Kylan fortsätter

Lambs in the snow
Det är ganska oundvikligt att den kalla våren ger upphov till en del funderingar. Många tidningar och etermedia tar upp detta ämne.
Förra året så hade vi en ganska varm marsmånad i Nordeuropa och Nordamerika om jag minns rätt, i år har det varit ovanligt kallt. Även om jag tycker mig ana vårens ankomst här i vår skånska sommarstuga, så blev mars en vintermånad snarare än en vårmånad. Det är den kallaste mars sedan 1962 i England enligt The Guardian. Och kylan verkar fortsätta april ut. (Som tur är så är det Met Office som står för den prognosen :-))
Även tidskrifter från södra halvklotet har uppmärksammat kylan i norr, t.ex Investigate Daily. Ian Wishart noterar där att en global nedkylning kan ske snabbt. Bara på några få decennier så kan temperaturen sjunka flera grader. Han citerar Utah’s Geological Survey:
“En av de senaste mer förbluffande upptäckterna är den anmärkningsvärda hastigheten hos dessa förändringar. Inom det otroligt korta tidsspannet (geologiskt sett) på blott några få decennier eller t.o.m. några få år, så har den globala temperaturen fluktuerat så mycket som 15°F (8°C) eller mer.”
Vi har nätt och jämt nått upp till temperaturerna från tidigare interglacialer:
interglacialer
Kylan har medfört en hel del problem i Europa. Överdödligheten i Storbritannien är c:a 40 000, och energiproducenterna varnar för att man inte kommer att klara av att generera tillräckligt med värme och elkraft om inget görs. Till saken hör ju att de engelska politikerna helt ställt in sin energipolitik på att gynna s.k. ”förnyelsebar” energi sedan flera år tillbaka. Ingen tycks ha räknat med fem kalla vintrar i rad.
Samma sak gäller för Tyskland och deras politiker. Här har man ”gått före” genom sin energi-vändning och byggt ut vind- och solkraft i ett rasande tempo samtidigt som man avvecklar sin kärnkraft. Resultatet är skenande energipriser med förutsägbara svårigheter för de fattigaste hushållen och tysk industri.
Den kalla marsmånaden i Tyskland slår massor av rekord enlig Bild (översatt till engelska av P. Gosselin): Det är den femte vintern i rad som ligger under det normala, för Tyskland som helhet kommer mars månad att hamna 4°C under det normala och slå ett 100-årigt rekord, Dresden har haft de lägsta marstemperaturerna sedan 1917, Potsdam (där alarmistcentret PIK ligger) har fått de lägsta temperaturerna för denna tid på året sedan 1899, den lägsta maxtemperaturen på -3°C var den lägsta på 150 år i Berlin, och våren ligger nu c:a fyra veckor efter sitt normalschema.
Nåväl, säger vi som är realistiskt lagda beträffande klimat och väder, det här bevisar inte att vi är på väg mot en ny istid eller ens mot en ny Liten Istid. Fem år med kalla vintrar (och kassa somrar) ligger inom de normala klimatvariationerna.
Just så; de kalla vintrarna är normala variationer.
Fast nu var det bara det att alla talar om att vi har ett onormalt klimat: Värmen skulle stiga snabbare än vad vi trott, snön skulle vi bara glömma, vintrarna skulle bli milda, somrarna skulle bli stekheta och torra, osv. Det borde inte vara normalt om nu IPCCs klimatmodeller med inprogrammerad dominans för koldioxiden hade haft rätt.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  För att citera Slabadang: Det känns rätt skönt att ha fått rätt.

 2. Den retoriska frågan Vad var det jag sa? är nog den vackraste frasen i svenska språket.

 3. Jimmy

  Håller t.o.m. Svante på att kylas ned?    Före Doha var han tvärsäker på 8 gr temperaturhöjning här uppe vid 2060.
  http://m.youtube.com/#/watch?v=kYCUr5HLx0A&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DkYCUr5HLx0A
  Nu säger han att ingen kan veta hur varmt det blir om 50 år.
  http://m.youtube.com/#/watch?v=zJsQfoLR0Mc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DzJsQfoLR0Mc
   

 4. bom

  #2 ”Told you so” är också en skön lakonism! Litet längre ”Didnt I tell you”.
  #3 Tänk att Gamle Svamle A inte längre vet temperaturen om femtio år! Det var väl ett scoop och ett oväntat framsteg!

 5. bom #4
  ”Told you so!” använder jag ibland när jag i god patriarkalisk anda talar med min engelskspråkiga fru. Det brukar inte vara populärt.
  Svamle vet säkert temperaturen om hundra år i alla fall.

 6. Jag är mycket tveksam till att ’överdödligheten pga kylan’ är 40tusen i Storbritannien. Speciellt om den skall tolkas som överdödligheten pga av en kallare vinter än normalt.
   
  Siffran jag har sett (på 25-30tusen) anger den säsongsvariation bland alla dödsfall som (närmasts nödvändigt) måste finnas över året. Inte döda pga direkt kyla eller energifattidgom. Dessa ingår ocks därå, men lejonparten är nog vanlig ålderssvaghet som tar ut sin rätt pga generellt högre belastning, förkylningar, infektioner, influensa mm som naturligt kommer under den kalla säsongen.
   
  Av mer intresse vore att se om den siffran har ökat under de senaste kalla vintrarna, och än mer intressant vore att få reda på vilka av dödsfallen som verkligen inte kunnat värma sina hem över, säg, 15 grader.

