Konstnär mot strömmen

snöleopard

Jag har under våren publicerat några få artiklar på TCS under Maggies redaktion. Då jag tillsammans med de övriga i redaktionen kommer att återkomma regelbundet med olika inlägg så vill även jag likt Sten Kaijser häromdagen gärna presentera mig själv och mina bevekelsegrunder för min skeptiska hållning till den klimatvetenskap som kommit oss tillhanda det senaste decenniet.

Jag är född 1952 och har under hela mitt målat och tecknat fåglar och natur. Jag titulerar mig själv konstnär, men är även aktiv ornitolog och författare med dryga tiotalet boktitlar på mitt samvete. Om jag anser mig ha någon vetenskaplig expertis så är det inom ornitologin och kanske delar av konsthistorien men jag saknar formella akademiska meriter men jag är hdersdoktor vid Uppsala universitets humanistiska–filosofiska fakultet. Jag var tidigt aktiv inom Fältbiologerna och är fortfarande medlem i SNF och WWF och tycker att dessa föreningar har spelat en viktig roll i skyddet av natur och miljö i Sverige och internationellt. I grunden har jag ett starkt naturvårdsintresse och har alltid känt ett behov av att försvara naturen, både den orörda naturen och de kulturmarker som människan skapat genom århundradena. Mina motiv har alltid varit i grunden känslomässiga, att jag vill försvara naturen för att den personligen ger mig en stark livskraft. De kustnära öppna landskapen på Gotland där jag bor ligger mig speciellt varmt om hjärtat. Men att rädda t.ex snöleoparden i Centralasiens bergstrakter är lika viktigt för mig, trots att jag aldrig sett någon, men drömmen finns så länge arten lever där ute i vildmarken. Nordens ark i Bohuslän är hem för den individ som syns ovan. Det som lite fyrkantigt kommit att kallas ekosystemtjänster, dvs naturmiljöernas ekonomiska betydelse för människans nuvarande och framtida väl anser även jag har saknat ett relevant pris i den stora globala balansräkningen, därvidlag delar jag åsikt med några av denna bloggs kanske främsta meningsmotståndare. Huruvida de många talespersonerna för klimathotet agerar av övertygelse, rädsla, privata vinstfördelar i den privata industrin, i form av akademiska tjänster eller forskningsmedel lämnar jag öppet för debatt, där finns med stor sannolikhet hela skalan. Min bakgrund gör dock att jag närmat mig denna märkliga miljödebatt från ett kanske annorlunda håll än många klimatskeptiker. Jag vill fortfarande använda begrepp som hållbart och ekologiskt som positiva ord och riktmärken för framtiden. Jag har dock andra åsikter än de flesta inom miljörörelsen vad som i praktiken är hållbart och vad som i slutändan gynnar mänskligheten och den biologiska mångfalden. Under senare år har jag känt en allt större oro för att de stora miljöorganisationerna agerar utifrån en närmast religiös övertygelse om människans skuld till en annalkande klimatkatastrof. Klimatskräcken förväntades bli den hävstång som skulle föra oss mot en värld i balans och harmoni med naturen. Men vad händer med deras trovärdighet om den vetenskapliga grunden för denna alarmism kastas omkull. Ja, jag vet vi är många som tycker att deras trovärdighet redan har skamfilats. På ett sätt kan man säga att de lyckats påverka de politiska skeendena men jag ser en stor risk att det underliggande naturskydds och miljöarbetet kommer att tappa mark under lång tid framöver när som nu sker många tänkande människor ifrågasätter AGW teorin. Medan världens skövling av naturskogar, savanner, floddeltan och haven fortgår i en oförtruten takt prioriterar miljörörelserna koldioxiden som vårt största hot. Det är oansvarigt och djupt olyckligt och det gagnar knappast den svenska naturen.

