Meteorolog mot strömmen

I Naturvetaren 3/2009 skriver meteorologen Tomas Casselgren att det är hög tid att släppa fram andra åsikter i klimatdebatten. Tomas Casselgren kommer från F21 på Kallax. Han sitter dessutom med i styrelsen för Naturvetareförbundet.
I samma tidning finns en kritisk debattartikel om  det s.k.”klimateländet”. Roligt att fler och fler tidningar ser skeptiska röster som ett positivt tillskott.
naturvetaren-3-2009
naturvetaren-3b-2009
(Jan L tipsade och skickade in artiklarna.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Hoppas flera meteorologer kommer ut ur garderoben. Det lär finnas dom på SMHI som inte stödjer IPCC:s CO2-hypotes och en öppen debatt skulle öka trovärdigheten för SMHI, inte tvärtom. Vi får inte uppfatta meteorologer som politiskt styrda.

 2. Claudius

  Välkomna tecken på en tillnyktring! Man tackar.

 3. Björn

  Vi får hoppas att fler och fler läser Maggies blogg och inser att deras tankar inte är insnöade, utan tvärtom, deras hjärnor fungerar och uppfattar motsägelser vilka kan uttryckas i artiklar och på bloggar som denna. Många bäckar små……….

 4. Trevligt!  Må gudarna stå Casselgren bi…
  Känns, absurt nog, som om det är långt tills mainstream-media själva, utöver några debattinlägg, ska tar upp klimatet seriöst.
  Sökte just på ”solfläckar” i DN och SvD, och 2003 nämnde en av dessa solaktivitet som möjlig orsak till klimatförändring, men efter det inget, trots att vi nu har rekord i låg solaktivitet.

  Finns förresten någon som känner till hur jordens magnetfält förändras? Är månne dessa två grafers korrelation intressant ur kosmoklimatologisk synpunkt där GCR styr molnbildning?
  http://farm4.static.flickr.com/3454/3394334441_c02781d9c9.jpg
  http://farm4.static.flickr.com/3425/3394334383_17449d59fe_o.jpg

 5. Mera om det där sista här:
  http://landshape.org/enm/global-temperature-change-and-geomagnetic-field-intensity
  Slående likhet mellan diagram, men om magnetfältstyrkan ska ha betydelse för temperaturanomali bör måste väl en förändring över tid ha skett? Mtp havsoscillation och klimat måste väl även den och solaktivitet samvariera rätt väl. en studie för havsoscillation mätte dock ytvattentemperatur, och där kan kanske samvariation tänkas finnas i hur molnförekomst påverkats av jordens magnetfältsstyrka?
  Ska bli intressant att se följa detta och se Game Set Match. 🙂 Kommer Al Gora att åtalas?

 6. Enligt tillgängliga, tillförlitliga och vetanskpligt verifierade data är koldioxid en mycket, mycket  svag s.k. växthusgas och det är märkligt att datta faktum inte beaktas i klimatdiskussionerna. Trots detta förhållande håller världen på att överanstränga sig med att reducera koldioxidutsläppen. Uttrycket ”galopperade vansinne” har tidigare förekommit i inlägg på denna blogg och de finns anledning att än en gång påpeka att detta är ett lämpligt omdöme angående den rådande koldioxidhysterin.

 7. Anders L

  Åke #6,
  Det enda hysteriska i klimatdebatten är ”skeptikernas” försök att hitta alternativa förklaringar till uppvärmningen, och framför allt sådana som manar medborgarna till absolut passivitet inför klimatkrisen, som t ex Ingvar Fogstam ovan.

