Högt spel i Davos

I samband med årets World Economic Forum (WEF), som går av stapeln i Davos i slutet av januari varje år, visade SVT en tysk dokumentär från 2019 års möte. Detta var första gången ett filmteam tillåtits att filma. Dokumentären ger intressanta inblickar både i typiska aktiviteter under det årliga mötet och i grundaren Klaus Schwabs tankar och arbete. Dessutom ägnas tid åt klimatfrågan och den lösning som predikas av det inflytelserika forumet.

'Message from Davos: Believing in the Future': Klaus Schwab
Klaus Schwab (1938–), grundare av World Economic Forum, under mötet i Davos, Switzerland, 27 januari 2008 (foto: Wikimedia Commons)

Dokumentären inleds med att visa hur världens ledande politiker och storföretagsledare flygs in i helikoptrar till den schweiziska skidorten, som sedan starten 1971 utvecklats till något liknande Europas motsvarighet till Aspen Institute där den politiska och ekonomiska eliten kan träffas, samtala och utbyta idéer. 

Som insatta läsare säkert redan är medvetna om har WEF under de senaste åren alltmer kommit att fokusera på klimatfrågan. I dokumentären intervjuas bland andra Greenpeace generalsekreterare, Jennifer Morgan. Hon kritiserar inledningsvis eliten som åker till WEF varje år för att de bara upprätthåller systemet och gör fina projekt i periferin och säger sig vilja rädda världen samtidigt som de har ”skapat en mardröm”. Hon beskriver korrekt Davoseliten som en inflytelserik grupp som är vana vid att ha makt.

Skärmklipp 2020 01 27 11.50.11

Senare i dokumentären visas när Greta Thunberg kliver av tåget i Davos för att påverka världseliten till att ta sitt ansvar för att ”rädda planeten”.

Skärmklipp 2020 01 27 09.45.06

I scenen direkt efter ber Jennifer Morgan något överraskande Klaus Schwab (lärljunge till Henry Kissinger) att implementera den fjärde industriella revolutionen (4IR) för att lösa klimatkrisen! Vilket vore som att ge tändstickor till en pyroman eller som att blotta halsen för en vampyr.

Varför har vi den fjärde industriella revolutionen? Vi har den för att kunna erbjuda lösningar på klimatfrågan. (Jennifer Morgan, Greenpeace)

Dialogen ter sig oerhört surrealistisk då det är Schwab och World Economic Forum som sedan flera år drivit den fjärde industriella revolutionen som lösning på just klimatfrågan. Redan inför Davosmötet 2016 publicerade han sin första bok om 4IR, The Fourth Industrial Revolution, och två år senare den mer detaljerade Shaping The Fourth Industrial Revolution.

När Morgan berättar att hon har arbetat med klimatfrågan i 25 år replikerar Schwab snabbt och med nedlåtande blick att han gjort det sedan 1973! Han bjöd då in Aurelio Peccei från Romklubben till European Management Forum (föregångaren till World Economic Forum) och gav dem sin första stora plattform.

Skärmklipp 2020 01 27 11.46.40

Klimatet har alltid varit elitens agenda och i filmen görs krystade försök att få det att framstå som att gräsrötterna äntligen fått de globala ledarna att se ljuset och att ta globalt ansvar för planetens välmående.

Samma tongångar har synts i både DN och SvD där det ges intrycket att Schwab tog intryck av Greta efter hennes besök i Davos förra året. Peter Wolodarski prisar i sin ledare Gretas påverkan på Schwab. I intervjun i SvD säger Schwab:

– Vi välkomnar att vi kunde ge Greta den första större internationella plattformen, och är mycket glada att Greta kommer tillbaka i år. Men hon är inte ensam. Hela hennes generation känner en djup oro inför dagens situation och globala utmaningar.

Han gör därmed samma sak som han gjorde med Romklubben nästan 50 år tidigare. Schwab säger i dokumentären att han delar oron som Jennifer Morgan och Greta ger uttryck för och att lösningen på problemet handlar om att ”reparera vår globala arkitektur” och det globala systemet. Snabbt ska det gå och allt är sedan länge förberett.

Frågan är hur mycket Jennifer Morgan (tidigare World Resources Institute, WWF och rådgivare till Potsdaminstitutet) vet om den den högteknologiska revolution som hon ber om? Som medlem av The Earth League tillsammans med Johan Rockström och Hans Joachim Schellnhuber kan hon i alla fall inte inte vara helt aningslös. Snarare är hon nog hängiven och tror verkligen på att 4IR kan användas för att lösa klimatkrisen.

The Fourth Industrial Revolution could totally reimagine the way we approach solutions to the climate crisis. But only if this revolution is in service of solving climate change. (Jennifer Morgan, Greenpeace)

Så vad innebär denna revolution?

Inför World Economic Forums sammankomst 2020 släpptes rapporten Unlocking Technology for the Global Goals av WEFs arbetsgrupp Global Future Council on 4IR for Global Public Goods, i samarbete med revisions- och konsultbolaget PwC. I rapporten görs en genomgång om hur den Fjärde Industriella Revolutionens avancerade teknologier ska medverka till att uppfylla FN:s 17 globala mål och ”återställa” klimatet.

piqsels.com-id-jewzc-1024x640

 

Arbetet ingår i WEFs nya satsning Frontier 2030 under ledning av danska Anne Marie Engtoft Larsen (som även medverkat till Klaus Schwabs bok Shaping the Fourth Industrial Revolution). Anmärkningsvärt är att sex av de sju huvudförfattarna är kvinnor. Är det Big Mother som kommer för att rädda oss?

Världen ska, om det går enligt deras planer, fullständigt transformeras under loppet av ett decennium. FN har utropat det nya årtiondet till Decade of Action och vi har enligt dem tio år på oss att rädda världen.

Aktionen är koordinerad och består av regeringar, internationella organisationer och företrädare för ”civilsamhället.” Med på båten är även de stora teknikjättarna som alla ser stora förtjänster (läs: hundratals miljarder) i att ”rädda och förbättra världen”. Allt enligt WEFs princip med Offentlig-Privat samverkan.

