Hur framföra ett budskap?

Paulnurseimages
Paul Nurse
Jag tror att många av oss som är skeptiska till CAGW, dvs att människans utsläpp av koldioxid kommer att innebära katastrofala temperaturökningar, ofta hamnar i diskussioner med bekanta, arbetskamrater, eller inom familjen avseende fakta kontra den mediala bilden av klimathotet. Det är ofta svårt att koncentrera sig på ett eller ett fåtal argument varför vi anser att den ”officiella hållningen” saknar vetenskaplig grund, eller i alla fall saknar övertygande vetenskapliga argument. Ofta mynnar diskussionen ut i att man går in på webben och visar på ett antal grafer eller artiklar med en kritisk hållning. Ganska snart blir graferna och exemplen några för många, kanske för komplicerade och svåra att kommunicera –  som med viss svårighet kan tränga igenom den tillrättalagda förenklade bilden av klimathotet, så som det basuneras ut gång på gång. Den inte ont anande konsumenten av allmänmedia är ofta fylld av några få påstående och frågar oftast retoriskt – har det inte blivit varmare?, stiger inte havet?, smälter inte isarna?, ökar inte koldioxidhalten?, är inte de flesta vetenskapsmän överens om att människan är orsaken? Vi svarar naturligtvis ja på dessa frågor men skyndar oss att tillägga ett men, och försöker sedan nyansera bilden och komplicera den och då har många redan tappat fokus om man inte är specialintresserad eller känner lust till att öppna pandoras box och se hur skev verklighetsbilden egentligen är. Men som vi alla vet, droppen urholkar stenen och de senaste året har vi sett tydloga tendenser till att fasaden långsamt spricker, att vinden vänder.
En av mina söner, 26 år gammal har just tagit sin ingenjörsexamen på KTH, inom teknisk fysik, och vi diskuterar ofta klimatet. Jag försöker ofta hänvisa till fakta, och att han själv skall källgranska referat av olika vetenskapliga sammanställningar av klimatet. Det är som bekant Google som gäller, och han söker flitigt rådata för att skapa sig en egen bild av situationen. Men det är som många vet svårt att navigera i klimatdatadjungeln, svårt att skapa sig en tydlig bild. Under många sökningar på olika temperaturkurvor hamnade han på en länk till en av BBC producerad film med Paul Nurse, president The Royal Society, som många av er antagligen sett – ”Science under attack”.  I utbildningssyfte kan jag rekommendera den, för er som vill ha en lektion i propagandakonstens högre skola- den är skickligt gjord.
Peter Stilbs refererede helt kort till den på ett blogginlägg i maj i år och den har även varit uppe på tapeten vid några andra tillfällen på denna blogg.
Jag såg den för kanske ett par år sedan, minns inte så noga, men kollade på den igen för att åter skapa mig en bild av vad sonen just betraktat. Denna gång blev jag ännu mer störd, eller kanske chockad av med vilken otroligt beräknande bildspråk som BBC för fram sitt budskap. Här ligger vi på en nivå inom propagandakonsten som antagligen är fullt jämförbar med vad som vår moderna historia kunnat erbjuda – helt enkelt ett skolexempel på just propaganda. Jag vet inte om era nerver tål att se den, och kanske vore det bäst att enbart låta historien fräta på dess innehåll – men för annalerna bidrar jag härmed med en kort personlig analys.
Min son konstaterade själv att filmen är kliniskt ren från fakta, dvs den presenterade knappast några rådata eller sammanställningar av dessa som kan källgranskas eller argumenteras emot, filmen kommunicerar endast med känslor.