 7. LBt

  Men visst hade en klimatpåverkan om 0,00005-0,00007 C per år räckt för att signifikant påverka och förkortat förra istidsperioden, räckt med råge. Dvs en klimatpåverkan som utgör blott 1/100-del av den vi upplevt de senaste 100 åren.
  Den som är intresserad kan hämta data från DOME här Microsoft Excel.
  Det är den globala medeltemperaturen vi skall påverka och inte Arktis-temperaturer så börja med att halvera DOME-värdena, de lägsta temperaturerna -10 C blir då -5 C, dessa kan säkert tjäna som hyfsat bra mått på aktuell global medeltemperatur. Data beskriver avvikelsen från nu normala temperaturer. Gå ca 126000 år bakåt, här har temperaturen signifikant börjat falla, och modifiera varje period framåt med antal år*0,00007. Presentera i graf. Intressant eller hur? Redan efter ca 20000 år börjar det peka oroväckande uppåt och detta utan att vi korrigerat för utebliven albedo och förändrade koldioxidhalter. 0,00007 blir på tok för mycket efter 20000 år men troligen även 0,00005. Hur mycket behövs egentligen?
  Förvisso har de senaste 100 årens temperaturhöjning (motsvarar vad som skulle kunna vara lämpligt under 10000 år) förskjutit övergången till nästa istidsperiod och det är ju bra men tyvärr pekar den minskande havsisen i Arktis på att vi kanske redan korrigerat för mycket, det är ju där en istiden börjar med växande is och snötäcken och nu tycks det gå åt andra hållet. Dessvärre har vi väl redan tecknat in några hundra år till av fortsatt alldeles för hög korrigering.
    

 8. Ed

  I finländsk media,för några dar sen:
  ”Mars månad (2013) ser ut att bli en av de kallaste under hela den tid som statistik har förts över temperaturer.
  Under normala vintrar brukar invånare i söder som vill njuta av vita drivor vara tvungna att åka norrut för att skida.
  Nu finns det nästan 70 centimeter snö i huvudstadsregionen.”

 9. Björn

  Vad har vi för nytta av IPCC när de driver världen mot energifattigdom, vilket väl inte var meningen? Det är allvarligt när den samlade klimatvetenskapen så medvetet för dem, mörkar solens okända egenskaper. Nedgången i solens magnetiska aktivtet började redan i juli 2005, med sitt långa minimum kring 2008 och därefter har vi nu ett maximum i år som är bara en fjärdedel av de högsta värdena under 1900-talet högsta värden. Sannolikt orkar inte denna energi vända NAO till plus igen. Flertalet av solforskare har varnat för denna utveckling. Allt prat om global uppvärmning på grund av AGW, är i ljuset av verklighetens naturliga svängningar, både ett politiskt och vetenskapligt bedrägeri.

 10. Bosse J

  LBt #7: ”Men visst hade en klimatpåverkan om 0,00005-0,00007 C per år räckt för att signifikant påverka och förkortat förra istidsperioden, räckt med råge.”
  Hmmm, 0,7 grader på 10.000 år hade räckt för att – med råge! – förkorta förra istidsperioden? Antagligen, men är inte essensen av vad du skriver (och antagligen vill ha sagt) att även så små förändringar är farliga? Du avslutar:
  ”Förvisso har de senaste 100 årens temperaturhöjning (motsvarar vad som skulle kunna vara lämpligt under 10000 år) förskjutit övergången till nästa istidsperiod och det är ju bra men tyvärr pekar den minskande havsisen i Arktis på att vi kanske redan korrigerat för mycket, det är ju där en istiden börjar med växande is och snötäcken och nu tycks det gå åt andra hållet. Dessvärre har vi väl redan tecknat in några hundra år till av fortsatt alldeles för hög korrigering.”
  Det finns ett antal problem med din utsaga, t.ex. att du tillskriver mänskligheten 100% av temperaturförändringen vilket är extremt mycket mera än ens IPCC gör.
  Sen kan man ju undra vad du grundar antagandet på att det skulle vara skadligt med fördröjd istidsstart?

 11. Angående IPCCs ’sammanställning av den bästa forskningen, granskad i den mest omfattande ’review-process’ vetenskapen har skådat ..’
   
  (Pyttsan!)
   
  Men vilket vi matas med om och om igen, och många på andra sidan så innerligt vill tro på. Här är en intressant liten detalj:
   
  I Nederländerna söker regeringsorgan aktivt efter ca 60 doktorander med en ’förkärlek för klimatalarmism’ att obetalt granska nästkommande IPCC-rapport.

 12. LBt #7
  Återigen skriver du om vilka temperaturförändringar som vore lämpliga. Fr mig indikerar du att du tror att klimatförändringar är ett statiskt fenomen som bara störs av lite kortsiktigt brus.
  Så är inte fallet, olika faktorer gör att jorden under vissa perioder värms upp och under andra kyls av. Vilket av det som sker är beroende av en lång rad faktorer som vi inte är i närheten av att förstå.
  Ur denna din missuppfattning kommer tron att det är önskvärt att förändra temperaturutvecklingen genom metoder som inte på något sätt visats vara effektiva.
  För att det överhuvudtaget skall vara relevant att försöka påverka temperaturutvecklingen måste man ju ha en idé om målet, dvs vilken temperatur som är den optimala. Du har flera gånger blivit uppmanad att ange den temperatur som du anser är optimal och jag gör det nu igen.

 13. Jonas N #10
  Det verkar ju inte så vetenskapligt men på det hela taget så är detta inget att bli upprörd över.
   
  IPCC-rapporten författas ju ändå av den inre kärnan oavsett vad övriga författare eller reviewers har för synpunkter.

