Klimatlogik och klimatetik

Den kristna tidningen Världen Idag har under de senaste veckorna publicerat en rad artiklar med klimattema. Nu sammanfattar Siewert Öholm redaktionens intryck i en krönika.
”Vi har mest fått positiva och överraskade reaktioner. ”Det hade jag inte hört”, eller ”Vad roligt att fler vetenskapsmän kommer till tals”. Men vi har också fått höra att vi inte ”tar hoten på allvar”, eller att ”engagemanget i klimatfrågan är en kristen plikt”. Och då har det bara handlat om att engagera sig efter gängse katastrofteorier. Signifikativt för klimatdebatten är att det inte är en debatt. Resultatet blir därför en aha-upplevelse när någon ifrågasätter och för fram avvikande vetenskaplig forskning.”
(…)
”När Indiens stadsluft inte går att andas, när Kinas kapitalistiska miljöförstöring får fortsätta. När svenska Vattenfall bryter kol för kolvärmeverk i Europa, har världen ett klimatproblem. Men inte i Sverige. Klimathysteriska, ologiska åtgärder gör ingen nytta här. De gynnar bara kontrollideologier. Klimatinsatser måste vara globala. Svensk insats och svensk solidaritet måste ske i andra länder i första hand.
Alla är överens om att människan har ett ansvar. Kristna skall vara de första att ta ansvar. Men ingen vill bli lurad av en vetenskap som tjänar andras syften. ”Tänk själv” är bra även för klimatet .”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. István

  Utmärkt skrivet av Siewert, men parallellen mellan Darwin och
  Gore är grotesk.

 2. Anders L.

  ”Vi borde i ändå högre grad ifrågasätta syftena med det stora vänsterengagemanget i klimatfrågan. Jag tror inte ett ögonblick att det handlar om solidaritet. Det handlar om skrämsel. Vänstern vill bygga ett kontrollsamhälle. Det kommunismen inte klarade av hoppas man nu klara med hjälp av klimatet och villiga klimat-hots-missionärer.”
  Det är ju ganska roligt att höra en representant för världens största rörelse för kontroll av andra människor (kristendomen, alltså) oroa sig för kontrollsamhället.

 3. Steve

  Citatet från ViD var:  ”Klimatfrågan har blivit lika fundamentalistisk som evolutionsläran.  I båda fallen har man sina egna Gudar. Evolutionen har Darwin. Klimatet har Al Gore.”  —  Groteskt, att jämföra den store Darwin med Al Gore, tycker István.  ’Darwinismen är ju ett vetenskapligt faktum.   Absurditeter som agnostikern Michael Denton’s bok Evolution, A Theory in Crisis (1985) låter varje förnuftig människa bli att läsa.  Hör bara (sid 109):  Den genetiska koden – livets språk som man har kallat den – är utan motsvarighet i det fysiska universum.
  Eller detta (sid 351):  Påståendet att högre organismers genetiska program, som består av kanske tusen miljoner bitar information – som bokstäverna i ett bibliotek på tusen böcker – och som i kodad form innehåller oräkneliga tusental av intrikata algoritmer, vilka kontrollerar, specificerar och styr tillväxten och utvecklingen av miljarder och åter miljarder celler, så att de bildar en komplex organism – påståendet att dessa skulle ha satts samman i en rent slumpartad process, ter sig för oss skeptiker som förnuftsvidrigt.
  ’Sådana dumheter behöver vi verkligen inte bry oss om’, tycker alla rättrogna.  ’Sådana böcker inte ens tittar vi i.  Vi vet ju redan hur det verkligen förhåller sig.’

 4. Patrik

  Att människor inte kan andas i Indien p.g.a. utsläpp är väl knappast ett klimatproblem, däremot är det väl ett miljöproblem?
  Symptomatiskt för den sammanblandning mellan dessa begrepp som sker hela tiden.
  Klimatproblemet (om det ens finns) kan såklart ingå i gruppen miljöproblem, men miljöproblem är inte klimatproblem.
  På samma sätt är det varje gång man diskuterar klimatproblematiken med de som tror att den är ett hot för oss – man hamnar alltid i en allmän miljödiskussion.
  Vilket man inte borde kunna göra förrän personen som tror på hotet först har framfört övertygande argument om varför vi har ett reellt klimathot.
  Och med övertygande argument menar jag inte ”IPCC says so.”.

 5. Mikael

  Darwinismen är icke ett vetenskapligt faktum. Kanske ingen idé att ta en debatt om det i detta forum, men är det någon vetenskapsgren som ägnar sig åt icke-popperska tautologier så är det evolutionsläran. Att arter har utvecklats går att bevisa, men att drivkraften har varit naturligt urval kan man inte kontrollera, även om man tycker att det är troligt – man tror. Man säger i efterhand att den starkaste överlever, och vem som var starkast var den som överlevde , man har alltså bevisat att den som överlevde var den som överlevde… Well, skeptiker – här har ni ett vetenskapsområde att kasta er över.
  PS: Jag ”tror” dock på evolution á la Darwin, men bevisen saknas.

