Min personliga väg till AGW-skeptiker

Inspirerad av detta inlägg från WUWT ska jag berätta hur jag blev AGW-skeptiker. Min teoreriska bakgrund är en fil.kand i bl.a. numerisk analys och fysik samt en civilingenjörsexamen.

Under 1970-talet arbetade jag en tid som assistent på University of Washington på institutionen för Atmospheric Sciences. Projektet var att se under vilka förhållande is bildas i Arktis beroende på vågor, salthalt, temperatur och vind. Vi simulerade isbildning i en bassäng i ett kylrum med våg- och vindgeneratorer. Syftet var att kunna göra bättre isprognoser.

Under ett par år arbetade jag på institutionen för numersik analys på KTH. Där gällde det att programmera för att bl.a. numeriskt lösa partiella differentialekvationer. När analystiska lösningar saknas är numeriska lösningar enda sättet att räkna fram resultaten. Det gäller att få metoden att konvergera och att små störningar inte får det hela att spåra ur. En kontroll var att störa initialvärderna lite grann och se att det inte blev ett helt annat resultat. Just väderprognoser använder sig av partiella diffekvationer där man integrerar sig framåt i tiden. Men efter några dagar sjunker prognosvärdet väsentligt.

Väder har alltid intresserat mig. Som aktiv segelflygare under flera år var jag oerhört beroende av vädret och att tolka prognoser. Detta intresse har alltid funnits kvar.

Under 2004 läste jag om klimatlarmen. AGW-hypotesen sa att det skulle ske en snabb uppvärmning under nästa 100 år. Jag var då inte skeptiker utan började läsa artiklar i rent vetenskapligt syfte. Även IPCC TAR från 2001 läste jag relevanta delar av. Speciellt tittade jag på mitt specialområde prognoser med numeriska lösningar. De klimatmodeller IPCC refererade till byggde just på samma principer som väderprognoser. Jorden delades in i ett tredimensionellt rutmönster och man räknade framåt i tiden. I detta fall används kopplade diffentialekvationer. Men vad jag saknade var valideringen. Ingenstans var någon klimatmodell validerat vilket är väsentligt om de ska ha ett prognosvärde. Modellerna initierades inte med verkliga värden. Olika körningar kunde få olika resultat.  Konstigt tyckte jag och började gräva vidare.

Inom parentes hade jag utvecklat ett eget program för att förutsäga aktiekurser. Jag fick mina modeller att stämma bra med historiska data. Skulle det fungera i framåt i tiden skulle jag kanske bli världens rikaste man. Istället för att satsa pengar så satsade jag bara låtsaspengar för att validera min modell. Det sprack naturligtvis.

Ju mer jag läste om IPCC:s använda klimatmodeller desto sjukare var det. Man använde sig av bakåtvalidering och anpassade modellerna så att de skulle stämma med data från mitten på 1900-talet. När det ändå inte stämde introducerades aerosoler i modellerna. Klimatkänsligheten verkade mest vara en siffra som speglade modellerarens åsikter och inte vetenskapligt framtagen. IPCC:s procentsatser är också ovetenskapliga och har gjort mig mer skeptisk. Hittills har ingen kunnat redovisa hur de kommit fram.

I mitt grävande läste jag en hel del av Richard Lindzen. Han deltog som författare i IPCC TAR 2001 och berättade att byråkratiska klimatkommissarier gick runt och sa till författarna vad de skulle skriva. Ju mer jag läste desto mer framstod det att IPCC var en politisk rörelse och inte en vetenskaplig. Det fanns helt enkelt inte vetenskapligt underlag för alla katastroflarm och IPCC:s ”prognoser”. Numera kallas de inte inte prognoser utan scenarier. Men scenarierna används av gammelmedia och politiker som prognoser.

Tidningarna hade den ena katastrofartikeln efter den andra. Stockholms stadshus skulle stå under vatten om 100 år (Aftonbladet). Jag startade då år 2005 bloggen Moderna Myter för att få ut den andra sidans syn, dvs skeptikernas. Bloggen hade hundratals artiklar och lades ner 2011 för att samla krafterna i Stockholmsinitiativets blogg. Som mest hade Moderna Myter 400.000 besök per år varav 1/4 var unika.

Totalt har jag lagt ner ett års arbete i att gräva fram fakta. Det intressanta var att följa pengarna. Hur politiker drev AGW-hypotesen stenhårt  via anslag och hur gammelmedia ljög hejdlöst. Klimatbluffen, jag kan inte kalla det något annat, är historiens största bluff. Notera att jag inte säger att CO2-utsläpp inte kan påverka klimatet. Vad bluffen är att man påstår att temperaturen ska skena iväg pga av detta. Det finns inte vetenskapligt underlag för detta utan är mer spekulationer.

När ökningen av globala temperaturen avstannade i början av 2000-talet så bytte man namn från ”global uppvärmning” till ”klimatförändring”. Climate change är ett meningslöst namn annat än i politiskt propagandasyfte. Klimatet har alltid förändrats och kommer så att göra.

Jag deltog i internationella klimatkonferensen i New York 2009 och fick då lyssna på och träffa de bästa klimatskeptikerna i världen. Blev imponerad av Vaclav Klaus – Tjeckiens president – och hans kunskap och politiska analys.

Under mitt grävande fann jag också många seriösa AGW-troende. De trodde på sina modeller, AGW-hypotesen och hade en hög vetenskaplig nivå, De var till del offer för gammelmedias förvrängningar. Brasklapparna de hade togs alltid bort. Tyvärr var de nästan alltid tysta när larmrapporterna kom ut. De AGW-troende hade oftast en indirekt bevisföring – ”vi kan inte se någon annan förklaring än växthusgaser…

SMHI har varit statens alibi och fått många uppdrag – exempel. T.ex. har de tagit fram regionala klimatprognoser för Sverige. Dessa är helt meningslösa och det säger t.o.m. IPCC:s huvudförfattare Trenberth – “ …..we do not have reliable or regional predictions of climate.” Ändå gör SMHI dessa värdelösa prognoser. Man säger inte nej till de pengar som föder en.

En annan sak som påverkat mig är oviljan från AGW-troende att ta en vetenskaplig debatt. De vägrar ofta  att deltaga i seminarier om skeptiker är med.

Idag finns det massor av bloggar och skeptiska vetenskapsmän som publicerar sina skeptiska synpunkter på olika bloggar. Climategate, Al Gores felakttiga påståenden, hockeyklubban – allt detta visar på ett smutsigt spel. Bloggen Climate Audit av Steve McIntyre där den falska hockeyklubban avslöjades påverkade mig. Speciellt då Mann vägrade lämna ut data och program till McIntyre.

Temperaturen har varit lika hög som idag vid två tillfällen under de senaste 2000 åren. Klimatmodellerna kan inte förklara detta men för mig är det uppenbart att mycket kunskap saknas om de naturliga variationerna.

2000-yr-temp-variations

Donna Lafromboise har avslöjat hur IPCC samarbetar med WWF och Greenpeace. IPCC är korrumperat och levererar de resultat politikerna beställer.

Vi har nu inte haft någon statistisk signifikant temepratur ökning på 17 år. Klimatmodellerna håller på att haverera. Nedan visar Roy Spencer hur dåligt klimatmodellerna stämmer med observerade data.

CMIP5-73-models-vs-obs-20N-20S-MT-5-yr-means1

När klimatfrågan håller på att dö uti världen lever den vidare i Sverige. En stor skuld till detta har gammelmedia och då speciellt då Stockholmstidningarna. Journalisterna driver sin egen gröna agenda och har ofta låg vetenskaplig utbildning. De berättar katastrofala klimatsagor som uppenbarligen cheferna tror ska öka upplagan.

När politiker försöker bluffa oss i klmatfrågan började jag undra – inom vilka andra områden bluffar man också? Nu hör det inte till denna blogg men Livsmedelsverkets kostråd har jag funnit vara mycket löst vetenskapligt baserade. Fett är farligt, bröd är bra. 6-8 brödskivor om dagen har väl ingen glömt. Tänk om fett är nyttigt och bröd onyttigt?

Varför är du klimatskeptiker eller AGW-troende? Skriv i kommentarerna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Jag såg Al Gores film och blev skeptiker.

 2. S. Andersson

  Jag hörde att nu var alla forskare eniga och tänkte att det kan inte vara möjligt. Sedan hittade jag Moderna Myter och på den vägen är det. 
   
  Stort tack till Per.

 3. När min son kom hem och hade blivit tvångsmatad med Al Gores film kollade även jag på den och tyckte det var totalt skruvat. 
  Så det är tack var Al Gore;)

 4. Thomas P

  ” Nedan visar Roy Spencer hur dåligt klimatmodellerna stämmer med observerade data.”
   
  Kan vara värt att påpeka att när Spencer visar ”Avg 2 satellite data sets” så är det RSS och UAH, och dessa två skiljer sig en faktor tre i trend. Ta en delmängd av data och felmarginalerna blir snabbt stora.

 5. Greger

  Din blogg Moderna myter öppnade ögonen även för mig. Då var det mycket uppförsbacke. Nu börjar det rulla på ordentligt. Tack Per.
  PS
  Maggie T borde tilldelas ett större pris för sin roll som katalysator i AGW-spelet

 6. Al Gore i bokform gjorde mig till skeptiker. Märkligt nog finns det människor som blivit AGW-troende av samma bok och film.
  Eftersom felen där är så uppenbara ser jag det som ett tydligt tecken på en lättare mental efterblivenhet.

 7. HenrikM

  Thomas P
  Vad menar du? I diagrammet som det hänvisas till ovan så finns väl ingen average? Där är väl båda utritade var för sig? Blå fyrkantar och gröna cirklar? Blandar du ihop det med ett annat diagram som Roy S gjorde?

 8. JHE

  Det som påstås vara Dr Roy Spencers redovisade mätdata från satellitemätningar stämmer dåligt med de mätdata Dr Roy Spencer  redovisar på sin egen hemsida.
   
  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
   
  Temperaturökningen som Roy Spencer visar på sin hemsida är 3-4 gånger större än vad som framgår av tabellen som Per hämtat från WUWT.
   
  Jämför man satellitmätningarna med markbaserade väderstationer så har temperaturökningen på marken varit ungefär 30% högre än satelitmätningarna. Det är väl inte så konstigt att resultatet skiljer sig en del eftersom de inte mäter på samma ställe. Satellitmätingarna anger temperaturen några km över markytan.
   
  Här en länk till NASA:s hemsida där mycket mätresultat finns redovisat.
  http://climate.nasa.gov/key_indicators
   
  På markytan har temperaturen, enligt NASA/GISS redovisade tabell, ökat med ungefär 0,5 grader sedan slutet på 70-talet.

 9. Michael

  Denna artikel från 2008 på ekonomisajten Morningstar blev min ögonöppnare: http://morningstar.se/Articles/Chronicle.aspx?title=kina-koldioxid-och-solen
   
  Något senare läste jag Sandvikenchefen P-O Erikssons debattartikel i Dagens Industri med titeln ”Nu är jag ännu säkrare på att klimathotet är en bluff”. Jag började följa bloggen Andas lugnt, något senare upptäcktes TCS och en rad intressanta engelsk- och tyskspråkiga bloggar med hög vetenskaplig nivå. Jag följer även några pro CAGW-bloggar för att inte fastna i ett ”confirmation bias”. Tyvärr håller nästan alla dessa bloggar en beklämmande låg analytisk nivå, istället fokuserar man i huvudsak på känslomässig argumentation.
   
  På senare tid har jag även läst en rad böcker på klimattemat, senast Murry Salbys Physics of the Atmosphere and Climate.
   
   

 10. Björn

  Naturliga variationer borde vara de främsta orsakerna till klimatförändringar och inte de senare årens antropogena emission av CO2. Att bortse från de naturliga variationerna strider mot alla observationer och data som finns från historien. Hur kan man bortse från solens alla fysiska aspekter när man ännu inte förstår dessa? Detta är några av de faktorer som gör att jag inte kan acceptera AGW-hypotesen. Därmed inte sagt att CO2 inte har någon betydelse, men dess betydelse är långt ifrån att kunna driva klimatet.

 11. HenrikM

  Som ett tillägg till #1. Efter jag sett Al Gores film hittade ganska fort till Moderna myter. Tack Per!

 12. LBt

  Försåtlig fråga minst sagt, skeptiker eller AGW-troende. När man egentligen en skeptiker?
   
  När man vill dra i nödbromsen, störta världen in i ekonomisk kaos och skapa en världsregering? Nej naturligtvis inte detta är en äkta alarmist för att använda tillgängligt språkbruk.
   
  Är det när man tror sig veta att mänsklig påverkan inte kan vara av en storleksordning som kan driva klimatet i en farlig riktning? Nej en skeptiker ger sig inte ut för att veta. Det finns ett språkbruk även för denna inställning.
   
  Skeptiker är alla de som menar att kunskapsläget ger utrymme för allt från försumlig påverkan till en katastrofal. Hur dessa skeptiker sedan vill tackla detta finns det många meningar om. Själv menar jag att vi naturligtvis måste söka en väg där vi medvetet minskar våra utsläpp dock utan att riskera tillväxt och utveckling. Och detta så länge kunskapsläget är som det är.

 13. Lars Bern

  Per Welanders vittnesmål är läsvärt.För egen del har jag arbetat med miljöfrågor i en rad befattningar i 40 år. Jag blev skeptisk till klimathypen våren 2008 när jag initierade en debatt på SvD Brännpunkt om etanolprojektet. Jag kritiserade Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson för att han och Anders Wijkman ställt upp som reklampojkar för etanolindustrin och därmed solkat ner min förenings anseende. Karlssons fullständigt besinningslöst aggressiva motreaktion full av ad hominem argument gjorde mig misstänksam. Det fick mig att på allvar börja studera vetenskapen eller bristen på vetenskap bakom klimatlarmen. Slutligen skrev jag en bredare artikel om hela klimatfrågan på Brännpunkt hösten 2008, den fick ett enormt starkt mottagande. Hela Pk-etablissemanget med Global Utmanings Kristina Persson och SEI:s Johan Rockström i spetsen kastade sig över mig med de vanliga ad hominem tillmälena och inga sakargument. Jag var helt enkelt en dålig människa. Till slut vågade inte SvD publicera en artikel av ett 20-tal professorer till mitt försvar och jag portades på SvD Brännpunkt. Den senare artikeln publicerades istället på Newmill, och var nog den mest lästa det året. Jag har hittills inte sett ngn anledning att ändra mitt ställningstagande, jag är som Per fast övertygad om att detta nog är världshistoriens största och dyraste bluff.

 14. Lasse

  Jag blev skeptiker för att det gav mig hopp om en framtid för planeten,trots alla alarm. Det ger mig möjlighet att vara den optimist jag vill vara. Vi är inte på väg mot en undergång även om vi inte kan anpassa oss till alla krav på att klä oss i säck och aska.
   

 15. Lennart Bengtsson

   
   
  *4
   
  Thomas P rekommenderas vänligen att konsultera NOAAs klimathemsida:
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/upper-air/2013/6
  som visar att observationerna från UAH och RSS numera visar samma långsiktiga dekadiska trend
   
  Lennart B

 16. Osynlige Mannen

  1970-talet: Ny istid på väg. Mycket snart. Orsak: Fossila bränslen.
  1980-talet: Skogsdöden. År 2000 är nästan all skog död. Orsak: Fossila bränslen.
  1990-talet: Katastrofal global uppvärmning. Orsak: Fossila bränslen.
  Dessutom tar oljan slut om 30 år. Det måste vara sant, för det budskapet har jag hört varje år sedan 40 år tillbaks.
  Men tillbaka till Per Welanders fråga: Varför blev jag klimatskeptiker? Bra fråga, själv vet jag inte vad det kan bero på. Det kan möjligen ha att göra med att jag har ca 10 års erfarenhet av att använda datormodellering i min forskning? Dock aldrig på system med kaotiska variabler.

 17. Adolf Goreing

  Jag har en liknande historia som Per och arbetade på Harwell i Storbritannien i 1½ år på avdelningen ”Environmental Sciences”. Mitt huvudområde var aerosoler och modellering av desamma. Jag hamnade i ett projekt som var finaniserat av Brittiska staten att försöka utröna huruvida Sveriges krav på skadestånd för skogsdöden i västSverige var berättigat. Det visade sig att aerosolerna vandrade betydligt längre och i större omfattning än tidigare trott (validerat genom observationer) men att varje land ändå stod för bortåt 90% av aerosolutsläppen som hamnade i skogen. Tji, skadestånd. Thatcher andades ut. Sedan kom ju flera utredningar som visade att det inte fanns någon skogsdöd i den bemärkelsen man trodde. Några år senare ändrades min inriktning i karriären men jag höll mig alltid informerad och hade kvar mina kontakter i branschen. Intresserade mig för AGW tidigt och trodde väl som alla andra att det var solid vetenskap bakom. Läste IPCC-rapporterna och hajade till kring aerosolerna. Hade jag haft så fel? Hade de tom global betydelse? Något jag inte föreställt mig. Lokal, ja, regional, ja t.o.m inflytande långt bort t.ex polaris. Men globalt? Tyckte annars att IPCC-rapporterna var välbalaserade och försiktiga. Tills jag läste sammanfattningen. Vad kom detta ifrån? Alla dessa tvärsäkra slutsatser och dessutom uppmaningar till åtgärder! Grundat på vad? Läste den vetenskapliga delen igen och hittade sedan mängder av material som inte hade platsat. En annan bild växte fram. För varje påstående för AGW fanns det en artikel som pekade i en helt annan riktning. Det var i princip aldrig några problem att hitta peer-review artiklar som sa något annat. Inte explicit anti-IPCC men som i sina detaljer inte stödde IPCCs slutsatser. Min egen slutsats var att om ALLA korten lades på bordet kunde absolut INGA slutsatser dras. Osäkerheterna var alldeles för stora. Det handlade ENBART om tyckande och politik. Jag tog upp detta med mina forna kolleger i Storbritannien. De och Harwell var då satta under korseld. Varje bidrag eller inte betydde liv eller död för en institution. Tveksamheter och resonerande rensades ut. Alla visste men teg. Man ville behålla jobbet. Politiker valde helt enkelt bort de som inte kunde ge enkla svart-vita svar eftersom man ansåg att utgången för forskningen då blev för osäker. Därför föddes den ”tvärsäkra” science-is-settled kulturen. Mellan forskarna rådde dock samma dikussion och ifrågasättande som tidigare. Det framgår ju i Climate-gate mailen. Lennerat Bengtssons rättframma sätt om vad man vet och inte vet har inte en aktiv forskare råd med. Osäkerhet stöter bort pengar.
  Sedan finns det en hel hop med wannabees, klimatgroupies och klimatgamar som lärt sig en del one-liners utan djup. Det är ofta dessa vi ser i gammelmedia, i s.k ”debatt”-artiklar och i myndighetspositioner. Det är ingen konspiration, bara en naturlig följd av ett system parat med flockmentalitet och vanlig bekväm ryggradslöshet. Det tragiska är när de med kunskap håller tyst när alla överdrifter presenteras som ”sanning”. Där har bl.a du ett stort ansvar, Thomas P!
   