 14. Värdet av Tysklands stora klimatsatsning har nu kvantifierats:
  För 110 miljarder dollar kommer uppvärmningen att skjutas upp 37 timmar. Vi får se om de tyska skattebetalarna tycker att det är värt det.
  http://www.weeklystandard.com/blogs/claim-germany-spends-110-billion-delay-global-warming-37-hours_712223.html

 15. #12
   
  Jag håller fram det mot dem som tror att IPCC skulle vara ngt annat än ett politiskt organ, utformat med ett (o)uttalat syfte att nå en viss redan fastslagen slutsats ..
   
  Här är försöket att knyta upp unga aktivister, identifiera nästa generation att upprätthålla och senare försvara bygget …
   
  Jag ver mer förvånad hur öppet man skriver att man söker för ändamålet  särskilt lämpad inkompetens ..

 16. Mikael

  Det är den fria marknaden och människan som skapar välstånd för oss alla. Synd att de flesta organisationer är vänstervridna och kämpar emot kapitalismen och dess frihet. FN och EU kämpar sålunda MOT människans fria vilja. Organisationer som FN och EU leder till kollektiva galenskaper i den gröna och röda flaggans namn.

 17. Björn

  Mikael [16]; Ja och det verkar som om man använder klimatalarmismen som draghjälp.

 18. Christopher E

  LBt #7
   
  Du kan inte ta till dig att det inte går att jämföra korta och långa tidsintervall som du när du jämför fiktiva trender, eller hur?
   
  Trenderna är aldrig så långsamma som du föreslår, oavsett människans närvaro. Du har ingen aning om vad utvecklingen skulle varit de senaste 100 åren utan människor, än mindre vad den ”borde” vara.
   
  Trendens hastighet nu ligger helt inom naturlig varians, oavsett om vi påverkat den eller inte. Att extrapolera den tusentals år är en meningslös övning, eftersom ingen vet hur trenden kommer att ändras framöver. Det enda vi vet är att den inte kommer att vara konstant. Vidare är växthuseffekt logaritmiskt avtagande. För att få en linjär temperaturökning måste utsläppen hela tiden accelerera, annars minskar trenden. Accelererande utsläpp i tusentals år? Seriöst?
   
  Ingen vet när nästa nedisning kommer, med eller utan mänsklig civilisation. Att spekulera i om den ”försenad” troligen många tusentals år nu är ännu en helt meningslös övning.

 19. Ingemar Nordin

  Jonas #6,

  Siffran jag har sett (på 25-30tusen) anger den säsongsvariation bland alla dödsfall som (närmasts nödvändigt) måste finnas över året. Inte döda pga direkt kyla eller energifattidgom.

  Jo, så har jag också förstått det. Det finns de som dör i sin alltför kalla lägenhet, men det finns också många andra bidragande orsaker till att dödligheten är 10 gånger högre vid kyla än vid värmeböljor.

  Jag hittar inte någon ref för siffran 40 000 just nu. Men jag antar att det handlar om en uppskattning där man plussat på pga att mars varit ovanligt kall.

 20. Jonas mfl
   
  AR5 är på straxt över 2000 sidor med delvis lättläst och delvis ogenomtränglig text. Jag har läst hälften och det som allarmist-journalisten Jens Ergon stod i Vetenskapens Värld den 4:e mars och sa stämmer inte alls. Hur skulle det se ut om AR5 ser ut som de tidigare IPCC-prognoserna som visat sig vara FEL-FEL-FEL?
   
  Det allarmist-journallister, Svante Axelsson, Rockström, WWF mfl sysslar med är ”körsbärsplockning” med syfte att skrämma oss till rödgrön politisk lydnad. Det hela är djupt oärligt.
   
  Den gängse definitionen på klimatkänslighet är temperaturförändring vid en fördubbling av koldioxidhalten. Men i AR5’s scenarior använder IPCC en annan definition
  °C PgC–1 (TtC, or 10e12 metric tons of carbon)
  Det är möjligt att det förorsakar missförstånd.
  Kan någon hjälpa mig med att transformera definitionerna så att de blir kompatibla?
   
  AR5 visar vad som händer under vissa förutsättningar. Men vilka dessa förutsättningar är måste läsaren själv bestämma och det klarar inte de flesta. Jens Ergon har definitivt inte klarat av det.
   
  Det jag redan nu kan säga är, att det i AR5 lutar mot en halvering av klimatkänsligheten i förhållande till AR4. Det skulle i så fall innebära ca 1°C. Man kan nog räkna med att IPCC i den slutliga utgåvan vill gardera sig och därför kommer att ange ett spann på kanske 0.6 – 6.0°C för att tillfredsställa vars och ens behov. Men det återstår att se.  
   
  Jag håller nu på och sammanställer en sammanfattning med slutsats som kommer att vara klar om några dagar. Då skall jag publicera den och även ställa den till PBL Netherlands Environmental Assessment Agency’s förfogande om de så önskar.

