Inget klimatavtal i sikte enligt de Boer

Yvo de Boer tror inte på något klimatavtal i år. I Bonn har politikerna under de senaste dagarna kämpat  med att återuppliva förhandlingarna från Köpenhamn.

”Jag tror inte att vi når ett slutresultat i Cancun”, sa de Boer, som själv lämnar klimatskutan i sommar. Han menar att förhandlingarna bör inriktas på direkta åtgärder som kan sakta ner klimatförändring i stället för att försöka få till stånd ett juridiskt bindande avtal. Hur detta skulle kunna gå till är en gåta. Att vissa västländer lyckas begränsa sina utsläpp är en sak, men denna eventuella minskning kommer genast att ätas upp av utvecklingsländernas ständigt ökande utsläpp. Resultatet kan bara bli fortsatt industriflykt från väst med en ännu större recession som slutresultat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Lite off topic:
  I dagens lokaltidning finns en artikel av Roland Johansson på TT med rubriken ”Hur kunde de jättelika dinosaurierna livnära sig?”
  Forskare menar att trots högre havsnivåer med därmed mindre landområden och jämförelse med dagens djurs behov av landytor för att få tillräckligt med föda borde dinosaurierna inte kunna få tillräckligt med föda. Deras förklaring ligger mest i att det var en högre koldioxidnivå som ökade växternas tillväxthastighet och därmed räckte födan för dem.
  Det på minner mig om vår vän Tomas Palms uttalanden här på bloggen att det inte skulle löna sig att höja CO2-halten eftersom näringen i jorden inte skulle räcka till för den ökade växtligheten. Det räckte tydligen då!

 2. Bim

  Vi har ett allt överskuggande problem i Sverige. Hur skall vi försörja oss i framtiden?
  Utvecklingsländerna kommer att ta över allt mer av produktionen. Att försörja oss på någon slags tjänstesektor kan bara hjälpa oss marginellt. Vi är inte smartare än Kineser, Indier eller några andra människor, som dessutom redan är i gång med tjänster innom It och andra smarta tillämpningar. Visste ni att Zeiss objektiv numer görs i Japan.
   Klimatavtal eller inte… Det är inte vi som bestämmer det längre. Nog lika bra att inse fakta och se till att att satsa på nya idéer för vår försörjning och inte slänga pengar i sjön… förlåt på CO2 reducering, efter som det kommer att sköta sig själv i och med vår döende produktion.

 3. Arnold Smahch

  Vi mäniskor omges av en ”kemisoppa” som ständigt ökar i omfattning! Att utomhus ”klimatet och luften vi andas” påvärkas av denna soppa råder de väll inget tvivel om. De omnämda dinosauierna som omnämts har förmodligen inte klarat ett sådan belastande klimat som omger oss idag! Men inomhus ”klimat luften” då: är de inte daks att fokusera på detta stora problem? På 70-talet hade facket och bygghärrarna ett gemensamt projekt. Uppgiften var där att kartlägga hällsoaspekterna och risker vid nyproduktion av bostäder. Flytspakelet var bl.a. här en följetong under många många år!
  Detta projekt lades ned för de sades inte vara ekonomiskt lönsamt.
  Men problemen kvarstår, i nyproduserade hus är det ofta tät och kvalmig luft. Detta påvärkar på sikt folkhällsan i neggativ rikning.
  De moderna ventilations anläggningarna med ”frisk luft” och värme lämnar också mycket att kartlägga inför den frammtida folhällsan.  

 4. Arnold Smahch

  Jag tappade ett k. i folkhällsan

 5. FcH

  Re Bim #2,
  Vi resa i USA 2007 så såg jag en tjock katalog över avdragsmöjligheter för deklaranter i en bokaffär. Köp av denna ”tegelsten” gav också rätt till fri rådgivning från förlaget. Nerparten av rådgivarna sitter i Indien! Indien har tydligen fler ekonomer/jurister som är insatta i det snåriga amerikanska skattesystemet än vad USA har.  🙂

 6. Micke Johnsson

  SvT har  frågat 87 forskare som varit med och skrivit eller publicerat något i klimatfrågan. Av 69 som svarade har 68 kvar förtroendet för IPCC.  67 av 68 hde inte ändrat sin uppfattning sen i höstas… No shit Sherlock.  Text tv sidan 119

 7. Cristian

  Micke: Kolla på SVT:s hemsida där finns frågorna man ställt. Fråga 9 och 10 är intressanta, t o m de övertygade tycker att svensk media överdriver rapporteringen i klimatfrågan!
  Annars är det som du påpekar ett intressant upplägg, hoppas TV-sporten frågade runt i gnaget-klacken igår om hur många som hoppades att AIK skulle vinna…
  Tack ”Public Service” för att jag får betala min TV-avgift

 8. Micke Johnsson

  Här är länken till frågorna som SvT ställde!
  http://svt.se/content/1/c8/01/95/60/53/klimatenkat_%20fragor.pdf

 9. Micke Johnsson

  Och här är svaren!
  http://svt.se/content/1/c8/01/95/60/54/klimatenkat_resultat.pdf

 10. Micke Johnsson

  Håller med Cristian. Är som att fråga om socialdemokraterna kommer få över 10% i årets val!

 11. Peter Stilbs

  Micke Johansson: verkar ligga något i titeln ”Klimatforskarna rekryterar Ja-sägare”  till insändaren förra veckan i Aftonbladet.

 12. Micke Johnsson

  Peter S
  Jag håller med. De kunde frågat mig vad jag trodde dessa forskare skulle svarat så hade jag nog hamnat väldigt nära samma resultat.   🙂

 13. Helge

  Nja, tolkar nog svaren i 9 och 10 som att de tycker att ”Climategate” överdrivits, inte det alarmistiska. Lite märkligt för att komma från forskare, antagligen ser de inte mycket på TV. För min egna reaktioner på SVTs program (jag tittar inte så mycket heller för den delen) har alltid varit tvärtom, dvs alarmistdelen får >99% av all tid, skeptiker får <1%. Och vad värre är dessutom väldigt grovt vinklat så att även jag som icke klimatforskare reagerar över det ologiska som framförs.
  Å andra sidan var frågorna av sådan art att det egentligen inte gick att svara på, så man svara nog som man tror gynnar medel till den egna forskningen. Klimatforskare har blivit amerikaniserade, det är pengarna som styr, inte sanningen.