 18. För mig var det också Al Gores film. Den var så uppenbart teatralisk och ett spektakel med hiss och allt. Eftersom jag läst arkeologi och historia hade jag fått lära mig något helt annat än vad den sk ”Hockeyklubban” visade. Man skrev och talade om den klimatförsämring som inträffade efter bronsåldern samt de tillfälliga varmare perioderna. Nu gällde ju inte det global temperatur ska sägas och det visar inte grafen här ovan heller. Numera är jag mer intresserad av regional temperatur då klotet inte värms upp överallt samtidigt. ca 30% av landytan har ju inte blivit varmare (enligt BEST-projektet). Hur ser det ut historiskt i de regionerna och hur är det i de regioner som har värmts upp? Jag är också av uppfattningen att CO2 borde ha en uppvärmande effekt, frågan är hur stor? Att naturliga förändringar i princip skulle ha upphört efter mitten av 1900-talet verkar helt enkelt inte logiskt i mina ögon.

  Jag hittade till bloggen ”Ställ om” och fick tips från andra skeptiker/undranden om var man kan hitta korrekt information. Jag blev också förvånad över den hätskhet och de personliga påhopp som jag möttes av där. Sedan ledde det ena till det andra och jag hamnade på TCS 😀

   

   

   

   

 19. Thomas P #4
  Och din poäng är?
  Att två mätningar av en trend som ligger mycket nära noll skiljer sig åt?
   
  Det är lite LBt-räkning över resonemanget.

 20. Ann L-H

  Tack Per för att vi fick följa Dig på Din stig genom klimatdjungeln fram till gläntan i skogen. För min del började jag dra öronen åt mig när miljöaktivisterna började tala om Global Warming. Deras tidigare kampanjer hade ju visat att de haft fel i sak, att de dessutom verkade ideologiskt/politiskt styrda ökade misstänksamheten. Klimatsvängningar var ju inte heller någon upphetsande nyhet för de/oss som fått lite naturgeografisk insikt. 
  Nils-Gösta Wannerberg (en gång bl. a. prof. i kemi vid CTH) skrev 1997 boken Ragnarök inställt där han bland mycket annat tog upp ”Växthusgaserna” där han skrev att politikerna borde hålla sina fingrar borta från denna möjliga syltburk, bl a eftersom det sannolikt var så att temperaturen styrde koldioxidhalten.
  Sedan rullade det på med lite artiklar och boken ”Tänk på miljön, köp ny bil” av Jarl Ahlbäck (2001) där klimatkapitlet hette Människans inverkan på klimatet är okänd men sannolikt obetydlig. Samma år publicerade J.A. en lite större rapport som han grundar på TAR där han bl.a. skriver ”efter att i tio år med öppet sinne studerat det mesta som rapporterats angående drivhuseffekten, står det numera klart för mig, att den vetenskapliga kunskapen om jordens klimat ännu inte är tillräcklig för att man ska kunna förutsäga hur människans utsläpp av koldioxid påverkar klimatet”. Jag njuter än i dag när jag läser denna rapport som tar upp mycket av det som fortfarande är aktuellt.
  Det var inte bara J.A. som gjorde sin stämma hörd. På den tiden fanns det en del att läsa i Både FoF och Svd. Wibjörn Karlén inte att förglömma.
  Av en lycklig slump fick jag nys om KTH-seminariet, som jag på egen bekostnad bevistade. En fantastisk upplevelse för en liten gymnasieadjunkt, men en upplevelse som verkligen stärkte min uppfattning.
  Moderna Myter fanns under den tiden med som en ständig följeslagare och Per Stort Tack för din insats där!
  Min vandring i djungeln har vägletts av kvinnlig(?) intuition och en tämligen ytlig men bred naturvetenskaplig allmänbildning men den initierades och drevs av ilska för att blivit missledd av miljörörelsen och massmedia.

 21. Jag har varit anarkist i 35 av mina 55 år…jag såg hur miljörörelsen slutade bry sig om miljöfrågor, som t.ex. överfiskning,avskogning till förmån för granodling, de ändrade uppfattning om Brundtlandkommisionens globala stollepolitik och började stödja FN och Agenda 21…aktiva i rörelsen dog ut….resten blev konsulter,ombudsmän och kommunal,riksbyråkrater. Gamla vrak från den totalitära vänstern sprang in i den gröna rörelsen istället och började driva sin politiska agenda i Moder Naturs namn.De andra drogs till media där de backade upp sina kollegors ideer.Själv läste jag idehisroria och humanekologi då på 90-talet och kunde på grundval av vad jag läst där bara konstatera att inget nytt fanns i alarmen, vantolkningar,förestående undergång,ideologisk vetenskap som snabbt övergick i rent fusk och ren propaganda. Jag är fortfarande engagerad i miljöfrågor och fortfarande anarkist…jag gillar inte laxodling,utfiskning,vindindustriområden, men i övrigt har våran miljö blivit mycket bättre sen 60-70 talet…jag är fortfarande mot statens inblandning i allt som vi människor företar oss och jag önskar se både den gröna armen och den svullna byråkratstaten förpassad till historiens skräphög.Klimatfrågan har blivit en tanks för de som vill hålla jorden i fattigdom och svält och göra livet till ett helvete för den lekande,uppfinningsrika människan det handlar mer om frihet än om klimat idag.

 22. Sören F

  CO2-budgeten, närmare bestämt biotapumpen yt-djupvatten via shelfen, blev det personliga motivet under min utbildning som först biogeo, sen naturgeograf (inkl klimat) med marin/kustinriktning (sediment, partikeltransport) på 80-talet. Arrangerade så småningom 1993 en större forskarkurs på området med Bolin, Eriksson, Karlén m fl. Jag modellerade shelfexport för att utröna känslighet för fiskeri, eutrofiering (bekymret som då finansierade) och klimat. Fiskeri dominerade. Betydelsen för CO2-budgeten visade sig liten.
   
  Sen ändrade jag inriktning mot miljöstyrning i industrin generellt ett decennium ungefär. Under den tiden hade jag inte närmare koll på klimatområdet, uppfattade lite kring Svenmarks hypotes och hockeyklubban, men inte mycket mer. För 5-6 år sen däremot kom jag tillbaks till marina området, började diskutera också klimat med kolleger och har sen dess följt klimatområdet med stigande intresse, inte intensivt men tillräckligt för att vid det här laget dessutom kunna precisera att det görs fel och vilka fel. Så nu har jag inlett löst samarbete med också socialepistemologer för att förhoppningsvis kunna rätta till brister i kunskapsinhämtning inom organisationer generellt.

 23. Tommy Källbäck

  Blev generellt skeptisk till alarmism när 60- och 70-talens larm om att oljan skulle vara slut vid millennieskiftet inte slog in. Så fort man stadfäster något som forskningsresultat blir jag observant och tveksam. När temperaturen inte stiger vare sig lokalt eller globalt och när Östersjön kommer in i min källare allt mer sällan är jag inte bara skeptiker, men också motståndare till alarmisterna. Gör vad jag kan för att, i bekantskapskretsen, lägga moteld mot den förhärskande klimatalarmismen. Tycker lite synd om dom som ekonomiskt ”surrat sig vid masten” för det katastrofscenariot.  

 24. Johan Tisell

  Jag vände efter en artikel av Per-Ola Eriksson (heter han väl, Sandviks ex-vd) om tipping points och positiv kontra negativ återkoppling. Sedan Lars Bern, TCS och så rullar det på.

 25. KlasL

  Som väderintresserad hade jag inga problem med AGW hypotesen när den kom. Jag hade följt CO2 haltens ökning sedan 80-talet. När tiden gick och jag snubblade över skeptiska inställningar, började jag så smått undra. Många skeptiker som jag stötte på hade väldigt lite på fötter, men andra betydligt mer.
  När sedan alla skeptiker (då enl. utsago <3% av ”vetenskapsmännen”), drogs över en kam och beskrevs som mörkermän i maskopi och finansieradeav den multinationella storkapitalismen, grodde ett frö.
  Jag började dra paraleller till hotande istid för40 år sedan, direkt förestående globalt kärnvapenkrig för 30 år sedan, och total europeisk avskogning för 20 år sedan, och hur de som varit skeptiska behandlats.
  Tiden går och jag ser på framförallt NOAAs ”State of the climate/global temp anomalies” mer och mer börjar likna en kurva som kulminerat. Sedan hur alla temp förutsägelsekurvor spårat ur och nu diskussionen om uppvärmningspausen och allehanda krystade förklaringar för att vidmakthålla AGW hypotesen med CO2, samtidigt som man ständigt matas med WWFs reklam +2, +3, +4.
  Jag kommer också så tydligt ihåg hur vårt Naturvårdsverk sände reklam i TV4 på bästa sändningstid för många år sen, om hur våra vintrar skulle bli i framtiden. Bara regn.
  Nu är framtiden här. Mina barn är stora och kanske själva snart småbarnsföräldrar. och under mitt ganska långa liv, har vi haft bland de ”bästa” vintrarna i en nästan lång rad på senare år.
  Och som jag som lekman ser det, så är en förändring på 0,6 gader globalt, så liten att felkällorna säkert är mycket större. Kalibrering, kvicksilverblandning, smutsiga väderburar, urbanisering, förändrade observationsnät/punkter, solfläckar, havsströmmar, vulkanutbrott, El Nino och andra cykler. Sen satelliterna kom på plats har ju knappt nåt hänt, ändå är ju även de behäftade med fel.
   
   

 26. bom

  Det var Moderna Myter och så naturligtvis Lars Bern! Tack båda två!

 27. Janne

  Jag är en som gått på hela propagandamaskineriet. Men sen när biobränsle kom upp på tapeten fick jag inte det att gå ihop. Om jag eldar upp ett träd som är 50 år gammalt så kan ju inte det vara CO2-neutralt, i alla fall inte än på några decennier.
   
  Började sen söka på nätet och hittade denna sajt som en länk i en kommentar på DN.

 28. Slabadang

  Min story!
  Mitt förtroende för miljölarmen fick sig en rejäl törn efter att till och med varit aktiv i kampnjer med skogsdöden som argument. Tack vare en mycket kunnig duktig och extremt seriös miljömedveten jägmästare med egna stora skogar så förtstod jag att jag blivit lurad om även flera saker bla om”försurningens” orsaker och symptom. Gemensamt anlade vi en våtmark i en av hans stora skogar med mycket bra resultat. Hans skogar var pedant skötta och mer som stora skogsträdgårdar. Som vilt och fågelintresserad var han en ren klippa på att managera sina skogar. Han ledde i bevis hur det ”naturliga skogsbruket” står i motsats till artrikedom och hur ”mänsklig påverkan” kan ge det mycket bättre villkor.
  Det egna miljömedvetandet har alltid varit stort och skog fjäll och skärgård var och är en viktig del av mig själv där en fisketur utanför Strängnäs i slutet på sjuttiotalet rejält skrämde mig för hur det stod till med vattenföroreningen/övergödningen då det fanns extremt mycket fisk men de gäddor och gös jag fick i den gröna sopan med trettio centimeters siktdjup ,så var tre av dem med blekroska istället för eldröda gälar och en av gäddorna hade en rejäl ”cancerknöl” på sidan. Efterhand har jag funderat mycket bakom begreppen ”näringfattiga” och ”näringsrika” sjöar ”mänsklig påverkan” och vad som anses ”bra” och ”dåligt” för fiskebeståndet har sina tydliga logiska motsägelser i resonemang måttstockar och begrepp.
  Fler av mina fjällvandringar har haft glaciärer som mål och jag vet inte om det var den första skeptiska tanken mot klimathotet eller om det var bliden av de kalvande galcärerna som bevis på ”global uppvärmning” som fick pendeln att slå över eftersom jag lärt mig att kalvandet är ett bevis på att glaciären växer eller har växt (eftersläpningseffekt) och när de smälter så gör de det från kanterna ( ja jag vet undantagen och de olika förutsättningarna och typer av glaciärer).
   
  Det blev som att öppna en dammlucka och precis som andra redogjort så hittade jag i princip INGENTING som höll måttet eller bevisade kopplingen mellan människan och den drygt halva grad som temperaturen ökat sedan industrialismen. Förhastade slutsatser på lösan sand i långa kedjor och ju mer jag grävde ju mindre bevis hittade jag och allt fler ideologiska pseudovetenskapliga tecken dök upp. Till slut blir jag förbannad när jag fattar att hela skiten är riggad och omfattningen av bedrägeriet skrämmer till slut till insikten i att demokratin överstatligheten medvetet inte spelar med öppna kort och är djupt manipulativt korrumperad och att IPCC uppgift inte alls är att sammanställa utan att styra klimatvetenskapen fram till det resultat överstatlighetens intressen  önskar.
   
  Jag är beredd att avstå medel till realt fungerande åtgärder för att komma till rätta med miljö och försörjningsproblem. Men jag vägrar vara med och finansiera miljarder till helt påhittade och konstruerade eller hypade problem. Det är att visa miljön respekt och ge politiken för den en legitimitet och funktion. De deologiskt drivna svindyra symboliska handlingarna måste stoppas för att inte förstöra den underliggande i grunden legitimiteten för den. Klimathotet utgör inte problemet utan det är politiseringen och korruptionen av demokratin och överstatligheten som utgör problemet och för vetenskapen i sin helhet spelar den med i detta spel med till och med kalsongerna inlagda i potten.
   
  Nätet är demokratins nya vapen för att hålla allmänheten korrekt informerad och den organiserade gammelmedian med public service i spetsen utgör det största hotet emot den idag. med sitt samornade gatekeeperi så har de lagt in trosorna och hela plånboken  intill vetenskapens kalsonger i potten i klimatfrågan.
   
   
   

 29. Ormstjärnan

  Det var Alliansen som övertygade mig att jordklotet håller på att koka över. Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att jorden har feber, han ljuger inte!
  Enda lösningen för jordens överlevnad är att trängselskatt införs i Göteborg.

 30. Sigvard E

  Varför/hur jag blev skeptiker: Al Gores film fick mej att undra om budskapet verkligen var realistiskt. Jag hade inte ägnat många tankar åt klimatfrågan, men min intuition sa mej att detta kan inte vara möjligt. Människan kan inte åstadkomma sådan förödelse ens om vi aktivt försökte. Detta var alltså en helt ovetenskaplig tankegång. Endast en fråga om mänsklig intuitiv skepsis mot det osannolika. Då var jag fortfarande yrkesverksam och hade inte tid för annat. Som pensionär har jag följt vad som skrivits och sagts i media och blivit misstänksam över den övertydliga CAGW-bias som råder. För ett år sedan bad jag uttryckligen min gode vän C-G Ribbing att tala om för mej varför jag borde vara skeptisk till CAGW och klimatalarmismen i allmänhet. Han tände mitt intresse på allvar och sedan dess har SI-bloggen varit min dagliga läsning. Avgörande har också varit Donna Laframbois bok som nästan fick mej ”att gå i taket”.  Jacob Nordangårds avhandling blev en kraftfull injektion genom avslöjandet av person- och NGO-röran som väl närmast är en form av korruption. Nu läser jag Gösta Pettersson med stor behållning och har också börjat på Bob Carters Taxing Air. När jag i Januari i år lyssnade till den av MP begärda riksdagsdebatten om klimathotet kände jag förtvivlad vrede och önskade att jag vore yngre och kunde utmana alla politiska stollar.  Fred Singer har också förklarat en del för mej, liksom Lennart Bengtsson som ger balans åt de kontroversiella debattfrågorna. SVT´s missbruk av sin ställning som public service-organ finner jag skamligt. Det är ju därifrån den stora massan får sin vilseledande information.
  Jag anser att det är viktigt att även ta in argument från alarmisterna, t o m från Thomas P. Risken är ju att man ”snöar in” på något som gripit tag i en på ett känslomässigt plan. Men när jag försöker vara objektiv i min fåkunniga analys av argumenten blir jag ändå kvar som skeptiker. Man kan fråga sig varför det är viktigt att engagera sig i den klimatvetenskapliga frågan om man inte själv har någon expertis i området. För mej är det främst den enorma samhälleliga kostnad som är/blir följden av dessa felspekulationer, men också klimatfrågan som exempel på den destruktiva masshysteri som tydligen kan utvecklas bara budbäraren innehar den rätta ackrediteringen. Masspsykos?!
  Tack Per Welander för ditt inlägg som stimulerar till eftertanke; det är en sak att ”komma ut” som skeptiker, en annan att vara säker på sin sak. 
   
   

 31. Svempa

  Jag fick min första kontakt med ämnet under en konferens i fjärranalys (bildbehandling av satellitbilder) i slutet av 80-talet. I en paus diskuterades CO2-frågan varvid ett gäng geologer flinade lite nedlåtande åt några metrologer och deras förfäktande av AGW-teorin. De påpekade att väldigt nyligen ur geologisk synvinkel skulle det ha funnits 3 km över huvuden på metrologer och att några ppms skillnad i CO2-halt inte skulle kunna åstadkomma den snabba avsmältningen. Jag kunde notera med vilken harm metrologerna reagerade. Att relativt många metrologer finns bland AGW-alarmister ser jag därför som ett självhävdelse-reaktion. Att sedan denna flummiga AGW-teori passade som hand i handske och som en Mädchen-für-alles för den pladdrande och självutnämnda mediaklass som precis nyligen slickade såren efter kommunistdebaclet var ju också uppenbart. Sålunda fördjupade jag mig (en smula ”biased” får man väl erkänna) för att se vilken vetenskaplig grund AGW-teorin hade. Jag kunde snabbt notera att alla ”prognoser” baserade sig på selektiv ”homogeniserad” ad hoc data, med selektiva tidsdymder och anpassad regression, via vilket vad som helst kan påvisas. Att dessa forskar ansåg att det finns en sak som är värre än att jorden går under – att redovisa sina data och beräkningsmodeller – kan knappast tolkas på mer än ett sätt.