 21. Stickan no1

  Det är bara att åka med.
  Klimatet kan ändra sig på mindre än en mansålder.
  ”At this point, we know that abrupt climate change is a reality. It has happened before and will happen again. How and why it happened in the past are still open questions, as are how, why, and when it might happen in the future.”
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/final.html
  Läsvärt från början:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/index.html

 22. Gunbo

  Ang. det nederländska initiativet att genomföra en kvalitetsgranskning av WGII är det just till för att IPCC skall göra bättre ifrån sig i den kommande rapporten. De skriver:
  For the Dutch government, the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency will conduct a review of the draft version of a volume of the fifth assessment report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
  – – – – – – –
  This is a world premiere and a very ambitious plan. It is the first time a single country takes on the responsibility to conduct a systematic and thorough review of an IPCC report. Some of you may remember the errors in the fourth assessment report’s statements on projected regional impacts of climate change and the subsequent PBL investigation, in which we identified the need for additional quality control (min fetning)
   
   

 23. Bim

  LBt
  Varför skriver du inte på UI istället. Då hade du varit hedersdoktor nu och kunde åka ut på föredrags-turné och berätta om farligheten med en massa nollor och därmed vädret om tiotusen år.

 24. Staffan

  Medias roll i den här paniken är icke ointressant.  Mrs Thatcher och Lord Monckton tog 1988 till klimathotet, i kampen mot strejkande kolgruvearbetare!  Men i media dröjde det in på 2000-talet innan man blivit klar över att ”klimatet” kunde användas för att få en god regering.  Där eliten (”vi”) bestämmer.
     (Hos SR/STV röstar 80% rödgrönt.  52% håller på Mp. – JMG, Univ Gbg)
     Experten från Bromma var igång 2003.  Själv förstod jag allvaret först senare:  när t.ex. DN 2/2/2007 rapporterade ”Outhärdligt klimat hotar”.  IPCC hade förklarat detta, inför ett ”jättelikt pressuppbåd” i Paris.  ”Jordens temperatur stiger, glaciärer smälter, och världens hav stiger”.
     Att det skulle bero på något annat än karbon, t.ex. solen, avfärdades av järnvägsingenjören.
     Eller att det inte skulle vara sant…?  Hädar du?
     Vintrarna blev påtagligt mildare hos oss ett tag från 1989, några år framåt.  For vi illa av det?  Men annars har det inte varit någon märkbar ”klimatförändring”.
     Men det positiva i allt det här är, vågar jag påstå, att detta relativt enkla problem – stiger temperaturen farligt?  var då?  –  visat sig för komplicerat för media.  Man får en uppfattning om deras kapacitet.  Och deras politiska inriktning.
      Det finns ju andra problem.  USA:s ekonomiska kris (sedan slutet av 2007) t.ex.  (Över 40% av federala budgeten ”betalas” nu med lån.)  Den har ni inte sett något om i media, i varje fall inte sedan november 2008.  Men den lär kunna märkas även här…
      Nej, nu köper jag aldrig stockholms-tidningar.  Bläddrar i dem på biblioteket;  lönar sig knappast.

 25. LBt

  Det faktum att en så marginell (jämfört med de senaste 100 åren) klimatpåverkan som 0,00005-0,00007 C per år får så stora konsekvenser för klimatcykeln säger en del:
  -de senaste 100 årens klimatpåverkan är 100 gånger större än vad som är rimligt, om vår andel av denna är tex 1/10-del är vår påverkan fortfarande 10 gånger för stor.
  -om vår påverkan är 10 gånger större än vad som är rimligt och ytterligare ett par hundra år är intecknade har vi verkligen något att fundera över.
  -en klimatkänslighet vars påverkar på klimatet kan försummas (det man kallar låg) bör inte genererar större klimatpåverkan än kanske 0,000005 C per år, 0,00005 ger ju signifikant påverkan
  -att så låga värden har signifikans öppnar dörren för medveten kontrollerad klimatpåverkan med syftet att undvika den katastrof en ny istid skulle innebära med 10 miljarder människor

 26. LBt

  Bim #23,
  där vet man redan allt detta.

 27. LBt
   
  På UI ’vet’ man en herrans massa, däremot inte vad begreppet ’veta’ faktiskt innebä roch kräver  … Och det är snarare därför vissa menar att du mer hör hemma där. Ditt trendsvammel klår faktiskt ’UI-vetande’ i frågan om enfaldighet …

 28. Just det Gunbo ..
   
  Man söker efter oexaminerade doktorander med en ’affinitet’ till ’klimatförändringar’ .. och syftet är alltså att ’säkerställa kvaliteten’!?
   
  Unga outexaminerade, oerfarna, okritiska … var kriterierna för deltagandet.
   
  Men om Nederländska regeringen (min fetning) säger att syftet är kvalitetsgranskning … då spelar sådant naturligtvis ingen roll alls. Regeringenär ju vald av och representerar ju dessutom folket, och vill ju bara medborgarnas bästa, jag hela världens … Liksom FN och alla deras välmenande goda organ och underorganisationer, eller hur!?

 29. Helge

  Economist i samma ämne, alla verkar nyktra till http://www.economist.com/news/science-and-technology/21574461-climate-may-be-heating-up-less-response-greenhouse-gas-emissions?fsrc=scn/gp/wl/pe/asensitivematter
   

 30. Gunbo – Jonas
   
  Med det arbetsätt som NEAA går till väga, varje ”oexaminerad doktorand” skall granska var sitt kapitel, kommer de inte att upptäcka svagheten med AR5.
   
  Svagheten och felen ligger i att de olika kapitlen inte är ordentligt korrelerade med varandra. De är alltför fristående. Även om varje kapitel är felfritt blir helheten och slutsatsen därför ändå fel.

