Jag har en dröm…

Förra helgen befann jag mig på 8th International Conference on Climate and Energy i Frankfurt am Main för att hålla ett föredrag om de samspel som existerar mellan storföretag, myndigheter och icke-statliga organisationer för att manipulera opinion och genomföra politiska målsättningar. Detta är ett av få forum som finns öppna för röster som inte ansluter sig till klimatdogmen. Efteråt hamnade jag i en diskussion om att hålla en liknande konferens i Sverige. Jag tyckte detta lät som en mycket bra idé. Det finns ett behov att visa en motvikt till den ensidiga bild som ges av klimatfrågan. En flod av klimatrelaterade konferenser och evenemang översvämmar nu vårt land (och andra västländer) inför Parismötet 2015. Dessa oftast myndighetssponsrade evenemang vill visa på en bredd av olika aktörer som alla visar på hur allvarlig frågan är men de ifrågasätter aldrig utgångspunkten. Istället samlas blint klimathotstroende aktivister tillsammans med alla de som lever gott på att saluföra det stora hotet. Det är en nästan orubblig allians. Samtidigt arbetar propagandaapparaten alltmer intensivt med att ge undersåtarna en känsla av panik för att de välvilligt ska ställa sig på led för att ta emot överhetens medikament.

De tankar som dök upp var att det finns en stor kunnighet i Sverige med många duktiga forskare och debattörer som har stor erfarenhet av klimatfrågan. Det skulle därmed gå att samla ett starkt inhemskt fält (förutom utomstående talare). Det vore också av vikt att ha en tematisk bredd där olika aspekter av klimatfrågan diskuteras. I detta fall är min dröm att visa på en mångfald och inte bara den lilla grupp som ofta brukar synas i sammanhang av detta slag. Det har ändå skett en hel del och både yngre förmågor och kvinnor har nu börjat höras mer i debatten. Det finns även representanter från miljörörelsen som börjat kritisera den fanatiska tillbedjan av klimatdoktrinen. Det ger andra perspektiv. Jag märkte under min tid som universitetslektor att många studenter hade tröttnat på ensidigheten i både denna och andra politiserade vetenskaper. Det finns en groende kritik mot den allt snävare åsiktskorridoren. Den massiva indoktrineringen biter inte på alla.

En önskan är även att fler personer som befinner sig i yrkeskarriären ska våga säga sin mening. Jag gissar dock att få vågar ta den risken. En väldigt stor anledning till att debattörer med avvikande åsikter i klimatfrågan så ofta är pensionerade är ju att de inte riskerar att bli av med brödfödan. Dessutom så ger erfarenhet av livet ett hyggligt vaccin mot vanvett och masshypnos. Historiskt sett har radikala massrörelser i stort sett alltid varit bestående av lättpåverkade ungdomar som faller för symboler och förenklade budskap. Själv har jag dock efter att bland annat hamnat på DeSmogblogs svarta lista inte längre någon karriär att försvara. Det är inte bara negativt då det också ger handlingsutrymme. Jag ser också detta som en moralisk fråga.

20120411_ODP170populationbombadhires
The Population Bomb

 

Det finns något djupt destruktivt och människofientligt i många av de budskap som levereras idag. Jag tänker bland annat på den stora klimatmarschen i New York som bland annat salufördes som en ”anti-carbon campaign” av medarrangerande 350.org samt Romklubbsrådgivaren David Wasdells rekommendationer om att förklara extra tillfört koldioxid som ett miljögift.

Alla livsformer är kolbaserade. Koldioxid är livets gas. Det är som en attack mot livet självt! En veritabel dödskult riktad mot den ”dåliga och syndande” människan. För sina synders skull ska hon ge upp demokratin, beskattas, kontrolleras, få förlåtande medelst utsläppsrätter och i mer extrema fall reduceras till hållbara nivåer. Den nymalthusianska ideologi som Romklubben står för kan sägas rymma detta. Men så bär de även på transhumanistiska idéer där människan ytterst ska omformas till något som inte längre är mänskligt. En posthuman människa iförd en planetär teknokratisk tvångströja.

Laurent Fabius, Jane Goodall, Al Gore, Bill de Blasio, Ban Ki-moon
Al Gore på klimatmarsch i New York tillsammans med bland annat Ban Ki-moon och Jane Goodall.