Kanske är det så att vår förbränning av fossila kolväten påverkar klimatet i någon mån, därvid lag är jag lika osäker som jag antar många av er. I nästan samtliga fall av klimatrelaterade artiklar där jag har haft en egen kunskap om de faktiska förhållandena, t..ex om fåglar och delar av Arktis har de vetenskapliga artiklar jag läst haft en tydlig tendentiös vinkling som följer ett dogmatiskt paradigm. Än tydligare har snedvridningen i dagspressens rapportering om dessa ”forskningsresultat” varit. Det är svårt att låta sig övertygas av en försäljare som gång på gång blir påkommen med falsk marknadsföring. Kanske var det artiklarna som grasserade i världspressen på våren 2009 där det påstods att Kejsarpingvinerna hotas av de minskande havsisarna som tog skruv. All statistik och forskning visar på att havsisarnas utbredning under Sydpolsvintern ökar.
Förra året tillbringade jag sju veckor i Chukotka i nordöstra Sibirien för att studera och inventera skedsnäppor, en av världens mest hotade fågelarter. Anledningen till deras minskning är flera men inga vetenskapliga resultat visar på att klimatförändringar är en orsak, istället har de minskat snabbare i de mest högarktiska delarna av det forna utbredningsområdet. Trots detta så påstår IUCN, en erkänd och väletablerad naturskyddsorganisation i sin rödlistning att en av flera orsaker är effekterna av klimatförändringarna, varför? Därför att klimatförändringarna slentrianmässigt alltid måste föras fram som en grund till allt som är negativt. I ett av de senare numren av Nature Climate Change refererar man till en vetenskaplig undersökning som visar på att ytvattnet utanför Perus kust blivit kallare under de senaste 150 åren. Orsak? man vet inte säkert men utan någon referens hänvisar man till att vissa klimatmodeller visar på att klimatförändringarna, dvs. uppvärmningen kan vara en orsak?
Om forskarvärlden medvetet låter pressen rapportera att forskningen visat att jorden är platt eller undanlåter att reagera på grova misstag får den ta på sig skulden för att allt färre tror på klimathotet och att intresset för miljöfrågorna minskat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Du har så rätt Lasse, de flesta jag känner som är skeptiska till ”klimathotet” retar sig på att man numera prioriterar klimat (som vi knappast kan påverka) framför en rad viktiga frågor där vi kan göra verkliga insatser.

  Varför envisas politiker med att prata om ”klimatutsläpp” och varför har kommuner och företag ”klimatrådgivare” och ”klimatansvariga”???

  Nu senast friade Granskningsnämnden programmet Vetenskapens Värld. Man säger att programmet anmälts bl a för ”ett ställningstagande för den etablerade uppfattningen som antagits av FN:s klimatpanel”!

  Redan i den formuleringen får vi svart på vitt hur dom resonerar. Vadå ”etablerade uppfattningen”? Att jorden är platt?

  När inte ens granskarna förstår orden opartiskhet och saklighet utan lutar sig mot sina personliga övertygelser är det illa ställt.

 2. Jonas B

  Tack för ett mycket bra inlägg. Ser fram emot många fler från dig, Lars. När ”miljörörelsen” sviker, vem ska då försvara denna gröna och blå planet om inte alla vi som verkligen bryr oss…

 3. Ingemar

  Det är ju detta med de mer eller mindre medvetna ljugandet om att allt ont beror på ett påstått klimathot som är så deprimerande. Och det är inte bara MSM som sitter och hittar på. Utan de matas ju hela tiden av en del klimatforskare och ”experter” som utan att blinka uttalar sig i namn av ”vetenskapen”. Därtill är de snabba på att tillskansa sig FNs auktoritet genom att också uttala sig i namn av IPCC.
  Här är ett exempel som Donna FB skrev om häromdagen
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/07/05/landsea-the-ipcc-the-union-of-concerned-scientists/
  Inlägget handlar om hur en av världens främsta experter på orkaner medverkat i flera av IPCCs rapporter, Chris Landsea, och att det inte finns minsta belägg för att antalet, eller intensiteten, på ovädren skulle ökat med ökad Global temperatur. Men det spelar ingen roll för typer som Trenberth som på pressträffar går ut och deklarerar precis motsatsen – i vetenskapens namn, och i IPCCs namn. Och när Landsea klagar på Trenberth agerande till IPCCs ordförande, Pachauri, så händer ingenting.
  Pachauri låter detta ske gång på gång, samtidigt som han själv för ut alarmistiska och ovetenskapliga uttalanden. IPCC är en skam för klimatforskningen och för FN.
  Så, att förtroendet bland de engagerade miljövännerna minskar förvånar mig verkligen inte.

