John Theon har nått Sverige

I Nya Miljöaktuellt (Dagens Miljö) skriver idag Tomas Gilså om John S. Theon och hans kritik av James Hansen. Dagens Miljö är därmed den enda svenska publikation hittills som tagit upp nyheten. SvD, DN och övriga tiger som muren. Däremot berättar de gärna om bränderna i Australien och gör en mer eller mindre tydlig koppling till den globala uppvärmningen.
Är det så konstigt att allt fler människor söker sig till bloggar som den här? Om media bara väljer sådana nyheter som passar deras syfte, och samtidigt förtiger allt som skulle kunna öka allmänhetens tvivel på AGW-hypotesen, handlar då journalisterna etiskt korrekt?
Hittills är det inte många journalister av rang som vågat sig på att ifrågasätta IPCC:s status, eller för delen uttalandet om ”90 procents sannolikhet att människans aktiviteter påverkar klimatet”. Hur kan en kritisk journalist bara nöja med siffran 90 procent? Varifrån kommer dessa 90 procent? Hur har forskarna kommit fram till det? Borde han/hon nte ta reda på det?
Tänk er en man som får diagnosen cancer. Läkaren upplyser honom om att provresultatet är med 90 procents sannolikhet korrekt. Innebär det då att patienten har cancer? Eller innebär det tvärtom att osäkerheten är fortfarande ganska stor? Och därifrån till en uppskattning av vad som styr klimatsystemet, som vi inte kan genomföra några tester på… varför har ingen reporter brytt sig om att undersöka detta?
Någon av bloggkommentatorerna skrev att Sverige är ett konsensusland och därför är svenska journalister ännu mindre benägna att undersöka påståendena i klimatdebatten. Man får ju inte sticka ut. Det är fult. Alla ska tycka lika.
Jag efterlyser ändå en modig svensk journalist som vågar ge sig på den etablerade ”sanningen” och plocka ner den i dess beståndsdelar. Och en lika modig utgivare som tillåter denna journalist att göra sig obekväm. Plötsligt händer det, sägs det ju…
Uppdatering: OBS att jag tog bort en hänvisning till Elisabet Höglund som en av de journalister som engagerat sig i klimatfrågan. Jag hade skrivit att Elisabet inte tas på allvar, vilket kan tolkas som ett negativt omdöme. Det var absolut inte menat på det viset. Jag har stor respekt för Elisabet och tycker att hon är en mycket duktig reporter och en mycket trevlig person. För övrigt dansar hon utmärkt. 😉

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Murveln

  Sven Börjesson på P1 i Växjö och Vetenskapsradion har faktiskt nyanserat bevakningen under det senaste halvåret.
  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/sokresult.asp?first=1&last=20&from_date=1990-01-01+00%3A00%3A00&to_date=2009-02-10+12%3A29%3A05&page=1&intUnitID=406&programID=406&nyheter=1&Artikel=2607716&formatid=1&strSearch=Antarktis
  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?ProgramID=406&nyheter=1&grupp=5164

 2. Mikael

  Ja, nu är du inne på nedtystnings-spåret igen, trots att den högljudda minoriteten av ”skeptiker” faktiskt fått mycket medieutrymme. Att vetenskapsjournalister inte presenterar en alternativ analys av klimatproblematiken beror på att det saknas en vetenskaplig analys av det slaget. Det kommer hugskott från amatörer, vissa kunniga andra inte, men inga vetenskapliga publikationer. I princip. Vad ska då vetenskapsjournalister rapportera om? Att det finns skeptikerbloggar? Det budskapet har nog gått fram redan.

 3. Jag vill inte dra alla över en kam men om man ska se till professionen journalist så var den bättre förr, rent generellt. Problemen kom när man aktivt gjorde det till en utbildning att bli journalist. De menade väl men man fick skolade nollor som inte kan tänka själva och bara ställer frågor som man vet svaren på från början.
  Om det finns en aktiv nedtystningskampanj beror den i så fall på att de som gått utbildningen inom journalistik ofta blivit matade med skolans sätt att se på saker, nämligen att man helst ska hålla sej till en åsikt och strunta i andra. Det viktiga är inte att samla fakta, det viktiga är att återge fakta som redan samlats och tolkats. Allt för att man i grunden är rädd för att överträda linjen för politisk korrekthet.

 4. Morgan

  Tja, de skulle ju kunna ta upp tråden med modellernas usla utfall, att temperaturen inte stiger i världen längre trots en allt högre halt av CO2 i atmosfären, att IPCC ventenskapliga rapporter är betydligt försiktigare än den officiella hållningen, att AGW är en hypotes och inget annat, problemen med UHI, att temperaturen mätt med satellit inte visar samma utveckling som de landbaserade mätningarna, att klimatforskarna inte sammarbetar med solforskarna, att det inte sker en ökenutbredning (Som IPCC påstår skall bli en effekt av en ökad temperatur på Jorden), utan tvärtom,  Ja det skulle ju kunna vara en start…

 5. Mikael: I princip alla rapporterade om att Antarktis håller på att bli varmare. Hur många tog upp den kritik som studien fått?

 6. Mikael: Det är inte skeptikerbloggarna som är det intressanta, utan de artiklar, studier etc. som bloggarna refererar till. Dessutom finns det ett antal mer prominenta bloggare, ex. Roy Spencer och Steve McIntyre, som kanske borde tas på större allvar än vad som görs idag.

 7. Mikael

  Maggie, den mesta av kritiken var skott från höften, men det förekom även vetenskaplig kritik – om det ligger något i den så utgår jag ifrån att den publiceras vetenskapligt.
  Morgan, om det skrevs vetenskapliga publikationer om det du säger så… och solforskning finns inkluderad i klimatforskning.

 8. Mikael

  Det bör även ha ett nyhetsvärde för att det ska hamna i media. Dvs om en skeptiker refererar till gamla studier och gör en egen analys så har det inget nyhetsvärde. Om det kommer nya studier så har det ett nyhetsvärde.

 9. Christopher E

  Mikael:
  Du har fått flera exempel på nyheter som tystats ned bara på denna blogg. Varför var det tex. så bråttom att hojta om Antarktis visst blir varmare, men tydligen inte så viktigt att senare upplysa om att den studien fick fram uppvärmning bara genom felaktiga stationsdata?
  Om skeptiker är en högljudd minoritet, är det bättre med en ännu mer högljudd – rentav öronbedövande – alarmistmajoritet? Något mer högljutt har då jag aldrig hört.
  Att det saknas vetenskap som inte omfattas av konsensusidén om övergängande klimatkatastrof, det är bara trams att påstå. Att du bara orkar upprepa det.
  Det finns en nedtystning, om än inte medveten strategi utan bara journalistisk barnatro på katastrofretoriken. Att den fungerar är du ju ett bra bevis på. Det finns ju tydligen ingen ”alternativ” forskning, för fanns  den hade det ju stått om den i media, eller… eller… nå’t fel på det resonemanget?

 10. Christopher E

  Visst hamnar studier med ”nyhetsvärde” lättare i media. Katastrof säljer bättre än motsatsen. Hur påverkas forskningen av det när forskarna blir allt mer mediala (se tex Hansen)?

 11. Mikael

  Christoffer, jag är väl medveten om detta konsensustjafsande, och jag håller med dig – det finns kritik, viktig kritik av de vetenskapliga studier som stöder AGW-hypotesen. Men jag håller inte med om nedtystningen. Du säger att den i Nature publicerade vetenskapliga studien om Antarktis bygger på felaktiga stationsdata. Vem påstår att dessa data är felaktiga? Stämmer det? Du vill att de ska vara felaktiga, men studien har klarat en vetenskaplig granskning, det har inte din kritik gjort. Jag tycker att det är utmärkt att media rapporterar om viktiga vetenskapliga publikationer och resultat, och om någon publicerar en vetenskaplig studie som visar att Antarktis blir kallare så skulle det också vara en nyhet. För något år sedan kom en studie som visade att världshaven INTE skulle stiga så mycket som vissa tidigare studier visat – den rapporterades i media, helt i sin ordning trots att den passade skeptikerna, därför att det var en adekvat vetenskaplig publikation, inte skeptiker-skrän.

 12. Mikael

  Christoffer, #10. Visst, det kan nog ligga något i det. Och jag menar inte att alla skeptiska studier alltid blir omskrivna, jag bara motsätter mig nedtystningshypotesen. Det finns vetenskapligt giltig kritik mot AGW-hypotesen, men det är mycket lite ny forskning som går att rapportera om i det avseendet. Att välkända skeptiker fortsätter att kritisera vetenskapen utanför vetenskapliga sammanhang tycker jag inte är något för medierna att rapportera, inte heller Gösta Walins powerpoint-vetenskap.

 13. Christopher E

  Jag VILL ingenting om Antarktis, där är kallt så det räcker ändå. Men jag tror på McIntyre, att värmetrenden försvinner med de felaktiga stationer ”Dirty Harry” mfl. Visst, det är nya uppgifter, men de lär hålla, misstänker jag (om inte, ska jag ta tillbaka det).
  ”Granskning” betyder rätt litet för  mig i tidskriftsbetydelse. Den har inte hindrat felaktigheter som hockeyklubban från publikation.
  Var övertygad om att McIntyre’s kritik kommer att granskas hårdare än vad originalartikeln gjordes. Och ja, det finns många som definitivt VILL att Antarktis ska visa sig uppvärmas, vilket kan förklara slapp granskning.

 14. Mikael

  ”Felaktigheter” är nog att ta i när det gäller Mann’s hockeyklubba, även om kritik förekommit. Några menar att det rör sig om direkta räknefel, men det tillbakavisas av andra. Kontentan av studien består dock. Man kan välja olika statistiska metoder, och detaljerna i resultatet skiljer sig därefter. Läs mer på er favoritsida här:
  http://skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm

 15. M

  Jag är ingen forskare och tvärtemot de flesta på den här bloggen är jag inte 100% säker på någonting. Men rätta mig om jag har fel ni som är allvetande; visst är vetenskap ofta inte är exakt utan teorier som läggs fram och som sedan försöks bevisas eller motbevisas. Även om man INTE lyckats bevisa en teori och om tillräckligt många indicier tyder på att den stämmer så accepteras den generellt av flertalet SAKKUNNIGA inom området för att sen spridas till allmänheten. Ta t.ex. utvecklingsläran och Big Bang….de är inte bevisade men pga att de flesta observationer pekar på att de stämmer utgår flertalet seriösa forskare ifrån att de är riktiga. Ingen seriös forskare förkastar t.ex Big Bang-teorin pga att den inte är 100% bevisad och säkerställd utan säger helt enkelt att det är den rimligaste förklaringen. Precis som med klimatförändringarna och dess orsaker. Upplys mig gärna om jag missuppfattat något; jag är ödmjuk och lär mig gärna nya saker.

