Något om snabba och långsamma förändringar

Att vara skribent på TCS har sina sidor, ibland blir ingenting som man tänkt sig. Jag vill helst skriva om det som intresserar mig mest, nämligen havens betydelse, kolcykeln och den befängda idén att ge törstiga bilar sprit att dricka.
När det gäller  frågan om sprit åt törstiga bilar är det tydligt att  många politiker nu har insett att de lät sig luras, det är bara det att dessa grundlurade politiker dels inte vågar tala om att de blivit lurade, dels inte vågar utmana ”de goda”, d.v.s. miljörörelsen.
När det gäller stängda bensinmackar på Sveriges landsbygd är det väl bara att hoppas att väljarna där straffar dem som straffas bör – nämligen de som en gång genomdrev kravet på ”förnybara bränslen överallt”.
Jag hade tänkt mig att söndagen skulle ägnas åt dagens inlägg, men så kom strulet. Så småningom var det bara att inse att det skulle bli kvällsarbete – efter en liten flygtur från Arlanda till Luleå, men efter en självförvållad försening och ankomst vid midnatt så var det bara att uppskjuta arbetet till morgonen. Väl sittande vid datorn så konstaterar jag att gårdagens utmärkta inlägg om Humlum et al.’s (Humlum, Stordahl, Solheim, HSS) intressanta artikel faktiskt handlar om precis det som intresserar mig mest, d.v.s. samspelet mellan hav och luft både vad gäller värme och koldioxid.
Det brukar ju påpekas att vädret är ”kaotiskt” i den moderna betydelsen att små skillnader snabbt förstoras, så att det inte går att göra prognoser för mer än ett antal dagar, men samtidigt vet vi ju att det finns naturliga cykler av de faktorer som påverkar vädret. Eftersom det som påverkar mest är solen så är det ju bara att börja med 24-timmarscykeln för att sedan övergå till 365-dagars cykeln. När det gäller 24-timmarscykeln så såg jag för länge sedan en bild som Willis Eschenbach (känd som medarbetare till Anthony Watts) hade skapat av jorden  sedd ifrån solen. Vad den bilden visade var att om man ser jorden ifrån solen med ”nordpolen uppåt” så att den vänstra kanten är soluppgång och den högra solnedgång så ser man att i tropikerna så är den högra sidan alltid molnig. Det är eftermiddagsregnen som skapar den tropiska regnskogen.
Däremot är det inte många processer som hinner följa med i 24-timmars variationerna. Exempelvis så lär temperaturen 20 cm ner i marken släpa efter med 12 timmar så att där är det varmare på natten än på dagen, och kommer man ner till 4 meters djup så är det varmare på vintern än på sommaren.
Detsamma gäller förmodligen ”i princip” även i haven, men där åstadkommer vindar och därmed vågor att det ständigt sker en omblandning av vatten nära ytan, vilket åstadkommer en annan form av tröghet.
När det sedan gäller koldioxidens fördelning i vatten och luft så styrs den av diffusionsekvationen som är samma ekvation som värmelednings-ekvationen, vilket gör att den ”lokalt” omedelbart fördelar sig likformigt. Sedan finns det långsamma variationer både av värme och av koldioxid, variationer som exempelvis kan innebära att temperaturskillnader mellan norra och södra Sverige kan variera ifrån nästan ingenting till uppemot 20 grader (om  vi bortser ifrån tillfälliga köldhål som nattetid kan ge ännu större variationer).
Däremot finns det ju ett gränsskikt mellan hav och luft där mycket kan hända. Speciellt innebär en uppvärmning av havsytan att det avges koldioxid till luften medan en avkylning innebär att koldioxid går ner i haven. Det HSS noterat är att temperaturen varierar snabbare  än koldioxiden, så att det blir en eftersläpning.
Vad detta innebär på längre sikt kan jag inte bedöma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dividendum

  Sten, du kanske känner till Walter Starck, marinbiolog in the land Down Under. Detta kanske är lite off topic men han intresserar ju sig i alla fall för havet, precis som du, och har en hel del att säga om hela grönist-rörelsen.
  Särskilt den här artikeln är intressant att läsa > > > http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2011/09/neglected-truths-of-climate-change

