Media har blivit ett monster

media matar

Lena Andersson skriver en krönika i SvD 2/9 2023 under rubriken:

Utan tvivlet blir medierna ett monster

Där reflekterar hon över mediernas betydelse för att delge läsaren en bild av verkligheten. Det är i och för sig inget nytt.

”Det som emellertid är alldeles nytt är att verkligheten först behöver granskas av expertis för att bedömas som verklig, eller åtminstone som legitimt objekt för förmedling. ”Det här är bara anekdotiskt”, säger den som varit med om något som inte uppfyller vetenskapens krav.”

Hon ger två exempel på sådana frågor där medierna inte ser något värde i att öppna upp för en diskussion utan snarare bara att förmedla en dogm som inte får ifrågasättas. Det ena exemplet är klimatet. Det andra rör olika grupper som betraktas som ”offer” eller problem på ett eller annat sätt. Om den senare frågan säger hon:

”På det sociala fältet förklaras individers och gruppers samhällspositioner och livsomständigheter med en marxistiskt färgad sociologi, vilken undan för undan har anpassats till fler identiteter och deras bojor. Förutom klassernas ojämlikhet gäller det folkgrupper, kön, sexuell läggning, med fler förtryck.”

Men om vi fokuserar på klimatet så har även denna fråga hamnat i en förment expertstyrd fåra där det narrativ (sanningsregim) som vuxit fram inte får ifrågasättas. Detta trots att det finns mycket att diskutera även om fakta och grundläggande naturvetenskapliga teorier är accepterade i de flesta läger.

”Trots att det skulle finnas åtskilligt att diskutera mellan kunniga personer som utgår från samma premisser, låter sanningsregimen förstå att ifrågasättandet gäller just premisserna, det grundläggande, och kan därigenom framställa kritikerna som verklighetsfrånvända.”

Sanningsregimen polariserar alltså debatten så att dissidenter tolkas som motståndare till fakta och grundläggande naturvetenskapliga teorier. På så sätt undviker man en seriös diskussion om premissernas konsekvenser för klimatet och samhället.

Lena Andersson kritiserar media för att vara oärliga i sin förmedling av verkligheten. Motståndarna görs till fantasifoster som de inte behöver lyssna på och heller inte förstå. Håller man inte med om att klimathotet ofelbart leder till en snar katastrof, eller att samhället befinner sig i en ”klimatkris” där man ständigt blandar samman väder och klimat, eller att det behövs ett slags globalt styre, så är man ”faktaresistent” och ”vetenskapsförnekare”. De som har invändningar mot detta, och vill diskutera, är legitima mål för föraktet.

” Ett samhälle med massmedier – medier på och för en massmarknad – förutsätter ingalunda relativism som samhällets grundval, men däremot ett stort mått av tankens dialektik, av dialogiskhet, av parlamenterande och resonerande. … Eftersom ordet, bilden och berättelsen bär på en kolossal kraft när de sprids till många, måste gestaltningsindustrin växa ur en jord av tvivel och skepsis för att inte bli till ett fruktansvärt kontrollorgan. Där det pluralistiska samhället inte förblir officiellt riktningslöst blir dess makt att förgöra ännu större än i monolitiska samhällen.”

” På det här sättet har de västerländska samhällena kommit att bli dogmstyrda i stället för nyfikenhetsstyrda, och stängda i stället för öppna i fråga om analys av mål och medel för den mänskliga samvaron. Tillskyndarna tror att detta är fruktbart och humant, ty att låta olika infallsvinklar mötas är att sprida irrläror, i det ena fallet kränkande, i det andra fallet farligt.”

”Vidare anser jag att vissa sakförhållanden hör till tankens domäner och andra till mätandets, och att tankens och tolkandets metod har satts på undantag till förmån för en stum och naken empiri som man felaktigt tror klarar sig på egen hand.”

Nej media klarar verkligen inte empiriska och metrologiska förhållanden på egen hand. Förmodligen av det enkla skälet att de sällan bryr sig om att sätta sig in i den vetenskapliga diskussionen. Det kräver lite ansträngning, men man behöver inte vara expert. Då är det enklare att ta populisternas förenklade one-liners ad notam och påstå att det är vad ”vetenskapen” säger.

Klimatupplysningen har i åratal efterfrågat just en sådan öppen och offentlig debatt om klimatet och om dess betydelse för miljö och samhälle. Det är dock svårt att få till en sådan diskussion när ens motståndare på ett systematiskt, och ofta direkt illvilligt, sätt förvränger det vi säger, och om utgångspunkten för en sådan debatt. De föredrar att slåss mot halmgubbar och menar att de vunnit debatten med de gamla vanliga tankebefriade flosklerna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Innan den första tryckfrihetsförordningen 1766 var Sverige ett land med censur där det bara var tillåtet att skriva och tycka det som makthavarna höll med om.

  Våra lagar som skyddar yttrandefriheten är värda att värna. Det är inte våra lagar som koranbrännaren behöver demonstrera för. Tvärtom hotas de av hans aktioner. Så i vems intresse demonstrerar han?

  Då är den mer subtila självcensuren ett större demokratiproblem. Är det av självgodhet, övertygelse eller ängslan för finansieringen, som stormedia i många viktiga frågor i så stor utsträckning okritiskt väljer politiskt korrekt?

  Det här gäller inte bara klimat och energi, men där är det övertydligt.

  Sverige befinner idag sig på en delad andraplats tillsammans med Norge och Schweiz på Article 19-listan över de länder, som har starkast lagfäst yttrandefrihet. Danmark är etta.

  Låt oss vara rädda om den placeringen. För självcensur finns ingen måttstock. Den är mer subtil än lagstiftning men kan vara väl så effektiv. Känslan är att den är mer utbredd i vårt land än i andra demokratiska länder.

  Journalistkåren måste på allvar börja fundera på sin yrkesheder.

 2. Johan, Uppsala

  Jag håller helt med i detta och vill även uppmärksamma en ofta förbisedd maktfaktor med starka kopplingar till media: Kommunikatörerna.

  Dessa wannabejournalister, ofta med ytterst bristfälliga kunskaper om naturvetenskap eller området de jobbar inom, har fått obegripligt mycket att säga till om de senaste 10-15 åren i en mängd myndigheter och organisationer. Min erfarenhet är att många yngre Kommunikatörer ofta drivs av en känslobaserad, personlig agenda av att vilja rädda världen och använder sin yrkesmässiga plattform för att göra just detta. Konmunikatören borde arbeta med frågan HUR organisationens budskap ska förmedlas, men verkar numera ofta få bestämma även VAD som ska förmedlas. Framgång mäts i antal ”klick” på en hemsida eller visningar på sociala medier och det är förvånande ofta Kommunikatören får vara den person som förmedlar något via media där det mest naturliga borde varit att ansvarig chef gjorde detta.

