IPCC och bristen på neutralitet

IPCC bedriver ingen egen forskning utan de av länderna politiskt utsedda representanterna väljer vad som ska publiceras i rapporterna. Det görs alltså ett selektivt urval. Viss forskning tas med, annan väljs bort. Sen har vi den gråa sektorn med kopplingar till WWF. Hur WWF systematiskt infiltrerat IPCC kan du läsa här. En lista med 78 namn från IPCC finns också med.

I IPCC:s rapporter, som ska vara en sammanfattning av aktuell forskning, måste mycket väljas bort. Det får helt enkelt inte plats. Men är då IPCC neutralt? Annars kan ju IPCC helt enkelt välja de artiklar som stödjer AGW-uppfattningen och välja bort de skeptiska.

Här här den sanna historien om hur Chris Landsea avgick i protest från IPCC. Chris Landsea har deltagit i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) arbete under många år. I både 1995 och 2001 års rapporter från IPCC bidrog Chris Landsea till den vetenskapliga delen. Chris deltog också i arbetet med IPCC AR4 som kom ut 2007. 

Huvudfattaren till aktuellt IPCC kapitel – Kevin Trenberth – kallade till presskonferens och påstod att globala uppvärmningen hade orsakat ökad orkanaktivitet. Enligt Chris Landsea fanns ingen sådan vetenskaplig koppling. Chris Landsea, experten på orkaner, försökte kontakta Trenberth innan presskonferensen för att delge honom var forskningen stod. Trenberth, som inte har orkaner som sitt område, var inte intresserad. Presskonferensen ledde naturligtvis till stora rubriker om att växthuseffekten orsakar fler och starkare orkaner. Men det hela var falskt. Det finns ingen vetenskapligt bevisad samband mellan växthusgasutsläpp och någon ökad orkanaktivitet.

Du kan läsa Chris avskedsbrev i sin helhet här.

Jag kan personligen inte med god tro fortsätta att deltaga i en process som jag anser är motiverad av en förutbestämd dagordning och som är vetenskapligt osund. Eftersom ledningen på IPCC inte ser något fel i Kevin Trenberths agerande och behåller honom som huvudförfattare för AR4 har jag beslutat att inte längre deltaga i IPCC AR4.

IPCC utser själva sina huvudförfattare. Väljs de för att de är pålitliga mot saken – påvisa att ökad koldixiodhalt från människan leder till katastrofal uppvärmning? Kevin Trenberth är välmeriterad inom området klimat men inte specialiserad på orkaner.

Den som tror att IPCC är neutralt kan läsa dessa e-mail mellan Susan Solomon (SS), administrativt ansvarig för IPCC AR4 WG1, och Rachel Garthwaite (RG)- Royal Society:

RG: Thank you for calling last week and my apologies for having taken so long to get back to you. I am out of the office all of this week but wanted to reassure you that the Royal Society is still very keen to hold an event to showcase the WG1 report and we have taken your comments regarding the potential content of the meeting very seriously.

SS: thanks – I think it was very helpful.

RG: In terms of ensuring there are no climate sceptics present at the meeting, obviously this will be difficult to ensure if the meeting is open to members of the public.

SS: I didn’t say anything along these lines.   I fully expect some to be present in the audience.

RG: However we have no intention of inviting any known sceptics to the meeting, and certainly would not have invited representation on any discussion panel should we decide to have one.

SS:Yes, that is the point – they should not be invited to take the podium as speakers or panelists because that is simply not an appropriate representation of the state of understanding and uncertainty.  The public has been confused enough by one side says this, the other that.  This issue has gone far beyond that and this meeting should reflect that.

 

Huvudansvarig för IPCC vetenskapliga rapport – Susan Solomon -säger sig vilja hålla skeptiker utanför och de ska inte få yttra sig.

Källa

Professor Richard Lindzen deltog i IPCC:s arbete 2001 men avgick senare. Här är hans kommentar:

lindzen

It’s not 2,500 people offering their consensus, I participated in that. Each person who is an author writes one or two pages in conjunction with someone else. They travel around the world several times a year for several years to write it and the summary for policymakers has the input of a handful of scientists, but ultimately, it is written by representatives of governments, and of environmental organizations, each pushing their own agenda.”

Vaclav Klaus – Tjeckiens President:

klaus

 “It is not fair to refer to the UN panel as a group of scientists. The IPCC is not a scientific institution. It’s a political body, a sort of non-government organization of green flavour. It’s neither a forum of neutral scientists nor a balanced group of scientists. These people are politicized scientists, and UN bureaucrats, who arrive there with a one-sided opinion and a one-sided assignment.”

Både Lindzen och Klaus trycker på inflytandet miljöorganisationer fått på IPCC.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Notera vad som saknas i denna ”sanna” historia: varje referens till vad som skrevs om orkaner i IPCC rapport, trots att rubriken säger att det är IPCC det skall handla om! Borde inte nyckelfrågan då vara vad IPCC skrev snarare än vad Trenberth sa i ett föredrag? Nej, inte för dem som till varje pris vill smutskasta IPCC.
   