 6. Patrik

  Steve>> Tror att Darwin själv skulle ha varit mycket mindre fördömande mot t.ex. kreationister än vad hans lärjungar är. Faktiskt.
  Varför skulle det inte kunna finnas ett korn av sanning i kreationismen?
  För mig förefaller den bitivis vara ganska lik Gaia-teorierna och då blir det ju lite paradoxalt med tanke på vilka politiska grupperingar som befinner sig på respektive sida då det gäller dessa två strömningar. 🙂

 7. Patrik

  Mikael #5>> Och där fick du till ett inlägg som iaf jag kan skriva under på till 100%! Tack! 🙂

 8. L

  Kreationismen blev knappast verklighet innan DNA-tekniken började användas. Även om det kan vara kul att fantisera om ett skapelse-laboratorium i tidernas begynnelse. Men då hade vi inte haft några isbjörnar….

 9. GunnarE

  ”5”
  Håller med grundtanken som jag fattar den men…
  Det är rätt sannolikt att Darwinismen existerar. Hur kan annars debatten kring den fortgå.

 10. Thomas

  Så fort jag drar upp kreationism som analogi med AGW ”skepticism” så får jag på pälsen, men som artikeln i Världen Idag och flera av kommentarerna här visar så finns det ett tydligt samband.

 11. GunnarE

  ”10”
  Inte snarare AGW-troende  som liknar kreationismen??

 12. L

  Thomas, hur får du fram det sambandet? Jag kan inte komma ihåg att AGW-skeptiker någonsin hävdat kreationism här i alla fall.

 13. Steve

  En definition:
  creationist —  A person who believes in creationism
  creationism —  The literal belief in the account of Creation given in the Book of Genesis
  WordWeb database © 2006 by Princeton University
  Mikrobiologen Michael Behe inspirerades av Denton’s bok till att skriva Darwin’s Black Box (1996), som på allvar satte fart på Intelligent Design-debatten i USA.  Argumenteringen ligger på full begriplig nivå även för icke-experten.  Han skjuter in utdrag ur vetenskapliga texter för att visa att han har stöd för det han säger, men det går att hoppa över dem. 
  Finns Behe’s bok i Sverige?  På några få universitetsbibliotek, samt på stadsbibliotek i Stockholm (1) och Värnamo.  That’s all. 
  Ty:  ”Vi vet ju ändå att han har alldeles fel.  Lyssna till Sanningen:  Den allmänt accepterade teorin om livets uppkomst säger att de första ’livsmolekylerna’ bildades från vad som brukar kallas en organisk ursoppa. Elektriska urladdningar i atmosfären och solens ultravioletta strålar bildade aminosyror som ansamlades i grunda vattensamlingar eller i små hav. Aminosyrorna slog sig samman till proteiner som började reagera med varandra. De allt större molekylerna inneslöts sedan inuti ett primitivt membran som så småningom lyckades med konststycket att kopiera sig själv. Livet – om än mycket primitivt – hade uppstått. DN LördagSöndag 7 oktober 2000
  Detta är Sveriges största seriösa tidning: “Aminosyrorna slog sig samman till proteiner”! Hört om DNA och RNA? ”Nukleinsyrorna bär den genetiska informationen, men de kan inte uträtta någonting på egen hand. Det faktiska arbetet utförs av proteinerna med deras märkliga katalytiska förmåga. Men proteinerna sätts själva ihop enligt instruktioner som finns i nukleinsyrorna” (Paul Davies, Den kosmiska planen).

 14. Gunnar Littmarck

  Mikael #5
  Vi människor är kanske ett exempel mot att den starkaste överlever.
  Hos oss lönar sig ränker och baksughet avsevärt bättre än unik nyskapande förmåga.
  Neandertalsmänniskan lär haft ett språk, en större hjärna, redskap och en starkare kropp.
  Men  de kanske var snälla och saknade drivkrafter till hämnd och nedgjörande av andra.

 15. Mikael

  Gunnar #13. Jag tror nog att definitionen på ”stark”=”den som överlever”. Men om det är drivkraften för evolutionen, såsom Darwin antar, är svårt att bevisa. Neanderthalarna var inte starka i evolutionär mening, även om de var trevliga.

 16. Gunnar Littmarck

  Jag har mer och mer börjat fundera på om inte alla sagor om Troll och grova skogsvarelser egentligen är rester av berättelser om neandertalsmänniskor.
  Ni minns upptäckten av den nerbrända staden på Gotland Tingstäde träsk?
  I århundraden har snacket gått inte sen det brann i Tingstäge träsk.. ingen har kommit ihåg varför..
  Så var det en boplats som skyddades av vatten på alla sidor.
  För 30000år sedan levde våra förfäder tillsammans med neandertalsmänniskor, de spåren borde sitta djupt i folkberättelser.
  Så vi kanske kan såga delar av Darwins teorier och i analogi även de ostyrkta teorierna om att CO2 kring dagens halter, driver klimatet.
  Hur bra var den analogin Mikael?

 17. Mikael

  Gunnar #16. Vilka delar av Darwins teorier vill du såga? Personligen tror jag att de (teorierna) är riktiga men svåra att bevisa.
  Det du skriver om Tingstäde träsk antar jag var ett annat spår, men man vet ju aldrig?

 18. Hin Håle

  Survival of the fittest översätts som: Den mest lämpade överlever. Inte den starkaste. 

 19. Gunnar Littmarck

  Mikael #15
  Såklart är stark de som överlever, inget annat.
  Kul kuriosa är att nyligen lyckade bara var 10.onde född till eget förmerande, numer ojar vi oss om det motsatta.
  Eller att vi byggt ett samhälle där vissa får sin identitet som förälder och inte yrkesarbetare.
  Kanske borde alla former av ekonomiska bidrag till barnfamiljer ersättas med de vanligare i omvärlden, försörjningsavdrag?
  I vart fall om vi tror att de som betalar mest skatt är de med de för samhället bästa gener och egenskaper.

