Klimatfrågan och vår krassliga demokrati

De som läst Elsa Widdings Klimatkarusellen har nästan brutalt blivit påminda om hur oändligt mycket, oändligt viktig information i klimatfrågan som både första, andra och tredje statsmakten har undanhållit oss andra.

För fem år sedan skrev jag följande gästkrönika här på KU:

En frisk demokrati kräver en upplyst opinion

2014/06/11 av Ingemar Nordin.

climate-disruption

Krönika av Ann Löfving-Henriksson

I kölvattnet efter Lennart Bengtsson-skandalen och EU-valet finns det all anledning att fundera över varför MSM teg i LB fallet, hur MP kunde vinna stort med sin uppfattning i klimat- och energifrågan och hur den ”extremt pålästa” Isabella Lövin tillsammans med övriga s.k. toppkandidater kunde stå i TV och visa sin totala okunnighet, alternativt blåljuga, i klimatfrågan, utan att det blev en proteststorm från en upplyst opinion.

Ja, hur upplyst är opinionen i denna ödesfråga och var ligger ansvaret för att ständigt hålla opinionen upplyst?

Svaret är att ansvaret för att ge objektiv och allsidig saklig information om grundläggande fakta främst borde vila på den obligatoriska skolan, på Public Service och när det gäller grundläggande fakta även på de beslutsfattande politiker, som valts för att värna om landets bästa.

Den obligatoriska skolan i USA, Storbritannien och Sverige

År 1985 startade AAASs

(American Association for the Advancement of Science) projekt 2061 i USA. Målet var att vaska fram den kärna av ”rostfria” kunskaper, insikter och färdigheter, som alla behöver för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Denna allmänbildning skulle som sagt vara rostfri och gälla både då när projektet sjösattes i slutet av 1980t och framåt i tiden. Man valde tidsperspektivet nästa gång kometen Halley återkommer till vår planets närhet d.v.s. 2061. Gräddan av USAs naturvetare, matematiker, fysiker, filosofer, historiker och utbildare under ledning av F. James Rutherford från AAAS arbetade med projektet under tre år och 1989 kom rapporten Science for All Americans (K-12) ut i tryck.

Rapporten betonar att alla måste få viss insikt i det vetenskapliga arbetssättet. Ett kritiskt förhållningssätt, att formulera och testa hypoteser osv nämns vid upprepade tillfällen. Rapporten spikades som sagt 1989, IPCC hade ännu inte gjort stort väsen av sig, Riokonferensen var knappt påtänkt, Global Warming omnämndes endast som en bland andra bieffekter från industrisamhället och miljörörelsens andra våg med försiktighetsprincipen, konsensus och den postnormala vetenskapen (PNS) kunde endast skönjas vid horisonten.

I Storbritannien påpekade en representant för utbildningsdepartementet nyligen att lärare, som inte förmedlar en balanserad syn i komplicerade frågor som t.ex. klimathotet, de bryter mot lagen.

Här i landet kräver läroplanen att undervisningen skall vila på vetenskaplig grund.

Kort sagt för oss, som inte infekterats av miljörörelsens andra våg, gäller den gamla regeln att undervisning i komplicerade frågor inte handlar om vad eleverna ska tänka, dvs vad som är rätt eller fel, utan hur och det gäller än idag från USA till lilla Sverige. Undervisningen ska alltså vara allsidig och objektiv. Med en bred faktabas är det sedan upp till var och en att själv bilda sig en åsikt om man så önskar.

Ur ser det ut i våra skolor? Får eleverna en balanserad bild av fakta, insikter och åsikter eller begår våra lärare lagbrott enligt den bedömning som görs i Storbritanniens utbildningsdepartement?

De enda ”läromedel” som finns till hands i klimatfrågan är framtagna av WWF, SNF och likartade lobbygrupper. Det blev minsann inte bättre när dåvarande undervisningsrådet Kornhall i april 2012 deltog i Sveriges Radios starkt vinklade och ofta kritiserade miljömagasin Klotet.

Där nämnde han klimathotsskepticism i samma andetag som ”andra pseudovetenskapliga fält”, och dessutom talade han om att lära ut ”rätt saker”. Lära ut rätt saker! Programmet väckte debatt på Klotets blogg och naturligtvis här på KU.