  Vad det handlar om är att Landsea försökte hindra Trenberth från att säga sin mening i en vid tillfället starkt debatterad fråga. Sorry Per, men även forskare som är anknutna till IPCC har rätt att ge uttryck för sin uppfattning.
   
  När Per sen hävdar att Trenberth inte har orkaner som sitt område tycker man han kunde besvärat sig med en snabb litteratursökning först. Trenberth har publicerat en hel del på området.

 2. Björn

  Ett mycket matnyttigt inlägg av Per! När skall världens politiker och massmedier inse att IPCC är en politiskt styrd organisation och inte ett vetenskapligt organ? Det måste snart komma ett officiellt avslöjande av detta pågående bedrägeri. Hela vår välfärd hänger på energifrågan som är så infiltrerad av osunt politiskt inflytande. WWF: s inflytande kan snarast ses som korruption där lobbyister och politiker går hand i hand med en dold agenda som styr mot ett lika dolt slutmål.
   

 3. Bengt Abelsson

  Thomas, detta har vi diskuterat tidgare:
  Landsea hade invändningar mot att Trenberth framträdde under IPCC-flagg innan kapitlet var skrivet:
  Att IPCC är en politisk skapelse med starka personsamband till diverse NGOs är vi väl överens om?

 4. Thomas

  Bengt, tycker du inte att, om det nu är sant, Trenberth presenterades som författare i IPCC vid ett föredrag han höll, inte är en väl tunn soppa att koka så mycket spik på?
   
  När ni sen väl lyckats avfärda IPCC med diverse abrovinker, kan ni gå vidare på listan:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

 5. Bengt Abelsson

  Jo – där är vi överens. Men det personliga priset att ropa att kejsaren är naken verkar stort, men minskande.
  Wikipedia är jättebra i de flesta fall, men mindre så i frågor som religion, politik och klimat: Conelly (?) blev som bekant avstängd. 
  God, öppen vetenskap, utan spindoktorer som ska sälja ett förpackat budskap vore fullt tillräckligt.
  Jag försökte följa diskussionerna på CA om sambandet temperatur – utgående strålning där reglerteknik och systemteori diskuterades av/med signaturen Bart – mycket intressant och borde vara väl värt att offra någon liten miljon på.
   
   
   

 6. Thomas # 4, Wikipedia måste väl ändå ses som en tredjehandsinformatör här. Vilka skriver och redigerar detta uppslagsord? Är källorna som det hänvisas till tillförlitliga? Med denna fråga menar jag inte bara forskningen bakom källorna utan även sidorna som det hänvisas till. Jag vet inte hur många gånger jag klickat på en länk till en källhänvisning bara för att få veta att sidan raderats eller ändrats så att det inte längre stämmer med vad som påstås på Wikipedia.
   
  Dessutom är det vetenskaplig åsikt (märk väl ordet ÅSIKT) det handlar om. Åsikter har väl ingen betydelse inom vetenskapen, oavsett på vilken sida om stängslet man står. Vad Lindzen TYCKER och vad Trenberth TYCKER betyder ingenting, det är vad dessa herrar presterar i form av vetenskapliga rapporter som borde betyda något.

 7. Thomas

  Bengt, jag vet inte om det var så du tänkte dig, men att du drar upp Connolleys avstängning som exempel på priset för att påpeka att kejseren är naken går egentligen bara att tolka på ett sätt. Nu vart han ju i och för sig avstängd för att han hamnade i ett editeringskrig med en grupp andra personer som även de vart avstängda, inte för att makthavarna på wikipedia hade åsikter om sakinnehållet i det han skrev.
   
  Carl, wikidedia står bara för en bekväm sammanställning. Om du tror den är missledande så får du väl kolla vidare. Och visst kan jag hålla med om att tyckande inte är lika mycket värt som vetenskapliga publikationer, men när jag påpekar det här, dvs att de som påstår sig ha avgörande argument mot AGW borde publicera dessa, får jag bara skäll. Det är ju så mycket enklare att tycka.
   
  Alla vi som inte har tillräckliga kunskaper att bedöma fakta i alla klimatforskningens specialområden har dessutom inte så mycket val annat än att i större eller mindre grad lita på vad de som har den professionella kunskapen säger. Att själv ta ställning utan kunskaper blir alldeles för lätt rent önsketänkande.

 8. Jan E M

  Är en klimatforskare inte trovärdig om han eller hon är medlem i WWF? 

  Googlesökning på namnen hittar man i de flesta fall personer med titel proffessor eller doktor och att de är verksamma med forskning, vid ett universitet, med miljö, klimat eller närliggande område.