The United Nation’s 17 Global Goals give a blueprint for what we globally and collectively must do if we are to end extreme poverty, protect our natural environment, revert climate change and create a more sustainable, equal and prosperous future for all. (Unlocking Technology for the Global Goals)

Så, vad handlar då den teknologiska lösningen om?

Rapporten går igenom på vilka sätt 4IR ska kunna hjälpa till att lösa de globala målen och det hela är baserat på ett teknokratiskt (mar)drömsamhälle där hela världen ska styras och kontrolleras med hjälp av AI, satelliter, robotik, drönare och Internet of Things med artificiell mat på menyn. Ett globalt panoptikon där människans alla aktiviteter ska mätas, analyseras och korrigeras med hjälp av Social Credits – ja, även här i väst! Detta är den yttersta formen av social ingenjörskonst. I visionen för den fjärde industriella revolutionen ska även människan förändras från grunden och bli något annat än en människa.

Detta är en plan som utlovar Utopia men som är ett allvarligt hot mot mänsklighetens frihet. Den fjärde industriella revolutionen utgör istället ett maktfullkomligt vapen mot massorna med en digital gud (AI) som ska döma och kontrollera oss i realtid.

It is conceivable, on the other hand, that geocybernetics will follow completely different (or complementary) courses that lie more in the realm of social management. Here the demographic issue overrides other themes: Is there an optimal number of human beings to be supported by the ecosphere ? What is the right mix of condensing people in cities and dispersing them across landscapes? (Hans Joachim Schellnhuber)

Nedan listas målen och några av de åtgärder som WEF föreslår. Detta hänger också ihop med G20-gruppens målsättningar om Society 5.0.

DJweb 53 dip 07 02

Mål 1. Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Lösning:

 • AI-enabled digital footprint for credit/ mobile money access
 • Blockchain digital identity solutions to enable economic identities, incl. for refugees

Det första exemplet handlar om att en AI analyserar en persons kreditvärdighet genom dennas digitala fotavtryck (Facebook, Twitter etc.). Det andra samlar in information om människor genom Blockchain-teknik för att säkerställa deras bakgrund, färdigheter och underförstått även dåliga vanor och beteenden. Alltså samma system som Social Credits i Kina, som började som Ant Financials Zhima Credits för att bedöma kunders kreditvärdighet. Ant Financial (tidigare Alipay) är Alibabas finansbolag. Alibaba är strategisk partner i World Economic Forum och dess grundare Jack Ma sitter styrelsen).

Mål 2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Lösning:

 • Low-cost, low-GHG emissions synthetic proteins
 • AI, sensors and blockchain to eliminate spoilage/loss in food value chain, including smart food storage

Det första exemplet handlar om att skapa syntetisk mat medan det andra bygger på att teknologiskt övervaka alla processer som hanterar livsmedel. Inget spill eller att (synt)maten tar slut i butiken.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Lösning:

 • Smart homecare, smart wearables and virtual healthcare assistants
 • Monitoring and predicting health metrics and disease, including smart implants, wearables

Bli diagnosticerad av en irr-doktor och få din kropp övervakad med hjälp av inopererade sensorer.

Mål 4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Lösning:

 • AI-driven assessments to enable the delivery of continuous feedback
 • AI-designed digital curriculums, teaching plans and content across devices

Låt en AI stå för indoktrineringen. Tröttnar aldrig och tjatar tills du ger upp.

Mål 5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Lösning:

 • AI-enabled real-time gender data analytics
 • AI to identify unbiased selection to support inclusivity

Ersätt mänsklig intelligens med en AI för att undvika icke-korrekta bedömningar. Analysera data för att identifiera och korrigera oönskade könsskillnader.

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Lösning:

 • AI-enhanced scenario modeling for water infrastructure risks and performance
 • Smart water-infrastructure predictive maintenance

Övervaka alla vattensystem.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Lösning:

 • 4IR-enabled decentralized and coordinated energy-grid management, incl. IoT, AI
 • Smart infrastructure for operational efficiency and maintenance

Övervaka alla energisystem.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Lösning:

 • Robotics for process automation for increased productivity
 • AI-enabled digital support hubs for workers

Ersätt arbetsuppgifter med robotar. Guida den arbetsstyrka som finns kvar med AI.

Mål 9. Hållbar industri

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Lösning:

 • IoT-enabled tracking and optimization of industrial machinery
 • Robotics for manufacturing and construction process automation

Övervaka alla industriprocesser. Automatisera och gör människor mer och mer irrelevanta.

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Lösning:

 • AI-enabled digital footprint for mobile money access
 • Next-gen demographics data analytics

Analysera data för att identifiera och korrigera oönskade skillnader mellan länder och regioner.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Lösning:

 • Sensor-based grid and AI-based urban network management (pollution, waste, water, energy)
 • Next-gen satellite, drone and IoT landuse detection and management

Utveckla smarta städer med realtidsövervakning med hjälp av AI, drönare och satelliter. Övervakningskameror och ansiktsigenkänning. Självkörande bilar.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Lösning:

 • AI- and IoT-enabled consumption and production data analytics
 • AI-optimized logistics and distribution networks to minimize costs, emissions and waste

Övervaka och analysera våra konsumtionsvanor för att hålla ned våra koldioxidavtryck.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Lösning:

 • Earth management big data platform e.g. monitoring carbon emissions
 • Smart and transparent land-use management

Bygg upp ett globalt panoptikon som övervakar jordsystemets alla processer.