De aktivister som gick med i marschen är förstås övertygade om att de slåss för det goda och för planetens överlevnad. Skurken är i deras ögon de onda storkapitalisterna som skövlar världen på resurser och suger ut de sista dropparna olja som snabbt förbränns och ger upphov till den stora klimatkatastrofen. Vad de inte inser är vilka som är dirigent till den symfoni som de medverkar i. Att den lilla elit som de tror sig protestera mot i själva verket är deras stora välgörare. Ifall det påpekas så köps ofta lättvindigt förklaringen att dessa krafter spiller över lite av sin kaffepengar för att de lider av dåligt samvete. En smart strateg vet dock vad han lägger sina investeringar på. 350.org, som leds av den ytterst välbetalda miljöaktivisten Bill McKibben, är exempelvis en dåligt förklädd ”gräsrotsrörelse” som belönas med stora bidrag från uppdragsgivare som Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Family Fund.

En ambition är att skapa ett evenemang som visar på de positiva sidorna av mänsklighetens skaparkraft som en motvikt till de domedagsbasuner som nu lägger sordin över hela vår gärning. Att det blir konstruktivt och inte en sifferexercis där bara motståndarlagets brister i matematik och logik nagelfars. Det ska inte handla om svartvita bilder av verkligheten i någon konstruerad höger-vänsterskala och behöver vara ett evenemang som både syns och hörs samt svarar till människors önskan om alternativ till det ”matrix” som vi har tvingats in i. Där ska inte finnas någon bakomliggande ideologisk intressent/finansiär i hydrans tjänst som lägger in ”rätt” koordinater. Istället bör det vara något så extremt unikt som ett äkta gräsrotsinitiativ.

Sverige skulle även vara lämpligt att hålla en konferens med tanke på att mycket av klimatagendan utarbetades i detta land. Här arrangerades både “Study of Man’s Impact on the Climate” 1971 och FN:s Miljökonferens i Stockholm 1972. Härifrån arbetade Bert Bolin för att saluföra teorin om att människoalstrade koldioxidutsläpp kunde orsaka de katastrofala klimatförändringar som John Kerry senare gav benämningen ”världens mest skrämmande massförstörelsevapen”.

Som har kunnat konstateras så förordas av aktörer som Kerry en global lösning i form av överstatlighet för att hantera detta ”vapen”. Frågan är dock hur bra en idé är om man är tvingad att använda hot för att legitimera den. Om en politisk lösning och utopi inte bär sig på sina egna meriter så bör den med all rätt ifrågasättas.

I december 2015 ska världens ledare förhandla klart ett nytt avtal för världen i Paris. En ny bindande klimatregim står i vågskålen. Detta är också 200-årsjubileet för Parisfreden efter Napoleonkrigen. Innan dess behövs röster som ger en annan bild och ett alternativ till domedagslarmen. Det är min dröm att det kan byggas en ljusfyr som ger människor en chans att hitta en väg ut ur propagandaapparatens kompakta dimridåer. Frågan är vilka tankar och idéer om ett sådant evenemang som läsare av denna blogg har? Vilka skulle vara en dröm att ha med som talare och vilka teman skulle behandlas?

Om man inte reser sig upp och står upp för sina rättigheter kommer alltid någon som sköter talan åt en. Det gäller att se igenom alla falska profeter som bedriver falskspel mot oss. Som George Orwell sa om framtiden:

“If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don’t let it happen. It depends on you.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Jacob! En konferens om att ”ifrågasätta utgångspunkten” borde naturligtvis vara en av de mest angelägna av alla, just en dröm. För att fortsätta att drömma så har jag en absolut favorit.
  Han har varit med i centrum från första början av utvecklingen av den breda klimatforskningen, så vitt jag förstått ständigt nyfiken och beredd att ompröva sin uppfattning när nya insikter vuxit fram. Han har stått stadig i stridens centrum när hydran gått till angrepp, hans texter och framföranden (enligt videos) visar enormt bred och djup kunskap OCH på underbar varm humor. Nu som 90+ provocerar han även de sina med att undra om inte klimatkänsligheten är nära noll.
  Åren har inte gått omärkt förbi och han skulle kanske inte orka delta själv, även om det vore en dröm, men hans ande borde genomsyra konferensen.
  My hero F. Singer, utgångspunktens ständiga ifrågasättare.