 9. Bengt Abelsson

  I ett sammanhang där det finns mycket brus och liten signal är de statistiska färdigheterna av vitalt intresse.
  I Thomas länk ovan finns detta citat från American Statistical Association:
  ” Over the course of four assessment reports, a small number of statisticians have served as authors or reviewers. Although this involvement is encouraging, it does not represent the full range of statistical expertise available. ASA recommends that more statisticians should become part of the IPCC process. Such participation would be mutually beneficial to the assessment of climate change and its impacts and also to the statistical community.”
   
  Inte precis ett övertygande ”stöd”, men välformulerat, politiskt korrekt.
  Min fetning.

 10. Jan-Erik S.

  Appropå ingenting.

  Skrev följande nyss på UI: 
  ”Vad hjälper det att skriva något här inne?
  UI har ju till skillnad från TCS förbjudit avvikande åsikt.
  Finner därför UI som oseriös eftersom debatt tydligen är förbjuden här inne.”

  Vad tror Ni…kommer de att godkänna inlägget?
  Vad tror du Thomas?  

 11. Lejeune

  #8
  Man behöver inte vara hjärnkirurg för att räkna ut att det påverkar trovärdigheten negativt.

 12. Jan E M

  Det intressanta är väl inte om de är medlemmar utan om de är verksamma inom WWF eller någon annan miljörörelse, speciellt om de får betalt av dem för att göra en undersökning av något slag. 

 13. J-O

  Jan E M: ”Är en klimatforskare inte trovärdig om han eller hon är medlem i WWF? ”  

  Nu är ju dessa 78 ”IPCC forskare” lite mer än bara medlemmar i WWF… 

  Ständigt framförs hur än den ena än andra skeptiska klimatforskaren har kopplingar till olje/kolindustri eller ännu hellre är kreationister etc etc.  

  WWF är en miljöpolitisk organisation med egenintressen ( miljömål är också politik) och varför skall vi automatiskt sätta en sådan organisation över all kritik och misstankar ????

    Vi granskar alla andra men NGO i ELO-lobby drivs enbart av självuppoffrande ?  Pyttsan !

   Om du skulle finna 78 st forskare som knutit avtal med World Motor Sport Federation och nu återfanns i AR5 som huvudförfattare etc tror jag det skulle ylas å det grövsta.
  – med rätta förståss !

 14. Det går inte bra för Michael Mann i rätten
  http://co2insanity.com/2011/10/04/michael-%e2%80%98climategate%e2%80%99-mann-suffers-three-legal-blows-in-court-escapade/

 15. Inge

  OT Enligt Ny Teknik är grafen full av möjligheter. Nya snabbare transistorer, nya bättre solceller och nya bättre batterier (kondensatorer) inom 10 år. Grönt så det förslår. Alla nöjda!
  http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3276827.ece

 16. Slabadang

  Vi upplever ett paradigmskifte!

  Det handlar inte om klimathotet annat än som ett symptom och bevis på att folket allt mer tagit makten över media. När MSM skall konkurrera om ”sanningen” med nätet så förlorar de alla slag där de ägnar sig åt åsiktstyrning och ”think tank” paketerade budskap.

  TCS Newsmill Katja Berquists Politiskt inkorrekt mfl vittnar om den ravin som existerar mellan det styrda och kontrollerade ordet mot det fria.
  Nu har fler av MSMaktörerna valt att ytterligare distansera sig från folket genom att konstruera ett falskt alibi om ”näthatet” som ursäkt till att de journalister som agerar som agitatorer istället för att agera som journalister tappat sitt problemformuleringsmonopol och får saklig storstryk i kommentarsfälten. Det är naturligtvis demoraliserande för en journalist med ideologiska motiv och retorik konstruerad därefter att bli totalsågad av sina läsare.

  Klimatrapporteringen har bevisat hur stort glappet kan vara mellan den officiella lögnen och den verkliga sanningen. Effekterna av vår svenska ”dolda regering” blir synliga och att vi via nätet numer kan avslöja aktörerna sytematiken och omfattningen av den desinformation media har makt att sprida samt kanske viktigast av allt, hur diciplinerat samordnad den är.

  Att avslöja vilka de är som har makten över samordningen är att avlöja vilka dessa pressens politbyråmedlemmarna är och hur de samverkar. Det blir en granskning av de personliga nätverken bland pressens chefsredaktörer rekryteringar och politisk bakgrund såväl som affärsmässiga intressen.

  Granskningen av Lisa Marklunds ”Gömda” lockade fram ett antal tydligt samordnade aktörer som samfällt försökte begrava det M Antonsson grävt upp. Där den enkla sanningen var att Marklund tagit rygg på en teatralisk manipulativ martyr som med systematiska lögner och verklighetesförvanskningar betat av folk hon lyckats lura i samma takt som hon blev synad för att då flytta till ny ort eller nya offer och köra sitt teatraliska martyrskap inför. Socialassistenter och kvinnojourer avverkades i takt med att sanningen hann i kapp.