Berättelsen handlar om att skapa förtroende för ”konsensusbilden”, att övertyga betraktaren om att klimatvetenskapen står på en gedigen vetenskaplig grund och att de som ifrågasätter klimathotet är representanter för en skränig, antivetenskaplig kampanj med politiska motiv som drivs av rykten och mestadels cirkulerar över nätet eller framförs av en och annan sinnesförvirrad individ. Paul Nurse, som nybliven president för The Royal Society, Englands prestigefyllda vetenskapsakademi är den gode vetenskapsmannen, den snälla och trygga farbrorn som med nyfikenhet och ärligt uppsåt ger sig ut för att ta reda på fakta och vad motståndarna påstår, att med öppet sinne ställa de bägge sidorna sida vid sida och utvärdera vem som har rätt. Nurse utgår från en artikel i Science som är ett upprop från 255 vetenskapsmän om att stoppa den orättfärdiga klappjakten på forskare inom klimatvetenskapen. Artikeln har en huvudförfattare, ett numera välkänt namn Peter Gleick, som senare fått ett något solkigt rykte, se här. Han var ordförande för Amerikas vetenskapliga etikkommitté, men drog sig inte för att förfalska dokument för att ge skeptiker dåligt rykte, dvs han själv stod för allt det som han anklagade skeptiker för i uppropet i Science. Han fick avgå efter denna smutskastningskampanj. Pamfletten i Science från Gleick och hans kollegor inspirerade i alla händelser Paul Nurse och BBC att i sin tur att göra programmet ”Science under attack”. Min avsikt i denna analys berör främst bildspråket och dramaturgin i programmet och peka på det förmenta sätt som budskapet framförs.
Paul Nurse börjar i The Royal Societys anrika arkiv, där orginalutgåvorna av Darvin och Newtons arbeten skapar en gedigen grund för Nurse alla påståenden. Han går fysiskt ner för en trappa till själva grundpelarna för naturvetenskaplig forskningstraditionen. Han börjar och återknyter avslutningsvis till kampen kring Darwins evolutionsteori och gör en liknelse med dagens kamp om klimatets orsaker. Ur Gleicks pamflett läser Nurse om att klimatforskarna utsetts för ”guilt by association” och hänvisar samtidigt till motståndet mot influensavaccin, förnekelsen av att AIDS orsakas av HIV-viruset, dvs han använder sig själv direkt av ”guilt by association”.
Till tonerna av en vacker melodi kommer Paul in in till sitt lab med motiverade människor, han har själv fått dela ett nobelpris tillsammans med två andra forskare genom sina strävanden att lösa cancerns gåta. VI ett tillfälle säger han att han inte förstår att någon betalat honom för att ha ett så spännande och roligt arbete, dvs alla skall förstå att han aldrig drivits av pengar eller anslag för sin forskning utan enbart drivits av sin nyfikenhet. En prestigelös ärlig engelsk vetenskapsman.
Vi alla tillfällen som Nurse förklarar sina teorier finns en stor bred bakgrund av trygga institutioner, Nasas stora byggnad eller CRU´s stora komplexa institution. När motståndet skall presenteras ser vi bilder av flera monitorer, med närbilder på munnar som ekar tomt i cyberrymden, röriga hotfulla bilder som signalerar oro, uppror, rykten, instabilitet. Först besöker Nurse NASA, där vi får se rena stora bilder av jordklotet och alla satelliter som cirkulerar vårt klot, och hur oändligt stor datamängden är som når Nasa och som sedan sammanställs och bedöms. Vi får till och med veta att Nasa spenderar 2 miljarder dollar per år för klimatforskning. Dock ges aldrig några fakta utan dess företrädare berättar om att det blivit varmare och att dagens uppvärmning skiljer sig från tidigare klimatförändringar och att människan bär skulden.