Klotets producent, Johan Bergendorff svarade från sin uppsatta Public Service-position bland annat med att ”Klotet … inte låter förvillare och vetenskapsförnekare fördunkla våra sinnen”.

Fil. Dr., vid den tiden undervisningsråd med ansvar för naturvetenskap och teknik, Kornhall gick alltså ut med att eleverna skulle läras ”rätt saker” i denna omdebatterade fråga på skakig vetenskaplig grund. Man kan oroligt fråga sig hur han definierade kravet på undervisning på vetenskaplig grund. Vilken typ av vetenskap? Traditionell eller PNS eller var det hans tidigare liv i den religiösa sekten Livets Ord, som spökade?

Johan Bergendorff ville bli skådespelare, övergav denna bana och blev journalist utan naturvetenskaplig bakgrund. Trots det blev han producent för miljömagasinet Klotet. Att han med sin bakgrund överhuvudtaget kunde bli ansvarig för ett miljöprogram vars innehåll alltid ligger i riskzonen för att bli subjektivt är i och för sig en skandal, att han efter detta övertramp fick fortsätta på SR är en ännu större skandal.

Det är i detta intellektuella klimat, som den enskilde läraren ska lägga grunden till en upplyst opinion i klimatfrågan, men vem och vilka ska man ställa till svars om det felar här och där? Den enskilde läraren? Läromedelsförlagen? Sveriges Radio? Skolverket? Läroplanen är i det här fallet fläckfri.

Public Service och MSM

När Lennart Bengtsson i april här på KU och på bloggen Antropocene skriver att ”vetenskapen inte är avgjord och att vi fortfarande inte vet hur vi bäst ska lösa planetens energiproblem” borde det slagit ner som en bomb både i MSM och i de politiska kretsarna. Oh nej då, ”The No Debate Gate” gäller fortfarande här i vårt röd-röd-gröna föregångsland. Det offrades inte många bokstäver på denna insiktsfulla bekännelse och inte ens när den påföljande skandalen gått flera varv i media jorden runt omnämns den i SR, SVT eller MSM. Här råder konsensus.

Om den enskilde läraren begår lagbrott när den inte ger en öppen, objektiv och allsidig information till eleverna, hur ska vi då karakterisera PSs och MSMs totalt ovetenskapliga och ensidiga propaganda?

Politikerna

Ja, politikerna, som tagit på sig att på bästa sätt värna om vårt land, hur upplysta är de i vår ödesfråga och vilket ansvar har de för demokratin och den upplysta opinionen?

Politikerna håller sig nog i lönndom informerade om vad som finns att hämta både på Antropocene och på KlimatUpplysningen, men hittills har ytterligt få av dem vågat viska fram ens en liten, liten försynt undran om det verkligen är så hotfullt som alla säger.

En verkligt ansvarskännande politiker skulle naturligtvis satt några i staben på att kolla upp innehållet i IPCC kontra dess SMP, vad NIPCC förmedlar och den vetenskapliga debatten i klimathotsfrågan på nätet. Sedan skulle naturligtvis allmänheten klart och tydligt få kännedom om vad som vaskats fram, det som är både vetenskapligt och politiskt korrekt.

Upplysningsfrågor

För cirka tio år sedan hade Elbranschen en serie kring Global Warming. Wibjörn Karlén ställde där den i mitt tycke mest centrala frågan av alla, var finns de vetenskapliga bevisen för att det är den av människan utsläppta koldioxiden, som i huvudsak ligger bakom den ökande globala medeltemperaturen. Så självklart! Frågan brände till och är lika aktuell nu som då.

Hur många politiker, som självsäkert och ofta arrogant predikar om klimathotet som världens ödesfråga, har överhuvud taget ställt sig den eller likartade frågor? Om inte, är det då de som borde styra vårt land?

Det finns många frågor som väntar på svar. Det vore intressant och värdefullt om alla insiktsfulla läsare här kunde ge förslag på någon eller några lämpliga upplysningsfrågor att ställa till våra till synes totalt okunniga politiker, som snart ska tävla om att på bästa sätt ta hand om vårt land.

