Med hotet om domedagen som psykologiskt vapen

David Wasdell
I det stora nätverk av aktörer som varit inblandade i att föra fram hotet om ett förändrat klimat som en stor politisk fråga sticker vissa ut lite extra. Dock att utan att vara kända för den större massan. En av dessa är den brittiska psykoanalytikern David Wasdell och hans Londonbaserade Meridian Programme. Metoden som har använts har varit likt psykologisk krigföring. Att påkalla det stora hotet. Domedagen i form av en katastrofalt skenande global uppvärmning.
Wasdell medverkade i kulisserna under G8-mötet i skotska Gleneagles 2005 där klimatet kom att få ett stort utrymme. Till mötet förberedde Wasdell dokumentet ”Global Warning” och inledde därefter ett samarbete med nyckelaktörer som Romklubben och PIK-institutet i Berlin. Syftet var att ge frågan en större sprängkraft politiskt och medialt. FN:s klimatpanel (IPCC), FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och FNs miljöprogram (UNEP) hade enligt honom inte levererat önskat resultat. Olika länders intressen hade blockerat effektiviteten och det fanns ett politiskt motstånd. Dokumentet ”Global Warning” spreds därför till deltagarna vid G8 för att få upp frågan högre på dagordningen, alarmera alla globala medborgare och deklarera en planetär nödsituation. Den brittiska premiärministern Tony Blair hade samtidigt tillkännagivit sitt ledarskap i frågan. Wasdell spelade en stor roll i att få upp idéer om en högre känslighet för klimatsystemet och kritiska tröskelvärden.
Wasdells Meridian Programme startade under slutfasen av det kalla kriget. Ursprunget var diskussioner på en båt i Moskva 1985 där beteendevetare samlades för att utveckla ”teknologier” som kunde bidra till att skapa världsfred. Under mötet efterlystes ett nytt Manhattanprojekt i syfte att genomföra detta. I denna teknologiska plan kom senare klimathotet att bli en synnerligen viktig kugge (klimatet hade samtidigt blivit behandlat på den andra Villachkonferensen).
Som förberedelse till en följande fredskonferens, med deltagande från amerikanska och sovjetiska beteendevetare, utvärderade Wasdell den då aktuella Brundtlandrapporten. Frågan var hur miljöagendan mest effektivt kunde implementeras på en global skala. Han ansåg att rapporten inte svarade på frågan om hur den önskvärda förändringen skulle göras. Det krävdes enligt Wasdell psykodynamisk analys av stora social system under stress samt en operativ förmåga att kunna föra in insikterna på alla nivåer i alla institutioner som arbetade med mänsklighetens framtida välmående. För att utföra detta behövde det etableras ett transnationellt nätverk av samhällsvetare, analytiker, forskare och ”förändringsagenter”. Hans eget bidrag blev ett institut kallat URCHIN (the Unit for Research into Changing Institutions) och Meridian Programme (vilket ursprungligen hette Manhattan Project of Behavioural Science) vilket drog igång samma år.
Club of Rome
Därefter dröjde det till 2005 innan klimatet blev en större fråga för Wasdell och Meridian Programme. Rapporten ”Global Warning” kom att utgöra startskottet på en intensifierad kampanj. Det påbörjades samarbete med viktiga aktörer som PIK-institutet och Romklubben. Några månader efter G8 inbjöds Wasdell till Romklubbens årliga konferens av den dåvarande ordföranden Prins El Hassan bin Talal av Jordanien. Romklubben hade enlig Wasdell den största kompetensen att föra ut budskapet till världssamfundet. Dess nätverk var vittomfattande. Prinsen var även medlem i viktiga sammanhang som Trilaterala Kommissionen och elittankesmedjan Council on Foreign Relations. I dess led fanns många prominenta medlemmar. Några av Wasdells råd till Romklubben var att deklarera en global nödsituation, att deklarera att överflödigt CO2 var ett ekologiskt gift som kunde få ödesdigra konsekvenser för den globala biosfären, att så snabbt som möjligt utveckla en strategi som kunde föra världen till nollutsläpp av CO2 samt att utveckla institutionella instrument för att hantera omställningen. Överlevnaden av planeten krävde en ”psykodynamisk renässans”. Wasdell avslutade med att säga: ”Nu är det dags för alla människor att komma till planetens räddning. Världens framtid är i våra händer.”
Schellnhuber
Redan innan hade Wasdell inlett ett samarbete med Potsdaminstitutet (PIK) i Berlin och dess chef Hans Joachim Schellnhuber. Psykoanalytikern Wasdell arbetade med en konceptuell bakgrundsanalys kallad ”The Feedback Crisis in Climate Change”. I rapporten skrev Wasdell att: ”Analysen visar att det finns en kritisk tröskel bortom vilken processen blir självgående och inte längre kan föras tillbaka under kontroll av någon minskning av växthusgasutsläppen. Skulle denna gräns passeras kan den resulterande ”extrema händelsen” i klimatsystemet leda till utrotning av livet som vi känner inom den globala biosfären. Hans tankar om detta gick i linje med Schellnhubers teori om ”Tipping Points” (kritiska trösklar) och de kom efter en tid att sammanföra sina idéer till ett projekt kallat ”The Apollo-Gaia Project”. Ett sådant projekt hade också föreslagits av Gaiahypotesens fader James Lovelock och Martin Lees från brittiska Royal Society/Romklubben. Wasdell förde också samtal med Lovelock om strategier och blev nu inbjuden till en mängd viktiga sammanhang. Resultatet av diskussionerna/samarbetena blev rapporten ”Beyond the Tipping Point”. Wasdell presenterade rapporten vid Climate Institute i Washington och möttes (lite överraskande) nu av motattack från dess ”Chief Scientific Officer”. Denne menade att både temperaturer och CO2-nivåer hade varit betydligt högre historiskt och att det egentligen inte förelåg något problem. Detta spelade dock mindre roll. Rapporten efterfrågades av den politiska eliten och FN-diplomater som Climate Institutes ordförande sir Crispin Tickell (pionjär i klimatfrågan och medlem av Romklubben). Nu öppnades snabbt dörrarna till Europeiska miljömyndigheten och EU-kommissionen. Schellnhuber hade utsetts som vetenskaplig rådgivare åt EU-kommissionens president Barroso samt den tyska regeringen och kunde utveckla både EU:s och G8s klimatagenda. ”Tipping Points” som begrepp spreds nu snabbt till viktiga aktörer som Al Gore och det team som var ansvariga för ”En obekväm sanning”.
Ekman
Wasdell medverkade sedan som granskare av IPCC:s rapport AR4 från 2007. 2008 presenterade han sina rön vid Tällberg Forum inbjuden av Tällbergstiftelsens ordförande Bo Ekman. Här deltog en rad företrädare för detta mer alarmistiska spår (som James Hansen). I sina presentationer gav Wasdell, lite som en präst och förkunnare, i starka domedagsosande ordalag uttryck för att världen befann sig i en planetär nödsituation. Därefter gavs ekon av Wasdell när Johan Rockström, Anders Wijkman och Bo Ekman skrev i DN-debatt att växthusgaser från Lappland var en tidsinställd metanbomb. Ekman deklarerade också under ett möte vid IVA att ”djävulen fanns i systemet”. Det handlade nu om att undvika katastrofala ”tipping points” i klimatsystemet. I många fall ropades det på institutionella förändringar och globala styrmekanismer. Något som var djupt förankrat hos Romklubben. Media hakade villigt på samtidigt som Köpenhamnsmötet stod för dörren. I detta skede började dock motgångarna.
Inflytandet Wasdell har haft på att utveckla denna mer katastrofala syn på klimatsystemens känslighet är betydande. Hans kunskaper har dock föga att göra med studier av klimatsystemet. Hans expertis handlar snarare om gruppsykologiska processer och vilka metoder som krävs för att påverka den större gruppen till att ändra sina beteenden. Det är också tydligt hur en liten grupp av inflytelserika individer har medverkat till att sprida idéerna till den större politiska arenan. Här framträder Romklubbens medlemmar (med sammanlänkade nätverk) och PIK som nyckelaktörer. Frågan är nu vad som står för dörren med tanke på James Lovelocks reträtt från sin tidigare alarmistiska uppfattning samt den mer nyanserade ton som under senare tid uttryckts av Bo Ekman. Kommer fler aktörer följa efter deras exempel?
 
http://www.meridian.org.uk/menu.htm
http://www.meridian.org.uk/About/Director/Pro-About_the_Director1.htm
http://www.apollo-gaia.org/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. sl

  Klimatalarmism är ny variant på Malthus idéer. Var inte han präst? Hur som helst så är de troende, och ideologiskt väldigt lika den sena socialismens misogyni.

 2. Lasse

  Jacob
  Det är bra att någon som du håller reda på dessa invecklade nätverk av domedagspredikanter och deras agerande.
  För vi påverkas av många strömningar som påverkar oss och vill påverka oss än mer. Något som uttrycks här-där klimatfrågan driver MP väljare och vrider resten av partierna åt samma håll:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/eu-valets-segrare-mp-sd-och-fi-har-en-sak-gemensamt_3650028.svd

 3. Ann LH

  Jacob! Tack! Hyror liksom trollen tål inte ljus och klimathotshydran är extra känslig för ljuset från Din forskning.
  Du och Din upplysande forskning är ovärdelig. Vi här på bloggen får del av Dina insikter, men hindren för att nå ut är ju många. Det gäller inte bara media här i landet utan vårt udda språk. Jag har nyligen läst bl a Lovelocks senaste bok skriven efter hans synvända. Han och Tim Ball tex tycks helt ovetande om Dina forskningsresultat och hittills har jag inte kunnat se några spår av dem någonstans i den engelskspråkiga bloggvärlden. Judith Curry, Jonova, Donna Laframboise mfl skulle säkerligen sprida ljuset om de bara kunnat ta del av det.