Då har Nurse hört med auktoriteten, och ger sig sedan iväg för att höra på den andra sidan. Det blir Fred Singer, som kommer i en taxi till en enkel koffeshop på Manhattan. Inga stora institutioner backar honom utan han får framföra sina åsikter mot bakgrunden av servitriser och plastsoffor. Hans personliga åsikt om att det är solen som styr backar han upp med en löst hängande referens till droppstenar på arabiska halvön. Vi som kan vår klimatvetenskap vet vad det handlar om, men här framstår ”stenar i arabien” mer som att avläsa kristaller i ett obskyrt avlägset Arabien, som skall ställas mot Nasas satelliter och fjorton miljarder kronor i forkningsanslag. Det kallas dramaturgi. Men det blir bara värre. Sedan blir det en stammande Dellingpole, som inte har någon vetenskaplig bakgrund. Mot de tunga vetenskapliga institutionerna ställs sedan en förvirrad mager, troligen homosexuell man på en yougurtbar som inte tror att AIDS orsakas av HIV-viruset, och att naturlig yougurtkultur hjälper. Några tokstollar antagligen Greenpeaceaktivister rusar fram i skyddskläder för att attackera GMO-grödor och vi får se en ung man stampa ner genmodifierad majs. Mot skräckinjagande panoramor av enorma svarta kolgruveschakt diskuteras koldioxiden, en passé. Ingen skall lämnas oberörd över kolets giftiga och förödande verkan på oss alla.
Genom detta kaos av förvirrade, stammande, missledda förnekare som figurer på nätet och på sjabbiga caféer vandrar Paul Nurse som en fadersfigur och lugnt förklarar den vetenskapliga metoden, av en tillfällighet tar han exemplet med lungcancer och rökning. Den som inte ser till helheten, den sammanvägda bilden, kan förledas tro att det är cigarettrökarens gula tänder som orsakat cancern och inte själva rökningen. Enkla exempel som gör att vi alla förstår att den som är skeptisk till CAGW också anser att rökning inte orsakar cancer, HIV-viruset inte AIDS och att genmodifierade grödor är farliga, och att hans kamp mot skeptikerna kan liknas med den kamp som Darwin fick gå igenom i sitt försvarande av vetenskapen.
Paul Nurse berättar att vem som helst kan idag torgföra sina konspirationsteorier eller hemmasnickrade vetenskaper över nätet varför det är viktigt att han och andra vetenskapsmän går ut och öppet berättar och möter människor för att stilla deras gryende skepticism. Kan man tänka sig över hälften av den amerikanska befolkningen och en tredjedel av den engelska tror att klimathotet är överdrivit, säger en förundrad och bestört Paul Nurse. Ungefär som England var delat under Darvins era. Men, är det inte så att numera, sedan programmet gjordes 2010, ett dussin vetenskapliga artiklar gett dessa människor delvis rätt – klimathotet är överdrivet.
Visst vore det intressant att analyser BBC liksom svenska SVT om några år och se hur systematiskt och tydlig denna propaganda har genomförts.
Men som sagt – the tide is turning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack, Lars. Träffande och njutbar läsning, som vanligt – vore det inte för det illamåendeframkallande innehållet. 
  Den vetenskapliga världen tycks ha blivit totalkorrumperad via just klimatfrågan. 
  Jag svarade just på ett utskick från American Physical Society’s (APS) Topical group on ”Climate” – det är lika uppenbart där att man söker ”neutralisera” all kritik mot ”den sanna läran”.
  Föreslog i alla fall att man bjuder in Donna L för att hålla ett föredrag om IPCC-processen. Men det kommer garanterat inte att ske. 