Mål 14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Lösning:

 • Habitat monitoring and analytics (e.g. monitoring pH and pollution)
 • AI-enabled data platforms to monitor and manage fishing activity and compliance

Övervaka haven och bestraffa de som de som gör sig skyldiga till illegala aktiviteter.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Lösning:

 • Real-time habitat and land-use mapping, monitoring and detection of illegal or adverse activities
 • 4IR-enabled wildlife tracking, monitoring, analytics and pattern forecasting and real-time detection, e.g. disease, animal capture

Övervaka alla skogar och bestraffa de som de som gör sig skyldiga till illegala aktiviteter.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Lösning:

 • AI-enabled identity tax fraud identification (using browsing data, retail data and payments history)
 • Blockchain-enabled citizen loyalty and reward platforms

Inför Social Credits för att skapa lydnad till överheten och bestraffa oönskade beteenden.

Dessutom listas ett antal teknologier som ligger i startgroparna och som kan användas för att uppfylla målen. Här hittar vi bland annat:

 • Genetic rescue and genome modification for endangered and extinct species and resilience
 • Low-cost, low-GHG emissions synthetic proteins (AI and synthetic biology)
 • Decoding well-being and longevity using AI and sensors for personalized health maps and sequenced genomes and phenotypic data
 • Gene editing (e.g. CRISPR) to tackle human diseases driven by gene mutation

Risker med den nya teknologin

De ser dock vissa risker med sin sköna nya värld:

For all of the enormous potential that scaling Fourth Industrial Revolution technologies offer for accelerating action to reach the Global Goals, these technologies also have the potential to exacerbate many existing societal challenges, and to create new risks that could hinder the Global Goals.

 • Det AI-ledda teknologiska systemet kan komma att agera fördomsfullt och partiskt.
 • Det är svårt att nå full sysselsättning om allting ska automatiseras.
 • Kontrollen och makten över teknologin riskerar att koncentreras till några få aktörer.

Technology solutions, including AI, blockchain, the IoT, cloud services, 5G and quantum computing can consume large amounts of energy due to the computer processing power required and the number of operations or sensors feeding into the digital system or network.

 • Det avancerade teknologiska systemet konsumerar enorma mängder med energi (det här borde någon räkna på).
 • AI och datorsyn kan användas för att hitta och exploatera sällsynta råvaror istället för att skydda naturen.
 • Elektroniskt skrot från alla de datorer, sensorer och enheter som behövs till teknolösningen kan ge upphov till miljöföroreningar.

In 2021, the amount of e-waste generated is predicted to grow to 52.2 million tonnes,71 with just 20% formally recycled.

 • Missbruk av den personliga data som samlas in kan skada anseende, ekonomi och säkerhet.
 • Cyberattacker kan lamslå systemet.

Dirk Helbing, chefen för FuturICT, har sedan några år tillbaka varnat för att en övervakningsfascism är på väg att byggas upp som saknar motstycke.

’Vi står inför en ny typ av totalitärt system av globala dimensioner som måste stoppas omedelbart. En nödoperation är oundviklig, om vi vill rädda demokrati, frihet och mänsklig värdighet,  varnade jag. ’Ursäkter såsom terrorism, cyberhot och klimatförändringar har använts för att underminera vårt privatliv, våra rättigheter och vår demokrati.’

För att hålla sig inom de planetära gränserna med bibehållen tillväxt kan världens befolkning behöva reduceras med en tredjedel. Inför en “digital domedag” där en AI fattar beslut om liv och död, skulle system som social credits kunna användas för att utvärdera medborgarnas nytta och avgöra vem som ska få tillgång till mat och resurser. Implikationerna med det framväxande digitala samhället kan snabbt bli förödande för människan. Helbing nämner som exempel den brittiska säkerhetstjänstens system Karma Police som analyserar vad du tittar och lyssnar på. Helbing noterar att alla funktioner som en fascistisk stat kan behöva redan implementerats digitalt eller är under införande, och att de kan användas i en samhällsomfattande skala när som helst. (text från Rockefeller – En klimatsmart historia)

Fåren har överlämnat kontrollen till vargarna. Precis som FN har deklarerat Decade of Action är det dags att alla som står upp för en fri mänsklighet att mota bort den teknokratiska övervakningsfascism som nu hotar oss alla. 

Save Our Species!


Inlägget har tidigare publicerats på Pharos blogg.

Se även:
Global teknokrati för att rädda planeten
The Global Climate Strike – Unite behind the Scientific Dictatorship
G20 – den globala politbyrån
Shaping the Fourth Industrial Revolution
AI – hot, möjlighet eller fiktion

Läs mer om bakgrunden i: Rockefeller – en klimatsmart historia

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Intressant sammanställning som jag skummat igenom bara, inte sett videor etc.
  Men också uppradat massor av farhågor av sciencefiction-sort.

  80/90-talet var AI hett och programmeringsspråk dök upp osv. Beslutssystem med fuzzy logic m.m. i sin linda, Innan dessa var det naiva idéer om hur robotisering skulle kunna göra att vi som medborgare bara fick pengar, för robotar itförde all produktion.

  Det uppräknade torde gå samma öde till mötes – alltså rena fantasier.

  Så länge FN är ett politiskt organ där tjänstemän utsedda av respektive regering världen runt är det ingen fara. Det riktigt farliga är när stater ger riktig beslutanderätt åt överstatliga organisationer som EU och liknande – det är riktigt oroväckande med vilken naivitet man sväljer det – vifta lite med fredskortet och alla faller.
  – Ja, store ledare – led oss

  Dubblera våra parlament med ett gemensamt också – det är stora faran. Heltidsanställda politiker som garantera hela tiden hittar på nya påfund, allt med välmening förmodligen, men ack så fel det kan bli. Vansinnigheter som klimatsatsningarna är bara början. Man inser inte ens att anpassa budget till vad som är nyttigt för samarbetet.

  #1. Så låt oss montera ner EU och de försöken till att börja med. Följa britterna.

  I grunden är expertväldet oroväckande. Det redovisades en studie precis nu där det gällde hur det sågs samband mellan färre och sämre spermier och någon hälsogrej, uppe i Nordegren&Epstein igår tror jag. Men en klok professor i detta fallet avfärdade med att samband är inte samma sak som drivande orsak och inte kontrollgrupp osv. Lägg samma fråga på redaktionerna med politisk agenda som ekot, vetenskapradio och studioett osv – skulle bli helt annat vilka man tillfrågar. Det blir man väljer nya ”experter” tills man får de svar man vill ha.