  En förklaring att Kommunikatörerna har ökat så kraftigt i antal de senaste åren är förstås det allt hårdare mediaklimatet, men i jakten att synas och tränga igenom känns det som att även många av våra myndigheter och andra offentliga aktörer prioriterat just ökad synlighet framför kärnverksamheten och sakligheten. Kommunikatören och Journalisten har fått ingå ett märkligt förhållande som gynnar dessa bådas karriärer idag, men som i längden troligen är skadligt för både debatten och samhällsutvecklingen.

 3. Johan, Uppsala

  #2 Jag själv

  Tillägg: Jag tog och sökte på ”Kommunikatör” på Uppsala Universitets personal och fick upp 92 personer med titeln Kommunikatör. Förutom dessa finns sedan även alla med titlar som Webbredaktörer, Kommunikationsstrateger, Pressansvariga osv. En snabb uppskattning ger att det är runt 150-160 personer anställda vid Uppsala Universitet som jobbar med att kommunicera ”vad vetenskapen säger” till media och allmänhet.

 4. Magma

  Det är tydligt att media av idag inte sköter sitt uppdrag och den media som sjunkit djupast i den grumliga dyn är absolut den som kallas för ”Public Service”, vilket för en källkritisk iakttagare upplevs som högst ironiskt.
  Då menar jag inte att övrig media rent faktamässigt är så mycket bättre, men de har inte heller huvuddelen av sina intäkter via skattsedeln eller något ägaruppdrag att vara korrekta och opolitiska …
  Personligen har jag sedan några år näst intill helt slutat se på SVT då de så tydligt tagit politisk ställning och det är tragiskt att behöva bidra till deras verksamhet via skattsedeln.
  Det hade varit intressant att se hur väl och hur länge SVT skulle klara sig som aktör på marknaden och då som beroende av kommersiella intäkter.
  Nej, lägg ner SVT alternativt trappa utan dröjsmål ner den offentliga finansieringen till noll … det vore bättre att kanalisera dessa medel till sjukvården … försvaret … pensionerna … eller att helt enkelt sänka skatten …

 5. foliehatt

  Johan, #3,
  den ”kommunikationen” kostar multum. Overhead på externa forskningsmedel rör sig enbart i en riktning. De ökar. Självklart är det inte endast ökningen av allehanda kommunikatörer som driver på den här utvecklingen. Det är hela det adminstrativa överbygget som expanderar. Kärnverksamheten sätts mer och mer på undantag.

 6. Lennart Svanberg

  Läste för många år sedan en insändare i Bohuslänningen som beskrev arbetslivets utveckling sedan 1960-talet på ett klockrent sätt.

  Insändaren beskrev byggbranschen och utvecklingen med alla dessa administratörer som plötsligt dök upp. Ifrån en situation på 1950-talet där alla som var på ett bygge faktiskt byggde hade nu antalet personer som bygger blivit färre än de som administrerar.

  Oavsett om det gäller miljö, fiske, skola, försvar eller klimatfrågan så vimlar det av alla dessa människor som ska ha betalt för att bestämma över de som faktiskt kan och gör något.

  Min kära fru lagar fantastisk skolmat och är helt ointresserad av att läsa mejl eller sitta i möten om matavfall på arbetstid. Tyvärr blir det ’kockar’ som är duktiga på mejl och internmöten som befordras för de som befordrar är förstås också duktiga på internpolitik. Vad slutanvändare som barn och personal faktiskt tycker om skolmaten mäts förstås inte.

  Det Svenska samhället behöver en ny Oxenstierna som kan få våra institutioner att återgå till att jobba med själva sakfrågan de är ställda att jobba med och näringslivet kommer att följa efter. Cirka 40% av det offentligas kostnader kommer att kunna tas bort, skatterna sänkas till i snitt 30% och Sverige kommer att få en ekonomisk utveckling som vi bara kan drömma om idag.

  Miljöfrågorna kommer att försvinna av sig själv för plötsligt existerar inte dessa kommunikationsplattformar som bara förstör vårt land.

 7. I media och bland höga politiker beskrivs klimatrealister på ett oförskämt sätt. ”Plattjordare” och ”konspirationsteoretiker” är inga ovanliga tillmälen. Och bakom dessa står tyvärr en hel del s.k. ”forskare” och flinar hånfullt. Ändå så vet vi att dessa politiker och journalister inte kan ett smack om data och grundläggande naturvetenskapliga lagar.

  Inte heller IVA eller KVA vågar ha öppna debatter om klimatet, utan på sin höjd anordnas ett hallelujamöte där alla skall stämma in i floskelkören. Vi har försökt att få till en riktig debatt även där.

  Det är inte bara tragiskt utan direkt farligt när ett samhälle och dess ledande organ så totalt bygger sina beslut på rena luftslott utan kontakt med vetenskap och sunt förnuft.

 8. Jan Ågersten

  Media, universitet samt politiken har låtit sig korrumperas av en välfinansierad grupp som kan härledas till WEF, Rom-klubben med flera. Nätverkets grundläggande tanke är att jordens resurser inte räcker åt alla. Den maximala befolkningsmängden som kan leva med en god standard anses vara 1 miljard. Nuvarande befolkningsmängd kan bara ledas av en diktatur för att fördela resurserna rättvist enligt Rom-klubben.

  Klaus Schwab som leder WEF anser Kina vara ett föredöme och med det anar man på vilken nivå WEF befinner sig på.

  Den här soppan låter för varje normal människa som den värsta konspirationsteori men det är nog det som är deras styrka då de vill undvika djupare insyn. Välgjorda informativa Web-sidor får oss att tro att de vill oss väl men självändamålet är makt.
  Nätverket betalar traditionell media och universitet för artiklar samt forskningsrapporter som är skrivna till deras fördel så det är nog lite naivt att tro på en reformering när det gäller rapportering om klimat och ekonomi.

  Kort sagt så bygger deras strategi på devisen ”härska genom att söndra”.

  Det är möjligt att få stopp på detta genom politiker som vågar låta sig karaktärsmördas i media men det är nog att hoppas på för mycket i det korta perspektivet. Elsa Widding är en i raden som har vågat säga sanningen om klimatet men som har fått betala ett högt pris.

  Det vi skriver här på forumet sipprar ut till traditionell media och politiker. Idag gör det mikroskopisk skillnad och i morgon lite mer. Vad vi mer kan göra är att granska media mer kritiskt när de släpar politiker till schavotten för struntsaker. Om vi vill ha politiker utan lik i garderoben blir vi nog tvungna att välja någon som ännu inte har börjat skolan.
  Vi betalar för ett Publik-Service som skall granska makten men den granskningen lyser med sin frånvaro. Med det har Publik-Service förlorat sitt existensberättigande.