 14. Peter Stilbs

  Re Climategate i svenska media kom rapporteringen igång MYCKET sent. Det nämndes överhuvudtaget inte i SVT förrän senaste veckorna.

  SvD’s Susanna Baltscheffsky försvarade vid FORES nyliga seminarium anmärkningen att rapporteringen av Climategate i svensk press blev flera veckor försenad med att ”vi hade så fullt upp att göra med Köpenhamnsmötet då”.    

  God Natt.

  I övrigt har man inte alls gått på djupet – utan stannat i den taktiska brandgata AGW:arna lagt upp a) Himalayasiffrorna är enda felet (!) bland 1000-tals sidor  (trots att den vetenskapliga skengranskningen vid rapportskrivandet listar 1000-tals fel eller egendomligheter påpekade av granskare, eller till och med medförfattare (som inte fått igenom sina synpunkter – uatn blivit överkörda av ”lead author”) b) ”Mikes trick” är bara vanlig statistisk klimatforskarjargong (innehållet och andan i övriga 1000 mail nämns överhuvudtaget inte)

 15. Cristian

  Helge: Du har rätt och jag har fel! Var lite snabb där, jag tyckte själv att det verkade underligt med en sådan inställning bland de troende…

 16. Slabadang!

  En annan attitydundersökning!

  1. Tycker du att Svenska rättväsendet är pålitiligt?
  Ja
  Nej
  2  Har din åsikt enligt frågan ovan förändrats efter den senaste kritiken?
  Ja
  Nej
  3  Anser du det belagt att den anklagade är skyldig?
  Ja
  Nej
  4 Har din åsikt ändrats enligt frågan ovan efter den senaste kritiken?
  Ja
  Nej
  5 Har du fortfarande förtroende för den dom som föll?
  Ja
  Nej
  6 Har ditt förtroende förändrats enligt frågan ovan  sedan den sista kritiken.
  Ja
  Nej
  7 Har du förtroende för hela utredningen?
  Ja
  Nej
  8 Har ditt förtroende förändrats enligt frågan ovan sedan den sista kritiken?
  Ja
  Nej 
  9. Har utredningen och domen ….
  Stärkt bilden av brottet och gärningsmannen.
  Visat på viss osäkerhet av brottet och gärningsmannen
  Vare sig det ena eller andra av de två ovanstående

  10.Jag anser att Svensk riksmedia

  a. Skildrar utredningen på ett rättvisande sätt
  b. Har blåst upp de felaktiga bevisen
  c. Gett kritiker för mycket utrymme

  Frågorna ställdes till 86 specialister som arbetat med Qickutredningen.
  Jurister poliser minnesforskare psykologer utredare kriminaltekniker bland de tusentals specialister som medverkat i utredningen.
  Christer Wan Der Kwast
  Borgström mfl.

  Resultatet av undersökningen visar sitt tydliga svar.Endast någon enstaka specialist inom utredningen har låtit sig påverkas av den senaste grankande kritiken.

 17. Peter Stilbs

   
  Signaturen Fimmer, SvD, någon gång på 1980-talet ?
  Jag förstår nu hur man konstruerar en opinionsundersökning. Vis av min nya kunskap skall jag i dagarna skicka ut en som tar reda på hur folk ställer sig till återinförandet av det kungliga enväldet, kyrkplikt och feodalväsendet.
  BESVARA följande frågor med ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” eller ”instämmer absolut inte”.

  Det är bra med en enväldig kung som står över tjabblande och egoistiska partsintressen.
  En riksdagsman kan bara representera ett parti, medan en enväldig kung representerar hela folket.
  Det är fint med riddare som försvarar kvinnor, barn och svaga i samhället.
  Om man blir överfallen av rövare, vill man att en riddare ska finnas i närheten med en borg som man kan söka skydd i.
  Kungar i krona och mantel är snyggare än politiker i mönstrade acryltröjor från Domus Man.
  Bönder, adelsmän, präster och borgare bör ha representanter i riksdagen som kan tala för dem.
  Det är bättre att folk går i kyrkan på söndag än att de super och våldtar.
  Man kan lika gärna låta bovar sitta i kyrkstocken, som att bara rycka på axlarna och låta dem härja fritt.
  Om man halshugger mördare på torgen kan de inte ställa till med mer elände.
  En vis och stark kung bestämmer bättre än en massa politiker som lägger sig i allt vad man gör.
  En kung som ärver sin ställning behöver inte ljuga och lova folk saker för att bli vald.
  Vi vill inte ha häxor, som trollar och samarbetar med djävulen i det här samhället.
  Det är bättre att djävulens redskap bränns på bål än att de skadar oskyldiga barn.
  Det är inte mer än rättvist att de som försvarar kvinnor, barn och svaga kompenseras med skattefrihet för sina omkostnader och för att de riskerar sitt liv.
  Så ansträngda som statens finanser är nu kan de svagas försvarare lika gärna få jordbruksmark som pengar i ersättning. På så vis behöver man inte ta pengar från andra ändamål.
  Det är naturligt att man betalar en försäkringsavgift till den som försvarar ens intressen varje år.
  I stället för att betala med pengar kan man ju arbeta av avgiften med en viss tid varje år.
  Barnen till dem som försvarar de svaga i samhället mot yttre och inre fiender får den bästa utbildningen i att själva ta över den uppgiften.
  En kung som lär sig styra landet från barnsben kan sitt jobb bättre än en politiker som lär sig regera först i vuxen ålder.
  Det blir mer harmoni i ett land där alla tillhör samma kyrka.

  Sedan Du besvarat alla frågorna skickar du in dem i bifogade svarskuvert. Resultatet av undersökningen kommer att tas till intäkt för en revidering av statsskicket som kommer att förvåna Dig.