 2. Helge

  Intressant, men hur fungerar det i praktiken? Människor är ofta så funtade att de känner igen överdrifter och försök till påverkan, dvs om man är normalbegåvad. Så dylikt fungerar säkert på en del, men hur många reagerar sunt och tvärtom, dvs som direkt inser att här ligger en hund begraven…

 3. MrsM

  Lars! Som det sägs nån annanstans; ”there’s nowt as strange as folk”, sen undrar jag, har du målat skator? Varje morgon sitter dom i rader på balkongräcket och tigger silver, tjusiga i sina frackar. Tycker du kolstift är bäst till en sån tvådimensionell fågel?
  Här får du musik till arbetet!
  http://www.youtube.com/watch?v=5ukstws19D4
  Hur tusan spelar man keno??

 4. Ingemar Nordin

  Med den enorma propagandaapparat som domedagsmånglarna har till sitt förfogande kan man verkligen undra hur det skall gå. Ändå är de rädda för skeptiker och drar sig inte för att smutskasta hundratals klimatforskare genom att, som Obama, jämställa dem med ”plattjordare”.

  Under hypens höjdpunkt, år 2008, var ungefär en fjärdedel av alla klimatforskare skeptiska till sina klimatmodeller och de prognoser som de gav. Idag så finns det troligen det troligen betydligt fler ”plattjordare” och ”förnekare” bland dem. Antalet publicerade skeptiska artiklar ökar dramatiskt. För ett år sedan (juli 2012) gjordes en sammanställning på 1100 peer-reviewade kritiska artiklar:

  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

  Klimatforskningen har tagits över av propagandamakare och politiker.

 5. Adolf Goreing

  Lars! Med hänvisning till din inledning. Jag tror att man lyckas bäst där man låter den man kommunicerar med för lufta sina åsikter först. Bland icke-aktivister finns en magkänsla att det är många överdrifter men vet inte riktigt vilka. Be dem ändå ange något de tror är överdrivet. Rätta dem om det är fel men ge minst 2-3 exempel på vad som faktiskt ofta är överdrivet. Scenarior på 4 C, extremt väder m.m. Bekräfta deras magkänsla. Ofta dyker sedan frågan upp ”varför dessa överdrifter?”. Svaret är ju enkelt: hur ska man annars få den enskilde att acceptera stora inskränkningar i den personliga friheten, standardsänkningar m.m om man inte tror att man ”räddar klimatet”? Det är detr gamla vanliga: ”makt och pengar”. Påpeka gärna också att det mesta som handlar om att cykla, dra ned värmen inomhus, köpa små och snåla bilar är enbart en generalrepetition inför den nyfattigdom som väntar. MP vill ju t.ex minska arbetstiden för att minska inkomsten ”så att vi ska konsumera mindre”.  Det handlar alltså egentligen om vilket samhälle vi vill ha. Konstigt nog sker ingen massutvandring av PK till NordKorea. Undrar varför?

 6. Labbibia

  Tack Lars!
  Mycket bra, och tekniken att svartmåla skeptiker, och tekniken du beskriver från BBC /Paul Nurse känns ju så väl igen. SVT gör exakt  likadant. Man förtiger ALLT som talar mot en balanserad bild av ”klimathotet” och lyfter ständigt fram ren skräckpropaganda som varandes ”fakta”.
   
  Inte konstigt att många idag vänder sig till ”nätet” för information och fakta, på samma sätt som folk boende i de gamla Öststaterna vände sig till västländernas radioutsändningar för att kunna skaffa sig en adekvat bild av vad som hände i omvärlden. 
   

 7. OR

  MrsM #3
  Förstärker intrycket av att du är en man som karrikerar det kvinnliga. Det är fascinerande att se vilka kommentarer du får in med lite smicker, ryggdunkar och kurtisanmanér, ”OT” är ju bara förnamnet! Skickligt gjort antingen det är utstuderat eller tvångsmässigt.
   
  Fast egentligen tycker jag det är förnedrande både för kvinnligheten och den här bloggen. Det påminner om teatrar som blandade in publiken i föreställningar på 90-talet utan att tala om det i förväg. 

 8. ThomasJ

  Tack Lars, utengemärkt inlägg!  😀
   
  Helt i linje med historiens stora propagandister för förljugenheterna, bara de passar in i maktelitens ’program’ (’policy’) för att hålla populasen i schack och, inte minst, betala för det hela. ’Lysande’/sarc/ personligheter inom detta gebiet är/var t.ex. Joseph G.; ”…upprepa lögnerna ofta så blir de till sanning…”, E.v.Schnitzel, forne propaganda-chef i DDR-TV, för att blott nämna tvenne i raden.
   