 9. Bravo Ingemar! Din reaktion överensstämmer med min lyriska hyllning av Lena Andersson på bloggen igår: https://anti-pk-bloggen.se/#home

  Torsten

 10. Ivar Andersson

  Innan den första tryckfrihetsförordningen 1766 var Sverige ett land med censur där det bara var tillåtet att skriva och tycka det som makthavarna höll med om.
  Idag har makthavarna hjälp av kommunikatörer, kommunikationsstrateger och journalister i PS och MSM. Men det har blivit små sprickor i klimathotsmuren som kommer att gå samma öde till mötes som Berlinmuren och Järnridån. Men det kommer att ta tid eftersom så många har gjort sig beroende av klimathotet och inte vill såga av den gren de sitter på och hamna i skamvrån.

 11. Ivar Andersson

  Många svenskarna har sunt förnuft.
  Försäljningen av utlandsresor ökar kraftigt. Trots den fallande kronan är shoppingsuget urstarkt i konsumentleden, där det just nu sker en kraftig ökning av antalet bokade charterresor. Många flighter är redan fulla över jul och nyår, säger vd:n Charlotte Blum till Dagens Industri. Hos Apollo var det fullbokat på många håll redan under sommaren, enligt DI, och idag är åtta av tio resor till Kreta och Rhodos slutsålda inför höstlovet. Även lite lyxigare långresor råder det stor efterfrågan på.

 12. Ulf

  Svar 11,

  Eller så är det som med skatter, de är ok om de drabbar någon annan. Folk har tusen ursäkter varför just de inte behöver göra ditten och datten.
  Värst är nog de värsta klimathetsarna som alltid har husdjur. Det är tydligen ok.
  Med religion följer alltid skenhelighet. Ofelbart.

 13. Stig Morling

  Jodå ”Systrar och Bröder i Sodom och Gomorra!”
  Problemet med ”journalismen” är sannerligen inget nytt; På tidigt 1960-tal lärde mig en gammal ”Gråsosse”: Inom arbetarrörelsen brukar vi säga: ”År det sant, eller har det stått i Expressen?”
  Sedan dess har jag i min profession fått uppleva försök från just denna tidning att slänga skit.
  För att stärka sitt angrepp ansåg man att det var ”Säkrast” att underkänna några fysikaliska grundlagar. Givetvis ställde man aldrig den grundläggande frågan: ”Är det riktigt säkert?” Det senaste fallet var särskilt intressant! En reningsanläggning skulle enligt Expressen ge större utsläppsmängden än inkommande mängder! Så, tre möjligheter som aldrig togs upp var följande:
  I. Fel i mätning och analys?
  2. Var jag möjligen en alkemist, som skapat en anläggning som genererar nya grundämnen?
  3. Eller skulle jag bli en kandidat för ett nobelpris i kemi (alternativt fysik)?
  Men dagens journalism arbetar inte i dialog med oliktänkande utan följer snarare följande schema:
  Att hantera besvärliga medarbetare
  En modell i fem steg
  Steg 1. ”Tystnadens Retorik”;
  Steg 2. ”Snacka går ju”
  Steg 3. ”Guilt by association”
  Steg 4. ”Förvrängning av vad som hen säger”
  Steg 5. ”Det gamla hederliga ”Ad Hominem”
  ”Låt mig bara ge en kort kommentar till stegen”, sade Quintus:
  ”Tystnadens Retorik” innebär helt enkelt, att ni inte låtsas ta upp frågan eller dokumentet från hen. En ignorans blir således en första klar varningssignal.
  ”Snacka går ju” – eller låtsas som Du svarar, men tala om något helt annat än saken faktiskt gäller. Frustrationen bör då i lämplig mån öka hos hen.
  ”Guilt by association” är ytterst användbar metod, jämför McCarthy-ismen. En lämplig ”kollektivanslutning” av hens åsikter till en lagom suspekt grupp brukar ytterligare underminera hens position.
  ”Förvrängning av vad som hen säger” måla upp en helt tokig bild av vad som hen säger, angrip sedan dessa åsikter – det finns i detta läge ingen anledning till moderation, ”ös på”!
  ”Ad Hominem” används om inget annat hjälper, tag till rena person-angrepp, personens moral, vandel och kunskap kan nu hejdlöst angripas.
  salve

 14. Erik A.

  Lena är ”spot on” i sin analys och det är glädjande att läsa detta i en av våra större dagstidningar.

  Tyvärr saknas som vanligt i samhällsdebatten den djuppsykologiska dimensionen i analysen vilket gör att den bara kan bli halvt komplett. Men det är gott nog i en kultur där människor, generellt sett, har som ett av sina främsta karaktärsdrag bristen på självkännedom.

 15. johannes

  #13 Stig

  Finns det moteld?

 16. Thorleif

  Tack Ingemar för en koncentrat av LAs text i SvD igår.

  Vill exemplifiera (igen) med ett ex på hur samhället tar skada när våra viktiga utbildningsinstitutioner inte längre tillåter en kritisk debatt ifråga om Klimatet (från gårdagens Öppna tråd, min kommentar #35).

  Mitt ex gäller ett kick-off möte inom ett svenskt universitet under temat Hållbarhet. Den som skriver om sina upplevelser är Susanne Dodillet, idéhistoriker och lektor i pedagogik.

  Som universitetsutbildad på tidigt 80-tal kan jag inte tänka mig en värre upplevelse än att mötas av en så tydlig dogm som absolut inte får kritiseras. Och detta inom det kritiska tänkandets högborg! Ännu värre känns det när vi vet att samma predikan pågår över hela landet, ja över hela västvärlden.

  Särskilt falskt blir det då de uppenbara miljöproblemen på jorden inte alls prioriteras eller t.o.m negligeras till förmån för utsläppen.

  https://folketsradio.se/hur-jag-forstod-att-ett-socialt-kreditsystem-ar-nara-intryck-fran-ett-vackelsemote-om-hallbarhet/

  Jag hoppas alla här förstår vad som väntar oss på individuell nivå när väl makten över våra ”personliga utsläpp” snart flyttas till ovalda byråkrater i symbios med globalföretagen.

 17. Joachim

  #3 Johan
  ”Kommunikatörer”.
  En intressant term.
  Jag får känslan att kommunikatörer inte anställs för att göra information transparent och lätt att hitta. Eller för att ge en intresserad allmänhet pedagogiska svar på komplicerade frågor.
  Istället tycks ”kommunikatören” stå helt på uppdragsgivarens sida. Det gäller att i varje läge förmedla en positiv bild av verksamheten. Besvärliga fakta ska döljas eller omformuleras. Besvärliga frågor ska hamna i en labyrint av blindgångar. Organisationens mål, självbild och narrativ är vad som ska förmedlas. Att skickligt hantera kriser och skandaler, och ge alternativa fakta på frågor om varför organisationen levererar för lite eller med för dålig kvalitet ger högsta tillfredställelse.
  Kanske börjar vi nu märka konsekvenserna av en tillvaro där orden är viktigare än verkligheten.