 32. Jonas B

  Jag jobbade under 1990-talets senare del som lokalreporter i en liten stad på ostkusten. Skrev en artikel, minns inte i vilket ämne, där jag väl slentrianmässigt nämnde ”den globala uppvärmningen”. Kontaktades av en blid gentleman som var forskare på KTH. Han gav en mig en mindre privatföreläsning om koldioxidens egenskaper och varför det helt enkelt var omöjligt att denna livets gas skulle kunna få de katastrofala följder som alarmisterna hävdade.
  Den blide gentlemannen (som numera tyvärr är avliden) bjöd också in till ett informationsmöte med, vill jag minnas, Wibjörn Karlén. Letade vidare på egen hand. Läste bland annat Moderna myter och inte minst Maggies Inga dogmer. Som i grunden humanist, om än med naturvetenskapligt intresse, har jag så klart svårt att hänga med i de vetenskapliga diskussionerna här och annorstädes. Som gammal murvel känner jag däremot stanken på långt håll när jag vädrar en maskerad politisk agenda.
  Inte vet jag i hur hög grad CO2 påverkar klimatet. Min skepcis gäller katastrofscenarierna. Lennart Bengtssons kloka skriverier har jag försökt sprida bland yngre kollegor. Till vad verkan vet jag inte, men att att ifrågasätta officiella sanningar BORDE vara prio ett för en journalist.

 33. Thomas P

  HenrikM #7 Läs figurtexten lite noggrannare. Blå fyrkanten är genomsnitt av två satellitserier.
   
  Lennart #14 Jag ser inte några motsvarande data på sidan du länkar till. Du noterade att Spencers figur handlade om ”Tropical mid-troposphere”? Där finns data i hela mid-troposphere, men dessa varierar mellan 0,03 och 0,14 så jag skulle inte säga att de visar samma trend.
   
  Lbt #11 ”När man vill dra i nödbromsen, störta världen in i ekonomisk kaos och skapa en världsregering?”
   
  Där har vi ett bra exempel på alarmism, dvs de som tror att de som accepterar AGW mer eller mindre avsiktligt har att ”störta världen in i ekonomisk kaos och skapa en världsregering” som mål. Den typen av alarmism är vanlig på denna blogg, och istidsalarmism är också rätt populär.

 34. tolou

  AR4 2007 var så definitiv och pekade bara på människan som orsak. Jag hade redan vid millenie-skiftet en uppfattning att solen spelade stor roll i den uppvärmning som registrerats då. Allmänt började folk fråga sig om ”den globala uppvärmningens” orsaker, och drog snart kopplingar till livsstilen. Synsättet prägrades av att klimatet är ”stabilt” och i ”jämvikt”, och in från vänster kommer människan och ”stör” klimatsystemet. IPCC bygger i stort sett helt på detta dåliga samvete. MEN, klimatet är ingalunda stabilt och befinner sig i ständig förändring alldeles oavsett mänsklig aktivitet.
  Sökte mer info på nätet efter AR4 och ev. kritik eller synpunkter. Det är väl så man oftast får ett bredare perspektiv. Hittade efter ett par slagningar på Google: theclimatescam.se. ”För dig som hellre tänker själv”. Wow! Och svensk site också! Tack Maggie för ditt initiativ. De senaste 5 åren här har varit mycket innehållsrika.

 35. Men Thomas P, tycker du att det är konstigt att värdena på en trend nära noll får relativt stora variationer?

 36. För mig startade det med 2 enkla saker.
   – Det bakvända förhållandet mellan temperatur och koldioxid som Al Gore visade
   – Club of Rome
  Sen blev det bara mer och mer

 37. Michael

  Det vore spännande att se TP berätta om sin resa mot de ståndpunkter han förfäktar här på SI. Framför allt vore det intressant att få en inblick i dina drivkrafter, hur du orkar uppbåda den energi som alla dina inlägg med omfattande bakomliggande inläsning kräver.

 38. Jag var väl en ”halvtroende” som trodde att stora klimatförändringar kan vara på gång, men tvivlade på att drastiska utsläppsminskningar är bästa lösningen. Tills jag klickade på en länk till John Dalys Still Waiting For Greenhouse. Det bör ha varit någon gång 1997. Där hittade jag en aggressiv, tasmansk skeptiker som hade argument som tålde granskning och ofta verkade stämma. Jag hittade andra skeptiska webbplatser och slutade att tro att klimatkatastrofen är på gång. Absolut ingenting har hänt sedan dess som har gett mig anledning att ändra åsikt. Tvärtom blir det allt mer uppenbart att verkligheten inte stämmer med klimathotstron. Hypotesen att koldioxidutsläpp leder till en klimatkatastrof har gått från att vara en möjlig vetenskaplig hypotes, till att bli en tvivelaktig hypotes som försvaras med pseudovetenskapliga argument, för att slutligen bli vetenskapligt motbevisad och övergå till religion. Det sistnämnda för att den har anhängare som struntar i vetenskapen och fortsätter att hävda att tron är sann.

 39. Daniel F.

  Thomas #4,
   
  Spencers poäng är väl att klimatmodellerna stämmer uruselt med verkligheten? Hur påverkas detta av ditt svammel om faktor 3?
   
  Eller är det bara ytterligare ett ”Titta! En fågel!”-inlägg från din sida?

 40. bert

  Jag såg också Al Gores film och blev mäkta förskräckt. Sedan tog jag mig för att kontrollräkna på påståendet om att havsnivån skulle stiga 7 meter om Grönlandsisen skulle smälta ned, vilket skulle kunna ske inom hundra år. Ock se – det stämde med 7 meter! Om alla kustlinjer var minst 7 meter höga och om all is låg ovanför havsytan. Nu var ju den högsta toppen på Grönland ungefär 1500 m enligt kartuppgifter och isen uppgavs vara 3000 meter tjock. Det innebär ju att halva ismängden ligger i en stor grop under ön. Dessutom är ön omgiven av berg som bildade en stor gryta och i bästa fall skulle det mesta av smältvattnet stanna i denna gryta. Men det fanns inget rimligt svar på vilken värme som skulle kunna smälta denna stora iskropp. På den vägen är det. Det ena har gett det andra och är nu mycket övertygad om att det mesta är överdrivet och det av både grumliga och politiska skäl.

 41. Utvecklingen har jag följt sedan 1970-talet då FoF var husorganet. Jag var den förste politiker som föreslog skatt på koldioxid. Det hade inget med växthuseffekt att göra utan var en motreaktion på Birgitta Dahls tankeförbud 1986.
   
  När jag såg AlGore-filmen reagerade jag med att det där kan inte vara sant. Jag satte allt i ett längre tidsperspektiv, bronsåldern och andra varma perioder och även istider. När jag insåg CO2s mättnadseffekt och hörde om vetenskapligt konsensus som jag visste inte existerade var saken klar. Jag insåg att allt var någon sorts bluff. 
   
  Ekonomiskt har jag försökt att väga koldioxidens nytta, det växer bättre, med eventuell onytta. Då måste man kvantifiera och det förde mig i konflikt med de gröna som är så binära i sitt kännande.
   
  Kvantifieringar och hur bluffen ser ut har jag ägnat mycket tid åt att förstå.
   
  Tack Per för att du berättar och frågar.

 42. Ann L-H

  Den här tråden är verkligen intressant! Alla vägar bär till …
  Inläggen väcker ytterligare minnen till liv. Under -80t blev Valfrid Paulson, GD för Naturvårdsverket, en av mina idoler. Han kämpade ständigt mot miljörörelsen och gjorde mig och många andra uppmärksamma på skillnaden mellan de gamla  natur- och miljövårdarna och den då framvällande samhällsomstörtande miljörörelsen. Klimatfrågan var inte aktuell då men skepticismen mot miljörörelsen väcktes. Skogsbruket var då föremål för miljörörelsens och medias stora drev. När skogsfolket fick visa verkligheten stärktes den misstänksamhet som senare var till stor hjälp att tidigt känna av varningsflaggen när klimatfrågan växte fram. 

 43. HenrikM

  Thomas P
  Aha, jag greppar, fyrkanterna är genomssnittet av två olia satellitmätningar. Men sen visar bilden även avläsning från balonger. De verkar väl rimligt stämma överens med varandra. Om man skulle dela upp de blå fyrkanterna i två olika serier i diagrammet, skulle man rimligen kunna se skillnaden mellan de två? Är inte skillnaden förvånsvärd liten? Om jag förstår det rätt är skillnaden 0,06 grader C per decennium. Att kalla det 3 ggr är väl bara konstigt… eller? Varför skriver man så istället för skillnaden i grader? Om ökningen hade varit 1 grad på decennium och skillnaden mellan två mätningar skulle vara 0,06 grader, så skulle man väl inte uttrycka det som 3ggr??? Hur borde man tänka.. jag blir lite förvirrad!

 44. Michael

  Även MSM:s verklighetsfrånvända syn i klimatfrågan har bidragit till att övertyga mig. Finns det något annat område i den etablerade debatten där känslor dominerar så starkt över logik, där fakta bara är i vägen och där kraven på kritiskt tänkande sätts så lågt? Det saknas förmåga att hantera ekonomiska och fysikaliska storheter, än mindre att se proportioner.
  Det har gått så långt att jag i stort sett slutat läsa svensk MSM. Det handlar inte bara om låg kvalitet och ideologisk vinkling, det som skrivs är ofta rent pinsamt att läsa.
  Ett exempel på känslomässigt flum är miljörörelsens utopiska fantasier om nolltillväxt. I praktiken handlar tillväxt om summan av alla människors ansträngningar att förbättra sina liv. Endast totalitära samhällen kan bromsa (inte stoppa) dessa ansträngningar. Den yttersta konsekvensen av nolltillväxt är att när kakan inte längre växer återstår bara bittra strider om befintliga resurser. Tala om en ideologi som lockar fram det sämsta hos människan. (Alla som tror att människan är altruistisk räcker upp en hand.)

 45. Sören G

  Som gymnasieadjunkt i matematik och fysik och med universitets-studier även i astronomi har jag viss naturvetenskaplig insikt. Och med intresse även inom historia, arkeologi och geologi så har jag länge vetat att jordens klimat aldrig varit konstant, utan varierat en hel del även efter senaste stora nedisningens slut. Solen måste vara det som driver klimatet. Och att Maunderminimat sammanföll med Lilla Istiden är talande. Jag såg aldrig Al Gores film men efter beskrivningen av den så tyckte jag att det lät överdrivet. Men sedan såg jag film-klippet från SI:s bildande, efter ett tips från min gode vän uppsala-astronomen. Men det är rätt nyligen som jag börjat att dagligen följa TCS och andra skeptiker-bloggar.
   

 46. Thomas P

  Henrik #42 ” Men sen visar bilden även avläsning från balonger. De verkar väl rimligt stämma överens med varandra.”
   
  Spencer gör också en sak av att de två serierna stämmer så väl med varandra, men om man inser att den ena serien är ett medelvärde av två olika analysmetoder av samma satellitdata som gett radikalt olika svar inser man att likheten nog mest är en slump. H hade Spencer presenterat de fyra olika ballongserierna och de två satellitanalyserna separat hade diagrammet visserligen blivit lite grötigare men man hade fått en bättre bild av osäkerheten i mätdata*. Man hade också sett att RSS trend ligger mitt i gröten av simuleringar även om Spencers egen ligger långt under.
   
  * Jag vill minnas att det klagats en del här i debatten om hockeyklubban om forskare som inte tar med osäkerheter i sina diagram.

 47. Thomas P

  Janne #26 ”Om jag eldar upp ett träd som är 50 år gammalt så kan ju inte det vara CO2-neutralt, i alla fall inte än på några decennier.”
   
  Men om du har en dunge med 50 träd av olika åldrar och eldar upp ett om året när det blivit 50 år så är det rätt koldioxidneutralt, dvs så länge man planterar och eldar i en jämn cykel går det på ett ut, bara om man storskaligt ändrar hur mycket skogtäckt mark man har påverkar det CO2-halten.

 48. Michael

  Thomas P #45,
  Storskalig ändring av skogtäckt mark är precis vad som inträffar när England importerar biomassa för förbränning från USA.

 49. Slabadang

  Thomas P!
  Lägg av med tramset … vem tror du att du lurar ? Gunbo?

 50. Thomas P

  Eftersom Gore nämnts här så ofta kan jag väl säga att han hade viss inverkan på mig. Dock inte genom sin film utan den mycket äldre boken ”Earth in the Balance” som jag läste eftersom Gore just blivit vicepresident och jag var nyfiken på hur han tänkte. Sen började jag kolla bakgrunden till vad han skrev, och eftersom det på den tiden inte fanns lika många propagandabloggar fick jag börja titta mer i vetenskaplig litteratur. Därav skillnaden från dem som växt upp med Moderna Myter, WUWT och vad de nu heter.

 51. Slabadang

  Journalistik ala IQ Fiskmås! 
   
  Rubriken !! 🙂
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/klimat-eller-nybyggen-bakom-oversvamningarna
   

 52. OK, här är min ’story’
   
  Redan på 90-talet hörde jag pratet eom AGW och om sedan hänvisningar till IPCC, och brydde mig inte jättemycket. Att media överdrev larm och hot och domedagar våldsamt är nu normaltillståndet, det brydde jag mig inte ens om men trodde nog att där kanske låg ngt lite grand i att CO2 kan värma i botten. Även om ett eget FN-organ verkade märkligt och lite (politiskt) suspekt.
   
  Jag brydde mig inte särledes, utan stördes mer av andra miljö-idiotiska stora satsningar (som vindkraft mm). Vidare fås ju alltid en bra indikation om vad som inte är sunt, genom att se vilka hjärtefrågor the usual suspects ur den gapiga, indignerade, upprörda, poserande (ev fd bokstavs-) vänstern mfl intog. Här blinkade varningslamporna ilsket och tidigt ..
   
  Nästa tillfälle var när Naturvårdsverket började göra propagandafilmer om framtida klimathotet. Där hade det gått ett steg längre (jag kände fortsatt bara till IPCCs göranden via media och 2:a-handsomtalanden). Jag skrev till dem och undrade på vilken basis de kunde göra sådana utsagor om framtiden. Svaret jag fick var avslöjande (och lite skrämmande): Projektet var initierat av regeringen för att förbereda befolkningen för det framtida kommande och nödvändiga omställningarna (dvs skattehöjningar). En propagandastunt i nästan DDR-anda, men ungefär vad jag kan förvänta mig att politiken och speciellt från den kanten. (Jag trodde fortfarande att AGW var baserat seriös om än tentativ forskning, spekulerande om framtiden, bara vansinnigt överdrivet/utnyttjat av alla the usual suspects)
   
  Nej, första indikationerna på att det var en politiskt icensatt och systematisk ’bluff’ (dvs att allt inte stod rätt till) snubblade jag på genom en ren slump. Jag letade på nätet efter bilder frpn Death Valley, som jag besökt flera ggr och fann både vidunderligt vackert och brutalt i sin naturkraft. För jag hittade bilder som lagts upp av John Daly. Förutom bilderna berättades där om hur man försökt slå det lokala (och i globalt mycket höga) temperaturrekordet från 1913 (just det 100-årsjubileum bara veckor sedan, under stort propagandauppbåd) genom manipulation (dvs flytta mätstationen till en värre plats) och även lite annan direkt vilseledande ’klimatinformation’
   
  Detta var lite en schock, att myndigheter försöker manipulera och vilseleda medvetet. Det såg närmast ut som en konspirationsteori upplagd av ngn med inte alla hästar hemma. Men det var väldokumneterat och John Daly verkade snarere väldigt matter of fact och inte det minsta hyterisk. Men det var iaf min startpunkt för att kolla mer, och leta efter annan information, att inte bara tro på vad ’experterna’ sa. Eller att tom ifrågasätta själva grundförutsättningarna. Jag lärde mig lite mer om CO2, tex att halten var några hundra miljondelar, och konstaterade att klimatet som alltid ändrat sig ju gör mycket mer våldsamma saker än vad CO2-halten nu påstås göra som kausal orsak.
   
  Al Gores 2006 film var propaganda, det var helt uppenbart. Och hur den användes i debatten, samhället, satt skrämma barn (och godtogna vuxna) med var bara vämjeligt, liksom hans försåtliga stil att insinuera osanningar i text och bild, men aldrig uttala lögnerna.
   
  Men det var när IPCC släpte sin AR4-SPM 2007 som det blev helt klart för mig att detta inte längre var vetenskap utan smutsig politik. När de hävdade att de med 90%ig säkerhet fastslagit att det mesta av uppvärmningen sedan 50 år var vållat av mänsklig aktivitet.
   
  Att göra sådana tvärsäkra uttalanden utan att kunna förstå och adekvat knantifiera de naturliga och långt långt större variationerna är totalt båg. Sådant låter sig bara inte göras! Absolut inte i så komplexa system som jordens klimat. Sen visade det sig dessutom att själva rapporterna släpptes flera månader senare, och inte ens kunde belägga detta mest framträdande AR4-budskapet som spridits till precis hela världen och varje nyhetsredaktion.
   
  Där var saken avgjord: IPCC är ingen seriös aktör, utan motsatsen. Efter det har också debatten kantrat väldigt mycket åt sundare håll. Det började då, eller kanske redan med Manns klubba 2001, och Al Gores film 2006, men nu började många syna saker i sömmarna och gräva fram ’obekväma’ fakta. Men jag menar att 2007 hade vi peak hysteria angående klimatet.
   
  Och visst, den antiintellektuella stilen, skrikandet och förolämpningarna, som genomsyrar precis alla som torgför klimathotet, alltså även de ’framstående klimatforskarna’ som ’inte får ifrågasättas’ gjorde och fortf gör sitt till att det hela luktar skunk, att de inte ens själva är trygga i sin position. Och 2009 fick vi som sagt en bra inblick hur det gick till bakom kulisserna från endast en enda mailserver (där man fö gladde sig åt John Dalys död!)

 53. Ann L-H

  Thomas P – Redan rubriken på Al Gores bok …Balance … triggade igång min misstänksamhet varför jag aldrig tagit mig tid för den. ”Change is what Climate does” för att citera en känd klimatforskare. 

