IPCCs förslag för att nå 1,5 grader kostar biljoner – It. Ain´t. Gonna. Happen

IPCC pengar

Det har naturligtvis publicerats massor med kommentarer angående IPCCs senaste sammanfattning av effekterna av de två alternativen (1,5 eller 2 grader) i Parisöverenskommelsen. I grova drag kan man dela upp dem i två kategorier; dels de alarmistiska som förts fram i stormedia om hur illa det kan gå om vi inte genast gör som IPCC säger, dels de kritiska artiklar som smular sönder denna rapport. En lista på några kritiska (som ni gärna får kommentera) finns i slutet av detta inlägg.

Rapporten, Global Warming of 1.5 °C, består mest av skräckscenarios baserad på icke-validerade modellkörningar och selektiva temperaturdata. Rapporten säger sig göra en bedömning av vad som krävs för att nå max 1,5 grader över förindustriell tid (dvs. en ytterligare uppvärmning med 0,5 grader). Och man är mån om att visa hur mycket bättre detta är än Parisöverenskommelsens fastslagna 2 grader. IPCCs rapport innehåller inget nytt av vetenskapligt intresse. Så jag skall inte fresta på den insatta läsarens tålamod med att gå igenom kritiken mot det klimatvetenskapliga underlaget. Den kritiken är välkänd för KUs läsare.

Däremot så har det inte talats så mycket om vad det skulle kosta att nå målet att inte överstiga 1,5 grader, särskilt inte i public service eller i de stora tidningarna.

Man får leta ett tag i rapporten för att hitta en beräkning. Men på sidan 29 finns den en undanskymd paragraf:

D5.3.
Global model pathways limiting global warming to 1.5°C are projected to involve the annual average investment needs in the energy system of around 2.4 trillion USD2010 between 2016 and 2035 representing about 2.5% of the world GDP (medium confidence). {2.5.2, 4.4.5, Box 4.8}

Alltså: det kostar världsekonomin 2,4 biljoner (1012) US dollar per år för att reducera koldioxidutsläppen med 45% till 2030 och med 80-100% till 2050. Detta är de investeringar som behövs menar man, i omställning enbart av energiproduktion. Därtill kommer ju allt det andra som transporter, industriomställningar, jordbruk, etc. etc. Inget om vilka förluster dessa stora investeringar innebär i termer av förlorade jobb och välfärd. Någonstans måste ju pengarna tas.

Intervallet på beräkningen anges till mellan 1,6 – 3,8 biljoner USD per år. Räknar man ihop det där till 2050 så blir kostnaden för att leva upp till Parisöverenskommelsen mellan 51,2 biljoner och 122 biljoner USD.

Richard Tol är miljöekonom och har varit delaktig i flera av IPCCs rapporter. Han tror inte mycket på att IPCCs rekommendationer skall kunna genomföras: ”Nej, målet med 1,5 grader är inte nåbart”. (länk)

”Kina och Indien har många helt nya koleldade kraftverk, och någon kommer att behöva köpa ut ägarna för att stänga dem årtionden före slutet av deras ekonomiska liv”, sa Tol. ”Enbart detta kommer att bryta mot målet.”

Och subventionerna till att plantera skog och att gräva ned koldioxid, vilket föreslås av IPCC-rapporten, motsvarar vad hela försvaret och sjukvården kostar i USA.

Även Björn Lomborg, som specialiserat sig på att göra cost-benefit analyser av klimatpolitiska förslag, är skeptisk. Med en beräkning på 3,3 biljoner USD per år så är det ”mer än dubbelt så mycket som EU-regeringarna idag spenderar på hälsa, utbildning, rekreation, boende, miljö, polis och försvar sammanlagt”. …”Policyn kommer att göra EU 24 procent fattigare år 2050.”

Å andra sidan så har vetenskapen sprungit ifrån IPCC för länge sedan. De senaste beräkningarna och empiriska studierna visar nämligen ganska tydligt att IPCCs modeller överskattar uppvärmningen pga koldioxid med minst det dubbla. Så det lär dröja mycket längre än till 2050 innan vi lyckats värma upp klotet med en halv grad.

Eller så blir det kanske en halv grad, eller t.o.m. en hel grad, varmare. Vem vet? Inte IPCC i alla fall.

Hursomhelst, så är IPCCs rekommendationer omöjliga. Alla inser det – egentligen. Man kommer aldrig att samla alla världens nationer för att göra det som IPCC vill. Man kommer aldrig att göra de enorma investeringar som de menar krävs. Man kommer aldrig att hinna bygga alla vind- och solkraftverk som de räknar med. Eller att producera alla elbilar som kommer att behövas. Eller att fixa alla de miljontals batterier som sådana tekniker behöver för att funka.

Däremot kommer många länder, inklusive Sverige, att försöka åstadkomma den omöjliga gröna utopin. Och det i sin tur kommer att innebära att många 100-tals miljarder slängs i sjön. Pengar som kunde användas till seriös forskning och utveckling på energiområdet och på anpassning, till förebyggande av riktiga (inte imaginära) naturkatastrofer, på den allmänna välfärden och på många andra saker som stärker både samhällets och individens motståndskraft mot olika hot.

Så, mitt bästa råd är att INTE försöka följa IPCCs rekommendationer. Den här rapporten är lika meningslös och kontraproduktiv som de flesta andra. Och förhoppningarna är lika ogrundade som för alla föregående klimatmöten man har haft. Det som dessa orealistiska aktivister hoppas på kommer inte att inträffa.

Eller precis som Christopher Monckton deklarerade inför mötet i Durban 2011 när alla delegater entusiastiskt trodde att Världen var redo för The Great Transformation styrt av FN:

It. Ain´t. Gonna. Happen.