 18. Jan-Åke

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://wattsupwiththat.com/2023/07/23/report-nobel-prize-winning-scientist-dr-john-clauser-who-recently-declared-climate-science-a-pseudoscience-has-his-imf-talk-abruptly-canceled/&ved=2ahUKEwjo_t-rs46BAxXPXvEDHQZ6Bo0QFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw3zFd7_d1TLuSfzyLbJwZJq

  Nobelpristagaren i fysik John Clauser säger att media är i masspsykos ang klimatet.

 19. Adepten

  Många intressanta och kloka kommentarer idag👍🙂
  Ett annat passande ord för kommunikatörer är ”content manager” som är inneordet i alla styrelserum. Dagens ungdomar attraheras hellre av denna yrkesbenämning än tex hovslagare. Dessa hovslagare var dock, på sin tid, faktiskt viktigare för överlevnaden än vad dagens content manager är.

 20. Lasse

  Inte bara media är monstruösa :
  https://wattsupwiththat.com/2023/09/03/media-ignores-story-of-unjustified-retraction-of-a-climate-skeptical-paper-due-to-bullying/

 21. Thorleif

  2000-talet startade som företagets tidevarv under parollen tillväxt och jobb. Marknadsföring, PR och kommunikation har varit centralt. Sponsoring till s.k NGOs och ideella verksamheter växte kraftigt i utbyte mot varumärkes-identifiering. Känslor mer än fakta och verklighet har fått överhanden i större utsträckning än vad vi medborgare egentligen förstått. Det postindustriella samhället handlar mer om tjänster vilka bygger ännu mer än varor på relationer och just därför på känslor. Så kommunikatörens uppgift är än mer viktig än tidigare. dvs att STYRA KÄNSLOR.

  De avreglerade bankerna (monopol på privat produktion av pengar) har marknadsfört DRÖMMAR som vi bredvilligt tagit åt oss. Och det har gått relativt bra samhällsekonomiskt eftersom bankernas allt billigare och frikostigare krediter möjliggjort en allt större konsumtion i förtid. Det ökade konsumtionsutrymmet har ökat optimismen om framtiden genom att mer pengar i omlopp skapat nya yrken (men färre ingenjörer) och kraftigt ökat reallönerna för främst de välutbildade och karriärmedvetna.

  Mer pengar grundas alltid i dess baksida, dvs skulder, och därför är det viktigt att tillväxten långsiktigt överstiger ökningen av dessa skulder. I det privata inträffar annars konkursen förr eller senare. För staten ser det annorlunda ut då den länge lånat till högre räntor än vad den kunnat förränta. Under fallande räntor har det gått ”ok” ändå. Staten behöver aldrig gå i konkurs så länge den bara lånar i den egna valutan (eller låter dess centralbank skapa pengarna ur tomma luften). Den kan välja att ställa in sina skuldbetalningar istället men med stora konsekvenser för långivarna (främst banker, de rikaste och pensionsbolag).

  Vi har på aggregerad nivå aldrig haft det bättre på materiell nivå. Ungefär som för hundra år sedan relativt sett!

  Tyvärr har denna utveckling lett oss till en situation där vår omhulda kapitalism (västvärlden) inte längre fungerar bra. Marknader bygger som vi vet på ständig förändring där misslyckande är en central del i en dynamisk ekonomi. Motgångar alltså en förutsättning för att kapitalismen ska fungera. Men i vissa kända ekonom-kretsar stöttas istället för klassisk kapitalism (jmf Schumpeter) en ständig politik av finansiella bubblor (jmf L Summers/Kindleberger-Minsky) för att upprätthålla en tillräcklig realtillväxt.

  Våra kommunikatörer inom politiken, massmedia, börsföretag och (central-)banker, fackförbund osv har under snart 40 år gjort allt i sin makt för att de allt allvarligare finansiella kriserna sedan 80-talet inte ska få slå igenom och på riktigt sanera och förändra en felaktig ekonomisk/finans-politik (i tillväxtens namn). För att inte politikernas stöd på allvar ska ifrågasättas av folket så har de alltid till syvende och sist för att ”rädda ekonomin och dig” alltid räddat de som mest tjänat på den förda politiken (socialism för de rikaste). Det är givetvis varken kapitalism eller marknadsekonomi. Hur blev det så? Jo politikerna har blivit en egen högre ståndsklass som i högre grad än förr lierat sig med kapitalägarna (i en alltmer egocentrerad trend). Investerarna hur än ”dåraktigt” de investerat så har de räddats av staten (jmf Greenspan Put).

  Vad har nu ovannämnda resonemang med klimatet och kommunikation att göra frågar ni er? Jo, vi står inte bara inför en ny världsordning (öst mot väst) utan också inför en stundande kris för välfärden pga att vi ser slutet på en längre (på övertid) kreditcykel. Alla som förstår detta (världens rikaste men tyvärr alltför få politiker) inser också att kriser utgör tillfällen för förändring. Jag menar att det finns krafter som använder klimatalarmismen som en övergångs-metod för att förändra samhället enligt deras önskan till skillnad från folkets. Den gröna ideologin och dess investeringar ska skapa helt ny framtida tillväxt (mantrat) och eftersom alternativet inom fossil-samhället leder ”mot jordens successiva undergång” så ställer våra politiker till slut upp. Budskapet som kommuniceras är därför enkelriktat. ”Do or die” helt enkelt. Man har fått en karta som man nu blint följer.

  I själva verket innebär rådande politik istället en väg mot (energi-)fattigdom. Säker och tillgänglig energi till lågt pris är en grundförutsättning för ekonomiskt framåtskridande. Ju större krisen blir ju lättare kommer redan etablerade utomdemokratiska krafter kunna ta kommandot och säkra en för dem ny maktposition. Våra nya ”kommunikatörer” mitt ibland oss är de nyttiga idioterna i denna pågående process. Först när även de drabbas allvaligt kommer de i skam att i bästa fall erkänna sina misstag men då är det för sent.

  Men för oss andra får det aldrig vara för sent för motståndskraft. Aldrig ge upp!

  (ps! ursäkta att det blev lite långt)

 22. Brutus

  # 16 Thorleif : Jag kan verkligen rekommendera din länk. Oerhört otäckt innehåll. Universitet som totalitär organisation. Universitet som fritt kan indoktrinera unga människor. Dagens Kina kan synas som en västanfläkt om detta får fortgå.

