Idag gör jag reklam

Omsl Taleb1
Den Svarta Svanen

Den Svarta Svanen

Idag tänker jag använda denna blogg till att göra reklam. Jag skulle naturligtvis önska att det fanns någon reklambyrå som ville betala för denna reklam, men tyvärr – det blir ren gratisreklam. Det första som jag vill presentera är DEN SVARTA SVANEN, som är en svensk översättning av Nassim Nicholas Talebs storsäljare The Black Swan. Om någon läsare efter att ha läst vad jag skrivit köper eller lånar eller på annat sätt kommer över ett exemplar, så kanske ni i slutet av boken i tack från översättaren hittar mitt namn – men jag kan då försäkra att min ekonomi inte påverkas av att det säljs flera böcker. Däremot blir jag naturligtvis glad å förlagets och översättarens vägnar.
Så vad är då Den Svarta Svanen? Det framgår delvis av undertiteln Vad mycket osannolika händelser kan leda till. Författaren N.N. Taleb är av libanesiskt ursprung, född 1960, och var som tonåring med om de första åren av det libanesiska inbördeskriget. Han kom dock därifrån och gick på handelshögskolan i Wharton i Förenta Staterna. Han började sedan arbeta på Wall Street och det var där han började intressera sig för de riktigt oväntade händelserna. Det han så småningom insåg var att dessa händelser även om de var mycket osannolika ändå inte var fullt så osannolika som de förhärskande teorierna påstod. Speciellt baseras mycket av den finansiella matematiken på antagandet att man kan anta att det man mäter är normalfördelat. En normalfördelning är helt känd så snart man känner medelvärdet och standardavvikelsen, och man kan räkna ut att sannolikheten för att få ett uppmätt värde som är 7 standaravvikelser ifrån medelvärdet är mindre än en på en miljard, och om vi ökar det till 10 standardavvikelser så är sannolikheten mindre än en på en trillion, d.v.s. 0,000 ….(18 nollor) …1. Taleb upptäckte att riktigt så osannolika var de inte. Dessutom, och det var det som fick honom att riktigt intressera sig för frågan, så upptäckte han att dessa händelser hade en mycket större effekt än vad man skulle ha väntat sig.
[ Faktaruta: Den Centrala Gränsvärdessatsen säger att om en slumpmässig händelser kan beskrivas som en vägd summa av ett stort antal små händelser som är oberoende av varann så blir denna summa normalfördelad. Eftersom det kallas för en gränsvärdessats så blir den ”mer och mer normalfördelad ju fler och ju mindre termerna i summan är”. Jag brukar säga att den viktigaste frörutsättningen är inte att termerna är helt oberoende av varann, utan den absolut viktigaste är att inte ett litet antal av termerna har en för stor inverkan på summan. ]
Eftersom det ansågs ingå i svanens natur att vara vit, så var en svart svan redan under antiken en sinnebild för det absolut otänkbara – vilket alltså gällde ända tills man upptäckte att de fanns i Aaustralien. Talebs specialitet är finansiella och andra marknader och det är där han har mest att bidra med, men eftersom vi alla kan råka ut för oväntade händelser, så vill jag påstå att vi alla har något att lära av Taleb.
 

Klimatdebatt

Det jag också vill göra reklam för är morgondagens Klimatdebatt i Uppsala. Det blir en paneldebatt på högsta vetenskapliga nivå, med den tidigare vetenskapsjournalisten Jan-Olof Johansson som moderator. Panelen består av Lennart Bengtsson, David Gee, Sven Kullander och Carl-Gustaf Ribbing. Debatten äger rum i Missionskyrkan i Uppsala och börjar klockan 19. Jag tror att det blir en spännande debatt och jag kan tänka mig att även efterdebatten på bloggarna kan bli livlig.
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Sänder SVT??
  Ha ha ha jag bara skojade. Det hade varit en verkligt svart svan!
  Jag hoppas att någon riggar upp en kamera. Det är bra för debatten att det är sansat folk på båda sidor. L Bengtsson har jag respekterat länge med början med att jag hörde hans föredragning om klimatmodellerna som var den mest öppna prestigelösa och ärliga jag hört ifrån det hållet hittills.
  Det innebär troligen att många av de löjliga CAGW argumenten inte kommer att försvaras och ej heller hävdas. Nivån skall bli intressant att följa.