 8. Fenix

  Oljekrisen på 1970-talet födde iden om övergång från fossila bränslen till förnybara. Då man på 1980-talet observerade en global uppvärmning dammades Arrhenius ( och hans efterföljare, det fanns några) ideer av. AGW blev ett starkt stöd för bränslepolitiken, något som meteorologerna inte var sena att utnyttja. De numeriska modellerna för väderprognoser (som alltså sträcker sej några dar framåt) förenklades så att de kunde köras decennier framåt. Nu spårar ju väderprognoserna ur efter några dagar. Detta förklarades var ett initialproblem för vädret, men klimatet var ett gränsvärdesproblem, bestämt av faktorer som koldioxidhalt, aerosoler mm. Vet man dem och deras utveckling kan modellerna i princip köras hur långt fram som helst. Andra som sysslat med klimat som glaciärforskare, geologer, paleontologer osv har inga motsvarande numeriska modeller. Därmed blev klimatet en guldgruva för de meteorologer som hastigt och lustigt blivit klimatologer. Naturligtvis är detta egentligen bara en förskjutning av problematiken; man vet lika litet hur gränsvärdena kommer att utvecklas som klimatet. Men tricket lyckades, tilltron till modellerna är enorm.

 9. Patrik

  Detta är ju faktiskt det mest intressanta som har hänt i vårt land sedan jag började intressera mig för dessa frågor. 🙂
  Det som Thomas Casselgren skriver kan jag personligen inte förstå varför inte vem som helst, som läser på det minsta lilla om IPCC och deras teorier, kommer fram till på egen hand.
  Bra dock att en person som han kommer med dessa frågeställningar.
  Mycket bra och glädjande.
  Kanske kan vi inom ett år eller så börja fokusera på de riktigt stora problemen som vi har framför oss. T.ex. risken för global politisk instabilitet och krigsrisk i kölvattnet efter den finansiella kollapsen.
  Är man insatt i historia och förloppen innan WWII så finns det skrämmande likheter i nutid. 🙁
  Däremot tror jag inte att några datormodeller kan säga ifall vi verkligen kommer att få storkrig igen eller ej. 😉

 10. AndersL,
  du är den enda som inte reagarar på ljus. Dom andra AGWsoldaterna har viss apsortionskoeffisient märker man. Du har ingen konverserbar yta. Du är obildbar. 

 11. Anders L

  Elling,
  Japp, precis som skeptikerna är obildbara.

 12. Vi kan inte båda vara lika obildbara. Detta blir en defaitistisk kålsuparinnställning från din sida. Du kan inte båda vara part i saken och överdomare. Om vi har övertaget, ordinerar Cicero grace under pressure från ert läger. Men du tycker kan hända ni fortsatt är i överläge ? Det vore logisk iom bristen på det mest grundläggande gangsyn ni utvisar på denna eksellanta blogg.  

 13. Anders L
  De allra flesta skeptiker började med att matas med AGW-alarmismen via media, och trodde på att det låg något i detta. Därifrån har de utvecklats.
  Alla har inte utvecklats från det stadiet. Vissa reagerar tom med förnekelse när mer information blir tillgänglig ..

