Lästips, uppdaterad

Läs gärna om den nya studien avseende fågeldöden på Näsudden här på Gotland. Hållbar elproduktion enligt Miljöpartiet, SNF och WWF.

http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2013/vindkraft-skordar-fler-fageloffer-an-man-trott/

Även om slutrapporten ännu inte är klar, kan det slås fast att vindkraftverken på Näsudden årligen dödar mellan 1000 och 1500 fåglar. Vad värre är, kan det konstateras att rovfåglar är överrepresenterade. Mårten Hjernquist drar slutsatsen att det årligen dör ca 20 örnar på hela Gotland efter kollisioner med vindkraftverk.

 

Det kan finnas anledning att uppmärksamma ett läsartips från en av våra kommentatorer från gårdagens Expressen. Stefan Fölster tar upp misslyckandet med den tyska energivändningen i en artikel. Vi har vid flera tillfällen tidigare tagit upp Tysklands energipolitik här på klimatupplysningen.

Passar på att visa en bild av hur människor lokalt uppfattar påverkan på deras närområde vid en etablering av en vindkraftspark. Centerpartiet och Miljöpartiet som säger sig värna om folket på landet borde studera denna.

attitydlokalt

Den enda parameter som visar en påtagligt positiv bild är förväntningarna på kommunikationer och vägar i fjällen. De punkter som ligger nära tre innebär att den samlade bilden är varken positiv eller negativ. I praktiken är det dock så att människorna är splittrade, en del tycker det är bra, andra är starkt negativa och det skapar en osämja i bygden – ett i mitt tycke stort miljöproblem. Med tanke på de stora kostnader som alla privata energiförbrukare får bära kan jag inte se annat än att Sverige måste omvärdera sin huvudlösa vindkraftssatsning. Flertalet människor lokalt har en påtagligt negativ förväntning på hur vindkraften kommer att påverka traktens landskap, natur och kulturvärden, ljudmiljön, fastighetspriserna, djur på marken, fåglar och fladdermöss, jakt el fritidsintressena, turismen etc.  för Bilden har följande förklaring från rapporten:

Ett index över alla effekter visade att den övergripande attityden till lokala effekter var något negativ (m = 2,57). Deltagare i miljöerna Fjäll, Hav och Öppet landskap var signifikant mer positiva än deltagare i miljön Skog.

Källa: Vindkraft i öppet landskap, fjäll, skog och öppet hav. Rapport nr 6540 januari 2013. VIndval – Naturvårdsverket

Slagorden till våra politiker är: Rör inte vårt landskap!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Lars, prova att ställa samma fråga vad gäller bygge av ett kärnkraftverk, uranbrytning, fracking etc och du lär få liknande svar.

 2. Per H

  Vår välfärd bygger på billig energi! (Väderkvarnar ger inte billig energi!) Vi får låta andra nationer (Norge, Finland, Ryssland etc) producera energi till oss! Eller ska vi gå tillbaka till 1800-tals levnadsnivå? Hästar, vädervarnar och ånglok eldade med ved?

 3. Lars Karlsson

  Thomas P ,kärnkraftverk, uranbrytning, fracking etc använder mycket mindre mark än vindkraft och bidrar till ett bättre samhälle .Vindkraft är helt onödigt och gör oss fattigare .
  Kärnkraft dödar minst människor , förstör minst natur och hotar inga rödlistade arter , räknat på producerad/kwh.

