Klimatforskare säger ifrån


Alltsedan Climategate för drygt ett år sedan har det blivit fler och fler forskare som sagt ifrån om vad de tycker om den forskning som presenterats av IPCC.
I stormedia så har man från början lydigt levererat den officiella bilden som IPCC och politikerna velat ge, nämligen att breven inte avslöjar något av intresse beträffande forskningen. Det är bara ”klimatförnekare” som försöker blåsa upp ovidkommande yttranden till något allvarligt. Man har också tillsatt utredningar som rentvått alla inblandade.
Men även om vare sig politiker eller journalister begripit särskilt mycket om vad Climategatebreven handlar om, så finns de andra som gjort det; bl.a. forskarna själva. Och här har det hänt ganska mycket under året. Det har skrivits skarpa brev till olika akademiska sällskap där man bett ledningarna om att upphöra med sin politiska propaganda och istället lyssna på de forskande medlemmarna. Det har skrivits analyserande och ingående redogörelser för hur allvarligt det som kom fram i breven är för hela klimatforskningen. Och åtskilliga enskilda forskare har under året tagit det djärva steget att gå från tystnad till öppen protest.
En sådan forskare är Richard Muller, fysikprofessor från Berkeley universitetet i Kalifornien. I videosnutten ovan förklarar han på ett mycket pedagogiskt sätt problemet med ”Hide the Decline” tricket och varför han beslöt sig för att våga säga ifrån. Han är också delaktig i det stora projekt som skall försöka göra en helt ny och oberoende rekonstruktion av de globala yt landtemperaturerna under 1900-talet – något som gruppen ser som helt nödvändigt efter de avslöjade missförhållandena inom klimatforskningen och den kritik som kommit fram.
Hela presentationen finns här. Ytterligare kommentarer av Donna Laframboise.
Ingemar Nordin 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hayek

  Ser med spänning fram emot den nya globala temperaturrekonstruktionen. Någon som vet deras tidsplan?

 2. Fast å andra sidan har vi ju Thomas Palms och UIs betygelser om att detta är ’standard procedure’ i klimatforskningen och inget alls att yvas över. Något ’förnekarna’ har blåst upp, förvridit och vantolkat bortom all sans och rimlighet.
  Som sagt, UC Berkeleys prof. Richard Mullter verkar numera vara både klimatforskare och ’förnekare’ när han säger om Hockey-teamet och deras ’trick’:
  Quite frankly, as a scientist, I now have a list of people whose papers I won’t read anymore
  Snart får vi väl höra från UI, Olle och Palm varför klimatforskare som inte (längre?) ansluter till dogmatismen är undermåliga människor som inget begriper och förtjänar att hängas ut som ’lögnare och mänsklighetens fiender’ (dom har redan börjat så smått med Judith Curry)

 3. Bim

  Tack Ingemar Nordin!
  Äntligen klart positiva nyheter. Skall bli mycket intressant att följa utvecklingen.
  Synd bara att allmänheten inte får läsa detta i MSM eller få följa det på radio och Tv.

 4. Slabadang

  Ingemar!
  Det är skitbra att ni inom vetenskapen slåss för er integritet och proffesson.För mig så har kag tidigare beskrivit klimadebatten som striden vid ringmuren eller som kampen emot symptomen istället för sjukdomen.
  BeZmenovs föredrag gav en insikt i hur den tankemodell ser ut som driver hela utvecklignen och därigenom våra beteenden.Hur man angriper själva slottet bakom ringmuren eller sjukdomen bakom symtomen är en betydligt svårsare men än viktigare att ställa sig.
  Man måste nog tyvärr gå i den ordning som redan skapats genom att vinna striden vid ringmuren först.Då tappar fienden självförtroendet makt och sitt överläge.
  Det förekommer redan en underströmmning inom era led med initiativ att skapa nya organisationer som återgår till sin ursprungliga själ och existensberättigande och bort från den politiserde korruption som nu allmer dominerar desssa förbund.
  Muller du Stilbs och alla skeptiska/kritiska vetenskapsmän kommer ha en väldigt viktig del i utvecklingen.Förlorar vi alla denna strid så kan vi säga bye bye till vetenskapens integritet och självständighet.
  När ni väl når ända in i borgen så kommer den rensas ifrån den politiserade skit som nu dominerat allt mer.
  Det är ni som kommer bestämma om vi kommer ha en vetenskap utifrån dess grundläggande funktionj och mening eller om den kommer att fortsatt utvecklas till en propagandamaskin i ideologins tjänst.
  UI VoF är de som jobbar för den motsatta utvecklingen.Heder moral vetensklighet och principer är dem fjärran.

 5. Åke N

  Hayek #1.
  Första rapport under början av 2011. Se hemsidan:
  http://www.berkeleyearth.org/
  🙂

 6. Hayek

  Tack för länken Åke. Om de kommer fram till resultat som skiljer sig mycket från de nuvarande rekonstruktionerna så undrar jag hur MSM skall lyckas ignorera det. Berkeley har ju ändå ett ”ganska” starkt renommé. Själv tror jag att det skall läggas till några tiondelar till kurvans första del (omotiverade justeringar uppåt idag) och dras bort några på andra delen (ignorerat UHI idag). Och då blir det inte mycket kvar av den ”globala uppvärmningen”.

 7. Hayek …
  Man kommer att ta var och en punkterna där man (i efterhand) tvingats revidera ner sin alarmism och hävda dels att i) det där var ju så obetydligt lite, och att ii) där finns ju så oerhört många fler indikatorer på att det blivit varmare, samt iii) om man gör just den (denna enskilda) korrigeringen och räknar om den ’Globala Medeltemperaturen’ så syns knappt skillnaden ..
  Dvs på samma sätt som man har försökt avfärda alla tidigare felaktigheter … genom att bara titta på en av dem åt gången. (Vem minns inte Manns försök både med Tiljander och Bristlecone Pines etc)

 8. Slabadang

  Vad politikerna inte förstått…
  Är att de skapar en vetenskap de inte självas kan lita på.Det är som att släppa andan ur flaskan när vetenskapen styrs av ideologi istället för evidens.

 9. Slabadang

  Mullers presentation av hockyklubbanm är suveränt pedagogisk!
  Alla som får veta vad the ”team” friats ifrån måste reagera starkt om de fortfarande har kvar känslan för rätt och fel.

 10. Slabadang

  Baeviset på att förtroendet för den politiskt styrda klimatvetenskapen är lika med noll är när frivilöliga krafter som Muller känner sig tvungen att vidta en kontroll som borde gjorts för länge sedan. Speciellt med tanke på alla de multimiljarder som investerats pga av tempserierna.
  Håll i hatten! Det här är viktigt.Det kommer inte säga någontong om orsakerna till klimatförändringarna men däremot förändringar av tempserierna.Kan man inte förklara dem så kan man kanppast förklara klimatets variationer.
  Ruggigt spännande och det kan mycket väl vara en ”tippingpoint” för heal klimatidiologin inflytgande och makt.

 11. Inge

  Jag får intrycket att många klimatforskare inte behärskar helheten tillräckligt för att våga uttala sig som Muller. Var och en håller på med sin lilla forskning och tror att andra kollegor har säkrare kunskap om att AGW verkligen sker tydligt. Vi skeptiker kanske många gånger har ett bättre helhetsgrepp. Och så är vi inte ekonomiskt beroende av att stödja klimatlarmen utan kan vara objektiva.

 12. bom

  Bäva månde UI-oterna. Det Mullrar uti rättens krater eller hur de nu sjunger?

 13. Gunbo

  Heder åt Richard Muller! Han är ute efter sanningen och verkar inte vara påverkad av politiska trossystem åt någondera hållet. Bla a säger han så här (saxat från WUWT):
  Global warming is real, Muller said, but both its deniers and exaggerators ignore the science in order to make their point.
  “There are the skeptics – they’re not the consensus,” Muller explained. “There are the exaggerators, like Al Gore and Tom Friedman who tell you things that are not part of the consensus … (which) goes largely off of thermometer records.”

 14. Gunbo, jag undrar fortfarande varför du misstrodde precis samma saker som Muller (nu) säger när andra (tex här) sa dem? Och inte bara det, du öste ibland nedsättande insinuationer och tom invektiv över dem!?
  Och håller du verkligen med Muller om att man bör sluta läsa (och ist ignorera) sådant som författats av team-medlemmar? Vet du hur mycket som blir kvar av IPCCs sammanställningar av kärnfrågan? Alltså om man strycker allt som har antingen skrivits, sammanställts eller slutediterats av någon i ClimateGate-teamet?
  Du har ju själv varit urskuldande för IPCC-rapporternas alla tabbar och överdrifter. Och länge försökt bagatellisera den politiskt aktivistiska komponenten i hur detta sker.

 15. pekke

  WOW ! Det var rena dödsstöten för hockeyteamet.
  Undrar om politikerna begriper det där eller vill begripa !   😉
   
  Kanske dags att forskarvärlden säger i från om att de inte vet hur klimatet fungerar och att det behövs mer fakta innan vi kastar bort miljarders miljarder på förhastade åtgärder.