 20. Patrik

  Givetvis kan man se likheter med kreationister både hos AGW-skeptiker och AGW-övertygade.
  På samma sätt som det faktiskt finns likheter mellan Darwinister och kreationister. Inget konstigt med det.
  Hela uppfattningen att vetenskap kan vara definitiv är ett stort missförstånd, inte hos forskare så mycket som hos allmänheten.
  Inte ens matematiken är 100% rationell.
  Så att kasta ”kreationistpajer” mot meningsmotståndare är lika konstruktivt som att säga ”IPCC rules!”. 😉
  Allt kokar ner till ideologiska utgångspunkter. Vetenskap är bara ett redskap.

 21. Gunnar Littmarck

  Mikael jag vill såga Darwin på vissa märkliga observationer.
  Blommor som valt ett utseende som är så exakt att vissa insekter tror de är en artfrände som är parningsvillig, kan inte skett stegvis.
  Eller att vissa ofarliga insekter ser ut som giftiga…
  Vad med blommor som luktar ruttet kött för att locka vissa flugor?
  Hur kan de successivt vunnit på det?
  Det finns en stor mängd lyckade anpassningar som jag har svårt att tro att de utvecklats…
  Vissa förändringar duger först då de är fulländade, eller?
  Bulverket på Gotland var bara ett ex. på hur vi människor pratar om sakar vi inte vet någon ting om.
  I bland är det sant, ibland falskt…
  Många har åsikter de inte söker motargument till.
  Hade jag hört på 1700:talet om röken i från branden i Tingstäde träsk, skulle jag av ren nyfikenhet använt de resurser jag hade till dykundersökningar…
  De flesta bryr sig inte…..
  Märker du skillnaden på de som är mer eller mindre skeptiska?

 22. Gunnar Littmarck

  Matematik är ett verktyg som vem som helst kan utveckla.
  ”Inte ens matematiken är 100% rationell.”
  Om inte du anser att skiftnyckeln är 100% rationell, bygg om den….Que…
  Jag fick en gång en föreläsning från en doktorand som arbetade med bevis för oändlighetssfären där även räta linjer måste korsa varandra..
  Han doktorerade i matematik…
  Matte är som sagt ett verktyg…
  Kolla bara hur Albert gubben inte kunde få upp farten i sina beräkningar och införde de effektiva förkortningarna.
  Han gillade inte den tiden matematik, så han byggde ut verktyget så de uppfyllde hans behov bättre…
  En bilmekaniker utan verktyg är som en riksdagsledamot utan matematik.

 23. Gunnar Littmarck

  jag måste sluta skriva så slarvigt…
  ”måste korsa varandra..”
  där även räta linjer måste korsa sig själva… såklart men det fattar självklart alla bloggläsare.

 24. L

  Gunnar #21, då måste du tro att det sitter en skapare och tar fram nya arter i detta nu? Spännande…

 25. Gunnar Littmarck

  L
  Nej för hur skulle skaparen skapats?
  Jag bara misstänker att det kan finnas utvecklingshopp, inte bara gynnsamma mutationer och ren effektivitets avel..
  Hopp som är större än mutationer.
  Såklart ogrundade spekulationer, från min sida.
  I Kina tvangs en av de längsta kvinnorna till barnavlande med en av de längre gubbarna.
  Vi vill ju ha ett bra basket lag även för en småvuxen befolkning.
  Om en förklaringsmodell inte duger, måste man inte välja en sämre.
  Vi får acceptera att det finns avsevärt mer vi inte förstår än det vi förstår.
  Alberts uttalade på den korkade journalistfrågan
  -Hur känns det att veta allt?
  Var
  -som barnet som går på stranden till kunskapen hav och plockar snäckor.

 26. Gunnar Littmarck

  Teoretiskt kan en befruktad äggcell utvecklas till vad som helst, med ytterst små styrningar på bildandet av stamceller.
  Kanske en av 100miljarder födslar ger en livsoduglig avkomma med artsfrämmande egenskaper?
  Allt är i grunden en kombination av ett hundratal atomer, med ett begränsat antal isotoper.
  Jag hade en gång en diskussion med en från Jehovas som liknade människans existentiell med  sannolikheten att röra om i en soptipp och få en Boing 747.
  Vi beräknade antalet atomer och de inbördes kombinationer som ger en fungerande 747, dock blir sannolikheten extremt nära noll om en unik 747 i ett unikt ögonblick ska återskapas genom omrörning i en sopptipp.
  Vi kan ju inte både bestämma någots position och dess rörelsemängd med godtycklig precition.
  Vi människor har haft tillräckligt många kombinationsmöjligheter för att utvecklas till de vi är.
  Men inte om Tellus bara är 6000år..då skjuter Jehovas och andra fundamentalister in sig där..
  Då går vi igenom C14 och dess halvering om 5730 år… Snabbt finner fundamentalister motagrument av varierande kavlitet..
  Då tar vi fram ett mångfalt av isotopers väl documenterade halveringstid, ungefär där ger alla 6000års fanatiker upp att diskutera med mig, men inte sin tro, så jag har inte vunnit någon ting, bara slarvat bort tid.

