Ingen stigande havsnivå

Havsnivån 201201
Man brukar ju prata om olika indikationer som pekar på AGW-hypotesens riktighet. Den första (och största) är ju naturligtvis att den globala temperaturen stiger. En andra och minst lika viktig är att havsnivån stiger.
Vad gäller temperaturen så har värmeutvecklingen avstannat och faktum är att inte heller havsnivån stiger just nu. Anthony Watt skriver om detta på WUWT och har också fler grafer om ni vill studera vidare. Grafen här ovan visar mätserien Envisat. Här ser man tydligt årsvariationerna och också att årets högsta punkt är lägre än vad den var för åtta år sedan.
Han skriver inte något om varför det är på det här viset men detta är ju bland annat ett diskussionforum så det går bra att spekulera fritt. Kanske kan det bero på en kombination? Om haven inte blir varmare så expanderar de ju inte. Om det dessutom är en ovanligt snörik vinter på Norra halvklotet både utbredningsmässigt och volymmässigt så har kanske en hel del vatten s a s fastnat på land.
Vad tror ni?
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stort tack Lena!
  Undrar om det var den nedersta grafen Pär Holmgren tänkte på när han yttrade de magiska orden……”Det är mycket värre än vi misstänkte att vi trodde”….. 😉

 2. Labbibia # 1
  De där 1,5 metrarna som Johan Rockström pratade om framstår alltmer overkligt. Åren går och ingen ökningstakt i syne.

 3. Lasse

  Vi har haft en naturlig ökning av havsvattenståndet på  ca 1,5 mm per år under senaste 100 åren, något som ökat till 2,5 mm per år de senaste 30 åren-fritt ur minnet.
  Glädjande att se att denna trend inte bryts med de alarmerade nivåökningar som aviserats av alarmisterna.
  Att havsnivåerna ökar kan väl till en del förklaras av erosionen. Jord från land överförs  till vatten.

 4. Mycket intressant fråga! Faktorer som påverkar havsnivån är (vad jag kan komma på):
  1 Isarna i polarområdena
  2 Isarna i bergsområdena
  3 Mängden bundet vatten i marken
  4 Mängden bundet vatten i växtligheten
  5 Mängden bundet vatten i luften
  6 Avdunstning ut i rymden
  7 Tillförsel från rymden (asteroider, kometer)
  8 Vattentemperaturen
  Jag hinner inte spekulera i dessa just nu. Kan bara säga att varmare luft binder mera vatten och att även små asteroider och kometstoft innehåller en viss mängd vatten. Jag har för mig att jorden tar emot flera ton nedfall från rymden – om dagen.
  Alla faktorer ovan, utom 6 och 7, samverkar och är temperaturberoende. Visar på hur komplicerad frågan är.

 5. Pneumbra
  Din punkt 1. behöver ett förtydligande. Det är endast inlandisarna i polarområden som påverkar havsnivåerna.

 6. OT
  Dags att gå ut i den subarktiska verkligheten, där det just nu är -5 grader Celsius där jag bor. Varmt och skönt alltså!

 7. Lasse #3
  Det är faktiskt inte helt korrekt. Havsnivåstigningen har varierat även under dessa 100 år vilket man ofta glömmer bort att nämna.
  Under åren 1930-1950 steg den också mer än genomsnittet för hela 1900-talet. Det är lite svårt att utläsa ur grafen
  http://climate.nasa.gov/keyIndicators/#seaLevel
  men kanske ca 2,5 mm per år.
  Tar du genomsnittet sedan 1993 och framåt så blir det ca 3 mm per år.

 8. Håkan Stenberg

  Jag tittar ut över ett hav som inte har stigit en millimeter på alla de decennier som jag har bott här. Min granne, en extremt pigg och minnesgod 95-åring, kan också rapportera samma vattennivå som i början av 20-talet. Fotobevis finns också.
  Samtidigt är andra grannas uppskrämda av hotet om havsytans stigning. En skrev t o m till Skattemyndigheten och bad om en sänkning av taxeringsvärdet på fastigheten, åberopande att den var osäljbar p g a klimathotet. Svaret visar att Skattemyndigheten faktiskt kan ha humor. 
  Men allvarligt talat: när kan vi räkna med att få uppleva effekten av klimateffekten? Reklam som inte lever upp till den produktlöftet, kommer snart att betraktas med misstro. Låt oss hoppas på det i det här fallet.