Ingemar Nordin

Kommentarer till IPCCs rapport:

http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

https://dailycaller.com/2018/10/09/limiting-global-warming-cost/

https://dailycaller.com/2018/10/08/un-climate-report-global-warming/

https://motls.blogspot.com/2018/10/no-one-listens-to-ipcc-fearmongering.html

https://www.thegwpf.com/good-news-we-now-have-until-2030-to-save-the-planet/

https://www.thegwpf.com/ipcc-report-1-5-degree-c-target-appears-utopian/

https://www.thegwpf.com/the-ipccs-special-report-global-warming-of-1-5%e2%84%83/

http://www.klimarealistene.com/2018/10/08/klimapanelets-15-c-rapport-slippes-i-dag/

https://cliscep.com/2018/10/09/sr15-under-the-looking-glass-part-i-ipcc-claims-all-warming-is-now-anthropogenic/

https://eu.usatoday.com/story/opinion/2018/10/10/dont-panic-over-intergovernmental-panel-climate-change-report-editorials-debates/1595137002/

https://judithcurry.com/2018/10/08/1-5-degrees/

https://tallbloke.wordpress.com/2018/10/11/ipcc-sr15-report-lacks-cost-benefit-analysis-of-goldilocks-thinking/#more-38990

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  Engelskans ”trillion” motsvaras av vårt billjon.

  Engelska: million, billion, trillion,…
  Svenska: miljon, miljard, billjon, biljard, triljon

  Hur som haver mycket pengar.

 2. 1 trillion på engelska är 1.000.000.000.000 motsvarande 1 biljon på svenska.
  1 billion på engelska är 1.000.000.000 motsvarande 1 miljard på svenska
  1 triljon på svenska är 10**18 eller 1.000.000.000.000.000.000

  Så Ingemar – se över inlägget

 3. Sören G

  Det som skrämmer mig är politikernas inkompetens (och deras rådgivare). En verklig och inte osannolik katastrof är om ett vulkanutbrott som det som inträffade på Tambora 1815. 1816 kallas för ”året utan sommar”. Det skulle bli omfattande missväxt främst i våra nordliga länder. – Och det har vi ingen beredskap för. Det finns inte ett beredskapslager som skulle kunna hålla befolkningen vid liv så lång tid som skulle behövas. Ett beredskapslager som räcker ett år är förmodligen nödvändigt.

 4. Michael E

  Ingemar, du har helt rätt i vad du skriver och jag kan tillägga vad den tidigare nobelpristagaren William Nordhaus säger och som Björn Lomborg återgett i en artikel i Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/u-n-ignores-economics-of-climate-1539125496.

  Nordhaus påpekar att IPCC kraftigt underskattar kostnaderna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 C över pre industriella nivåer. Modellerna visar att all förbränning av fossila bränslen skulle behöva upphöra inom 4 år för att nå 1,5 C målet, detta i en värld där ungefär 80% av den energi vi använder kommer från fossila bränslen. Bara att försöka nå en reduktion av koldioxidemissionerna som är 1% av vad som enligt modellerna skulle vara nödvändigt för att nå 1,5 C målet skulle kosta mellan 1 till 2 biljoner (10^12) USD per år.

  Då ska man komma ihåg att i AR5, den senaste kompletta rapporten från IPCC så uppskattas de globala kostnaderna till 0,2% mellan 2% av den globala BNP’n om man inom de kommande 60 åren inte gör något för att reducera koldioxidutsläppen, en skattning vars överdrifter avseende kostnader det finns all anledning att ifrågasätta. Dock även om vi sväljer dessa överdrifter så ger en enkel kostnads och konsekvensanalys därför direkt vid handen att dramatiska reduktioner av användningen av fossila bränslen inte är ekonomiskt försvarbar.

  Det är alltså precis som du säger, ”It ain’t gonna happen!”.

 5. Sören F

  Om 2,4 trillions är 2.5% av global GDP så är det väl den de ca 100 trillions som t ex här: https://www.statista.com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/ betecknas hundra tusen billions = hundra tusen miljarder USD. 2.4 biljoner (10^12) på svenska alltså.

 6. kent flood

  kan någon reda ut detta:
  du skriver 2,4 Triljoner (10 12 ?) US dollar per år.
  men Triljoner är ett svenskt uttryck och menas 10 18.
  jag gissar att det skulle stå Trillion som är det amerikanska uttrycket för 10 12

  så här:
  6 9 12 18
  SE Miljon Miljard Biljon Triljon
  US Million Billion Trillion Quintillion

  rätta mig om jag har fel. föreslår att man alltid uttrycker sig med potenser
  när man kommer till dessa tal. (fast jag vet inte hur man skriver potenser på mitt tangentbord.)

 7. Ingemar Nordin

  OK, OK. Jag ändrar till den svenska beteckningen. Utom i citatet förstås.

 8. pt

  Vi kan hålla på och skriva hur länge som helst på denna blogg om hur dyrt det blir och hur fel IPCC har, men så länge vi inte kan övertyga makthavare, press mm. kommer regeringar (vilka de än blir) att fortsätta att köra Sverige i botten, bara för att vi skall visa oss duktiga utan att det gör ett dyft ”för att rädda klotet”. Vi måste hitta några starka och välkända personligheter som kan hjälpa oss att bryta trenden och få tidningar mm. att öppna för vetenskapliga debatter.

 9. Sören G

  Hoppet om att bryta medias och politikernas klimatvansinne finns inte i Sverige. Först när klimathotsbluffen har fallit utomlands kan en omvärdering börja inträffa i Sverige.

 10. Sören G

  Vi som följer den här bloggen lär oss mer och mer för var dag. Och kunskapen sprider sig till en större allmänhet. Men med den massiva propaganda som klimathotslobbyisterna bedriver och så länge medierna agerar som de gör så är det kört.