Ödesfråga, javisst:

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”. (Från The Age of Global Warming, Rupert Darwall)

Länk med kommentarer:

https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/11/en-frisk-demokrati-kraver-en-upplyst-opinion/

¤¤¤

Den så kallade Lennart Bengtssonskandalen handlar om hur illa åtgången han blev av dem som inte ville att han skulle få en plats i GWPFs ledning.

¤¤¤

Länkarna till Klotet med dåvarande undervisningsrådet Per Kornhall och producenten Johan Bergendorff visar vilka hårresande uttalanden de båda fick sprida i Public Service. Kornhall representerade Skolverket och Bergendorff miljöprogrammet Klotet. De kunde t.ex. inte acceptera skrivningen ”Det råder stor osäkerhet om i vilken utsträckning människan bidrar till framtida klimatförändringar” i en svensk lärobok. Citatet kom från Independent Summary for Policymakers (The Fraser Institute) där oberoende forskare utvärderat samma underlag som IPCC:s forskare och politiker. Detta var för dryga fem år sedan.

Skulle SR tillåta sådana uttalanden även idag?

The big question, ödesfrågan var och är hur väst med sina ännu fria, suveräna stater eventuellt kan överleva de utmaningar som Rockefellers och storfinansens FN, med UNFCCC/IPCC/SMP, COP-möten, olika ”avtal” och klimathotsrörelsen, lägger på oss i deras gemensamma kamp för en global planekonomi och makten att styra världen. Våra inhemska statsmakter stöder ensidigt Rockefeller-FN-klimathotslinjen genom att undandra opinionen väsentlig information.

Det råder dock motstånd, möjligen ett ökande motstånd, mot denna utveckling. Klarast är President Trumps kamp för att se till att USA lämnar Parisöverenskommelsen och kanske även FN. Det mullrar här och var i EU eftersom vetenskapen inte ger stöd åt klimathotet (t.ex. länk 1) och dessutom märks att genomförda klimatåtgärder visar allt större skillnad mellan klimatutopin och utfallet. I EU råder ”grön energikris”, jfr med USA (länk 2). Tredje statsmakten vars uppgift är att vara fri och objektiv håller skamligt nog hårt om No Debate Gate i frågor som dessa.

Ödesfrågan, än en gång:

Vad kommer vi att lämna över åt våra barnbarn, fria suveräna stater eller globalt styre under FN?

En upplyst opinion kan ändra våra statsmakters nuvarande färdriktning.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1, 2

https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/25/vetenskapsman-italien-gar-emot-klimathysterin/

https://www.thegwpf.com/content/uploads/2019/07/Washington2019-Peiser.pdf

Intressant är även diskussionen kring att ”klimataktivisten” Greta Thunberg har kommit ut och avslöjat sig mer som vänsteraktivist än klimataktivist:

https://anthropocene.live/2019/07/26/greta-thunberg-visar-korten/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Tack Ann för ännu en kraftfull krönika denna gång fullmatad med sanningar om hur illa det står till i vårt land.
  Delvis läsvärt i dagens SvD:
  Catarina Kärkkäinen: Nej, jordens resurser är inte slut
  https://www.svd.se/nej-jordens-resurser-ar-inte-slut
  Tyvärr skriver hon på slutet: ”Det som är ett problem på riktigt, utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, löses inte med WWF:s rekommendationer ens om hela jordens befolkning skulle acceptera fullständig regrediering.” Här måste hon tydligen vara PK annars kanske hon riskerar jobbet på SvD.
  Du skulle behöva få henne att läsa din krönika i dagens KU. Hur det ska gå till vet jag tyvärr inte. Jag kan försöka tipsa henne i ett mail, men bättre vore om du kunde ta kontakt med henne.

 2. Utmärkt Ann!
  Ödesfrågan är precis vad du pekar på!
  >Vad kommer vi att lämna över åt våra barnbarn, fria suveräna stater eller globalt styre under FN?