 4. Wasdell, en veritabel Rasputin alltså!

 5. Jacob Nordangård

  3# Ann LH
  Jag har ju skrivit på svenska och det gör förstås att min forskning inte så lätt hamnar på de engelskspråkigas bord. Det finns en översättning och vidareutveckling av mitt arbetsnotat ”Thoughts leading to action” som dock behöver genomgå en ordentlig språkgranskning innan den släpps till en utländsk publik.

 6. Michael

  Jacob #5
  Hur omfattande är ditt arbetsnotat i antal ord räknat? Jag kanske kan hjälpa till meden språklig granskning.

 7. Jacob Nordangård

  Michael #6
  Knappt 24000 ord.

 8. Ingemar Nordin

  Jacob #5,
  Flera av oss här på Klimatupplysningen har ju läst både ”Thoughts leading to Action” och din avhandling. Om du nu har en utvidgad råöversättning av den första så bör den absolut språkgranskas och förmedlas ut till den engelskspråkliga världen. Det vore kanon om du kunde få hjälp av någon här!
  Varför inte sedan skicka den till Benny Peiser på GWPF och höra om de vill ge ut den som en rapport? Då får du den peer-reviewad också.

 9. Jacob Nordangård

  Ingemar #8
  Det är en bra idé. Det är fem år sedan den skrevs och det är på tiden att den får större spridning.

 10. Slabadang

  Tack Jacob!
  Manipulationen av massorna följer inga principer än de dolda motiv och särintressen som styr den. Jag tror du pekat ut en av nyckelspelarna bakom teateruppsättningens manus. Vi har här på KU tagit del av den engelska thinktank som pekade på behovet av att låtsas och spela efter att klimatförändringarna redan fanns här som en typ av fejkad realitysåpa för att göra ”budskapet mer trovärdigt. Ljug låtsas .. spela teater … då kommer massorna att tro på er !
  I Sverige har vi samma typ av psykomanipulatörer på Umeå bland annat universitet som hjälper regering/riksdagspartier och SVT att ”synka” den verklighetsuppfattning som skall prånglas ut till allmänheten. Jesper Strömbäck i framtidskommissionen jobbade särskilt med frågan om behovet av att skapa en ”gemensam” bild av Sverige och hur nätet utgjorde ett problem för denna strävan.
  Debatten i detta ämne sker bakom lyckta dörrar. Vilket samtidigt är ett villkor för att manipulationerna skall lyckas. När de blir till allmän kännedom inte bara från känsla och observationer så tappar manipulatörerna sin makt och få saker skrämmer dem mer än detta faktum. Tänk om de tappar makten och kontrollen över samhällsdebatten och den tillåts få utgöra den förutsättningslösa kvalitativa urvalsprocess den är tänkt att fungera som. Så kan de ju inte ha det naturligtvis.
  De som sitter och samordnar den svenska propagandan är skitkåta av att få tillhöra den elit som inofficiellt sitter och planerar sina samordnade brott mot den fria opinionsbildningen och de demokratiska grundpelarna. De tillhör den dolda skuggregering som styr över allmänhetens informationstillgång. Jag är bara så förbannat skadeglad över att allt fler fattar att de finns och att de inte på något sätt kan motivera sin existens eller berättigande. Nätet har blivit ett försvar och skydd mot stadspropaganda, en uppgift som numer är förflyttad ned till varje medborgare sedan överstyrelsen för psykologiskt förvar är nedlagt.
  Fallet med Lennart Bengtsson bevisar som enkilt exemple hur väl samordnad den ”gemensamma bilden” är i vårt totalruttna mediesverige. Medlemmarna i den svenska mediala politbyrån är avslöjade sedan länge!

 11. Johan Nylander

  Drar mig till minnes massvaccinationerna för ett par år sedan……. samma ”mekanik”.

 12. Ann LH

  #3 Detta ständiga slarv med korrekturläsningen. Ser först nu vad jag skrivit.y
  Hyror ska naturligtvis vara HYDROR.

 13. Ann LH

  Och varför det lilla försmädliga y:et dök upp i 12an har jag ingen aning om.

 14. Pelle L

  Ann LH #13
  Gör som de flesta andra, skyll på datorn.
  Vi som ”vet” säger SBT 😉
  Men det har ingen betydelse, dina artiklar är utomordentligt välskrivna, och en ren njutning att läsa.
  Undrar förresten om vi inte känner varandra sedan gammalt, från Tjörn?

 15. Mycket bra & intressant Jacob!
  Wasdell är ett helt nytt namn för mig. Tänk en psyklog i täten för klimatbudskapet.
  Då behöver vi som inte är klimatforskare inte blygas för att framföra motbudskapet.
  /C-G

 16. Ann LH

  OT Pelle jag vet inte om vi mötts någon gång i forntiden. Nu tror jag inte det eftersom vi här på Orust är, åtminstone var, synnerligen fientliga mot främlingar just från Tjörn. Vad skulle mamma sagt om jag frotterade mig med någon från grannön? Och mormor, nej omöjligt!

 17. Jacob Nordangård

  Slabadang #10
  Jag slås ändå över hur tillgänglig all information är om manipulationen. Wasdell gör sitt arbete med stor övertygelse och dokumenterar det noggrant. Frågan är om det går att övertyga den stora massan om vad som helst? Det förefaller nästan det. Det är iallafall lite imponerande att under en så kort tidsperiod ha övertygat så många om att livets gas är av ondo och samtidigt ha skapat ett handelssystem för något som egentligen är fritt. Det är dock märkligt att så få faktiskt går ut och pekar på orimligheterna i alla påståenden. Att universitet, politiker och media blint ställer upp på det. Att så många intelligenta människor försvarar doktrinerna och slår ner på dem som ifrågasätter. Men det är så det har sett ut historiskt. Tyvärr är det få som tar till sig av tidigare erfarenheter och ser mönstren från det förgångnas misstag.

 18. Jacob.
  Dina ”genomlysningar” är ovärderliga!!

 19. Rosenhane

  Jacob Nordangård #17
  ”Det är dock märkligt att så få faktiskt går ut och pekar på orimligheterna i alla påståenden”
  Så sant. Enklast vore att peta hål på vanföreställningarna om co2. Politiker och debattörer som påstår att koldioxid är en förorening eller till och med ett gift borde kölhalas verbalt vid varje tillfälle. Varhelst dessa uppträder, ge dom ett rejält ord ur skriften!

 20. Michael

  Jacob #7
  Jag kan åta mig att på egen bekostnad ordna med korrläsning av 24 000 ord via ett brittiskt profesionellt proofreadingföretag,. Ge mig bara din mailadress.

 21. Niklas L

  På tal om orimliga påståenden och domedagsprofeter; inhägnaden gör ett allvarligt försök att ta vetenskapen på allvar… Ja, den som är ”settled”, alltså. Det är bara frågan om hur j**ligt det ska bli i framtiden… Inget för någon med klena nerver…

 22. Helge

  Även kärnkraften beskrivs i domedagstermer. När får vi se denna kortfilm i SVT?
  https://www.youtube.com/watch?v=K6RP3OYAeNs

 23. Kenneth Mikaelsson

  Senaste gången här i Sverige då näst intill samtliga ”lärde” ställde sig bakom en ”sann”doktrin var väl turerna kring rashygien… jag ser då samma spöke i nya kläder nu…

 24. Adolf Goreing

  Ett av de viktigaste inläggen jag läst. Sprid det snabbt. Förutom engelsk text kanske Jacob skulle ställa upp på en hearing i riksdagen?

 25. Alienna

  Kenneth,
  Det ÄR samma spöke.

 26. Thomas P

  Ribbing #15 ”Wasdell är ett helt nytt namn för mig. Tänk en psyklog i täten för klimatbudskapet.”
  Att namnet är nytt kanske beror på att Wasdell inte är fullt så betydelsefull som Nordangård vill ge sken av. Själv drar jag öronen åt mig av ett påstående som ”Wasdell medverkade sedan som granskare av IPCC:s rapport AR4 från 2007”. Granskare? Det är sådant som Monckton&co brukar dra till med för att låtsas vara betydelsefulla. Om Nordangård känner behov av att dra upp något sådant är Wasdell nog inte så viktig ändå. Han verkar bara vara en i högen som inte ens ansetts värd en wikipediasida.
  Detta framgår också, troligen av misstag, i Nordangårds slutkläm ”Inflytandet Wasdell har haft på att utveckla denna mer katastrofala syn på klimatsystemens känslighet kan inte underskattas”. Enda sättet det inte kan underskattat är om det är obefintligt 🙂

 27. ceebee

  Denna tråd är ett mycket viktigt inlägg i klimatfrågans politiska dimension.
  Den som glömt sin historia är dömd att upprepa den.
  Gör tankeexperimentet att det på trettiotalet funnits en internationell panel för rasfrågan som hade till uppgift att samla ”vetenskapliga fakta” ett slags IPRS som till stor del befolkades av nazister. Och med uppgiften att nå konsensus om en global raspolitik. Hur skulle världen ha sett ut idag, synnerligen obehaglig tanke. Med alla miljöorganisationers deltagande i IPCC processen blir parallellen skrämmande.
  Om människan är naturens fiende kan vad som helst hända. Man behöver inte hata människan för att älska naturen
  Kom ihåg det var inte rasbiologerna som byggde Auschwitz dom tillhandahöll bara argumenten och ursäkterna.

 28. Daniel Wiklund

  Om det nu är som du Thomas P säger att Wasdell ”bara är en i högen”,inte ens värd en wikipediasida,hur kommer det sig då att hans ideer haft sån genomslagskraft hos alarmisterna.

