Klimatmyter(i)

Varje dag fylls tidningar och nyhetssändningar av hot om nära förestående klimatkatastrof. Det bankas in i huvudet på oss att alla forskare är överens om att det är människan som är boven i dramat och att pjäsen riskerar att sluta i tragedi för allt levande. I DN den 4 maj kan vi läsa att utsläppen av växthusgaser måste minskas med 50-85 procent till år 2050 om uppvärmningen ska hejdas.

Sanningen är att teorin om den globala uppvärmningen och dess orsaker fortfarande har många kritiker, även i Sverige. Bland dem finns några av världens mest framstående forskare. Det är dock sällan de får komma till tals. Precis som kommunalrådet Paul Lindqvist skriver i sin blogg är klimatdebatten ensidig och okritisk. Kanske är det för att det är dåliga, inte bra nyheter som säljer.

En annan sanning är att jordens historia präglas av skiftande klimat. Faktum är att det enda som är konstant med klimatet är att det förändras. Just nu är vi fortfarande på väg ut ur den senaste istiden. Inte underligt att jorden håller på att bli varmare. Havsnivån har också sakta stigit ända sedan den senaste inlandsisen började smälta.

Kritikerna har en alternativteori till varför jordens klimat förändras. De menar att det är solens magnetiska aktivitet, inte koldioxidhalten i atmosfären, som påverkar temperaturerna på Jorden. Enligt dessa forskare kommer jordens temperatur faktiskt att börja sjunka snart på grund av minskad solaktivitet. Denna avkylning kommer att kulminera om ett femtiotal år i en extremt kall period, liknande den s.k. ”lilla istiden” som inträffade 1645-1715. Borde vi inte bekymra oss om detta? Redan idag tryter tillgången på el.

En annan sanning är att uppvärmningsteorin har visats grunda sig på felaktiga beräkningar. Men i klimatdebatten tycks ändamålet helga medlen, så även detta är en sanning som förtigs.

Vi kan inte ens förutsäga vädret mer än en vecka i taget. Hur kan vi då uttala oss om långsiktiga klimatförändringar? Jag ifrågasätter inte att jorden håller på att värmas upp (i varje fall det norra halvklotet). Men varför skulle det leda till en miljökatastrof? Hittills har jordbruket blomstrat under jordklotets varmare perioder.

En sista sanning – vi kan inte stoppa klimatet från att förändras, lika lite som vi kan hindra jorden från att kretsa runt solen. Vad vi däremot kan göra är att aktivt anpassa oss till de nya livsvillkoren. Det är också dit resurserna borde styras. I stället för att försöka bromsa näringslivets utveckling borde vi göra allt för att stödja det. Teknologi är inte av ondo. Tvärtom har den hjälpt oss till en bättre tillvaro.

Eder,
Inga Dogmer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Anonymous

    Hej Inga,det var det vettigaste jag läst ¨på länge.Fram för fler realister.

    /Thomas

  2. Väldigt bra skrivet, håller med dig fullkomligt! Realisterna tystas ner ganska hårt, Keep it up!

    /Kalle