 2. Lasse

  Bra initiativ!

  Jag anmäler mig som talare i riskhantering och framtida vattenstånd.
  Håller på med en genomgång eftersom jag blir upprörd när min kommun lägger pengar på att klimatsäkra konstruktioner, kajer och strandskoningar, utifrån SMHIs värsta siffror-ca 1 m havsnivåhöjning och sen lägger till högvattenstånd och vågor på detta.
  krönet flyttas upp från 1,2 till 2,1 m över medelvattenståndet.
  Allt medan intill- liggande mark ligger på 1 m nivå!
  Då krävs det total ombyggnad och pålning för att konstruktionen skall hålla!
  Detta görs 2014 i en kommun nära Stockholm! (20 miljon för ca 70 m)-det finns 4 km!
  Vattenståndet utanför är mindre än 0,2 m normalt-så det är mest en strandskoning!

  Husgrunder som skall stå i 100 år bör nog hållas högt men mark kan säkert vänta tills/om det vänder-i värsta fall kring 2050!
  Lst och SMHI gör oss en otjänst som enskilda handläggare har svårt att värja sig från.
  Entreprenören kan bygga ”allt över allt” nu utan Å.

 3. Bim

  Hej Alla. Och tack Jacob Nordangård!
  Jag tycker att en juridisk genomgång av skolornas neutralitet i klimatfrågan vore mycket värt. Skolböcker skänkta av Greenpeace eller WWF borde självklart bannlysas.

 4. Det finns några saker jag drömmer om skulle komma fram vid en sådan konferens.
  Att det falska domedagshotet menligt skadar alla människors vardagliga frihet.
  Att det falska domedagshotet legitimerar historiens största konfiskation av äganderätten.
  Att det falska domedagshotet överflyglar alla demokratiska processer genom att de presenterar svaret innan demokratin ställt frågorna. Politisk Jeopardy med andra ord.
  Att det falska domedagshotet överför pengar och makt från fattiga och vanliga medborgare till rika företag och annan maktelit i samhället.

  Förslag på talare, Lindzen mot Mann i debatt. Donna mot Rajendra. Tanya mot Åsa. Mörner, Bengtsson, Bern mfl.

 5. Lasse

  #4 Mats
  Du glömmer det viktigaste. Klimatstressen! Människor som tror att domedagen är i antågande och ser att inget görs blir frustrerade och deprimerade. Kanske ligger detta bakom fler än min ovilja till konsumtion och dagens ekonomiska depressionstendens.

  Detta tar Judit Curry upp idag:
  http://judithcurry.com/2014/10/29/pre-traumatic-stress-syndrome-climate-trauma-survival-tips/#more-17131

  JC-Ett förslag till talare-en fd klimatengagerad (alarmist?) som reflekterar!

 6. L

  Svante Arrhenius trodde att vi kunde motverka en ny istid genom att släppa ut mer koldioxid, men frågan är om vi har tillräckligt att släppa ut? Effekten verkar minst sagt dålig. Vi borde ha en konferens om hur vi stoppar inlandsisarna för att åter breda ut sig över norra halvklotet. Annars kommer våra barn att fråga oss varför vi inget gjorde när vi märkte att koldioxid-hypotesen inte fungerade!

 7. Björn

  En utmärkt idé om en konferens! Här borde också rymmas konsekvenserna av klimathysterin på energiutvecklingen. Utvecklingen står inte still, utan vi har alla möjligheter att byta ut gammal fissionsteknik mot ny. Vi har även fusionstekniken, med så kallad varm och kall fusion, där det senare omfatta LENR, E-cat, etc. Till konferensen borde också kopplas en utställning av tänkta kommande tekniker och vad svensk högteknologi kan bidra med. Vi behöver en positiv syn på energiutvecklingen som tar avstånd från den i hast påskyndade vindkraften som både förfular och kräver dubblerade kostnader genom sitt behov av reglerkraft.