 54. Undrande

  Thomas P!
  När skall Du växa upp och bli medveten?
  Varför tror Du att politiker kan styra klimatet med skatter?
  Ta av dig tagelskjortan och lev ett liv när Du lever!
   

 55. Björn

  Sören G [44]; Ja, vad vore vi utan solen? NOAA har en intressant sammanställning över antalen solfläckar vid max och min, vars länk finns nedan. Om man betraktar maximum från 1937 och framåt, så kan man ana att denna historiskt massiva magnetiska aktivitet (solfläckar) måste haft ett avgörande inflytande på den värmeökning som AGW-hypotesen knyter till antropogen CO2. Inte undra på att man blir skeptisk till IPCC och dess följe.
  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_maximum-minimum.txt

 56. Thomas, Gunbo hävdade också att han länge hade läst forskningsrapporterna och därför var expert i området när han hoppade in här 2008. Reslutatet är väl inte så annorlunda även om, det medges att, du kanske hade lite bättre förutsättningar 🙂
   
  Men du gör ett fatalt misstag (som du upprepar hela tiden) när du tror att folk här inte läser, inte kan läsa vetenskaplig litteratur. Att öppna en publikation i en webbrowser kan alla, ev via ett bibliotek.
   
  Den svåra saken är inte att hitta fraserna, utan läsa vad där faktiskt gjorts, vad den utförda studien undersöker, med vilka metoder, vad dessa kan och inte kan belägga, kort sagt att värdera både genomfört arbete och de anförda slutsatserna.
   
  Att läsa sådana artiklar som Karin Bojs förmådde är närmast fördummande. Men ett mycket stort antal av dem som hoppar in på din sida (dig ofta inkluderat) förmår inte mer än att upprepa fraserna. Fast! Allt som oftast har det inte gått till så, de har hittat uttolkningen på RC eller SkSc, memorerat den, och kastar fram länken till publikationen (som de nästan aldrig läst, meb ev browser-öppnat). Jag vet inte hur många ggr jag har följt dina (och andras) länkar till publikationer som påstås (be)visa det ena eller andra. Bara för att finna att nästan inget stämmer, ofta inte ens insinueras där.
   
  Och jag vet inte ens vilken ’skillnad’ du åsyftar gentemot skeptiska kunniga kommentatorer här. Som många har noterat har du fö övergivit att debattera, utan försöker bara idka prickskytte mot antingen (mycket) enkla mål, eller vålla lite kaos och rökriåder)
   
  Jag föreslår att du skippar OT-tjattret här, och ifall du vill bidra konstruktivt, och bli läst kan du ju istället ärligt redovisa hur du hamnade där du är nu? Eller kan du det? Du har ju haft 7 år på dig iaf, men blir nästan alltid svaret skyldig …

 57. Thomas P

  Ann #52 Titeln är ”Earth in the balance” inte ”Earth in balance”. Viss skillnad.

 58. Ann LH #52
   
  Klockrent! Och du har helt rätt: Ett enda ord räcker för att skjuta premissen för hela boken totalt i sank!
   
  (Fast det bygger förstsås på kunskap som jag nog inte hade redan då. Och är troligen förklaringen till att sådana horder låter sig förledas av eller in i den sk ’miljörörelsen’, föreställningen om ett oförstört Eden, tom Gaia-tänket är då lite mindre religiöst om man skall vara noga)

 59. Åke N

  Jag blev skeptiker av flera skäl:
  -under en tidig start av golfsäsong för några år sen dristade jag att säga till en klubbmedlem ”Detta kan vi tacka växthuseffekten för”. Han (professor i ett inte helt orelevant ämne) svarade ”Detta har jag studerat i 3 månader och det är vetenskapligt den största bluff på under ett sekel”. Min tanke var att det kan ju för f-n inte vara så. Men jag började söka på internet (tack för detta verktyg) och blev mer och mer skeptisk.
  -sen kom Gores film som jag genom ett stort historiskt intresse fann helt orimligt.
  -jag hittade Moderna Myter och dess länksida, som tyvärr inte finns kvar, och blev alltmer skeptisk. Tack Per.
  -jag lade märke till att skeptiker nästan aldrig möttes med sakargument utan med tillmälen som plattjordingar, senast av Obama, och foliehattar.
  -sen fann jag Maggies site IngaDogemer, numera denna blog. Maggie har gjort en enorm insats.
  Tack Per och Maggie.

 60. #56, OK, det är ju faktiskt skillnad, titelns innebörd alltså, det erkänns!
  Men jag tror inte att det är avgörande för innehållet. Vi vet ju idag hur illa det har gått för Gore därefter. Dvs när han har haft många år, decennier, på sig att lära sig mer.

 61. Sven Hellqvist

  Jag såg Al Gores film och blev oroad, stämmer detta??? Efter lite efterforskningar på nätet (bl a din blogg) kunde jag konstatera, förmodligen ej! Sedan blev jag en så kallad skeptiker.

   

 62. Thomas P

  Jonas #59 Min poäng var dock inte att jag ansåg att Gore hade rätt i allt han sa utan att han gjorde mig nyfiken att ta reda på mera. Och som sagt, att detta skedde innan man fastnade i alla möjliga bloggar av och för lättlurade amatörer.

 63. cc

  Jag hittade moderna myter tidigt , och har sedan följt debatten på SI
  Tack Per, Maggie och alla kunniga personer i SI.

 64. Slabadang

  Thomas P!
  Ja vad ska vi göra åt de stackare som fastnat på skeptical science och reaclimate? För att inte tala om AGU i USA?

 65. Lejeune

  Bakom allt klimatlarmande skymtar alltid IPCC som en grå eminens vars uppdrag är formulerat som:
   
  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change”
   
  ….knappast varken vetenskapligt eller speciellt sanningssökande?

 66. Konfys

  Förvånar mig hur sent alla blivit skeptiker. 1974 läste jag Wilfred Beckermans bok ” In defence of economic growth” mitt under den så kallde ”Oljekrisen” då Prins Bertil skulle sändas till Nigeria för att köpa olja till Sverige. Allt enligt scenario av den tidens mediaexperter för att undgå ”det amerikanska oljeintresset”. Beckerman menade att det fanns redan då kända oljefyndigheter för de dåvarande konsumtionen i minst 150 år.
  Om jag minns rätt har oljeimporten till Sverige halverats sedan mitten av sjuttiotalet.
   
  Senare under 1970-talet och början på 1980-talet försvann från den krympande industri jag var verksam inom de absolut sämsta tekniker och ekonomer som experter till till FAO i Rom tack vare goda förbindelser där. Från ha kört skandinaviska bolag i konkurs blev de FAO-experter i alla möjliga olika sammanhang. Långa rapporter om väldigt litet men trevliga resor och konferenser.
   
  Inte märkligt man blivit skeptiker. Det är jobbigt men kul!
   

 67. Per W!
  Jag uppskattar dina ”artiklar” mycket. När jag såg ”hockeyklubban” första gången förstod jag att det var något mygel! Jag kan min klimathistoria! Redan i folkskolan fick vi lära oss om bronsålderns klimat! Jag har varit med och byggt ett 24m vikingaskepp och läst in mig på Vikingatid. 900 år av oförändrat klimat!!!! Det kan väl bara Thomas P gå på! Och tåget över Stora Bält!
   

 68. Hasse

  Jag läste Jarl Ahlbäcks artiklar i HBL och fann dem intressanta och sakliga, samtidigt som de väckte en misstänksamhet mot klimatalarmismen. Detta ledde bland annat till att jag vägrade visa Al Gores film för mina gymnasieelever. Jag printade ut IPPC:s rapporter och blev vid läsningen förbannad på hur uppenbart suspekta påståenden angavs som ovedersäglig sanning.
  Den definitiva vändpunkten kom när jag under en fysiklektion i gymnasiets första klass möttes av frågan ”Vet du om Hasse att när vi är lika gamla som du är nu kommer halva Helsingfors att ligga under vatten?”
  Via Moderna myter, Maggie och en del andra bloggar, lite böcker, forskningsrapporter mm har jag fortbildat mig så pass att jag numera kan roa mig med att göra livet surt för diverse klimathotare i några finlandssvenska dagstidningar.
  Ett stort tack till alla dem som offrar tid och krafter på att hålla TCS på en i mitt tycke väldigt hög nivå.

 69. Thomas P #62
  Men nu har du väl i alla fall insett att desmogblog inte är ett sanningsvittne, eller?

 70. Thomas
  Vet du hur och varför du hamnade där du är idag?
   
  Angående lättlurade så har du precis noll substans. Propagandan som matas ut från klimatalarmistiskt håll är precis full av försök att just luras, förvrida, förvanska, överdriva missrepresentera och just riktad till lättlurade individer, och än mer mot barn (små likväl som vuxna).
   
   
  Den skeptiska sidan är närmast (i jämförelse närmast kliniskt) fri från dylika metoder. Där tillåts och uppmuntras debatt, bjuds andra(s) åsikter in. Fel påpekas inbördes och rättas till. Så som det skall vara (men inte är på klimathotssidan, ens inom forskningen cf CG 1&2).
   
  Det innebär inte att det kan komma stolliga idéer på skeptiska bloggar också, eller att en eller annan skitstövel där inte vill hålla sig till sanningen. Men det är ingen kyrka, där man blir brännmärkt och utkastad ifall man svär i den.
   
  Ledsen, men ännu en gång är din dikotomi närmast helt felaktig.
   

 71. Håkan Bergman

  Slabadang #51
  Donau och översvämningar ja, övre loppet av Donau, uppströms Wien, har rätt många små vattenkraftverk, det är väl i första hand såna som får stå tillbaka när solkraften kickar in frampå vårkanten. Undrar hur kul det känns att se årets bästa inkomsttillfälle rinna förbi turbinerna, lär vara rätt frestande att tänja lite på vattenföringsreglerna.
   
  F.ö., för att hålla mig till temat, jag började tvivla när jag såg hur totalt meningslösa och motsägelsefulle alla förslag som skulle hejda katastrofen var. Nåt stämde helt enkelt inte, E85 och andra biobränslen, hur många till har vi inte hört talas om sen, pumplagen, skulle inte hela Sverige leva Maud?, nej till kärnkraft, ja till vindkraft och kronan, på verket, handel med utsläppsrätter, sen tårtsidan spritsad med CCS. Jag blev mörkrädd och sökte efter ljuset och fann det!

 72. Förutom  al Gore vill jag också framhålla VoF som den viktigaste orsaken till att jag blev klimatskeptiker. Jag hadeänge tänkt gå med där men skjutit upp det och hittade en dag deras forum. Det var en chock att se sås många tvärsäkra typer som uppenbarligen saknade grundläggande kunskaper om det de var tvärsäkra på.
  Normalt sett hade jag förmodligen konstaterat att Al Gore hade fel men inte brytt mig mer om klimatfrågan. Istället började jag kolla upp vofarnas påståenden och hamnade därför i en flera år lång diskussion med mer eller mindre verklighetsfrämmande personer. Tråkigt nog har jag bara upptäckt två personer med någorlunda intellektuell skärpa inom VoF, den ena är Thomas P, den andra är signaturen Moridin.
  Disussionen har därför många gånger urartat till fruktlösa försök att få de här människorna att förstå innebörden av vanliga begrepp ochtermer. På plussidan har det dock medfört att ja numera är synnerligen väl påläst och därför kan avslöja alla tricks klimathotarna försöker med.

 73. Adolf Goreing

  Thomas P! Håll dig till ämnet: när blev du AGW-skeptiker? 😉

 74. Svenolof Karlsson

  Tack Per för din story och Moderna tider, som också jag hittade till.
  Jag blev misstänksam till global warming-snacket när jag såg hockeyklubban. Intuitivt var min reaktion att den var för ’bra’ för att vara sann. När kommentarerna sedan lades på, som döda upprepningar, om att det rådde konsensus i saken var det uppenbart att allt inte stod rätt till. Global warming handlade om något annat. Vad det handlar om är den stora och intressanta frågan. Och TCS, eller numera KU, en fantastisk källa för den som undrar över svaret.

 75. Thomas P

  Adolf #73 Jag vart AGW-skeptiker ca 1993 om man använder ordet ”skeptiker” innebörden att införskaffa information och baserat på denna ta ställning i en fråga. Menar du ”förnekare” så har jag naturligtvis aldrig blivit det.

 76. Thomas p
  Är du inte Stora Bältförnekare?

 77. Gunbo

  Vilken intressant tråd! Intressant ur flera synvinklar.
   
  För det första är de här vittnesbörden av samma karaktär som dem man hittar inom pingströrelsen och andra frikyrkliga rörelser: ”Min personliga väg till frälsning”, där man berättar om sitt tidigare (syndiga) liv och händelser som lett till uppvaknandet.
   
  För det andra: om man analyserar berättelserna upptäcker man att de flesta uppvaknandena skett på ett känslomässigt plan av typen: ”Jag kände att detta inte kan stämma”.
   
  En del har läst en skeptisk artikel, pratat med en skeptisk person eller hittat skeptiska bloggar som förstärkt deras första reaktion.
  Sigvard E skriver helt rätt: ”Risken är ju att man ”snöar in” på något som gripit tag i en på ett känslomässigt plan.”
  Det är precis vad som händer många, både skeptiker och ”troende”. Till slut är man inte i stånd att se objektivt på klimatfrågan, -forskarna eller -debattörerna utan delar upp alla i vi och dom. Man blir helt övertygad om att man har rätt och den andra sidan har fel.
   
  Endast ett fåtal har ”vaknat upp” av rent vetenskapliga skäl.
   
  Min egen ”resa” som inte ännu lett till någon övertygelse i den ena eller andra riktningen inleddes i 70/80-talens miljörörelse efter ett par års biologistudier. Då var klimatfrågan inte speciellt aktuell men visst hörde man om ”drivhuseffekten” som jag minns att den kallades då. När den första IPCC-rapporten kom läste jag den men den lämnade inget bestående intryck av att uppvärmningen skulle leda till katastrof. Likaså läste jag de efterföljande rapporterna. Internet fanns inte då och man var hänvisad till tidskrifter och dagstidningar. Lite debatt förekom men det var först efter värmeböljan i Europa 2003 som intresset vaknade. Jag började läsa mer om vad forskare hade att säga.
   
  Sen kom Al Gores film som jag såg med förvåning. Jag insåg att det fanns överdrifter som havshöjningen m.m. Jag minns min tanke att den här filmen kommer att göra mer skada än nytta om man är ute efter att informera folk om en klimatförändring som kan bli allvarlig.
   
  Jag såg även The Great Global Warming Swindle, och upptäckte att det fanns missvisande diagram och annat som drog ner trovärdigheten. Då insåg jag att här pågår ett krig där ingendera sidan spelar med öppna kort.
   
  Internet med lättillgängliga forskarrapporter hjälpte mig bibehålla balans i kunskapsinhämtandet. Kollade även bloggar som Moderna Myter men drog öronen åt mig av den ideologiska vinklingen. Där framkom ett teknokratiskt synsätt som var mig främmande, humanist som jag är.
  Så dök Maggies blogg upp och jag blev chockad av tonen bland kommentarerna. Men jag fortsatte läsa för att se vad som drev ”skeptikerna” till alla påhopp på och smädelser främst mot ”miljömuppar” (som senare blev ”miljötalibaner”), politiker och misshagliga personer på ”fel” politisk sida. Insåg att det handlade mer om politik och ideologi än om klimatet. Maggie själv var mer moderat och försökte (förgäves) mildra tonen.
   
  Under årens lopp på bloggen har jag ifrågasatt och ändrat flera av mina tidigare åsikter. Många dialoger här har varit mycket givande och intressanta. Men ännu har jag inte blivit ”frälst”. 😉
   
  Ok, nu väntar jag bara på stormen! 
   
   
   
   
   
   
   

 78. #77 Gunbo
  Vad tusan håller du på med?
  >För det första är de här vittnesbörden av samma karaktär som dem man hittar inom >pingströrelsen >och andra frikyrkliga rörelser: ”Min personliga väg till frälsning”, där man >berättar om sitt tidigare >(syndiga) liv och händelser som lett till uppvaknandet
  Det är möjligt att det går att hitta någon enstaka kommentar som passar in på din beskrivning men de flesta är av en helt annorlunda karaktär.
  Så jag kan inte tolka ditt inlägg på annat sätt än att du medvetet ljuger för att reta upp folk eller har ett annat dolt motiv för att skriva som du skriver.

 79. Peter Stilbs

  Intressant inlägg, Per. Moderna Myter var alltid lika läsvärd och informativ, och Dina insikter och erfarenhet har sen blivit ytterst värdefulla för oss på denna blogg.

 80. Ann L-H

  #77 –  Vilken underbar förmåga att kunna genomskåda allt och alla och vilken tillfredsställelse det måste vara att dessutom vara medveten om denna gåva. 

 81. Gunbo, det är väl snarare ”min väg till upplysning” som det handlar om, dvs medierna idag ger inte en fullständig och korrekt bild av vad som pågår. Den får man hitta på eget håll, fråga sig fram och inte minst försöka tänka lite själv.

  Men det verkar som att du är lite på hugget ikväll?

  😀

 82. Björn

  Gunbo [77]; Du glömmer de vetenskapliga argumenten. Du måste förstå att skeptiker angående det som diskuteras här, är skeptiska mot AGW-troende. Vi inser att religion inte har med vetenskap att göra. Eller?

 83. Gunbo

  Ingvar E #78,
   
  Nej, jag är helt allvarlig. Det är inget ljug. Sett ur en socialpsykologisk synvinkel är sådana här ”bekännelser”, inom religiösa samfund och andra liknande men sekulära sekter, fullt jämförbara. 
  Men visst väntade jag mig en ”storm”, som jag skrev ovan.

 84. Jellba

  Som mekanist hade jag oerhört svårt att tro alla påståenden om att den fantastiska vindkraften skulle vara lösningen på vår framtida energiförsörjning. Det tog inte lång tid att konstatera att vindkraft knappast var en lösning utan snarare ett problem. Efter en del grävande efter skälen till vindkraftens påstådda förträfflighet dök koldioxiden upp som primär orsak och på den vägen är det kan man säga. Framtida generationer måste bli förundrade över att våra media så länge och så ostört fick sprida så mycket felaktig information. Det kommer säkert att skrivas åtskilliga doktorsavhandlingar om denna märkliga tid i klimatförändringarnas skugga.

