Miljöpartiet – drömmen bort från verkligheten

Turen har kommit att granska Miljöpartiets energi- och klimatpolitik. Tidigare har Centerpartiet [länk], Socialdemokraterna [länk] och Sverigedemokraterna [länk] granskats. Miljöpartiet kan sägas vara gröna originalet vars miljöpolitik delvis kopierats av andra partier.
Först floskeltestet: Miljöpartiet får här bara en poäng – ett överraskande bra resultat. Partiet kommunicerar på framsidan tydligt så folk känner igen sig och utan floskler. Jämför detta med halvkopian Centerpartiets urusla hemsida. På insidan är flosklerna vanliga men det mäter vi inte nu.
Miljöpartiet har gått från att attrahera väljare såsom djurrättsaktivister och skogmullar till kvinnliga storstadsväljare. En ung lattedrickande kommunalanställd akademisk kvinna från Söder i Stockholm kan sägas vara en typisk väljare. Läs mer om vilka som är väljarna här. Partiet är inte så lätt att placera in på vänster – höger skalan men tittar man på helheten så blir det stor slagsida åt vänster. Sen vill man förvisso sänka skatterna för småföretag. Alliansen har ju misslyckas med att förbättra för småföretagen så det finns ett missnöje bland deras väljare.
Miljöpartiet leds av språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin.
Asa RomsonGustav Fridolin
Granskar man Miljöpartiets program förutom energi- och klimatpolitiken blir man skrämd. De står för en extremt flummig vänsterpolitik. Mellan språkrörens försiktiga ord i gammelmedia och det skrivna partiprogrammet verkar avståndet vara stort. Miljöpartiet vill i programmet avskaffa försvaret, avskaffa betygen, slå sönder mamma-pappa-barn familjen, inte sätta folk i fängelse, helt fri invandring, ha HBTQ- och genuskommissarier överallt i samhället, betala folk för att anmäla hatbrott, uppmana till lagstridig civil olydnad, avskaffa nationerna o.s.v.  Partiprogammet finns att läsa här (pdf-fil) men det ska vi inte gå djupare in på nu.
Energi- och klimatpolitiken
Miljöpartiet låtsas naturligvis att vi i Sverige kan påverka klimatet. Sveriges utsläpp per capita tillhör de lägsta i den utvecklade världen. Detta fast vi har ett kallt klimat där bostäderna måste värmas en stor del av året. Globala uppvärmningen har avstannat de senaste 16 åren. Men Miljöpartiet struntar i osäkerheterna och vetenskapen – här gäller det att uppnå politiska mål. Om man verkligen ville minska utsläppen av koldioxid skulle pengarna satsas utomlands och inte i Sverige. Men då tappar man den politiska effekten.
Prio 1: Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi vill investera i hållbara lösningar, som möter klimatutmaningen och skapar nya jobb.
Även koldioxidskatten behöver öka för att motverka klimatförändringarna, och det ökar priset på bensin och diesel.
Miljöpartiet är ett bilfientligt parti. Folk ska åka kollektivt och helst tåg. Att det blir samhällsekonomiskt olönsamt spelar ingen roll för Miljöpartiet. Gärna fler Botniabanor. Miljöpartiet är numera glesbygdens största folkfiende för att låna ett ord från de gamla kommunisterna.
Numera är det klart att jobb förstörs om man subventionerar ”gröna” jobb. Anledning till att subventioner behövs är att efterfrågan saknas då marknaden ratar tjänsterna/produkterna. Staten skapar på skattebetalarnas bekostnad en konstlad efterfrågan. När subventionerna upphör finns marknaden inte där och konkurserna följer. Vind- och solkraft är givna kandidater för kommande konkurser.
Det krävs politiska beslut som underlättar för att cykla till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter. .. genom att arbetsgivaren skattefritt ska kunna subventionera cykling likaväl som spinning på gym.
Här verkar Miljöpartiet dåligt informerade. Spinning på gym har varit skattefritt länge för företagen t.ex. via subvention av medlemskap i Friskis & Svettis.
att Sverige antar en plan för hundra procent förnybar energi. Miljöpartiet vill därför satsa mer på bioenergi, vindkraft och solenergi.
1980 var sol och vind en vision. Idag fungerar de bra tekniskt och ekonomiskt.
Ekonomi är Miljöpartiets svaga sida. Helheten går inte ihop. Man vill lägga ner kärnkraften och ersätta den med vind- och solkraft. Totalt olönsamt. Energipriserna skulle stiga mångdubbelt i Sverige. Vattenkraften räcker inte som balans- och reservkraft. Det blir väl som i Tyskland med dubbla kostnader för nya kol- och gaskraftverk. Vindkraft och solkraft skulle omedelbart få läggas ner om inte den subventionerades av elkonsumenterna.
En lågenergilampa ger lika mycket ljus som en glödlampa men drar sparar 75-80 procent el.
Borta är nu miljöaspekten att många lågenergilampor innehåller det annars förbjudna mycket giftiga ämnet kvicksilver. Ändamålet helgar medlen.
Miljöpartiet berättar gärna sagor för folk. Påminner om det ”lyckliga” samhället som kommunisterna siktade mot. Skulle Miljöpartiets politik genomföras skulle svenska folket bli fattigare, t.o.m. mycket fattigare.
Miljöpartiet har mycket stort stöd bland journalisterna. De har i praktiken fått gammelmedia att stödja sin politik. Utan detta frikort så hade det varit betydligt svårare för Miljöpartiet. Greenpeace och Naturskyddsföreningen är båda ett stort stöd för Miljöpartiet. Även de andra riksdagspartierna är mycket försiktiga med att kritisera Miljöpartiet. För Alliansen är Miljöpartiet en potentiell ny partner efter valet 2014. Med tanke på den flummiga vänsterpolitik Miljöpartiet står för så kommer Alliansen att skjuta sig rejält i foten vid ett samarbete. Väljarna kommer inte att gilla det.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joakim

  Jag kommer alltid rösta på ett parti som ligger helt emot detta avskrädesparti även om jag måste rösta på satan själv.
  Och det är ju självklart när man är jägare,bilist,pilot,jobbar i elbranchen (ej vindkraft) dvs kan räkna, husägare.
   