 4. D Lundkvist

  Medlem i WWF och klimatskeptiker? Är det inte aningen motsägelsefullt? Har Hr Jonsson icke läst Ingemar Nordins vidräkning med denna organisation? Hur fungerar internkommunikationen? I artikeln ”WWF utbildar barnen i sin världsbild” skriver Ingemar Nordin på slutet:
  ”Vi har skrivit flera gånger om WWF här på Maggies blogg (sökord WWF uppe till höger). Och det finns verkligen skäl att varna för den enorma makt som organisationen har. WWF bedriver en gigantisk propagandaindustri och har sina tentakler i allt som har med miljöundervisning, miljöpolitik och miljöekonomi att göra. Sådan makt är farlig.
  Ingemar Nordin”
  Jag menar, granskar man den organisationens historiska upprinnelse (Prins Philip och Prins Bernhard) och vad för andra pikanta åsikter som även dväljs där (Club of Rome och The Draper Fund) då kan man bli mörkrädd för mindre.
  I mitt tycke bör Hr Jonssonm se över sitt medlemskap i denna världsförbättringorganisation på det att ALLA läsare av denna blogg inte skall söka sig åt annat håll.
  Nån jävla ordning får det väl ända vara, även på en klimatskeptikersite som TCS?

 5. Jonny Fagerström

  #4
  D Lundkvist

  Lars är just nu ute i Visby och fiskar efter lite nyheter till ev inlägg från Almedalsveckan. Han återkommer till datorn kring lunch för att ta tag i inläggen. Då kommer han säkert att greppa din fråga. Jag har lovat att läsa alla inlägg tv.

 6. D Lundkvist

  OK. Tack för informationen. Vill även påpeka att min till synes något bryska slutkommentar skulle ha följts av en 😉 …

 7. Inge

  Lars

  Ditt inlägg visar på en väldigt sund inställning till klimat och miljöfrågorna. Att man är konstnär betyder inte att man per automatik är flummig eller enbart känslomässig i sitt ställningstagande i vetenskapsfrågor vilket man med lite förutfattade meningar skulle kunna tro.

 8. Anders L.

  Jag delar inte din åsikt att miljörörelsen skulle prioritera klimatfrågan så starkt att all annan verksamhet upphör … Detta tror jag mer återspeglar vilka frågor som får störst rubriker i massmedia än det faktiska arbete som pågår.

  ”Klimatskepticismen” är till största delen en politisk rörelse, inte en vetenskaplig. Man är motståndare till att några andra krafter än de rent kommersiella skall kunna påverka utformningen av miljöpolitiken. Man ger miljövänner allehanda nedsättande benämningar – allt ifrån ”miljömuppar” till ”miljöfascister”, och man påstår sig vara rädda för att miljörörelsen skulle kunna leda till någon sorts totalitär världsstat. Men det man i själva verket motarbetar är demokratin, eftersom man, som konservativa människor alltid gör, tycker att det i grund och botten inte finns något mer skrämmande att människor blott och bart i kraft av sitt människovärde och sin medborgarrätt skall kunna påverka samhällets utveckling, alldeles oavsett om de står allra längst ned på samhällets statusstege.

 9. Staffan D.

  WWF:s annonser i DN öppnar jag alltid.  Och klickar på underposterna.  Flera minuter mellan.  Är det rätt att det ökar kostnaden för dem?  Att betalningen står i relation till antalet besökare?

 10. Labbibia

  Anders L # 8

  Helt fel.

   Det förhåller sig precis tvärtom Klimathotssceptisismen är en gräsrotsrörelse, politiskt obunden, och till skillnad från klimathotspropagandan, som prackas på oss uppifrån, av i stort sett alla politiska partier, men även från statliga verk och myndigheter….

  Se dig omkring i verkligheten, snälla du! Läs Lars Jonssons artikel igen. Han är ju ett levande bevis på att det förhåller sig så som jag påstår.

 11. Staffan D.

  Anders L’s inlägg ovan gillar jag.  ”Klimatskepticismen” är till största delen en politisk rörelse… Men det man i själva verket motarbetar är demokratin…  Det [finns] finns inte något mer skrämmande att människor skall kunna påverka samhällets utveckling, [även om] de står allra längst ned på samhällets statusstege. Bra!  Precis så är den rätta åsikten.  SR… DN…
  –  Näst mest skrämmande är väl somrarna inte blivit varmare sedan 1730-talet.  Vi som står längst ner fryser !  Vi har inte råd att betala el-räkningen !  Och bensinen ska vi bara inte tala om !

 12. J-O

  ”Klimatskräcken förväntades bli den hävstång som skulle föra oss mot en värld i balans och harmoni med naturen. ”

  Tyvärr Lars är skrämsel ELOernas främsta medel och de ger sig själva tolkningsföreträde på vad som är ” en värld i balans och harmoni med naturen”.  Därmed är vi inne på arean politisk populism.  