 85. Ingemar Nordin

  Det är verkligen intressant att läsa alla kommentarer i denna tråd om vad som fått många att bli skeptiska. Al Gores propagandafilm tycks ha varit en tipping-point för många. Samtidigt bör man vara medveten om att TCS/Upplysningens kommentatorer nog är mer skeptiskt lagda, och ofta mer utbildade, än folk i allmänhet. Men jag tror att den aktivitet som många skeptiker har – alltifrån att diskutera saken vid kaffebordet till att skriva inlägg i lokaltidningen – är mycket viktigt på sikt. Sakliga argument (om de tillåts att framföras av våra motståndare) vinner i längden.

  För egen del väcktes mitt intresse för att verkligen fördjupa mig i den vetenskapliga frågan om klimatet relativt sent. Som vetenskapsteoretiker hade jag naturligtvis kännedom om tidigare tillfällen i historien då forskningen gått vilse och avvikit från god vetenskaplig metodologi och istället blivit ett rent politiskt projekt; Rasbiologin, Lysenko och skogsdöden som främsta exempel. Men var klimatforskningen ännu ett sådant fall, eller låg det något i det?

  Jag tror att det var Gro Harlem Bruntlands yttrande 2007 som fick mina alarmklockor att ringa:

  This discussion is behind us. It’s over,” she told reporters. ”The diagnosis is clear, the science is unequivocal — it’s completely immoral, even, to question now, on the basis of what we know, the reports that are out, to question the issue and to question whether we need to move forward at a much stronger pace as humankind to address the issues.”

  //Gro Harlem Bruntland i maj 2007 (före detta chef för WHO och sändebud i FN:s klimatgrupp.

  Hur i h-e kan en universitetsutbildad person som Bruntland komma med ett sådant anti-vetenskapligt och oetiskt yttrande som detta? I vetenskapen är ingen diskussion över, inget är förbjudet att ifrågasätta och det finns inget ”omoraliskt” i att ifrågasätta saker inom vetenskapen. Vet inte alla det?

  Tydligen inte. Tydligen så finns det heliga dogmer, promotade av FN, som inte får ifrågasättas. – Vad är detta för galenskap?

  Första steget blev att fördjupa mig i IPCCs arbetssätt och metoder. Detta fick mig att bli IPCC-skeptiker. Men att IPCC tagits över av gröna NGOs och istället bedriver en ideologisk kampanj betyder inte att det inte finns något klimathot. Nästa steg blev därför att fördjupa mig i den vetenskapliga frågan. (Jag följer här Nils Roll-Hansens råd att alltid sätta sig in i vetenskapen innan man skriver om dess historia eller dess vetenskapliga metoder.) Detta fick mig efterhand att bli AGW-skeptiker.

  Men när jag så småningom insåg hur många olika intressen som var involverade för att driva alarmismen – stormedia, forskningsmedel, universitet, Big Oil, vindkraftsbolag, försäkringsbolag, EU, FN – så var jag nog på väg att helt enkelt ge upp. ”Välj dina strider” sa jag till mig själv. ”Detta är omöjligt/meningslöst att bekämpa”.

  Men hur det nu än gick till så blev jag skribent på denna blogg och aktiv inom Stockholmsinitiativet. Klimatfrågan har sedan dess aldrig upphört att fascinera mig.

 86. Gunbo

  Lena #81,
   
  ”Den får man hitta på eget håll, fråga sig fram och inte minst försöka tänka lite själv.”
   
  Hear, hear! Det är så jag gör och därför är det så förbaskat svårt att bli övertygad om vem som har rätt eller fel.

 87. Åke S

  För min del var det Al Gores film – som min dåvarande arbetsgivare släpade iväg oss på – som blev min väckarklocka. Före det hade jag inte brytt mig särskilt i ämnet. Filmen var så korkad att jag förstod att något inte stod rätt till. Jag började söka information på nätet och hamnade så småningom på TCS, en site som jag ständigt följt sedan dess. Värst många inlägg har jag inte gjort utan mestadels följt resonemangen. Mest fundersam är jag över Thoms P – varför lägger han en sådan energi på att tjafsa här? Finns han på riktigt? Någon av oss regelbundna följare av TCS lär han inte övertyga.
  Så som nautiker med en viss metrologiutbildning och erfarenhet av såväl tyfoner som taifuns tror jag inte ett skit på ökade oväder – dom har alltid funnits och kommer så att göra.
  Avslutningsvis kan jag berätta att VD:n som släpade iväg oss på Gores vedervärdiga film fick sluta efter ett år.

 88. Håkan Bergman

  Gunbo #83
  Lär bli kvarsittning för dig i kväll Gunbo.
  Vad säger du om sekter med initieringsriter typ vråla kollektivt eller hoppa jämfota 350 gånger i en rondell?
  Eller ankdammsinvånare som hävdar att det viktiga är att vi går före! Där fick ni kineser, indier, afrikaner och latinos, åter till risfälten!

 89. Ingemar Nordin

  Thomas P #75

  Kom igen nu Thomas. Du behöver inte hålla uppe skenet på den här tråden. Berätta om när du blev en klimatskeptiker och började jobba för oss som officiell AGW-kramare!

  – Vad är felet? Har du inte fått ditt arvode från Big Oil? 🙂

 90. Svempa

  Det är utmärkt att Thomas viftar men Al Gores lilla bok. Det får mig att tänka på kompisar som viftade en röd liten bok på 70-talet. Numera är det alltid roligt att få lyssna på alla bortförklaringar från dem. En och annan brukar också lite stolleförklara sig själv hänvisande till ungdom och upprorslystnad.

 91. Gunbo

  Ann L-H #80,
   
  Tack! Ja visst är det till stor hjälp att ha insikter i mänskligt beteende när det gäller kontroverser och stridigheter.

 92. Gunbo

  Jo jag vet! Det finns nog ögonblick när jag själv har drabbats av en liten smula klimatångest och frågat mig om de värsta alarmistiska tongångarna ändå har rätt? Vad som får var och en att ”tippa över” åt det ena eller andra hållet kan trots allt handla om en slags känsla, inte en tro i den meningen, men en känsla för exempelvis proportioner.

  De flesta människor vet faktiskt inte ens att vi lever i en tid med ovanligt låga koldioxidnivåer i atmosfären om man tittar på den tid som det har funnit landlevande djur och växter. För mig har det mycket handlat om att sätta nivåerna i ett långt perspektiv, titta på frågan lite från ovan s a s.
  😉

   

 93. Gunbo ..
   
  Som jag berättade för dig: Det kallas projicering, alltså när man försöker hitta och se sina egna tillkortakommanden, men främst hos andra.
   
  Pingströrelsesnacket är dynga, det vet nog även du. Men att folk reagerar instinktivt, känner att ett påstående är skumt, eller kontraintuitivt kan nog stämma i väldigt många fall. Du kallar det för ’emotionellt’ (men det är nog projicering ännu en gång) men nyfikenhet, upptäckarglädje, att undersöka, utmana, och försöka förstå de underliggande sammanhangen börjar faktiskt precis så!
   
  ’Börjar’ är nyckelordet, för det som framkommer ovan är genomgående att folk sedan har sökt vidare, försökt lära sig mer, kollat saker etc.  Från sina respektive utgångspunkter förstås. Och att de slagits av hur illa alarmistsidan uppträder (och argumenterar)
   
  Din egen metod minner lite om detta, men missar på de avgörande punkterna. Du börjar (också) med att ’känna’ ngt, men när den känslan sedan kläs av och substansen barläggs (och oftast befinns vara obefintlig, eller i bästa fall ena sidan av ett mynt vars andra sidan är långt mer positivt) blir din instinkt inte att lära dig eller kolla mer, utan ist försvarsställning där ursprungskänslan skall försvaras eller motiveras med allt mer skruvade märkliga ’argument’, ’logik’ och länkar (ovidkommande eller likakännande). Du försöker inte lära dig av misstagen, utan skydda dem, dig och din emotionella instinkt med … tja .. vad som helst som finns att tillgripa. Men nästan alltid andras tyckanden och känslor, inte fakta.
   
  Sen är det lite tradigt att du ständigt vill ge sken av att känna till andras tankeprocesser eller deras grad av vetenskaplighet. Jag tycker att du långt långt innan du försöker ge dig på sådant ser till att klargöra dina egna tankar för dig själv (först, så att du sedan även kan redogöra för dem på ett redigt sätt när andra frågar eller ifrågasätter)
   
  Trist också att du igen måste skarva: Ingen chans att du ”upptäckte att det fanns missvisande diagram och annat som drog ner trovärdigheten” i TGGWS …. allt sådant har du matats med (och gladeligen läppjat i dig) från aktivistsidan. Men jag håller med om att diagrammet (och ett fel om vulkaners CO2) drog ner på en annars mycket bra (om än ej fullständig och uttömmande) film. Notera också att misstagen erkändes och rättades snabbt. Ngt vare sig du eller alarmistsidan är direkt kända för. Jag tycker det är synd att man tog bort sekvensen med Carl Wunsch som inte på ngt sätt var kontroversiellt eller misrepresenterades. Men han var väl (befogat) rädd för ’vreden’ som drabbar alla som kan ses som ’avfällingar’.
   
  Igen: Jämfört med vad den skall jämföras med (AIT) var den ett under av ärlighet, saklighet och vetenskap! Båda filmer borde sparrats mot varandra med en efterföljande debatt på lika villkor.
   
  Vidare är du inte ärlig med att framställa dig själv och dina motiv (vilket är endemiskt på alarmistsidan). Det var du som försökte vara dryg, nedlåtande och framställde dig som besserwisser när du dök upp här. Och jag kan än idag inte för mitt liv förstå vad du kan ha syftat på när du beskrev dig som ’påläst’.
   
  Men å andra sidan, än idag vill du beskriva dig som sanningssökande, och ngn som inte valt sida (*)
   
  Slutligen är det lustigt att du i sedvanlig kålsuparanda vill anklaga skeptiker för precis allt det som är endemiskt på aktivitsidan: Den ideologiskt motiverade agendan om ’åtägrder’, det ständiga ljugandet och fuskandet, det ociviliserade ohyfsade uppförandet osv. Att sådant får svar på tal (ibland i samma tonläge) har du sedan ett halvt decennium försökt göra till anklagelse ..
   
  Och du tror att du inte hör stadigt hemma i ett alldeles solkart tydligt dike Gunbo?
  Ja, det är väl du i så fall … och du kankse blir salig i den tron. Men förhoppningsvis inte på ett bra tag ännu … så där finns ju fortf hopp om bättring.
   
  🙂
   
  (*) Nåväl, varenda extremist brukar ju anse att den är ett under av objektivitet och att han själv skall ses som normaltillståndet, dvs din helt missriktade självkännedom är du inte ensam om
   
   

 94. <i>With the increase in global temperatures stalled in the early 2000s, they changed their name from ”global warming” to ”climate change”.</i>
   
  This is false. The IPCC was never the ”IPGW” — they were formed almost 25 years ago, and have always had ”climate change” as part of their name. Same for the UNFCC. 
   
  What happened was that as people learned more about global warming, they realized its effects would be much broader than a mere change in temperature, and that ”climate change” was a much more accurate description of the phenomenon.

 95. Undrande

  Gunbo 2013/07/30 kl. 18:11
   
  Det är vad jag vet bara en redan religiös som inte söker sanning, eller får tvivla!
  Vilken församling tillhör Du?

 96. Gunbo

  Björn #82,
   
  ”Du glömmer de vetenskapliga argumenten.”
   
  Nej, det är precis det jag inte gör! När det gäller t ex solen som enda förklaring till uppvärmningen finns det en intressant tråd på WUWT som man kan läsa. Solforskaren Leif Svalgaard bemöter där mer eller mindre huvudlösa kommentarer med vetenskap. Läs gärna också hans artikel Solar Activity – Past, Present and Future.
   
  http://www.leif.org/research/swsc130003p.pdf
   
   

 97. Gunbo, försök inte … du är nog den siste här som skall prata om ’de vetenskapliga argumenten’ .. Du är normalt totalt oemottaglig även för de allra enklaste kvantitativa argumenten. Som tex att ngt mycket lite forfarande är mycket litet om man multiplicerar det med 2.5 eller tom 23. Lägg ned försöken att mästra andra om saker du inte begriper själv.
   
  Och vad jag vet existerar det ingen som hävdar ”solen som enda förklaring till uppvärmningen”, utan det är i vanlig ordning en halmgubbe.

 98. Sirapsodlaren

  Min första kontakt med AGW var när jag på någon ekonomisite på nätet läste en recension av hur en inflytelserik konservativ tankesmedja i USA kommit till slutsatsen att USA borde satsa mer på att bli energioberoende (av politiska skäl, dvs för att slippa kriga om olja i mellanöstern). 
  Det var nog i trakterna kring 2006, för väldigt nära inpå så kom Gore:s film, Bush satsade skattemedel på biobränslen, Arnold Schwarzenegger (konservativ guvernör i Kalifonien) kom ut som miljökämpe mm.
  Min samlade bild av det politiska läget i USA var att man från både höger och vänster, men av olika skäl (eller i alla fall med olika argument), ville driva på utvecklingen mot större energioberoende.  CAGW var då ett bra redskap för att skrämma upp befolkningen och styra landet i den riktningen, och Gore:s film hade exakt det syftet. Att spara energi är ju i princip helt mod den amerikanska kulturen och livsstilen, så skrämselpropaganda hade nog sin plats.
  Tyvärr så är politikerna och medierna här i norra Nordkorea betydligt mer vänstervridna och centralplaneringsinriktade. Istället för att använda CAGW som ett medel för att öka Sveriges oberoende så har politikerna lyckats vända på steken, helt i linje med deras tidigare politiska ambitioner.
  Alliansen använder AWG för att kunna motivera det i övrigt totalmisslyckade EU-projektet. Ett globalt hot är ju vad globalister behöver för att kunna motivera för folket att flytta makten till överstaliga organ.
  Och de rödgrönbruna ser sin chans att väcka sina gamla kommunistiska ideal till liv (fast med gröna fingrar), ökad centralplanering av samhället är ju vänstern:s linje i detta sammanhang.
  När det gäller de konservativa i USA så verkar man för övrigt nu övergett CAGW, sannolikt beror det på skifferoljerevolutionen som ju ser ut att få samma funktion som man ville ha från början, energioberoende.
  Sammanfattningsvis så har jag alltid utgått från att CAGW varit en politisk skapelse, och det som är skoj med TCS och ni mera naturvetenskapligt inriktade skeptiker är att ni lyckas rasera detta politiska luftslott i huvudsak på naturvetenskapliga grunder.
   
   
   
   

 99. Tudor

  Gröna journalister påstod att vetenskapen var avgjord och att konsensus rådde bland vetenskapsmän inom klimatområdet. Jag upptäckte Per Welanders blogg och kunde där stifta bekantskap med mycket kvalificerade kritiker av IPCC som Lindzen, Spencer och Christy samt många andra. Varför ljög media och påstod att det rådde konsensus och att undergången var ett faktum? Jag började förstå att det handlade om politiserad vetenskap. Artur Smith Woodward, Herman Lundborg, Diedrik Stapel, mfl kommer säkerligen att få sällskap i historieböckerna av ett antal klimatalarmister med akademisk titel. När jag fick klart för mig att Greenpeace och WWF hade avgörande inflytande på IPCC`s rapporter stärktes mina misstankar om politiserad vetenskap – IPCC`s vetenskapliga rapporter skrivs av politiska aktivister.

 100. HenrikM

  Thomas P
   
  Jag förstår fortfarande inte, ”men om man inser att den ena serien är ett medelvärde av två olika analysmetoder av samma satellitdata som gett radikalt olika svar inser man att likheten nog mest är en slump”. Är inte skillnaden 0,06 grader/decenium? Är inte det lite? Eller är det nåt jag inte förstår från den länk du hänvisade till? Jag förstår fortfarande vad 3ggr innebär? Vad menar du med det?

 101. Gunbo

  Undrande #94,
   
  ”Vilken församling tillhör Du?”
   
  De sanningssökande tvivlarnas församling.

 102. Henrik M, det är Thomas P i ett nötskal. Om trenden är nära noll, och två olika metoder kommer fram till just detta, men under ngt valt tidsintervall blir den ena svagt positiv och den andra svagt negativ, skulle Thomas då skrika: ’Totalt motstridiga!’
   
  Men killen är tekn Dr från KTH. Han kan alltså inte skylla sån idioti på okunskap. Hans skäl att ändå skriva som han gör måste vara ngt annat.
   
  För övrigt, om han skulle vara oroad av diskrepansen mellan olika beräkningar (av samma storhhet) skulle han förstås behöva hantera klimatmodellerna. Än mer om man jämför dem med empiriskt uppmätt data. Men som du noterade var det RSS/UHA skillnaden han vill lyfta fram i just den frågan. Inget annat!

 103. Gunbo #100
   
  Hur menar du att du skall finna sanningen genom att ständigt själv inte hålla dig till den?
   
  (Har du redan glömt att du under flera dagar upprepade ggr hävdade att du hade läst icke existerande domstolsinlagor?)

 104. Gunbo

  Lena #92,
  ”Det finns nog ögonblick när jag själv har drabbats av en liten smula klimatångest och frågat mig om de värsta alarmistiska tongångarna ändå har rätt?”
   
  Själv är jag nog inte benägen för klimatångest, först och främst är jag för gammal och skraltig för att bry mig personligen. Jag hoppas och tror att barn och barnbarn kan lösa ev. problem som dyker upp under deras livstid. Dessutom tror jag inte på de värsta alarmistiska tongångarna. Jag ligger rätt nära Lennart Bengtsson i synen på framtidsprognoserna.
   
  Det jag mest bekymrar mig över är hätskheten i debatten och vad den kan leda till, den svart/vita världsbilden och fanatismen, indelandet av folk i vänner och fiender, intoleransen mot dem som tror eller tänker annorlunda.
  Det är sådant som brukar leda till krig.
   
  Som konfliktlösare i min profession ser jag med förskräckelse på hur ”klimatkonflikten” eskalerar.

 105. Gunbo

  Håkan Bergman #88,
   
  ”Vad säger du om sekter med initieringsriter typ vråla kollektivt eller hoppa jämfota 350 gånger i en rondell?”
   