 16. Maggie, det finns läkare som varit 100 % säkra på en cancerdiagnos och ändå haft fel:
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=475702
  Så hur stor är då risken/chansen att klimatmodellerna är fel?

 17. Carl: Vilket för oss mot älsklingsämnet: försiktighetsprincipen.

 18. M

  Ps. Och den rimligaste förklaringen är INTE att tusentals forskare, politiker och journalister ingått i den största och mest ofattbara bluffen i mänsklighetens historia för att kunna plocka ut lite extra forsknings- och skattepengar. Här snackar vi konspirationsteorier som får 11.e september och Arkiv X att blekna i jämförelse 🙂

 19. Daniel

  Den dagen det presenteras observationer som stämmer överens med AGW på samma sätt som observaioner gör vad det gäller Big Bang och evolutionsteorin, så ska jag gladeligen bli en AGW-anhängare. 🙂

 20. Jens

  Mikael #14.
  Sidan du länkar till. Har du läst kommentarerna? Dem räcker för att skjuta i sank det budskap du ville framhålla att Manns hockey-klubba håller.
  Mikael, har du verkligen disputerat? Förstå fakta objektivt verkar inte vara din starka sida, du är rent av riktigt usel på det.

 21. Patrik

  Jag har faktiskt hört en redaktör på en stor dagstidning i Sverige svara på frågan:
  ”Vad skrattar vi åt om 20 år?”
  såhär:
  ”Global uppvärmning.”
  Men jag kan banne mig inte komma ihåg vilket program det var (Agenda?) eller vem denne redaktör var. Tror att det var SvD, kan det stämma? Någon annan som såg det?
  Tror att det gick i december…

 22. Jens

  M #18.
  Jag förmodar att du är insatt i konspirationsfrågan kring klimathotet. Vad är din syn på Rom-klubben.. Maurice Strong/FN t.ex.? Att Jamens Hansen har fått $720.000 från George Soros. Att Al Gore har gjort sig några hundra miljoner på att först investera i ”marknader” som han sen säger är lösningen på det klimathot han skrämmer folk med.
  Skulle vara intressent att höra din reflektion eftersom du är insatt.

 23. Patrik – #21 – Kankse är det detta du efterlyser. Thomas Gür tog i Svenska Dagbladet 23/4 -05  under Vetenskapliggjord politik upp gårdagens galenskaper som eugenik och planekonomi och funderade över vad som kunde vara dagens motsvarighet.  Han tog  bl a upp genusteori och ”av människor påskyndad växthuseffekt”.
  Han avslutade med ”vi kommer att inse att Ragnarök är inställt – men frågan är om vi någonsin kommer att uppnå intellektuell immunitet mot offentligt omhuldad lysekoism i nya tappningar”.  

 24. Thomas

  ”Tänk er en man som får diagnosen cancer. Läkaren upplyser honom om att provresultatet är med 90 procents sannolikhet korrekt. Innebär det då att patienten har cancer? Eller innebär det tvärtom att osäkerheten är fortfarande ganska stor?”
  Ja, vad skulle du göra i det läget, maggie? Leta reda på en tandläkare som utifrån en oprofessionell bedömning sa att det nog inte var något att oroa sig för eller ta en dyr och otrevlig cellgiftsbehandling som kanske är helt i onödan? Läkares diagnoser är sällan helt säkra.

 25. Gunnar Littmarck

  Carl
  Inte någon som fått en enda föreläsning av Boalem,
   är 100% säker på någonting.
  Blott idioter blir säkra av konsensus från utvalda forkargrupper.
  vad var det…90% sannolikhet att ”some” av de sista 50 årens globala (norrahalvklotet, den sydliga har tydligen inte haft annat än vår CO2) uppvärning beror på fossilförbränningens ökning av atmosfärens CO2 halt…
  Måste man inte vara religiös för att köpa det Thomas Palm köpt?
  Eller betald…
  Sent ska syndaren vakna…
  grymta månde grisar om de visste
  hur den gamle galten led.

 26. pekke

  Det farliga med den upphaussade klimatrapporteringen som sker i dag är att om folk börjar känna sig lurade är ju att media/politiker/opinionsbildare bara behöver vända sig om och peka finger mot forskningsvärlden, ” De sa att det skulle bli så ! ”
  Vad kommer att hända med forskningen då ?

 27. M: Du har naturligtvis helt rätt i att en teori, även bevisad, alltid kan motbevisas, men att så länge det inte gjorts så får den anses gälla. Skillnaden mellan utvecklingslära/Big Bang och AGW är dock att de förstnämnda inte kräver att vi satsar motsvarande 1-3 procent av världens totala BNP.

 28. Thomas: Med tanke på hur många felaktiva positiva det förekommer vid diagnosticering skulle jag nog inte ge upp hoppet om att vara frisk. Det är viktigt att komma ihåg att många av dem som får en cancerdiagnos senare inte visar sig ha cancer. Och nej, jag skulle inte gå igenom en jobbig behandling bara utifall.

 29. Daniel

  En annan, ganska stor, skillnad är att AGW-hypotesen inte har bevisats ännu.

 30. Daniel: Jag tror inte att Big Bang är bevisat heller… 🙂

 31. Daniel

  Det har du ju helt rätt i. 🙂

 32. Patrik

  Janne #23>> Nja, det låter ju snarlikt, men detta var ett TV-program som handlade om vad vi skrattar åt nu som förr var allvar… Och så fick gästerna frågan om vad de trodde att vi skulle skratta åt i framtiden som tas på allvar nu… Hmmm…
  Anna Hedenmo var programledare tror jag.

 33. Fredrik L

  Alla som inbillar sig att media alltid är korrekt och upplyst borde studera amerikansk media under upptakten till Irakkriget. Precis samma logik nu som då, alla ”visste” att Saddam hade WMD och kopplingar till terrorister, det behövde man inte diskutera utan man kunde lägga hela fokus på det förestående kriget. De ende som hade en aning, Hans Blix och co, tystades ner och förlöjligades.
  Det finns säkert många bildade och upplysta individer som tror att svensk media är bättre an amerikansk. Det tror inte jag. Amerikanerna hade sitt röda skynke och vi svenskar, detta så högt stående moraliska folk som t o m kan vara det bästa i världen, har vårt. Inte kan väl svensk media ha fel?

 34. Toprunner

  #28:
  Det sista man skulle göra var ju att äta en medicin som testats med hjälp av en datamodell som kan simulera människokroppen, i syfte att beräkna biverkningarna.  Utskriven av en doktor som mumlar:
   
  Vi har använt det bästa tillgängliga redskapet för att säkra din hälsa !

 35. Fredrik L

  Patrik #21.
  Per Gudmundsson i Agenda.
  Tyvärr tog han inte chansen att utveckla sitt resonemang, möjlighet fanns.

 36. Thomas
  Du gör (som så ofta) fel jämförelse. Det är uppgiften om dessa 90% som har kokats ihop av någon tandläkare, tillsammans några andra som tandläkaren också tycker verka vara personer som har ’tycker rätt’.
  Dessutom har den (helt avgörande) detaljen påpekats för dig otaliga ggr. Men du vill trots detta göra samma idiot-tolkning som så många aninglösa journalister gått på, dvs:
  Att det skulle vara experterna som efter kunniga, kloka och välgrundade beräkningar och forskniong kommit fram till den siffran!
  När detta inte har ett dugg att skaffa hur det verklighen gått till! 

 37. Thomas

  Jones, noterade du hur Miljöaktuellt som källor angav en blogg för datorfrågor och en rapport från den amerikanska kongressen. Det där med tandläkare var nog väl snällt, jag skulle kanske sagt snickare…
  Synd för maggie om hon verkligen diagnosticeras med cancer. Hon föredrar visst att hoppas på de där 10% än på att låta behandla sig. Men visst har hon rätt, även 10% blir många friska som behandlas i onödan, det är bara så många fler sjuka.

 38. Thomas: Jag är inte särskilt orolig. 🙂

 39. Patrik

  Fredrik L #35: Tack! 🙂 Det verkar vara rätt person och program ja! 🙂

 40. István

  Topprunner, no34
  Tack, det var en fullpoengare.

 41. Gunnar Littmarck

  #40
  helt enig.

 42. Mikael

  Jens, för ett par veckor sedan frågade du mig vad jag hade för vetenskaplig bildning eller något liknande och jag svarade då att jag är disputerad. Efter detta kommenterar du detta i varje inlägg, inte jag.
  Det som är verkligt intressant är att du tycks förvänta dig att allt jag säger ska vara otroligt genomtänkt och vetenskapligt grundat, samt givetvis sant, eftersom jag är disputerad. Har du tänkt på vad detta innebär för vilken aktning du borde känna för andra vetenskapsmän? De flesta klimatforskare som byggt upp AGW-hypotesen är disputerade. Du måste ju rimligtvis ha enorm respekt för dessa personer. Varför tvivlar du då på AWG?

 43. Mikael

  Jens, för övrigt brukar man inte använda ”dem” i svenska språket på det sätt du gör. Du kanske skulle gå en språkkurs innan du skriver något mera, det finns faktiskt folk som börjar kräkas annars.

 44. Iven

  Maggie:
  Jag förmodar att du skulle ta en ”second opinion” hos en annan läkare som du visste var kunnig i sammanhanget. Den enfaldiga, hånfulla kommentaren du fick av en besserwisser tar ingen på allvar.

 45. Mikael: Visste inte att du är så känslig för bristande grammatikkunskaper. 😉 Måste vara svårt att leva… 😉

 46. Iven: Det är nog svårt att förutsäga hur man skulle reagera i ett sådant fall. 🙂 Men som sagt, ingen idé att oroa sig.

 47. Jörgen E

  Mitt favoritexempel på problemen med modellering är Electrolux som för några år sedan startade ett projekt lett av en doktorand som med hjälp av 8 ingenjörer skulle modellera alla ingående komponenter i ett kylskåp så att man lätt i datorn skulle kunna testa hur olika komponenter påverkade kylskåpets prestanda utan att kan behövde bygga dyra prototyper.
  Efter 18 månader och x spenderade miljoner lades projektet ner. Man kunde inte få ut resultat som överenstämde med verkligheten trots ett modelleringsproblem som är så otroligt enkelt i jämförelse med vad klimatmodellerarna hävdar att de lyckas med.

 48. M

  Maggie #27: ”Skillnaden mellan utvecklingslära/Big Bang och AGW är dock att de förstnämnda inte kräver att vi satsar motsvarande 1-3 procent av världens totala BNP.”
  Ska jag tolka det som att du tror att förmodligen är AGW korrekt och största skillnaden mellan AGW och utvecklingslära/Big Bang är kostnaden? Och eftersom det inte är 100% bevisat vill du inte betala något för att motverka den? Vad skulle det kosta om AGW faktiskt har rätt? Och är en teori mindre trolig bara för att den blir dyr och obekväm? 😉

 49. Iven

  Thomas:
  Är Roy Spencer, Mc Intyre, John Theon och David Gee tandläkare till professionen och mindre kunniga ifråga om AGW hypotesen än Thomas Palm?