 16. Michelangelo

  #15# Det kommer att ta lång tid. Det är för många politiker som investerat i AGW-mindsetet.
  De flesta försvarar sina investeringar in absurbum.
  För ett paradigmskifte krävs en förändring (utbyte) av hela ledargarnityret
  ( något som man insett i arabvärlden)
  Hoppet får väl i Sveriges del stå till ett överstaligt , dvs EU beslut om
  förändring. ( Galopperande elpriser p.g.a missriktad politik satsning på icke hållbara (icke utan subventioner lönsamma) energikällor.
  ( Jag antar att monsieur Joseph-Ignace Guillotin ´s uppfinning för att tukta en repressiv politikerklass  inte kommer till användning i ett av tv-såpor och sport neddrogat Sverige )

 17. Gunbo

  Jonas,
  ”Och håller du verkligen med Muller om att man bör sluta läsa (och ist ignorera) sådant som författats av team-medlemmar? Vet du hur mycket som blir kvar av IPCCs sammanställningar av kärnfrågan? Alltså om man strycker allt som har antingen skrivits, sammanställts eller slutediterats av någon i ClimateGate-teamet?”
  Hoppsan, hur har du egentligen tolkat det jag skrivit tidigare? Efter jag hade sett hans föreläsningar skrev jag bl a att jag håller med om hans kritik av hockeyklubban. Jag har aldrig nämnt IPCC i några beundrande ordalag och dessutom har jag flera gånger fördömt Climategate-killarna. Jag fick t o m Thomas på mig för det. Så du har nog läst med väldigt färgade glasögon! 

 18. Holmfrid

  80% minskad fossil energi i USA och EU till 2050 är omöjligt inom ramarna för demokrati och fredlig utveckling, särskilt som BRIC-länderna ”öser på” okontrollerat.  Därför kommer Mullers revision av globala temperaturtrenden att tas emot tacksamt av politikerna internationellt (möjligen inte i Sverige, som kommer att vandra ensam ut i ingenmansland). Gasdrivna bilar kommer med stormsteg.

 19. Gunbo …
  Det är nog ditt minne som är vädldigt färgat och ffa selektivt. Jag skrev inget om ’beundrande ordalag’ utan frågade ngt helt annat. Men det hade du nog redan glömt så långt in i ditt långa inlägg … 😉 .. Samt även övrigt jag faktiskt frågade om! 🙂 Om du tittar noga så har du ju klippt in /citerat just en sådan fråga.
  Den första frågan (som jag alltså var mest nyfiken på) var varför du misstrodde och tom misskrediterade människor (tex här) som framförde exakt samma spynpunkter och argument som (den sanningssökande) Muller!?
  Är du alldeles säker på att denna märkliga diskrepans och blatanta självmotsägelse inte bara är inbillade fördomar hos just dig, och kanske tom ideplogiskt politiskt motiverade? Du har ju onekligen en svår hang-up angående politska agenor och motiv, nästan lika stor som den blinda fläck bakom du lcykats förtränga sådant när det kommer från det du hoppas är ’din sida’ …
  Men svara gärna varför Muller söker sanningen, när samma påståenden och samma argument tidigare avfärdats av dig som orsakt av  ’politiskt trossystem’?
  Eller tycker du att frågan är för svår eller för lång? Jag har nämligen ställt den ett antal ggr förr, och varenda gång har du ’glömt bort’ vad jag frågade, och velat prata om annat i stället …

 20. Ingemar

  Låt mig bara ytterligare förklara problemet med ”Hide-the Decline” eftersom det ibland har försvarats med att det i IPCC-texten sägs att man har ersatt trädringsproxisen med instrumentläsningar efter 1960.
  Detta förfarande berättigar på intet sätt grafen. Frågan kvarstår ju varför man har gjort på det här sättet och därmed avvikit från normal vetenskaplig praxis. Syftet är uppenbarligen att missleda läsaren, ty
  1) Tittar man enbart på grafen (vilket är det naturliga, och uppenbarligen är det som författarna vill) så ser man en skarpt uppåtgående kurva efter 1960. Men om man kollar källorna så visar inte trädproxien det. Varför redogör författarna inte för detta? Hoppas de på att ingen kollar dem? Att vi skall ha förtroende för våra kollegor (vilket är det normala i vetenskapen)?
  2) Men ännu mer allvarligt är egentligen att proxie-kurvorna efter 1960 faktiskt visar att dessa trädringar inte mäter temperaturen! Och varför skulle vi då ens bry oss om kurvorna före 1960? ”The decline” är en falsifikation av dessa trädringar som temperaturproxies.
  Eftersom det inte finns någon diskussion kring detta i den publicerade texten med rimliga, och verifierade, förklaringar till att trädproxies helt plötsligt inte stämmer med instrumentobservationerna så borde denna graf inte alls ha publicerat. Det är som Muller säger, att den överhuvudtaget inte skule ha passerat en normal peer-review. – Om detta handlat om riktig vetenskap vill säga.

 21. ThomasJ

  Michelangelo #16: Är benägen att hålla med dig – alltför många politiker har redan målat in sig i diverse prestigefyllda hörn för att vi ska kunna hoppas på en snar förändring, vilken – som alltid – startar med att dra in de ekonomiska resurserna.
  Kolla t.ex. vad som händer i Australien:
  http://www.climatechangedispatch.com/Latest-News/just-answer-the-question-prime-minister.html
  Mvh/TJ

 22. ThomasJ

  Exempel på raffinerad subversitet:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/03/04/the-wwf-vice-president-the-new-ipcc-report/
  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Och det är ju identiskt på den ’blå-gula’ bluff- & båg-banan med ’rådgivare’ till regeringen direkt tagna från WWF, SNF, SEI, Greenp*** m.fl., där ansvariga politiker är totalt ’um die Ecke gelegt worden’.
  Mvh/TJ

 24. ThomasJ

  Det är definitivt att välkomna att Muller etCons ’tar sig’ an problematiken. Dock ser jag en hel del ?-tecken i/kring hela projektet, det främsta är: vad i hela humhum ska det dribblas om en ’global medeltemperatur’? Denna ej är möjlig att öht. komma i närheten av att mätas? En klyscha som skapats endast för att pusha ett fiktivt argumenterande utan någon annan relevans än att förvirra åhörare, politiker och dölja att bluff & bågeriet.
  Mvh/TJ

 25. Lena Krantz

  Så oerhört spännande!
  Enligt Fredrik Ljungqvist rekonstruktion över de senaste 2000 åren så stämmer inte proxydata och temperaturkurvan överens för de senaste ca 30 åren så någon av dem är ju fel.
   

 26. Lena Krantz

  Gunbo #13
  Hedersamma vetenskapsmän är verkligen vad vi behöver nu för det är ju sanningen vi vill ha.

 27. Gunbo

  Lena,
  Precis så är det och jag välkomnar Mullers nya projekt!

 28. Lena Krantz

  Gunbo #27
  Det är jag faktiskt helt säker på att du gör eftersom du är en sanningssökare (liksom jag)!

 29. Sanningssökare

  För fakta om den globala uppvärmningen, missa inte http://www.globalwarmingfacts.com

 30. Lena K – Jag håller inte riktigt med där. Gunbo är allt annat än sanningssökande när argumenten kommer från ’fel’ håll (i Gunbos ögon). Då blir de (även om de är identiska med dem från ’rätt håll’) till politisk färgade, ideologiska ibland med någon dunkel ohederlig agenda …
  Jag har frågat honom många ggr varifrån denna slagsida kommer. Och ’sanningssökande’ har definitivt ingått i hans ’svar’ …

 31. Lena Krantz

  Jonas #30
  Jo fast du måste väl vara medveten om att du är rätt svart/vit?
  Det är inte jag och det tror jag inte Gunbo är heller.

 32. Lena … jag är allt annat än svart/vit .. jag kanske låter så ibland. Iom att jag inte accepterar nonsenslogik eller hittepå tyckande eller etikettering som ’fakta’. Jag läser faktiskt Gunbos argument, och tar dem som om de vore menade på allvar. Och när det inte håller ihop så frågar jag. Och värderar svaren … (och gör så för alla att läsa)
  Och som alltid, jag utgår från att det folk väljer att säga och framföra är deras bästa argument, fakta och förståelse för deras position.
  Och nej, jag är personligen övertygad om att ’sanningssökande’ inte äg Gunbos främsta motiv. Du kanske tycker att han inte är tokakativist, ensidigt fastkedjad i ena lägret och blind för det andra … men visst är hans ’agenda’ att söka bekräftelse på den egna sidan och fördömanden på den andra … Men ’sanningssökande’ är det inte!