 4. Lars Karlsson

  På super miljöbloggen kallar man Tyskland för ett toppland trotts att de ökar CO2 utsläppen och fördömer Polen som minskar sina utsläpp ?

  http://supermiljobloggen.se/kolumn/2013/11/stefan-back-transportgruppen-om-klimatforhandlingar-polskt-kol-och-luftfart

 5. Christopher E

  #1

  Den kommentaren missar förstås proportionerna helt. Det är helt riktigt att någon som får ett kärnkraftverk eller ett dagbrott intill sig är negativ, men det är mycket få individer i absoluta tal, för ingen har ju tänkt sig att öppna hundratals av dessa företeelser om året…

  Ett kärnkraftverk upptar en yta av kanske ett par hundra hektar, är några tiotal meter högt och har en visuell inverkan som oftast begränsas till några få kilometer. En anläggning som Ringhals i mina trakter syns väl från samhället strax intill, men de flesta halläningar har aldrig ens sett den (uppmärksamma bilister på E6 kan dock se kraftledningen som pekar ditåt). Ringhals motsvarar ca 13000 vindsnurror av svenskt medelsnitt! Dessa behöver minst ett par tusen kvadratkilometer om de står tätt, men i praktiken mycket mer än så. Det är väl 4-5 gånger alla vindsnurror i Sverige nu! Varje snurra stör ofta miltals omkring sig då de byggs på höjder i landskapet. Vår bilist som kör från Hallandåsen till Strömstad, och aldrig såg Ringhals, kommer att vara tårögd av sorg över vad som hänt i kustlandskapet bara med de snurror vi byggt hittills.

  Så nog kommer vi snurrekramande partier få det svårt med rösterna. Märks det inte redan i opionen? Hur går tex för centern?

  Visst bryr sig människor mest det som är närmast och har mindre empati för andra. Det ser vi på er storstadsbor som vurmar för vindsnurror och bagatelliserar deras inverkan, men knappt har sett några i praktiken då stadsbussarna inte går så långt. 😉

 6. Evert Andersson

  Fölster artikel är en utmärkt sammanfattning. Det är obegripligt att alla politiska partier verkar kunna blunda för detta.

 7. latoba

  Mer Läsvärt:
  Lars Bern och Sture Åström har en intressant insändare i dagens Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning
  Länk här
  http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1990641-viktigt-vagval-for-arkebiskopen

 8. Thomas P

  Lars #3 Nu handlade startinlägget om vad folk i allmänhet tycker. Vad uppfattningen är här på bloggen är jag fullt medveten om.

  ”På super miljöbloggen kallar man Tyskland för ett toppland trotts att de ökar CO2 utsläppen och fördömer Polen som minskar sina utsläpp ?”

  Nog var bilden i den artikel du länkade till något mer nyanserad än så ” Totalt sett har Polen sedan 1990 fördubblat BNP och samtidigt minskat utsläppen med 30%. Utsläppen från tillverkningsindustrin har halverats samtidigt som man har omvandlat denna och kunnat bibehålla och ibland även ökat sin konkurrenskraft globalt. Givetvis har det varit en smärtsam omställning, men på många sätt kan faktiskt Polen mer framstå som en förebild för utvecklingsländer i andra delar av världen än ”toppländer” som Danmark, Sverige eller Tyskland med helt andra förutsättningar. ”

  Christopher #5 Visst bryr sig människor mest det som är närmast och har mindre empati för andra. Det ser vi på er lantisar som vurmar för bilar och bagatelliserar deras inverkan, men knappt har sett några i praktiken då det bor så få ute på landet att det inte blir mycket till trafik. (Om vi nu skall göra det hela till en strid mellan stad och land vilket jag tycker är rätt barnsligt men du tycks gilla).

 9. Björn

  Det som gör Stefan Fölsters artikel intressant, är att han är ekonom. Ekonomer är realister och pragmatiker. Kostnader måste vägas mot vinsten och artikeln speglar tydligt att klimatpolitikens åtgärder enbart skapar ekonomiska förluster utan någon vinst i alla bemärkelser. Målet för klimatpolitiken har varit att reducera CO2-emissionen, men resultatet med huvudlösa åtgärder, leder tvärtom till högre utsläpp och skyhöga kostnader. Dessutom även till priset av förstörd natur och obalans i infrastrukturen.

 10. Thomas

  Lite kul att du försöker ställa bilens ’påverkan’ och onödighet mot vindkraftens dito … och tom vill dra in ’trafik’ i ekvationen.