 2. Ann L-H

  Tack Per! Varje stollighet för sig är illa nog men att som nu se dem samtidigt ger rysningar. Frågan som ständigt dyker upp är hur ett land där utbildningsnivån trots allt anses hög kan hamna i klorna på ett litet gäng från denna drömvärld. 
  Joel hänvisade i en annan länk till ett uttalande i medievärlden av ordföranden för miljöjournaliserna.
  http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/klimatfornekare-halls-kort-i-sverige#disqus_thread    
  Det är minsann inte alla som hålls kort i detta arma land!    
      

 3. cfr

  Det viktigaste att ha i skallen när det gäller MP är att de är ett djupt auktoritärt parti, precis som vilka kommunister eller islamister som helst.
  Som alltid är det höga mål som skall uppnås och kostnaden för att nå detta nirvana skall vi betala med att lyda den klass som har sett ljuset och alldeles självpåtaget är beredda att leda oss.
  Så omtänksamt.

 4. De har ju en poäng i att allt de föreslår är mycket dyrt och det är alltid någon annan än de som skall betala.

 5. Björn

  Miljöpartister är barnsligt naiva och helt utan naturvetenskapligt kunnande. Hur kan man sägas ta ett ansvar för sveriges framtid när man vill avskaffa all högteknologi. Det man inte förstår väljer man bort vilket är infantilt. Den framtida energitekniken handlar om högteknologi dit miljöpartiets vurmande för vindkraftverk etc, inte hör till. Vi behöver ”vuxna” politiker och inte en sådan flora av naiva idealister som miljöpartiet utgörs av.

 6. Staffan

  Miljöpartiet grundades 1981 (Per Gahrton) efter kärnkrafts-omröstningen då.  Tjernobyl-katastrofen 1986 ökade stödet en tid – men 1991 slogs man ut ur riksdagen.  För att komma igen 1994.  7,3% av rösterna nu senast,  11,0% till europaparlamentet.
  – Lantisar röster just aldrig på Mp;  det är ett storstadsnöje.
  – Av journalisterna sympatiserade (vid senaste årsskiftet) 41% med Mp.  Som vattenmeloner, säger undersökaren, Kent Asp:  gröna utanpå, röda inuti.  (Men inte mer än miljöpartister i allmänhet, säger han också.)
  – Vad man bör tillägga är att bara 60% av de tillfrågade journalisterna svarade.  Det här kan påverka:  Har man olämpliga åsikter (stöder Kd…) håller man nog tyst om det.
  – Men ett fp-statsråd var (aug-sep) helt okunnig om USA:s ekonomiska problem idag:  Obama är ju vår idol!  Och det han gör är rätt!  Att murvlarna är vattenmeloner har sin betydelse.  Murvlar och politiker lever ju bara alltför ofta i någon sorts tankemässig symbios.

 7. Staffan

  ”För att möta klimathotet och begränsa den globala uppvärmningen till max två grader måste världens utsläpp börja minska de närmaste åren. 2050 måste utsläppen [= produktionen] vara nära noll. Först då har vi 50 procents chans att undvika en klimatkatastrof. Om detta är vetenskapen överens.”  Miljöpartiet på DN Debatt 1 (2) april:
  http://www.dn.se/debatt/ny-klimatlag-behovs-for-att-klara-sveriges-utslappsmal
  Detta förtydligas i Slate (USA)  17 okt:
  ”Klimatförändring och ekonomi är inte två skilda frågor.  Problemet med AGW är inte att vi kommer att bli lite svettigare i augusti.  Nej, det handlar om att arter dör ut, att cykloner och tsunamis slår sönder städer, att hela ö-länder sjunker bort, och att Kansas inte längre kan odla majs!  Så det så.”

 8. Olaus

  Ett möjligt utfall av valet 2014 är, att S och Mp bildar regering.
  Då får vi miljö- och invandringsministrar ur miljöpartiet. Invandringen släpps helt fri, och kärnkraften snabbavvecklas. Befolkningen bör då öka snabbt.
  Landet har ingen olja eller kol. Vi befinner oss i ett subarktiskt område med bara en skörd per år och behov av mycket energi för uppvärmning.
  Jag undrar hur det går?
   

