åtminstone stängningsbeslut för R1 och R2. Hyckleri är det snällaste man kan säga.

 56. Fredrik S

  Matsa, Håkan Bergman

  Idag verkar han tycka att kärnkraft inte är alls grön och förnybar. Det sista är väl ingen som egentligen påstått. Kan dock ej läsa artikel som är låst.

  Vi får väl ge honom tid till att komma fram till vad han tycker.

  Det enda han verkar säker på hittills är väl att han vill ha mer vindkraft fast långt bort från där han själv bor.

  https://www.svd.se/ministern-karnkraften-ar-inte-gron

 57. Håkan Bergman

  Fredrik S #56
  Den gick att läsa i inkognitofönster här. Vi får ge honom tid, han kanske har nån skvätt Trocadero och Renat kvar efter nyår.

 58. #7 Ivar Andersson
  #42 Lars-Eric Bjerke

  Den sammanställning som Cornucopia pekar på har vad jag förstår tagit med alla de subventioner som ges ut i Storbritannien till diverse havsbaserade vindkraftprojekt och dividerat med vad de levererar. Storbritannien hade bla förut ett system som liknade våra elcertifikat. Då blir siffran högre än vad man kan förvänta sig vad ett projekt skulle kosta idag.

  https://www.ref.org.uk/ref-blog/370-offshore-wind-subsidies-per-mwh-generated-continue-to-rise

 59. #56 Fredrik S

  ”Det enda han verkar säker på hittills är väl att han vill ha mer vindkraft fast långt bort från där han själv bor.”

  Jag tror inte han har en egen åsikt överhuvudtaget men vet att det som politiker är bra att upprepa vad ledningen vill. Den dagen ledningen säger kärnkraft, så kommer han vara en varm förespråkare för det utan att blinka.

 60. Johan Olof Andersson

  #59 Johan M.

  ”Jag tror inte han har en egen åsikt överhuvudtaget men vet att det som politiker är bra att upprepa vad ledningen vill.”

  Då kanske det kan vara dags att analysera vem denna sk ”Ledning” är för några typer och vem dom egentligen jobbar för.

  Vi kan ta denna globalist som exempel. Det är ganska uppenbart dom inte jobbar för svenskarnas väl och ve.

  https://www.weforum.org/people/magdalena-andersson

 61. Johan Wikström

  Jag tittade lite på den utmärkta tim-statistik som finns på Svenska Kraftnät (svk.se) för varje timme.
  Fram till sista november 2021 gav vindkraft mindre än 1000 MW cirka 1200 timmar eller 50 dygn. Mindre än 3000 MW 4300 timmar eller 180dygn.
  Totalt behövs i landet en effekt på 20000 till 24000 MW, i framtiden mycket mer.
  Även om vindkraftspaken fördubblas så kvarstår problemen med svaga vindar och då lär inte vattenkraften räcka och kärnkraften är avvecklad.