  D två finns finns öht inte på samma karta med ’nyttigheter’, Och trafik är en konsekvens av människor effektiviserar samhället, dvs jobbar ihop.

  Även att du drar upp ’fracking’ som någon miljöpåverkan eller tom visuell sådan visar hur irrelevant verklighetsanknytningen är i din argumentation och agenda …

  Om du nu (verkligen?) inte gillar barnsligt uppställda motsatsförhållanden, strider och dikotomier kanske det vore läge att inte själv ständigt komma dragandes med sådana (som tex här: Vindkraft vs Fracking eller Vindkraft vs Bilen)

  Men jag betvivlar att du förmår höja nivå över oavanstående:

  Billiga slagord, plakatpolitik, semantiskt ordvrängeri och apeller till emotionellt lättmanipulerade … Det är på dessa områden ’miljörörelsen’ har varit extremt framgångsrik och också lyckats få med sig den delen av politiken som försöker rida samma segment …

  Dock borde du ha förstått vid det här laget att sådant inte går hem här, och att det krävs lite skarpare jämförelser och analyser än sådant. Men du kanske tror att det ändå är din bästa strategi … för du har ju onekligen färeäkt med den länge nu …

 11. István

  #8
  Polen minskade sin CO2 utsläpp i förhållande till den vansinnigt smutsiga planekonimiska industrin som tidigare gällde. Det är självklart att när man äntligen blev herrar i eget land, så ser man till att stoppa slöseriet. Sedan vill man ta landets utveckling i egna händer och är trötta på att rätta sig efter diverse Ukaz oavsett vädersträck den kommer ifrån.
  För övrigt riktigt skrivet i artikeln, att svenskarna borde lära sig mera om Polen.

 12. Christopher E

  #8 Thomas P

  Du tycker det är kul att försöka stjäla andras exempel och vända på dem, men det där var ändå ett rätt patetiskt försök. Jag kör nog mer bil än du. Vi vurmar nog inte så mycket för bilar här som att vi faktiskt behöver dem, och behöver ha råd att använda dem.

  Om du vill förbjuda bilar i din stadsdel om de stör dig, varsågod, jobba för det lokalt. Jag har inget intresse av att köra där eller att påtvinga just dig biltrafik. Och sätt gärna vindsnurrorna hos dig också, inte hos mig.

 13. Lars Jonsson

  Thomas P #1
  Min poäng med att föra fram detta är att vi hör ofta i debatten att en stor andel av Sveriges befolkning är positiva till vindkraft. Detta är inte så konstigt med tanke på att enbart en mindre del är direkt drabbade. Om vi till detta lägger en massiv propaganda om vindkraftens fördelar som genomförs av statliga myndigheter, samt WWF, SNF. LRF etc så är det förvånande. Vindkraft är oekonomisk, den förstör landskap och natur och en majoritet av de som bor i området vill inte ha den. Det går inte att hävda att vindkraft är en energiform som är bra för miljön.
  Vad gäller kärnkraft så behövs det inte byggas fler än inom de avgränsade områden som redan har sådan, dvs att det byggs nya. Vore dock bra om Barsebäck kunde vara den plats där de första nya kärnkraftverken byggs, så slipper danskarna slippa elda så mycket kol. Jag har inget emot att det bryts uran i Sverige, någonstans skall den komma ifrån och jag tror att vi i Sverige har goda förutsättningar att bryta den med minsta möjliga miljöpåverkan.

 14. Lars Jonsson

  Det skall naturligtvis vara är det INTE är förvånade att många uppger sig vara poitiva till vindkraft generellt.