 2. Dividendum

  Walter Starck säger bland annat:
  Climate Experts
  All that is required to become a climate scientist or even assume the title of climatologist is to publish a study or two on almost anything claiming it to result from, be evidence of, or be threatened by climate change. In this manner the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies at James Cook University in Townsville has become the world’ second most cited climate research institution in the world. It is outranked only by the Climate Research Unit at East Anglia University in the U.K.  
  One may be a biologist or even a geographer, once  one has published something climate related and professed acceptance of the one true faith, one is immediately promoted to a status of authority on climate change. If one can find something about which to make a prediction of some catastrophe to come from climate change, worldwide media coverage and notoriety exceeding that of most Nobel Prize winners is assured. One is then accorded as posessing knowledge, expertise and understanding beyond the ken of mere atmospheric physicists, meteorologists, paleo-climatologists and other such unenlightened disbelievers. In recent years whole departments full of such self-proclaimed experts have proliferated across academia like some mutant fungus.”

 3. Artikeln av Willis E var väldigt bra, och gjorde (tentativt) argumentet att molnbildningen i tropikerna, och när på dagen detta påbörjas och sker (sen förmiddag till tidig eftermiddag) utgör en självreglerande termostat för hur jordens klimatsystem tar in (det mesta av) sin energi. Tesen bygger på följande observationer:
  I. Solens nettoinstrålning är som allra starkast där solen vid middag står i zenit, inom ett band tropikerna och att den mestadels är över hav i det bandet.
  II. Den är tillräckligt stark för att där inom några timmar värma upp och avdunsta tillräckligt med vatten för att inom några timmar skapa massiva cumulusmoln som sedemera bildar tropikernas eftermiddagsoväder med regn och urladdningar.
  III. Dessa (tjocka vita) molns albedaeffekt skiljer sig markant från den mörka vattenytans i fråga om att ta upp/reflektera solens instrålning just där där denna är som starkast.
  Baserat på detta framfördes tesen att denna effekt reglerar nettoupptaget av energi i klimatsystemet på följande sätt:
  1. På morgon och förmiddagen (oftast molnfria efter gårdagsefftermiddagens uttömning av regn) värms luft och vatten upp, och höjer snabbt luftfuktigheten där,
  2. vilken stiger för att när/där den når daggpunkten bilda moln, samt att denna process är så snabb och kraftig att på bara några timmar genererar kraftiga moln vilka då tydligt minskar den fortsatta energiinstrålningen/upptagningen i vattnet.
  3. Beroende på vattnets yttemperatur (och blandning/tillströmning av kallare vatten) kommer denna process att komma igång lite olika fort på förmiddagen. Dvs
  4. Om vattnet står stilla och är varmt går det snabbt att förånga tillräckligt med H2O för att bilda monlen, och då sas stänger av ljuset tidigare. Eller omvänt
  5. Ifall vattnet är kallare och blandas/blandats mer och djupare tar det längre tid att göra samma sak, och solen får värma på under lite längre tid (innan molnen stänger butiken för dagen).
  6. Denna mekanism reglerar, under ett dygn, att totala instrålningen där inte skenar, och om det redan är varmt stänger av solen tidigare än om det är kallare.
  7. Och iom att detta sker just där den allra mesta nettointaget av energi till jorden sker, reglerar detta även jordens totala intag (i någon utsträckning), och ser därigenom till att haven där (och runtomkring) inte kan bli hur varma som helst.  Samt
  8. Att denna reglermekanism alltså verkar och reglerar redan inom några timmar, och borde vara tillräckligt stark för atgöra en kraftig negativ återkoppling, samt därigenom minska farhågorna om dessa projicerade
  tipping-points’. Dessutom
  9. Iom att detta fenomen sker just där den allra mesta energin kommer in i systemet och att luftfuktigheten där är närmare 100% emotsäger den (enligt mig) starkt föreställningen att CO2 skulle kunna ge totala positiva feedbacks på faktorer på ~3 (eller tom mer) medelvärdesbildat över hela klotet genom främst förstärkning av H2O-halten.

 4. Ann L-H

  Jonas N – tack för din ”lathund” till artikeln. En artikel som satt spår i min hjärna är W. Gray’s
  http://heartland.org/policy-documents/climate-change-driven-ocean-not-human-activity
  Den handlar delvis om samma termostat men lite tvärt emot dvs hur värmeutstrålningen regleras framför allt i tropikerna. Den skrevs 2009 men har inte uppmärksammats på senare tid. Det var en tid sedan jag drog igenom den men det kanske är dags igen.
     