 29. pekke

  Visst har han varit granskare i IPPC.
  Kolla under UK.
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/annexessannex-iii.html
  Club of Rome, Ottawa 2013, finns en fungerande videopresentation han hade där.
  http://clubofromeagm2013.com/2013/09/05/whats-new/

 30. Kenneth Mikaelsson

  Jag han träffa en släkting som när hon som piga blev beskylld för stöld av ett par ylle strumpor (det var mitt i smällkalla vinter och hon frös om fötterna) blev dömd och bedömd av en panel som lägre stående varelse och straffet hon fick var sterilisering.. den här vändan så inte kommer jag stillasittande låta det gå så långt..
  Promise.

 31. pekke

  #29
  Att jag aldrig kan lära mig, IPCC !

 32. Olav Gjelten

  Ceebe # 27
  ”Det var inte rasbiologerna som byggde Auschwitz. Dom tillhandahöll bara argumenten och ursäkterna”.
  Framtidens historiebeskrivning om nutiden kommer att se liknande ut när det är dags att göra upp alla illdåden i miljöns namn.

 33. Ann LH

  #27 Ceebee – parallellen är verkligen tankeväckande!

 34. Thomas P

  Daniel #28 ”hur kommer det sig då att hans ideer haft sån genomslagskraft hos alarmisterna.”
  Har de det då? Vilka viktiga idéer är det som kan tillskrivas Wasdell? Han har uppenbarligen varit runt i det du kallar ”alarmisternas” kretsar, men har han varit någon av de tongivande?
  pekke #29 ”Visst har han varit granskare i IPPC.”
  Min poäng var inte att han inte skulle varit granskare utan att det inte är mycket till merit. Att vara författare, speciellt ”lead author” är en merit, men att granska rapporten har varit väldigt öppet.
  Sen blir alla era rasist och nazistanalogier rätt tröttsamma. Är det inte nazism är det lysenkoism eller McCarthyism, och råkar sen någon säga ”förnekare” kommer floder av krokodiltårar hur illa behandlade ni blir för att det om man vill vara illvillig kan tolkas som en analogi till förintelseförnekare.

 35. Kenneth Mikaelsson

  Kvid lagomt du vet hur mycket jag gillar dig och ditt pack…..

 36. ThomasJ

  Tack Jacob, utengemärkt viktigt inlägg! 😀
  Håller oxo med kommentatorer som kan sin historia och drar korrekta, skrämmande paralleller med ’utvecklingen’ på 30-talet i Tyskland. Brrr… Det som förvånar mest är att slikt över huvud taget KAN/FÅR ske.
  Och anta Michaels #20 erbjudande att få proffsig översättning – det behövs verkligen att informationerna sprids i bredast möjliga sfärer.
  Mvh/TJ

 37. Jacob Nordangård

  Thomas P
  Det finns källor som det går att ta del av som beskriver hela processen. Allt finns noggrant dokumenterat på Meridian Programmes hemsida. Det hela visar på samspelet mellan ett antal nyckelaktörer. Wasdell förefaller ha varit en viktig initiatör tillsammans med Schellnhuber och PIK. Om du har en annan historia som motsäger detta så tar jag gärna del av den.
  Jag är själv övertygad om att detta spel inom några år är över. Kanske kommer det en annan doktrin som du då blint kan försvara. 😉

 38. Thomas P

  Jacob #37 Det är mycket möjligt att Wasdell på Meridian beskriver sig som en mycket betydelsefull person, frågan är i vilken mån andra gör det och varför han verkar så lite känd om de gör det.
  ”Jag är själv övertygad om att detta spel inom några år är över.”
  Det sa folk redan på 80-talet när jag började intressera mig för frågan. Tänk om det istället är så att de som oroar sig har rätt och att det är därför de engagerar sig, inte för några andra suspekta politiska mål?

 39. Thomas P

  Kenneth #35 ”Kvid lagomt du vet hur mycket jag gillar dig och ditt pack…..”
  Jo, jag vet att du är en typisk hatbloggare och därför brukar jag normalt ignorera vad du skriver.

 40. Jacob Nordangård

  Thomas P #38
  Alla har förstås rätt att följa sin övertygelse. Jag har omvärderat min uppfattning i takt med att ny information har tillkommit. Du har uppenbarligen dragit andra slutsatser och stärkts i din uppfattning.
  Att jag tror att frågan inte kommer att ha samma betydelse i framtiden har att göra med klimatmötet i Paris nästa år. Efter det kommer finansiering till många påtryckargrupper förmodligen att upphöra. Det blir mindre forskningsmedel. Andra frågor kommer att ta över. Media kommer titta åt andra håll. Klimatet kommer säkert inte att upphöra som fråga men jag gissar att det sakta kommer att tyna bort. Det senare är också vad en del ledande tankesmedjor ger uttryck för.

 41. Ingemar Nordin

  Thomas #34,
  Hur många kände till Maurice Strong och hans stora inflytande på FN.processen? Jag tror inte att du skall underskatta de här personerna som har mycket vidsträckta nätverk in i betydelsefulla lobbyorganisationer. Många vill ha en plats i solen, men en del föredrar att ligga lågt.
  Som Jacob säger så kan man mycket enkelt spåra flera inflytelserika personers aktivitet, trots att de inte har en egen Wikipedia-sida.

 42. Thomas P

  Jacob #40 Du ser det hela utgående från ett politiskt perspektiv. Jag ser det mer vetenskapligt och den biten kan man inte trolla bort med några konferenser.

 43. Thomas,
  Ditt ’argument’ tycks först ha varit att du aldrig hört talas om Wasdell, att han därför skulle vara obetydlig. Därefter ansåg du att avsaknaden av en Wikipedia-artikele styrkte det. Och därefter att han (korrekt) omnämndes som en IPCC-reviewer på ngt sätt skulle styrka hans obetydlighet (med en märklig sidosläng åt Moncktons håll) !? Därefter vill du avfärda att det vi kunnat observera bland ett flertal cnetrala figurer också finns dokumenterat, samt att allt tyder på att han varit ’engagerad’ i den sortens frågor hela tiden.
  Det tycks vara din ’invfallsvinkel’ nu … Att hn helt enkelt måste vara obetydlig om så få känner till honom
  Vad skall du prova härnäst? Att det faktum att dessa ganska centrala nyckelspelare (i klimathotsdomedagen) aldrig har nämnt Wasdell officiellt? Att de borde ha berätta om dessa metoder om han hade varit så betydelsefull för dem? Är det så du menar?

 44. Jacob Nordangård

  Thomas P #42
  Ligger du och är rädd för framtiden pga av hotet från en skenande global uppvärmning? Klimathotet är ett imaginärt problem som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det och att en stor andel aningslösa väljer att tro på det. Frågan har tidigt varit sammanlänkad med politiska och ekonomiska intressen. Det började redan på 50-talet. När de politiska och ekonomiska intressena lämnar båten dör intresset för frågan.

 45. Kenneth Mikaelsson

  http://climatism.wordpress.com/2013/09/17/the-creator-fabricator-and-proponent-of-global-warming-maurice-strong/
  En liten vink till de som tror att det ligger nåt vetenskapligt i botten……
  det enda som ligger i botten är vetenskapen och politikerna har klacken på dess hals…

 46. Daniel Wiklund

  Han kanske inte har varit tongivande, men han har ideer som sammanfaller med alarmisternas. Vore intressant att höra vad du (Thomas P)tycker om hans ideer,om ”tippings point”, om att det är ”dags för alla människor att komma till planetens räddning”. Du kanske tom är kritisk mot hans ideer, han är ju som du skriver ”bara en ur högen”.

 47. Thomas P

  Jacob #44 ” Klimathotet är ett imaginärt problem som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det och att en stor andel aningslösa väljer att tro på det. ”
  Du argumenterar som en sann konspirationsteoretiker. Strunt i alla forskningsresultat.

 48. Börje S.

  #42
  Hörru! Leta upp ett bra trollspö och trolla bort
  • Halten vattenånga i atmosfären som inte ökat/minskat (det skulle den ju p g a den ökning av världsmedeltemperaturen som den ökande CO2-halten sägs åstadkomma).
  • Världsmedeltemperaturens stillestånd (världsmedeltemperaturen skulle ju öka med c.a 3º vid en fördubbling av CO2-halten av 1900 års värde c:a 0,028%. Nu är halten 0,04 och enligt skattning av gamla och nya temperaturdata är världsmedeltemperaturen nu 0,7-0,8º högre och på senare tid när halten ökat än mer så har temperaturen inte alls följt efter).
  Kan trollspöt upplysa om vart tog korrelationen höjd CO2-halt/temperatur vägen?
  • Att det finns fortfarande is vid nordpolen (den skulle vara putzweg år 2013).
  • Att öknarnas randområden blivit grönare enl satellitfotografering (öknarna skulle öka i omfång)
  • Att världens skördar ökat som väl är (de ska enligt uppgift minska när världsmedeltemperaturen stiger)
  • Att havens medelnivå bara stigit mellan 2 och 3 mm/år under 2000-talet (vi skulle ju få fruktansvärda översvämningar)
  • Att de som kommit att kallas klimatflyktingar är sådana som flyr kyla till värme (inte tvärtom, som ju förutspåtts).
  • Att antalet väderrelaterade katastrofer inte ökat, snarare tvärtom (de skulle ju öka)
  Fram med trollspöt, Thomas, och sätt igång!

 49. pekke

  Jag måste säga att den här personen David Wasdell verkar lite knepig, kanske lite småskum, det finns inga uppgifter på hans sidor om anställda eller liknande, adressen Meridian House 115 Poplar High Street
  London E14 0AE UK leder till det här huset.
  http://londondiaryblog.files.wordpress.com/2013/05/dscf6506.jpg
  Från:
  http://londondiaryblog.wordpress.com/2013/05/17/east-india-docks/
  På samma adress finns ett företag registrerat: Unit For Research Into Changing Institutions :
  http://www.192.com/atoz/business/london-e14/research-institutions-and-organisations/unit-for-research-into-changing-institutions/a2ec638d119d17429797dc8e5d4e17978c77faed/ml/
  Han är nog en lyckosökare eller idealist som fått in en fot hos de stora pojkarna.