 3. Sören G

  Malala eller Greta och om om barnprofeter.
  inlägget modererat

 4. Den här platsar in här
  > https://www.cfact.org/2019/07/14/socialists-weapon-of-choice-climate-alarmism/

 5. Bim

  Ann.
  Alla borde läsa detta. Jag skall göra vad jag kan för att sprida det.
  Det märks att du är otroligt påläst. Man kan bara buga. Tack

 6. Sören G

  #5
  Skulle ha postat den här länken i stället
  https://judithcurry.com/2019/07/29/child-prophets-and-proselytizers-of-climate-catastrophe/

 7. Joachim

  Ganska läsvärt och inte PK
  https://www.na.se/artikel/eldrivna-lastbilar-ar-ett-nytt-svart-hal-for-skattepengar

 8. Ann lh

  # 6 Sören G, tack för länken. Mycket Intressant!
  Redan vid första genomläsningen gav den mycket, men den kräver mer för att ordentligt se vad den förmedlar.

 9. jensen

  En viktig fråga är ekonomisk konsekvens-analys med tanke på kommande, ja, redan inledd recession. Eller snarare kommande stagflation, åskådlig-gjort av framstående ekonomiska analytiker. Sviktande världsekonomi. Sänkta räntor, easy money, QE, Inflation, Cantillon-effekt m.m.
  D.v.s. vad kommer ekonomiska framtiden att innebära beträffande prioritering eller f.a. nedmontering av redan beslutade klimatekonomiska och plakatklimat-mässiga , politiska skattemässiga bördor å befolkningens vägnar.
  För att inte tala om energi-ekonomiska problem vid stagflation. Men denna fråga överlåter jag med förtroende till E.W.

  https://azizonomics.com/2012/08/07/the-cantillon-effect/

 10. Sören G

  Min felaktiga länk i #3 bör tas bort.

 11. Sören G

  Skulle vi kunna kalla det som länken i #6 uttycker för Greta syndromet? Vuxna människors tro på barnprofeter.

 12. Ann Lh

  # 4 Ingvar i Las Palmas
  En kort och effektiv beskrivning av centrala figurer i klimathotets syndaregister, med intressanta kommentarer! Tack!
  Men, nu med lite aktuell överblick med typfallet Venezuela, mullret i EU med de ekologiska och ekonomiska realitet kring konsekvenserna av politiken och inte minst de fyras gäng i USAs kongress, som likt Greta har gjort klargörande ”övertramp”, börjar jag tro att den gigantiska gröna vattenmelonen i väst vuxit sig övermodig, tappat kontrollen och till sist avslöjat sitt innersta nakna väsen.

 13. Peter F

  # 12 Ann lh

  Hear, hear

 14. Vi är allt en egendomlig samling — vi klimatpolitiksmotståndare alltså. Omkring oss går människor omkring med ångest för att jorden ska brinna upp och de gör vad de kan för att inte medverka, exempelvis genom att åka tåg istället för att flyga.

  Det vi befarar är mycket mer näraliggande, en ekonomi, Sveriges, Europas, kanske världens, kan rasa ihop mer eller mindre, vilken dag som helst. Jag minns hur jag hösten 2008, efter Lehman-krisen, verkligen fruktade en total ekonomisk kollaps i världen och när jag noterade hur världens politiska ledare reagerade insåg jag att jag var inte ensam om denna fruktan. Min reaktion då var att den krisen klarade världen genom att staterna tog över bankernas fordringar, och möjligen kan vi klara en världskris till, men den tredje kommer världens ledare inte att klara.

  Det besvärliga är att när den krisen kommer så kommer alla klimatkostnader att framstå just så idiotiska som de i sjäva verket är. Kommer det att räcka med att världens ledare ursäktar sig med att de varit naiva?

 15. jensen

  14 Sten,
  Den bedömningen täcker det mesta, ” Man ursäktar sig genom att ha varit naiva.”
  Men har man försökt bilda sig en objektiv uppfattning? Och hur mycket objektiva analyser och debatter förekommer i MSM och Publ. Serv.

  https://www.theinstitutionalriskanalyst.com/single-post/2019/06/05/Aftermath-Interview-with-James-Rickards

 16. Lasse

  Symbolpolitiken är tydlig och avslöjande.
  Nu skall Greta segla till USA.
  Hennes företrädare (enligt Limhamns kyrkoråd)gick på vattnet.
  Hobby segling sker med fossilbaserade plastbåtar och dacronsegel och har liknats med att riva tusenlappar i duschen vad gäller resurser.
  Radion förmedlade Odens resa till Grönland. Syftet var att kolla lämningar under glaciärerna samt spår av djurlivet i sedimenten. Kanske finner de spår från Grönlands värmeperioder?