  Miljöfrågor anses vara fria och rena från egenintressen och därför hoppar dunkla krafter många gånger på tåget. Klimatfrågans dubbla botten är makt över hur jordens resurser skall fördelas.  Överstatlighet och överföring av ekonomiska resurser från i till u-värld (ref ditt eget TCS inlägg om Ottmar Efenhofer ).

  Mikael Karlsson, SNF ordförande, väjer inte för skrämselpropaganda: ”Vi på SNF försöker att ha ett miljölarm i månaden”
  http://sv.wikiquote.org/wiki/Mikael_Karlsson

  I mina ögon har miljörörelsen tappat allt förtroende och jag tar emot allt från dem med största misstänksamhet. Det kommer ta lång tid att reparera det förtroendet.

 13. S. Andersson

  Anders L: Dumheter. Klimaskepticismen är inte en politisk rörelse. Jag tror istället att det är en löst sammanhållen grupp människor som alla har det gemensamt att man upptäckt stora brister i de förment vetenskapliga bevisen för att CO2 skulle utgöra den allt överskuggande orsaken till klimatvariationer. När vi ställt frågor för att försöka förstå bättre har vi blivit förnedrade (foliehattar), ifrågasatta (plattjordare) och censurerade. Detta har lett till att vår skepsis ökat inte minst eftersom skepticismen aldrig bemöts faktuellt.
   
  Till sist: Det kan aldrig vara ett hot mot demokratin att människor ifrågasätter givna dogmer. Ditt sätt att resonera får mig att tvivla på att dina egna demokratiska ideal är mycket mer än en bräcklig ytfinish.

 14. Erik W

  Jag ska inte tala för andra än mig själv, men kanske det finns fler med liknande inställning?
  Jag är f.d. medlem i Greenpeace och har alltid haft inställningen att det är dumt, fult och omoraliskt att använda naturen/jorden/världen som en försökskanin – i främsta hand handlar det om kommersiella företag som gör detta i eget vinstsyfte. Eller snarare så struntar de i vad som händer. Vi ska ta hand om vår natur!
   
  Jag har följt klimatdebatten sedan ”start” och anser mig kunna följa en hel del av de ibland väldigt tekniska och djupgående debatterna, pga ett naturvetenskapligt grundintresse och viss fallenhet för det.
   
  Mitt motstånd till det påstådda klimathotet bygger helt och endast på att jag HATAR att bli lurad! Sedan ”starten” har det (mig veterligen) ALDRIG bevisats att ”klimathotet” (det av människan påstått uppkomna och skapade) existerar och framförallt finns inga som helst bevis för att det skett skador, på människor, djur eller natur, som beror på ”klimathotet”. Något som däremot skett är en förändring i rapporteringen och framställandet i media, där det plötsligt tas för givet att man bevisat ”klimathotets” existens och att det finns vetenskaplig grund för påståendet.
  Så jag känner mig lurad nu – bevisa först och kom tillbaka efter det!
   
  Finns ingen slug politisk baktanke eller lobbyism här inte. Av de konservativa och antidemokratiska krafterna i den klimatskeptiska rörelsen får du räkna bort mig.
  -1

 15. Staffan D.

  Måste förtydliga:  Genomsnitts-temperaturen i juli är inte klimat, bara väder.   Årets eller decenniets.   Det har man påpekat här. 
  –  Men januari?  År 1730 var det -2,3ºC i Uppsala;  år 2010 -8,8ºC.   Äh, det måste vara väder…  Det vet vi ju att vi brinner upp.  Det har dom sagt på TV, så det så.

 16. Lena Krantz

  Bra Lars!

  Väldigt intressant och klargörande i detta att sk klimatskeptiker oftast är stora miljövänner (bl a jag själv).

  Tack!

 17. Christopher E

  Anders L #8…

  Varför problematisera något så enkelt? Och därmed hamna så fel som du gjorde nu.

  Verkligheten levererar ju helt enkelt ingen klimatkatastrof i linje med de påståeenden som görs. Det är den vetenskapliga delen.

  Det politiska kommer in när myndigheter och miljölobbyister tvingar fram dyra och ofta rent av skadliga ”lösningar” på problem som inte finns.

  Omdömen som ”miljömupp” kommer in när någon inte orkar ta reda på fakta själv, utan nöjer sig propagandafilmer från f.d. amerikanska vicepresidenter och liknande.

  Anklagelser om felaktig prioritering kommer in när vi ser dem i praktiken. Förr var tex. örnar skyddsvärda objekt i miljörörelsen. Nu är fågeltuggande vindsnurror ett överordnat mål med klimatargument.