 50. Intressant och läsvärt, tack Jacob!
  “Frågan är nu vad som står för dörren med tanke på James Lovelocks reträtt från sin tidigare alarmistiska uppfattning samt den mer nyanserade ton som under senare tid uttryckts av Bo Ekman. Kommer fler aktörer följa efter deras exempel?”
  Ja, det händer saker. Ett annat tecken i tiden är samtalet mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel, som jag tagit upp i ett par blogginlägg. De frontlinjer som klimatfrågans politisering skapade inom klimatvetenskapen kanske håller på att luckras upp, kanske är de McArthyismliknande fenomen vi har sett i den vetenskapliga debatten på sistone mer en fråga om dödsryckningar för ett föråldrat synsätt.

 51. pekke

  Här finns han med hos Stockholm Resilience Center, en bit ner på sidan.
  http://www.stockholmresilience.org/about/organisation/error/error/planetaryboundariesthescientistsandexperts.4.39aa239f11a8dd8de6b80006760.html

 52. Kenneth Mikaelsson

  http://www.infowars.com/maurice-strong-lauds-chinese-model-at-2012-earth-summit/
  En till liten inblick i en maktfullkomlig man…..

 53. Jacob Nordangård

  Thomas P #47
  När argumenten tryter används härskarteknikens stämplar. Det finns viktigare saker i livet än att vara rädd för det mest löjeväckande hot som har pådyvlats mänskligheten. Men om du vill göra det så är du fri till det. Hela hotretoriken är dock gammal maktstrategi som använts sedan urminnes tider och det är enastående att välutbildat folk köper det så lättvindigt. Har du läst kapitlet ”The Vacuum” i Romklubbens ”The First Global Revolution”?

 54. Kenneth Mikaelsson

  Och du… TP… du har rätt jag HATAR…. men det finns en anledning till det…

 55. Guy

  Thomas P #38
  ”Det sa folk redan på 80-talet när jag började intressera mig för frågan. Tänk om det istället är så att de som oroar sig har rätt och att det är därför de engagerar sig, inte för några andra suspekta politiska mål?”
  Det finns nog orsak att oroa sig för dom ”suspekta” målen. Hbl idag: ” Forskare i klimatpolitik (?) Joeeta Gupta ritar upp framtidsvärlden med ”globalt lagstyre”. Lagstyre betyder att ingen kung eller despot kan stå över statens lagstiftning och ”globalt lagstyre”, åtminstone inom klimatpolitiken.”
  PS. Du har tydligen oroat dig i 34 år. Vad har hänt under den tiden (med klimatet) som ger dig orsak att fortsätta att oroa dig??

 56. Ingemar Nordin

  Jacob, jag tror att det finns ett stort antal inflytelserika och ofta mycket rika människor som i ett slags gruppsykologisk enighet är fullkomligt vettskrämda inför sina inbillade hot. I realiteten är det väl samma psykologiska mekanism som då det berättas spökhistorier framför en lägereld; plötsligt hör du saker från skogen bakom dig, från vägen, från havet – konstiga ljud. Håret reser sig i nacken. …
  Hela domedagsläran beträffande klimatet är byggt på självförstärkande loopar, och järntrianglar som stänger ute all forskning som pekar åt något annat håll än den världsbild som snurrar runt inom järntriangeln. Jag skulle tro att åtminstone 90 % av dem som för ut alarmismen faktiskt också tror på den – hur otroligt det än kan låta – de är rädda och orkar inte längre ta till sig någon nyanserad bild.

 57. Peter F

  http://wattsupwiththat.com/2009/12/15/news-on-the-new-non-scientist/
  Lite kan man hitta kring och om Wasdell.

 58. Thomas P

  Jacob #53 ”Det finns viktigare saker i livet än att vara rädd för det mest löjeväckande hot som har pådyvlats mänskligheten.”
  Ta och studera den vetenskap som ligger bakom! Tror du på allvar att så många av världens klimatforskare arbetar med ”det mest löjeväckande hot som har pådyvlats mänskligheten”? Det är intressant hur bland förnekarna det inte räcker med att påstå att AGW är ett ärligt misstag, inte ens att det är en avsiktligt bluff, nej, den värsta bluffen någonsin skall det vara.
  ”Hela hotretoriken är dock gammal maktstrategi som använts sedan urminnes tider och det är enastående att välutbildat folk köper det så lättvindigt. ”
  Har du missat att en hel del varningar genom historien visat sig sanna? De som varnade för Hitler hade t ex rätt, till skillnad från de som tyckte att det hotet var överdrivet, ”peace in our time”. Det finns också en hel massa tillfällen när verkliga hot förnekats eller bagatelliserats av kommersiella intressen eller som del av en maktstrategi, ta tobaksindustrins kampanj för att dölja rökningens risker som var enastående framgångsrik i att lura även välutbildat folk under lång tid.
  ”Har du läst kapitlet ”The Vacuum” i Romklubbens ”The First Global Revolution”?”
  Nej, jag är som jag skrev mer intresserad av vetenskapen. Har du läst Spencer Wearts ”The discovery of Global Warming” för att få lite historiskt perspektiv? Att folk av olika ideologisk schattering intresserar sig för problemet och har olika lösningar säger ingenting om huruvida hotet är verkligt eller inte så vad har romklubben med saken att göra?

 59. Jacob Nordangård

  Visst är det så Ingemar. Det handlar om gruppsykologi. Om inte människor skulle vara övertygade skulle det inte fungera.

 60. Jacob Nordangård

  Du är fri att tycka som du vill Thomas. Om du vill oroa dig för klimathotet och stå på barrikaderna så gör det. Jag tycker det finns andra mer ömmande problem i denna värld. Jag är förresten väl inläst på Spencer Weart. Jag läste honom inför skrivandet av mitt klimathistoriska kapitel. Därefter började jag gå igenom de olika aktörer som varit med och finansierat och föreslagit klimatpolicy. Det vände upp och ned på mycket av de föreställningar som media har projicerat på oss. Jag har inte skapat min uppfattning på en fikarast. Det är åratal av research av historiken som ligger bakom. Romklubben är förövrigt en aktör av stor vikt.

 61. Ingemar Nordin

  Typexempel är väl Rockström och Wijkman (särskilt Wijkman som har hållit på i domedagssvängen längre). Jag vet inte hur många artiklar jag har läst av dem, och hur många uttalanden i TV jag hört. Alltid samma ödesmättade tonfall, alltid samma katastrofiska budskap. Det har skrivits motartiklar som tagit fram fakta, vetenskapliga rapporter som pekar åt ett annat håll, och ekonomiska beräkningar på vad det skulle kosta att göra som de säger. Men inget verkar avsätta det minsta avtryck. Inga egentliga svar på kritiken. Det är som att hälla vatten på en gås – fullkomligt meningslöst. De bara går på i ullstrumporna, vilket gör att jag tror att de helt stängt av omvärlden och sedan länge dragit sig tillbaka i sitt grupptänk. Synd att media och partipolitikerna gjort likadant.

 62. Daniel Wiklund

  Du Thomas P som verkar ha koll på allt,då kan du ju ge exempel på klimatkatatsrofer som orsakats av utsläpp av koldioxid. Du kan också ge exempel på varningar om klimatkatastrofer som alarmisterna levererat under om senaste decennierna som visat sig sanna.

 63. ithomas kaijser

  Thomas P # 47.
  Vilka forskningsresultat (vilken vetenskap) syfter Du på?
  I din vetenskapliga värld är det kanske OK
  med matematiska modeller från vilka man får simulerade
  data som ligger långt från observationsdata.
  I min värld har jag andra värderingar.
  Bara för att man kan beskriva delarna i en matematisk
  modell på ett noggrannt och som det förefaller
  korrekt sätt, så länge som de simulerade data
  som erhålls från den matematiska modellen inte
  inte kan återskapa observationsdata ( mätdata)
  på ett tillfredställande sätt är inte den matematiska
  modellen mogen att användas; framför allt inte för
  viktiga ekonomiska beslut.
  Hade jag utvecklat en matematisk modell som gett
  så dålig anpassning mellan simulerade data och
  observerade data som fallet är beträffande
  de prognosticerade temperaturerna de senaste 17
  åren och de observerade temperaturerna
  skulle jag nog tvekat länge innan jag skickat
  ett manuskript till en tidskrift, eller litat på
  min matematiska modell som prognosinstrument.
  Men kulturen är olika inom olika forkningsfält.
  Uppenbarligen behövs inte mycket rätt inom klimat-
  vetenskapen för att simuleringar från en matematisk
  modell ska bli betraktad som god vetenskap.
  Det är svårt att spå det framtida klimatet och därför
  är det kanske naturligt att man har stor tolerens
  när det gäller prognosmodeller. Vem vet?
  Thomas Kaijser