 31. LBt

  Perfekt #12,
  eliminera istidsperioden i klimatcykel. Men vi får inte smälta grönlandsisen och isen på Antarktis eller påverka permafrostområdena. Detta betyder att vi bör handsaks mycket försiktigt med medveten påverkan, 0,00007 C på sin höjd 10-20000 år (vi har kanske redan bränt merparten de senaste 100 åren) och därefter en balansgång mellan 0 och 0,00005 på sin höjd. Isavsmältningen i Arktis antyder att medeltemperaturen kanske bör vara något lägre än idag.
   

 32. Helge
  Helt rätt, IPCC AR5 anser, liksom artikeln i The Economist, att man bör relatera temperaturhöjningen till hur mycket kol vi förbränner, således inte till atmosfärens koldioxidhalt. 
  Det anser jag är fel och det kommer att ge felaktiga slutsatser.

 33. Staffan

  Min enkla fråga ”Var har det blivit farligt varmare?  Och hur mycket?” skulle jag egentligen vilja upprepa.
     Men jag vet ju att goda svar på den (dvs sådana som kan publiceras i media) inte finns…
     27º i Brazzaville just nu, t.ex.  Jaha.
     Eller -12º i Iqaluit…  Känns som -20º…
     Hemska tider ni lever i…

 34. Staffan
  I vissa journalisters och politikers hjärnceller har det blivit kortslutning och överhettning.

 35. Lars C
  PBL och deras satsning på unga oerfarna okritiska skall väl mest ses som kuriosa, ytterligare ett PK-drag motiverat med tomma floskler och fina ord om ädla ambitioner …
   
  Jag väntar mig inte mer resultata av detta än vad svensak ’Ungdomsstyrelsens satsningar’ åstadkommer … Men kul att Gunbo öppnade länken, läste dom fina orden och tom lyfte fram dem.
   
  Däremot funderade jag mer på din nya definition av ’klimatkänslighet i #20’. Där finns redan två vedertagna, varav den ena är just responsen i °C/dubblad CO2-halt. Den andra är responsen i °C/W i extra sk ’forcing’.
  Att begreppet växelvis avser olika saker är lite problematiskt i sig, även att den senare vill göra anspråk på att vara den mer formella (men vetenskapligt mer dubiösa).
   
  Nu säger du att man vill införa en ny version igen!? Och på beskriviningen du gav låter den minst sagt märklig. Men kanske beror det ’behovet’ av att man inte vill skylta så tydligt med att tidigare års angivelser i siffervärden inte längre är siffrorna man vill visa upp nu. Och heller inte med ändringen …

 36. Anders Persson

  Ett varningens ord till alla som läser om månadsprognoser utfärdade av det eller det institutet, nu senast av Met Office enligt Ingemar Nordins krönika.
   
  Om ni nu hör att de svenska, finska eller tyska meteorologiska instituten också har uttalat sig för en kall april, innebär detta på intet sätt en bekräftelse på Met Office prognos av det enkla skälet att samtliga månadsprognoser som utfärdas i Europa baseras på ECMWF:s 32 dygnsprognos som körs två gånger i veckan.
   
  Till skillnad från de 10-dygnsprognoser ni kan finna på SMHI:s, yr.no:s mfl sajter (alla från ECMWF efter det första eller andra dygnet) är 32-dygnsprognoserna baserade på huvudbudskapet i en stor ”ensemble” av parallella prognoser, startade med lite olika utgångslägen.

 37. Gunnar E

  http://m.heltnormalt.aftonbladet.se/wumo/2013/03/31
  Spec rutan om vadret i terapi

 38. LBt

  Lars Cornell #20,
  en klimatkänslighet om 0,5 C skulle betyda en fördubbling av koldioxidhalten på 100000 år om den skall göra anspråk på att vara låg. Allt enligt mitt sätt att se på detta.

 39. Stickan no1

  Agent 0,00007:
  Hur vet du vad som är naturliga klimatvariationer och vad som du anser vara orsakade av mänskligt CO2 utsläpp i din tidskala om 100.000 år?
  Under den perioden har klimatet varierat kraftigt och absolut inte linjärt med tiden.

 40. LBt #31
  ”Isavsmältningen i Arktis antyder att medeltemperaturen kanske bör vara något lägre än idag.”
  Du får förklara hur du tänker här, var det några särskilda klimatrelaterade problem under MWP eller några andra blomstringstemperaturer du tänkte på?

 41. skallvara blomstringsperioder givetvis

 42. Gunbo

   
  Jonas,
  Självklart är det fel att en regering tar på sig granskning av IPCC:s rapport. Regeringar är ju bara ute efter mer makt och skatteintäkter. Det vore väl bättre om Heartland Institute eller SPPI kunde få det uppdraget. Då skulle det bli en objektiv kvalitetskontroll – eller hur? 😉 
   

 43. Stickan no1

  Litet lästips:
  http://www.wunderground.com/wundermap/
  Går att välja olika vyer som temp mm i menyn för olika modeller somtill ex ECMWF, GFS .
  Varning: det är lätt att fastna 🙂
  Det envetna högtrycket verkar fastna över oss.

 44. orolig

  Gunbo#42, har du inte uppfattat att:
  ”The global elite march in three essential columns: Corporate, Political and Academic. For the sake of clarity, these names will be used herein to refer to these three groups.
  In general, the goals for globalism are created by Corporate. Academic then provides studies and white papers that justify Corporate’s goals. Political sells Academic’s arguments to the public and if necessary, changes laws to accommodate and facilitate Corporate in getting what it wants.
  An important ancillary player in globalism is the media, which we will call Press in this report. Press is necessary to filter Corporate, Academic and Political’s communications to the public. Press is not a fourth column, however, because it’s purpose is merely reflective. However, we will see that Press is dominated by members of Corporate, Political and Academic who sit on the various boards of directors of major Press organizations.”
  http://www.augustforecast.com/2005/11/14/the_global_elite_who_are_they_/
  – Gunbo, vanliga människor kan inte längre vara mentalt lata och bara ta emot, man måste försöka tänka själv. Hela tiden.