 18. #4
  Det är sant att mitt medlemsskap i t.ex WWF kan ifrågasättas med tanke på att jag inte stöder deras arbete avseende klimatfrågorna och kärnkraften. Dock har jag valt att stanna kvar dels för att kunna påverka genom min röst och kanske främst för att via tidningen följa vad som händer. Jag läser deras WWF-eko och flera delar av deras arbete kan jag stödja. Detta är verkligen en svår moralisk fråga – skall man avgå i protest eller vara kvar för att påverka?, jag har valt det senare. Vad gäller SNF så stödjer jag vår lokala krets som i många frågor, t.ex vindkraft har en hållning som strikt utgår från Naturskyddet, likt många lokala SNF-föreningar gör.

 19. bom

  Lars! Du kan nog glömma Dina idéer om att kunna påverka WWF. Det är pengarna som betyder något och Anders L har ju påpekat att Du skall nöja dig med att vara en stackars fattig fan utan möjlighet att påverka. Här är det Knugen, Philip och annat top brass sm har ”say so”. Jag ger dig rätt i att det är bra om någon håller ett öga på galenskaperna och ryter till när det går över styr. Ändå är det väl så att ett medlemskap är ett stöd för snikenheten och tokenskapen. Då står man bakom lögnerna och stöttar upp dem. Om det funnes möjlighet till ”medlemsskap” i IPCC? Hur skulle Du ställa Dig då?

 20. Anders L.

  Ähum … så ni tror alltså att ni stöder ”gräsrötterna”? Menar ni då gräsrötter som Vattenfall, Eon, Shell, BP eller Gazprom? Eller  gräsrötter som de mest konservativa ”think-tanks” som går att uppbringa i USA? Kan det vara gräsrötter som FoxNews, Rupert Murdoch eller kanske Glenn Beck ni tänker på?

 21. Anders L. #8 och 20
  På frågan huruvida klimatskepticismen är en politisk rörelse så måste man skilja på hur den uppkommit och hur den används. I Sverige är den absolut politiskt obunden och har växt fram som en reaktion på de ”vetenskapliga” felaktigheter som legat till grund för alarmismen. Eftersom frågan varit så het under en längre tid så politiseras den och exploateras av olika politiska krafter. De flesta politiska partier försöker ju känna in vartåt opinionen blåser och annekterar gärna aktuella frågor. Jag anser att alla intresseföreningar har sin fulla rätt att propagera för sina hjärtefrågor men det finns en moralisk gräns för med vilka metoder. Om SNF har helsidesannonser med en gråtande brunbjörn med texten att blåbären minskar i skogarna i södra Sverige så har man passerat gränsen för osaklighet, och detta av en förening som gärna påstår att de lobbar med naturvetenskapliga argument. I USA har tyvärr konservativa republikanska grupper tagit till sig skepticismen som ett slagträ mot Barack Obama. Där har ställningarna polariserats på ett sätt som knappast gynnar den vetenskapliga diskussionen. Obama har tyvärr valt fel vetenskaplig rådgivare i John Holdren och får tyvärr stå sitt kast – kanske blir det klimat och energifrågan som fäller honom i nästa val. I Sverige anser jag inte att frågan politiserats då samtliga riksdagspartier tycks vara överens, men den senare tidens ”talande tystnad” visar ju på åt vilket håll vinden kantrat. Gustav Fridolin nämnde knappt klimatfrågan under sitt tal i Almedalen.

 22. S. Andersson

  Anders L #20: Jag fattar inte? Vad menar du? Det är ett för mig obegripligt logiskt språng här. Är det så att bara för att man ställer sig skeptisk till att CO2 och endast CO2 orsakar klimatförändringar så måste man gilla Big Oil eller vara ärkekonservativ? Är du inte lite väl endimensionell i ditt tänkande nu? Tror du att alla klimattroende är betalda av vindkraftsindustrin också?
   
  Det här är ingen fråga om ”gräsrötter” visavi ”storkapitalet”. Det är en vetenskaplig fråga. Jisses, jag har inte träffat på den här sortens polariserande argumentation sedan 1970-talet när en massa piprökande skäggiga förståsigpåare satt på Lunds kaféer och orerade själsäkert om fördelaran med Kim-Il-Sungs Nordkorea.
   
  Med det här inlägget har du ju egentligen bara bevisat att allt det som många skeptker tycker och tänker om klimatalarmister är sant.