 14. L

  Ja, vissa släcker till och med ljuset för att inte bli upplysta… 😉

 15. Magnus A

  Anders L. ”[A]lternativa förklaringar till uppvärmningen” kan väl mana ”medborgarna till” viss, men inte ”absolut passivitet” beträffande CO2-utsläpp (inte ”klimatkrisen”) om de reducerar betydelsen av CO2. Det kan ju inte vara klokt att åtgärda något som inte påverkar mycket som om det gjorde det.
  Nu behövs det inte en enda alternativ hypotes eller teori för att förorda att inte en hiskeligt massa resurser läggs på att minska CO2-utsläppen, utan det räcker med att konstatera att CO2 inte är den extremt potenta växthusgas som den är med förstärkningarna i IPCC:s modeller (därmed ingen klimatkris). Vi kan genom tidigare och nuvarande variabilitet konstatera att annat än CO2 styr klimatet. Det räcker. Att sedan en del är intresserade av vad som styr klimatet är en annan sak och är inte fel. Vi har t ex sett att havsströmmar har över 80 procent korrelation med regionalt klimat att samvariation mellan kosmisk strålning och låga moln har över 99.5% signifikans (nämnde det igår här). Det är kraftfulla resultat som i rätt hög grad diskvalificerar IPCC:s klimatmodeller, där man är helt osäker om 75% av faktorerna (men ändå påstår sig vara extremt säker om framtida klimatet). Det finns inga empiriska resultat stödjande att CO2 styr klimatet som är ens i närheten av så kraftfulla. Är det kanske din åsikt att man inte ska få forska om vad som påverkar klimatet om det inte är CO2 man forskar om samt om forskningen inte visar att CO2 styr klimatet? Är du dogmatisk och forskningsfientlig? (Denna min fråga är inte smutskastning av dig på samma sätt som när de som är anser att människan med CO2 styr klimatet kallar de som inte anser det för jorden är platt-troende, utan jag lät relevant argumentation föregå min fråga, vilken du har möjlighet att svara på.)
  Du kritiserar Fogelstams sätt att mana till passivitet. Kan du exemplifiera? Det enda han varnar för där är väl över 5% kostnad per år om Sternrapporten följs? Det blir en ofattbar samhällsförlust och Sterns idé om de externaliteterna redan idag och i all framtid finns det knappast någon seriös miljö- eller resursekonom som tror på. Det är ett annat påhitt som tas på allvar i klimathypen.
  Kan förresten Christian Azar räkna? Jag har hört honom påstå att de stora utgifterna som Sternrapporten har på 100 års sikt innebär en kostnad av enstaka procent av BNP (det står även i hans bok med hybris-titeln Makten över klimatet). Det måste innebära att han tror att man kan skatta kostnaderna för CO2-utsläpp samt externaliteter och väga dessa mot varandra med en precision av hundradels procent per år! 😉
  Azar är en som profiterar på ordet ”klimatkrisen”, men skillnaden mellan stora enormt dyra nedskärningar och t ex en CO2-skatt där tekniken effektiviseras och utsläpp inte ökar så mycket är enligt IPCC själva bara centimeter havshöjning och en bråkdels grad 2100. (Allt över cirka +1 grad vid dubbel CO2-halt är dock, vetenskaplig sett, orealistiskt.)
  Vi vet är att stora kostnader gör liten nytta om IPCC har rätt och ingen nytta om de har fel. Lomborg i en debatt som utgår från att IPCC har rätt här:
  http://www.youtube.com/watch?v=kDtt_Tx9-7g
  Lomborg och andra miljöekonomer talar om någon/några tiondels procent av BNP per år. Men IPCC har rejält fel.

 16. Magnus A

  Skulle stå: Ingvar Fogstam.

 17. Magnus A

  Anders L #7.
  Ser här att Jonathan Lowe inom ett par veckor publicerar en rapport: ”stay tuned for some very interesting analysis on Australain weather including full temperature, cloud, and sun analaysis”
  Bör även innehålla detta:
  http://gustofhotair.blogspot.com/2007/12/sunshine-duration-accounts-for-93-of.html
  Han avslutar:
  “In short, we will prove to you that global warming – the increase in maximum and minimum temperatures – is primarily due to increases in solar radiation.
  And you don’t want to miss that!”

  Sånt här ger alternativa orsaker till temperaturförändring men är objektiva observationer. Att ni som anser att CO2 styr blir sura över detta och söker misskreditera oss som inte tror det med att ”vi har för många teorier” är rätt dumt och innebär väl att ni vägrar kommentera framkommande data som klargör orsakssamband som dominerar temperaturändring (ev. inte hela kedjan i vad påverkan klimatet och då inte är lika med full förståelse av klimatsystemet) men inte är CO2, d v s utesluter CO2 som dominerande faktor och marginaliserar den gasens betydelse. 😉

 18. Magnus A

  Anders L. Ursäkta min smily. Jag gillar egentligen inte såna. De ger intryck av omoget vilja mästra.

 19. Labbibia

  MagnusA
  Ajdå! Och jag som trodde att man använde smileys för att visa att man kanske inte är helt allvarlig med sin kommentar? 😉

 20. Naturvetareförbundet har gått samman med Agrifack och det nya förbundet heter Naturvetarna och länken var lite tokig.