 2. Bengt Abelsson

  Kan bara instämma – Taleb är tankeväckande ( och skriver en del om Confirmation bias)

 3. För mer om biases i allmänhet rekommenderas Daniel Kahnemans ”Thinking, Fast and Slow” starkt. Jag känner inte till om den är översatt till svenska än, dock.
  Kahneman är psykolog och Nobelpristagare i ekonomi (eller iaf det vi refererar till som Ekonomipriset). Det finns några stycken i boken som jag misstänker att vi här kan instämma i – ett av dem bloggade jag om för ett tag sedan, citat följer:
  ”An availability cascade is a self-sustaining chain of events, which may start from media reports of a relatively minor event and lead up to public panic and large-scale government action. On some occasions, a media story about a risk catches the attention of a segment of the public, which becomes aroused and worried. This emotional reaction becomes a story in itself, prompting additional coverage in the media, which in turn produces greater concern and involvement. The cycle is sometimes sped along deliberately by “availability entrepreneurs,” individuals or organizations who work to ensure a continuous flow of worrying news. The danger is increasingly exaggerated as the media compete for attention-grabbing headlines. Scientists and others who try to dampen the increasing fear and revulsion attract little attention, most of it hostile: anyone who claims that the danger is overstated is suspected of association with a “heinous cover-up.” The issue becomes politically important because it is on everyone’s mind, and the response of of the political system is guided by the intensity of public sentiment. The availability cascade has now reset priorities. Other risks, and other ways that resources could be applied for the public good, all have faded into the background.”
  http://blog.troed.se/2012/01/28/availability-cascades/ 

 4. Slabadang

  Troed!
  En bra analys om samverkande effekter som driver fram alla överdrivna hot.
  Jag kallar klimathotet en epedemisk klimathysteri där de forskare som har koll på verkligheten och sansen helt blockerats av media och politiker. Opportunismen skålar och festar under dessa hysteriska perioder. Millenniebuggen galna kosjukan svin och fågelinfluensan jamenar säg stopp ?
  Jag rekommenderar dig att läsa Scott  Armstrongs analys av vilkas policybesut som fattats som konsekvenser av olika larm genom tiderna och vilka skador och kostnader de gett upphov till.
  http://publicpolicyforecasting.com/
  Om du inte känner till Armstrong vetenskapliga principer för prognoser vilka IPCCs modellmakare bara dragit ett streck över då de bryter mot 80% av dem.
  http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/The_Forecasting_Canon.pdf

 5. Saken är väl den att om en mängd kända data kan beskrivas med en normalfördelning, betyder inte det att det är en normalfördelnig, utan endast att den uppmätta datan kan beskrivas med N. Då kan man också anta att framtida data inom i stort sett samma intervall som det uppmätta kommer att kunna beskrivas av samma N(my, sigma). Men det betyder inte att ett enstaka datum från samma process som ligger 7 sigma bort kan beskrivas av samma normalfördelning, sannolikt har något signifikant hänt som kullkastar modellen.

 6. eje

  Tack för reklamen om morgondagens klimatdebatt! Mycket intressant bör den bli, för att David Gee säger till i UNT idag: Lär av det förflutna -klimatpåverkan från koldioxid har varit liten. Jag är jätteglad att så står i dagens tidning!!
  Härligt att tankar som liknar Stockholminitiativets ideer torgförs i Uppsala….UNT idag……Klimatdebatten i morgon!