  På konferensens talarsida behövs forskare och andra som inser följderna av hysterin och som inser AGW-hypotesens destruktiva påverkan på utvecklingen. Den fossila förbränningen kommer att vara en parentes i mänsklighetens historia på grund av ny energiteknik som inte medför CO2-emission. Det paradoxala kan visa sig vara att den ökande mänskligheten kommer att behöva ett tillskott av CO2 på grund av ett behov av högre tillväxt av grödor. Men det får framtidens tekniker lösa.

 8. Ingvar

  En sådan konferens vore en nåd att stilla bedja om. Framför allt med ett tema som även anknyter till energiförsörjningen

 9. Slabadang

  Drömmar är till för att förverkligas!

  Jacob jag har full empati med dina målsättningar. Den gröna blobben är bara ett symptom och bevis på att den öppna och kvalitativa urvalsprocess som samhällsdebatten skall utgöra är destruerad genom manipulation av mäktiga och korrupta särintressen. Det krävs en större samordning av stora resurser får att ta makt och kontroll från det välsmorda och korrupta etablissemang som styr idag.
  Många har en fungerande rättskänsla kvar och hur vi kan skapa de resurser som krävs för att välta saker på sin rätta köl blir mer en fråga om strategier och uthållighet.

  Jag ser det som att vi befinner oss i en orienteringsfas för en ny medborgarrättslig rörelse som kan täppa till de hål i våra grundlagar som nu spruckit upp till öppna slussar för ideologiskt korrupta oseriösa intressen. Det kan uppnås genom en mängd olika strategier men ett gemensamt paraply för en ”Schysst demokrati” är nog av stort behov.

 10. Erik

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary

 11. #5 Lasse
  Klimatstressen ja, redan Machiavelli visste att det är enklast att regera med otrygghet och löften om trygghet.
  Alldeles avgjort inverkar klimatstressen på exempelvis konsumtionen av privata nybilsköp. Vem vågar köpa en ny bil för 3-400.000 kr som sedan kanske blir förbjuden eller beskattad bort från vägen?
  Men det är ju en del av avsikten med klimathotet.

 12. Thomas P

  L #6 Du är allt en riktig klimatalarmist. Diskussionen är om detta år blir det varmaste eller bara ett av de varmaste vi mätt upp och du börjar oroa dig för en ny istid inom en generation.

 13. JT

  Min dröm är att vi kan införa/återställa en ordning där vi ha ha förtroende för att de avgörande beslut som tas i samhället av politiker och andra aktörer baseras på bästa möjliga underlag, dvs en rationell objektiv beskrivning av verkligheten och en tydlig koppling till verkliga problem som behöver lösas. (Drömma kan man ju…)

  På KI och andra skeptikerbloggar diskuterar vi gärna dagens klimatforskning, medierapportering om klimat, intressestyrning, åsiktsbildning och politiska beslut och här tror jag vi kan enas om att allt inte står rätt till. Den demokratiska processen: kunskap baserad på objektiv vetenskap -> objektiv rapportering/undervisning -> fri åsiktsbildning -> politiska och privata beslut och åtgärder, har på många sätt kortslutits i klimatfrågan. Dvs vi är uppenbart en bra bit ifrån en sund situation. Det är naturligtvis viktigt att objektivt beskriva och ge evidens för att förstå precis hur detta har gått snett men jag tycker det är mer intressant att gå ett steg vidare.

  Vad vet vi faktiskt (håller vi för sannolikt) om klimatet och hur och varför det ändrar sig. Finns det något inom rimlighetens gräns vi alls kan göra åt att styra klimatet? Vad bör klimatforskning ägna sig åt? Är det rimligt att säga att vi redan kan eller kommer att kunna förutsäga klimatförändringar på korta mänskliga tidsskalor (<100år) eller är det bättre att lägga merparten resurserna på att följa klimatförändringarna och logga väder och ge sannolikhetsintervall för väderhändelser för samhället att vara förberedd på inom dessa tidsskalor. Tids nog utan förutfattade meningar kanske vi hittar vilka parametrar som faktiskt är styrande och driver klimatet.
  Vilka verkliga problem/risker ser vi på olika tidshorisonter pga klimat(förändring) och hur är detta relaterat till andra problem såsom energibehov/säkerhet, samhällsutveckling, beroende av fossilt kol och andra lagerresurser, förtroendekris för vetenskap, media, politiker. Kan vi objektivt försöka beskriva storleksordningen på problem och peka på realistiska lösningar som inte är suboptimala och bara flyttar på problemet eller skapar nya värre konsekvenser någon annanstans eller annan tid.