 23. Thorleif

  #22 Brutus

  Tack! Det finns idag sedan ca 10 år en utbredd cancel-kultur där frivilliga löst sammansatta grupper av personer utövar förföljelse av personer inom t.ex universitets-världen. I allt från ”felaktiga” åsikter i olika woke-frågor till klimatet arbetar dessa ”åsikts-terrorister” för att arbetsgivare ska frånskilja det utmålade objektet från sin anställning och utkomst. Och de lyckas påfallande ofta tack vare den nya totalitära miljö som insmugits bl.a på flera av våra universitet. Alltså livrädda arbetsgivare som inte vågar stå upp för demokrati och åsikts-frihet. En jävla skam är det!😡😢

 24. Brutus

  #23 Thorleif : Javisst är det en j-a skam! Nu är jag pensionär sedan många år, men inser att jag, med dåvarande oppositionella beteende, skulle kickas ur dagens universitetsvärld. Jag tror att det blir så att man vänder sig mot väggen i sinom tid utan större saknad men med viss avsmak. Jag känner igen litet av 68-andan, men den var nerifrån. Här kommer ideerna uppifrån.

 25. Thorleif

  #24 Brutus

  Precis min mening också. En hel generation yngre som naturligtvis reagerat mot det ”etablerade” i klassisk ordning (kapitalet/oljebolagen/miljön/ojämlikheten osv i traditionell vänsteranda) men utan att förstå vems kapital och i vilket syfte som dels stöder denna samhällssplittring (t.ex Soros), dels att de nya ”marxistiska” krafterna i själva verket vill frånta dem deras självklara rättigheter bl.a i klimatets dunkla namn och genom framtida utomparlamentariska processer i symbios med globalföretagen.
  Och inte ett ord från PS om riskerna vid en sådan maktöverföring. Att Klimatet kräver ”en god diktatur” ligger närmare deras sanning. De har svalt Agenda 2030s rättvise-tänkande helt utan skepsis.

 26. Rossmore

  Medias monstruösa rapportering. Tänk om det bara är ett mätfel?

  PK media kommer nog tveka inför att nämna det här:

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2023/09/03/new-study-suggests-global-warming-could-be-mostly-an-urban-problem/

  Bl.a. f.d. grundaren av Greenpeace, Patrick Moore, är en av författarna till den ursprungliga studien.

  Direktlänk till själva rapporten/studien:

  https://www.mdpi.com/2225-1154/11/9/179

 27. Berra

  Angående kommunikatörer.:

  Markus Allard diskuterar i klippet nedan ”enkla/riktiga jobb” och ”viktiga jobb”. Vad gör ett lågbetalt vårdbiträde inom omsorgen om dagarna, och framförallt, vad gör en kommunikationsdirektör med skyhög lön om dagarna, för att motivera att den tjänar flera gånger mer än människor inom vården?

  Han får inte direkt några vettiga svar av de kommunikatörer han ringer upp.

  https://www.youtube.com/watch?v=Mbk-e6qgIE8

 28. Joachim #17

  På Linköpings universitet hade vi en gång en kommunikatör som körde sitt eget klimathysteriska spår. Hon stod bl.a. för den s.k. ”klimatriksdagen” i Norrköping.

  Vid Jacob Nordangårds disputation så ansåg hon – till skillnad från handledare, opponent och hela betygskommittén – att avhandlingen skulle ha underkänts (hon hade väl några betyg i kommunikation som enda merit). Så hon skrev på universitetets blogg ”Jag skäms över mitt universitet som godkände denna avhandling”.

  Ibland kan det vara bra med kommunikatörer som åtminstone inte direkt motarbetar sin arbetsplats.

 29. GK

  #28 Ingemar

  Var det ingen som svarade: ”Jag skäms över mitt universitetet som anställde denna kommunikatör”?

 30. #29, Tyvärr inte. Men hon fick en utskällning av dekanen för att ha lagt sig i ärenden som vida överstiger hennes kompetensnivå. Inlägget försvann.

 31. Benny

  Lögnen om det ”varma” vattnet i Bottenviken tycks ha fått ett eget liv i fulmedia? Nu idag var det TV4 som drog den redan avslöjade lögnen och ställde inga svåra frågor till ”forskaren” om det hela! Det är uppenbart att ”journalisterna” inte kollar fakta innan utan bara spyr ut propagandan utan att reflektera!

 32. #30 forts,

  Här är ett par länkar som dels ger lite av innehållet i avhandlingen, dels behandlar efterspelet.

  https://klimatupplysningen.se/ordo-ab-chao/
  https://klimatupplysningen.se/den-omstridda-avhandlingen/

 33. Thorleif

  #27 Berra

  Ingen slump att den kvinnliga vågen av chefsadministratörer inom främst kommuner o regioner växt explosionsartat sedan 90-talet. Sjukvården t.ex har sett en enorm administrativ överbyggnad skapas medan kärnverksamheten slitit livet ur sig där folk lämnat pga konstant försämrade arbetsvillkor. Denna flykt har kostat skattebetalare och patienter stora värden då man inte längre har råd med att återanställa lika antal eftersommånga istället blivit uthyrningsbara till helt andra lönevillkor. Som man bäddar får man ligga heter det ju.

  ”Nyutbildade” immigranter har delvis fått stötta verksamheterna men språkkraven ställer till det. Hemtjänsten däremot tog allt de kunde få eftersom villkoren är tämligen urusla och gamla människors klagomål har länge sopats under mattan. Det har förstås sakta blivit bättre med krav på språket numera.

  I det offentligas Sverige hålls ansvarigas skam borta genom att skicka fram den välbetalda ”kommunikatören” som alltid är van att få bestämma ”narrativet”. Riskerar man synas utifrån så duckas det bara. En enorm förändring på 40 år. Förr svarade de direkta ansvariga alltid inför media i samband med t.ex mer känsliga ärenden/händelser.

  Våra skattebetalda myndigheter etc började härma de privata genom att helt enkelt sluta svara när man kom för nära sanningen. Hur blev det så? Jo genom privatiserings-hysterin. Effektivitets-kraven började sluka resurser istf det omvända och svag styrning av politikerna ökar bara organisations-växten. Jag tror att vi nu börjar gå mot uppsägningar istället. Nya tider väntar liksom skattehöjningar och stagflation. Hoppas jag får fel!

  ps! Det är välkänt att könsutjämningskraven och andelen ökade kvinnliga akademiker lett till helt nya jobb inom det offentliga bara av just ovannämnda skäl.

