Jakten på framtidens energi

KVA energi
Var vi skall få vår energi från i framtiden är det givetvis inte någon som vet idag. Högaktuelle Rickard Muller tycker att saken är enkel. Enligt honom är det naturgas som gäller eftersom det är det enda som fattiga länder kommer att ha råd med förutom kol. Naturgas har fördelen att endast en tredjedel koldioxid släpps ut för samma energimängd. Här är en intressant intervju:
Vad gäller Sveriges energiförsörjning har Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott gjort ett intressant yttrande på Energimyndighets rapport ”Forskning och innovation för ett hållbart energisystem” (NV04042-10, Dnr 315-4322-10 NI).  KVA är kritisk till att kärnkraften inte finns med i Energimyndighetens analyser samt att  man inte behandlar det EU-direktiv där energikonsumtionen skall ha minskat med 26 procent till år 2020. Det motsvarar hälften av den svenska industrins energibehov och inget annat land inom EU har så höga besparingskrav.
KVA listar upp 7 åtgärdspunkter för att säkra eltillgången samt att få ner energitillförsel från fossila bränslen. Akademien eftersöker bland annat snarast ett beslut om kärnkraftens framtid. En satsning på bioenergi och bibehållen kärnkraft är akademiens rekommendation.
Med anledning av Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta en eller två av de befintliga kärnkraftsreaktorerna med nya efterfrågar också Dagens Nyheter i sin ledare ett beslut i frågan. De menar att förutsättningarna för en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse är större än på 40 år.
Svenska Dagbladets ledare menar att vinden har vänt. Finland satsar på ny kärnkraft liksom bland annat Kanada, Schweiz, Storbritannien och USA. Sammanlagt planeras ett 70-tal nya reaktorer runt om i världen. Kanske blir frågan om kärnkraftens framtid en valfråga. I så fall kan det bli mycket intressant eftersom vare sig Jonas Sjöstedt, Åsa Romson eller Gustav Fridiolin sätter sig i en regering som bygger ny kärnkraft. De skriver att Vattenfalls initiativ är lovvärt men så länge kärnkraften omprövas vart fjärde år kommer ingen att vilja investera i den nya tekniken.
Jag hoppas verkligen att man kan enas över blockgränserna och satsa på kärnkraft. Det jag egentligen vill är att vi i en hyfsat snar framtid kan återvinna de gamla kärnkraftsgenerationernas avfall som nytt bränsle. Att få bort mycket av detta farliga avfall är för mig en av nycklarna till en hållbar framtid för mina barn och framtida (inte än på några år hoppas jag) barnbarn.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Lena. Vi behöver verkligen stabil och bra elförsörjning. Näten och försäljningarna över landsgränserna inger i alla fall för mig klar oro. För att inte tala om vindkraft och ”smarta nät”.
  Händelserna i Indien i veckan, där 600 miljoner ( och en massa industrier) ställdes utan el borde vara tänkvärda för de flesta 

 2. LBt

  Lena K,
  låt oss hoppas på en snabb handläggning. En anläggning som kan utnyttja gammalt avfall kanske kan blidka även motståndare.
  Bara kärnkraft kan signifikant påverka vårt fossila bruk, varje exporterad MW är en klimatinsats. Och jag noterar särskilt att du förespråkar en hållbar framtid. 

 3. tty

  KVA:S yttrande om vind/våg/sol är ganska kul:
  ”Den småskaliga vindkraften och solenergin samt egenproducerad värme kan få stor betydelse för – bland andra – enskilda hushåll, köpcentra och småindustrier som kan producera egen el för laddning av elbilar etc. Detta kan minska de kapacitetsproblem som orsakas av storskalig introduktion av intermittenta strömkällor (vind, sol, våg), och göra det möjligt med små (och storskalig) lagring av el från natt till dag med hjälp av nya gröna batteriteknologier.”
  Ett finkänsligt sätt att säga ”det funkar inte”.