 9. Morgan

  När Jason 1 och 2 (Klimatforskarna försöker ignorera Envisat med tanke hur uselt den stämmer med deras prognoser) pekade kraftigt nedåt under 2010 så lanserades just idén att vattnet hamnade på land (climate disruption o.s.v.). Med tanke på att land bara är 30% av jordytan och att vissa delar saknar nederbörd alt inte kan binda vatten blir det närmast en fånig bortförklaring.

 10. janstefans

  Eftersom koldioxidhalten ökar och och temperaturen är sjunkande så måste vi sluta producera mer CO2 annars har vi en ny istid inom 50 år.
  Det kan jag ganska säkert lova, efter mina vetenskapliga undersökningar, så vi måste ytterligare styra (läs: öka skatterna) så att vi tar in alternativa energikällor.
  Eller hur visst är livet enkelt när man har facit. 😉

 11. Slabadang

  SMHI har slutat observera och spekulerar istället!
  Utöver ENVISAT så titta noga på grafen från Boulder Univ.
  http://sealevel.colorado.edu/
  Tidserien börjar 1992 och för varje år som du kortar tidserien så ser du hur snittlinjen lägger sig ned. Trenden är solklar. Havet stiger i allt långsammre takt. Det är tvärtemot vad klimatnojarna hävdat. SMHIs förbannade fanatasisiffror borde polisanmälas för försök till bedrägeri och förskingring av gemensamma medel.
  Trenerths fanatasier om att vrmen gått ned i djuphaven blir bara rent korkat när vi jämför med havsnivåer och ARGO. Hur kan haven lagra värme utan att stiga genom termisk expansion? Samtidigt skulle värmen slunkit ner i djuphavet utan att passera ARGObojarna.
  Det är inte vetenskapsmän vi har att göra med. Det är BEDRAGARE!

 12. PT

  Ett citat från den tyska klimatbloggen Eike. (Behöver väl ingen översättning. Tydligt nog)
  Das IPCC ist nicht dazu da, der Menschheit gutes zu tun, sondern um zu beweisen das der Mensch eine zu bekämpfende Krankheit auf dem Planeten Erde ist.
Laut Schellnhuber hat sie schon Fieber.

Ausserdem kann man mit Ideologen nicht diskutieren, sie akzeptieren keine Argumente.
  Undertecknat Siegfried Müller
   

 13. Jan E M

  Lena Krantz
  Det är en stor diskrepans mellan kurvan som du redovisat i huvudinlägget och på den som är redovisad på länken till NASA:s hemsida.

 14. Håkan Stenberg

  PS. Fick just en tidning från Höganäs komun. Där får jag veta att årsnederbörden kommer att öka 15 % fram till 2100. Medelhavsnivån (alltså den lokala) förväntas stiga med en meter och vid extrema händelser ända till 3,5 meter fram till 2100. Detta ska förhindras – eller i varje fall bemötas – genom skattefinansierade åtgärder. Är det ”skeptiker” som man kallas, om man vill veta vad dessa uppgifter är baserade på?

 15. Morgan

  Slabadang: Värmen gick ner via Atlantis och dök ner i havet. Blanda inte in fysiken i detta, det är inte rättvist…
  Har lekt med tanken att när detta är över så borde vissa forskare ställas inför en internationell rättegång, frågan är vad anklagelsepunkten skall vara.
  Brott mot mänskligheten? 

 16. Håkan Stenberg
  Bor du i Höganäs? Är du säker på att havet inte har stigit, jag tänker nu egentligen på att det skall vara en landsänkning i dina trakter?
  3,5 meter? Aj aj då…

 17. tty

  Jan E M #13
  Kolla rubriken på grafen. Det stor ”unadjusted”, alltså verkliga mätvärden av havsytans nivå, utan justeringar för havsbottnens förmodade sjunkande o. s. v.

 18. Jan EM #13
  Hur menar du? Nasas graf (den till höger) är ju från 1993 medan den från Envisat är från 2004. Nasas är ju inte lika detaljerad men annars verkar det ju vara en peak 2010 i bägge. 

 19. tty

  Lena Krantz  #16
  Gränsen mellan landhöjning och -sänkning går väl i stort sett genom Höganäs.
  Själv bor jag i Östergötland, och vid Bråviken kan jag genom självsyn konstatera att havsnivån sjunkit någon decimeter sedan 60-talet så där har den ”katastrofala” höjningen inte lyckats hinna ifatt landhöjningen än.

 20. tty #19
  Aha, så gränsen går så pass långt ner. Tack för det klargörandet!

 21. Håkan Stenberg #14
  Du kommer med en sannolikhet som närmar sig 100% få svaret att det baseras på IPCC:s rapporter.
  Det var det svar jag fick när jag skrev till Naturvårdsverket och frågade vad de baserade sin klimathotsskräckpropaganda på.