 50. Iven

  Maggie:
  Jag har faktiskt en mycket nära släkting, som fick diagnosen bröstcancer, på den tiden man tog bort brösten vid misstanke om Cancer. Hennes far är läkare och undersökte fallet. Rådde henne att inhämta en ”second opinion” av en kollega. Hon var och är fortfarande i besittning av sina vackra bröst, tack vare sina och faderns tvivel!

 51. Thomas
  Nej, jag har ingen aning om vad du pratar om. Det har jag däremot angående påståendet ’med 90% sannolikhet orsakade av människan’
  Jag vet inte varför du vill beteckna IPCCs byråkrater som knåpat ihop formuleringen om 90% som ’snickare’. Det senare är ett hedervärt yrke. Ett där man måste stå för vad man lämnar ifrån sig!
  Och du verkar fortfarande önskedrömma om att 90% (eller återstående 10%) är något som har sin motsvarighet i verkligheten! Varför?

 52. M: Ytterligare ett problem är att de ”lösningar” som föreslagits inte verkar övertygande. Utsläppshandeln inom EU är t.ex. en sorglig historia. Att betala miljoner eller miljarder för något som ändå inte ger önskat resultat verkar lite ogenomtänkt.

 53. Maggie, det finns några som är mottagare, och andra som är ’hanterare’ av dessa pengar. Ur deras perspektiv är detta inte alls lika illa. Tvärtom. Och du kan vara säker på att det inte är pga ’omsorgen om klimatet’ de tycker så!
  För vanligt hederligt skötsamt folk är det dock, precis som du skriver, bara negativt …

 54. Jonas N: Du har naturligtvis rätt. Det finns de som tjänar på åtgärderna.

 55. Mikael

  Det finns alltid någon som tjänar på saker och ting. För övrigt något som jag trodde marknadsekonomer gillade. Det är dock alltför få som tjänar på AGW för att hålla hypotesen vid liv om den skulle vara vetenskapligt ohållbar.
  Missriktade åtgärder finns det gott om, handelssystemet med utsläppsrätter är ett sådant exempel, även om man ännu inte börjat använda systemet utan bara kör på tomgång (fråga inte mig varför, det lär vara för att industrin ska ”vänja sig” och alltså efterfrågat av industrin själv – så om de förlorar på saken så får de skylla sig själva, man har dock lobbat för detta system för att slippa mer verkningsfulla åtgärder).
  De mest verkningsfulla åtgärderna återstår att göra. Att de mesta som görs hittills inte minskat utsläppen beror i första hand på motstånd och tröghet i systemet.

 56. M

  Maggei #52:  Nu pratar vi! 🙂 Jag anar du tror vi åtminstone kan ha ett stort problem som borde försöka lösas på ett eller annat sätt. Att sen dagens lösningarna inte verkar övertygande kan nog många hålla med om…men att inte göra någonting är väl inte svaret?

 57. Hin Håle

  Mikael #55: Är det din sammanfattade uppfattning om vad marknadsekonomi är? 

 58. Sven G

  Maggie
  Nog finns det de som lyssnar på Elisabeth Höglund, även om hon kan vara lite showig. Hon har hållit ett par nästan lysande offentliga föredrag, som dock inte refererades i de stora medierna. En av de senaste decieniernas främsta svenska journalister, Åke Ortmark, är en vältalig kritiker av AGW, men han är förstås med Baltscheffskys terminologi ”en gråhårig gubbe”!

 59. Lars G

  Efter noggranna observationer i sammanträdesrummen och de ”disputerades” svårigheter att hitta on/off-knappen på overheaden beslutades det att markera den med PhD = Press here Dummy! 

 60. Sven G

  Mikael m fl
  Skulle det inte finnas seriös vetenskap på den skeptiska sidan? Prof Richard Lindzen, MIT, Prof S Fred Singer, George Mason University med ett stort antal vetenskapliga publikationer och ett par böcker om klimatfrågor och Dr Henrik Svensmark med bl.a boken ”The Chilling Stars” är några ur mitt kartotek som jag kan rekommendera dig!

 61. Iven

  Jonas N:
  John Theon och Roy Spencer har, oberoende av varandra, vittnat om James Hansens överdrifter om hotande AGW. Att man låtit JH hållas med sin propaganda, motiverades av att man förväntade sig statliga anslag till NASA:s satellitprojekt, som blev resultatet av JH:s agitation. 
  Nu, efter att ha lämnat NASA, avslöjar man detta. Sent ska syndaren vakna, men faktum kvarstår. James Hansen lär köra vidare med sina överdrifter.
  De som lämnat NASA, John Theon, Roy Spencer,  Joanne Simpson och Michael Griffin, tar helt avstånd från påståendet om överdrifterna i AGW-hotet.
  Julia Slingo, Reading University och numera chef för klimat-modellerarna vid Met Office, erkänner i juni 2008, att datorerna har för låg kapacitet, för att kunna simulera säkra framtidsprognoser.
  Alla  dessa personer är några av de skeptiska klimatforskare, som medger brister i påståendet om hotande AGW-katastrofer.
  Man behöver inte vara ”klimatexpert” för att undra, varför så många kompetenta klimatforskare är skeptiska, och varför IPCC byråkraterna så envist hävdar att det råder ”Consensus”  bland forskare och vetenskapsmän…
  Ändå hånar man budbärarna och vi får ideligen läsa nedlåtande kommentarer om skeptikernas inkompetens i klimatfrågorna. Är dessa kommentatorer verkligen så över-lägsna i sina sakkunskaper, att man hellre borde lita på deras omdöme? Vad tycker du?

 62. Mikael

  Iven: ”Julia Slingo, Reading University och numera chef för klimat-modellerarna vid Met Office, erkänner i juni 2008, att datorerna har för låg kapacitet, för att kunna simulera säkra framtidsprognoser.”
  Jag tror inte du begriper vad du skriver. Prognoserna skulle inte vara säkra även om datorernas kapacitet var tillräcklig. Det handlar för övrigt inte om säkra prognoser utan om rimliga prognoser.

 63. Toprunner

  Lars G:
  🙂 tack för skrattet.
  Har själv alltid med ett set OH som backup för trasslande datorer, dessvärre börjar OH-projektorer vara lika vanliga som CO2 ”fingerprints” i atmosfären.

 64. Sven G

  Maggie
  Det här med sannolikheter”är både enkelt och svårt. I vårt dagliga liv lever vi med den enkla sidan antingen vi vill eller inte – vi tar chanser och risker, köper försäkringar, tippar osv. Den vetenskapliga matematiska grenen ”sannolikhetslära” är lika strikt som andra grenar av matematiken. Givetvis förväntar man sig att IPCC, även i sin iver att förenkla, håller sig strikt inom den vetenskapiga delen. Så gör man dock inte ,när man talar om t.ex. ”90% sannolikhet” . Här är inte platsen att reda ut detta, men vad man tycks referera till är spridningen i resultat  från det 15-tal något olika klimatmodellerna. Detta skulle bl.a. förutsätta att inget medelvärdesfel skulle finnas! Om du gör upprepade mätningar av  din längd med ett måttband som är 20 % för kort och tar medelvårdet så hjälper det inte hur många gånger du mäter, det bli fel i alla fall!

 65. Iven

  Mikael:
  Även om inte du var tillfrågat, måste jag be dig att lära dig läsa innantill, vad andra skriver. Julia Slingo sa precis på detta sätt: säkrare prognoser, inte säkra prognoser, ”för att politikerna ska kunna använda dessa prognoser för sina beslut!”

 66. Lars G

  Peer review – case history:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/commentaries/reviewed_or_not.pdf

 67. Iven

  Förlåt, Mikael, nu var det du som hade rätt och jag fel!
  men det skulle vara säkrare, inte säkra.
  sorry

 68. fogge

  Skulle AGW hålla juridiskt?
  Dömmer man någon som till 90 % är skyldig till mord?
  Hellre fria än fälla..?

 69. Iven

  Mikael:
  Julia Slingo blev intervuat av BBC NEWS och beklagade att computerna var bristfälliga och att det krävdes mycket kraftigare computer för att kunna åstadkomma prognoser, som var tillräckligt säkra som beslutsunderlag för politikerna.
  Beklagar min onödiga reaktion på ditt påpekande (som inte heller var speciellt vänligt – därav min reaktion…)

 70. L

  Märkligt att någon överhuvudtaget pratar om prognoser när det inte handlar om datorers prestanda, utan om en omöjlig uppgift. Det kommer aldrig någonsin att finnas prognoser för klimatet om 100 år eftersom vi aldrig någonsin kan förutsäga alla nödvändiga parametrar. Vi kan ju inte ens beräkna växthuseffekten i realtid….

 71. KG

  Finner det irriterande att det finns så många naiva människor som tror att det inte finns pengar bakom AGW. Gore´s skötebarn Alliance for climate protection har lanserat sin USD 300 milj annonskampanj ”We can solve it”. Var kommer de pengarna ifrån? Ja, inte kommer de från The Girl Scouts of  the USA som är en av de fina partners som AFCP stoltserar med. Nej, snarare kommer merparten från venture cap. bolag och investment banker (de som finns kvar) som investerat miljarder i olika green tech bolag och start-ups. Så snart ”Cap and trade” drivs igenom i USA kammar de hem en storslam. Att Goldman Sachs lagt USD 23 mil. på 10% av CCX (Chicago climate exchange, där ännu inget handlas) kan ju också ses som en ledtråd åt vilket håll det barkar. Är som de flesta för investeringar i grön teknologi, men att pengar inte skulle vara en drivkraft på det området är och förblir en ren alarmistillusion.

 72. Patrik

  L: Sant, men sålänge IPCC forsätter med att justera sina ”prognoser” enligt redan uppmätta data så kommer de att fortsätta att pricka ganska rätt. 🙂

 73. L

  Ja, IPCC kan ju alltid peka på någon annan eftersom dom inte har några egna forskare. Och politikerna pekar på IPCC…

 74. Mikael

  L., det är inte bara året 2100 som är intressant. Enligt prognoserna blir ju klimatet varmare långt tidigare, och vi måste göra åtgärder nu – om man nu tror på prognoserna vilket jag vet att du inte gör.

 75. Gunbo

  Läser i dagens GT angående ny statistik som visar att klimatet blivit 1-1,5 grader varmare i Sverige de senaste 18 åren:
  Klimatmodellerna säger att det ska bli varmare och att nederbörden kommer att öka – framför allt i västra och norra Sverige.
  – Den utveckling som vi har sett de senaste 20 åren stämmer väl överens med klimatscenarierna säger Sten Bergström, professor vid SMHI. 
   