 11. Alvar Nyrén

  Vi kan väl också räkna på vad det kommer att kosta i nya värmeanläggningar, kärnkraftinvesteringar, lidande osv om/när det hela vänder ner mera rejält framöver. Och vad de onödiga kostnaderna till ingen nytta blivit osv osv . Förefaller mer välbetänkt och nyttigt i mina ögon!?

 12. Lars Cornell

  Jag är förvånad över att ingen nämnt förlust av den nytta som mer koldioxid innebär.
  Ökningen från 300 till 400 ppm har medfört en ökad fotosyntes som för svenskt lant- och skogsbruk kan beräknas till 35 miljarder kr varje år.
  Motsvarande för hela världen borde bli minst 2 biljoner [svensk beteckning = 2 * 10^12] USD varje år.
  Det måste också in i kalkylen och det kommer främst att drabba de fattiga.

 13. Robert N.

  Förutom de miljoners miljarder som omställningen – som vissa förespråkar – kommer att kosta så måste de ta höjd för de kostnader som kommer av att de lyckas skruva på klimattermostaten och fått ett kallare klimat.
  Lilla istidens klimat blir dyrbart för länder som vårt.
  Nä, jag föredrar nog hellre det klimat som vi har.
  Men risken är att – utan de miljoners miljarder – vi ändå hamnar i ett kallare klimat då vi människor inte kan styra de stora skeende som påverkar jorden.
  Jetströmmarna har varit gynnsamma för oss i vårt land den senaste veckan men det ska tydligen bli ett slut på det till kommande vecka.
  Kl. 22.30 lördag kväll den 13/10 hade vi +16,0 grader trots stjärnklar himmel.
  Helt fantastiskt….

 14. Björn

  Robert N [13]; Se min kommentar [33,34] till Frej i gårdagens öppen tråd, den passar in här. Vi går mot en mindre istid tveklöst.

 15. claes lindskog

  Hej,
  Så vitt jag har mig bekant är systemet med miljon (10exp6), biljon (10exp12), triljon (10exp18) etc inte enbart svenskt utan ganska pan-europeiskt. Miljard och ”biljard” är nog mer lokala svenska varianter.
  Noteras kan att även Storbritannien tills på 1970 (?) använde det europeiska systemet men bytte till det amerikanska och ologiska systemet miljon (10exp6), biljon (10exp9) och triljon (10exp12) där man speciellt i ordet biljon förgäves letar efter kopplingen till bi (två) i antalet nollor.

 16. Håkan Bergman

  claes lindskog #15

  Bagatellartat kan man tycka, men vi kan inte heller komma överens om tusenavskiljare, decimalkomma eller decimalpunkt, millimetrar och metrar eller tummar och fötter, km eller miles, Fahrenheit eller Celsius eller Kelvin osv osv…
  Men om planetens framtida medeltemperatur råder konsensus?

 17. Lars Cornell

  #14 Björn. Vad menar du?
  ”mindre istid tveklöst.” = tid med mindre is.
  Kanske menar du en liten tid med mer is?

 18. Allan Forsling

  Gigantiska pengar- vad vi än benämner det. Och det är de fattigaste och sjukaste i världen som får lida får detta vansinne. Huvudansvarig för detta brott mot mänskligheten är FN. Den organisation som ska skydda just dessa grupper.

 19. tty

  I norra Sverige har det blivit ca 2 grader varmare sedan början av 1800-talet (uppvärmining började ju långt före 1850, för att inte tala om 1950, då koldioxidhalten började stiga):

  http://www.homogenisation.org/files/private/WG1/Bibliography/Applications/Applications%20(K-O)/KLINGJBERG_and_MOBERG_2003.pdf

  Jag tror det blir ganska svårt att påvisa att en halv grad till skulle leda till katastrof. Det var ytterligare ett par grader varmare där i början av den här mellanistiden:

  https://www.researchgate.net/publication/324991910_Further_Details_on_Holocene_Treeline_GlacierIce_Patch_and_Climate_History_in_Swedish_Lapland

  Och ytterligare litet varmare under den förra mellanistiden:

  https://www.nature.com/articles/s41467-018-05314-1

  Och inga katastrofer inträffade.

 20. LarsF

  Det var ju medan felaktig uppgift om Kiruna var i omlopp jag mailade SR om vad som skett vid denna astronomiska uppvärmning – dubbelt mot riskzoon för hela planeten?
  – hade massdöd mikroorganismer inträtt
  – hade jordbruket störts av detta
  – hade mångfalden utraderats

  Jag menar, något måste ju spontant ha observerats – men nej, de sväljer bara vilken skrämselretorik som helst – climate gate xxx. Det är uppenbart rädda människor vi har att göra med – ledda av Lövin.

  De har slutat använda sunt förnuft
  – vad står det i forskarrapporten?????
  – men forskning visar ju!!!!
  Prognoser många decennier, 50 år och 100 år in i framtiden som de blint tror visar korrekt!

  Det jag varit inne på – att kolla hur stor del av planetens befolkning som aktivt måste värma sin bostad åtminstone delar av året. De vinner ju högre global medeltemperatur om de medför mindre uppvärmning – och mindre kolförbränning och vet inte allt.

  Nej – de skenar i vild gallop mot avgrunden som just en rädd häst gör….och inte vill vi ha sådana beslutfattare i alla fall – bort med dom ur riksdagen, tack.