 45. Jadu Gunbo,
   
  Vem tror du är bäst skickad att granska och hitta felaktigheter?
   
  Ditt svar antyder att du tror att 60, av regeringen särskilt utvalda ungdomar med särskilt engangemang i klimathotet skulle vara bäst lämpade …

 46. bom

  Pressen kan nog betecknas som femtekolonnare dvs folkförädare!

 47. Gunbo

  orolig #44
   
  Tack för länken till en mycket intressant artikel med, för mig, annorlunda syn på ”eliten”. Måste läsa igenom den några gånger för att kunna ”smälta” den. 
   
  Vad som känns lite diffust är begreppet globalisering. Är det synonymt med strävan efter makt över hela världssamfundet genom ett elitistiskt organ eller är det en målsättning att samla världens länder, ekonomier och organisationer för att utjämna skillnaden mellan u-länder och i-länder? Är målsättningen dessutom att undvika konflikter och krig?
   
  Måste läsa på lite grundligare.
   
   

 48. Staffan

  ”De som tror att klimatvetenskapen är ett stort bedrägeri, har de andra konspirations-idéer också? – En artikel från 2010 försöker besvara den frågan:”
  (Lewandowsky, S., m.fl). NASA faked the moon landing – therefore (climate) science is a hoax: an anatomy of the motivated rejection of science. Psychol. Sci.)
  Och svaret var förstås ”ja”.  Klimatskeptiker är galningar, lite folkligt uttryckt.
  http://blogs.agu.org/wildwildscience/2013/03/27/how-not-to-prove-youre-not-wearing-a-tin-foil-hat/
  Jaminsann.  Kanske man skulle fråga författaren, meteorologen Dan Satterfield, var det blivit varmare, och hur mycket?   0,74º på hundra år, som NOAA säger?  Om nu sådant kan mätas upp med någon säkerhet.

 49. orolig

  ”A nation or world of people who will not use their intelligence are no better than animals who do not have intelligence. Such people are steaks on the table and beasts of burden by choice and consent.” — Quiet weapons for silent wars.
  Gunbo#47,
  det är ett uråldrigt mål, globalisering. Olika gäng har haft olika syn på hur allt bör organiseras och styras, och visst används fred som utopiskt mål, kosta vad det kosta vill. Jag har en fördel, då min farfar bröt alla sina eder och satte mig in i vad hans gäng höll på med och trodde på. I lönndom hade han studerat en del på sina resor och funnit orsaken – trodde han – till varför allt skulle gå åt skogen i slutändan. – Så egentligen spelar det ingen roll om man är så insatt i globaliseringens alla grupperingar, agendor, planer på att avancera från en Type 0 civilisation till Type 1, för spelarna har bara halva sanningen om vad jorden är, t ex, och de kommer aldrig att sluta tävla med varandra om vem som är ”top dog”. Slutspelet om man säger så, handlar om att terraforma andra planeter och bli gudar där baserat på intellektets ljus, hahaha, du förstår det står inte helt rätt till hos vissa gubbar, och då behövs ej kvinnor utan män ska bli androgyna/hermafroditer och göra egna barn in vitro. Visst låter det underbart. Problemet är att det inte går att skapa mänskligt liv utanför jordens energifält, så då blir det AI istället. Lycka till med det. – Jag tror som farfar att det kommer att gå åt skogen.
  Nu hjälpte jag dig hoppa över alla detaljer, Gunbo. Men visst kan det vara underhållande läsning att sätta sig in i alla vansinnigheter.

 50. Gunbo

  Orolig #49,
  ”och de kommer aldrig att sluta tävla med varandra om vem som är ”top dog”.”
   
  Nej, det stämmer! Det här ser vi tydligt bland flockdjur där hanarna kämpar på liv och död om att bli ”top dog”, vilket har en evolutionistisk förklaring. Tyvärr är en stor del av oss människohanar fortfarande på samma nivå vilket skapar konkurrens, maktkamp och krig. (Vi får inte glömma att det finns exempel på människohonor som beter sig på samma sätt!)
   
  ”Slutspelet om man säger så, handlar om att terraforma andra planeter och bli gudar där baserat på intellektets ljus, hahaha, du förstår det står inte helt rätt till hos vissa gubbar, och då behövs ej kvinnor utan män ska bli androgyna/hermafroditer och göra egna barn in vitro.”
   
  Du får ursäkta men det här förstår jag inte. Är det någonting din  farfar luskat ut?
   
   
   
   

 51. Staffan …
   
  Jag har länge sagt att Lewandowsy är en den bästa gåvan till skeptikerna sedan Michael Mann (speciellt efter ClimateGate I). Mann eller Lewandowsky som får uttala sig i MSM (när det sker) gör mer ’nytta’ än alla världens TCS tillsammans. Men det är den sammanlagda effekten som räknas, dvs att TCS finns och funnits, pss som WUWT och ClimateAudit, JoNova och DonnaL gör också sitt till.
   
  Notablet är ocks att RealClimate (som var Karin Bojs, och UIs främsta ’informations’-källa) verkar närmast ha lagt ner. De har inte ens nämnt den senast hysteriska (av Marcott mfl) hockey-klubban, som dock UI trummade hårt för. Nu är det DNs kultursidor och sunkiga psykologi-publikationer som utgör ’stödet’ …
   
  Jag kommenterade fö på AGU-bloggen, vi får se när det släpps igenom.