 76. L

  Mikael, det finns ingen som tror på prognoserna. IPCC har bara föreslagit ett antal scenarier, med tänkbara följder. Jag skulle lika gärna kunna göra ett scenarie om en kommande istid och vad vi i så fall har att vänta. Åtgärder måste vi vara beredda på vad som än händer eftersom vi inte kan styra klimatet i någon riktning.

 77. calle

  Jag ser att David Gee förkommer i tråden, han har även nämts som David McGee i tidigare trådar av någon outgrundlig anleding. Han är en synnerligen trevlig geolog och ledande inom forskning rörande Kaledoniderna och Arktisk geologi. Är det samma sak som klimatforskare? Dessutom, även om han är kritisk så är han inte för att brassa på med ögonbindel, som övriga här verkar tycka är okidoki.

 78. Gunnar Littmarck

  frogge #66
  En som är misstänkt att till 90% sannolikhet bragit till ”some” mord…
  Om nu mord är detsamma som den på norra halvklotet ökade temperaturen, sedan WWII, med vad är det????? 0,14c mer än vad ledande skeptiker gått med på som sannolikt (till 90 %)
  Visst är denna vetenskap exakt?
  Nu kan vi tackvare IPCC fintuna våra system. så de bidrar till ett trevligare globalt klimat…eller?

 79. Gunnar Littmarck

  Calle jag finner allt färre som anser att det är okidoki.
  Däremot allt fler som reagerar på okunniga ointelligenta, psevdoforskare och politiker…
  Alla med aningen högre kapacitet än en nomal ko, inser att dagens jidder leder till noll och nix (om man inte vill att stackares välfärd ska minska, relativt)
  Varför lägga alla argument till att försvara hypotesen att fossilförbränningens CO2 ökning i atmosfären, leder till en global klimatkatastrof?
  Varför har inte växthuseffekten ökat (mätbart) ?
  Jag fattar inte varför ni inte ger er och satsar på de lösningar vi ändå måste få till..
  Subventionerade energisystem kommer aldrig konkurrera ut kolförbränning..
  Så vill ni klimatoroade minska den hysteriska kolförbränningsökningen, går det bara med billigare teknik.
  Skäms inte de som vill ha vindkraft med 10ggr för högt elkraftpris, för att de därigenom ökar den globala fossilkolförbränningen?
  Kanske är det hipp att vara dum… i landet som skäms lite för att det finns, är det nog så..
  Men gå och dö då,
  så slipper vi som vill jobba konstruktivt
  så stor balast.

 80. Fredrik L

  Calle, det är med stor sannolikhet ej okidoki att köra på som vanligt med kolkraft flera hundra år framöver.
  Men det innebär inte att det är panik och att den måste fasas ut de kommande tio åren, och tur är det med tanke på att 90% av världens el är fossil.

 81. calle

  Gunnar
  Jamen vad bra Gunnar, då kan ju Maggie lägga ner sin eminenta blogg. Alla förefaller ju vara överens om att vi ska fasa ut kol/kolväten, troligen pga att den energikällan kan ha negativa följder. 
  Ps. Jag antar att det bara är första meningen som du addresserat till mig.  Om resten av någon märklig anledning  syftar på #73 så säger det en hel del om dig.

 82. calle

  Fredrik L
  Att fasa ut kol/kolväten på 10 år? Vem har sagt det? Troligen ingen då det är helt orimligt.

 83. Gunnar Littmarck

  Calle
  Jag blir så trött, så jag ofta skriver en massa skit…
  Här finner vi en och annan som alltmer defensivt, försvarar att den CO2 halts ökning mänsklig fossilförbränning leder till, resulterar i en global klimat katastrof.
  Aldrig finner jag någon som försvarar ledande politikers resursindragning i syfte att påverka det globala klimatet.
  Kanske har du den begåvning och argumentationskraft som behövs?
  Professorer  av alla de slag har sågats i höjd med fotknölarna, men du kanske är det intellektuella ämne Maggies blogg saknar..
  Du har sett att även den gode Thomas är helt enig i mina konklusioner, vilket understryks genom kommentartystnad och debatt undandragande.

 84. calle

  Gunnar
  Men Gunnar, tror du på allvar att kommentartystnad och debatt undandragande beror på att ammunitionen är slut. Ingen annan orsak?? Varför tror du de berörda forskarna som du så arrogant avfärdar håller sig så långt borta de kan från dessa arenor (läs bloggar)?? Jag vet varför, vet du??

 85. Gunnar Littmarck

  Calle
  vad trevligt nu lyckadess jag med mitt andra avslöjande genom provokation.
  Din fru skulle nog le om hon läste..
  Detta är inte negativt jag är själv mycket lättmanipulerad(Thomas med)
  Så varför argumenterar inte (Örjan Gustravsson fattar jag, han är en seriös forskare) de forskare som är för Maudans resursindragning i syfte att ändra det glonbala klimatet?
  Om det har blott ett argument, kanske de ska låta det knådas mot verkligheten.
  Men datamodeller och ökad reglering av några få nordeuropeiska medborgare är kanske viktigare?
  Ge mig en klimatforskare som stöder politiken med gröna certifikat, och jag ska såga denne forskare jäms med fotknölarna, det lovar jag dig.
  Det vore skitenkelt att vinna alla debatter mot alla låtsasnissar i direktsänd TV.
  Fråga Örjan så får du veta att jag har rätt..

 86. Magnus A

  Mikael #2
  Du frågar: ”Vad ska då vetenskapsjournalister rapportera om?”
  De (nu avser jag  inte Sven Börjesson och det finns säkert andra bra journalister) kunde börja med att ha ett intellektuellt förhållningssätt till sitt material, vilket bl a innebär att de kollar allt och vägrar släppa igenom klimatalarmistiska lögner på det sätt de gör idag (där branden i Australien ingår, och det ofta kopplas till Köpenhamn-mötet; omsorg om klimat eller politik? För  lurade troligen omsorgen, men för journalisterna…?).
  Varför inte ta upp det skeptikerbloggar klarar att ta upp? Jag har t ex skrivit de två artiklar vars rubriker du ser nederst i denna kommentar, och inte (med tanke på att många kan uppfatta rubrikerna provikativa) för att provocera, utan jag har skrivit det för att det jag skriver är riktigt samt för att klimathotet politiskt sett är ett oerhört stort hot som kan komma att kosta oss både ekonomi och frihet. Detta senare kan du (och andra) kalla konspirationsteori eller vad du vill, men faktum är att man nu talar om avbräck i västvärlden på upp till 3 procent av länders BNP per år (se t ex denna utmärkta debatt mellan några realister, bl a Lomborg, och deras opponenter). Det ligger i linje med International Energy Agency’s 1.1 procent av BNP för världen t o m år 2050.
  ”Australien har mindre torka”
  ”Fossilbränsle räddar miljön — biobränsle förstör den!”

 87. Magnus A

  Vilka långa trådar det har blivit… 🙂 🙂

 88. Gunnar Littmarck

  Magnus A
  Det har ökat massor de sista året, du som varit med från i det närmaste start borde kunna skriva en bok om Maggies blogg i framtiden.
  Visst är det trevligt att se hur trditionela medier förlorar mark i information och åsikts indoktrineringen?

 89. Lars G

  Gunbo – Nu har du allt hoppat i klimatklaveret med hjälp av en radskrivande kvällstidningsjournalist. Du hänvisar till en artikel i GT som jag inte kan hitta på nätet, Den kanske finns i papperstidningen. Men den verkar vara ett nykok av en Expressenartikel från 14 januari fast med referens till Professor Sten Bergström – SMHI. För det första så är prof B. emeritus – pensionerad – och väl därför lika ”otrovärdig” som alla andra ”mossiga” pensionerade forskare på tvivlarsidan. För det andra så hävdar inte SMHI eller IPCC att det finns lokalt ”Klimat”…bara lokala ”Väderprognoser” av olika längd och precision. Ett besök på SMHI’s hemsida ger bra besked. IPCC/WMO sänker sig till att redovisa medeltemperaturer för Norra och Södra halvkloten. Jag har sysslat med kommunikation i över 40 år och anställt och avskedat ett otal journalister av många nationaliteter. Och vad de alla lärde mig var att akta mig för vad journalister skriver och att alltid gå tillbaka till källan. Litet jobb, men det hjälper att sortera ut vad som är ”skit in”.
  Bergströms bio här:

  Sten Bergström
  Sten Bergström är civilingenjör, teknologie doktor och professor och en av landets ledande experter beträffande konsekvenserna av ett förändrat klimat på olika samhällssektorer. Han har en forskarkarriär vid SMHI bakom sig där han var forskningschef under perioden 1992-2005 och där han bland annat utvecklade en hydrologisk beräkningsmodell som blivit spridd över hela världen. För närvarande arbetar han som expert vid SMHI med inriktning på klimatfrågor och deras konsekvenser. Sten Bergströms ämnen som talare är klimatet och dess konsekvenser, hydrologi, vattenkraft och vattenresurser.

Sten är speciellt engagerad i vattenfrågor och riskerna för översvämningar och andra naturolyckor. Under senare år har han deltagit i klimatdebatten, bland annat som representant i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Han är känd som en mycket engagerad föreläsare med god överblick över klimatfrågans vetenskapliga bakgrund och med förmåga att koppla denna till den praktiska verkligheten. Sten Bergström syns dessutom ofta i media i samband klimatdebatten och frågor som rör översvämningar och andra naturolyckor.

 90. Labbibia

  Oj, här händer det saker när man är ute och skapar verkliga mervärden (jobbar), som Gunnar brukar säga. 😉
  1. Att jämföra teorin om Big Bang med AGW låter sig inte göras, anser jag.
   A. Vi kan genom rödförskjutning observera att universums expansion fortsätter, och till och med ökar.
  B. Det finns ett ”bakgrundsbrus” kvar från ”Den Stor Smällen”. Om jag inte missminner mig så var det Hubble som upptäckte detta?
  C. Genom att räkna ”bakåt” så kan vi komma fram till att Einstein hade rätt.
  Går något av dessa ”bevis” att applicera på AGW?
  A. Nej, temperaturen ökar inte som tidigare förutspåtts av IPCC.
  B. Visst, Co2halten stiger, men inte temperaturen, iallafall inte mer än vad som kan förklaras med naturliga variationer i klimatet.
  C. IPCC har inte lyckats få sina klimatmodeller att fungera ”bakåt”

 91. Gunnar Littmarck

  Labbibia
  var det inte du som misslyckades i skolan?
  Passa dig, snart spöar du en godtycklig professor i reaktorfysik.
  Snart är troligen nu…..