 33. Bim

  Lena Krantz ”31
  Jag håller med dig i att Jonas är  svartvit.
  I mina ögon betyder det att man förstår vad han menar i motsats till Gunbo och Uffeb som är grå.
  Jag förstår faktiskt inte vad det är för vits med att vara otydlig.
  Kanske beror det på att jag jobbat inom finmekaniken där en ritning talar om exakt vad kunden vill ha. Det finns inga undanflykter för dåliga jobb. Det är tryggt, det är rättvist, det är så man vill att vetenskapen skall fungera. Inte att allt är färdigt, så fungerar inte vetenskapen och inte mekaniken heller. Man provar sig fram där också, men då vet man det. (prototyper tex.)
  Men som mekaniker får man aldrig en uppgift att borra tex. ett hål som är precis 10 mm i diameter. Då frågar man genast vad han menar med precis, efter som det inte existerar för en mekaniker.
  Man vill ha en tolerans att hålla sig till. Den kan vara snäv eller inte. Det avgör hur mycket hålet kostar att framställa och noggrannheten avgörs av vad hålet är avsett för.
  Jag tycker vetenskapen skall förhålla sig på samma sätt. När IPCC påstår att de har till 98% rätt så tar jag för självklart att de vet var 100 % rätt finns någonstans.
  Om någon skall springa ett okänt antal hundra meter och plötsligt påstår att nu är det bara 4% kvar??? Då är det antagligen IPCC som är ute och kutar. Eller någon annan som är grå.

 34. Lena Krantz

  Jonas #32
  Jo jag vet. Jag bara undrar om det egentligen fungerar optimalt?
  Nåja, det kan vi ta en annan gång!

 35. Inge

  Sanningssökare
  Jag kollade på globalwarmingfacts-sidan men jag är inte imponerad. De säger att t.ex. skeptikerna säger så men hur är det, och så förklarar man men förklaringen till förhållandet mellan CO2 och vattenånga och deras samverkan håller jag inte med om. Deras uppfattning om vad vi skeptiker tycker och varför klarar de inte av och dessutom är det så att argumenten utvecklas med ny forskning. Där är skeptikerna bättre på att ta till sig ny forskning medan AGW-sidan är mer statisk med sitt”the science is settled”.

 36. Lena Krantz

  Bim #33
  Det beror väl på hur man ser på de ”grå”…som möjligheter till både att de själva ändrar ståndpunkt men också till ett utbyte med frågeställningar som går utanför bara ”påhejarna”

 37. Lena Krantz

  Inge #35
  Det vanliga är att motståndarsidan s a s argumenterar mot argument aldrig sagda. De tar alltså inte i de verkliga och tunga argumenten.
  Duckar helt enkelt!

 38. Jösses!
  Jag gör vågen för prof. Muller!
  Nu blir det rena nagelbitaren att följa han och hans  medarbetares mödosamma arbete med att rekonstruera temperaturerna……..
  Och vad än svaret må bli, så känns det som att Muller är en man att lita på!
  Hatten av för honom!

 39. Bim

  Lena Krantz # 36
  Jag sa inte att jag måste hålla med Jonas, eller att han inte får ändra sig.
  Men är man inte tydlig så kan man varken hålla med eller inte efter som man inte vet vad de menar.
  Jag kan ändra ståndpunkt om jag får tydliga argument varför jag skulle göra det.
  Om man inte har tagit ståndpunkt i en fråga så är det väl enkelt att säga det.
  Otydlighet är flum och gagnar ingen. Det är ju det IPCC hållit på med.

 40. Bim, det var en intressant jämförelse. Inte kanske den jag själv hade gjort, men definitivt en som har poängar och paralleller till klimatdiskussionen.
  Jag försöker som sagt att vara tydlig med vad jag själv har för upptfattning. Och i många frågor har jag valt en sida av dem som står emot varandra. Och jag lägger fram varför jag har kommit till den slutsatsen, och utmanar andra att lägga fram andra fakta eller värderingar av fakta som kommer fram till andra slutsatser.
  Det faktum att jag öppet deklarerar hemvist och position verkar vara störande. Men själv anser jag att det mycket snabbare sorterar ut vad som är de olika positionerna och deras bästa argument och värderingar än att vara vag med de egna värderingarna …
  Däremoot kan du vara fullständigt säker på att om IPCC säger ’98% säker’ men utan vare sig redovisade belägg för en sådan beräkning, eller ett namn som står bakom en sådan eller bara påståendet … då är det samma slags gråa (i bästa fall) och tomma tyckande som utgör så mycket av den sk klimatdebatten ..
  Lena, jag vet inte vad du kan tänkas mena med ’fungera’, jag är inte ute efter att omvända Gunbo mot hans vilja, eller någon annan. Det handlar inte om tyckande, känslomässiga överväganden, det mest själförhärligande poserandet, eller moraliska majoriteter. I slutändan kommer naturen avgöra vad som var rätt, och några (troligen en minoritet) kommer att ha varit närmast förståelsen av densamma …

 41. Många AGW klimatforskare börjar numera gå till Urbana livsmiljön i
  större städer t,ex att många dog i Paris värmebölja 2003,s.k URBAN
  Heat.
  Även i Chicago dog många av värmeböljor,asfalt miljön höjer tempeatureni städer med 4-6 C.
  Även på Filipinernas städer är Urban heat ett stort problem.
  Men problemen går att åtgärda,det gör man i bl.a Chicago.
  ALI.K.

 42. Slabadang

  Thomas J!
  Tack för länken! Vad kan man annat säga än va i helvete är det här för något?
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/03/04/the-wwf-vice-president-the-new-ipcc-report/
  Totalt djävla oacceptabelt.Det strider emot exakt ALLT vad som officiellt hävdas om IPCC. Desn där förbannade Carlgren ska sparkas och alla på Naturvårdsverket ska UUUUUTTTT! INTE EN ENDA SPÄNN IN TILL DENNA PERVERSA SUBVERIVA MISSFOSTRET SOM KALLAS IPCC.Huvuden måste rulla!!

 43. Anders L

  ”Klimatforskare säger ifrån” ? Richard Muller är inte klimatforskare. Han har forskat inom partikelfysik och astrofysik. Han anser också att lögndetektorer är tillförlitiliga.

 44. Ingemar

  Anders L #43,
  Du kan väl läsa på lite från hans hemsida vad han har forskat på:

  Glacial cycles. We have been studying the cycles of the ice ages using data collected from sea-floor cores, Greenland ice, and other terrestrial sources. We have published a careful spectral analysis that shows that the “standard” Milankovitch theory for the glacial cycles is wrong, and we have proposed an alternative explanation: that the cycles are driven by extraterrestrial accretion. We are conducting several experimental programs that should elucidate the cause of the glacial cycles. We are making iridium measurements in both Greenland ice and in Pacific Ocean sea-floor cores, in order to measure variations in extraterrestrial accretion.

  I recently completed a book titled “The Ice Ages and their Astronomical Origins,” coauthored by Gordon MacDonald. This book is intended to be a complete introduction for any student (or faculty member) interested in pursuing research in ancient climate.

 45. pekke

  Anders L. #43
  Ja det hemskt när en forskare som håller på med partikelfysik och astrofysik säger att så gör man inte med vetenskapliga data.
   
  När det gäller lögndetektorer så funkar de bara på personer som vet att de ljuger, de som anser att de talar sanning trots att de ” ljuger ”, funkar den inte på eftersom de anser att de talar sanning !
   
  Därför är lögndetektorer inte pålitliga när man testar en person som tror på sina egna lögner eller är psykiskt sjuk.
   
  Anders L. Tala om var man kan få information om hur klimatet fungera till 100 % så alla kan göra klimatmodeller åt politikerna !
  Var finns den klimatforskaren som vet hur klimatet verkligen fungerar !!
   
  Tala om det Anders L. !
   
  Mänskligheten behöver veta det !!
   
  Annars går vi ju under !!
   
   
  Hjälp mänskligheten Anders L.  Tala om hur klimatet fungerar !!
  Hjälp oss !!
   

 46. pekke

  Nåja
  Jag skall dedikera en låt till Anders L. och alla AGW-anhängare om att det går åt h..vetet.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
   
  Nästan 15 Miljoner hits !

 47. Anders L använder väl AGW:arnas sedvanliga cirkelbevis om att man bara är en ’riktig klimatforskare’ om man tror på klimatdogmerna .. och bland sådana råder minsann konsensus om att dogmerna är sanna.

 48. Slabadang # 42
  Tack för länken!
  Vi visste det ju redan, eller hur? Överallt där de kan få inflytande och trumpeta ut sina åsikter om det omedelbart förestående klimatArmageddon har de tagit sig in. din länk är bara ett kvitto på den saken…..
  Du har ju själv presenterat några andra. Var inte nye chefen på MetOffice för detta WWF-direktör?
  Lars Erik Liljelund, en svensk höjdare i klimathotssvängen, började ju sin ”karriär i SNF…….
  Alltså, samma visa här som där…..
  1. Lars Erik Liljelund
   

   
  *Disputerade i Ekologisk botanik på Sthlms universitet 1977 ( Har han skrivit några böcker ?Var/blev han aktiv inom ”miljörörelsen”)
   
  *Blev chef på Svenska Naturskyddsföreningen (när?)
   