 34. Sören G

  Man hör varje dag, nästan, media prata om klimatförändringarna som kommer att bli värre i framtiden. Mer stormar, mer översvämningar, mer torka, mer bränder som ett fastslaget faktum och som inte ifrågasätts.
  Visserligen ökar koldioxidhalten i atmosfären och som kan leda till något högre temperatur. I så fall blir det ett lugnare klimat enligt fysikens lagar. I varje fall om det bara är koldioxiden det beror på.
  Men det inte heller säkert att det blir varmare beroende på vilka faktorer som har störst betydelse.
  Solen styr klimatet och påverkar på olika sätt. Under solfläcksmaximum förskjuts den spektrala fördelningen mot ultraviolett och kan ha påverkan som ännu inte är förstådda fullt ut.

 35. #33,
  På de medicinska utbildningarna dominerar kvinnor i antalet sökande. På läkarsidan tror jag att det är rätt jämt. Men kvinnliga sökande dominerar sjuksköterskeutbildningen och (ännu mer bland) fysioterapeuterna. Det är ett riv efter manliga sjuksköterskor och sjukgymnaster på utbildningarna.

  Jag vet inte varför det är så. Å andra sidan så väger medfak upp den mycket manliga dominansen på de tekniska utbildningarna. Så det hela går väl jämt ut om man ser till universiteten som helhet antar jag.

 36. Anders

  #2-3 Johan, Uppsala. Bra span! Adderas därtill den ohemult stora kadern kompetensfiltrerande ”HR-folk” är marxismens segertåg genom institutionerna snart fulländat.

 37. Christian H

  #31 Benny

  Med avsmak såg även jag inslaget om det ”varma” vattnet i Bottenviken. ”Forskaren” orerade om att invasiva nya bakterier i det allt varmare vattnet skulle fördärva den biologiska mångfalden där och leda till att många invasiva arter skulle slå ut det existerande marina livet där. Lite mer värme skulle förstås leda till att Bottenviken blev nästan lika varm som Bottenhavet är nu och att det biologiska livet blev mer likt det i Bottenhavet. Mer värme ger mer biologiskt liv – inte mindre! När det gäller invasiva företeelser så är det invasiva rovfisket med monsterstora finmaskiga trålar som utarmar fisket. Dessa trålar sopar rent på all fisk, så att rovfiskarna svälter. EU har reagerat på de minskade strömmingsbeståndet och vill strypa strömmingsfisket. Dock vill de inta ha minskade kvoter för skarpsill, vilket gör åtgärden fullständigt meningslöst. Fiskar de efter skarpsill till fiskmjölsindustrin, så hamnar även strömmingen i trålen. Typiskt nog är det ekonomiska intressen från de störst aktörerna man beaktar, medan man fullständigt nonchalerar hur det med fiskbeståndet i allmänhet och hur kustnära fiskare skall försörja sig och kunna leverera fisk till befolkningen. Över 80% av all fisk som tas upp där går till djurfoder och det vill EU inte ändra på. Detta förfarande är logiskt om man inser att EU följer direktiv från den ekonomiska elit som vill oss illa, förslava oss och minska befolkningen med 90%. Då är det bara bra om vi får mindre att äta. Målet är ju att vi inget skall äga och att endast en mycket liten elit skall äga allt och bestämma över allt och alla. Vidrigt att msm-media går deras ärende även här, liksom i klimatfrågorna.

 38. Thorleif

  #37

  Ja fisket är nog det som måste prioriteras i Östersjön. Spelar ju ingen roll om Sverige och t.ex Finland inkl Baltländerna försöker dra mer sitt fiske temporärt när andra industrifiskare kommer hit och dammsuger för bl.a fiskmjöl och annat foder. Strömmingen det senaste exemplet men EU lyckas tydligen inte förhandla fram bättre regler? Det går för långsamt medan Östersjön är känsligt.

  Norrmännen lyckades dock på egen hand få tillbaka torsken tack vare flera års kraftiga nedskärningar. Men så är de inte med i EU och har stora egna fiskevatten som jag fattat det.

 39. Karl Fredrik Forsberg

  Ett annat demokratiskt problem är den väldigt stora mängden offentlig finansierade NGO:er. Om man skulle sammanställa antalet som är arbetar för alla dessa organisationer så kommer man utan problem upp i säkert över 1000 tjänster i Sverige.

  Väldigt mycket skattepengar går via SIDA och andra statliga myndigheter till NGO:er som i sin tur bedriver politiska påverkanskampanjer som ALLTID har en vänsterliberal, globalistisk, EU-federalistisk inriktning. Dessa organisationer har sedan direktaccess till svenska beslutsfattare och verkar samköra kampanjer med dominerande media.

  Läste helt nyligen t ex om Civil Right Defenders som gjort utspel om varför illegala invandrare ska få stanna samt varför invandrare aldrig kan skickas tillbaka. Om detta kan man ju tycka vad man vill men enbart denna organisation har 101 medarbetare och 180 miljoner kr i omsättning där 120 miljoner kr är offentliga medel och nästan allt övrigt kommer ifrån Soros Open Society Foundation och amerikanska stiftelser. Finns dussintals liknande organisationer i Sverige med liknande upplägg.

 40. foliehatt

  Det stormar i kultursektorn. Filosofen Åsa Wikforss går rejält vilse när hon i DN försöker sträcka upp Lena Andersson för hennes senaste två ledartexter i SvD.
  Wikforss missar målet helt när hon skriver att journalister inte kan förväntas kunna granska forskning, då den är för svår och omfattande. Hon hänvisar till auktoritet istället. Nämligen IPCCs rapporter. Hon inser inte att det är just dessa rapporter som LA och andra kritiker av media utgår ifrån i sin jämförelse av det publicerade vetenskapliga läget å ena sidan och media å den andra.

  När man har trampat i klaveret är det en klok sak att stå still. Men inte Wikforss inte. Hon dundrar på och påstår att ”Journalister ska inte agera hjälpreda till förnekelseindustrin”

  Jag undrar – är det IPCC hon menar? eller?

  Varför kan inte filosofer och kulturarbetare hålla sig till sina respektive områden? de skulle dels göra mindre skada då, dels själva inte framstå som de klart lysande exempel på Dunning-Kruger-effekten som de nu gör.

 41. Peter Svensson

  Det här tycker jag är en viktig del av texten:

  ”På det här sättet har de västerländska samhällena kommit att bli dogmstyrda i stället för nyfikenhetsstyrda, och stängda i stället för öppna i fråga om analys av mål och medel för den mänskliga samvaron. Tillskyndarna tror att detta är fruktbart och humant, ty att låta olika infallsvinklar mötas är att sprida irrläror, i det ena fallet kränkande, i det andra fallet farligt.”

  Jag har funderat på vad det är som får tillskyndarna att hela tiden försöka tysta och utesluta meningsmotståndare. Det kan förvisso vara så att de bara vill vinna debatten och därigenom skaffa sig makt och inflytande men jag tror att det i större utsträckning handlar om att de vill ”skydda” den stora massan från att få ”fel” information.