  Tja, vad ska man säga? Jag brukar småle åt dem, precis som jag smålog åt den här tråden. 🙂
  Jag tar ingen skada av någondera.

 106. Sören F

  Själv #22 Inser att jag ju kunde förklara närmare mer om när och varför vågskålen väl slog över.
   
  Redan då på 80-talet fanns skepsisen med som en tyckte jag legitim röst om än redan motströms relativt mainstream som hela tiden tycks fokuserad på numerisk modellering, också i det marina, då artikulerad av Wibjörn Karlén, senare i mitt fall också av Gösta Walins doktorander som jag pratade lite sedimentation med.
   
  Om jag på min egen forskarkurs hade läst alla Wibjörns material ordentligt så hade jag kanske redan då mött också solisotop-proxymätningarna och fått in baskunskaper om grand minima och maxima och den påtagliga kopplingen i proxisar sol-klimat, men det gjorde jag inte redan då. Det fick komma sen efter 2007 då jag sen gradvist efterlyst att man i modellerna föreskriver som blackbox en tillräcklig solforcing i brist på förståelse. Det har också gjorts, men sen inte lyfts fram; det blir bara ännu en standstill- eller coolingprognos. Jag har sen tyckt att mest slående är det bloggaren Alec Rawls som beskrivit situationen med denna felande process och jag har tänkt läsa in mig. Det har jag gjort nu senaste året och referenserna finns i Vahrenholt & Lüning och kommer i den kommande NIPCC-rapporten. Det är helt enkelt en hel parallel community, geo-isotop-proxi-solarforskningen. Läser man sen senaste Rummukainen et al om ”nya klimatrön senaste 5 åren” så inser man hur det fältet behandlas alltför lätt där helt enkelt. 

 107. Thomas P
  Skall vi tolka ditt uttalande som att RSS är att föredra framför UAH eftersom medelvärdet av dem inte är bra enligt dig?
  Kan du vägleda oss om vilka klimatmodeller vi skall förlita oss på också eftersom medelvärdet uppenbarligen inte är bra där heller?

 108. Håkan Bergman

  Gunbo #105
  Nä du kanske inte bor i en kommun där skatteavlönade tjänstemän kommenderades ut att hoppa jämfota. Ser du inte skillnaden Gunbo? Är du totalt blind?

 109. Lars

  Vindkrafts vansinnet började göra att jag betvivlade allt vad som kom från den gröna sidan .

 110. Lars

  Ministers have said they had no choice but to institute the reforms to prevent the collapse of the country’s energy system, but have come in for heavy criticism from energy companies who have invested billions of dollars in wind and solar power.
   
  http://www.energy-daily.com/reports/Spanish_ministers_meet_with_energy_investors_on_market_reforms_999.html

 111. #83 Gunbo.
  Men för h-vite hur kan man vara så enögd att allt man ser på görs enbart ur en ”socialpsykologisk” synvinkel. Har du gjort motsvarande studie av alarmister? Det vore väl på sin plats

 112. Guy

  Min ”trosbekännelse” kort. Via en intressant blog, som inte längre finns, länkades jag till Moderna Myter. Moderna Myter fungerade som en veckotidning. Jag väntade med spänning på nästa inlägg. Ett halvår senare brakade climategate loss. Det hände so mycket att jag knappt hann sova. Vägen fortsatte via Ahlbäck, Maggie, Korhola, Lindzen osv. Jag är närmast CAGW skeptiker gällande klimatet. Skeptiker är jag annars av naturen. Som mest när någonting är för bra för att vara sant ärdet just det, för bra för att vara sant.
  PS. Jag är nog tvungen att hålla men Gunbo om ”pingst-syndromet”. Tråden som helhet liknar faktiskt en lång rad ”bekännelser” 🙂  Jag förstår inte alltid Gunbos kommentarer, men jag förstår inte heller t.ex. Jonas N´s agressivitet och anklagelser.
  PS 2 Jag väntar fortfarande på Thomas P´s ”bekännelse”. 

 113. Gunbo wrote (according to Google’s translation):
  <i>Wondering # 94, ”What church do you belong to?”</i>
   
  I don’t even know what that means.
  But as you can see here, from about 1965 onward, many of the most important papers in climate science were already focusing on climate and not just warming:
  http://www.davidappell.com/EarlyClimateScience.html
   

 114. Gunbo

  Jag gillar verkligen inte heller hätskheten och de märkliga utfallen man blir utsatt för om man, som jag, dristar sig till att diskutera frågan utanför den grupp som håller med mig.

  Men jag vet inte om jag håller med om att den har eskalerat. På Facebook blir jag addad av ”motståndare” lite då och då vilket i sig är bra. Inte minst ser man ju att det faktiskt är en alldeles vanlig människa bakom argumenten.

  Det var ett tag sedan jag diskuterade på VoF i och för sig. Får se om jag orkar någon mer vända där.

  Men varför menar du att debattklimatet har eskalerat?

   

 115. Vilken respons. Intressant att läsa alla kommentarer. Al Gores film var tydligen en tipping point för många.

  Och Gunbo – undvik att spela pajas och håll dig till ämnet! Följ kommentarsreglerna. Fler tramsinlägg accepteras inte.

 116. Thomas P

  HenrikM #100 ” Är inte skillnaden 0,06 grader/decenium? Är inte det lite?”
   
  Prova att stoppa in det i diagrammet och se efter hur mycket skillnad det innebär, var kurvan med högre trend hamnar på ett ungefär. En höftning ger mig att trenden i simuleringarna ligger runt 0,2 K/decennium med betydande spridning och jämfört med det är inte 0,06 försumbart, speciellt inte som det då bara handlar om spridning mellan två sätt att analysera samma data, inte två oberoende datakällor. Sen tror jag verkliga spridningen kan vara större än så. Ser man på hela mellersta troposfären varierar siffrorna mellan 0,04 och 0,13 K/decennium, och spridningen för delmängden i tropikerna borde inte vara mindre. Vill du vara ambitiös kan du rentav försöka leta reda på någon källa som anger vad UAH respektive RSS anger för osäkerhetsmarginal.
   
  Jonas #102 ”För övrigt, om han skulle vara oroad av diskrepansen mellan olika beräkningar (av samma storhhet) skulle han förstås behöva hantera klimatmodellerna.”
   
  Varför då? Den spridningen har ju Spencer redan redovisat. det jag såg behov av att tillägga var att det var en större spridning i mätdata än man kunde få intryck av med tanke på sättet han presenterat diagrammet. I själva verket finns det ett överlapp.
   
  Perfekt #107 ”Kan du vägleda oss om vilka klimatmodeller vi skall förlita oss på också eftersom medelvärdet uppenbarligen inte är bra där heller?”
   
  Det är aldrig bra att förlita sig enbart på ett medelvärde utan att veta något om spridningen. I en sådan där spaghettigraf lär i och för sig enligt de som förstår sig på saken finnas med en del modeller man vet är dåliga och som kanske borde tas bort, men vilka det skulle vara överlåter jag till experterna att reda ut.

 117. Roggan

  För min del började ifrågasättandet av den globala uppvärmningen och att den orsakades av växthusgaserna främst då CO2 med det jag fick lära mig i den gamla folkskolan.
  Där fick jag lära mig att Sverige runt 1000-talet hade ett betydligt varmare klimat än idag, man kunde då odla vindruvor t o m på Södermanlands breddgrader. Det finns sorter som kan odlas på nämnda breddgrader o tom längre norrut idag, men dessa har tillkommit genom dagens växtförädling och var inte tillgängliga då.
  Under senare år har jag läst om den isländska kolonin som uppstod på Grönland någon gång under 1200-talet och som då försörjde sig på jordbruk. Detta torde inte vara möjligt idag, ”trots den globala uppvärmningen”. Kolonin fick ett tragiskt slut i början på 1400-talet då invånarna helt enkelt svalt ihjäl.
  Min verksamhet inom åkeribranschen fick mig också att tvivla. Där görs emissionsberäkningar, vilket absolut inte är något fel. Men att då helt sonika räkna bort inblandningen av RME i dieseln (för närvarande 5 %) fick mig att börja tvivla ännu mer. Dock skall inte åkeribranschens lastas för detta, den tekniken används generellt för att visa hur man åstadkommer ”klimatneutralitet”. Kommer bara CO2-utsläppen från något som odlas idag så är det bara att räkna bort den delen. Enligt min enkla logik är detta förkastligt eftersom vi hela tiden skall oroa oss för halten CO2 i atmosfären. Om det nu är så, varför skall dessa utsläpp räknas bort?
  Min sista invändningen är den ”religiösa” övertygelsen som verkar finnas hos anhängarna av teorin här finns inget utrymme för tvivel eller ens diskussion. Det är bara så att jorden riskerar att gå under pga av uppvärmningen, när vi under 1970-talet skulle oroa oss för en ny istid.
  Därmed avslutar denne klimatskeptiker, vilket ord för övrigt, sitt inlägg.
   
   

 118. Lena Krantz
  Pga min ”ohörsamhet” har jag fått ytterligare ett års semester från VoF. Det känns ganska bra,även om det kliar i fingrarna när jag ser någon av de grövre idiotierna. För den som liksom jag inte kan tygla sin törst efter lyteskomik rekommenderas att följa micke.d piottr och Anders G på VoF. det blir ibland riktigt roligt när de skall förklara vad olika ord betyder eller försöker föra ett resonemang.

 119. Thomas P

  Lena #114 ”Jag gillar verkligen inte heller hätskheten och de märkliga utfallen man blir utsatt för om man, som jag, dristar sig till att diskutera frågan utanför den grupp som håller med mig.”
   
  För att inte tala om vilken hätskhet och vilka märkliga utfall man möts av på bloggar som denna om man inte delar gruppens åsikt. Gillar du inte tonen, försök få dem på din egen sida att tagga ned lite.

 120. Guy .. jag läser och ffa kommer ihåg vad folk hävdar. Det brukar störa dem jag argumenterar med ngt alldeles våldsamt. Och jag har väldigt låg tolernas för falskhet, för folk som inte är hederliga. Det kanske uppfattas om ’aggresivt’, vad vet jag.
   
  Thomas, bra att du (iaf indirekt) erkänner var det stora problemet ligger. Men att uppskatta spridningen mha determinsitska modeller som inte ger samma svar är och har alltid varit en döfödd metod.
   
  I en tidigare tråd tog jag upp vad desssa ’uppskattningar’ med sina redovisda ’osäkerhetsintervall’ och ffa hur dessa utvecklade sig över tiden, och var inbördes oförenliga, vad det sade om ’bästa tillgängliga kunskap. Jag tog också upp ett exempel med uppenbart fusk av IPCC att förvanska redan publicerade studier, med det uppenbara syftet att ge en helt annan bild.
   
  Jag tror inte du berörde det med ett enda ord. Istället började du dilla om ’näthat’ och tom trodde dig vara utsatt för sådant.
   
  Men (som jag brukar påminna folk om), du och de är helt själva och ensamma ansvariga för vad ni skriver. Och Internet har ett långt minne (i alla de fall där inte raderknappen används som ’argument’)

 121. Bäckström

  Gunbo.
  Då undrar vi alla här på TCS vad det var som gjorde dig skeptisk till skeptiska klimatbloggar och dess ”frälsta” skribenter? Och varför du paradoxalt nog ändå lägger ner en ansenlig egentid på att skriva här? Hur går det ihop egentligen?

 122. Gunbo

  David Appell #113,
   
  Due to the delay in getting your comment through the comment numbers switched. My reply to no 94 is not concerning your comment but Undrande #95.
   
   

 123. Thomas #118
   
  Som vanligt klarar du inte av att debattera hederligt. Dina (icke-konformerande) åsikter här är inte det minsta ovälkomna. Tvärtom: Många välkomnar och uppmuntrar dem. Väldigt få (ingen?) hoppar på dig pga att du inte skulle dela ngn (icke-existerande) kollektiv grupps åsikt. Utan enskilda säger emot dig för att  de inte håller med. Och som jag sagt otaliga ggr: Du behandlas (iaf generellt) långt bättre än du uppträder själv.
   
  Ibland får du svar på tal med samma mynt när du ägnar dig åt personangrepp, eller för att du skarvar. Men inget av detta gör dig till ’offer’. Inte ens de enstaka personatackerna gör dig till offer i sammanhanget. Var och en av oss skeptiker har fått höra långt värre saker de gånger vi tillåtits(!) kommentera på alarmistsajter. Och du är inget undantag där. Enda skillnaden är att här är du i minoritet. Och det är du för att dina meningsfränder är för fega för att debattera utan raderknappen.
   
  Det finns de här som sagt att du borde behandlas med ännu mer silkesvantar, eftersom du just är en ’utrotningshotad art’. Men ingen här är ute efter att utrota dig. Alarmister som inte våga möta andra åsikter i öppen debatt har helt och hållet själva valt att detta. Och väljer du samma sak är det du som ’urotar’ ett av de sista exemplaren (och bara Gunbo finns kvar … Uffe B har visst blivit bannad, eller så hävdar han iaf det. Jag tror visst att han skulle få kommentera igen)

 124. Ann L-H

  #115 Per, tack!

 125. Kalle

  Jag får nog även jag tacka Al Gore till att först få skrämselhicka, och därefter dagligen ägnat åren efter att läsa det mesta jag kommit över i ämnet, inklusive hundratals vetenskapliga papper, vilket förbytt skrämselhickan mot ett rent förakt mot det svenska journalistkastet som verkar använda sin position för att i huvudsak ensidigt föra ut sina egna åsikter utan någon som helst krav på neutralitet. Och dessutom ofta har mage att dra egna slutsatser om det som de uppenbarligen inte vet något om alls, eller förstår. Och förakt för politiker, särskilt svenska, som har svalt betet med hull och hår, eller kanske bara använder det för sina egna syften – det är svårt att veta vilket som är sant.
  Däremot tror jag inte på någon världsomspännande konspiration, bara att många tar chansen att rida på vågen för sina egen agenda, utnyttjande den stora massans okunskap som språngbräda. En slags masspsykos påeldad av media och ett fåtal knäppgökar, så till den grad att det blivit tabu att ifrågasätta. Där karriären är i fara om någon ändå dristar sig till att gå emot malströmmen.
  Hade det inte varit för bloggosfären med bloggar som WUWT, innevarande blog, The Hockey Schtick (som dagligen tipsar om nya papper som motsäger AGW), och CO2 science förnämliga sammanställningar, etc. hade den massmediala masspsykosen fått härja fritt, och världen hade förmodligen varit i ett betydligt sämre läge, med ännu flera kontraproduktiva eller verkningslösa och fördyrande ”åtgärder”.
  Man kan fråga sig vad medias uppgift egentligen är, att granska och undersöka eller att vuvuzela ut en färdig ”sanning”.

 126. Gunbo

  Lena #114,
   
  ”Men varför menar du att debattklimatet har eskalerat?”
   
  Hm, det är bara en känsla jag har när jag kollar olika bloggar och läser kommentarerna. Jag kan ha fel.

 127. Thomas

  På ett sätt håller jag med dig. Om jag nu jämför med ex VoF så vet jag att det är långt ifrån alla som går i kopplet Piotr m fl men de håller tyst och säger inget även om någon hatisk person (menar nu inte Piotr själv) påstår de mest märkliga saker om just mig.

  Men jag har insett att om man inte är med i diskussionens alla vindlingar så är det också svårt att gå in och säga så mycket.

  Ett mail till ansvarig borde kunna vara en lösning, dvs en begäran om att en alltför grov kommentar borde tas bort, eller?

   

   

   

 128. Lars

  Är allmänt skeptisk till religiösa sanningar…
  Jag är intresserad av historia och ifrågasatte den högre temperaturen under stenålder, jämfört med dagens. Sen förminskade och förfalskade Al Gore detta. Nu började ifrågasättandet. 
  Sen kom uttrycket klimatsmart, vilken vetenskaplig fakta behöver en slogan? Nu var jag nästan övertygad om att det var en bluff.
  Sen hörde jag att någon (förmodligen en vegitarisk statsbo) som påstod att kött och kor bidrog till växthuseffekten. Vilket totalt skitsnack, tänkte jag, hur stora flockar med idisslande bufflar fanns det inte på de Amerikanska slätterna innan Européerna kom dit?
  Efter det var jag övertygad om att det här var en stor fett bluff som politiker och gröngölingar försökte lura i folket. Parallellerna till medeltidens katolskakyrkan är uppenbara, speciellt förföljelsen av oliktänkande.
   

 129. Gunbo

  Jag säger inte att du har fel, jag vill bara veta varifrån du har fått din uppfattning?

  Men för att återvända till tråden, tycker du inte att det är intressant och viktigt att människor som en gång trodde på att vi är på väg mot en katastrofal uppvärmning har ändrat uppfattning när de s a s har fått mer kött på benen?

  Kan det vara så att de som inte har satt sig in i frågan själva, de som går på medias rapportering, är mer benägna att ha uppfattningen om en kommande apokalyps än de som har gjort ett jobb och läst på?

   

   

 130. #117 Roggan wrote (Google’s translation):
  <i> My last complaint is the ”religious” belief that seems to be the followers of the theory there is no room for doubt or even discussion. It’s just that the Earth in danger of going under because of global warming, when in the 1970s would have to worry about a new ice age.</i>
  Those who accept AGW see many avenues for certain doubts and discussions. It’s just that contrarians endlessly repeat the same old myths that have been debunked long ago, and that never ends. Your citation of the Medieval Warm Period is one example (the evidence is that it was regional, not global, and in any case climate does not always change for the same reason), and the supposed 1970’s warming about an ice age is another; it simply isn’t true:
  ”The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus,” W. Peterson et al, Bull. Amer. Meteor. Soc., 89, 1325–1337, 2008
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2008BAMS2370.1
   

 131. Orm

  Ett inhopp på magkänsla.
  Har inte läst tråden men väl Per Welanders som alltid intressanta inlägg.
  Vågar nog påstå att min skepticism grundar sig på sunt förnuft, hygglig naturvetenskaplig bakgrund, deltagande observation men framför allt ryggmärgsreaktion mot vänsterns rundhänta sätt att handskas med sanningen i det mesta.
  När en god vän i mitten på nittiotalet ansåg sig se allvarliga förändringar i klimatet, vi var båda uppväxta vid västerhavet, och tvärsäkert uttalade sig om att orsakerna baserades på egna observationer började jag ana att den gängse mediebilden var boven i dramat, Det blev startpunkten för en alltmer skeptisk hållning för min del.
  Sedan har som sagt det sunda förnuftet fått råda, naturligtvis påspätt med artiklar från Lars Bern och andra till jag hamnade på TCS för fem år sedan. Stort tack till Maggie och er andra.
  Bojs och Baltscheffskys orgier i hot i DN och SVD spådde på min skepticism ytterligare(och förakt för journalistkåren).
  Min bestämda ståndpunkt är att klimateriet ÄR en vänster – högerfråga vilket vi bråkade om här för flera år sedan. Debatterna om vinsterna i välfärden, koldioxidhotet och genusteorierna är trillingar – vaneföreställningar orkestrerade från den yttre vänsterkanten.
  Mvh
  Rosenhane
   
   

 132. Gunbo

  Bäckström #120,
   
  ”Då undrar vi alla här på TCS vad det var som gjorde dig skeptisk till skeptiska klimatbloggar…”
   
  För att jag är skeptiker. Som jag skrev tidigare: ”Då insåg jag att här pågår ett krig där ingendera sidan spelar med öppna kort.” Dessutom insåg jag att klimatdebatten, som den förs på bloggar åtminstone, handlar mer om politik och ideologi än klimatet.
   