 9. bom

  #2 Bra att Du repeterade miljöjournalistordförandens rants här. Alla måste läsa den artikeln. Miljörörelsens fascistoida evangelium i sin prydno. Måtte Herlitz utredning visa att alla bonnierska skitblaskorna bör förenas i en grumlig röst. Går det att trycka offset på toapapper kanske? 🙂
   

 10. Dividendum

  Jag har alltid sagt att MP är en täckmantel för radikalfeminism och socialism och endast är ett medel/verktyg för samhällsomdaning, utradering, omstrukturering och ”omskolning” på så många olika tänkbara samhällsområden som tänkas kan och som på minsta sätt kan leda tankarna till ojämlikhet eller nåt patriarkalt.
  Jag säger därför … SE UPP med dessa samhälleliga dödgrävare och ta istället en GRATIS-titt på Youtube av filmatiseringen av Ayn Rands anti-socialistiska epos, Atlas Shrugged … http://www.youtube.com/watch?v=aPd6O8P0dv8
  Det är inte världens bästa film men den duger som vaccination mot ännu mer regler och regleringar i en redan över- och sönderreglerad stats samhällsstruktur.

 11. Lejeune

  bom #9
   
  På tal om miljörörelsens fascistoida evangelium, en liten filmsnutt i ämnet:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hllclpTIoBU
   
  …credit to:
   
  http://antigreen.blogspot.se/

 12. Dividendum

  http://www.youtube.com/watch?v=ceEog1XS5OI
  Med tanke på A L-H:s kommentar om utbildning vill jag länka till en paneldiskussion om ekonomi och teknikutveckling synen på vår ”framtid av överflöd”.
  Det är prominenta deltagare som Diamandis, Schrager, Kaku och Isabella Aguilera. Kakus anmärkning till Schrager (index 44:00) angående H1B som USA:s hemliga vapen som alltid kommer vara deras ”räddning” är särskilt intressant att lyssna på.

 13. bom

  OT. UD+Justitie+Landsbygdsdep. är tydligen KUanmälda för missbruk av hemligstämpeln. Nåja KU är ju också en kuliss liknande

 14. Dividendum

  Glömde påpeka att det är en sån här paneldiskussion man vill visa en miljöpartist … och en socialist, för den delen.

 15. bom

  Greenies are the sand in the gears of modern civilization — and they intend to be.

  Här ett bra citat!

 16. #3 cfr,
  väl formulerat!
  #8 olaus
  åt h-vite förståss!
  dividendum #10
  Läs boken 🙂

 17. Dividendum

  #16: vad menar du? jag har läst boken o sett del 1 av filmen. Som sagt vad menar du?

 18. Slabadang

  Anders Nord!
  Som ordförande i sin lilla inflytelserika sekt ”Miljöjournalisterna” kontrollerar han att medlemmarna följer den klimattalibanskt norra nordkoreanska partilinjen. Hjärntvätt är fortfarande möjligt att genomföra på de medborgare som inte får information från den andra fria sidan av gränsen. Enligt Nord så har IPCC sjutton hole in one och gjorde birdie på på det sjuttonde ”Himalayahålet”.
  Det är faktiskt skitbra att karln öppnar truten och bevisar och pratar på sig öppet om läget inom ”klimatvetenskapen”. Vi får bevis på att vår public service är kidnappad av militanta fanatiska klimatextremister. Vi har ju tyvärr en hel hög av dem utspridda på redaktionerna och ännu värre medvetet rekryterade just i detta syfte.
  Vi skall tacka Nord för att det kommer bli lätt att genomföra stora fundamentala förändringar av public service för att minimera den stora risk Nord som personbevis företräder. Granskningen och styrningen av SVT/SR kommer att behövas förändras i grunden.
  Det bedrövligt låga folkförtroendet för journalister har ökat genom nätets tillkomst. Anders Nord kan inte stava till vare sig opartiskhet saklighet eller oberoende och har aldrig haft den intentionen.
  I panik flyr nu Anders och hans militanta extremister undan det faktum att skeptikerna haft rätt hela tiden. Skeptikerna vinner varenda debatt inte bara med vetenskaplig teorier utan i kraft av observationer. Nord vet att han är totalt rökt om sanningen kommer allt fler tillgodo. Att fortsätta ge en falsk bild om i vad konflikten består och vad som skiljer skeptiker och klimatalarmister åt är liksom själva trixet.
  Den falska beviskedja Nord representerar med sina sektmedlemmars ”klima ashbaaar” är fanimej svårt att betrakta i vad som kallas en öppen demokrati.
  Att SVT underhåller tillåter och stödjer sektens verksamhet bygger bevis på att hela public service är ett perverterat missfoster som nu fullt ut blivit den organisation de ursprungliga planerna för statstelevisionens monopol på information till folket. Problemet är bara att det är tjugo år för sent och att nätet tillkommit under den tid det socialistiska tankemöglet spridit sig i den långsamma process det tar att genom ideologisk rekrytering fullborda det som nu sitter i väggarna i SVT om sin roll som åsiktsstyrare och propgandatrumpet.
  Att dessa ideologiska parasiter tillåts agera på medborgarnas bekostnad är en hån och en skymf emot alla grundläggande demokratiska principer. Jag vill se en arbetslös A Nord som tillsammans med Bergendorf Larshamre Bergsten mfl får utgöra varnande exempel på hur illa det kan gå när granskning och kontrioll av public service inte fungerar. Hur en liten grupp militanta fanatiker kan vilseleda en stor del av nationens medborgare. De VET att de ljuger och manipulerar och det enda som styr dem nu är att inte majoriten skall upptäcka det.Efter frisedeln från granskningsnämnden så hjulade de  hela vägen in till deras ockuperade redaktioner.

 19. Janne

  MP:s gruppledare i riksdagen Gunvor G Ericsson skriver ibland inlägg i Sörmlands Nyheter, nu senast säger hon bland annat:
  ”SMHI har slagit fast att kraftiga skyfall och översvämningar drabbar Sverige allt oftare till följd av klimatförändringarna.”
   