  *Åren 1993-1997 var han vice ordförande och ordförande i Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) först under Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) och därefter under det Arktiska Rådet (Arctic Council). Han var ordförande för EU:s miljömyndighet European Environmental Agency under åren 2003-2008 och är sedan 2007 medlem av kinesiska regeringens miljörådgivande organ – China Council.
  (det var verkligen en imponerande lista)
   
  *Arbetade på miljödepartementet åren 1994-1998 som kanslichef för Miljövårdsberedningen
  * Sedan 1998 ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).
  *Var  generaldirektör för Naturvårdsverket 1999-2008
   
  *Generaldirektör i statsrådsberedningen med ansvar för klimat- och Östersjöfrågor från sommaren 2008 fram till klimatmötet i Köpenhamn dec 2009. Fungerade inför klimatmötet som ”klimatsamordnare” . (vad gör en klimatsamordnare?)
  * Sedan 2009 chef för Mistra, stiftelsen för Miljöstrategisk forskning. (som finansieras hur?)
  http://www.mistra.org/
   

 49. KristianA

  #48
  ”Fungerade inför klimatmötet som ”klimatsamordnare” . (vad gör en klimatsamordnare?)”
  Är det inte en klimatperson som ser till att justera upp gamla, (för) låga temperaturer, samt kompensera dagens UHI-påverkade temperaturer ännu mera uppåt (i stället för neråt som borde vara logiskt).
  Reservation för att jag kan ha fel…

 50. Mats Geijer

  Kristian, i Försvarsmakten finns det ett talesätt: ”Vid skillnader mellan kartan och terrängen gäller kartan”.
  Denna tes förefaller gälla även i frågor som är kopplade till alarmismen. Det modifierade talesättet skulle då vara: ”Vid skillnader mellan verklighetens temperaturer och datamodellerna så gäller datamodellerna”.
   
  Mvh//Mats

 51. Mats Geijer

  Anders L
   
  Det faktum att Muller INTE är klimatforskare ökar nog hans trovärdighet i mångas ögon. Man behöver ju inte vara klimatforskare för att sammanhålla ett projekt som ska sammanställa ett stort antal mätvärden och sedan dra slutsatser från dem.
   
  Hur bra det går när Mann & Co utför denna enkla övning i statistik har världen ju redan sett…=)
   
  Mvh//Mats

 52. Gunbo

  Jonas #32,
  ”Jag läser faktiskt Gunbos argument, och tar dem som om de vore menade på allvar. Och när det inte håller ihop så frågar jag. Och värderar svaren … (och gör så för alla att läsa)”
  Jo, dina recensioner av vad jag och andra egentligen menar är berömda. Men vad garanterar att dina tolkningar är opartiska och saknar känslomässig och ideologisk slagsida? Du är väl inte mer än människa du heller?
  Dina aggressiva utfall mot allt som andas AGW är en tydlig indikator på känslomässig inblandning i din logik. Enligt dig är det bara AGW-folk som är politiskt motiverade, manipulerande och ohederliga medan skeptiker överlag saknar politiska motiv, är hederliga och renhjärtade. 
  Jag är ingen utpräglad AGW-troende eftersom jag inte VET sanningen om klimatförändringarna ännu (det vet ju ingen annan heller). Jag har också deklarerat att jag är skeptisk till skeptiker som VET så mycket som egentligen bara är tro.
  Jag har deklarerat att det jag vänder mig emot är den aggressiva tonen i debatten som inte leder till annat än en ännu djupare klyfta, ännu mer misstro och förakt. När en del hoppas att motståndare ska begå självmord (även om det kanske inte är bokstavligt menat) har det definitivt spårat ur och blivit ren och skär fanatism. 

 53. Gunbo

  Bim #39,
  ”Men är man inte tydlig så kan man varken hålla med eller inte efter som man inte vet vad de menar.”
  Jag är inte riktigt säker på vad du menar med att vara tydlig men om svart/vit innebär att ta en klar ställning i debatten om klimatet, för eller emot AGW förstår jag att jag kan uppfattas som grå. Du kan läsa det jag skrev till Jonas i kommentaren ovan.
  Sen undrar jag varför det är så viktigt att sätta etikett på folk? Är det för att kunna avgöra om de tillhör fiendesidan så att man inte behöver lyssna på det de säger?
  Jag kommer nog att för evigt förbli grå.

 54. Inge

  Gunbo
  Din slutsats är genomgående att skeptikerna har fel och att deras åsikter inte har någon betydelse. Vad det ger dig för färg vet jag inte men du har väldigt svårt att klart säga ifrån när de etablerade forskarna blir ertappade med fusk. Sanning för dig verkar vara något flytande och du verkar inte ha något klart fotfäste.

 55. AOH

  Labbadia # 48
  Med dessa ”fantastiska” L-E L meriter kan man vara stor i orden som t.ex. mot en ”liten” skeptiker som Fred Goldberg.
  Ett utdrag 2009


  – har jag tagit del av budskapet som inte innehåller något som helst nytt däremot ngr uppseendeväckande påståenden. Monckton har t.ex. aldrig varit vetenskaplig rådgivare – han är journalist och politiker – utan var under några år policy advisor till Thatcher regeringen.

  Er argumentation bygger på en märklig uppfattning om Sveriges roll klimatfrågan. Jag kan bararekommendera er att ta del av det som pågår runt om i världen både inom forskarsamhället (och då menar jag inte IPCC, de börjar inte jobba förrän om 2 år) och politiker (i USA, Australien, Kina,Indien, Brasilien osv.).

  I detta sammanhang vill jag understryka vikten av en livlig inom vetenskaplig diskussion för det är endast på detta sätt forskningen går framåt. Men då skall det vara en vetenskapligt grundad argumentation enligt gängse principer om falsifierbarhet osv.

  För er kännedom överlämnas detta mail till säkerhetstjänsten inom RK. Det görs regelmässigt när privatpersoner gör uttalanden om att Statsministern är personligen ansvarig om han inte gör något.

  Lars-Erik Liljelund, PhD
  Generaldirektör/Director General
  Statsrådsberedningen/Primeministers Office
  S-103 33 Stockholm, Sweden
  lars-erik.liljelund@primeminister.ministry.se
  Tel/Phone: + 46 8 4052059
  Mobile: + 46 70 6981508

  Pâminner mycket om ”Djurfarmen:
  ….The animals do rebel, and the pigs, being the smartest animals, naturally take the leadership role (so much for that equality business)..

 56. Gunbo … fler, många fler nya självmål från dig
  Tex angående vad folk ”andra egentligen menar”:
  Jag är inte den som ständigt försöker pådyvla folk ohederlighet, tom lögner, eller politiska motiv. Eller förklara att de totalt saknar självinsikt och förmåga till objektivt tänkande! Det är du som har det behovet. Du av alla …
  Även i hela nästa stycke talar du om för mig jag egentligen menar (trots att jag ingenstans har gett uttryck för sådant, bla just för att jag inte alls hyser dessa uppfattningar. Förstås).
  Därefter följer proklamationer om (vad du anser om) skeptikers tro, om deras agressivitet, tom fanatism, eller behovet av att etikettera folk, som tex fiender så att man inte behöver lyssna på dem. Samtidigt som du är hur förlåtande och överslätande som helst inför exakt samma när det förekommer på den sidan där sådant förekommer i gigantisk omfattning.
  Men nej, ändå är det skeptikerna som tror, som är ohederliga, som är ideologiskt motiverade, som har dunkla agendor, tex för att fördröja nödvändiga (?) politiska åtgärder (enligt dig).
  Ja, du säger att du inte är riktig AGW-are (och syftar då på den fanatiska varianten), men visst är du känslomässigt djupt djupt nedgrävd på den sidan. Inget du har skrivit har någonsin ens försökt ge ett annat intryck (Al Gores överdrifter, och några småsaker till har du lite lamt kritiserat. Men hela ditt väsen önskar hitta fel på ’dom andra’)
  Jag har ju frågat dig kanske sex-sju ggr nu, varför Muller blir sanningssökare, när han säger exakt samma saker som skeptiker tex här (bla jag) vilka du vill demonisera!?
  Ditt (dina återkommande) icke-svar är ju också svar, Gunbo.
  Slutligen: Har du verkligen ett problem med att jag läser vad du skriver, utgår från att du menade (ungefär) det, och frågar om förtydliganden när du säger emot dig, där du vecklar in dig, eller flummar till det?  Hur i jösse namn kan du få (följd-)frågor till att bli ”[berömda] recensioner av vad jag och andra egentligen menar ” !?
  På mig verkar det som om du ständigt är i starkt behov av att byta ämne, missförstå, eller fly från saker. Att få ett rakt svar av dig första gången verkar vara stört omöjligt. Men det kanske är ditt (påstått) finska kynne, eller bara det du kallar ’grå’ .. vad vet jag …

 57. Bim

  Gunbo # 53
  För det första var det inte jag som satte etikett på någon, det var Lena Krantz som satte etiketten svartvit på Jonas.
  Att vara grå är inte förbjudet och jag ser dig och Uffeb  som grå och du erkänner ju det också genom att du inte tagit ställning hur klimatet fungerar därför att du inte vet. Inget fel i det. Det vet inte jag heller.
  Nu är ju inte frågan för ”oss” skeptiker att veta hur klimatet fungerar, vad vi däremot vet är att vissa människor som påstår sig veta detta ljuger och skor sig hämningslöst på skrämselpropagandan. Det är inte svårt att med vanlig, enkel  logik upptäcka det.
  Jag tar alltså klart ställning mot Anders Wijkman, Rockström, Al Gore, Anders Carlgren, samt nästan hela MSM. och massor av andra skrämselprofeter som det vimlar av.
  Om du Gunbo och din like Uffeb inte ser detta och kan ta klar ställning emot så tycker jag att det är er sak. Då får ni väl hirra omkring i tillvaron och ropa- Jasså , Jahaa och Tro det?- så länge ni vill.
  Tanken är fri och jag föredrar att utnyttja den rättigheten.
   