  Så med dåligt utbildade journalister som får härja fritt under paroll – oberoende, trovärdigt osv – det är det andra vi borde ta tag i och avveckla.

  Så bort med
  – EU och starta samarbete med i nivå med hur FN bara har tjänstemän från respektive regering som träffas då och då och kommer överens – om handel, om internationell kriminalitet och miljöfrågor.
  – SR/SVT och gör om till betalkanaler för de som vill ha dem – inget som vill ge sken av att vara allas sanning

  Tycker artikeln är lika alarmistisk som klimatrealister anklagar klimathetsare för.

 2. Rolf Mellberg

  Lysande Jakob, vi är uppenbarligen på rask marsch in i vår sköna nya värld.

  Då passar det bra att jag berättar om att i höstas besökte jag och min hustru Belgrad några dagar och där pågår för fullt införandet att 1000 kameror med ansiktsigenkänning på hela 800 platser. Projektet väcker en del oro förstås, här kommer ett par länkar jag fick upp vid min första sökning.

  https://edri.org/serbia-unlawful-facial-recognition-video-surveillance-in-belgrade/
  https://www.scmp.com/comment/letters/article/3034087/huawei-cameras-serbia-only-add-fears-about-chinese-mass

 3. Ann lh

  Tack Jacob!
  Planeringen inför COP 26 rullar på, ambitionerna dvs de högre målen med Agendan avslöjade och Greta infångad. När ska MSM vakna?

 4. Arne Nilsson

  Hur detta ska implementeras i de outvecklade delarna av världen fattar jag inte. När det inte finns varken el eller annan samhällsservice verkar ansiktsigenkänning och hur man beter sig på sociala medier lite verklighetsfrämmande. Så detta verkar framtaget av någon som inte varit runt i världen.

 5. Daniel Wiklund

  Tack för en bra lektion. Även om innehållet är dystert. Det var lättare förr med tio guds bud. Fast det var svårt att inte bryta mot dom. Inte blir det lättare nu, behövs nog ett stasi för att hålla koll på alla som bryter mot dom sjutton buden. En ny människa ska bli till, vi kanske i framtiden inte är ett däggdjur. Reptilhjärnan kan ju ibland ställa till det för oss. Sen kan man ju undra vilken del av hjärnan som fått styra när dessa 17 mål nertecknades. Doping inom idrotten är ständigt aktuell. Borde kanske göras några dopingtester i Davos. Det står ju inte mycket om droger i dom 17 målen, är ju bra om vi får en knarkfri framtid.

 6. Lasse

  Tack Jacob N
  Har ännu inte sett på alla dina länkar.
  Men du gör ett bra jobb som bevakar den underliggande politiken som vill skapa en ny världsordning med hjälp av AI.
  #4 Arne Nilsson
  Demokraterna har nomineringsprocess i Iowa. De visar med all tydlighet att AI är svårt även för utvecklade länder.
  Den komiska nomineringsprocessen där personer skall ställa sig i klungor och sen flytta runt tills alla med en kandidat med lägre röstantal funnit en bättre kandidat än förstavalet sägs styra Demokraternas val av presidentkandidat skulle rapporteras in med en APP. Antingen fungerade den inte eller så fick Bernie Sander vinsten. Hur som helst ännu ej sammanräknat-de sover på saken!

  En annan rapport från utlandet. Deinvestering i fossilindustrin krävdes av studenter på ett universitet med klimatångest. Rektorn svarade att det inte lät sig göras så lätt-men om ni insisterar kan jag omedelbart stänga av uppvärmningen med gas 😉

 7. Lasse

  I Vetenskapsradions genomgång av klimatet i dag (efter 12) kommer det att talas om osäkerheter.
  Nämnde det i gårdagens tråd.
  Här kommer en till om hur illa det går när man tystar forskare och hur svårt det är att avvika från huvudfåran. Men det verkar finnas hopp!
  Nu kanske tom SMHI kan redogöra för den klimatkomponent som ligger bakom uppvärmningen-Solen.

  https://www.youtube.com/watch?v=bl4cQKKudjM

 8. Ingemar Nordin

  Ett grundproblem med alla utopier av detta slag – från The New Atlantis till Sovjetunionen – är att den Vetenskap alltihop antas bygga på befinner sig i ständig förändring. Gamla teorier falsifieras och förändras. Se bara på den medicinska vetenskapen och hälsomat. Det finns lika många teorier som det finns hälsoforskare, ungefär. Alla försök att förverkliga utopier brukar sluta med fattigdom, död och elände.

  Utopi-ingenjörerna borde läsa Poppers The Open Society and Its Enemies.

 9. #8 Ingemar

  Det är tragiskt att detta utopiska tänkande återkommer gång på gång när historien så tydligt har visat att det bara leder till fördärv. Denna gång klätt i hybrisosande Sci-Fi-fantasier och falsk vetenskaplig doktrin.

 10. Björn

  Jacob, det är ett mardrömsscenario som du visar oss här. Det mänskliga är frihet och motsatsen är fångenskap. Att födas till fångenskap och kontrolleras livet ut av AI-system gör mänskligheten till levande robotar. Den bästa medicinen mot eländet är utbildning. Målet måste vara en sådan personlig autonomi, att all alla försök till kontroll motverkas. AI måste i grunden kläs av så att politiker och ledarskap får en inblick i vad som kan bli mänsklighetens totala förslaveri, om ingenting nu görs. Ai har både positiva och negativa sidor, där främst de negativa är den oändliga kontroll som kan utövas mot mänskligheten. Beteendeprediktion med algoritmer är en av de oändliga negativa möjligheterna med AI. Världen måste upplysas om riskerna med ohämmad utbredning av AI. Tänk bara vad som i klimatets namn kan göras med AI. Ruskigt!