  Och hon avslutar med ”Miljöpartiets politik gör det lönsamt med klimatansvar. Det gynnar landsbygden.”
  Jovisst, med högre bränsleskatter nedlagda bensinmackar och en jäkla massa vindkraftverk.
   
  Se inlägget här: http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1582537

 20. #17 Dividendum
  Ursäkta. Visste inte att du läst boken  🙂

 21. Lasse

  Miljöpartiet står för en utopisk samhällssyn som är förödande i en verklig värld.
  Vi skall gå före-säger de och stänger ner fabriker  här samtidigt som importen av samma varor sker från länder med slappare regler.
  De ser inte helheten  och är motståndare till en enheltlig miljöpolitik.
  Invandrarpolitiken är lika utopisk. De vill väl utan att förstå att det finns dem som utnyttjar detta.

 22. Ann L-H

  # 12 – Dividendum – stort tack för länken! Hela länken får bli ett kvälls”andakt”. Än har jag bara skummat och lyssnat ordentligt från 44:00 och några minuter framåt.  När jag skrev att ”utbildningsnivån trots allt anses hög” tänkte jag utveckla det lite mer med hur mycket eller rättare sagt lite av utbildningstiden och resurserna i landet som går till teknik-naturvetenskap och ekonomi men fulföljde inte. Denne Kakus lyfte perspektivet på två minuter.
   
     
       

 23. #17 Dividendum
  Är hela  Part 1 upplagd på den youtubelänk du pekar ut. Eller finns den på DVD kanske?

 24. Dividendum

  men duuu, … i all välmening, är det jättejobbigt att kolla länken? Det uppskatningsvis, ehum, två sekunder, hihihihi … 🙂

 25. Dividendum

  Ja, det är hela filmen på youtube 01:37:00 lång. Del 2 kommer väl på bio framöver.

 26. Slabadang

  Ann LH!
   
  tack för din länk till Anders Nords artikel. Ja jeeeeeeesus!!

 27. #25 Dividendum
  På bio i Sverige!  Det tvivlar jag starkt på.

 28. Slabadang

  Vad är MP?
  Jag tycker att det är en ren plikt tillhörande den demokratiska allmänbildningen och samtidigt ett lätt skrämmande nöje att lyssna till Y Bezmenovs föredrag från OBS! 1983 !! Vilka krafter som KGB uppmärksammade och puschade på för att länder skulle destabiliseras och försvagas redovisas noggrant. Det riktigt förrädiska är att dessa utvecklingar/rörelser alltid finns naturligt i öpnna demokratier. KGB bara hjälpte dem att bli starkare och mer legitima. För den som inte sett fördraget kommer saker att klarna och det blir lättare att förstå vad som skapat utrymme för att den rena gallematiasen MP står för kommit att bli ”tänkvärt” och in i salongerna. Vilken utveckling har gjort att vi kommit så här långt? Lyssna!!
  http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY
   
   

 29. bom

  Någon som vet vad Anders Nörd jobbar med nu? Ördförandeskapet är väl inte på heltid. Public service däremot är väl på livstid antar jag?

 30. bom

  Sorry vilse i tangenterna!

 31. Slabadang

  Bom!
   
  Första öet satt perfekt! 🙂

 32. Lasse

  #12 Intressant föredrag.
  H1B räddar USA. Undrar om PUT har samma funktion för oss.
  Ser att H1B ger tillfälliga uppehållstillstånd som upphör när arbete eller anställning upphör. Vi kanske får ändra till TUT!
  http://en.wikipedia.org/wiki/H-1B_visa

 33. Ann #2
  Tack för länken! Ja här fick vi verkligen veta hur de tänker på SVT i alla fall.
  Jiiiises!
  🙁
   

 34. Slabadang

  Divdendum!
   
  Jag har lyssnat på den långa ”ettan” i lurarna och jag tänker på SVT och SR fattigdomsbevis när det gäller att sända och organisera den här typen av samtal/debatt. Det är så otroligt viktig att folk får prata till punkt och helst med helt OLIKA utgångspunkter men med hög kompetens och analysförmåga.
  Men en sak har alltid förvånat mig att det förkommer i högst intellektuella sammanhang är tron på rent färskvatten som ett framtida guld och bristvara.
  Vi bor ju för helskotta på den blå planeten och kostnaderna för att både rena och avsalta är på väg ner i källaren. Efterfrågan på vatten kommer alltid att vara det mest lättbemötta och en ointressant marginalkostnad. På de mest moderna ö – hotellen i dag så kan du dricka samma vatten som du nyss spolade ner avföringen med i matsalen, helt utan risk och utan pikant smak! På de senaste kryssningsfartygen gäller samma sak, inget man kanske vill tala om för passagerarna kanske? Endast av psykologiska skäl avstår man och kör runt det i dusch och kranar samt spolar däck med det. Men det går alldeles utmärkt att dricka.

 35. Slabadang

  Socialistisk klimatdiktatur i Frankrike!
  På fullt allvar !… läggs detta förslag fram. Att flytta målstolparna steg för steg mot den Europeiska politbyrån görs ibland till försök med meterlånga kliv emellanåt. De drar åt strypsnaran till vår frihet och självständighet sakta men säkert. Att centralmakten allt mer i verkligheten tappat greppet om all utveckling gör den desperat. Den har tappat sin funktion och legitimitet och för sitt spel och krav på makt och kontroll på ett fullständigt patetiskt och samtidigt farlig sätt.