 92. Gunbo

  Lars G,
  tack för den långa föreläsningen. Men jag har inte sett något klaver än mindre trampat i något. Jag har bara citerat några rader ur GT (papperstidningen ja). Jag förstår inte vad du blir så upprörd över. Sten Bergtröm verkar ju vara en sakkunnig person enligt ditt referat.  Artikeln konstaterar ju bara att Sverige har blivit varmare de senaste 18 åren. Det är väl inte journalistens fel att statistiken, sammanställd av SMHI, visar på det. Eller journalister ska kanske inte få skriva sånt som upprör skeptiker och utmanar deras övertygelser?

 93. Labbibia

  Gunnar: God kväll. 🙂
  Nej, jag misslyckades inte i skolan. Jag var sällan där! Hade viktigare saker för mig.
  Jag kan väl säga som så, att så länge det inte gäller en professor i reaktorfysik, så kan jag nog numera göra mig gällande. 8)
  Mycket, eller rättare sagt, helt och hållet tack vare dig, med de utmärkta länkningar du gett mig.
  OT. Jag tycker mig märka att du har ledsnat lite på allas vår Thomas?

 94. Gunnar Littmarck

  Det vore kul att ses på en öl i framtiden då dagens desillusion är avslöjad för de flesta och slaget är vunnet.
  Jag misslyckades i småskolan, jag var mindre än sällan där…
  Låt inte dina barn bli avtrubbade av dagens skolstuk…
  Det tror jag inte du gör så den sista var överflödiskt.
  Men vi ska alltid tänka på att det vi skriver här läses av tusen och åter tusentals, hej igen Karin..

 95. Gunnar Littmarck

  Du har nog rätt  Labbibia, Thomas var motståndareliten….
  Calle Micke och alla Andersar ger inget mentalt motstånd, eller vad tycker du?

 96. calle

  Labbibia
  Endast Bang Smäll-troende kan tro att det kan komma fram något ordnat, konstruktivt och kreativt från herrelösa, kaotiska IQ-befriade smällar. Bara någon med kaos i hjärnan kan på fullt allvar tro att kaos kan leda till något annat än ännu mera kaos.
  Herrelösa explosioner som den uppdiktade Bang Smäll kan endast orsaka kaos och destruktivitet, inte ordning och konstruktivitet!
   
  1A. Rödförskjutningen motsäger Big Bang!
  Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:
  http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_redshift
  Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!
  http://www.electric-cosmos.org/arp.htm
  Dessutom; även om universum skulle expandera, så utgör ju inte heller det något som helst bevis på att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll…
  Snacka om att Bang Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara en flummig hokuspokus-teori!
   
  Nej, en intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiskt intelligent strukturerade himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en Intelligent och kreativ Skapare, på samma sätt som det krävs en intelligent arkitekt med logiska planritningar för att åstadkomma ett fungerande bostadshus! Det är ingen vid sina sinnens fulla bruk som anställer ett sprängföretag eller Dynamit-Harry om man vill skapa något ordnat och strukturerat
   

 97. Mony

  Nja. Blivit varmare de senaste 18 åren. Det beror på hur man räknar. Årssiffran för 1989 och 1990 var 5,5C och siffran för 2007 var 5,4C. För 1991 var den 4.5. Därefter 5.0, 4.0, 4.0, 4.2, 3.5, 4.9, 3.9, 4.5, 5.7, 4.5, 5.1, 5.0, 4.9, 5.3, 5.6

 98. Labbibia

  Gunnar:
  Hej igen. Har precis förhört dottern för kommande prov i fysik, ellära, Ohms lag od. har ändå gett mig tusan på att barnen ska plugga, även om skolan lämnar mycket i övrigt att önska.
  Thomas har tyvärr tappat i mina ögon. (vem är väl jag egentligen att bedöma sånt?), men ibland verkar han vara någon slags modern Sven Duva. Han ger sig inte, trots bättre vetande , när  slaget är förlorat. (gäller vissa diskussioner.)
  Mikael har däremot vuxit, tycker jag, inte alls lika raljerande längre.
  Det vore verkligen skoj att träffas över en öl! 🙂
  Ragnar Lodbrok. I ormgropen, dock icke den moderna varianten.

 99. Lars G

  Gunbo – jag är inte upprörd bara förvånad att du okritiskt citerar en kvällsblaska i detta fina bloggsällskap. Prof. B. är säkert minst lika kunnig som många vetenskapare-emeritus som befriats från tunghäftan när de inte måste följa anslagsdjungelns lag.
  Jag är skyldig dig en kommentar på några filer jag fick av dig. Jag läser på men har  ännu inte samlat mina tankar. Aterkommer.

 100. Lars G

  Gunnar Littmarck – här har du en som behöver en lektion i thoriumteknik:
  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article412125/Ny-karnkraft-okar-karnvapenrisk-.html 

 101. Jens

  Calle #96
  ”Nej, en intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiskt intelligent strukturerade himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en Intelligent och kreativ Skapare”
  Calle, och vem skapade den intelligenta och kreativa skaparen?

 102. Jens

  Mikael #42 + #43.
  Mikael, de som hänger upp sig på skrivregler tenderar att vara de som har svårt att förstå budskapet, så då måste de visa sin ”intelligens” på något annat sätt.
  En titel i sig är inte det viktiga. Budskapets rimlighet är det viktiga. Dock bör en doktorstitel indikera att personen i fråga någon gång i tiden har uppvisat ett intellektuellt förfarande vad gäller att inhämta fakta och dra en objektiv klok slutsats. Men du har helt rätt att inte ens någon med en doktors-titel bör lyssnas på helt okritiskt. Det bevisar du själv gång på gång. Du hänvisar till källor som du framlägger som tyngd till ditt argument, där man enkelt kan se att du knappt har läst på och förstått vad där står. Du visar ett beteende och förhållningssätt till fakta som i alla fall jag finner inte är synonymt med hur någon som doktorerat bör förhålla sig till en saklig diskussion.
  Att raljera med känslomässiga utfall, när du samtidigt gång på gång visar att du inte har läst på i frågan visar att du inte är intresserad av att sätta dig in i ämnet vetenskapligt. Du är inte intresserad av en intellektuell debatt. Är det intellektuellt ohederlighet du sysslar med, för det kan väl inte vara så att du är så intellektuellt hämmad, att en norsk/svensk grävmaskinist slår dig på fingrarna gång på gång.
  Sen vad gäller titlar, och vad som är viktigast i debatten, titeln eller argumentet. Tycker du inte det är slående att du har informerat mig om att du har disputerat och jobbar akademiskt, medans du inte har en aning om vad jag har för utbildning eller jobbar med.

 103. Mikael

  Jens, om titlar: Du har gång på gång förolämpat mig och hävdat att jag inte begriper vetenskap. Dessutom har du frågat vad jag har för vetenskaplig bildning, och jag har svarat. Vad är det som är slående med det? Jag har inte frågat vad du har för utbildning, och inte har jag frågat någon annan om det heller. Jag utgår ifrån det som skrivs, inte utifrån om någon påstår sig vara disputerad grävmaskinist eller något annat. Det är du, bara du, inte jag, som hakar upp dig på detta. Att du inte håller med mig om det jag skriver är uppenbart, du borde ändå förhålla det till det jag skriver och inte fortsatta tramsa med ”du, som är disputerad, du verkar ju inte förstå någonting, dina argument visar att du är obildad och förmodligen inte intresserad av att sätta dig in…”. Faktum är att du gör bort dig grovt. Men se det positivt – min respekt för dig kan inte bli mindre, saker kan bara bli bättre från och med nu.

 104. Gunbo

  Lars G,
  menar du att Sten Bergströms uttalande är felaktigt eftersom det ingår i en artikel i en kvällstidning? Hade samma uttalande stått i en vetenskaplig tidskrift hade det kunnat tas på allvar? Jag förstår inte riktigt logiken.

 105. Patrik

  ”Men se det positivt – min respekt för dig kan inte bli mindre, saker kan bara bli bättre från och med nu.”
  Hahahaa… Så talar en sann vetenskapsman! 😀 Vilken suverän förolämpning, den måste jag bara låna vid tillfälle! Tack! 😀

 106. Magnus A

  Gunnar L: ”du som varit med från i det närmaste start borde kunna skriva en bok om Maggies blogg i framtiden.”
  🙂

 107. Jens

  Mikael #103 (Patrik #105)
  “Men se det positivt – min respekt för dig kan inte bli mindre, saker kan bara bli bättre från och med nu.”
  Men Mikael, jag som trodde du var här för att poängtera  att allt bara blir sämre och sämre. Vi är dock överens, båda har ett beteende som i den andres ögon renderar avsaknad av respekt.
  Jag respekterar inte dig för att du gång på gång framför argument utan att ha en faktagrund (ovetenskapligt). Du respekterar inte mig för att jag just poängterar att du saknar grund för dina argument.
  Sen tycker vi båda att mycke blir bättre och bättre i sann Lomborg anda.

 108. Mikael

  Jens, detta att jag saknar en faktabakgrund kan jag försäkra dig om är en missuppfattning. Möjligen har jag någon gång missat att presentera tillräckliga bakgrundsfakta för att stödja mina argument – det är ofta nödvändigt att förenkla det man säger. Därmed inte sagt att jag alltid har rätt, men din utgångspunkt att jag saknar fakta är en smocka i spegeln.

 109. L

  Det är i alla fall inget fel på Mikaels självförtroende…. 😉

 110. Gunbo

  Mony,
  Du gör samma misstag som de flesta skeptiker – jämför enskilda år. I den nya statistiken från SMHI hade medeltemperaturen på ett stort antal orter i hela Sverige beräknats för 1970 – 80 talet, dvs 20 år och jämförts med motsvande medelvärde för perioden 1990 – 2008. Därur framgick att temperaturen stigit med mellan 0,9 och 1,5 grader under de senaste 18 åren. Listan på de olika orterna var införd i artikeln.

 111. Jens

  Mikael #108
  Men om du vill hålla dig till en saklig debatt. Kom med ett argument till mitt inlägg #20, gällande din länk som du anser försvarar Manns hockeyklubba.
  Sluta ta varje chans att diskutera allt annat än vetenskapliga fakta.

 112. calle

  Jens
  Ett förtydligande, jag var ironisk.  Trodde faktiskt alla skulle inse det………. Dock, så här kan man angripa Big bang om man ”sticker huvudet i sanden” och inte vill att Big bang är vetenskapligt grundad.
  Retoriskt sett är #96 och dess reffererande till en synbart trovärdig person och webbaddresser exakt den som används av flertalet skeptiker mot AGW i bloggvärlden.  Läs era kommentarer som finns i överflöd på bloggen och jämför med #96. Ser ni någon retorisk likhet i resonemangen??