  Taktiken är i grunden förfinad Machiavellisk ”…härska genom söndring…” – med tillägget ’förvirrning’, primärt via ohemult omfattande, 1000-tals sidor omfattande ’rapporter’ & ’papers’ med [alltid!] innehåll av ytterst försåtlig karaktär resp. innebörd. Ytterst få som drabbats/drabbas av vansinnet har öht. tid [o/e lust/intresse/kunskap] att läsa dessa harenger av [oftast] ’sweet talking bull-sh*t’ och ’tror’ sig få korrekt info via de maktgirigas styrda MSM- och andra kanaler.
   
  Historiens dom kommer bli hård, ytterst hård.
   
  Mvh/TJ

 9. ThomasJ

  Och apropos Nobamas ’beramade’ climate-talk igår:
   
  http://mobile.theverge.com/2013/6/25/4463116/president-obamas-plan-fix-climate-change-flawed-say-experts
   
  M.a.o. sågat jäms med fotvalvet…  :mrgreen:
   
  Mvh/TJ
  Mvh/TJ

 10. John Silver

  Tack för referatet så jag slipper se Triumph der Wissenschaft.
  Apropå hemmasnickrade vetenskaper så var det just det som Darwin, Faraday, Maxwell och andra sysslade med.

 11. Helge #2
  Folk är inte så dumma som man tror, det är oftast mycket värre.
   
  Själv vaknade jag upp av att läsa Gores bok, men det finns ju mängder med folk som gått den andra vägen.

 12. John Silver #10
   
  På VoF blev jag förmanad att inte tro att jag kunde veta bättre än ”majoriteten av alla vetenskapsmän” pga min ”hemmagjorda köksbordsfysik”
   
  Det fina med fysik och annan riktig vetenskap är emellertid att den funkar oavsett var man tillämpar den. Hade teamet varit hänvisade till att sitta hemma vid köksbordet tills de lärde sig tillämpa fysikaliska lagar hade mycket varit vunnet.
   
  Nu senast har det framkommit att många av de proxies Mann använde till sin hockeyklubba inte är lämpade som proxies. Det är Briffa själv som äntligen tagit bladet från munnen och RC har givit sitt gillande åt artikeln.
   
  Det hela förklaras av att slutsatsen är insmugen så att det krävs en ordentlig läsning för att se den.
  http://climateaudit.org/2013/06/16/briffa-condemns-mann-reconstructions/
  Hade de kommit till mitt köksbord och frågat om lämpligheten av att använda prov ur rotkragen som temperaturproxy hade de kunnat få besked för länge sedan.

 13. John Silver

  Propagandan fortsätter:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/6/26/flatten-the-earth-society.html

 14. Janne

  Eftersom den här sajten numera heter Klimatupplysningen så vore det på sin plats med en avdelning om just detta.
  Enkla fakta och argument mot CAGW, som en hjälp för vilsna som söker fakta och sanning. Här har vi den ideala platsen för detta. Jag föstår att det är ett stort jobb, det kräver samtidigt ett lättförståeligt språk som vem som helst kan ta till sig.
  Till att börja med kan man ha en enkel FAQ-sektion som sen i varje svar kan länka till mer djuplodande information.
   
  Se det även som en argumenthjälp för oss som försöker övertyga de indoktirnerade.
   
   

 15. Kent S

  OT
   
  Dagens goda nyhet från Australien.
  Julia Gillard ut Kevin Rudd in.
   

 16. Peter F

  http://www.theage.com.au/

 17. Pingback

  […] Lars Jonsson på Stockholmsinitiativets blogg The Climate Scam beskriver i gårdagens postning att situationen på den brittiska motsvarigheten till SR/SVT inte är mycket bättre. […]

 18. totte wallin

  Sverige ansöker nu som första land att slå samman Sommar och Vinter-OS till ett Klimat-OS förlagt till Övik ..
  Platsen är väl vald eftersom kommunens 55 000 invånare redan har 7 ishallar och 7 simhallar samt en hoppbacke inga hoppar i .. Kommunikationerna är redan lösta genom ”Förbifart Ö-vik” Botniabanan ! 