 21. Marita T: Stort tack för klargörandet. 🙂

 22. Hayek

  re. Anders L
  Jag och andra har ställt frågan förut men utan svar. Försöker igen:
  Vad anser du som  AGW-anhängare att CO2 utsläppen orsakat hittills? Inga teorier om framtiden utan faktisk påverkan fram till idag. Anta att vi aldrig använt fossilkol utan istället använt t.ex. CO2-neutral kärnkraft. I övrigt skulle samhället sett likadant ut. Hur skulle klimatet enligt din mening sett ut då. Ta gärna Tomas till hjälp för att svara på frågan.
  Sen har jag en fråga till som skulle vara intressant att få besvarad. Vad skiljer den temperaturökning som vi sett på 80-90-talet från tidigare temperaturökningar som vi sett de senaste årtusendena. Gärna empiriskt stöd för ev. påstådda skillnader.
  Eftersom jag vill ha en debatt på detta forum så slipper jag gärna rena hänvisningar till källor utan ser helst ett sammanfattande svar på denna blog. Det borde inte vara så svårt om ni nu kan så mycket om AGW. Tack på förhand!

 23. Gunbo

  Hayek,
  Saknar tid för något längre resonemang så jag länkar (trots att du undanbad dig sådana) till ett abstract som kanske kan vara intressant.
  http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/00967/EGU2008-A-00967.pdf

 24. Patrik

  Gunbo>> We present a semi-empirical relation…”
  Hayek efterfrågade empiriska bevis, inte ”halvempiriska samband” (vad det nu ska betyda).
  All sådan här forskning där man försöker bevisa att isarna har krympt si eller så mkt på grund av AGW eller att tundran har tinat si eller så mkt p g a AGW är såklart väldigt vansklig.
  För inom som så många andra områden i detta AGW-bygge så fattas data för att egentligen säga ett skvatt om vad som är normalt eller inte.
  Gunbo, kan du förresten berätta för mig vad CO2-halten är vid Vostokstationen just nu, ungefär? 🙂

 25. Adolf Goreing

  #23. Jag har läst den artikeln. Den är ett norskt skämt. Ungefär nivån: det går att hitta ett statistiskt samband mellan storken och antalet barn födda i närområdet. Det finns alla möjliga korrelationer inom klimatet men de är inte värda ett jota om inte sambandet verkligen är förklarat och verifierat. Sambandet CO2 och isutbredning i Arktis är inte klarlagt. NOAA hävdar bestämt att det har mer med vindar och havsströmmar och göra (alltså INTE AGW och CO2). I detta fall tror jag mer på NOAA än en normann som fikar efter anslag. Vi får heller ALDRIG glönma att det var den norska nobelkommitten som utsåg Al Gore. Måste vara tidernas flopp sedan Kissinger fick fredspriset.

 26. Du har hel rätt Adolf
  Men med Fremskrittspartiets hjälp kan vi rensa upp i lådorna från hösten av 

 27. Marita T: Stort tack för klargörandet. 🙂

 28. Martingalen

  Det är en kommande global katastrof!
  Sitter i Rättvik och regnet pissar ner i mängder. Samtliga metrologiska prognoser säger sol. ”varningstexten” på dessa siter är att ju längre prognos desto osäkrare. Är det inte dags att konstatera att det är samma modeller som inte klarar att prognostisera vädret två timmar framåt som bilda grunden i ”global warming” ideologin. Alla matematiker vet att ju fler variabler desto omöjligare att ens hitta en sannolik lösning. Kaosteori emanerar ju ur väderforskning och alla matematiker vet att den idag inte har mer nyttovärde än dess intellektuella estetik.
   
  Jag är mycket skeptisk till ”global warming” debatten och tycker måhända att accelererad antibiotikaforskning är mer akut. Antibiotikaresistens är en reell kommande global katastrof. Där behövs de pengar som idag slarvas bort av politiker med väderskräck