 21. tty

  #20

  Nu vat det ju åtminstone sommartid faktiskt (drygt) tre grader varmare i Lappland under den postglaciala värmetiden utan att något särskilt anmärkningsvärt tycks ha hänt. Ja det vill säga det växte ju tall, gran och björk där det är glaciärer idag, vilket kanske några anser vara en katastrof. Från ”abstract” från Leif Kullmans senaste artikel:

  ”The main focus was on the forefields of the glacier Tärnaglaciären in southern Swedish Lapland (1470-1245 m a.s.l.). Altogether seven megafossils were found and radio-carbon dated (4 Betula, 2 Pinus and 1 Picea). Betula and Pinus range in age between 9435 and 6665 cal. yr BP. The most remarkable discovery was a cone of Picea abies, contained in an outwash peat cake, dating 11200 cal. yr BP. The peat cake also contained common boreal ground cover vascular plant species and bryophytes. All recovered tree specimens originate from exceptionally high elevations, about 600-700 m atop of modern treeline positions. This implies, corrected for land uplift, summer temperatures, at least 3.6 °C higher than present-day standards.”

 22. tty

  #20

  Nu var det ju åtminstone sommartid faktiskt (drygt) tre grader varmare i Lappland under den postglaciala värmetiden utan att något särskilt anmärkningsvärt tycks ha hänt. Ja det vill säga det växte ju tall, gran och björk där det är glaciärer idag, vilket kanske några anser vara en katastrof. Från ”abstract” från Leif Kullmans senaste artikel:

  ”The main focus was on the forefields of the glacier Tärnaglaciären in southern Swedish Lapland (1470-1245 m a.s.l.). Altogether seven megafossils were found and radio-carbon dated (4 Betula, 2 Pinus and 1 Picea). Betula and Pinus range in age between 9435 and 6665 cal. yr BP. The most remarkable discovery was a cone of Picea abies, contained in an outwash peat cake, dating 11200 cal. yr BP. The peat cake also contained common boreal ground cover vascular plant species and bryophytes. All recovered tree specimens originate from exceptionally high elevations, about 600-700 m atop of modern treeline positions. This implies, corrected for land uplift, summer temperatures, at least 3.6 °C higher than present-day standards.”

 23. Ulf

  Allt kokar ner till en sak. Är folk tillräckligt korkade för att tro att en halv grad gör skillnad?
  Att folk inte fattar att detta kostar enorma pengar är som vanligt en självklarhet. Att detta aldrig problematiseras i media är iofs en ursäkt för folk som aldrig orkar söka egen information.

 24. Robert N.

  Det var bättre (varmare) förr.
  Dagens topptemperaturer i Norrland blev:
  Torpshammar 21,7 °C
  Delsbo 21,7 °C
  Men rekordet för Norrland satt för 45 år sedan.
  22,6° Gävle den 4 oktober 1973

 25. Lars Kamél

  Det finns väl ändå inte en möjlighet i världen att effekterna av klimatförändringar kommer att kosta i närheten av 2,4 biljoner US dollar per år? Mänskligheten ska alltså satsa astronomiska summor för att undvika effekter som kostar mycket mindre? Och det dessutom under förutsättning att växthusgasutsläpp leder till enorma klimatförändringar, vilket ingenting av det som har hänt de senaste 200 åren tyder på.
  Jag har börjat läsa denna nya IPCC-rapport, SR15. Och insåg snabbt att den många gånger motsäger vad tidigare IPCC-rapporter har påstått. Vilket skulle ha varit befogat om det funnes vetenskapliga resultat som stödjer förändringarna. Men det gör det ju inte. SR15 är mer alarmistisk än AR5, men klimatforskningen de senaste åren har snarare gått åt andra hållet. Allt mer tyder till exempel på att klimatkänsligheten är lägre än vad som anges i AR5.
  Ett exempel: AR5 anger att mänskligheten har stått för det mesta (vilket kanske betyder 50-100 %) av den globala uppvärmningen efter 1950. SR15 hävdar däremot att mänskligheten har stått för 1,0 graders uppvärmning sedan förindustriell tid, vilket där definieras som 1850-1900. Den totala globala uppvärmningen sedan dess ges till 0,87 grader. Bägge siffrorna har felmarginaler, men tydligen anser IPCC nu att mänskligheten har stått för ungefär 100 %, eller lite mer, av den globala uppvärmningen sedan 1800-talet. I stället för 50-100 % av uppvärmningen sedan 1950.
  Det är faktiskt inte vetenskap, utan ett tämligen vettlöst påstående!

 26. Ulf

  Frågan är nu hur låg temperatur man kan hota med och folk tror på detta? En halv grads skillnad är i min värld löjeväckande att hota med jordens undergång, men tydligen inte för media.
  Allteftersom uppvärmningen inte hänger med modellerna måste man sänka hottemperaturen. Det blir spännande att se på vilken nivå media och politiker reagerar. När man hotar med 0,3 grader? Eller 0,1 grader eller -0,2 grader?
  1989 hotade man med 1 till 9 grader uppskattat av konservativa bedömare. Jag menar 7-8 grader ja då känns det lite otäckt om man lyssnar på scharlataner men en halv grad? Lite som att gå till en spåman som säger att nästa vecka får du en sticka i foten, hur rädd blir man då?

 27. jensen

  Från dagens Sydsvenskan, kulturredaktionen:

  Klimatrapport . Under halva sidan med förskräcklig bild på efterdyningar av orkanen Michael
  ( dock ingen referens till t.ex. Galveston år 1900.)