 23. Anders L

  Måste instämma i föregående kommentatorer:

  Klimathotet och -alarmismen, det är de som är den politiska rörelsen, IPCC är en helt igenom politisk konstruktion, och dess organisation och arbetssätt är den av en politisk byråkrati. Att man försöker ge ett annat sken ändrar inte detta ett dugg. De ledande där är politiskt tillsatta, och de i sin tur väljer ut vilka som får vara ’ansvariga’ för olika delar. På typiskt politiskt manér, och utan ngn insyn. Sammanställningarna är uttalat politiska. De är uttryckligen inte vetenskap.

  Samma gäller de ’vetenskapsmän’ som alarmerar om och propagerar för klimathotet. De är dessutom ganska få. Nästan genomgående har de övergivit forskningen, den vetenskapliga metodiken, och ägnar sig främst åt opinionsbildning och politisk aktivism. Mycket ofta även när de publicerar sig i vetenskapliga journaler.

  De AGW-troende forskare som är seriösa, som inte har övergått till politiska utspel och propaganda, de är nästan aldrig så alarmistiska eller tror på de uppmålade hotbilderna.

  Du misslyckas med att förstå både politiken, och anhängarna av den och av miljöengagemanget på din egen sida (av sympatierna). När du försöker beskriva dem på andra sidor blir det etter värre …

  Och som så ofta från vänsterkanten, hävdas det att ’ifall de inte håller med oss, då är de antidemokratiska … då är de emot folket och människorna’

  Ganska oförblommerat antyds (även av dig) här: Att de som har en annan uppfattning inte är demokrater, att de inte bör lyssnas på, att invändningarna inte gills.

  Uppräkningen du gjorde nyss är extra festlig. Inget av företagen du nämner är deklarerat klimathotsskeptiska. De andra, thinktanks, FOX mfl tar iaf upp saker som du aldrig får höra i media annars. Ibland har de tom låtit någon debattera. Huh! Så konservativt och politiskt!

  Rapportering, opinon, debatt, yttrandefrihet … i en demokrati!? Vad tänker dessa mörkermän på! Eller hur menar du?

 24. Staffan D.

  FoxNews, usch ja.  Sverige är mycket bättre.  Här har vi riktiga åsikter.  Den gamla sovjet-realismen stod vårt hjärta nära, och gör det väl fortfarande, 1989/91 eller ej.
  –  I Kramfors tog vi bort 40,1% av barnen 2010!  Perstorp inte illa heller, med 35,2%!   Och många andra kommuner.   Jättebra!  Visar att vi — inte bara kramfors-bor — har hjärtat åt vänster!  Och så klimat-riktigt se’n !

 25. J-O

  Anders L#20  – du visar med önskvärd tydlighet att du försöker projicera din egen idévärld på andra.  Du själv har tagit politisk ställning mot ”storkapitalet” och då måste vi som inte gjort det var för det.  Är man inte mot klimathotet så måste man ju vara en hänsynlös fördärvare av barn och barnbarns framtid …

  Nu  blir ju världen lite mer komplicerad för dig när det står ganska klart att flera av de uppräknade storkapitalisterna donerar stora summor till just miljörörelse och klimatprojekt.  SVT försökte glatt tala om att de ”hemska” bröderna Koch minsann finansierat klimatskeptiker men ca 50 miljoner de senaste 10 åren.  En summa som vårt Naturvårdsverk lade ner i på klimatpropaganda under loppet av 2 år !

  Istället för att komma med ogrundade beskyllningar så ber jag dig visa vilka politiska organisation vi är meddlemmar i !  Tala både om vilka VI är , vilka sammanslutningar det är, vilka pengar har vi fått etc
  UPP TILL BEVIS !  Jag är grymt nyfiken för då kanske jag kan gå med i  dem och bli rik på kuppen !


  Miljövänner och alarmister är ju då givetvis en gräsrotsrörelse vit som snö utan särintressen eller baktankar… Visserligen får inte NASA/GISS Hansen pengar från Exxon och visserligen får han nog slita för pengarna men med de 1,2 miljoner dollar han lär dra in på att föreläsa om klimathotet skulle jag kunna stå bredvid Rockström och le och nicka till allt som han sa … 

 26. Erland

  På tal om Gotland och Almedalen – är det inte lite märkvärdigt att just de här dagarna, när det inte blåst nästa alls på Gotland, så har http://www.vindkraft.nu’s grafik slutat att fungera? Eller skulle det se för avslöjande ut att alla öns vindkraftverk nästan stått stilla under hela tiden? Så att all el till Almedalen kommit från vatten- och kärnkraft? 