 19. MrsM

  #7 dålig dag? Gluttade på din skapelse compact living 2010 och tänkte, smart, bokhyllan kan vara stege också. På tal om stege, hur går det med Jacob? Har inte vågat lyssna på bandet han var i, killarna ser lite skumma ut. Är så lättskrämd och blir mörkrädd av såna som Nick Cave o dyl.

 20. MrsM

  En ursäkt skulle sitta fint, eller?

 21. Slabadang

  Det är ju vad våra makthavare INTE diskuterar som alltid utgör det vitala ur demokratiskt perpektiv!
  Vad är det som förenar hela det politiska etablissemanget att gå man ur huse och låtsas lämna hjärnan hemma när de skall fatta beslut om ”klimatfrågor”? När röken skingrats från alla ord retorik påståenden och legitimitetens byggklossar så finns det en politisk mycket starkt drivande motivation bakom klimathotandet som de gömmer allra längst bak.
  Det är helt enkelt beskattningsrätten de jobbar på att koppla bort ifrån de nationella demokratierna. Det kommer sällan fram och näör det väl nämns så är det ett mumlande tillägg om att ”det behövs internationell samordning” eller ställas under ”internationell kontroll” det måste till gloibala styrmedel” ja … det finns många sätt att dölja vad det i klartext handlar om och vad de planerar bäddar för kräver sin baklänges motivering.
  Det finns en mycket enkel metod att göra dessa planer synliga och i samband med EU valet kommer detta förhållande och hhot bli tvunget för alla partier att deklarera inställning till. Vilka mandat enser de sig ha och vad tycker svenska folket i frågan … håller de med och inser de vilken odemokratisk risk de lagt i knät på vår riksdag genom att EU blev inskrivet i vår grundlag?
   

 22. tolou

  OBAMA´s budskap:
  US President Barack Obama has declared climate warming as a fact backed by science that requires global action ”before it’s too late.”
  ”The question is not whether we need to act. The overwhelming judgement of science, of chemistry and physics and millions of measurements has put all that to rest,”
  Obama added that he had no patience for climate change deniers, including many Congress members who question findings and fear economic impacts of policy changes. His aides added that he would use his executive powers to bypass Congress.
  ”We don’t have time for a meeting of the Flat Earth Society,” he said. ”Sticking your head in the sand might make you feel safer, but it is not going to protect you from the coming storm.”
   
  http://www.dw.de/obama-rebukes-skeptics-on-climate-change/a-16908054

 23. John Silver

  En äkta knäppgök, den där obama.

 24. Micke

  #21
   
  Obama ger nu Al Qaida vapen för att ta död på andra Islamister… Är killen frisk någonstans?

 25. Åke N

  Nu börjar Obama göra rätt för fredspriset.

 26. Lars, tack för en strålande dissektion av Paul Nurses TV-program! Jag har själv upplevt programmet på detta sätt men inte kunnat sätta ord på detta på det träffande sätt som du gör i denna fullständigt nedgörande analys.

   

  Det är väl också så att klimatet i sig själv inte har gått Paus Nurses väg. Om den utveckling vi sett de senaste femton åren fortsätter på ett sätt som motsäger CAGW så kommer detta TV-program att bli allt mer besvärande för Nurse.

   

  Jag tycker också det är fascinerande med denna fixering på att jämföra klimatvetenskapen med evolutionsläran och Darwins kamp för denna. Jag anser att jämförelsen är felaktig. Klimatvetenskapens problem ligger i att man har dåligt med observationer av klimatet (eftersom klimatsystemet är så stort och tidsskalorna mycket längre än ett människoliv) samtidigt som man har utvecklat en övertro på de komplicerade matematisk-numeriska klimatmodellerna som har principiella problem på grund av komplexitetsparadoxen (vilket faktiskt har påpekats av Naomi Oreskes).