 64. Börje S.

  #58
  Din stora kärlek till kimathotet från Naturen verkar obesvarad. Naturen tycks inte vara intresserad att verifiera alla gruvliga löften om allt vedervärdigt som kommer att drabba oss pga världsmedeltemperaturhöjningen på 0,7º/sekel.
  25 år av klimathotsprofetior, den ena läskigare än den andra. varav INGEN gått i uppfyllelse. Är det inte dags att koppla av lite och se tiden an?
  Kanske skenar temperaturen en dag i framtiden. Då kan du ta upp tråden igen, kanske under utropet ”vavadetjagsa?”
  Och så återkommer jag till en egendomlighet som slog mig alldelese för sent.
  Om vi ska tro på utfallet av proxies och isborrkärnor så har klimatet alltid växlat. Perioder av värme följs av perioder av kyla, så säger erfarenheten.
  Men nu har en ökning av CO2-halten i atmosfären på 0,01% plötsligt utraderat va d som tidigare tyckts vara nästan en naturlag: Årsmedeltemperaturen i världen kommar aldrig mer att sjunka. Borta är de sjukdomsalstrande och eländesskapande köldperioderna och det för gott!
  I och med en CO2-haltshöjning på hela 0,01% så är alla möjligheter till kyligare klimat utraderade! Skönt det kan man tycka. Om man tror på`t vill säga.
  Det finns många som tror på`t t ex Thomas P, men de tycker inte alls att det är bra, de menar att det är det värsta som hänt på klotet sedan det var en otäck liten gredelin gasboll (jordhistorik citerad från Povel Ramels radioserie ”Herr Hålm!” http://www.povelramelsallskapet.se/povelfakta/radio/herr_halm.htm )
  För egen del tycker jag som sagt att det är mycket underligt att klimatet övergett en av sina värsta ovanor, att efter en behaglig värmeperiod plötsligt dra till med isande kyla utropandes med ett hånskratt ”Hahahaha! Fick NI”!
  Visserligen ligger 97% av klimatforskarna bakom denna insikt, så jag MÅSTE ju tro på det annars kan det gå mig illa en dag när lagstiftningen om brottsliga uttalanden kommit i takt med klimathoteriutvecklingen.
  Men än är ingen tillförlitlig tankeläsare uppfunnen (hoppas jag), så än vågar jag tänka för mig själv när ingen ser på: ”97% av klimatforskarna kan inte vara riktigt kloka i huvet.”
  (För min säkerhets skull måste jag påpeka att stycket ovan om klimatforskarna som inte är kloka i huvet är tillagt av moderatorn eller nån annan i redaktionen. Jag har i alla fall INTE skrivit det.)

 65. Thomas P

  Jacob #60 ”Därefter började jag gå igenom de olika aktörer som varit med och finansierat och föreslagit klimatpolicy. ”
  Och vad har det med saken att göra? Existensen av AGW har väl inget att göra med om och i så fall vilken policy olika grupper föreslagit för att hantera det? Tobakens risker upptäckte först i nzityskland (det hade inget med nzismen att göra, resultaten råkade bara bli klara när de tagit makten). Efteråt avfärdades dessa just för att de associerades med nzisterna, men vetenskapen var det inget fel på, och som resultat dog tiotals miljoner genom att agerandet mot rökning fördröjdes. Att du ogillar Romklubben är inget argument för att AGW inte är ett problem.
  ” Om du vill oroa dig för klimathotet och stå på barrikaderna så gör det. Jag tycker det finns andra mer ömmande problem i denna värld.”
  Det finns många ömmande problem, men om du nu inte tycker just denna fråga är intressant varför ägnar du den så mycket tid? Du står ju själv på barrikaderna, bara på andra sidan av dem!

 66. Kenneth Mikaelsson

  Vadå .. ideologiskt ånglås…. 🙂

 67. Börje S.

  Jacob söker väl sanningen, så som forskare förväntas göra.
  97% av klimatforskarna söker argument för att uppfylla uppdragsgivarnas önskan om sådana som ger den anledning att beskatta och på andra sätt avgiftsbelägga koldioxid samt ge FN mandat att reglera utsläppen.
  Så 97% av en ny liten gren av forskningen söker inte sanningen, de söker önskade argument, annars får de inte betalt.
  (Siffran 97% är inte mitt påhitt. Den kommer från en pälrevjuad rapport, från Australien tror jag, och den används flitigt som klimathotsargument i debatten.)

 68. Thomas P

  Börje #67 Borde man då inte se att 97% av forskarna i de länder där regeringarna inte vill vidta åtgärder mot AGW också finner resultat som talar emot AGW?

 69. Jacob Nordangård

  Thomas P 65 #
  Finansiärer och bakomliggande agendor har faktiskt ganska mycket med det hela att göra. Deras intresse för en fråga är avgörande för att få upp den på dagordningen. Mitt intresse för frågan handlar till stor del om att jag tycker det är bortkastad tid att ägna sig åt ickeproblem som klimatet och att det är bättre att ta tillvara på livet. Inte gå omkring med en ständig ångest över sin egen existens. Vi kommer dock inte längre i vår diskussion. Du har en position som du försvarar till varje pris och det spelar ingen roll vad jag presenterar för dig. I dina ögon är jag fienden och befinner mig i skyttegraven på andra sidan. Du letar efter fel istället för att försöka sätta dig in i ett annat perspektiv.

 70. ThomasJ


  Jag ser det mer vetenskapligt och den biten kan man inte trolla bort med några konferenser.

  Jojo, mer vetenskapligt från skribenten ifråga måste definitivt kvalificeras som varande/bevisad diagnos på fullödig distorsion o/e mutad/paid av fossila intressen – obs! ej fossila bränslens intressen… 😉
  Go figure!
  Mvh/TJ

 71. Kenneth Mikaelsson

  https://www.youtube.com/watch?v=NDIYo1TvLAQ&list=UUAR0Oi4L0Om4F26uwpANgCg
  En kort och sevärd snutt…
  De 97% helge… tänk på posenten…. har aldrig existerar…. annat än i huve på en pr man..

 72. Kenneth Mikaelsson

  Mera 97%
  http://joannenova.com.au/2013/09/cooks-97-consensus-is-a-case-study-of-agnotology-ignorance-and-misinformation/

 73. Ann LH

  Jacob, Thomas P’s avslöjande fråga till Dig om Du, just Du av alla, läst S. Weart visar verkligen vilken smal insikts- och åsiktskorridor han har. Nog om det men som sagt generande och avslöjande var det!
  Min fråga gäller om Du har läst och/eller haft kontakt med R. Darwall.
  Jag ägnade rejält med tid i vintras åt hans omfattande bok om The Age of Global Warming, men såg inga direkta spår av Dina forskningsrön där. Du skrev då på bloggen här att Du ännu inte läst hans bok men skulle kanske återkomma om den. Som jag ser det skulle Dina insikter ytterligare berika hans bok. Har Du något att tillägga här och nu?

 74. Göd inte nättrollet! Thomas P vet mycket väl att det finns exakt noll vetenskapligt stöd för uppfattningen att det är en klimatkatastrof på gång och han vet att klimathotet hålls vid liv av politiska skäl och inte vetenskapliga. Ändå försöker han inbilla läsarna här att det är annorlunda.

 75. Thomas P

  Jacob #69 Nej, vi kommer nog inte längre. Du har din position som du försvarar till varje pris att alla forskare i området är köpta eller styrda och att det enbart är genom att studera dessa som påstås ligga bakom styrningen (dock naturligtvis inte kol-, olje-, gas eller bilindustrin, de är alldeles för fattiga för sådana påtryckningar…) som man kan lära sig något. Själv tror jag lite mer på vetenskapen som process att nå sanning.
  ”Mitt intresse för frågan handlar till stor del om att jag tycker det är bortkastad tid att ägna sig åt ickeproblem som klimatet och att det är bättre att ta tillvara på livet. Inte gå omkring med en ständig ångest över sin egen existens. ”
  Vilket i en annan tappning blir att du ägnar dig åt önsketänkande. Du vill inte oroa dig och därför övertygar du dig själv att det inte finns något att oroa sig över.
  ” Du letar efter fel istället för att försöka sätta dig in i ett annat perspektiv.”
  Du är verkligen totalt övertygad om att du har rätt och att alla som inte håller med bara inte satt sig in i frågan. Ändå har jag inte sett något i denna tråd som visar på att du förstår frågan, den verkliga frågan alltså, den om AGW är ett problem, inte vad olika politiska aktörer gör.

 76. Jacob Nordangård

  Ann LH #73
  Jag återkommer till Darwalls bok i kommande inlägg.

 77. Daniel Wiklund

  Såna som du Thomas kan väl ägna er tid åt att tänka ut kommande klimatkatastrofer, men i ljuset av jordens klimathistoria så är det meningslöst att prata om klimatkatastrofer orsakade av människan. Men ni nöjer er inte med det, det gräver stora hål i börsen med tanke på att vi i Sverige är bäst på koldioxidskatter. Och du får gärna ge mig ett exempel på att de skatter som inhåvas på nåt sätt påverkat/påverkar klimatet.

 78. Gunnar Strandell

  Thomas P
  Du skriver att du ser det vetenskapligt Det är hedervärt och helt OK.
  Jacob beskriver hur det politiska begreppet ”klimathot” etablerats i vårt samhälle och forskar om det.
  Det är också hedervärt och oberoende av om det finns ett verkligt hot eller inte.
  Att ni båda redovisar era olika personliga ställningstaganden visavi vetenskapen och politiken tycker jag är bra för, det visar hur stor spännvidd det finns i argumenten och att de färgas av ens ideologi och värderingar.
  Men jag tycker att Jacob tar en poäng när han skriver att Wasdell hade del i lanseringen av ”tipping points” och du tonar ned Wasdells inflytande. 😉

 79. Kenneth Mikaelsson

  Måste verkligen fråga dig TP …. vad har du här att göra??? du har nog inte övertygat en enda person på denna blogg att just din ståndpunkt är den rätta.. och av vad jag läst så har jag inte sett att du kommit med ett enda vettigt svar på någon fråga du fått (jag kan ju ha missat nått av bombningen du utfört)
  samt har ej sett eller hört dig erkänna att du tagit till dig av det som framförts här…
  Så endera är du en som njuter av självspäkelse eller har du fått nåt betalt för att uppehålla dig här?
  Hur som helst en knepig fan är du allt… 🙂

 80. Thomas P

  Gunnar #78 ”Men jag tycker att Jacob tar en poäng när han skriver att Wasdell hade del i lanseringen av ”tipping points” och du tonar ned Wasdells inflytande.”
  Och vad får dig att tro att Wasdell hade så stor betydelse för detta? När drog han t ex upp det hela första gången? Inom klimatvetenskapen har olika sådan möjligheter diskuterats länge.
  Kenneth #79 Och hur många har du själv övertygat här, och i sådana fall om vad?