 27. L

  Att skolungar som tror jorden är 2009 år gammal också kan tro på intelligent design är kanske inte så konstigt…

 28. L #27,
  är det en skröna, eller var finns källan till den dystra upplysningen?

 29. L

  Uffeb, det var bara ett påstående jag fastnade för häromdagen. Ligger säkert något i det…

 30. Steve

  ”Survival of the fittest” är naturligtvis en sanning.  Hitler tog livet av sig i bunkern under Berlin;  det tusenåriga Tredje riket blev alltså tolv år gammalt.  Stalin dog en plågsam död, jagad i sitt inre av vargar;  det socialistiska paradiset (och den vetenskapliga ateismen) levde ytterligare några decennier, men störtade sedan samman av egen skröplighet.  (Och idag säger 5% av ryssarna att de är ateister.) 
  Svenskarna på 60-70-delvis 80-talet var det finaste man kunde finna i denna vår värld;  vi var hjärtegodast mot de fattiga, vi var modernast, vi hade övergivit alla gamla föråldrade relischösa idéer, kort sagt vi var ett föredöme för världen.  Och nu dör svenskarna ut, och ersätts av människor som faktiskt tror på Gud i någon mening, nästan alla.

 31. L

  Steve, det skulle räcka om vi hade en tro på oss själva, men i synnerhet svenskar har länge haft en övertro på sig själva, som när den brister ersätts av ett annat sökande. Klimatism eller andra religioner t ex.

 32. Steve

  L,  Du menade (# 27) att det handlar tron på en jord som är 2009 år gammal. Du kan alltså inte ens återge kreationisternas åsikt korrekt.  De talar om en jord som är kanske 6000 år gammal, eller en bit mer.  Redan bibelöversättaren Hieronymus (Jerome) på 300-talet påpekade dock att det här är kategorin folkberättelser.
  Saken hör hemma i en klimatblogg genom att visa ett annat sammanhang där de rättroende inte alls bryr sig om att se vad motsidan faktiskt säger.  ”Intelligent design”, till skillnad mot kreationism, tar inte alls avstånd från den moderna fysiken. Eller biologin.  Man konstaterar bara att slumpen — även kopplad till lång tid och många försök — är helt otillräcklig som förklaring till livets uppkomst. 
  Skulle du veta något annat har du några miljoner dollar att vinna, om du kontaktar ”Origin of Life prize” och berättar hur saken ligger till.

 33. L#29,
  Jag tror inte att det finns ett uns av sanning i det påståendet.
  I alla fall inte om man talar om skolbarn i någon statistiskt relevant mening…
  Om man råkar ”fastna” för ett dylikt påstående så kan det bero på en förutfattad mening om hur korkad den övriga mänskligheten är. Och det tror jag inte.
  Tänk bara på våra politikers smarta sätt att fixa bra löner, pensioner och bonussystem.  😉

 34. Steve

  En brittisk think-tank — Theos — har undersökt vad britterna tror och inte tror.  Guardian tog upp en del av vad de kom fram till:
  http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/02/charles-darwin-creationism-intelligent-design
  Men bladet hoppade (naturligtvis) över vad som kom fram om en typisk Intelligent Design supporter:  ”Han är 25 år, har just avlagt en masters-examen, och tror att livet på jorden är så komplext att det bara kan förklaras genom Intelligent design.  Han tror att det finns en Gud eller någon sorts högre makt, men vill inte säga om det är samma Gud som hans mormor trodde på eller någon annan kraft.”   ’Faith and Darwin’, PDF, sid 17:
  http://campaigndirector.moodia.com/Client/Theos/Files/FaithandDarwin.pdf

 35. Steve

  Sorry – ”Faith and Darwin”, PDF, sid 19

 36. Patrik

  Man bör som ateist eller agnostiker vara väldigt ödmjuk. Världens befolkning är väl till kraftigt övervägande del troende i någon form?
  Personligen förstår jag mig inte på hur man kan vara troende, men jag har stor respekt för religion och är t.o.m. ibland lite avundsjuk på de som har en tro. Antingen det är på Jehova, Allah eller Gaia. 😉
  Religion som fenomen är oerhört intressant dock.

 37. Patrik

  ”…while 1% thought Darwin was the author of The Naked Chef by Jamie Oliver.”
  😀 😀 😀 😀

 38. Steve

  Einstein trodde på en intelligens bakom universum:  ”En djupt emotionell övertygelse om att det finns en högre, intelligent makt, som visar sig i det (för oss) ofattbara universum — detta är min Gudsbild.”  ”That deeply emotional conviction of a presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God.”  (1930)
  Och detta:  ”Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder (för oss) i naturlagarna — en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka.  På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag.”  ”Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of nature–a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. In this way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort.”  (1936)
  Detta ur boken ”Einstein, his life and universe” av Walter Isaacson.   ”Walter Isaacson (born May 20, 1952, in New Orleans, Louisiana) is the President and CEO of the Aspen Institute. He has been the Chairman and CEO of CNN and the Managing Editor of TIME.”  Han lär vara fullt kapabel att få sina citat rätt. 

 39. L

  Steve #32, jag försökte inte återge kreationisters åsikt, jag återgav vad någon sagt om skolbarns kunskap om jordens ålder. Som tur är har dagens unga tillgång till internet och kan kompensera för det dom aldrig lärt sig i skolan. Undrar för övrigt om skolan lär ut hur man bör förhålla sig till uppgifter som finns på nätet?