   

  Med Darwin var det tvärtom. Han utvecklade evolutionsläran på grundval av ett omfattande material av observationer som han samlat in under lång tid. Jag känner inte till att Darwin använde några matematiska modeller, finns det ens någon ekvation i Darwins klassiska bok om arternas uppkomst, är det någon som vet?

 27. Ingemar Nordin

  Uppriktigt sagt så har jag inte ägnat Obamas tal något större intresse. Han säger ju inget nytt jämfört med vad han sade under sin förra mandatperiod. Han fick tack och lov inget uträttat då, och kommer heller inte att kunna göra något nu – annat än att öka kostnaderna för amerikanska elkonsumenter, industrin och hålla uppe arbetslösheten. Men det är ju knappast någon överraskning, eller?

 28. Tack Lars för inspel i viktigt ämne. Det är lätt att ta fel i vägskälet mellan politisk propaganda och vetenskap.
  Jag var nyligen inbjuden till KS i Västervik för att försvara några medborgarmotioner i ärendet vindkraft. Fem minuter sammanlagt för fyra ärenden fick jag. Politikerna tycks vara rädda att den vetenskapliga sanningen sprids i kommunen och i landet.
   

 29. Ingemar Nordin

  #26,

  OT: Lite mer spännande än Obama är vad som händer i Australien just nu.

  Julia Gillard lyckades ju manövrera ut Labors ledare Kevin Rudd genom att bl.a. lova att inte införa en koldioxidskatt. Detta löfte bröt hon emellertid ganska omgående och hon införde denna hatade skatt. Nu har Gillard lidit ett nederlag inom partiet till förmån för Rudd.

  Betyder det att Gillard avgår även som premiärminister? Betyder det att Labor överger sin extremistiska klimatpolitik (vilket är en självmordspolitik för Australien)? Kan Rudd leda Australien mot en mer jobbvänlig politik? Frågorna hopar sig.

  http://www.theage.com.au/opinion/political-news/rudd-leads-party-in-deep-turmoil-20130626-2oxsw.html

  http://joannenova.com.au/2013/06/watch-the-spectacle-that-is-australian-politics-ballot-tonight/ 

 30. Håkan Bergman

  Ingemar N. #28
  Ser väl ut att hända en hel del.
  http://bit.ly/17Cv7bB
  ”Climate Change Minister Greg Combet has resigned from the frontbench.”
   
  De gröna är inte glada.
  ’Greens leader Christine Milne said that people were”shaking their head” about what had become of the Labor party and expressed disappointment that Australia’s first female Prime Minister had been deposed in such a manner.
  Senator Milne said she was concerned about the kind of ”flip-flopping” on carbon pricing that could occur under a government led by Mr Rudd.’

 31. OR

  Tack Lars Jonsson för din inträngande analys av denna propagandafilm, särskilt tolkningarna av bildanvändningen. Det är som du säger man orkar inte ens se den, men jag tar ändå med mig hållpunkter för framtiden: betoning av känslor, brist på fakta, association till helt andra frågor också utan fakta.
   
  Men det var 2010; jag har intrycket att propagandan nu är mera försåtlig och mindre ”straight” (se #7). Fast Obamas återinträde på scenen bådar inte särskilt gott för ett ärligt sökande efter sanning i fortsättningen. 
   
  #18 Klockren känsla i kommentaren som stärker mitt intryck ytterligare. Men du behöver inte be om ursäkt för ditt innehållslösa bludder, det hade bara varit bättre om du inte hade skrivit det.

 32. Ingemar Nordin

  Håkan B #29,

  Tack för länk, där man bl.a. kan läsa att oppositionsledaren Tony Abbott vill göra nästa val till ett val om bl.a. koldioxidskatten:

  ”The Opposition leader said there had to be an election soon and declared the key issues in the campaign to be border protection, the repeal of the carbon and mining taxes as well as the return of the budget back into the black.”