  ”Och varför du paradoxalt nog ändå lägger ner en ansenlig egentid på att skriva här? Hur går det ihop egentligen?”
   
  Delvis finns svaret i Sigvard E:s mening:  ”Risken är ju att man ”snöar in” på något som gripit tag i en på ett känslomässigt plan.”
  Jag vill utmana mina egna åsikter och ställningstaganden. Jag skriver och debatterar för att kanske få vettiga svar som jag kan ta till mig. Och det händer nån gång.

 133. Thomas P

  Lars #127 ” Vilket totalt skitsnack, tänkte jag, hur stora flockar med idisslande bufflar fanns det inte på de Amerikanska slätterna innan Européerna kom dit?”
  Finns en hel del skrivet om metanutsläpp från megafauna:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Megafauna#Effect_on_methane_emissions
  Prova att kolla upp lite siffror och jämför med dagens idisslare.

 134. Sture karlsson

  Al Gore väckarklockan – fick mig att fundera o läsa mer på bloggar, tack för internet!
  0,8 grader uppmätt i tretusen väderstationer under 150 år verkade vara ett tunt underlag för alarm. det fanns inte mätsttioner i australien, afrika eller sydamerika. Var tog den varma vikingatiden och medeltiden vägen? Naturliga variationer som skett tidigare – har de upphört?
  När det från miljörorelsen dessutom ropas på allt från diktatur, mer regleringar och höjda skatter blir jag orolig. ( Höjda skatter verkar vara en patentlösning) Vi har haft en en period i Europa med många diktatorer och hårda regleringar – det var katastrof. 
  Alarmen är perfekta för politiker och dem som vill begränsa vår frihet. För dem som vill bestämma vad du ska äta, var du ska resa, hur du ska leva och vad du ska konsumera. Allt för att ”rädda” klimatet, hur man nu kan rädda något som alltid funnits.
  Vi har haft flera alarm under åren , svältkatastrof på -60talet, skogsdöd på -70talet, ozonhålen på -80talen osv nu de senaste 10 åren är det klimathot och miljö som står inför dörren. 
  de tidigare katastroferna är glömda, det hände inget. Utvecklingen löste de stelbenta hotmodellerna. Mänskligt kunnande hittade lösningar, frihet och kapitalismen ökar tillväxt, skapar nya lösningar och välstånd. Världen är idag bättre än för 50 år sedan.
  koldioxiden är en viktig faktor för syreproduktion hos växter något vi alla har glädje av. det återstår fortfarande att bevisa sambandet mellan klimatförändringar ( som alltid funnits) och mänskligt koldioxidutsläpp. IPCC har som uppdrag att visa på hur vi människor påverkar klimatet – de ska inte utreda andra faktorer
  Svensmarks teorier om att strålning från rymden påverkas av solen och mängden strålning som kommer till jorden påverkar molnbildningen har också kunnat fastställas i laboratorieförsök. det gäller inte Al Gores påståenden.
  det finns för många frågetecken kring alarmen som i alltid bygger på datasimuleringar, för att ta dessa på allvar. . 
  tack för ert engagemang! En ljusglimt i mediamörkret.
   

 135. Thomas P

  Orm #131 ”Min bestämda ståndpunkt är att klimateriet ÄR en vänster – högerfråga”
   
  Här har du en historisk skildring av utvecklingen av vetenskapen bakom AGW. Får jag föreslå att du tittar på namnen. Personer som Arrhenius, Manabe, Keeling m fl och placerar dem på en höger-vänsterskala, om du nu anser att det är politiken och inte vetenskapen som är det intressanta.
  http://www.aip.org/history/climate/index.htm
   
  Det som är påtagligt är hur nästan alla ”skeptiker” här aldrig hänvisar till att det är någon klimatforskare som övertygat dem. Populärast verkar vara argument av typen ”Al Gore är dum, därför kan AGW inte vara sant” (Ett argument även provat av Penn Jilette) eller möjligen vad de sett på någon blogg.

 136. Erik

  Hur har det gått i vadet mellan Per Welander och Thomas Palm eller gick det aldrig i lås?

 137. Håkan Bergman

  Gunbo kliv ner från hästen, det där med att du skulle ha nån, gentemot oss andra, överlägsen förmåga att skåda ner i mänskligt beteende kan du glömma. Psykologer är lika dåliga på att tolka och förutse mänskligt beteende som marknadsanalytiker. Skulle marknadsanalytiker förstå hur marknaden fungerar skulle marknaden upphöra att fungera, samma gäller psykologers förståelse av människor och deras beteende, samhället skulle upphöra att fungera om den kunskapen fanns. Marknadsanalytiker har dock fördelen att lätt skola om sig till revisorer, om dom har nåt siffersinne vill säga, det senare kan vara lite tveksamt idag.
  Sen det här med konflikter, konflikter är livets salt, jag lovar. Du anar inte hur dj*vla skönt det kan vara att kalla en chef för idiot, be facket dra åt h*elvete, klyva ett skrivbord med ett karateslag, nåja det där sista är hittepå. Alla konflikter leder faktiskt inte till krig Gunbo, det kan vara helskönt att leva ut en konflikt, hur många har du berövat den upplevelsen? Jag tycker att du verkar konflikträdd Gunbo, var det det som fick dig att bli psykolog? Dr. Bergman skriver ut följande till fredag: 2 pannor whiskey + ett flak starkbärs, du kommer att vara en ny människa på måndag Gunbo.
   
  Vissa vill ha ett stabilt klimat, helst evig sol, men visst måste vi ha regn också.
  Rain . Jose Feliciano (original vrs 1969 – high quality) – YouTube

 138. Debattklimatet eskalerat?
   
  Numera använder väl bara de riktigt dogmatiska kvarvarande die-hard alarmisterna epitetet ’förnekare’. Det är och har alltid varit ett idiotbegrepp, men det verkar vara på avveckling. Liksom isbjörnarna, liksom Exxon och tobakslobbysvamlet, även konsensusdravlet och ’settleded science’ eller 97%-jiddret.
   

  På det hela taget har saker gått åt rätt håll, och som vanligt är det i de politiska aspekterna av frågan som det tar längst tid att sålla bort dumheterna, eller ignoransen.
   
  Numera är skeptiska sidans ståndpunkter de som bäst stämmer med observationerna och även (och i särklass) är mest policy relevanta, men som vi alla vet är politik ngt väldigt annorlunda än att söka efter den mest pragmatiska vägen framåt.
   
   
  Kort sagt: De klimathotstroende är på reträtt på alla fronter: Politik, vetenskap, allmän opinion och självbild. Och det är vansinnigt skönt. Tidigare har liknande religiösa dogmer vållat både folkmord, världs- och kalla krig, och omåttligt mänskligt lidande och sabotage av kunskapsutvecklingen, och kanske är sådant en ’naturlag’ (dvs att folk skall hänföras av förenklade utopier eller dikotomier) men i detta fall verkar bara ett antal hundratusen av dom mest fattiga ha dött pga etanolbränslen. Och även om det är för djävligt är det det långt bättre än tidigare -ismers skörd av dödsoffer. Vilket är lätt för mig att säga som sitter i Sverige med goda ekonomiska marginaler.
   
   
  Men likväl så stör mig den cyniska skenheligheten hos dem som ansåg att dessa offer var väl värda saken att iaf symbolikst markera mot detta ocke problem!

 139. Thomas P

  Erik #136 Första perioden är inte avslutad än, men som det ser ut idag kommer jag förlora den. Å andra sidan var vi båda överens vid tillfället om att en femårsperiod är för kort för att resultatet skall vara signifikant.

 140. Bäckström

  Gunbo #132
  För att jag är skeptiker. Som jag skrev tidigare: ”Då insåg jag att här pågår ett krig där ingendera sidan spelar med öppna kort.” Dessutom insåg jag att klimatdebatten, som den förs på bloggar åtminstone, handlar mer om politik och ideologi än klimatet.
   
  Men Gunbo… 
  Riktig vetenskap har som tur är en bevisbördesmekanism som måste uppfyllas för att ett påstående/hypotes ska kunna tas för sant. Det kallas för ”den vetenskapliga metoden”. Detta har faktiskt ingenting med politik eller ideologi att göra, hur gärna du än vill göra det till det. 
  Tex. Om temperaturen står stilla i 15 år fast alla teoretiska klimatmodeller pekar på en snabb ökning, så finns det anledning att vara skeptisk till huruvida rådande klimatmodeller verkligen är korrekta. (Men jag aldrig sett dig uttrycka någon skepsis kring detta Gunbo?)
   
  Att inga tillgängliga instrument, vare sig från väderballonger eller satelliter lyckats upptäcka någon hotspot i troposfären trots att hela CAGW-teorin bygger på denna förstärkningseffekt tycks heller inte väcka någon skeptisk tanke hos dig Gunbo?
   
  För mig tycks du bara kosta på dig att vara skeptisk mot de som du redan innan hade bestämt dig för att vara skeptiskt mot?
  Tyvärr Gunbo, det mesta du skriver är faktiskt rent trams, sorry.
   

 141. Gunbo

  Lena #129,
   
  ”…tycker du inte att det är intressant och viktigt att människor som en gång trodde på att vi är på väg mot en katastrofal uppvärmning har ändrat uppfattning när de s a s har fått mer kött på benen?”
   
  Jo, visst, men det beror på om ”köttet” är färskt och friskt eller gammalt och ruttet. Jag är helt för sansad information likt den Lennart B serverar men söker man informationen på diverse bloggar får man nog tänka sig för innan man hugger tänderna i ”köttet”. Jag säger inte att det är så på alla bloggar!

 142. Thomas #135
   
  Signifikant är väl snarare att nästan varje skeptiker i detalj kan redovisa för hur och varför den slutade tro på medie-berättelsen. Och att det närmast diametralt motsatta är sant på alarmistsidan. Att ingen där klarar av att argumetera för sin tro, men att nästan allt handlar om auktoritetstro, auktoriteter som de inte ens klarar av att specificera eller nämna vid namn. Eller vars ståndpunkter de kan återge korrekt!

 143. ”Tyvärr Gunbo, det mesta du skriver är faktiskt rent trams, sorry”
   
  Det var en bra beskrivning. Men det är tyvärr värre än så. Gunbo måste ljuga om många av hans ’argument’. Hitta på den ifall de inte finns. Inte sällan med ren nonsens-alarmism. Förneka detta ifall sådant påpekas för honom bara minuter senare. Framför allt ljuga om att han bara vill finna sanningen och inte har valt sida!

 144. Saskia

   
  … verkar dock inte som det var livsmedelverket som stod bakom 6-8 skivor bröd. Detta var i själva verket en reklamkampanj från annat håll
  Läs mer om detta och andra myter på: http://www.faktoider.nu/cgi-bin/visa.cgi?sida=socialstyrelsen.html&m=1&q=6-8+skivor&markera=ja
   
  … själv tycker jag ändå att smedelverkets råd skall tas med en stor nypa salt. Tror grundproblemet med dem och många andra statliga institutioner är att de följer ”säkerhetsprincipen”. 
   
  I övrigt tackar jag för en intressant artikel! 
   

 145. Gunbo

  Med mera ”kött på benen” menade jag nu inte alls att bara läsa på skeptiskta bloggar. Många har ju skrivit att de har läst IPCCs rapporter exempelvis. Det kan också handla om att läsa vetenskapliga artiklar som inte syns i media eller att läsa den kritik som vissar artiklar får.

  Som exempel på det senare kan sägas vara den om att mindre havsis i Arktis skulle orsaka massiva utsläpp av metan. Det har ju t o m Gavin Smidht förkastat som otroligt inom den tidsrymd som studien menade.

  I det exemplet jag angav så har SVT glatt ”annonserat” om den ursprungliga artikeln men givetvis inte något om den kritik den fått.

  Hur menar du att en enskild medborgare som inte är insatt ska kunna värja sig mot detta?

  Är det inte bara bra att vi som kallar oss skeptiker söker informationen som uppenbarligen inte SVT tillhandahåller?

  Eller mer konkret, menar du verkligen och seriöst att de som följer bloggen endast läser det som vi skriver? Tror du inte att de rent allmänt är sanningsökande människor som ifrågasätter det mesta de läser?

  Det är i alla fall min uppfattning eftersom jag snabbt har fått rätta mig om jag skrivit något fel i något inlägg. Våra läsare och kommentatorer vet mycket, är pålästa och tänker själva.

   

   

 146. Gunbo

  Håkan Bergman #137,
  ”Gunbo kliv ner från hästen, det där med att du skulle ha nån, gentemot oss andra, överlägsen förmåga att skåda ner i mänskligt beteende kan du glömma.”
   
  Vad jag vet har jag inte jämfört mig med några andra när det gäller kunskap om mänskligt beteende. Jag skrev: ”Ja visst är det till stor hjälp att ha insikter i mänskligt beteende när det gäller kontroverser och stridigheter.”
   
  ”Alla konflikter leder faktiskt inte till krig Gunbo, det kan vara helskönt att leva ut en konflikt, hur många har du berövat den upplevelsen?”
   
  Jag talade nu inte om vardagliga konflikter mellan enskilda personer och jag håller helt med om att ett rejält gräl kan rensa luften!
   
  Jag skrev om ”hätskheten i debatten och vad den kan leda till, den svart/vita världsbilden och fanatismen, indelandet av folk i vänner och fiender, intoleransen mot dem som tror eller tänker annorlunda.”
   
  Det är nånting helt annat än att slå näven i bordet och kalla chefen för idiot.
   
  ”Dr. Bergman skriver ut följande till fredag: 2 pannor whiskey + ett flak starkbärs, du kommer att vara en ny människa på måndag Gunbo.”
   
  Ha, ha, bra recept! Jag har tagit den medicinen tidigare men tyvärr blev jag inte en ny människa – snarare en annan människa. Sov mest hela måndagen! 😉
   
   
   
   

 147. Mycket intressant läsning såväl av Per W som av våra kommentatorer.

   

  Min egen väg till klimatskepticism är förknippad med KTHs klimatmöte 2006 och Mannska hockeyklubbans uppgång och fall. Jag skrev ett inlägg om detta för nästan två år sedan:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/08/30/hur-jag-blev-klimatskeptiker/

   

 148. Ebbe

  ….och detta ständiga – ’titta en fågel’ från TöntasP.Definitivt en av de saker som öbertugat mig om att det saknas riktiga AGW-argument Annars skulle de väl amvändas

 149. Gunbo

  Bäckström #140,
  ”Tex. Om temperaturen står stilla i 15 år fast alla teoretiska klimatmodeller pekar på en snabb ökning, så finns det anledning att vara skeptisk till huruvida rådande klimatmodeller verkligen är korrekta. (Men jag aldrig sett dig uttrycka någon skepsis kring detta Gunbo?)”
   
  Jag har kommenterat detta tidigare i någon tråd vill jag minnas. Det jag skrev var ungefär: modeller i allmänhet, speciellt gamla sådana, har ofta fel. Så ja, jag är skeptisk till att klimatmodeller är korrekta. Därför kan man inte ta det faktum att utvecklingen inte följer modellerna som ett bevis för att AGW-hypotesen är felaktig. Däremot kan hypotesen vara felaktig men av andra orsaker.
   
  Det är likadant med hotspotten. Den kan också vara en felberäkning men den stjälper inte hela lasset för det.
  Inte heller Hockeyklubban eller Climategate eller andra enstaka faktorer falsifierar hypotesen.
   
  Efter hundra år ska jag titta ner från min himmel och kolla om AGW-hypotesen stämde eller inte. Väntar med spänning!
   
  ”För mig tycks du bara kosta på dig att vara skeptisk mot de som du redan innan hade bestämt dig för att vara skeptiskt mot?
  Tyvärr Gunbo, det mesta du skriver är faktiskt rent trams, sorry.”
   
  Synd att du ser det så men det är inget jag kan göra någonting åt.
   

 150. BREAKING NEWS…
  När IPCC inte kan leverera tillräckligt alarmistiska rapporter bryter sig alltfler aktivister fria från dem och publicerar vetenskap direkt ur r-ven. Givetvis sprids dyngan genom Guardians försorg.
  http://www.rawstory.com/rs/2013/07/29/more-than-1700-u-s-cities-will-be-partially-underwater-by-2100-study/
  Hansen, Wadhams, Världsbanken och nu detta. Det verkar som om jumndre belägg man har för katastrofer desto friare känner man sig att helt övergå till att hitta på en historia.

 151. Gunbo

  Lena #145,
  ”Med mera ”kött på benen” menade jag nu inte alls att bara läsa på skeptiskta bloggar. Många har ju skrivit att de har läst IPCCs rapporter exempelvis. Det kan också handla om att läsa vetenskapliga artiklar som inte syns i media eller att läsa den kritik som vissar artiklar får.”
   
  Visst, du har rätt i det! Men när man läser ”bekännelserna” ovan verkar en stor del av kunskaperna vara baserade på just bloggar.
   
  ”Som exempel på det senare kan sägas vara den om att mindre havsis i Arktis skulle orsaka massiva utsläpp av metan. Det har ju t o m Gavin Smidht förkastat som otroligt inom den tidsrymd som studien menade.”
   