 40. Steve

  Här har Christopher Booker (omnämnd flera gånger här) sett något som liknar det jag försökt säga, om klimatreligionen och evolutionsjubiléet.  Min snabböversättning:
  Det fascinerande med darwinisterna är deras oförmåga att acceptera att det är mycket de inte alls vet … Det är avslöjande att se hur de föraktfullt jämställer alla ’intelligent design’-stödjande forskare med bibliska fundamentalister — detta är det sätt de har att bemöta frågor de inte kan svara på.
  Något liknande har hänt med tron att världen håller på att bli farligt varm till följd av människogenererat CO2.  En tid verkade de som tror på AGW ha bevisen helt på sin sida … Men på sistone har seriösa forskare lagt fram olika motbevis, vilket tyder på att teorin har allvarliga fel.  Inte minst då faktum att de nu allt lägre temperaturerna inte alls har förutsagts av de dator-modeller som de AGW-troende stöder sig på. 
  Det har blivit allt mer uppenbart att — liksom darwinisterna — AGW-anhängarna blivit så övertygade av sin teori och dess enkelhet, att de inte förmår inse hur mycket det är de inte vet. Och liksom darwinisterna har de reagerat med att bli allt mer fanatiskt intoleranta mot alla som vågar ifrågasätta deras dogmer.  Och det skulle väl inte betyda så mycket, om det inte vore så att de lyckats övertyga så många politiker att lägga fram ”motåtgärder” som nu hotar att leda till en verklig ekonomisk katastrof i vår värld.
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/4550448/Charles-Darwin-zealots-have-made-science-a-substitute-religion.html
  Charles Darwin zealots have made science a substitute religion
  By Christopher Booker.   Telegraph, 5:55PM GMT 07 Feb 2009

 41. Albert Einsten låtsades ha viss gudstro då det var det bästa för honom i den tid han levde.
  Annars ansåg han som alla vi andra med någorlunda förstånd i behåll att religion är en produkt av mänsklig svaghet.
  Bibeln en samlig barnsliga primitiva legender.
  Såklart är alla religiösa skrifter skrivna av människor för att öka kontroll och styrning av andra människor som är så korkade att de låter sig styras med religion.
  Eller hur Steve?

 42. DJ

  Appropå #38
  De flesta är nog överens om att Einstein inte hade någon religiös tro, mer än att han hade en stark känsla för Universum och dess lagar. Han trodde definitivt inte på en personlig gud. Det finns gott om citat där han redogör för detta. Senast det var på tapeten i pressen var när ett brev från Einstein till Eric Gutkind såldes på auktion härom året:
  http://www.guardian.co.uk/science/2008/may/13/peopleinscience.religion
  Men vad spelar det för roll vad Einstein hade för tro eller inte? Han kan ha fått tro på gröna troll från Småland om han velat. Det har ingen betydelse varken för relativitetsteorin, den biologiska vetenskapen eller något annat vetenskapligt. De som anför Einstein som religiös i religion-vetenskap-debatter försöker bara använda hans vetenskapliga auktoritet (duger tydligen i detta sammanhang) för att försöka plocka poäng. Han var inte perfekt inom vetenskap. Han motsatte sig länge kvantfysiken, vilket han hade fel i, men det förringar ju inte hans roll för relativitetsteorin eller som bidragare till kvantfysiken. Som tur är baseras inte vetenskap på tro, utan på teori och empiri.
  Jag är mer bekymrad över den allmänt dåliga biologiska kunskapen hos en del, till exempel hos Öholm.

 43. Test

 44. Igen

 45. Dj 
  Jag är helt enig, samma försöker pappskallar lägga till stöd för vissa förvirrade sekter genom att påstå att Carlos Bubbia är typ Jehovas….
  Om man är så svag att man vill leva med tron att någon annan har det övergripande ansvaret, så o.k. för mig bara de inte indoktrinerar andra och absolut inte sina barn.
  Förbjud religiösa friskolor, sekter och samfund, starta i vart fall med att inte ge bidrag och att belägga dem med samma skatter som drabbar alla andra åsiktslobbyister.
  Föresten ska inga få bedriva åsiktspåtryckning utan att kunna styrka åsikternas korrekthet.
  Nu gick jag långt…

 46. L

  Steve, skillnaden är väl att evolutionsläran ständigt kommer att uppdateras med nya bevis, medan kreationismen troligen aldrig kommer att kunna påvisa ett enda bevis. Inte ens om man kallar den intelligent design. Men vilket man tror på har marginell betydelse för våra gemensamma liv.
  Klimatfrågan är annorlunda, här handlar det bara om en obevisad hypotes. Att somliga tror helt okritiskt på den blir ett problem när dom vill förändra hela vårt samhälle.