 7. Joe Nova i farten!
  Let’s check the current UN record for success? They are the visionaries guarding-little-citizens who put Gaddafi in charge of “human rights”, and North Korea in charge of Nuclear Disarmament. Last week they endorsed a 2010 report where some of the worlds most repressive governments like Algeria, Iran, and Syria  praised the Gaddafi regime’s human rights record. Not a single country objected. OK. So you think these are people that ought to have even more power over us? These guys are not even trying, not even pretending anymore that they need to look nice and rational. There is not even a pretense. Gaddafi thinks “human rights” means he has the right to bombs his own people and the big news is that UN is “thinking” twice about hailing him as a humanitarian hero? But  the UN are thinking about reviewing their 2010 report that praised Gaddafi’s human rights record. So that’s alright then.
  Läs mer!
  http://joannenova.com.au/2012/03/conspiracy-theorist-just-another-form-of-namecalling-from-the-class-who-want-to-be-global-rulers/

 8. latoba

  Håller UI verkligen sig utanför klimatdebatten i Uppsala i morgon?

 9. Johan #5

  Jag instämmer i stort sett med vad du säger. En typ av fördelningar som Taleb ofta tänker sig är att vi har en vägd summa, 99% normalfördelning men den sista procenten är då en fördelning av vad som brukar kallas potenslagar, vilket innebär att sannolikheten för en observation större än ett givet tal är (1/talet)  upphöjd till någon potens. Om denna potens är större än ett så har fördelningen ett medelvärde men om potensen är mindre än ett så finns inte ens ett medelvärde. Vad det handlar om är alltså att när man observerar ett stort värde så kan det bli kolossalt stort. Så stort att det rubbar allt tidigare.

 10. latoba #7

  Vi får väl se – jag tror inte att de kommer att kunna störa debatten.

 11. Ingemar Nordin

  Om morgondagens klimatdebatt. VoF har en notis här:

  http://www.vof.se/program.php#m247

  Moderföreningen VoF annonserar således om det otänkbara. Att ens diskutera klimatet är ju att sprida förvillelser. Men nu utannonserar de således händelsen och sprider därmed förvillelse omkring sig.

  Hur skall de ha det egentligen? Eller tänker de bita i det sura äpplet och be om ursäkt på sina bara knän för sin idioti?

  Lokalföreningen i Uppsala skall däremot ha en eloge för sitt mod!

 12. Skogsmannen

  Helt OT, men….
  http://www.svd.se/naringsliv/innovation/hydratgas-ny-energikalla_6934297.svd
  Kan ha en viss påverkan på framtiden (och diverse teorier).

 13. bom

  #8 Latoba
  Skulle inte tro att UI dyker upp! För dem funnes väl ingen större fasa än att förlora sin tro?

 14. Någon som vet hur det är med parkeringsmöjligheter i Uppsala?
  Helst i närheten av Missionskyrkan då, förstås.

 15. Thomas

  Labbibia #14 Akta dig för det! Det kommer att vimla av farliga klimattalibaner runt byggnaden som brutalt utrotar alla klimatförstörande bilister de träffar på 🙂

 16. Thomas #15
  Aj då!
  Kanske bäst att ta cykeln då? 😉

 17. Thomas

  Labbibia #16 Det hjälper inte ett dugg. Då blir du istället tagen för klimattaliban av AGW-förnekarna och så blir du utrotad av dem istället.
   

 18. Thomas # 17
  Hahahaha… 😀
  Hur man än vänder sig så har man ändan bak…..

 19. Thomas
  Ska du dit?

 20. AOH

  Labbibia   #   14
   
   
   
  Kanske Thomas trosfränder är p.g. även i Upppsala    ( Smiley )
   
   
  http://mpkoping.se/uploads/MP_Motion_parkering.pdf
   
   
   
  Bästa parkeringar för biobränslebilar
   
   
  „……Miljöpartiet de gröna i Köping yrkar att
  -Köpings kommun undersöker möjligheten att reservera de bästa och mest åtråvärda
  bilparkeringsytorna endast till bilar som går på biobränsle alternativt förnyelsebar el..….”

 21. AOH 20
  Förnyelsebar el??  Stannar och tankar vid vindmöllor eller vad?

 22. Labibia, efter klockan 18 får man faktiskt parkera gratis på kommunens parkeringsplatser. Nära missionskyrkan finns det en ganska stor parkeringsplats på andra sidan om järnvägen. Välkommen.