 36. Slabadang

   Ooops !
   
  Glömde länken..
  http://www.bloomberg.com/news/2012-10-18/power-hogs-targeted-by-france-in-big-brother-legislation.html

 37. Tåg gillar jag, som varande tågentusiast, men inte på bekostnad av andra sätt att transportera varor och människor. Järnvägen är perfekt för medellånga sträckor och stora varulager som behöver transporteras dessa sträckor. Men kollektivtrafik till varje pris som MP förespråkar, sällan!

 38. Dividendum

  Jo, Slabadang, jag har också hört det där brist-på-vatten-argumentet sen länge. Det dras alltid upp tillsammans med en rad andra exempel på kommande och hotande kriser och bristvaror.
  Jag hänger inte riktigt med på vad du menar med att ”du har lyssnat på den långa ettan i lurarna”. Refererar du till paneldebatten med Kaku, Schrager, Diamandis och Aguilera?
  Aaah, nu fattar jag, du kanske menar den långa (tråkiga) introduktionen av Gabriel Byrne? Nä, den tar ju en kvart, hoppa över den.
  För övrigt så, ja … det är intressant att ha denna paneldebatt i bakhuvudet när man tänker på i första hand på svensk politik. Jag själv tänker liksom så: vad är det för slags politiker som kan tänkas se det negativa med den här utvecklingen, vilka kan vilja styra upp, reglera, ”göra rättvisare” genom politiska direktiv, vilja jämna ut för att skapa lika möjligheter, osv?
  Jo, det är precis såna som beskrivs i ”Atlas Shrugged” och som i vår verklighet manifesteras av (mp), förnumstiga, lill-gamla Fridolinkaraktärer och andra Vattenmeloner som skall leda de rättrogna mot ljuset … bara de får del av skattegalten Särimner. De är lömskast eftersom de seglar under falsk flagg.
  De tar på sig rollen som välgörarna eftersom de reglerar ett annars påstått kapitalistiskt, anarkistiskt kaos. De marknadsför sig som maffian när de talar om för den lokale närbutiksinnehavaren hur bra deras service kommer vara för honom.

 39. Slabadang

  Dividendum!
   
  Jag lyssnade även på introt men jag tycker det var värt att lyssna till. jag tror att den generation av politiska gröningar helt enkelt inte fattar att skattegrisen är ett resultat av folkets strävan och hårda arbete. De äger ingen respekt till dess existens.  De tillhör en ideologi som frånkopplat sig från samhällets ursprungs fundamenta om på vems villkor och för vems skull och till vad man har rätt att använda den feta grisen.

 40. Håkan Sjögren

  Slabadang # 18 : Återigen mitt i prick. Tack. Mvh, Håkan.

 41. Slabadang

  Dividendum!
   
  Tror du inte att politikens  minskade betydelse för utveckling får den att därför attackera den och försöka ta makten över den och att resultatet blir så in i helv..te tokigt??

 42. Slabadang

  Efterlysning!
  Är det någon som finner en bra sammanställning av alla skeptiker som varit aktiva inhouse inom IPCC med respektive uppdrag angiven?

 43. Atlas shrugged.
  Ayn Rands berättarstil är speciell och annorlunda. Trots att ”Atlas Shrugged” är en ”tegelsten”
  på rätt många sidor är hennes stil otroligt kompakt. Hon har i föredrag och intervjuer uppmanat deltagar att plocka ut ett avsnitt eller mening ur boken och sedan har motiverat
  varför hon skrev precis på det viset. Det finns ingen som helst ”utfyllnad” i hennes texter eller liknande. All text finns av en anledning.
  Talet som John Galt håller var från början på 50000 ord och det tog många månader att fila ner det till 5000 ord.
  På frågan vem som var hennes favoritförfattare svarade hon ”Mickey Spillane”. Viktigast av allt är en bra intrig.

 44. Fascism. Old and new  från Greenie watch
  http://youtu.be/hllclpTIoBU

 45. Micke Johnsson

  Miljöpartiet är vår tids största hot mot miljön, mänskligheten och framtiden, hur de kan lurat 7% av väljarkåren ser jag som att minst 7% behöver hjälp med sin allmänbildning!

 46. MP typ av ’fördummning’av debatt i viktiga frågor är aldrig bra.
  Bra Dividendum.och som vanligt lite klarsyn från Slabadang,mitt
  i prick!
  ALI.K.

 47. Slabadang

  Micke J!
   
  🙂

 48. Ann L-H

  Det var ursprungligen Joel som tipsade om ”miljöjournalisten” Anders Nords uttalande om hur ”klimatförnekare hålls kort” i media. Jag har försökt få fram vad han har för CV, men än så länge har jag inte lyckats. Är det någon som har någon upplysning om hans bakgrund?

