Mörkläggning av obekväma studier om vindkraft

vindkraft o fåglar

En rapport om hur de tyska vinkraftsverken går hårt åt fladdermöss och fåglar skyfflas under mattan. Det ironiska är att det är energimyndigheten som finansierat studien. Eventuellt visar den att byggandet av landbaserade vindkraftsverk strider mot landets egna lagar om att det är förbjudet att döda utrotningshotade arter. Tusentals fåglar och fladdermöss dödas nämligen varje år av Tysklands ”energiewende”, varav en del med all sannolikhet är just skyddade arter. NoTrickZone berättar mer om denna konflikt mellan vindkraftspolitik och naturskydd.

Som en händelse rapporterar The Telegraph samtidigt om att Storbritanniens energidepartement vill mörka en rapport om vindkraftens negativa sidor. Det är departementschefen Ed Davey som vill hindra miljöminister Owen Paterson från att publicera en utvärdering av vindkraftens negativa miljöpåverkan. En anonym ”deep voice” inifrån Patersons miljödepartement besvarar mörkläggningsförsöken med: “This is our department,” a source said. “We are doing this report. It is part of our remit.”

Både Storbritannien och Tyskland har länge bedrivit en vansinnig energipolitik där man satsat enorma summor av skattebetalarnas medel på den s.k. ”förnyelsebara” energin. Nu verkar tålamodet tryta hos en del.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  I Sverige är detta inget stort problem. Det har ornitologer i alla fall kommit fram till när det 15 snurror vid biotestsjön vid Forsmark.
   
  Citat, med min fetning:
   
  ”Havsörnsstudier
  ============
  Vattenfall genomför alltid ingående studier av miljökonsekvenser inför en vindkraftsetablering. I oktober 2007 inleddes studier av havsörnarna vid Biotestsjön. Experter studerade havsörnarnas flygmönster och beteenden på plats under ett års tid. Resultaten från studien visade på att riskerna bedöms som begränsade. Biotestsjön är för örnarna ett födosökningsområde, vilket innebär att örnarna flyger lågt under vindkraftverkens rotorer.
  I januari 2011 presenterades en ny rapport där internationell expertis utgått från uppdaterade beräkningsmetoder och de senaste forskningsrönen om havsörnar i sina studier. Den nya rapporten bekräftade tidigare resultat; maximalt 1-2 havsörnar riskeras per år, vilket innebär begränsade risker för påverkan av havsörnsbeståndet. Du hittar studierna om havsörnar vid Biotestsjön till höger här på sidan.
  En tredje studie av havsörn i Biotestsjön är under genomförande för att säkra tidigare resultat. Studien görs av oberoende experter och kommer vara färdig i slutet av år 2013.”
   
  I Sverige mörkläggs inte rapporter, i alla fall inte om de med hjälp av modeller kommer till rätt resultat.
   
  Länk:
  http://corporate.vattenfall.se/sv/forsmark-vindkraft.htm
   
  Men det finns en del människor som blivit sura:
  http://www.unt.se/debattspecial/provocerande-beslut-om-vindkraft-i-osthammar-1881004.aspx
   
  Vattenfall gör verkligen vad de kan för att människor ska ha minst en anledning att klaga på dem.
    😀
   
   

 2. Björn

  Det finns ingenting positivt med vindkraften. Att placera elgeneratorer långt upp i luften för att få lite el när det blåser, är både korkat och obetänkt. Det är förfulande, störande och skadligt för både djur och människor. Hur är det möjligt att de som är folkens politiker i EU kan tillåta denna utvekling, där landsbygderna totalt görs obeboeliga på grund av dessa elmonster uppe i luften. De som tror att dessa vindmonster behövs för att rädda jordens klimat, lever i en pseudoföreställning om verkligheten.

 3. Gunnar Strandell

  Björn #2
  Med vindkraftverk vid Fukushima hade inte tsunamin dränkt generatorerna till reservkraften. Det kanske så Vattenfall tänker…
   😀  😀
   

 4. Undrande

   
  Slog mig att inte ens TV-reklamen visar någon reklam om vindkraft sedan ganska länge!
  Finns det ett samband med en avskrivning på gjord av investering i NUON?
  Jag tittar inte på alla TV-kanaler och så lite som möjligt på reklam, spelar in och snabbspolar för att slippa se eländet.
  Men ingen vindreklam skymtar förbi!
   