  Det var likadant under coronapandemin när en del ifrågasatte nyttan med massvaccinering. Detta gjorde tillskyndarna närmast galna av desperation: ”Nej, vi får inte ifrågasätta vetenskapen, nu måste vi alla göra samma sak, alla måste vaccineras så att vi kommer ur pandemin. Vi har ingen tid att förlora. Slutdiskuterat!”

  Jag tror det är detta som driver cancel-kulturen även i klimatfrågan. Tillskyndarna är galna av desperation: ”Nej, vi får inte ifrågasätta vetenskapen, nu måste vi alla göra samma sak, alla måste sluta släppa ut koldioxid så att vi kommer ur klimatkrisen. Vi har ingen tid att förlora. Slutdiskuterat!”.

  Det är det här som leder till klimataktivism, cancel-kultur och de närmast fascistiska idéerna om att sätta demokratin på paus; föreställningen om att vi inte har någon tid att förlora, att det är slutdiskuterat och att vi inte kan riskera att den stora massan får ”fel” information om klimatet. Det är detta som driver exempelvis SVT och Erika Bjerström, och det är därför propagandan inom massmedia ser ut om den gör.

 42. Peter S #41,

  Ja, detta är en mycket snäll tolkning av det hela. Att SVT och SR bara vill oss väl.

  Men uppriktigt sagt så tror jag inte alls på detta. De vill förvilla oss, ljuga för oss och driva sin egen agenda. Min fru tycker att jag överdriver min misstänksamhet. Men jag tror faktiskt att PS vill oss ont, att BNP skall gå ned, att folk skall bli fattigare, att vi skall sluta att köra bil och att flyga, och att vi måste avindustrialisera vårt samhälle så att vi kan gå tillbaka till 1800-talets bondesamhälle. Jag har inte sett något som motsäger den tolkningen.

 43. Daniel Wiklund

  Media går på i ullstrumporna. Slår på text-tv och läser om ” Invasiva arter-ett globalt hot”. Det är experter, alltid dessa experter, den globala expertpanelen IPBES-som brukar beskrivas som den biologiska mångfaldens till FN-s klimatanläggning. Naturligtvis ökar den globala uppvärmningen antalet invasiva arter. Nästan så att man längtar till en ny istid, då slipper vi en massa globala problem. ( det finns ju andra problem också. Inatt brann det mycket i Rosengård, förmodligen det också den globala uppvärmningens fel. Den typ av bränder skulle också upphöra om vi fick en ny istid)

 44. tty

  #31, 37

  I själva verket är en kraftig global uppvärmning det enda som på sikt kan rädda det marina livet i Bottenviken.

  Om inte den globala havsnivån stiger kommer Bottenviken inom ett par tusen år att bli en insjö med helt sött vatten och de marina arterna dör ut. Det kommer kanske inte ens att bli några marina relikter kvar som i t ex Vättern, Bottenviken är nog för grund och har för stor vattenomsättning. Den kommer inte att bli kall, klar och näringsfattig som Vättern.

 45. Adepten

  Peter S #41,

  Ja. Det var en vänlig tolkning, vanligt folk har lärt sig att lita på den ”etablerade” vetenskapen🤗

  Ända sedan det första vaccinet mot smittkoppor som gavs till en gosse på 1700 talet har vi lärt oss att vaccin skyddar mot död och lidande.
  Men genom internet sprids irrläror med ljusets hastghet vilket medför att folk vilseleds och till slut inte vet vad som är bäst.
  Klimat- och energifrågan har blivit ett superkomplext problem som sysselsätter många och skapar många negativa känslor som skymmer enklare problemlösningar på dagsaktuella vägar till ständiga förbättringar.
  Jag är övertygad om att var och en kan ge minst 10 förslag på dessa vägar🙂

 46. Daniel Wiklund

  # 45 Adepten Det sprids irrläror från våra makthavare också. Speciellt när det gäller klimatfrågan. Den meningslösa jakten på koldioxiden sysselsätter väldigt många världen över. Även om många vet vad som är bäst så är den kunskapen bannlyst av våra makthavare. Var just ute och kollade om det var norrsken. Det är balsam för själen att beskåda stjärnhimlen. Såg inget norrsken just nu, men det kan dyka upp när som helst. Jag har sett norrsken nästan årligen i 50 år. Det fenomenet har inte den ”globala uppvärmningen” lyckats förstöra.

 47. Adepten

  #46 Daniel

  Norrskenet kommer tva dagar efter solutbrottet😁

  https://www.spaceweatherlive.com/sv/solaktivitet/solutbrott.html

 48. Daniel Wiklund

  Gick in för att läsa kuriren på nätet, och vad hittade jag där. Naturligtvis om den globala uppvärmningen. Om att trädgränsen flyttar uppåt i fjällvärlden. Värmen gynnar växtligheten, men den skapar många problem. Säger klimatforskare Gustav Strandberg SMHI som är en av författarna ( säkert några 100) i rapporten. Han säger att det går fortare och fortare och ännu fortare. Allt blir sämre och sämre. Men kan dom inte lugna ner sig lite. Samla på frimärken eller satsa på fysträning eller nåt annat. Men sluta med dessa meningslösa skrämselrapporter. Men som nog ger skattepengar till nya katastrofrapporter. Osv osv. Hade just varit ut och tittat på en vacker stjärnhimmel och en starkt lysande måne. Må inte domedagspredikanterna förstöra upplevelsen av den vackra stjärnhimlen.

 49. Daniel Wiklund

  # 47 Adepten Det känner jag till. Har läst boken Norrskenet, berättelsen om Kristian Birkeland-ett bortglömt geni. Och en massa artiklar om Norrskenet.

 50. foliehatt

  Daniel, #49,
  Birkeland slogs ju mot den samlade vetenskapliga konsensusuppfattningen då det begav sig. Hans förklaring till Norr- och Sydsken, där laddade partiklar kom från solen vilka infångades och leddes ned i atmosfären av jordens magnetfält, sågades och hånades av hans samtida forskarkollegor.

  Det är, som bekant, inte alltid som majoriteten får rätt när dimmorna skingras.

 51. Ulf

  41,42,45,

  Alla dessa saker går till människans psyke. Både covid och klimatet hade kunnat hanterats mycket bättre om folk gått till en bra psykolog och förstått i grunden hur de själva fungerar.
  Vad gäller covid slår reptilhjärnan till och betingade reflexer kommer fram. En del människor är sedan generationer tillbaka besatta av att alla ska göra likadant, troligen kopplat till att det en gång i tiden betydde överlevnad.
  Själv betraktade jag hela covid hysterin utifrån och konstaterade att de åtgärder, som sattes in var ett reellt hot mot både frihet och hela världsekonomin. Därför tog jag sprutorna, inte pga viruset i sig, utan för att få tillbaka en normal värld.