 49. Slabadang

  Till alla!
  Det är ingen hemlighet att jag blev intresserad av klimatfrågan p.g.a mott ökande intresse för demokratiska ordningsfrågor. Jag har nyss vinkat av tre nya kompisar med stor kunskap och roliga idèer om hur media utvecklas och hur vi kommer få samhällsinformationen och nyhetsflödet till oss i framtiden.
  Jag sitter lite i propellervattnet efter den långa roliga middags diskussionen och om jag sågar SR/SVT l’ängs fotknölarna så känner jag mig nu i jämförelse som lite mer konservativ och försiktig i mina omdömen och analyser. De var djupt insatta i hur de internationella nyhetsbyråerna fungerar och SVT/SRs sätt att gatekeepa och vinkla finns med början i nyhetsförmedlingens epicentrum allra högst upp.
  Jag fick ett vittnesmål om hur en av våra största nyhetsbyråer hanterat de mutkolvar i EU som avslöjats i veckan. (jag visste inte ens om detta) men tydligen så är EU-byråkratin är  så korrupt att det är allmänt känt att regleringar förbud och förmåner för företag och organisationer kostar pengar under bordet eller avlater till andra icke sakrelaterade ändamål. Att allmänheten får reda på detta var ”känsligt” enligt nyhetsbyråns redaktör och det finns ett samarbete mellan de stora byråerna hur de hanterar vissa frågor och vissa nyhetsobjekt som EU och kommissionen.
  Jag bara baxnade och undrade om det inte bara var en skröna bland såna som mig som är rädda för det värsta. Nej för helvete ! jag fick en lång radda exempel på hur samordningen sker runt ”känsliga” frågor. ”Nyhetschefer måste vara politiker de också!” Det blev ett långt samtal om vem som har rätten och makten att avgöra vad som kvalificerar sig som ”känsligt” och vad det i sin tur ger befogenheter till.
  Nyhetschefer gör en bedömning utifrån hur pass kvalificerade uppgifterna är dvs hur många har eller kan få direkt insyn i alla detaljer. Äfr det en lkiten krets som sitter inne med den kvalificerade informationen blir möjligheterna att antingen tiga eller förvilla stor och det blir redaktören eller nyhetschefen som avgör SYFTET med nyheten om den sprids. ”Bilden” folk ska få bestäms av redaktionen. Är informationen tillgänglig för alla så är ALLTID formuleringarna gjorda så att folk inte skall tappa förtroendet för system eller makt utan endast individer eller enskilda projekt.Att släta över för att inte folk ska kasta gatsten i ena fallet och tvärtom för skitsaker om det faller redaktionen på läppen i det andra.
  Men nu håller hela det gamla informationsflödet med dess kanaler att utkonkurreras av nätets alla oorganiserade informationsflöden och kanaler.
  Hör på TCS kan vi garva och bolla med indoktrineringspuckona på vetenskräpsredaktionen genom vårt övertag i information och kunskap.
  Utvecklingen går entydigt mot att journalister som yrke och uppgift kommer att försvinna alltmer och eftersom vi hellre litar på experter som nu direkt utan journalistens tolkning och kommentarer kan lägga ut sina artiklar i sitt ämne så väljer läsarna hellre en sakkunnig än en journalists tolkning.
  Skall du ha en bra bevakning av ett ämne så är ”crowd sourcing” idag överlägset gammelmedia och public service. A watts gör ett försök idag om klimathotet på sin WUWT. Å visst känns det oerhört passe med ”nyhetsankare” och redaktörer när vi kan var det själva och dessutom göra ett bättre jobb både individuellt och tillsammans. Det bildas nya varumärken för förtroende och tillit på nätet inom varje ämnes kategori och vi vet ju hur SVT/SR klarar sig i den konkurrensen vad gäller klimatet  NOI!
  Debatten över älgsteken har fått mig lite desorienterad och jag har nog för mycket varit fast i nuvarande struktur när jag arbetar fram mina konkreta förslag på insyn och kvalitetskontroll av public service. Det nuvarande totalt sönderförmultnande rödgrönmögelosten ute på gärdet är redan borta ur mina funderingar om framtiden. Det kan bara vara LAS som gör att sporerna fortfarande sprider sig och består. Snart börjar väl osten vara så övermogen att den knallar iväg alldeles av sig självt.
  Över bordet var vi överens om att alla gamla maktstrukturer har problem med nätet men mest hotar det journalismen. Att anpassa äpenhetens och transperensens dörrar på vidgavel är det enda fungerande mitmedlet för alla försök till tätningar av bunkrar är dömda att misslyckas. Hur gick det förretsen med Newsmill? Är det nu bara artikelförfattare som diskuterar med varandra eller finns det också några läsare kvar? Själv har jag ingen aning och skiter i vilket. Newsmills beslut var som om VOLVO tog bort kombin och krockkuddar.
  En viktig orsak till TCS framgång är inte bara de suveräna artiklarna utan framför allt kommunikationen runt dem där författarna är med och debatterar innehållet och slutsatserna. En oslagbar form för likställd prestigelös kommunikation som jag är säker härstammar ifrån den trygghet i sakkunskap ärlighet och öppenhet som redaktionen utstrålar, till skillnad från klimattalibanska propaganda bloggar så välkomnar ni invändningar och kritik och visar ett genuint intresse för dem. Ett litet faktiskt helvete för motståndarna när ni samtidig är så kunniga och dessutom allmänbildade.
  Den här formen av kommunikation är vad ALLA nuvarande maktstrukturer måste lära sig och anpassa sig efter. Att fortsatt agera som betongsugga i rörelsen mot den fördjupning av demokrati kontroll kommunikation och insyn är dömt att misslyckas. I nästa val kommer det diskuteras helt nya saker på helt nya villkor. Riksdagsmännens vardag kommer se helt annorlunda ut om några år och sakkunskapen kommer tvunget sättas i första rummet. Det blir en överlevnadsstrategi för alla politiker i den nya WWW världen.
  Nätet är rena koncentrations och arbetslägret lägret för floskler över lever de överhuvudtaget så är det i en mycket utmärglad form. Vi har skrämmande siffror på hur många som gick åt i de riktiga lägren och oddsen är lika illa för floskler.
  Tänk er bara vilken självklar walk ower det blir om Romsson skulle vara tvingad att svara på väljarnas frågor på allmänhetens och sakkunskapens villkor. Helvete vad det skulle flyga floskler som om man körde över dem med motorgräsklippare.
  Det kommer helt enkelt inte gå att gömma sig bakom maktens och privilegiernas murar och staket. klarar man inte av att bibehålla förtroendet i en öppen debatt på öppna villkor så kommer man vara borta som politiker. Det blir bara när de håller tal som de får tala utan att behöva diskutera och motivera och det vore elakt att snuva dem på den rätten.
  grundprincipen blir alltså att alla som vill komma till tals skall kunna komma till tals och vi har inget behov av några journalister som står och leker åsikternas trafikpolis och invägare när folk i gemensamma forum och erfarenhetsubyten alldeles utmärkt klarar av saken bättre själva. Nätet gör allt detta möjligt och näötet skall därför direkt in i myndigheter och riksdag. folkpinionen skall hållas uppdaterad levande sammanställs tillgänglig för alla som en signal stark politisk signal för alla och envar.
  Så vad är min nuvarande nya slutsats? Jo public service som vi känner den existerar bara som en gammal symbol i form av en förkortning på en bunkerbyggnad från sextiotalet där endast TV radio och prasselmedia utgjorde grunden för bygget som byggdes för envägskommunikation. Nätet är den nya service publiken använder sig av. En dubbelfilig informationens motorväg med avfarter korsningar mötesplatser och rastplatser och var vi befinner oss nu är att riksdagen och myndigheterna måste integreras i den nya ”Public service” med möjlighet till tvåvägs kommunikation som byggts av folket självt. Nu saknas bara uppkopplingen och kontakten med folket som redan sitter klara färdiga gå sedan ett decennium tillbaka och undrar bara var makten håller hus.
  Det taktiska slaget om makten över PS är en ren grisfest vanligt folk skall vara glada att de slipper vara med på, för de är vana att äta med gaffel och kniv och tror att det gäller i maktens korridorer också. Men här gäller det att kunna ducka när de feta fläskläggen kommer flygande. SVTs makt över sig självt är fullständigt SJUKT och har INGENTING med tanken om ”public service” att göra.
  Företagen SR och SVT är egenintressets epicentrum. Va underbart det ska bli att få begrava skiten!!
   