  Nånting åt det här hållet vore meningsfullt.

 14. L

  #12, Thomas, inser du inte att när vi inte längre slår nya värmerekord så har det vänt mot nästa istid? Och mig veterligt har människan aldrig haft problem med att det blivit för varmt på jorden, men ett par kilometer tjockt istäcke vore inte så kul. Glöm inte alarmisternas försiktighetsprincip!

 15. I sanning en dröm att vehement be om! Bra skriv, Jacob, 😀 !

  Ponera att ett antal bona fide vetenskapare ställer upp på en slik konfa – vem [vågar?] sitta på ’andra sidan’? Tiden har, förhoppningsvis, bibringat en sådan förändring, att där måhända kommer en/annan [f.d.] klimatdogmatiker… ?

  So-oder-so krävs det rejäla resurser + ovitliga arrangörer + en nedranns massa mer… 😉

  Go, Jacob, go! 😀

  Mvh/TJ

 16. Björn

  JT [13]; Nej, vi kan inte göra någonting åt klimatutvecklingen, annat än följa dess utveckling och med sattelitövervakning, lära oss att förstå vad som händer. I en oerhört liten tidslucka i tillvaron, finns det helt osannolikt styrande grupperingar i samhället som tror sig kunna förutsäga framtida klimat. Helt utan sammanhang i tillvaron tror de sig veta allt för att vidta åtgärder för att ändra på klimatutvecklingen. Det osannolika leder till tron att det handlar om annat än mänsklig omsorg, tyvärr. Vi har en osund infiltration på alla nivåer i samhället där associationer till ”klimatförändringar” ständigt gör sig påmint. En motkraft till denna osunda och irrationella utveckling måste skapas.

 17. Johnny Kronvall

  Ett fantastiskt fint initiativ, Jacob!
  Jag har hyfsat stor vana av att arrangera vetenskapliga möten av olika slag och ställer mig med glädje till förfogande för arbetet med att förbereda och genomföra konferensen! Tänker du till en början bilda en organisationskommitté?

 18. Alienna

  Miljödepartementet hör till dem som bevisligen bara är intresserad av att lura och bedra allmänheten.

  Jag skrev kommentarer i deras blogg, där jag påtalar fakta om klimatet. Nu är dessa kommentarer ’upptäckta’ och borttagna. (En vecka lyckades dom iaf vara kvar…) 🙂
  Fakta skall sopas under mattan.

 19. Jacob Nordangård

  #17 En organisationskommitté är förstås ett första steg. Erfarenheter som dina är förstås oerhört värdefulla att ha med. Jag gissar att det finns fler mycket kompetenta krafter som är villiga att jobba för ett evenemang av detta slag?

 20. ces

  Det här vore kanske en lämplig arrangör/sponsor:
  Engelsbergs bruk idag – från järnbruk till hjärnkraft

  Engelsbergs bruk är det enda privatägda världsarvet i Sverige och ett av de få i världen tillsammans med Blenheim Palace i England. Idag används bruket privat för bland annat vetenskaplig konferensverksamhet för Nordstjernan AB´s ägare och bolag. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål anordnar bland annat seminarier där forskare, journalister, politiker och näringsliv samlas vid Engelsbergs bruk.

 21. Jacob!
  Jag tycker som sagt att det är en mycket god idé, och i den mån jag kan göra någon nytta så ge besked.
  Tyvärr måste jag låta lite pessimistisk när det gäller tidsfaktorn.
  Om det skall äga rum före Parismötet har vi bråttom! Först måste vi säkra en tillräcklig mängd pengar. Peter S nämnde 200 000 för KTH-mötet – det låter förvånansvärt lite? Säg att det behövs minst 300 000 i dagens läge.
  För det andra borde ”högnivåtalarna” kontaktas snarast. Vårarna är svåra tider att boka folk för – men Sverige är då som trevligast, så det kanske hjälper.
  För det 3:e är jag aningen orolig för att om evenemanget får en alltför tydlig ”antigrön” prägel, så kommer de grönaste inte att komma dit, och deras företrädare inte att acceptera inbjudan att tala & ännu mindre att debattera. Jag minns hur Bohlin nästan lämnade KTH-mötet.
  /C-G