 52. orolig

  Gunbo#50,
  farfar var djupt insyltad i alkemi. Transhumanism är populärt idag och handlar om samma sak, en slags mänsklig forcerad evolution. Farfar var på slutet livrädd för ”the superman”/666. Hans likar planerade även kloning av mumie-celler, för att bringa tillbaka de gamla gudarna.
  – Gunbo, folk med för mycket pengar och tid får för sig det mest tokiga, och är de religiösa åt det luciferianska hållet är de inte mycket bättre än anhängarna till galningen jehovah.
  Nu ska jag ut med hunden 🙂

 53. Gunbo

  Orolig #52,
  ”farfar var djupt insyltad i alkemi.”
  Wow, då förstår jag!
   
  ”Gunbo, folk med för mycket pengar och tid får för sig det mest tokiga, och är de religiösa åt det luciferianska hållet är de inte mycket bättre än anhängarna till galningen jehovah.”
   
  Kan hålla med där. Men människor är fascinerande. Det finns sådana spännande skillnader i hur de uppfattar världen och livet.

 54. Staffan #48
   
  Uppdatering: Nu har RealClimate publicerat ett ’svar’ från Marcott mfl och deras utlovade FAQ-dokument
   
  Har inte kollat detaljerna ännu, men det verkar inte hjälpa mot den skarpa kritiken, snarare försöka kringå den.
   
  Anmärkningsvärt också att svaret hamnade där (De har ’formellt’ inget med RealClimate gänget att göra, men är förstås nu i stort behov av PR-draghjälp)
   
   

 55. Jonas N #54
  Några highlights:
  ”Thus, the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions”
   
  Q: Is the rate of global temperature rise over the last 100 years faster than at any time during the past 11,300 years?
  A: Our study did not directly address this question because the paleotemperature records used in our study have a temporal resolution of ~120 years on average, which precludes us from examining variations in rates of change occurring within a century.”
  I övrigt hinner jag inte titta närmare på det nu, men det verkar lite skakigt angående omdateringen. För enkelhetens skull inväntar jag nog McIntyres kommande dissektion.

 56. Perfekt … Steve McIntyre hade redan kommenterat detta så jag efter mitt #54, och även NewYorkTimes (AndrewRevkin) ställer besvärliga frågor.

 57. Holmfrid

  #38  LBt,
  100000 års perspektiv i civilisationen är meningslös tidshorisont.  Då har bl a världens största vulkan i Yellowstone (80 km i diameter) haft sitt periodiskt kommande gigantiska utbrott och större delen av varelser med lungor för syreupptagning utrotats.
  Liknande (men omvänt) gäller för kraven på strålning från kärnavfallet, som efter 1000 år avklingat asymptotiskt till 1%  av ursprungsnivån.

 58. Bertel

  LBt # (valfri nr)
  Du övertygad om hur koldioxiden påverkar klimatet, som du skrev senast  ”  Detta betyder att vi bör handsaks mycket försiktigt med medveten påverkan, 0,00007 C på sin höjd 10-20000 år (vi har kanske redan bränt merparten de senaste 100 åren) och därefter en balansgång mellan 0 och 0,00005 på sin höjd. Isavsmältningen i Arktis antyder att medeltemperaturen kanske bör vara något lägre än idag”
  Min fråga är fortfarande aktuell, dvs, du borde kunna räkna ut, hur mycket varmare det skulle vara  globalt, ifall vi hade 12 ggr högre koldioxidhalt i atmosfären, än i dag. 1,2,4,6,8 grader eller mer? Det är bara att komma med uttömmande svar, eftersom du kan räkna ut, hur den befintliga koldioxidhaltens marginell höjning kommer att påverka klimatet på jorden. 
   
   

 59. LBt

  Holmfrid #57,
  Jag tycker kanske inte man bara skall ge upp framtiden så där, den moderna människan har trots allt redan, om än med viss möda, överlevt en istid.
  När tycker du att det är dags att spänna repet i mänsklighetens Vasalopp?
  Om det nu är så att vi från känd data kan sluta oss till att en rimlig klimatpåverkan är högst av storleksordningen 0,007 C per hundra år då menar jag att det är något vi bör ta till oss även om det bjuder emot. 
   
   

 60. LBt

  Bertel #58,
  du har redan fått svaret. Men du tycks behöva ett förtydligande. Det blir varmare men man vet inte med hur mycket. Två frågor är omtvistade, den ena är klimatkänslighetens storlek dvs vad en fördubblad koldioxidhalt leder till och den andra hur denna koldioxidhalt framdeles kommer att förändras.
  Men det förefaller helt uppenbart att vare sig den ena eller den andra är så ringa till sin storlek att resultatet blir en klimatpåverkan som är mindre än 0,007 C per århundrade, snarare mångdubbelt större.

 61. Jasså LBt, talar du om för ’oss’ vad som är omtvistat? Kanske tom vad som inte är det, eller enligt dig inte borde tvistas om?

