Intressant läsning på sourze.se

Det finns en rad fakta som motsäger teorin om att det är människans aktiviteter som ligger bakom den globala uppvärmingen. Läs Peter Stilbs och Fred Singers artikel som publicerades på sourze.se den 9 maj. Fred Singer är för övrigt medförfattare till den nyutkomna boken ”Unstoppable Global Warming – Every 1500 Years” som säljer bättre än Al Gores bokversion av filmen ”An Inconvenient Truth”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Erik

    Det är viktigt att se på den globala uppvärmningen ur flera olika perspektiv. Det finns fakta som (1) bekräftar fluktuationer av den globala temperaturen som är mycket större än de man spekulerar om idag och det (2) saknas fakta som kan sammanbinda mänsklig aktivitet och den ökade temperaturen helt. Det är dock absurt att hävda att människan inte påverkar sin omgivning, eftersom att vi både konsumerar och i viss mån producerar. Men den är egentligen inte frågan huruvida människan är ansvarig för den globala uppvärmningen utan att det sker en uppvärmning och att det ligger i mänsklighetens intresse att temperaturen inte höjs för mycket, så att den rubbar vårat (läs: världens) ekosystem. Vi människor trivs likt andra organismer sämre och bättre beroende på vilka förutsättningar som finns.