 81. ThomasJ

  Nej, vi kommer nog inte längre… Jag hävdar att månen är en, enligt datamodellerna, en 4-kantig ost av mögelart, och du hävdar att det så inte är fallet enligt all känd observationsdata/-fakta… Undrar ngn på att ’man’ (trollet) inte kommer längre…? Jeez! Blågul Bob Ward i högform, månne…?
  //TJ

 82. Kenneth Mikaelsson

  Tja en sak i alla fall.. att det existerar troll ……. och stupiditeten på dem är svårt med ord beskriva….

 83. Ann LH

  #76 Jacob det ser jag fram emot!

 84. Daniel Wiklund

  Jag ber dig igen(Thomas p) att ge mig exempel på att dom skatter som vi får betala i Sverige för utsläpp av koldioxid har påverkat klimatet. Och exempel på att dom hot om klimatkatastrofer som alarmisterna varnat för under minst 20 år blivit till sanning. Du har likheter med aprilvädret,väldigt oberäknelig,kan ju kanske haförstärkts av växthusgasutsläpp.

 85. Gunbo

  Visst är det bra att belysa den politiska sidan av klimatfrågan och de överdrifter som förekommit/förekommer. Det vi ser är att den värsta hotbilden framförts främst av opinionsbildare och politiker á la Al Gore. Bland klimatforskarna är de flesta mycket mindre säkra på domedagen. Men jag tycker att meningen ”Klimathotet är ett imaginärt problem som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det och att en stor andel aningslösa väljer att tro på det” också är en överdrift. Går man tillbaka till tiden före IPCC och läser vad t ex Roger Revelle och andra forskare skrev ser man en uppriktig oro för framtida problem p g a CO2-utsläppen. T o m vår egen klimatexpert, Lennart Bengtsson, skrev den 15 december 2013:
  ”Däremot bör man nog ta itu med växthusgasökningen ty den är ändå litet mer angelägen ty det är som att jämföra en fridfull oxkärra med en Porche på Autobahn där oxkärran får representera solvariationen.”

 86. Gunnar Strandell

  Thomas P #80
  Jag läser i Jacobs inlägg att just hotet från ”tipping points” har lanserats av den politiska delen av klimatrörelsen, där Wasdell verkat.
  Visst är det sant att alarmistiskt lagda vetenskapare också fört fram tankarna, men vetenskapen som den förs fram av IPCC AR5 tonar faktiskt ned hoten från ”tipping points”.
  Du får förlåta mig om jag ser med ironi på din deklaration om att du ser det hela vetenskapligt, när jag vet att du med kraft fört fram det politiska budskapet.

 87. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #84
  Sverige införde koldioxidavgifter 1991, men det hjälpte inte mycket.
  Från 1 januari 1995 har vi haft koldioxidskatt istället och då tog det tydligen skruv, för den globala temperaturökningen har avstannat.
  Det är nog det som gör att andra länder inte är lika entusiastiska över koldioxidskatt. I USA verkar det som om att det räcker med att frågan väckts för att de ska drabbas av kalla vintrar och torra somrar. 😉

 88. JIMMY

  Påminner om den viktiga informationen från Lord Monckton från 15 okt 2010 om FNs Maurice Strong som skapade lögn bluffen med FNs religiösa Gaia feodala politiska ovetenskapliga IPCC som syftar till att beskatta all mänsklig aktivitet genom den ofarliga spårgasen co2 som ger liv i naturens fotosyntes och det helt normalt varierade klimatet som inte är statiskt utan förändring tack vare solens normala cykler genom tidens säkra gång.
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=kHyMYEzRyf8
  Alan Watt on Alex Jones Tv 1/4:Who is Maurice Strong
  http://www.youtube.com/watch?v=U-6XNVmSpnI&feature=related
  George Hunt, History of Rothschild’s UNCED Bank, interview
  http://www.youtube.com/watch?v=HqRvade7YgE

 89. #76, Jacob
  Det ser även jag fram emot.

 90. Kenneth Mikaelsson

  #85 Gunbo
  Om du tror att en Porche slår en oxkärra så flukta in på denna..
  https://www.youtube.com/watch?v=CNs7b36ZsaY&list=PLHSoxioQtwZcJj_9clLz7Bggso7qg2PDj
  Och om du nu tror på CO2 spöket så förklara då varför samtliga planeter i vårt solsystem har upplevt en temperaturhöjning..
  Fast med din logik så är det väl att vi kör bil här på jorden…

 91. ThomasJ

  Detaljerad analys (lång) av orsakerna till att gröntalibaner hatar frihet, av Ben Pile. Ett utengemärkt exempel på ’måste läsas’. Länk:
  http://www.climate-resistance.org/2014/06/why-do-environmentalists-hate-liberty.html
  Mvh/TJ

 92. Guy

  Thomas P #75
  ”Ändå har jag inte sett något i denna tråd som visar på att du förstår frågan, den verkliga frågan alltså, den om AGW är ett problem, inte vad olika politiska aktörer gör.”
  Är AGW ett problem?? Hur har det visat sig på annat sätt än att otroliga mängder pengar har slösats utan någon synlig verkan.
  Gunbo # 85
  ”Klimathotet är ett imaginärt problem som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det och att en stor andel aningslösa väljer att tro på det” också är en överdrift.
  Klimathotet kan man påstå att alltid har funnits eller så har det aldrig funnits eftersom vi lever i en föränderlig värld som vi måste acceptera som sådan. Beror på hur man ser på saken, eller hur?

 93. Kenneth Mikaelsson

  TP är inte på denna blogg för att göra nått gott TP är bara här för att förstöra förvilla och fördumma
  ger mig på att endera får han betalt eller så känner han sig viktig när han är här och sliter sitt hår för att finna infallsvinklar som han kan utnyttja… TP är bara ett troll inget mera…….

 94. Ann LH

  Gunbo #85, har du glömt de bevingade orden om att se sig för innan man hoppar eller hoppas du kanske att vi andra har glömt?

 95. Gunbo

  Guy #92,
  Ja, visst har människor tidigare varit rädda för klimatförändringar, då mest för ett kallare klimat. Men det främsta jag fäste mig vid i Jakobs mening var: ”som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det”. Det stämmer inte. Den lilla gruppen av inflytelserika opinionsbildare överdrev forskarnas varningar. De varningarna förekom långt innan IPCC bildades. Roger Revelle tyckte 1990 att det var lite väl tidigt att ta till drastiska åtgärder och ville vänta med sådana något decennium till. Andra forskare som såg temperaturen stiga under 90-talet för att kulminera 1998 tyckte att det var dags att reagera. Opinionsbildare och politiker (och ett antal forskare) förstorade upp hotbilden för att få folk att reagera. Så problemet med CO2 är inte något politiskt påhitt. Som jag skrev har också Lennart Bengtsson ansett att det är ett problem även om det inte ”brinner i knutarna” ännu.

 96. Gunbo, för någon dag sedan bad jag dig att korrigera ett av de värre osanna påståenden från dig (som jag misstänker var skrivet affekt, emotionellt ur balans ). Jag skulle fortfarande vilja att du gör det, gärna åföljt av en ursäkt också!
  Vad jag vet har detta ännu inte skett ….
  Jag tänker dock påminna dig om detta (i vänliga ordalag än så länge … ) och fortsätta påminna dig.

 97. Guy

  Gunbo #95
  ”Men det främsta jag fäste mig vid i Jakobs mening var: ”som endast finns för att en liten grupp inflytelserika människor har salufört det”. Det stämmer inte. Den lilla gruppen av inflytelserika opinionsbildare överdrev forskarnas varningar.”
  Överdrev, saluförde, gjorde reklam för. Skillnaderna är i mitt tycke ganska små. Dessutom är bevisen för CO2:s effekter obefintliga eller värdelösa, speciellt med tanke på dom senaste decenniernas utveckling.

 98. Åke N

  Kenneth #79.
  Jag har häckat på denna blogg sedan den hette Inga Dogmer och drevs av Maggie. Under denna tid har Thomas P lovat att dra sig tillbaka ett flertal gånger men alltid återkommit och jag har undrat varför. Vad är det som driver honom och hur kan han offra så mycket tid som han gör?

 99. Kenneth Mikaelsson

  Tja endera så är det den tråkigaste personen i universum..
  eller så är det någon som jobbar åt WWF, grön piss eller aphuset.
  eller så har han någon diagnos… för här platsar han inte in på en enda punkt ..

 100. Kenneth Mikaelsson

  Och det lutar åt det sistnämnda…

 101. Börje S.

  ”Bloggen erbjuder en plattform där olika åsikter inom klimat-, energi-, och miljödebatt kan mötas.”
  https://www.klimatupplysningen.se/om-bloggen/
  Sluta hacka på Thomas. Han är som han är.
  Skriv något tänkvärt i stället.

 102. Kenneth Mikaelsson

  Tycker att en som har som sin livs uppgift att förgifta denna blogg och inte tillför nått av värde behöver inte vara här… samt en som har dumförklarat samtliga här borde ju tåla att få igen lite ”kärlek”..
  (det är ju bara en skit blogg) eller..

 103. Gunnar Strandell

  Kenneth Mikaelsson #102
  Jag håller inte med dig.
  Thomas P och Gunbo för fram sina tolkningar av det de tar in i den strida ström av klimatinformation som finns på nätet och de är duktiga på att detektera och påpeka när någon av redaktörerna eller kommentatorerna motsäger sig själva.
  Det är nyttigt att få sina tankar kritiskt granskade utifrån andra utgångspunkter än de egna. En blogg där alla bara formulerar ryggdunkningar till varandra är långt mindre intressant och blir helt ointressant om den dessutom tänjer på sina regler för moderering för att slippa opposition.
  Jag kan hålla med om att ordvalen då och då är onödigt hårda, men där är ju du knappast något föredöme. 😉

 104. Kenneth Mikaelsson

  Ska ta det lite lenare med ömfotingarna…

 105. JMH

  Börje S #101 & Gunnar Strandell #103
  Håller med herrarna!