 4. Martin

  Elström från kraftvärmeverk har utvecklats snabbt och är uppe i nära 20 TWh per år. Om riksdagens mål om 30 TWh från vindkraft till år 2020 infrias, är kärnkraftens produktion 2010 på 55 TWh nästan nådd.
  Det blir en pedagogiskt svår uppgift att politiskt försvara en nybyggnad av kärnkraft i det läget. Vinden är ju gratis, tror många ute i stugorna.

 5. Martin

  Här en karta med operativa, nedlagda och kärnreaktorer under byggnad i världen ur Tekniskt ukeblad.
  http://www.tu.no/energi/2012/07/21/kineserne-vi-forsyne-britene-med-atomkraft
  Intressant att Taiwan snart har 8 reaktorer på en yta som Jämtland.
   

 6. Lasse

  Vinden kräver backup av något energislag. Så även kraftvärmen-eftersom värmedelen inte alltid behövs och ger lönsamhet.
  Hade vi inte redan nu fått kritik av IMF för vårt exportöverskott så vore export av energi kanske att föredra. Tyskland lär behöva importera miljövänlig energi.

 7. Lbt #2, Lasse #6
  För att öka elexporten till Tyskland behövs det en ny likströmsöverföring från mellansverige dit. Sådan tar lång tid att planera och bygga och den blir dyr. 
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
  Skåne, Blekinge och södra Småland har vanligtvis dubbelt så dyr el som resten av Sverige på grund av flaskhals i överföringen efter det att Barsebäck stängdes. Det danska elpriset är vanligen 4 ggr högre.

 8. tty #3
  Jag tänkte faktiskt detsamma, det är kanske så det egentligen står, planen som den ser ut i rapporten funkar inte!
  😀

 9. Slabadang

  Med öronen mot rälsen! 🙂
  Flyborgs grönideologiskt befriade och rena  reala funktionsargumentation om BASKRAFTENS betydelse för välfärden och landets konkurrenskraft och kostnadsläge kommer få ett mycket stort gehör ute i stugorna. Mede stöd av KVAs analys kommer hon sopa banan med Romson och Sjöstedt och våra rikspuckon i centerpartiets ledning. Centern är helt odugligt både i opposition oich i regering i att ta längsiktigt ansvar för vår baskraft och har bedrivit ett rent sabotage mot möjligheterna för en långsiktig planering.
  I DN så skrev Åsa Bäckman en artikel efter hon fått en klump i magen efter att hon mött en person som jobbat i ett kinesiskt företag och som uttalat att ”Europa har inte en chans” mot kinesisk effektivitet.
  När idealismen får sig en riktig käftsmäll av reality så svänger det.
  Bäckmans försök at lyfta fram helt andra Europeiska uppfattade fördelar kan inte hade tagit bort den klump i magen hon fick av konfrontationen med dagens verklighet och den Europeiska idealismens och uppblåsta självbild.
  Visst fortsätt gärna att tjata om det ”Europeiska” det verkar ju med Iraland Italien Dpanien Grekland Portugal och Slovenien var ett riktigt framgångskoncept, under tiden som Indien bygger Thoriumkraftverk Kina bygger motorgräsklippare för tvåhundra spänn. Länderna utbildar ingenjörer i tusentals medan svenska journalister orar sig för genusfördelningen inom de minskade svenska ingenjörskaderna.
  Att Sverige är ett kärntekniskt U-land kommer inte fram i någon journalists artiklar i MSM. Det får helt enkelt inte plats när man ägnar all uppmärksamhet till hårklyvning i en överkurs i PKkorrekta ideologiska tolkningar tankefigurer och slutsatser. 
  Ett Sverige som satsar på 1500 talsteknik med vindvispar av ideologiska skäl ökar säkert sin konkurrensförmåga med kineserna.
  Kineserna tillverksr dessutom allt fler av de vindvispar som sätts upp och måste skratta sig harmynta över hur totalkorkade vi är i Europa.
  Undrar om MP och C får kampanjbidrag av kinesiska staten? 🙂
  Europa är kört så länge Åsa Bäckman ignorerar de faktiska orsakerna till sin klump i magen och kompenserar med fel saker och drar täcket över huvudet istället för att ta itu med verkligheten. Men vi får väl låta Åsa och hennes kollegor inse att klumpen i magen inte kommer att försvinna med hjälp av europaidealiserande orerande och att poletten till slut faller ner.