  Reaktionerna mot avslöjanden av Mia i Gömda avlöjade avståndet i ljusår mellan hur Marklund presenterat ”Mias” case och till den pinsamt banala sanningen. Lika aningslöst och med den nästintill gudadyrkan av Marklunds feminism försvarar de nu ”klimathotet”lika okritiskt. Janne Josefsson var den enda inom MSM som fattade vad sanningen var. Att granska feminismen var minst lika tabubelagt som att nu granska klimatprofeterna.

  Det är SAMMA personer då som nu som bestämmer vad vi skall få tycka och vad vi skall få veta om både ”Mia” och ”klimatet” eftersom de representerar en politisk agenda upprättad av de som stödjer den och med makt att kontrollera den. De kontrollerar oc´kså den media so är till för att granska dem själva.

  De verkliga skälen och urvalsprocesserna för hur tillsättande av chefsredaktörer och hur nätverket för vår styrande jornalistiska elit 
  fungerar är lika väl dolt som de dagliga överväganden som görs på våra nyhetsredaktioner. De kräver öppenhet av allt och alla medan de själva lever i en insynskyddad bunker.

  Det i allt sjunkande förtroendet för journlaister och jpournalismen kommer som ett brav på posten och är ett mycket tydligt bevis på en bransch i förtroende kris sedan länge. Uppgiftsglidningen från saklig rapportering och opartiska analysr har övergått till att undkomma med så mycket propaganda det bara går utan att bli direkt påkommen och gränsen för vad som inom kåren accepteras flyttas alltmer mot det extremt partiska och osakliga hållet.

  Att bemanna redaktioner med munviga lojala till speciella särintressen och ideologier är viktigt för parts och särintressena. Beväpnade med stora marknadsföringsbudgetar och reklamintäkter för MSM så står sig den demokratiska uppgiften MSM har haft sig allt svagare.

  Leve nätet och leve demokratin, leve det fria ordet och orädda människor som vågar uttrycka sin åsikter och värderingar fritt utan bekostnad av andras.

  IPCC är ett politiserat korrumperat missfoster och att inte våra folkvalda och journalister medvetena om vad vi redan förstått ställer upp för rätt och fel i denna fråga, gör att vi kan betygsätta dem i klump därefter. Moralen och värderingarna blir tydliga! Vore det ”fem myror är fler än fyra elefanter” så skulle brasse säga att politiker och journalisterna hör ihop. det är folket som ska bort!!

  SVTs demokratiska förräderi i frågan är så flagrant systematiskt metodiskt och långvarigt att de bevisat sig vara den fasad av public service den utger sig för att vara i verkligheten är en korrupt åsiktstryrare och indoktrineringmaskin. ”Granskingsnämnden” är ett ytterligare lager puts på fasaden och genskar inte systematiska bortt emot uppdraget utan endast enstaka för SVT isolerade ofarliga övertramp. Vi kan tacka ”klimathotet” i kombination med nätet  för att vi kunnat avslöja följa och förstå hur mediakorruptionen fungerar.

  Vi är allt fler som förstår att Sveriges demokrati inte är vad det officiellt ser ut att vara och att vi har behov an en fri press. Fri i från vad? är den fråga som behöver ställas och vässad till att vi ska ha en BEFRIAD press, befriad ifrån gatekeepers, agitatorer, korrupta ideologiska och affärsmässiga särintressen ,osaklighet partiskhet och annat beroende. En press som fokuserar på sitt demokraitska uppdrag och sin demokratiska funktion.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/30/n-tets-makt-skr-mmer-opinionsbildarna

  Vi utgör en del av denna makt som skrämmer ”opinionsbildarna” och är en i växande folkrörelse. Good on ya all !!

 17. Thomas

  Bengt #9, från samma rapport: ”The ASA endorses the IPCC conclusions”. Deras egen fetning eftersom de ansåg den meningen vara viktig. Allt du har att komma med är att på egen hand feta ett ord för att kunna omtolka vad de skriver.

 18. Slabadang #16: Fri kommunikation är ett gissel för alla som vill manipulera folket. Internet har blivit demokratins och sanningens främsta redskap. Frågan är varför politiker och MSM utvecklat denna symbios i Sverige? Vilken MSM vågar gå emot det politiskt korrekta vare sig det gäller klimatfrågan, genusidiotin, invandring? Finns säkert några fler PK-ämnen som jag missat. I genusfrågan är man möjligen ännu mer ute och cyklar än i klimatfrågan. 

 19. Thomas

  Per #18, ”Fri kommunikation är ett gissel för alla som vill manipulera folket.”
   
  Därför måste man få Trenberth att hålla käften, eller misstänkliggöra honom om det inte lyckades…

 20. Slabadang

  Thomas!