 11. Håkan Bergman

  Ledarskap har väl alltid gått ut på att behålla ledarskapet, sätten att göra det har varierat. I den mån man inte kan omge sig med idel medelmåttor eller använda naket våld får man hitta andra lösningar. Ingen av ”ledarna” i Davos lär besudla händerna med sånt trams som visas här, det får bli utopiska projekt att sysselsätta eventuella tronpretendenter med. Nå världen kan snart få andra problem när containrarna slutar komma från Shanghai, det går inte att utesluta att coronaviruset finns längs hela Yangtse, vad gör vi då?

 12. Dan Förberg

  Jag vill dela med mig av två böcker som kompletterar, beskriver och hur den globala eliten skapat nuvarande Agenda. Pawns in the Game av William Guy Carr. Ellen Hodgson Brown advokat Bankerna och skuldnätet m.m. Vi kommer först att genomskåda klimatagendan!
  För att upprätta en ansvarsfull demokrati behöver vi genomskåda och förändra det ekonomiska tänkandet. Ett system som sätter människor och Nationer i skuld. Ett räntefritt system utan fraktionella reserver som lånar ut pengar mot ränta många gånger om utan likviditet o.s.v.
  I räntefritt penningsystem kommer att upprätta demokratin och mänskliga möjligheter att i frihet skapa sina liv, handlar om mänsklig mognad o.s.v. ( prövade skickade från mobilen skicka kommentar tar försvann)
  mvh
  Dan

 13. Lasse

  Jacob N
  Vet inte om du känner till vår representant till IPCC och som nämndes i dagens vetandets värld.
  Meteorologiprofessorn Deliang Chen vid Göteborgs universitet.
  Han kom för några år sen med en sensationell nyhet om att havsnivån i Sverige stiger med 4 mm per år, mer än globala snittet. Det var så nytt och så sensationellt att radions vetenskapare ville förmedla nyheten först och innan publikationen granskats. Det stämde helt enligt förutsägelserna och kan tas som bevis på pågående klimatförändring. Fast granskningen och tiden har farit hårt fram med denna forskning och någon publikation har jag inte sett.
  Förödande för karriären? Knappast!
  https://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/professor-deliang-chen-far-nytt-fn-uppdrag-.cid1585537

 14. Ingemar Nordin

  Finns det någon bra litteratur om AI? Begreppet har ju funnits som forskningsprojekt i många decennier, och som fantasi långt dessförinnan i SF-litteraturen.

  De verkliga exempel som jag har sett är inte särskilt imponerande. De ligger på en självlärande-nivå som en smart kråkas eller en chimpans’: Ett väldefinierat problem + ett ändligt antal möjligheter, och så prövas den ena möjligheten efter den andra i ett rasande tempo. Och detta är förvisso en bra metod, men bara för begränsade problem inom ett givet paradigm – eller ”puzzel-solving” som Kuhn kallade det. Men de stora framstegen inom vetenskap och teknologi sker då man lär sig nytt genom att bryta sig ur ramarna och utveckla helt nya paradigm. Jag har inte sett något AI-program som ens kommer i närheten av detta.

  Att lämna över världsherraväldet till kråkor eller chimpanser känns inte så betryggande 🙂

 15. Robert Norling

  Sakta men säkert får översteprästerna göra avbön.
  Tyvärr så är skadan redan skedd, men bättre sent en aldrig.

  https://www.nyteknik.se/miljo/klimatmodellen-har-anvants-felaktigt-i-tusentals-studier-6986171

  Ny Teknik ska ha all heder av att de fortfarande har ett öppet kommentatorsfält.
  Vill slå ett slag för hågade att delta i diskussionerna, så lite fler ballanserade åsikter kommer till tals.

 16. #15 Ingemar

  AI inleddes som forskningsfält 1956 genom finansiering från Rockefeller Foundation.

  Det är lite upplagt för att AI ska ta över som nästa stora skräck. Tänker på Elon Musk m.fl. som varnar för att demonen släppts lös och som lösning predikar för att vi ska gå ihop med AI-teknologin och bli en enda ”lycklig familj”. Även Global Challenges Foundation och Future of Humanity Institute tar upp AI som hot i sina riskrapporter samtidigt som de propagerar för det. Samtidigt bygger hela skräckscenariot på spekulativa idéer om att en AI kan uppnå autonomi och bli intelligentare än människan. Snarare är risken med teknologin hur den används av oss människor, vem som kontrollerar den och i vilket syfte.

  Ja, det förefaller inte speciellt intelligent att lämna över makten till ointelligenta system.

 17. Ingemar Nordin

  Jacob #16,

  Det har gått lite troll i det här med datorer och deras beräkningsförmåga. Viss är det imponerande att exempelvis en avancerad datamaskin kan slå världsmästaren i schack. Men i grunden är det samma typ av intelligens som att min handkalkylator räknar ut att 124 x 364 = 45 136. Dvs hastigheten i att lösa väldefinerade problem enligt väldefinierade regler. Där slår räknedosan alla (utom möjligen Sten, som är vrålsnabb på huvudräkning :-))

  Jag menar nog att alarmismen kring AI är starkt överdriven. Men det är en överdrift som gå hem hos folk som låter sig imponeras av själva tekniken. Man kan benämna det med en rad fantasiframkallande namn som ”Artificial Intelligens”, ”fuzzy logic”, ”kvantdatorer” etc, etc. Men det handlar ändå om samma begränsade tänkande. Vi kan göra dessa rätvinkliga och begränsade algoritmer lite mer spännande genom att koppla ihop dem med slumpgeneratorer och öka hastigheten ytterligare några snäpp. Men hur skulle AI kunna ta över världen utan vilja, bedömningsförmåga och en inprogrammerad etik? Och vem, om inte människan, skulle stå för det?

  Och därmed är vi tillbaka på Jacobs frågor om vem som kontrollerar tekniken. Ty tekniken är det människan som ansvarar för.