 22. ces

  #21 Bjud in dom. Vill dom inte debattera som får någon läsa upp valda delar av deras produktion och sedan får någon svara. De gröna stryper debatten genom att inte ställa upp. Det är ett trick som SVT/SR använder när man försvarar varför det inte blev debatt i någon fråga. ”Dom andra ville inte ställa upp”.

 23. Allan Forsling

  En utmärkt tanke att arrangera en sådan konferens! Det måste bli ett inflöde av nya tankar i en förstelnad föreställningsvärld. Och då skall ett historiskt perspektiv vara med. För mig är det en självklar utgångspunkt att veta och söka förstå vad som inträffat tidigare. En sann vetenskapsman frågar sig alltid först vid en förmodad ny upptäckt/fenomen – är detta något helt unikt? eller har det hänt förut? Det verkar man ha glömt idag. Så denna avhandling måste med:
  Global nedkylning
  – Klimatet och människan under 10 000 år
  av Fredrik Charpentier Ljungqvist

 24. Ingemar Nordin

  Jacob,

  Jag delar din dröm helt och hållet!

  Vi som är klimatrealister är tyvärr också realister vad gäller drömmar. Kanske är det vår natur att se svårigheter (ekonomi, medias totala ointresse för en sådan här konferens, logistik) snarare än möjligheter. Men kanske kunde man göra en sådan här konferens medial, lite spännande, lite hemlig och underground?

  SI kan säkert bidra med en del, men det gäller att få med fler finansiärer. Tyvärr har vi inga oljepengar till det här.

 25. Peter F

  Det stora problemet med en konferens av detta slaget är att media kommer att bojkotta den. Konferensens budskap (eller vad jag ska kalla det) kommer aldrig tillåtas nå allmänheten. Mao ord måste mediakontakt/intresse skapas först.

 26. Jacob Nordangård

  #21 Nu vet inte jag vilken tid som krävs för att genomföra något som detta. Jag är novis som konferensarrangör. En tanke som jag hade var annars att det skulle vara lämpligt att arrangera tidigast i juni 2015. En grupp behövs som sätter sig ned och lägger upp en strategi kring det hela och bestämmer tid, plats, teman och talare. Av vikt är förstås att det är en öppen arena där olika perspektiv får plats. Det ska inte vara en anti-manifestation som bara bygger på hård konfrontation och svart/vitt tänkande. Då blir det bara avfärdat enligt den mytbild som existerar om vad en ”klimatskeptiker” är. Det finns människor ur ett brett spektra både ideologiskt och vetenskapligt som har kritik mot den rådande dogmen. Det gäller därmed att fånga representanter från miljörörelsen och alternativa sammanhang som ser hur exempelvis andra problem negligeras och hur storföretag och internationella organisationer kidnappat deras rörelser för att främja sina egna agendor. Här finns exempelvis Peter Taylor f.d. vetenskaplig rådgivare till Greenpeace.

 27. Leif Ahrgren

  Medias och andra deltagares intresse påverkas naturligtvis av hur konferensen presenteras. Med rätt formulering av innehållet går det nog att lura dit en hel del mediafolk som annars skulle försöka tiga ihjäl det hela och även andra som annars inte skulle våga ställa upp för diskussion. Vad finansieringen beträffar är jag beredd att lätta på plånboken till en insamling bland KU- medlemmarna. Hoppas ni andra är med. Tyvärr kan jag inte åta mig att sköta detta. Någon?

 28. Jacob Nordangård

  #24 Realism hade varit katastrofalt för genier som Nikola Tesla eller uppfinningar som flygplanet. Hyser man negativa förväntningar blir det oftast självuppfyllande. Det är ett stort hinder i att nå någon förändring. Då lämnar man över sig helt i händerna på de krafter som idag spelar schack med oss.