  Du och jag kan inte bo på samma planet dem saken är säker och bevisligen inte Trenberth heller Han SKA hålla käften om han är professionell och inte uttala sig om områden där han inte är det. Det är hans förbannade uppgift och skyldighet. Att behöva påtala detta är vad som är pinsamt. Nu sitter vi dessutom med facit i hand där observationern bevisar att han i sak var ute och cyklade och att Landsea hade rätt rent vetenskaplig och dessutom rätt i hur man måste uppföra sig om man jobbar med förtroendeuppdrag för att ta fram vetenskapligt beslutsunderlag för världens demokratier.

  Förstår du att jag ser dig som en försvinnande ”fire and forget” missil som en allt mindre prick i fjärran på väg mot blåförnekelsens svarta hål allt längre bort ifrån Tellus för varje kontakt. Du vet du får behålla dina Manns Connoleys Trenberths Bergströms Rummukainens Yperseles Sommervilles Briffas och Desslers helt för dig själv och tycka att de uppträder som vetenskapsmän. Det är helt okey bara jag slipper att tvingas dela samma brist på moral och etik.

 21. Slabadang

  Per W!

  Vi missade nog båda två den gemensamma lilla slasktratten för den pkististiska inkvisationen ”värdegrunderna”. En tratt så smal att allt av lite större substans faller utanför… du vet demokrati och sånt där tjafs! 🙂

 22. Thomas #19: Som vanligt försöker du blanda bort korten. Nu handlar artikeln om IPCC:s neutralitet eller snarare bristen på sådan. Trenberth kallade till presskonferens i IPCC:s namn och la fram junk science, dvs sådana påståenden som det inte fanns vetenskapliga belägg för. Ett av hundratals fall där IPCC inte är neutralt.

  Annars är det trevligt att du kommenterar här. Våra vetenskapliga argument måste tåla kritik. Sen kan man ha olika åsikter ibland – det är OK. Även dina åsikter – Thomas – är värda att lyssnas på. Du har en naturvetenskaplig bakgrund och du måste ju ändå lägga mycket av din tid (arbetstid?) på dina skeptiska inlägg.

 23. Thomas

  Slabadang ”Han SKA hålla käften om han är professionell och inte uttala sig om områden där han inte är det”.
   
  Stoppa bloggen! Slabadang har just bestämt att alla som inte är professionella skall hålla käften, vilket inkluderar samtliga här. Är du professionell Slbabadang, eller skall du föregå med gått exempel och hålla käften?
   
  Trenberth å andra sidan har som jag konstaterade publicerat en hel del om orkaner så han får uttala sig.

 24. Slabadang # 16

  Tack. Mycket bra skrivet.

  I bland dyker det dock upp små ljus av hopp i MSM…..
  Som Peter Kadhammars krönika i dagens Aftonbladet……
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article13727617.ab

 25. Per Welander #18
  >Frågan är varför politiker och MSM utvecklat denna symbios i Sverige?
  Sverige har alltid varit ett land som hyllat ”konsensus-idealet”. Ett arv från ”Saltsjöbadsandan”?

 26. Slabadang

  Thomas!

  Du nåste ha allvarliga problem med läsförståelsen.

 27. Alla: Ta det lugnt med personangrepp nu. Respektera andras åsikter så vi slipper moderera här.

 28. Christer Löfström

  Pablo Neruda i Canto Genral -Dikten Gunstlingarna.

  ”I tyranniets kompakta, blåsvarata
  ost vaknar
  en annan mask: favoriten.

  Det är den store ynkryggen, hyrd
  för att lovprisa de smutsiga händerna.
  Han är predikant eller journalist.


  Därför, folk, sök masken
  förr än någon annan, bryt sönder hans själ
  och må hans urpressade vätska,
  hans mörka, slemmiga materia
  vara den sista skriften,
  avskedet från ett bläck
  som vi skall stryka bort från jorden.

 29. RB

  Please, Thomas – Slabadang… Dra inte ner kommentarerna till råskäll, var sakliga och håll er till ämnet. Annars fortsätter kommentarsdelen att urarta vid ca 20 kommentarer… Jag är skeptisk, till IPCC, och även till skeptiker som går överstyr. Thomas’ åsikter delar jag oftast inte, därför gillar jag skarpt hans uthålliga deltagande i bloggen. En frisk fläkt i vårt svenska konsensusklimat, som är så utarmande och själsdödande! Håll ut, men håll stilen, Thomas (och Slabadang)… 

 30. Jan E M

  Lena Krantz #12
  J-O #13

  Nu verkar det inte som de flesta av de här personerna inte har så mycket med WWF att göra annat än att de är medlemmar. Forskningsanslagen får de från universiteten där de är anställda.

  Några av forskarna har dock anlitats av WWF. Det verkar mer vara så att WWF har anlitat forskarnas experthjälp för artiklar som pulicerats i deras tidskrifter.

 31. Slabadang

  RB!

  Det var han som börja! 🙂 Du har rätt det eskalerar alldeles för lätt!