 18. Ulf

  Tänk vad världen varit mycket bättre om dessa kontrollfreaks fått hjälp av en duktig psykolog. De borde få behandling av Jordan B Peterson.
  Jag är rädd att EU gräver ner sig i denna klimatåtervändsgränd och hamnar ännu längre bakom USA och körs sedan snabbt om av Kina m fl.
  Får Boris sköta GB några så lär det snart framgå vidden av EU fiaskot, tyvärr för grundidén är egentligen fantastiskt.
  Att skrämmas med falska hot är en klassiker men jag tror inte folk är så korkade att de köper detta. Ungdomar förstås utan erfarenhet men inte vuxna människor.

 19. ThomasJ

  Tack Jacob för detta (skrämmande) inlägg.
  Det hela är egentligen en förfining av vad som angavs komma ske redan i Agenda 21 och därefter kompletterat i Agenda 2030. NWO i sin förskräckande ’prydnad’. AI är i min mening ett gigantiskt ’hitte-på’ som likt ’klimathotsreligionen’ försöker ta grepp om allt och alla. Nyligen rapporterades att VG-regionen, tillsammans med Skåne, hoppar av en upphandling av AI omfattande ca 500 miljoner kronor. Det hela handlar enbart om money, money, money till fåtalet i toppen av pyramiden.
  Mvh/TJ

 20. Jonas

  Hej, fick ett mail som jag vill dela med mig av. Humanisterna ska ha en föreläsning i Stockholm om demokrati och klimatet. De ska diskutera en bok, upphettning, som handlar om sambandet mellan klimatförnekelse och populism.

  https://mailchi.mp/fritanke/klimatkvallnb?e=23fe67452a

  Hoppas att ni kan läsa länken och att någon som kan representera KU orkar deltaga. Brukar bli mycket diskussion på humanisternas föreläsningar.
  Hälsningar från Skåne.

 21. Ingemar #21

  Jag delar din uppfattning. Idag ser vi dock hur transhumanistfilosofer som Nick Bostrom och Anders Sandberg får en allt större plats i det intellektuella samtalet och i stort sett upphöjer tekniken till religion (där maskintelligensen förutspås ta över som dominerande livsform på planeten). Detta ivrigt påhejat av media. https://sv.wikipedia.org/wiki/Superintelligens:_De_t%C3%A4nkande_maskinernas_tids%C3%A5lder

 22. #20 Jonas

  Spännande att se hur de relaterar till demokrati med tanke på det inledande citatet av James Lovelock. Jag undrar också hur de ställer sig till Lovelocks idéer om att människans enda hopp är att gå ihop med tekniken. “If we can somehow merge with our electronic creations in a larger scale endosymbiosis, it may provide a better next step in the evolution of humanity and Gaia.” (James Lovelock)

 23. jax

  #20 Jonas

  Vilka fantastiska personer de fått med! Wiman och Hultman m.fl. Vem orkar ta sig an dessa intellektuella giganter på ett bönemöte för alarmisttron? Hoppet ligger väl där, att de enda de kan skrapa ihop till bönemötet är dessa personer.

 24. jax

  #23 jax
  Det är tur att man är allergisk mot föreningar och organisationer, annars kanske man hade varit humanist!

 25. Gunnar E

  #20#
  “Den här boken är angelägen för att den i detalj avslöjar sambanden mellan förnekelsen av klimathotet och undergrävandet av demokratin och det öppna samhället.”
  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH
  Hur han kan ”vri teet” så fullständigt är svårt att förstå.
  #21#
  Kommer att tänka på ”Sagan om den stora datamaskinen” av Jonas jonasson (tror jag) där det i slutet framgår att denne jonas är en del av maskinen.
  Pseudonym f. Hugo Alve`n. Prof KTH.

 26. jax

  #14 Ingemar Nordin
  Glöm inte att AI ligger bakom den riktade reklamen på Google, Facebook m.fl. Det visar ju hur illa det så kallade AI fungerar. Tyvärr tror jag att hur vi än gör kommer vi att bygga in vår inneboende enfald i de AI-system vi utvecklar, och de bådar inte gott.

 27. Jan-Åke

  2084 blir värre än vad George Orwell kunde drömma om för 1984.

 28. Jan-Åke

  Att läsa inlägg på Klimatrealisterna kommer ge minuspoäng så att man får svårt att få jobb ,banklån, resa, utbildningar, huslån etc.
  Tyvärr är risken långt ifrån noll att vi är där om några år.

 29. Sören G

  #26 jax
  Den riktade reklamen verkar inte särskilt intelligent. Jag får en massa erbjudande gång på gång till hotell respektive vandrarhem både i Sverige och utomlands som jag bokat och bott på tidigare. Hur kan de tro att jag vill dit igen. Inget fel på de ställena, men jag vill se andra platser.

 30. LarsF

  Hörde på P1 att nu skall alla dammsugare och kylskåp läggas till i klimatmodellerna – vilket kan förklara varför AR6 anges ge ännu mer uppvärmning mot verkligheten – mot vad AR5 gjorde.

  Från de uppmätta temperturseriena skall ju dessa saker dras av från temperaturerna – vilket sätter modellerna i ännu sämre dager.

  Några små detaljer
  1900 – ung. 1 mdr människor
  idag – ung. 7 mdr människor.

  – Varje människa avger vid 37 grader till sin omgivning – det måste räknas med – 6 mdr extra människor.
  Omgivning som är behaglig är ju runt 22 grader och inte ens runt ekvatorn lär det vara 38 grader i omgivande temperatur mesta tiden. Måste med i kalkylen för andel mänskligheten att varje människa avger energi till omgivningen – 6 mdr flera än förindustriell tid.

  – Varje människa har en bostad – i stor del av världen uppvärmd sådan större del av året – som läcker energi till omgivningen, ingen isolering är perfekt.

  – Stor andel av väst i alla fall – har klimatanläggning – flyttar värme från insidan till utsidan. Samma som kyl, frys egentligen. Mycket stor andel i usa bl.a.