 15. Salasso

  Strövtåg i hembygden?
  Hur tragiskt är det inte för de byar på landsbygden som numera omringas eller är på väg att omringas av dessa dumhetens propellrar.
  Även om de flesta av oss numera är bosatta i tätorter har många rötter i en landsbygd, många har fritidsbostäder eller hemställen att vistas i under ferier och semestrar. Många när också en dröm att permanent återvända efter pensionering. Det so lockar är tystnaden, stjärnklara nätter utan ljusföroreningar, fågelkvitter, solnedgångar och uppgångar.
  Vindkraftsparker förstör dessa omistliga värden. Är detta hållbart?
  Det hävdas klimatnytta och att det skulle skapas jobb som stoppar avfolkningen men sanningen är att underhåll sköts från distans och idyller som förstörs medför minskat intresse för nya bosättare. De kommuner som säger nej till vindkraft har däremot en chans att vända trenden.
  En enda modern, säker reaktor raderar med råge ut produktionen av den nuvarande samlade vindkraftsproduktionen. Är det någon som vet hur många miljarder som hittills offrats på värdelös vindkraft?

 16. Peter F

  Thomas P #8
  ”Det ser vi på er lantisar som vurmar för bilar och bagatelliserar deras inverkan, men knappt har sett några i praktiken då det bor så få ute på landet att det inte blir mycket till trafik.”
  – Bilen utsågs för några år sedan till den viktigaste ”hushållsmaskinen” för familjen. Den viktigaste maskinen för kvinnors frigörelse blev tvättmaskinen. Skönt att Du tycker att vi lantisar bidrar marginellt till miljöproblemen då vi är så få och har så bilar.

 17. Jimmy

  #5 Christopher E
  Hur många svenskar har sett eller ens känner till Marvikens Kärnkraftverk?
  Den som aldrig laddades fastän den var färdigbyggd och som senare byggdes om för oljeeldning.
  Världens enda oljeeldade kärnkraftverk brukade vi som läste elkraftteknik i mitten på 70-talet skoja om.
  Den står kvar som ett monument över förgången tid och syns på långt håll om man seglar uppför Bråviken!

 18. Jimmy

  forts #17
  Vem minns kärnkraftverket (under berget) i Ågesta?
  Var det inte rätt nära ett reaktorhaveri där? Olof Palme fick i uppdrag att tysta ner händelsen.

 19. Lars Karlsson

  Nu är de verkligt humoristiska på supermiljobloggen igen och myntar det nya ordet ”klimatfångar” rätteligen skall det vara kriminella aktivister .

  http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/11/madonna-och-mccartney-vill-att-ryssland-friger-klimatfangarna

 20. Håkan R

  => Jimmy

  Både för Ågesta och senare Marviken var prio ett att leverera vapenplutonium till FOA:s atombombslab i Ursvik. Detta bidrog till att komplicera tekniken så mycket att Marviken blev ett fiasko och lades ned.

 21. Bengt Abelsson

  Apropå ”Inte Hos Mig” : Jag tror att befolkningen i Oskarshamn och Östhammar är väsentligen mer positiva till kärnkraft än befolkningen i stort.

 22. Ingemar Nordin

  Salasso #15,
  ”Är det någon som vet hur många miljarder som hittills offrats på värdelös vindkraft?”

  Nej men låt mig påminna om Marian Radetzkis inlägg här i början av året:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/26/motsagelsefullt-om-global-klimatpolitik/

  Den svenska klimatpolitiken kommer att 2020 innebära, citat: ”Om den svenska kostnaden motsvarar landets andel av global BNP, blir vår klimatnota år 2020 drygt $10 miljarder, nära 70 mdr kr.”

  Men det stannar inte vid det eftersom vi också förväntas betala den fattiga världens klimatnota (via FNs gröna fond): ”De rikas klimatkostnad kommer att mer än fördubblas för att villfara de fattigas krav. Sveriges nota år 2020 hamnar då kring 140 mdr kr, ett väldigt belopp när det jämförs med 30 mdr för biståndet, 40 mdr för försvaret och 60 mdr vardera för utbildning/forskning respektive sjukvård i vår aktuella statsbudget.”

  Och det här är faktiskt vad dagens politiker ganska samfällt ställer sig bakom!