 113. Mikael

  Jöns,
  ditt inlägg hänvisar bara till en massa kommentarer som du anser skjuter min länk i sank. Det finns kommenterer på kommentarerna som bemöter dessa argument. Du får nog utveckla vad just du tycker för att jag ska förstå vad du vill att jag ska bemöta.
   
  Om jag inte var tydlig nog så var mitt inlägg #14 avsett att nyansera påståendet om att Mann kommit med felaktigheter. Hockey-klubba eller inte så visar olika proxys att vårt nuvarande klimat är varmare än på länge, vilket stämmer med många andra studier i exempelvis iskärnor.

 114. Mikael och Jens: Hur ska vi någonsin kunna nå en kompromiss eller en överenskommelse om vi saknar respekt för varandra? Jag föreslår att alla som skriver tänker sig för hur de formulerar sig (inget personligt mot just er två 🙂 ). Det är viktigt att inse att var och en av oss har en mycket god anledning till att tycka si eller så. Åtminstone hoppas jag det. Vi säger inte ”ja” eller ”nej” på pin kiv.
  Jag är övertygad om att både Mikael och Jens är mycket kompetenta i grunden. Tyvärr ger en blogg begränsande möjligheter att kommunicera. Ofta får man en bättre förståelse för varandras argument när man kan mötas face to face.
  Vad ni än gör, snälla, försök att låta bli att förolämpa varandra. Varken AGW-företrädare eller skeptiker vinner på att se ner på andra.

 115. Jens

  Mikael #113
  Mikael, du behöver inte vara barnslig och kalla mig för Jöns.
  Det finns 3 repliker på kommentarerna. 
  1. Första kommentaren och repliken är irrelevant för diskussionen.
  2. Den andra kommentaren, där väljer författaren att bara komma med en replik gällande hur många studier som användes. Författaren hänvisade till 12. Kommentatorn poängterade att där var bara 10 och 3 av dem var skrivna av Mann så knappast oberoende. 12 studier var alltså egentligen 7. Korrigering i texten görs av författaren. Övrigt i kommentaren ges ingen replik på.
  3. I repliken bemöts inte kritiken i kommentaren med annat än bara för att Mann hade fel 1998 så måste han inte automatiskt ha fel i senare studier. Inget övrigt argument för varför senare studier skulle vara korrekta framförs.
  Kommentaren 2-7 (av totalt 8 kommentar) är i högsta grad relevanta. Inte en enda gång bemöter inläggsförfattaren kritiken i sak, utan diskuterar sidosaker som t.ex. hur många studier var med eller inte med.
  Det är helt ofattbart att du anser att den sidan är ett sakligt argument för varför Mike Mann i stort har rätt i sina studier. Kommentarerna tar ju upp ett antal av dem väldigt besvärande omständigheter som är kring Manns studier. Inte en enda gång bemöts kritiken i replikerna. Endå anser du att så har gjorts.
  Senast nu i #113 så anser du att din länk visar attt olika proxys visar att vårt nuvarande klimat är varmare än länge. Kommentar 5 i din länk visar att 7 av 10 studier inte är oberoende. Kommentar 6 tar det här ytterligare ett steg
  Jag skulle gärna vilja ha din egen kommentar kring det här.
  Tycker du inte det förs fram rätt besvärande omständigheter?
  Inte en enda kommentar till den text du länkar till och inte heller text stödjer din tes att Manns studier citat ”Kontentan av studien består dock.”
  Har du läst Wegman eller North Rapporten? Följer du climateaudit.org?

 116. Jens

  Calle,
  Jag såg inte ironi i det hela, eftersom en del argumentar så. Dock så är ett sånt resonemang inte så svårt att skjuta på. Sen att du tar det som bevis för att skeptikers argument ser likadana ut håller inte. Du gör det för lätt för dig. Du får allt ta och bemöta enskilda argument gällande det ämne som för stunden diskuteras. Annars skulle man kunna ta din logik och applicera på följande scenario.
  Mättat fett höjer blodtrycket. Förhöjt blodtryck är förenat med försämrad hälsa. Det är vetenskapligt bevisat. Därför kan man dra den logiska slutsatsen att mättat fett är dåligt för hälsan. (Det är faktiskt den vetenskapliga grunden till varför man anser att mättat fett är farligt. Så ser resonemanget ut. Tyvärr ser mycke medicinsk forskning ut på det sättet, man siktar in sig på delindikationer.)
  Motion, träning, idrott, ha sex höjer också blodtrycket. Ska vi därför dra slutsatsen att även det är dåligt för våran hälsa?
  Get the point?
  🙂

 117. Magnus A

  Mikael. Du måste förstås inte ge replik på mitt svar #86, men rent allmänt tror jag att s a s deliberativa utbyten är bra.

 118. Magnus A

  Mikael: ”Hockey-klubba eller inte så visar olika proxys att vårt nuvarande klimat är varmare än på länge, vilket stämmer med många andra studier i exempelvis iskärnor.”
  Det du skriver förstår du inget om. Det vissa forskare hävdar bevisar växthuseffekt är en temperaturökning inom senaste halvseklet. Iskärnor har inget med det att göra. Det iskärnor visar är bl a temperaturdata för en tidigare period, för vilken ingen anser att vi sett tecken på antropogen växthuseffekt.
  Det iskärnor och andra proxydata används till är alltså att visa vilket klimat det var under förindustriell tid, och iskärnedata och andra proxy visar då att det globalt (!) var varmare under medeltiden samt under holocena optimum, för sådär 4000-7000 år sedan. (**)
  Det vissa — men långt ifrån alla — forskare menar visar att antopogen växthuseffekt är enligt IPCC:s modeller grundar sig på olika sorters direkt temperaturmätning.

  (**) Info om värme under medeltid resp. holocena optimum t ex här:
  http://books.google.com/books?id=DJxlzuOdK2IC&pg=PA132&lpg=PA132
  http://www.ngu.no/en-gb/Aktuelt/2008/Less-ice-in-the-Arctic-Ocean-6000-7000-years-ago/

 119. Mikael

  Jens 6 Magnus. Magnus A. är också inne på att jag inte begriper vad jag skriver. I själva verket tror jag att det är du som inte begriper vad jag skriver – du utgår ifrån att jag skriver något annat än jag gör. Liksom Jens.
  Mann har fått kritik för sitt sätt att hantera data, men vad som framgår på http://skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm är ju att man kan visa ungefär samma sak med flera andra metoder, med ungefär samma slutresultat. Liksom data från iskärnor och annat så ser man i dessa proxys att temperaturen under 1900-talet stigit. Jag tror inte att ni ifrågasätter detta slutresultat, så kontentan att Mann fuskat och gjort fel förstår jag inte vart ni vill komma med. Precisera gärna detta lite mer.
  Manns och andras proxystudier bevisar inte AGW, för övrigt, vilket jag heller aldrig påstått.
   
  Magnus vill gärna ha en kommentar på #86 också. Jag vidhåller det jag sagt förut, nämligen att medier gör klokt i att fokusera på vetenskapligt granskade studier. Ärligt talat så tycker jag att det är ganska rimligt att den i någon slags objektiv mening ”bästa” vetenskapen – den som granskats och publicerats i erkända och högkvalitativa journaler – också får störst uppmärksamhet. Det vore konstigt om vetenskapsjournalister regelmässigt skulle anse sig veta bättre än forskarna själva – en sådan överkompetens är inte rimlig att begära på redaktionerna.

 120. calle

  Jens
  Ha ha ha!  Tycker du att dina argument och  andra skeptikers är vattentäta argument som talar emot AGW? Du är för rolig du.  Nej  Jens, det är Du och dina likar som gör det lätt för de insatta forskarna är peta hål på era illusioner om att en gigantisk konspiration pågår. Varför tar du inte  en kurs i klimatologi eller lite enklare, går in på Uppsalainitivet och läser på lite. Ja just det ja, det går ju inte för de bara ljuger. Glömde det. Fortsätt att gräva efter sanningen på http://www. Kämpa på för du vet- ”The truth is out there”. 
  Forskarna erhåller data som de sammanställer och ställer upp en hypotes. Ni tar enskilda meningar och data som ofta går stick i stäv med forskarnas tolkning av alla data och presenterar det som bevis på att AGW är nys. Om någon gör fel, (det är klart det händer, forskare är mänskliga) ja då faller hela AGW som ett korthus enlig kritikerna. Låter det rimligt?
  Din analog är urlöjlig men tyvärr liknade analoger förekommer och är lika intelligenta som att säga- CO2 är ju nödvändig för livet,  inte kan den vara farlig?
  Föresten, kan du skjuta hål på det som står i #96 (det är inte så svårt).  Skriv gärna en kommentar då eller sök dig till bloggar som är emot Big bang och försök argumentera mot dem. Lycka till!!  Var beredd på att de är duktiga på att köra nötnings tekniken och diverse dimridåer av kvasivetenskapliga argument som verkar avancerade, men för insatta låter som taget från Knäppköping.

 121. Jens

  Mikael #119
  Mikael skrev.. ”Mann har fått kritik för sitt sätt att hantera data, men vad som framgår på http://skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm är ju att man kan visa ungefär samma sak med flera andra metoder, med ungefär samma slutresultat.”
  Men Mikael, det är ju i stort sett samma metoder dem använder. Du behöver inte gå längre än till kommentaren för att se att t.ex. studie 1-7 inte är oberoende. Något jag poängterade för dig #115. Manns metodik går igen i dem flesta av dem studierna. Samma sak med det selektiva urvalet av proxies och deras viktning. Inte använda uppdaterade proxies.  Etc.
  Det är klart att vi kritiserar dig för att du inte sätter dig in i ämnena när du bevisligen konsekvent inte gör det.
  Är du familjär med Mann, Briffa, Jones, Esper, Moberg et als studier och kritiken mot dem?
  Att du anser att kritiken mot Mann i stort handlar om hans val av data visar att du faktist inte vet vad du talar om. Förutom det som redan har tagits upp så är en väldigt stor kritik att Mann som anger sig för att vara klimatforskar i huvudsak håller på med statistiska övningar. Men Mann är inte statistiker. För dem som kritiserar att folk som inte är klimatforskare inte kan ha en relevant åsikt vad gäller klimatforskning, betänk vad det i det här fallet innebär för Mann. Att Mann inte är statistiker är något han själv har sagt som en ursäkt under Wegman rapporten när Mann fick massiv kritik av en av världens mest prominenta statistiker, för att han använder sig av för statistiken helt okända metoder.
  Med tanke på att Mann hittar på egna statistiska metoder och att hans studier helt bygger på det, så borde han inte publicera artiklarna som klimatrelaterade utan borde publicera dem i för statistik intressanta journaler. Problemet är att Mann aldrig skulle få igenom sina artiklar den vägen, dem skulle sågas sönder och samman.
  Så har du läst Wegman? North? NAS? Barton? Vad har du för kommentar till all den kritik som finns dokumenterad på climateaudit.org?
  Vad anser du om det vetenskapliga med att när man tittar på en enskild årsring och den temperatur den påstås visa, och sen jämför med närmaste mätstation så finns det oftast ingen korrelation. Den uppsökta korrelation kommer med den globala medeltemperature. Förklaringen man då får från Mann är att det är ”Teleconnections”. Trädet är inte påverkat av lokal temperatur utan visar den globala. Uhh? Det är sant, så resonerar man.
  Sen har man inte visat vetenskapligt att årsringarna faktiskt visar temperatur. Inte alltför ofta så dem studier man har hämtat proxies från, där har proxyna använts för att t.ex. påvisa tillgång på vatten eller CO2. Det togs också upp i kommentarerna till din länk.
  Mikael, sätt ner fötterna och visa att du faktiskt läser och sätter dig in i saker och ting. Det är fruktansvärt arrogant mot oss andra som förmodligen har spenderat tusentals timmar individuellt för att sätta oss in i aktuell litteratur. Är det för mycket begärt att du agerar student innan du agerar representant?