  – Alla förbränningsmotorer avger värme – så det måste räknas med också vad som värmer planeten.
  Verkningsgrad förbränningsmotor runt 40%, så hälften av utvecklad effekt blir värme. Sedan co2 den genererar blir ju med i modellernas växthuskalkyl.

  Allt detta nämnt skall ju räknas av från mätta temperaturserier till vad som kan vara orsakat av koldioxid!!!!!
  OBS – det skall räknas av mot mätta temperaturserier – vad som kan tänkas drivas av växthusgaser.

  Forskare verkar leva i sin egen co2-bubbla och sunt förnuft är bortblåst av någon väderkvarn nära dom.

 31. Daniel Wiklund

  Nu ska varje möjlig och omöjlig aspekt av livet ses med koldioxidgladögonen på, dom ska i det närmaste cementeras. Jag kan ha missat det, men jag har inte sett nån beskriva klimatsmart sex. Kanske att celibat är klimatsmart.

 32. Ulf

  Svar 30

  Du glömde 2 miljarder nöjeshusdjur.

 33. Lasse

  #30 Hörde oxå att de uppmärksammade Urbana upphettningen från energianvändningen. (UHI)
  Vad de glömde att säga är att de temperaturer som mäts inte korrigeras för närheten till städer.
  Men det som sades var att detta påverkar klimatet på globen. Det är en mycket marginell påverkan!
  Om vi inte räknar med de aerosoler som släpps ut och den molnbildning de kan ge!
  Om vi inte räknar bort de aerosoler vi inte längre släpper ut och som kan ge färre moln.

 34. Ivar Andersson

  #30 LarsF
  Alla dammsugare och kylskåp går på klimatsmart el så dom orsakar inga utsläpp 🙂

 35. Argus

  Apropå hysterin i media….

  har du hört WA Mozarts ’Ein musikalischer Spass’?
  Han driver med en kass kompositör. Även en rätt oinsatt person hör efter ett tag att det här låter riktigt ’fishy’….. och det håller på ett tag med teman och tutti etc……, och sedan när det tar slut låter det som man tappar en bricka med glas i golvet. Krasch!

  Den analogin får jag när jag hör alla hysteriska inslag från media.

  De vrider och vänder och bänder och hittar på och försöker…. och de med sansen i behåll bara väntar på den där kraschen

 36. Rolf Mellberg

  Jag tänkte komma med en lite annorlunda infallsvinkel.

  För länge sedan trodde de flesta att Gud övervakade allt man gjorde och att prästerskap samt heliga böcker var värda att tro på. Det fungerade kanske ändå rätt bra, människor höll sig ”i skinnet”.

  Jag tror också att AI är starkt överskattat även om vissa nischer kan dra stor nytta av tekniken. (t ex kunskapssökning för läkare, ett område som exploderar av kunskap)

  Men blotta TRON på Agenda 2030 och samhällsskyddande/brottsförebyggande teknologi kan vara värdefull, ganska orelaterat till tekniken fungerar reellt sett. Sådan tro kan vara det kitt som inte bara håller samman samhället nationellt, regionalt och lokalt utan även i viss mån globalt.

  I en värld där religionerna tappar sin trovärdighet (eller ibland t.o.m. leder till destruktivitet) behövs något med liknande funktion som fungerar globalt. Skänker framtidstro. Det är kanske så globalismens strateger tänker?

  Halleluja Agenda 2030 🙂

  Detta hindrar naturligtvis inte att jag känner stor sympati för den vånda du uttrycker Jakob.

 37. #36 Rolf

  Tron på AI har förstås ett religiöst inslag. Rädslan för att teknologin vet allt man företar sig kan förstås ge upphov till att människor rättar in sig i ledet. Precis som det var med skräcken för Guds straff. Jag tror inte heller att de kan skapa ett så perfekt system som det ges sken av. Det är mycket önsketänkande och sci-fi-fantasier inbakat i det. Men det som görs är illa nog och andas totalitarism.

  Om AI-guden: https://www.cnet.com/news/the-new-church-of-ai-god-is-even-creepier-than-i-imagined/

 38. Håkan Bergman

  LarsF #30
  ”Verkningsgrad förbränningsmotor runt 40%, så hälften av utvecklad effekt blir värme. ”
  Verkningsgraden har ingen betydelse där, även det mekaniska arbetet blir i slutändan värme.
  Gäller inte energi från sol, vind och vatten, den energin finns redan i systemet s.a.s.

 39. Lasse Forss

  När man läser målen för fjärde industriella revolutionen kan ju den naive tycka att det här är bra. Ingen fattigdom, ingen klasskillnad, bara ett gosigt liv. Det är betet som ska locka mänskligheten att ge upp sin roll som människa.
  Kan man lära av historien? Som alltid. Romklubben bildades 1968 och redan 1971 hade man lagt planen för hur demokratierna ska avskaffas. Det man menade hotade jorden då var överbefolkningen och att u-länderna skulle kunna göra anspråk på råvaror som i-länderna givetvis hade monopol på. Man införde ett antal vidrigheter som tvångssterilisering, rashygien, ja, Jacob N har skrivit utförligt även om detta.
  Vad som framgår ska ske för att genomföra den fjärde industriella revolutionen är att människorna blir långt ifrån fria. Med modern teknik ska människan styras så att hon inte stör nomenklaturan. Då kan man fråga sig om lockbetena över huvud taget kommer att ge mänskligheten det lyckorike som utlovats? Kommer de ens att erbjudas? Om man har stenkoll på individerna behöver man ju inte bekymra sig för att ge dessa de utlovade gåvorna.
  Alltså. Man ska vara särskilt korkad och naiv om man tror att den fjärde industriella revolutionen ska ge den vanliga människan något av det som förespeglas. Nu har man bestämt att ”lyckoriket” ska införas inom tio år. Vi har alltså den tiden på oss att rädda oss själva. Kämpa för demokratin. Kämpa mot diktatörerna.
  Läs Jacobs bok ”Rockefeller, en klimatsmart historia”. Där finns alla beslut med deltagare och datum angivna. Och, om någon känner någon som är journalist, påpeka att just journalistkåren är de nyttiga idioter som ger globalisterna möjlighet att ta över världen. Fråga om det ingår i journalistens uppdrag att analysera och avslöja?