 23. Sten Kaijser # 22
  Stort tack för info!

 24. Ingemar Nordin # 11
  Jag kan förstå att du är arg och frustrerad på VoF.
  Men är det inte bättre, och mer konstruktivt, att grävan ner stridsyxan?
  Det här är ju ett ypperligt tillfälle att få ut information om hur verkligheten ser ut när det gäller klimatfrågan. Långt från groteska sckräckscenarios och skrämselpropagandan vi matats med i ett decennium nu….
  Klimatet självt har ju redan givit SI och den skeptiska sidan rätt, som jag ser det. Nu gäller det att få ut denna oerhört viktiga information till allmänheten. Alla tänkbara kanaler, och otänkbara också för den delen, bör användas för detta.

 25. Slabadang

  När röken skingrat sig!
  Vof sammanfattande motivering till 2010 års förvillarpris.
  Till Årets förvillare 2010 utses lobbygruppen Stockholmsinitiativet. Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen, presentera hemmasnickrade och ofta självmotsägande teorier om hur klimatet ”egentligen” fungerar, sprida konspirationsteorier, samt förmedla obekräftade rykten och ogrundade anklagelser mot klimatforskare.
  Hela motiveringen byggde på att inte definiera vad som skiljer skeptiker och alarmister åt. Där VoFs alarmister kidnappar de fundamenta om CO2s värmande effekt att  utgöra bekräftelse på CAGW. Fundamenta där de har 97% av skpetikerna med sig i intervallet 0.2-1,2 C men ger sken av att detta inte skulle erkännas av skeptiker.
  Resten är ren UI rappakalja om ”ogrundade anklagelser” som vi vet är mycket väl uinderrbyggda och ppståendet är uppåt väggarna. VoF låtsas inte heller förstå skillnaden mellan konspiration och partiskhet. Partiskheten är dokumenterad men av VoF och UI förnekad.
  Den mer utförliga motiveringen:
   
  Till Årets förvillare 2010 utses lobbyorganisationen Stockholmsinitiativet, som driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.
  ”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.”Stockholmsinitiativet
  Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.
  ”Politiska klimatmål är meningslösa”Stockholmsinitiativet
  Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.
  “Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.”Stockholmsinitiativet
  Stockholmsinitiativets medlemmar har synts i dagspress, medverkat i TV och radio samt varit mycket aktiva på internet. De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet. Om ny forskning visar att dagens klimatförändringar inte beror på mänsklig aktivitet vore det en sensation som förtjänar att granskas från alla vinklar. Stockholmsinitiativets ensidiga och ofta felaktiga rapportering av endast sådant som kritiserar klimatvetenskap, motiverar en förvillarutmärkelse.
  Alla argumenten faller platt till marken om men går tillbaka på ruta ett. Eftersom skeptiker anser att uppvärmningen på upp till ca 1C inte är vare sig någon panik och ej heller skadlig så förklaras VoF/UIs invändningar alla som ren handviftning och en sammanblandning av AGWäpplen med CAGWpäron. Det vetenskapliga underlaget för de katastrofer som saluförs är utomordentligt tunnt och skapar därför inte anledning till några åtgärder alls. Att inte låtsas att det existerar en tydlig gräns mellan AGW och CAGW är att försöka lura alla.Att ta AGW som inteckning för CAGW är en medveten lögn och en medveten manipulation och snedvriden beskrivning om hur det ”vetenskapliga läget” ser ut. Vem som är ”förnakare” och vad man ”förnekar” slår mot VoF själv.
  Vem skrev VoFs motivering? 🙂

 26. Ingemar Nordin

  Labbibia #24,

  OK, kanske att vi skall vara snälla, även mot VoF (som jag för övrigt fortfarande är medlem i).

  Jag får väl skriva in dem i min bok med giftgröna pärmar, med titeln: ”Oförrätter som begåtts under min levnad mot mig, min familj, mina vänner och mot de föreningar som är bra och hedervärda som jag varit medlem i”. Jag tänker ta med den boken som ett förhandlingsunderlag till Sankte Per när det är så dags: ”Om du släpper in mig så kan du få denna anteckningsbok med giftgröna pärmar, och ni här i himmelriket kan göra vad ni vill med den. Eller så tar jag med den ned till den andra potentaten och hans gäng, och ger den till dem.”

  🙂