 17. Benny Wiktorsson

  Det viktigaste är att hålla sig till fakta för att bilda sig uppfattning men hur ska man veta vad som är sant??? Kollar man på Polarexpiditionen Oden är ute på så sägs det att isläget är kanske det lägsta någonsin men ändå har man vänt och ändrat färdplanerna flera ggr p.g.a isläget. På DMI deras ice thichnesmap var det minst 5 meter is runt hela norra Grönland första halvan av Juli, sista veckan av Juli visas stort område isfritt, när den tunnare isen (,5-1m) längre söderut inte har smält, hur är det möjligt?

 18. Ulf

  Svar 16

  Det tål att upprepas, det dagliga extremvädret i media har tydligen inte avskräckt henne ifrån att segla över Atlanten, vilket får ses som positivt med tanke på klimatångesten.

 19. Ulf

  Svar 14

  Sten se på det positivt i en annan tid hade vi klimatskeptiker inte levt särskilt länge. Angående 2008 så hatten av för Zarkosy som uppförde sig lika ofranskt som han faktiskt är. Tänk om vi haft sådana politiker idag.

  Detta drabbar dock enbart VästEuropa som också är den världsdel som har skakigast ekonomi. Just nu så dominerar i stort sett inte någon klimathysterisk inställning mer än här. Det är lätt att glömma. Så att klimathysterin ska knäcka den globala ekonomin är knappast troligt därtill är den för lokal. Läste i DI att Kina ska bygga 700 kolkraftverk de närmaste åren.

 20. Håkan Bergman

  Sten K. #14
  Kreativitet är ingen bristvara när det handlar om bortförklaringar. SvD, papperstidningen i pressreader, har en artikel om sopeländet i Stockholm, verksamhetsansvarig intervjuas på telefon från Grekland, ingen flygskam där inte, ”– Vi har fått nya insikter och tar med oss erfarenheterna.”
  Eller som nån vis man har sagt:
  ”Bra omdöme får man av erfarenhet, erfarenhet får man av dåligt omdöme.”
  F.ö., när man kör skräpet in till stan heter det logistik, men det är faktiskt lika mycket logistik när man kör bort skräpet också.

 21. latoba

  Har just läst klart Jacob Nordangårds Rockefeller- en klimatsmart historia. Mycket intressant. Vilket hyckleri: satsa stora pengar på klimathotspropagandan och samtidigt vara storägare i fossilindustrin. Har någon sett något i MSM om Rockefellersläktens bedrifter? Har någon sett MSM uppmärksamma boken?

 22. jensen

  16, Lasse
  Dubbel-hyckleri och demoraliserande plakatpolitik
  För att stjäla en kommentar; Kontiki-flotte hade varit mindre hyckleri.

  https://wattsupwiththat.com/2019/07/30/well-done-greta-thunberg/

 23. Erik Hofström

  Vem började smälta isarna för 40tusen år sedan ?
  Den frågan tycker jag dödar klimathotetsfrågan helt och hållet, vad mänskligheten bör rikta in sig mot, anpassning, teknisk utveckling, befolkningökningen.

 24. Fredrik S

  Det kanske är bra att Greta nu åker ”fossilfritt” med tanke på alla utsläpp hon genererat det senaste året med sitt resande kors och tvärs kontinenten.

  Då får man som trovärdig aktivist leva på frystorkat ett par veckor, vegansk sådan (brr) till på köpet.

  Fast det kommer kanske vara ett sådant följe med båtar att en chartrad 747:a hade varit bättre?