 18. Slabadang!

  Peter Stilbs!

  Genom att läsa LRF´s atttydsundersökning om ”klimatet” så har vi ett bra exempel på hur man förfar.Det gäller att formulera valen och alternativen så de hamnar inom de slutsatser man redan dragit och svarsalternativ som inte finns tillgängliga kan man inte heller kryssa i.

  Allvarligt talat så har dessa riggade attitydsundersökningar blivit ett demokratiskt problem och grogrund för propaganda och medveten desinformation. Jag har talat med riksrevisionen om missbruket och vi behöver definitivt en kvalitetsstämpel på de som fyller kriterierna.
  Myndigheter och journalister genomför ett sytematiskt missbruk av dem för att driva sina egna agendor.
  Att publicera en felaktig bild av opinionen är ett av de grisigaste metoderna som finns för propagandister.När SVT förråder och lurar tittarna på det här sättet kan man inte bli annat än förbannad.Det är ett direkt brott mot demokratins grunder.
  Men jag ger mig inte förrens det komit till allmänhetens kännedom att SVT är en politisk propaganda maskin för de som inte fattat det ännu.

 19. Helge

  Det finns ett väldigt bra föredrag om hur vi styrs av frågorna och valen, hittade inte den, men hittade en annan som faktiskt tar upp detta med prioriteringar på vad som är viktigt i världen:
  http://www.ted.com/talks/lang/eng/bjorn_lomborg_sets_global_priorities.html
  Ger ett visst hopp på att förnuftet trots allt kan vinna.

 20. AOH

  UI :s bloggabstract säger: Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen.

  Och naturligtvis så hakar UI på denna helt otroligt övertygande, viktiga bekräftelse. Mycket bra gjort. Hi Hi
  http://svt.se/2.108068/1.1955993/forkrossande_majoritet_enig_om_klimatforandringarna

 21. Micke Johnsson

  När jag var inne på svt.se innan idag så var där en omröstning om IPCC. Hittar den inte längre. Men vad jag kunde lästa innan så var det över 60% som inte trodde på IPCC. Medan 27 % trodde… Hittar någon denna??

 22. Micke Johnsson

  SvT är riktigt på G idag…
  http://svt.se/2.108068/1.1960377/skyller_pa_klimatforandringarna?lid=senasteNytt_1936037&lpos=rubrik_1960377

 23. Micke Johnsson

  #21
  Jag fann den igen. trodde de tagit bort den.

 24. Cristian

  Micke, Helge: Nu vill jag nog ändra mig igen!
  Kollar man på fråga 10 så är det ju alternativ till 3 olika frågor som presenteras. Det var det som lurade mig förut.
  Hur var det nu igen? lögn, förbannad lögn och statistik…

 25. Slabadang!

  Va ledsna de ska bli i propagandacentrat på vetskapsredaktionen!
  Har du förtroende för FN:s klimatpanel?

  Ja28% (162)

  Nej60% (348)

  Har ingen åsikt13% (74)

  Totalt antal röster: 584

 26. Dom är gulliga på UI,

  Nu har dom lagt ut en post till med samma information. Men på engelska. Så att även internationella sökande, som vill läsa en hårt modererad blogg vars uppgift det är att försvara medias vulgärframställningar av klimathysterin, samt översätta RealClimate till svenska ..

  … att även de där kan läsa att det som sägs i media fortfarande sägs i media. Och stöds av UI.

  Det är ett ovärderligt arbete de gör, när de tar upp angelägna frågor! 😉

 27. Slabadang #18
  Bra jobbat!  Pårom!

 28. Helge

  Jonas N #26, varför gör du reklam för UI? Har de för få besökare? Själv har jag varit där två ggr, det var åtminstone en gång för mycket. Jag lever efter devisen att man måste ge alla en chans. UI fick två, ville se om de utvecklades något.
  UI har bara en förtjänst, de får även inbitna AGWare att fundera igenom sina ståndpunkter igen.

 29. Helge – ja, jag gissar att de har alldeles för lite trafik. Och ja, jag tycker man skall titta där ibland för att fä en bild av nivån när de försöker undvika hantera var diskussionerna rör sig. Det är ganska instruktivt, de försöker tex fortfarande rädda hockeyklubban.

  Och jo, jag tror man kan (och även bör) hjälpa även dessa människor. Några där är nog bortom hjälp, men det är inte av ondska dom klamrar sig fast så hört vid sin tro. Snarare av rädsla, och samma sak gäller nog också varför vissa av dem måste fara med osanningar för att försvara sin hållning.

  Men de läser ju här, de bara inte vågar kommentera (under eget namn, och utan raderknappen i högsta hugg) för då riskerar de ju att bli emotsagda. Och den obehagsaversionen har ju inte minskat under åren, om man säger så …

  Egentligen är det ju synd om dem, och de kommer inte att få det lättare.

 30. Micke Johnsson

  Här en annan svt länk idag. Nu börjar storsatsningen på att ta igen förlorad mark.
  http://svtplay.se/v/1960491/forskarna_riktiga_skeptiker

 31. Slabadang!

  Micke!

  Sambandet med Quickutredningen är klockren! Samma egenintresse och korruption.SVT skulle kunna använda sin enkät på Quickgänget och få exakt samma utfall. Det som är intressant är vad ANDRA experter tycker om deras arbete.Att sextio procent av tittarna tappat förtroendet är en betydligt viktigare iakttagelse.Och hur korkat är det på en skala ett till tio att tro att de som folk redan tappat förtroendet för är de som skall ge svaret för sin egen trovärdighet.

  SVT är ett rent missfoster till public service!!!

 32. Slabadang!

  SVT har plockat bort tittargallupen redan!!!!!

  Kräv SVT nedläggning omedelbart! SVT är ockuperat av aktivister och genomför helt ogenerat det värsta övergreppet på saklighet och opartiskheten någonsin.

 33. AOH

  Helge # 28

  ”UI har bara en förtjänst, de får även inbitna AGWare att fundera igenom sina ståndpunkter igen.”