 50. Slabadang

  Knappast i SVT!
   
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/gallup-matning-vittnar-om-klar-romney-ledning

 51. Ann L-H  # 48
   . 
  Av http://www.svt.se/2.106603/redaktion?lid=menu&lpos=2 framgår det att han är Journalistutbildad, men det står inget om teknisk eller vetenskaplig utbildning.
   .  
  I en artikel 18:e feb ”Grön revolution presenteras på AAAS i Vancouver” Publicerad 18 februari 2012 trodde han att fotosyntesen var 40% i stället för i genomsnitt 0,1%. ”Våra tekniska lösningar har inte ens kommit i närheten.” Artikeln modifierades senare av redaktionen. Med en sådan teknisk grundkompetens är han nog miljöpartist.
   .  

 52. Slabadang

  Ha ha ha ha !
   
  Jag kollade på SVTs sida oxh allra överst böand nyheterna var denna:
   
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/ship-to-gaza-bordad-av-israelisk-militar

 53. Slabadang

  Nä nu är jag lätt på röken och ska gå och lägga mig direkt med ett stort smajl på läpparna. Ship to Gaza ha ha ha !! SVT!! Allra överst!!! hahhahahahahah!

 54. bom

  #53 Shit to Gaza hetere väl?
  #48 En grund Googling ger att det finns minst 14 Anders Nord. Det aktuella exemplaret jobbade kring 2009 med Mittnytt utan större kunskaper eller framgång. Han är tydligen den sorts miljöjournalist som det går 13 på dussinet av. Icke desto mindre har han den typiska mentalitet som tillåter honom att utan vidare spisning avskriva hela skeptikerkåren som obildade idioter. Någon premie i form av pris för framstående miljöförvillande (sådana kryllar det ju av) har han ännu inte fått men som synes är hans ansträngningar frenetiska. Miljöjournalistföreningen som han ordförar får väl instifta ett till som han då kanske med övriga styrelsen hjälp kan tilldela sig själv. Intervjun var en form av spontan självantändning. Askhögen luktar inte gott – fortsätt att gå! Här finns ingenting att se!

 55. bom

  #51 Se där ja hr Ergon har en tekn.lic. i teoretisk fysik. Då är det väl han som anser ”Einsteins heder återupprättats” av att man nu konstaterat att mätningar av ljushastighetsöverskridandena var fel. Hur var det nu med förståelsen för den vetenskapliga metoden? De enda vetenskapsmän som bränt sin heder är väl the team (och några till) vars främsta försvarare häckar i bunkern på Gärdet (din länk var intressant – varför är de inte alla undantagslöst hedersdoktorer vid Stockholms Högskolas Universitet???). Stackars nörd Nord!