  Så kan det väl inte vara?

 27. Erland

  Hoppsan! http://www.vindstat.nu skall det vara.

 28. pekke

  OT.
  Från NyTeknik.
  Kolrök från Kina kyler jorden
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3216161.ece
   
  Visar väl om inte annat på hur ensidiga svensk media är.
   

 29. Lena Krantz

  pekke #28

  De verkar vara de enda som rapporterat om studien, märkligt detta!

  Bilden är extra fin i Ny Teknik eftersom den visar kyltorn och därmed vattenånga!

  😀

 30. L

  Erland, är det inte en hög månadskurva på Vindstat om man jämför med dygnsproduktionen? Eller är det klimatförändringen dom mäter..?

 31. Staffan D.

  Svenskar får idag sin USA-information med New York Times och andra radikala, Obama-vänliga blad som källa.  (Times’ säljer inte ens en miljon längre, och du får bara se på deras sajt gratis tjugo (eller 10 ?) gånger per månad.)  Svenskarna vet alltså nästan bokstavligen ingenting om debatten i USA.
  –  Det här skulle inte göra så mycket om det  gällde ett annat land, men nu är USA faktiskt det land som påverkar oss mest.  Se på nobelpristagarna, t.ex.
  –  Ett tips är att följa RealClearPolitics.com på nätet!  Med rubrikerna (ibland egna) på artiklar i USA (och världen).  Om idag Nicholas Kristof på NY Times skriver om ”Taxes and Billionaires” inser man att han är Obama-trogen.  (Det är ju NY Times…!)  Men… tja, först onsdag e.m. hittar jag ”Why GOP Won’t Agree to a Tax Increase” där Weekly Standard uppenbarligen inte gillar Obama’s skuldsättningspolitik.

 32. Staffan D.

  Ordet ”debatten” betyder i Sverige ”de rätta åsikternas tyranni”.  ”Vi måste debattera det här” betyder ”folk har fel åsikt, en gammaldags, omodern, högeraktig;  vi måste få dem att ändra sig”.
  –  I USA finns det en reell debatt, mellan personer med diametralt olika åsikter!

 33. Pehr Björnbom

   
  Anders L. #20,
   
  Vi är för det första själva gräsrötter, för det andra så stöder man gräsrötter genom att inte trampa på dem och genom att tillföra näring så att gräset kan växa.
   
  Hur man skall dela in intressenterna i klimatfrågan är långt ifrån självklart som du tror. Jag menar att ditt synsätt leder helt fel.
   
  Orsaken till detta är att det idag är mycket tydligt att det finns ett klimat-industriellt komplex, ett nätverk av intressenter som samarbetar på ett sofistikerat sätt. Intressenterna finns inom forskningsinstitutioner, olika NGO-organisationer, politiken och industrin.
   
  Många har kritiserat klimatmötet i Cancun för att man samlade folk från hela världen till en attraktiv turistort. Mycket koldioxid släpptes ut på grund av alla flygresorna till konferensen där deltagarna frestades att leva lyxigt i stället för att arrangera konferensen över Internet med minimala koldioxidutsläpp. När det inte passar för en själv så bryr man sig alltså inte om koldioxidutsläppen.
   
  Nu skall det tydligen bli samma visa i Durban om jag har förstått det rätt. Här är en av Durbans främsta attraktioner:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Mile,_Durban
   

 34. Ingemar Nordin

  Jonas N #23,

  Bra analys!

   

  – Vad får vissa forskare att ignorera den ena vetenskapliga rapporten efter den andra som är kritisk mot det man så innerligt ÖNSKAR vore sant? Vad får dem att MOBBA kritiker, snarare än att diskutera och ta till sig kritik?

  – Vad får den politiska världens utnämnda auktoritet, IPCC, att gång på gång föra fram osanningar om världens tillstånd, strunta i alla kritiker, och samtidigt låtsas tala för vetenskapen?

  -Vad får de små klickar som sitter i ledningen för diverse vetenskapliga sällskap i världen att vägra lyssna på sina medlemmars protester? Och istället spä på den politiskt korrekta alarmismen i hopp om att ännu mer pengar skall satsas på klimatforskningen?

  De drivs knappast av någon kärlek till vare sig vetenskapen eller till demokratin. Var så säker.