  Det här blir underground på riktigt. Det gör det förstås mer spännande. Vi saknar alla de finansiella medel och mediala kanaler som etablissemanget förfogar över. Vi har dock en fantastisk resurs i oss själva och ett äkta engagemang. Det är många som hungrar efter att höra något annat idag. Det finns också de som vill vara med och ge bidrag till detta.

 29. ces

  Om man kan få Johnsson-stiftelsen intresserad så har man löst frågan med plats och får samtidigt en mycket van konferensarrangör. Många ledarskribenter brukat delta på Engelsbergs-dagarna, så därmed löser man också delvis media-frågorna. Det kanske finns någon bland KUs läsare som har en ingång till Antonia eller vem det nu är som bestämmer innehållet i nästa års program.

 30. L

  Som djävulens advokat tycker jag det vore mycket intressantare att bjuda in de största alarmisterna för att höra om dom verkligen har något på fötterna!? Då först kan det bli spännande även för media. Och tackar alarmisterna nej, så säger det en hel del om hur svaga deras argument i själva verket är. Dessvärre kan man stryka dom namnkunnigaste redan på förhand, Al Gore har aldrig ställt upp i en klimatdebatt och våra egna Rockström och Wijkman har bara enstaka plagg av Kejsarens nya kläder att skyla sig med…

  Dom alarmister som vågar tacka ja bör få bra betalt, medan skeptiska forskare säkert ställer upp gratis.

 31. Kan vi inte starta en crowdfounding för detta?

  Nu menar jag inte här på bloggen utan starta ett crowdfounding-projekt vars syfte bara är att finansiera en sådan konferens.
  http://www.hongkiat.com/blog/crowdfunding-sites/

 32. ces

  Även om Axfoundations hemsida är full av sutainable och hållbar utveckling kunde det vara intressant att få dom intresserade att se att modellerna inte kommer att hålla vilket kommer att kosta näringslivet stora pengar.
  ”Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet med syfte att skapa arenor och förutsättningar för verklig förändring mot ett hållbart samhälle. Vårt arbete innebär ofta att bygga broar mellan forskare/experter, beslutsfattare och praktiker. Både forskning och erfarenhet visar att samarbeten mellan discipliner och över branschgränser är ett mycket effektivt sätt att generera nya idéer och lösningar.” http://axfoundation.se/om-oss/

 33. Ingemar Nordin

  L #30,

  Jag förstår inte riktigt ditt försag här. Skulle vi arrangera ännu ett bönemöte för alarmisterna? För Al Gore , Rockström eller Wijkman eller andra troende skulle inte ens tänka tanken att komma hit och möta skeptiker i en öppen debatt. Och detta gäller nog tyvärr de flesta alarmister. De har inget som helst intresse av något sådant. Varför skulle de ha det? De sitter redan med alla trumf på hand: The debate is over, science is settled, och nu handlar allt om att agera i enlighet med den dogm som politiker, media och myndigheter gjort till sin sanning.

  Så har det varit under många år.

 34. L

  #33, just därför! Om vi officiellt bjuder in både media och alarmister och inga alarmister vågar komma så kanske media blir tvungna att fråga sig varför? Det faktum att det inte finns någon debatt tycker jag är ett skrämmande bevis för hur illa det är ställt på alarmistsidan.

  En konferens i stil med Heartland-konferenserna tror jag inte en sekund på. Det blir bara mothugg i stil med plattjordingar, big oil och jämförelser med tobakslobbyn. Nej, jag tror debatten ska vara på andra planhalvan, begär att t ex SMHI presenterar hållbara bevis och inte bara pekar på datamodeller eller lite svepande på IPCC. En saklig och vetenskaplig debatt istället för spekulativa utspel via TT.

 35. Ingvar

  Lena #31

  Visst!

 36. Ann LH

  Det vore verkligen en dröm om Jacobs dröm slog in. Om drömmens förverkligande handlar om slantar så borde väl Postkodlotteriet kunna ge ett rejält bidrag till klimatupplysningen. SNF har ju fått 39 miljoner redan för sin form av upplysning och några i sammanhanget små miljoner till en kvalitetskonferens om klimatfrågan vore helt i linje med lotteriets vision om en bättre värld för människor, djur och miljö.
  Hur söker man bidrag från detta lotteri?