  ” Få klimatkatastrofer är så visuella som efterdyningar till en orkan.
  Detta är resultatet av en grads uppvärmning.
  De små önationerna fick i Paris genom kravet att uppvärmningen skall hållas under 1.5 C.
  Uppvärmning på 2 C innebär folkmord. I Köpenhamn kom världens ledare överens om att hålla
  uppvärmningen under 2 C som ett politiskt beslut.
  Den aktuella IPCC- rapporten visar på att ½ C gör enorm skillnad och skiljer liv från död för miljoner
  människor.
  En uppvärmning på 2 C jämfört med 1,5 C betyder mer orkaner och översvämningar.Dödar koraller.
  Högre havsnivåer, som kommer att lägga hela städer under havsytan.
  Den enda gradens uppvärmning ledde även till årets extrema värmekupol.
  De fruktade tröskeleffekterna kan få uppvärmningen att löpa amok och slita sig från mänsklig kontroll.
  Man lutar sig på att Geo-engineering, klimat-manipulation, av planetens klimatsystem skall reglera ned
  värmen.
  Vi har 12 år på oss att vända trenden och inom ett par år måste beslutas att inte ta upp fossila bränslen.
  Den mänskliga civilisationen har aldrig gett sig in på så farligt territorium. ”

  Undertecknads fundering: Ja, man vet, VET!, tydligen mycket, spec om framtiden.
  Undrar hur många stackars individer, som drabbas av klimat-ångest av dylik artikel.

 28. Johan M

  #15 claes lindskog

  ”…där man speciellt i ordet biljon förgäves letar efter kopplingen till bi (två) i antalet nollor.”

  Skillnaden är bara om man har tusen eller miljon som bas:

  I Sverige och Frankrike, Spanien, Tysklan …

  1.000.000^1 = miljon 1.000 * miljon = miljard
  1.000.000^2 = biljon 1.000 * biljon = biljard
  1.000.000^3 = triljon 1.000 * triljon = triljard

  I UK, USA mfl:
  1.000^1 * 1.000 = million
  1.000^2 * 1.000 = billion
  1.000^3 * 1.000 = trillion

  Long vs Short scales
  https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales#Using_neither

 29. Gunnar E

  ”26”
  ” När man hotar med 0,3 grader? Eller 0,1 grader eller -0,2 grader?”
  Det vore väl kul om ngn hotar med negativ förändring.

 30. Ulf

  Svar 29

  Med alla idiotier som skrivs just nu i tidningarna, se exempelvis nr 27 där journalisten i princip påstår att orkaner inte fanns innan uppvärmningen, så är förstås en varning för att temperaturen inte minskar tillräckligt snabbt fullt möjligt i klimatkyrkan.

  Klimathotarnas varningar kommer naturligtvis att fortsätta ända in i kaklet. De känner förstås inga temperaturbegränsningar. Frågan är snarare när slutar folk lita på dem? Kanske går gränsen vid minusgrader men det är förstås inte säkert. Kan man skrämma folk med en halv grad fungerar det säkert vid minusgrader också. ”Det minskar inte tillräckligt snabbt”.

 31. Håkan Bergman

  Skönt att det finns några kulturgiganter som tänker självständigt.

  https://youtu.be/Ac8OOeaIgFo?t=1185

 32. Som jag sagt tidigare – vi måste anmäla de som säljer klimat-fixarprodukter, lösnummer, program och nyheter baserat på lögner till konsumentverket.
  Läs deras beskrivning om vad som kan anmälas. Det är olagligt att göra falsk reklam eller ljuga om en produkt.
  IPCC har varit med och gjort ett antal värdelösa klimatprodukter som de säljer med falsk marknadsföring i hela världen. Deras agenter i detta landet behöver stoppas precis som all annan bluffverksamhet.
  EU har ju varit otroligt nitiska när det gäller att stoppa det dom anser vara oseriösa banker, försäkringsombud och tillika bolag.

 33. tty

  En liknelse att tänka på när det blir diskussion om effekten av en halv grads klimatförändring.

  Temperaturen sjunker i genomsnitt ca 0,6 grader per hundra meter.

  En halv grad är alltså mindre än hälften av klimatskillnaden mellan bottenvåningen och översta våningen i Turning Torso.

 34. Gunnar E

  ”30”
  Ja, jo, Jag håller med.
  Dock,med den förmåga alarmsidan har visat vore det ändå en höjdare om de försökte skrämmas med en negativ FÖRÄNDRING.
  DVS oavsett riktning.

 35. Johan M

  #31 Håkan Bergman

  Har man Dilberts skapare på in sida vet man att man är på rätt spår!

 36. Arne

  En sak som är väldigt tröttsamt är när man råkar läsa kommentarsfält på FB om detta.
  Där alla möjliga människor faktiskt inbillar sig att ”nu när omställningen måste ske” eller ”Om man inte förstår allvaret i det här nu så borde man spärras in”…. De tror verkligen på allvar att det går att ställa om allt och att det ska gå snabbt och smidigt. Huvudsaken är att de som bor i stan kan fortsätta att gå på restaurang o äta gott, sen kan resten av Sverige bara självdö.
  Hörde förresten att några bekanta ondgjorde sig över de myckna transporterna av kogödsel till en ekologisk gård i länet. Att det inte var klokt för miljön att alla dessa traktortransporter körde kors o tvärs för att hämta gödsel till åkrarna. Samma personer kan sedan däremot sätta sig i sin husbil och köra upp till Nordnorge för att semestra. Då var transporten inget problem. Det är ju semester för bövelen! Ungefär så här agerar de flesta i Sverige. ”Om bara jag får göra som jag brukar så ska alla andra dra ner på sitt. Så det så”

 37. Kjell Lindmark

  #29 Gunnar E

  Det har redan gjorts, under 1970 talet. Då varnade den samlade forskarvärlden att vi var på god väg in i en ny istid. Medeltemperaturerna hade då fallit stadigt sedan 1940. Kommer själv i håg det när jag gick i skolan då pratade vi om detta hot om en annalkande istid.
  Se här:
  https://www.youtube.com/watch?v=3qxQ7Bw7wbw&t=9s

 38. Kjell Lindmark

  Det ser ut att handla om att knäcka den ekonomiska ryggraden i första hand på västvärlden. Det för med sig att de växande ekonomierna i öster slutar att växa, planar ut och minskar. Då lär globalisterna se sin chans att ur detta kaos implementera sin efterlängtade världsregering för att lösa problemen. Vi ska ekonomiskt knäckas till underkastelse för globalisternas vilja. Dessa extremt stora satsningar på ett icke problem leder ofelbart till att hela det uppbyggda välfärdssystemen kommer att kollapsa.