  Jag gissar att med det massiva motståndet mot en koldioxidskatt så kan detta bli en klar valvinnare för Abbott.

 33. Thomas P

  Ingemar #31 Att gå till val på att samtidigt minska intäkterna och minska bugdetunderskottet kan möjligen bli problematiskt för mer matematiskt sinnade väljare. De kanske är ofina nog att fråga vilka utgifter man skall dra ned på eller vilka andra skatter man vill höja.

 34. Obamas förslag gäller sådant som vi gör i Sverige sedan länge. Han skall minska koldioxidutsläppen från energisektorn, men i Sverige har vi redan sedan länge nästan helt eliminerat sådana utsläpp. Han vill öka bioenergianvändning, något som vi också har gjort i Sverige sedan länge, med biobränsleeldade värmekraftverk och pelletseldade värmeverk.

   

  Han vill vidare verka för energieffektivare byggnader. Det har vi gjort i Sverige sedan länge med tilläggsisolering, bergvärme, värmepumpar med mera och dessutom motiverade av vårt kalla klimat. I USA kan man också vinna mycket på tilläggsisolering för att minska energibehovet för luftkonditionering i varma stater. Men de hämmas av att det finns stort motstånd i USA mot att ge ROT och andra skattelättnader och bidrag som vi har i Sverige.

   

  Kanske Obama kan få lite ordning i USA så att de kan närma sig våra framsteg i Sverige på energieffektiviseringens område.

 35. Thomas P #32
  Det finns nog åtskilligt att spara på inom grön energi, alarmistforskning, mm. Dessutom kommer lägre energipriser att leda till en starkare ekonomi med större skattebas.
   
  Det finns säkerligen en hel del tjänstemän på olika nivåer som är sysselsatta med det sk klimathotet, nu kan de att få chansen att skaffa ett riktigt jobb i den privata sektorn.

 36. Kopernikus

  Jag såg Obama på TV i morse . Man blir ju tokig , det finns ju inget sunt förnuft längre . Vetenskapligt underbyggda fakta biter inte ! Jag tror att enda sättet att få en ändring på klimathysterin är att kräva en demokratisk process . Det är medias skyldighet att presentera all vetenskaplig kunskap i ämnet . Det borde vara straffbart för MSM att vara partiska ! Att ge sig in i diskussion om fakta verkar inte leda  någonstans . Man kan ställa frågorna : Med vilken laglig rätt agerar MSM  partiskt i klimatfrågan ? Varför verkar inte MSM demokratiskt i klimatdebatten . 

 37. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom #33
  Jag villl vara mera försiktig i att framhålla svenskarnas framsynthet.
  Som neutralt land i det kalla krigets gränszon var huvudmotiven till kärnkraften dels att minska oljeberoendet, och dels att skapa möjlighet att bitas om det skulle bli nödvändigt.
   
  Kärnkraftens elöverskott gjorde att eluppvärmda villor blev ekonomiskt fördelaktiga, men folkomröstningen gjorde detta till en parentes som tvingade fram andra lösningar.
   
  Jag kan inte se att det har varit klok och framsynt politik som har fört oss dit vi är. Det är mer tur än skicklighet, möjligen dopat av att pragmatism gör det möjligt att genomföra eller skjuta upp beslut i den svenska ”ankdammen”.

 38. Tack för denna analys Lars!

   

  Jag brukar faktiskt titta på alarmistiska nyhetsinlägg med de dramaturgikritiska glasögonen på. Det ger en hel del att ta på dem när de behövs.

  😀

   

 39. Tack för alla kommentarer. jag har varit upptagen under hela dagen och Ingmar har lotsat fram diskussionen. jag har nog alltid hållit Obama högre än hans republikanbska motståndare, därför att han framstår om en intellektuell och intellegent person. I klimatfrågan har hanb antagloigen ingen egen välgrundad åsikt utan förlitar sig på sina medarbetare -viulket just i detta fall varit en katastrof, kanske måste jag omvärdera min ståndpunkt?