 35. D Lundkvist

  @Staffan D #31: Man får reda på om mycket om den ”berättelse” som inte hanteras som nyhetsvärdig i USA av gängse Lame Stream MEdia Complex (ABCNBCCBSMSNBSCNNN) om man tar del av Drudge Report och Andrew Breitbart plus hela det koppel som som kommer i deras efterföljd. Som skön kontrast till att bekräfta vad Drudge och Breitbart säger så kan man lackmustyesta detta genom att läsa Huffingtong Post, där vänsterradikalerna vädrar sig helt oförbölomerat på gängse socialistvis.

 36. Staffan, några bra poänger där. Både om RealClearPolitics, om svenskars motsättningsskygga konsensus-klängande. Det är nog också en stor del av förklaringen till att så många intalar sig att FOX, republikaner, USAs högerkristna, Murdoch, TeaParty mm skulle vara ett ’argument’ för att slippa argumentera.

  Inte sällan blir jag helt paff över vilka omvägar folk försöker gå för ’argmentera’ att det är ngt fel på dem som framför ståndpunkter som inte rimmar med den de tror är präktighetens konsensus. Men det är väl samma sorts människor som tror att ’lära sig’ ngt eller sedan ’kunna’ det är att upprepa vad man blivit tillsagd eller instruerad att memorera och sedan upprepa. Inte sällan ovetandes vad exakt orden innebär, eller ifall de är relevanta för just den situationen som råder just då.

  Sådana färdigheter är säkert nyttiga för att utföra repetitiva arbetsuppgifter, att strikt förlja ett reglemente. Men för intellektuellt utvecklande arbete fungerar sådant inte alls. Än mindre för att skaffa eller skapa ny kunskap, hantera nya situationer. Då funkar inte memorerade fraser och floskler.

  Det märkliga är att sådant kommer även från människor som borde veta bättre, som borde vara tillräckligt skolade att veta att ord och meningar har innebörd, och påståenden har implikationer även bortom tiden det tog att utala dem.

  Alldeles för många verkar navigera i tillvaron som om det handlade om ett socialt spel, som ett cocktail-party, där det gäller att säga/göra precis de saker som förväntas i det ögonblicket för att hantera situationen just då. För att klara sig just då .. och hoppas att omgivningen (majoriteten, konsensus-trycket) acceptera en en liten stund till …

  Sorgligt att se från tänkade vuxna människor. Och inga man skulle  vilja ge ngt som helst ansvar över ngt viktigt …

 37. forts ..

  Både IPCC, de många NGO:erna, myndigheter, politiker verkar leka samma lek: ’Vad förväntas det att jag/vi skall säga eller göra just här, för att det skall bli smidigast ytterligare en stund …’

  Helt oberoende av vad som är rätt eller riktigt, eller hur det är i den verkliga världen utanför fönstret …

 38. Helge

  Anders L
  Ett gammalt debattknep att påstå det omvända i debatten så får skeptikerna försvara sig istället för tvärtom, oavsett hur fel det är så får man en bättre utgång ur debatten, måste försvara sig själv för samma kritik blir fokuset ”fel”.
   
  Är det något som är politiskt och stöttat av mångmiljardbelopp och som genomgående visar upp en girighet i botten genom personlig vinning så är det ledande AGW förespråkare. Kan inte komma på en enda skeptiker som gjort sig en personlig förmögenhet för att man är skeptisk mot koldioxidhypotesen.

 39. Staffan D.

  Uppsala:  1730-talets genomsnittstemperatur i januari var -1,67ºC.  Lägst var 1739 med -5,9º,  högst var 1735 med +1,2º.
  –  2000-talets (tio år) genomsnittstemperatur i januari var -1,85ºC.  Lägst var 2004 med -4,4º,  högst var 2005 med +0,5º.  (År 2010:  -8,88ºC !)
  –  Men det hindrar inte svenskarna från att tro att värmen nu är helt unik!  Det har man ju sagt på TV!

 40. Skogsmannen

  Lars!

  Ser verkligen fram mot kommande artiklar!

  Ps! Noterar att två klimathotsskeptiker har yttrat sig positiva ordalag om bioligisk mångfald på denna blogg senaste dygnet. Hoppas att vi (inte) rör om det för mycket. Ds!

 41. Staffan D.

  Naturskyddsföreningens omvandling till toppstyrd lobby-organisation tas upp på Newsmill 4/7.  En god sammanfattning finns på bloggen ”I grevens tid”.  ”För två år sedan gick 40% av totala intäkter till lönekostnader på Stockholmskansliet.”  Hoppa sedan till Newsmill.
  http://igrevenstid.blogg.se/2011/july/folkrorelser-pa-hal-is.html