 32. J-O

  Jan E M:  vanlig medlemmar … de har gått betydligt längre än så och anslutit sig till ”Climate Witness Scientific Advisory Panel” vilken drivs av WWF för att  ”heighten the public’s sense of urgency” genom att gömma propagandan bakom erkända forskare.  …..78 personer central i IPCC – namnen hittar du här:
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/10/01/78-names/ 

  Till råga på allt har Panchuri , trots kritik från IAC, inte för avsikt att ta bort författare som man själva erkänner kan vara jäviga för att de redan är utsedda för AR5 och man tycker sig inte kunna använda retroaktivitet.

  SÅ mycket var den vetenskapliga intigriteten värd !

  Kommentar modererad

 33. Thomas

  Det tog inte många inlägg från det att det manades till lugn tills J-O drämde till med nazianalogier…

 34. Jonny Fagerström

  #32 Inget mer sådant på denna blogg, tack

 35. ThomasJ

  It goes on and on, and on, and on…:

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/15/5f5398dd.pdf

  Dé é bra mycket värre än någon trott… Hört det förut, oder ? 😉

  Mvh/TJ

 36. L

  Helgeandsholmen är numera verklighetens Grönköping…

 37. ThomasJ

  L #36: För oss alla utanför båd tullar & smartness (enl. Batra…) vore det informativt med info rörande Helgeandsholmen & dess ’tyngd’ i verklighetens Grönköpings-samhälle vi (andra) lever i… Tack i 4hand… 😉

  Mvh/TJ

 38. Gunbo

  Helt OT, men jag tycker nästan synd om Jonas som gjort bort sig på Deltoid.
  Han har uppnått sitt mål om en låååång tråd (som vanligt), snart 1 200 ”postings”, men det han försöker övetrtyga om är inte särskilt övertygande:

  ”Jonas: But aerosols are indeed a ’negative feedbacks’ (according to the hypothesis)from the of burning fossil fuels”
  Svar: ”Earth to planet Jonas: a climatic feedback is a forcing that arises BECAUSE of increased atmospheric temperature. Fossil fuel-generated aerosols don’t get into the atmosphere because the atmosphere is getting warmer.”

  Ja, vad ska man säga? Stackars Jonas!

 39. ThomasJ

  #38: Korrektare vore; Stackars Gunbo!

  //TJ

 40. Gunbo #38

  Målet med att ge sig in i en debatt är inte alltid att övertyga dem man diskuterar med, speciellt inte om de inte är öppna för att våga se saker i ett annat ljus. Ibland är det dödfött från början men kan ändå vara intressant av flera skäl.

  Vi får hoppas att hans skinn på näsan är lika tjockt som det brukar!

  😉

 41. Per Welander

  ThomasJ: Reinfeldt och Alliansen har helt tappat kontakten med verkligheten. Det blir utvecklingsländerna som får rädda oss från denna soppa och hybris. Något nytt Kyoto blir det inte. EU sjunker allt djupare i den klimatpolitiska dyn. Ekonomisk går det inte särskillt bra heller. Är det så svårt för de ledande politikerna i EU att förstå att om ett land lånar för mycket får det problem? Eller är det med avsikt som blivande kaos skapas?

 42. Slabadang

  L

  Du menar ön där det stora hönshuset ligger?

 43. ThomasJ

  Per W. #41: Agree 100 med kontaktförlusten hos mr R & alliansen… vem har sett till att så skett…?
  Politikerna inom Sverige/EU har en, enbart en enda, styrande ’gen’ i sina tänlen och den är att bevara sin väl arvoderade positition i politokratins system. Personligen ger dessa högaktningsfullt ph**n i artän det hela leder till… vaddå 2050/2100??? Ingen av dagens amöbor i Bryssel/Stockholm eller varhän annan ort, bryr sig nada!

  Hur komma till rätta (vad nu det är..) med detta är en annan fråga…

  Go figure!  😀

  Mvh/TJ

 44. Gunbo

  Lena K #40,
  Ja, så brukar det vara, den som i leken går, den får leken tåla! Tycker ändå att det är synd om Jonas. Han tror ju att han är expert på det här och så får han rejält på käften! (Eller kanske jag är partisk p g a min duster med Jonas. Svårt att veta. får ta en funderare9

  ThomasJ #39, ja visst är det synd om mig som förstår att aerosoler inte är några ”negative feedbacks” utan närmare ”forcings”!

 45. Gunbo #38

  Jag har inte läst den långa tråden på Deltoid, men jag kan tänka mig att det gav mycket… och då menar jag mycket…

  Ibland kan diskussioner bli oändligt långa om man inte vet vem man bjudit in till diskussion.

  Jag fattar din ironi när du skriver att du ”tycker synd om Jonas”. Jag personligen ler bara igenkännande och tror att Jonas trivs. Kanske det kan bli något för Guiness rekordbok?

 46. Gunbo

  Uffeb #45,

  Bra att du fattade ironin!