 47. Einstein hade inte helt fel iom kvantfysiken. Han hade dock fel om referenssystems relativa ekvivalens och ljushastighetens absoluta maxgräns ( intuitivt innebördes motstridande eller hur). Dessa aksiomfel tar ut sin pris i tvillingparadokset – vilket kräver en backstagetrick – ”korrekt klokksynkronisation” – för att ge rätt resultat i praktiken..
  Det finns dock et absolut referenssystem med eteregenskaper, gravitonhastighteter som är 10exp20 större enn c. På skalor större enn en galax dvs 1kpc så funker inte Newtons graviation.
  Universet er oändligt i tid och rum, det fins inget Big Bang. Kvantfysiken är stokastisk med gömda variabler men tack & lov kausal. Bell’s teorem är ofullständigt och kollapsande Jekyll-Hyde er BS. Paradoksen typ Alain Aspect, Schödingers katt och Einstein-Podolsky-Rosen får sin mellertidiga lösning iom en i praktiken oändlig hastighet för vågfunktionen.   En del står kvar att reda ut tex gravitoneterns samband med betadecay och protonets skröplighet.
  Om gamle Albert kan man säga att en modern generell teori som håller i alla väder inte behöver oförståelig matematik. Denna har förstört generationer av fysikstudenter. 
  Var det nåt mer ni vill veta ?   

 48. DJ

  L.
  Intelligent design kommer inte bli vetenskaplig förrän man kommer med hypoteser och belägg för hur designern (aliens, gudar eller möss från en annan dimension) gör för att manipulera evolutionen. Man skulle möjligen kunna vederlägga evolutionsteorin med oreducerbara biologiska system (vilket man inte lyckats med), men det skulle inte göra att intelligent design skulle vara rätt, utan bara att man måste hitta en ny vetenskaplig teori för hur evolutionen går till. De som stöder en designhypotes skulle fortfarande tvingas hitta belägg för sin idé.
  L.
  ”Men vilket man tror på har marginell betydelse för våra gemensamma liv.”
  För oss som bor i det sekulära Sverige har det kanske inte så stor betydelse, men om man bor i en teokrati är det en helt annan sak.

 49. Nu börjar Elling övertrumfa andra med att sitta inne med sanningen.
  Då blir det jobbigt.
  Jag personligen tror att universum är som en uppblåst ballong. Vem som blåste från början struntar jag i. Huvudsaken är väl att ballongen inte spricker.  😉

 50. OK, om  intelligent design inte finns hur förklarar vi då tanken, tänkandet, medvetandet? Har tanken någon massa? Volym?

 51. Gunnar Littmarck

  Börje
  Varför tror du att ”vi” kan förklara allting?
  Kanske det största felet med religiösa, de kräver svar på frågor före kunskapen utvecklats till frågorna.
  Allt som nu är svårt eller omöjligt att förklara skulle då enligt den inverterade logiken, vara beviset på en extremt mycket mer svårförklarad gud.
  Den retoriken funkar inte ens i sandlådan, typ negativt värde på IQ skalan.
  Religion + dumhet= sant

 52. Thomas

  Det finns många alternativa vetenskapliga hypoteser här på bloggen, det måste man säga. Det är inte bara i frågan om AGW ni ”skeptiker” är lite udda. Bekvämt av Elling att rada upp alla(?) sina konstiga idéer på en gång.

 53. Börje Gustavsson #50,
  Var drar du gränsen? Har en mus ett tänkande och ett medvetande? En hund? En mask? Ett träd eller en smultronplanta? En bakterie?

 54. Thomas #52,
  Håller fullständigt med dig om att det dyker upp lite ”udda” inlägg här.
  Men alla kommer inte från de som är skeptiska till AGW-teorin.

 55. L

  Börje m fl, har ni lyssnat på Susan Blackmore någon gång? Hon har specialiserat sig på memer och nu också temer. Här går hon lite ytligt igenom det på 20 minuter hos TED:
  http://www.ted.com/index.php/talks/susan_blackmore_on_memes_and_temes.html

 56. Gunnar Littmarck

  Elling
  Märk att Albert kallade sina stora sammanfattningar för teorier, Newton sina felaktiga, grova förenklingar för lagar…
  Einsteins mattemetoder är både enkla och geniala..
  De fysik studenter som blir förstörda av dem, bör kanske ägna sina resurser åt annat.
  Hur var det… allt ska beskrivas så enkelt som möjligt, dock ej enklare..
  Vad med de tre testen på delar av den allmännaRT?
  Perihelium (den punkt i en bana då satelliten befinner sig närmast omlopps punkten) shift för planeten Merkurius hade i århundraden varit en gåta tills den ART kom med sin eleganta förklaring.
  Eller hur ART bekriver att gravitation attraherar ljus så att det böjs då det passerar stora massor.
  Gravitationsstyrt rödförskjutning… är det bara blaha bla ha?
  Två identiska klockor kommer ha olika frekvens om de står i olika gravitationsfält…
  Jag måste erkänna att jag inte förstår den allmänna relativitetsteorin, men jag jobbar på det då och då…kanske en dag…
  Har jag sabbat hela tråden Uffeb
  Eller har jag återgivit Albert gubben lite respekt?
  Visst är det härligt att bli en foton, med två färre rumsdimentioner än vi.. djup och tid…
  Födas,  färdas och dö i samma ögonblick.
  Elling du kommer inte långt med intuision på dessa nivåer.

 57. Björn

  Kreationism, intelligent design eller klimathysteri etc, är symptom på samma sak, nämligen dålig skolunderbyggnad, både hos de som är lärornas utövare och dess lärjungar. Framför allt är det avsaknad av naturvetenskap som medför att folk inte kan värja sig mot all sorts propaganda.

