Klimatundersökning nedlagd

Minns ni när jag berättade om en klimatundersökning online framställd av Clean Air Conservancy? Jag skrev till dem och bad om att få resultatet av undersökningen. Igår kom svaret.
”There were some methodological issues with the survey (I forgot to check the 1 survey per IP address option).”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Iven

    Bortsett från att flera frågor i den undersökningen hade formulerats så att de kunde tolkas olika och att resultatet var beroende av hur aktivt en grupp personer med en viss uppfattning deltog i undersökningen, kan man förmoda att resultatet inte överensstämde med arrangörernas önskemål. 🙂