Tomas Casselgren

Meteorolog mot strömmen

I Naturvetaren 3/2009 skriver meteorologen Tomas Casselgren att det är hög tid att släppa fram andra åsikter i klimatdebatten. Tomas Casselgren kommer från F21 på Kallax. Han sitter dessutom med i styrelsen för Naturvetareförbundet. I samma tidning finns en kritisk debattartikel om  det s.k.”klimateländet”. Roligt att fler och fler tidningar ser skeptiska röster som ett   →