 58. Uffeb #53,
  Vet inte, men en mus som inte kan tänka (om än så lite) eller har ett medvetande, lär väl inte bli gammal. När det gäller växter så kan man ibland undra, hur kan t.ex. trädrötter leta upp ett läckande avlopp  100 -150 meter bort. Det ligger kanske också något bakom att man skall prata med sina krukväxter så växer dom bättre. Jag får väl snacka lite mer med min pumpa i år och se om den kan nå 600 kg.

 59. Thomas

  Gunnar, orden ”teori” och ”lag” betyder inte samma sak inom vetenskapen som i vardagsspråk. En teori är inte mindre bevisad, den skall tvärtom ge en mer heltäckande beskrivning:
  http://chemistry.about.com/od/chemistry101/a/lawtheory.htm
  Att kalla Newtons lagar ”grova förenklingar” är att ta i. De duger än idag utmärkt i nästan alla sammanhang. (och kallas än idag för lagar!) Likasåär det lite parodiskt att tala om Einsteins matematik i AR som enkel. Einstein själv fick studera matte i många är efter att ha konstruerat SR för att kunna ställa upp en teori för gravitationen, och på vägen publicerade han massor av felaktiga artiklar. Även sedan han presenterat den färdiga teorin lyckades han trassla till det för sig och publicera en artikel där han ”bevisade” att gravitationsvågor var omöjliga.

 60. Börje Gustavsson
  Har du sett då tre krukor med spirande klängväxter ställs brevid varandra?
  Skotten snurar planlöst runt runt tills de finner något att fästa sig på, men med flera i närhet ställer de snabbt om tillsamma rotationsriktning varvtal och riktning.
  Men jag har läst att växter kominucerar med de kimiska sammansättningar de utsänder, så kan en Acacia som blir hårt ansat av ex. Graffer meddela omkringliggande så de ändrar sin resursfördelning från tillvaxt till skydd genom utsöndrandet av gifter.
  När de militanta veganerna till fullo inser växters känsloliv, får de leva på luft.
  Prata med pumpan, då växer den av den CO2 du ger den, effektivare är att elda i dess närhet.

 61. Thomas du har rätt och jag ger mig, ville bara skynda till Alberts försvar.
  Han var nog ingen övermänniska, men i jämförelse med mig var han så nära övermänniska man kan komma.
  Jag gillar hans system att förkorta diffekvationer med sina summationsregler..snipp snapp så är en A4 bara en rad väsentligheter.
  Newton blir oduglig på atomnivå, och där rör sig fysikens landvinngar allt mer.

 62. För alla som tar åt sig när det blir mer en fyra linjer  :  Varför kräver ni eller tar för givet att alt skall vara förståeligt eller tillgängligt  på Expressennivå ? Låt oss alla inspireras av gamle Albert som sade att sakerna bör förenklas så långt det går men inte länge. Varför orkar ni inte läsa dom aviserade hemläxorna ? Varför tror ni att vi orkar besvara frågorna atter en gång just fördi ni tycker det blir ”jobbigt” 
  Alla akademiska skrån har sin paradigm för dan. Till ex Peter S. lider dagligen under sin paradigm som råkar vara totalt i otakt med sanningen. Vi lovande med rekordbetyg från ungdomsåren och som aldri svikit sanningen kan välja mellan att byta skrå, leva i exil eller leva i dissidens. Är man smart, skaffar man sitt levebröd i en annan sirkus. Exilen kan man köra på hobbybasis over internettet. Dissidenstillvaron i skrået uthärdas av et mycket lite antall kättare. Krav på pedagogisk och folklig förmåga hos dessa piskade och förlöjligade är omänskligt och i omvänd proportion till Yppersteprästerna vilket var skälet till att vi mer otåliga och opedagogiska lämnade maneschen. 
  När paradigmen trots alt til slut blir outhållig, startar en serie gruppdynamiska dramaföreställningar som innbefattar Makten, Yppersteprästerna, kättarna och Det Nya Paradigmet. Om detta kan man läsa hos Thomas Kuhn. Det er inte all säkert att Det Nye Paradigmet befinner seg närmare sanningen. 
  Vi i exil med rekordbetyg och kosmisk systemförståelse kan välja mellan att bedriva verksamheten i pyttesmå egna skrån på nätet eller, i tider där det behövs, försöka föra ut den rätta läran. Ni Medelsvenssonar har i frihetens namn rätt att klaga på den pedagogiska nivån när detta händer. Men räkna med inte att få svar på klagandets premisser till varje tid. Komm ihåg att vi kämpar med den dagliga motivationen, till Medelsvenssons nytta och för en bättre värld , och att varje oinitierad fråga tär på denna.  Om ni som inte hänger med har det jobbigt när det dyker upp et nytt begrepp, hur tror ni vi i eliten känner det ? 
  Stackars Charlotte Kalla och Marit Björgen må stå till svars för totalidiotiska journalister när dom går 30 sekunder långsamare enn vanligt. Wassberg och Stenmark hadde rätta attityden : Åk själv för f_en.  Innan ni lämnar inn nästa klaga på pedagogisk förmåga.  
  Sen skall jag passa på att påpeka lite om svenska språket. Många svenskar har fortfarande franska attityden : Det gäller för oss tillflyttade att lära alla subtila nyanser – ellers kan det vara det samma.  En norrmann lirer av seg en fras på svorska och så kommer det nåt tilbaks på dårlig engelska, nåt ”Jag fattar ingenting” eller tystnad – värst av alt. Var god sluta med sådant. Det gorde fransmännen på 80talet inför övermakten. Ni kommer inte vinna fram med Muppetläten i et land med 150 innvandrade nationaliteter ändå. 
  Jobbigt ? ”Now you know how I feel” som general Patton sade. 