   

 58. Gunbo

  Jonas,
  Vad exakt är det Muller sagt som ni här också säger. Jag har inte upptäckt det.

 59. Gunbo

  Bim,
  Helt rätt, tanken är fri och likaså rätten att uttrycka den i ord! Jag utnyttjar också den friheten.

 60. Bim

  Gunbo
  Vad menar du med det? Det har ju jag redan talat om för dig.

 61. Gunbo # 58
  Är du helt väck?
  Tex att klimatvänliga symbolhandlingar är totalt meningslöst poserande? Att saker som framställs som vetenskap, som sk ’klimatforskning’ inte är det (om man överger den vetenskapliga metoden)
  Ringer det en klocka? Jag har påpekat exakt samma sak bara någon dag sedan. Du tom svarade då (ang symbolhandlingarna) … men inte på varför det är sanningssökande när Muller säger det, och ideologiskt motiverad, eller känslomässig tro när jag påpekar samma sak.
  Ibland undrar man faktiskt, Gunbo … Men det kanske inte är genom språket, orden och meningarna, du kommunicerar. Vissa på AGW-sidan tycks ju tro att de står i kontakt med något högre väsen … tom med framtiden.

 62. Gunbo

  Inge #54,
  ”men du har väldigt svårt att klart säga ifrån när de etablerade forskarna blir ertappade med fusk.”
  I min kommentar #17 skriver jag bl a: ”dessutom har jag flera gånger fördömt Climategate-killarna. Jag fick t o m Thomas på mig för det.”
  Jag försvarar INTE fusk men att dra alla klimatforskare över en kam p g a ett fåtal fuskare, är jämförbart med att fördöma alla företagare för att en liten del inte håller sig inom lagens råmärken.
  Jag tycker det är allvarligt om temperaturdata har manipulerats av CRU och GISS och välkomnar därför den nya temperaturrekostruktion som Muller är involverad i. Vi behöver också en rejäl ”uppstädning” inom IPCC för att förtroendet ska kunna återställas.
  ”Sanning för dig verkar vara något flytande och du verkar inte ha något klart fotfäste.”
  Jag är ytterst noggrann när det gäller att avgöra vad som är sanning eller inte. Jag vet hur lättförförd man blir när man läser ”sanningar” som känns rätt. Jag behöver inget fotfäste i någon tro. 

 63. Käre Gunbo … ge dig nu. Du är rejält vårdslös med sanningen lite hur som helst när det passar dig. Minns du inte hur kunnig och påläst du framställde dig när du först dök upp här? För att du ju hade följt och läst rapporterna!?
  Och nog är du lättförförd alltid, du skriver ju ständigt hur du vill tolka sakerna. Och hur du alltid vill misstolka, (låtsas?) missförstå kommentarer, och undviker och flyr från kärnfrågorna. Samt att det alltid är någon annans fel. Även när du kommer med dina personpåhopp …

 64. Inge

  Gunbo
  Slutsatsen av Climate Gate måste väl bli att topparna inom klimatforskning inte presenterar en klimatutveckling som går att lita på och därför måste göras om av mer pålitliga personer. Våra politiker rättat sig efter deras presentation och vi får i slutänden betala för deras beslut som blir dyra för oss alla och klimateffekten minmal hur man än räknar. Men du drar inte några slutsatser av deras agerande.
  Ingemar försökte häromdagen få dig att ta reson  om det viktiga i att vara noggrann med sanningen.

 65. Gunbo

  Jonas,
  ”Du är rejält vårdslös med sanningen lite hur som helst när det passar dig.”
  Kan du ge något exempel?
  ”Och nog är du lättförförd alltid, du skriver ju ständigt hur du vill tolka sakerna.” 
  Vad är det för fel i att framföra sin egen tolkning? I all diskussion och debatt är det väl en fråga om olika åsikter och tolkningar som möts, eller? Eller är det bara en tolkning som får förekomma? I så fall vems? 
  Jag medger att jag hade varit lättförförd innan jag kom in på den här bloggen. Som så många andra hade jag inte kommit i kontakt med skeptiker innan. Det var en helt ny värld. Under årens lopp har jag insett att det inte är någon större skillnad mellan skeptiker och de som tror på klimathotet. Båda sidor har en tro som de underhåller med hjälp av olika bloggar, ”gurus” och ett fåtal läser  artiklar och rapporter från forskare som antingen godkänns eller underkänns beroende på vilka slutsatserna är.

 66. L

  Gunbo, ”under årens lopp” har du tydligen missat det mesta.

 67. Gunbo

  Inge #64,
  ”Slutsatsen av Climate Gate måste väl bli att topparna inom klimatforskning inte presenterar en klimatutveckling som går att lita på och därför måste göras om av mer pålitliga personer.”
  Där håller jag med, det är väl ungefär det jag skrev i mitt senaste svar. Och det är därför jag välkomnar Mullers nya temperaturrekonstruktion. Där är det sanningen som ska fram, vad den än visar. Sen är det väl en tolkningsfråga om Climategate-gänget är topparna inom klimatforskningen. De har varit knutna till IPCC ja, men det finns många andra framstående forskare.
  ”Ingemar försökte häromdagen få dig att ta reson  om det viktiga i att vara noggrann med sanningen.”
  Ja, och jag svarade: ”så länge vi vet vad sanningen är”.
   

 68. Michelangelo

   
  Ännu en som inte tror på den imbecilla åsikten att “the science is settled”
  Die Rede von Helmut Schmidt zum Festakt am 11. Januar 2011 in Berlin
   
  Es scheint mir an der Zeit, daß eine unserer wissenschaftlichen Spitzenorganisationen die Arbeit des IPCC kritisch und realistisch unter die Lupe nimmt und sodann die sich ergebenden Schlußfolgerungen der öffentlichen Meinung unseres Landes in verständlicher Weise erklärt.
  http://www.mpg.de/print/990353

 69. Gunbo

  L,
  Tvärtom!

 70. Pär Green

  Gunbo # 69
  Har du då missat allt?

 71. Pär Green

  Är SMHI:s datormodeller för dåliga?
  2011-03-06
  Miljöminister Andreas Carlgren (C) sa häromdagen att han förväntar sig att SMHI snart ska uppnå sitt mål om att med 85% sannolikhet kunna förutspå det kommande vädret i sina prognoser. Idag ligger man tydligen runt 83%. I samband med en väderprognos i TV sa dagens meteorolog att hon visserligen gör sina egna prognoser inför TV-sändningarna, men att hon använder SMHI:s prognoser som underlag, och att datormodellerna tyvärr inte alltid är tillförlitliga.
  I England har deras motsvarighet, MET Office, också fått kritik från bland annat politikerna för att man är alltför dåliga på att förutse de kommande dagarnas väder. MET Office har försvarat sig med att man har för dåliga datorer och därmed inte tillräckligt tillförlitliga datormodeller, och krävt nya superdatorer för att kunna göra bättre modeller.
  Själv tycker jag det är konstigt att datormodellerna inte är tillräckligt tillförlitliga för att kunna förutse de kommande dagarnas och veckornas väder, men att man utan att tveka baserar hela klimatpolitiken på liknande datormodeller som sägs visa hur klimatet eller temperaturen ska utvecklas de kommande 100 eller 200 åren. Någon mer än jag som känner lite skepsis även kring klimatmodellernas tillförlitlighet när man utan att tveka tror sig kunna förutse globala temperaturökningar med bara någon halv grads avvikelse om 50 eller 100 år?
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 72. L

  Pär G, ja Gunbo har missat att skeptiker inte har någon gemensam tro.

 73. Gunbo

  Jonas #56,
  Har tydligen missat den här kommentaren.
  Du skriver: ”Jag är inte den som ständigt försöker pådyvla folk ohederlighet, tom lögner, eller politiska motiv.”
  I #63 skriver du: ”Du är rejält vårdslös med sanningen lite hur som helst när det passar dig.”
  Hur går de två citaten ihop tycker du?
  I #40 skrev du: ”Och i många frågor har jag valt en sida av dem som står emot varandra. Och jag lägger fram varför jag har kommit till den slutsatsen, och utmanar andra att lägga fram andra fakta eller värderingar av fakta som kommer fram till andra slutsatser.”
  I #63 skrev du: ”du skriver ju ständigt hur du vill tolka sakerna.”
  Hur ska du ha det egentligen?  