 122. Pssst … Calle
  Du avslöjar en ganska (för att inte säga väldigt) stor okunskap om ämnet med din sista postning här. Och du avslöjar nog mer än så om dig själv också …

 123. Jens

  Calle #120
  Jag kan hålla med om att min analogi är urlöjlig. Det tragiska är att det är taget från verkligheten. Så ser orsaksambandet som anges vetenskapligt mellan mättat fett -> högre blodtryck -> sämre hälsa. Man har aldrig visat mättat fett -> sämre hälsa, det är bara en hypotes som man inte visat empiriskt i studier.
  Tänker inte diskutera big-bang och ID med dig. Känns lite för mycket Bait-and-switch eller Red Herring retorik.
  Kan du ge några exempel på att våra argument bara håller genom att vi nyttjar cherry-picking av fakta? Det kan väl inte vara så svårt för en vetenskapsmän som du att underbygga sina påståenden.

 124. Patrik

  calle>> Vad tror du det beror på att det finns ett så enormt, faktiskt ganska globalt, missnöje kring hur klimatförändringar framhålls i media och ibland av forskare?
  Du som säger dig vara insatt borde kanske ta dig en funderare på det?
  Vad är det som får oss alla att bli så knäppa tror du?

 125. Mikael

  Jens, jag tänker inte fortsätta argumentationen om vem som lagt ner flest timmar på att läsa de referenser du nämner. Det är väl utmärkt om du har läst på, jättebra!
  Alla vetenskapsmän vet att ”man kan bevisa vad som helst med statistik”, det är inget nytt. Det som är viktigt är att man redovisar hur man gjort, sedan är det fritt fram för andra att motbevisa. Andra har gjort just detta – använt samma data och erhållit kurvor med annat utseende. Mann har återkommit med nya kurvor där andra proxys använts osv. Du och andra får gärna ha synpunkter på hur man ska göra, men den statistiska metod du väljer är sannolikt varken mer eller mindre rätt än den Mann ursprungligen valde.
  Nå, om du nu Jens eller någon annan anser att det som Mann och andra visat med sina studier, nämligen att den globala medeltemperaturen gått upp under 1900-talet inte stämmer – kan du visa mig var jag kan läsa detta?
  Jag vet inte vart du vill komma med ”oss andra som spenderat 1000-tals timmar” på att läsa facklitteratur. Det är uppenbarligen många skeptiker som inte gjort detta. Själv har jag inte räknat timmarna, inte läst samtliga av de referenser du uppgav och jag är verkligen inte klimatforskare. Skit i det jag skriver om det upprör dig så mycket.

 126. Jens

  Patrik #124
  Några tusen timmars studier av relevant forskning har gjort mig ”knäpp”.

 127. Jens

  Mikael #125
  Citat…  ”Det som är viktigt är att man redovisar hur man gjort, sedan är det fritt fram för andra att motbevisa… men den statistiska metod du väljer är sannolikt varken mer eller mindre rätt än den Mann ursprungligen valde.”
  Nu är ju ett av grundproblemen att Mann inte har valt ut statistiska metoder utan har uppfunnit egna, utan att publicera tillräckligt med data och kod för att visa hur han egentligen har gjort. Vad som är rimligt är att han borde låta dem nya metoderna granskas av statistiker och inte låta gå som sanning hos klimatforskning. Därför bör han publicera i statistiska journaler och låta sig granskas av statistiker, inte av klimatforskare.
  Citat… ”Nå, om du nu Jens eller någon annan anser att det som Mann och andra visat med sina studier, nämligen att den globala medeltemperaturen gått upp under 1900-talet inte stämmer – kan du visa mig var jag kan läsa detta?”
  Mikael, återigen visar du att du inte vet vad du skriver om. Manns studier handlar inte om temperaturutvecklingen under 1900-talet, utan hur temperaturen har sett ut historiskt från den tid då vi inte hade termometrar. Det är helt ofattbart att du inte ens på en enkel nivå som denna vet vad Manns och andras proxystudier försöker visa. Nu förmodar jag i och för sig att du skrev klumpigt. Du menade säkert att vad Mann och andra med sina proxystudier försöker visa är att temperaturen 1973-1998 steg onaturligt högt i jämförelse med dem senaste 1000 åren. Så tror jag inte jag kan visa det för dig eftersom du är blind. Se t.ex. Magnus A #118. Där har du svaret.
  Tyvärr Mikael så är min tid begränsad. Men du har ju lite att läsa på, så du håller dig säkert sysselsatt. Jag ska dessutom passa på att tacka även dig, som lixom Thomas, så engagerat ställer upp för att belysa vad som krävs från AGW sidan för att hålla korthuset stående.
  (Vad tror ni andra, är Mikael en vikarie dem har tagit in för att Thomas ska få vila lite. Tycker Thomas har varit rätt frånvarande dem senaste veckorna.)

 128. Mikael

  Jens, jag utgick ifrån att vi båda kände till vad studien handlar om och kanske uttryckte mig lite slarvigt: Mann och andra proxy-studier visar precis som du säger hur temperaturen sett ut innan vi hade termometrar, annars vore de ju ganska meningslösa. Och det man finner är att temperaturen under 1900-talet varit högre än under de föregående 600-700 åren, typ. Har du några studier som du litar mer på som säger något annat? Annars verkar det mest som vi hamnat i en diskussion om vem som har mest rätt, vilket inte känns så meningsfullt.

 129. Christopher E

  Mikael: Det ingen som ifrågasätter att 1900-talet var varmare än på 600 år. Vad klubban felaktigt påstod var att det var varmast på 1000 år (2000 år i extended version som kom sedan).
  Sedan är termometar och proxies inte direkt jämförbara. Men det slår åt båda hållen. Att medeltiden globalt var varmare är dock tydligt, även om det inte går att sätt en siffra på det.

 130. calle

  Jens, Jonas N  och Patrik
  Patrik
  Mycket enkelt, svaret är okunskap och massmedias överdrifter.
  Jonas N
  Psst….
  Nej jag vet inte vad du menar. Kan inte du i all din vishet upplysa mig vad jag har missat. Kanske jag också kommer förkasta AGW totalt som pseudovetenskap.
  Jens
  Jag vill inte upprepa mig. Gå igenom gamla trådar och läs vad jag har skrivigt tidigare (från 25 januari och vidare). Jag har sällan fått några slutord från skeptikerna. Ska man tro Gunnar #83 så tyder det på att jag har rätt………………
  Oki då ett exempel kan du få på selektiva val: glaciärer som har en tillväxt framförs som bevis på AGW  är nys. Jaha, är det konstigt att somliga växer? Det är klart några växer, mera nederbörd på somliga platser leder till att ackumulationen är större an ablationen. Vad är massbalansen sett över många områden. Den är negativ. Fler exempel finns i mina tidigare inlägg. 
  Angående Big Bang,  då hoppas jag att du följer alternativ 2. Eftersom du har mycket tid, du har ju spenderat  hiskeligt mycket tid med arkiv studier på nätet #126, föreslår jag att du söker dig till bloggar som är emot Big bang och försök argumentera mot dem.

 131. Calle, ärligt talat tror jag inte att jag skulle kunna det. Inte ens om du ville lära dig något nytt. Men det intrycket har jag inte …
  Och de slutsatserna måste jag dra ur sådant du skriver, tyvärr!

 132. Mony

  Gunbo: Det har inte blivit varmare de sista 18 åren. Det har varit ungefär lika varmt under hela den perioden, vilket mätserien oomkullrunkeligen visar.
  Det du talar om är att det har varit varmare den sista 18-årsperioden jämfört med 70- och 80-talet. Det är allmänt känt.

 133. Svante

  Mony: Hänvisa gärna till din mätserie…
  Globala temperaturen har ökat c:a 0,3ºC de senaste 18 åren (HadCRUT3, linjär trend).

 134. Patrik

  Svante>> Japp! Men de tre senaste åren i jämförelse med de tre föregående är kallare! Räkna på det vetja! 🙂

 135. Mony

  Svante: Folk på den här siten känner temperaturstatistiken ganska väl. Visar HadCrut ökning de senaste 10 åren också?
  Den svenska mätserien är inte min. Den är SMHIs. Jag kan ge dig  serien från 1931 och framåt också: 5.3, 3.1, 4.6, 5.8, 4.3, 4.4, 4.7, 5.8, 4.4. Dvs ungefär samma siffror som på 1990- och 2000-talet.

 136. Patrik

  Hmmm… Nu blev jag osäker, är det Sverige eller globalt vi pratar om i de sista postningarna? 🙂

 137. Svante

  Patrik: Jag är väl medveten om att skeptiker gärna räknar på meningslöst korta tidsintervall. Frågan är vad jag skulle ha för glädje av det.
  Sedan påstår inte att 18 år är något optimalt intervall. Det var ett svar på moby’s påstående om att temperaturen *inte* ökat de senaste 18 åren, vilket är helt galet. Jag undrar hur folk kan kalla sig skeptiska (vilket i ordets rätta mening är ganska sunt) när de accepterar oerhört mycket trams, bara det på något sätt går emot gängse AGW-uppfattning.

 138. Svante

  Mony: Jag svarade på ditt påstående om att temperaturen inte ökat de senaste 18 åren, varken mer eller mindre. I det perspektivet är det förstås irrelevant vad HadCRUT visar för 10 år. (och ur andra perspektiv, som t.ex. statistisk signifikans)
  Jag ber om ursäkt om jag bidrog till förrvirringen global eller svensk temperatur.

 139. Svante

  Mony: Som plåster på såren. Den svenska temperaturen har ökat c:a 2,1ºC de senaste 18 åren (SMGI, linjär trend). 
  Så vad är det som inte har ökat?