 5. Slabadang

  Vad har vi lärt oss om ”klimatvetenskapen”?
  Alla de frågor som sålts in som ”settled” har samtidigt sålts in med tillägg om stora osäkerheter. Vi kan konstatera att i princip så är alla frågor öppna och obesvarade.
  Den internationella klimatteatern pratar om de ospecifierade ”klimatförändringarna” där syftet är att vi skall tro att vad som än sker med nu till och med vädret skal ses som bevis på att de än onaturliga och skapade av människans co2 utsläpp.
  Teatermanuset bygger på en felaktig värdering och förståelse för de klimatförändringar som pågått sedan miljoner år tillbaka. sanningen är att klimatförändringarna i nutid är minimala och på intet sätt unika och kan därför inte tillskrivas människan och vårt co2 utsläpp.
  Bästa avprogrammering från hjärntvätten är att titta på ”hockeyklubban” i sitt längre klimathistoriska perspektiv. Då förstår man den kuliss regissörerna beställt för att försöka göra teatern till ”reality”.
  http://www.youtube.com/watch?v=8mxmo9DskYE
  Vi dras med miljoner som blivit ekonomsikt klimathotsberoende och det finns en medveten strategi att göra så många beroende och samtidigt inflytelserika i stads och beslutsapparater. Det är samma strategi som genusvetenskapen jobbat efter fast i en enormt mycket större skala.
  Konsekvensen blir ett parasiteri på vanligt folk och på frukten av deras arbete.När dessa dessutom framställs som de ”goda” … Rockström wijkman Pauchari och den vandrande lögnhalsen Al Gore (lyssna på hans senaste dumheter om ”Sandy” här : (videon finns längst ned på sidan http://foxnewsinsider.com/2012/11/01/meteorologist-joe-bastardi-blasts-al-gores-claims-that-global-warming-caused-hurricane-sandy/
  gör att man mår direkt illa. FN är en korrupt manipulativ organisation och vi skall inte lämna över någon makt till organisationen ALLS. EU är än värre och den ”Europeiska politiken” skall skäras ned till ett minimum och föras på helt nya villkor baserat på självständiga staters samverkan direkt i fråga för fråga.
  Den gröna rörelse med dess blanding av profitörer och ideologer är totalot hänsynslösa och inkompetensen är svindlande. De har lurat våra politiker och folken å det grövsta och de dumma förslagen står som spön i backen, det ena dummare än det andra och INGENTING FUNGERAR eller är relevant! Alternativ som inte är några alternativ kvicksilverlampor i varje hem industrialisering av landskapen och totalt meningslösa utsläppsrätter och andra dumheter.

 6. Stickan no1

  Sambandet mellan varma tropiska hav och höga temperaturer  kan kanske också förklara den värmeperiod vi hade för 6000 år sedan.
  http://www.bbk.ac.uk/geology/our-staff/charlie-bristow/megachad
  Sjöar stora som hav i nuvarande Sahara torde absorberat stora mängder solenergi i form av vattenånga som påverkat klimatet även i vår region.
   

 7. Mikael

  Slabadang, bra sammanfattning! Du gör många bra kommentarer på TCS! Bra att du dessutom länkar. Sånt kan inte jag (ej ironi, för en gångs skull).

 8. Inge

  Har man bara gymnasienivå på kunskaperna är resonemangen på Humlum-tråden lite väl avancerade. ( Kanske även Thomas) Men det som Jonas berättar i #3 är logisk och lättförståelig.

 9. Bertel

  Jonas N # 3
  Tack för denna pedagogiska genomgång. Nu återstår att förstå den thermohalia cirkulationens cykler. 🙂 

 10. Lite tillägg om circulationer av hav mm,som kanske flera känner till
  så har Wuwt på sin blogg där man kan följa molnbildningen över
  Jordens olika delar,den är kul att följa.
  ALI.K.

 11. Peter F

  OT Axess TV är utan konkurrens den kanal som skriker högst om kommande katastrofer. Det enda positiva de säger att det behövs horder av ingenjörer för att bygga alla dammar mot havsnivåhöjningarna. – Måste byta kanal för att dagen inte ska kännas förstörd.