 74. Gunbo

  Pär Green #70,
  Ha, ha, 1-0 till dig! 

 75. Gunbo #65, jag gav ett exempel! Det följde direkt efter den meningen du citerade! Missade du det också?
  Och det är inget fel alls att redovisa sin uppfattning. Men att behöva fara med osanning är inte ”att framföra sin tolkning”, inte heller att (låtsas?) misstolka varje fråga och försöka byta ämne till ngt annat ..
  Att du inte hade varit speciellt vare sig skeptisk eller sanningssökande innan du dök upp här är förvisso sant, och inget som någon klandrar dig för. Det var din presentation som ’ mångårig expert, som minsann läst rapporterna’ som var genomfalsk, och med vilken du dessutom ville näpsa folk här.
  Vidare tycker jag nog du skall avstå från att berätta hur folk är. Speciellt andra folk, och ännu mer sådana vars uppfattningar du inte delar eller inte förstår. Det är OK att inte förstå andra, att inte ha en susning om vad ’den vetenskapliga metoden’ betyder, hur den tillämpas, vad den kräver.
  Och det är rejält förmätet av dig att påstå att folk underkäner/godkänner forskarrapporter baserat på slutsatserna. Men det visar återigen att du inte förstår innehållet i sådana.
  Det skall dock sägas Gunbo, du har slutat framhäva dig själv som expert. Istället argumenterar du nu utifrån att alla andra ju borde vara lika ignoranta som du, att ju ingen (här) säkert kan veta något. Att iom att du har (till-) ’tron’ som enda urvalskriterium, så måste det vara samma för övriga. Du tilltror Richard Muller sanningssökande och objektivitet, och när andra och långt tidigare framförde precis samma argument, samma fakta, då trodde du att sådant var ’ohederligt, ideologiskt, med politisk agenda osv’ ..
  Nykelordet är ’trodde’, en omskrivning för att du gick på ’känsla’ och ffa en känsla om vad du ville projicera på dem som framförde det. Men hela tiden utan att kunna belägga en enda av dina projiceringar med fakta eller i sak

 76. L och Pär G, även jag är frapperad över hur lite Gunbo lyckats ta till sig av ämnet trots idogt och aktivt deltagande här. Det är lite ’Groundhog day’ över det hela, som om man får börja om och ta allt från början varenda gång.

 77. Gunbo #73
  Hur svårt skall det vara egentligen?
  Jag, alla faktiskt, kunde i efterhand notera hur ofattbart lite koll du hade på klimatfrågan och debatten om densamma. Dvs vi kunde i efterhand konstatera att du hade ljugit om din ’expertis’ ..
  Det går alldeles utmärkt att göra så.
  Och ja, du lägger fram dina gissningar och sk tolkningar (och utan motivering, ofta utan att kunna förklara vad du öht menade när du blir tillfrågad) Och där går det ofta att se hur lättförledd du har varit.
  Jag lägger också fram mina tolkningar, men springer inte och gömmer mig eller bölar ifall jag får mothugg.

 78. Kari Lantto

  Richar A Muller ger sedan 2006 fysik föreläsningar tillgängliga på webben. Inte för fysiker, utan för gemene man och för framtida presidenter. (Han är en lysande talare!)
  Se själv http://www.youtube.com/watch?v=VbR0EPWgkEI
  Hans huvudpoäng, som inte alls rör Hockey-laget, är att utsläppsbegränsningar kan införas – där dom behövs – bara om de är lönsamma dvs. höjer intäkterna mer än kostnaderna. Denna sanning har jag aldrig sett formulerad så fräckt. Annars kommer begränsningarna också att begränsa värdet av produktionen i t.ex. Kina och därför nobbas.
  För att Kina ska begränsa sina utsläpp ska vi inte utveckla metoder som kostar en massa pengar. Kina kommer endast att infoera lönsamma metoder.

 79. ThomasJ

  WUWT har en post angående kommande ’BEST’:
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/06/briggs-on-berkeleys-best-plus-my-thoughts-from-my-visit-there/
  Mvh/TJ

 80. Gunbo

  Jonas #75
  ”Det var din presentation som ‘ mångårig expert, som minsann läst rapporterna’”
  Expert har jag aldrig kallat mig och IPCC:s rapporter hade jag läst! 
  ” Vidare tycker jag nog du skall avstå från att berätta hur folk är. Speciellt andra folk, och ännu mer sådana vars uppfattningar du inte delar eller inte förstår.”
  Varför skall jag avstå från det när du gör detsamma?
  ”Och det är rejält förmätet av dig att påstå att folk underkäner/godkänner forskarrapporter baserat på slutsatserna.”
  Men det ÄR ju så folk gör, både här och på UI! Hur har du kunnat missa det?
  ”Istället argumenterar du nu utifrån att alla andra ju borde vara lika ignoranta som du, att ju ingen (här) säkert kan veta något.”
  Nej, min vän, nu har du läst helt upp åt väggarna (eller medvetet misstolkat det jag skrev). Så här skrev jag: ”eftersom jag inte VET sanningen om klimatförändringarna ännu (det vet ju ingen annan heller).”
  Menar du att du vet?
  ”Du tilltror Richard Muller sanningssökande och objektivitet, och när andra och långt tidigare framförde precis samma argument, samma fakta, då trodde du att sådant var ‘ohederligt, ideologiskt, med politisk agenda osv’ ..”
  Det förekommer en massa argument här som Muller inte har framfört. Betr. symbolhandlingar skrev jag i en annan tråd att jag inte tror på effektiviteten av sådana.
  Men nu avslutar jag den här diskussionen för den leder bara till ytterligare pajkastning. Synd bara att du är så hyperkänslig för minta kritik. 

 81. ThomasJ

  Michelangelo #68: Tack för länken! Helmut Scmidt var i sanning en stor, genuin Statsman av en kaliber det idag inte finns någon jämförbar i världen idag.
  Mvh/TJ

 82. Michelangelo

  #81# Det var så lite så . Det börjar jäsa även i etanolfabriken:
  http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,749199,00.html

 83. ThomasJ

  Johnny Ball (UK) i ett BBC-klipp… dé vá som f*n..:
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12608157
  Och Andrew Neil (oxo BBC) har sina funderingar kring vindkraft:
  http://www.bbc.co.uk/blogs/dailypolitics/andrewneil/2011/03/when_is_a_turbine_subsidy_not.html
  Mvh/TJ
  PS: #81: Ska naturligtvis vara Schmidt. //DS

 84. ThomasJ

  #82: Såg oxo det – det blir jäsning härifrån oxo:
  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/oettinger-beklagt-deindustrialisierung/3888668.html
  Och Holland har redan beslutat dra ner, rejält, på subventioner till ’förnybar energi’, liksom Italien, Spanien, Portugal, Tyskland oxo blivit tvungna att göra. Det é la snart bara Sverige kvar som ska visa sig på ’styv lina’ när det gäller att ’vara ledande’… i vaddå? Idioti, ja just det, så var/är det…  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 85. Gunbo …
  du kanske inte kallade dig expert, men du hävdade defintivt att du behärskade detta, att du gjorde det eftersom du hade följt och läst rapporterna under många år, och du försökte näpsa folk här baserat på detta …
  Detta visade sig vara en lögn. Du hade inte en aning om vad det handlade om. Och ifall du hade läst IPCCs rapporter (vilket jag iofs betvivlar) hade du inte en aning om vad som sades i dessa heller. Du kanske hade läst sammanfattningen och det du tror var ’slutsatserna’ …Men jag är ledsen, Gunbo, du var så ofattbart långt bort från vad debatten handlade om att du behövde hjälp från din ’motståndare’ att formulera din sidas argument någorlunda korrekt. (Så är det fortfarade lite grand, men mycket mindre. Iom att du inte längre försöker argumentera sakfrågorna så mycket. Utan mest personer, deras trovärdighet eller annat)
  Vidare:
  Jag föreslog att du inte försöker tala om hur andra är, speciellt inte sådana vars argument du inte begriper, och än mindre dem som inte uttrycker din tro. Du får givetvis fortsätta med sådant. Men det blir oftast rätt patetiskt. (Jag gör sällan detta, ist frågar jag, ev upprepade ggr)
  Mitt förslag är att du ist koncenterar dig på att framföra dina egna ståndpunkter så koncist du förmår (och försök gärna i förväg fundera på vad de mest uppenbara invändningarna skulle bli. Undvik tex att fråga efter exempel, när ett sådant precis gavs. Ellet misstolka frågan, eller svara på ngt helt annat)
  Men det är bara ett tips!
  Vidare behöver du verkligen (!) lära dig att differentiera bland folk. Dina försök att beskirva ’sleptiker’ som grupp är patetiska. Utöver fel. Tokfel. Där finns alla sorter. Ditt påstående att alla dessa gissar om innehållet (förkasta/godkänna) utan att läsa och bara baserat på ’slutsatserna’ är bara oförskämt. Du kanske gör så, UI väljer definitivt vilka de ’godkänner’ på detta vis. Men tom de brukar sedan högläsa ur själva arbetet när de skall ’argumentera’. (I ärlighetens namn är det oftare RCs kommentarer de översätter)
  Och jo, du har massor av gånger framfört exakt detta: Att vi ju alla inte kan veta, att ingen är expert som kan bedöma, att vi alla bara gissar och tror osv … skrivet direkt till sådana som du diskuterar med. Som i många frågor är oerhört mycket kunnigare än då. (Det är verkligen Groundhog day med dig, som om inget gills som du inte skrivit i just denna tråd idag, Suck)
  Och nej, jag har aldrig ens berört alla de saker som Muller inte nämnde i sina föredrag. Jag pratade uttryckligen om dem han nämnde och som många ggr har tagits upp här förut. Men vilka du då misstrodde. Misstrodde (det är nyckelordete här Gunbo)
  Och det är bra att du inte (längre) tror på symbolhandlingar, och det är glädjande ifall Muller hjälpte dig med den insikten. Frågan gällde fortfarande (8:e eller 9:e gången nu) varför du misstrodde samma information innan dess. Du tom skällde på mig för att jag sa att sådana är meningslöst poserande. Dvs exakt samma sak som Muller sa!
  Avslutningsvis: Tror du verkligen att jag är ”hyperkänslig för kritik”!? Ordens innebörd och meningars meningar är heller ingen av dina starkare sidor, va? 🙂