  Det är mycket troligt att det är en av anledningarna att vi här på TCS om och om gör uppmärksam på UI.

  Att dom har så få besökare beror nog också på att deras ”sju vise män” ( OlleH; ErikS; Magnus W; Anders E; Patrik L; Anders M och Lars K) mest bemöter sina bloggtrådar med egna, nårapå nedlåtande kommentarer som inspirerar utomstående besökare till  –SABENA = ” sutch a bloody experience, never again”

  UI har fortfarande mycket att lära sig hur en framgångsrik blogg skall etableras och smygläser nog varje rad här hos TCS.

 34. OT. DN:s läsare öppnar målet….
  Eller hur?

 35. Slabadang!

  Det är desperation från SVT vi bevittnar!

  När de trots sin intensiva propaganda får svar på tittar gallupen att över 65% av tittarna INTE har förtroende för IPCC och endast 28% har det,så plockar de omedelbart bort gallupen!!!!.De drar sig inte för någonting längre och har fullständigt ballat ur.Vetenskapsredaktionen kan vi döpa om till galenskapsredaktionen.
  Hela deras position är hotad och desperationen har fått dem att totalt tappa omdömet och sansen.
  Den censur de bedrev på ”ställ om” var extrem!! SVT´s vetenskapsredaktion har nu på löpande band producerat den ena klimatkalkonen efter den andra och det kommer komma en räkning till slut för propagandan.Kobra inslget om sprickande väggar på Maldiverna plus dagens inslag om ”förtroende” för IPCC får inte bara bägaren att rinna över,det skedde redan för länge sen.Nu har det nått den nivån att man kan inte titta på SVTS klimatspektakel utan att rodna.Det blir som att titta på the ”Office” det blir så pinsamt att man rodnar och blir svettig i handflatorna å deras vägnar.

 36. Slabadang!

  Efterlysning!

  Vittnessmål från de som censurerades av SVT på ställ om endast pga av åsiktsfiltrering.

 37. Linn

  Kan man anmäla denna enkät på något sätt? Maken till vinklad undersökning (och framför allt vinklad slutsats och rapportering = ingen källkritik…) får man leta länge efter!!!!

  Ska vi behöva utstå detta?? Värre än censuren och propagandan i Kina…

 38. Linn

  En helt annan sak:

  Hade varit intressan att höra vad magnus, Gunbo, Måns B och Anders L (kanske glömt någon) anser om denna enkät samt svt:s rapportering i övrigt. Jag vill veta om någon verkligen försvarar den propaganda som svt bedriver??

 39. Micke Johnsson

  #Slabadang
  Jag håller med. Det är kusligt äckligt att en media får lov att hålla på så här. Propaganda och inget annat är det.

 40. Tomas

  Med politiker som den här förstår man att det lätt blir galet när det gäller klimatet 😉


  Guam Tip over,
  http://www.youtube.com/watch?v=zNZczIgVXjg
   
  Hoppas den inte varit postad ännu, men om så är fallet så ber jag om ursäkt.
   

 41. Slabadang!

  Micke J

  Nu försöker de med alla medel de har tillförfogande att återskapa lögnen om en ”enig vetenskap” de har endast frågart de forskare som är upp till öronen EKONOMISKT och karrärsmässigt beroende av AGWteorin.
  Vill du kräkas av propagandan..titta på denna riggade och klippta intervju utlagd idag.  http://svtplay.se/v/1960704/lars_tranvik
  Svt anar sitt eget totala magplask och jag fattar inte hur de kan vara så korkade att de går ännu längre ut på plankan.
  Hur f…..n  man kan ljuga Svenska folket rakt upp i ansiktet utan att bli generad är för mig en total gåta!!! Tack och lov verfkar folk vara mer intelligenta än vad SVT tror.

 42. Magnus

  Linn
   
  Du känner till att vi är oberoende personer som inte delar en politisk agenda? Eller ens känner varandra (tror jag)
   
  Själv har jag sedan länge känt till att det som visas på TV inte nödvändigtvis är sant. En del på grund av propaganda och mycket på grund av okunskap. Nu är inte SVT min främsta källa till kunskap och jag har aldrig sett de tv program du refererar till. Eller läst undersökningen om förtroendet för IPCC.
  (men jag får känslan att en viss felkälla kan vara att samtliga sveriges 348 klimathaverister snabbt gått in och röstat ”nej”, men de flesta andra inte brytt sig om undersökningen. Bara en reflektion om källkritik, som ju ska vara så viktigt…
  Var det inte nån liknande incident med nån Text-TVomröstning om Sverigedemokraterna för någon månad sen vill jag minnas, inga jämförelser i övrigt)
   
  Vad som räknas som ”propaganda” eller ”nyktert och sakligt” verkar hänga samman mer med den enskildes läsarens politiska åskådningar. Och mindre med det rapporterande mediets objektivitet eller känsla för källkritik. Om man anlägger ett utifrånperspektiv liksom 🙂
   
  Men det är fan inte Nazityskland eller ”värre än propagandan i Kina”. Om man tror det har man inte någon verklig känsla för proportioner i tillvaron anser jag.
   
  Det är nämligen fritt fram att klaga!

 43. Johannes

  Här kan man på svt’s hemsida göra ett matquis. Två av de första frågorna rör såklart klimatet. Men vad betyder ordet klimatutsläpp i första frågan?  Är det ens ett riktigt ord?

 44. Micke Johnsson

  #Slabadang
  Jag är inte förvånad, då hela klimathistorien är ju en fars utan dess like. Undrar vad som kommer i morgon??? De andra som tycker som SvT. Varför frågar man inte dem som inte tror på sagan längre? Just det då kallas det ju journalistik…

 45. Micke Johnsson

  #Slabadang
  Men annars är jag ju glad att där är någon som ändrat uppfattning. Tänker på filmen Dum Dummare, där den ena av killarna frågar en tjej om det finns en chans att det blir han och hon…hon svarar”1 in a millon” och han svarar ”hmm there is a chance” 🙂    Jag har en del vänner som förut trodde på det fiktiva klimathotet. Idag är ingen troende längre. Jag känner inte en enda längre? Jag undrar hur de ser ut?  🙂

 46. Gunnar E

  #39#
  Den var bra.
  Det där befarar man ju med Öland varje midsommar då östra kanten överbelastas svårligen av alla midsommarfirare.