 47. Slabadang

  Gunbo!

  uppmärksammar du Jonas citationstecken över ”feedbacks” så vet
  vi att Jonas har tillräcklig koll.

  Betydligt roligare är denna kölhalning.

  Chris O’Neill
  No, Newton’s law is somethinge else. Systems invovling mass/springs or pendulums, of course have to obey Newtons laws, but their behavior is not referred to as the laws themselves.

  No, it’s called Newton’s third law of motion

  That was a really really stupid remark, Chris. Because, I didn’t think you were going to join in on the nonsense-level many others here cannot rise from. If you remember it was ’Wow’ trying to identfy ’resonance’ as a positive feedback i a passive system. Well, which was nonsense as we all know now. But luminous b thought he’d give it a try anyway, and came up with the most fantastic drivel of ’input energies being increased or not’ and Galileo watching etc. And now cannot back track without making things even worse.
  But involving Newton, as a trump card!? What were you thinking, Chris? Now, from the likes as Wow, chek, Michael, Stu (and of course luminous) I would expect thinks like:

  Is the relevance that a patent idiot is now about to redefine Newton?

  I mean not only wrongly ascribing system behaviour as ’Newton’s third law’ but even calling it ”to redefine Newton”!?
  Is there no bottom level to what idiotic nonsense people where will try (often without any real knowledge at all) just because they so desperately want to fault me?
  Really? ’Conservation of energy and momentum’ ’gravity’ and now ’Newton’s third law’!?
  The whole Resonance-merry-go-round-detour, originated from one such (really stupid) attempt! And without even being provoked, many in the crowd jump in to join the intellectual self mutilation ..
  No, luminous phrased it quite well, but once again got it upside down:

  You [plural] are apparently trapped in a positive feedback loop, wherein your initial idiocy is amplified by each successively iterated point of idiocy, the level of which seems to be rising exponentially from mere foolish balderdash to gibbering lunacy.

  And this is how utterly pathetic discussions here become quite quickly. When I first commented here, quite a lot were boasting that they were ’on the side of science’, that they were ’in the know’, that they were so knowledgeable, so educated, so familiar with science, that they were indeed ’reading the peer reviewd literature’. And that anybody not agreeing on any detail, was a ’denialist’, was ’anti science’, was a useful or stupid idiot, had been conned by corporate propagande (if not a payd shill for the fossil industry), was uneducated, semi illiterate, probably republican creationist flat earther.
  All these memes have since been repeated many times. And by a crowd, that hopes to score a point by wrongly bringing up Newton’s third law or conservation of energy and momentum, and gravity …
  Absolutely pathetic!
  I looks like your own narrative, whishful thinking and projections have kidnapped whatever remnants of actual knowledge, reason, and judgment there might have been before, and lured you deeper and deeper into your own fantasy wonderland. To a level where you are completely lost, and randomly and desperatly try new phrases and words in the vain hope that they might unlock the evil spell that got you so deep into that dark forrest …
  Seriously, are you doing equally poor in your awake and real lives?

  Jonas sätter blåklockorna på löpande band., Go Jonas!

 48. svempa

  WWF tappade för länge sedan sin idealism och seriositet. Numera har den tagits över av kommunikationsproffs som önskar maximera intänkter och som vet hur man slår an emotionella och religösa strängar. 

  En bra analogi är hur Hem och Skolas anlitade en mediakonsult (Pool Media) som under täckmantel att pengar skulle gå till arbete mot mobbning och rökning, mångdubblade intäkterna varav 80 % togs i arvode av Pool Media och Hem och Skolas styrelse. En organisation som har en stämpel av idealism över sig blir en perfekt täckmantel för ekonomiskt egenintresse.

 49. Slabadang #47

  Den där tråden är förmodligen högintressant på flera vis, inte minst det som Jonas skriver, dvs att man anser sig ha ”patent” på vetenskapen samt att man inte kan avhålla sig från att kasta ur sig diverse epitet om motståndaren.

  Hmm, känns bekant på något vis!

  Han är duktig som bara den!

  Go Jonas go!

 50. Gunbo

  Lena #49,
  Jag har själv postat en kommentar på Deltoid där jag uttryckt mitt ogillande av retoriken. Men Jonas har själv utmanat deltagarna genom sina insinuationer, precis som han gjort på den här bloggen. Visar man ingen respekt kan man inte förvänta sig respekt!

 51. Slabadang #47

  Bra beskrivning av Jonas sätt att argumentera.

  ”Jonas sätter blåklockorna på löpande band., Go Jonas!”

  Det är precis som en boxningsmatch när det bara handlar om att stå längst på vingliga ben utan att någon av boxarna minns varför det behövde bli en fight – om det inte hade varit för publiken…

 52. Bertel

  Gunnbo # 38

  Haaaa, haaa.  🙂 

  PS.Önsketänkande pga personliga behov av upprättelse(.DS.          