 23. Börje S.

  Ännu ett bevis på att den gröna politiken är miljöförödande.

  Subventionerad majsodling för etanolframställning i US leder till jorderosion och massiv förorening av grundvatten och floder. Världen måste bli av med alltmer korkad miljörörelses inflytande på energi och miljöpolitik, annars har vi snart ingen miljö kvar att vara rädda om.

  http://www.huffingtonpost.com/2013/11/12/ethanol-investigation_n_4258796.html

 24. iven

  #1
  Som boende i närhet av f.d. kärnkraftverket Barsebäck minns jag en undersökning hos närboende på den tiden Barsebäck var aktiv. Bland de närboende var majoriteten positiv och inte orolig för att bo nära ett kärnkraftverk. Så även vi. Kravet, att Barsebäck skulle stängas, kom från ”gröna” aktivister i Danmark och hitresta svenska antikärnkraftanhängare. Idag diskuteras G4 när det gäller kärnkraft och andra länder, som Cbl. a. Kina och Indien lär ha kommit långt på det området. Att tjata om gamla tekniker, som gällde och fortfarande gäller Tschernobyl, gamla kärnkraftverk i Tyskland och olämligt placerade i Japan är bara enfaldigt bakåtsträvande argumentering.

 25. iven

  korr #24
  ”olämpligt placerade kärnkraftverk i Japan” skulle det var. sorry.:-)

 26. Slabadang

  Om man ställer frågor som enligt SNFmodell (fast tvärtom) till allmänheten!

  Hur nära dig kan du acceptera ett över hundrameter högt bullrande industriellt fågelslakteri som endast stör både utsikt och vårt tidigare stabila el nät, och som inte heller ersätter någon annan CO2 producerande Elproduktion och som dessutom när det behagar blåsa producerar en elektricitet ingen efterfrågar?

  Vilket av följande alternativ känner du passar dig bäst.

  1. Gärna in på knuten.

  2 Hemma på Lena Eks tomt

  3. Ser jag bara ett sånt fanstyg inom blickfånget från något av mina fönster så Ge mig åtta kilo pentylstubin och en tändhatt så löser jag det eventuella problemet själv.

 27. Lars Jonsson

  Iven #24
  Tack för din kommentar. Att stänga Barsebäck var idiotiskt. Först sålde man till privata aktörer, sedan la man ner det och fick kompensera ägarna för missade framtida intäkter, enormt kostsamt för skattebetalarna. Dags att försöka arbeta på att bygga nya G4 i Barsebäck – en ”strålande” idé.

  Minns Ågesta förresten, då det var mina hemmamarker och en granne arbetade där.

 28. pekke

  Slabadang

  Gillar nummer 3, men behövs det så mycket som 8 kilo pentyl ?

 29. undrande

  Börje S. 2013/11/16 kl. 18:13

  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 30. Sallaso

  Läste att Mikael Karlsson nu hoppar av som ordf för Naturskövlarföreningen.Han tycker antagligen att det börjar bli för trångt i den galna tunnan!

 31. Joakim

  (16)
  Oroa dig inte, Thomas vill inta få bort bilarna, då skulle han få betala sina resor själv. Han vill bara parasitera mer på oss bilister.

 32. Pelle L

  Börje S. #23

  Eftersom det är lördagskväll skulle jag vilja ställa en (till och med för mig) förmodligen ovanligt korkad fråga:

  Varför majs till att framställa alkohol?
  Varför inte vindruvor?
  De har ju använts till alkoholtillverkning i tusentals år.

  Tänk vilka goda drycker man gör av restprodukterna från vinframställning.

  Vad gör man av majsresterna? Svinmat?

 33. Christopher E #5
  Min sommarstuga ligger mindre än 5 km från Forsmarks kärnkraftverk. I området däremellan vill man bygga slutförvaret.