 106. Gunnar Strandell

  Kenneth Mikaelsson #104
  Det uppskattar jag, och jag länkarna du bidrar med för att de provocerar mig att tänka efter och ibland reagera.
  Tack för dem!

 107. Adolf Goreing

  #102 osv.
  TP har en mycket viktig uppgift på denna blogg. Annars skulle det mest bli en massa poänglöst ryggdunkande. TP sammanfattar utmärkt hur alarmister resonerar och argumenterar. Ovärderligt att få skeptikerargumenten slipade. Om inte TP fanns här skulle vi vara tvungna att uppfinna honom!

 108. Gunnar Strandell

  Adolf Goreing #107
  Du antyder väl inte att Thomas P är en halmgubbe?
  I så fall tror jag mer på att det är Gunbo! 😀
  Fotnot.
  Jag ber om ursäkt , men kommentaren från Adolf Goering fick mig att tänka på den eviga diskussionen i Svenska MAD:s insändarspalter, om det var Lasse O’Månsson som skrev alla inlägg själv.
  Och det är ju fredag.

 109. Gunbo

  Jonas,
  Om du vill att jag ska korrigera och be om ursäkt för mitt påstående ber jag DIG korrigera följande:
  ”Du har verkligen inte förespråkat någon ”förutsättningslös vetenskaplig debatt utan personangrepp”!
  (Angående ‘personangrepp’ är du också skenhelig. Du ägnar dig åt väldigt mycket smutskastning, undviker nästan alltid skafrågorna, och hejar (generellt) på dom som är etter värre.”
  Likaså detta:
  ”Nej Gunbo, du är nog en av de allra värsta streck-dragarna bland alla dem som vill hitta ‘kopplingar’ mellan en nykter syn på klimatet och politik och allt nästan vad som helst som kan misstänkliggöras eller fås att se ut som värsta smutsen.”

 110. CecilB

  14:10
  https://www.youtube.com/watch?v=lMBt_yfGKpU
  Min observation om folket bakom AGW.

 111. Gunnar Strandell

  CecilB #110
  Jag gav bara klippet 15 minuter av min tid, men det lovade att repetera budskapet sex gånger, så jag tror inte jag missade något väsentligt.
  Om du menar att det liknade AGW genom att stapla oomtvistade fakta från laboratorieförsök och blanda dem med några valda faktorer för att göra en smet som tolkas i nyuppfunna definitioner av kända begrepp, där de sedan påstår sig kunna dra långtgående, men detaljerade projektioner om ett kaotiskt system, så håller jag med dig.
  Om du däremot menar att argumentationen var stark och vill likna det med AGW räcker de 15 minutera jag såg för att samla tillräckligt med skeptiska argument för att inte behöva se fortsättningen och de utlovade upprepningarna.
  Tack för länken!
  Den fick mig att reflektera och reagera.

 112. Gunbo,
  OK, får höra din ’korrigering’.
  Jag korrigerar gärna saker där jag har (haft) fel.

 113. Gustav

  Thomas P:
  Håller helt med dig om att det är klokt att lyssna på vad forskarna säger! Fast man bör inte lyssna inom alla områden, vissa går det inte att veta något om alls… Också intressant det där med att oljeindustrin skulle ha använt sina finansiella muskler för att påverka forskare? De inom IPCC som gjort utsläppsscenarierna kan då inte komma från olje- kol eller gasindustrin eftersom de då säkert är köpta? Kommer de inte från dessa industrier kan man måhända ifrågasätta vilka kunskaper de har om framtida utvinningstakt av fossil energi. Det kan väl inte vara så att IPCC har fabulerat ihop SRES utan att ha backning i peerad litteratur?

 114. Gustav,
  Diskussionen mellan Thomas P och Jacob Nordangård är intressant. Det verkar på mig som Thomas inte har kunnat ta till sig vad det är Jacobs forskning går ut på. Som jag förstår det hela är det fråga om att studera hur klimatfrågan manifesteras i olika organisationer och sociala nätverk och miljöer och göra jämförelser med liknande processer när det gäller andra internationellt viktiga frågor. Man ställer upp hypoteser och prövar dem mot observationer och kommer på detta sätt fram till sina slutsatser.
  Thomas kan inte acceptera de slutsatser som Jacob kommit fram till. Han tror uppenbarligen inte att dessa slutsatser är rimliga från sina naturvetenskapliga utgångspunkter. Men Jacob har andra utgångspunkter inom det forskningsområde han verkar i och kommer till dessa slutsatser. Thomas kan förmodligen inte sätta sig in i Jacobs vetenskapliga resonemang eftersom han inte är insatt i området. Därför blir diskussionen snart ointressant för Jacob och han avslutar den.

 115. Thomas P

  Pehr #114 ”Det verkar på mig som Thomas inte har kunnat ta till sig vad det är Jacobs forskning går ut på. Som jag förstår det hela är det fråga om att studera hur klimatfrågan manifesteras i olika organisationer och sociala nätverk och miljöer och göra jämförelser med liknande processer när det gäller andra internationellt viktiga frågor. ”
  Vad tycker du om ett påstående som ”Det finns viktigare saker i livet än att vara rädd för det mest löjeväckande hot som har pådyvlats mänskligheten”? Är detta vad du anser vara resultatet av seriös forskning? Mitt problem med Jacobs skriverier är att de förutsätter att AGW är en bluff styrd av olika nätverk, han verkar väldigt lite intresserad av den vetenskap som ligger bakom.
  Jag tycker det verkar på dig som om du inte tagit till dig var trådens diskussion handlat om. Du bara hoppar in för att ge mig en känga och du blir i det avseendet alltmer lik Jonas N.

 116. Gustav

  Thomas P:
  ”Mitt problem med Jacobs skriverier är att de förutsätter att AGW är en bluff styrd av olika nätverk, han verkar väldigt lite intresserad av den vetenskap som ligger bakom.”
  Vad anser du att Jacobs forskningsområde utgör?
  I diskussionen med Jacob ovan hänvisar du flera gånger till att många forskare har ansett klimathotet som allvarligt. Väl så! Detta instämemr jag med till 100% och jag inser att jag aldrig kommer kunna (eller vill) nå tillräckligt med kunskap för att rimligen hitta luckor i forskarnas arbete.
  Dock blir inkonsekvensen absurd när hur du i nästa andetag tycker dig berättigad att kasta Jacobs forskning i papperskorgen precis som du gör med Globala Energisystems (som numera är mainstream i forskningssammanhang) forskningsresultat. Varför är det alltid bara upp till dig att bedöma när forskning är bra eller när den är skräp? Sen är det klart man skiljer på om Jacob utrtycker sig inom sitt fackområde eller om han talar som en allmän privatperson. När han säger att han tycker det finns viktigare saker än klimathotet så spelar det ingen roll vilken expertis han hade besuttit. Ett sådant uttalande måste alltid baseras på ”värderingar” och där kan det aldrig finnas någon expertis! Är blå eller röd finast?

 117. Thomas 115,
  ”Vad tycker du om ett påstående som ”Det finns viktigare saker i livet än att vara rädd för det mest löjeväckande hot som har pådyvlats mänskligheten”? Är detta vad du anser vara resultatet av seriös forskning?”
  Jag kan i och för sig förstå att du tar vid dig av en sådan formulering, men du har ju också påfrestat Jacob i denna debatt, så jag förstår hans irritation. Påståendet är naturligtvis inte att se som resultatet av forskning, dessa har presenterats på annat sätt. Men det ger en hum om vilka forskningsresultat Jacob har kommit fram till.
  Gustav vidareutvecklar resonemanget på ett utmärkt sätt i #116 som jag ansluter mig till.
  ”Jag tycker det verkar på dig som om du inte tagit till dig var trådens diskussion handlat om. Du bara hoppar in för att ge mig en känga och du blir i det avseendet alltmer lik Jonas N.”
  Det gäller hotet om domedagen som psykologiskt vapen och jag har följt den diskussionen ett tag i samband med boken Dommedagsklockan. Så jag har utbildat synpunkter på ämnet så det var inte för att ge dig en känga, utan för att komma med mina synpunkter som jag kom hit. Jag blev inspirerad av Gustavs svar #113 till dig.

 118. Gunbo

  Jag ser Jacobs forskning som en motsvarighet till Naomi Oreskes Merchants of Doubt men sedd från ”den andra sidan”.

 119. Pelle L

  Gunbo #118
  Intressant synpunkt!
  Kan du förklara mera hur du ser likheterna mellan deras forskning?

 120. Gunbo #118,
  Jo, jag ser också den parallellen. Detta var förresten en av de saker jag diskuterade i mitt blogginlägg för några veckor sedan:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/30/klimatmodellernas-misslyckanden-leder-tankarna-till-oreskes-nordangard-och-domedagsklockan/

 121. Stickan no1

  Gunbo #118
  Lustigt. Naomi och Naomi
  Jag ser Jacobs forskning som bekräftelse av att Naomi Kleins teori från boken Chockdoktrinen också använts inom klimatpolitiken. Rent karbonpapper. 😉
  http://www.naomiklein.org/shock-doctrine

 122. Gunbo

  Pelle L #119,
  ”Kan du förklara mera hur du ser likheterna mellan deras forskning?”
  Båda två studerar de politiska och ekonomiska intressen som finns inblandade i klimatfrågan. I korthet kan man säga att Oreskes fokuserar på den sida som velat motarbeta och förhala åtgärder mot CO2-reglering medan Nordangård rannsakar den sida som förespråkar och arbetar för sådan reglering.