 53. Gunbo

  Slabadang #47,

  #uppmärksammar du Jonas citationstecken över ”feedbacks” så vet
  vi att Jonas har tillräcklig koll.” 

  Men varför kalla dem ”feebacks” när han borde veta att de inte är det? Det leder ju bara till missförstånd. Vill man debattera seriöst måste man tala samma språk som motdebattanten!

  Mitt förtroende för Jonas N har sjunkit många snäpp efter den här debatten på Deltoid.  

 54. Gunbo #50

  Och du menar att han visades respekt från början? Jag har bara läst de första 100 kommentarerna eller så men i det håller jag inte med dig!

  Hur ”respektläget” är efter 1200 kommentarer vet jag inte men menar du att det har försämrats eller förbättrats?

 55. Gunbo

  Bertel # 52,

  ”PS.Önsketänkande pga personliga behov av upprättelse(.DS.”

  Jag skrev ju:  ”Eller kanske jag är partisk p g a min duster med Jonas. Svårt att veta. får ta en funderare)”

 56. Bertel

  Gunbo # 53

  Vet du vad du pratar om?

  Ifall svaret är ja,(vilket jag betvivlar), ser jag framemot din sakliga framställning, där du lägger fram dina (klimat)vetenskapliga teorier.

  PS.Ibland är minnet av tillkortakommande ens livslust.DS      

 57. Gunbo

  Lena #54,

  Vad jag förstår är det denna kommentar från Jonas som satt igång hela dehbatten:
  ”It is funny, the only support Mashey is getting there is from one Eric Adler, who obviously doesn’t master one single topic of the many things he tries. Who randomly brings upp various buzz-words from activist sites. Without knowing if/how they pertain to the question. And needs to lie about it too.
  There is an even dumber ’Michael’ obsessing over att Bishop Hill.
  In Mashey’s world that probably seems like confirmation of the ’righteous cause’ ..
  .. but only there!
  I have seen quite a few in these debates who think bringing upp Dunning Kruger somehow strengthens the argument they cannot make arguing its strengths …”

  Den som i leken går den får leken tåla! 

 58. Olaus Petri

  Snälla Gunbo, med tanke på hur mycket osaklig skit som Jonas får kastad på sig av Deltoid-sekten är det väl ett under att han inte hemfaller till grövre språk än vad han gör? Jonas är retsam men också saklig, vilket är det som gör att säkringarna går i proppskåpen hos motståndarna. Oerhört underhållande om du frågar mig.

  Jämför du dessutom tillmälena så är ju Jonas betydligt mer verserad. Nä, all heder åt Jonas.

   

 59. Slabadang

  Kriget om trafiken på internet CAGW vs Sceptics!

  Anthony Watts redovisar konkurrensen mellan de olika bloggarna. Speciellt uppmuntrande är att CLIMATEAUDIT som är en riktig nördsida högt specialiserad på statistisk granskning drar mer besökare och trafik än Realclimate och J Currys bloggar.

  http://wattsupwiththat.com/2011/10/05/answering-a-reader-question-on-climate-web-traffic/#more-48703

  Wattsup ligger i en helt egen division i ämnet och det skulle vara kul att se hur trafiken ser ut för Sverige i dag.

 60. Gunbo

  OP #58,
  Jag tycker, som sagt, synd om Jonas, men vill man utmana motstådarna får man ha ordentigt på fötterna, vilket jag tycker Jonas har försummat. Han har trampat i klaveret alltför många gånger i debatten på  Deltoid. Men det är bara min uppfattning.

 61. Slabadang

  Gunbo!

  Det vore bra om du kunde hitta ett bättre exempel än det du klistrade in så vi vet vad det är du syftar på. Jag har läst tråden i två omgångar och varifrån du hämtar grunden för din ”ömkan” är för mig ett gigantiskt stort frågetecken. Jonas fullständigt äger ju sin täppa.

 62. Bertel

  Gunbo 

  Jag kanske var för ”Finsk”, 🙂 , gentemot dig i tonen i min text(# 56), eftersom svaren dröjer?

  Beklagar textinnehållet.s möjligheter för fria/ilvilliga tolkningar/uppfattningar.

     

 63. Christopher E

  Gunbo #53 mfl

  Men varför kalla dem ”feebacks” när han borde veta att de inte är det? Det leder ju bara till missförstånd. Vill man debattera seriöst måste man tala samma språk som motdebattanten! Mitt förtroende för Jonas N har sjunkit många snäpp

  Jag tycker du överdriver denna lilla sak väldigt mycket. Är det allt du hittat som undergräver ditt förtroende för Jonas? Jag tycker han verkar klara sig utmärkt med i princip alla mot en. Rejält otrevliga är de också.

  Dessutom använder visst AGW-sidan aerosoler som feedback också. Inte de ur skorstenar, men all rök från alla de skogsbränder de hävdar är en följd av AGW, samt partiklar uppblåsta från stoftet från alla nya ökenområden de fantiserar om.