  Vad gäller klimatet så kan denna hysterin spåras bakåt i tiden där avvikare säkert kunde äventyra gruppens överlevnad om de inte gjorde som alla andra.
  Utöver det har vi folk som av ideologiska skäl är desperata att visa att frihet och marknadsekonomi minsann inte fungerar. Detta genomsyrar deras psyke.
  Allt detta måste förstås kombineras med begränsade fattningsförmågor och en enorm övertro på den egna intellektuella kapaciteten.
  Således är det rätt typiskt att de skarpaste hjärnorna, läs Lena Andersson står mot de knappt mediokra typ Erika Bjärström.
  Skillnaden är dock ofta att intelligenta personer spelar rent. Är du inte så begåvad så får du ersätta det med intellektuell ohederlighet och förtal. Det fungerade bra i småskolan och fungerar tydligen även i vuxen ålder.
  Jag menar vilka klimathetsare framstår som intelligenta, klartänkta, vettiga människor? Jag ser bara folk med stora begränsningar både intellektuellt och moraliskt och utbildningsmässigt.
  Så nej tror inte att någon vill någon annan illa det handlar bara om mindre begåvade personer med begränsad utbildning och fattningsförmåga. De fattar inte alls vilken enorm skada de ställer till med. Eller så ser de bara en möjlighet att skapa en god ekonomisk situation för sig själva. Typ Al Gore. Man utnyttjar läget.

  Samma med covid. Det många inte fattade var att medicinen i många fall var 100 ggr värre än sjukdomen. Galna nedstängningar helt utan konsekvens analys.

  Moderator: Dra inte in Coviddebatten på denna blogg. Det finns andra fora att diskutera Covid på

 52. Daniel Wiklund

  # 50 foliehatt Enligt inuiterna uppkommer norrskenet när andarna spelar fotboll med en valrosskalle. Enligt den gamla samiska folktron är norrskenet hemvist för de döda och det är därför viktigt att bemöta norrskenet med respekt. Birkelands vetenskapliga gärning var profetisk men hade ett mycket högt pris för honom personligen. Äktenskapet höll inte och motståndet Birkeland i sin samtid mötte tvingade honom till en exiltillvaro i först Afrika och sedan Japan, där han i ensamhet avled 1917, endast 50 år gammal.

 53. foliehatt

  Daniel, #52,
  Minnet av Birkelands strid mot dåtidens konsensus hade fallit i glömska för min del. Jag brukar annars framhålla Alfred Wegeners strid angående kontinentalplattor som exempel på när konsensus har haft fel. Nu har jag två exempel att berätta om. Tack för den.

 54. Peter Svensson

  #51

  Citat:

  ”Således är det rätt typiskt att de skarpaste hjärnorna, läs Lena Andersson står mot de knappt mediokra typ Erika Bjärström.
  Skillnaden är dock ofta att intelligenta personer spelar rent. Är du inte så begåvad så får du ersätta det med intellektuell ohederlighet och förtal. Det fungerade bra i småskolan och fungerar tydligen även i vuxen ålder.
  Jag menar vilka klimathetsare framstår som intelligenta, klartänkta, vettiga människor? Jag ser bara folk med stora begränsningar både intellektuellt och moraliskt och utbildningsmässigt.
  Så nej tror inte att någon vill någon annan illa det handlar bara om mindre begåvade personer med begränsad utbildning och fattningsförmåga.”

  Detta är precis det jag menar. Klimathetsarna är människor med begränsad utbildning och begränsad begåvning. De tror själva på klimatapokalypsen och är fullständigt livrädda. Jag kan inte förstå deras agerande på annat sätt.

  Sedan finns det förstås många politiker, företagsledare och entreprenörer som ser möjligheter till personlig makt och ekonomisk vinning genom att spela på klimathotet och finansiera aktivismen.

 55. Håkan Bergman

  Peter S. #54
  Avsaknad av sinne för proportioner är också en starkt bidragande orsak till många vansinnigheter. Och just nu planerar våra byråkrater här i Stockholm att demonstrera just det.
  https://www.svd.se/a/P4AeE0/tunnelbanan-stangs-vid-slussen

 56. Claes-Erik Simonsbacka

  #1 Evert Andersson

  Läs nedan om Anders Chydenius, Kaplanen i Nedervetil (min gamla hemkommun), kamp i Sveriges riksdag för det fria ordet.

  Kampen för det fria ordet

  Utdrag:

  ”År 1766 fick Sverige en grundlag som världen inte sett maken till. Den gav rätt att skriva och trycka vad man ville: Och vem som helst fick läsa handlingar hos myndigheterna. Än i dag gör tryckfrihetsförordningen Sverige till ett unikt öppet samhälle.”

  Med uppbjudande av all sin vältalighet och skicklighet lyckades Chydenius vinna majoriteten i utskottet på sin sida. Det var han som skrev utskottets två betänkanden i frågan, och det var dem som ständerna hösten 1766 röstade ja till«, står det i en gammal hyllningsskrift om prästen från Österbotten.

  Den 2 december 1766 satte den maktlöse kung Adolf Fredrik sitt namn under Kongl Maj:ts nådige Förordning Angående Skrif- och Tryckfriheten. Den innehöll femton paragrafer och innebar bland annat att:

  • Censuren avskaffades (på allt utom teologiska skrifter), vilket i princip gav alla medborgare rätt att uttrycka vad de ville.

  https://popularhistoria.se/samhalle/medier/svenska-tryckfriheten-fyller-250-ar

  Mvh,

 57. Petter Wulff

  Den globala temperaturen stiger, och det finns en etablerad teori om varför. Den grundas på en uppsjö av analyser.

  Att media accepterar detta är knappast problematiskt. Inte heller att man lyfter fram de risker som ligger i den pågående utvecklingen.

  Värre är att Lena Andersson och hennes påhejare klassar klimatsynen som dogmstyrd. Koldioxidens värmehållande egenskap är ingen dogm, atmosfärens uppvärmning parad med stratosfärens avkylning är ingen dogm. De problem som påvisats för fjärilar och andra insekter är ingen dogm.

  Kom ut i verkligheten.

 58. Peter Svensson

  #57

  Du har rätt i att koldioxidens värmehållande egenskap, atmosfärens uppvärmning och stratosfärens avkylning inte är en dogm. Inte heller hur klimatförändringar påverkar fjärilar och andra insekter är någon dogm. Detta är vetenskap som kan förklaras eller förkastas med olika teorier och fakta.

  Däremot ger den ensidiga klimatsynen i massmedia starkt intryck av att vara dogmstyrd, vilket är problematiskt av just de skäl som Lena Andersson med flera lyfter fram.

  Kom in i värmen.