 47. Micke Johnsson

  #Slabadang
  Den är tillbaka. Den är direkt på startsidan. Under själva artikeln
   

 48. Slabadang!

  Micke J

  Jag tror att det skapats ett sekttänkande på SVT.De är nog helt isolerade från kritiskt tänkande, men det är otäckt att ta del av effekterna och man inser hur lätt diktaturer skapas med hjälp av hjärntvätt och hur många som så gladeligen ställer upp med tvätthjälp.

 49. Micke Johnsson

  Slabadang
  Jag håller med. Men vi är bortskämda i Svedala då vi haft ”demokrati” en längre tid. Vi förstår inte följderna då vi inte vet eller förstår bättre.
   

 50. Helge

  Är frågorna så farliga egentligen, lite förvånande kanske, men jag begriper inte vad de tänkte när de(forskarna) svarade, än mindre kan jag dra några slutsatser från vare sig frågorna eller svaren. Att sen SVT som helhet helt glömt sin granskande roll i ämnet är glasklart ock kanske lite mer förvånande, sänker deras trovärdighet ett snäpp till. SVT nyhetsändningar slutade jag se snart det gick att se andra nyhetskanaler än svenska. Granskande media hittar man snart bara på Internet. SR P1 har länge varit klart bättre men även radion följer i SVTs fotspår, lättsamma nyhetsprogram som möjligen retar gallfeber på en för de direkt ologiska inslagen och kommentarerna som sällan innehåller någon egentlig substans.

 51. Inge

  Magnus
  Men om de som delar din åsikt vore så många kunde de ju gått in och röstat för. Men det gjorde de alltså inte. Antingen finns de inte eller så är de oengagerade!

 52. ThomasJ

  Tack Micke J [m.fl.] för länkar osv. till SVT:s ’undersökning’. Att ’nyhetsprogram’ håller på med ’undersökningar’ [dvs. opinion/-bildande] – som det nu utvecklats inom den förmenta public service – överstiger per se allt vad oberoende [& anständighet] där finns. De ska rapportera om nyheter, period! I den mån evtl. kommentarer o/e analyser är nödvändiga, ska alla divergerande uppfattningar få tillträde/framföras, period igen! Men klart är ju att propagandamaskineriet [SVT] kommer att ’köra’ detta max – suck!
   
  Intressant var emellertid att notera en prof. vid namn Kevin Noone – intervjuad i nåt klipp. Vem är nu han? Jo, han är engagerad i nåt som heter ’Stockholm Resilience Centre’ [SRI] med mkt nära samband/-arbete med SEI & de icke helt obekanta herrarna Rockström & Wijkman, samt med – uppenbarligt – täta band till Tällberg-gänget. 
  SRI ter sig ’vara’ nån form av hybrid med delvis anslutning till SU, dock utan direkt anknytning till fakulteterna [som man själv anger]. Enligt 2008 års rapport ’snurrade’ SRI 37,4 mio, varav fr. SU 6 mio, kurs/utb. gav 1,5 mio, Mistra pyntade in 10 mio, ’Baltic Nest Inst.’ [va 17 nu dé é..?] 8,8 mio av vilket 7,4 kom från svenska EPA, sedan pyntade Formas in 6,9 mio, SIDA 2,1 mio och från ’övriga’ inkom 2,1 mio.
   
  Vidare sök gav att Noone 2008 – 2009 medverkat i inalles tre publikationer, dessa är:
  A safe operating space for humanity
  Author(s): Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, III, F.S., Lambin, E., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., De Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B.H., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, C., Foley. J.
  Year: 2009
  In: Nature 461: 472-475 DOI 10.1038/461472a
  Type: Journal / article (*)
  Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity
  Author(s): Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, III, F.S., Lambin, E., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., De Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B.H., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, C., Foley. J.
  Year: 2009
  In: Ecology and Society 14(2): 32
  Type: Journal / article
  Lessons learned from IPCC AR4: Future scientific developments needed to understand, predict and respond to climate change
  Author(s): Doherty, S. J., Bojinski, S., Henderson-Sellers, A., Noone, K., Goodrich, D., Bindoff, N.L., Church, J.A., Hibbard, K.A., Karl, T.R., Kajfez-Bogataj, L., Lynch, A.H., Parker, D.E., Prentice, I.C., Ramaswamy, V., Saunders, R.W., Stafford Smith, M., Steffen, K., Stocker, T.F., Thorne, P.W., Trenberth, K.E., Verstraete, M.M., Zwiers, F.
  Year: 2009
  In: Bulletin of the American Meteorological Society 90: 497-513.
  Type: Journal / article
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2008BAMS2643.1
  Steering away from catastrophic thresholds: Planetary boundaries for human survival
  Author(s): Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Folke, C., Sörlin, S., Broman, D., Svedin, U., Persson, Å., Nykvist, B. and Karlberg, L.
  Year: 2008
  In: Background paper for the Tällberg Pre-Forum Workshop, 24-26th of June 2008.
  Type: Paper (*)
   
  Sorry för den myckna mängden text & länkar. Av intresse anser jag emellertid vara, att ta reda på bakomliggande respektive medverkande faktorer OCH agenda drivande personer. Kolla m.a.o. in de personer som medverkat – notera Mr. Rockströms frekvens….
   
  Det återstår fortsatt plenty KGB-arbete…  😉

   
  (*): ej tillgängliga på nätet.
   
  Mvh/TJ

 53. Inge, du kan vara tämligen säker på att hela UI röstade där, en gång från jobbet. Och sedan en gång till när de kom hem.

  Själv har jag inte röstat. Jag tycker sådana klicka-flest-ggr-battaljer är pinsamma.