 56. Ulf L

  Jag googlade på Anders Nord och det verkar som han numera studerar till civilingenjör i medieteknik i Norrköping. Hoppas han lär sig något. 
  Just Slabadangs drapa om nyhetsredaktionernas hänsynstagande till den politiska makten förklarar något som alltid förundrat mig. Socialdemokraterna har med pedantisk noggranhet alltid placerat ut sitt folk på viktiga positioner i samhället delar som borde kunna vara opolitiskt tillsatta. Myndigheter, fackföreningsrörelsen, allmännyttan, etc. Oftast har det varit frågan om officiellt s-märkta personer. Med TV och radio har det inte varit så. Att ledningen delade mycket av socialdemokratins värderingar har varit tydligt men det har inte varit en plats vigd åt s-märkt personal utan de har varit officiellt fristående.
  Slabadang gav lösningen. Statlig media har alltid varit statens redskap. Det ingår i rollen vem som än sitter på positionen men det har varit viktigt att den upplevs som fristående. Därför har man skicklig satt omärkta pålitligt folk på dessa positioner. Man kan säga vad man vill om sossarna men maktspelet kan dom.

 57. Joel

  #48 Det spelar ingen roll vem som först tipsade om länken. Huvudsaken är att troll dras ut i solljus och därmed spricker…

 58. Peter F

  Lite utförligare statements från herr Nord
  http://www.svt.se/2.55868/1.1809231/anders_nord_leder_klimatsamtalet

 59. joel

  Man ska ju inte sänka sig till motsåndarsidans nivå sägs det, men när man får ett gratisupplägg mot öppet mål, så kan väl lite oskyldig lyteskomik passera? Särskilt om det handlar om djupt troende (infödda svenskar):
  Djupt troende 1 (till vänster): http://farbror-sid.se/home/images/2012/09/DSCN6395.jpg
  Djupt troende 2 (förmodligen också till vänster): http://www.medievarlden.se/sites/default/files/imagecache/sidebar/articleimg/sidebar/anders-nord-200.jpeg

 60. bom

  Civilingenjör med inriktning Mediateknik?????????? Det var som fan? En del Universitet verkar sälja sig väldigt billigt?

 61. Lasse

  Ser att nattredaktionen varit aktiv.
  Underbart jobbat Slabadang!
  Just detta att media styr vad som tas upp och hur är slående och hur de nu förlorar den rollen-för de som är lite nyfikna och inte ser andra åsikter som propaganda!  Som SVTs Nörd.

 62. Lasse

  100% är säkra på klimatalarmen. Det finns inget intresse för de som seriöst ifrågasätter dessa 100%. Men inom gruppen är de lite mer ödmjuka -där är  förståelsen  inte 100%.
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-9-1.html

 63. Pelle L

  Lasse #62
  Kul att se hur IPCC kvantifierar tyckande och bedömningar för att ge dem ett skimmer av fakta.
  En skattning av Evidence (bevisvärde?) och Consensus (samstämmighet?) ger tillsammans upphov till det smått surreealistiska måttet LOSU:
  ”From these two factors, a level of scientific understanding is determined (LOSU).”
   
  Jag tycker i alla fall att detta är humor 😀

 64. Tålis

  Ja, Mp är ett ruggigt parti och helt utan verklighetsförankring. I grunden finns en civilisationskritik. De är rädda för nästan allt nytt och bra, och för gammaldags, utkonkurrerat och sämre såsom stenåldersteknik (vind och ved) och artonhundratalsteknik (järnväg). De vill försvåra och helst förstöra grunden för det som gjort människans liv bra i modern tid; billiga energiformer och metaller.
  Med r*ven/ryggen mot framtiden! Eller: Vi vänder r*ven/ryggen åt framtiden! Är MP:s egentliga valspråk. * ska bytas mot en rund vokal med två prickar ovanför.
  I strid mot deras miljöpolitik är de för fri massinvandring av bidragstagare. Fattigdom är skäl nog för att släppas in. Problemen och finansiering sopas under mattan. De har ju kvar sin vision om medborgarlön som numera utökats till alla i hela världen.
  Tror någon denna film: Europe’s Takeover by Islam, Part 1 skulle kunna tänkas visas i SVT? En arabisktalade israel som ”infiltrerat” muslimska enklaver i Sverige (främst Rosengård) och Frankrike låter oss möta arabernas tänkesätt. Under själva filmrutan på sidan finns en avskrift av filmens textning som bitvis är dålig och svår att hänga med i.

 65. Ann L-H

  Peter F – # 58 Tack för denna påminnelse. Vilken ”förtjusande” församling han skrapat ihop. Jag vet inte vem som är värst, konkurrensen är hård, men Bodil Jönsson som alltid sticker fram sin självbelåtna nuna där vinden blåser åt hennes håll är nog den som här i huset är mest svårsmält. Men det var tre år sedan och visst känns det att mycket vatten runnit under broarna sedan dess och nya vindar blåser allt starkare, # 48. Mmmmmmmmmmmmm

 66. Ann L-H

  Slabadang – # 48 Ute på den igenväxande Bohuskusten sitter jag och kämpar med ”The Liberal War on Transparency” (Ch. Horner) och blir allt mer uppgiven över allt skumrask och lurendrejeri i det Vita Hus som våra medier just nu håller högt. Men Slabadang så läser jag vad helgen har gett på TCS och livet leker, tack, det finns åter hopp om ”luft och ljus”! 
  Med ny energi dags för nya tag även lokalt med röjsåg och höstbrasa – Gôtt!

 67. Pingback

  […] För tidigare granskningar se Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. […]