  Man har bråttom nu, de observerbara temperaturerna motsvarar inte IPCC:s modeller och förutsägelser varför man är tvungen att sänka målet till 1,5 grader. Vi kommer sannolikt inte att nå det målet med mindre att man återigen börjar massera sina data ännu hårdare än hittills. Brådskan kan även ses i ljuset av att solforskarna konstaterat att solen är på väg in i ett sovlägen med minskad solaktivitet vilket historiskt har medfört lägre temperaturer. Den trenden är tydlig de senaste 30-40 åren då antalet solfläckar i toppen på varje 11 års solcykel stadigt minskar.

  Det gäller att smida medan järnet är varmt, inom 10 år kommer vi säkerligen uppleva en stadig nedgång i medeltemperaturerna då allt fler kommer att ifrågasätta IPCC och övriga klimathotsambassadörer. Sker det blir det mycket svårt att övertyga massorna och framförallt de nationella parlamentens politiker att insatser görs i enlighet med IPCC:s rekommendationer. Tiden är knapp och vi har väl tydligt märkt ett alltmer uppskruvat tempo i propagandan för CO2 farlighet.

 39. Christer Löfström

  #27 jensen
  Artikeln i Sydsvenskan skriven av Shora Esmailian.
  https://shoraesmailian.com/uraskan/

  #10 Sören G
  ”Vi som följer den här bloggen lär oss mer och mer för var dag”
  Vad lärde du dig av kärnkraftrapporten från Svenska Kraftnät?

  Ingemar Nordin.
  Varför skriver du aldrig om Svenskt Näringslivs argumentering för ny svensk kärnkraft motiverat me klimathot?

  ”Rapporten tydliggör också behovet av att hålla alla dörrar till klimatneutrala teknologier öppna. Kärnkraft, såväl som förnybart och annan ny teknik behövs”

  https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/svenska-foretag-viktiga-for-att-na-klimatmal_721264.html

 40. Ann lh

  En av MPs EUparlamentariker, Bodil Valero bjuder på dagens ”ser du inte bjälken i ditt eget öga”. Hon skriver under debatt i GP ”Sverige är inte immunt mot totalitära krafter”. Nej tyvärr! Som miljöpartist lobbar hon för klimathotsfrågan med FNs mål om Global Governance med och allt vad det innebär.
  Hittills har det visat sig att endast ett parti av åtta eller hur man räknar är immunt mot dessa totalitära krafterna, med ”de få inte vara med deras syförening mer” …
  Nils Lundgrens gästkolumnister ”Ett problem med förtroende”, är intressant. Bl.a. skriver han att ”åsikten att folket har fel är helt legitim i en demokrati, men då ska man bilda opinion, inte försöka hindra bildandet av nya partier”. Läsvärd! Just in time.

 41. Ingvar i Las Palmas

  Benämningen av stora tal är mycket förvirrande.och skiljer sig åt
  Framför allt så skiljer sig benämningarna i Sverige, USA och England.
  Här är en länk
  https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_large_numbers
  Så man får se upp med översättning till Svenska
  USA Trillion -> SE Bilion
  SE Triljon -> UK -> Trillion USA -> Quintillion
  För att nämna några exempel
  Det verkar dock som England börjar ändra till samma som USA

  Det v6kitiga är att man kan inte använda benämningarna från USA och England i en svens text.
  Tex
  UK USA ”Billion” är Miljard på svenska
  En svensk Biljon är Trillion USA och England.
  O
  m jag nu läst av länken korrekt

 42. jensen

  Vad har Maria Sunér Fleming för vetenskaplig bakgrund inom klimatologi? , eftersom är klimatexpert.

 43. Ingemar Nordin

  Christer L #39,

  ”Ingemar Nordin.
  Varför skriver du aldrig om Svenskt Näringslivs argumentering för ny svensk kärnkraft motiverat me klimathot?”

  Jag har skrivit massor om hur Svenskt Näringsliv skriver under på klimatpolitiken, hur de älskar koldioxidskatter och hur de alla ställer upp på regeringens politik. Att de även nämner kärnkraft ser jag som en bisak eftersom det bara är ett bland många medel som de nämner för att minska koldioxidhalten. Och, som sagt, det mesta handlar om hur de vill hjälpa regeringen att höja skatterna på koldioxid.

  Men din konspirationstolkning av detta är ganska förbluffande; att allt deras ryggdunkande, mesighet och underdånighet inför klimathotet skulle vara en dold propaganda för kärnkraft.

  Själv tycker jag att ny kärnkraft vore en bra sak, inte minst om man satsar på briedertekniken som kan ta hand om det gamla kärnavfallet. Men jag ser inget om denna oerhört viktiga (som jag ser det) sak i deras yttranden. Varför? Är de kanske rädda för att stöta sig med MP och C?

  Nej, jag tror att den politiska opportunismen (och de vinster man kan göra på att vara det) är viktigare än allt annat. Det var länge sedan Svenskt Näringsliv faktiskt satte ned foten och försökte vända opinionen.

 44. Gunnar E

  ”37”
  HiHi, Kul att vi så kan tala förbi varann.
  Jag är inte omedveten om istidshotet på 70-talet.
  Det jag spånade på var att någon skulle försöka hota med en ÄNDRING med minustecken, dvs mindre än noll.