 40. Adepten

  Enligt boken ”Chockdoktrinen” av Naomi Klein ropar man om en stor kris, sedan genomförs en förändring som bara något år tidigare hade varit omöjlig.
  Förr eller senare får du sedan uppleva den kris som gör att det som presenterats plötsligt inte bara är möjligt utan helt nödvändigt att genomföra. Vi har då inget val.
  För att förstå Chockdoktrinen handlar det alltså om att fundera på vilka påståenden om ”nödvändiga förändringar” som olika grupper propagerar runt dig. Det vi ser i media är precis vad ”någon” vill att vi ska se. Den s.k. Davosklassen kan nu med stöd av miljö rörelsen gå in i det moderna samhällets mest omvälvande period av ”klimatsmarta” lösningar och samtidigt säkra makten, tillväxten och vinsten. Just nu i detta forum är det den ökande koldioxid utsläppen som gäller som markör för klimatkrisen. Allt ska givetvis betalas av gemene man.
  Om man nu inte kan omvandla det största resursslöseriet som är krigen och krigsindustrin till att producera klimatsmarta lösningar då har man löst hela mänsklighetens problem. Visserligen en utopisk tankemodell som bara ett barn kan tro på.
  Men det är inte klimatförändringarna vi ska koncentrera oss på det är den s.k. antropocena miljöförstöringen som är problemet och borde diskuteras mer på denna blogg.
  Men det är väl som så att i grunden är det alltid på det viset att skapandet av intressegrupper av olika slag, är ett fundamentalt verktyg för ”makten” att dela in människor i olika grupper som kan ställas emot varandra, för att på så sätt undandra gemene mans uppmärksamhet från den realpolitiska agendan som skall betjäna den s.k. ”eliten”.

 41. Ann lh

  # 40 Adepten, nu är miljö inte fokus på den här bloggen utan det s.k. klimathotet, men jag skulle ändå vilja höra vad du lägger in i ”den s.k. Antropogena miljöförstöringen”.

 42. Adepten

  #41 Ann lh
  Orsakerna till den antropocena miljöförstöringen är att storleken på den mänskliga befolkningen har vuxit exponentiellt sedan vi upptäckte ett sätt att bota några av de vanligaste sjukdomarna.
  Med vår befolkningsboom krävde vi mer land, luft, vatten och mer av allt.
  Hänvisar till några sidor om antropocen miljöförstöringen
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/05/rate-of-environmental-damage-increasing-across-planet-but-still-time-to-reverse-worst-impacts/
  https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/the-environment/environmental-degradation.html
  https://www.nationalgeographic.com/news/2018/03/ipbes-land-degradation-environmental-damage-report-spd/
  https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-degradation

 43. Ingemar Nordin

  Adepten #42,

  Jag vet inte om jag håller med om att alla de exempel du anger är ”miljöförstöring”. Förstöring i förhållande till vad? Om människan hugger ned lite urskog och börjar odla istället så är väl det en miljöförbättring? Om människan spränger bort en bergsknalle för att förbättra framkomligheten så är väl även det en förbättring. Osv.

  Naturen är som den är och där finns vare sig gott eller ont. Inget ekosystem är heligt utan förändras hela tiden – även utan mänskliga ingrepp. Begrepp som förbättring eller försämring måste hela tiden relateras till människan och hennes värderingar. Vems annars? Gud? En naturguds? Gaias?

 44. Håller med dig Ingemar och men skulle vilja tillägga och summera med följande;
  Den viktigaste orsaken till människans stora påverkan på miljö och klimat är att vi blivit så många här på jorden. Vi har under de senaste 200 åren gått från 1 miljard till nästan 8 miljarder och vi är numer den helt dominerande djurarten vad gäller biomassa och vår livsmedelsproduktion gör att de djur och växter vi domesticerat för matproduktion också utgör en dominerande del av biomassan åtminstone vad gäller de större djuren (på land). FN beräknar att vi, om vi kan minska nativiteten genom fattigdomsbekämpning och utbildning, kan komma att begränsa befolkningsökningen och få den att plana ut på runt 11-12 miljarder människor till nästa sekelskifte. Befolkningsökningen möjliggjordes av tillgång på fossila bränslen och den starka utvecklingen av naturvetenskap, teknik och medicin. Vår dominerande ställning som art och vår påverkan på planeten har gjort att många kallar nutiden och vår framtid för Antropocen (människans tidsålder). Denna utveckling har också medfört att vi utnyttjat naturresurser och miljön på ett sådant sätt att vi skapat stora miljöproblem och även påverkat klimatet på fler sätt än genom vår begränsade påverkan på halten växthusgaser. I det här fallet är det väl bara att ”gilla läget” och göra det bästa av det

 45. Ann lh

  # 42 Adepten, Ingemar N. hann före. Just nu upplever jag en enorm ”miljöförstöring”. Hela det underbara bonnland som jag upplevde på mormors gård i min barndom är nu helt förstört. Igenväxande åkerlyckor och betesmarker försvinner och ersätts med med lövsly, björnbärssnår, kaprifol och annat, till och med bäver dämmen som försumpar mina nattviolsmarker. Det har helt förstört landskapet. Snart går det inte att komma fram utan sekatör eller motorsåg.

 46. Adepten

  # 43,44,45 Tack för era tänkvärda synpunkter. Förtydligande om vad jag anser är miljöförstöring ges i följande bilder från https://www.msn.com/sv-se/vader/other/skr%C3%A4mmande-fakta-om-milj%C3%B6f%C3%B6rst%C3%B6ringen-runt-om-i-v%C3%A4rlden/ss-BBFle24 som visar effekterna av de samlade mänskliga aktiviteterna som blivit möjlig p.g.a. naturvetenskapliga landvinningar.