 22. tty # 19
  I sthlms innerskärgård är det likadant. Havet sjunker  på grund av landhöjningen.

 23. Arkeolog

  I detta sammanhang får vi inte glömma bort att oceanerna för ca 20000 år sedan stod ca 120 m lägre än idag och steg till ca 10 m över dagens nivå på ca 10000 år. Detta enligt arkeologisk allmänkunskap. Det blir en höjning på mer än 10 mm/år om man räknar rakt av. Här i Skandinavien är ju siffrorna helt annorlunda beroende på den inlandsis som då täckte landskapet.
  Både temperaturen och havsytan har varierat genom årtusendena!

 24. Håkan Stenberg

  Lena Krantz m fl:
  Havet stiger och sjunker beroende på den aktuella vindriktningen och -styrkan. 1:a Adventstormen i december var dramatisk med vatten över hela stranden. Några veckor senare kunde man promenera långt ut där vi annars brukar simma. Landhöjning eller klimatförändringar har inte inverkat – så här har det varit så länge någon här minns (över 90 år). Poängen är hur IPCC:s rapporter utnyttjas för att skrämma folk, t ex skolbarnen. Men vi ser fram mot att Höganäs kommun blir en ö. Det har den kommunanställda klimatansvariga utlovat i bl a Helsinborgs Dagblad– en effekt av att ett dike som heter Görslösbäcken kommer att växa till något som liknar Limfjorden. Visst är det kul med klimatet!

 25. Jag antar att mätningarna är gjorda m h t vind och väder, landhöjning och dyl.
  Ute i världen upplevs som om vattennivån har ökat pga alla översvämningar vilket också utnyttjas i klimatpropagandan. Men i själva verket har världens befolkning vuxit så mycket att människor numera bosätter sig i områden som man tidigare undvek, just pga sådana fenomen.

 26. Jan-Erik S.

  HS #8:
  Underbart…
  …om man kunde få taxeringsvärdet sänkt pga hot om höjning av havsnivån 🙂 

 27. OT
  Mycket energi som går till spillo
  http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=132580&ssoid=150779

 28. En tanke.
  Om samtliga i Sverige boende som enligt regering och SMHI bor i områden med risk för negativa ”Klimatförändringar” skulle ta och skicka in en ansökan om sänkt taxeringsvärde kanske vissa politiker skulle tänka om. Om inte annat skulle det vara en juste demonstration.
  Varsågod och skölj, Ät er egen dj-la medicin

 29. Lasse

  Ja dessa alarmister har tagit över vår verklighetsbeskrivning vilket kan påverka oss mer än vad som är önskvärt. Vid ombyggnaden av Slussen är ett av argumenten just förberedelser för  högre vattenstånd i Saltsjön. Då skall man veta att Landhöjningen är ca 0,4 mm per år här. Slussen byggdes för över 32 cm sen! ;-))

 30. Pelle L

  Håkan #8
   
  Du skrev ”En skrev t o m till Skattemyndigheten och bad om en sänkning av taxeringsvärdet på fastigheten, åberopande att den var osäljbar p g a klimathotet. Svaret visar att Skattemyndigheten faktiskt kan ha humor.”
   
  Det skulle vara intressant att få ta del av skatteverkets svar!

 31. Jan E M

  Lena Krantz #20
  År 2004-2010 ökar NASA:s graf 20 mm och Envisat 10 mm
  År 2010-2011 så minskar både NASA och Envisat 5 mm
  År 2011-2012 så ökar NASA något och Envisat minskar 5 mm.

 32. Lasse #29
  Njae. Vissa försökte påverka beslutet genom att påstå att Mälaren skulle bli en havsvik. Vad de ville var att tunnelbanan skulle gå under vattnet istället för över.
  Men planerna hittills har bara inbegripit ett fördubblat utflöde och det känns helt ok.

 33. Christopher E

  Lena, tty #19,20
  ”Gränsen mellan landhöjning och -sänkning går väl i stort sett genom Höganäs.”
  Nja, det behöver nog förtydligas. Det är väl egentligen ingen del av Sverige som har landsänkning i bokstavlig betydelse.
  Se tex. tabellen på sid 3 här
  Det är väl definitionen av landhöjning som spökar. Absolut landhöjning är hur marken verkligen rör sig. Apparent landhöjning är när man drar av havsytehöjningen och menar den upplevda förskjutningen av strandlinjen. Jag har sett kommunala utredningar där man missat detta och därför använt den apparenta landhöjningen och sedan lagt på havsyteökningen (som alltså därmed räknas två gånger!). Undra på att det svämmar över i teorin…
  Jag var så sent som igår på besök på Onsala Rymdobservatorium som mäter absoluta landhöjningen med mycket hög precision. (Och även rörelsen i sidled, plattektoniska rörelser, med hjälp av radioteleskopen. De höll på med precis det igår, faktiskt.) De har också en nyutvecklad havsytemätare som mäter havsytan med GNSS-signaler (GPS mm) utan att behöva vara i själva vattnet, mycket intressant. Fördelen med den tekniken är att absoluta havsnivån mäts, inte relativt land så man behöver inte kludda till det justeringringsmodeller.