 45. Bert Nilsson

  Och jag som trodde att biljard är ett kulspel…

 46. Håkan Bergman

  Gunnar E #44

  Enklaste lösningen är väl att införa enheten NyKelvin, där en NyKelvin definieras som K*2 . Sen uppräknar sanningsministeriet värdet på en NyKelvin utifrån nåt lämpligt index årligen.

 47. ces

  Svenskt Näringsliv förstår inte ens skillnaden mellan överenskommelse och avtal och skriver om Paris-avtalet. Att journalister inte förstår skillnaden är inte förvånande men i näringslivet är det ganska nödvändigt att kunna skilja på begreppen.

 48. Kjell Lindmark

  #44 Gunnar E

  Ha ha, ja jag förstod det, men för att nya läsare ska få chansen att se det också.

 49. Kjell Lindmark

  Sverige behöver och kommer att behöva mer kärnkraft än det vi har idag. KK svara för ca 40% av behovet och vattenkraften för ytterligare 40%. Resten fördelar sig på kraftvärmeverk och vind-el. Vindsnurrorna gav häromåret 17% av behovet och för varje vindsnurra som byggs behövs backupkraft när det är stiltje. I december i år är det planerat att släcka en reaktor till, den här gången i Ringhals. Nästa år i december är det dags för ytterligare en reaktor även den i Ringhals att släckas. El priserna kommer att gå upp i och med att vi då lär drabbas av elbrist när det inte blåser tillräckligt. En kall vinter med ett envist högtryck som brukar innebära rejäl kyla i kombination med svaga eller inga vindar alls kommer att ställa det hela på sin spets.

  Vi behöver ny kärnteknik som möjliggör användandet av utbränt kärnbränsle som skull räck mycket länge. Det utbrända bränslet är ingalunda utbränt, endast 0,7% av det klyvbara materialet är förbrukat resten är så sprucket att det inte längre går att använda. I de nya reaktorerna kan hela 80% av det klyvbara materialet användas vilket även ger en mycket kortare slutförvaringstid på 300år.

  Det är just där pengarna borde satsas istället för på vindsnurror och elcyklar för att säkra vår framtida energiförsörjning och inte minst förbruka det radioaktiva avfallsberget.

  Det våra folkvalda pysslar med är plakatpolitik till ingen nytta, tvärtom. Det är för mig en gåta hur man kan välja att satsa på vindkraft med den uttalade meningen att vi måste ”ställa om” till fossilfritt. Mig veterligen är vår elproduktion annat än ytterst marginellt beroende av fossila bränslen. Kärnkraft och vattenkraft släpper inte ut de mängder med CO2 man försöker påskina. Elproduktionen är redan innan vindkraften kom på tal i princip fri från utsläpp. Så varför denna omställning?

 50. femman

  Dagens tema är kostnader, Dock är kostnader ett svårt begrepp detta då pengar inte försvinner utan snarare byter ficka. Kan tänka mig att både väderpär rockström al-gore osv skrattar hela vägen till banken. Så där ser jag problemet för oss det finns massor av pengar att hämta på klimathotet som forskare skatter politiker företag osv.
  Men finns det några slantar för motsatsen. Tex tror jag inte att KU blir särskilt rik på denna blogg snarare tvärtom. Så jag har svårt att tro att bloggar som denna oavsett hur bra dom är kan förändra världen i alla fall på kort sikt. Dock tycker jag inte man ska underskatta dom tusentals människor man når. Som kanske slipper klimatångest eller åtminstone sår ett frö till tvivel. Så underskatta inte bloggen även om den inte förändrar världen för stunden.

  https://www.expressen.se/nyheter/trump-om-klimatforskare-stor-politisk-agenda/

 51. Lars Cornell

  #50 femman.
  Jodå, pengar kan försvinna. Se tex på Gobigas med sina två miljarder kr i konkursen. De miljarderna gav visserligen arbete, men själva investeringen blev värdelös (vilket man borde förutsett från början). Det innebär att arbete för två miljarder kr blev till ingen nytta. De kunde i stället ha satsats på något som blivit värdefullt, kärnkraft som kan utnyttja förrådet i Oskarshamn tex.

 52. Ingemar Nordin

  femman #50,

  Jag tror förstås också att KU spelar en roll. Jag vet att vi har flera tusentals läsare per dag och endast ett fåtal (ni) som kommenterar. Jag vet också att det finns riksdagsmän och kvinnor som är skeptiska till den förda klimatpolitiken, och även till domedagsprofetiorna. De flesta måste dock ligga lågt med sin skepticism. D ejag känner till befinner sig inom den borgerliga delen av skalan: M, KD och SD. Men jag är rätt säker på att det finns skeptiker även inom FP och S. Kanske t.o.m. bland centerpartister, MP:are och Vänstern. Men partipiskan viner obarmhärtigt.

  Det sätt som exempelvis Anders Wijkman fåt fram en klimatalarmistisk politik inom EU är inget konstigt: Nätverkande. Om jag minns rätt så satt Wijkman med i minst sex klimatalarmistiska nätverk med olika ingångar till EU. Se bilden i https://www.klimatupplysningen.se/2012/12/16/ordo-ab-chao/ .

  Hur skulle det vara om alla klimathotsskeptiker inom alla partier skapar egna nätverk? Det är faktiskt inte förbjudet att umgås över partigränserna.. Men en samlad grupp med kunskap inom ämnet har mycket större chans att få igenom sina frågor än att individerna skall försöka vända den tröga partistrukturen.

  KUs roll är inte att vara partipolitisk utan bara att tillhandahålla information och kritik mot alla stolligheterna.