 10. Slabadang

  Åsa Bäckmans artikel:
  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/asa-beckman-efter-att-ha-troskat-europas-koloniala-historia-ar-det-dags-att-vaga

 11. Håkan Sjögren

  Lena Krantz : Jakten på framtidens energi pågår, men så länge det bara lösa skott i gevären hos C, MP och PKK blir det knappast resultat av jalten. Mvh, Håkan.

 12. Håkan Sjögren

  Håkans 11 Det skulle naturligtvis stått resultat av jakten. Mvh

 13. Håkan Sjögren

  Håkans 11 Fingrarna slinter Det skulle naturligtvis stått VPKK, dvs Vänsterpartiet Kryptokommunisterna. Mvh 

 14. Håkan Sjögren>>
  Jag tror du missade Mp(KK) också  😉 

 15. Slabadang

  Jag har ställt ut dojjorna angående e-caten tidigare!
  Jag lade ut en bild på tidigare tråd och frågade vem denna man var och var bilden var tagen.
  ;Mannen ni ser (lite suddig bild tyvärr) är William ”Bill” Donovan. Han har ett mycket välvårdat grått skägg med ett inlägg av ett två centimeter svart stråk från underläppen till skäggets slut. Som hjälper till att skilja honom från andra allt vanligare ”gråskägg”. Han får stå som exempel på hur snabbt problem kan lösas när kompetenser korsas (eller ur skeptikers perspektiv hur man gör ett bedrägeri mer trovärdigt.)
  Bill är ju antingen en ”bedragare” med på Rossis ”scam” alternativt är han en ingenjör som på mindre än ett halvår utvecklade 200 celsius ecaten  till en långt över de 400 grader celsius som krävs för turbindrift för ELproduktion och annat.
  Bilden är ifrån Bologna där Bill står i de paralellkopplade e-cats upp till 1MWs mobila/fasta anläggning. Lägg ansiktet ( glöm inte det svarta spåret mitt i skägget) och namnet på minnet. Han kommer bli ett namn alla snart känner till och betydligt bättre bilder kommer att cirkulera och kanske de redan finns någonstans på nätet redan nu?. Vem han är är numer ingen hemlighet och uppgifter finns sedan igår även utlagt på nätet.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/01/den-nya-sannolikhetslaran/#comments

 16. Slabadang

  En studie som kommer till salbys slutsats genom att bla studera  SST!
  This analysis is strong evidence that anthropogenic emissions of carbon dioxide have not measurably
  contributed to accumulation in the atmosphere. The half life of any carbon dioxide in the atmosphere as a
  gas is short, a matter of days rather than years. It is readily adsorbed by an abundance of condensed
  moisture in clouds, fog, and dew. It readily reacts with basic materials such as limestone, slate, marble,
  concrete, and galvanized steel. It is returned to the atmosphere as a gas when moisture droplets evaporate.
  Much of it will go through many of these cycles before it returns to the ocean or reacts with some material
  on land. Of course plants consume carbon dioxide, but in a mature forest, they produce as much as they
  consume.
   
   
  http://www.kidswincom.net/climate.pdf

 17. pekke

  Danmark producera i denna stund (kl. 09:00) 1 900 MW el och importerar 2 000 MW !
  Gissa vilka som säljer till danskarna.
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
   
  2 stycken länder håller Norden och delar av Nordeuropa med reglerkraft.

 18. Åke N

  pekke, lägg märke till att elen kostar 5 ggr så mycket i Danmark. Kan det bero på den billiga vindkraften.

 19. pekke

  Åke N.
  Självklart beror det på deras billiga vindkraft !  😉