  Men jag är inte negativ till kärnkraft, för att jag ser till förhållandet mellan nytta och störning. Det gör också att jag är glad över att Vatttenfall till slut bestämt sig för att inte bygga 16 vindkraftverk vid biotestsjön.

  Och som Thomas P påpekar i #8 är en sådan rationell inställning vanlig på den här bloggen.

  Det ställer till mer problem för mig att området sydost om tomten blivit naturreservat så att att man inte längre får plocka blommor och svamp i skogen och att kustremsan är fylld av skyltar om att man inte får gå iland.

  Till sist några synpunkter som jag har fångat upp genom åren:
  1. Ågesta var ett värmeverk, dvs ingen elkraft producerades.

  2. Marviken konstruerades för att använda överhettad ånga för att höja verkningsgraden, men fysikerna som beräknade härden kom fram till att det skulle kunna göra den överkritisk.

 34. Olav Gjelten

  Lars Karlsson # 3
  ”Vindkraft gör oss fattigare”. Helt riktigt och för miljönissarna är detta fakta något väldigt bra. Fattiga människor förbrukar långt mindre naturresurser än rika och ur miljösynpunkt finns inget bättre än fattigdom och armod.
  Ungefär precis så uttryckte sig MP-ledaren Åsa Romson på teve någon gång i somras.
  Arma land, tänk att år 2013 förväntar sig partiledare i Sverige att folk skall välja det parti som mest lovar nedmontering av välfärden och som har fattigdom och armod som idealet för hur ett samhälle skall vara.

 35. Börje S.

  #32

  #32 Pelle L

  När man gör etanol från vindruvor måste man först jäsa saften till vin. Vin kan man ha roligt med, dessutom smakar det gott. De som arbetade med processen skulle kanske tulla på råvaran, gå hem till byn eller gå ut på stan med den, bjuda alla och ha lite kul.

  Kul vill ingen klimathysteriker att folk ska ha. Klimathysteriker vill att folk ska ha dåligt samvete. Ont i samvetet är bra för de samvetslösas goda klimataffärer.

  Förstår du.

 36. Pelle L

  Nja, Börje, det är nog inte rolighetsfaktorn det hänger på.

  Även majsen måste ju jäsas, det är ju de små rara jästsvamparna som producerar etanolen.

  Samtidigt som de, ve och fasa !!!! , även producerar koldioxid.
  (Annars hade vi fått fira våra högtidsdagar utan Champagne)

 37. Börje S.

  #36

  Majsvin låter inget vidare kul.

  Förresten, är det inte majsetanol som producerar mest CO2 av alla de s k gröna alternativen?
  I alla fall, framgår det av videon, att majsodlarna inte bryr sig om det där med växelbruk, slöseri med tiden.
  De rekordgödslar istället allt vad de kan och sedan är det bara att köra ännu en skörd.

  Mycket gödsel blir det. Som hamnar i grundvattnet eller åker med floderna ända till New Orleans och sånt, men det gör inget tycker de miljöömmande etanolförespråkarna, det är ju bara att gödsla ännu mer nästa gång. De menar att det är miljöödeläggelse för en god sak, klimatsvindleriet.

 38. lennart bengtsson

  Det snabbaste sättet att få bukt med vindkraften är att börja placera vindtornen i Stockholms stad eller i Stockholms kommun speciellt i skärgården där vindförhållandena är goda och monteringen billigare än till havs. Säkert finns den något välbeställt företag eller kommun som kunde gå in med en begäran.
  Vindindustrin håller sig med aktiva lobbyorganisationer med goda kontakter upp i regeringskretsar. Förutom alla störningsmoment och låga energitäthet så är det faktiskt den stora variationen i vindstyrkan som är huvudproblemet. En blåsig vecka som denna produceras stora mängder energi men nästa vecka om väderprognoserna stämmer blir det bara en ”tumme” .
  Idag överträffade vindenergin faktiskt Forsmark då man låg på en effekt på mellan 3 och 3.5 GW under större delen av dygnet. Om vi skulle bygga ut allt det som lobbyorganisationerna önskar ( och inget ser ut som om detta inte blir av) så skulle vi en sådan här höstdag komma att producera så där det tiodubbla. Det kanske vore idé att vindkraftens förespråkare börjar fundera vad man kan göra med en sådan supereffekt ( man kan t ex räkna ut hur mycket man måste lyfte Vänerns vattenyta ( om man nu hade pumpar som klarade detta eller hur mycket vätgas man måste producera)) samt vad man skall göra en vecka utan vind och kallväder om man har lagt ned kärnkraften?
  Man kan inte lösa landets infrastruktur genom att bara ge fria händer åt diverse aktivister. Har man inte kaos tidigare så kan jag garantera att då får man det. Men som sagt folk tycker det är bra för det har man sagt på TV och då säger IKEA detsamma och får sälja ännu mer Billy bokhyllor.