 123. Gunbo

  Pehr B #120,
  Tack för länken till artikeln! Jag har nog missat den liksom många andra p g a ”jordbruket”. Ska läsa den nu.

 124. Thomas P

  Pehr #117 ”Men det ger en hum om vilka forskningsresultat Jacob har kommit fram till. ”
  Nej, det är precis det det inte gör! Jacob har inte forskat om vetenskapen bakom AGW, och det är den man måste känna till för att kunna bedöma om hotet är ”löjligt” eller inte. Dessutom behövs en god portion arrogans för att även om han hade de kunskaperna avfärda alla andra kunniga forskare som tar hotet på allvar. Dock inte förvånande med den förståelse du visar Jacob, så är det ju alltid när någon på din sida säger något dumt, då dyker ursäkterna fram. Han vart tydligen ”påfrestad” över att inte alla höll med honom om Wasdells betydelse.
  Gustav finner jag mest löjlig nuförtiden när han, oberoende av ämne, skall klämma in en kommentar att jag inte tillräckligt vördnadsfullt tror på samma expertgrupp som han om takten man kan utvinna fossilbränslen framöver, speciellt som han helt blundar för alla förbehåll dessa gör i sina arbeten. Både #113 och #116 handlar ju i grunden om detta, inte om Jacobs forskning, den är bara en förevändning.
  Gustav ”Dock blir inkonsekvensen absurd när hur du i nästa andetag tycker dig berättigad att kasta Jacobs forskning i papperskorgen precis som du gör med Globala Energisystems (som numera är mainstream i forskningssammanhang) forskningsresultat.”
  Jag slänger ingen forskning i papperskorgen, däremot tillåter jag mig att granska den kritiskt vilket du uppenbarligen inte tolererar. Att slänga forskning i papperskorgen, det är bara sådant som Lennart Bengtsson tycker man skall ägna sig åt.

 125. Gunbo

  Stickan no1 #121,
  Tack för länken! Mycket intressant. Jag håller med om att naturkatastrofer som orkaner m m utnyttjats i propagandasyfte av den sida som vill få till stånd snabba åtgärder mot CO2-utsläppen. Så visst finns chockdoktrinen till en viss del även där. Men det är ändå långt ifrån den politiska och ekonomiska samverkan som fanns i USA för att utnyttja situationen i Irak. Som det står i artikeln:
  ”At the most chaotic juncture in Iraq’s civil war, a new law is unveiled that would allow Shell and BP to claim the country’s vast oil reserves”.

 126. Gustav

  ThomasP:
  Jag försöker faktiskt inte nöta mot dig, jag vill bara förstå. Om GES säger (och min bild är att det finns en stark konsesnsus om detta) att peak fossil innebär att SRES är starkt orealistiska, då kan det jämställas med att kasta deras forskning i soptunnan om man hävdar att man inget kan veta om framtida utvinningstakt.
  Ok det finn olika uppfattningar men jag har frågar dig otaliga gånger om du kan hänvisa till en sådan. Har också frågat dig om du tycker IPCC hävdar att SRES är realistiska? Och i så fall bara måste de väl vara i maskopi med fossilindustrin? Hur kan de känna deras verksamhet bättre än dem själva?
  Sen måste man inte alls känna till forskning om klimatet för att kalla det löjeväckande som hot. Detta är en värdering och du vet inget om Jacobs livsåskådning. Vad tycker han är ett viktigt hot beror av hans värderingar och har inget med forskning att göra.

 127. Gustav

  Thomas P:
  Och det där med kritiskt tänkande tycker jag inte håller. Antingen får man lita på proffsen eller så går man på sin egen förmåga. Du kan inte säga att Jacob bör vara skraj för klimatet för att forskarna säger så och i samma andetag avfärda forskning om utvinningstakt av fossil energi med hänvisning till kritiskt tänkande.

 128. Thomas P

  Gustav, Du är den som vill kasta SRES i soptunnan. När det gäller kritiskt tänkande kan man t ex läsa förbehåll i olika artiklar, typ att om det handlar om en artikel om möjlig utvinningstakt för konventionell olja-, gas- eller kol så är den inte direkt tillämpbar på nya utvinningsmetoder.

 129. Thomas #124, det stämmer kanske att du inte är kapabel att värdera vad som är (och baseras på) riktig forskning, och vilket som bara är ännu en intetsägande publikation som (egentligen) aldrig borde kallats ’vetenskaplig’.
  Eller som kan du trots allt det, och smiter ut genomom bakdörren (slutar ’försvara’ artikeln) i det ögonblick någon faktiskt har läst den. Och talar om för övriga (och dig) vad den faktiskt säger, vad stöd den har för det, och hur mycket sådant kan vara värt.
  Däremot är det bara tröttsamt att behöva se dig posera om ’vetenskap’ när du närmast undantagslöst undviket att hantera det faktiskt innehållet … Tex behöver man alls inte ha ’forskat på vetenskapen bakom AGW’ för att läsa vad sådan faktiskt säger, eller bara huruvida den verkligen sägs förutskicka något klimathot.

 130. Guy

  Thomas P #124
  ”Nej, det är precis det det inte gör! Jacob har inte forskat om vetenskapen bakom AGW, och det är den man måste känna till för att kunna bedöma om hotet är ”löjligt” eller inte. Dessutom behövs en god portion arrogans för att även om han hade de kunskaperna avfärda alla andra kunniga forskare som tar hotet på allvar.”
  Hur är det med att avfärda alla kunniga forskare som inte tar hotet på allvar?
  Har du märkt att du har börjat skriva in argument och åsikter som kan användas av bägge ”lägren”.
  Jag läste just en grundkurs i aerodynamik. Inledningen börjar med att beskriva atmosfären med att den ”består av olika gaser, av vilka dom viktigaste är 78% kväve, 21% syre samt 1% vattenånga, argon, koldioxid och så vidare”. På något vis ger det perspektiv på koldioxidens betydelse.

 131. Gustav

  Thomas P, #128:
  Vet inte hur många gånger jag behöver säga det: DET ÄR FULLKOMLIGT IRRELEVANT VAD JAG, DU ELLER NÅGON ANNAN FÖRSTÅSIGPÅARE TYCKER I DENNA FRÅGA. Att jag tycker att SRES är överdriven är bara för jag kan läsa innantill i den omfattande artikelsamling som uttryckligen påvisar detta! Har länkat dig så många gånger så jag inte orkar mer. Du däremot, har inte gett en enda sådan länk så jag undrar mycket intresserat vad det är för artiklar du lutar dig emot? Min misstanke är att du knappt ens kan nämna en framstående tidskrift där dessa frågor avhandlas? Ingen med insikt skulle (eller har) någonsin hänvisat till SRES angående vilken olje-, kol- eller gasproduktion vi kommer ha i framtiden.
  Att få dig att såga ett vetenskapligt område längs med fotknölarna är inte svårt. Det räcker med en enda fråga: Vad kan vi veta om möjlig framtida utvinningstakt av fossila bränslen?
  Du har tidigare svarat ’att det beror på samhällsutveckling och teknikutveckling och om dessa faktorer kan vi inget veta’. Dock verkar det finnas gott om forskare som tror sig veta en hel del om möjlig framtida utvinningstakt av fossila bränslen och som har åtskilliga publikationer i ytterst välrenommerade tidskrifter. När jag står mellan att antingen lita på forskarsamhället eller på en signatur kallad Thomas P på en blog som han säger sig avsky, ja då är valet svårt…
  Och för sista gånger Thomas P: IPCC har aldrig haft avsikten att påstå att SRES är realistisk ur de aspekter som GES beforskar. De har behövt någon form av ingångsvärden för sina modellberäkningar utan vilka de inte kan skatta temperaturutvecklingen. Är du verkligen av uppfattningen att SRES eller IPCC behandlar detta? Finns det verkligen representanter från big coal, gas och oil inom IPCC som hjälpt till att publicera SRES? Hur kan de annars anses representera sitt fackområde?

 132. Thomas #124,
  Jag har förståelse för att Jacob känner irritation när en ren lekman kommer med en massa pretentiösa påståenden om hans forskning.
  ”Dessutom behövs en god portion arrogans …”
  Just det! Det är sådant man irriterar sig på.

 133. Kenneth Mikaelsson

  Komihåg gott folk vi ska va snälla mot den nyttiga idioten… han som får oss alla på så bra humör.. Och jag menar inte Dumbo… så ta inte åt dig..

 134. Gustav

  Pehr B, #132:
  Precis vad jag också irriterar mig på hos Thomas P. Å enda sidan åberopar han (korrekt enligt mig) auktoriteter i form av klimatforskarsamhället och i nästa sekund så är det ok att förkasta forskning baserat på eget ’kritiskt tänkande’. Själv tycker jag kritiskt tänkande är bra men det är naivt att tro att mitt kritiska tänkande skall kunna hjälpa en klimatforskare med nya upptäckter. Var det inte ungefär detta som den senaste PISA-studien visade – att det krävs goda sakkunskaper för att kritiskt tänkande skall bli meningsfullt.
  Jag påstår mig inte vara expert på olja, kol eller gas men det har ändå utgjort mitt levebröd de senaste 10 åren. När man då möts av tvärsäkra uttalanden av en signatur på en blog som påstår att ’vi kan ingenting veta om framtida utvinningstakt av fossila bränslen för de beror på samhällsutvecklingen’, ja då får jag bilden att sakkunskaperna är för torftiga för att ett ’kritiskt tänkande’ skall vara meningsfullt. Likaså tänker jag angående TPs ifrågasättande av Jacobs forskning.

 135. gunbo

  Kenneth Mikaelsson #133,
  ”Och jag menar inte Dumbo… så ta inte åt dig..”
  Ha, ha, nej då, jag tar inte åt mig! 🙂