 86. Tillbaks till Muller och hans BEST-projekt att rekonstruera global medeltemperatur:
  Här, på ClimateProgress, kan ni redan läsa hur AGW-hotarna redan nu försöker misskreditera deltagarna från Berkeley med värsta smutskasningskampanjen …
  Snacka om rädsla för resultat som inte ens existerar ännu. Finns det öht någon på klimathotssidan som klarar av att argumentera med rak rygg?

 87. Lena Krantz

  Jonas N #86
  Ja jag läste det också fast på Wassup…herregud så barnsligt!

 88. Inge

  Gunbo
  OK. Får jag då fråga vem du litar på inom klimatforskningen?
  Tydligen inte på de som skrev Climate Gatemailen och inte skeptikerna, eller? Vem blir kvar?

 89. Skogsmannen

  Inge, #88!
  Måste väl säga (lite till Gunbos försvar) att några fler finns det väl ändå.

 90. Lena Krantz

  Skogsmannen #89
  Precis…eller vem litar du på (eller jag för den delen)? Finns det någon som man s a s bara okritiskt sväljer och är det inte istället just det som är den springande punkten, dvs att inte bara köpa det någon säger utan att först tänka efter själv?

 91. Inge

  Nu frågade jag Gunbo och vill ha svar från honom i första hand.

 92. Skogsmannen

  Ursäktar så mycket!

 93. Lena Krantz

  Inge #91
  Fast frågan är väl intressant mer allmänt sett eller? Plus att jag inte svarade dig.
  😀

 94. Ingemar

  Jonas N #86 o Lena Kranz #87,
  Den här närmast hatiska smutskastningen av Muller är inget nytt och absolut inte ”barnsligt”, Lena. Det är en mycket allvarligt menad signal till de egna trupperna.  Det ligger helt i linje med att attackera sådana som i grunden är AGW:are men som bryter sig ur den fålla som IPCC-teamet vill att de skall vara i. Det började redan med Lomborg, och har fortsatt med många andra. Nu senast har attackerna varit riktade mot Curry och Muller.
  De ifrågasätter att de är ”riktiga” veteskapsmän. De ifrågasätter finansieringen. Men de har ingen saklig invändning att komma med beträffande projektet som sådant. De är bara livrädda för vad som kan komma ut av det. 
  Som jag ser det så handlar det om att bestraffa ”förrädare” enligt gamalt känt sekteristmönster. För att om möjligt stoppa fler avhopp.

 95. Inge, Skogsmannen, Lena mfl
  Jag tror inte ni kommer få att något meningsfullt svar från Gunbo. Jag ställde samma fråga tidigare, speciellt iom att hans favorit Muller sa rätt ut att han nu visste vilka ’forskares’ alster han inte längre behövde läsa. Hur mycket som skall anses tveksamt, iom att själva arbetena, IPCC-rapporterna, deras sluteditering, och sammanfattningen av dessa har hanterats av Hockey-teamets medlemmar. Och hur mycket som blir kvar av deras centrala slutsatser är kvar då?
  Som alla (med öppet sinne, med ett minne överstigande en guldfisks) säkert vet handlar det allra mesta av IPCCs rapporter, och deras forskare och sk experter om helt annat än huruvida där finns en ev mänsklig komponent i den måttliga uppvärmning som varit sedan ~1975. En del (hockeyklubban) handlar om att bereda vägen för sådana argument, och även bekräftelse för deras simplistiska modeller.
  Frågan jag tycker så gällt skrikande kräver ett vettigt svar är: Var finns öht någon handfast forskning och någon som vågar argumentera för sådan, som skulle belägga (eller bara göra troligt) att där finns ett problem, ett klimathot?
  Rudimentära modeller, gissningar, usel statistik friserade mätdata från alldeles för få mätstationer, intill växande städer. Samt en stor kader självutnämnda klimatforskare av vilka många demonstrativt visar att den vetenskapliga metoden är alldeles för mödosam och inte ger önskade resultat, eller öht några sådana tillräckligt snabbt.
  Och allt legitimerat av ett genomkorrupt  FN som berömmer Libyen för dess framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter.
  Finns det någon med vett kvar som vågar ställa sig upp och argumentera rakryggat för sådant?

 96. Lena Krantz

  Ingemar #94
  Ordet ”barnsligt” var kanske illa valt men det står ändå för en känsla som i sin tur bottnar i att man inte kritiserar utifrån seriös argumentation och därmed blir det barnsligt i mina ögon.
  Men jag förstår vad du menar och det är bara att konstatera att det krävs mod att gå emot och att utmana eller helt enkelt ifrågasätta på ett hedervärt vetenskapligt vis.

 97. Ingemar …
  Det ligger säkert en del i det du säger. Men jag har svårt att tro att där finns en Team-effort bakom likt den vi fick se genom ClimateGate-mailen och hur vissa i IPCCs inre krets konspirerade för att utestänga oönskade forskningsresultat.
  RealClimate ingick i den satsningen, men var långt mer sofistikerad än Joe Romm någonsin kan vara.
  Visst finns där elementet av smutskastning som metod. Både från RC och tex det bedrövliga sista peket från Anderegg & Stephen Schneider i PNAS. Men i fallet Joe Romm tror jag inte att han ingår i dom invigda i sekten och dess planer. Snarare som (ibland) nyttig (men potentiellt farlig) idiot och rabiat sektanhängare.
  Snarare är det de lägre sektanghängarna som börjar känna riktigt rädsla och instinktivt (det är mest så de navigerar) inser att deras sektledare inte längre ger dem vägledning och bekräftelser samt stillar det (igen instiktiva) gnagande tvivlet som finns där men måste förnekas till varje pris.
  Om det är en utstuderad signal till de egna trupperna, då är de antingen extremt naiva (i meningen enkelsprigt aktivistiska) eller så har de extremt låga tankar om ’de egna truppernas’ intelligens.
  Jag vill nog hävda att detta backfires ganska snabbt. Även miljöengagerade forskare har stora egon och höga tankar om sitt intellekt, och att bli behandlade som valboskap som med simpla PR-trick manipuleras likt vankelmodiga marginalväljare som svarar på emotionella stimuli och går inte ner så lätt.
  Jag tror tex att smutskastningen av Judith Curry var en bra signal. De som deltog öppet var de mest fanatiska i sekten (UI instämde förstås) samt de som vet om att detta är PR-spel (läs RC) och har mest att förlora. Sansade betraktare kanske inte syns och hörs, men jag är säker på att de drar sina slutsatser. Muller tex verkar ha gjort det, och sniffat fram att där finns möjligheter genom att utmana och konkurrera. Han har lite affärssinne också.
  På andra sidan blir paniken allt mer okontrollerad. Allt fler länder kastar vindkraftsatsningar överbord, green-tech är attraherar fotrtfarande lite bidrag, men inga riktiga VC-finansiärer längre. Bara politiskt kontrollerade pensionsfonder etc (en av Al Gores ’affärsidéer’ som inte längre funkar) men allt mindre av sådant.
  Allt fler säger öppet att IPCC är politiserat vars saklighet inte att lita på, senast nu Helmut Schmidt. De flesta insatta (även de hederligare bland klimatforskarna) är förstås medvetna om det. Men många håller nog tand för tunga iom att det forfarande ger ganska enkla anslag …
  Att Muller har fått med sig en dedikerad AGWare (Robert Rohde) är ett tecken. Och många andra förbannar nog Manns gapiga käft och alla dabbar som har gjorts i den kretsen mha usel statistik och data-behandling.

 98. magnus

  Jonas
   
  Är du igång nu igen?
   