  Ja, det förekommer så mycket spekulationer inom forskningen och tur är att sådana bemöts och debunkas vetenskapligt. Men det är svårt för lekmän att sålla agnarna från vetet. Jag håller med om att Svt borde ha berättat om kritiken mot artikeln. Och det är bara bra att du/ni informerar om den kritiken. Det var likadant med Erika Bjärströms klavertramp om ”havshöjningen” i Vietnam. Det programmet var en katastrof.
   
  ”Eller mer konkret, menar du verkligen och seriöst att de som följer bloggen endast läser det som vi skriver? Tror du inte att de rent allmänt är sanningsökande människor som ifrågasätter det mesta de läser?”
   
  Nej, det har jag inte menat! Det som gör mig bekymrad är att det är så många som har bestämt sig för vad sanningen är. Men det har de full rätt att göra.
   
  Nu är det dags att ”nanna”. God natt!
   
   

 152. Gunbo #149
  Nejdu Gunbo, det är inte gamla modeller det är fel på. Callendarsmodell från 1938 är bättre än dagens. anledningen är att han inte fantiserade ihop en massa dynga om hur han trodde moln, nederbörd och aerosoler påverkar klimatet.
  http://climateaudit.org/2013/07/26/guy-callendar-vs-the-gcms/
   
  Att Callendars modell är bättre än MetOffice-modellerna är en indikation på att man inte kommer att hitta någon hotspot eftersom denna beror på vissa postulerade egenskaper hos vattenångan i atmosfären. Stämmer inte dessa finns det ingen hotspot. Det faktum att man hittat coldspoten påverkar inte detta eftersom den har mer med egenskaper hos CO2 att göra.

 153. Fredrik

  För mig har det främst gällt det faktum att man inte vill ta en debatt, att man tystar de av annan mening, ibland med ytterst ojusta metoder.
   
  Om man nu är så säker på sin sak varför räds man då att släppa fram andra åsikter?
   
   

 154. Gunbo

  Perfekt #152,
  Äsch att jag inte hann gå och lägga mig innan jag såg din kommentar!
   
  ”Nejdu Gunbo, det är inte gamla modeller det är fel på. Callendarsmodell från 1938 är bättre än dagens.”
   
  Jag tänkte på Hansens ”halvgamla” modeller från -88.
   
  Läste också om Callendars modell på Climate Audit härom dagen. Intressant!

 155. Gunbo

  Fredrik #153,
   
  ”Om man nu är så säker på sin sak varför räds man då att släppa fram andra åsikter?”
   
  Håller faktiskt med dig. Mer offentlig diskussion och debatt mellan de båda sidorna!

 156. Gunbo #154
  När det gäller Hansen blir det bara värre med tiden. Hans senaste alster har ju mötts av en talande tystnad bland besvärade kollegor.
   
  När de gäller hans 1988-prediktioner är de dock fortfarande settled science bland TP och liknande experter. Du får se upp så att du inte drabbas av en förnekarbannbulla.

 157. AaBx

  Jag har aldrig trott på CAGW eftersom jag redan på 80-talet – i New Science av alla tidningar – läste en nedgörande kritik av hypotesen att koldioxid skulle kunna ha en inverkan på klimatet genom en växthuseffekt. Att denna hypotes inte kunde stämma visades genom att effekten är asymptotiskt avtagande och så gott som redan är mättad; mer koldioxid skulle i praktiken inte ge något bidrag.
  Däremot ansåg man i artikeln att bl a metangas från boskap kunde ha en viss betydelse.

  Några år år senare såg jag att kopplingen koldioxid och växthuseffekt åter var på tapeten, denna gång med en förmodad förstärkningseffekt, ”forcing”, av främst vattenånga. Effekten skulle vara störst på 8 km höjd och då generera sk hot-spots.
  Kanske låg det något i denna hypotes då? Jag kunde tänka mig att det låg något i den.
  Men efter några år av stadigt stigande koldioxidhalt kunde man fortfarande inte påvisa några hot-spots. Därmed föll hypotesen.
  Den ökande temperaturen och havsisens avsmältning då? Ja det sker ju utan denna forcing och kan alltså inte ha något med ökningen av koldioxid att göra.
  Troligare är det frågan om en naturlig värmetopp, vilket blir allt sannolikare genom att den globala temperaturökningen har avstannat medan koldioxidhalten fortsätter att öka.
  Den motbjudande CAGW-propagandan från tvivelaktiga institutioner visar tydligt att det är något sjukt i denna fråga. Masspsykos och fanatism är inga okända fenomen i världshistorien.

 158. Perfekt #150,

   

  Helt omöjliga är de inte på Guardian. Judith Curry har ett intressant blogginlägg

  http://judithcurry.com/2013/07/30/denier-blogs/#more-12367

   

  Där rekommenderar hon följande blogginlägg av Warren Pearce hos Guardian (och hon påpekar särskilt att även läsa kommentarerna):

  http://www.theguardian.com/science/political-science/2013/jul/30/climate-sceptics-scientific-method

   

 159. Tack Per.

  Jag läste ”codex solaris”! och ”climat 2000” av Göran Windelius redan i slutet av 80-talet, vilket pekade på andra mekanismer än koldioxiden så jag var nog skeptisk redan från början när co2 larmen kom…….

  http://www.fao.org/docrep/u0700e/u0700e05.htm

 160. Adolf Goreing

  #94, 113, 130 David, where to begin? You have already disqualified yourself from a serious discussion when stating ”Your citation of the Medieval Warm Period is one example (the evidence is that it was regional, not global, ”. You see, this is the kind of claimed certainty that put scientifically trained people off. Of course You have no idea whether the medieval warm period was global or not (50-60-70% coverage?, well we have 70% today and that is considered ”gobal”?), whether it was warmer or not and the true extension in time. But there are some 2-300 peer reviewed articles in hi-impact journals that seem to disagree with you. If you don´t like the MWP how about the Roman Warm Period? Why not embracing the possbility that the natural swing can be larger than the models are portraying since that is what your side is saying today trying to explain why there has be no statistically significant warming since 1997. The ”newly” discovered natural forcings (larger than previously thought anyway), soon to be included in a model near you! You have to do better than that, David. This is not 2006 and you are not communicating with some gullible SkS bunch!
  Is it the imminent IPCC meeting in Stockholm that prompts you here or has Judith been particularly difficult? You will not find it easier here…

 161. Per Spektiv

  När klimatet påstods motivera subventionering av den dysfunktionella vindkraften blev jag misstänksam. Maggie vidgade vyerna. Gösta Walin visade att klimatkänsligheten är logaritmiskt avtagande. IAC sågade IPCC:s arbetsmetod för bristande vetenskaplighet. Det har varit några Tipping Points som tippat åt samma håll. Tack till SI-gänget. och Maggie. för denna dagliga inspirationskälla.

 162. Olav Gjelten

  Thomas P 135
  Vem säger att Al Gore är dum?  Han har, på ett nästan ofattbart skickligt sätt, skapat en världsomfattande hotbild  som fått en hel barn- och ungdomsgeneration att  känna ångest och rädsla. Förmodligen är han också den person, som mer än någon annan, bidragit till hela västvärldens nedmontering av industrin och fått många välfärdsstater på fall.
  Genom denna ytterst skickliga manöver har Al Gore både blivit tilldelad Nobels fredspris och gjort sig till en av världens rikaste personer.

 163. Ja, Staten ljuger för oss om klimatbluffen, om invandringspolitiken, om EU, om ja, i stort sätt allt! 
   

 164. Pehr Björnbom #158
  Ja den Guardianartikeln har ju väckt viss uppmärksamhet, liksom den här:
  http://www.theguardian.com/science/political-science/2013/jul/30/green-movement-science
   
   

 165. Thomas P #135
  Det som är påtagligt är hur nästan alla ”skeptiker” här aldrig hänvisar till att det är någon klimatforskare som övertygat dem. Populärast verkar vara argument av typen ”Al Gore är dum, därför kan AGW inte vara sant” ”
   
  Nej du, det var Al Gore och i mitt fall också VoF som fick oss att förstå att något var sjukt. Övertygelsen kom för min del genom att läsa Spencer, Mcintyre, mfl, bekvämt samlade på WUWT.
  Climagate och ”utredandet” av det blev bekräftelsen på att AGW-teorin som den presenterats av IPCC inte är vetenskaplig.
   
   

 166. SamJ

  Tack Per W för ditt inlägg.

  Jag är disputerad inom livsvetenskaperna, med kemi i botten, och har nära trettio års erfarenhet inom grundforskning, R&D och laboratorieverksamhet. AlGores film med diagrammet där temperaturen följde CO2, som användes som bevis (det enda i den filmen?) visade sig snabbt stå för något annat när diagrammet förstorades upp av seriösa kritiker. Det syntes då tydligt att vid högsta temperaturen växlade temp och CO2 plats, och CO2 agerade som hämmare av vidare temperaturökning. Det stämmer väl med hur naturen brukar vara reglerad, nämligen i flip-flop-system. Men det som verkligen chockerade mig var att dessa data då togs bort från ICCP. Jag har därefter snappat upp det ena och det andra, och mitt intryck av politisk agenda och manipulation och hets mot faktabaserade resonemang har bara ökat under åren. Klimatfrågan har därför framstått som ’omöjlig’ då känslor och fakta framstått som olja och vatten. Jag slutade därför att följa debatten, men började följa med igen för något år sedan, då jag insåg att klimatbluffen troligen kommer att få ett uppsving i media som ursäkt för kemstrimmor och geoengineering, som redan lett till 20% ’dimming’ av solen, och större mängder av farligt nedfall än vi någonsin tidigare har haft. Förhoppningsvis kommer allvaret i den situation som vi befinner oss i tvinga fram en öppenhet och granskning av data, som leder till att klimatbluffen spricker i ljuset som det troll det är.  

 167. Gun

  Hej Per!
  Min skepsis började med ”Moderna Myter” som jag hamnade på av en slump. Men funderingarna kring klimatet hade börjat redan tidigare, mest i form av att jag kände att ”kan det här verkligen stämma?” Kan verkligen denna lilla mängden CO2 ha den kraften att ensamt driva vårt klimat till heta helvetet.
  Nä, lite skumt tyckte jag det kändes eftersom jag vet att klimat aldrig är konstant och aldrig har varit förut, så jag kunde inte få till det att det skulle finnas ett sorts perfekt klimat med perfekt CO2-halt som någon sort norm.
  Efter det hittade jag boken ”Chill out” av Lars B och Maggie, som på något vis bekräftade mina egna funderingar. Efter det blev det denna bloggen och några till.
  Före allt detta med klimatet hade jag börjat se samma typ av mönster vad gäller kosten. Eftersom du nu nämner Livsmedelsverket och deras rekommenationer. Ja, det är precis samma typ av mönster och mycket prestige i dessa så kallade sanningar man försöker ”tuta” i oss. En mycket bra bok och ögonöppnare är Kolesterolmyten av Bosse Ravnskov, rekommenderas varmt för den som är intresserad.
  Rössner och Claude Marcus (fetmaläkare) är kostens Pär Holmberg och Rockström, sanna mina ord. Det spelar liksom ingen roll hur mycket ny kunskap som kommer fram så sitter man kvar och försvarar sitt revir i ställer för att bli glada när människor blir friskare av att äta tvärt emot vad dom förespråkat i alla år. Märkligt, dom är ju ändå läkare och blir man friskare av tvärtomkost borde man väl bli åtminstone lite intresserad??…… men allt det här känns igen i klimatsammanhang.
  Som sagt, har man en gång upptäckt spelet bakom kulisserna, så ser man det i många andra sammanhang också.
  Tack för en  bra och intressant blogg, jag skriver inte mycket här men läser varje dag. 
   

 168. Ingemar Nordin

  Olav Gjelten#162,

  Nej, Gore är verkligen inte dum när det gäller propaganda. Man får nog säga att han är väldigt duktig, även om argumenten och hänvisningarna till vetenskap inte håller för närmare granskning. Men en skicklig demagog som Gore låter sig inte störas av sådana futiliteter. Han vet hur man kan dupera politiker och media och samtidigt bli dollarmiljonär utan att det stör makthavarna (som är vana vid att man skor sig på sin politiska business). Han talar deras språk och slår an strängar. Han blir en förebild helt enkelt.

 169. Carl-Axel

  Jag har en bakgrund som civ ing KTH med doktorandstudier inom byggfysik. Första gången jag började tvivla på klimathotet var när 97% argumentet började dyka upp tillsammans med sciene is settled.  Rent historiskt är denna typ av argument dömda att misslyckas. Det andades mer religiös övertygelse än vetenskap. Det här sättet att hantera vetenskapliga diskussioner ligger i människans natur. 
  Likheterna med hur ivrigt modellen med jorden i centrum av världsaltet försvarades av under lång tid är slående. För att göra detta infogades nya kreativa parametrar i modellen efter hand som blev mer och mer komplex. Till skillnad mot klimatmodellerna stämde dessutom dess förutsägelse av framtidens observationer fantastiskt bra vilket gjorde jobbet för dåtidens skeptiker ännu svårare. 
  Det som saknas i dag är en modell som kan ersätta dagens klimatmodeller. Det gör att jag med spänning följer Per Bs inlägg kring en modell där temperaturderivatan styr co2 koncentrationen. Om det stämmer vilket skulle falsifiera Bern modellen finns ett embryo till en fungerande beskrivning av co2 haltens utveckling därefter är bordet rensat för att beskriva en ny klimatmodell utan co2 skygglappar. 
  Den som någon gång tittat på en jordglob förundras över hur mycket hav som finns i relation till land. Om man tittar var den mänskliga aktiviteten sker är det framförallt i ett tunt band utefter havs och flodstränder. Vi har en fantastisk förmåga att ge oss människor en alltför stor påverkan av vår förbränningsaktivitet oavsett om det är förbänning av föda eller sådant som inte går att äta. 
  Att inte se att det har funnits lika varma perioder de senaste 2 tusen åren eller att tillskriva alla förändringar av klimatet i katastrofrubriker är en skam för den 3e statsmakten. 
  Vi skall vara rädda om varandra och värna vår natur men inte skrämma våra medmänniskor att fatta kostsamma beslut vilka inte ger någon nytta. 
  Ha det gott i sommar och var inte oroliga stockholms stadshus kommer inte att dränkas av stigande havsnivåer.
  Från ett pooldäck i Orlando
   
   
   

 170. Lasse Forss

  År 2002 hade Naturvårdsverket en kampanj. Man uppmanade befolkningen att ställa frågor om klimatet, växthuseffekten, till verket. Jag skickade ett mail och frågade vad temperaturskillnaderna som skapat istiderna beror på. Och varför det kunde vara så varmt under medeltiden, och så kallt under lilla istiden? Det fanns väl inga människor som släppte ut koldioxid på den tiden.
  Tydligen var frågorna fel ställda för något svar fick jag aldrig. Jag följde dock utvecklingen och konstaterade att det inte blev varmare.  Däremot såg jag att James Hansen år 2004 (tror jag) ville ändra en faktor i någon formel för att spegla en kraftigare temperaturhöjning, vilket var märkligt eftersom ingenting hade hänt sedan han skapat modellen.
  2008, tror ja, lyssnade jag på ett föredrag av Germund Hesslow. Ja, jag är med i VoF liksom Hesslow. Han berättade om fusk i forskningen. Bland annat redogjorde han för hur många temperaturstationer i USA  på grund av urbaniseringen fått lägen som ger högre temperaturer. Hesslow betraktade temperaturgivningen som en stor vetenskaplig skandal. Och han ansåg att om AGW-teorin skulle falla, så skulle det utan tvekan vara världshistoriens största vetenskapliga skandal (inte att den faller utan att den skapades).
  Jag blir rent ut sagt förbannad när man försöker lura människor. Och som jag sade så är jag med i VoF. Där har vi gått igenom vetenskapens principer; evidens, öppenhet och alla självklarheter som  forskning ska innehålla. Till min stora förvåning så är de flesta VoF-are alarmister. Jag har skrivit motioner om hur det strider mot forskningens innersta kärna, men det spelar ingen roll. Därför gladde det mig att James Randi inte håller med alarmisterna. James Randi är något av en husgud i VoF. Det ska bli en sann glädje att fråga mina VoF-kompisar hur de kommenterar det.
  Jag bruka kommentera artiklar men också skriva till journalisterna. Och när det gäller journalisterna så går man aldrig in i sakfrågorna. Man hänvisar till ”97 procent enighet”. När jag då skickar tillbaka en utredning (från TCS) som visar att  så inte är fallet, så svarar man ”men Arktis isar smälter i en sådan rasande takt”. Då skickar jag et excelark där jag lagt in de senaste 11 årens dagliga isutbredning. DÅ får jag inget svar.
  I UNT så fanns för någon vecka sedan en artikel om att Östersjön höll på att få insjökaraktär och att ”en faktor som sticker ut är klimatförändringarna”. Forskarna är från SLU och journalisten Åke Spross. Jag mailade Åke och frågade vilka klimatförändringar som åsyftades. Det har ju inte skett något de senast 17 åren. Och dessutom så har ju de 0,3 grader som var temperaturuppgången från mitten av sjuttiotalet lika med den temperaturminskning som ägt rum från omkring 1940. Alltså. drygt 70 år utan temperaturförhöjning. Då svarade Åke att jag kunde gå in i PLoS ONE där jag kunde se forskarnas definition på klimatförändring. Jag tyckte att det kunde väl ÅS berätta, och framför allt vad forskarna hade för definition på klimatförändring när inte naturen själv upptäckt vad som hänt. Det senaste svaret var att jag får väl kolla själv. Jag fortsätter att fråga.
    
   
   

 171. Olaus

  Grattis Per Welander!
  Detta är det mest intressanta blogginlägget på åratal, en blivande klassiker att stoppa i handen på politiker och journalister.
  Och detta trots att bloggens flum-apostel orerar sina vanliga oväsentligheter.

 172. Adolf Goreing

  #170 Hittade artikeln här: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064767
  De klimatförändringar som åsyftas i artikeln verkar inte ha någonting med AGW att göra. Hittade nämligen inte en enda rad som kopplar AGW med artikelns olika fynd. (Det betyder inte att det inte finns en mänsklig påverkan i Östersjön – men det är ju något helt annat). Det står dock lite om kopplingar till NAO (North Atlantic Oscillation) som ju är ett naturligt fenomen. Inte helt ovanligt med ”missförstånd” av den typen i rubriksättningar.

 173. ThomasJ

  Test