  LennartB

 39. pekke

  Lennart B. #38

  Säg det till våra politiker och media som lever i en grön drömvärld !

  Vi har här sagt gång på gång att vind och sol kan inte ersätta kraftverk som kan reglera sin kraftproduktion efter behovet !

  Sol och vind är jo-jo-kraft.

  Backup till sol och vind kostar mer än det smakar.

  Sol och vind har en plats där det är svårt att bygga annan kraft, men är värdelös om man skall driva ett helt land med industrier som kräver ett ständigt och stadigt elflöde.

  Själv så skall jag installera 80 eller 100 watt solpaneler på min husbil, där gör de nytta för mina bodelsbatterier, men de skulle aldrig kunna ersätta min TD-motor för kunna flytta på de 3,4 tonnen som den väger totalt.

 40. börje S.

  #36

  En annan följd av miljövänliga energialternativ: Fladdermössdöd. Lungorna exploderar när fladdermössen kommer i närheten av undertrycket vindkraftverksbladen skapar.

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/11/bats-graphic1.jpg

  ”Nån som vet vad tusan fladdermöss ska vara bra för?” frågade sig en klimathysterisk representant för fältbiograferna eller vilken klimathysterisk organisation det nu var, kanske var det Naturmarodörföreningen.
  ”Dom äter ju för tusan upp alla flugorna och myggen,
  som de stackars fåglarna skulle äta
  för att bli riktigt tjocka och fäta.
  (så att vindkraftsbladen kan pricka dem ordentligt och inte bara ge dem en liten skråma.)

  Några fladdermöss mer eller mindre, det får man ta när man jobbar för en sån stor sak som klimathysterin, sade en klimathysterisk representant för Världsnaturfånarna.

 41. Gunnar Strandell

  Finns det verkligen någon skötselplan som säger att du inte får plocka svamp i naturreservatet?, eller blommor om det inte är några rara växter som är anledning till reservatsbildningen.
  Uppskattar dock att du inte har något emot att bo i närheten av Forsmark, jag skulle känna likadant. Några byggnader är betydligt bättre än en skog av vindkraftverk. Häftig fullmåne i natt, en av de starkaste månljus jag kan minnas. Kanske för att den lyser upp tunna moln som driver förbi.

 42. pekke

  Nånting som bör påpekas för alla som gnäller över fossil energi är att fossil energi räddade Europas skogar !!

  Utan stenkolet så skulle Europas skogar varit utrotade och hela Europa skulle vara ett stäppland.

  Det är ett faktum.

 43. AOH

  pekke # 42

  ”—-Nånting som bör påpekas för alla som gnäller över fossil energi är att fossil energi räddade Europas skogar !!—-”

  Då passar det här:

 44. AOH

  COP 19
  Efter en vecka i Warszawa kan inga nämnvärda resultat skönjas utom att det har insamlats 1/2 MiljZloty ( ca 125.000 EUR ) till stöd för offren på Filipinerna
  .
  http://www.klimaretter.info/dossiers/klimagipfel-warschau/hintergruende/15062-nichts-zaehlbares-ausser-den-zoty

  Nu hoppas alla att det blir bättre fart nästa vecka när ca 200 miljöministrar kommer till Warszawa.