 53. Gunnar E

  ”46”
  Den var bra det väntar vi på med spänning.

  ”48”
  :o)

 54. Fredrik S

  Jensen #27

  Om vi är osäkra och funderar över klimatfrågor här i Sverige är det ju tur att vi har de fina kulturredaktionerna och deras journalister som även är tvärsäkra experter inom klimatforskning.

 55. Christer Löfström

  #43 Ingemar Nordin
  ”Men din konspirationstolkning av detta är ganska förbluffande; att allt deras ryggdunkande, mesighet och underdånighet inför klimathotet skulle vara en dold propaganda för kärnkraft”

  Du har sannolikt inte koll på vad som hänt i Sverige inom energiomvandling och miljö sedan valet 1976, då företrädare för näringslivet prioriterade att välta sossehelvetet, framför att förklara Fälldins kärnkraftmotstånd vara åt helvete.

  Det var feststämning måndagen efter valet. Nu skall vi tala Fälldin till rätta. En månad efter valet insåg man att Fälldin inte gick att prata med. Sedan dess letar näringslivet förtvivlat efter argument för ny kärnkraft. Klimathot är en viktig parameter i argumentationen.

  Stilbs kontakter med SD motverkades av näringslivet, så SD numera anser att det finns ett klimathot, och att i Sverige behövs mer kärnkraft av denna orsak.

  I Sverige är kärnkraft aldrig en bisak.
  Då kärnkraft är en så opinionsmässigt laddad fråga, talar näringslivet aldrig klarspråk.
  Dagen då någon tung representant för näringslivet motiverar stöd för kk motiverat med klimathot ligger inte så långt fram i tiden.

 56. Karl Eider

  #50 femman

  Pengar som byter ägare måste väl betecknas som förnybar ekonomi. Hållbart så det förslår. Klart Rockis skrattar.

 57. Gunnar Strandell

  Gunnar E #44
  Att fortsätta varna för klimatförändringar även om temperaturen sjunker är inte så långsökt när det gäller FN.

  FN-organet för att bekämpa ökenspridning, United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), finns ju kvar, trots att de flesta öknarna krymper.

  Johan Rockström har bytt från Sahel till klimatet och min prognos är att han hittar något annat att kämpa för. Jag blir glad om han tar vid där C. Northcote Parkinson slutade för de lagarna behöver en renässans.

  Länk:
  https://www.unccd.int/

 58. Sören G

  Det handlar väl inta bara om att pengar kastas bort i onödan. Det arbete som läggs ned på alla s.k. klimatåtgärder hade behövts på annat håll.

 59. Ulf

  Alltså vad gäller FN:s trovärdighet så vill jag bara påpeka att Saudiarabien är med och styr rådet för mänskliga rättigheter.
  Undrar om det föreligger förändringar vad gäller regler för vad man får syssla med på ambassader jag menar så Saudiarabien kan fortsätta gagna de mänskliga rättigheterna via FN.
  Kanske dags att börja om ifrån början med hela FN?

 60. Argus

  @#55 Näringsliv vs allmogen(?)

  Kan du gissa något namn? Som vill propagera för KK med klimathot som förevändning?

 61. LarsF

  Med tanke på att elbilar är lika lite förnybart som kärnkraft – litiumbatterier kontra uran – så framstår kärnkraft som något vi borde utveckla mer – inte avveckla.

  Såg siffror från 8 tillverkare elbilar – och samtliga hade specar att 8 år eller 16 000 mil – så var det 70% kapacitet kvar. Och batterikostnad är väl ännu största kostnaden i en elbil vad jag förstår. Ett amerikanskt tror det var Chrysler, minns inte – så var det 60% kvar bara.

  Jag menar – så dyra bilar – och så snabbt sjunkande andrahandsvärde – då man står inför så stor kostnad ganska fort. Så det gäller ju när man väljer märke och modell att man med marginal tar sig till jobbet osv och de ärenden man tänker sig ha den till.

  Och så skall man satsa – som det låter – att få laddstolpar precis överallt där folk parkerar sina elbilar????
  Låter inte klokt vad det måste kosta. Det finns ju så ofta dåligt med parkeringar till att börja med – och sedan hitta en med laddstolpe.

 62. Gunnar E

  ”57”
  OT
  Den gamle Parkinson ja. Det är märkligt att hans teser står sig så väl.
  Lite väl ”misantropt” , blev det nu i mina tankar.
  Jag lägger ned här.

 63. Gunnar E

  ”61”

  ”Torium” Inte Uran. Finns gott om och kommer fram i mängd när andra mineral grävs fram. Försöksanläggning i drift på 60-talet i Oak Ridge, USA, med framgång. Läste en rapport därifrån om att det skulle gå utmärkt med deras metod att blanda in ”kärnkraftsavfall”. Sök på Oak Ridge. och på Sorensen/Torium

 64. Christer Löfström

  #60
  Inget namn, men det kommer!
  I dag sker opinionsbildningen av organisationen Svenskt Näringsliv av den där ansvarige.
  Hon framför naturligtvis inte sin personliga åsikt.

  ”Rapporten tydliggör också behovet av att hålla alla dörrar till klimatneutrala teknologier öppna. KÄRNKRAFT, såväl som förnybart och annan ny teknik behövs”

 65. Håkan Bergman

  LarsF #61

  Försäljarsnack ska alltid skalas ner med minst en tredjedel. Sen tillkommer avdrag för snabbladdningar och alla häftiga accelerationer. Sen är tanken att eftersom vind och sol inte kan producera på efterfrågan så ska elnätet använda bilbatterierna för utjämning, hur många laddcykler kommer att försvinna där? Vem kommer vara villig att betala för en sex år gammal Tesla?