 63. Björn

  Uffeb [53], detta med medvetandet är ett intressant ämne. En hund och en mus kan inte tänka, men de har någon form av medvetande, vilket inte maskar, växter och bakterier har. Medvetande förutsätter en relativt välutvecklad hjärna. Det är ju hjärnan som är medvetandets förutsättning och säte.
   

 64. Elling kan inte du såga de grövsta och slarvigaste spådomar och påståenden jag slungar ut i min blogg eller starta en egen så ska jag försöka såga dina tankar?
  Det blir nog ganska jobbigt för andra med allt mer eller mindre obegripligt som vi spyr ut här.
  Starta med mitt underlag och mina prognoser för indisk kärnkraftsutveckling i allmänhet och dess drift med torium som bränsle i synnerhet.

 65. Steve

  Om de två största naturvetenskapliga genierna:  Isaac Newton var ”djupt religiös” (Nat.enc.)  Hans sista bok hette ”Observations on the prophecies of Daniel and the apocalypse of St John”. Om profeten Daniel, och Uppenbarelse­boken, alltså.
  .    Albert Einstein växte upp som en from judisk gosse, och kom med åren att återvända allt mer till gudstron. En ung bekant, Peter Bucky, var ofta hans chaufför (Einstein själv kunde inte köra bil). Ur hans bok ”The Private Albert Einstein” (1992):
  .    ”Min far brukade säga att Einstein inte var särskilt religiös i traditionell mening, och sade till och med att Einstein sagt att han inte trodde på Gud. Men det här stämer inte riktigt med min erfarenhet… (Einstein) komponerade flera sånger till Guds ära, som jag ofta hörde honom sjunga. (En from judisk sedvänja. Min anm.) Jag hörde honom också säga att den som älskar naturen måste älska Gud. Han sade också en gång att ideer som sådana kommer från Gud. Skillnaden mot vad han tidigare sagt till min far kan ha något att göra med att han var äldre när jag fick föra djupare samtal med honom. Hans åsikter kan ha mildrats.”
  .    Einsten ”sade en gång att om han inte vore jude skulle han förmodligen ha valt att bli kväkare.” Och i samtal med Bucky: ”I grunden består min religion i en ödmjuk beundran för denna gränslösa stora ande som visar sig i de små detaljer vi förmår uppfatta med våra bräckliga och svaga sinnen.” ”In essence, my religion consists of a humble admiration for this illimitable superior spirit that reveals itself in the slight details that we are able to perceive with our frail and feeble minds.”
  .    Men det var Einstein, det.  Svenskarna däremot tror inte längre på Gud utan på Människan, Gemenskapen, Att vara som folk, och tycka som alla andra. Och nu dör de ut. Så kan det gå.

 66. Gunnar,
  jag har sågat tillräckligt på ett tag eller hur ? 
  Jag läser inte dina innlegg eller din blogg. Skäl : Det er för långt, inte organiserade i stycken, inte visuelt attraktivt, för tankespritt, besserwisser och upprepande. 
  Som redan skrivt över är jag inte så bekymrad över om publiken får seg en billig skratt iom oss thoriumtokar. Standups är vi redan. Antigen länkar man till komiken eller så ställer man upp själv. Visar man inte upp temperament och känslor, är man inte trovärdig. Detta i motsättning til diversa andre lirare som presterar köra direkt subversiv yxskaft a la Gramschi (mycket imponerande iofs)  över flera trådar innan nån trafikpolis visar seg gammal nog att be syndaren dra åt h_lvete.  
  Nej, vi får citera gamla goda Ernst-Hugo (varför dör alla mästare i förtid ?) ” I förlöjligande ligger akseptansen” 

 67. Elling
   Tackar för resensionen jag ska försöka bättra mig…
  Kanske inte så stor chans då jag ju som alla andra bloggare skriver mest för egen del, men jag ska försöka skriva mindre och mer sällan.
  Men du kan ju via Next Big Future eller energifromthorium IAEA samt de oändligt många webbplatser som finns finna den information som sågar dina åsikter om lönsamheten med att utvinna torium i Norge rellativt andra platser.
  Eller hur det går för Indien i sitt kärnkraftprogram.
  Min blogg var aldrig tänkt att du ska lära dig något i, den var tänkt att du skulle, antingen finna fel i eller tvingas till ändrad uppfattning av.
  Såklart fullständigt misslyckat om den är besserwissande visuellt frånstötande och allmänt vimsig.
  Ja ja jag har i vart fall lärt mig en massa på det jag skrivit..
  Lite som för länge sedan då jag för att minnas någon ny kunskap tvingade alla i min omgivning att lyssna på mina eviga föreläsningar.
  Egentligen ganska oförskämt..
  Tack igen för att du väckte mig..

 68. Steve 
  Einstein trodde nog på snällhet och omtanke, då är jag med troende.
  Jag kan ge rationella argument emot att försöka vara till gang och glädje för allt och alla, men jag struntar i dem och tror på det.
  Men det beror på att jag blir tilfreds och mår bättre om jag spridit välbefinnande, än om jag spridit motsatsen.
  Därför det är så viktigt med kommentarer som den jag fick av Elling…Det var precis vad jag behövde.