 25. jensen

  Ubåt hade varit ännu mer konträrt gentemot flyg.
  Vidare hade man ej kunnat kasta allt skräp överbord.
  Dessutom fungerat som CO2-sänka. 7 000 PPM

 26. Sören G

  En relevant fråga: ”Why should we subsidise tomorrow’s rich in the name of the climate?”
  https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/seeing-the-invisible/why-should-we-subsidise-tomorrows-rich-in-the-name-of-the-climate/?utm_source=CCNet+Newsletter&utm_campaign=dff48528cc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_30_02_21&utm_medium=email&utm_term=0_fe4b2f45ef-dff48528cc-36456057

 27. Ann lh

  # 21 latoba, en bok som skulle kunna skaka om hela klimathotsrörelsen, om de bara vågade sätta sig in i vad den har att berätta. Hyckleri, som Du skrev!
  Söker man på Klimatkarusellen på Bokus kommer faktiskt både Jacob N.s bok om the Rockefellers och Lennart Bengtsson klimatbok upp som tips. Men ännu inte något från MSM.
  Jag skickade min recension om Klimatkarusellen till GP kultur, men det blev inte något napp, förståss.

 28. Ann lh

  # 26 Sören G. Välgörande och stimulerande med perspektiv från Indien!

 29. Ulf

  Mycket snack om att Juli blir den varmaste juli någonsin. Spännande och se snart.

 30. Fredrik S

  Sören G #26

  Tackar för länken! Upplyftande läsning för oss som är vana att plågas av Rockström och Wiman i de stora drakarna här hemma.

  Dessutom får vi dras med våra liberaler som ville göra Europa co2-fritt påstod de i yrseln inför parlaments-valet i våras.

 31. jensen

  Ny holmgång gentemot IPCC´s alla manipulationer , fantasier och lurendrejerier

  https://principia-scientific.org/co2-data-manipulation/

 32. Ann lh

  # 31 jensen, tack! Det är så skönt att då och då få sådana här sammanfattningar av ”di gamble”, de som varit med i den här karusellen från allra första början och håller än. Tim Ball har ju varit tämligen nergjord av de IPCC-trogna eftersom han har kommit med relevant kritik, men han har oerhört mycket att förmedla.
  Just nu sitter jag i sommarkylan och kikar i gamla klimatpapper och började läsa Singer’s förord till den första NIPCC-rapporten (2009). Njuter av vartenda ord!

 33. Fredrik S

  Oväntat i MSM. Vänsteraktivist/klimatkämpe sponsrad av storkapitalet eller kanske tvärtom.

  Öppnas i privat/inkognitoläge

  https://www.svd.se/biljatte-och-bank-bakom-thunbergs-seglats

 34. Kent B

  NOAA luras
  ‘Hidden’ NOAA temperature data reveals that 6 of the last 9 months were below normal in the USA

  https://wattsupwiththat.com/2019/07/30/hidden-noaa-temperature-data-reveals-that-6-of-the-last-9-months-were-below-normal-in-the-usa-and-noaa-cant-even-get-june-right/

  Både USA och Ryssland verkar bli kallare

 35. Ulf

  Svar 33

  Enligt Wednesday själv så finns det inga sponsorer till båten det var ett villkor ifrån hennes sida. Så frågan är då vem som betalar?

 36. Ulf L

  Är det Greta eller journalisterna som är lättlurade? Förmodligen journalisterna. Att inga reklamskyltar visas betyder ju inte att båten och båtturen är gratis. Någon har betalat båten och båtturen.

 37. Ann lh

  # 36 Minns Grupptänkandet!
  Första regel är att en grupp begränsat sig inom en tankevärld, en ide som inte låter sig testas mot verkligheten.
  Andra regeln är man stänger av all information som motsäger idén, som stöds av konsensus istället för realiteter och man tillåter inte att idén ifrågasätts. Nästa regel kommer naturligt:
  Tredje regeln är att de som inte ställer upp på konsensusuppfattningen, ignoreras, förlöjligas osv.
  Likheten mellan och ibland självupplevd fördel med att vara begåvad med Asbergersyndromet och att vara fast i en konsensusuppfattning är att man inte behöver bekymra sig om ”ovidkommande pladder” från världen utanför den tankevärld man fastnat i.