 54. Helge

  Inge #50
  Dels är SVT ingen sida som den engagerade normalt brukar hälsa på, att resultatet ändå blivit så tydligt är näsan mer förvånande. Hela politiska etablissemanget, myndigheter, gammelmedia och organisationer typ WWF basunerar ut scener ur uppenbarelseboken och en klar majoritet säger ändå, ”Det tror vi inte på”. starkt av ett folk som är vana vid att myndigheter bygger sin besked på beprövad vetenskap och media granskar.

 55. Micke Johnsson

  ThomasJ
  Härligt med en snok värre än Sherlock   🙂  .Rockström e poppis vill jag lova.

 56. Helge

  Jag undrar just vad Paul Ekman skulle säga om Kevin Noone utsagor.
  http://www.fof.se/tidning/2009/4/mot-paul-ekman-han-kan-se-nar-du-ljuger

 57. ThomasJ

  Helge #55: Mkt. intressant. Tack. Gick där inte en slagdänga med, typ: din mun säger nej, men dina ögon säger ja… 😉 Fanns la orig. på engelska, tror jag…
  [Rosenhane, calling, help… 😉 ]

  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  Lite mer att funderixieren [=schwedeutsch!] om:

  http://www.ocregister.com/opinion/-243422–.html

  Mvh/TJ

 59. Helge#55
   
  Den där Ekman som du länkar till( släkting till Tällberg-Ekman?)
  och hans sju ansiktsuttryck, sorg, glädje, rädsla, ilska, avsmak, förvåning och förakt förefaller vara en  kvacksalverist som dväljs på den sorgesamma och glädjelösa alarmistön.
   
  Dessutom om man nu skulle bedöma  honom seriöst (vilket i.o.f.s . inte är möjligt efter att ha läst artikeln) uppvisar han total inkompetens eftersom han har missat det åttonde ansiktsuttrycket nämligen harm, vilket alla som har sett Olle H irl kan vidimera.
   
  Emanuel Swedenborg hade haft bråda dagar om han hade varit vid liv idag och han hade garanterat varit en hängiven AGW-are.
   
   

 60. magnus

  Inge 50

  Frågan var väl snarare den här:

  SVT är en lögnaktig propagandamaskin helt  utan källkritik. UTOM när en undersökning visar precis vad du vill höra.

  Då är det pötsligt inga problem med källkritiken eller sanningshalten (mitt exempel var bara en invändning, Jonas har ju en annan teori om hur det kan ”röstfuskas” som säkert är relevant)

  Varför är det så?

  Vad är det som , rent objektivt , gör att den här ”gallupen” är pålitlig till skillnad från allt annat från SVT som tydligen är ren propaganda?

 61. Fredrik L

  Nästa led i SVT:s grävande journalistik blir väl att fråga 100 präster om de tror på Gud.

  Varför ställde inte SVT frågan: Om det skulle visa sig att CO2 roll i klimatsystemet är överskattad, kommer du då att få svårare att få forskningsanslag för din forskning?

 62. Thomas #56
  Haj dö, hur e läget?
  Jag kan bara komma på en fransk dänga med samma innebörd, dock inte så oäven:
  YouTube – tu veux ou tu veux pas ~ brigitte bardot

 63. ThomasJ

  Rosenhane #58: Bra idé att kolla släktband! Det ’sägs’ ju att ~ 80% av vad du/jag säger går att avläsa via [primärt] kroppsspråket av vilket en mkt stor del härrör från ögonen. Nyttigt är anläggande av slikt filter när man ser/träffar/hör ’velly impoltant people on scleen’, o/e IRL..…  😉

   
  Mvh/TJ

 64. ThomasJ

  magnus #59: Ja, just så:
  ”Varför är det ?”
  Har Du måhända hört talas om/känner till ngt om/ Eduard v. Schnitzel? [ go Google annars]
  I den mannens ’fall’ fanns inte ens frågan ’Varför?’ Go figure! 😉

  H/TJ

 65. Helge

  Rosenhame #55 Nu pratar Ekman att ha själv anser att det finns 18 uttryck (nämns också i artikeln), harm är säkert en av dem. Finns en del youtube klipp om honom, här ett där han av okänd anledning kallas Eckman. http://www.youtube.com/watch?v=EXm6YbXxSYk&feature=related

 66. Helt Off Topic, men intressant ändå…

  Vad hände när snömängderna neröver i landet försvann? Blev det enorma översvämningar som media har dolt, eller gick det bra ändå eftersom det inte var någon tjäle att tala om under det isolerande snötäcket?

  En annan fråga om ismängden i Arktis. Är den tunnare och alltså mindre trots större utbredning just nu, eller är det bara propaganda?

  Någon som vet?

 67. magnus

  Uffeb

  angående isen så lär den vara tunnare än vanligt,  enligt YR.no.

  Tvivlar på att någon på TCS varit och kollat närmare så jag litar på YR så länge 🙂

  http://www.yr.no/nyheter/1.7069692

 68. ThomasJ

  Uffeb#65: Från denna kant rapporteras, att snösmältningen gick lugnt till, vilket var enormnt ’turligt’ för de ansvariga – detta pga. sedan fem/åtta år tillbaka gåenden misskötsel av samtliga ledningar, som i sin tur orsakades av skär o pur dilletantism från dåvarande kommunal ledning under s-dominansen.