 37. Ingemar Nordin

  L #34,

  Och hur skulle det gå till? Jag menar, det är ju inte så att vi inte försökt debattera dessa frågor tidigare på seminarier och i stormedia. Och t.o.m. bjudit in alarmister att skriva och svara på kritik här på bloggen…

  Men kanske har vi inte kunnat betala dem tillräckligt höga arvoden?

 38. Jag undrar om vi behöver vara så ängsliga för Pariskonferensen. Till sist är det alltid de reella förhållandena som gäller. Alla dessa länder, som har stora fyndigheter av gas, olja och kol, kommer inte att skriva på något bindande avtal… möjligtvis något intet förpliktande plakat. Och det är ju en rätt stor mängd sådana länder och många mycket stora, som med 100% säkerhet kommer att ta vara på sina fossila rikedomar. Så verkligheten är alltid fantasiernas värsta fiende.
  Men vi måste givetvis fortsätta att kämpa och ta vårt samhällsansvar. En konferens som syns och hörs vore inte fel. Den kan ju leda till att våra politiker slutar att gödsla miljöaktivisterna med våra skattepengar.

 39. L

  #37,

  Låt oss säga att vi vill klarlägga fem punkter. En kan vara den om ovädren blir fler och värre med ökade CO2-utsläpp som ofta hävdas av dom jag kallar alarmister. Bjud in just dom som gått ut med detta i media och be att få deras bevisföring. Och så vidare.

  Om media har fått programmet och det visar sig att ingen av alarmisterna vill deltaga, så har vi i alla fall förmedlat den kunskapen tillsammans med ett ifrågasättande.

  På det sättet vore det bra om vi kunde utkristallisera ett mindre antal nyckelfrågor som många baserar sina åsikter på. Jag tror att just fem frågor räcker mer än väl för att alla ska få en betydligt bättre bild av kunskapsläget och hur det bör förmedlas i fortsättningen.

 40. Thomas P

  L #34 Vad menar du egentligen när du säger ”alarmist” givet att du i #6 och #14 gjort klart att du själv hör till alarmisterna?

 41. L

  #40, förr i tiden hade du i alla fall en gnutta humor, har den kokat bort i värmen?

 42. Pelle L

  Thomas P #40

  Suck!
  Personen som aldrig kan svara på den enklaste fråga 🙁

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/29/green-blob-finns-overallt/#comment-387559
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/29/green-blob-finns-overallt/#comment-387561
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/29/green-blob-finns-overallt/#comment-387574

  Kom igen nu och svara för en gångs skull.
  Så svår var väl inte frågan?

 43. Jarek Luberek

  Har länge funderat över hur, vad som borde vara, intelligenta människor kan så förbehållslöst hänge sig åt klimatalarmism. Naturligtvis finns det många förklaringar. Forskare är mer beroende av sina anslag än av sanningen, gemene man (kan kanske ursäktas med att inte vara intelligent nog och) kan antas bli överväldigad av auktoritetstro men människofientlighet och självdestruktivt beteende är antagligen också en viktig del av förklaringen. Vi har sett det så många gånger förr hur sekter kan gå så långt att de kollektivt tar livet av sig i övertygelsen att fortsatt liv på jorden skulle vara outhärdligt.

 44. Jacob Nordangård

  Tackar ödmjukast till alla som har bidragit med tankar och idéer. Jag kommer att gå vidare och göra ett programförslag utifrån era och mina egna önskningar om en drömkonferens. Därefter presenterar jag det här. För de som på något sätt vill bidra till denna konferens organisatoriskt, som talare eller på annat sätt går det bra att höra av sig till mig. jacob(snabel-a)nordangard.se. Ekonomiskt låter crowdfunding med många små bidrag som en bra idé. Det stärker oberoendet och gör detta till ett sant gräsrotsinitiativ.

 45. Pelle L

  jacob N, du har nog ett massivt stöd här!

  Och jag är säker på att många av oss vill bidra, allt efter förmåga.

  Om inte annat så med en liten slant. Du kan i alla fall räkna med mig!

 46. Pelle L

  Oj, nu blev det Jacob med gemen begynnelsebokstav 🙁
  Ber om ursäkt!