 34. 0.4 mm / år.  32 cm ?  Fel på en nolla möjligen ?

 35. Ingemar Nordin

  Ingvar E #28,

  En strålande idé! Jag har en sommarstuga på Kullahalvön (i närheten av Höganäs)! Vårt case gentemot skattemyndigheterna bygger på de mest auktoritativa källor som man kan tänka sig; IPCC och SMHI. Det finns ingen tvekan. Science is settled. Sveriges regering, hela riksdagen och EU är enig. Alla är eniga. Halleluja!

  Hur skulle de ens VÅGA att ifrågasätta mitt krav på att sänkta taxeringsvärden?

  Om taxeringsmyndigheterna inte köper det argumentet så kan man ju börja betvivla att myndighetssverige verkligen menar vad de säger. Är skattemyndigheten befolkad av en massa klimatskeptiker månntro, eller är det helt enkelt så att staten agerar som de tycker, beroende på vad som ger mest skatteintäkter?

 36. Ingemar #35
  ——–
  , eller är det helt enkelt så att staten agerar som de tycker, beroende på vad som ger mest skatteintäkter
  ———–
  Hmm, den tanke har inte slagit mig  🙂
  Tänker du göra ett försök? Vore kul med ett prejudikat. Min lägenhet på Mälaröarna ligger högt över vattenytan så jag kan inte.

 37. Thomas

  För det första skall taxeringsvärdet motsvara marknadsvärdet, så det ni måste visa är tron på AGW faktiskt sänker folks vilja att betala för fastigheter i risklägen. Som motargument kan då skattemyndigheterna använda den höga trafiken på denna blogg 🙂
   
  För det andra så införde de borgliga en regressiv skatt med sitt tak på fastighetsskatten, och det är bara för hus med mindre värde än så det är värt att alls bråka om saken. Hus med strandtomt tenderar vara värdefulla i stora delar av landet.
   
   

 38. Ingemar Nordin

  Thomas #37,

  Enligt opinionsundersökningarna så tror en bedövande majoritet av svenska folket på AGW-teorin (med medföljande beräkningar av havsnivåökningar). Likaså har jag svårt att tro att det TV-tittande folket inte skulle lita fullständigt på SMHIs prognoser. Så marknadsvärdet avspeglar väl detta? Jag förväntar mig ett storras på priset på min sommarstuga inom kort. Att ha en stuga i närheten av havet verkar ju vara en klar förlustaffär.

  Eller är de möjligen så att folk i hemlighet tycker något annat än vad medias opinionsundersökningar säger?

 39. Gunnar Strandell

  Thomas #37
  Du har rätt!
  Skattemyndigheten behöver bara hänvisa till vad Al Gores betalat för sin strandtomt, trots att han sitter inne med den obekväma sanningen om sex meters havsytehöjning i närtid. 

 40. Thomas

  Ingemar #38 den fråga du får börja med att kontrollera om ditt taxeringsvärde är högt i förhållande till marknadsvärdet på huset. Först om detta är fallet kan du börja fundera på varför. 
   
  Sen brukar det här på bloggen triumfatoriskt gång på gång hävdas hur opinionen håller på att vända och ni snart kommer att få rätt. När du talar om hur du tror priserna på strandfastigheter kommer att rasa visar du att du istället tror att folk idag inte tagit till sig AGW och dess konsekvenser men snart kommer att göra det.

 41. Att det inte sker några alarmerande förändringar av havsnivåerna har ju vår internatiionellt välkända havsforskare Nils-Axel Mörner (bl.a. ledare för Maldivprojektet) hävdat i många år. Men hans teser ”passar ju heller inte in” i IPPCs teoribygge.

 42. IPCC ska det ju vara….

 43. ThomasJ

  Havsytnivå Stockholm 1889 – 2010 här:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
  Där finns ett stort flertal orter runt våra/andras kuster. Klicka på Global Stations i vänstra kolumnen och välj ort ur rull-listan under PSMSL Data.
  Mvh/TJ