  Obs! Detta är bara propaganda för Bästkusten, inget annat! 🙂

  Mvh/TJ

 69. Hela den svenska politik-kulturen (om man kan kalla den för det) har sina rötter långt tillbaks i tiden. Eftersom jag är gammal nog att komma ihåg 50-talet så har jag ett långt perspektiv. På 50-talet hade Sverige i princip en  radio-kanal och så småningom en TV-kanal.  I stort sett allt styrdes av socialdemokrater med social-engineering-personer som paret Myrdal som kärn-filosofer. På långfredagen spelades det bara sorglig musik i radion och på biograferna fanns en (1) film, Barrabbas. Socialdemokraterna infiltrerade allt. Att kalla det en demokrati är inte korrekt, snarare en regim. På 60-talet blev det än värre.  Då var det kommunisterna som infiltrerade framför allt vad media heter.  Det finns en ingrodd/ärvd åsikt att man skall styra människor mot ett ”bättre” beteende. Det är inte frågan om vad vi vill, det är en fråga om vad som är ”bra” för oss. Det här sitter i väggarna överallt. Det främsta kännetecknet för en demokrati är att det finns en maktdelning.  Socialdemokraterna tog bort 2-kammarsystemet. Vi har ingen maktdelning. Vi har ingen författningsdomstol.  I mycket lever vi fortfarande under en regim.  Och det finns många oheliga allianser.  Ta Skandia-skandalen där pensionärer blev blåsta på en djäkla massa pengar. Alla inblandade har friats. Den enda företags-bandit som fått ta stryk är väl Refat el Sayed (Han med en gravad hund…)
  Sveriges Radio/TV.  Socialdepartementet.  Ta bara en sån enkel sak som expropriation. Staten bestämmer ensidigt hur mycket pengar du skall få. Du kan inte klaga. Eller ta det här med kommunalt självstyre. Staten tänker utöva makt för att tvinga kommuner mot sin vilja att sätta igång och vindkraftsparker.
  Staten vet bäst. Kör över människorna om det behövs. Jag kallar det för en regim.

 70. ThomasJ #67

  Jag tänkte mer på de trakter av landet där smältvattnet som inte sjunker ner i marken samlas i diken, som rinner till bäckar, som samlas i åar och sjöar och forsar vidare i älvar…

  Längst ut i Bohuslän har ni ju ständig tjäle… (berg) och den snö som inte rinner nner rätt ut i havet måste givetvis ledas genom rör.

  Tur att dom finns kvar och inte är nedlagda.. 🙂

 71. … rinner…

 72. Magnus #66

  Jo jag har från flera håll fått klart för mig att isen är tunnare och att sommarisen i september minskar snabbare än vinterisen i mars, men bara i utbredning, inte i volym.

  Men det kan ju vara en konspiration, eftersom så många som forskar i ämnet säger samma sak  😉

 73. ThomasJ

  När det gäller isen i Arktis, varför tas inte resultaten från den omfattande undersökningen [mars-09?] av Wegener-Institutet i Bremerhaven till känna? Ph**n dessa var ju de mest detaljerade någonsin. Helt plötsligt så är de ’försvunna’ från nätet… Que?

  Fortsatt mygel? fortsatt mörkning? fortsatt …vaddå professor Kevin Noone/Rockström/Wijkman/Carlgren/SVT… Hur länge tror ni en lögn lever/överlever? Överlever er lögn er?  Go figure – duhs! 🙁

  H/TJ

 74. ThomasJ

  Uffeb #69: Kan bara hoppas på att Du vet vilken ända på kroppen Du behöver toapapper till.
  Last call – over & out!
  H/TJ

 75. Thomas  eine kliene  Nachmusik  från anno  dazumal  som  nog inte gläder  dig i första  hand  men som kan  ge en uppfattning till de  som är lite yngre om vilka ideal som var deras förebilders ideal..
  YouTube – Nationalteatern – Hanna Från Arlöv
  Auf Wiennerschnitzel för i afton…. 😉

 76. Slabadang!

  Magnus!

  Isen är nog inte bara tunn?? Den e nog ”rutten” också??

 77. ThomasJ

  Rosenhane #74: Mny txs! 🙂

  Mvh/TJ

 78. Iven

  ThomasJ, # 72:
  Rapporten från AWI gällande forskningsflygplan Polar 5 i Arktis mars 2009 finns arkiverat hos AWI under ”Forschungsflugzeug Polar 5 29 April 2009”, där du kan söka den under ”suchen:” Rapporten korrigerade då med hjälp av nyaste mätutrustning (EM BIRD) de tidigare felaktiga uppgifterna om isarna tjocklek. Rätt var 2.5 meter för den tvååriga isen vid nordpolen, 4 meter norr om Kanada och som mest 15 meter vid Ellesmere Islands kust. Att ettårsisen den här vintern kan vara tunnare är väl självklart, men den 4 meter och 2.5 meter tjocka isen från mars 2009 har väl knappast försvunnit helt. Den 15 meter tjocka isen definitivt inte… 🙂
  Ha det bra och sov gott!

 79. ThomasJ

  Slabadang! Strunta struntet! – Si?
  😛

  MVH/TJ

 80. ThomasJ

  76 Iven { den 12 april, 2010 kl 22:41 }
  Iven #76: Tack för viktig påminnelse! Märkligt – i mina ögon – är i alla fall att dessa vetenskapliga (!) erkännanden/bevis helt enkelt har s.a.s. gömts [jösses, sicket löjeväckande/ärligt ord].

  Å andra vad är där att förvänta… ?? 😉

  Mvh/TJ  

 81. Slabadang!

  Maggie!!!!!!!!!!!!

  Kolla in detta läckta dokument som avslöjar hela strategin bakom Köpenhamn.Exakt det man misstänkt blir nu bekräftat.SVT dansar helt efter denna pipa.OBS Vad som sägs om NGO!!!!Vad sades och vad blev överenskommet vid de ”informella mötena” med pressen?

  Från en bekant i England……..

  Media outreach

  • Continue to conduct interviews with print, TV and radio outlets driving the climate change story.

  • Increase use of off-the-record conversations.

  • Strengthen presence in international media markets during trips abroad. Focus efforts on radio and television markets.

  • Take greater advantage of new media opportunities such as podcasts to advance US position in the field bypassing traditional media outlets.

  • Consider a series of policy speeches/public forums during trips abroad to make our case directly to the developing world.

  Key outreach efforts

  • Comprehensive and early outreach to policy makers, key stakeholders and validators is critical to broadening support for our positions in the coming year.

  • Prior to the 9-11 April meeting in Bonn it would be good for Todd to meet with leading NGOs. This should come in the form of 1:1s and small group sessions.

  • Larger group sessions, similar to the one held at CAP prior to Copenhagen, will be useful down the line, but more intimate meetings in the spring are essential to building the foundation of support. Or at the very least, disarming some of the harsher critics.