 140. Svante

  SMHI…

 141. Mony

  Svante: Gunbo har i ett tidigare inlägg sagt att temperaturen i Sverige har ökat  med ett par grader de senaste 18 åren. Detta påstående är fel. Temperaturen i Sverige har varit ungefär densamma i den tidsperioden.
  Därefter kommer Svante in och påstår att enligt HadCrut har den globala temperaturen ökat med 0,3C.
  Mina mätserier är svenska!

 142. Mony

  Enligt SMHI har temperaturen legat nära 5 grader sedan 1989. Det finns ingen trend åt något håll.
  Antingen har du läst fel eller så försöker du bara sabotera. Lägg av med sånt fjanteri.

 143. Svante

  Mony: Som du ser visar även svenska mätserier ”ett par graders” ökning de senaste 18 åren. Jag skrev även var jag fick siffrorna ifrån.
  Om du nu kunde berätta vad du refererar till för siffror så kanske vi kunde komma någon vart. För du är väl inte ute efter att sprida förvirring?
  Vad gäller 10 år – ett helt meningslöst kort intervall, då längre serier tydligt visar hur temperaturen fluktuerar kring en längre trend – så visar HadCRUT ”bara” c:a +0,07ºC och SMHI c:a +0,8ºC.

 144. Patrik

  Svante #137>> Glädje av det… Det är en fråga om synsätt.
  Betänk att vilka 3-årsserier man än skulle valt mellan ca 1960-1990 så skulle man sett en ökning, aldrig en minskning. Globalt alltså.
  Numera kan man göra sådana jämförelser. På grund av de temperaturer som vi faktiskt ser. Jag hade alltså inte kunnat ge dig det exemplet för 18 år sedan.
  Det betyder något anser jag.

 145. Svante

  Mony: Kanske du vill förklara lite mer ingående vad du använder för metod för att förstå temperaturutvecklingen.
  Jag har i alla fall försökt visa vad jag referar till: HadCRUT och SMHI, linjär trend. Datat är hämtat här: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6413&l=sv 

 146. Patrik

  Svante>> Om 10 år är meningslöst – vad är det då som gör 30 år så otroligt mkt mer meningsfullt? Och då i synnerhet de 30 åren mellan 1960-1990?
  Kom nu inte med korrelation till antropogena CO2-utsläpp, för den har uppenbarligen slutat fungera efter ca 1995 och ännu inte kommit igång igen. 🙂

 147. Svante

  Patrik: Inga negativa 3-årstrender mellan 1960-1990. Ursäkta, men vad har du rökt?
  Det finns förstås flera sådana perioder. Ta t.ex. åren 1973,74,75.

 148. Patrik

  Jag snusar mest iofs, men kan man alltså hitta tre år i rad som sammantagna är kallare än de tre föregående mellan 1960-1990?
  Jag pratar alltså inte om en treårig nedång.

 149. Svante

  Patrik: Jag hoppas du håller med om att längre intervall är bättre än korta intervall? Dvs, att de säger mer om en pågående trend.
  Varför 30 år är bättre än 10 år kan jag delvis motivera med just det; den är längre. Jag kan också motivera det med att vi har sett gott om tioårsperioder utan uppvärmning det senaste århundradet, och ändå *vet* vi att vi har en mer långsiktig trend som pekar uppåt. Sedan kan säkert både statistiker och klimatforskare ge ett bättre svar på varför just 30 år är det kortaste intervallet för att kunna uttala sig om en säker trend.

 150. Patrik

  Japp, det håller jag med om. Givetvis. Vet inte varför du ens misstänker att jag inte skulle förstå detta. Men du verkar ju vara inne på konfrontationslinjen helt klart.
  Men du svarar inte på min fråga;
  Kan du hitta tre år i rad som sammantaget har lägre medeltemp, globalt, än de föregående tre åren och där varje år efter det föregående under den kallare treårsperioden dessutom är kallare – under åren 1960-1990?

 151. Svante

  Patrik: Jag tycker inte det är så häpnadsväckande att jag ställer frågan. Eftersom vi var oense och du undrade varför 30 var så mycket bättre än 10, så var det logiskt att se hur långt vi var överens.
  Så till 3-årsperioderna. 
  För det första är din senare en helt anna fråga. Ditt påstående om ständigt negativa 3-årstrender kan jag tolka som linjär (eller liknande) trend, eller med viss välvilja som två efter varandra kommande treårsperioder. Men din nya formulering är inget av dem, snarare både och. Jag förstår heller inte riktigt varför just denna karakteristik är speciellt intressant.
  För det andra. Jag förstår inte vitsen med att agera din miniräknare. Du ställer en fråga som du rimligen borde kunna svara på själv. På så vis slipper vi slösa tid.
  För det tredje: Ja, det finns även sådana perioder – exempelvis 1980-1982 (medel: 0.08), följt av 1983-1985 (medel: 0.05, negativ trend)

 152. Patrik

  Mnja, du sa inte att 30 var mkt bättre än 10, du sa att 10 var helt meningslöst. En viss skillnad där.
  Och nej, jag ändrade inte min frågeställning, vad röker du själv? 😉
  Ska kolla dina siffror, återkommer.

 153. Svante

  Patrik: Jag sade inte att jag sagt att ”30 var mkt bättre än 10”, jag sade att du undrade varför det var så. En viss skillnad där. Och ganska meningslös.
  Angående din frågeformulering:
  ”Men de tre senaste åren i jämförelse med de tre föregående är kallare”
  ”Betänk att vilka 3-årsserier man än skulle valt mellan ca 1960-1990 så skulle man sett en ökning, aldrig en minskning.”
  ”men kan man alltså hitta tre år i rad som sammantagna är kallare än de tre föregående mellan 1960-1990? Jag pratar alltså inte om en treårig nedång.”
  Jag är ledsen om jag missuppfattat dig, men jag kan inte få något av ovanstående att betyda det som du slutligen frågade om (vilket även det existerar, om du nu inte har ett ännu klurigare kriterium på gång).

 154. Patrik

  För mig ser det ut som att vi har passerat en ”puckel” vars like inte finns tidigare under 1960-1990, men du kanske har rätt i att liknande pucklar har synts tidigare.
  Men en sak som slår mig nu, får se om du kan hålla med om det, är att det inte värkar finnas några serier på mer än 3 år med nedåtgående temperaturer sedan 1960?
  Kan man då säga att det är osannolikt att 2009 kommer att vara kallare än 2008? 🙂

 155. Patrik

  Mja, jag tycker nog att jag var tydlig i min första fråga med att jag menade en jämförelse mellan två olika 3-årsserier.
  Det jag senare lade till var att det också skulle vara 3 år av nedgång under de tre kallare, alltså ingen ”ner-upp-ner” vad det nu kallas på vetenskapiska. 😉

 156. Gunbo

  Mony och Partik,
  Ni måste ha fått en total blackout eller så förstår ni inte hur man tolkar temperaturkurvor och mätserier.

 157. Patrik

  Gunbo>> Antar att det är mig du menar när du skriver ”Partik”. Om det är så så kan jag meddela att det är 99% osannolikt att jag har haft ngn blackout nyligen, men det är 99% sannolikt att jag kommer att få det någon gång under de kommande åren.
  För övrigt vet jag inte vad ditt inlägg #156 tillför, men tack för omtanken. 🙂

 158. Lars G

  Vilken PingPong match om mätserier. Här en teori om 30-års perspektivet. Det hänger ihop med satellitmätningarna som började 1979.
  Vad anser experterna?

 159. Mony

  Vi har fått black-out och vi har rökt på och är förmodligen harmynta också , men det är ändå så att temperaturen är ungefär den samma i början av 90-talet som den är nu och variationen har varit liten.  Jag är enbart intresserad av den isolerade perioden 1989-2008 eftersom den perioden uppvisar så homogena temperaturer.
  Ni kan gärna välja ut 37 väderstationer och köra 10-års medel eller annat lämpligt genomsnitt och se att temperaturen har gått upp sedan 1995, men det är inte det jag är ute efter. Min poäng är att i Sverige hade vi et ganska kallt klimat på 70- och 80-talet. 1989 blev det plötsligt varmare och vi befinner oss fortfarande på den nivån.

 160. Svante

  Lars G: Att det i år råkar vara 30 år sedan satellitmätningarnas intåg har väldigt lite att göra med saken, skulle jag säga. Forskare har under många år använt 30 år som riktlinje för att skilja mellan (långsiktigt) klimat och(kortsiktigt) väder.

 161. Lars G

  Svante – tack då är vi – forskarvetenskapligt – överens om att för   mätintervall under ca 30 år så talar vi om väder! Det blir en bra hållpunkt för många!

 162. Patrik

  Under hur många år har man använt den distinktionen? Sedan innan 1990? 🙂

 163. Gunbo

  Mony,
  Ta dig ännu en titt på översta grafen här: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6413&l=sv
  Ser du den svarta linjen som går tvärs genom staplarna. Ser du att den pekar uppåt i synnerhet under 2000-talet? Ser du att hela 1900-talet varit kallare än perioden 1989- 2008 förutom en kort period på 30-talet där två år var varmare? 
  Är du blind också eller vill du inte se? 

 164. Lars G

  Vilka som är de vetenskapligt accepterade tidsperioderna –  längre än 30 år – kan vara av intresse. Men jag har en annan fråga. Väder prognosticeras idag på ytor av 10ox100 km, dvs 10.000 kvadratkilometer. Vilken är den minsta ytan som vetenskapligt kan accepteras för klimatprognoser?

 165. Mony

  Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker smutskasta och förnedra mig. Temperaturen är i stort sett den samma i perioden 1989-2008.
  Jag är inte intresserad av vad temperaturen var före 1989.

 166. Gunbo: Vill du vara så snäll och dämpa tonen mot Mony. Jag är säker på att Mony inte är blind. Då hade han/hon inte kunnat skriva på den här bloggen.

 167. Öh, dämpa tonen? Vilka var det som igår skämtade om att deportera meningsmotståndare?

 168. Erik S: Då var det faktiskt ett tydligt skämt. Hoppas det framgick. Och att humor fortfarande är ok.

 169. ...medans Gunbo trodde Mony var blind på riktigt?

 170. ErikS: I rest my case.

 171. Thomas

  ”Tänk er en man som får diagnosen cancer. Läkaren upplyser honom om att provresultatet är med 90 procents sannolikhet korrekt. Innebär det då att patienten har cancer? Eller innebär det tvärtom att osäkerheten är fortfarande ganska stor?”

  Ja, vad skulle du göra i det läget, maggie? Leta reda på en tandläkare som utifrån en oprofessionell bedömning sa att det nog inte var något att oroa sig för eller ta en dyr och otrevlig cellgiftsbehandling som kanske är helt i onödan? Läkares diagnoser är sällan helt säkra.