  ”Inte ens väderPär syns till!
   
  Har han månde fullt upp med att rädda sina investeringar i vindkraft?
   
  Duon Pär Holmgren (egenföretagare i klimatbranschen) och Linda Burenius Magnusson (vd, vindkraftskooperativ) försöker bereda marken för IPCC:s kommande profetia med hjälp av en debattartikel i VF med rubriken ”Medeltemperaturen har ökat i Värmland”. Artikeln är föredömligt dissekerad och vederlagd i VF den 12/8 av Richard Bernström.
   
  Nåväl, det man kan utläsa ur texten är att vi bör köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt minska våra koldioxidutsläpp och då bidra till att hindra den globala uppvärmningen. Nu visar det sig att samma artikel återfinns, förutom för Värmland, också för Jämtland (Länstidningen), för Norrbotten (Piteå-Tidningen) och för Västerbotten (Västerbottens-Kuriren). Här har vi fyra glesbygdslän i behov av arbetstillfällen och som råkat bli för varma (enligt författarna).”
  http://www.vf.se/asikter/insandare/klimatet-och-vindkraften

 5. Björn

  Gunnar Strandell [3]; 🙂  🙂

 6. LBt

  Det är bra att SI granskar och belyser aktuell energipolitik inom EU. Och gärna också i världen för övrigt.

 7. ThomasJ

  #3: Det é la en viss Tomas Kåberger som har ansvar för ’rådgivningen’ inom/för japansk vindkraft, oder… ?
  Snacka om att sätta räven att bevaka hönsgården…  😉  (Inte för att Japan, trots radder av tomma ägg/-skal/ är en hönsgård, men nåt ’skunkt’ är det iaf om/när en gd för energimyndigheten, med kvarvarande mandat som sådan, ’helt plötsligt’ flyttar sina ’värksamheters’ bopålar på andra sidan Tellus – N.B. icke-desto-trots alltsom oftast förekommande i Norra Nordkoreas ’publika service’s rapportering/-ar över [el-]energifrågor…)
   
  Go figure – speciellt då Ekskan, Hatterskan och – inte minst! – Maud ’yes-we-can’t’ Olofsson (som f.ö. borde ställas inför rätta, görligast inför internationell sådan).
   
  Mvh/TJ

 8. JHE

  Vid Lund Universitet finns en forskarr som heter Martin Green. Han har sysslat med forskning om fåglar och vindkraft under många år.
   
  Jag har hört honom prata på ett seminarium. Han verkar väldigt kunnig inom sitt område. Nu handlade seminariet inte om vindkraft i första hand, utan energifrågor i allmänhet. Det Martin pratade om var fåglar som skadas och dödas vid all kraftproduktion och distribution och vad som främst bör unvikas.
  Eftersom det är väldigt mycket fågelkollitioner med kraftledningar så var det mycket prat om det.

 9. John Silver

  # 1
  Strålande logik från ornitologerna vid biotestsjön. Den norska havsörnen på bilden var tydligen mätt.

 10. robjoh

  Det är fel i The Telegraphs artikel, följande står i artikeln:
  Currently 6.3 gigawatts of energy comes from onshore wind — equating to 4,074 turbines. The DECC has said that the country could produce between 10 and 12 gigawatts of energy from onshore wind farms by 2020.
  Det stämmer verkligen inte, de kanske har en installerad effekt på 6.3 GW. De producerar dock inte i närheten av det. Kommer de över 3 GW om dagen så har de lyckats rätt bra…
  http://www.gridwatch.templar.co.uk/index.php

 11. tty

  Gunnar Strandell #1
  ”I Sverige mörkläggs inte rapporter, i alla fall inte om de med hjälp av modeller kommer till rätt resultat.”
  Helt riktigt. Enbart vid Näsudden på Gotland har hittills minst 15 örnar dödats av vindkraftverken. D v s det är bara döda örnar som hittats rent tillfälligtvis, för någon systematisk sökning har man hittills undvikit att göra.
  När hörde ni senast något om det i gammalmedia?