 38. Ann lh

  # 37 Asperger!

 39. Lars i Huddinge

  Skickade detta till SvD’s Tove Lifvendal eftersom jag inte har förtroende för Alestig & Dickson.
  Hej Tove,
  du verkar ju vara en påläst och initierad person.
  Jag har inte mycket förtroende för Peter Alestig och Staffan Dickson rörande deras kunskap om klimatet.
  Titta på bifogad länk och tänk efter:
  https://klimatsans.com/aktuellt-4/
  För 7500 – 5500 – 3000 -2000 – 1000 år sedan har det varit mycket varmare än i dag.
  Eftersom mänskliga koldioxidutsläpp inte förekom under dessa perioder så är det något annat som orsakar atmosfärens temperaturfluktuationer. Kanske är det solen, vilket många klimatforskare också tror baserat på sin forskning.
  Vore det inte på sin plats att SvD publicerar dessa rön istället för att falla in i ”Greta-dystopin”.
  Johan Rockström är agronom och kan inte ha tillräckligt med kunskap om klimatet och dess variationer. Han är ingen klimatexpert som SvD skriver i tidningen.
  Sluta med att låta dessa oinitierade s.k. klimatexperter komma till tals i er tidning.
  Intervjua istället Lennart Bengtsson, Lars Bern, Nils Axel Mörner, Elsa Widding, Peter Stilbs m.fl. för att ingjuta hopp om framtiden – den är inte så mörk och dyster som SvD framhåller.
  Klimatmodellerna är felaktiga och har inte verifierats såsom dagens sanning. Det finns otaliga invändningar mot dessa klimatmodeller framtagna av datanördar som inte har någon som helst kunskap i ämnet.
  Lars I Huddinge

 40. Ann lh

  # 39 Jättebra!

 41. Lars i Huddinge

  länken jag menade är ”Klimatet var varmare förr”
  https://klimatsans.com/2019/08/01/klimatet-var-varmare-forr/
  \lars

 42. Mycket bra artikel. Jag har länge funderat på vad vi skall göra åt denna uppenbara brottslighet mot objektivitet och vetenskaplig metod. Jag skulle själv skriva under på en anmälan enligt brottsbalkens ”om ”trolöshet mot huvudman”, men det leder nog ingenstans.

  Sist jag anmälde en journalist för folkförräderi och arbete åt främmande makt så upplyste polisen mig om att journalister är immuna. Verkade mycket mysko. Kanske är polisen med på bedrägeriet?

  Men SVT har ett tydligt uppdrag mot oss huvudmän. Vi. Folket. Vi människor betalar nämligen för att bli upplysta, men de är trolösa mot oss och bedrar oss istället fullt medvetet och bryter därmed helt tydligt mot uppdraget om opartisket och ojektivitet.

  Väder-Per har t.o.m. erkänt sitt begrägeri och uppviglat fler att ljuga, vilket jag läste i en av era tidigare artiklar här. Jag blev förbluffad. Jag trodde att han själv var lurad, men han visade där sitt verkliga ansikte, erkände sin inkompetens och uppviglade om hur man skulle ljuga.

  Tyvärr tror jag enbart att nya partier och bred valsamverkan är en framkomlig väg för att ersätta den ljugande fulmedian och politikeradeln och ev. kunna få den dömd för denna brottslighet. Vi behöver fler ”Olof Palme” som uttalar att fulmedia vilseleder i direktsändning. Enda sättet att komma dit är genom politiken och i samverkan över 4%. Annars blir man mörkad och inte tagen på allvar.

  Kom loss! Valsamverka brett!

 43. PK

  Tack för en upplysande krönika! Kan det finnas en svensk gen som gör att en stor del av befolkningen i det här landet är så upptagna med att rädda allt, klimat och flyktingar, att det vore omöjligt att fortsätta existera utan att ha något att rädda? Ett sidospår är de, främst kvinnor, som nu lägger all sin tid på att rädda gathundar i Sydeuropa. (Söker man på gathundsräddare på google tycks de flesta ha sitt ursprung i Sverige och Tyskland.) Ann Heberleins bok ”Den naiva godheten” ger en viss insikt i detta beteende.