 62. LBt
  Hur var det nu, vilka klimatrelaterade problem uppstod till följd av MWP och tidigare värmeperioder. Som bonusfråga kan du svara på vilka välgörande effekter som kom av LIA (förutom att det möjliggjorde tåget över Stora Bält)

 63. LBt

  Perfekt #62,
  det finns i varje fall 2 påtagliga skillnader mellan tidigare värmeperioder och dagens situation, befolkningsmängd och havsnivåer. Båda utgör allvarliga riskfaktorer. Och jag tror jag redan påtalat att vi bör lägga oss där vi undviker att ismassorna på Grönland och Antarktis smälter samt skyddar permafrostområdena. Som åtgärder har jag angett utsläppsbegränsande åtgärder som inte hotar tillväxt och utveckling tex kärnkraft, naturgas och energieffektivisering. Det är knappast troligt att dessa räcker men så länge kunskapsläget är som det är bör man inte gå längre. Allt enligt min högst personliga uppfattning.
  Vad ”lilla istiden” beträffar är det något jag söker skydd mot genom att föreslå en rimlig klimatpåverkan per år. Nu kunde vi inte påbörja detta för 5000 år sen men har istället omedvetet de senaste 100 åren påverkat klimatet i en omfattning som idag möjligen är något för hög, isavsmältningen i Arktis antyder det, men som framför allt kommer att vara för hög ett antal hundra år framöver. Om en övergång till vad som kan vara rimligt dvs 0,00005-0,00007 hade varit enkel hade jag förslagit det men så är det tyvärr inte.

 64. LBt

  Jonas N #61,
  ja, som tex att att 0,0007 C per decennium är en rimlig klimatpåverkan och inte 0,07. Lätt att sluta sig till från känd data. Pröva gärna Excel-länken ovan.

 65. Karl-Oskar

  LBt
  Nu har du varit det stora aprilskämtet här hela helgen med dina fyra nollor.
  Den enda mänskliga klimatpåverkan som är bevisad är negativ och utgörs av sot.
   
   

 66. LBt #63
  Jag noterar att du inte kan komma på några nackdelar med tidigare värmeperioder, allt annat oförändrat.
  På vilket sätt menar du att befolkningsmängden och havshöjningen skulle förändra detta?
  Jag ser framför mig en bild av människor som tränger ihop sig på bergstoppar, men om du tror att dett kommer att bli ett hot i framtiden har jag goda nyheter för dig.
  Om vi nu antar att de klimatalarmistiska föreställningar du förfäktar, trots att allt talar för motsatsen, är sanna så är också följande sant:
  Stora, idag obeboliga och improduktiva områden kommer att få ett gynnsamt klimat för mänskligt liv och odling och i stortsett alla områden som inte hamnar under vatten kommer att bli bättre för livsmedelsproduktion.
  Stora delar av jordens landmassor kommer inte att drabbas av havshöjning annat än i de mest orealistiska scenariona.
  Havshöjningen kommer att ta så lång tid att den knappt är märkbar.
   
  Det kommer säkerligen att bli några negativa konsekvenser men en höftning tyder på att detta mer än väl kommeratt kompenseras av de positiva effekterna av en mindre uppvärmning.
  ”kärnkraft, naturgas och energieffektivisering” ser jag inga problem med så länge marknaden får avgöra utan störningar av subventioner till en massa ”grön” teknik.

 67. tty

  LBT #63
   
  Du behöver nog inte vara så bekymrad över permafrosten. Det var ca 10 grader varmare än nu under ett antal årtusenden i nordöstra Sibirien under den förra mellanistiden och inget särskilt hände.

 68. Gunbo

  Perfekt,
  Om du vill veta hur det var under MWP kan du titta på arkeologiprofessorn Brian Fagans underhållande och intressanta föredrag The Great Warming (samma titel som hans bok). Han har forskat i hur värmen då påverkade olika områden på jorden.
   http://www.youtube.com/watch?v=oY_1x0FPTjo

 69. LBt

  tty #67,
  känns bra, tack jag avfärda gärna detta som problem.

 70. Gunbo #68
  Hinner inte se hela nu,men jag får lite dåliga vibbar när folk talar om life expectancy på 28 år utan att tala om att det beror på hög spädbarnsdödlighet,inte att 28-åringar i regel trillade av pinn.
  Sedan var ju livet på medeltiden ingen dans på rosor på det enorma energiunderskott man led av jämfört med idag. Varje grad extra värme som man inte behövde släpa ihop bränsle till var säkert mycket uppskattad.

 71. Gunbo

  Perfekt #70,
  ”Hinner inte se hela nu,men jag får lite dåliga vibbar när folk talar om life expectancy på 28 år utan att tala om att det beror på hög spädbarnsdödlighet,inte att 28-åringar i regel trillade av pinn.”
  Ja, det reagerade jag också på. Det var en miss.
  Och helt klart var livet hårt för ”subsistence farmers” då som nu även om skördarna var bättre. 
   

 72. ”Och helt klart var livet hårt för ”subsistence farmers” då som nu även om skördarna var bättre. ”
  Så är det även nu, men temperaturen i Thailand och lite andra inkomster gör att jag inte har någon anledning att klaga på livet som bananodlare.

 73. Gunbo

  Perfekt #72,
  Ha, ha, Thailand har knappast haft några problem p g a temperaturer.
  Blir lite avundsjuk i min egenskap av potatis- och morotsodlare i Sverige. Vi får se hur det går i år, ser inte bra ut så här långt.

 74. Gunbo #73
  Prova att förbättra mikroklimatet genom marktäckning med halm och gräs eller liknande.
  Förutom att du skapar en Heat Island ökar du också halten av koldioxid och andra näringsämnen lokalt.

 75. Gunbo

  Perfekt #74,
  Tack för tipsen!
  Jo, gräsklipp brukar jag täcka med. Har märkt att det är bra på många sätt, gödslar, försenar angrepp av svampsjukdomar och håller jorden fuktig,