 12. lite OT men vi behöver la inte bry oss, enl WWF är jordens resurser slut idag! men vi kan få tillbaks dom om vi skänker våra pensionspengar till vindkraftsmaffian, typ;)
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slut-pa-jordens-resurser-i-dag_8437106.svd

 13. Den hycklande miljöförstörelserörelsen!
  I England protesterar nu aktivister mot fracking/shale med argumentet at den industrialiserar landskapet”. Detta av samma miljöförstörelserörelse som propagerat för tusentals över hundra meterhöga industriella fågeldödande fläktar som nu tronar över i princip alla landskap, dessutom skattefinansierade. Vi har med en hjärntvättad oansvarig okunnig rabiat kraft att göra. 

 14. Holmfrid

  I Sverige har vi en statlig myndighet,  Energimyndigheten, som ”mörkar”  energifrågorna.  Myndigheten skapades som plåster på såren efter förlusten i kärnkraftsvalet med syfte att verka för ”alternativ energi”.Kåberger då grön radikal kärnkraftsmotståndare blev chef.  Hans roll har varit mer destruktiv än konstruktiv.  Noteras bör att Folkparetiet vill lägga ner myndigheten

 15. Ingemar Nordin

  Holmfrid #14,

  Det är kanske på liknande sätt med Department of Energy and Climate Change (DECC)- en konstruerad myndighet för att blidka det gröna Liberaldemokratiska partiet som ju är koalitionspartner med The Conservatives?

 16. Måste läsas!
   
  Curry har en artikel om korruption för den goda viljans skull. En bra struktur om hur den byggs och kopplingen mellan det individuella normerna och de olika kollektiva presenteras.
  Vi har detta fenomen mycket tydligt inför öppen ridå i alla politiska frågor som nu blockerats för den ”goda sakens skull” med argumentet att debatten annars skulle gynna Sverigedemokraterna. Curry drar fram exempel där klimatforskare ägnar sig åt samma tankemönster och beteenden men med skeptiker i åtanke när artiklar och arbeten skall publiceras. 
  IPCC är nog det mest extrema exemplet på denna korruption. Det klimatfikonfikonspråk de utvecklat är genomgående vilseledande med definitioner som skall ge intryck av något den underliggande vetenskpen inte har täckning för. Tar vi ett bra exempel från sista läckta AR5 så är IPCCs sätt att erkänna (men det får absulut inte synas)  att MWP var varmare än nu är att ändra en för den oupmärksamme formuleringen från ” de senaste femtio åren är de varmaste på minst 1500 år” till ” den senaste trettio åren är de varmaste sedan 800 år”. Man KRÄKS!!! Efter att de slagit Manns falsarium i huvudet på alla världens folk och beslutsfattare så försöker man gömma undan elefanten med vilseledande byråkratiskt klimatfikonspråk. 
   
  http://judithcurry.com/2013/08/20/scientists-and-motivated-reasoning/

 17. #1 Gunnar Strandell
  Hur kan det komma sig att rovfågeldöden på grund av vindkraftverken inte är ett stort problem i Sverige när det är det i alla andra länder? Hur är det med fladdermössen? I flera år har jag sökt efter vederhäftiga undersökningar av fågelslakten kring vindsnurrorna men bara fått avfärdande axelryckningar till svar. Tyvärr tror jag att vindindustrin mörkar siffrorna på samma sätt som i t.ex. Tyskland och USA.  

 18. QSL

  Mörkläggning av obekväma studier? Jojo, vad oväntat. Vad spelar väl några döda fåglar och fladdermöss för roll när planetens framtid står på spel. Vissa arter av fladdermöss i europa har faktiskt större rättigheter än vissa etniska grupper av människor på de platser som Centralstaten bestämt att de skall leva. Men vänta bara till den dag det skall byggas vindkraft i ett fredat fladdermushabitat, då är det ingen som har några betänkligheter kring nåt längre.

 19. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2013/08/20/morklaggning-av-obekvama-studier-om-vindkraft/ […]

 20. Håkan Bergman

  Lite segt för vinden i Danmark idag.
  http://www2.emd.dk/el/

 21. Undrande

  Håkan Bergman 2013/08/22 kl. 10:55
   
  Nej då,
   
  Det är bara vinden som är lat eller upptagen med något viktigare!