 82. Slabadang!

  Natti Natti!

 83. Red Hansen

  Är det någon som har gjort nån kartläggning av hur samarbeten och pengar flödar mellan dom olika klimatiztorganisationerna och personerna

 84. Lejeune

  I dagens DN snackas det oxå om läckta dokument, kan det vara samma som i #78?
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/lackt-dokument-sankte-klimatmotet-1.1076634

 85. Dan

  Lejeune #81:
  Det var nog ett annat dokument.

 86. Peter Stilbs

  Climategate-materialet hade också ett strategidokument av liknande slag – men för allmänt bruk – och mycket äldre –
  ”The Rules of The Game” – med detaljerade anvisningar hur man manipulerar folk och media.

 87. Peter Stilbs

  Denne Lars Tranvik som dök upp i SVT-programmet i går har ju noll att göra med ”klimatforskning”. Jag har bestämt för mig att han hör till UI-gänget.

 88. Torbjörn

  Lars Tranvik
  Professor,
  Head of department

  Department of Ecology and Evolution, Limnology
  Norbyvägen 18 D
  SE-75 236 Uppsala
  Sweden

  phone: ++46 (0) 18 471 2722
  telefax: ++46 (0) 18 53 11 34

  e-mail

   

  Research interests

  My research is focused on the role of microorganisms in the food web dynamics and carbon cycle of aquatic environments.

 89. #3
  Jag gillar de som ger fan i stavregler, de är ju skapade i avsikt att skilja ut grupper, inte öka kommunikationsförmågan.
  Inomhusklimatet löses lämpligast med mekanisk frånluft och en värmepump som tar tillvara energin från den fuktiga varma luften.
  Tilluft ska inte ske genom långa kanaler utan genom väggventiler som är damm och buller täta samt enkla att rengöra.
   
  För övrigt bidrar akvarier och kraftigt växande växter till ett behagligt inomhusklimat.

 90. Skogsmannen

  Gunnar, #89!

  Kan bara av egen erfarenhet konstatera att du har 100% rätt!

  Fråga (har fått för mig att du är i byggbranschen): Borde inte ventilationssystem med uppvärmd inluft (från värmeväxlare) med efterföljande långa tilluftskanaler klassas som brott mot mänskligheten 🙂 eller i alla fall eko-brott (visserligen enligt någon engelsk advokat samma sak).  Är av uppfattningen att detta är ganska vanligt i större byggnader byggda på 70-80-talet.

 91. Gunnar E

  #89 ; 90#
  Ventilation:
  http://www.earthshelters.com/Other_const.html

 92. Skogsmannen

  Gunnar E, #91!

  Hur mycket långtidserfarenhet finns det av detta koncept?

  Det jag ser är något som i första hand lämpar sig som en Formel 1 bana för ”rodisar”.

  Frisk luft – jo tjena!

 93. #91
  Jag har byggd några liknande anläggningar, men är inte nöjd.
  Inte ens med elektrostatfilter blir luften bra i husen.
  Det finns enligt mig inget bättre än de jag skrev ovan, dessutom det billigaste.
   
  Vill man använda jordens värme, resp kyla, duger det bra med vätskefyllda slangar.
   
  Alla med mekanisk tilluft bör demontera den och installera väggventiler typ Fresh, ni ska se att efter kort tid är inneklimatet avsevärt bättre.
   
  Alla kontor med sina svindyra ventilationssystem, borde ha samma lösning som jag beskrev i #89.
   
  Kontor bör dessutom ha mängder av snabbväxande växter, de trivs med CO2-halten och renar luften samtidigt som de producerar syre.

 94. Gunnar E

  Det byggs tydligen en del sådant. Fordrar rätt stor tomtvolym och att det är rätt stor skillnad i temp ute/inne förstås, men det uppges dock fungera.
   

 95. Klart de fungerar energitekniskt, men med åren blir rören allt dammigare oavsett filtren.
  Ett system där rören spolades in gång i veckan kanske skulle duga, men då är energivinsten kanske borta.
  Jag har testat med olika filter men efter senast 10 år har luften inne blivit kass.
  Teoretiskt borde det gå att lösa, men vad är vitsen?
  Temperaturen i marken kan kyla eller värma med smartare system.
   

 96. Gunnar E

  Det är ett av flera sätt att få ett självcirkulerande system. Jag störs av fläktar. Jag gillar inte at köpa ström. Jag har sett ideer om vätskecirkulation och likaså luft som inte ingått i inneluften mm.

 97. Gunnar E

  ja,ja på tal om rubriken. Eh?

 98. Kanske det jag bygger nu passar?
  Golvvärme inkl. parkering och uteplatser, luftvärmepump som står ute och får all frånluft från huset genom sig..
  Det som kanske passar dig bäst, vattenmantlade eldstäder i form av kakelugn och braskamin…
   
  Så vill jag komplettera med en en spegelparabol som ger 4,3kWth och 900We vid solsken…
  Den ska hålla parkering och uteplatser snöfria i första hand.
   
  Det enda som skulle störa dig är om jag inte lyckas dämpa bort allt fläktljud från maskinrummet…
   
  Men vist är det kul att tända en mysig brasa och sända värmen till den plats som bäst behöver den?
   
  Egentligen är jag av miljöskäl emot hushållseldning då temperaturen bör vara 1000-1500C för att inte sabba luftkvaliteten.
   
  Trycksatt förbränning med syreinjektion och tillverkning av syntetdiesel skulle passa mig bäst.
   
  Jag borde göra nästa bygge på en liten bondgård.
   
  Jag tror att jag kan bygga en anläggning som klarar att avskilja CO2, syre och vätgas, så bilda basen till det jag ska köra bilen och ev, elverk på.
  Kanske smartare att köra elverket på vätgas och vinna 1/3 effekt?  CO2 rätt ut i herrens lufthav, utom det som ska ingå i min båtracingsoppa.
   
  -Kör du på koldioxid?
  -Nja, jag har bildat basen av 3H2+CO2 => CH3OH+ H2O som sedan krackats till supersoppa….