  Att kolförbrukningen i världen har ökat med 70 % sedan år 2000 är väl bara det en liten detalj att ta itu med för Lena Ek och övriga 🙂

  http://www.klimaretter.info/energie/nachricht/15066–70-prozent-mehr-kohle-seit-2000

 45. Pelle L

  AOH #44

  ”Att kolförbrukningen i världen har ökat med 70 % sedan år 2000 är väl bara det en liten detalj att ta itu med för Lena Ek och övriga :-)”

  Ja, där har hon verkligen något att bita i!

  Men det fixar hon säkert. Med tanke på allt hon har uträttat hittils. Hon har ju 10 månader på sig.

 46. ThomasJ

  Sverige är särintressernas förlovade land, så (ung.) uttryckte en KTH-prof sig vid nyligen av SNS anordnad seminarium angående PBL-ny (plan- & bygglagen, den nya f.o.m. maj 2011) och det var i sanning en korrekt & koncis beteckning av hur det deFacto är. Vindkraften har bl.a. möjliggjorts tack vare den gräddfil den fick sig förlänad avseende tillståndsprövningen (Sofia Arkelsten, M, i Örebro 2008), vilket per se är i allra högsta grad märkligt, för att uttrycka sig milt! Frågan reses naturligtvis hur ett särintresse, och därtill för en så otroligt ineffektiv el-produktions-teknik som vindkraft är, har lyckats med slikt ’konststycke’. Vem inom de s.k. beslutande gremierna har direkta/indirekta, personliga fördelar av detta? Maud, yes-we-can’t, Olofsson propagerade/-ar starkt för massiv utbyggnad av vindkraft, något som hennes efterföljare tagit över 1:1 och mer därtill. Bl.a. initierade hon införandet av en ’feed-in-tarif’ som nu Hatterskan avser förverkliga. I de länder där slikt införts, t.ex. Tyskland, har det visat sig, att där inte finns tillstymmelser till ekonomisk fördel för någon, förutom ett fåtal särintressen som s.a.s. sitter högst upp i kedjebrevs-pyramiden.
  En fundering, som torde vara av intresse för RRV o/e EBM att undersöka, är hur stora intressen (ekonomiska) har MO/H etAl o/e för den delen hela C (de fick ju en mega-stor säck pengar från försäljningen av ’center-pressen’) i företag, exempelvis schweiziska S:t Gyr som är betydande tillverkare av de s.k. ’smarta el-mätarna’ (svindyra!) – nödvändiga för ’feed-in-tarif’?

  Vidare kan oxo en funderixieren göras avseende lagenligheten att ge tillstånd för dessa, enligt EU, MASKINER som varande ’byggnader’…

  Notan, ’all included’, för detta fullödiga vansinne kommer (är redan!) att bli så otroligt hög att landet inte har en snöbolls chans att betala den. De, när identifierade, personer/intressen som orsakar/-t dessa samhällsletala utvecklingar ska ställas till personliga ansvar. Period!

  Tough times ahead – Arma Land!

  Mvh/TJ
  PS: som måhända bekant har Ekskan redan ’lyckats’ med att ge bort 300 miljoner skattekronor till FNs s.k. ’gröna fond’ – undrar vad hon kommer göra/’åstadkomma’ under pågående COP19… Go figure! //DS

 47. bom

  30
  Sallaso

  Vet någon vad den förskräcklige Karlsson har fått för förstörelsesinekur i stället – för han släpper väl inte miljonlönen för ett illa betalt jobb i vaktmästeriet (så går det ju aldrig till i dessa kretsar – det finns alltid en pinne högre upp på stegen uppvärmd och klar när avgångsbeslutet kungöres) ? Nackdelen för oss alla blir väl att Snackselson kommer att kunna dubbla sin framträdandefrekvens framöver i hysterimedia.