  Jag trodde att det var mitt fel att alla diskussioner slutar med pajkastning. Men du klarar dig tydligen på egen hand. 🙂

 99. Skogsmannen

  JonasN!
  Jo, du har nog rätt i sak. Men frågan är nog egentligen om orsaken till att vissa inlägg görs här ligger i sakfrågan eller om det är något annat som ligger bakom som att få uppmärksamhet, bekräftelse eller helt enkelt bara är ett sätt att få sällskap. 
  Det är ju faktiskt så vi människor fungerar ibland……

 100. magnus .. även Gunbo blir frustrerad och drar iväg lite pajer innan han smiter (utan att ha vågat beröra någon mer central punkt). Men dina ’exists’ är bra mycket sämre …
  Jag skulle inte ens benämnt något före Gunbos sista inlägg som pajkastning (och det var enbart där begreppet kom upp), möjligen lika flummigt och lite förvirrat som så ofta …
  Men som jag har savgt många ggr: Folk kommer nog med det bästa de har (kvar), och det gäller nog även dig

 101. Sorry, dina ’exits’ skulle det förstås vara

 102. Skogsmannen ..
  Man måste säga till Gunbos (och några andras) fördel att de faktiskt vågar hänga här och käfta emot. Angående magnus och Uffe B har jag svårt att se några motiv som har med sakfrågan att göra, men Gunbo berör den iaf ganska regelbundet. Kanske han (som så många andra amatörpsykologer) vill ställa diagnos på dem som inte faller in i tron och erkänner dess överstepräster.

 103. Skogsmannen

  JonasN!
  Vi får hoppas på att den biologiska mångfalden bibehålls även på denna blogg.
  Hur kul skulle det vara om alla var av samma åsikt!

 104. Urtrist … men lyckligtvis är vi skeptiper ju inte eniga om mycket annars (trots att Gunbo, UI mfl så gärna vill typecast:a oss). Bara om att klimathotet inte är i närheten så belagt/farligt som alldeles för många tycks vilja tro blint på … 

 105. Lena Krantz

  Skogsmannen och Jonas
  Då är vi i alla fall överens om en sak, dvs att det är bra mycket intressantare att ha med människor med olika åsikter på den här sajten, t o m de med fundamentalt olika sådana.
  😀
  Sedan har Jonas rätt i att det inte finns en skeptisk åsikt utan det spretar åt många olika håll (vilket även Thomas P kunnat konstatera) vilket i sig visar att det inte finns en skeptisk ”rörelse” som vissa påstår.

 106. Bertel

  Skogsmannen, Jonas N och Lena Krantz
  VA???? är vi inte överens?
  Nu får jag ta mig en fuderare och ev byta sekt, för de på UI verkar vara mycket mer eniga.  🙂

 107. Bim

  Skogsmannen # 103
  Inte kul alls.
  Tänk dig en boxningsmatch där båda skuggboxades. Då får ju domaren börja slåss för att ge lite valuta för biljetten.
   
  Näää!!! På varandra igen, natten är lång. Maggie kanske har lagt sig.
   
  Annars går jag och lägger mig, sitta här och glo om inget händer.

 108. Lena Krantz

  Bertel
  *fniss*
  Njae, men du vet de på UI har en bibel att hålla sig till, det gör det ju så mycket enklare. Vi som kritiserar den gör det ju från så många olika håll.
  Men vi är ju i alla fall överens om att det sk klimathotet är mäkta överdrivet.
  Det kanske räcker så?

 109. Lena Krantz

  Bim
  Näää, det är nog lika bra att nanna kidden du!
  😀

 110. Skogsmannen

  Lena!
  Instämmer, det är en dag i morgon också.
  Godnatt till er alla!

 111. Gunbo

  Jonas #100
  ”även Gunbo blir frustrerad och drar iväg lite pajer innan han smiter (utan att ha vågat beröra någon mer central punkt).”
  Innan jag drog iväg några pajer kom dina flygande. Här är några:
  paj nr 1: ”Du har ju onekligen en svår hang-up angående politska agenor och motiv, nästan lika stor som den blinda fläck bakom du lcykats förtränga sådant när det kommer från det du hoppas är ‘din sida’ …”
  paj nr 2:  ”Gunbo är allt annat än sanningssökande när argumenten kommer från ‘fel’ håll (i Gunbos ögon).”
  paj nr 3: ”På mig verkar det som om du ständigt är i starkt behov av att byta ämne, missförstå, eller fly från saker. Att få ett rakt svar av dig första gången verkar vara stört omöjligt. Men det kanske är ditt (påstått) finska kynne, eller bara det du kallar ‘grå’ .. vad vet jag …”
  paj nr 4: ”Är du helt väck?”
  paj nr 5: ”Men att behöva fara med osanning är inte ”att framföra sin tolkning”, inte heller att (låtsas?) misstolka varje fråga och försöka byta ämne till ngt annat ..”
  paj nr 6: ”även jag är frapperad över hur lite Gunbo lyckats ta till sig av ämnet trots idogt och aktivt deltagande här.”
  paj nr 7: ”Detta visade sig vara en lögn. Du hade inte en aning om vad det handlade om. Och ifall du hade läst IPCCs rapporter (vilket jag iofs betvivlar) hade du inte en aning om vad som sades i dessa heller.”
   

 112. Gunbo, ingen av dessa är pajer:
  1) Du återkommer väldigt ofta till ideolgiska eller poltiska motiv
  1) Igen. Du är helt blind för sådant på ’din sida’
  2) Ditt sk ’sanningssökande’ är extremt ensidigt
  3) Du flyr ständigt ämnet, och kan ytterst sällan ge raka svar
  4) Ok, en paj som kom efter rena idiotinlägget #58 från dig
  5) Jag vidhåller: Lögn är en usel debatteknik!
  6) Det är inte mycket du har lärt dig, efter att du upptäckt skeptiker
  7) Du ljög om din ’expertis’, det är ett kallt konstaterande
  Som vanligt svamlar du: Att bli emotsagd är inte pajkastning, att få sina lögner, eller bara självmotsägelser avklädda är inte pajkastning. Pajkastning vore ifall någon efter att detta skett svarar med: ’Du saknar ju all förmåga till objektivitet och självständigt tänkande’ eller som här ’hyperkänslig för kritik’ .. sånt vore trams. Pajkastning om du så vill. Men att dumheter blir emotsagada är inte pajkastning, Gunbo.
  Seså. När du nu (som vanigt) smitit från varje punkt som tagits upp. Och istället kommit med en trotslig 7-punkters lista där du blivit emotsagd (#111), finns där någon av dessa punkter där du anser dig orättvist behandlad, där du menar att ditt gnäll är befogat. För jag anser inte det. De dumheter du framfört var just dumheter. Och byxor har dragits ned. Varför framföra saker du sedan inte vill stå för?
  AGW sidan har ett jättelikt bekymmer där!

 113. Bertel

  Lena Krantz # 108
  Du övertalade mig,(trots vår ”sekts” indre stridigheter(läs olika åsikter) i de flesta frågor gällande klimat eller om livet övrigt) så jag avstår tills vidare med ev avhopp till UI,s mer åsiktskontrollerande sekt, eftersom vi har iallafall en gemensamn åsikt som du påpekade dvs ”att vi är ju i alla fall överens om att det sk klimathotet är mäkta överdrivet.” och det räcker för mig.  🙂
  .
   

 114. Gunbo

  Jonas,
  Detta är heller ingen paj:
  2. Du är hyperkänslig för kritik (vilket bara är ett konstaterande)
  Att du anser det påståendet vara en paj visar bara att det stämmer.
  Du skriver i #102: ”Man måste säga till Gunbos (och några andras) fördel att de faktiskt vågar hänga här och käfta emot.”
  Menar du att det är farligt att hänga på den här bloggen? Det kanske det är – för dem som är rädda för karaktärsmord i Jonas tappning.
   

 115. Gunbo … påståendet är nonsens. Jag söker upp kritik. Speciellt saklig sådan. Som jag sedan försöker bemöta. Tom du borde ha fattat detta vid det här laget. Därav beteckningen ’paj’
  Även försöket till cirkelbevis är nonsens.
  Även ordet ’farligt’ är trams. Varje vuxen människa fattar precis vad som åsyftas. Det gjorde även du …
  Karaktärsmord är det ju snarare du som försöker (även om jag tycker att ordet är lite för starkt)

 116. Sanningssökare

  För intressant information om global uppvärmning, missa inte http://www.globaltempfacts.com

 117. Kari Lantto

  Det kommer mera om Mullers projekt nu. Han uttalade sig 31.3, i förtid och slarvigt verkar det som, och det inför Congressen. Kolla:
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/04/01/comments-on-the-testimony-of-richard-muller-at-the-united-states-house-of-representatives-committee-on-energy-and-the-environment/
  http://www.icecap.us/
  Där D’Aleo och Eschenbach var för sig kommenterar kritiskt.

 118. Kerstin

  Ja stämmer inte resultaten med en förväntningar så blir de naturligtvis slarviga! Och Richard Mullers helt ”oberoende” projekt är alltså finansierat av the Charles G. Koch Charitable Foundation.